FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1"

Transkript

1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

2 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og bestyrelse side 5 Dagsorden side 6 Bestyrelsens beretning side 7 Forslag fra medlemmerne side 53 Regnskab for 2010, 2011 og 2012 side 61 Budget for 2013 side 63 KANUKOKA's vedtægter side 64 Bilag side 72 2

3 Praktiske oplysninger KANUKOKA har hermed fornøjelsen at byde velkommen til delegeretmødet den 13. og 14. juni 2010 i Ilulissat. Mødet holdes i på Hotel Arctic. Mødet starter den 13. juni kl og slutter den 14. juni med afslutningsmiddag på hotellet. Frokost og aftensmad serveres på hotellet for dem, der er tilmeldt. I dette delegerethæfte, der sendes ud en måned før mødet, findes grundmaterialet: Dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning, forslag til drøftelse, regnskab og budget. Desuden er KANUKOKA's vedtægter gengivet på de bagerste sider, så de delegerede og andre mødedeltagere kan orientere sig om reglerne i forbindelse med afholdelse af delegeretmøder, om de delegerede og om foreningens ledelse. Udover dette materiale vil der på hjemmesiden være opdaterede oplysninger om bl. a. tilmeldte mødedeltagere. Delegerede Der er bestilt overnatninger med fuld forplejning fra ankomst til afrejse på Hotel Arctic til de delegerede. Gæster og observatører Gæster og observatører betaler selv for overnatning og forplejning. Ønskes der deltagelse ved fælles frokost og aftensmad, skal tilmelding ske til hotellet senest den 15. maj tlf (Susanne Petersen). Kongresmærker Vær venlig at bære reversmærkerne begge dage. Mærkerne sendes sammen med mødematerialet. Kontaktperson Sekretær Inger Heilmann Larsen, som er praktisk arrangør for KANUKOKA, kan kontaktes på telefon eller direkte på telefon Under delegeretmødet i Ilulissat kan KANUKOKA's sekretariat kontaktes på mobiltelefon Godt møde! 3

4 4 Program for mødet

5 Delegerede og bestyrelse Kommune Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia Delegerede Jørgen Wæver Johansen, borgmester Ole Mølgaard-Motzfeldt, Siumut (Suppleant: Benjamin Kielsen, Siumut) Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Lisbeth S. Pedersen, Inuit Ataqatigiit) Asii Chemnitz Narup, borgmester Andreas Uldum, Demokraatit (Suppleant: Justus Hansen, Demokraatit) Malene Lynge, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Iddimanngiiu Bianco, Inuit Ataqatigiit) Martha Abelsen, Siumut (Suppleant: Ane Egede Mathæussen, Siumut) Peter Davidsen, Siumut (Suppleant: Monica Dorph, Siumut) Hermann Berthelsen, borgmester Aqqalu Skifte, Siumut (Suppleant: Marius Olsen, Siumut) Mette Sofie Lerch, Atassut (Suppleant: Tønnes Kreutzmann, Atassut) Ole Dorph, borgmester Naja Petersen, Atassut (Suppleant: Masauna Peary, Atassut) Jens Danielsen, Siumut (Suppleant: Palle Jeremiassen, Siumut) Jens Kristian Therkelsen, Siumut (Suppleant: Sakio Fleischer, Siumut) Bestyrelse (valgt ved ekstraordinært delegeretmæde 28. okt. 2010) Martha Abelsen, formand, Siumut (Suppleant: Apollo Mathiassen, Siumut) Søren Alaufesen, 1. næstformand, Siumut (Suppleant: Thimooq Mølgaard, Atassut) Ingemann Dorph, 2. næstformand, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Lisbeth S. Pedersen, Inuit Ataqatigiit) Mille S. Pedersen, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Poul Hansen, Demokraatit) Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Olga B. Ljungdahl, Inuit Ataqatigiit) Borgmester Simon Simonsen, Siumut Borgmester Asii C. Narup, Inuit Ataqatigiit Borgmester Hermann Berthelsen, Siumut Borgmester Jess Svane, Siumut 5

6 Dagsorden (dagsordenspunkt 3) 1. Velkomst 2. ( Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Bestyrelsens beretning 5. Forslag fra medlemmerne a. Kommuneqarfik Sermersooqs forslag til ændring af 4, stk. 2-3 i KANU- KOKA s vedtægter (forslag til ændring af tidspunktet for afholdelse af delegeretmøde samt frist for indsendelse af forslag til dagsorden) b. Et mindretal i Kommuneqarfik Sermersooqs forslag til ændring af 4, stk. 2 i KANUKOKA s vedtægter (forslag om afholdelse af ordinært delegeretmøde hvert andet år) c. Forslag fra Kommune Kujalleq til drøftelse vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med anbringelse af børn med multipel funktionsnedsættelse fra andre kommuner. d. Forslag vedrørende dækning af udgifter for børn og unge som sendes fra deres hjemkommune til en anden kommune i forbindelse med deres skolegang 6. Godkendelse af regnskaber for 2010, 2011 og Orientering om KANUKOKA s budget 8. Valg af formand for bestyrelsen og personlig stedfortræder for denne 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen og personlige stedfortrædere for disse 10. Eventuelt 6

7 Bestyrelsens beretning (dagsordenspunkt 4) Indhold 1. Indledning: Styrk kommunestyret Side 8 2. Bestyrelsen og det politiske arbejde Side 9 3. KANUKOKA s administration Side Kommunernes økonomi Side Social- og sundhedsområdet Side Folkeskole og undervisning Side Borgerservice og IT Side Miljø, teknik og råstoffer Side Overenskomst-området Side Kurser og seminarer Side Lokaldemokrati Side Kommunesammenlægningen i hovedtræk Side Spørgsmål til åben debat Side 52 7

8 1 Styrk kommunestyret Styrk kommunestyret. Og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen: At sikre en bedre borgerservice, at effektivisere udnyttelsen af samfundets ressourcer og at fremme den regionale udvikling for at nævne nogle hovedtemaer, som har præget dagsordenen op mod den 1. januar 2009, hvor den nye kommuneinddeling formelt trådte i kraft. Denne beretning af bestyrelsen for KANUKOKA kaster tilbageblik på den første valgperiode i de nye kommuner men netop med styrkelse af den kommunale ordning som et gennemgående tema, og hele tiden med visionerne i forbindelse med kommunesammenlægningen som rettesnor. Beretningen er ikke en minutiøs og kronologisk gennemgang af sager og begivenheder i perioden. Men det er en rapport om fokusområder, valgt ud fra de prioriteringer og konklusioner, man kan drage ud af bestyrelsesmøder, seminarer og fælleskommunale arbejdsgruppers aktiviteter. I slutningen af beretningen tages der et par principielle spørgsmål op til afklarende drøftelse på det kommende delegeretmøde. 8

9 2 Bestyrelsen og det politiske arbejde På det ekstraordinære delegeretmøde den 28. oktober 2010, blev der taget beslutninger om ændringer i den politiske struktur i KANUKOKA. Og der blev valgt en ny bestyrelse, der kom i funktion pr. 1. januar Mærkbare ændringer eller rationaliseringer i den politiske organisation i landsforeningen består dels i afskaffelsen af de årlige delegeretmøder, hvorefter der skal holdes ét delegeretmøde hvert fjerde år efter et kommunalvalg, og dels i nedskæring i antallet af delegerede. Desuden blev honorar for bestyrelsesmedlemmer afskaffet, hvorefter der gælder almindelige dagpenge for møder udenfor hjemsted. Og kun formanden får et nedsat honorar. Derimod blev bestyrelsen udvidet fra 5 medlemmer til 9. Det skete ved at gøre alle de 4 borgmestre til faste bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holdt 9 møder i 2011 og 14 i Møderne sker pr. telefon, medmindre det undtagelsesvist er relevant og muligt at samles fysisk f. eks. når bestyrelsesmødet bliver udvidet med et fælleskommunalt seminar med fokus på et bestemt område sammen med kommunalpolitikere og embedsfolk, der specielt beskæftiger sig med området. Det gjaldt seminaret i Qaqortoq i maj 2011 på temaet kommunernes økonomi, seminaret i Sisimiut i september samme år med temaet samarbejde omkring børn og unge, samt seminaret i Nuuk i oktober 2012 på emnerne IT, råstoffer og arbejdsmarked. Bestyrelsen nedsatte i sommeren 2012 også på grundlag af beslutningerne på det ekstraordinære delegeretmøde i 2010 fire politiske udvalg, som skal være sparringspartnere til bestyjrelsen på baggrund af et ønske om en større grad af inddragelse af kommunalpolitikere i det fælleskommunale arbejde i fremadrettede, politikskabende fora. Udvalgene beskæftiger sig med områderne personaleområdet, børn- og kulturområdet, arbejdsmarked og erhverv samt social- og sundhedsområdet. Selvom udvalgene har eksisteret i forholdsvis kort tid før kommunalvalget i 2013 og der har været mere aktivitetet i bestemte udvalg end andre har det vist sig at være en potentiel form for inddragelse af kommunalpolitikere på kysten til at være sparringspartnere i det fælles kommunalpolitiske arbejde. Den nye politiske arbejdsstruktur Begrundelsen for, at der ikke længere skulle være årlige delegeretmøder, var først og fremmest, at de nye kommunalbestyrelser i udpræget grad har overtaget delegeretmødets rolle. Specifikke, regionalpolitiske problemstillinger har nemlig præget dagsordensforslag til delegeretmøderne i de gamle kommuners tid sager, der i dag hører naturligt hjemme i kommunalbestyrelserne i de nye storkommuner. 9

10 Behovet for fælleskommunale fora uden de årlige delegeretforsamlinger skulle således nu i den nye kommuneordning være godt dækket med de førnævnte ændringer og initiativer: Udvidelsen af KANUKOKA s bestyrelse, der repræsenterer alle de fire kommuner, og som fortløbende tager sig af vigtige fælleskommunale sager. Uddybende temaorienterede fælleskommunale seminarer, der holdes efter behov og prioritering. Nedsættelse af politiske udvalg, der inddrager andre kommunalpolitikere end dem, der sidder i bestyrelsen, som fremadrettede politikskabende fora. Bestyrelsen anbefaler, at man fremover koncentrerer sig om at få en god vekselvirkning mellem de tre elementer og på den måde strukturere et slagkraftigt kommunalt samvirke, der svarer til nutidens behov. 10

11 3 KANUKOKA s administration Beslutningerne på det ekstraordinære delegeretmøde i oktober 2010 angik ikke kun landsforeningens aktiviteter på det politiske niveau. Der var også en beslutning om tilpasning af udgifterne til administrationen, altså KANUKOKA s sekretariat, i form af nedskæring af kommunernes kontingent med 10 til 20 procent indenfor to år. Nedskæringen med 20 procent blev gennemført med budgettet for Men før og efter dette har spørgsmålet om fortsat tilpasning af administrationen og udgifterne hertil været på dagsordenen i bestyrelsen flere gange. I bestyrelsens drøftelser af Ny KANUKOKA siden den nye bestyrelse trådte i funktion i begyndelsen af 2011, har der været et gennemgående tema med nøgleordene fornyelse, intensivering af kursusvirksomhed (se afsnittet herom), omprioritering af opgaverne og det at være facilitator for kommunerne. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nedsættelsen af kommunernes kontingent byggede på den formodning, at kommunesammenlægningen ville betyde færre opgaver for landsforeningen. Ud fra erfaringerne kan det konstateres, at arbejdspresset i sekretariatet ikke er blevet mindre efter kommunesammenlægningen. Men opgaverne har ændret sig i form fra de mere driftsprægede under de 18 kommuner til de mere overordnede strategiske under de nye 4 storkommuner. Udover de nævnte ønsker om nye indsatsområder er der nemlig kommet nye påtrængende opgaver og fokusområder, der berører hele Grønland og som landsforeningens fagfolk forventes at være involverede i ud fra en vigtig fælleskommunal vinkel eller være tovholdere for det kommunale engagement. Det gælder bl. a. uddannelsesstrategien, råstofområdet samt IT og administrationssystemer. Bestyrelsen er indstillet på, at tilpasningen af KANUKOKA s opgaveportefølje fortsat sker ud fra de ovennævnte forhold. Det skal ske ved at lægge overordnede temaer for det kommende års arbejde i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Og i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev det besluttet, at hovedtemaerne for året skulle være kursusvirksomhed for politikere og administrationsfolk samt sikring af fælleskommunalt engagement i det igangværende reformarbejde på landsplan. I bestyrelsen har man i øvrigt slået til lyd for, at man for at skabe mere gennemsigtighed i landsforeningens økonomi fortsat stiler efter en indtægtsdækket virksomhed på kursus-området udover det almindelige budget for landsforeningen. Dette ønske indgik da også i drøftelserne omkring det ekstraordinære delegeretmøde i 2010 om en ny struktur i KANUKOKA. KANUKOKA beskæftiger 13 faste medarbejdere. Det drejer sig først og fremmest om konsulent-stillinger på følgende hovedområder: Skole og undervisning, kursus- og mødevirksom- 11

12 hed, det sociale område, personale og løn, teknik og miljø, råstoffer, jura, IT i kommunerne og ikke mindst økonomi. Organisationen ejer i alt 9 boliger i Nuuk, som fortrinsvist bliver udlejet til personalet på almindelige offentlige vilkår. Kontorbygningen ved Katuaq deles i dag med borgerserviceprojektet Sullissivik og med et privat firma. 12

13 4 Kommunernes økonomi Kommunal økonomi i fugleperspektiv Når der tales om kommunal økonomi er der tendenser til, at der fokuseres på indtægtssiden. Og det er der af gode grunde. Kommunale udgifter kan ikke afholdes uden at disse er bevilget af kommunalbestyrelsen. Bevillingerne skal finansieres af kommunens indtægter. Kommunerne har forskellige indtægtskilder, som overordnet set er: Bloktilskud fra Selvstyret Personskatter (kommuneskat) Fælleskommunal skat Selskabs- og udbytteskatter Brugerbetalinger Skatteudligning Bloktilskud fra Selvstyret Bloktilskud til kommunerne forhandles årligt imellem KANUKOKA og Selvstyret. Forhandlingerne er baseret på Aftale om budgetsamarbejde mellem Grønlands Hjemmestyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening af Af denne aftale fremgår, at de økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne af ny lovgivning skal være klarlagt før ny lovgivning sættes i kraft. KANUKOKA skal holdes løbende orienteret om Hjemmestyrets årlige lovprogram. De økonomiske konsekvensberegninger af de enkelte lovforslag og anden central regulering med konsekvenser for den kommunale sektor skal indgå i drøftelserne og forhandlingerne om de årlige bloktilskud til kommunerne. Den årligt gentagne proces er, at begge parter i starten af året indsamler eventuelle emner, der ønskes taget op til forhandlingerne. Først køres der administrative forhandlinger, som normalt afsluttes med politiske forhandlinger. Den optimale periode for afslutning af forhandlingerne er medio juni, således bloktilskuddet er klar til kommunernes budgetlægning og til Selvstyrets finanslovsforslag. Bloktilskuddet fordeles i henhold til befolkningstallet og den relative forsørgerbyrde kommunerne imellem. Det vil sikre, at der sker en økonomisk omfordeling til de kommuner, som har en relativ stor andel af borgere i den alder, hvor de er antaget at skulle forsørges, hvilket omfatter børn og unge (0-17 år) og ældre (65 år og derover). Teknikken omkring bloktilskuddet er således, at når der flytter en person til kommunen, som er i den arbejdsduelige alder mellem år, så vil kommunen opleve en nedgang i bloktilskuddet. 13

14 Kommunen vil derimod opleve en stigning i bloktilskuddet, når denne person i stedet er i de aldersgrupper, som skal forsørges - det vil sige børn og unge (0-17) og ældre (65-år). Personskatter (kommuneskat) Kommunerne har ret til at udskrive skatter i henhold til landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt inden den 1. december forud for det pågældende kalenderår kommuneskatten. Kommuneskatten må i henhold til lovgivningen højest fastsættes til 30 procent og lavest til 20 procent. Opkrævningen af skatteindtægterne foretages af Selvstyret Skattestyrelsen som også udbetaler indtægterne til kommunerne efter 1/12-modellen. Kort forklaret er 1/12-modellen dét, at kommunernes budgetterede skatteindtægter deles i 12 lige store beløb og udbetales månedsvis. Dette for at sikre et mere stabilt likviditetsgrundlag. Medio budgetåret bliver der lavet opfølgning på, om 1/12-udbetalingerne svarer til de faktiske skatteindtægter. Såfremt der er større difference, reguleres der for dette. En difference ved årets udgang reguleres for i efterfølgende års 1/12-udbetalinger. Fælleskommunal skat Inatsisartut fastsætter udskrivningsprocenten for fælleskommunal skat under parlamentets samling i første halvdel af året forud for det kalenderår for den fælleskommunale skat, efter forhandling med KANUKOKA. Fælleskommunal skat er i sin tid blevet indført for, at den i kombination med forhøjelse af personfradraget, kommer de laveste indkomster forholdsvis mest til gode. Fælleskommunal skat bliver fordelt mellem kommunerne gennem modellen for bloktilskud, det vil sige på grundlag af befolkningstal og forsørgerbyrde. Selskabs- og udbytteskatter I forbindelse med hver vedtagelse om udbetaling eller godskrivning af udbytte i et aktie- eller anpartsselskab, skal selskabet indeholde den for selskabets skattekommune fastsatte samlede udskrivningsprocent. Det indeholdte beløb, som benævnes "udbytteskat", er en endelig skat. Brugerbetalinger Kommunerne budgetterer årligt med aktivitetsbaserede indtægter fra f.eks. daginstitutioner, dagrenovation mv. Kommunalbestyrelserne fastsætter takster i forbindelse med budgetlægningen. Skatteudligning Personskatten blev indført i 1975, og snart derefter viste der sig at være betydelige forskelle mellem kommunernes indtægter og udgifter. Allerede med virkning fra 1976 var der således en skatteudligningsordning baseret på personskatter. Og i 14

15 Hjemmestyrets periode efter 1979, hvor fordelings- og regionalpolitiske overvejelser ofte var på dagsordenen både i landstinget og i kommunalbestyrelserne bl. a. andet i form af ønsket om at give yderdistrikterne og de fattigere kommuner et løft - blev ordningen udbygget og udligningsgraden forstærket. Udligningen i dag er således sammensat i et system af flere elementer sammen med Selvstyrets bloktilskud til kommunerne. Systemet fik en opdatering i 2002, og blev tilpasset igen i 2009 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Udfordringer i systemet Bloktilskud: De seneste 4 år har der været udfordringer vedrørende praksis på bloktilskudsforhandlingerne. Presset på Selvstyrets budgetter har gjort det nødvendigt for Selvstyret at gennemgå nuværende og kommende strukturelle udfordringer. Det gælder bl.a. den demografiske udvikling og mindre pristalsreguleringer af bloktilskuddet fra Danmark i forhold til pristalsreguleringerne i Grønland. I henhold til den gældende budgetsamarbejdsaftale imellem Selvstyret og kommunerne er der blevet forhandlet bloktilskud, som vedrører ansvarsfordelinger. Til nyt ansvar skal midlerne følge med, og det gælder begge veje. Derudover har presset på Selvstyrets indtægter gjort selve bloktilskudsforhandlingerne meget langtrukne og politiserende i forhold til tidligere praksis. Når Selvstyret ville lave besparelser på bloktilskuddet, så måtte man ty til politiske aftaler, der ikke havde nogen opgave eller ansvarsrelationer til at tage udgangspunkt i. Det har givet meget længere forhandlingsforløb, så kommunerne har fået deres bloktilskudsaftaler efter deres vedtagelse af budgettet. Tidligere forelå bloktilskudsaftalerne lang tid før. Samtidig virker det som om finansdepartementet har lært lektien: Vi dropper at forhandle med KANUKOKA/kommunerne, og så kommer vi bare med nogle politiske krav til sidst! Opgaveoverdragelserne har også haft deres indflydelse på selve bloktilskudsmodellen, som har måttet været igennem mere eller mindre hensigtsmæssige ændringer. Udligning: Den nuværende udligning imellem kommunernes indtægter er todelt, udligning i bloktilskudsmodellen og udligning af personskatteindtægterne. Fra 2009 indførtes en ny bloktilskudsmodel og personskatteudligning. Selvstyret sendte en høring til kommunerne i 2011 med forskellige beregningsmodeller på personskatteudligningen. Ud af svarene blev det klart, at 3 af kommunerne ønskede en større udligning end den eksisterende. 15

16 Emnet blev taget op til politisk drøftelse. Kommunerne kunne ikke enedes om en løsning, og derfor bad Naalakkersuisut som den centrale og samlende politiske myndighed om at stå for ændringen af personskatteudligningen. Naalakkersuisut meddelte, at de ikke agter at ændre på personskatteudligningen hen over hovedet på kommunerne. Tilbage står sagen som et udestående, der skal findes løsningsforslag til i løbet af Brugerbetalinger: Oprettelse og benyttelse af brugerbetalinger i kommunerne er der ingen direkte udfordringer med. Udfordringen opstår først, når kommunerne er nødsaget til at fremsende opkrævningerne til inddrivelsesmyndigheden. Der er ikke altid tale om store beløb, der fremsendes til inddrivelsesmyndigheden. Og med den prioritering, der foretages i inddrivelsesmyndigheden, bliver disse mindre beløb ikke tilgodeset. Principielle stridspunkter To store overskrifter prægede samarbejdet imellem kommunerne og de centrale politiske myndigheder i valgperioden. Det er kommunesammenlægningen og indførelse af Selvstyret, begge i Kommunesammenlægningen havde den store udfordring i at samle 18 kommuner til 4. Her fik kommunalbestyrelserne til opgave at etablere de nye kommuner, hvor der skulle sikres ensartet serviceniveau uanset bosted. Der var allerede fra starten af forventet større udgifter forbundet til kommunesammenlægningerne, hvilket også kan ses i de kommunale regnskaber. Udfordringerne på dette område blev ikke nemmere, da Selvstyret blev indført på samme tidspunkt og landets nye regering, Naalakkersuisut, satte ekstra stor fokus på balance i deres budgetter. Dette medførte det første egentlige store stridspunkt, som vedrørte nedsættelse af bloktilskuddet til kommunerne, efterfulgt af yderligere krav om nedsættelse på grund af den demografiske udvikling. Og ikke mindst den ensidigt gennemførte reduktion af pris- og lønreguleringerne på bloktilskuddet gav betydelige spændinger. Udligningen af kommunernes indtægter blev også til et stridspunkt i form af, hvem der skulle lave om på udligningen. Naalakkersuisut sendte en høring vedrørende udligningen til kommunerne. I høringen var der lavet 3 forskellige beregningsmodeller til ændring af den nuværende. Samtlige kommuner svarede. 3 kommuner ønskede større udligning. 1 kommune ønskede ikke nogen ændringer af den eksisterende. 16

17 Kommunerne kunne således ikke enes om en løsning og sendte opgaven videre til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut sendte den straks tilbage med henvisning til, at de ikke ville træffe beslutning hen over kommunerne. Hvad kommunerne selv siger om vejen fremad Følgende er sammendrag af de signaler, der er kommet frem fra de enkelte kommuner i forbindelse med de seneste nytårsudtalelser m.v. Qaasuitsup Kommunia har efter omstruktureringen haft en vanskelig opstartsfase for den nye store kommune. Kommunalbestyrelsen har oplevet adskillige økonomiske stridspunkter, der skulle overvindes. Eksempelvis har centralisering af skatte- og inkassovirksomhed medført uforudsigelige kommunale økonomiske spørgsmål, hvilke kunne være undgået såfremt opgaven var forblevet hos kommunen. Kommunen har desværre oparbejdet gæld, hvilket der er lavet en afdragsordning til tilbage i 2010, der skal sikre kommunen til at blive gældfri i Derved vil kommunalbestyrelsen have mulighed til at afsætte midler til nybyggeri og driftsudgifter, der vil være til gavn for borgerne. Qeqqata Kommunia satser på en bæredygtig økonomi, som indebærer højt anlægsbudget og stram økonomistyring. Kommunen vil løbende revurdere ydelser og service til befolkningen. Der er grænser for det hele, og derfor må kommunen nogle gange spare på aktiviteterne, som befolkningen ikke længere i samme omfang som tidligere benytter sig af. Og på den måde kan kommunen tilbyde de ydelser, som befolkningen ønsker nu om dage. Ved kommunesammenlægningen har kommunalbestyrelsen anset det for vigtigt, at kommunen i forbindelse med driften ikke belaster kommunens økonomiske formåen. Der har været en del udfordringer. Men set under ét er kommunen kommet godt igennem. Kommunen er ikke økonomisk belastet, og vil have råderum til at forny sig. Kommuneqarfik Sermersooq satser på udvikling. Derfor har den siddende kommunalbestyrelse truffet beslutninger, som vil række ud over valgperioden. Dette har krævet en del ressourcer på planlægning, men de politiske beslutninger og investeringer vil sikre fortsat udvikling og forbedret ensartet service for borgerne. Kommunen vil anvende de gode faglige og økonomiske ressourcer langt mere tværfagligt, sammenhængende. 17

18 Kommune Kujalleq har på grund af den anstrengte økonomi, som de andre kommuner, været nødsaget til at tilpasse deres økonomiske formåen, uden at det går ud over borgerservicen. Kommunen har positive forventninger til året 2013, som vil medføre andre økonomiske muligheder herunder indenfor minedrift nu da deres økonomi er vendt til den positive retning. Kommune Kujalleq er dog stadigvæk belastet på indtægtssiden og håber stadigvæk, at Naalakkersuisut ændrer skatteudligningsordningen til fordel for kommunen. Arbejdet for nye rammer for den kommunale økonomi På kommunekonferencen i marts 2012 aftalte Naalakkersuisut, de 4 borgmestre og formanden for KANUKOKA at i gangsætte arbejdet med en revision af budgetsamarbejdsaftalen fra 2003 (også omtalt i starten af denne del af bestyrelsens beretning). De nye udfordringer, den offentlige økonomi skal håndtere, kræver nemlig en ny og bredere aftale. Der har været afholdt en række møder og 2 seminarer om aftalen. Endvidere har der været indsamlet en række data fra Selvstyret og kommunerne, samt de tværoffentlige områder. Som resultat af seminarerne er Selvstyret og KANUKOKA enige om at udarbejde en hvidbog. Hvidbogen skal dels komme med forslag til principper og indhold til en ny budgetsamarbejdsaftale, og dels komme med prioriterede forslag til opfølgning herpå i form af opgaver, som bør søges løst i samarbejde i forlængelse af indgåelsen af en ny bloktilskudsaftale. Hvidbogen skal afdække og komme med forslag til løsningsmodeller på følgende områder: Rammer for samarbejdet mellem Selvstyret, KANUKOKA og kommunerne. Nye principper for udligning og bloktilskud. Forenkling af refusions- og tilskudsområdet. Ansvarsfordeling, anlægsområdet. Effektiviseringspotentialet, tværoffentlige temaer. Principper for opgavevaretagelse. Samspil på lovgivningsområdet. KANUKOKAs rolle: KANUKOKA indsamler hvert år, fra kommunerne og fra ny lovgivning, emner til bloktilskudsforhandlinger. Herefter køres der administrative forhandlinger imellem KANUKOKA og Departementet for Finanser, som normalt afsluttes med politiske forhandlinger. KANUKOKA har sammen med Skattestyrelsen indført 1/12-modellen for at sikre et mere stabilt likviditetsgrundlag for kommunerne. KANUKOKA følger løbende med i udviklingen. 18

19 KANUKOKA er forhandlingspart for den årlige fastsættelse af den fælleskommunale skat. KANUKOKA modtager årligt skatteudligningsgrundlaget og kvalitetssikrer samt formidler den videre til kommunerne. KANUKOKA deltager til udarbejdelsen af forslag til ny budgetsamarbejdsaftale imellem Selvstyret og KANUKOKA. 19

20 5 Social- og sundhedsområdet Børn og unge Opfølgning omkring forpligtende samarbejde KANUKOKA afholdt et fælleskommunalt seminar i september 2011 omkring samarbejde på børn- og ungeområdet. Her konstateredes et behov for et formaliseret forpligtende samarbejde. Udover de i forvejen etablerede Tværfaglige samarbejdsudvalg i kommunerne, er der behov for et mere direkte, tættere og koordineret samarbejde omkring barnet og barnets forældre mellem den lokale socialforvaltning, skole, daginstitution og fritidsområdet især når det drejer sig om omsorgssvigtede børn. I februar 2012 blev der under KANUKOKA etableret Koordinationsgruppe med repræsentanter fra alle 4 kommuner, Departementet for Familie, Departementet for Sundhed og Departementet for Uddannelse. Koordinationsgruppens opgave var at udarbejde konkrete forslag, der skal føre til et mere helhedsorienteret og forpligtende samarbejde lokalt og mellemkommunalt på området. Koordinationsgruppen indsamlede forskellige procedurer og beskrivelser fra nogle kommuner, som gav et overblik over hvad der findes og hvad der mangler. Skolerne har i forvejen mange retningslinjer, som har brug for at blive standardiseret. Under forløbet kom gruppen ind på mange ting, der kunne være relevante at få med, så opgaven kom til at handle om mange berøringsflader. Og i sidste ende blev det nødvendigt at begrænse opgaven til det oprindelige. Gruppen stoppede sit arbejde lige før sommerferien 2012, hvor KANUKOKA senere skulle sørge for at få konkretiseret forslag på procedurer. Forslag til Inatsisartut-lov om hjælp til børn og unge har fra Departementet for Familie været til høring ved årsskiftet. KANUKOKA har i sit høringssvar januar 2013 påpeget behovet for et mere forpligtende samarbejde mellem de lokale instanser, der løser opgaver indenfor området for udsatte børn, da dette specifikt ikke var nævnt i lovgivningsforslaget. Det påpeges også, at der udover udveksling af oplysninger bør tilføjes, at Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser om samarbejdsfora / netværksmøder mellem de relevante parter. Den nye Inatsisartut-lov påregnes at træde i kraft pr. 1. januar Derudover har Departementet for Familie planer om revidering af nuværende landstingsforordning fra 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager, der også har betydning for denne opgaves færdiggø- 20

21 relse. Da selvstyret endnu ikke har udarbejdet tilhørende bekendtgørelse og vejledning til den kommende Inatsisartut-lov om hjælp til børn og unge, vil KANUKOKA derfor afvente disse, før endeligt forslag på konkrete procedurer færdiggøres. Det er ikke for at forsinke arbejdet yderligere, men for at sikre, at alle relevante aspekter i den nye lovgivning medtages. KANUKOKA koordinerer, indsamler og laver forslag til fælles procedurer, så kommunerne får en mere ensartet procedure i sager om børn, hvor flere instanser er involverede. Ældreområdet Naalakkersuisuts ældrestrategi har været til høring i efteråret KANUKOKA har i sit høringssvar bl.a. påregnet, at ældrestrategien udover kommende demensplan koordineres med Selvstyrets andre strategier og at fremtidige aktiviteter på ældreområdet sker i samarbejde med KANUKOKA, kommunerne, landsforeningen for de ældre m.fl. Behovet for konkrete initiativer, der kan sikre uddannelsesmæssig løft på området til gavn for de ældre, herunder uddannelse målrettet demente med særlige behov, blev også påpeget. Som led i arbejdet med ældrestrategien arrangerede Departementet for Familie et seminar for ansatte og ældre i slutningen november 2012, som KANUKOKA deltog i. Her deltog ledere af alderdomshjem, repræsentanter fra lokale ældreforeninger samt mange andre med relevans på området. De ældre, der deltog i seminaret gav udtryk for behov for mere inddragelse i initiativer, der vedrører dem selv og lysten til at lære noget nyt. Som eksempel blev nævnt, at der i Qeqqata Kommunia er nedsat et rådgivende udvalg, Siunnersuisoqatigiit, på ældreområdet, der i samarbejde med Willum-fonden kører et projekt om kursus/læring i brug af computer, der skal realiseres i Sisimiut og Maniitsoq. Personalet på ældreområdet gav udtryk for stort behov for kurser i f.eks. førstehjælp, samtaleteknik, kommunikation og flere i demenskoordinatoruddannelsen. Alderdomshjemledere og ledere på ældreområdet gav udtryk for behov for at mødes fysisk og udveksle erfaringer og få supervisorkurser m.v. Før kommunesammenlægningerne i 2009 har KANUKOKA hvert andet år afholdt seminar for ledere på alderdomshjem og hjemmehjælpsområdet, som lederne på ældreområdet efterlyser og ønsker genoptaget. KANUKOKA har umiddelbart efter ovennævnte seminar haft møde med Departementet for Familie, hvor der drøftes mulighed for et seminar for lederne, arrangeret i samarbejde mellem KANUKOKA og departementet. Lederne af alderdomshjemmene vil i slutningen af februar 2013 fremsende forslag til aktuelle emner, de har brug for at beskæftige sig med. Det er et håb, at dette arrangement vil være medvirkende til, at ønsket om tættere samarbejde mellem KANUKOKA og Selvstyret på socialområdet realiseres og bliver en fast del af samarbejdet fremover. 21

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat

2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat 2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat Direktøren, de 10 konsulenter, kontorlederen og sekretæren i alt 13 ansatte tager sig af de forskellige fagområder sådan at hver konsulent typisk har sit

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Høring af forslag til Inatsisartutlov om folkeskolen. IMAKs bestyrelse har følgende bemærkninger:

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund Projekt Sullissivik Om den politisk baggrund Nationalt projekt Projekt sullissivik er et nationalt projekt, på tværs af kommuner og Selvstyre, der skal give vores borgere den bedst tænkelige service når

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Forord Naalakkersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst.

Du kan se og læse lidt om de forskellige aktiviteter senere i nyhedsbrevet. Med ønske om en rigtig god sommerferie, God læselyst. Nyhedsbrev Piareersarfiit fora r 2014 Der er snart tid til sommerferie for de fleste Piareersarfik-centre, og vi er sikre på at eleverne er rigtig spændte på deres eksamensresultater samt bevisoverrækkelse

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Velkomst. Evalueringen af folkeskolen.

Velkomst. Evalueringen af folkeskolen. Formandens mundtlige beretning 2015 Velkomst Jeg håber vi får et par udbytterige dage til gavn for lærerne, til gavn for det grønlandske samfund og ikke mindst til gavn for vores elever og deres fremtid.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere