ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag 18. marts kl Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

2 Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1., Aarhus C. Dagsorden: 1. Valg af to dirigenter 2. Forhandlingsbogen 3. Regnskab 4. Beretning 5. Forslag til pengebevillinger 6. Forslag til ændringer af vedtægter 7. Andre forslag 8. Valg: a) Fire medlemmer til forretningsudvalget for en toårig periode: På valg: Kirsten Normann Andersen, Foa Århus. Anders Isaksen, ejendomsfunktionærerne Østjylland. Ole V. Christiansen, 3f Rymarken. Finn Andersen, Metal Århus. b) To suppleanter for en toårig periode:på valg: Palle Ulriksen, NNF og Kresten Vendelboe, Malerne c) En bilagskontrollant for en toårig periode: På valg: Hans Hovmann Olsen, Blik og Rør d) En suppleant for bilagskontrollant for en toårig periode: På valg: Mogens Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland. e) Valg af statsautoriseret revisor for en toårig periode: På valg: Revisionsselskabet Beierholm (tidl. Busch-Sørensen). f) Tre medlemmer af stemmeudvalget for en toårig periode: På valg: Peter Bæk, 3f TLB. Ulla Warming FOA Århus og Anders Ransby, Socialpædagogerne. g) To suppleanter til stemmeudvalget for en toårig periode: På valg: Hans Hebsgaard, HK Stat. Yvonne Chrisrensen, 3f Rymarken. h) Godkendelse af indstillinger fra LOkal Skanderborg, LOkal Odder og LOkal Samsø Indhold: Forretningsudvalgets beretning... 3 Udvalgsberetninger... 7 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)... 7 Solidaritetsarbejdet... 8 Udvalget mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft... 8 Skolekontaktudvalget Social og miljøudvalget Kommunalpolitisk udvalg LOkalerne (Skanderborg, Odder, Samsø) Forretningsorden (repræsentantsk.mødet, stemmeudv.) Gæster og tilhørere DM i SKILLS Medlemsorganisationer Næste års repræsentantskabsmøde i LO Århus holdes mandag d. 18 marts i Aarhussalen, Skt Knuds Torv 3, 1., Aarhus C. 2

3 Beretning for LO Aarhus 2012 Af Forretningsudvalget ved Anders Munk formand for LO Aarhus Generelt politisk Det var med spændt forventning til den nye regering, at vi tog hul på 2012, ikke mindst fordi vi havde knoklet voldsomt for at sikre et regeringsskifte og anstrengelserne havde båret frugt. Nu skulle vi så høste lidt for vores indsats. Det viste sig at blive sværere end vi troede, da den politiske retning skulle baseres på et samarbejde mellem S, R og SF, samtidig med at EL på mange områder ville blive afgørende i forhold til regeringens fortsatte levetid. Denne problematik har været gennemgående i hele 2012 og har fra tid til anden givet anledning til mange udsagn om de Radikales trækken til højre og Enhedslistens trækken til venstre. Konsekvenserne for fagbevægelsen har ikke været entydigt positive og vi har op til flere gang måttet trøste os med at det ville være værre med en ren borgerlig regering. Men hvor længe og hvor mange gange skal vi undskylde den førte politik med et ringere alternativ? Regeringen var nødt til at videreføre dagpengereformen fra de borgerliges tid. Der er indgået to finanslovsaftaler med Enhedslisten, en skatteaftale med de borgerlige, samt nogle reformer på det arbejdsmarkedspolitiske og socialpolitiske område, som har og får konsekvenser for vore medlemmer. Ud over dagpengereformen som halverede dagpengeperioden og fordoblede optjeningsperioden, kan nævnes førtidspension og fleksjobreformen og efterlønsreformen. Følgerne af disse reformer er nu ved at kunne mærkes for rigtigt mange mennesker, og kendetegnende for dem det går ud over er, at de hører til den mest sårbare gruppe i vores velfærdssamfund. Paradoksalt nok må vi erkende, at det politiske grundlag for den førte politik og de grimme reformer, er en overvægt af borgerlige stemmer ved folketingsvalget. Her venter en af vore vigtigste opgaver. Dagpengereformen kunne allerede sidste år have bragt mange tusinde mennesker ud i en social deroute, som følger af et brat stop for indkomst overhovedet. Ingen dagpenge og for stor formue (mere end ), til at kunne få kontanthjælp. Politikerne havde håbet at krisens afslutning og et begyndende opsving kunne løse problemerne, men sådan gik det som bekendt ikke og derfor har man nu i to omgange måttet gribe til feberredninger med midlertidige forlængelser og akutjob aftale, som dog ikke ser ud til at have den ønskede effekt og derfor må suppleres/afløses af noget bedre. Men det ser ud til at principperne i det regeringen har lavet, betyder så meget at man ikke endnu er, parat til at tabe ansigt og erkende at tiden ikke er til den slags forringelser. Den samme konklusion kan drages i forhold til fleksjob/førtidspensionsreformen, som efter sigende ikke er en spare øvelse, men som stort set vil få lige præcis den effekt at forringe og billiggøre ordningerne og forhindre mange i at få en tålelig tilværelse og et arbejdsliv trods svækkede forudsætninger. Herudover må vi konstatere at det også er lykkedes regeringen, at fjerne fagbevægelsens muligheder for at hjælpe og bakke op om sikring af medlemmernes rettigheder i disse vanskelige situationer. Der er rigtigt mange spørgsmål, som vi i fagbevægelsen havde lyst til og håb om, at kunne diskutere med regering og arbejdsgivere ved de trepartsforhandlinger, som vi blev stillet i udsigt, og som tidligere har været en fast og selvfølgelig del af samarbejdet om den førte politik. Men da vi nærmede os tidspunktet for starten på disse forhandlinger sidste år, blev tonen pludselig skarp og som et lyn fra en klar himmel aflystes forhandlingerne alene med den begrundelse at fagbevægelsen sagde kategorisk nej til øget arbejdstid og inddragelse af fridage, så længe arbejdsløsheden var høj og stigende. Muligvis kunne vi have meldt lidt mere elegant ud fra arbejdstagerside, og herved have reddet trepartsforhandlingerne, men stemningen var ikke til at tage fejl af! Mængden af arbejdsløse kan ikke retfærdiggøre højere arbejdsudbud. Arbejdsmarkedspolitik Det arbejdsmarkedspolitiske område har virkelig fyldt meget i det forløbne år og det er vel ikke underligt når man tænker på de tårnhøje forventninger Harald på besøg i Århus,

4 vi havde til regeringen, men som det viste sig blev mere end svære at føre ud i livet. Dagpengereformen, som blev vedtaget af den tidligere regering med støtte fra de Radikale, var og er som nævnt, et af de største problemer for vore arbejdsløse medlemmer. Der er dog ikke meget der tyder på hjælp til dem, der simpelthen mister hele forsørgelsesgrundlaget. Sammenholdt med angrebene på efterlønnen, den fortsatte mangel på arbejdspladser og set i lyset af at trepartsforhandlingerne blev aflyst med t fingerknips, bærer regeringens arbejdsmarkedspolitik ikke umiddelbart præg af at være udsprunget i en regering hvor Socialdemokratiet og SF er partnere. Derfor har reaktionerne også været voldsomme, med påstande om klasseforræderi og reel borgerlig politik. Under alle omstændigheder ser det ud til at regeringen er i vildrede med, hvordan vi skal komme videre, så krisens tunge skygger kan lette lidt. Og opgaven med at føre en politik der tilgodeser både erhvervet og de arbejdsløse, bliver vanskeliggjort af at erhvervslivet vil have klare økonomiske indrømmelser, før de for alvor mener at de kan sætte gang i arbejdet. Men der gives ingen garantier. Og risikoen for at skattelettelser og løntilbageholdenhed blot fylder virksomhedernes pengekasser op, er i høj grad til stede. Til gengæld er der ikke megen lydhørhed for vore bud på løsninger, som bl.a. ved hjælp af offentligt byggeri, energi og miljørigtig renovering Markering af FN s internationale antiracismedag i Århus. og vedligehold, kan være med til at sætte gang i både det private og offentlige arbejdsmarked. LO. Dk., sektion, region, Lokalerne storbyerne 2012 var det år hvor vi for alvor mærkede besparelserne fra LO Danmark, som blev besluttet på kongressen i På Islands Brygge blev en del medarbejdere sagt op og det er klart at det har haft indvirkning på den service, hjælp og støtte, som vi ude i sektionerne har haft stor gavn af. Men kongressen besluttede også at skære nogle af vore gamle kerneopgaver væk fra vore daglige arbejdsområder. Ungdomsarbejdet, jobpatruljen, skolekontaktarbejdet og det internationale solidaritetsarbejde er blandt de områder de er skåret væk. Det er vi mange der ikke synes er tilfredsstillende, fordi opgaverne på mange måde har været hjørnesten i vores synlighedsarbejde og også har givet ganske gode resultater. Men det er hovedbestyrelse og kongres der bestemmer, så der er selvfølgelig ingen anden udvej end at tage beslutningerne til efterretning og så prøve at videreføre så meget af det som vi har resurser til. Selv om det lykkes et stykke hen ad vejen, er det alligevel ærgerligt at der ikke er opbakning og støtte til os, når vi f. eks presser på i folkeskolerne for at bibringe børn og unge en ordentlig forståelse for arbejdsmarkedet, eller når jobpatruljen og LO ungdomsarbejdet næsten er en og samme sag, men hvor det i fremtiden er to fagforeninger (HK og 3F)der kører Jobpatruljen, mens LO Ungdom efterlades uden denne meget vigtige samlende aktivitet og derfor ikke har det samme fællesarbejde som grundlag. Besparelserne har ligeledes medført ændringer i vores regionale konsulentarbejde, hvilket har givet anledning til en noget anden arbejdsform end tidligere. Her kan vi dog sige at det er positivt, at der er kommet mere fokus på både de arbejdsmarkeds politiske og de lokalpolitiske spørgsmål og at samarbejdet mellem sektionerne på tværs af regionen er blevet bedre end vi så det i den foregående periode. Men det efterlader os dog i den situation at vi hele tiden skal prioritere blandt opgaverne, i forhold til hvor mange resurser vi kan bruge og hvor mange opgaver vi skal trække til os. Vore tre Lokalpolitiske platforme (Skanderborg, Odder og Samsø) har haft et godt og tæt lokalpolitisk samarbejde i de respektive kommuner, ikke mindst med baggrund i vores deltagelse i de lokale beskæftigelsesråd (LBR), men også via en god dialog med politikerne, som for det meste ser os som en nødvendig samarbejdspartner. Dette har i de sidste år muliggjort gensidige kommunalpolitiske aftaler mellem LO og de partier vi helst vil samarbejde med. Aftalerne har bl.a. indeholdt kvartalsvise fællesmøder, hvor økonomi, arbejdsmarked og uddannelse har haft høj prioritet. Af og til har møderne været brugt til kritik af den førte politik, hvilket kan være sundt en gang i mellem. Også samarbejdet mellem storbyernes Loer (Hovedstaden, Odense, Esbjerg Randers Aalborg og Århus), har høj prioritet og er en væsentlig faktor i de politiske og arbejdsmarkedspolitiske diskussioner, som har indflydelse på holdningerne til både regeringssamarbejdet og LO Danmarks håndtering af Los rolle. Vi er ikke altid enige med disse og vi tror på at vi kan påvirke dem, når vi i samarbejdet taler med én stemme. 4

5 Synlighed, Tryghedskampagne, OK kampagnen Der har været udfoldet store bestræ- For cirka et år siden, besluttede vi at gennemføre en lokal kampagne, med det udgangspunkt at gøre LO fagbevægelsen mere synlig og som følge deraf sikre en større opbakning til fagforeningerne. Egentlig var kampagnen målrettet en afstandtagen fra de gule forretninger, men vi blev ret hurtigt enige om at det er bedre at fortælle hvad vi er gode til, frem for hvad de gule er dårlige til. Hen over sommeren tog kampagnen form og først på efteråret var vi klar til, med hjælp fra et professionelt pressebureau, at sætte i gang. Først med en offensiv i det åbne byrum, hvor reklamer på busser og i lokalblade gjorde opmærksom på vores ærinde. Næste fase var at koncentrere reklameindsatsen i et særligt udvalgt område, nemlig Viby/Hasselager, hvor vi så i de sidste 14 dage var på virksomheds besøg i netop dette område. Vi havde fået produceret en kampagne avis som var gratis tilgængelig i busskurerne og sideløbende med denne indsats, besøgte nogle af vore unge mennesker de uddannelsessteder som rummer vore fremtidige kolleger. Udbyttet af kampagnen er svært at gøre op, men det er vurderingen at det har givet en positiv udvikling af medlemstallet, samt nytegning af overenskomster flere steder, men ikke mindst glæden over at se fagforeningerne ude på pladserne, understøtter det positive indtryk, samtidig med at det viser behovet for at gentage denne del af kampagnen i fremtiden. Også besøgene på uddannelsesstederne har givet mange nye medlemmer, hvilket stiller krav om fastholdelse og videreførelse af dialogen med de kommende kolleger, så vi kan sikre ordentlige faglige og organisatoriske forhold i fremtiden. Vores kampagne blev afløst af forbundenes, FTF og LO Danmarks OK indsats som skal fortsætte kongresperioden ud, altså de kommende tre år. Der er lagt op til at implementere hovedindholdet i den Danske Model, i alt hvad de faglige organisationer foretager sig. Og det må siges at være en satsning der, hvis den bliver forvaltet rigtigt, kan få mange af vore medlemmer til at interessere sig mere for vigtigheden af overenskomster og fagligt fællesskab. Symbolet med den lille grønne ok-mand vil være gennemgående og ud fra overskrifterne, løn, barsel, pension, ferie og uddannelse, bliver der sat fokus på vigtigheden af at organisere sig rigtigt og holde fast i den daglige faglige kamp. Vore mere faste synlighedsaktiviteter har selvfølgelig også været gennemført med pæn succes. Både 1 maj på tangkrogen, Marselisløbet og skolestafetten har givet både omtale og positive reaktioner fra nær og fjern. Det er aktiviteter som sagtens kan tåle at der deltager flere fra vores organisationer, ikke mindst fordi sammenholdet styrkes og vores omverden bliver mere opmærksom på os ved disse lejligheder. Det ville være dejligt hvis bare lidt af den entusiasme der kommer til udtryk ved f.eks. DHL stafetløbene, kunne overføres til aktiviteterne omkring Marselisløbet. Ikke mindst fordi vi her tager mere udgangspunkt i det store fællesskab under LO paraplyen, end i virksomheder og enkelt personer. 1. marts Som noget nyt satte vi os for at markere FNs internationale antiracismedag, ved forskellige arrangementer. Egentligt var det ikke en nyhed, men noget de fleste af os havde overset de foregående år, men nu skulle det være og vi havde vel ikke forestillet os hvad det kunne udvikle sig til. Men da Danish Defense League på nogenlunde samme tid proklamerede, at de ville afholde et møde i Århus sammen med deres udenlandske racistiske og fascistiske venner, så var der et endog meget klart grundlag for at gøre noget. Vi fik Århus kommune med borgmester Jacob Bundsgaard i spidsen til at tage sagen på programmet, hvilket resulterede i en rigtig flot manifestation på Store Torv med storskærm, musik og taler og senere sluttede vi af her i salen med teater og diskussion af dette alvorlige emne. Vi aftalte at gøre det til en tradition om end vi godt vidste at det ikke ville få samme bevågenhed hvert år. 1. maj 1. maj mødet på Rådhuspladsen og i Tangkrogen, som vi afholder sammen med FTF, var igen begunstiget af godt vejr og mange deltagere. Talerne repræsenterede på fornem vis den nye regering og Enhedslisten, men også de faglige organisationer, kommunistpartierne og ikke mindst de strejkende Græske stålarbejdere. Samarbejdet med fagforeningerne, græsrodsbevægelserne og de forskellige politiske grupperinger fungerede fint, så det er svært at være utilfreds med aktiviteten, selv om den medfører en relativ høj udgift for LO Århus. Social dumping Kampen mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft ser ikke ud til at få ende foreløbig, snarere tvært imod. Hvor vi for nogle få år siden lagde hovedparten af kræfterne i byggesektoren, har problemet nu bredt sig til både servicefagene og restaurationsbranchen, men der er al mulig grund til at frygte at det kan brede sig til hele arbejdsmarkedet, hvis vi ikke får sat en stopper for det. Konsekvenserne af dette misbrug er lette at få øje på. Vi har allerede set en del vellykkede forsøg på at presse lønningerne ned, signalerne forud for overenskomstforhandlingerne er ikke til at tage fejl af og virkningerne af dette lønpres kan meget nemt medføre generel reallønsnedgang, som vi har set det i Tyskland, hvor almindelige LO familier med to fuldtidsindkomster ikke engang kan hæve sig op over fattigdomsgrænsen. Denne udvikling skal vi have stoppet, hvis vi skal sikre den Danske model og dens indflydelse på det Danske 5

6 arbejdsmarked. Uden aftalerne, overenskomsterne og konfliktreglerne vil der opstå uro og anarki, som vi ser det andre steder i Europa, med voldsomme konsekvenser for udviklingen af velfærden, men sikkert til glæde for de liberales tanker om den stærkes ret. Sommerens konflikt på Restaurant Vejlegården er et eksempel på løntrykkeri under dække af at sikre den lille mands frihed til at vælge den billigst mulige overenskomst, men når denne frihed samtidig er frihed til at tvinge andre til forringelser i løn og arbejdsforhold, så må vi konstatere at frihedsbegrebet får klang af egoisme og mangel på solidaritet. Mere nærværende har føljetonen på Århus Havn været, når vi snakker om udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft. Især arbejdsmiljøet har lidt under den kyniske ligegyldighed som hovedentreprenøren har lagt for dagen. Det er selvfølgelig og i sædvanlig stil sket ved brug af underentreprenører og derfor har det været svært at sætte en effektiv stopper for dette uvæsen. Men 3f har gjort et flot stykke arbejde for at få så meget offentlighed som muligt omkring udnyttelsen og der har flere gange været en del medlemmer til at bakke op om demonstrationerne. Det har været en lang sej kamp som ikke er slut endnu, men som måske kunne have været undgået, hvis bygherren som er mere offentlig end privat, havde været sit ansvar bevidst og indføjet og håndhævet klausuler og betingelser i udbudsmaterialet som ville have forebygget dette svineri med menneskers arbejdskraft. Det er som bekendt ikke kun byggeriet der lider under misbrug af udenlandsk arbejdskraft og social dumping. Der er snart ingen faglige områder der kan sige sig fri for dette uvæsen. Gartnerområdet, servicebranchen, restaurationsbranchen, dele af industrien og HK områdets vinken farvel til opgaver som bliver lavet i udlandet, er klare eksempler på hvor vi er på vej hen. Konsekvensen kan meget nemt blive at hvis vi vil bevare arbejdet, må vi acceptere lavere løn. Fuldstændig som det er set i bl.a. Tyskland og fuldstændig til glæde og gavn for firmaernes hunger efter profit. Aarhussalen Har mærket krisen på flere måder i den generelle økonomiske afmatning har fået vore eksterne kunder til at tøve lidt i forhold til at lægge aktiviteter hos os. Samtidig er medlemsorganisationernes brug af lokalerne dalet en del, fordi man kan klare det selv i de respektive fagforeningsdomiciler. Dette er der ikke noget underligt i, men det er klart at det har betydning for vores forretning og indtjening. Da vi i sin tid flyttede fra kongreshuset var det en ufravigelig betingelse at vi i fremtiden skulle have en mødesal, hvor vi ud over vores repræsentantskabsmøde, også skulle kunne rumme fagforeningsgeneralforsamlinger og andre store møder for organisationerne og i fællesskabets ånd. Det skal vi stadig og det vil være rigtigt dejligt hvis den slags møder bliver opprioriteret, men indtil videre er det lykkedes at få en del eksterne aktører til at lægge kurser, møder og konferencer i Aarhussalen, så vi holder skindet på næsen og ikke mindst ved en stor indsats fra personalet (Søren Sø og Katrine Jensen) er det lykkedes at trimme forretningen til det yderste og holde økonomien nogenlunde i orden. Fremtidigt arbejde oplæg til nyt LO Århus I perioden har vi arbejdet med at modernisere og forandre LO Århus i forhold til den udvikling som i øvrigt er sket omkring os. Der har været stillet spørgsmålstegn ved flere af de ting vi deltager i, opgaver som vi påtager os, projekter som vi støtter og bruger penge på, men ikke mindst vores struktur, opbygning og den daglige drift. Det er klart, at især vores økonomiske situation spiller en stor rolle i forhold til vore muligheder. Og netop med baggrund i de sidste års tab af kontingentindtægter og den efterfølgende nedskæring i personalegruppen, var det påtrængende at kigge indad, med det formål at tilpasse organisationen til de faktiske kendsgerninger og forhold. Vi aftalte i forretningsudvalget hvordan processen skulle foregå og i løbet af efteråret havde vi så meget overblik at vi i fællesskab på en konference i Aarhussalen, hvor alle fagforeningerne var indbudt, kunne sætte de rigtige ord på den forandring og fornyelse som var ønsket. Udbyttet fra konferencen blev efterfølgende samlet til et oplæg der blev debatteret på et organisationsmøde d. 18 januar i år og som nu ligger som vores fremtidige arbejdsgrundlag. Nogle havde nok forestillet sig at det ville medføre større forandringer end tilfældet er, men alene det at der er kommet fokus på vores organisation og udtrykt lyst til hele tiden at justere og forbedre, peger i den rigtige retning. Forretningsudvalget: Anders Munk, formand Anders Isaksen, Ejendomsfunktionærerne Østjylland Dorthe Hindborg, Teknisk Landsforbund Ole V.- Christiansen, 3f Århus Rymarken Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Leo Jensen, HK Østjylland Morten Rasmussen, 3f Transport, Logistik og Byg Verne K Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland Finn Andersen, Metal Århus Inge Jensen Pedersen, Lokal Odder Palle Langkjær, Lokal Skanderborg Holger Sørensen, Lokal Samsø (suppleant) 6

7 Det Lokale Beskæftigelses Råd Aarhus (LBR) 2012 Af Viggo Thinggård (HK Østjylland), næstformand i LBR Aarhus udpeget af LO Århus. Den lokale arbejdsmarkedspolitiske indsats er primært forankret i arbejdsmarkedspolitisk netværk samt LBR: Ledigheden i Aarhus Fra Beskæftigelsesregion Midtjylland oplyses det, at bruttoledigheden i oktober 2012 (oktober 2011 i parentes) i Aarhus var 5,6 (5,3). Der har i Aarhus har været en stigende ledighed, og selvom Aarhus i lang tid har ligget op til 1 % under landsgennemsnittet, er den forskel ved at blive udjævnet, nu er Aarhus kun 0,3 % under landsgennemsnittet. Mange af LO s A-kasser ligger over gennemsnittet, så tallet dækker over en skæv fordeling af ledigheden og selvom der i Aarhus er stor ledighed blandt de højt uddannede er LO gruppen hårdt ramt. Det er især indenfor LO s A-kasser på det private område såsom HK, NNF, TL og 3F mens der indenfor det offentlige har været en markant stigning for FOA medlemmernes ledighed. For langtidsledigheden i Aarhus ser desværre ikke godt ud, der ser det ud til at langtidsledigheden har bidt sig fast på et desværre stabilt niveau og med 2589 langtidsledige ud af 8394 bruttoledige er det et meget vigtigt fokusområde set lyset af den forkortede dagpengeperiode og den forlængede optjeningsperiode. Alene i oktober 12 har LO gruppen 808 ledige der risikerer at miste deres dagpenge, hvilket er den markant største gruppe når vi ser på hoveorganisationerne. Ministermål Aarhus kommuner havde følgende lokale mål i forhold til ministermål for 2012: 1. Målet om at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt var i Aarhus sat til personer og i oktober er det på personer. 2. Målet om tilgangen i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt var i Aarhus sat til personer og i oktober var tallet nede på personer. 3. Målet om at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt var i Aarhus sat til personer i oktober personer. 4. Målet om at antallet af ikkevestlige indvandrere og efter - kommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt var i Aarhus sat til personer og i oktober var det på personer. Ud fra status på ministermålene kan det konkluderes at på grund af krisen, har kommunen ikke kunnet fastholde måltallene. For 3 af målene er det stadig nødvendigt at arbejde med fokus på disse, men især langtidsledighed og ungeledighed er to meget vigtige udfordringer som LBR skal have fokus på og følge med henblik på at komme med initiativer til, hvordan man kan arbejde med at nedbringe ledighedstallene. Det arbejdsmarkedspolitiske netværk Det arbejdsmarkedspolitiske netværk Aarhus har følgende LO repræsentanter: Bo Hamburger (SL), Inge Jensen Pedersen (FOA) og Viggo Thinggård (HK) som er ordinære medlemmer af LBR samt Anders Munk (LO), Klaus Poulsen (Metal) og Klaus Jensen (3F) som er suppleanter. Det arbejdsmarkedspolitiske netværket afvikler formøder forud for hvert LBR-møde, her gennemgås dagsorden til LBR-mødet og her drøftes lokale arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål set ud fra lønmodtagersyns-punkter. Selve det arbejdsmarkedspolitiske netværk Århus-Samsø består i øvrigt af 23 personer, som kommer fra AC, DH, FTF og Aarhus kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) LBR s formand er Rådmand Hans Halvorsen, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen derudover er sammensætningen LO, DA, AC, PLO, FTF, Integrationsrådet, DH, Erhverv Aarhus og Landsforeningen Ligeværd. Der har været afviklet 5 LBR møder i 2012, hvoraf et af møderne var en konference hvor beskæftigelsesplan 2013 var hovedtemaet. LBR besluttede i Handlingsplan 2012 følgende overordnede fokusområder: Kompetencer Strategisk virksomhedssamarbejde Funktionsnedsættelse og nedsat erhvervsevne Unge LBR som udviklingsgenerator Derudover har LO arbejdet med følgende fokusområder i 2012 Langtidsledige der risikerer at ryge helt ud af forsørgelse (Akutledige) Ufaglærte og faglærte med forældede uddannelser får et kompetenceløft Unge nyuddannede som ikke kan få job og på den måde mister deres netop indhøstede kompetencer Unge der mangler en praktikplads. Følge anvendelsen af virksomhedspraktik og løntilskud Fleksjobaftale med Aarhus kommune Afslutning Som afslutning vil jeg benytte lejligheden til at takke alle vores samarbejdspartnere for samarbejdet i 2012, det være sig øvrige lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverrepræsentanter, beskæftigelse og jobcenteransatte, politiske kontakter samt øvrige interesseorganisationer. Jeg ser frem til et udfordrende 2013, hvor blandt andet DM i Skills skal afholdes i Aarhus, et år hvor vi gerne skal se resultater af det udvidede tværkommunale LBR samarbejde om bygge boomet i Aarhus og hvor vi i LBR vil følge konsekvenserne af den nye dagpengereform tæt og holde skarpt øje med effekten af Akutpakkerne og de ledige der falder ud af dagpengessystemet. Jeg har stor tiltro til på baggrund af det nuværende samarbejde, at vi i Aarhus kan forsætte dette konstruktivt til gavn for vores medlemmer. 7

8 Solidaritetsarbejdet skriftlig beretning 2012 af Bo Hamburger, formand, AIF/udvalget AIF Århus varetager det internationale solidaritetsarbejde i LO Århus. Vores samarbejdsaftale sikrer at FU i LO Århus er repræsenteret i AIF s bestyrelse. AIF Århus er fortsat involveret i projekter og aktiviteter i Tanzania. I samarbejde med FIC (Fagbevægelsens Internationale Center) arbejder vi blandt andet med undervisning af kvinder samt børnearbejdere i mineindustrien. Vores aktiviteter i LO sammenhæng har i 2012 desværre været præget af de centrale beslutninger i 2011, hvor det blev besluttet at LO Danmark ikke længere aktivt støtter det lokale solidaritetsarbejde ligesom indsatsen heller ikke fremover prioriteres i det regionale LO fælleskab. Vi forsøger, bl.a. i samarbejde med LO Sektionerne i Viborg og Silkeborg at fortsætte vores aktiviteter i Gør noget kampagnen. Vi har støttet indsamlingen til bananarbejdere i Mellemamerika. Her drejer kampen sig ganske banalt om at få en løn til at leve af samt ikke mindst om retten til at organisere sig! Indsamlingen var hovedtemaet i vores faste stand på 1. maj pladsen i Tangkrogen. Den 21. marts deltog vi igen i 2012 i markeringen af FN s internationale anti-racisme dag. Sammen med Integrationsrådet var vi medvirkende til at Aarhus Kommune stod i spidsen for et stort arrangement på Bispetorv. Overskriften var Aarhus for Mangfoldighed. Vi arbejder på at få aktiviteter i gang også 21. marts Lykkedes det for 3. år i træk har vi lagt grunden til en tradition! Det er stadig vores opfattelse at det lokale solidaritetsarbejde er et, blandt mange, vigtige fokusområder for fagbevægelsen. Vi lever i en globaliseret verden hvor levevilkårene for folk i den 3. verden i høj grad er nærværende for os alle. Billige varer og produkter handles og sælges overalt. Også i Danmark. Virksomheder i alle brancher flytter produktionen hen hvor det er billigst. Også danske virksomheder. Prisen er blandt andet børnearbejde, slavelignende arbejdsforhold mv. for millioner af mennesker. Vi vil derfor fortsætte vores arbejde også i 2013 og opfordrer derfor fagforeningerne og LO Sektionerne til at være aktive også på dette område. Udvalgets medlemmer er: Bo Hamburger, SL Jørgen Mørck Søren Noe Nygaard Henrik Pedersen Morten Rasmussen, 3F Transport, Logistik og Byg (FU LO Århus) Ressourceperson: Iris Kasper Kontakt: Søren Qvist, LO Århus Misbrugsudvalget - Udvalget mod misbruget af udenlandsk arbejdskraft - beretning 2012 Af Paul Jentzsch, formand Ved udgangen af 2011 konstaterede vi, at misbruget af udenlandsk arbejdskraft ikke er noget der forsvinder af sig selv. Her et år efter må vi desværre konstatere at det er næsten omvendt. Det er chokerende så ofte vi ser pæne agtværdige borgere, store og små virksomheder der snyder på vægtskålen. 3F Fagbladet har løbende dokumenteret et stigende misbrug hvor folk tilbydes arbejde med utrolig ringe lønforhold, mangel på sikkerhed, indkvartering under usle forhold. Og historierne kommer fra alle brancher og områder ingen kan se sig fri. Vores netværk i Misbrugsudvalget er værdifuldt fordi vi her har mulighed for gensidig orientering og inspiration på tværs mellem fag og brancheområder, mellem de enkelte organisationer, BAT og LO. I Århus har de store byggerier på havnen tiltrukket sig stor opmærksomhed. Og ikke kun for det gode. Vi kan og vil ikke acceptere at store bygherrer ikke garanterer deres ansatte ordentlige vilkår: Offentlige institutioner som Ingeniørhøjskolen/ Århus Universitet, Maskinmesterskolen, Forskerparken INCUBA og Aarhus Kommune står i fællesskab bag byggeriet af Navitas. Phil & Søn er hovedentreprenør vender alle det blinde øje til når det polske firma Budomex folder sig ud. Og festen fortsætter også med private Bestseller a/s som bygherre! Det er ikke godt nok! Endvidere må vi se at der ikke er plads til en eneste lærling, dette i en situation med katastrofal mangel på praktikpladser, praktikpladser som skal sikre at der også i fremtiden er uddannede bygningsarbejdere. Vi har i 2012 haft 2 dialogmøder med myndighederne (Politi, Skat og AT). Arbejdsgiver organisationerne kom med i 2011 og i 2012 har vi også fået politikere fra Christiansborg med i samarbejdet. Det giver en ny positiv vinkel i samarbejdet: Politikerne i regeringspartierne får mulighed for at høre direkte fra de involverede parter hvor skoen trykker. I 2013 fortsætter vi derfor dialogmøderne. Der er positive historier. I Region Midtjylland har man fra politisk 8

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere