FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1"

Transkript

1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

2 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og bestyrelse side 5 Dagsorden side 6 Bestyrelsens beretning side 7 Forslag fra medlemmerne side 53 Regnskab for 2010, 2011 og 2012 side 61 Budget for 2013 side 63 KANUKOKA's vedtægter side 64 Bilag side 72 2

3 Praktiske oplysninger KANUKOKA har hermed fornøjelsen at byde velkommen til delegeretmødet den 13. og 14. juni 2010 i Ilulissat. Mødet holdes i på Hotel Arctic. Mødet starter den 13. juni kl og slutter den 14. juni med afslutningsmiddag på hotellet. Frokost og aftensmad serveres på hotellet for dem, der er tilmeldt. I dette delegerethæfte, der sendes ud en måned før mødet, findes grundmaterialet: Dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning, forslag til drøftelse, regnskab og budget. Desuden er KANUKOKA's vedtægter gengivet på de bagerste sider, så de delegerede og andre mødedeltagere kan orientere sig om reglerne i forbindelse med afholdelse af delegeretmøder, om de delegerede og om foreningens ledelse. Udover dette materiale vil der på hjemmesiden være opdaterede oplysninger om bl. a. tilmeldte mødedeltagere. Delegerede Der er bestilt overnatninger med fuld forplejning fra ankomst til afrejse på Hotel Arctic til de delegerede. Gæster og observatører Gæster og observatører betaler selv for overnatning og forplejning. Ønskes der deltagelse ved fælles frokost og aftensmad, skal tilmelding ske til hotellet senest den 15. maj tlf (Susanne Petersen). Kongresmærker Vær venlig at bære reversmærkerne begge dage. Mærkerne sendes sammen med mødematerialet. Kontaktperson Sekretær Inger Heilmann Larsen, som er praktisk arrangør for KANUKOKA, kan kontaktes på telefon eller direkte på telefon Under delegeretmødet i Ilulissat kan KANUKOKA's sekretariat kontaktes på mobiltelefon Godt møde! 3

4 4 Program for mødet

5 Delegerede og bestyrelse Kommune Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia Delegerede Jørgen Wæver Johansen, borgmester Ole Mølgaard-Motzfeldt, Siumut (Suppleant: Benjamin Kielsen, Siumut) Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Lisbeth S. Pedersen, Inuit Ataqatigiit) Asii Chemnitz Narup, borgmester Andreas Uldum, Demokraatit (Suppleant: Justus Hansen, Demokraatit) Malene Lynge, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Iddimanngiiu Bianco, Inuit Ataqatigiit) Martha Abelsen, Siumut (Suppleant: Ane Egede Mathæussen, Siumut) Peter Davidsen, Siumut (Suppleant: Monica Dorph, Siumut) Hermann Berthelsen, borgmester Aqqalu Skifte, Siumut (Suppleant: Marius Olsen, Siumut) Mette Sofie Lerch, Atassut (Suppleant: Tønnes Kreutzmann, Atassut) Ole Dorph, borgmester Naja Petersen, Atassut (Suppleant: Masauna Peary, Atassut) Jens Danielsen, Siumut (Suppleant: Palle Jeremiassen, Siumut) Jens Kristian Therkelsen, Siumut (Suppleant: Sakio Fleischer, Siumut) Bestyrelse (valgt ved ekstraordinært delegeretmæde 28. okt. 2010) Martha Abelsen, formand, Siumut (Suppleant: Apollo Mathiassen, Siumut) Søren Alaufesen, 1. næstformand, Siumut (Suppleant: Thimooq Mølgaard, Atassut) Ingemann Dorph, 2. næstformand, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Lisbeth S. Pedersen, Inuit Ataqatigiit) Mille S. Pedersen, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Poul Hansen, Demokraatit) Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit (Suppleant: Olga B. Ljungdahl, Inuit Ataqatigiit) Borgmester Simon Simonsen, Siumut Borgmester Asii C. Narup, Inuit Ataqatigiit Borgmester Hermann Berthelsen, Siumut Borgmester Jess Svane, Siumut 5

6 Dagsorden (dagsordenspunkt 3) 1. Velkomst 2. ( Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Bestyrelsens beretning 5. Forslag fra medlemmerne a. Kommuneqarfik Sermersooqs forslag til ændring af 4, stk. 2-3 i KANU- KOKA s vedtægter (forslag til ændring af tidspunktet for afholdelse af delegeretmøde samt frist for indsendelse af forslag til dagsorden) b. Et mindretal i Kommuneqarfik Sermersooqs forslag til ændring af 4, stk. 2 i KANUKOKA s vedtægter (forslag om afholdelse af ordinært delegeretmøde hvert andet år) c. Forslag fra Kommune Kujalleq til drøftelse vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med anbringelse af børn med multipel funktionsnedsættelse fra andre kommuner. d. Forslag vedrørende dækning af udgifter for børn og unge som sendes fra deres hjemkommune til en anden kommune i forbindelse med deres skolegang 6. Godkendelse af regnskaber for 2010, 2011 og Orientering om KANUKOKA s budget 8. Valg af formand for bestyrelsen og personlig stedfortræder for denne 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen og personlige stedfortrædere for disse 10. Eventuelt 6

7 Bestyrelsens beretning (dagsordenspunkt 4) Indhold 1. Indledning: Styrk kommunestyret Side 8 2. Bestyrelsen og det politiske arbejde Side 9 3. KANUKOKA s administration Side Kommunernes økonomi Side Social- og sundhedsområdet Side Folkeskole og undervisning Side Borgerservice og IT Side Miljø, teknik og råstoffer Side Overenskomst-området Side Kurser og seminarer Side Lokaldemokrati Side Kommunesammenlægningen i hovedtræk Side Spørgsmål til åben debat Side 52 7

8 1 Styrk kommunestyret Styrk kommunestyret. Og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen: At sikre en bedre borgerservice, at effektivisere udnyttelsen af samfundets ressourcer og at fremme den regionale udvikling for at nævne nogle hovedtemaer, som har præget dagsordenen op mod den 1. januar 2009, hvor den nye kommuneinddeling formelt trådte i kraft. Denne beretning af bestyrelsen for KANUKOKA kaster tilbageblik på den første valgperiode i de nye kommuner men netop med styrkelse af den kommunale ordning som et gennemgående tema, og hele tiden med visionerne i forbindelse med kommunesammenlægningen som rettesnor. Beretningen er ikke en minutiøs og kronologisk gennemgang af sager og begivenheder i perioden. Men det er en rapport om fokusområder, valgt ud fra de prioriteringer og konklusioner, man kan drage ud af bestyrelsesmøder, seminarer og fælleskommunale arbejdsgruppers aktiviteter. I slutningen af beretningen tages der et par principielle spørgsmål op til afklarende drøftelse på det kommende delegeretmøde. 8

9 2 Bestyrelsen og det politiske arbejde På det ekstraordinære delegeretmøde den 28. oktober 2010, blev der taget beslutninger om ændringer i den politiske struktur i KANUKOKA. Og der blev valgt en ny bestyrelse, der kom i funktion pr. 1. januar Mærkbare ændringer eller rationaliseringer i den politiske organisation i landsforeningen består dels i afskaffelsen af de årlige delegeretmøder, hvorefter der skal holdes ét delegeretmøde hvert fjerde år efter et kommunalvalg, og dels i nedskæring i antallet af delegerede. Desuden blev honorar for bestyrelsesmedlemmer afskaffet, hvorefter der gælder almindelige dagpenge for møder udenfor hjemsted. Og kun formanden får et nedsat honorar. Derimod blev bestyrelsen udvidet fra 5 medlemmer til 9. Det skete ved at gøre alle de 4 borgmestre til faste bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holdt 9 møder i 2011 og 14 i Møderne sker pr. telefon, medmindre det undtagelsesvist er relevant og muligt at samles fysisk f. eks. når bestyrelsesmødet bliver udvidet med et fælleskommunalt seminar med fokus på et bestemt område sammen med kommunalpolitikere og embedsfolk, der specielt beskæftiger sig med området. Det gjaldt seminaret i Qaqortoq i maj 2011 på temaet kommunernes økonomi, seminaret i Sisimiut i september samme år med temaet samarbejde omkring børn og unge, samt seminaret i Nuuk i oktober 2012 på emnerne IT, råstoffer og arbejdsmarked. Bestyrelsen nedsatte i sommeren 2012 også på grundlag af beslutningerne på det ekstraordinære delegeretmøde i 2010 fire politiske udvalg, som skal være sparringspartnere til bestyjrelsen på baggrund af et ønske om en større grad af inddragelse af kommunalpolitikere i det fælleskommunale arbejde i fremadrettede, politikskabende fora. Udvalgene beskæftiger sig med områderne personaleområdet, børn- og kulturområdet, arbejdsmarked og erhverv samt social- og sundhedsområdet. Selvom udvalgene har eksisteret i forholdsvis kort tid før kommunalvalget i 2013 og der har været mere aktivitetet i bestemte udvalg end andre har det vist sig at være en potentiel form for inddragelse af kommunalpolitikere på kysten til at være sparringspartnere i det fælles kommunalpolitiske arbejde. Den nye politiske arbejdsstruktur Begrundelsen for, at der ikke længere skulle være årlige delegeretmøder, var først og fremmest, at de nye kommunalbestyrelser i udpræget grad har overtaget delegeretmødets rolle. Specifikke, regionalpolitiske problemstillinger har nemlig præget dagsordensforslag til delegeretmøderne i de gamle kommuners tid sager, der i dag hører naturligt hjemme i kommunalbestyrelserne i de nye storkommuner. 9

10 Behovet for fælleskommunale fora uden de årlige delegeretforsamlinger skulle således nu i den nye kommuneordning være godt dækket med de førnævnte ændringer og initiativer: Udvidelsen af KANUKOKA s bestyrelse, der repræsenterer alle de fire kommuner, og som fortløbende tager sig af vigtige fælleskommunale sager. Uddybende temaorienterede fælleskommunale seminarer, der holdes efter behov og prioritering. Nedsættelse af politiske udvalg, der inddrager andre kommunalpolitikere end dem, der sidder i bestyrelsen, som fremadrettede politikskabende fora. Bestyrelsen anbefaler, at man fremover koncentrerer sig om at få en god vekselvirkning mellem de tre elementer og på den måde strukturere et slagkraftigt kommunalt samvirke, der svarer til nutidens behov. 10

11 3 KANUKOKA s administration Beslutningerne på det ekstraordinære delegeretmøde i oktober 2010 angik ikke kun landsforeningens aktiviteter på det politiske niveau. Der var også en beslutning om tilpasning af udgifterne til administrationen, altså KANUKOKA s sekretariat, i form af nedskæring af kommunernes kontingent med 10 til 20 procent indenfor to år. Nedskæringen med 20 procent blev gennemført med budgettet for Men før og efter dette har spørgsmålet om fortsat tilpasning af administrationen og udgifterne hertil været på dagsordenen i bestyrelsen flere gange. I bestyrelsens drøftelser af Ny KANUKOKA siden den nye bestyrelse trådte i funktion i begyndelsen af 2011, har der været et gennemgående tema med nøgleordene fornyelse, intensivering af kursusvirksomhed (se afsnittet herom), omprioritering af opgaverne og det at være facilitator for kommunerne. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nedsættelsen af kommunernes kontingent byggede på den formodning, at kommunesammenlægningen ville betyde færre opgaver for landsforeningen. Ud fra erfaringerne kan det konstateres, at arbejdspresset i sekretariatet ikke er blevet mindre efter kommunesammenlægningen. Men opgaverne har ændret sig i form fra de mere driftsprægede under de 18 kommuner til de mere overordnede strategiske under de nye 4 storkommuner. Udover de nævnte ønsker om nye indsatsområder er der nemlig kommet nye påtrængende opgaver og fokusområder, der berører hele Grønland og som landsforeningens fagfolk forventes at være involverede i ud fra en vigtig fælleskommunal vinkel eller være tovholdere for det kommunale engagement. Det gælder bl. a. uddannelsesstrategien, råstofområdet samt IT og administrationssystemer. Bestyrelsen er indstillet på, at tilpasningen af KANUKOKA s opgaveportefølje fortsat sker ud fra de ovennævnte forhold. Det skal ske ved at lægge overordnede temaer for det kommende års arbejde i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Og i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev det besluttet, at hovedtemaerne for året skulle være kursusvirksomhed for politikere og administrationsfolk samt sikring af fælleskommunalt engagement i det igangværende reformarbejde på landsplan. I bestyrelsen har man i øvrigt slået til lyd for, at man for at skabe mere gennemsigtighed i landsforeningens økonomi fortsat stiler efter en indtægtsdækket virksomhed på kursus-området udover det almindelige budget for landsforeningen. Dette ønske indgik da også i drøftelserne omkring det ekstraordinære delegeretmøde i 2010 om en ny struktur i KANUKOKA. KANUKOKA beskæftiger 13 faste medarbejdere. Det drejer sig først og fremmest om konsulent-stillinger på følgende hovedområder: Skole og undervisning, kursus- og mødevirksom- 11

12 hed, det sociale område, personale og løn, teknik og miljø, råstoffer, jura, IT i kommunerne og ikke mindst økonomi. Organisationen ejer i alt 9 boliger i Nuuk, som fortrinsvist bliver udlejet til personalet på almindelige offentlige vilkår. Kontorbygningen ved Katuaq deles i dag med borgerserviceprojektet Sullissivik og med et privat firma. 12

13 4 Kommunernes økonomi Kommunal økonomi i fugleperspektiv Når der tales om kommunal økonomi er der tendenser til, at der fokuseres på indtægtssiden. Og det er der af gode grunde. Kommunale udgifter kan ikke afholdes uden at disse er bevilget af kommunalbestyrelsen. Bevillingerne skal finansieres af kommunens indtægter. Kommunerne har forskellige indtægtskilder, som overordnet set er: Bloktilskud fra Selvstyret Personskatter (kommuneskat) Fælleskommunal skat Selskabs- og udbytteskatter Brugerbetalinger Skatteudligning Bloktilskud fra Selvstyret Bloktilskud til kommunerne forhandles årligt imellem KANUKOKA og Selvstyret. Forhandlingerne er baseret på Aftale om budgetsamarbejde mellem Grønlands Hjemmestyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening af Af denne aftale fremgår, at de økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne af ny lovgivning skal være klarlagt før ny lovgivning sættes i kraft. KANUKOKA skal holdes løbende orienteret om Hjemmestyrets årlige lovprogram. De økonomiske konsekvensberegninger af de enkelte lovforslag og anden central regulering med konsekvenser for den kommunale sektor skal indgå i drøftelserne og forhandlingerne om de årlige bloktilskud til kommunerne. Den årligt gentagne proces er, at begge parter i starten af året indsamler eventuelle emner, der ønskes taget op til forhandlingerne. Først køres der administrative forhandlinger, som normalt afsluttes med politiske forhandlinger. Den optimale periode for afslutning af forhandlingerne er medio juni, således bloktilskuddet er klar til kommunernes budgetlægning og til Selvstyrets finanslovsforslag. Bloktilskuddet fordeles i henhold til befolkningstallet og den relative forsørgerbyrde kommunerne imellem. Det vil sikre, at der sker en økonomisk omfordeling til de kommuner, som har en relativ stor andel af borgere i den alder, hvor de er antaget at skulle forsørges, hvilket omfatter børn og unge (0-17 år) og ældre (65 år og derover). Teknikken omkring bloktilskuddet er således, at når der flytter en person til kommunen, som er i den arbejdsduelige alder mellem år, så vil kommunen opleve en nedgang i bloktilskuddet. 13

14 Kommunen vil derimod opleve en stigning i bloktilskuddet, når denne person i stedet er i de aldersgrupper, som skal forsørges - det vil sige børn og unge (0-17) og ældre (65-år). Personskatter (kommuneskat) Kommunerne har ret til at udskrive skatter i henhold til landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt inden den 1. december forud for det pågældende kalenderår kommuneskatten. Kommuneskatten må i henhold til lovgivningen højest fastsættes til 30 procent og lavest til 20 procent. Opkrævningen af skatteindtægterne foretages af Selvstyret Skattestyrelsen som også udbetaler indtægterne til kommunerne efter 1/12-modellen. Kort forklaret er 1/12-modellen dét, at kommunernes budgetterede skatteindtægter deles i 12 lige store beløb og udbetales månedsvis. Dette for at sikre et mere stabilt likviditetsgrundlag. Medio budgetåret bliver der lavet opfølgning på, om 1/12-udbetalingerne svarer til de faktiske skatteindtægter. Såfremt der er større difference, reguleres der for dette. En difference ved årets udgang reguleres for i efterfølgende års 1/12-udbetalinger. Fælleskommunal skat Inatsisartut fastsætter udskrivningsprocenten for fælleskommunal skat under parlamentets samling i første halvdel af året forud for det kalenderår for den fælleskommunale skat, efter forhandling med KANUKOKA. Fælleskommunal skat er i sin tid blevet indført for, at den i kombination med forhøjelse af personfradraget, kommer de laveste indkomster forholdsvis mest til gode. Fælleskommunal skat bliver fordelt mellem kommunerne gennem modellen for bloktilskud, det vil sige på grundlag af befolkningstal og forsørgerbyrde. Selskabs- og udbytteskatter I forbindelse med hver vedtagelse om udbetaling eller godskrivning af udbytte i et aktie- eller anpartsselskab, skal selskabet indeholde den for selskabets skattekommune fastsatte samlede udskrivningsprocent. Det indeholdte beløb, som benævnes "udbytteskat", er en endelig skat. Brugerbetalinger Kommunerne budgetterer årligt med aktivitetsbaserede indtægter fra f.eks. daginstitutioner, dagrenovation mv. Kommunalbestyrelserne fastsætter takster i forbindelse med budgetlægningen. Skatteudligning Personskatten blev indført i 1975, og snart derefter viste der sig at være betydelige forskelle mellem kommunernes indtægter og udgifter. Allerede med virkning fra 1976 var der således en skatteudligningsordning baseret på personskatter. Og i 14

15 Hjemmestyrets periode efter 1979, hvor fordelings- og regionalpolitiske overvejelser ofte var på dagsordenen både i landstinget og i kommunalbestyrelserne bl. a. andet i form af ønsket om at give yderdistrikterne og de fattigere kommuner et løft - blev ordningen udbygget og udligningsgraden forstærket. Udligningen i dag er således sammensat i et system af flere elementer sammen med Selvstyrets bloktilskud til kommunerne. Systemet fik en opdatering i 2002, og blev tilpasset igen i 2009 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Udfordringer i systemet Bloktilskud: De seneste 4 år har der været udfordringer vedrørende praksis på bloktilskudsforhandlingerne. Presset på Selvstyrets budgetter har gjort det nødvendigt for Selvstyret at gennemgå nuværende og kommende strukturelle udfordringer. Det gælder bl.a. den demografiske udvikling og mindre pristalsreguleringer af bloktilskuddet fra Danmark i forhold til pristalsreguleringerne i Grønland. I henhold til den gældende budgetsamarbejdsaftale imellem Selvstyret og kommunerne er der blevet forhandlet bloktilskud, som vedrører ansvarsfordelinger. Til nyt ansvar skal midlerne følge med, og det gælder begge veje. Derudover har presset på Selvstyrets indtægter gjort selve bloktilskudsforhandlingerne meget langtrukne og politiserende i forhold til tidligere praksis. Når Selvstyret ville lave besparelser på bloktilskuddet, så måtte man ty til politiske aftaler, der ikke havde nogen opgave eller ansvarsrelationer til at tage udgangspunkt i. Det har givet meget længere forhandlingsforløb, så kommunerne har fået deres bloktilskudsaftaler efter deres vedtagelse af budgettet. Tidligere forelå bloktilskudsaftalerne lang tid før. Samtidig virker det som om finansdepartementet har lært lektien: Vi dropper at forhandle med KANUKOKA/kommunerne, og så kommer vi bare med nogle politiske krav til sidst! Opgaveoverdragelserne har også haft deres indflydelse på selve bloktilskudsmodellen, som har måttet været igennem mere eller mindre hensigtsmæssige ændringer. Udligning: Den nuværende udligning imellem kommunernes indtægter er todelt, udligning i bloktilskudsmodellen og udligning af personskatteindtægterne. Fra 2009 indførtes en ny bloktilskudsmodel og personskatteudligning. Selvstyret sendte en høring til kommunerne i 2011 med forskellige beregningsmodeller på personskatteudligningen. Ud af svarene blev det klart, at 3 af kommunerne ønskede en større udligning end den eksisterende. 15

16 Emnet blev taget op til politisk drøftelse. Kommunerne kunne ikke enedes om en løsning, og derfor bad Naalakkersuisut som den centrale og samlende politiske myndighed om at stå for ændringen af personskatteudligningen. Naalakkersuisut meddelte, at de ikke agter at ændre på personskatteudligningen hen over hovedet på kommunerne. Tilbage står sagen som et udestående, der skal findes løsningsforslag til i løbet af Brugerbetalinger: Oprettelse og benyttelse af brugerbetalinger i kommunerne er der ingen direkte udfordringer med. Udfordringen opstår først, når kommunerne er nødsaget til at fremsende opkrævningerne til inddrivelsesmyndigheden. Der er ikke altid tale om store beløb, der fremsendes til inddrivelsesmyndigheden. Og med den prioritering, der foretages i inddrivelsesmyndigheden, bliver disse mindre beløb ikke tilgodeset. Principielle stridspunkter To store overskrifter prægede samarbejdet imellem kommunerne og de centrale politiske myndigheder i valgperioden. Det er kommunesammenlægningen og indførelse af Selvstyret, begge i Kommunesammenlægningen havde den store udfordring i at samle 18 kommuner til 4. Her fik kommunalbestyrelserne til opgave at etablere de nye kommuner, hvor der skulle sikres ensartet serviceniveau uanset bosted. Der var allerede fra starten af forventet større udgifter forbundet til kommunesammenlægningerne, hvilket også kan ses i de kommunale regnskaber. Udfordringerne på dette område blev ikke nemmere, da Selvstyret blev indført på samme tidspunkt og landets nye regering, Naalakkersuisut, satte ekstra stor fokus på balance i deres budgetter. Dette medførte det første egentlige store stridspunkt, som vedrørte nedsættelse af bloktilskuddet til kommunerne, efterfulgt af yderligere krav om nedsættelse på grund af den demografiske udvikling. Og ikke mindst den ensidigt gennemførte reduktion af pris- og lønreguleringerne på bloktilskuddet gav betydelige spændinger. Udligningen af kommunernes indtægter blev også til et stridspunkt i form af, hvem der skulle lave om på udligningen. Naalakkersuisut sendte en høring vedrørende udligningen til kommunerne. I høringen var der lavet 3 forskellige beregningsmodeller til ændring af den nuværende. Samtlige kommuner svarede. 3 kommuner ønskede større udligning. 1 kommune ønskede ikke nogen ændringer af den eksisterende. 16

17 Kommunerne kunne således ikke enes om en løsning og sendte opgaven videre til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut sendte den straks tilbage med henvisning til, at de ikke ville træffe beslutning hen over kommunerne. Hvad kommunerne selv siger om vejen fremad Følgende er sammendrag af de signaler, der er kommet frem fra de enkelte kommuner i forbindelse med de seneste nytårsudtalelser m.v. Qaasuitsup Kommunia har efter omstruktureringen haft en vanskelig opstartsfase for den nye store kommune. Kommunalbestyrelsen har oplevet adskillige økonomiske stridspunkter, der skulle overvindes. Eksempelvis har centralisering af skatte- og inkassovirksomhed medført uforudsigelige kommunale økonomiske spørgsmål, hvilke kunne være undgået såfremt opgaven var forblevet hos kommunen. Kommunen har desværre oparbejdet gæld, hvilket der er lavet en afdragsordning til tilbage i 2010, der skal sikre kommunen til at blive gældfri i Derved vil kommunalbestyrelsen have mulighed til at afsætte midler til nybyggeri og driftsudgifter, der vil være til gavn for borgerne. Qeqqata Kommunia satser på en bæredygtig økonomi, som indebærer højt anlægsbudget og stram økonomistyring. Kommunen vil løbende revurdere ydelser og service til befolkningen. Der er grænser for det hele, og derfor må kommunen nogle gange spare på aktiviteterne, som befolkningen ikke længere i samme omfang som tidligere benytter sig af. Og på den måde kan kommunen tilbyde de ydelser, som befolkningen ønsker nu om dage. Ved kommunesammenlægningen har kommunalbestyrelsen anset det for vigtigt, at kommunen i forbindelse med driften ikke belaster kommunens økonomiske formåen. Der har været en del udfordringer. Men set under ét er kommunen kommet godt igennem. Kommunen er ikke økonomisk belastet, og vil have råderum til at forny sig. Kommuneqarfik Sermersooq satser på udvikling. Derfor har den siddende kommunalbestyrelse truffet beslutninger, som vil række ud over valgperioden. Dette har krævet en del ressourcer på planlægning, men de politiske beslutninger og investeringer vil sikre fortsat udvikling og forbedret ensartet service for borgerne. Kommunen vil anvende de gode faglige og økonomiske ressourcer langt mere tværfagligt, sammenhængende. 17

18 Kommune Kujalleq har på grund af den anstrengte økonomi, som de andre kommuner, været nødsaget til at tilpasse deres økonomiske formåen, uden at det går ud over borgerservicen. Kommunen har positive forventninger til året 2013, som vil medføre andre økonomiske muligheder herunder indenfor minedrift nu da deres økonomi er vendt til den positive retning. Kommune Kujalleq er dog stadigvæk belastet på indtægtssiden og håber stadigvæk, at Naalakkersuisut ændrer skatteudligningsordningen til fordel for kommunen. Arbejdet for nye rammer for den kommunale økonomi På kommunekonferencen i marts 2012 aftalte Naalakkersuisut, de 4 borgmestre og formanden for KANUKOKA at i gangsætte arbejdet med en revision af budgetsamarbejdsaftalen fra 2003 (også omtalt i starten af denne del af bestyrelsens beretning). De nye udfordringer, den offentlige økonomi skal håndtere, kræver nemlig en ny og bredere aftale. Der har været afholdt en række møder og 2 seminarer om aftalen. Endvidere har der været indsamlet en række data fra Selvstyret og kommunerne, samt de tværoffentlige områder. Som resultat af seminarerne er Selvstyret og KANUKOKA enige om at udarbejde en hvidbog. Hvidbogen skal dels komme med forslag til principper og indhold til en ny budgetsamarbejdsaftale, og dels komme med prioriterede forslag til opfølgning herpå i form af opgaver, som bør søges løst i samarbejde i forlængelse af indgåelsen af en ny bloktilskudsaftale. Hvidbogen skal afdække og komme med forslag til løsningsmodeller på følgende områder: Rammer for samarbejdet mellem Selvstyret, KANUKOKA og kommunerne. Nye principper for udligning og bloktilskud. Forenkling af refusions- og tilskudsområdet. Ansvarsfordeling, anlægsområdet. Effektiviseringspotentialet, tværoffentlige temaer. Principper for opgavevaretagelse. Samspil på lovgivningsområdet. KANUKOKAs rolle: KANUKOKA indsamler hvert år, fra kommunerne og fra ny lovgivning, emner til bloktilskudsforhandlinger. Herefter køres der administrative forhandlinger imellem KANUKOKA og Departementet for Finanser, som normalt afsluttes med politiske forhandlinger. KANUKOKA har sammen med Skattestyrelsen indført 1/12-modellen for at sikre et mere stabilt likviditetsgrundlag for kommunerne. KANUKOKA følger løbende med i udviklingen. 18

19 KANUKOKA er forhandlingspart for den årlige fastsættelse af den fælleskommunale skat. KANUKOKA modtager årligt skatteudligningsgrundlaget og kvalitetssikrer samt formidler den videre til kommunerne. KANUKOKA deltager til udarbejdelsen af forslag til ny budgetsamarbejdsaftale imellem Selvstyret og KANUKOKA. 19

20 5 Social- og sundhedsområdet Børn og unge Opfølgning omkring forpligtende samarbejde KANUKOKA afholdt et fælleskommunalt seminar i september 2011 omkring samarbejde på børn- og ungeområdet. Her konstateredes et behov for et formaliseret forpligtende samarbejde. Udover de i forvejen etablerede Tværfaglige samarbejdsudvalg i kommunerne, er der behov for et mere direkte, tættere og koordineret samarbejde omkring barnet og barnets forældre mellem den lokale socialforvaltning, skole, daginstitution og fritidsområdet især når det drejer sig om omsorgssvigtede børn. I februar 2012 blev der under KANUKOKA etableret Koordinationsgruppe med repræsentanter fra alle 4 kommuner, Departementet for Familie, Departementet for Sundhed og Departementet for Uddannelse. Koordinationsgruppens opgave var at udarbejde konkrete forslag, der skal føre til et mere helhedsorienteret og forpligtende samarbejde lokalt og mellemkommunalt på området. Koordinationsgruppen indsamlede forskellige procedurer og beskrivelser fra nogle kommuner, som gav et overblik over hvad der findes og hvad der mangler. Skolerne har i forvejen mange retningslinjer, som har brug for at blive standardiseret. Under forløbet kom gruppen ind på mange ting, der kunne være relevante at få med, så opgaven kom til at handle om mange berøringsflader. Og i sidste ende blev det nødvendigt at begrænse opgaven til det oprindelige. Gruppen stoppede sit arbejde lige før sommerferien 2012, hvor KANUKOKA senere skulle sørge for at få konkretiseret forslag på procedurer. Forslag til Inatsisartut-lov om hjælp til børn og unge har fra Departementet for Familie været til høring ved årsskiftet. KANUKOKA har i sit høringssvar januar 2013 påpeget behovet for et mere forpligtende samarbejde mellem de lokale instanser, der løser opgaver indenfor området for udsatte børn, da dette specifikt ikke var nævnt i lovgivningsforslaget. Det påpeges også, at der udover udveksling af oplysninger bør tilføjes, at Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser om samarbejdsfora / netværksmøder mellem de relevante parter. Den nye Inatsisartut-lov påregnes at træde i kraft pr. 1. januar Derudover har Departementet for Familie planer om revidering af nuværende landstingsforordning fra 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager, der også har betydning for denne opgaves færdiggø- 20

21 relse. Da selvstyret endnu ikke har udarbejdet tilhørende bekendtgørelse og vejledning til den kommende Inatsisartut-lov om hjælp til børn og unge, vil KANUKOKA derfor afvente disse, før endeligt forslag på konkrete procedurer færdiggøres. Det er ikke for at forsinke arbejdet yderligere, men for at sikre, at alle relevante aspekter i den nye lovgivning medtages. KANUKOKA koordinerer, indsamler og laver forslag til fælles procedurer, så kommunerne får en mere ensartet procedure i sager om børn, hvor flere instanser er involverede. Ældreområdet Naalakkersuisuts ældrestrategi har været til høring i efteråret KANUKOKA har i sit høringssvar bl.a. påregnet, at ældrestrategien udover kommende demensplan koordineres med Selvstyrets andre strategier og at fremtidige aktiviteter på ældreområdet sker i samarbejde med KANUKOKA, kommunerne, landsforeningen for de ældre m.fl. Behovet for konkrete initiativer, der kan sikre uddannelsesmæssig løft på området til gavn for de ældre, herunder uddannelse målrettet demente med særlige behov, blev også påpeget. Som led i arbejdet med ældrestrategien arrangerede Departementet for Familie et seminar for ansatte og ældre i slutningen november 2012, som KANUKOKA deltog i. Her deltog ledere af alderdomshjem, repræsentanter fra lokale ældreforeninger samt mange andre med relevans på området. De ældre, der deltog i seminaret gav udtryk for behov for mere inddragelse i initiativer, der vedrører dem selv og lysten til at lære noget nyt. Som eksempel blev nævnt, at der i Qeqqata Kommunia er nedsat et rådgivende udvalg, Siunnersuisoqatigiit, på ældreområdet, der i samarbejde med Willum-fonden kører et projekt om kursus/læring i brug af computer, der skal realiseres i Sisimiut og Maniitsoq. Personalet på ældreområdet gav udtryk for stort behov for kurser i f.eks. førstehjælp, samtaleteknik, kommunikation og flere i demenskoordinatoruddannelsen. Alderdomshjemledere og ledere på ældreområdet gav udtryk for behov for at mødes fysisk og udveksle erfaringer og få supervisorkurser m.v. Før kommunesammenlægningerne i 2009 har KANUKOKA hvert andet år afholdt seminar for ledere på alderdomshjem og hjemmehjælpsområdet, som lederne på ældreområdet efterlyser og ønsker genoptaget. KANUKOKA har umiddelbart efter ovennævnte seminar haft møde med Departementet for Familie, hvor der drøftes mulighed for et seminar for lederne, arrangeret i samarbejde mellem KANUKOKA og departementet. Lederne af alderdomshjemmene vil i slutningen af februar 2013 fremsende forslag til aktuelle emner, de har brug for at beskæftige sig med. Det er et håb, at dette arrangement vil være medvirkende til, at ønsket om tættere samarbejde mellem KANUKOKA og Selvstyret på socialområdet realiseres og bliver en fast del af samarbejdet fremover. 21

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien

IKT nyhedsbrev. Indhold: Formål med nyhedsbrevet Projektoversigt og status Om IKT strategien Revision af IKT strategien IKT nyhedsbrev Velkommen til det første nyhedsbrev for Informations- og kommunikationsteknologi strategien, i daglig tale IKT-strategien. Dette og de fremtidige nyhedsbreve har til formål at give indblik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat

2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat 2. Aktivitetsoversigt for KANUKOKA s sekretariat Direktøren, de 10 konsulenter, kontorlederen og sekretæren i alt 13 ansatte tager sig af de forskellige fagområder sådan at hver konsulent typisk har sit

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq Resumé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål... 3 2 Overordnet konklusion... 4 3 Deling af Qaasuitsup

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2007 på 783.901.000

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd. Sisimiut den 14. og 15. september 2011

Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd. Sisimiut den 14. og 15. september 2011 Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd Sisimiut den 14. og 15. september 2011 Formålet for mødet At kommunerne tager ansvar for, at flere børn forlader folkeskolen med bedre resultater, at resurserne

Læs mere

RESUMÈ. KANUKOKA s fremtidige struktur

RESUMÈ. KANUKOKA s fremtidige struktur RESUMÈ KANUKOKA s fremtidige struktur Til spørgsmålet om den politiske struktur, herunder bestyrelsens sammensætning og eksistensen af en delegeretforsamling, tegnede der sig efter punktet Gennemgang af

Læs mere

EVALUERING AF STRUKTURREFORMEN KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

EVALUERING AF STRUKTURREFORMEN KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER EVALUERING AF STRUKTURREFORMEN KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN Med afsæt i redegørelsen om en ny samarbejdsaftale mellem selvstyret og kommunerne, besluttede den politiske

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland Peter Hansen, Finansdepartemnetet Økonomisk Råds Seminar om produktivitet og effektiviseringer Lørdag den 9. april 2016 Oversigt Udfordringer: Strukturelle

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2012 den 23. november i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016

Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016 Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016 Tværoffentligt seminar Hotel Hans Egede Den 2. marts 2016 Klaus Georg Hansen Finansdepartementet Disponering Spørgsmål om anlægsinvesteringer og vækst (udskudt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere