Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009"

Transkript

1 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Borgmesterens beretning. Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. Orienteringssager Punkt 04 Orientering om kvotedeling af hvidhvaler ved Sisimiut Punkt 05 Orientering om kvotetildeling af hvidhvaler ved Maniitsoq Punkt 06 Orientering om kvotedeling af sildepisker kvote for riffelfangst for kvoteåret 2009 i forvaltningsområdet Sisimiut. Punkt 07 Orientering om kvotetildeling af sildepiskere til fællesfangst ved Maniitsoq Punkt 08 Orientering om vederlagsfri overdragelse af kommunens aktier i Maniitsoq Fiskeindustri til Greenland Venture. Punkt 09 Orientering om Maniitsumi Piareersarfik s aktiviteter august- december Økonomisager Punkt 10 Økonomirapport for 1. kvartal Punkt 11 Årsberetning 2008 for Maniitsup Kommunea. Punkt 12 Årsberetning 2008 for Sisimiut Kommune. Punkt 13 Forslag til budgetramme for budget 2010 og overslagsårene Punkt 14 Opklassificering af teknik- og miljøsekretariatslederne. Punkt 15 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2008 til Generelle sager Punkt 16 Registerforskrifter for Qeqqata Kommunia. Punkt 17 Udkast til vejledning til bygdebestyrelserne for anvendelse af rådighedsbeløb. Punkt 18 Kommunal vedtægt om hyrevognskørsel i Qeqqata Kommunia. Punkt 19 Retningslinjer for tildeling af tilladelse til opstilling af automatspil i Qeqqata Kommunia. Punkt 20 Høring om ændring af tjenestemandsloven. Punkt 21 Revisionsberetning nr. 69 for Sisimiut Kommune. Punkt 22 Revisionsberetning nr. 60 for Maniitsoq Kommune. Punkt 23 Principbeslutning om lån til eget indskud i medbyggerhuse. 1

2 Punkt 24 Overflytning af Konto fra Familieområdet til Arbejdsmarkedskontoret/- Udannelsesområdet. Punkt 25 Forslag til dagsordenen Klarlægning af omfanget af sult blandt børn i Qeqqata Kommunia samt udarbejdelse af finansieret handlingsplan. Punkt 26 Forslag til dagsordenen udluftningsanlæg ved Brættet i Sisimiut. Punkt 27 Forslag til dagsordenen oprettelse af flænsested for fangerne i Sisimiut by. Punkt 28 Forespørgsel vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer som er ansat ved kommunen. Punkt 29 Nedsættelse af udliciteringsudvalg. Punkt 30 Eventuelt. Mødet startet kl. Deltagere: Atassut Demokraterne Inuit Ataqatigiit Siumut Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: 2

3 Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Punkt 02 Borgmesterens beretning Afgørelse Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd Afgørelse 3

4 Punkt 04 Orientering om kvotedeling af hvidhvaler ved Sisimiut Journal nr Baggrund meddelelse den fra Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. gentildeling af hvidhvalskvoten til Maniitsoq. SAPP s brev den til borgmesteren om at den resterende kvote bør fanges kun af personer med erhvervsjagtbevis. Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2004 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler. Faktiske forhold Landstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst og Landbrug beslutning om at der trækkes 3 licenser fra kvoten fra Sisimiut. Økonomiske og administrative konsekvenser Hvidhvalsfangst er en god biindtægt for fangerne. Administrationens vurdering Ved høringen af de implicerede parter foreslår jollefiskerforeningen og fisker- og fangerforeningen, at den resterende kvote på 11 hvidhvaler kun må fanges af personer med erhvervsjagtbevis. Der var ikke indkommet respons fra fisker- og fangerforeningerne fra Sarfannguit og Itilleq ved høringen. Fritidsfangerforeningen foreslår, at der tildeles en kvote til fritidsfangerne ved fællesfangst, hvis kvoten ikke bliver tildelt til enhver der har gyldig erhvervs- og fritidsjagtbevis. Fiskeri- og fangstkonsulentens indstilling At personer med erhvervsjagtbevis tildeles en kvote på 9 hvidhvaler ved fællesfangst og personer med fritidsfangstbevis tildeles en kvote med 2 hvidhvaler ved fællesfangst. Kommunaldirektørens behandling af sagen Kommunaldirektøren godkender fiskeri- og fangstkonsulenten s indstilling, og videresender forslaget til borgmesterbeslutning. Borgmesterbeslutning Borgmesteren besluttede den 17. marts 2009 på vegne af kommunalbestyrelsen, at den resterende kvote på 11 hvaler for kvoteåret fordeles således: At personer med erhvervsfangstbevis tildeles en kvote på 9 hvidhvaler ved fællesfangst og personer med fritidsfangstbevis tildeles en kvote på 2 hvidhvaler ved fællesfangst. Samtidig ophæves borgmesterens beslutning den 24.november 2008 om, at den tildelte kvote på 18 hvaler for kvoteåret kan fanges af enhver der har gyldig erhvervs- og fritidsjagtbevis ved fællesfangst. Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen. 4

5 Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering Afgørelse Bilag Ingen 5

6 Punkt 05 Orientering om kvotetildeling af hvidhvaler ved Maniitsoq Journal nr Baggrund s ansøgning af 9. februar 2009 til Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug om tildeling af yderligere10 hvidhvaler, da der er fanget 5 hvidhvaler ud af nuværende kvote på 6. meddelelse den fra Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. gentildeling af 8 hvidhvalskvoten til Maniitsoq. Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2004 om beskyttelse og fangst hvid- og narhvaler. Faktiske forhold Da den oprindelige kvote på 6 hvidhvaler for kvoteåret er opbrugt den 14. februar 2009, ansøger Maniitsoq Erhvervsråd på vegne af erhvervsfangere i Maniitsoq om en yderligere 10 kvote med den begrundelse, at erhvervsfangerne i Maniitsoq ikke har indhandlingsmulighed. Maniitsoq Fiskeindustri A/S og Greenland Lipid Solutions A/S er lukket for indhandling. Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beslutning den 25. februar 2009 om at der tildeles yderligere kvote på 8 hvidhvaler til Maniitsoq. Ved brev af 11. februar 2009 ansøger Fritidsfangerforeningen i Maniitsoq om en hvidhvalskvote. Økonomiske og administrative konsekvenser Hvidhvalsfangst er en god biindtægt for erhvervsfangerne. Administrationens vurdering Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ved sin gentildeling af hvidhvalskvoten til Maniitsoq lagt vægt på, at erhvervsfangere i Maniitsoq ikke har indhandlingsmulighed, idet Maniitsoq Fiskeindustri A/S og Greenland Lipid Solutions A/S er lukket for indhandling. Det er administrationens vurdering, at kvoten udelukkende er tildelt med henblik på at afhjælpe erhvervsfangernes vanskelige situation i Maniitsoq. I ansøgningen fra Fritidsfangerforeningen i Maniitsoq anføres som begrundelse, at der i andre byer tildeles fritidsjægere hvid- & narhvalskvote. Foreningen mener, at det vil være på sin plads, at kommunen også tildeler en kvote til fritidsjægere i Maniitsoq. Ved høringen af fisker og fangerforeninger i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik foreslår foreningerne, at kvoten på 8 hvidhvaler kun må fanges af personer med erhvervsjagtbevis. Ifølge Hjemmestyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, 5, kan Kommunalbestyrelsen efter samråd med bygdebestyrelsen, den lokale fisker- og fangerforening og den lokale fritidsfangerforening fastsætte betingelser om fordeling af kommunens kvote på hvid- og narhvaler til erhvervsfangere og eventuelt fritidsfangere. 6

7 Fiskeri- og fangstkonsulentens indstilling Indstilling 1. At kvoten på 8 hvidhvaler tildeles personer med erhvervsjagtbevis ved fællesfangst. Indstilling 2. (alternativ) At kvoten på 8 hvidhvaler tildeles personer med erhvervsjagtbevis ved fællesfangst. Ud af denne kvote gives der fritidsjægere (personer med fritidsjagtbevis) mulighed for at fange 1 hvidhval ved fællesfangst så længe Maniitsoq kvoten på 8 hvidhvaler ikke er opbrugt. Uanset denne mulighed for fritidsjægere beholder erhvervsfangere muligheden for at fange hele kvoten på 8 hvidhvaler ved fællesfangst. Kommunaldirektørens behandling af sagen Indstilling nr. 1, at kvoten på 8 hvidhvaler tildeles personer med erhvervsjagtbevis ved fællesfangst i tidligere Maniitsoq Kommune indstilles til godkendelse, da Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i sin vurdering har lagt vægt på, at der ikke var anden indhandlingsmulighed for personer med erhvervsjagtbevis ved gentildeling af 8 hvidhvaler. Borgmesterbeslutning Indstilling godkendt, den 24. marts Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen. Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering Afgørelse Bilag Ingen 7

8 Punkt 06 Orientering om kvotedeling af sildepisker kvote for riffelfangst for kvoteåret 2009 i forvaltningsområdet Sisimiut Journal nr Baggrund Den 6.april 2009 har Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddelt pr. forslag til tildeling af kvoter for hvalfangst med harpun og tildeling af kvoter for hvalfangst med riffel. Den 16.april 2009 blev det fra Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug telefonisk bekræftet, at forslaget er vedtaget. Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10, 13. april 2005 om fangst af store hvaler.. Faktiske forhold Der er en kvote på 160 hvaler til fartøjer med harpunkanon for hele kysten. Til riffelfangst er der tildelt en kvote på 55 hvaler for hele kysten og deraf er der blevet tildelt en kvote på 4 hvaler til forvaltningsområdet Sisimiut. Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen Administrationens vurdering Der blev foretaget telefonisk høring til fisker- og fangerforeningen i Sisimiut, jollefiskerforeningen i Sisimiut samt fisker- og fangerforeningerne i Itilleq og Sarfannguit, med forslag om, at den tildelte kvote fordeles en hval til hver forening. Forslaget til fordeling af kvoten blev accepteret af alle parter. Fiskeri- og fangstkonsulentens indstilling at Sapp får tildelt en licens, Saapp får tildelt en licens, Knapp Itilleq får tildelt en licens samt Knapp Sarfannguit får tildelt en licens Kommunaldirektørens behandling af sagen Kommunaldirektøren godkender fiskeri- og fangstkonsulenten s indstilling, og videresender forslaget til borgmesterbeslutning. Borgmesterbeslutning Borgmesteren beslutter den 17. april 2009 på vegne af kommunalbestyrelsen, at den tildelte kvote for 2009 på 4 sildepiskere fordeles således: 1 licens tildeles til Sisimiuni Aalisartut Piniartullu Peqatigiit 1 licens tildeles til Sisimiuni Angallateerarsorlutik Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffiat 1 licens tildeles til Knapp Itilleq samt 1 licens tildeles til Knapp Sarfannguit Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen. 8

9 Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering Afgørelse Bilag Ingen 9

10 Punkt 07 Orientering om kvotetildeling af sildepiskere til fællesfangst ved Maniitsoq Journal nr Baggrund meddelelse den fra Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. fangst af store hvaler i Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 13. april 2005 om fangst af store hvaler. Faktiske forhold Harpun kvoten fritstilles til alle fartøjer, som opfylder betingelserne for sildepiskerfangst med harpunkanoner. Der er tildelt 4 sildepiskere til fællesfangst ved tidligere Maniitsoq kommune. Siden 1990-erne har fangerne i den tidligere Maniitsoq kommune lavet grupper der efter en turnusordning fik tildelt licens til fangst af sildepisker ved fællesfangst. Der er 3 grupper i Maniitsoq, 3 grupper i Kangaamiut, 1 gruppe i Napasoq og 2 grupper i Atammik. Fordeling af kvoter fra 2003 til og med 2008 fremgår i skemaet nedenunder: Maniitsoq Gruppe Gruppe Gruppe Kangaa miut Gruppe 1 1 Gruppe Gruppe 3 1 Napasoq Gruppe Atammik Gruppe Gruppe Økonomiske og administrative konsekvenser Sildepiskerfangst er en god biindtægt for erhvervsfangerne. 10

11 Administrationens vurdering Ved høringen af fisker og fangerforeningerne i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik foreslår foreningerne, at kvoten på 4 sildepiskere til fællesfangst fordeles således, at Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik hver får tildelt 1 sildepisker til fællesfangst. Ifølge Hjemmestyrets bekendtgørelse om fangst af store hvaler, 11, stk. 4, skal bygder og i anden række byer uden fartøj med harpunkanoner prioriteres højest ved fordeling af licenserne til fællesfangst inden for en kommune. Det skal til orientering oplyses, at der er 2 fartøjer med harpunkanon i Maniitsoq, 3 i Kangaamiut og 1 i Atammik. Der er ingen fartøj med harpunkanon i Napasoq. 13, stk. 4: I tilfælde af, at der i en kommune er færre tildelte licenser til fangst af sildepisker end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige års fangst samt ikke anvendte licenser. Efter turnus-ordningen skal følgende grupper tildeles licens i 2009 : Maniitsoq gruppe 3 Kangaamiut gruppe 3 Napasoq gruppen Atammik gruppe 2 Fiskri- og fangstkonsulentens indstilling Det indstilles til borgmesterens godkendelse, at følgende grupper tildeles licens til 1 sildepisker ved fællesfangst: Maniitsoq gruppe 3 Kangaamiut gruppe 3 Napasoq gruppen Atammik gruppe 2 Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen. Borgmesterbeslutning Indstillingen tiltrådt den 14. april Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering Afgørelse Bilag Ingen 11

12 Punkt 08 Orientering om vederlagsfri overdragelse af kommunens aktier i Maniitsoq Fiskeindustri til Greenland Venture Journalnr Baggrund Qeqqata Kommunia har den 13. marts 2009, via en fax fra Maniitsoq Fiskeindustri A/S (MFI), modtaget en anmodning om at kommunen tilslutter sig en aftale om overdragelse af alle aktionærernes aktier til Greenland Venture. Overdragelsen skal ses som et forsøg på at drive virksomheden videre og afværge en, følge selskabets direktion, ellers nært forestående og uundgåelig konkurs. Regelgrundlag Reglerne i konkursloven samt kommunens adgang til at afskrive tab på uerholdelige fordringer. Faktiske forhold Maniitsoq Kommune har erhvervet 5,6 % af aktierne (til en værdi af kr.) i MFI, som er indhandlingsselskab i Maniitsoq by. Aktierne er i forbindelse med kommunesammenlægningen overdraget til Qeqqata Kommunia. Direktør i MFI, Bjørn Overgaard (BO), som ejer 7 % af aktierne i selskabet, har oplyst overfor kommunen, at MFI siden oktober 2008 har haft lukket for indhandling, som følge af selskabets økonomiske situation. BO oplyser, at selskabet pr. 1. januar 2009 havde en negativ egenkapital på kr. Ifølge BO er det alene et spørgsmål om tid, før selskabets kreditorer forlanger deres tilgodehavender indfriet. Ifølge BO vil sådanne krav øjeblikkeligt resultere i selskabets konkurs. Greenland Venture (GV) har ved to tidligere lejligheder forsøgt at give selskabet en kapitalindsprøjtning, således at selskabet kunne komme på fode. GV har således kautioneret for kr. for selskabet, ligesom GV har ydet selskabet et firmalån på kr. GV har, i et forsøg på at sikre sine udeståender hos MFI, og i et forsøg på at føre selskabet videre for at sikre indhandlingsmulighederne i Maniitsoq, tilbudt aktionærerne vederlagsfrit at overtage aktionerne i selskabet. Ifølge de oplysninger som Qeqqata Kommunia har modtaget fra MFI, har GV har afgivet en tro og love-erklæring om, at de har til hensigt, at fortsætte virksomheden og fortsat også indhandle på længere sigt. GV har, ifølge MFIs oplysninger tillige forpligtet sig til straks at indbetale MFIs restancer til ejendomsselskabet for 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 på ,78 kr. GV har i den forbindelse stillet som betingelse, at mindst 95 % af aktierne i selskabet overdrages vederlagsfrit til GV. Bestyrelsesformand i MFI, Knud Tetzchner fra Masanti Invest ApS, som tillige har aktier i MFI for kr., står fuldt ud bag tilbuddet om overdragelse. Han mener, at dette vil være den bedste løsning for alle parter, i særdeleshed kommunen, som herved sikres indtægter i form af skatter, og sikres mod øgede udgifter i form af sociale ydelser. Alle andre aktionærer har ifølge MFIs og GVs oplysninger tilsluttet sig aftalen. Ifølge regnskabet fra Maniitsoq Fiskeindustri fra 2007 har selskabet i en længere periode kørt med tab, bortset fra 2007, hvor der er sket en midlertidig bedring. Ifølge selskabets oplysninger, som endnu ikke er revideret, afsluttes 2008 med en negativ egenkapital på kr. 12

13 Økonomiske og administrative konsekvenser Ifølge BOs oplysninger er det alene et spørgsmål om tid, inden selskabet erklæres konkurs, hvis GV ikke får overdraget aktierne. Ud fra de oplysninger kommunen har modtaget er det ikke muligt, at sige noget om, hvad kommunens økonomiske tab vil beløbe sig til i tilfælde af en konkurs. Overdrager kommunen vederlagsfrit aktierne til GV, vil kommunens tab beløbe sig til kr. Administrationens vurdering Det er ud fra de meget sparsomme oplysninger, som kommunen har modtaget fra MFI vedr. overdragelsesaftalen og GVs intentioner, sammenholdt med den uforholdsmæssigt korte tidsfrist kommunen er blevet givet i denne sag, ikke muligt for administrationen at vurdere det, på kortere eller længere sigt, hensigtsmæssige i det foreslåede arrangement. Borgmesterbeslutning Borgmesteren besluttede den 19. marts 2009 på vegne af økonomiudvalget, at kommunen overdrager sine aktier i MFI til GV vederlagsfrit på betingelse af, at det endelige revisionsregnskab for 2008 ender i negativ egenkapital. Økonomiudvalget orienteres på førstkommende møde. Økonomiudvalgets behandling af sagen Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 16. april 2009 Sagen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. Afgørelse Bilag Ingen 13

14 Punkt 09 Orientering om Maniitsumi Piareersarfik s aktiviteter august- december Journalnr Baggrund Indberetning af Maniitsumi Piareersarfik s aktiviteter august- december 2008 som skal indberettes til Grønlands Hjemmestyre. Regelgrundlag Indberetningen foretages i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiits centrenes opgavevaretagelse. Indberetning af oplysninger til brug for evaluering jævnfør 6 i bekendtgørelsen. Faktiske forhold Personale: Maniitsumi Piareersarfik har en normering på 1 centerleder + 5 faglærere (når man medregner 1 faglærer overgået fra ansættelse under Grønlands Hjemmestyre og 3 faglærere + 1 værkstedsleder fra den gamle Ungdomstjeneste) i Maniitsoq og 1 værkstedsleder + timelærere i Kangaamiut. Det har dog ikke været muligt at besætte alle stillingerne. Således er den ene faglærer, overgået fra Grønlands Hjemmestyre, den eneste fastansatte hidtil. Der er ligeledes normeret med 1 kontoroverassistent i Maniitsoq. På arbejdsmarkedskontoret (AMK) er der en normering på 2 personer. Budget Det samlede driftsbudget for Piareersarfik i 2008 var på kr. 2,3 mio inkl. tillægsbevillling og tilskud fra Hjemmestyret. Aktivering, som hører under AMK har en bevilling på kr. 2,9 mio. inkl. bevilling til bygderne, som bygdebestyrelsen/bygdekontoret administrerer. Ligeledes var der afsat kr. 2,2 mio. til arbejdsmarkedsydelser inkl. tillægsbevilling. Budget for Piareersarfik 2008 vedlægges som bilag 1. Vejledning Vejledning til uddannelser og ansøgninger til disse ligger under Piareersarfik. Faglærer, kontoroverassistent og 1 fra AMK har gennemført vejleder grunduddannelsen (VGU) og den anden ansatte fra AMK er nu i gang med VGU. Piareersarfik har løbende året rundt vejledning af praktikanter og lærlinge. Der var 88 ansøgninger til erhvervsuddannelserne. 54 blev optaget. 12 fik afslag. Overraskende har 22 ikke fået svar på deres ansøgning (eller kopi af svaret er ikke nået til os). Efter start i august 2008 kom antallet af elever med læreplads op på 26 i de erhvervsmæssige grunduddannelser. Der afbrød 3 elever i perioden. Ved slutningen af 2008 var ca. 57 elever i gang med deres erhvervsuddannelse i Maniitsoq og bygderne. Uddannelsesdelen på Piareersarfik 14

15 Der var 99 ansøgere til AEU inkl. Kangaamiut. Derfor var det nødvendigt med revurdering af ansøgere og prioritering. I Maniitsoq startede 37 og 10 i Kangaamiut d.v.s. i alt 47 på AEU/FA. Herudover var der 9, der allerede var i et forløb, hvormed det samlede elevtal kom op på 56. Efter introduktion af elever på AEU/FA blev der foretaget trinindplaceringstest. Ved den efterfølgende visitation blev eleverne fordelt med: 20 elever på modul 1 også kaldet trin 1 eller bare T1 12 elever på modul 3 også kaldet trin 3 eller bare T3 15 elever på FA Kangaamiut havde ingen trinopdeling, hvor der startede 10 elever på AEU/FA m.h.p. eksamen på AEU eller FA til sommeren Undervisningen blev varetaget med hjælp fra 6 h.h.v. 3 seminarieuddannede lærere fra skolerne i Maniitsoq og Kangaamiut på kombinationsaftale. Dog var der ingen aftale om administrationstimer d.v.s. vejledning og andet administrativt arbejde i forb. m. med eleverne. Det arbejde klares af hidtil ansatte leder, faglærer og kontorpersonale. Der blev undervist i samtlige grundfag d.v.s. grønlandsk, dansk, engelsk og matematik. For FA s vedkommende blev der tillige undervist i kemi/fysik. Antal lektioner og fordeling af fagene blev afstemt i h.h.t. studieordningen. I Kangaamiut brugtes formiddagen til aktiviteter med det formål at øge den personlige kompetence (samfundsfag, kreativitet/værkstedsfag, musik/nodelære). Ellers efter samme princip som i Maniitsoq. Der er læst ca timer i Maniitsoq og ca. 753 timer i Kangaamiut. ekskl. møder, kurser m.m. Alle elever har udarbejdet en handlingsplan. Brug af elevkvoter Piareersarfik i Maniitsoq er tildelt 55 elevkvoter, svarende til 385 elevmåneder (55 elever i 7 mdr.) Da der var overvældende mange ansøgere til AEU/FA i Maniitsoq søgtes der i ISIIA om supplering af elevkvote og den blev bevilget. Således kom den samlede kvote i Maniitsoq og Kangaamiut op på 60 elever i 10 mdr. 4 elever i Maniitsoq afbrød i efteråret Arbejdsmarkedskontoret AMK 14 personer er visiteret til kursus. Disse fulgte et kursus i perioden august december. Der blev optaget 19 elever til GU og 6 til ATX. Det faktiske antal ansøgere kendes ikke, idet det har vist sig, at mange af ansøgningerne er sendt fra folkeskolen direkte til skolerne (GU, HTX, ATI m.m.) I samme periode var der ingen visitationer til videregående uddannelser. Ledigheden i Maniitsup kommunea. 16 personer er anvist beskæftigelse som aktivering. 15

16 Ca. 10 af de ledige kom i (varig) beskæftigelse. Ledigheden har været gennemsnitlig 142 pr. md. i perioden. Der var 1 revalidend i perioden. Det må erkendes at der fortsat skal arbejdes med at opkvalificere revalideringsområdet. Antal ledige. Se bilag 2 Vejledernetværket i kommunen I forbindelse med erhvervs- og uddannelsesvejledning samarbejdes der lokalt med folkeskolen, efterskolen og ATI. Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger Ingen Administrationens vurdering - at man tager rapporten tages til efterretning. - at sagen videresendes til Økonomiudvalget til godkendelse. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 24. marts 2009 godkendt rapporten og indstiller den til godkendelse i økonomiudvalget. Det ønskes at udgifterne harmoniseres i hhv. Maniitsoq og Sisimiut. Indstilling fra Direktør for Familie og Uddannelse Statusrapport er allerede afsendt pr. mail og almindelig post til Hjemmestyret. Det indstilles til økonomiudvalget at godkende rapporten og at udgifterne harmoniseres i hhv. Maniitsoq og Sisimiut. Økonomiudvalgets behandling af sagen Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen på sit møde den 16. april Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. Afgørelse Bilag Ingen 16

17 Punkt 10 Økonomirapport for 1. kvartal 2009 Journalnr Faktiske forhold Forbruget/indtægterne skal ligge på 25,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. Forbrugsoversigt Korr. års- Bogført % i 2009 Pr. ultimo marts 2009 budget Administrationsområdet ,5 Teknik ,5 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet ,7 Familieområdet ,9 Undervisning- og kultur ,2 Forsyningsvirksomheder ,4 Driftsudgifter i alt ,2 Anlægsudgifter ,7 Udgifter i alt ,1 Driftsindtægter ,0 Kasseforskydning Statusforskydning Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk. Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit Total Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutit Administrationsområdet Administrationen har et samlet forbrug på 25,3 mio. kr. ud af en bevilling på 92,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,5 %. Årsagen til den relative høje forbrugsprocent skyldes at de fleste forsikringer for 2009 og kontingent til Kanukoka betales forud samt at nogle indtægter først modtages ved årets afslutning, fx INI A/S s andel af kantineudgifterne. Teknikområdet Teknikområdet har et forbrug på 19,5 % ud af en bevilling på 33,3 mio. kr. Enkelte konti som snerydning (kt.21-01) og hundehold (kt.22-02) har på nuværende tidspunkt naturligt nok en høj forbrugsprocent. Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et forbrug på 30,7 % ud af en bevilling på 19,2 mio. kr. Årsagen til den relative høje forbrugsprocent skyldes merforbrug på Piareersarfik (kt.38-01) og Arbejdsmarkedsydelser (kt.38-02). Familieområdet Familieområdet har et forbrug på 27,9 % ud af en bevilling på 106,8 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes stigende udgifter til social førtidspension (kt.43) og manglende hjemtagelse af refusion på handicapområdet (kt.48). Undervisning og kultur Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 25,2 % ud af en bevilling på 209,1 mio.kr. Tilskud til fritid, kultur og idræt (kt.59) har meget høje forbrugsprocenter, og kongressalen i Kangerlussuaq har allerede overskredet årets budget. 17

18 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 28,3 % ud af en bevilling på 8,6 mio.kr. Anlægsområdet På anlægsområdet udgør forbruget 9,7 % ud af en bevilling på 67,0 mio.kr. Indtægter Der er tilkommet Qeqqata Kommunia indtægter for i alt 9,0 % ud af en samlet bevilling på 489,1 mio. kr. Indtægterne fordeler sig således: - Personlig indkomstskat (kt.80) har en indtægt på 16,6 % ud af en indtægtsbevilling på 251,6 mio. kr., hvilket er forventeligt som følge af at januar måneds skatteindtægter modtages i februar osv. - Selskabsskat (kt.81) bogføres i slutningen af regnskabsåret (januar 2010). - Generelle tilskud og udligning (kt.83) har en indtægt på 0,0 % ud af en indtægtsbevilling på 209,9 mio. kr. Tilskuddene er modtaget fra Hjemmestyret men er ikke bogført endnu, idet konteringsvejledning først er tilsendt kommunerne 1. april Renter, kapitalafkast, samt kurstab & gevinst (kt.85) har en indtægt på 13,4 % ud af en indtægtsbevilling på 14,2 mio. kr. - Andre indtægter (kt.86) har en indtægt på 2,6 % ud af en indtægtsbevilling på 7,6 mio. kr. - Der er endnu ikke afholdt nogen afskrivninger (kt.88). Forventet ultimobeholdning De likvide aktiver forventes at falde fra 89,6 mio. kr. til 27,4 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2009, forventede driftsresultat fra budget 2009 og de forventede statusforskydninger ( boliglån) samt de tillægsbevillinger der indtil videre er givet. Likvid beholdning primo 2009 Driftsresultat iht. budget Statusforskydninger Tillægsbevillinger Samlet kasseforskydning Likvid beholdning ultimo Økonomiudvalgets behandling af sagen Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 16. april

19 Indstilling Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at økonomirapporten godkendes at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget bedes redegøre for forbruget på vejlednings- og introduktionscentret (kt.38) at familieudvalget bedes redegøre for udviklingen over årene i antal førtidspensionister (kt.43) at uddannelses-, fritids- og kulturudvalget bedes redegøre for udviklingen i tilskudskontiene (kt.59), og udarbejde retningslinier for brug heraf samt undersøge mulighederne for udlicitering/privatisering af driften af nogle af fritidsfaciliteterne i Kangerlussuaq. Afgørelse Bilag 1. Balance for Qeqqata Kommunia 19

20 Punkt 11 Årsberetning 2008 for Maniitsup Kommunea Journalnr Baggrund Økonomiområdet har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2008 for Maniitsoq Kommune, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regelgrundlag Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 som er ændret ved landstingslov nr. 6. af 12. juni 1995 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v Faktiske forhold Resultatopgørelsen viser, at Maniitsoq Kommune i 2008 har et underskud på 9,9 mio. kr. som fremkommer således Mio. Kr. Konto R 2008 R 2007 B 2008 Indtægter -169,0-172,0-172,6 Driftsudgifter +168,8 +155,6 +174,3 Driftsresultat -0,2-16,4 +1,7 Anlægsudgifter +9,6 +10,1 +15,6 Resultat i alt +9,9-6,3 +17,3 Resultatopgørelsen for 2008 viser, at Kommunen har indtægter på 169,0 mio. kr. og driftsudgifter på 168,8 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 0,2 mio. kr. Da de samlede anlægsudgifter i 2008 var på 9,6 mio. kr., har kommunen dermed et samlet underskud på 9,9 mio. kr. Resultatopgørelsen viser, at indtægterne er faldet fra 172,0 mio. kr. i 2007 til 169,0 mio. kr. i 2008, i alt 3,0 mio. kr. Driftsudgifterne er steget fra 155,6 mio. kr. i 2007 til 168,8 mio. kr. i 2008, i alt 13,2 mio. kr. Anlægsudgifterne er faldet fra 10,1 mio. kr. i 2007 til 9,6 mio. kr. i 2008, i alt 0,5 mio. kr. Indtægterne var i 2008 budgetteret med 172,6 mio. kr. og blev på 169,0 mio. kr. svarende til en forværring på 3,6 mio. kr. Driftsudgifterne var budgetteret med 174,3 mio. kr. og blev 168,8 mio. kr. svarende til en forbedring på 5,5 mio. kr. Anlægsudgifterne var budgetteret med 15,6 mio. kr. og blev 9,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Økonomiske og administrative konsekvenser Regnskabet viser et underskud på 9,9 mio. kr. Regnskabsresultatet forværrer imidlertid likviditeten og egenkapitalen endnu mere. Likviditeten er faldet med 25,8 mio. kr. fra 29,7 mio. kr. ved starten af 2008 til 3,9 mio. kr. ved udgangen af Egenkapitalen er faldet med 20,6 mio. kr. fra 49,0 mio. kr. ved starten af året til 28,4 mio. kr. ved udgangen af året. 20

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 04/2015, den 22. oktober 2015 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Pkt. 02 Forslag til dagsorden Bedre udnyttelse samt billigere produkter ved Qimatulivik Pkt. 03 Regionale fordeling af hvalroskvoten

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2015, den 21. april 2015. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2015, den 21. april 2015. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Punkt 06 Punkt 07 Punkt 08 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat af Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 04/2014, den 8. April 2014

Referat af Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 04/2014, den 8. April 2014 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Punkt 02 Opfordring til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om overførsel af 3-4 hvalroskvoter for 2014 fra forvaltningsområdet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30 Oversigt åbent møde: Imm. 01 Godkendelse af dagsorden. Generelle sager Punkt 02 Tildeling af hvalroskvoter for kvoteåret 2015. Punkt 03 Høring vedrørende fangstperioder og kvoter for betalingsjagt på rensdyr

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2016, den 28. april 2016. Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2016

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2016, den 28. april 2016. Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Punkt 03 Godkendelse af dagsorden. Borgmesterens beretning. Beretninger fra udvalgsformænd. Økonomisager Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts

Læs mere

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Pkt. 02 Pkt. 03 Generelle sager Seminar om indhandlingssteder Høring vedr. ændringsforslag til loven om fiskeri. Pkt. 04 Forslag til Levende resurseudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2003, den 26. august 2003

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2003, den 26. august 2003 Oversigt - åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Borgmesterens beretning. 3. Kommunens økonomiske situation pr. ultimo juli 2003. 4. Tillægsbevilling på det sociale område. 5. Bevilling til overførsel

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat Dagsorden til det åbne møde: Pkt. 01 Pkt. 02 Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde. Godkendelse af dagsorden. Formandsberetning. Økonomiske sager Pkt. 03 Balancer. Genrelle sager Pkt. 04.

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere