BETJENT CHIKANERET UD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENT CHIKANERET UD"

Transkript

1 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 4 NOVEMBER 2006 Vi lejere UDLEJERS HÆVN EFTER TRE TABTE SAGER: BETJENT CHIKANERET UD LEJERE I 3.GRADS-FORHØR LLO: LEJERNE SKAL HAVE LEJENEDSÆTTELSE REGERINGEN STJÆLER LEJERNES OPSPARING FYNSKE FAMILIER FÅR HJÆLP MOD SKIMMELSVAMP SPEKULANT SMIDT UD SPAR PENGE PÅ VARMEN www. lejerneslo.dk

2 LEDER Af Klaus Hansen, formand for Lejernes LO C H I K A N E TAL DOG MED LEJERNE Regeringen og Dansk Folkeparti fortsætter med at tage de penge fra Landsbyggefonden, som lejerne i det almene byggeri betaler til over huslejen. 3.1 milliarder kr., svarende til kr. pr. lejlighed, vil man fjerne nu, for yderligere at øge overskuddet i statskassen. Folketinget har allerede i taget 8 milliarder kr., svarende til ca kr. pr. almen bolig. Denne særskat på at bo til leje i en almen lejebolig kommer samtidig med, at boligejerne får foræret mange milliarder i værdier, som kan belånes og omsættes i forbrug. Dette er en klar fordelingspolitik, hvor der tages og gives. Uretfærdigheden står med flammeskrift. Så nytter det ikke, at Socialminister Eva Kjer Hansen, Venstre, nu med rund hånd vil fordele 600 mio. kr. af lejernes egne penge til udsatte problemområder eller sætte lidt småpenge af til lejenedsættelser. Særskatten på den almene boligform er uretfærdig. Det er en generel opgave for staten og kommunerne at sikre et rimeligt boligudbud, også med almene boliger. Regningen herfor skal ikke kun sendes til én gruppe i befolkningen i dette tilfælde lejere, der bor i almene boliger. Lejernes LO har tidligere rejst krav om, at huslejen nedsættes, både i den almene og den private boligsektor. Det skal ske alene som en retfærdig fordelingspolitisk beslutning set i lyset af den begrænsning i ejendomsværdibeskatningen, der betyder, at regeringen forærer ejere store formuer. Nu fremlægger vi, som det kan ses inde i bladet, et konkret forslag. Nu til en anden sag. Vores indsats for sunde boliger, herunder kampen imod skimmelsvamp i lejemålene, hvor passive udlejere og administratorer lader stå til, fortsætter. Formanden for Folketingets boligudvalg, Lissa Mathiasen, har - på inspiration af vores konference i Horsens - rejst problemet i Folketinget. Hun har med egne øjne set flere lejemål, hvor lejerne er syge på grund af skimmelsvamp i boligen. Der er læge-erklæringer på, at børnene har stoffet i blodet og fået astma og nedsat lungekapacitet. Årsagen er, at børnene har opholdt sig i rum med skimmelsvamp. Familier må købe for flere hundrede kr. medicin og piller for at holde følgesygdommene nede. Et forslag fra Socialdemokratiet i Folketinget, hvorefter ejere af ejendomme, hvor der blev konstateret skimmelsvamp, skulle have handlepligt til at fjerne svampen, fik en underlig skæbne. Regeringspartierne, med støtte fra Dansk Folkeparti og de Radikale afviste, at det var udlejerens pligt at handle! Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og de Radikale skulle tage og tale med nogle af de mange lejere, der har oplevet følgerne af en usund bolig. De vil høre beretninger om børn, der har fået målt spor af skimmelsvamp i blodet og efterfølgende fået astma. De vil høre om hovedpine, tørre luftveje og koncentrationsbesvær. Men de vil desværre også høre, at alle fralægger sig ansvaret. Vi spør`: Hvor er embedslægeinstitutionen? Hvor er boligkommissionerne, som efter vores opfattelse bør handle - straks? Det er forståeligt at lejere, som en sjælden gang er i forbindelse med en offentlig myndighed og her bliver møde med denne mur af ligegyldighed, nu mister tilliden til de offentlige institutioner. Lejernes LO kræver handling, og det er NU. Ejendomsretten til mursten omfatter ikke retten til at ødelægge andres helbred og velfærd. Lejerne kræver sunde boliger. Sygdomme foranlediget af usunde boliger bør høre fortiden til. Selv en politibetjent måtte melde pas overfor en udlejer i Esbjerg. Politimanden vandt tre sager ved huslejenævnet på et halvt år. Men han tabte på den chikane, familien efterfølgende blev udsat for. Tre gange på kun 6 mdr. har ejeren af en lejlighed i Esbjerg midtby tabt en sag mod sin lejer. Alligevel har han vundet på chikane! Og det endda over en professionel repræsentant for lovens forlængede arm, nemlig en politibetjent. Det er politibetjent Palle Holm Pedersen, der tager ordet chikane i sin mund om sin nu tidligere udlejer. Fra første færd førte udlejeren sig frem uden respekt og med herremandsmanerer, siger Palle Holm til Vi lejere. Krævede stigning på kr. Efter godt 5 år i stuelejligheden på Kronprinsensgade 67 skiftede huset ejer. Det var i Det lå hurtigt i luften, at nu skulle den ny ejer, Arnth Hansen, tjene penge på sin investering. Så begyndte besværlighederne. To gange ville udlejeren hæve huslejen med store beløb, men tabte. Første gang med kr. (fra kr. pr. måned til kr. plus forbrug. Det svarer til 53 pct.). Anden gang til kr. Tredje nederlag i huslejenævnet fik han på en sag om et ugyldigt vandregnskab. Alligevel valgte Palle Holm Pedersen og hans samleverske Sus Vang at flytte den 30. juni. Denne gang for at blive husejere. Vi skal ikke have noget af at prøve en ny udlejer, siger Sus Vang. Råb og skrig kl. 7 De havde fået nok af de chikanerier, der fulgte, da ejeren tabte sine sager. Brovtende og opfarende kom Arnth Hansen på utallige uanmeldte besøg i huset. Det skete bl.a., mens Palle Holm Pedersen var på kursus i København og Sus alene hjemme. Én gang kom han kl. 7 om morgenen med råb og skrig. Sus Vang fortsætter: Jeg følte mig ikke tryg ved at konfrontere ham med 2 VI LEJERE NR

3 Af Kjeld Hammer POLITIBETJENT CHIKANERET UD Fra første færd førte udlejeren sig frem uden respekt og med herremandsmanerer, siger Palle Holm Pedersen, der her er fotograferet foran sin bolig gennem 6 1 /2 år. loven (om varsling. red.), fordi jeg var i huset alene fra søndag aften til fredag aften. Og jeg blev mere og mere bekymret for hans temperament, hvis jeg skulle stå ansigt til ansigt med ham. Èt af hans påbud kom, mens Palle var i København i en periode på 4 uger. Jeg følte mig slet og ret intimideret. Andre chikanerier handlede om hundens ophold i haven, en havelåge, udlejeren pludselig fjernede, om Palle Holms parkerede bil i indkørslen og trusler om opsigelse. I dette forløb kom udlejeren bl.a. med bemærkningen. Det er jo mit hus!. Underforstået: Jeg kan jo gøre, som jeg vil. En dag midt i den kolde vinter forsvandt varmen fra badeværelset. Den dag i dag ved vi ikke hvad det skyldes, men vi har da gjort os vore tanker, fortæller Palle Holm. Efter flere uger fik vi selv genetableret varmen. Chikane og hetz Formanden for Lejernes LO i Ribe Amt, Anna Marie Nissen, har hjulpet parret igennem hele sagsforløbet. Hun siger: Jeg har ikke et øjeblik været i tvivl om udlejerens hensigt, da han tabte sine sager ved huslejenævnet. Han ville chikanere parret ud af lejemålet i en hetz, som ingen ende ville tage. Anna Marie Nissen fortsætter: Men den næste lejer, hvad kommer hun til at betale i husleje?. Hun spør, fordi hun frygter, det går som så mange andre steder, nemlig at ejeren vil glemme alt om sine tabte sager og bare indkræve den store husleje af den næste lejer. Det er jo sådan, det er, siger Anna Marie Nissen. Hvis lejeren ikke kender loven og står fast på sin ret, så er han altid den svage part. Derfor er det godt at kende Lejernes LO. Vi er her for det samme. Mens hun går og indretter sit nye hus siger Sus Vang: Jeg er utrolig taknemmelig for, at der er noget, der hedder Lejernes LO og at vi bare trygt har kunnet overlade sagen til Anna Marie. VI LEJERE NR

4 BOLIG-PLAT UDLEJER SÆTTER LEJERE I 3. GRADS FORHØR Skarp kritik fra Lejernes LO af et udlejningsfirma, der beder ansøgere svare på en række spørgsmål - nogle af dem særdeles private. Har du prøvet at køre en klagesag via LLO? Har du prøvet at have en sag i Huslejenævnet?. Er du registreret i RKI? (som dårlig betaler. red.) Det er blot nogle af de spørgsmål, boligudlejningsselskabet TrekaBO i Trekantsområdet beder boligsøgende svare på. Hensigten med spørgsmålene er helt klar, nemlig at sortere besværlige lejere fra og diskriminere medlemmer af Lejernes LO, siger formanden for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl. Han kalder fremgangsmåden umoralsk, utilstedelig og langt over grænsen. Derudover er det formentlig ulovligt, fordi der er tale om organisationsforfølgelse og systematisk indsamling af private oplysninger, siger Arbøl. Han henviser bl.a. til registerloven. Private spørgsmål To andre spørgsmål på ansøgningsskemaet handler om, hvorvidt man har haft en eller flere dårlige erfaringer med tidligere udlejere og i givet fald hvilke? I alt 20 spørgsmål og en række underspørgsmål nogle meget private og som under ét nærmer sig et 3. grads forhør. Til sammenligning skal man kun svare på 12 spørgsmål for at blive minister i Sveriges nye regering. For at blive godkendt som lejer hos TrekaBo skal man f.eks. svare på, hvorfor man vil flytte ind hos netop dem, om man tidligere er blevet opsagt og hvorfor, om man vil søge offentlig hjælp til boligen og om man vil optage banklån for at betale indskud. Pernille Cidlik fik en fraflytningsregning på små kr. Nu vil hun sammen med Lejernes LO gå til boligretten for at få sit indskud tilbage. (Foto: fra TV2) Kenneth Lund forsøgte på TV at forklare sine mærkelige regninger til sine lejere. (Foto fra TV2). Løftet brudt Først afviste TrekaBo kritikken: Vi går op i at få gode lejere, og vi stiller en række spørgsmål for at få et helhedsindtryk af, om vi har at gøre med en fjendtlig lejer, sagde firmaets ejer og stifter, Kennth Lund, til Radio VLR i Vejle den 15. september. Men efter skarp kritik fra Lejernes LO i Horsens lovede Kenneth Lund et par dage senere at ændre praksis og fjerne skemaet. Vi kan ikke leve med de potentielt negative opfattelser af ansøgningsproceduren, for det er ikke det, vi står for og da det er vores hensigt at blive opfattet som seriøse og professionelle udlejere i Trekantsområdet, har vi derfor valgt at tage ansøgningsproceduren op til overvejelse igen og har fjernet ansøgningsskemaet fra hjemmesiden, lød det nu fra Kenneth Lund. Men dette klokkeklare løfte har Kenneth Lund blæst på. Skemaet blev IKKE fjernet fra firmaets hjemmeside, hvor det kunne ses så sent som 5. november Lind strøm af klager At det i det hele taget står sløjt til med at holde løfterne hos TrekaBo, er der mange vidner på. Selskabet var i sommer med på listen, da Ekstra Bladet kårede Danmarks 10 værste udlejere. Og Lejernes LO i Horsens får en lind strøm af henvendelser fra lejere, der klager over selskabet. Det er især høje fraflytningsregninger og mangel på vedligeholdelse, som der klages over, siger James Arbøl. Hund, papegøje og mange børn Pernille Cidlik fra Vejle er et af eksemplerne. Hun kom til at betale knap kr. udover huslejen for at bo to måneder i en af TrekaBos lejligheder på adressen Vesterbrogade 29 B i Vejle. Da hun flyttede til Nordjylland efter det korte lejemål, blev hun opkrævet kr. for rengøring. Ved indflytningen gjorde hun selv rent. Det fik hun et gavekort på 250 kr. for! Lejligheden skulle også have høvlet gulve ned efter det korte lejemål, mente boligselskabet. Istandsættelsesarbejdet hang bl.a. sammen med tydelige mærker efter 4 VI LEJERE NR

5 Af Kjeld Hammer Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO POLITIK Pernille Cidliks store hund, en papegøje og mange børn. Sådan skrev TrekaBo til Huslejenævnet. Men Pernille havde hverken hund eller papegøje. Derimod to børn, siger hun til Ugeavisen Vejle. Selvom hun på den korte tid ikke havde nået at hænge billeder eller lamper op, er samtlige rum blevet malet for et beløb på kr. Til boligretten Huslejenævnet i Vejle har ikke villet behandle sagen med den begrundelse, at nævnet ikke er et egnet forum for bevisførelse om nødvendigheden af allerede udførte istandsættelsesarbejder. Derfor vil Pernille nu med støtte af Lejernes LO i Horsens gå til boligretten for at få sit indskud tilbage. Hun peger bl.a. på, at vinduerne ikke kunne lukke og at der ikke var nogen emhætte, selvom der fremgår af papirerne. Stor regning intet arbejde TV2s forbrugerprogram Basta har omtalt Pernilles sag og endnu en sag med en anden lejer, Bjørn Bukholt. Han flyttede ind i en lejlighed, der ikke var istandsat. Da han flyttede efter 10 mdr. fik han en fraflytningsregning på kr., bl.a kr. for maling af stuen og kr. for gulvafhøvling. Men ingen af delene blev udført. Bjørn har sammen med TV2 besøgt sin gamle lejlighed, hvor den nye lejer forklarer, at han selv har malet. Man kan gætte på, om den nye lejer får en tilsvarende regning, når han flytter. James Arbøl fra Lejernes LO siger ligeud: Det er sådan de gør. Går den, så går den. Og firmaet, der istandsætter, er naturligvis udlejerens eget! Efter TV-udsendelsen sagde Kenneth Lund til Ekstra Bladet, at hans firma har lært af kritikken og derfor lavet noget, der hedder depositumgaranti. Men ellers er han stærkt fortørnet over at være blevet omtalt i medierne. Efter sommerferien har forskellige medier viderebragt historier fra tidligere lejere, som mener at TrekaBo har afregnet depositum forkert, men jeg sværger ved de højere magter, at det er falske påstande, men fremgår det af mediernes dækning?, skriver han på sin hjemmeside. Se også annoncen side 15 om hvordan du kan få hjælp fra Lejernes LO ved flytning. LEJERNE SKAL HAVE LEJENEDSÆTTELSE Lejerne i de godt deres forårsrapport Men der er som nævnt nogle undtagelser. Her skal nævnes tre eksempler højlejeboliger i den private udlejningssektor skal have et fra den private udlejningssektor. indkomstuafhængigt huslejetilskud på 250 kr. pr. kvm. Lejerne i de højlejeboliger i den almene sektor skal have lejen pct. ned. Som så mange gange dokumenteret her i Vi lejere, har VK - regeringen foræret boligejerne en forbrugsfest og en formuegevinst. Danmark er blevet mere ulige. Lejernes LO kræver, at der rettes op. Det kan realpolitisk set kun ske via huslejenedsættelser. Lejerne i de godt højlejeboliger i den private udlejningssektor skal have et indkomstuafhængigt huslejetilskud på 250 kr. pr. kvm. og lejerne i de højlejeboliger i den almene sektor skal have en finansieringsreform, der sætter lejen % ned. Alle boligformer subsidieres Velfærdskommissionen skriver i sin 2006-rapport Stort set alle boligformer subsidieres i dag. Den skriver videre: Med ejendomsværdiskatten beskattes afkastet fra ejerboligen mindre end anden kapitalindkomst. Andelsboliger subsidieres primært, fordi friværdien i boligen (selve andelen) kan betragtes som en ejerbolig, men alligevel ikke pålignes ejendomsværdiskat. Almene boliger støttes direkte gennem offentligt kapitalindskud og ydelsesstøtte. Hertil kommer huslejereguleringen, der betyder, at huslejen i mange lejemål er betydelig under markedslejen. Tre undtagelser Som det fremgår af citatet er stort set alle boligformer subsidieret. Samme analyse fremlagde vismændene i Efter 1991 Lejere, der bor i ejendomme ibrugtaget efter 1991, betaler markedsleje. Disse lejere modtager ikke noget subsidie til deres boligudgift, men betaler en leje, der bestemmes af udbud og efterspørgsel. Socialministeriets budgetlejeundersøgelse fra 2003 viser, at den gennemsnitlige leje i april 2002 ligger på 776 kr. pr. kvm. boligareal årligt. Det var i I dag ligger lejen på kr. pr. kvm., i gennemsnit, og højest i hovedstadsområdet ( kr. pr. kvm). Reguleret husleje Lejere, der bor i lejemål, der har fået fastsat lejen efter Brl. 5. stk. 2 betaler en leje, der bestemmes af det lejedes værdi (lejelovens 47). Socialministeriet budgetundersøgelse 2002 viser, at den gennemsnitlig leje i april 2002 for disse lejemål lå på 792 kr. pr. kvm., dvs. endda over den gennemsnitlige frimarkedsleje. I dag ligger lejen i disse lejemål på kr. pr. kvm., i gennemsnit, og højest i hovedstadsområdet ( kr. pr. kvm.). Ejendomsforeningen Danmark har i en huslejeundersøgelse fra 2004 påvist, at der ikke er stor forskel på lejen i lejemål, hvor lejen fastsættes efter Brl. 5 stk. 2 og frimarkedslejen efter lejeloven 53. stk.2 / Brl. 15. Dvs lejen er næsten en slags frimarkedsleje. Mellem 1973 og 1992 Endelig er der de lejemål, der ligger i ejendomme opført efter 1973 og før Her fastsættes lejen efter omkostningsbestemte principper. Lejelovskommissionen undersøgelse fra 1997 viste, at kapitalafkast kan 3 VI LEJERE NR

6 POLITIK I København ligger huslejen i nyere, privat udlejningsbyggeri på kr. pr. kvm. uden offentlig tilskud. Her er der brug for en lejenedsættelse. beregnes meget højt i disse ejendomme. Deraf følger, at lejen efter omkostningsbestemte principper også kan beregnes meget højt. I dag ligger lejen i disse lejemål på kr. pr. kvm. i gennemsnit og højest i hovedstadsområdet. Huslejen i disse lejemål subsidieres ikke af det offentlige. Lejerne betaler en markedsleje, som ikke er formindsket af et offentligt tilskud. Subsidier er nødvendige Det er velkendt, at vismændene, velfærdskommissionen, lejelovskommissionens ekspertmindretal og OECD ønsker en deregulering og en afsubsidiering af boligmarkedet. Lejernes LO er uenig. Subsidierne er nødvendige og ønskelige, fordi de både sikrer boligejerne, andelshaverne og lejerne et boligforbrug, der er større og bedre end hvad markedsmekanismen kan tilbyde. Men skævheden i tilskuddene skal rettes op. Egentlig burde alle lejere uanset indkomst og uanset boligforbrug nu have et ekstra tilskud til deres boligforbrug, for at rette op på de gevinster, som regeringen har foræret boligejere og andelshavere. Gevinst-beskatning er urealistisk Men ligesom det er politisk urealistisk at forestille sig en beskatning af boligejernes gevinster, er det politisk urealistisk at forestille sig et generelt tilskud til lejernes boligforbrug, uanset indkomst og boligstørrelse. Det er kun noget, boligejerne kan realisere, fordi de er så stærk en vælgergruppe, og fordi de har nogle meget stærke lobbyister på deres side (kreditforeninger, banker etc.) 250 kr. pr. kvm. Derfor foreslår Lejernes LO, at det foreløbigt kun er de lejere, der bor i højlejeboligerne som nævnt ovenfor, som får et tilskud til boligforbruget. Vi har beregnet, at det indkomstuafhængige tilskud til huslejen i den private udlejningssektor skal være på ca. 250 kr. pr. kvm. årligt, hvis der skal være økonomisk balance mellem den gennemsnitlige boligudgift i disse lejemål og den støttede boligudgift i ejerboligen. Derudover skal regler for finansieringen af det nyere almene udlejningsbyggeri laves om, således at lejerne i det alt for dyre nye almene boligbyggeri kan får sat lejen markant ned. AFVÆRGEMANØVRE Socialministeren har d. 14 oktober 2006 forslået huslejenedsættelser til lejerne via et huslejetilskud. Tilskudet gives, sådan som LLO har foreslået, dvs. uden indkomstafhængighed mv. Det er godt. Men det er rigtig skidt, at forslaget kun rækker til under 1000 lejeboliger. Så det ligner mere end afværgemanøvre, end en reel indsats. SF OG SOCIAL- DEMOKRATIET Både SF og Socialdemokratiet har forslået huslejenedsættelser for lejerne. Først alene for lejerne i de almene boliger. Og senere, efter at Lejernes LO påpegede det, også for lejerne i de private udlejningsboliger. 6 VI LEJERE NR

7 Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO POLITIK REGERINGEN STJÆLER LEJERNES OPSPARING Bag om ryggen på lejerne giver regeringen milliarder i skatterabat til boligejerne, mens den samtidig tager lejernes opsparing i Landsbyggefonden. Hvorfor skal hr. og fru Jensen fra Brøndby Strand have en særlig forpligtelse til at betale, når der skal bygges plejeboliger i Gentofte? Håbet om, at regeringen vil frede lejernes milliard-opsparing i Landsbyggefonden brast, da regeringen d. 28. august 2006 fremlagde sit forslag til finanslov for Her lægges der op til, at Landsbyggefonden skal bidrage med yderligere 3,1 mia. kroner de næste fire år. Dermed vil landets knap én million almene beboere om fire år have betalt i alt 11 mia. kroner til statskassen. Pengene skal blandt andet bruges til at støtte nybyggeri. Også ældreboliger, plejehjem og ungdomsboliger Regeringen søger gang på gang at retfærdiggøre sin handling med, at det altid har været meningen med Landsbyggefondens midler, at midlerne skal finansiere nybyggeriet. Det er imidlertid ikke blevet bestridt af LLO, at regelsættet om Landsbyggefonden tilbage fra eller for så vidt reglerne om byggefondene tilbage fra oprindeligt har haft til hensigt at overføre midler fra eksisterende byggeri til nybyggeri. Men i løbet af de sidste 40 år er der sket en markant udvidelse af Landsbyggefondens aktiviteter, og hovedvægten er i stigende grad blevet lagt på indsatsen i forhold til særlige problemer i sektoren. Nu støtter fonden f.eks. ikke bare almindelige lejeboliger til Det gode eksempel på anvendelsen af Landsbyggefondens midler: Grantoften i Ballerup facaderenoveres med midler fra fonden. familier, men også byggeri af ældreboliger, plejehjem, ungdomsboliger. Opgaver som burde betales af alle skatteborgere. Hvorfor skal hr. og fru Jensen fra Brøndby Strand have en særlig forpligtelse til at betale, når der skal bygges plejeboliger i Gentofte? Dobbelt bedrageri Men ikke nok med det. Der er i denne sag endnu et regulært bedrageri overfor lejerne. Boligejerne og andelshaver får en skatterabat. Det siger Vismændene. Det siger OECD. Det siger velfærdskommissionen. Ingen boligejer eller andelshaver betaler markedsprisen for at bo. Skatterabatten udgjorde i mia. kr. årligt. Oven i dette har regeringen gennemført et skattestop for boligejerne. Det har ifølge Told og Skat en værdi af 3,2 mia. kr. i Og oven i det har boligejere fået en forøgelse af formuen, fordi huspriserne er eksploderet. Bare i 2005 steg boligejernes formue ifølge Danmarks Nationalbank med 500 mia. kr. Dvs. en halv million til hver boligejer. Regnskabet for lejerne Hvad får lejerne? De har fået en årlig reguleringsgevinst 1) på 14 mia. kr. (2001) og et murstenstilskud 2) på 3,9 mia. kr. (2001) til nyopførelse af de almene boliger. Skatteværdien af reguleringsgevinsten er 7 mia. kr., dvs. ca. halvdelen af boligejernes skatterabat. Derudover får lejerne en individuel boligstøtte, som udgør 10 mia. kr. (2005) årligt. Men den må ikke indgå i regnestykket, fordi, som også Velfærdskommissionen understreger, der er tale om en ren boligsocial støtte med henblik på at give lavindkomsterne et højere boligforbrug, end man ellers havde råd til. Skræmmekampagne Så regeringen bedrager lejerne. Bag om ryggen på lejerne giver regeringen milliarder i skatterabat til boligejerne, mens den samtidig tager lejernes opsparing i Landsbyggefonden. Hver gang nogen kritiserer regeringens politik, kalder regeringen det en skræmme -eller en løgnekampagne. I sagen om lejernes kommende milliardopsparing i Landsbyggefonden snyder regeringen lejerne. Under dække af et falsk argument og fortielse af den økonomiske sammenhæng, tager regeringen uretmæssigt lejernes penge. 3 Note: 1) Reguleringsgevinsten er forskellen mellem den betalte leje i dag og markedslejen. 2) Murstenstilskuddet er det offentlige tilskud til anskaffelsessummen for nyt alment boligbyggeri. En del af beløbet kan kræves tilbagebetalt. VI LEJERE NR

8 POLITIK Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Af Kjeld Hammer RETSAGER Hårdt ramte lejere fra Odense anlægger sag. Skimmelsvamp dukker op her og der og alle vegne. Nybyggeri i Langeskov også ramt. I Odense rives en kommunal ejendom ned. Kilde: Socialministeriet, embedsmandsrapporten side 309 EMBEDSMANDSRAPPORT DOKUMENTERER: KASSEN ER TOM Sideløbende med finanslovsforslaget nuværende forpligtelser. Den lyserøde har et udvalg under socialministeriet kurve viser LBF s nettoformue, hvis fonden herudover også skal betale en siden 2005 arbejdet på en udredning vedrørende den almene boligsektors renoveringsindsats på 1,5 mia. kr. årligt. fremtid. Udvalget er i september kommet med en diger rapport, Den alme- endvidere skal finansiere en ghettoind- Den grønne kurve viser, hvis fonden ne boligsektors fremtid. sats. Og den lyseblå kurve, hvis fonden I rapporten fastslås, at hvis Landsbyggefonden (LBF) fortsat skal kunne yde sesstøtte, som det offentlige i dag giver også hertil skal betale 50 % af den ydel- den nødvendige, økonomiske støtte til til nyt alment boligbyggeri. renoveringer og ghettoindsats, vil den Dvs., skal fonden fortsætte med at ikke kunne bidrage til betalingen af betale, hvad den betaler i dag, renoveringer, ghettoindsats og tvangsstøtte til udgifterne til nybyggeri. Rapporten fra regeringens arbejdsgruppe om den almene boligsektor er faktisk i et minus på 15 mia. kroner nyt byggeri, så er kassen tom, ja, den er dermed en ren tilståelsessag. Den logiske følge er, at regeringen endelig selv De politiske forhandlinger netop nu (2007 kroner) i år erkender, at man har drevet konfiskationen af lejernes egne opsparede kagen nu skal skæres. Der er ikke plads (oktober 2006) handler om, hvordan penge i Landsbyggefonden for vidt. Der til, at regeringen kan få det hele. er ikke penge til både at lade lejerne betale for nye boliger og til at vedligeholde de eksisterende. Tallene I figuren nedenfor ses udviklingen i landsbyggefondens likvide nettoformue (2007-priser), hvis de gældende ordninger for finansiering fortsætter. Den mørkeblå kurve viser LBF s formue, hvis fonden bare skal betale sine Fingrene væk For Lejernes LO er svaret helt klart. Regeringen skal holde fingrene fra Landbyggefondens midler, og lade pengene gå til de allerede gældende forpligtelser og støtte til renoveringer. Støtte til nybyggeriet er en samfundsopgave ligesom støtte til ghettoindsats er en samfundsopgave. Begge dele skal betales af hele befolkningen over skatten, og ikke kun lejerne. En halv snes familier i det hårdt ramte boligkvarter Hvenekildeløkken i Seden udenfor Odense har besluttet at lægge sag an mod deres udlejer, HD-ejendomme. I alt er 62 familier er ramt, men nogle har forholdt sig afventende til en retssag. Fyns Amt har bevilget enkelte lejere fri proces til at føre sagen mod udlejeren, HD Ejendomme, mens andre får retshjælpsdækning via deres forsikringsselskab. Fri proces betyder, at lejerne får omkostningerne ved retssagen dækket af staten. En af lejerne, Amalie Nielsen siger, at det var en stor lettelse at få at vide, at der bevilges fri proces. Flere på vej Vi har ikke vidst, om vi var købt eller solgt, om vi skulle ud og tage lån eller for at betale retssagerne, siger hun. Det har også afholdt flere andre familier fra at gå i gang med en retssag. Jeg er overbevist om, at denne afgørelse vil få mange flere til at sagsøge HD Ejendomme, der har ansvaret for skimmelsvampen, siger hun. Amalie og hendes familie er hårdt ramt: tre børn fik astma på tre uger, det fjerde har kronisk høfeber. Men en halv times varsel måtte de flytte ud af deres rækkehus og ind i et andet i samme bebyggelse. Her er der nu også konstateret skimmelsvamp. Advokat Erik Larsson, København, har på vegne af Lejernes LO hjulpet lejerne til at søge fri proces. Statsamtet har vurderet, at der er grund til at føre sagen. Det er vi meget tilfredse med, siger han og tilføjer, at det viser, at det ikke er lejernes skyld der er skimmelsvamp i det omfang, der er tale om. 59 boliger fraflyttet Tørre tal viser den katastrofale situation for lejerne i Seden. Af de 69 boliger er der nu konstateret skimmelsvamp i 62. De 59 8 VI LEJERE NR

9 SKIMMELSVAMP MOD UDLEJER AF BYGGESJUSK af boligerne er fraflyttet og står af gode grunde tomme. Beboerne i de sidste 10 venter på at blive genhuset de fleste i Bjerggårdsløkken i Seden. Genhusningen skulle være sket i slutningen af oktober, men måtte udskydes fordi også det nye sted var ramt af fugt. Også disse boliger tilhører HD Ejendomme. En halv snes af lejerne er opsagt, fordi de ikke ville frafalde deres ret til senere at kræve erstatning af HD Ejendomme. Det var HD Ejendommes krav for at genhuse. En nydannet beboerrepræsentation er ved at miste pusten efterhånden som lejerne flytter fra Hvenekildeløkken. 25 medicindoser pr. dag Og Amalie, hendes mand og fire børn? Ja, de har besluttet at flytte. Familien flytter om 14 dage ind i en lejebolig i et nybygget hus i Herluf Trolle udenfor Odense. Vi gider ikke mere HD Ejendomme og skimmelsvamp, siger Amalie. -Glæder i jer? Det kan du tro. Flytningen er lyspunktet i vores liv lige nu. Lægen har lige sat Carolines medicindoser op til 25 pr. dag. Hun er lige fyldt ét år og vi må næsten dagligt konsultere lægen. Samtidig har lægen sagt, at hun aldrig vil blive astma-fri på lungerne. Rives ned Et andet sted i Odense, på Krogslundvej, ejer kommunen en udlejningsejendom med tre lejligheder. En af dem har gennem et år været hårdt angrebet af skimmelsvamp. I oktober besluttede kommunen at rive hele ejendommen ned og skaffe de tre familier nye steder at bo. Troede det var løgn Problemet med skimmelsvamp dukker op i ejendomme og boligkvarterer i hele landet. Lejernes LO i Horsens troede med egne ord, at det var løgn, hvad en lejer kunne fortælle om hendes boligsituation i Haderslev. Lige indtil man aflagde besøg på stedet. Vandet drev af vinduerne, og de nymalede tapeter var sorte af skimmelsvamp. Lejeren, Anne-Mette Hansen, er enlig mor LLO troede det var løgn, da man besøgte Anne-Mettes lejlighed i Haderslev. Og embedslægen var enig. Her er børnene Cecilie (10 år) og Magnus (3 år) fotograferet i børneværelset med skimmelsvamp på væggen. (Foto: James Arbøl) med to børn. Hun har i 2 1/2 år forsøgt at få udlejeren til at gøre noget ved forholdene i sin lejlighed, men han kom aldrig og så på skaderne. I stedet lå der en dag en artikel i hendes postkasse om, hvordan man lufter ud. Jeg ved godt, det er vigtigt at lufte ud, jeg har jo et barn med astma, siger Anne- Mette. Lejernes LO fik udvirket, at der blev taget prøver fra lejligheden, som Teknologisk Institut senere har bekræftet er kraftig skimmelvækst. Lejeren havde klaget til Huslejenævnet, men her kunne man ikke træffe en afgørelse. Nævnet har heller ikke hjemmel til at pålægge ejeren at afhjælpe forholdene. Nu har embedslægen været ude og se på forholdene. Hans rapport siger direkte, at lejligheden er uegnet som bolig for personer med astma, allergi eller anden overfølsomhed. Langeskov I Langeskov Kommune på Fyn er et splinternyt boligkvarter med 18 lejligheder i Elmehaven massivt ramt af skimmelsvamp. Efter kun to måneder måtte den første af beboerne flytte ud i en skurvogn på gårdspladsen. Små børn fik diare og astma, voksne fik luftvejssygdomme. Udlejeren, Compass Gruppen, giver entreprenøren, Danbeton skylden for byggesjusk. Det var også Danbeton, der stod for en del af byggeriet i Hvenekildeløkken. I alt 7 familier er ramt. Vicestatsministeren: Ikke gratis Uanset antallet af sager og omfanget af de menneskelige følger, gør det ikke indtryk på regeringspartierne på Christiansborg. Ikke bare V og K, men hele den borgerlige fløj i Folketinget, inkl. de Radikale afviste før sommerferien et socialdemokratisk forslag om, at udlejeren har pligt til at udbedre skaderne. Den konservative vicestatsminister Bent Bendtsen sagde ligeud til TV2 den 10. august: Det er jo ikke gratis dette her. Jeg tror politikerne ind imellem skal passe lidt på med, hvad de lovgiver om. LLOs formand giver Bent Bendtsen svar på tiltale: Bent Bendtsen siger jo rent ud, at det handler om penge. Han er jo valgt på Fyn. Det kan jo være, at fynboerne fremover skal passe på med ikke at stemme på ham og hans parti, siger landsformanden for Lejernes LO, Klaus Hansen. I TV2s udsendelse kalder en af landets eksperter på området, mikrobiolog Anna Pia Koch fra Teknologisk Institut, byggeriet i Hvenekildeløkken for klart byggesjusk. Og TV 2 oplyser, at 9 ud af 10 entreprenører ikke overdækker nybyggeri. Det er netop en hovedårsag til, at der senere opstår skimmelsvamp. VI LEJERE NR

10 LANDET RUNDT HERNING: DYR PÅSTAND OM LØGN Tidligere var det Lejernes LO, hun yndede at hade. Men da formanden for afdelingsbestyrelsen i Porshøj-bebyggelsen i Herning, Jane Svanholm Pedersen, kaldte formanden for Herning AndelsBoligforening for en løgner, så faldt hammeren. Jane Svanholm skal nu betale formanden for Herning AndelsBoligforenning kr. i såkaldt tortgodtgørelse. Derudover straffes hun med ti dagbøder af 100 kr. plus kr. i sagsomkostninger, i alt kr. Udtalelsen kom på et repræsentantskabsmøde i Herning AndelsBoligforening. Under punktet valg til hovedbestyrelsen påstod Jane Svanholm, at Martin Hjelm Kristensen havde lovet hende en plads i bestyrelsen. Da han nægtede svarede hun, at han løj, og at hun fremover måtte have en båndoptager med, når hun havde møde med ham. Martin Hjelm, der selv er advokat, mente det ville skade ham i hans virke som advokat at blive kaldt løgner på et stort offentligt møde og han anlagde injuriesag. Det er den, han nu har vundet. KjH ÅRHUS: PILGÅRDS FINGERAFTRYK PÅ EN STOR KONGRES Formanden for AAB i Århus, Erik Pilgård, er også metalarbejder. Han var delegeret på Dansk Metals kongres i september i Ålborg og fik sat sit helt eget fingeraftryk på kongressens beslutninger. Først gik han på talerstolen og rettede en kraftig kritik mod regeringen for siden 2001 at have haft sugerøret nede i Landsbyggefonden. Thor Pedersen har suget 7.8 mia. kr. ud til finansiering af skattestoppet. Og han ved godt, der er tale om tekniske penge. Det er en syg tanke. Det går ud over vore medlemmer, der bor i de almene boliger og det går ud over vores arbejdspladser, sagde Pilgård, som også kaldte det for det største tyveri af penge siden det store togrøveri i England. Han opfordrede de 400 delegerede til at stemme for et forslag til udtalelse, som Metal Århus havde indsendt om boligpolitik. Det gjorde de. Forinden havde Pilgård også fået et håndslag fra Metals formand,thorkild E. Jensen, for sit indlæg. Den politiske resolution, som nu er Metals officielle politik, fik på denne måde sit eget afsnit om boligpolitik. Heri bruges direkte udtrykket tyveri fra Landsbyggefonden. Metal tager skarpt afstand fra dette indgreb i lejernes opsparede midler, der rammer de svageste i samfundet, lød det fra en enig Metal-kongres. KjH KØBENHAVN: BLIV MULTIMILLIONÆR PÅ 9 MÅNEDER Det lyder som titlen på endnu en amerikansk bog om, hvordan man kan blive rig i en fart. Men det er det ikke. Det københavnske boligmarked er i dag så ophedet, at der er millioner at tjene for ejerne af ejendommene, ikke for lejerne! I sit seneste nyhedsbrev har ejendomsmæglerfirmaet Sadolin og Albæk fastslået, at salget af udlejningsboliger til andelsboligforeninger i København næsten er gået i stå. Ikke fordi salget af ejendomme er gået i stå, men fordi priserne er blevet så høje, at lejerne simpelthen ikke har råd til at købe ejendommene på andelsbasis. Ejendomsforeningen Danmark har begejstret fortalt om det enorme afkast, som udlejningsejendommene har givet de senere år. I 2005 steg udlejningsejendommene med 34 %. Ikke et dårligt afkast, hvis man sammenligner med den gennemsnitlige lønmodtagers 0,25 % rente på lønkontoen. Et eksempel fra Lejernes LO i Hovedstadens egen hverdag er den ejendom, hvor foreningen har lejet lokaler til sit sekretariat (billedet). I midten af 90érne blev ejendommen handlet for 40. mio. kr. I begyndelsen af 2006 blev ejendommen solgt for 113 mio. kr. Ni måneder senere blev den solgt for 144 mio. kr. De to ejere, som nåede at eje ejendommen i 9 måneder har hver tjent 15,5 mio. kr. uden at foretage sig noget som helst andet end at købe og sælge ejendommen. Så vil du være rig, er der ikke så meget hokus pokus. Du skal blot have adgang til at låne ca. 100 mio. kr. 10 VI LEJERE NR

11 LANDET RUNDT HERNING: SPEKULANTEN BLEV SMIDT UD Stor-udlejeren fra Herning, Ejnar Kristiansen, som Ekstra Bladet i sommer udnævnte til en af Danmarks 10 værste udlejere, er nu også røget uklar med sine kolleger i bestyrelsen for Herning Grundejerforening. Ejnar Kristiansen er åbenbart så stor en belastning for sine lidt pænere kolleger i grundejerforeningens bestyrelse, at flertallet ikke længere syntes, det var passende at være i stue med Ejnar Kristiansen. Udadtil fremstilles det som om, han gik frivilligt fra bestyrelsen d. 22. august for at skåne grundejerforeningens omdømme nu, hvor han selv er kommet i søgelyset. Men Herning Folkeblad kan fortælle en helt anden historie. Ifølge avisen stod Ejnar Kristiansen til udsmidning, fordi han har sendt en klage til Hernings borgmester over kommunens huslejenævn. Klagen blev afsendt i grundejerforeningens navn, men Ejnar Kristiansen undlod at orientere sine bestyrelseskolleger herom, hvorfor klagen selvfølgelig ikke var godkendt i bestyrelsen, men var hans eget personlige brev. Fuld opbakning Formanden for grundejerforeningen, K. James Andersen, giver i en pressemeddelelse fuld opbakning til Ejnar Kristiansens forretningsmetoder. Vi har ingen grund til at antage eller tro, at Ejnar Kristiansen ikke følger lejelovgivningen til punkt og prikke, siger formanden. Han hævder samtidig, at Ejnar Kristiansen de sidste tre år har vundet 8 sager ved huslejenævnet, boligret eller landsret, som Herning Lejerforening og Lejernes LO har indbragt mod ham. 26 sager Men grundejerforeningen er med denne hvidvaskning af Ejnar Kristiansen ude i et tvivlsomt ærinde. Huslejenævnets sekretariat for Herning og Ikast kommuner oplyser nemlig til Herning Folkeblad, at Ejnar Kristiansen fra 2001 til 2006 har været impliceret i 26 sager, hvoraf han har fået fuldstændig medhold i præcis halvdelen. Omvendt har tre lejere fået fuldstændig medhold, mens både lejer og udlejer har fået delvist medhold i seks sager. Fire sager er blevet afvist, fordi det kræver bevisførelse, hvilket ligger ud over nævnets kompetenceområde Lejerforeningen er utilfreds med den måde, grundejerforeningen har behandlet det, der er kommet frem om Ejnar Kristiansens forretningsførelse. Sagsbehandler Lars Dohn siger: Herning Grundejerforening burde forholde sig til den reelle situation, hvor der blandt andet er kommet belastende udsagn om Ejnar Kristiansen fra både tidligere ansatte og lejere. Dohn mener blandt andet, at der er kommet ting af svigagtig karakter frem om metoder, der netop ligger ud over de ting, huslejenævn og boligret normalt kan behandle. Jeg savner, at grundejerforeningen tager stilling til de ting, der har været fremme om Ejnar Kristiansens forretningsførelse, tilføjer han. Ejnar Kristiansen skulle i juli have overrakt månedens balle af Ekstra Bladet, men løb bort og flygtede i sin bil. Hold kæft din gamle kælling Formanden for lejerforeningen, Jytte Sørensen, lægger ikke fingre imellem. Hun siger til Herning Folkeblad, at Ejnar Kristiansen har bedrevet hetz mod sine lejere i årevis og hun betegner ham som direkte ubehagelig. Grundejerforeningens opbakning til hans metoder giver hun ikke fem flade øre for. Da jeg hjalp to unge lejere ved et flyttesyn, blev jeg låst inde i lejligheden af Ejnar Kristiansen, efter at han selv havde ligget på gulv og køkkenbord og ledt efter ridser med en lup, siger Jytte Sørensen. Da jeg bad dem lade være med at skrive under, sagde han: Hold din kæft, din gamle gråhårede kælling. Ifølge Jytte Sørensen har hun ikke mødt en eneste lejer hos Ejnar Kristiansen, der ikke har været himmelhenrykt over de folk, der har stået frem med navn i avisen og fortalt om mandens forretningsmetoder. Ingen kommentarer Ejnar Kristiansen ønsker ikke selv at udtale sig til pressen. Til Folkebladet siger han blot: Jeg har ikke nogen kommentarer. Dermed er det fortsat uvist, om den omstridte udlejer også vil trække sig fra sin post som medlem af huslejenævnet for de ni kommuner vest for Herning. KjH VI LEJERE NR

12 LEJERNES LO LEJERNES LO - STÆRKT OG TRIMMET Opgør med VK-regeringen. Huslejereguleringen bevares i provinsen. Meningsløse moderniseringer. Omkostningsbestemt leje på vej ud. Udvalg skal kulegrave beboerdemokratiet i den almene sektor. En trimmet og stærk lejer-organisation med en helt ny struktur. Men en organisation i dyb konflikt med landets regering om et Danmark, der bliver mere og mere ulige og skævt. Det var essensen af Lejernes LOs kongres den 28. oktober i Middelfart. 76 aktive organisationsfolk fra hele landet mødtes og udstak i stor enighed dagsordenen for de kommende tre års arbejde. Poul Erik Jensen, Slagelse (nr. to fra venstre) nyvalgtes til forretningsudvalget. Ellers var der genvalg over hele linien. Her ses landsorganisationens øverste ledelse efter kongressen. Ole Lagoni, Hovedstaden, på talerstolen om beboerdemokratiet i den almene sektor. Karsten Gylling og Jørgen D. Jensen morer sig i den livlige kontingentdebat. Den endte med, at Gylling trak sit forslag om en større forhøjelse end foreslået. Løgne- og skræmmekampagne Landsformand Klaus Hansen komplimenterede i sin beretning statsminister Anders Fogh Rasmussen for at holde sit løfte i valgkampen 2005 om ikke at røre ved huslejereguleringen akkurat som det skete i valgkampen 2001 og på trods af alle gode råd om et frit boligmarked. Men garantien var ikke en nem gevinst for os. Vi måtte gå meget aktivt ud i pressen og fik igen gjort lejernes sag til en central del af valgkampen, sagde landsformanden. Han erkendte, at nogle medlemmer opfattede Lejernes LO som betonagtige og at det gjorde ondt på mange tillidsfolk, når Anders Fogh Rasmussen kaldte kampagnen for en løgnekampagne eller en skræmmekampagne. Men som vi har set så mange gange, er det den tone, regeringen vælger hver gang, den bliver angrebet. Uanset om det er forældrene i nedskæringsramte børnehaver, ældre, der klager over den dårlige service på plejehjemmene eller Lejernes LO, der advarer om risikoen for et frit boligmarked med en borgerlig regering, så er det for statsministeren en løgne- og skræmmekampagne, sagde Klaus Hansen. Han afviste regeringslederen med henvisning til, at Anders Foghs egne ministre vil liberalisere huslejen, hvis det stod til dem. Lejelovs-forhandlinger Klaus Hansen kommenterede også de forhandlinger, socialministeren forestår mellem udlejere og lejerorganisationer om regelforenkling af lejelovgivningen. Vi ved godt, at bliver vi ikke enige, så vil Ejendomsforeningen Danmark (udlejerne.red.) gå til regeringen og foreslå at bruge det såkaldt uafhængige oplæg fra to professorer, som Ejendomsforeningen Danmark selv har bestilt. Den situation er vi forberedt på, sagde han og oplyste, at lejerorganisationerne har forberedt et alternativt oplæg til professoroplægget. Lejernes LO forlader ikke forhandlingsbordet. Vi bliver siddende til vi bliver smidt ud, men vi vil ikke acceptere, at forhandlingerne bruges til at forhindre rimelige lovændringer i at blive vedtaget. Billige boliger forsvinder Flere og flere udlejere laver meningsløse moderniseringer ved genudlejning. Resultatet er, at huslejeniveauet i København, Frederiksberg og Århus rykker fra 500 kr. pr. kvm. op til kr. pr. kvm. I Odense og Aalborg ligger niveauet på omkring 700 kr. pr. kvm, men det er også i forhold til de lokale forhold alt for højt, mente Klaus Hansen og kaldte situationen for katastrofal. De billige boliger for almindelige indkomster forsvinder og almindelige familieindkomster og enlige presses ud af byen. Skolelærernes og sygeplejerskernes fagforening har fattet, at byen nu er blevet så dyr, at deres medlemmer ikke har råd til at bo der. At deres egne pensionskasser selv står i første række, når det gælder modernisering ved genudlejning, gør jo ikke situationen mindre utålelig og paradoksal. Efter genudlejning fastsættes huslejen efter det lejedes værdi. I praksis tæt på frimarkedslejen. Det ændrer hele situationen for private udlejningsboliger. LLOs prognose viser, at om 10 år vil antallet af lejligheder i storhuse med omkostningsbestemt leje være faldet fra i dag til og om yderligere 10 år til Om 30 år vil der være tilbage, fordi mellem og lejligheder hvert år moderniseres ved genudlejning og fordi der omdannes lejeboliger til andelsboliger. Uanset om vi 12 VI LEJERE NR

13 Af Kjeld Hammer Fremtrædende gæster på kongressen: direktør Lars Axelsen, Grundejernes Investeringsfond, direktør Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening og formanden for Folketingets boligudvalg, Lissa Mathiasen(s). gør noget, så er den omkostningsbestemte leje på vej ud, konstaterede han. Derimod mente Klaus Hansen at LLO skal gøre noget ved den udvikling, hvor det er det lejedes værdi eller simpel frimarkedsleje, der fastsætter lejen. Huslejeregulering bevares Det er ikke lykkedes de borgerlige politikere at få de større kommuner til at opgive huslejereguleringen. Udlejernes og borgerlige politikeres forsøg på at få vendt udviklingen i Skive, Randers, Viborg og Svendborg er mislykkedes, men der er stadig problemer med Herning og Ikast. 6 nye regioner I kongresperioden er strukturen i LLO blevet grundlæggende forandret. Kredsene er nedlagt og 6 nye regioner opstået. Kun i Københavns Amts område har der været problemer med afgrænsningen. Efter den store omlægning af strukturen, står Lejernes LO står nu stærkt rustet til at løse de mange opgaver, fremtiden byder.. Saml lejerbevægelsen! 13 delegerede var på talerstolen i debatten om formandens beretning. Chr. Juhl, Silkeborg, så det som en hovedopgave at samle lejerbevægelsen i Danmark i den kommende kongresperiode. Han mente, at hovedbestyrelsen skulle invitere Danmarks Lejerforeninger til et konkret samarbejde, både centralt og lokalt. Næstformanden, Jørgen D. Jensen, Skive, konstaterede, at Lejernes LO er nødt til at skabe en stærkere organisation i provinsen. Landsformanden sagde i sin replik, at han er helt med på at snakke samarbejde med Danmarks Lejerforeninger. Han bebudede samtidig fortsat politisk kamp mod skimmelsvamp. Uændret medlemstal Lejernes LO har i dag foreningsmedlemmer og enkeltmedlemmer. Tallet er ikke ændret væsentligt de sidste tre år. Men for 10 år siden var der henholdsvis foreningsmedlemmer og enkeltmedlemmer. OPSANG TIL REGERINGEN Kongressen vedtog énstemmigt en udtalelse med bl.a. denne opfordring: At standse tyveriet af midler fra lejernes opsparing i landsbyggefonden At forhindre, at der hvert år forsvinder 4000 billige private udlejningsboliger. At sikre, at der bygges almene familieboliger årligt. Størstedelen i de større byer. Der er brug for lejeboliger, ikke ejerboliger. At støtte de forslag, der er fremsat i Folketinget med det formål at forbedre lejernes stilling, når det gælder alvorlige vedligeholdelsesmangler, fraflytningsregninger, spekulationsudlejning via sindrige virksomhedskonstruktioner, forrentning af lejerdepositum, ulovlig boligformidling samt ikke mindst de forslag, der øger lejernes indsigt og indflydelse i de enkelte ejendomme. At igangsætte undersøgelser, der skal belyse, hvor mange boliger, der lider under skimmelsvamp. Lovændringer Kongressen besluttede, at regionernes regnskaber skal revideres af en registreret eller autoriseret revisor, hvis omsætningen udgør mere end kr. Endvidere at regionen er selvstændig i økonomisk forstand i forhold til landsorganisationen og at det fremover hedder landsorganisationen og ikke landsforbundet. Fremover er alle medlemmer valgbare i forbindelse med valg i afdelingen, i regionen og på kongressen. I forbindelse med det boligpolitiske princip- og arbejdsprogram vedtog kongressen at nedsætte et udvalg, der kulegraver hele afsnittet om beboerdemokrati i den almene sektor. Lille kontingentstigning Kontingentet til landsforbundet for enkeltmedlemmer og foreningsmedlemmer stiger med 2 pct. årligt de næste tre år. D.v.s. fra 112,66 kr. årligt i 2007 til 117,22 kr. årligt i Tilsvarende for foreningsmedlemmer fra 45,71 kr. til 47,50 kr. Et forslag fra Karsten Gylling, Skive, om en endnu større stigning blev trukket efter en livlig debat. Kontingentet til Solidaritetsfonden stiger med 1,50 kr. hvert år de kommende tre år. Nyvalg til FU Landsformand Klaus Hansen, næstformand Jørgen D. Jensen og hovedkasserer James Arbøl genvalgtes uden modkandidater. Til forretningsudvalget genvalgtes Helene Toxværd, Hovedstaden, Sigrun Mønnike-Hald, Aalborg, og Lizzie Olsen, Hovedstaden. Nyvalgt blev Poul Erik Jensen, Slagelse. Jan Grabas, Næstved, trak sig fra forretningsudvalget efter tre år. VI LEJERE NR

14 JURIDISK KOMMENTAR UGYLDIGE LEJEVARSLER Ny Vestre Landsrets dom har fastslået, at det er en gyldighedsbetingelse, at udlejeren dokumenterer, at den hidtil gældende leje ikke kan dække ejendommens driftsudgifter. Ved Højesterets dom i U blev det fastslået, at det er en forudsætning for, at udlejeren kan kræve lejeforhøjelser efter boligreguleringslovens kapitel II, at lejen ikke kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter. I den pågældende sag var der en del lejere, som betalte mere end den korrekt beregnede omkostningsbestemte leje med moderniseringstillæg m.v. I denne situation kunne udlejeren ikke få nogen lejeforhøjelse. Han skulle således spise op af den tidligere leje, før han kunne kræve en forhøjelse. Huslejenævn, boligret og landsret på lejernes side Ved Randers Huslejenævns afgørelse af 15. juli 2005 fastslog huslejenævnet, at det er en gyldighedsbetingelse for at kunne varsle en lejeforhøjelse efter boligreguleringslovens kapitel II, at udlejeren med varslingsskrivelsen viser, at den gældende leje ikke er tilstrækkelig til at dække ejendommens driftsudgifter. Afgørelsen blev indbragt for boligretten i Randers, der ved dom af 23. februar 2006 stadfæstede denne med følgende bemærkninger: Det krav om lejeforhøjelse, som sagsøgeren har fremsat overfor de sagsøgte i medfør af boligreguleringslovens 12, stk. 1, er et krav om lejeforhøjelse efter reglerne om omkostningsbestemt leje, jf. boligreguleringslovens 7. Det er ved Højesterets dom gengivet i Ufr fastslået, at det er en betingelse for at kræve lejeforhøjelse i medfør af boligreguleringslovens 7, stk. 1, at ejendommens samlede lejeindtægt ikke kan dække de nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi. Bedømmelsen af om betingelserne for, at sagsøgeren hos de fem sagsøgte har krav om lejeforhøjelse i medfør af boligreguleringslovens 7, stk. 1, skal således ske på grundlag af en samlet opgørelse for hele ejendommen. I den omhandlede ejendom er der 16 lejemål. Der er med virkning fra den 1. maj 2004 alene varslet omkostningsbestemt lejeforhøjelse overfor otte lejere, og det må lægges til grund, at lejeindtægten fra de øvrige lejemål ikke efter særlig hjemmel kan holdes uden for opgørelsen af ejendommens samlede udgifter. Varslingen til ikrafttræden den 1. maj 2004 indeholder ikke oplysninger, der viser, at den samlede lejeindtægt ikke kan dække driftsudgifterne og afkastningen. Efter boligreguleringslovens 12, stk. 1 er et krav om lejeforhøjelse efter 7 ugyldigt, hvis varslingen ikke indeholder de i bestemmelsen angivne oplysninger. Bestemmelsen må derfor fortolkes efter sin ordlyd, således at varslingen kun behøver at indeholde de oplysninger, som med sikkerhed kan udledes af bestemmelsen. Varslingen skal indeholde en angivelse af lejeforhøjelsens beregning. Efter en naturlig sproglig fortolkning findes dette udtryk at kunne tage sigte på såvel indtægts- som udgiftssiden i denne beregning. Under henvisning hertil, og da det under de foreliggende omstændigheder må anses for at være af væsentlig betydning 8 lejere i denne ejendom, Scandiagade i Randers, fik brev om lejeforhøjelse. Retten gav dem ikke alene medhold i deres protest. Dommen kræver også, at når udlejeren varsler husleje-forhøjelse, skal han dokumentere, at den hidtil gældende leje ikke kan dække ejendommens driftsudgifter. Dette er en væsentlig forbedring af lejernes retsstilling. for lejernes stillingtagen til lejeændringen, at udlejeren i varslingsskrivelsen herom giver oplysninger, der viser, at lejeindtægten ikke kan dække driftsudgifterne og afkastningen, opfylder varslingerne ikke kravet om angivelse af lejens beregning i boligreguleringslovens 12, stk. 1, og er som følge heraf ugyldige. De sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge. Afgørelsen blev indbragt for Vestre Landsret, der ved dom af 3. oktober 2006 kom til samme resultat med følgende bemærkninger: Af de grunde, som boligretten har anført, stadfæster landsretten dommen. Vidtrækkende betydning Det er således nu fastslået, at det ikke alene er en materiel betingelse, at udlejeren har spist op. Det er også en formel gyldighedsbetingelse for et varsel, hvilket jo tvinger udlejerne til at undersøge, om den nugældende leje kan dække ejendommens udgifter, før der varsles en lejeforhøjelse. Dommen har en vidtrækkende betydning for varsler om omkostningsbestemte lejeforhøjelser. Man skal nu umiddelbart i varslingsskrivelsen kunne se, om udlejeren har medtaget alle relevante lejeindtægter på indtægtssiden. Dette er en væsentlig forbedring af lejernes retsstilling. JURIDISK KOMMENTAR AF LARS HELMS, ADVOKAT 14 VI LEJERE NR

15 LEJERNES LO HJALP ER DU SIKKER PÅ, AT DU IKKE BETALER FOR MEGET I HUSLEJE? I løbet af de første 9 måneder af 2006 har Lejernes LO i Hovedstaden skaffet mere end 3 mio. kr. tilbage til vores medlemmer. Bor du i en fremlejet andels- eller ejerlejlighed, er der en stor sandsynlighed for, at du betaler for meget i husleje. Men også hvis du bor i en egentlig lejelejlighed, risikerer du at betale for meget i leje. Normalt regner man lejepriser i kr. pr. kvadratmeter pr. år. For en lejlighed på 100 kvadratmeter, der koster om året, er lejen altså 500 kr. pr. kvadratmeter. Der er mange forskellige måder at fastsætte lejen på. Fælles for dem er, at det er de såkaldte huslejenævn, som kan godkende eller afvise en leje som for høj. Huslejenævnenes afgørelser kan ganske vist ankes til boligretten, men det sker ikke så ofte kr. pr. kvm. I hovedstadsområdet ligger huslejen som oftest mellem 400 og 800 kr. pr. kvadratmeter. Lejen afhænger af, hvor god lejligheden er. Er der nyt bad og køkken? Ligger den i toppen? Er der ikke bad og et gammelt køkken, ligger den i bunden. Installationer som fjernvarme og termovinduer har også indflydelse på prisen. Det har derimod ikke ejendommens ydre vedligeholdelse at facadepudsen hænger i flager eller at trappeopgangen trænger til maling har faktisk ikke den store betydning for lejens størrelse. En god udsigt fra lejligheden har principielt heller ikke den store betydning for lejens størrelse. Spørg LLO Som tommelfingerregel kan du gå ud fra, at hvis du betaler mere end 800 kr. pr. kvadratmeter, så bør du altid rådføre dig med LLO, om du ikke betaler for meget. Hvis du bor i en dårlig lejlighed uden gode installationer, så bør lejen være tilsvarende lav. Hvis du er i tvivl kan du altid få det vurderet af huslejenævnet og bare rolig du kan ikke siges op, fordi du går til huslejenævnet. Hvis du er i tvivl, er det en god ide at begynde med at spørge dine naboer. Hvor meget betaler de? Hvilke installationer har de?, osv. I Lejernes LO i Hovedstaden får vi nedsat huslejen i syv ud af ti tilfælde, når vi indbringer sagerne for huslejenævnet. I løbet af de første 9 måneder af 2006 har vi tjent mere end 3,5 mio. kr. til vores medlemmer på bl.a. disse sager. Er du nervøs for en stor flytteregning nu - eller når du flytter ud igen? - Så få hjælp fra LLO Skal du til at flytte - ind eller ud? Vi kan hjælpe dig både ved indflytning og udflytning I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Når du flytter ind i en lejlighed, skal du sikre dig, at alt er, som beskrevet i lejekontrakten, så du ikke hænger på fejl og mangler, som du ikke selv har noget at gøre med, den dag du flytter. Ved indflytningen kan du også få en konsulent ud og få lavet en rapport over lejlighedens tilstand og få hjælp til at kræve fejl og mangler udbedret. Det koster kr. inkl. moms at få Lejernes LO i Hovedstadens konsulent ud på et syn, hvor du ud over rådgivningen får en omfattende dokumentation i form af synsrapport og billeder. Se mere på om priser og omfang, eller ring til os på Venlig hilsen Lejernes LO i Hovedstaden VI LEJERE NR

16 KURSER KONFERENCER MEDDELELSER Klaus Hansen fyldte 60 8 unge fra Københavns Idrætsefterskole mødte op og gav den 60-årige en lufttur. I tre timer strømmede det ind med gæster. Hele 8 tidl. og nuværende borgmestre (og en bydelsborgmester) kiggede forbi. Her er det Københavns tidl. socialborgmester, Pelle Jarmer, der hilser på. De var der alle sammen som gratulanter, da Lejernes LOs formand, Klaus Hansen, rundede de 60 år med en fødselsdagsreception. Politiske venner og modstandere, velhavere og mindrebemidlede, tidligere og nuværende medarbejdere, lejere og udlejere, enkelte arbejdsgivere og mange fagforeningsfolk, socialister og borgerlige, almindelige borgere og samfundets spidser, unge og ældre, håndboldspillere og lejere.. I tre timer strømmede gæsterne ind i klublokalerne hos Ajax København Boldklub, hvor Klaus Tidl. miljøborgmester Winnie Berndtson gav et rigtigt fødselsdagsknus. Chefpolitiinspektør Per Larsen, BL-direktør Gert Nielsen og tidl. overborgmester Lars Engberg. Hansen har været formand siden år 2000, og vidnede om hans mange berøringsflader og den respekt, han og Lejernes LO nyder i samfundet. I 21 år har Klaus Hansen været lejernes landsformand og fra 1978 til 2005 med en 4-årig afbrydelse medlem af Københavns Borgerrepræsentation, bl.a. som gruppeformand. Tre uger efter sin fødselsdag blev Klaus Hansen genvalgt som formand for Lejernes LO for endnu en 3-års periode. KjH Generalforsamling i Horsens Horsens afdeling afholder den årlige Generalforsamling mandag den 5.februar 2007 kl.19 i Håndværkerforeningen. Tilmelding skal ske til kontoret på grund af lidt mad. Nærmere oplysning kan ske på afdelingens kontor. Juleferie i Sekretariatet Sekretariatet holder Juleferielukket fra fredag den 22. December 2006 til tirsdag den 2. januar 2007, begge dage inkl. Kurser og konferencer 2007 Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 3. februar og 6. oktober 2007 Nævnskonference (HHE), husleje og beboerklagenævn, Lørdag den 24. marts 2007 Lejelov, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 21. april 2007 Lejelov for øvede, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 25. august 2007 Advokatkonference (LH) fredag den 7. september 2007 Konference for lægdommere, huslejenævnsmedlemmer og sagsbehandlere (LH), dissenser og strategi Lørdag den 22. september 2007 Lejeretskonference (HKJ), nye domme Lørdag den 3. november 2007 Almene budgetter/regnskaber Lørdag den 17. november 2007 For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet fra starten af december. Nyt fra Lejernes LO i Hovedstaden Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer. Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange, der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. Indbetaling af kontingent Vi modtager desværre fra tid til anden henvendelser fra medlemmer, som har fået rykkerbreve til trods for, at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage. Det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig BetalingsService, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. Når du flytter. Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge som vi gerne vil spare. Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. Juleferie Lejernes LO i Hovedstaden holder julelukket fra fredag den 22. december til og med mandag den 1. januar. Kontoret åbner igen tirsdag den 2. januar Vi ønsker alle vores medlemmer en glædelig jul og et godt nyt år. 16 VI LEJERE NR

17 X-ORD VIND TRE FLASKER VIN Vinder af x-ordet i nr blev: Ketty Jakobsen Thorsgade Herning Navn: Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 15. januar 2007 til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. VI LEJERE NR

18 GOD OG BILLIG MAD HØNS I HUMLE Årstiden er til gyldne farver, kolde kinder og varme i gryden. Som her, hvor et par små fjerkræ får lov at simre sig møre i mørkt øl. Til dessert følger nogle krydrede æbler. Ordet efterår hiver straks andre ord med sig op af hjernekisten: kastanjer, blæst, æbler, svampe, nødder, vildt, fasaner. Æblerne er der rigtig mange af i år, og mange af os kender sikkert nogen, som hvert år brænder inde med kassevis af æbler. Måske forærer de dem gerne væk især i år eller også er du heldig selv at have et æbletræ i gavehumør. Da er disse varme, krydrede æbler en let og dejlig måde at få brugt nogle af dem på. I anledning af efteråret gik jeg også på jagt efter en fasan. Altså ikke rigtigt med riflen over skulderen men kender du nogen, der gør, er det bare om at holde sig til. Jeg var på jagt hos fiskehandlere, hvor man i sæsonen kan få fasaner til omkring 45 kr. Denne dag havde jeg dog ikke heldet med mig, men til gengæld var der tilbud på poussiner en særlig fransk fjerkræsrace, som også går under navnet portionskyllinger så dem fik jeg to af for en 50 er. Da det var en lørdag, skulle de af med kantarellerne, så prisen var god, men man kan sagtens variere med nogle andre svampe. Når kødet simrer i mørkt øl som her, får saucen en fyldigere smag end i en suppe og knap så skarp som en sauce på vin. Jeg fandt en bakke aspargeskartofler til, men man kan også vælge kartoffelmosen, hvilket jeg selv synes er en skøn ting, når man har sådan en sauce. Man kan i øvrigt sagtens bruge almindelig kylling eller en kanin til samme ret. Velbekomme! Fjerkræ i mørkt øl 2 poussiner? pakke bacon 2 løg 2 fed hvidløg g kantareller eller andre svampe 1,5 dl porter 3 dl hønsefond eller bouillon lidt rosmarin lidt cayennepeber 1/2 æble i tern 1,2 dl fløde gerne piskefløde salt og peber en klat smør til stegning persille evt. skal af en økologisk citron aspargeskartofler Brunes på alle sider Varm en stegegryde op med lidt smør i, og skær 1-2 skiver bacon i småstykker og læg ned til smørret. Brun de små høns på alle sider og tag dem op. Kom hakket løg og hvidløg i gryden og rør rundt, til de er klare. Lad omkring en fjerdedel af svampene stege lidt med. Kom nu fuglene tilbage i gryden og hæld fond/bouillon og øl ned til dem. Læg låg på, og lad dem småkoge et kvarters tid. Imens renses resten af svampene, som steges på en pande sammen med den resterende bacon, også i mindre stykker. Skrub kartoflerne og sæt dem klar i gryden. Når der er gået et kvarter, vendes fuglene i gryden, drys rosmarin og cayennepeber i sammen med æbleternene, og giv det hele minutter mere. Tænd for kartoflerne. Hak persillen fint evt. sammen med skal fra en økologisk citron. Fuglene er klar, når saften, der kommer ud, når man stikker i dem, er klar. Tag dem da op, men hold dem varme. Hæld fløden i gryden, og lad det koge ind til ca. det halve. Si nu saucen og varm den igennem, tilsæt ristede svampe og baconstykker og smag evt. til med salt og peber. Hvis poussinerne er blevet kolde, kan de lige få en tur tilbage i gryden igen, før de anrettes på fad eller direkte på tallerkenerne og serveres drysset med persille(blanding). Hold øje med, at kartoflerne ikke får for meget imens, og lav evt. kartoffelmos, mens poussinerne får varmen igen. Kan serveres med en grøn salat med valnødder og æbletern til, hvis man har lyst til det. 18 VI LEJERE NR

19 Af Pernille Mac Dalland INTERNATIONALT Krydret æbledessert 3-4 æbler 1 appelsin samt skallen af den, hvis man investerer i en økologisk 3-4 spsk. rørsukker, brun farin eller muskovadosukker? tsk. revet muskatnød? tsk. stødte nelliker evt.? tsk. stødt kanel Skræl det orange af appelsinskallen, hvis den er økologisk. Pres saften af frugten og hæld den i en skål sammen med evt. appelsinskal. Vask æblerne, befri dem for kernehus og skær dem i smalle både. Man kan sagtens beholde skrællen på, men nogle foretrækker dem uden. Bland æblerne rundt i appelsinsaften det forhindrer dem i at blive brune i luften. Bland sukkeret med krydderierne i en lille kop, og rør blandingen rundt mellem æbleskiverne, som derpå bredes ud i et lille ildfast fad. Mens man spiser fuglene, står æblefadet i ovnen ved 180 grader i minutter. Vend gerne rundt på dem en enkelt gang eller to. Sluk for ovnen og lad bare æblerne stå til I er klar til at spise dem. Server de varme æbler med en klat god vaniljeis eller blot med flødeskum, som du har pisket af den anden halvdel af fløden fra hovedretten. I øvrigt gør æbler på denne måde sig også rigtig godt i en æbletærte på en mørdejsbund med lidt sukker i. Forbag dejen, til den lige tager farve (ca. 15 min.), og så bare i med æblerne og minutter mere i ovnen. Men de kan altså sagtens spises uden bund til det gør bare desserten lettere. GOD MAD FOR 40 KR. Dyre råvarer og masser af tid øger chancen for succes i køkkenet, men hvad gør man, hvis køkkenet er lille og måske blot udstyret med to blus og en lille ovn, og hvis hverken tid eller penge rækker til de store udskejelser i det daglige? Den kommende tid giver Vi lejere nogle bud på retter, der både smager og mætter, er nemme at lave, og som maksimalt koster 40 kr. pr.person. Forfatteren er journalist og madskribent Pernille Mac Dalland TUSINDVIS AF PERSONLIGE TRAGEDIER Den Internationale Union af lejere (IUT) satte i år et særligt tema på sin dagsorden, nemlig det voksende problem med massive tvangsudsættelser af lejere. Det skete på den internationale lejer-dag i Ljubljana i Slovenien, hvor repræsentanter for 54 medlemslande var samlet. Blandt mødedeltagerne var næstformanden for Lejernes LO, Jørgen D. Jensen, Skive. Den internationale lejerbevægelse besluttede i 1986 at den første mandag i oktober skulle være international lejerdag. Forklaringen er, at FN året forud havde udpeget netop denne dag til FNs internationale (bolig)miljø dag. Fra Pakistan til Prag IUTs statistik taler for sig selv: I Nigeria f.eks. er mennesker i 49 kvarterer blevet hjemløse på grund af tvansudsættelser i årene I England er lejere blevet tvangsudsat i 2002/ pct. af udsættelserne skyldtes manglende betaling af husleje. I New York gennemføres årligt udsættelser mennesker i Zimbabwe leder stadig efter husly efter de sidste par års tvangsfor-flyttelser. I Prag må lejere, der er beordret ud af udlejeren, selv bevise i retten, at ordren er grundløs. I Polen benyttes metoder som afbrydelse af el- og vandog varmeforsyning for at komme af med besværlige lejere. I Pakistan medfører anlæggelsen af en ny motorvej, at mere end mennesker bliver hjemløse. I Osaka i Japan føler ca hjemløse sig truet bort fra deres nuværende, midlertidige opholdssted langs flodbredder, i gader og parker. I Australien foregår der hvert år tvangsudsættelser. Behøver vi flere eksempler, spør IUT? Bag hver eneste af disse tal ligger der en personlig tragedie. Uden besvær kan man se de desperate ansigter på de tvangsudsatte en ung mor med sit barn, faderen med kone og fem børn udenfor et hus, der lige er væltet af en bulldozer eller en ældre kvinde, der ikke forstår de nye love og måske tidernes skift fra kommunisme til kapitalisme. Strider mod FN-konventioner Tvangsudsættelser uden anvisning af alternativ bolig strider imod flere internationale konventioner, bl.a. FN-konventioner, fremhæver IUT. I Danmark hindrer lejeloven udsættelser og vilkårlige overgreb mod lejere. Det er en beskyttelseslov, men også en lov, der beskytter lejere mod andre lejere. Derfor kan Lejernes LO i enkelte tilfælde tilslutte sig udsættelser på grund af støj og truende adfærd f.eks., men under den klare forudsætning, at der er tale om veldefinerede og juridisk velbegrundede tilfælde. Også manglende betaling er udsættelsesgrund. KjH VI LEJERE NR

20 LEJERSKOLEN Maskinel Magasinpost ID-nr MEST VARME FOR PENGENE Ved at skrue helt op for en enkelt radiator og terne på trin 1, hvilket skal svarer til slukke de tre andre, det får varmeregningen grader. til at stige. Omvendt: ved at indstille alle radiatorer på svag varme, frem for at nøjes med at åbne for én, får du en bedre varmedækning grader Din bolig skal helst være jævnt opvarmet over det hele og den anbefalede stuetemperatur er mellem grader. Hver ekstra streg på termostaten betyder 5-6 procent større varmeudgifter. Start med at stille termostaten et sted mellem 3 og 4, som er standardindstillingen. Hvis du ikke kan opnå den ønskede temperatur, til trods for at termostatventilen er justeret højere end trin 4, skal du meddele det til varmemesteren i din ejendom. Det hjælper ikke at skrue endnu højere op. Grunden er sandsynligvis, at temperaturen på centralvarmevandet ikke er høj nok eller at termostaten er defekt. Tjek dog først, at alle radiatorer i boligen er tændt og undersøg, om der står vinduer åbne. Undgå tildækning Et andet problem kan være, at radiatoren er dækket til. Radiatorens termostatventil virker gennem en føler, som enten er indbygget i håndtaget eller er placeret et andet sted. Hvis føleren er dækket af f.eks. gardiner eller møbler, så virker den ikke. Sørg altså altid for at holde din radiator fri. Luk aldrig helt for varmen i de rum, du aldrig bruger, da bygningen kan tage skade. Er de ubenyttede rum godt isolerede, kan du stille termosta- Kort og godt: 1. Sørg for, at radiatorerne altid fungerer, som de skal. Det gør de, når de er varme i toppen og kolde i bunden. 2. Find en passende temperatur i de forskellige rum. For hver grad du hæver temperaturen, bruger du nemlig 5 procent mere energi. Der bør være mindst 16 grader i alle rum. Kommer temperaturen under 14 grader, kan det give fugtproblemer. 3. Tænd for mange radiatorer samtidig. På den måde bliver varmen behageligt fordelt. Du sparer ikke noget ved bare at skrue helt op for én radiator. Den bruger nemlig mere varme end to eller tre, der kører på kvart drift. 4. Lad være med at tørre tøj på en radiator eller stille møbler for tæt på den. Så kan den ikke komme af med varmen og skal bruge for meget energi på at varme rummet op. 5. Radiatorens termostat må ikke være dækket af møbler eller gardiner - så kan den ikke føle rumtemperaturen. Kontrollér 1-2 gange årligt, om termostaterne virker: Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Når du slukker, skal den blive kold efter 1-2 timer. Hvis ikke, skal den repareres. 6. Luft ud 2-3 gange dagligt, så du undgår problemer med fugt og dårligt indeklima. Den bedste måde er at skabe gennemtræk i 5-6 minutter og vinduerne skal være helt åbne. Lad ikke vinduerne stå på klem længere tid ad gangen. Det kan ske, at termostaten sætter sig fast henover sommeren. Hvis det sker, så kontakt varmemesteren. Afsender: Franzen portoservice ApS Postboks Pandrup VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Deadline for næste nummer: Mandag d. 15. januar 2007 Udkommer fire gange årligt: februar, maj, august, november Oplag: Tryk: Franzen Layout: XTERN/Lars Thomsen

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. januar 2018 Kontanthjælpsloftet rammer ekstra hårdt i kommuner, der i forvejen har mange sociale problemer.

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes Udlændinge-, inte7rations- og boligminister Inger Støjberg Erhvervs- og vaekstminister Troels Lund Poulsen Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg 19. maj 2016 Ref: ToC Administrerende direktør

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat fra møde vedr. styringsdialog 2013 Lejerbo

Referat fra møde vedr. styringsdialog 2013 Lejerbo 1 Referat fra møde vedr. styringsdialog 2013 Lejerbo Torsdag, den 11. april 2013 kl. 11.15 13.30 på rådhuset i Støvring, mødelokale C, Ovenpå, Hobrovej 90, 9530 Støvring Deltagere: Fra Lejerbo: Pia Hesselvig

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007:

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: RETTEN I LYNGBY Udskrift af domben DOM Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: Ejendomsselskabet af 1911 A/S c/o Juristernes Økonomernes Pensionsk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup mod Anne

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over Boligudvalget 2009-10 L 200 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning over

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Ekstraordinær General forsamling Referat nummer: 2015-03 Mødedato: 08-02-2014 Fredericia den 10-02-2014 0. Fremmødte - 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen 1. Valg

Læs mere