ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag 18. marts kl Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

2 Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1., Aarhus C. Dagsorden: 1. Valg af to dirigenter 2. Forhandlingsbogen 3. Regnskab 4. Beretning 5. Forslag til pengebevillinger 6. Forslag til ændringer af vedtægter 7. Andre forslag 8. Valg: a) Fire medlemmer til forretningsudvalget for en toårig periode: På valg: Kirsten Normann Andersen, Foa Århus. Anders Isaksen, ejendomsfunktionærerne Østjylland. Ole V. Christiansen, 3f Rymarken. Finn Andersen, Metal Århus. b) To suppleanter for en toårig periode:på valg: Palle Ulriksen, NNF og Kresten Vendelboe, Malerne c) En bilagskontrollant for en toårig periode: På valg: Hans Hovmann Olsen, Blik og Rør d) En suppleant for bilagskontrollant for en toårig periode: På valg: Mogens Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland. e) Valg af statsautoriseret revisor for en toårig periode: På valg: Revisionsselskabet Beierholm (tidl. Busch-Sørensen). f) Tre medlemmer af stemmeudvalget for en toårig periode: På valg: Peter Bæk, 3f TLB. Ulla Warming FOA Århus og Anders Ransby, Socialpædagogerne. g) To suppleanter til stemmeudvalget for en toårig periode: På valg: Hans Hebsgaard, HK Stat. Yvonne Chrisrensen, 3f Rymarken. h) Godkendelse af indstillinger fra LOkal Skanderborg, LOkal Odder og LOkal Samsø Indhold: Forretningsudvalgets beretning... 3 Udvalgsberetninger... 7 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)... 7 Solidaritetsarbejdet... 8 Udvalget mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft... 8 Skolekontaktudvalget Social og miljøudvalget Kommunalpolitisk udvalg LOkalerne (Skanderborg, Odder, Samsø) Forretningsorden (repræsentantsk.mødet, stemmeudv.) Gæster og tilhørere DM i SKILLS Medlemsorganisationer Næste års repræsentantskabsmøde i LO Århus holdes mandag d. 18 marts i Aarhussalen, Skt Knuds Torv 3, 1., Aarhus C. 2

3 Beretning for LO Aarhus 2012 Af Forretningsudvalget ved Anders Munk formand for LO Aarhus Generelt politisk Det var med spændt forventning til den nye regering, at vi tog hul på 2012, ikke mindst fordi vi havde knoklet voldsomt for at sikre et regeringsskifte og anstrengelserne havde båret frugt. Nu skulle vi så høste lidt for vores indsats. Det viste sig at blive sværere end vi troede, da den politiske retning skulle baseres på et samarbejde mellem S, R og SF, samtidig med at EL på mange områder ville blive afgørende i forhold til regeringens fortsatte levetid. Denne problematik har været gennemgående i hele 2012 og har fra tid til anden givet anledning til mange udsagn om de Radikales trækken til højre og Enhedslistens trækken til venstre. Konsekvenserne for fagbevægelsen har ikke været entydigt positive og vi har op til flere gang måttet trøste os med at det ville være værre med en ren borgerlig regering. Men hvor længe og hvor mange gange skal vi undskylde den førte politik med et ringere alternativ? Regeringen var nødt til at videreføre dagpengereformen fra de borgerliges tid. Der er indgået to finanslovsaftaler med Enhedslisten, en skatteaftale med de borgerlige, samt nogle reformer på det arbejdsmarkedspolitiske og socialpolitiske område, som har og får konsekvenser for vore medlemmer. Ud over dagpengereformen som halverede dagpengeperioden og fordoblede optjeningsperioden, kan nævnes førtidspension og fleksjobreformen og efterlønsreformen. Følgerne af disse reformer er nu ved at kunne mærkes for rigtigt mange mennesker, og kendetegnende for dem det går ud over er, at de hører til den mest sårbare gruppe i vores velfærdssamfund. Paradoksalt nok må vi erkende, at det politiske grundlag for den førte politik og de grimme reformer, er en overvægt af borgerlige stemmer ved folketingsvalget. Her venter en af vore vigtigste opgaver. Dagpengereformen kunne allerede sidste år have bragt mange tusinde mennesker ud i en social deroute, som følger af et brat stop for indkomst overhovedet. Ingen dagpenge og for stor formue (mere end ), til at kunne få kontanthjælp. Politikerne havde håbet at krisens afslutning og et begyndende opsving kunne løse problemerne, men sådan gik det som bekendt ikke og derfor har man nu i to omgange måttet gribe til feberredninger med midlertidige forlængelser og akutjob aftale, som dog ikke ser ud til at have den ønskede effekt og derfor må suppleres/afløses af noget bedre. Men det ser ud til at principperne i det regeringen har lavet, betyder så meget at man ikke endnu er, parat til at tabe ansigt og erkende at tiden ikke er til den slags forringelser. Den samme konklusion kan drages i forhold til fleksjob/førtidspensionsreformen, som efter sigende ikke er en spare øvelse, men som stort set vil få lige præcis den effekt at forringe og billiggøre ordningerne og forhindre mange i at få en tålelig tilværelse og et arbejdsliv trods svækkede forudsætninger. Herudover må vi konstatere at det også er lykkedes regeringen, at fjerne fagbevægelsens muligheder for at hjælpe og bakke op om sikring af medlemmernes rettigheder i disse vanskelige situationer. Der er rigtigt mange spørgsmål, som vi i fagbevægelsen havde lyst til og håb om, at kunne diskutere med regering og arbejdsgivere ved de trepartsforhandlinger, som vi blev stillet i udsigt, og som tidligere har været en fast og selvfølgelig del af samarbejdet om den førte politik. Men da vi nærmede os tidspunktet for starten på disse forhandlinger sidste år, blev tonen pludselig skarp og som et lyn fra en klar himmel aflystes forhandlingerne alene med den begrundelse at fagbevægelsen sagde kategorisk nej til øget arbejdstid og inddragelse af fridage, så længe arbejdsløsheden var høj og stigende. Muligvis kunne vi have meldt lidt mere elegant ud fra arbejdstagerside, og herved have reddet trepartsforhandlingerne, men stemningen var ikke til at tage fejl af! Mængden af arbejdsløse kan ikke retfærdiggøre højere arbejdsudbud. Arbejdsmarkedspolitik Det arbejdsmarkedspolitiske område har virkelig fyldt meget i det forløbne år og det er vel ikke underligt når man tænker på de tårnhøje forventninger Harald på besøg i Århus,

4 vi havde til regeringen, men som det viste sig blev mere end svære at føre ud i livet. Dagpengereformen, som blev vedtaget af den tidligere regering med støtte fra de Radikale, var og er som nævnt, et af de største problemer for vore arbejdsløse medlemmer. Der er dog ikke meget der tyder på hjælp til dem, der simpelthen mister hele forsørgelsesgrundlaget. Sammenholdt med angrebene på efterlønnen, den fortsatte mangel på arbejdspladser og set i lyset af at trepartsforhandlingerne blev aflyst med t fingerknips, bærer regeringens arbejdsmarkedspolitik ikke umiddelbart præg af at være udsprunget i en regering hvor Socialdemokratiet og SF er partnere. Derfor har reaktionerne også været voldsomme, med påstande om klasseforræderi og reel borgerlig politik. Under alle omstændigheder ser det ud til at regeringen er i vildrede med, hvordan vi skal komme videre, så krisens tunge skygger kan lette lidt. Og opgaven med at føre en politik der tilgodeser både erhvervet og de arbejdsløse, bliver vanskeliggjort af at erhvervslivet vil have klare økonomiske indrømmelser, før de for alvor mener at de kan sætte gang i arbejdet. Men der gives ingen garantier. Og risikoen for at skattelettelser og løntilbageholdenhed blot fylder virksomhedernes pengekasser op, er i høj grad til stede. Til gengæld er der ikke megen lydhørhed for vore bud på løsninger, som bl.a. ved hjælp af offentligt byggeri, energi og miljørigtig renovering Markering af FN s internationale antiracismedag i Århus. og vedligehold, kan være med til at sætte gang i både det private og offentlige arbejdsmarked. LO. Dk., sektion, region, Lokalerne storbyerne 2012 var det år hvor vi for alvor mærkede besparelserne fra LO Danmark, som blev besluttet på kongressen i På Islands Brygge blev en del medarbejdere sagt op og det er klart at det har haft indvirkning på den service, hjælp og støtte, som vi ude i sektionerne har haft stor gavn af. Men kongressen besluttede også at skære nogle af vore gamle kerneopgaver væk fra vore daglige arbejdsområder. Ungdomsarbejdet, jobpatruljen, skolekontaktarbejdet og det internationale solidaritetsarbejde er blandt de områder de er skåret væk. Det er vi mange der ikke synes er tilfredsstillende, fordi opgaverne på mange måde har været hjørnesten i vores synlighedsarbejde og også har givet ganske gode resultater. Men det er hovedbestyrelse og kongres der bestemmer, så der er selvfølgelig ingen anden udvej end at tage beslutningerne til efterretning og så prøve at videreføre så meget af det som vi har resurser til. Selv om det lykkes et stykke hen ad vejen, er det alligevel ærgerligt at der ikke er opbakning og støtte til os, når vi f. eks presser på i folkeskolerne for at bibringe børn og unge en ordentlig forståelse for arbejdsmarkedet, eller når jobpatruljen og LO ungdomsarbejdet næsten er en og samme sag, men hvor det i fremtiden er to fagforeninger (HK og 3F)der kører Jobpatruljen, mens LO Ungdom efterlades uden denne meget vigtige samlende aktivitet og derfor ikke har det samme fællesarbejde som grundlag. Besparelserne har ligeledes medført ændringer i vores regionale konsulentarbejde, hvilket har givet anledning til en noget anden arbejdsform end tidligere. Her kan vi dog sige at det er positivt, at der er kommet mere fokus på både de arbejdsmarkeds politiske og de lokalpolitiske spørgsmål og at samarbejdet mellem sektionerne på tværs af regionen er blevet bedre end vi så det i den foregående periode. Men det efterlader os dog i den situation at vi hele tiden skal prioritere blandt opgaverne, i forhold til hvor mange resurser vi kan bruge og hvor mange opgaver vi skal trække til os. Vore tre Lokalpolitiske platforme (Skanderborg, Odder og Samsø) har haft et godt og tæt lokalpolitisk samarbejde i de respektive kommuner, ikke mindst med baggrund i vores deltagelse i de lokale beskæftigelsesråd (LBR), men også via en god dialog med politikerne, som for det meste ser os som en nødvendig samarbejdspartner. Dette har i de sidste år muliggjort gensidige kommunalpolitiske aftaler mellem LO og de partier vi helst vil samarbejde med. Aftalerne har bl.a. indeholdt kvartalsvise fællesmøder, hvor økonomi, arbejdsmarked og uddannelse har haft høj prioritet. Af og til har møderne været brugt til kritik af den førte politik, hvilket kan være sundt en gang i mellem. Også samarbejdet mellem storbyernes Loer (Hovedstaden, Odense, Esbjerg Randers Aalborg og Århus), har høj prioritet og er en væsentlig faktor i de politiske og arbejdsmarkedspolitiske diskussioner, som har indflydelse på holdningerne til både regeringssamarbejdet og LO Danmarks håndtering af Los rolle. Vi er ikke altid enige med disse og vi tror på at vi kan påvirke dem, når vi i samarbejdet taler med én stemme. 4

5 Synlighed, Tryghedskampagne, OK kampagnen Der har været udfoldet store bestræ- For cirka et år siden, besluttede vi at gennemføre en lokal kampagne, med det udgangspunkt at gøre LO fagbevægelsen mere synlig og som følge deraf sikre en større opbakning til fagforeningerne. Egentlig var kampagnen målrettet en afstandtagen fra de gule forretninger, men vi blev ret hurtigt enige om at det er bedre at fortælle hvad vi er gode til, frem for hvad de gule er dårlige til. Hen over sommeren tog kampagnen form og først på efteråret var vi klar til, med hjælp fra et professionelt pressebureau, at sætte i gang. Først med en offensiv i det åbne byrum, hvor reklamer på busser og i lokalblade gjorde opmærksom på vores ærinde. Næste fase var at koncentrere reklameindsatsen i et særligt udvalgt område, nemlig Viby/Hasselager, hvor vi så i de sidste 14 dage var på virksomheds besøg i netop dette område. Vi havde fået produceret en kampagne avis som var gratis tilgængelig i busskurerne og sideløbende med denne indsats, besøgte nogle af vore unge mennesker de uddannelsessteder som rummer vore fremtidige kolleger. Udbyttet af kampagnen er svært at gøre op, men det er vurderingen at det har givet en positiv udvikling af medlemstallet, samt nytegning af overenskomster flere steder, men ikke mindst glæden over at se fagforeningerne ude på pladserne, understøtter det positive indtryk, samtidig med at det viser behovet for at gentage denne del af kampagnen i fremtiden. Også besøgene på uddannelsesstederne har givet mange nye medlemmer, hvilket stiller krav om fastholdelse og videreførelse af dialogen med de kommende kolleger, så vi kan sikre ordentlige faglige og organisatoriske forhold i fremtiden. Vores kampagne blev afløst af forbundenes, FTF og LO Danmarks OK indsats som skal fortsætte kongresperioden ud, altså de kommende tre år. Der er lagt op til at implementere hovedindholdet i den Danske Model, i alt hvad de faglige organisationer foretager sig. Og det må siges at være en satsning der, hvis den bliver forvaltet rigtigt, kan få mange af vore medlemmer til at interessere sig mere for vigtigheden af overenskomster og fagligt fællesskab. Symbolet med den lille grønne ok-mand vil være gennemgående og ud fra overskrifterne, løn, barsel, pension, ferie og uddannelse, bliver der sat fokus på vigtigheden af at organisere sig rigtigt og holde fast i den daglige faglige kamp. Vore mere faste synlighedsaktiviteter har selvfølgelig også været gennemført med pæn succes. Både 1 maj på tangkrogen, Marselisløbet og skolestafetten har givet både omtale og positive reaktioner fra nær og fjern. Det er aktiviteter som sagtens kan tåle at der deltager flere fra vores organisationer, ikke mindst fordi sammenholdet styrkes og vores omverden bliver mere opmærksom på os ved disse lejligheder. Det ville være dejligt hvis bare lidt af den entusiasme der kommer til udtryk ved f.eks. DHL stafetløbene, kunne overføres til aktiviteterne omkring Marselisløbet. Ikke mindst fordi vi her tager mere udgangspunkt i det store fællesskab under LO paraplyen, end i virksomheder og enkelt personer. 1. marts Som noget nyt satte vi os for at markere FNs internationale antiracismedag, ved forskellige arrangementer. Egentligt var det ikke en nyhed, men noget de fleste af os havde overset de foregående år, men nu skulle det være og vi havde vel ikke forestillet os hvad det kunne udvikle sig til. Men da Danish Defense League på nogenlunde samme tid proklamerede, at de ville afholde et møde i Århus sammen med deres udenlandske racistiske og fascistiske venner, så var der et endog meget klart grundlag for at gøre noget. Vi fik Århus kommune med borgmester Jacob Bundsgaard i spidsen til at tage sagen på programmet, hvilket resulterede i en rigtig flot manifestation på Store Torv med storskærm, musik og taler og senere sluttede vi af her i salen med teater og diskussion af dette alvorlige emne. Vi aftalte at gøre det til en tradition om end vi godt vidste at det ikke ville få samme bevågenhed hvert år. 1. maj 1. maj mødet på Rådhuspladsen og i Tangkrogen, som vi afholder sammen med FTF, var igen begunstiget af godt vejr og mange deltagere. Talerne repræsenterede på fornem vis den nye regering og Enhedslisten, men også de faglige organisationer, kommunistpartierne og ikke mindst de strejkende Græske stålarbejdere. Samarbejdet med fagforeningerne, græsrodsbevægelserne og de forskellige politiske grupperinger fungerede fint, så det er svært at være utilfreds med aktiviteten, selv om den medfører en relativ høj udgift for LO Århus. Social dumping Kampen mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft ser ikke ud til at få ende foreløbig, snarere tvært imod. Hvor vi for nogle få år siden lagde hovedparten af kræfterne i byggesektoren, har problemet nu bredt sig til både servicefagene og restaurationsbranchen, men der er al mulig grund til at frygte at det kan brede sig til hele arbejdsmarkedet, hvis vi ikke får sat en stopper for det. Konsekvenserne af dette misbrug er lette at få øje på. Vi har allerede set en del vellykkede forsøg på at presse lønningerne ned, signalerne forud for overenskomstforhandlingerne er ikke til at tage fejl af og virkningerne af dette lønpres kan meget nemt medføre generel reallønsnedgang, som vi har set det i Tyskland, hvor almindelige LO familier med to fuldtidsindkomster ikke engang kan hæve sig op over fattigdomsgrænsen. Denne udvikling skal vi have stoppet, hvis vi skal sikre den Danske model og dens indflydelse på det Danske 5

6 arbejdsmarked. Uden aftalerne, overenskomsterne og konfliktreglerne vil der opstå uro og anarki, som vi ser det andre steder i Europa, med voldsomme konsekvenser for udviklingen af velfærden, men sikkert til glæde for de liberales tanker om den stærkes ret. Sommerens konflikt på Restaurant Vejlegården er et eksempel på løntrykkeri under dække af at sikre den lille mands frihed til at vælge den billigst mulige overenskomst, men når denne frihed samtidig er frihed til at tvinge andre til forringelser i løn og arbejdsforhold, så må vi konstatere at frihedsbegrebet får klang af egoisme og mangel på solidaritet. Mere nærværende har føljetonen på Århus Havn været, når vi snakker om udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft. Især arbejdsmiljøet har lidt under den kyniske ligegyldighed som hovedentreprenøren har lagt for dagen. Det er selvfølgelig og i sædvanlig stil sket ved brug af underentreprenører og derfor har det været svært at sætte en effektiv stopper for dette uvæsen. Men 3f har gjort et flot stykke arbejde for at få så meget offentlighed som muligt omkring udnyttelsen og der har flere gange været en del medlemmer til at bakke op om demonstrationerne. Det har været en lang sej kamp som ikke er slut endnu, men som måske kunne have været undgået, hvis bygherren som er mere offentlig end privat, havde været sit ansvar bevidst og indføjet og håndhævet klausuler og betingelser i udbudsmaterialet som ville have forebygget dette svineri med menneskers arbejdskraft. Det er som bekendt ikke kun byggeriet der lider under misbrug af udenlandsk arbejdskraft og social dumping. Der er snart ingen faglige områder der kan sige sig fri for dette uvæsen. Gartnerområdet, servicebranchen, restaurationsbranchen, dele af industrien og HK områdets vinken farvel til opgaver som bliver lavet i udlandet, er klare eksempler på hvor vi er på vej hen. Konsekvensen kan meget nemt blive at hvis vi vil bevare arbejdet, må vi acceptere lavere løn. Fuldstændig som det er set i bl.a. Tyskland og fuldstændig til glæde og gavn for firmaernes hunger efter profit. Aarhussalen Har mærket krisen på flere måder i den generelle økonomiske afmatning har fået vore eksterne kunder til at tøve lidt i forhold til at lægge aktiviteter hos os. Samtidig er medlemsorganisationernes brug af lokalerne dalet en del, fordi man kan klare det selv i de respektive fagforeningsdomiciler. Dette er der ikke noget underligt i, men det er klart at det har betydning for vores forretning og indtjening. Da vi i sin tid flyttede fra kongreshuset var det en ufravigelig betingelse at vi i fremtiden skulle have en mødesal, hvor vi ud over vores repræsentantskabsmøde, også skulle kunne rumme fagforeningsgeneralforsamlinger og andre store møder for organisationerne og i fællesskabets ånd. Det skal vi stadig og det vil være rigtigt dejligt hvis den slags møder bliver opprioriteret, men indtil videre er det lykkedes at få en del eksterne aktører til at lægge kurser, møder og konferencer i Aarhussalen, så vi holder skindet på næsen og ikke mindst ved en stor indsats fra personalet (Søren Sø og Katrine Jensen) er det lykkedes at trimme forretningen til det yderste og holde økonomien nogenlunde i orden. Fremtidigt arbejde oplæg til nyt LO Århus I perioden har vi arbejdet med at modernisere og forandre LO Århus i forhold til den udvikling som i øvrigt er sket omkring os. Der har været stillet spørgsmålstegn ved flere af de ting vi deltager i, opgaver som vi påtager os, projekter som vi støtter og bruger penge på, men ikke mindst vores struktur, opbygning og den daglige drift. Det er klart, at især vores økonomiske situation spiller en stor rolle i forhold til vore muligheder. Og netop med baggrund i de sidste års tab af kontingentindtægter og den efterfølgende nedskæring i personalegruppen, var det påtrængende at kigge indad, med det formål at tilpasse organisationen til de faktiske kendsgerninger og forhold. Vi aftalte i forretningsudvalget hvordan processen skulle foregå og i løbet af efteråret havde vi så meget overblik at vi i fællesskab på en konference i Aarhussalen, hvor alle fagforeningerne var indbudt, kunne sætte de rigtige ord på den forandring og fornyelse som var ønsket. Udbyttet fra konferencen blev efterfølgende samlet til et oplæg der blev debatteret på et organisationsmøde d. 18 januar i år og som nu ligger som vores fremtidige arbejdsgrundlag. Nogle havde nok forestillet sig at det ville medføre større forandringer end tilfældet er, men alene det at der er kommet fokus på vores organisation og udtrykt lyst til hele tiden at justere og forbedre, peger i den rigtige retning. Forretningsudvalget: Anders Munk, formand Anders Isaksen, Ejendomsfunktionærerne Østjylland Dorthe Hindborg, Teknisk Landsforbund Ole V.- Christiansen, 3f Århus Rymarken Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Leo Jensen, HK Østjylland Morten Rasmussen, 3f Transport, Logistik og Byg Verne K Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland Finn Andersen, Metal Århus Inge Jensen Pedersen, Lokal Odder Palle Langkjær, Lokal Skanderborg Holger Sørensen, Lokal Samsø (suppleant) 6

7 Det Lokale Beskæftigelses Råd Aarhus (LBR) 2012 Af Viggo Thinggård (HK Østjylland), næstformand i LBR Aarhus udpeget af LO Århus. Den lokale arbejdsmarkedspolitiske indsats er primært forankret i arbejdsmarkedspolitisk netværk samt LBR: Ledigheden i Aarhus Fra Beskæftigelsesregion Midtjylland oplyses det, at bruttoledigheden i oktober 2012 (oktober 2011 i parentes) i Aarhus var 5,6 (5,3). Der har i Aarhus har været en stigende ledighed, og selvom Aarhus i lang tid har ligget op til 1 % under landsgennemsnittet, er den forskel ved at blive udjævnet, nu er Aarhus kun 0,3 % under landsgennemsnittet. Mange af LO s A-kasser ligger over gennemsnittet, så tallet dækker over en skæv fordeling af ledigheden og selvom der i Aarhus er stor ledighed blandt de højt uddannede er LO gruppen hårdt ramt. Det er især indenfor LO s A-kasser på det private område såsom HK, NNF, TL og 3F mens der indenfor det offentlige har været en markant stigning for FOA medlemmernes ledighed. For langtidsledigheden i Aarhus ser desværre ikke godt ud, der ser det ud til at langtidsledigheden har bidt sig fast på et desværre stabilt niveau og med 2589 langtidsledige ud af 8394 bruttoledige er det et meget vigtigt fokusområde set lyset af den forkortede dagpengeperiode og den forlængede optjeningsperiode. Alene i oktober 12 har LO gruppen 808 ledige der risikerer at miste deres dagpenge, hvilket er den markant største gruppe når vi ser på hoveorganisationerne. Ministermål Aarhus kommuner havde følgende lokale mål i forhold til ministermål for 2012: 1. Målet om at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt var i Aarhus sat til personer og i oktober er det på personer. 2. Målet om tilgangen i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt var i Aarhus sat til personer og i oktober var tallet nede på personer. 3. Målet om at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt var i Aarhus sat til personer i oktober personer. 4. Målet om at antallet af ikkevestlige indvandrere og efter - kommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt var i Aarhus sat til personer og i oktober var det på personer. Ud fra status på ministermålene kan det konkluderes at på grund af krisen, har kommunen ikke kunnet fastholde måltallene. For 3 af målene er det stadig nødvendigt at arbejde med fokus på disse, men især langtidsledighed og ungeledighed er to meget vigtige udfordringer som LBR skal have fokus på og følge med henblik på at komme med initiativer til, hvordan man kan arbejde med at nedbringe ledighedstallene. Det arbejdsmarkedspolitiske netværk Det arbejdsmarkedspolitiske netværk Aarhus har følgende LO repræsentanter: Bo Hamburger (SL), Inge Jensen Pedersen (FOA) og Viggo Thinggård (HK) som er ordinære medlemmer af LBR samt Anders Munk (LO), Klaus Poulsen (Metal) og Klaus Jensen (3F) som er suppleanter. Det arbejdsmarkedspolitiske netværket afvikler formøder forud for hvert LBR-møde, her gennemgås dagsorden til LBR-mødet og her drøftes lokale arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål set ud fra lønmodtagersyns-punkter. Selve det arbejdsmarkedspolitiske netværk Århus-Samsø består i øvrigt af 23 personer, som kommer fra AC, DH, FTF og Aarhus kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) LBR s formand er Rådmand Hans Halvorsen, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen derudover er sammensætningen LO, DA, AC, PLO, FTF, Integrationsrådet, DH, Erhverv Aarhus og Landsforeningen Ligeværd. Der har været afviklet 5 LBR møder i 2012, hvoraf et af møderne var en konference hvor beskæftigelsesplan 2013 var hovedtemaet. LBR besluttede i Handlingsplan 2012 følgende overordnede fokusområder: Kompetencer Strategisk virksomhedssamarbejde Funktionsnedsættelse og nedsat erhvervsevne Unge LBR som udviklingsgenerator Derudover har LO arbejdet med følgende fokusområder i 2012 Langtidsledige der risikerer at ryge helt ud af forsørgelse (Akutledige) Ufaglærte og faglærte med forældede uddannelser får et kompetenceløft Unge nyuddannede som ikke kan få job og på den måde mister deres netop indhøstede kompetencer Unge der mangler en praktikplads. Følge anvendelsen af virksomhedspraktik og løntilskud Fleksjobaftale med Aarhus kommune Afslutning Som afslutning vil jeg benytte lejligheden til at takke alle vores samarbejdspartnere for samarbejdet i 2012, det være sig øvrige lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverrepræsentanter, beskæftigelse og jobcenteransatte, politiske kontakter samt øvrige interesseorganisationer. Jeg ser frem til et udfordrende 2013, hvor blandt andet DM i Skills skal afholdes i Aarhus, et år hvor vi gerne skal se resultater af det udvidede tværkommunale LBR samarbejde om bygge boomet i Aarhus og hvor vi i LBR vil følge konsekvenserne af den nye dagpengereform tæt og holde skarpt øje med effekten af Akutpakkerne og de ledige der falder ud af dagpengessystemet. Jeg har stor tiltro til på baggrund af det nuværende samarbejde, at vi i Aarhus kan forsætte dette konstruktivt til gavn for vores medlemmer. 7

8 Solidaritetsarbejdet skriftlig beretning 2012 af Bo Hamburger, formand, AIF/udvalget AIF Århus varetager det internationale solidaritetsarbejde i LO Århus. Vores samarbejdsaftale sikrer at FU i LO Århus er repræsenteret i AIF s bestyrelse. AIF Århus er fortsat involveret i projekter og aktiviteter i Tanzania. I samarbejde med FIC (Fagbevægelsens Internationale Center) arbejder vi blandt andet med undervisning af kvinder samt børnearbejdere i mineindustrien. Vores aktiviteter i LO sammenhæng har i 2012 desværre været præget af de centrale beslutninger i 2011, hvor det blev besluttet at LO Danmark ikke længere aktivt støtter det lokale solidaritetsarbejde ligesom indsatsen heller ikke fremover prioriteres i det regionale LO fælleskab. Vi forsøger, bl.a. i samarbejde med LO Sektionerne i Viborg og Silkeborg at fortsætte vores aktiviteter i Gør noget kampagnen. Vi har støttet indsamlingen til bananarbejdere i Mellemamerika. Her drejer kampen sig ganske banalt om at få en løn til at leve af samt ikke mindst om retten til at organisere sig! Indsamlingen var hovedtemaet i vores faste stand på 1. maj pladsen i Tangkrogen. Den 21. marts deltog vi igen i 2012 i markeringen af FN s internationale anti-racisme dag. Sammen med Integrationsrådet var vi medvirkende til at Aarhus Kommune stod i spidsen for et stort arrangement på Bispetorv. Overskriften var Aarhus for Mangfoldighed. Vi arbejder på at få aktiviteter i gang også 21. marts Lykkedes det for 3. år i træk har vi lagt grunden til en tradition! Det er stadig vores opfattelse at det lokale solidaritetsarbejde er et, blandt mange, vigtige fokusområder for fagbevægelsen. Vi lever i en globaliseret verden hvor levevilkårene for folk i den 3. verden i høj grad er nærværende for os alle. Billige varer og produkter handles og sælges overalt. Også i Danmark. Virksomheder i alle brancher flytter produktionen hen hvor det er billigst. Også danske virksomheder. Prisen er blandt andet børnearbejde, slavelignende arbejdsforhold mv. for millioner af mennesker. Vi vil derfor fortsætte vores arbejde også i 2013 og opfordrer derfor fagforeningerne og LO Sektionerne til at være aktive også på dette område. Udvalgets medlemmer er: Bo Hamburger, SL Jørgen Mørck Søren Noe Nygaard Henrik Pedersen Morten Rasmussen, 3F Transport, Logistik og Byg (FU LO Århus) Ressourceperson: Iris Kasper Kontakt: Søren Qvist, LO Århus Misbrugsudvalget - Udvalget mod misbruget af udenlandsk arbejdskraft - beretning 2012 Af Paul Jentzsch, formand Ved udgangen af 2011 konstaterede vi, at misbruget af udenlandsk arbejdskraft ikke er noget der forsvinder af sig selv. Her et år efter må vi desværre konstatere at det er næsten omvendt. Det er chokerende så ofte vi ser pæne agtværdige borgere, store og små virksomheder der snyder på vægtskålen. 3F Fagbladet har løbende dokumenteret et stigende misbrug hvor folk tilbydes arbejde med utrolig ringe lønforhold, mangel på sikkerhed, indkvartering under usle forhold. Og historierne kommer fra alle brancher og områder ingen kan se sig fri. Vores netværk i Misbrugsudvalget er værdifuldt fordi vi her har mulighed for gensidig orientering og inspiration på tværs mellem fag og brancheområder, mellem de enkelte organisationer, BAT og LO. I Århus har de store byggerier på havnen tiltrukket sig stor opmærksomhed. Og ikke kun for det gode. Vi kan og vil ikke acceptere at store bygherrer ikke garanterer deres ansatte ordentlige vilkår: Offentlige institutioner som Ingeniørhøjskolen/ Århus Universitet, Maskinmesterskolen, Forskerparken INCUBA og Aarhus Kommune står i fællesskab bag byggeriet af Navitas. Phil & Søn er hovedentreprenør vender alle det blinde øje til når det polske firma Budomex folder sig ud. Og festen fortsætter også med private Bestseller a/s som bygherre! Det er ikke godt nok! Endvidere må vi se at der ikke er plads til en eneste lærling, dette i en situation med katastrofal mangel på praktikpladser, praktikpladser som skal sikre at der også i fremtiden er uddannede bygningsarbejdere. Vi har i 2012 haft 2 dialogmøder med myndighederne (Politi, Skat og AT). Arbejdsgiver organisationerne kom med i 2011 og i 2012 har vi også fået politikere fra Christiansborg med i samarbejdet. Det giver en ny positiv vinkel i samarbejdet: Politikerne i regeringspartierne får mulighed for at høre direkte fra de involverede parter hvor skoen trykker. I 2013 fortsætter vi derfor dialogmøderne. Der er positive historier. I Region Midtjylland har man fra politisk 8

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Til stede Ikke til stede Søren Heisel (Gentofte Kommune) Arne E. Jørgensen (AC) Aviva Steinbock (DA) Ellen Margrethe Andersen

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER.

KRITISKE ANALYSER. Notat UDFALD AF DAGPENGESYSTEMET PÅ OP TIL 32.000 I HELE 2013 TRUER. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. Ikke partitilknyttet kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Mødet afholdes i Ungecentret, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere