Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ODSHERREDHUSET ApS, Asnæs Centret 45, 4550 Asnæs, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lis Kirketerp-Møller, c/o Advodan, Havnepladsen 4-6, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med salg af byggematerialer til fritids- og helårshuse. (511) Klasse 36: Udlejning af fritids- og helårshuse. (511) Klasse 37: Byggeri, reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Highways (730) Indehaver: highways v/henrik Lange, Lamdrupvej 15, 5854 Gislev, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser herunder information om foranstående formidlet via en portal på et globalt computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AUTO IT A/S, Kirkevej 1, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Karsten Havkrog Pedersen, Amagertorv 24, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og -software, herunder downloadable computerprogrammer. (511) Klasse 35: Reklame- og annoncevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder systematisering og tilvejebringelse af forretningsmæssig information på hjemmesider (computerdatabaser med online-adgang for tredjemand), udlejning af reklameplads samt annoncering for andre på internettet. (511) Klasse 41: Uddannelse- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser, herunder design og udvikling af computer hardware og computer software og konsulentbistand i forbindelse hermed samt udvikling, administration og vedligeholdelse af it-løsninger og hjemmesider for andre, programmering af software til brug for leasing og salg af accesstid og online-adgang til computerdatabaser, herunder informationsdatabaser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HTSI (730) Indehaver: DANSK ERHVERV, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsydelser, detailvirksomhed og industriel virksomhed, bistand ved omlægning af erhvervsvirksomheder, rådgivning ved forretningsoplysninger, markedsanalyser, omkostningsanalyser, opinionsundersøgelser, organisering af udstillinger med kommerciel eller reklamemæssige formål, personalerådgivning, salgsfremmende foranstaltninger for andre sekretærvirksomhed samt udarbejdelse af økonomiske prognoser. (511) Klasse 36: Finansiel rådgivningsvirksomhed vedr. forsikringsforhold, udlejning af fast ejendom. (511) Klasse 38: Rådgivning og information vedrørende telekommunikation herunder om udsendelse af information. (511) Klasse 41: Arrangement og ledelse af konferencer og kongresser, seminarer og symposier, rådgivning og afholdelse af specialundervisning og uddannelse, nyhedsformidling. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (730) Indehaver: KREA MEDIE A/S, Skejby Nordlandsvej 303, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optagne computer programmer, optagne radio- og fjernsynsprogrammer, tegnefilm, compact discs, elektroniske bøger, multimedie-produkter, bøger indtalt og overført til lydbærende medium, herunder cd-rom. (511) Klasse 16: Bøger, magasiner, papir og tryksager. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder bogudgivelse, forlagsvirksomhed, produktion af fjernsynsprogrammer, produktion af film og musik. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og hvidt. 2203

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AutoDesktop (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AUTO IT A/S, Kirkevej 1, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Karsten Havkrog Pedersen, Amagertorv 24, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og -software, herunder computersoftware (også tilgængelig online) indeholdende elektroniske hjælpemidler til brug for autobranchen, så som formularer, brugtbilsprisvurdering, bilstatisktik, bildata og nyheder om biler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RHETOR - TROVÆRDIG RETORIK ApS, Vester Farimagsgade 3, 1, 1606 København V, Danmark (511) Klasse 16: Kursusmateriale (dog ikke apparater), inden for coaching, taleskrivning, retorisk analyse og stemmebrugsanalyse. (511) Klasse 35: Strategisk rådgivning (forretningsmæssig) indenfor coaching, taleskrivning, retorisk analyse, stemmebrugsanalyse. (511) Klasse 42: Grafisk designer virksomhed inden for computersoftware. (730) Indehaver: AUTO IT A/S, Kirkevej 1, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Karsten Havkrog Pedersen, Amagertorv 24, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og -software, herunder computersoftware (også tilgængelig online) indeholdende elektroniske hjælpemidler til brug for autobranchen, så som formularer, brugtbilsprisvurdering, bilstatisktik, bildata og nyheder om biler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TransAd (730) Indehaver: A2I SYSTEMS ApS, Nedergade 33, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder markedsføring. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Esbjerg Erhvervsudvikling, Havnegade 1, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kirk & Holm ApS, Nordre Dokkaj 1, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i 100 % cyan. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pharmakon konferencecenter - Ophold med indhold (730) Indehaver: Pharmakon A/S, Milnersvej 42, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 2204

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Øst, Danmark (511) Klasse 09: EDB Software. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisning, herunder formidling af know-how vedrørende miljørigtige og markedsbaserede energisystemer samt brugen af edb-programmer til simulering af disse systemer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELLIPSE JUVIA (730) Indehaver: ELLIPSE A/S, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, apparater til medicinsk og kosmetologisk behandling, lasere til medicinske og kosmetologiske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARADICE (730) Indehaver: PARADIS A/S, Vesterbrogade 12, 5. TV, 1620 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugt saucer, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, barer, caféer, cafeterier, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer, isbarer, restauranter, kantiner; mad og drikke cateringvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: My-Place ApS (730) Indehaver: My-Place ApS, Engtoften 34, 2760 Måløv, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AlphaWine (730) Indehaver: Cabrisco ApS, c/o Kjeld Christiansen, Ordrupvej 73, 1. th., 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 35: Importagentur af vin og spiritus; engros- og detailhandel med vin og spiritus. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARADIS (730) Indehaver: PARADIS A/S, Vesterbrogade 12, 5. TV, 1620 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugt saucer, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, barer, caféer, cafeterier, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer, isbarer, restauranter, kantiner; mad og drikke cateringvirksomhed. (730) Indehaver: Vanilla v/maj-britt Rosenkrands Olsen, Storegade 2, 4550 Asnæs, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 35: Detailhandel med beklædningsgenstande og brugskunst på Internettet. (511) Klasse 42: Design af brugskunst og beklædningsgenstande. (591) Farvetekst: hvid og på poser i sølv 2205

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MASURVO (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMPLIFORM (730) Indehaver: JOAN ØRTING ApS, Overgaden Neden Vandet 45, 5.th., 1414 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Ibfelt, Siebert & Liedke I/S, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, udgivelse af bøger og artikler, herunder på Internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder arrangering og afholdelse af foredrag og kurser vedrørende menneskelige relationer; udgivelse af bøger og artikler, her-under på Internettet; journalistisk virksomhed nemlig skrivning af artikler og tekster om sociale og seksuelle relationer; produktion af TV- og radioprogrammer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOAN ØRTING (730) Indehaver: JOAN ØRTING ApS, Overgaden Neden Vandet 45, 5.th., 1414 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Ibfelt, Siebert & Liedke I/S, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, udgivelse af bøger og artikler, herunder på Internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder arrangering og afholdelse af foredrag og kurser vedrørende menneskelige relationer; udgivelse af bøger og artikler, herunder på Internettet; journalistisk virksomhed nemlig skrivning af artikler og tekster om sociale og seksuelle relationer; produktion af TV- og radioprogrammer. (730) Indehaver: Normeka AS, N-1950 Rømskog, Norge (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal; byggematerialer af metal i form af ekstruderede elementer, slissede og strukne plader, slissede og strukne bånd og bjælker; metalsektioner, bjælker, bærebjælker, søjler, rør, plader; aluminiumsprodukter til bygge- og anlægsformål; varer af aluminium (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Audiocard (730) Indehaver: Sam Vangstrup, Vester Korupvej 24, 9560 Hadsund, Danmark (511) Klasse 16: Postkort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Odorico (730) Indehaver: Odoricostudio v/lina Odorico Ellinger, Vintappervej 8, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 2206

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASKMEBLUU (730) Indehaver: ASKMEBLUU ApS, Christian IX's Gade 2, 2., 1111 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lerbrandt Advokatfirma, Nytorv 5, 1., 1450 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Light & Bright (730) Indehaver: Light & Bright Consult, Hovmarken 4, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, økonomiske prognoser, vikarbureauvirksomhed, rekruttering af personale. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, investeringsvirksomhed, investeringsforening og økonomiske vurderinger. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, afholdelse af seminarer indenfor strategi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAICES (730) Indehaver: Sociedad Anónima Vinã Santa Rita, Av. Apoquindo 3669, 6th Floor, Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 33: Vine. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Feeling's Flame (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dorte Agergaard Jensen (730) Indehaver: Dorte Agergaard Jensen, Irmingersgade 11, 3. th, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, puder. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper - sengetøj, gardiner, metervarer nemlig tekstilstof. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SCANDI-LAMP ApS, Hørvænget 4, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 11: Elektriske- electroniske glødelamper der har ydre form som et alm. stearinlys, forhandles både i 120 volt og 230 volt, begge udgaver i 3 watt og med/til E-12 eller E14 fatning. (511) Klasse 28. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VITA BOOST ApS, Godthåbsvej 6, st th, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, herunder mælkedrikke i form af smoothies, spiselige olier og fedtstoffer, supper, dressinger. (511) Klasse 30: Kaffedrikke, te. (511) Klasse 31: Frisk frugt og grønt. (511) Klasse 32: Frugtdrikke, herunder i form af smoothies, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder information om energi- og vitaminindhold. (730) Indehaver: DIVENTA A/S, Energivej 27, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 37: Rengøring af bygninger (indendørs); rengøring af bygningsfacader; vinduespolering; udryddelse af skadedyr, undtagen for landbruget; viceværtservice, nemlig rengøring og vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer. (511) Klasse 44: Skadedyrsudryddelse for landbruget, havebruget og skovbruget; havearbejde, pasning af græsplæner, træbeskæring; pasning af planter indendørs. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Pantone

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Conwide Electric Appliance Co., Ltd., NO , NAN- HAO MANSION, HUIHAO TOWER, NO. 519 MACHANG ROAD, PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU CITY/ GUANGDONG PROVINCE, Kina (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 11: Kaffemaskiner, elektriske; kaffefiltreringsapparater, elektriske; kaffepercolatorer, elektriske; kedler, elektriske; varmeapparater, elektriske; kaffebrændere; bageriovne; brødristere; gasbrændere; kogeplader; trykkogere [gryder], elektriske; varmedunke; elektriske vifter til personlig brug; tørreapparater og -installationer; luftkonditionerinsapparater; frituregryder, elektriske; køleinstallationer og -maskiner; køleanlæg og installationer; ismaskinger og -apparater; lufttørreapparater; luftkonditioneringsinstallationer; luftrenseapparater og -maskiner; defrostere til køretøjer; emhætter til køkkener; radiatorer, elektriske; desinfektionsapparater; vandvarmere; badeovne; steriliseringsapparater. (730) Indehaver: De Grønne Skobutikker a.m.b.a, c/o Shoe-D-Vision, Grenåvej 637, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailliandelsvirksomhed med, eller opstilling for andre af et udvalg af beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind, huder, kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og sadelmagervarer (undtagen transport af disse varer) sådan at kunder på en hensigtsmæssig måde kan se på og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Thomas Christiansen, Valdemarsgade 24, 2, 6330 Padborg, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: VN Legetøj A/S, Stormosevej 39, 8361 Hasselager, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pink,lyserød,lyseblå oghvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KAMCO (730) Indehaver: KAMCO A/S, Thujavej 13, 5250 Odense SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: KAMCO HOLDING ApS, Thujavej 13, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af finansiering af byggerier. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed; entreprenørvirksomhed i form af anlægsvirksomhed, byggevirksomhed, byggetekniske opgaver, inspektion og vedligeholdelse af bygningskonstruktioner og bygningsinstallationer, byggeteknisk rådgivning om driftstekniske forhold; gravearbejder. (511) Klasse 42: Ingeniørmæssig og arkitektonisk rådgivning og teknologiske tjenesteydelser udført af entreprenører; udarbejdelse af byggeplaner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Salgsmåleren (730) Indehaver: Vision 2 v/lars Kristian Skaarup, Rypebakken 15, 5210 Odense NV, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed, nemlig analyse af salgseffektivitet, kundetilfredshed, kundeloyalitet og salgsoptimering. 2208

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAPRICE (730) Indehaver: V&S Vin & Sprit Aktiebolag, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Quick Response (730) Indehaver: Opco A/S, Messingvej 7, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 01: Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand og garvestoffer. (511) Klasse 05: Næringsmidler til spædbørn, materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfiktionsmidler. (511) Klasse 10: Kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (730) Indehaver: MICHAEL ANDREASEN A/S, Bøllemosevej 13, 3550 Slangerup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner til brug for gartneri, havebrug, skovbrug og landbrug, herunder til klipning af hække, levende hegn, landskabspleje, træfældning, træforarbejdelse og knusning af grenaffald; maskinværktøj. (511) Klasse 37: Snerydning, saltning; oprydning og bortkørsel af landbrugs-, havebrugs-, skovbrugs- og træprodukter. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, gartnerivirksomhed herunder anlægsgartnerivirksomhed, hækkeklipning, hegnsklipning, træfældning, stubfræsning, flishugning, knusning af grenaffald, professionel rådgivning, vejledning og vurdering i forbindelse med alle foranstående tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NLP Selvledelse (730) Indehaver: FELDSTEDT CONSULTING ApS, Solholt 6, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rolskov (730) Indehaver: Jose Larrucea, Avenida de Roma 148, 7 Segunda, ES Barcelona, Spanien (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (591) Farvetekst: colours claimed: red and black (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copenhagen Catwalk (730) Indehaver: Fonden Wonderful Copenhagen, Gammel Kongevej 1, 1610 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer. (730) Indehaver: OLAV ROLSKOV, Tingskoven 7, 8310 Tranbjerg J, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, næringsmidler til dyr, malt; blomsterløg. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.salg af diverse planter til ude og inde som for eksempel :- haveplanter- potteplanter- blomster (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs- og havebrugsvirksomhed; planteskoler og gartnerier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Læringscoach (730) Indehaver: ARGO - CONSULTING V/JAN HANSEN, Klosterbanken 44, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed. 2209

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Alulet Carport (730) Indehaver: Timberman Denmark A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Danmark (511) Klasse 06: Materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ole Leth Hansen, Fædalhøjvej 7, 8830 Tjele, Danmark; Kathrine Grethe Nielsen, Fædalhøjvej 7, 8830 Tjele, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs- og havebrugsprodukter; levende dyr i form af heste. (511) Klasse 37: Bygning af ridebaner; opsætning af hegn. (511) Klasse 42: Teknisk projektering af ridebaner og hegn. (511) Klasse 44: Landskabsarkitektvirksomhed, nemlig projektering og tegning af haver; landskabsgartnervirksomhed, nemlig anlægning og plantning af græs, plæneklipning, beskæring, træfældning samt belægningsarbejde, herunder med fliser; konsulentvirksomhed vedrørende haver; skovbrugsvirksomhed; opdræt af heste. (730) Indehaver: Martin Security Smoke A/S, Olof Palmes Alle 18, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Don Mack (730) Indehaver: Buddy Bixen v/donland I/S v/kasper Stecher Svensson & Sanne Brigsted Jørgensen, Tinghusgade 31, 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, så andre får mulighed for- på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder detailhandel og engroshandel med ovenstående varer, herunder også via et globalt netværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Café Sygemeldt (730) Indehaver: Klarkurs v/susanne R Kjær, Sortedam Dossering 45A. st. tv., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ongobongo (730) Indehaver: MKF DANMARK ApS, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlexStart (730) Indehaver: FRYDKJÆR A/S, Tueager 1, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Simpatico A/S, Studsgade 22, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 2210

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COLORIT OSTED A/S, Alfarvejen 61, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser); polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic); ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FJORDGÅRDEN (730) Indehaver: Kjeld Petersen, Fredericiavej 82, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kundeambassadør (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Afbetalingskredit, afbetalingslån, finansielle afregningskontorer, finansiel bistand vedrørende afvikling af virksomheder, aktuarvirksomhed, finansielle analyser, bankvirksomhed, boliganvisning af lejligheder, brandforsikring, forvaltning af båndlagt kapital, båndlæggelse under kuratel, finansielle clearingkontorer, deponering af værdigenstande, ejendomsmæglervirksomhed, elektroniske overførsler af penge, forvaltning af etageejendomme, factoring, forvaltning af fast ejendom, finansiel clearing, finansiel information, finansiel rådgivningsvirksomhed, finansiel sponsorering, finansielle vurderinger vedrørende forsikring, bankvirksomhed samt fast ejendom; finansiering, finansiering af afbetalinger, fondsbørsmæglere, fondsbørsnoteringer, formueforvaltning, forsikringsmæglervirksomhed, forsikringsvirksomhed, forvaltning af fast ejendom, forvaltning af formuer, forvaltning af midler under formyndere, homebanking, indsamlinger til velgørenhed, finansiel information, information vedrørende forsikringsforhold, inkassobureauer, investering af kapital, investeringsforeninger, kapitalinvestering, sikkerhedsstillelse imod kaution, kautionering, kautionistvirksomhed, kreditgivning, kreditkontrakter, kreditkortservice, finansiel bistand vedrørende likvidation af virksomheder, livsforsikring, lombardlån, lån i form af finansiering, lån imod pant, mæglervirksomhed, opbevaring i depot af værdipapirer og genstande, opkrævning af husleje, organisering af indsamlinger, pantelånervirksomhed, pensionskassevirksomhed, udstedelse af rejsechecks, rådgivning vedrørende forsikringsforhold, sikkerhedsstillelse i form af kaution, vurdering af skatteforhold, skatteligning, sparekassevirksomhed, sygeforsikring, søforsikring, tjenesteydelser vedrørende kreditkort, udlejning af fast ejendom, kontorlokaler, landbrugsejendomme samt lejligheder; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom, udstedelse af kreditkort og værdikuponer; ulykkesforsikring, valutaudstedelse, veksling af penge, verifikation af checks, vurdering af fast ejendom, vurderinger af skatteforhold, værdifastsættelse af fast ejendom, økonomiske vurderinger vedrørende forsikring, bankvirksomhed og fast ejendom. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANDICARE (730) Indehaver: Handicare A/S, Jernholmen 41, 2650 Hvidovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 07: Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; helping devices for elderly and handicapped people in the form of special lifting devices, stationary and mobile; parts and fittings for all aforementioned goods. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; helping devices for elderly and handicapped people in the form of depressurizing cushions, beds, chairs, walking aids, namely walking frames, wheeled trolleys adapted for use as walking aids; parts and fittings for all aforementioned goods. (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; helping devices for elderly and handicapped people in the form of wheelchairs, manual wheelchairs, electric wheelchairs, wheelchair cushions; parts and fittings for all afore-mentioned goods. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; helping devices for elderly and handicapped people in the form of specially designed furniture, cushions, beds, chairs; parts and fittings for all afore-mentioned goods. 2211

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADVALUE SEARCH (730) Indehaver: Acrute International AB, Pipersgaten 27, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Personalerekruttering; psykologisk testning ved rekruttering; formidling og udlejning af arbejdskraft. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RUPERT (730) Indehaver: L Ormarins (Pty) Limited, a South African limited liabillity company of Santam Building, Burg Street, Cape Tow, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ximplix (730) Indehaver: TRIOLOGIX ApS, Lyngvej 30, 4683 Rønnede, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INFARM A/S, Systemvej 10, 9200 Aalborg SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og anlæg til landbrug, skovbrug og havebrug,samt dele til disse varer. (511) Klasse 11: Maskiner og anlæg til behandling og rensning af gylle, vand og spildevand, samt dele til disse varer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande,herunder særlig af gylle, vand og spildevand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stress112 (730) Indehaver: AXEPT A/S, Østerskovvej 25 A, 6340 Kruså, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatkontoret Brøting, Tobaksgården 9, st., 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: AD HOC TRANSLATØRSERVICE A/S, Fredericiagade 16, 1310 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 41: Translatør- og oversættervirksomhed, herunder konferencetolkning, oversættelse og sprogrevision. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INFARM A/S, Systemvej 10, 9200 Aalborg SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og anlæg til landbrug, skovbrug og havebrug,samt dele til disse varer. (511) Klasse 11: Maskiner og anlæg til behandling og rensning af gylle,vand og spildevand, samt dele til disse varer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande,herunder særlig af gylle, vand og spildevand. 2212

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WE MAKE SPORT ALIVE (730) Indehaver: SPORT DANMARK A/S, Fabriksparken 19, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Parfumerivarer, kosmetiske præparater, hårvand, sæbe og tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af dissematerialer ( ikke indeholdt i andre klasser ), skind og huder, kufferter og rejsetasker, tasker, herunder sportstasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), tasker af læder og stof, særligt udformet til transport af sportsartikler. (511) Klasse 35: Detailhandel med parfumerivarer, kosmetiske produkter, lædervarer, varer fremstillet af læderimitationer, tasker, beklædning, fodtøj, hovedbeklædning, sportsartikler og -udstyr, gymnastikartikler og -udstyr også via Internettet; annonce- og reklamevirksomhed. (730) Indehaver: ETP CONSULT ApS, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokathuset Eegholm A/S, Kampmannsgade 12, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 07: Stationære og mobile generatoranlæg til elektricitet eller nødstrøm. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; fjernkontrolapparater herunder elektriske installationer til kontrol af signaler, elektriske processer og jernkontrol af elmåling; transformere, transformerstationer og elektriske koblings- og fordelingsstationer ikke indeholdt i andre klasser; elektroniske opslagstavler, elektriske kraft- og styringstavler, herunder hovedtavler og gruppetavler; data- og telefonanlæg; brandalarmanlæg, brandvarslingsanlæg, nødstrømsapparater. (511) Klasse 11: Belysningsanlæg, brandventilationsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir- og papvarer; tryksager, annonce- og reklamemateriale; instruktions- og undervisningsmateriale; papirhandlervarer; kontorartikler, herunder brevhoveder, notesblokke, visitkort, årsregnskaber, nyhedsbreve, cirkulærer, fakturaer, kalendere, dagbøger, etiketter, konvolutter (papirhandlervarer), selvklæbende etiketter (ikke indeholdt i andre klasser); pap- og plasticmateriale til emballeringsbrug; klicheer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 35: Udarbejdelse af økonomiske driftsvurderinger og driftsberegninger; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder planlægning af forretningsmæssig karakter. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Distribution af energi. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder om energi, elforsyngsvirksomhed, miljøprojekter, miljøstudier, data- og telefonanlæg, elektriske installationer, elforsyningssikkerhed, elektriske kraft- og styringstavler, energioptimering, styringer, CE-mærkning, brandalarmanlæg, brandvarslingsanlæg og brandventilationsinstallationer og vedligeholdelse. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, ingeniør-vurderinger, -rapporter, -projektering, -evalueringer, -beregninger; rådgivningsvirksomhed, nemlig rådgivning vedrørende energi, elforsyningsvirksomhed, miljøprojekter, miljøstudier, data og telefonanlæg, elektriske installationer, elforsyningssikkerhed, elektriske kraft- og styringstavler, energioptimering, styring, CE-mærkning, brandalarmanlæg, brandvarslingsanlæg og brandventilationsinstallationer og vedligeholdelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACashCard (730) Indehaver: ACashCard Ltd., c/o Krogh & Partners Ltd., 823 Salisbury House, 29 Finsbury Circus, London ED2M 5QQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NanoCare (730) Indehaver: Widex A/S, Ny Vestergårdsvej 25, 3500 Værløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 10: Tilbehør til høreapparater, nemlig voksfang 2213

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STRONGER TOGETHER (730) Indehaver: SOLAR A/S, Haderslevvej 25, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter, nemlig apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering og kontrol af elektricitet; elektriske apparater og instrumenter samt tilbehør hertil i form af afbryderdåser, afbrydere amperemetre og drosselspoler, elektriske apparater til fjerntænding og til tiltrækning og udryddelse af insekter, elektrisk tråd, elektriske armaturer, elektriske ledninger, elektriske kabler, stikkontakter og stikdåser, elektromagnetiske spoler, elektriske elementer, fjernbryderkontakter, forbindelsesklemmer, elektriske forbindelsesled og forbindelsesstykker til elektriske ledninger, elektriske fordelingsskabe, forgreningsled og dåser til elektriske formål, kapper til elektriske ledninger, isoleret kobbertråd, elektriske kondensatorer, elektriske kontakter, elektriske ledere, elektriske ledningsnet, elektriske omskiftere og relæer, elektriske spoler og holdere hertil, elektriske låse, elektriske omformere, elektriske spændingsbegrænsere og spændingsledere, elektriske strømvendere og strømafbrydere, strømfordelingstavler, elektroniske transistorer, transformere, voltmetre; måleapparater (ikke til medicinsk brug), herunder elektriske måle instrumenter, omdrejningstællere, temperaturindikatorer, termostater, belysningsmålere, trykmålere og trykmåleapparater, smeltesikringer og smeltetråd; signaleringsapparater og - instrumenter, herunder akustiske alarmer, alarmapparater, brand- og lydalarmer, elektriske alarmklokker, elektriske brummere, detektorer, herunder røgdetektorer, elektriske dørklokker, signalklokker, automatiske kontakture, ringeapparater, signallanterner, signaltavler, lysende eller mekaniske sirener, tyverialarmindretninger samt tyverihindrende elektriske installationer; batterier, herunder elektriske samt opladere til batterier; elektriske loddeapparater og loddejern; optiske apparater og instrumenter, lysledere, elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer, elektriske kontrolapparater og paneler, lynafledere, vaterpas, computer software, computer hardware, mobiltelefoner; elektriske apparater til datafangst, herunder elektroniske stregkode- og chiplæsere. (511) Klasse 11: Apparater, udstyr og armaturer til sanitetsinstallationer, køleog opvarmningsapparater, ventilationsapparater. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration og markedsføring; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig bistand ved køb af varer og tjenesteydelser for andre; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, nemlig elektriske apparater, instrumenter, kabler og komponenter, databehandlingsapparater, apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation samt sanitetsinstallationer, armaturer til badeinstallationer og varmluftsbade (samt tilbehør til alle førnævnte varer); administration af datastyrede arkiver; rådgivning vedrørende alle førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, lagerstyring, opbevaring af varer. (511) Klasse 41: Undervisning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Essence of Sweden (730) Indehaver: SPADK ApS, Hvolgården 37, V Hassing, 9310 Vodskov, Danmark (511) Klasse 11: Spabade, brusekabiner, dampkabiner, apparater til opvarmning af saunaer, toiletter, brusepaneler, håndvaske, alle de foranstående af svensk oprindelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CO16 (730) Indehaver: RDS MONTANA GRUPPEN INVEST ApS, Enghaven 9, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, herunder møbler til opbevaring, stole, borde, sofaer, reoler (møbler) og reolsystemer (møbler), podier (møbler), bænke (møbler), diske (møbler), fodskamler, kommoder, pulte, skrivepulte, taburetter, udstillingsstativer, vitriner (møbler), receptionsskranke (møbler), senge, hylder, spejle. (511) Klasse 37: Dekorering af udstillinger til kommercielle formål, installation, opbygning og reparation særlig af forretninger og butikker. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, herunder butiksindretning, industrielt design, herunder design af møbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLEANTECH CAPITAL (730) Indehaver: Vækstfonden, Strandvejen 104 A, 3, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, kapitalinvestering, valutarisk virksomhed, finansiering, finansiel rådgivning, finansielle vurderinger (fast ejendom) og finansiel information. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: eyecam (730) Indehaver: EYECAM ApS, Kresten Smed Stræde 6, 3670 Veksø Sjælland, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 41: Foreninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ASSEMBLE A/S, Valeursvej 12, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma NORDIA I/S, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, computer hardware, computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: IT-konsulentbistand (teknologiske tjenesteydelser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2214

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TrueShop (730) Indehaver: EDB Gruppen A/S, Industrivej Syd 13 C, Birk, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Software, i form af computersoftware, herunder computersoftware til fjernsupport. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse af datamaskiner, samt rådgivning herom. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling og vedligeholdelse af software; videnskabelig og industriel forskning; design og udvikling af softwareprogrammer, herunder softwareprogrammer i form af udviklingsværktøjer til brug ved fjernsupport; vedligeholdelse af datasystemer, IT-netværk og softwareprogrammer, samt rådgivning herom; edb-programmering; individuel design og udvikling af softwareprogrammer, datasystemer og IT-netværk for tredjemand. (511) Klasse 45: Licensering af computer software, nemlig tildeling af brugsrettigheder til software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STEELWEAR (730) Indehaver: POWER INVEST ApS, Ahornvænget 20, 7800 Skive, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokathuset A/S, Resenvej 83, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker. 2215

16 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: PRO VITA (730) Indehaver: AS Forma, Postboks 4644, Sofienberg, NO-0506 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; diætetisk margarine til ernæring (medicinsk); kosttilskud. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter; oste; kaviar; spiselige olier og fedtstoffer; margarine, herunder diætetisk margarine til ernæring (ikke-medicinsk); smør. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, bagværk og konditorivarer, kagedeje, konfekturevarer, spiseis; iscreme; honning; sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, færdigblandede sovse; pulver til sovse; krydderier; råis; boullion; sukker-varer; mayonnaise; nudler, pasta; postejer (bagværk); patéer; buddinger; salatdressinger; chokolade; smørrebrød; sushi. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand; kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: IBUS (730) Indehaver: Holm Christensen Biosystemer ApS, Odinshøjvej 116, 3140 Ålsgårde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugs øjemed, gødningsmidler, ildslukningsmidler; kemiske produkter i form af ethanol og biothanol. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmidler), herunder ethanol og bioethanol. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); maskiner og udstyr til udvinding og udnyttelse af ethanol og bioethanol; maskiner og udstyr til udvinding og udnyttelse af biomasse. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse at lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, software (downloadable eller optaget); ildslukningsapparater; alarmapparater. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser; energidistribution og - transmission. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder forarbejdning af produkter, fx biomasse, til brug ved fremstilling af ethanol, bioethanol og elektricitet; produktion af ethanol, bioethanol og elektricitet; bearbejdelse og behandling af biomasse i form af udvinding og udnyttelse af biomasse. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskningsvirksomhed; alle de nævnte ydelser også i forbindelse med udvinding og udnyttelse af biomasse. 2216

17 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

18 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mach ApS, Blokken 9, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mach ApS, Blokken 9, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LunarWorks Holding AB, Saltmätargatan 9, 2 tr, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Lergravsvej 59, 3., 2300 København S, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carl Allers Etablissement, Aktieselskab, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carl Allers Etablissement, Aktieselskab, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carl Allers Etablissement, Aktieselskab, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carl Allers Etablissement, Aktieselskab, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carl Allers Etablissement, Aktieselskab, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Recip AB, Bränningevägen 12, S Årsta, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mach ApS, Blokken 9, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ACO Hud Nordic AB, Box 622, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ACO Hud Nordic AB, Box 622, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ACO Hud Nordic AB, Box 622, S Upplands Väsby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HLT Conrad IP LLC, a limited liability company of the State of Delaware, 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, California 90210, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HLT Conrad IP LLC, a limited liability company of the State of Delaware, 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, California 90210, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ANW AG, Zurlindenstrasse 52 a, 8003 Zürich ZH, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark 2218

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danfoss Redan A/S, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danfoss A/S, Patentafdelingen, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: P. Group S.r.l., Via Carlo Goldoni 11, Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TELERGON, S.A., Carretera Castellón - Polígono Insider, La Cartuja, Baja (Zaragoza), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wyeth, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: El Charro S.r.l., Piazza dei Quiriti 3, I Rome, Italien (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: El Charro S.r.l., Piazza dei Quiriti 3, I Roma, Italien (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ELSAM A/S, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sandoz A/S, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dako Colorado, Inc., a corporation of the State of Colorado, 4850 Innovation Drive, Fort Collins, Colorado, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mexx Europe B.V., Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 2219

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALIAX A/S, Urlevvej 6, 8783 Hornsyld, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Juncker & Dahl-Nielsen, Havnepladsen 2, 7100 Vejle, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Resekortet i Norden AB, c/o SLTF Service AB, Box 1108, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tyco Electronics Corporation a Pennsylvania corporation, 2901 Fulling Mill Road, Middletown, Pennsylvania 17057, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tyco Electronics Corporation a Pennsylvania corporation, 2901 Fulling Mill Road, Middletown, Pennsylvania 17057, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 2220

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1345 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 129. årgang. 2008-01-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 129. årgang. 2008-01-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 129. årgang. 2008-01-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 183 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 127. årgang. 2006-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 127. årgang. 2006-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 127. årgang. 2006-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 283 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere