Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009"

Transkript

1 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Borgmesterens beretning. Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. Orienteringssager Punkt 04 Orientering om kvotedeling af hvidhvaler ved Sisimiut Punkt 05 Orientering om kvotetildeling af hvidhvaler ved Maniitsoq Punkt 06 Orientering om kvotedeling af sildepisker kvote for riffelfangst for kvoteåret 2009 i forvaltningsområdet Sisimiut. Punkt 07 Orientering om kvotetildeling af sildepiskere til fællesfangst ved Maniitsoq Punkt 08 Orientering om vederlagsfri overdragelse af kommunens aktier i Maniitsoq Fiskeindustri til Greenland Venture. Punkt 09 Orientering om Maniitsumi Piareersarfik s aktiviteter august- december Økonomisager Punkt 10 Økonomirapport for 1. kvartal Punkt 11 Årsberetning 2008 for Maniitsup Kommunea. Punkt 12 Årsberetning 2008 for Sisimiut Kommune. Punkt 13 Forslag til budgetramme for budget 2010 og overslagsårene Punkt 14 Opklassificering af teknik- og miljøsekretariatslederne. Punkt 15 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2008 til Generelle sager Punkt 16 Registerforskrifter for Qeqqata Kommunia. Punkt 17 Udkast til vejledning til bygdebestyrelserne for anvendelse af rådighedsbeløb. Punkt 18 Kommunal vedtægt om hyrevognskørsel i Qeqqata Kommunia. Punkt 19 Retningslinjer for tildeling af tilladelse til opstilling af automatspil i Qeqqata Kommunia. Punkt 20 Høring om ændring af tjenestemandsloven. Punkt 21 Revisionsberetning nr. 69 for Sisimiut Kommune. Punkt 22 Revisionsberetning nr. 60 for Maniitsoq Kommune. Punkt 23 Principbeslutning om lån til eget indskud i medbyggerhuse. 1

2 Punkt 24 Overflytning af Konto fra Familieområdet til Arbejdsmarkedskontoret/- Udannelsesområdet. Punkt 25 Forslag til dagsordenen Klarlægning af omfanget af sult blandt børn i Qeqqata Kommunia samt udarbejdelse af finansieret handlingsplan. Punkt 26 Forslag til dagsordenen udluftningsanlæg ved Brættet i Sisimiut. Punkt 27 Forslag til dagsordenen oprettelse af flænsested for fangerne i Sisimiut by. Punkt 28 Forespørgsel vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer som er ansat ved kommunen. Punkt 29 Nedsættelse af udliciteringsudvalg. Punkt 30 Eventuelt. Mødet startet kl. Deltagere: Atassut Demokraterne Inuit Ataqatigiit Siumut Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: 2

3 Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Punkt 02 Borgmesterens beretning Afgørelse Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd Afgørelse 3

4 Punkt 04 Orientering om kvotedeling af hvidhvaler ved Sisimiut Journal nr Baggrund meddelelse den fra Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. gentildeling af hvidhvalskvoten til Maniitsoq. SAPP s brev den til borgmesteren om at den resterende kvote bør fanges kun af personer med erhvervsjagtbevis. Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2004 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler. Faktiske forhold Landstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst og Landbrug beslutning om at der trækkes 3 licenser fra kvoten fra Sisimiut. Økonomiske og administrative konsekvenser Hvidhvalsfangst er en god biindtægt for fangerne. Administrationens vurdering Ved høringen af de implicerede parter foreslår jollefiskerforeningen og fisker- og fangerforeningen, at den resterende kvote på 11 hvidhvaler kun må fanges af personer med erhvervsjagtbevis. Der var ikke indkommet respons fra fisker- og fangerforeningerne fra Sarfannguit og Itilleq ved høringen. Fritidsfangerforeningen foreslår, at der tildeles en kvote til fritidsfangerne ved fællesfangst, hvis kvoten ikke bliver tildelt til enhver der har gyldig erhvervs- og fritidsjagtbevis. Fiskeri- og fangstkonsulentens indstilling At personer med erhvervsjagtbevis tildeles en kvote på 9 hvidhvaler ved fællesfangst og personer med fritidsfangstbevis tildeles en kvote med 2 hvidhvaler ved fællesfangst. Kommunaldirektørens behandling af sagen Kommunaldirektøren godkender fiskeri- og fangstkonsulenten s indstilling, og videresender forslaget til borgmesterbeslutning. Borgmesterbeslutning Borgmesteren besluttede den 17. marts 2009 på vegne af kommunalbestyrelsen, at den resterende kvote på 11 hvaler for kvoteåret fordeles således: At personer med erhvervsfangstbevis tildeles en kvote på 9 hvidhvaler ved fællesfangst og personer med fritidsfangstbevis tildeles en kvote på 2 hvidhvaler ved fællesfangst. Samtidig ophæves borgmesterens beslutning den 24.november 2008 om, at den tildelte kvote på 18 hvaler for kvoteåret kan fanges af enhver der har gyldig erhvervs- og fritidsjagtbevis ved fællesfangst. Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen. 4

5 Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering Afgørelse Bilag Ingen 5

6 Punkt 05 Orientering om kvotetildeling af hvidhvaler ved Maniitsoq Journal nr Baggrund s ansøgning af 9. februar 2009 til Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug om tildeling af yderligere10 hvidhvaler, da der er fanget 5 hvidhvaler ud af nuværende kvote på 6. meddelelse den fra Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. gentildeling af 8 hvidhvalskvoten til Maniitsoq. Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2004 om beskyttelse og fangst hvid- og narhvaler. Faktiske forhold Da den oprindelige kvote på 6 hvidhvaler for kvoteåret er opbrugt den 14. februar 2009, ansøger Maniitsoq Erhvervsråd på vegne af erhvervsfangere i Maniitsoq om en yderligere 10 kvote med den begrundelse, at erhvervsfangerne i Maniitsoq ikke har indhandlingsmulighed. Maniitsoq Fiskeindustri A/S og Greenland Lipid Solutions A/S er lukket for indhandling. Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beslutning den 25. februar 2009 om at der tildeles yderligere kvote på 8 hvidhvaler til Maniitsoq. Ved brev af 11. februar 2009 ansøger Fritidsfangerforeningen i Maniitsoq om en hvidhvalskvote. Økonomiske og administrative konsekvenser Hvidhvalsfangst er en god biindtægt for erhvervsfangerne. Administrationens vurdering Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ved sin gentildeling af hvidhvalskvoten til Maniitsoq lagt vægt på, at erhvervsfangere i Maniitsoq ikke har indhandlingsmulighed, idet Maniitsoq Fiskeindustri A/S og Greenland Lipid Solutions A/S er lukket for indhandling. Det er administrationens vurdering, at kvoten udelukkende er tildelt med henblik på at afhjælpe erhvervsfangernes vanskelige situation i Maniitsoq. I ansøgningen fra Fritidsfangerforeningen i Maniitsoq anføres som begrundelse, at der i andre byer tildeles fritidsjægere hvid- & narhvalskvote. Foreningen mener, at det vil være på sin plads, at kommunen også tildeler en kvote til fritidsjægere i Maniitsoq. Ved høringen af fisker og fangerforeninger i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik foreslår foreningerne, at kvoten på 8 hvidhvaler kun må fanges af personer med erhvervsjagtbevis. Ifølge Hjemmestyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, 5, kan Kommunalbestyrelsen efter samråd med bygdebestyrelsen, den lokale fisker- og fangerforening og den lokale fritidsfangerforening fastsætte betingelser om fordeling af kommunens kvote på hvid- og narhvaler til erhvervsfangere og eventuelt fritidsfangere. 6

7 Fiskeri- og fangstkonsulentens indstilling Indstilling 1. At kvoten på 8 hvidhvaler tildeles personer med erhvervsjagtbevis ved fællesfangst. Indstilling 2. (alternativ) At kvoten på 8 hvidhvaler tildeles personer med erhvervsjagtbevis ved fællesfangst. Ud af denne kvote gives der fritidsjægere (personer med fritidsjagtbevis) mulighed for at fange 1 hvidhval ved fællesfangst så længe Maniitsoq kvoten på 8 hvidhvaler ikke er opbrugt. Uanset denne mulighed for fritidsjægere beholder erhvervsfangere muligheden for at fange hele kvoten på 8 hvidhvaler ved fællesfangst. Kommunaldirektørens behandling af sagen Indstilling nr. 1, at kvoten på 8 hvidhvaler tildeles personer med erhvervsjagtbevis ved fællesfangst i tidligere Maniitsoq Kommune indstilles til godkendelse, da Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i sin vurdering har lagt vægt på, at der ikke var anden indhandlingsmulighed for personer med erhvervsjagtbevis ved gentildeling af 8 hvidhvaler. Borgmesterbeslutning Indstilling godkendt, den 24. marts Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen. Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering Afgørelse Bilag Ingen 7

8 Punkt 06 Orientering om kvotedeling af sildepisker kvote for riffelfangst for kvoteåret 2009 i forvaltningsområdet Sisimiut Journal nr Baggrund Den 6.april 2009 har Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddelt pr. forslag til tildeling af kvoter for hvalfangst med harpun og tildeling af kvoter for hvalfangst med riffel. Den 16.april 2009 blev det fra Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug telefonisk bekræftet, at forslaget er vedtaget. Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10, 13. april 2005 om fangst af store hvaler.. Faktiske forhold Der er en kvote på 160 hvaler til fartøjer med harpunkanon for hele kysten. Til riffelfangst er der tildelt en kvote på 55 hvaler for hele kysten og deraf er der blevet tildelt en kvote på 4 hvaler til forvaltningsområdet Sisimiut. Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen Administrationens vurdering Der blev foretaget telefonisk høring til fisker- og fangerforeningen i Sisimiut, jollefiskerforeningen i Sisimiut samt fisker- og fangerforeningerne i Itilleq og Sarfannguit, med forslag om, at den tildelte kvote fordeles en hval til hver forening. Forslaget til fordeling af kvoten blev accepteret af alle parter. Fiskeri- og fangstkonsulentens indstilling at Sapp får tildelt en licens, Saapp får tildelt en licens, Knapp Itilleq får tildelt en licens samt Knapp Sarfannguit får tildelt en licens Kommunaldirektørens behandling af sagen Kommunaldirektøren godkender fiskeri- og fangstkonsulenten s indstilling, og videresender forslaget til borgmesterbeslutning. Borgmesterbeslutning Borgmesteren beslutter den 17. april 2009 på vegne af kommunalbestyrelsen, at den tildelte kvote for 2009 på 4 sildepiskere fordeles således: 1 licens tildeles til Sisimiuni Aalisartut Piniartullu Peqatigiit 1 licens tildeles til Sisimiuni Angallateerarsorlutik Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffiat 1 licens tildeles til Knapp Itilleq samt 1 licens tildeles til Knapp Sarfannguit Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen. 8

9 Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering Afgørelse Bilag Ingen 9

10 Punkt 07 Orientering om kvotetildeling af sildepiskere til fællesfangst ved Maniitsoq Journal nr Baggrund meddelelse den fra Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedr. fangst af store hvaler i Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 13. april 2005 om fangst af store hvaler. Faktiske forhold Harpun kvoten fritstilles til alle fartøjer, som opfylder betingelserne for sildepiskerfangst med harpunkanoner. Der er tildelt 4 sildepiskere til fællesfangst ved tidligere Maniitsoq kommune. Siden 1990-erne har fangerne i den tidligere Maniitsoq kommune lavet grupper der efter en turnusordning fik tildelt licens til fangst af sildepisker ved fællesfangst. Der er 3 grupper i Maniitsoq, 3 grupper i Kangaamiut, 1 gruppe i Napasoq og 2 grupper i Atammik. Fordeling af kvoter fra 2003 til og med 2008 fremgår i skemaet nedenunder: Maniitsoq Gruppe Gruppe Gruppe Kangaa miut Gruppe 1 1 Gruppe Gruppe 3 1 Napasoq Gruppe Atammik Gruppe Gruppe Økonomiske og administrative konsekvenser Sildepiskerfangst er en god biindtægt for erhvervsfangerne. 10

11 Administrationens vurdering Ved høringen af fisker og fangerforeningerne i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik foreslår foreningerne, at kvoten på 4 sildepiskere til fællesfangst fordeles således, at Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik hver får tildelt 1 sildepisker til fællesfangst. Ifølge Hjemmestyrets bekendtgørelse om fangst af store hvaler, 11, stk. 4, skal bygder og i anden række byer uden fartøj med harpunkanoner prioriteres højest ved fordeling af licenserne til fællesfangst inden for en kommune. Det skal til orientering oplyses, at der er 2 fartøjer med harpunkanon i Maniitsoq, 3 i Kangaamiut og 1 i Atammik. Der er ingen fartøj med harpunkanon i Napasoq. 13, stk. 4: I tilfælde af, at der i en kommune er færre tildelte licenser til fangst af sildepisker end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige års fangst samt ikke anvendte licenser. Efter turnus-ordningen skal følgende grupper tildeles licens i 2009 : Maniitsoq gruppe 3 Kangaamiut gruppe 3 Napasoq gruppen Atammik gruppe 2 Fiskri- og fangstkonsulentens indstilling Det indstilles til borgmesterens godkendelse, at følgende grupper tildeles licens til 1 sildepisker ved fællesfangst: Maniitsoq gruppe 3 Kangaamiut gruppe 3 Napasoq gruppen Atammik gruppe 2 Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen. Borgmesterbeslutning Indstillingen tiltrådt den 14. april Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering Afgørelse Bilag Ingen 11

12 Punkt 08 Orientering om vederlagsfri overdragelse af kommunens aktier i Maniitsoq Fiskeindustri til Greenland Venture Journalnr Baggrund Qeqqata Kommunia har den 13. marts 2009, via en fax fra Maniitsoq Fiskeindustri A/S (MFI), modtaget en anmodning om at kommunen tilslutter sig en aftale om overdragelse af alle aktionærernes aktier til Greenland Venture. Overdragelsen skal ses som et forsøg på at drive virksomheden videre og afværge en, følge selskabets direktion, ellers nært forestående og uundgåelig konkurs. Regelgrundlag Reglerne i konkursloven samt kommunens adgang til at afskrive tab på uerholdelige fordringer. Faktiske forhold Maniitsoq Kommune har erhvervet 5,6 % af aktierne (til en værdi af kr.) i MFI, som er indhandlingsselskab i Maniitsoq by. Aktierne er i forbindelse med kommunesammenlægningen overdraget til Qeqqata Kommunia. Direktør i MFI, Bjørn Overgaard (BO), som ejer 7 % af aktierne i selskabet, har oplyst overfor kommunen, at MFI siden oktober 2008 har haft lukket for indhandling, som følge af selskabets økonomiske situation. BO oplyser, at selskabet pr. 1. januar 2009 havde en negativ egenkapital på kr. Ifølge BO er det alene et spørgsmål om tid, før selskabets kreditorer forlanger deres tilgodehavender indfriet. Ifølge BO vil sådanne krav øjeblikkeligt resultere i selskabets konkurs. Greenland Venture (GV) har ved to tidligere lejligheder forsøgt at give selskabet en kapitalindsprøjtning, således at selskabet kunne komme på fode. GV har således kautioneret for kr. for selskabet, ligesom GV har ydet selskabet et firmalån på kr. GV har, i et forsøg på at sikre sine udeståender hos MFI, og i et forsøg på at føre selskabet videre for at sikre indhandlingsmulighederne i Maniitsoq, tilbudt aktionærerne vederlagsfrit at overtage aktionerne i selskabet. Ifølge de oplysninger som Qeqqata Kommunia har modtaget fra MFI, har GV har afgivet en tro og love-erklæring om, at de har til hensigt, at fortsætte virksomheden og fortsat også indhandle på længere sigt. GV har, ifølge MFIs oplysninger tillige forpligtet sig til straks at indbetale MFIs restancer til ejendomsselskabet for 4. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009 på ,78 kr. GV har i den forbindelse stillet som betingelse, at mindst 95 % af aktierne i selskabet overdrages vederlagsfrit til GV. Bestyrelsesformand i MFI, Knud Tetzchner fra Masanti Invest ApS, som tillige har aktier i MFI for kr., står fuldt ud bag tilbuddet om overdragelse. Han mener, at dette vil være den bedste løsning for alle parter, i særdeleshed kommunen, som herved sikres indtægter i form af skatter, og sikres mod øgede udgifter i form af sociale ydelser. Alle andre aktionærer har ifølge MFIs og GVs oplysninger tilsluttet sig aftalen. Ifølge regnskabet fra Maniitsoq Fiskeindustri fra 2007 har selskabet i en længere periode kørt med tab, bortset fra 2007, hvor der er sket en midlertidig bedring. Ifølge selskabets oplysninger, som endnu ikke er revideret, afsluttes 2008 med en negativ egenkapital på kr. 12

13 Økonomiske og administrative konsekvenser Ifølge BOs oplysninger er det alene et spørgsmål om tid, inden selskabet erklæres konkurs, hvis GV ikke får overdraget aktierne. Ud fra de oplysninger kommunen har modtaget er det ikke muligt, at sige noget om, hvad kommunens økonomiske tab vil beløbe sig til i tilfælde af en konkurs. Overdrager kommunen vederlagsfrit aktierne til GV, vil kommunens tab beløbe sig til kr. Administrationens vurdering Det er ud fra de meget sparsomme oplysninger, som kommunen har modtaget fra MFI vedr. overdragelsesaftalen og GVs intentioner, sammenholdt med den uforholdsmæssigt korte tidsfrist kommunen er blevet givet i denne sag, ikke muligt for administrationen at vurdere det, på kortere eller længere sigt, hensigtsmæssige i det foreslåede arrangement. Borgmesterbeslutning Borgmesteren besluttede den 19. marts 2009 på vegne af økonomiudvalget, at kommunen overdrager sine aktier i MFI til GV vederlagsfrit på betingelse af, at det endelige revisionsregnskab for 2008 ender i negativ egenkapital. Økonomiudvalget orienteres på førstkommende møde. Økonomiudvalgets behandling af sagen Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 16. april 2009 Sagen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. Afgørelse Bilag Ingen 13

14 Punkt 09 Orientering om Maniitsumi Piareersarfik s aktiviteter august- december Journalnr Baggrund Indberetning af Maniitsumi Piareersarfik s aktiviteter august- december 2008 som skal indberettes til Grønlands Hjemmestyre. Regelgrundlag Indberetningen foretages i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiits centrenes opgavevaretagelse. Indberetning af oplysninger til brug for evaluering jævnfør 6 i bekendtgørelsen. Faktiske forhold Personale: Maniitsumi Piareersarfik har en normering på 1 centerleder + 5 faglærere (når man medregner 1 faglærer overgået fra ansættelse under Grønlands Hjemmestyre og 3 faglærere + 1 værkstedsleder fra den gamle Ungdomstjeneste) i Maniitsoq og 1 værkstedsleder + timelærere i Kangaamiut. Det har dog ikke været muligt at besætte alle stillingerne. Således er den ene faglærer, overgået fra Grønlands Hjemmestyre, den eneste fastansatte hidtil. Der er ligeledes normeret med 1 kontoroverassistent i Maniitsoq. På arbejdsmarkedskontoret (AMK) er der en normering på 2 personer. Budget Det samlede driftsbudget for Piareersarfik i 2008 var på kr. 2,3 mio inkl. tillægsbevillling og tilskud fra Hjemmestyret. Aktivering, som hører under AMK har en bevilling på kr. 2,9 mio. inkl. bevilling til bygderne, som bygdebestyrelsen/bygdekontoret administrerer. Ligeledes var der afsat kr. 2,2 mio. til arbejdsmarkedsydelser inkl. tillægsbevilling. Budget for Piareersarfik 2008 vedlægges som bilag 1. Vejledning Vejledning til uddannelser og ansøgninger til disse ligger under Piareersarfik. Faglærer, kontoroverassistent og 1 fra AMK har gennemført vejleder grunduddannelsen (VGU) og den anden ansatte fra AMK er nu i gang med VGU. Piareersarfik har løbende året rundt vejledning af praktikanter og lærlinge. Der var 88 ansøgninger til erhvervsuddannelserne. 54 blev optaget. 12 fik afslag. Overraskende har 22 ikke fået svar på deres ansøgning (eller kopi af svaret er ikke nået til os). Efter start i august 2008 kom antallet af elever med læreplads op på 26 i de erhvervsmæssige grunduddannelser. Der afbrød 3 elever i perioden. Ved slutningen af 2008 var ca. 57 elever i gang med deres erhvervsuddannelse i Maniitsoq og bygderne. Uddannelsesdelen på Piareersarfik 14

15 Der var 99 ansøgere til AEU inkl. Kangaamiut. Derfor var det nødvendigt med revurdering af ansøgere og prioritering. I Maniitsoq startede 37 og 10 i Kangaamiut d.v.s. i alt 47 på AEU/FA. Herudover var der 9, der allerede var i et forløb, hvormed det samlede elevtal kom op på 56. Efter introduktion af elever på AEU/FA blev der foretaget trinindplaceringstest. Ved den efterfølgende visitation blev eleverne fordelt med: 20 elever på modul 1 også kaldet trin 1 eller bare T1 12 elever på modul 3 også kaldet trin 3 eller bare T3 15 elever på FA Kangaamiut havde ingen trinopdeling, hvor der startede 10 elever på AEU/FA m.h.p. eksamen på AEU eller FA til sommeren Undervisningen blev varetaget med hjælp fra 6 h.h.v. 3 seminarieuddannede lærere fra skolerne i Maniitsoq og Kangaamiut på kombinationsaftale. Dog var der ingen aftale om administrationstimer d.v.s. vejledning og andet administrativt arbejde i forb. m. med eleverne. Det arbejde klares af hidtil ansatte leder, faglærer og kontorpersonale. Der blev undervist i samtlige grundfag d.v.s. grønlandsk, dansk, engelsk og matematik. For FA s vedkommende blev der tillige undervist i kemi/fysik. Antal lektioner og fordeling af fagene blev afstemt i h.h.t. studieordningen. I Kangaamiut brugtes formiddagen til aktiviteter med det formål at øge den personlige kompetence (samfundsfag, kreativitet/værkstedsfag, musik/nodelære). Ellers efter samme princip som i Maniitsoq. Der er læst ca timer i Maniitsoq og ca. 753 timer i Kangaamiut. ekskl. møder, kurser m.m. Alle elever har udarbejdet en handlingsplan. Brug af elevkvoter Piareersarfik i Maniitsoq er tildelt 55 elevkvoter, svarende til 385 elevmåneder (55 elever i 7 mdr.) Da der var overvældende mange ansøgere til AEU/FA i Maniitsoq søgtes der i ISIIA om supplering af elevkvote og den blev bevilget. Således kom den samlede kvote i Maniitsoq og Kangaamiut op på 60 elever i 10 mdr. 4 elever i Maniitsoq afbrød i efteråret Arbejdsmarkedskontoret AMK 14 personer er visiteret til kursus. Disse fulgte et kursus i perioden august december. Der blev optaget 19 elever til GU og 6 til ATX. Det faktiske antal ansøgere kendes ikke, idet det har vist sig, at mange af ansøgningerne er sendt fra folkeskolen direkte til skolerne (GU, HTX, ATI m.m.) I samme periode var der ingen visitationer til videregående uddannelser. Ledigheden i Maniitsup kommunea. 16 personer er anvist beskæftigelse som aktivering. 15

16 Ca. 10 af de ledige kom i (varig) beskæftigelse. Ledigheden har været gennemsnitlig 142 pr. md. i perioden. Der var 1 revalidend i perioden. Det må erkendes at der fortsat skal arbejdes med at opkvalificere revalideringsområdet. Antal ledige. Se bilag 2 Vejledernetværket i kommunen I forbindelse med erhvervs- og uddannelsesvejledning samarbejdes der lokalt med folkeskolen, efterskolen og ATI. Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger Ingen Administrationens vurdering - at man tager rapporten tages til efterretning. - at sagen videresendes til Økonomiudvalget til godkendelse. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 24. marts 2009 godkendt rapporten og indstiller den til godkendelse i økonomiudvalget. Det ønskes at udgifterne harmoniseres i hhv. Maniitsoq og Sisimiut. Indstilling fra Direktør for Familie og Uddannelse Statusrapport er allerede afsendt pr. mail og almindelig post til Hjemmestyret. Det indstilles til økonomiudvalget at godkende rapporten og at udgifterne harmoniseres i hhv. Maniitsoq og Sisimiut. Økonomiudvalgets behandling af sagen Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen på sit møde den 16. april Indstilling Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering. Afgørelse Bilag Ingen 16

17 Punkt 10 Økonomirapport for 1. kvartal 2009 Journalnr Faktiske forhold Forbruget/indtægterne skal ligge på 25,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. Forbrugsoversigt Korr. års- Bogført % i 2009 Pr. ultimo marts 2009 budget Administrationsområdet ,5 Teknik ,5 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet ,7 Familieområdet ,9 Undervisning- og kultur ,2 Forsyningsvirksomheder ,4 Driftsudgifter i alt ,2 Anlægsudgifter ,7 Udgifter i alt ,1 Driftsindtægter ,0 Kasseforskydning Statusforskydning Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk. Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit Total Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutit Administrationsområdet Administrationen har et samlet forbrug på 25,3 mio. kr. ud af en bevilling på 92,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,5 %. Årsagen til den relative høje forbrugsprocent skyldes at de fleste forsikringer for 2009 og kontingent til Kanukoka betales forud samt at nogle indtægter først modtages ved årets afslutning, fx INI A/S s andel af kantineudgifterne. Teknikområdet Teknikområdet har et forbrug på 19,5 % ud af en bevilling på 33,3 mio. kr. Enkelte konti som snerydning (kt.21-01) og hundehold (kt.22-02) har på nuværende tidspunkt naturligt nok en høj forbrugsprocent. Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et forbrug på 30,7 % ud af en bevilling på 19,2 mio. kr. Årsagen til den relative høje forbrugsprocent skyldes merforbrug på Piareersarfik (kt.38-01) og Arbejdsmarkedsydelser (kt.38-02). Familieområdet Familieområdet har et forbrug på 27,9 % ud af en bevilling på 106,8 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes stigende udgifter til social førtidspension (kt.43) og manglende hjemtagelse af refusion på handicapområdet (kt.48). Undervisning og kultur Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 25,2 % ud af en bevilling på 209,1 mio.kr. Tilskud til fritid, kultur og idræt (kt.59) har meget høje forbrugsprocenter, og kongressalen i Kangerlussuaq har allerede overskredet årets budget. 17

18 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 28,3 % ud af en bevilling på 8,6 mio.kr. Anlægsområdet På anlægsområdet udgør forbruget 9,7 % ud af en bevilling på 67,0 mio.kr. Indtægter Der er tilkommet Qeqqata Kommunia indtægter for i alt 9,0 % ud af en samlet bevilling på 489,1 mio. kr. Indtægterne fordeler sig således: - Personlig indkomstskat (kt.80) har en indtægt på 16,6 % ud af en indtægtsbevilling på 251,6 mio. kr., hvilket er forventeligt som følge af at januar måneds skatteindtægter modtages i februar osv. - Selskabsskat (kt.81) bogføres i slutningen af regnskabsåret (januar 2010). - Generelle tilskud og udligning (kt.83) har en indtægt på 0,0 % ud af en indtægtsbevilling på 209,9 mio. kr. Tilskuddene er modtaget fra Hjemmestyret men er ikke bogført endnu, idet konteringsvejledning først er tilsendt kommunerne 1. april Renter, kapitalafkast, samt kurstab & gevinst (kt.85) har en indtægt på 13,4 % ud af en indtægtsbevilling på 14,2 mio. kr. - Andre indtægter (kt.86) har en indtægt på 2,6 % ud af en indtægtsbevilling på 7,6 mio. kr. - Der er endnu ikke afholdt nogen afskrivninger (kt.88). Forventet ultimobeholdning De likvide aktiver forventes at falde fra 89,6 mio. kr. til 27,4 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2009, forventede driftsresultat fra budget 2009 og de forventede statusforskydninger ( boliglån) samt de tillægsbevillinger der indtil videre er givet. Likvid beholdning primo 2009 Driftsresultat iht. budget Statusforskydninger Tillægsbevillinger Samlet kasseforskydning Likvid beholdning ultimo Økonomiudvalgets behandling af sagen Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 16. april

19 Indstilling Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at økonomirapporten godkendes at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget bedes redegøre for forbruget på vejlednings- og introduktionscentret (kt.38) at familieudvalget bedes redegøre for udviklingen over årene i antal førtidspensionister (kt.43) at uddannelses-, fritids- og kulturudvalget bedes redegøre for udviklingen i tilskudskontiene (kt.59), og udarbejde retningslinier for brug heraf samt undersøge mulighederne for udlicitering/privatisering af driften af nogle af fritidsfaciliteterne i Kangerlussuaq. Afgørelse Bilag 1. Balance for Qeqqata Kommunia 19

20 Punkt 11 Årsberetning 2008 for Maniitsup Kommunea Journalnr Baggrund Økonomiområdet har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2008 for Maniitsoq Kommune, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regelgrundlag Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 som er ændret ved landstingslov nr. 6. af 12. juni 1995 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v Faktiske forhold Resultatopgørelsen viser, at Maniitsoq Kommune i 2008 har et underskud på 9,9 mio. kr. som fremkommer således Mio. Kr. Konto R 2008 R 2007 B 2008 Indtægter -169,0-172,0-172,6 Driftsudgifter +168,8 +155,6 +174,3 Driftsresultat -0,2-16,4 +1,7 Anlægsudgifter +9,6 +10,1 +15,6 Resultat i alt +9,9-6,3 +17,3 Resultatopgørelsen for 2008 viser, at Kommunen har indtægter på 169,0 mio. kr. og driftsudgifter på 168,8 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 0,2 mio. kr. Da de samlede anlægsudgifter i 2008 var på 9,6 mio. kr., har kommunen dermed et samlet underskud på 9,9 mio. kr. Resultatopgørelsen viser, at indtægterne er faldet fra 172,0 mio. kr. i 2007 til 169,0 mio. kr. i 2008, i alt 3,0 mio. kr. Driftsudgifterne er steget fra 155,6 mio. kr. i 2007 til 168,8 mio. kr. i 2008, i alt 13,2 mio. kr. Anlægsudgifterne er faldet fra 10,1 mio. kr. i 2007 til 9,6 mio. kr. i 2008, i alt 0,5 mio. kr. Indtægterne var i 2008 budgetteret med 172,6 mio. kr. og blev på 169,0 mio. kr. svarende til en forværring på 3,6 mio. kr. Driftsudgifterne var budgetteret med 174,3 mio. kr. og blev 168,8 mio. kr. svarende til en forbedring på 5,5 mio. kr. Anlægsudgifterne var budgetteret med 15,6 mio. kr. og blev 9,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Økonomiske og administrative konsekvenser Regnskabet viser et underskud på 9,9 mio. kr. Regnskabsresultatet forværrer imidlertid likviditeten og egenkapitalen endnu mere. Likviditeten er faldet med 25,8 mio. kr. fra 29,7 mio. kr. ved starten af 2008 til 3,9 mio. kr. ved udgangen af Egenkapitalen er faldet med 20,6 mio. kr. fra 49,0 mio. kr. ved starten af året til 28,4 mio. kr. ved udgangen af året. 20

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere