81. møde. Onsdag den 22. april 2009 (D) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "81. møde. Onsdag den 22. april 2009 (D) 1"

Transkript

1 Onsdag den 22. april 2009 (D) møde Onsdag den 22. april 2009 kl Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Udenrigsministeren og skatteministeren deltager i spørgetimen. 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). (Se nedenfor). 3) 1. behandling af lovforslag nr. L 182: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse ). 4) 1. behandling af lovforslag nr. L 183: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse ). 5) 1. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse ). 6) 1. behandling af lovforslag nr. L 185: Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiviteringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. (Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse ). 1) Til statsministeren af: Per Clausen (EL): Hvordan mener statsministeren at Danmark kan føre en ambitiøs klima- og miljøpolitik, hvis Danmark ikke skal gå i spidsen på klimaområdet og miljøområdet, som statsministeren sagde i bogen»løkkeland«tilbage i 2006? (Spm. nr. S 1965). 2) Til statsministeren af: Per Clausen (EL): Hvilke lande mener statsministeren skal gå i spidsen på klima- og miljøområdet, hvis det ikke skal være Danmark? (Spm. nr. S 1966). 3) Til indenrigs- og socialministeren af: Line Barfod (EL): Vil ministeren som socialminister have ansvar for, at børn ikke lever i fattigdom i Danmark, og at der ikke er børn, som må gå sultne i seng? (Spm. nr. S 1963). 4) Til indenrigs- og socialministeren af: Yildiz Akdogan (S): Når der ifølge de seneste opgørelser er sket en stigning i antallet af bordeller og noget også tyder på en stigning i prostitution, hvilke initiativer vil ministeren da tage i brug for at nedbringe antallet af prostituerede i Danmark? (Spm. nr. S 1967). 5) Til indenrigs- og socialministeren af: Mette Frederiksen (S): Er ministeren enig med Socialdemokraterne i, at det er dybt problematisk, at antallet af danskere, der lever i fattigdom, er steget igennem de senere år? (Spm. nr. S 1971). 6) Til indenrigs- og socialministeren af: Lennart Damsbo-Andersen (S): Hvordan mener ministeren at problemet med de faldefærdige huse skal løses? (Spm. nr. S 1980, skr. begr.). 7) Til indenrigs- og socialministeren af: Sophie Hæstorp Andersen (S): Synes ministeren, det er rimeligt, at lejerne endnu en gang må opleve huslejestigninger som følge af regeringens forårspakke 2.0, hvor der indføres moms på ejendomsadministration og viceværter? (Spm. nr. S 1989). 8) Til indenrigs- og socialministeren af: Line Barfod (EL): Hvilke initiativer vil ministeren som socialminister tage over for de mange tusinde, der bliver arbejdsløse i denne tid og risikerer at måtte gå fra hus og hjem, så de og deres børn kommer til at stå uden tag over hovedet?

2 2 Onsdag den 22. april 2009 (FM ) (Spm. nr. S 1964). 9) Til indenrigs- og socialministeren af: Mette Frederiksen (S): Hvad agter ministeren at sætte i værk for at imødekomme de stigende fattigdomsproblemer i Danmark? (Spm. nr. S 1972). 10) Til indenrigs- og socialministeren af: Lennart Damsbo-Andersen (S): Hvordan definerer ministeren fattigdom? (Spm. nr. S 1981, skr. begr.). 11) Til beskæftigelsesministeren af: Thomas Jensen (S): Eftersom en kommunes politiske eller administrative ledelse ikke kan forhindre lukningen af private virksomheder, hverken små, mellemstore eller store virksomheder med flere hundrede ansatte, som af den ene eller den anden årsag ligger inden for kommunegrænsen, hvorfor mener ministeren så, at kommunen som følge af kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen skal belastes økonomisk af en udvikling i den lokale beskæftigelse, som kommunen ikke har indflydelse på? (Spm. nr. S 1985). 12) Til beskæftigelsesministeren af: Thomas Jensen (S): Vil ministeren sikre, at der fortsat er tilstrækkeligt med midler pr. ledig i varslingspuljen, under forudsætning af at antallet af varslinger fortsætter i samme takt som i de 2 første måneder af 2009? (Spm. nr. S 1988). 13) Til beskæftigelsesministeren af: Leif Lahn Jensen (S): Hvilke planer har ministeren konkret for at hjælpe med at bekæmpe fattigdommen? (Spm. nr. S 1986, skr. begr.). 14) Til beskæftigelsesministeren af: Leif Lahn Jensen (S): Hvordan vil ministeren hjælpe de fattige i Århus, Djursland og Lolland-Falster med at komme ud af fattigdommen, og hvordan vil ministeren i det hele taget bekæmpe den store stigning i antallet af fattige på landsplan? (Spm. nr. S 1992, skr. begr.). 15) Til beskæftigelsesministeren af: Eigil Andersen (SF): Hvad er ministerens holdning til, at man som arbejdsløs på dagpenge bør have udvidet sine rettigheder til at bruge en ledighedsperiode konstruktivt til efteruddannelse eller uddannelse? (Spm. nr. S 1990, skr. begr.). 16) Til beskæftigelsesministeren af: Bjarne Laustsen (S): Hvilke initiativer vil ministeren tage for, at arbejdsløse ikke skal vente i flere måneder på at få udbetalt understøttelse, når de er blevet ledige, som det f.eks. sker i ASE's a-kasse? (Spm. nr. S 1993). 17) Til beskæftigelsesministeren af: Bjarne Laustsen (S): Er ministeren enig i, at det var langt bedre, hvis de a-kasser, der har lang sagsbehandlingstid, ville bruge deres ressourcer på at ansætte folk til at løse opgaven frem for at bruge krudtet på dyre avisannoncer? (Spm. nr. S 1994). Meddelelser fra formanden Mødet er åbnet. Kl. 13:01 På grund af det store antal skriftlige fremsættelser skal jeg undlade at oplæse titlerne, men blot, når det gælder lovforslag, meddele at: Klima- og energiministeren (Lars Barfoed, fg.) fremsætter: Lovforslag nr. L 193 (Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Lokal medinddragelse i havvindmøller i forsøgsområder)). Beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) fremsætter: Lovforslag nr. L 194 (Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af pensionstillæg m.v.)). Skatteministeren (Kristian Jensen) fremsætter: Lovforslag nr. L 195 (Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat)), Lovforslag nr. L 196 (Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag. (Arbejdsmarkedsbidragsloven)), Lovforslag nr. L 197 (Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.)), Lovforslag nr. L 198 (Forslag til lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter), Lovforslag nr. L 199 (Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.)), Lovforslag nr. L 200 (Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove. (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.)), Lovforslag nr. L 201 (Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning)), Lovforslag nr. L 202 (Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.)),

3 Onsdag den 22. april 2009 (US ) 3 Lovforslag nr. L 203 (Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.)), Lovforslag nr. L 204 (Forslag til lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love. (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.)), Lovforslag nr. L 205 (Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Grøn omlægning af bilbeskatningen)), Lovforslag nr. L 206 (Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdig sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfri sodavand)) og Lovforslag nr. L 207 (Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften)). Når det gælder beslutningsforslag, skal jeg meddele, at: Medlemmer af Folketinget Magnus Heunicke (S) m.fl. fremsætter: Beslutningsforslag nr. B 193 (Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for kommunale sikkerhedskrav til lastbiler, der benyttes til bykørsel). Jeg kan oplyse, at titlerne på de fremsatte lov- og beslutningsforslag vil fremgå af Folketingstidende. Udenrigsministeren (Per Stig Møller) har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordenens 19, stk. 9, at give Folketinget en skriftlig: Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri. (Redegørelse nr. R 14). Eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen optaget i Folketingstidende. Redegørelsen vil komme til forhandling torsdag den 7. maj Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Udenrigsministeren og skatteministeren deltager i spørgetimen. Kl. 13:02 Til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget udenrigsministeren og skatteministeren. Til udenrigsministeren er anmeldt følgende spørgere: Morten Messerschmidt (DF) Jeppe Kofod (S) Pia Christmas-Møller (UFG) Til skatteministeren er anmeldt følgende spørgere: Julie Rademacher (S) Nick Hækkerup (S) Jesper Petersen (SF) Anne Grete Holmsgaard (SF) Ole Hækkerup (S) Er der flere, der ønsker at melde sig? Det er ikke tilfældet. Vi starter så med spørgsmål til udenrigsministeren, og første spørger er hr. Jeppe Kofod. Kl. 13:03 Spm. nr. US 123 Jeppe Kofod (S): Tak. Det spørgsmål, jeg gerne vil tage op i dag, er først og fremmest om situationen på Sri Lanka, og hvad den danske regering og EU vil gøre i den forbindelse. Vi ved, at der er en ganske forfærdelig situation, og vi har også ganske mange tamiler, der bor i Danmark og er dybt optaget af det her kæmpeproblem, der er. Vi ser altså en civilbefolkning, som i den grad er kommet i karambolage med både De Tamilske Tigre og den srilankanske hær. Jeg tænker på, om udenrigsministeren eksempelvis vil tage initiativ til, at EU med deres handelsaftaler med Sri Lanka kan presse Sri Lanka til at sikre, at civilbefolkningen bliver hjulpet til at komme ud af den her forfærdelige krigszone. Det synes jeg kunne være rigtigt at gøre. Vi har haft demonstrationer i Danmark på fredelig og god vis, og jeg synes, at det er vigtigt, at den danske regering gennem EU gør en indsats. Man kunne håbe på, at FN's Sikkerhedsråd kunne tage det op, men vi ved godt, at det ikke kan lade sig gøre. Der er blokade i Sikkerhedsrådet, så EU kunne måske her gøre en forskel ved over for Sri Lanka at sige, at hvis man ikke efterlever beskyttelsen af folk ifølge de humanitære principper, vil vi altså suspendere eller på anden måde straffe Sri Lanka for det her. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi bruger de magtinstrumenter, vi har, så jeg håber, at udenrigsministeren vil tage det her op. Kl. 13:04 Udenrigsministeren. Kl. 13:04 Udenrigsministeren (Per Stig Møller): Det er et meget, meget berettiget spørgsmål. Jeg er også dybt bekymret over situationen i Sri Lanka. Jeg synes, at det er en forfærdelig situation. Jeg så på al-jazeera forleden aften, hvordan Sri Lankas regering havde fået sprængt en vold, hvor Tigrene havde gemt eller holdt civilbefolkningen inde bag ved for at bruge dem som levende skjold. De fik sprængt den, og så så man mennesker løbe ud i løbet af kort tid, og det vil sige, at civilbefolkningen faktisk vil væk. Der har også skullet være den der safe zone, hvor civilbefolkningen kunne være, og den har ikke været safe. LTTE, altså De Tamilske Tigre, kastede også selvmordsbomber og skød ind i den befolkningsgruppe, som flygtede ud igennem det her hul, som regeringen havde lavet. LTTE har opført sig forfærdelig barbarisk, men det betyder jo

4 4 Onsdag den 22. april 2009 (US 124) ikke, at Sri Lankas regering, som gerne skulle være en civiliseret regering, må opføre sig barbarisk. Derfor har jeg meget tidligt taget kontakt til Sri Lankas regering. Jeg tror, at det var i begyndelsen af februar, jeg ringede til udenrigsministeren og sagde det her med safe zone, safe haven - altså sikkerhedsområdet, hvor de kunne være og at det var nødvendigt, at Røde Kors og ngo'er og nødhjælp kom ind, og at man meget hurtigt forberedte tiden efter kamphandlingerne. På det tidspunkt sagde man, at det kun varede 2-3 dage, så var det overstået, og så ville man gå i gang med at lave en ny forfatning, som ville give større indflydelse til mindretallene. Det lød meget godt, men det blev jo ikke løst på 2-3 dage. Det fortsatte, og derfor ringede jeg så igen for nogen tid siden til Sri Lankas udenrigsminister og henviste til vores tidligere udmærkede samtale og sagde, at det jo ikke var løst, og at de, der skulle være inde i området, Røde Kors osv., ikke var der, og appellerede til, at man nu gjorde det. Jeg har også haft to samtaler med folk i Indien, fordi Indien også kan lægge pres, og det er meget vigtigt. Forleden dag kom der et pres fra dem. Jeg har også haft møde med deres minister i Genève, hvor jeg sagde disse ting, som jeg nu har sagt her, og så sagde jeg, at vi ville have vores danske menneskerettighedsambassadør derud. Det har vi tidligere haft for et par år siden, og ambassadøren kom med en rapport, som de ikke kunne lide, men han var derude. Nu har jeg sagt, at man før har modtaget ham, og nu må man også modtage vores nye menneskerettighedsambassadør. Den aftale er ved at blive lavet. I EU har jeg bedt om, at EU sender en trojka derud. Det er også vedtaget i EU, men den er ikke kommet af sted på grund af regeringen - nu lyser lampen rødt, og jeg svarer på det næste spørgsmål næste gang. Kl. 13:06 Hr. Jeppe Kofod. Kl. 13:06 Jeppe Kofod (S): Jeg takker. Det er selvfølgelig et vigtigt og rigtigt skridt, men det, jeg tror man kunne presse den srilankanske regering med, er i virkeligheden de her særlig begunstigede handelsaftaler, man har med Sri Lanka fra EU's side. Jeg tror, at det er vigtigt, uagtet at Danmark gør en masse ting, at det er godt, at EU faktisk kommer på banen. Jeg tror, at EU kan have en meget større indflydelse, også fordi det kan betyde noget økonomisk og signalmæssigt, hvis det er sådan, at man ikke respekterer menneskeret og humanitær folkeret. Man skal huske på, at i de aftaler, man har lavet med Sri Lanka, har de jo forpligtet sig til at følge de her principper, så man skal i virkeligheden bare holde dem op på det, som de allerede har skrevet under på og allerede har tilsluttet sig, og det synes jeg altid er et vigtigt instrument i den her type diskussion. Så det håber jeg ministeren vil tage op igennem EU. Jeg vil opfordre ham til det, jeg vil opfordre regeringen til det. Kl. 13:07 Kl. 13:07 Udenrigsministeren (Per Stig Møller): Det synes jeg også er klogt. Det er jo også derfor, at vi med brede flertal her i Folketinget normalt går ind for den slags aftaler, fordi vi netop også dermed har et håndtag til at kunne tage fat i regeringer, når det ser forkert ud, så de ikke kan afvise en dialog om det. Det er også derfor, at Danmark tog initiativet til, at vi måtte have trojkaen ud. Ud over at vi ville have vores egen mand derud, ville vi have trojkaen derud. Den er mig bekendt ikke kommet derud, og der synes jeg at hr. Jeppe Kofod har ret. Man laver en aftale med dem, og de siger til Danmark og til EU, at situationen er foruroligende lige nu, men at vi selvfølgelig nok skal få lov at komme, og det bliver ved med ikke at finde sted at vi får lov at komme, så jeg synes faktisk, at det er rigtigt at sige: Hov, hvis ikke de kommer derud inden den og den dato, må vi se på de aftaler. Det synes jeg er et fornuftigt forslag. Kl. 13:08 Hr. Jeppe Kofod. Kl. 13:08 Jeppe Kofod (S): Jeg takker for den her brede enighed. Jeg tror, det er vigtigt både i forhold til den ulykkelige situation for civilbefolkningen - kvinder og børn, der i de her dage oplever forfærdelige ting på Sri Lanka - og i forhold til at sende et vigtigt signal ud af huset her til de mange tamiler, der bor i Danmark, og som er dybt bekymrede. De har familiemedlemmer, de har personlige skæbner involveret i det her, så jeg synes, at det er godt, at den danske regering vil tage det op i EU og bruge de håndtag, vi har, altså i virkeligheden sige, at når man laver en aftale med EU, er det ikke bare noget på et stykke papir, så er det noget, der skal efterleves i praksis. Og der tror jeg, at EU bliver styrket, og jeg håber også, at det kommer til at gavne den civile befolkning, tamilerne, som i dag er hårdt presset og taget som gidsler i den her ulykkelige konflikt. Kl. 13:09 Udenrigsministeren. Kl. 13:09 Udenrigsministeren (Per Stig Møller): Jamen det er vi jo enige om. Jeg tror, at alle her i Folketinget er enige om, at de civile mennesker, der er blevet fanget i krydsilden mellem terrororganisationen LTTE og regeringen, skal hjælpes. De tal, jeg har her - men jeg tror nok, at de er for høje nu i kraft af alle dem, der er flygtet ud af zonen siger, at der er mellem og civile i området. Og de, der er kommet ud af området og sidder i sikkerhedszoner, får jo ikke den fornødne hjælp. Der kommer hjælp ind, men jo slet ikke i den udstrækning, der skal til. Så derfor er det meget vigtigt, at vi får fastholdt, at LTTE ikke nyder nogen sympati. Det må man ikke tro på Sri Lanka. Det gør de ikke. Og de har jo altså også prøvet at fange civilbefolkningen, at bruge dem som skjold, og det er forkasteligt, dybt forkasteligt. Men til gengæld skal Sri Lanka jo altså også sørge for, at denne civilbefolkning virkelig bliver hjulpet, og når de får dem fri, skal de altså også hjælpes meget bedre, end tilfældet har været. Det er vi jo altså bredt enige om, og det vil vi arbejde videre med. Kl. 13:10 Tak til hr. Jeppe Kofod. Og så er det hr. Morten Messerschmidt som spørger, værsgo. Kl. 13:10 Spm. nr. US 124 Morten Messerschmidt (DF): Tak for det og tak for, at udenrigsministeren er her i salen i dag. Jeg har her inden for de seneste par timer haft lejlighed til at læse det dokument, der er kommet ud af Genèvekonferencen, Durban II, igennem, og jeg må sige, at det jo er dybt kompromitterende i forhold til ytringsfriheden og i forhold til alle de grundlæggende værdier, som vi normalt kæmper for. Derfor vil jeg gerne høre udenrigsministeren uddybe, hvordan han egentlig har det med at have ladet sine folk være med til at forhandle og sige ja til et sådant dokument.

5 Onsdag den 22. april 2009 (US 124) 5 Jeg synes jo, det var så tankevækkende, at selv dialogens mester præsident Obama alligevel havde fået nok af den her forsamling. Selv USA og Obama, som jo om nogen har været åbne over for at ville snakke med alle i verden, sagde: Nej, den her forsamling kan vi alligevel ikke sige god for. Og man valgte derfor ikke at deltage. Selv om vi hørte en række europæiske lande sige, at de ikke kunne være med i det - Tyskland, Polen, Italien, Holland og andre - valgte den danske regering altså at gå med. Og nu har vi resultatet, som jeg synes er dybt, dybt kompromitterende, først og fremmest fordi der er så mange gummibestemmelser i den her tekst. Man taler hele tiden om, at man nok skal bekæmpe racisme, racistisk diskrimination, xenofobi og sådan noget, og det kan lyde meget godt, men noget, der er ganske tankevækkende, er det her begreb den relaterede intolerance. Hvad er relateret intolerance? Det er jo i den grad et begreb, som åbner for fortolkninger, og det vil i den grad være et våben i hænderne på de islamiske fundamentalister, som mener, det er intolerant, hvis bare man ytrer sig kritisk over for islam i nogen som helst grad. Hvis man tegner en eneste tegning af profeten Muhammed, hvis man overhovedet finder noget kritisk i islam, så er det intolerant. Og her har udenrigsministeren været med til at give et våben i hænderne på dem, der ønsker at knægte vores ytringsfrihed. Jeg synes - vil jeg sige til udenrigsministeren - at det er meget problematisk. Kl. 13:12 Udenrigsministeren. Kl. 13:12 Udenrigsministeren (Per Stig Møller): [Lydudfald] også godt, at der er andre der synes. Libyen og Iran har samme opfattelse som Dansk Folkeparti - det er jo godt selskab, Dansk Folkeparti befinder sig i, tillykke med det. Men når jeg synes, at dokumentet er rimelig godt og så godt, at vi kan skrive under på det, er det jo, fordi hr. Morten Messerschmidt har taget totalt fejl. Hvis hr. Morten Messerschmidt havde ret, ville jeg have haft en anden position. Det er jo ikke rigtigt, at det er forbudt at kritisere religioner. Det var det, der var lagt op til, og det var det, diskussionen i vinter drejede sig om, hvor man fra OIC's side havde lagt sit dokument frem. Det fik vi jo ud; nu står der præcis i 12 - nu er det jo en cand.jur., vi står sammen med, så han kan læse paragraffer - at det er personer, som man ikke må stigmatisere på grund af deres religion og tro, det drejer sig om. Det vil sige, at det her er vendt om, i forhold til hvad der var lagt op til. Før måtte man ikke kritisere religioner, det må man godt nu, og man må også forhåne religioner; det er personer, det drejer sig om. Og det er rimeligt, at personer beskyttes. Der er jo ikke nogen grund til at hade et menneske, fordi det tror på noget andet end en selv. Problemet er, om man overhovedet må mene noget om religion. Det må man, og hr. Morten Messerschmidt må sige, hvad han vil, om religioner, men han må ikke hetze mod personer, fordi han ikke kan lide deres religion. Det må han heller ikke i forhold til den danske straffelov, 266 b. Så det er en af de gode ting, at vi nu har fået sikret, at det her drejer sig om personer og ikke religioner. Det andet er ytringsfriheden. Sjældent har ytringsfriheden stået så skarpt og så kontant, som den står her. Og der var også lagt op til et angreb på ytringsfriheden - det ved hr. Morten Messerschmidt jo alt om - og den har Danmark jo også forsvaret. I 54 og 58 - nu er det igen en cand.jur., jeg svarer, og derfor bruger jeg paragrafferne - siger man det helt tydeligt, man understreger den positive rolle, som udøvelsen af meningsfriheden og ytringsfriheden og retten til at indhente informationer og sprede informationer har både for det demokratiske samfund og som en forudsætning for kampen mod racisme. Sjældent har ytringsfriheden da fået så bred en anerkendelse i hele verden. Altså, de lande og grupper, som er kede af det her, er Iran, som har måttet finde sig i, at holocaust nu er i teksten, endda stærkere end i 2001; det er talebanerne, som nu må finde sig i, at man ikke må udøve vold mod kvinder; det er sudaneserne, som nu må finde sig i, at det der med straffrihed ikke finder sted. Så den er faktisk vendt om; det er vore værdier, der er blevet knæsat, og det er derfor, at Libyen og Iran var så kede af dokumentet, og derfor burde Dansk Folkeparti have været glade for det i stedet for at komme i selskab med de to lande. Kl. 13:14 Hr. Morten Messerschmidt. Kl. 13:14 Morten Messerschmidt (DF): Jeg har lyst til at sige, at de paragraffer, som udenrigsministeren nævner, jo skal læses i relation til alle de andre over 100 artikler, der er heri. Hvis jeg med formandens tilladelse - nu har Udenrigsministeriet kun valgt at publicere det på engelsk - må nævne bare en del af dem, vil jeg henvise til artikel 13, hvor der står, at man reaffirms that any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law, altså, at man direkte skal forbyde de udtalelser eller advokeren eller talen for eller politiske overbevisninger, som på en eller anden måde konstituerer eller fremmer et ønske om diskrimination eller på anden måde relateret intolerance. I forhold til de andre artikler, som udenrigsministeren nævner, vil jeg så fremhæve artikel 55, der handler om, at medierne skal forhindre denne intolerance, artikel 56 om, at staterne selv skal forhindre det, og så i øvrigt den meget væsentlige artikel 68, der handler om, at man vil understrege bekymringen over religionskritik helt generelt. Det er da artikler, der i den grad er i mullahernes interesse. Må jeg lige afslutningsvis have lov at sige, at blandt alle dem, som udenrigsministeren mener jeg er i bås med, glemmer han altså én væsentlig eller måske endda to væsentlige, og det er Israel, og det er USA. Kl. 13:16 Udenrigsministeren. Kl. 13:16 Udenrigsministeren (Per Stig Møller): USA har faktisk ikke kritiseret dokumentet. Det var en fejloplysning. Det vælter ud med fejloplysninger fra Dansk Folkeparti i denne sag for øjeblikket. Jeg har også set, at Dansk Folkeparti har misbrugt præsident Obama. Men det, han gør, er, at han meddeler offentligt, at de bliver væk, for de blev også væk i 2001, og fordi man genbekræfter 2001-dokumentet, som de ikke var med til at lave. Og så siger han i den samme pressemeddelelse, hvor han siger det her, at han takker de lande, der blev, for det resultat, de faktisk opnåede. Så Dansk Folkeparti misbruger totalt Obama. Han takker os for, at vi blev. Var vi ikke blevet, havde vi ikke fået disse meget væsentlige værdier knæsat. Når hr. cand.jur. Morten Messerschmidt bruger 13, vil jeg bede hr. cand.jur. Morten Messerschmidt om at læse sidste del af 13. Der står, at disse forbud skal være i overensstemmelse med retten til at udtrykke en mening eller med ytringsfriheden, dvs. de krav om, at man ikke må opmuntre til had. Det har vi jo også i vores egen straffelov. Det er præcis som den danske straffelov. Der må man heller ikke opmuntre til had mod andre, bare fordi de har en anden race, tro eller seksuel orientering. Så det er såmænd den danske straffelov, der står i 13. Der er også ytringsfriheden og meningsfriheden blevet understreget. Så igen: Jeg forstår ikke rigtig den ophidselse fra Dansk Folkepartis side.

6 6 Onsdag den 22. april 2009 (US 125) Kl. 13:17 Jeg vil lige sige til udenrigsministeren, at selv om der er et glimt i øjet, og jeg forstår tonen i det sagte, titulerer vi kun ved hr. og navn og ikke ved titel, og hvad man ellers har. Kl. 13:17 Udenrigsministeren (Per Stig Møller): Jeg vil da godt kaldes dr.phil. Ja, bare ikke i salen. Her gælder det samme. Hr. Morten Messerschmidt. Kl. 13:17 Kl. 13:18 Morten Messerschmidt (DF): Tak for det. Det her handler jo ikke om den danske straffelov. Det her handler om, at Udenrigsministeriet har været med til at give de folk, der ønsker at knægte ytringsfriheden, de folk, der ønsker at lukke religionskritikken, et meget vigtigt våben. Når man 74 gange på de her 16 sider anvender begrebet relateret intolerance, altså intolerance i en meget, meget bred definition, der jo altså skal fortolkes af afsenderen, af folkene, der sidder i Libyen, af folkene, der sidder i Iran, i Irak og alle mulige andre steder i den verden, hvor vi ved, at de vil gøre alt for at lukke ned for religionskritikken, at lukke munden på dem, som taler dårligt om islam, så er det da i den grad en åben invitation, man her har været med til at give dem. Jeg vil sige, at der jo ikke er den store sammenhæng i, at Obama bliver væk i dag, og at Bush blev væk i Obama har jo sådan set ført en udenrigspolitik meget uafhængigt af Bushæraen tidligere. Derfor må man sige, at det her altså er en beslutning, der står fuldstændig for hans egen regning, og det er en beslutning, som jeg på enhver måde billiger, og som jeg ærgrer mig over at den danske regering ikke har været med til. Kl. 13:19 Udenrigsministeren. Kl. 13:19 Udenrigsministeren (Per Stig Møller): Obama takker os altså for, at vi blev - lad nu være med at misbruge ham - og takker for de resultater, vi har opnået. Det står i den samme pressemeddelelse fra USA. Vi havde ikke fået det her gode resultat, hvor ytringsfriheden faktisk er i front, og hvor kritik og krænkelse af religion er strøget, hvor kritikken af Israel er strøget, og hvor det er blevet fastholdt, at man skal fastholde holocaustdagen og fordømme fornægtelse af holocaust. Det var ikke kommet, hvis vi ikke havde været der. Relateret intolerance ved hr. Morten Messerschmidt jo godt betyder, at det relaterer sig til det, der står tidligere i sætningen. Relateret intolerance drejer sig om intolerance i forbindelse med det, der er nævnt, eller netop racisme, racistisk optræden. Det var jo det, hele konferencen drejede sig om. Så opsummerende vil jeg sige, at jeg godt er klar over, at Dansk Folkeparti er imod det. Det er jeg skuffet over, det er jeg ked af, fordi nu har vi fået vendt hele situationen om. I kraft af et godt samarbejde med andre lande har vi fået vendt det hele om, så de europæiske værdier nu er knæsat: beskyttelsen af kvinder, beskyttelsen af ytringsfriheden, beskyttelsen af Israel i forbindelse med holocaust, kampen mod det moderne slaveri, at man skal undgå, at kvinder bliver brugt til sexhandel, og at det skal undgås, at børn bliver misbrugt. Alle disse ting er da ting, som Dansk Folkeparti skulle være glade for, og som man normalt ville slås for her i Folketingssalen. At vi nu slås for det internationalt, er pludselig forkert. Der er altså noget uden for Danmarks grænser, og det vil vi altså gerne være med til at påvirke. Kl. 13:20 Tak til hr. Morten Messerschmidt. Så har fru Pia Christmas-Møller et spørgsmål, også til udenrigsministeren, værsgo. Kl. 13:20 Spm. nr. US 125 Pia Christmas-Møller (UFG): Det har været ganske forunderligt at følge den offentlige debat om Durban II-konferencen. Mange misforståelser har floreret i debatten, og debatten har vel også skilt fårene fra bukkene, forstået på den måde, at debatten har skilt dem, der troede på dialogens vej, og dem, der troede, at man opnåede mere ved at blive væk. Som delegeret ved Durban I-konferencen i 2001 vil jeg gerne rose udenrigsministeren personligt og hans embedsfolk for en fremragende indsats, intet mindre. Man har stået fast på, at dialogen er vejen frem, og det resultat, der nu foreligger, dokumenterer rigtigheden af det. Det kan jeg sige, for jeg har læst hele dokumentet, og jeg var som sagt med i Uden at kunne huske 2001-dokumentet udenad erindrer jeg ikke noget om, at man i det dokument sidestillede zionisme med racisme, sådan som fru Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti har hævdet det i en pressemeddelelse. Jeg vil gerne høre, om udenrigsministeren kan bekræfte min erindring om, at dette ikke var tilfældet i Durban I-dokumentet. Kl. 13:21 Udenrigsministeren. Kl. 13:21 Udenrigsministeren (Per Stig Møller): Det kan jeg bekræfte. Det er også en af de misinformationer, som Dansk Folkeparti har sendt ud over hele Danmark inden for de sidste 3 dage. Det stod i en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti. Det, der skete i 2001, da USA og Israel udvandrede, var, at der var lagt op til, at zionisme, dvs. retten til jødisk hjemland, var lig med racisme. EU protesterede mod det, men blev i forhandlingerne og fik det fjernet. Derfor er jeg meget glad for at kunne citere fra dokumentet fra 2001, hvor der præcis står, at man skal huske holocaust. Der står, at man ser med dyb alvor på den voksende antisemitisme mod jøder, og det bliver understreget, at alle stater i regionen skal have sikkerhed, indbefattet Israel. Så vi fik altså lavet det om, og derfor har jeg heller ikke haft noget imod at genbekræfte Durban I-dokumentet, for det stemte alle EUlandene for, også Italien, Holland og Tyskland, som nu udvandrede. De stemte også for det dengang. Og det kunne man gøre, fordi man jo netop her præcis fastslår tostatsløsningen, som har været vores politik siden. Man fastholder, at den voksende antisemitisme og opgøret med jøderne, fordi de er jøder, er man meget bekymret over, og man fastholder holocaust. Det med holocaust er så blevet endnu mere styrket i det nye dokument, hvor vi henviser til, at der skal være en holocaustdag i alle lande, og at fornægtelse af holocaust altså er noget, man skal forhindre. Så der stod ikke det, som Dansk Folkeparti siger, i Durban I-dokumentet, og derfor kunne vi også bekræfte det. Kl. 13:23 Fru Pia Christmas-Møller.

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat).

L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat). Skatteudvalget L 195 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 12. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 98. møde Tirsdag den 26. maj 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om ulande og

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

69. møde. Onsdag den 7. april 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 1547 (omtrykt)).

69. møde. Onsdag den 7. april 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 1547 (omtrykt)). Onsdag den 7. april 2010 (D) 1 (Spm. nr. S 1547 (omtrykt)). 69. møde Onsdag den 7. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Justitsministeren og

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Høring vedr. forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat

Høring vedr. forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat 09-0233 - liba - 26.03.2009 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Høring vedr. forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat En række af lovforslagene vedr. Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

87. møde. Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1

87. møde. Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1 Tirsdag den 3. maj 2011 (D) 1 87. møde Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 35 [afstemning]: Forespørgsel til fødevareministeren om landbrugets fremtid. Af

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 26. MARTS 2009 RHJ/JN/LF Finansforbundet har den 20. marts 2009 modtaget pakken af lovforslag som led i

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere