Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ODSHERREDHUSET ApS, Asnæs Centret 45, 4550 Asnæs, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lis Kirketerp-Møller, c/o Advodan, Havnepladsen 4-6, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med salg af byggematerialer til fritids- og helårshuse. (511) Klasse 36: Udlejning af fritids- og helårshuse. (511) Klasse 37: Byggeri, reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Highways (730) Indehaver: highways v/henrik Lange, Lamdrupvej 15, 5854 Gislev, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser herunder information om foranstående formidlet via en portal på et globalt computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AUTO IT A/S, Kirkevej 1, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Karsten Havkrog Pedersen, Amagertorv 24, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og -software, herunder downloadable computerprogrammer. (511) Klasse 35: Reklame- og annoncevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder systematisering og tilvejebringelse af forretningsmæssig information på hjemmesider (computerdatabaser med online-adgang for tredjemand), udlejning af reklameplads samt annoncering for andre på internettet. (511) Klasse 41: Uddannelse- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser, herunder design og udvikling af computer hardware og computer software og konsulentbistand i forbindelse hermed samt udvikling, administration og vedligeholdelse af it-løsninger og hjemmesider for andre, programmering af software til brug for leasing og salg af accesstid og online-adgang til computerdatabaser, herunder informationsdatabaser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HTSI (730) Indehaver: DANSK ERHVERV, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsydelser, detailvirksomhed og industriel virksomhed, bistand ved omlægning af erhvervsvirksomheder, rådgivning ved forretningsoplysninger, markedsanalyser, omkostningsanalyser, opinionsundersøgelser, organisering af udstillinger med kommerciel eller reklamemæssige formål, personalerådgivning, salgsfremmende foranstaltninger for andre sekretærvirksomhed samt udarbejdelse af økonomiske prognoser. (511) Klasse 36: Finansiel rådgivningsvirksomhed vedr. forsikringsforhold, udlejning af fast ejendom. (511) Klasse 38: Rådgivning og information vedrørende telekommunikation herunder om udsendelse af information. (511) Klasse 41: Arrangement og ledelse af konferencer og kongresser, seminarer og symposier, rådgivning og afholdelse af specialundervisning og uddannelse, nyhedsformidling. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (730) Indehaver: KREA MEDIE A/S, Skejby Nordlandsvej 303, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optagne computer programmer, optagne radio- og fjernsynsprogrammer, tegnefilm, compact discs, elektroniske bøger, multimedie-produkter, bøger indtalt og overført til lydbærende medium, herunder cd-rom. (511) Klasse 16: Bøger, magasiner, papir og tryksager. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder bogudgivelse, forlagsvirksomhed, produktion af fjernsynsprogrammer, produktion af film og musik. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og hvidt. 2203

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AutoDesktop (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AUTO IT A/S, Kirkevej 1, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Karsten Havkrog Pedersen, Amagertorv 24, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og -software, herunder computersoftware (også tilgængelig online) indeholdende elektroniske hjælpemidler til brug for autobranchen, så som formularer, brugtbilsprisvurdering, bilstatisktik, bildata og nyheder om biler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RHETOR - TROVÆRDIG RETORIK ApS, Vester Farimagsgade 3, 1, 1606 København V, Danmark (511) Klasse 16: Kursusmateriale (dog ikke apparater), inden for coaching, taleskrivning, retorisk analyse og stemmebrugsanalyse. (511) Klasse 35: Strategisk rådgivning (forretningsmæssig) indenfor coaching, taleskrivning, retorisk analyse, stemmebrugsanalyse. (511) Klasse 42: Grafisk designer virksomhed inden for computersoftware. (730) Indehaver: AUTO IT A/S, Kirkevej 1, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Karsten Havkrog Pedersen, Amagertorv 24, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og -software, herunder computersoftware (også tilgængelig online) indeholdende elektroniske hjælpemidler til brug for autobranchen, så som formularer, brugtbilsprisvurdering, bilstatisktik, bildata og nyheder om biler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TransAd (730) Indehaver: A2I SYSTEMS ApS, Nedergade 33, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder markedsføring. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Esbjerg Erhvervsudvikling, Havnegade 1, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kirk & Holm ApS, Nordre Dokkaj 1, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i 100 % cyan. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pharmakon konferencecenter - Ophold med indhold (730) Indehaver: Pharmakon A/S, Milnersvej 42, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 2204

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Øst, Danmark (511) Klasse 09: EDB Software. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisning, herunder formidling af know-how vedrørende miljørigtige og markedsbaserede energisystemer samt brugen af edb-programmer til simulering af disse systemer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELLIPSE JUVIA (730) Indehaver: ELLIPSE A/S, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, apparater til medicinsk og kosmetologisk behandling, lasere til medicinske og kosmetologiske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARADICE (730) Indehaver: PARADIS A/S, Vesterbrogade 12, 5. TV, 1620 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugt saucer, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, barer, caféer, cafeterier, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer, isbarer, restauranter, kantiner; mad og drikke cateringvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: My-Place ApS (730) Indehaver: My-Place ApS, Engtoften 34, 2760 Måløv, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AlphaWine (730) Indehaver: Cabrisco ApS, c/o Kjeld Christiansen, Ordrupvej 73, 1. th., 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 35: Importagentur af vin og spiritus; engros- og detailhandel med vin og spiritus. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARADIS (730) Indehaver: PARADIS A/S, Vesterbrogade 12, 5. TV, 1620 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugt saucer, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, barer, caféer, cafeterier, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer, isbarer, restauranter, kantiner; mad og drikke cateringvirksomhed. (730) Indehaver: Vanilla v/maj-britt Rosenkrands Olsen, Storegade 2, 4550 Asnæs, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 35: Detailhandel med beklædningsgenstande og brugskunst på Internettet. (511) Klasse 42: Design af brugskunst og beklædningsgenstande. (591) Farvetekst: hvid og på poser i sølv 2205

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MASURVO (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMPLIFORM (730) Indehaver: JOAN ØRTING ApS, Overgaden Neden Vandet 45, 5.th., 1414 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Ibfelt, Siebert & Liedke I/S, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, udgivelse af bøger og artikler, herunder på Internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder arrangering og afholdelse af foredrag og kurser vedrørende menneskelige relationer; udgivelse af bøger og artikler, her-under på Internettet; journalistisk virksomhed nemlig skrivning af artikler og tekster om sociale og seksuelle relationer; produktion af TV- og radioprogrammer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOAN ØRTING (730) Indehaver: JOAN ØRTING ApS, Overgaden Neden Vandet 45, 5.th., 1414 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Ibfelt, Siebert & Liedke I/S, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, udgivelse af bøger og artikler, herunder på Internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder arrangering og afholdelse af foredrag og kurser vedrørende menneskelige relationer; udgivelse af bøger og artikler, herunder på Internettet; journalistisk virksomhed nemlig skrivning af artikler og tekster om sociale og seksuelle relationer; produktion af TV- og radioprogrammer. (730) Indehaver: Normeka AS, N-1950 Rømskog, Norge (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal; byggematerialer af metal i form af ekstruderede elementer, slissede og strukne plader, slissede og strukne bånd og bjælker; metalsektioner, bjælker, bærebjælker, søjler, rør, plader; aluminiumsprodukter til bygge- og anlægsformål; varer af aluminium (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Audiocard (730) Indehaver: Sam Vangstrup, Vester Korupvej 24, 9560 Hadsund, Danmark (511) Klasse 16: Postkort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Odorico (730) Indehaver: Odoricostudio v/lina Odorico Ellinger, Vintappervej 8, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 2206

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASKMEBLUU (730) Indehaver: ASKMEBLUU ApS, Christian IX's Gade 2, 2., 1111 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lerbrandt Advokatfirma, Nytorv 5, 1., 1450 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Light & Bright (730) Indehaver: Light & Bright Consult, Hovmarken 4, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, økonomiske prognoser, vikarbureauvirksomhed, rekruttering af personale. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, investeringsvirksomhed, investeringsforening og økonomiske vurderinger. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, afholdelse af seminarer indenfor strategi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RAICES (730) Indehaver: Sociedad Anónima Vinã Santa Rita, Av. Apoquindo 3669, 6th Floor, Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 33: Vine. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Feeling's Flame (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dorte Agergaard Jensen (730) Indehaver: Dorte Agergaard Jensen, Irmingersgade 11, 3. th, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, puder. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper - sengetøj, gardiner, metervarer nemlig tekstilstof. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SCANDI-LAMP ApS, Hørvænget 4, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 11: Elektriske- electroniske glødelamper der har ydre form som et alm. stearinlys, forhandles både i 120 volt og 230 volt, begge udgaver i 3 watt og med/til E-12 eller E14 fatning. (511) Klasse 28. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VITA BOOST ApS, Godthåbsvej 6, st th, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, herunder mælkedrikke i form af smoothies, spiselige olier og fedtstoffer, supper, dressinger. (511) Klasse 30: Kaffedrikke, te. (511) Klasse 31: Frisk frugt og grønt. (511) Klasse 32: Frugtdrikke, herunder i form af smoothies, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder information om energi- og vitaminindhold. (730) Indehaver: DIVENTA A/S, Energivej 27, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 37: Rengøring af bygninger (indendørs); rengøring af bygningsfacader; vinduespolering; udryddelse af skadedyr, undtagen for landbruget; viceværtservice, nemlig rengøring og vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer. (511) Klasse 44: Skadedyrsudryddelse for landbruget, havebruget og skovbruget; havearbejde, pasning af græsplæner, træbeskæring; pasning af planter indendørs. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Pantone

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Conwide Electric Appliance Co., Ltd., NO , NAN- HAO MANSION, HUIHAO TOWER, NO. 519 MACHANG ROAD, PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU CITY/ GUANGDONG PROVINCE, Kina (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 11: Kaffemaskiner, elektriske; kaffefiltreringsapparater, elektriske; kaffepercolatorer, elektriske; kedler, elektriske; varmeapparater, elektriske; kaffebrændere; bageriovne; brødristere; gasbrændere; kogeplader; trykkogere [gryder], elektriske; varmedunke; elektriske vifter til personlig brug; tørreapparater og -installationer; luftkonditionerinsapparater; frituregryder, elektriske; køleinstallationer og -maskiner; køleanlæg og installationer; ismaskinger og -apparater; lufttørreapparater; luftkonditioneringsinstallationer; luftrenseapparater og -maskiner; defrostere til køretøjer; emhætter til køkkener; radiatorer, elektriske; desinfektionsapparater; vandvarmere; badeovne; steriliseringsapparater. (730) Indehaver: De Grønne Skobutikker a.m.b.a, c/o Shoe-D-Vision, Grenåvej 637, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailliandelsvirksomhed med, eller opstilling for andre af et udvalg af beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind, huder, kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske og sadelmagervarer (undtagen transport af disse varer) sådan at kunder på en hensigtsmæssig måde kan se på og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Thomas Christiansen, Valdemarsgade 24, 2, 6330 Padborg, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: VN Legetøj A/S, Stormosevej 39, 8361 Hasselager, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pink,lyserød,lyseblå oghvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KAMCO (730) Indehaver: KAMCO A/S, Thujavej 13, 5250 Odense SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: KAMCO HOLDING ApS, Thujavej 13, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af finansiering af byggerier. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed; entreprenørvirksomhed i form af anlægsvirksomhed, byggevirksomhed, byggetekniske opgaver, inspektion og vedligeholdelse af bygningskonstruktioner og bygningsinstallationer, byggeteknisk rådgivning om driftstekniske forhold; gravearbejder. (511) Klasse 42: Ingeniørmæssig og arkitektonisk rådgivning og teknologiske tjenesteydelser udført af entreprenører; udarbejdelse af byggeplaner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Salgsmåleren (730) Indehaver: Vision 2 v/lars Kristian Skaarup, Rypebakken 15, 5210 Odense NV, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed, nemlig analyse af salgseffektivitet, kundetilfredshed, kundeloyalitet og salgsoptimering. 2208

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAPRICE (730) Indehaver: V&S Vin & Sprit Aktiebolag, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Quick Response (730) Indehaver: Opco A/S, Messingvej 7, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 01: Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand og garvestoffer. (511) Klasse 05: Næringsmidler til spædbørn, materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfiktionsmidler. (511) Klasse 10: Kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (730) Indehaver: MICHAEL ANDREASEN A/S, Bøllemosevej 13, 3550 Slangerup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner til brug for gartneri, havebrug, skovbrug og landbrug, herunder til klipning af hække, levende hegn, landskabspleje, træfældning, træforarbejdelse og knusning af grenaffald; maskinværktøj. (511) Klasse 37: Snerydning, saltning; oprydning og bortkørsel af landbrugs-, havebrugs-, skovbrugs- og træprodukter. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, gartnerivirksomhed herunder anlægsgartnerivirksomhed, hækkeklipning, hegnsklipning, træfældning, stubfræsning, flishugning, knusning af grenaffald, professionel rådgivning, vejledning og vurdering i forbindelse med alle foranstående tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NLP Selvledelse (730) Indehaver: FELDSTEDT CONSULTING ApS, Solholt 6, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rolskov (730) Indehaver: Jose Larrucea, Avenida de Roma 148, 7 Segunda, ES Barcelona, Spanien (511) Klasse 35: Annoncevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (591) Farvetekst: colours claimed: red and black (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copenhagen Catwalk (730) Indehaver: Fonden Wonderful Copenhagen, Gammel Kongevej 1, 1610 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer. (730) Indehaver: OLAV ROLSKOV, Tingskoven 7, 8310 Tranbjerg J, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, næringsmidler til dyr, malt; blomsterløg. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.salg af diverse planter til ude og inde som for eksempel :- haveplanter- potteplanter- blomster (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs- og havebrugsvirksomhed; planteskoler og gartnerier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Læringscoach (730) Indehaver: ARGO - CONSULTING V/JAN HANSEN, Klosterbanken 44, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed. 2209

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 579 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2051 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1035 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 3. 121. årgang. 2000-01-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 67 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 319 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere