AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED"

Transkript

1 Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den 1. juli 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Sektor for Økologi Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax:

3 RESUMÉ Vejledning om autorisation som økologisk virksomhed beskriver hvilke virksomheder der skal autoriseres af Plantedirektoratet før de må producere, behandle, opbevare, importere, sælge og eksportere økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion. Vejledningen beskriver også hvordan forsyningsvirksomhederne kan blive autoriseret. En autorisation er virksomhedens dokumentation for at økologiske produkter, der sælges fra virksomheden, er underlagt økologikontrol. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Virksomheder der vil producere, håndtere, importere og sælge økologiske produkter til anvendelse på økologiske jordbrugsbedrifter Konsulenter der rådgiver virksomheder, der fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvilke virksomheder der skal autoriseres Hvornår økologiske bedrifter skal autoriseres som økologiske virksomheder Hvornår lønbehandling/lønproduktion kræver autorisation Autorisation af mellemhandlere Hvordan virksomheden bliver autoriseret Hvilke krav der stilles til opdatering af Plantedirektoratets oplysninger og den årlige indberetning Lovgrundlaget for Plantedirektoratets økologikontrol Plantedirektoratet har desuden udarbejdet følgende vejledninger: Økologikontrol og Import af økologiske produkter for virksomheder der er underlagt Plantedirektoratets økologikontrol samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen. I den forbindelse vil direktoratet lægge et nyhedsbrev, ØKV-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne med mere vil fremgå. Vejledningen gælder fra den 1. juli 2005.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 1 2 VIRKSOMHEDER DER SKAL AUTORISERES ANDRE NONFOOD-PRODUKTER BEDRIFTERNES AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED LØNPRODUKTION/LØNBEHANDLING MELLEMHANDLERE DRIFTSMÆSSIGT ADSKILTE ENHEDER SUPPLERENDE KRAV TIL AUTORISEREDE ØKOLOGISKE FODERSTOFVIRKSOMHEDER 5 3 ANSØGNING OM ØKOLOGIAUTORISATION SUPPLERENDE KRAV TIL FODERSTOFVIRKSOMHEDER 6 4 ØKOLOGIAUTORISATION AUTORISATIONSKONTROL OG ÅRLIG KONTROL AUTORISATIONSSKRIVELSEN ADGANG TIL REGNSKABER OG VIRKSOMHEDEN OVERTRÆDELSE AF REGLERNE DEN ÅRLIGE INDBERETNING INDBERETNING AF ÆNDRINGER PÅ VIRKSOMHEDEN EJERSKIFTE, OPHØR MED VIDERE AKTINDSIGT KLAGE 10 5 LOVGRUNDLAG 11 2

5 1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at beskrive hvilke virksomheder der skal autoriseres af Plantedirektoratet. Kun autoriserede virksomheder må producere, behandle, opbevare, importere, sælge eller eksportere økologiske produkter til brug i den økologiske jordbrugsproduktion eller andre økologiske nonfood-produkter. Vejledningen beskriver også hvordan forsyningsvirksomhederne kan blive autoriseret. I 2005 er der omkring 115 virksomheder autoriseret af Plantedirektoratet. Direktoratet har desuden udarbejdet følgende vejledninger: Økologikontrol og Import af økologiske produkter for virksomheder der er underlagt Plantedirektoratets økologikontrol samt Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion for primærbedrifter. Vejledningen retter sig hovedsageligt mod: Virksomheder der vil producere, håndtere, importere og sælge økologiske produkter til anvendelse på økologiske jordbrugsbedrifter Konsulenter der rådgiver virksomheder der fremstiller og forhandler økologiske produkter til økologiske jordbrugsbedrifter I vejledningen er det muligt at finde viden om: Hvem der administrerer økologireglerne i Danmark Hvilke virksomheder der skal autoriseres Hvornår økologiske bedrifter skal autoriseres som økologiske virksomheder Hvornår lønbehandling/lønproduktion kræver autorisation Autorisation af mellemhandlere Hvordan virksomheden bliver autoriseret Hvilke krav der stilles til opdatering af Plantedirektoratets oplysninger og den årlige indberetning Lovgrundlaget for Plantedirektoratets økologikontrol Administration af det økologiske regelsæt er delt mellem: Plantedirektoratet der varetager administration og kontrol af reglerne om økologisk jordbrugsproduktion og økologiske virksomheder der forsyner jordbruget med økologiske frø, sædekorn, vegetativt planteformeringsmateriale, foderstoffer, gødning samt virksomheder der markedsfører andre nonfood-produkter bortset fra pet-food med animalsk indhold: Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: / 1

6 Fødevarestyrelsen der varetager administration og kontrolkoordinering af reglerne om import, markedsføring, forarbejdning, mærkning med videre af økologiske fødevarer og pet-food med animalsk indhold: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Det er fødevareregionerne der gennemfører kontrollen. Fødevareregionernes adresse og telefonnummer kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Direktoratet for FødevareErhverv der varetager reglerne om offentlig støtte til fremme af økologisk jordbrug og økologiske salgs- eller eksportfremstød: Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen og vil i den forbindelse lægge et nyhedsbrev, ØKO-meddelelse, på hjemmesiden hvoraf ændringerne med mere vil fremgå. Den senest opdaterede vejledning kan ses på hjemmesiden. På hjemmesiden er det også muligt at finde diverse blanketter der skal anvendes af virksomhederne, en liste over økologiautoriserede bedrifter og virksomheder, lovstof vedrørende økologi med mere Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer de danske virksomheder. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal samtlige regelsæt overholdes. Denne vejledning gælder fra den 1. juli

7 2 VIRKSOMHEDER DER SKAL AUTORISERES Økologiske produkter eller blandingsprodukter med økologiske ingredienser, ikkeøkologiske ingredienser og ingredienser fra omlægningen produceret med henblik på anvendelse i det økologiske jordbrug, må kun markedsføres og sælges hvis de stammer fra en økologiautoriseret jordbrugsbedrift eller virksomhed. Virksomheder der ønsker at markedsføre økologiske nonfood-produkter, skal autoriseres af Plantedirektoratet inden aktiviteterne påbegyndes. Virksomhederne skal samtidig overholde øvrige lovkrav om registrering i Plantedirektoratet og/eller i fødevareregionen som eksempelvis: Registrering efter Plantedirektoratets bekendtgørelser om sædekorn, markfrø, grøntsagsfrø, planter eller foderstoffer. Autorisation efter Plantedirektoratets bekendtgørelse om kartofler. Autorisation, godkendelse eller registrering hos fødevareregionen efter Fødevarestyrelsens autorisationsbekendtgørelse (eksempelvis under visse omstændigheder sortering og pakning af grøntsager og spisekartofler). 2.1 Andre nonfood-produkter Virksomheder der ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser, og som ønsker at markedsføre andre økologiske nonfood-produkter med oprindelse i jordbruget, skal autoriseres af Plantedirektoratet. Virksomheder der producerer og sælger foder med animalsk indhold til hunde, katte eller andre selskabsdyr, skal derimod kontrolleres af fødevareregionerne. 2.2 Bedrifternes autorisation som økologisk virksomhed For produkter omfattet af Plantedirektoratets økologikontrol, gælder at jordbrugsbedrifter som opbevarer, producerer, behandler og/eller markedsfører økologiske produkter udover egen avl, eventuelt sammen med ikke-økologiske produkter, skal autoriseres særskilt som økologisk virksomhed af Plantedirektoratet. Dette gælder også for bedrifter der ønsker at importere økologiske produkter fra tredjelande udenfor EØS. Øvrige krav med hensyn til registrering eller autorisation i henhold til Plantedirektoratets andre bekendtgørelser om sædekorn, markfrø, grøntsagsfrø, planter, kartofler eller foderstoffer samt krav om registrering af gødning og jordforbedringsmidler, skal overholdes forud for en autorisation. 2.3 Lønproduktion/lønbehandling Virksomheder der ønsker at lønproducere/lønbehandle økologiske produkter der normalt er omfattet af Plantedirektoratets økologikontrol, skal som hovedregel økologiautoriseres af Plantedirektoratet. Ved lønproduktion/lønbehandling forstås eksempelvis produktion af foderstoffer for andre virksomheder og bedrifter. Økologisk korn eller markfrø tilhørende en økologisk bedrift kan derimod renses, tørres som lønbehandling og/eller opbevares på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed hvis det anmeldes og nedenstående krav er opfyldt. 3

8 Øvrige økologiske markafgrøder samt foderprodukter tilhørende en økologisk virksomhed kan opbevares på en ikke-økologisk bedrift, men må ikke undergå nogen form for behandling der. Lønbehandling for en økologisk bedrift og opbevaring på en ikke-økologisk enhed, forudsætter at: Bedriften eller virksomheden senest 5 dage forinden har sendt en anmeldelse til Plantedirektoratet. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger som fremgår af blanketten Anmeldelse af lønbehandling (kun rensning/tørring af korn og markfrø) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed, se bilag 1. Der er klar, fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Klar adskillelse kan være adskilte rum i en bygning eller som minimum altid en fast skillevæg af en højde, der forhindrer sammenblanding. Ved lønbehandling i form af rensning/tørring skal der også være en adskillelse i tid. Økologiske og ikke-økologiske produkter må ikke behandles samtidig på samme anlæg. Der ikke opbevares tilsvarende produkter i samme bygning. Plantedirektoratet har mulighed for at kontrollere opbevaringen ved kontrolbesøg. Når produktet forlader den ikke-økologiske bedrift/virksomhed skal den ansvarshavende skrive under på at produktet har været holdt adskilt fra ikke-økologiske produkter. Plantedirektoratet har udarbejdet en blanket som kan anvendes, Erklæring om adskillelse under lønbehandling (rensning/tørring) og opbevaring på ikkeøkologisk bedrift eller virksomhed, se bilag 1. Denne blanket skal opbevares på den økologiske bedrift. 2.4 Mellemhandlere Varemæglere og mellemhandlere der opbevarer og forhandler uemballerede eller ikke-mærkede økologiske produkter, skal økologiautoriseres af Plantedirektoratet. Dette gælder eksempelvis også for maskinstationer der køber et parti uemballerede økologiske produkter med henblik på at udbringe disse på økologiske bedrifters arealer. Virksomheder der alene køber færdigt emballerede varer med henblik på videresalg og hvor der på emballagen er påført endelig mærkning, skal ikke autoriseres. Varemæglere og mellemhandlere der kun opbevarer og forhandler emballerede og mærkede økologiske produkter direkte til forbrugeren, eller til den endelige bruger (jordbrugeren), og ikke udskriver dokumenter vedrørende produkternes økologiske oprindelse, ej heller forarbejder, ompakker eller opbevarer produkter i løs vægt, skal ikke autoriseres. 2.5 Driftsmæssigt adskilte enheder Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed autoriseres særskilt med selvstændigt autorisationsnummer. Dette gælder også selv om der er forretningsmæssigt fællesskab. Under en enhed kan der registreres fjernlagre og 4

9 lignende som alene anvendes af enheden, og hvorfra der ikke foregår salg og indkøb. Disse skal fremgå særskilt af den enkelte autorisation. Hvis virksomheden ønsker at etablere nye fjernlagre, skal dette straks indberettes skriftligt til Plantedirektoratet. 2.6 Supplerende krav til autoriserede økologiske foderstofvirksomheder Alle økologiautoriserede foderstofvirksomheder skal have implementeret et kvalitetssikringssystem efter HACCP-principperne for den økologiske foderstofproduktion. Dette gælder for alle virksomheder der behandler, producerer, opbevarer, importerer og sælger økologiske foderstoffer, eller foderstoffer bestemt til den økologiske jordbrugsproduktion. Dette gælder såvel for virksomheder der producerer og opbevarer foderstoffer til salg i eget navn, som for lønproduktion, det vil sige produktion af foderstoffer for andre virksomheder eller bedrifter. 5

10 3 ANSØGNING OM ØKOLOGIAUTORISATION De fleste virksomheder skal indsende ansøgningsskemaet bilag 2 til Plantedirektoratet. Foderstofvirksomheder skal indsende ansøgningsskemaet bilag 3. Virksomheder kan søge om økologiautorisation eller ændring af autorisation hele året. Når Plantedirektoratet har modtaget en ansøgning om autorisation eller ændring af autorisation, bliver virksomheden kontaktet for at få aftalt et autorisationskontrolbesøg. På dette kontrolbesøg bliver det undersøgt om beskrivelse af virksomhedens indretning og anlæg, anmeldte aktiviteter med mere som fremgår af ansøgningsskemaet, svarer til de faktiske forhold. Desuden kontrolleres om virksomhedens procedurer og medarbejderinstrukser kan sikre at virksomheden overholder økologireglerne, og at de ansatte bliver fortrolige med de specielle arbejdsprocedurer og dokumenter i den økologiske produktion. Ved kontrol af virksomheden på baggrund af en ansøgning om en ændring af autorisationen, bliver alene ændringerne kontrolleret, med mindre ændringskontrollen forbindes med den årlige økologikontrol. Hvis ansøgningen er utilstrækkelig, er der i et vist omfang mulighed for at supplere denne under kontrollen. Viser der sig større mangler under kontrollen, kan Plantedirektoratet anmode virksomheden om at fremsende en ny ansøgning. 3.1 Supplerende krav til foderstofvirksomheder Virksomheder der ønsker at producere, behandle, opbevare, importere eller sælge foderstoffer til økologisk produktion i løs vægt, skal i ansøgningen om autorisation beskrive hvorledes de vil implementere et egenkontrolsystem efter HACCPprincipperne for de økologiske foderstoffer. Foderstofvirksomheder skal ud over ovennævnte procedurer og medarbejderinstrukser udarbejde en fuldstændig beskrivelse af produktionsenheden med blandt andet oplysninger om: Anlæg der benyttes til modtagelse, produktion/behandling og opbevaring af foderstoffer samt oplysning om anvendelsen af disse anlæg både før og efter nævnte aktiviteter. Anlæg til opbevaring af andre produkter der anvendes ved produktion/ behandling af foderstoffer (eksempelvis tilsætningsstoffer, enzymer, mikroorganismer med videre). De faciliteter, der anvendes til opbevaring af produkter til rengøring og desinficering. Navn og beskrivelse af planlagte foderblandinger, eventuelle recepter, brugsanvisninger med videre, samt oplysning om de dyrearter eller -kategorier som blandingerne er beregnet til. Udpegning af kritiske kontrolpunkter og deres styring gennem overvågning og kontrol af tolerancer og grænseværdier. Dokumentation af procedurer og medarbejderinstrukser til forebyggelse og afhjælpning af kritiske situationer. Procedurer til løbende opdatering og udvikling af egenkontrolsystemet. 6

11 4 ØKOLOGIAUTORISATION Autorisation meddeles først når Plantedirektoratet ved et kontrolbesøg har konstateret at de økologiske aktiviteter er i overensstemmelse med det økologiske regelsæt og forholdene er som beskrevet i ansøgningsskemaet. En autorisationsskrivelse med angivelse af et autorisationsnummer sendes til virksomheden når kravene er opfyldt. Hvis kravene ikke er opfyldt, vil Plantedirektoratet i en afgørelsen redegøre for de forhold der ikke opfylder kravene. Virksomheden har således mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger med henblik på fornyet autorisationsansøgning. 4.1 Autorisationskontrol og årlig kontrol Når Plantedirektoratet har modtaget en ansøgning om autorisation som økologisk virksomhed, vil direktoratet efterfølgende foretage en autorisationskontrol af virksomheden. Under kontrollen gennemgås de faktiske forhold på virksomheden i samarbejde med den driftsansvarlige. Plantedirektoratet foretager efterfølgende mindst én årlig kontrol. Yderligere udtages der hvert år virksomheder til anmeldt eller uanmeldt kontrol. Endvidere kan Plantedirektoratet udføre kontrol hos virksomheder der er ophørt med de økologiske aktiviteter. Efter hver kontrol udarbejdes en kontrolrapport som skal underskrives af den driftsansvarlige. Underskriften fra den driftsansvarlige gælder alene at denne har været til stede under kontrollen, og således ikke at den driftsansvarlige står inde for rapportens indhold. Kopi af kontrolrapporten udleveres efter kontrollen. Har kontrollen været uden problemer, udleveres kontrolrapporten umiddelbart. Kontrolrapporten kan herefter anvendes som dokumentation for at Plantedirektoratet ikke har haft bemærkninger til kontrollen. I de tilfælde hvor kontrollen har givet anledning til bemærkninger, udleveres kontrolrapporten sammen med en høringsskrivelse. Virksomheden kan herefter inden for en nærmere fastsat tidsfrist, oftest 14 dage, sende eventuelle bemærkninger til Plantedirektoratet. Herefter træffer Plantedirektoratet afgørelse. 4.2 Autorisationsskrivelsen Autorisationsskrivelsen er virksomhedens dokumentation for at økologiske produkter der sælges fra virksomheden, er underlagt økologikontrol. I autorisationsskrivelsen fastlægges hvilke økologiske aktiviteter virksomheden er autoriseret til, herunder hvilke økologiske produkter virksomheden forventes at producere/behandle samt vilkårene herfor. Autorisationen forpligter virksomheden til at overholde alle økologiregler. Reglerne er nærmere beskrevet i følgende vejledninger: Økologikontrol Vejledning til den årlige indberetning Vejledning til import af økologiske produkter til anvendelse i den økologiske produktion 7

12 Autorisationsskrivelsen gælder for ét år. Plantedirektoratet udsteder en ny autorisationsskrivelse på baggrund af de oplysninger virksomheden hvert år skal indsende senest d. 15. februar (se også afsnit 4.5). 4.3 Adgang til regnskaber og virksomheden Der skal føres regnskab i form af bøger, regnskabsbilag og andet dokumentationsmateriale over oprindelse, art og mængde af alle de hjælpestoffer og råvarer der indføres på virksomheden, samt over deres anvendelse. Herudover skal der føres regnskab over alle udgående produkter for så vidt angår art, mængde og modtagere. Disse regnskabsoplysninger skal foreligge så snart der indgår et hjælpestof/en råvare på virksomheden, og ligeledes ved salg. Regnskaberne skal vise balance mellem input og output. Sådanne regnskaber kan være en posteringsbalance løbende ajourført med bilags-/regnskabsmateriale. Hvis der sælges jordbrugsprodukter for andre jordbrugere eller produkter der er taget i kommission, skal der til enhver tid foreligge en liste over indlagret mængde, solgt mængde og svind for hver art samt økologisk status for produkterne. Plantedirektoratet skal til enhver tid have adgang til virksomheden, herunder til virksomhedens regnskab, forretningsbøger med videre. Dette gælder også materiale der opbevares i elektronisk form. Den driftsansvarlige skal afgive alle oplysninger som har betydning for kontrollens gennemførelse, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold. Han skal vederlagsfrit yde fornøden bistand ved kontrol, prøvetagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrift af elektroniske data. Plantedirektoratet kan vederlagsfrit udtage prøver til undersøgelser. 4.4 Overtrædelse af reglerne Overtrædelser konstateres typisk ved kontrolbesøg. Virksomheden har dog selv en forpligtelse til at rette henvendelse til Plantedirektoratet hvis den konstaterer forhold der ikke er i overensstemmelse med økologireglerne. Der er flere niveauer for sanktioner/konsekvenser hvis de økologiske bestemmelser er overtrædes. En mindre overtrædelse der konstateres første gang, vil typisk resultere i en indskærpelse (en løftet pegefinger). Hvis der er tale om gentagne overtrædelser, flere overtrædelser på en gang eller andre overtrædelser, kan Plantedirektoratet give bøder. Mindre bøder eller bøder på områder hvor der er en fast praksis for bødestørrelsen, kan forelægges rent administrativt af Plantedirektoratet. Større bøder eller bøder på områder hvor der ikke er fastlagt en praksis, går via politiet. Herudover kan Plantedirektoratet som en konsekvens af den overtrædelse der er foregået på virksomheden, påbyde at produkter ikke må sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode. Plantedirektoratet kan endvidere meddele påbud om indretning, drift med videre Endelig kan Plantedirektoratet inddrage virksomhedens autorisation. Dette kan ske ved større overtrædelser eller hvor kontrollen grundlæggende ikke lader sig gennem- 8

13 føre. I grove tilfælde er der mulighed for at udelukke en virksomhed fra at få autorisation i op til 5 år. 4.5 Den årlige indberetning Senest d. 15. februar hvert år skal virksomheden indberette oplysninger om: Ændringer i virksomhedens stamdata (adresse, navn, andre registreringer i Plantedirektoratet med videre). Forventede økologiske aktiviteter i det pågældende år. Ændringer i virksomhedens aktiviteter, arbejdsgange, indretning med mere. Til indberetningen anvendes det årlige indberetningsskema, bilag 4. Indberetningsskemaet udsendes til alle virksomheder i januar, men kan også findes på direktoratets hjemmeside under Blanketter/Økologi/Blanketter for virksomheder. Falder den 15. februar på en lørdag/søn- eller helligdag, skal skemaet nå frem til direktoratet senest den efterfølgende hverdag. Manglende eller for sen indsendelse af den årlige økologiindberetning kan medføre inddragelse af autorisationen. Plantedirektoratet vil bestræbe sig på at udsende de nye autorisationsskrivelser inden 31. maj. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at afklare eventuelle uoverensstemmelser mellem Plantedirektoratets nuværende oplysninger og oplysningerne i indberetningsskemaet før Plantedirektoratet fremsender en ny autorisationsskrivelse. Dette kan forsinke fremsendelsen af en ny autorisationsskrivelse. 4.6 Indberetning af ændringer på virksomheden Væsentlige ændringer i forhold til autorisationen eller til indberettede oplysninger skal meddeles skriftligt til Plantedirektoratet. Hvis kravene om indberetning af væsentlige ændringer ikke opfyldes, vil dette normalt medføre at produkter fra virksomheden ikke kan sælges som økologiske. 4.7 Ejerskifte, ophør med videre Hvis en økologisk virksomhed ændrer navn, skifter ejer eller fusionerer med en anden virksomhed, skal det straks indberettes til Plantedirektoratet. Hvis virksomheden i øvrigt ophører med den økologiske produktionsmetode, skal det straks meddeles skriftligt til Plantedirektoratet. Hvis en hel virksomhed overdrages, og den nye ejer ikke ønsker at indtræde i forpligtigelserne vedrørende de økologiske produktionsregler, skal dette straks meddeles skriftligt til Plantedirektoratet. På Plantedirektoratets hjemmeside findes en liste over økologiautoriserede virksomheder. 9

14 4.8 Aktindsigt Virksomheden kan til enhver tid kræve aktindsigt. Ansøgning om aktindsigt indsendes til: Plantedirektoratet Sektor for Økologi Skovbrynet Kgs. Lyngby Vi tilstræber at behandle ansøgninger om aktindsigt i løbet af 10 dage. 4.9 Klage Inden 4 uger efter modtagelsen af Plantedirektoratets afgørelse kan der klages over denne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet. Klagen skal sendes til Plantedirektoratet og adresseres som følger: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet c/o Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning hvilket betyder at eksempelvis en afgørelse om at dyr/produkter har mistet den økologiske status, er gældende indtil den eventuelt ændres. 10

15 5 LOVGRUNDLAG Reglerne om økologisk produktion omfatter bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 (med senere ændringer) om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (i det følgende kaldet forordningen). Lov nr. 118 af 3. marts 1999, Økologilov (med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 (med senere ændringer) om økologisk jordbrugsproduktion mv. (i det følgende kaldet bekendtgørelsen). Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 af 7. september 2001 (med senere ændringer) (importforordningen). Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2003 af 5. februar 2003 (mærkningsforordningen). Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/2003 af 14. august 2003 (frødatabaseforordningen). Bekendtgørelse nr. 409 af 21. maj 2001 (med senere ændringer) (non-foodbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 (med senere ændringer) (frødatabasebekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 115 af 23. februar 2004 (med senere ændringer) (akvafoderbekendtgørelsen). I bekendtgørelsen er der af praktiske hensyn medtaget visse bestemmelser fra forordningerne. Dette berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. Dog er der i overensstemmelse med forordningens artikel 12 i bekendtgørelsens kapitel 4 og 5 samt kapitlerne 9 til 13 fastsat strengere danske regler for dyr og animalske produkter i forhold til reglerne i forordningens bilag I, del B, om animalsk produktion. I disse tilfælde fortrænger bekendtgørelsen forordningens bestemmelser. Tilfældene fremgår af bilag 12. Såvel forordningen som bekendtgørelsens bestemmelser er uddybet i denne vejledning. Det bemærkes at økologireglerne ikke erstatter andre regler der regulerer dansk produktion eller behandling af jordbrugsprodukter. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal alle regler derfor overholdes. 11

16 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Skema om Anmeldelse af lønbehandling (kun rensning/tørring af korn og markfrø) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed og Erklæring om adskillelse under lønbehandling (rensning/tørring) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed. Skema for Ansøgning om autorisation til behandling, produktion, opbevaring, import og salg af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion samt vejledning til udfyldelse. Skema for Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed samt vejledning til udfyldelse. Bilag 4 Skema for Indberetning for økologiautoriserede virksomheder 2005 samt vejledning til udfyldelse. 12

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Gældende fra den 1. november 2005 Ministeriet

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, skal anvendes af virksomheder, der ønsker

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed I skal udfylde skemaet Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, hvis jeres virksomhed ønsker

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Februar 2005 Gældende fra den 28. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk

Plantedirektoratet. Plantedirektoratet. Kontrol af. Foder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. www.pdir.dk Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Foder www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Folderen her fortæller kort, hvorfor Plantedirektoratet

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2005 Gældende fra den 27. maj 2005 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter.

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. BEK nr 716 af 27/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0117-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Landbrugsstyrelsen - Økologikontrollen 29. november 2017, Marianne Christensen, Økologikontrollør Hvem er vi? Vi er ca. 130 jordbrugskontrollører fra fem lokale afdelinger

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Oktober 2006 Gældende fra den 6. oktober 2006 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 25. maj 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 25. maj 2005 Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. maj 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Fødevareministeriets grundnotat

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Juni 2016 Kolofon Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Juni 2016 Denne kontrolinstruks er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 2 af 80 Fødevarestyrelsen December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juli 2004 Gældende fra den 9. juli 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8 2.2 KLAR

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Marts 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Marts 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Vejledning for konventionelle og økologiske jordbrugere der har lidt er økonomisk tab på grund af forekomst af genetisk modificeret (GM) materiale i deres afgrøde Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder

Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Januar 2017 Kontrolinstruks Kontrol hos økologiske virksomheder Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Foto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 286 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 2. afd., 2. kt Sags.nr.: PD 1031/EU1-6 Den 10. april 2007 LBO/MEB/LHD/HIP/DKR/TAER/HLAN

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1)

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) LBK nr 477 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - April 2015 Kolofon Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - April 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016 Vejledning Transportører og lagre af foder 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Nye virksomheder... 3 4. Ophør... 4 5. Kontrol... 4 6. Betaling... 4 7.

Læs mere