Projekt Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader"

Transkript

1 Projekt Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader - 1. evalueringsrapport fra FASA-projektet vedr. perioden 1. september august 1997 Per Tybjerg Aldrich Arbejdsliv Juni 1999

2 Projekt Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader - 1. evalueringsrapport fra FASA-projektet vedr. perioden 1. september august 1997 Teknologisk Institut, Arbejdsliv, 1999 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks Taastrup Tlf Fax

3 Forord Hvert år kommer ca mennesker til skade på deres arbejde. For en del betyder det et længerevarende sygefravær. For en del betyder det også, at de må forlade arbejdsmarkedet i utide. De bliver stødt ud. Ikke nødvendigvis, fordi arbejdsskaden fysisk har gjort dem fuldstændigt invalide. Men fordi deres selvværd har fået et knæk under det langvarige sygefravær. Arbejdsskaderne og den medfølgende udstødning koster hvert år samfundet i størrelsesordenen mia. kroner. De offentlige kasser belastes med udgifter til blandt andet behandling, sygedagpenge, revalidering og førtidspension. Både de menneskelige og de økonomiske omkostninger er uacceptable og unødvendige. Der bliver derfor også gjort meget for at undgå disse omkostninger. Men åbenbart ikke nok. Der er således behov for at finde nye måder, hvorpå arbejdsskader, arbejdsbetinget sygefravær og udstødning kan forebygges. Projektet Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader (FASAprojektet) var et tre-årigt forsøgsprojekt, der havde til formål at finde nye måder, hvorpå såvel arbejdsskader og arbejdsbetinget sygefravær som udstødning som følge af (langvarigt) arbejdsbetinget sygefravær kan forebygges. Initiativet til projektet blev taget af en gruppe bestående af repræsentanter for: Byggefagenes Samvirke i København. Socialarbejdernes Fællesudvalg. Teknisk Landsforbund. Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet. FASA-projektet blev finansieret af Socialministeriet, og Ringsted Kommune var forsøgskommune. Denne rapport beskriver resultaterne af og erfaringerne fra de to første års projektarbejde. Rapporten henvender sig til alle, der interesserer sig for forebyggelse og behandling af samt opfølgning på arbejdsskader og arbejdsbetinget sygefravær, herunder især ledere og medarbejdere i kommuner og bedriftssundhedstjenester. Den evaluering af projektet, som ligger til grund for rapporten, er gennemført af undertegnede. Olaf Rieper og Leena Eskelinen fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut har ydet forskningsmæssig rådgivning i forbindelse med evalueringen for at sikre kvaliteten. Medlemmerne af projektets styregruppe og medlemmerne af projektgruppen har kommenteret udkast til rapporten. Det er dog undertegnede, der bærer det fulde ansvar for såvel evalueringen som afrapporteringen. Styregruppen bestod af: 3

4 Byrådsmedlem og medlem af Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Heino Bentzen, Ringsted Kommunes kommunalbestyrelse (formand) (til 16. februar 1998). Byrådsmedlem og formand for Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Ole Mølgaard, Ringsted Kommunes kommunalbestyrelse (formand) (fra 16. februar 1998). Miljøudvalgsformand Poul Schrøder, LO-Ringsted (til 18. marts 1997). Annegrete Christophersen, LO-Ringsted (fra 18. marts 1997 til 16. juni 1997). Miljøudvalgsformand Lisbet Nielsen, LO-Ringsted (fra 16. juni 1997). Amtskredsformand Jan Vium, de lokale faglige organisationer for offentligt ansatte. Formand Leif Nielsen, DA-Ringsted. Afdelingsleder Peter Rasmussen, Arbejdsmarkedsafdelingen, Ringsted Kommune (til 4. december 1995). Akademisk medarbejder Bo Gammelgaard, Arbejdsmarkedsafdelingen, Ringsted Kommune (fra 4. december 1995 til 18. august 1997). Afdelingsleder Inge Selch, Arbejdsmarkedsafdelingen, Ringsted Kommune (fra 18. august 1997). Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen, BST-Sorø s bestyrelse (til 12. marts 1996). Bestyrelsesmedlem Finn Mogensen, BST-Sorø s bestyrelse (fra 12. marts 1996 til 16. februar 1998). Bestyrelsesmedlem Poul Schrøder, BST-Sorø s bestyrelse (fra 16. februar 1998). Centerleder Agnes Saaby, BST-Sorø. Kredschef Kjeld Bech Jørgensen, Arbejdstilsynet Kreds Vestsjællands Amt (fra 4. december 1995). Overlæge Carsten Franck suppleret af overlæge Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Centralsygehuset i Slagelse. Formand, læge Karen Hinge, Praktiserende Lægers Organisation i Ringsted. Socialrådgiver Susanne Gerner Nielsen, Initiativgruppen. Projektkoordinator Per Tybjerg Aldrich, FASA-projektet (sekretær). Projektgruppen bestod af: Centerleder Agnes Saaby, BST-Sorø. Afdelingsleder Peter Rasmussen, Arbejdsmarkedsafdelingen, Ringsted Kommune (til 31. december 1995). Akademisk medarbejder Bo Gammelgaard, Arbejdsmarkedsafdelingen, Ringsted Kommune (fra 13. oktober 1995 til 8. august 1997). Afdelingsleder Inge Selch, Arbejdsmarkedsafdelingen, Ringsted Kommune (fra 22. august 1997). Faglig konsulent Niels Lilholm, Arbejdsmarkedsafdelingen, Ringsted Kommune, (ad hoc fra 5. januar 1996 til 18. oktober 1996, permanent fra 18. oktober 1996 til 1. juli 1998). Projektkoordinator Per Tybjerg Aldrich, FASA-projektet (sekretær). Udover denne rapport består den afsluttende afrapportering af projektet af følgende elementer: 2. evalueringsrapport vedrørende perioden 1. september august Midtvejskonference, som afholdtes 29. september

5 Afsluttende konference, som afholdtes 10. november Projektets tredje år, dvs. perioden fra 1. september 1997 til 31. august 1998, var ikke planlagt fra begyndelsen. Det blev planlagt og beskrevet i februar 1997, og Socialministeriet modtog en ansøgning om yderligere midler. Formålet med det tredje år på projektet var at forankre de opnåede resultater fra de to første år og at afprøve nye metoder, og da det således afveg fra formålet med de to første år, blev det besluttet at afrapportere det tredje år i en selvstændig rapport. Afslutningsvis vil jeg på projektets og egne vegne gerne takke socialformidler Dinna Holstein, medarbejderne i Ringsted Kommunes dagpengeafdeling og medarbejderne i BST-Sorø for deres indsats i FASA-projektet. Uden deres medvirken var det hele ikke blevet til noget. En tak skal også rettes til de bedriftssundhedstjenester, som BST-Sorø videresendte visse sager til, fordi de vedrørte virksomheder, der var medlem af de pågældende BST er. Sidst, men ikke mindst skal der lyde en tak til de sygedagpengemodtagere og virksomheder, som gjorde det muligt at afprøve de arbejdsredskaber, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer, som blev udviklet i projektet. På egne vegne vil jeg gerne takke de skiftende medlemmer af projektets styre- og projektgruppe for samarbejdet. Per Tybjerg Aldrich Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv Juni

6 Indhold Forord 3 Sammenfatning Baggrunden for projektet 12 Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde 12 Virksomhedernes arbejdsmiljø 14 Arbejdsskader 15 Arbejdsbetinget fravær 16 Opfølgningen på og behandlingen af arbejdsskader og fravær 17 Udstødningen som følge af arbejdsskader og arbejdsbetinget fravær 20 Økonomiske konsekvenser af arbejdsskader og arbejdsbetinget fravær 21 Sammenfatning FASA-projektet i teori og praksis 23 Projektets fødsel 23 Formål 25 Grundlæggende antagelser 26 Fremgangsmåde 26 Sammenligning af sagsgangen før og under projektet 28 Sagsgangen før projektet 28 Sagsgangen under projektet 29 Sammenfattende om forskellene i sagsgangen 30 Afgrænsninger og definitioner 31 Projektets organisering 31 Styregruppen 31 Projektgruppen 32 Projektkoordinatoren 33 Udførende aktører 33 Arbejdsmarkedsafdelingen i Ringsted Kommune 34 BST-Sorø 35 Faser i projektet 35 Optartsfasen 36 Interventionsfasen 36 Evalueringsfasen 44 6

7 Andre aktiviteter på projektet 44 Forhåndsaftaler med virksomheder 44 Fælles DA/LO-brev til arbejdspladserne 46 Opstarts-, informations- og dialogmøder 47 Nyhedsbrev og anden formidling af erfaringer og resultater fra projektet 52 Sammenfatning og diskussion Om evalueringen af FASA-projektet 55 Evalueringens formål og centrale spørgsmål 55 Fremgangsmåde 56 Datakilder 56 Datakilder i forbindelse med første hovedspørgsmål 57 Datakilder i forbindelse med andet hovedspørgsmål 58 Datakilder i forbindelse med tredje hovedspørgsmål 58 Gennemførelse af evalueringen Arbejdsredskaber, arbejdsmetoder og samarbejdsformer 61 Den supplerende sygedagpengeattest 61 Formålet med den supplerende sygedagpengeattest 61 Udformningen af den supplerende sygedagpengeattest 62 Anvendelsen af den supplerende sygedagpengeattest 64 Erfaringerne med den supplerende sygedagpengeattest 65 Vurdering af den supplerende sygedagpengeattest 68 Den tidlige, udvidede opfølgningssamtale 69 Formålet med den tidlige, udvidede opfølgningssamtale 69 Den tidlige, udvidede opfølgningssamtales form og indhold 70 Erfaringer med den tidlige, udvidede opfølgningssamtale 73 Vurdering af den tidlige, udvidede opfølgningssamtale 76 Kontakten til arbejdsgiveren 78 Formålet med kontakten til arbejdsgiveren 78 Udformningen af kontakten til arbejdsgiveren 78 Erfaringer med kontakten til arbejdsgiverne 78 Vurdering af kontakten med arbejdsgiveren 80 Forebyggelsesmødet 80 Formål med forebyggelsesmødet 80 Tilrettelæggelse af forebyggelsesmødet 81 Erfaringer med forebyggelsesmødet 81 Vurdering af forebyggelsesmødet 82 Inddragelsen af den sygemeldte 82 Formålet med inddragelsen af den sygemeldte 82 Tilrettelæggelsen af inddragelsen af den sygemeldte 83 Erfaringer med inddragelsen af den sygemeldte 83 Vurdering af inddragelsen af den sygemeldte 84 Vandrejournalen 85 7

8 Formålet med vandrejournalen 85 Vandrejournalens form og indhold 85 Erfaringer med vandrejournalen 86 Vurdering af vandrejournalen 86 Den forebyggende indsats i virksomheden 87 Formålet med den forebyggende indsats 87 Den forebyggende indsats form og indhold 88 Erfaringer med den forebyggende indsats 88 Vurdering af den forebyggende indsats 90 Samarbejdet mellem dagpengeafdelingen og BST 90 Formålet med samarbejdet 90 Samarbejdets form og indhold 91 Erfaringer med samarbejdet 92 Vurdering af samarbejdet 93 Samarbejdet mellem andre aktører 94 Formålet med samarbejdet 94 Samarbejdets form og indhold 95 Erfaringer med samarbejdet 96 Vurdering af samarbejdet 97 Sammenfatning og diskussion Effekterne 105 Effekter på virksomhedernes arbejdsmiljø 105 Effekter på forekomsten af arbejdsskader 106 Effekter på forekomsten af arbejdsbetinget sygefravær 107 Effekter på udstødningen 107 Nogle udvalgte cases 110 Pædagogmedhjælper i børnehave 110 Socialpædagog på døgninstitution for handicappede 112 Rengøringsassistent på hotel 115 Specialarbejder på fabrik 117 Social- og sundhedsmedhjælper på plejehjem 119 Rengøringsassistent ansat i rengøringsfirma 121 Ekspedient i dagligvareforretning 122 Køkkenassistent på plejehjem 123 Sammenfatning og diskussion Diskussion 127 Resultaterne af projektet 127 Samarbejdet mellem kommunen og BST 127 Effekten af samarbejdet mellem kommunen og BST 128 Behovet for samarbejdet mellem kommunen og BST 129 8

9 Barrierer for indsatsen 131 Forbedringsmuligheder og uafklarede spørgsmål Konklusion 135 Barrierer 136 Perspektivering 137 Referencer 139 Appendikser 145 9

10 Sammenfatning Formålet med projektet Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader (FASA-projektet) var at udvikle og afprøve arbejdsredskaber, arbejdsmetoder og samarbejdsformer, der med udgangspunkt i sygedagpengesager kan medvirke til at forebygge arbejdsskader og arbejdsbetinget sygefravær samt reducere udstødningen af arbejdsmarkedet som følge af (langvarigt) arbejdsbetinget sygefravær. Baggrunden for FASA-projektet var dels de mange arbejdsskader, som hvert år finder sted på danske virksomheder, dels udstødningen af arbejdsmarkedet som følge af langvarigt arbejdsbetinget sygefravær. Udstødningen medfører store menneskelige og økonomiske omkostninger, som både er uacceptable og unødvendige. Der gøres meget for at forebygge arbejdsskader og mindske udstødningen, men af statistikker over udviklingen fremgår det, at det ikke er tilstrækkeligt. Der er behov for at finde nye veje til forebyggelse af arbejdsskader, arbejdsbetinget sygefravær og udstødning. Den grundlæggende idé i FASA-projektet var at etablere et samarbejde mellem aktører, der følger op på, behandler og forebygger arbejdsskader og sygefravær. Det vil konkret sige kommunen, lægerne og resten af sundhedssystemet, bedriftssundhedstjenesten (BST), arbejdspladserne, arbejdsmarkedets organisationer og Arbejdstilsynet. Følgende arbejdsredskaber, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer er udviklet i projektet: En supplerende sygedagpengeattest. En tidlig, udvidet opfølgningssamtale. En kontakt til arbejdsgiveren i sygedagpengesager, hvor fraværet er arbejdsbetinget. Et forebyggelsesmøde. En inddragelse af den sygemeldte i forebyggende aktiviteter på arbejdspladsen. En vandrejournal. En forebyggende indsats i virksomhederne. Et samarbejde mellem kommunen og BST i sygedagpengesagerne, hvor fraværet er arbejdsbetinget. Arbejdsredskaberne, arbejdsmetoderne og samarbejdet er blevet afprøvet på en bruttopopulation af 1125 sygedagpengemodtagere. Konklusionen på projektet er, at det er lykkedes at udvikle et samarbejde, der virker som et informations- og persontilbageføringssystem. Det vil sige et system, som gør kommunen til en aktiv medspiller i forebyggelsen af arbejdsskader og arbejdsbetinget sygefravær og BST til en aktiv medspiller i indsatsen for arbejdsfastholdelse. Samarbejdet mellem de to aktører øger sandsynligheden for arbejdsfastholdelse af personer med langvarigt arbejdsbetinget sygefravær, gør den eventuelle arbejdsfastholdelse mere sund både for den arbejdsfastholdte og dennes kollegaer, initierer en proces, der forbedrer arbejdsmiljøet, og øger bevidstheden hos parterne på arbejdspladserne om bl.a. sammenhænge mellem påvirkninger i arbejdet og helbredet. 10

11 Konklusionen er også, at indsatsen og samarbejdet er meningsfuldt. Omkring 2/3 af sygedagpengemodtagerne med et fravær på 4 uger eller længere angiver at have et arbejdsbetinget fravær, og sandsynligheden for, at de får et fravær længere end 8 uger er høj. Desuden er der en stor sandsynlighed for, at der ikke iværksættes forebyggende foranstaltninger, med mindre kommunen og BST intervenerer, idet der kun med sikkerhed er foretaget en arbejdsskadeanmeldelse i omkring 40% af tilfældene. Økonomisk synes indsatsen og samarbejdet også at kunne betale sig for samfundet. Projektet har afdækket en række barrierer for en indsats, der sigter på at forebygge arbejdsskader, arbejdsbetinget sygefravær og udstødning med udgangspunkt i sygedagpengesager, hvor den sygemeldte mener, at fraværet er arbejdsbetinget. De væsentligste barrierer er: En mangel på erkendelse på arbejdspladserne af sammenhængene mellem påvirkninger i arbejdsmiljøet og helbredet eller en mangel på vilje eller evne til at handle i overensstemmelse med denne erkendelse. Lønmodtagernes frygt for at miste jobbet og dermed lønindtægten, hvis deres arbejdsgiver bliver bekendt med, at deres fravær er arbejdsbetinget, og hvis de er anledning til, at arbejdsgiveren bliver kontaktet af kommunen eller BST. Arbejdsgivernes modstand mod indblanding udefra, dvs. fra kommunen eller BST, i sager, hvor en sygemeldt medarbejder mener, at fraværet er arbejdsbetinget. Hvis disse barrierer skal overvindes, er det nødvendigt med en indsats, som begynder meget tidligere, end når der er oprettet en sygedagpengesag. Der er med andre ord behov for en indsats, der begynder på arbejdspladsen, før en medarbejder bliver syg. Indsatsen for forebyggelse af arbejdsskader, arbejdsbetinget sygefravær og udstødning kan også forbedres på følgende måder: Den kommunale opfølgning kan iværksættes tidligere, hvis kommunen modtager anmodningerne om sygedagpenge tidligere, end den gør i dag, hvis ventetiden på en opfølgningssamtale reduceres, hvis ventetiderne i behandlingssystemet blev mindsket, og hvis ventetiden hos BST blev kortere. Forebyggelsen og arbejdsfastholdelsen kan styrkes, hvis de praktiserende læger bliver mere opmærksomme på arbejdsforholdenes betydning for patienternes helbred, på betydningen af en tidlig indsats, og hvis de i højere grad samarbejder med kommunen, arbejdspladserne og BST om den forebyggende indsats. BST s indsats på arbejdspladserne i samarbejdet med kommunen har i projektet været finansieret af projektmidler. Det er et uafklaret spørgsmål, hvem der i givet fald skal betale for indsatsen, hvis dette samarbejde skulle fortsætte ud over en projektperiode. En mulighed er, arbejdspladserne selv betaler. Det er ikke undersøgt, om virksomhederne er villige til det. En anden mulighed er, at BST indgår en overenskomst med det offentlige i stil med den, de praktiserende læger har. 11

12 1. Baggrunden for projektet Initiativet til FASA-projektet blev taget af Byggefagenes Samvirke i København, Socialarbejdernes Fællesudvalg, Teknisk Landsforbund og Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet i begyndelsen af 1990 erne. Repræsentanter for disse fagforeninger var kede af år efter år at se medlemmerne komme til skade på arbejdet og derefter blive kastebolde mellem systemerne for til sidst at blive stødt ud af arbejdsmarkedet og ende på en overførselsindkomst. De mente, at der var behov for et projekt, som kunne fremme forebyggelsen af arbejdsskaderne og udstødningen bl.a. gennem en mere effektiv sagsbehandling og et samarbejde mellem systemerne. I dette kapitel sammenfattes de forhold, som var baggrunden for, at fagforeningerne tog initiativ til projektet. Denne del af kapitlet er baseret på den oprindelige projektbeskrivelse (Kibenich, Brendstrup og Winding, 1993) og den reviderede projektbeskrivelse af 20. oktober Sammenfatningen er suppleret med oplysninger om de senere års udvikling på de områder, som var i fokus, da projektet blev undfanget. Formålet med dette er at vise, at projektet og dets resultater stadig er aktuelle. Kapitlet er disponeret efter en årsags-virkningskæde, der begynder med arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet i virksomhederne, jf. figur 1. Et dårligt arbejdsmiljøarbejde vil ofte resultere i et dårligt arbejdsmiljø. Et dårligt arbejdsmiljø resulterer i arbejdsskader mv. Hvis ikke det dårlige arbejdsmiljø i sig selv fører til arbejdsbetinget fravær, så vil arbejdsskaderne i al fald typisk gøre det. Det betyder, at en række systemer bliver aktiveret: Et system, der behandler den anmeldte arbejdsskadesag. Et andet system, der behandler patienten. Og et tredje system, der tager sig af sygedagpengesagen. Disse systemer fungerer efter hvert sit rationale m.v. Arbejdsskader og arbejdsbetinget fravær fører i et vist omfang til udstødning af arbejdsmarkedet. Denne udstødning har endelig en række økonomiske konsekvenser. Virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde I den danske arbejdsmiljølovgivning lægges der vægt på, at virksomhederne selv skal forebygge og løse deres arbejdsmiljøproblemer. Lovgivningen foreskriver også, hvordan virksomhederne skal organisere deres arbejdsmiljøarbejde. De skal bl.a. oprette en sikkerhedsorganisation. De præcise krav til, hvordan sikkerhedsorganisation skal være, afhænger bl.a. af virksomhedens størrelse. Stort set alle undersøgelser af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, der er gennemført siden grunden for den nuværende arbejdsmiljølovgivning blev lagt i midten af 1970 erne, viser imidlertid, at virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde ikke fungerer i overensstemmelse med lovgivningens ånd og bogstav (Møller, Jensen og Jensen, 1988, Stranddorf, Møller og Jensen, 1992, Arbejdsmiljørådets SIO-perspektivudvalg, 1994, Arbejdsliv, 1999). Undersøgelserne peger blandt andet på følgende problemer i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde: 12

13 Dårligt arbejdsmiljøarbejde Dårligt arbejdsmiljø Arbejdsskader og arbejdsbetinget fravær Opfølgning på og behandling af arbejdsskader og sygefravær Udstødning Økonomiske konsekvenser Figur 1. En simpel årsags-virkningsmodel for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og arbejdsskader, fravær, udstødning og økonomi. Arbejdsmiljøarbejdet er ikke systematiseret eller formaliseret. Der mangler bl.a. systematiske kortlægninger af arbejdsmiljøet og systematisk planlægning af arbejdsmiljøarbejdet, herunder udarbejdelse af handlingsplaner. Arbejdsmiljøarbejdet er ikke integreret i virksomhedens øvrige aktiviteter. Arbejdsmiljøhensyn inddrages f.eks. ikke ved planlægning af ændringer i teknologien eller arbejdets organisering. De, der skal udføre arbejdsmiljøarbejdet, mangler viden om arbejdsmiljø. De, der skal udføre arbejdsmiljøarbejdet, samt øvrige ansatte i virksomhederne, er ikke engagerede i arbejdsmiljøet. 13

14 Sammenfattende viser undersøgelserne, at virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde har en marginal placering i virksomhederne og et reaktivt sigte. Konsekvensen er, at det ikke kan undgås, at der indbygges arbejdsmiljøproblemer, når virksomhederne bygger nyt eller om, infører ny teknologi eller ændrer arbejdets organisering. En anden konsekvens er, at de arbejdsmiljøproblemer, der konstateres efterfølgende f.eks. ved at medarbejderne klager eller bliver skadede eller syge ikke bliver løst fuldstændigt. Virksomhedernes arbejdsmiljø Formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Loven giver videre arbejdsgiverne ansvaret for at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Trods den gode intention og den klare ansvarsplacering viser undersøgelser, at der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer inden for alle brancher. Blandt de arbejdsmiljøproblemer, som præger de fleste brancher er følgende (Arbejdstilsynet, 1995a, Arbejdsministeriet, 1996, Arbejdstilsynet, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d, 1998e, 1998f, 1998g): Bevægeapparatbelastninger, som bl.a. er forårsaget af tunge løft, belastende arbejdsstillinger og ensidigt, gentaget arbejde. Støjbelastninger. Ulykker, herunder ulykker med døden til følge. Hudbelastninger, der først og fremmest skyldes kemiske påvirkninger, selv om biologiske påvirkninger også spiller en rolle. Psykiske belastninger, der især findes inden for nogle af de mere servicebetonede brancher. Kemiske belastninger, der er forårsaget af omgang med farlige stoffer og materialer. De kemiske påvirkninger omfatter bl.a. de kræftfremkaldende, reproduktionsskadende, allergifremkaldende eller nerveskadende stoffer og materialer. Luftvejsbelastninger, herunder støvbelastning. Hjerneskader, der skyldes organiske opløsningsmidler. Vibrationer, dårligt indeklima, termiske belastninger og biologiske agenser. Alle brancher er præget af væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Men nogle brancher er præget af flere væsentlige problemer end andre brancher. Arbejdstilsynet har udpeget 14

15 følgende jobgrupper, som de farligste på grundlag af den tilgængelige viden om arbejdsmiljøproblemer, antallet af berørte personer m.v. (Arbejdsministeriet, 1999): 1. Hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter på ældreområdet 2. Specialarbejdere i bygge- og anlægssektoren 3. Svejsere 4. Chauffører 5. Smede 6. Slagteriarbejdere 7. Jernbane- og rangerarbejdere 8. Træindustriarbejdere 9. Stålværks- og støberiarbejdere 10. Specialarbejdere i kemisk industri De ti særligt farlige jobgrupper er listet efter antallet af ansatte i hver gruppe med den største først. Det forhold, at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige medfører, at et stort antal mennesker hvert år kommer ud for en arbejdsulykke eller pådrager sig en arbejdsbetinget lidelse. Arbejdsskader Når arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, kan det ikke undgås, at der sker arbejdsulykker eller at mennesker får arbejdsbetingede sygdomme. Det stærkeste bevis på, at der er uløste arbejdsmiljøproblemer i mange virksomheder, får man således ved at betragte statistikkerne over arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens statistikker viser, at der hvert år anmeldes i størrelsesordnen arbejdsskader (arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser), jf. tabel 1. Ulykkesår/registreringsår Arbejdsulykker Arbejdsbetingede lidelser I alt Tabel 1. Anmeldte arbejdsskader til Arbejdstilsynet fordelt på ulykker, lidelser og år. Arbejdsulykker er opgjort efter ulykkesår, mens de arbejdsbetingede lidelser er opgjort efter registreringsår. Næppe alle arbejdsulykker i 1998 var anmeldt på opgørelsestidspunktet, så Arbejdstilsynet forventer, at det endelig tal bliver højere. (Arbejdstilsynet, 1999). Antallet af anmeldte arbejdsskader har hverken været markant stigende eller faldende i de sidste år (Arbejdstilsynet, 1993, Arbejdsmiljø, 1995, Arbejdstilsynet, 1999). Der har dog over perioden været markante variationer i antallet af skader inden for de skadetyper og hoveddiagnosegrupper, som Arbejdstilsynet opererer med. 15

16 En arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, når ulykken medfører fravær fra arbejdspladsen ud over tilskadekomstdagen. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde ulykken til Arbejdsskadestyrelsen, hvis den forventes at medføre godtgørelse for mén eller erstatning for tab af erhvervsevne. Desuden skal arbejdsgiveren til Arbejdsskadestyrelsen anmelde alle arbejdsulykker, der medfører sygefravær i mere end fem uger. Læger og tandlæger har pligt til at indberette konstaterede eller formodede arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Forskellige undersøgelser viser imidlertid, at langt fra alle arbejdsskader bliver anmeldt (Haastrup, Bentzen og Krogh-Jensen, 1991, Kibsgård, 1995). Det vurderes, at kun omkring 50% af de anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt (Arbejdstilsynet, 1995b). Det er især de mindre alvorlige ulykker, der ikke bliver anmeldt Arbejdstilsynet, 1994). Underrapporteringen for anmeldte arbejdsbetingede lidelser er ikke belyst nær så godt, men regnes også som væsentlig. En undersøgelse peger således på, at de praktiserende læger finder cirka 40 gange flere tilfælde af arbejdsbetingede lidelser end der anmeldes (Kibsgård, 1995). Underrapporteringen betyder, at antallet af arbejdsskader er langt højere, end det fremgår af statistikkerne. Arbejdsbetinget fravær Alle de arbejdsulykker, Arbejdstilsynet har registreret, har medført mindst en fraværsdag ud over tilskadekomstdagen. Derimod er det ikke pr. definition alle anmeldte arbejdsbetingede lidelser, som har medført sygefravær. De fleste mennesker med arbejdsbetingede lidelser får dog før eller siden et sygefravær som følge af lidelsen. Arbejdsskader er således alt andet lige forbundet med arbejdsbetinget sygefravær. Men arbejdsbetinget fravær er andet og mere end sygefravær som følge af en arbejdsskade. Det omfatter også fravær på grund af dårlig trivsel m.v. Dårlig trivsel kan f.eks. være en følge af ringe indflydelsesmuligheder i jobbet, manglende muligheder for at samarbejde med andre om arbejdsopgaverne, mismatch mellem kvalifikationer og kvalifikationskrav, mobning og anden form for chikane. Dårlig trivsel er med andre ord også en konsekvens af dårlige arbejdsforhold. Uanset årsagen til sygefraværet er arbejdsgivere på det private arbejdsmarked forpligtet til at udbetale sygedagpenge (i stedet for løn) de første to uger af sygefraværet (Den Sociale Ankestyrelse, 1998). Derefter udbetaler den sygemeldtes bopælskommune sygedagpenge indtil den sygemeldte kan genoptage arbejdet, dog maksimalt i 52 uger, eller indtil det kan konstateres, at den sygemeldtes helbred ikke bliver bedre, og at vedkommende ikke kan vende tilbage til arbejdet. Arbejdsgivere på det offentlige arbejdsmarked betaler selv fuld løn under hele sygefraværet. De offentlige arbejdsgiverne har dog pligt til at underrette bopælskommunen senest efter to måneders fravær (pr. 1. april 1997 er fristen 4 uger). Antallet af lønmodtagere, der hvert år modtager sygedagpenge, er meget højt. I 1987 drejede det sig om (Kibenich, Brendstrup og Winding, 1993). Ti år senere, i 1997, modtog personer sygedagpenge (LO, 1999). 16

17 Forskellige undersøgelser peger på, at en stor del af sygedagpengesagerne skyldes sygefravær som følge af arbejdsskader eller anden form for arbejdsbetinget fravær. Således viser en undersøgelse gennemført af arbejdsmedicinsk afdeling på Skive sygehus, at næsten hver fjerde sygemelding med fravær på over 14 dage skyldes en arbejdsskade (Danske Kommuner, 1994). En anden undersøgelse peger på, at hver tredje person med et sygefravær på over 13 uger oplevede, at deres læge mente, at lidelsen skyldes forhold i arbejdet. (Nord-Larsen, 1991). En undersøgelse i Hjørring Kommune gennemført af arbejdsmedicinsk klinik i Aalborg viser, at 45% af de syge mener, at arbejdet er årsag til deres sygdom (Danske Kommuner, 1995). I en sammenfatning af forskellige undersøgelser kommer Arbejdstilsynet frem til, at arbejdsmiljøets bidrag udgør ca. 15% af den samlede sygdom blandt de årige, og at arbejdsmiljøet er årsag til ca. 20% af sygefraværet (Arbejdstilsynet, 1994). Undersøgelserne tyder desuden på, at arbejdsmiljøets bidrag er større blandt det længerevarende sygefravær end blandt det korterevarende. På landsplan var ca. 80% af sygemeldingerne i 1986 kortvarige, hvilket i denne forbindelse vil sige under 13 uger (Kibenich, Brendstrup og Winding, 1993). Opfølgningen på og behandlingen af arbejdsskader og fravær I forbindelse med opfølgning på og behandling af arbejdsskader og sygefravær fokuseres ofte på følgende processer: Sygedagpengeadministrationen. Lægelige undersøgelser og behandlinger. Arbejdsskadesagsbehandlingen. Det er den sygemeldtes bopælskommune, som udbetaler sygedagpenge. Administrationen af sygedagpengene følger principielt dette mønster uanset årsagen til sygefraværet: Kommunen modtager en anmodning om sygedagpenge fra den sygemeldte eller dennes arbejdsgiver. Kommunen opretter en sygedagpengesag. Kommunen gennemfører et sagsforløb, der omfatter forskellige former for kontrol af de oplysninger, som kommunen har modtaget fra den sygemeldte, og udbetaling af sygedagpenge, mv. Sagsforløbet omfatter også en opfølgning på sygedagpengesagen. Opfølgningen indebærer, at kommunen skal foretage en vurdering af den sygemeldtes situation for at afklare, om der er behov for behandling, optræning, revalidering, overgang til førtidspension eller andre former for bistand. Opfølgningen skulle før 1. april 1997 ske senest tre måneder efter sygemeldingen og derefter mindst hver tredje måned. Efter denne dato skal opfølgningen ske senest efter 8 uger og derefter hver 8. uge. Sagsophør, der finder sted, når 1) den sygemeldte erklærer sig rask og vender tilbage til arbejdsmarkedet (virksomhed eller A-kasse), 2) overgår til revalidering, 3) bliver førtidspensioneret, eller 4) falder for varighedsbegrænsningen på 52 uger i dagpengeloven. 17

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Center for Arbejdsfastholdelse Arbejdsmedicinsk Klinik Hillerød Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat konkrete redskaber til arbejdsfastholdelse Denne rapport er udarbejdet af: Overlæge,

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Øje på arbejdsmiljøet, september 2005 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Øje på arbejdsmiljøet, november 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg. Sygemeldte medlemmer af a-kasser. Hvad kan der gøres for dagpengemodtagere, som sygemeldes?

Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg. Sygemeldte medlemmer af a-kasser. Hvad kan der gøres for dagpengemodtagere, som sygemeldes? Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg Sygemeldte medlemmer af a-kasser Hvad kan der gøres for dagpengemodtagere, som sygemeldes? Rapport udarbejdet af Julie Maria Sand for Koordinationsudvalget i

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Ensidigt gentaget arbejde inden for den administrative sektor

Ensidigt gentaget arbejde inden for den administrative sektor Ensidigt gentaget arbejde inden for den administrative sektor Indholdsfortegnelse Del I: Generelle resultater 1 Resumé... 7 2 Indledning...11 3 Baggrund for evalueringen...13 3.1 Indledning...13 3.2 Informationsteknologi

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere