Ætesmedlemoooo. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.5O S eptember ,,,Ø:.- rji!y,; t:t,' t*ffi* Wi*t. S{*r* rth:lwfu,tiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ætesmedlemoooo. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.5O S eptember 1990. ,,,Ø:.- rji!y,; t:t,' t*ffi* Wi*t. S{*r* rth:lwfu,tiu"

Transkript

1 @TB+alIræESæE\Z Nr.5O S eptember 1990,,,Ø:.- rji!y,; Wi*t ffittm fnf 'niiitott'i,,:t!;l i ii :Lii,,, $16gt ::' r.f,#{tie,l e S{*r* rth:lwfu,tiu t:t,' fr#'irs,li,*'!'!,'trrrr,.*ttllwt t*ffi* Ætesmedlemoooo Dansk Fotohistorisk Selskab

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Formand Næstformand Redaktør Kasserer Bestyrelse Jylland Niels Resdahl-Jensen Rygårds Alle 3 3A 2goo Hellerup. 31 6z o9 6z Tune Laug Vanløse Alle 8o 2720 Vanløse Flemming Berendt Teglgårdsvej 3oB 3o5o Humlebæk Niels-Ove Rolighed Terpetvej Tårs r Ole Knudsen Skt. Jørgensvej ro 4ooo Roskilde Svenn Hugo Poulsvej r 4o4o Jyllinge Kaj Kempel Overager to 7r2o Vejle øst rr Æresmedlem: Flemming Anholm. Sigfred Løvstad. D.F.S. Mødelokaler: østerbro MEDBORGERHUS ÅnHusGADE ro3 KøBENHAVN ø. FORMIDLINGSSALG afholdes i april og december måned. Medlemsskab obligatorisk. Sælger og køber betaler hver rooå afsalgsprisen i salær til ET MUSEUM BLIVER TIL... Flemming Berendt HISTORIEN OM PETER ELFELT. KONGELIG HOFFOTOGRAF. Flemming Berendt. ELFELT's KINOOPTAGER NR. 2Sz. Sigfred Løvstad. THE PENCIL OF NATURE. Hans Berggreen. AGFA KAMERAER. Lars Schdnberg-Hemme. AGFA HISTORAMA. DIT OG DAT. FO R M IDLINGSSALGSL ISTEN. MøDERÆKKEN. SOPHUS JUNCKER-JENSEN. HER ER MIT LIV... ERINDRINGER. SPALTELUKKEREN. r.marts og r.november. Tilbud pr. brev fremsendes til: TUNE LAUG, VANLØSE ALLE 80, ztzi VANLøSE. TELEFON: Alle rettigheder forbeholdes. llekanisk, fotografisk_eller anden gengivelee af ekriftet samt dele deref er!$ tilledt efber skriittiq tittadelse fra l)snsk Fotohi.storisk Selekeb. No par[ of thiå publieation mey be reproduced in eny form, without prior_pernieeion in uriting from the Gopyright holder. copyrig6t D.F.S. ell rights reserved under intårnationsl Copyright Conventione ISBN olot'6j29 Denmark. Museumsleder Sigfred Løvstad med en fornem gave fra P.B. Schmidt, Skovshoved.

3 Et museum btiver tiloooo Flemming Berendt. Indlednins. Ved Dansk Fotohistorisk Selskabs årlige landsmøde og generalforsamling i Odense blev museumsleder Sigfred Løvstad udnævnt til æresmedlem af- selskabet. Grundlæggeren af Danmarks Fotomuseum har været medlem ef- vort selskab lige fta dets spæde start i rgls og har i de mange år fulgt vort arbejde med den største interesse og tilskyndet vore bestræbelser på at udbrede kendskabet til dansk og u- denlandsk fotohistorie. Sigfred Løvstads tro på og utrættelige kamp for museets oprettelse har været både lang og besværlig - men aldrig blev håbet opgivet. Mange år f.ør hans tid blev der udtænkt tanker og planer for et sådant museum i Danmark. Vi vil forsøge, i to afsnit, at fortælle denne historie. Redegørelsen vil kun omfatte de væsentligste tiltag, som på ingen måde skal skygge for de mange små bidrag - der som perler på en snor kom til at indgå i bestræbelserne, som kronedes med held den 3r. august 1984! Begyndelsen. En strålende sommerdag på den jydske hede - datoen er den 3o. juli Den u- tålmodige fader gik op og ned ad gulvet. Mon det denne gang blev en datter? Et skingrende skrål hørtes i det stille hus. To øjne så dagens lyt, en samler var fødtr. Besynderligt om det havde været anderledes. At det atter blev en sør, var i dette øjeblik ganske uvæsentligt. Den stolte fader, Kristoffer Løvstad var nok boelsmand, men hans egnshistoriske viden og hans samling af. oldtids- og middelalderting m.m. blev i ry27 til et lille privat museum, som blev kendt viderr om. Barndomshjemmet blev med årene til udflugtstedet 'VRADS SANDE' 20 km syd for Silkeborg. Familien blev velsignet med fire drenge: Kristian (tgr+-rg73), Alfred (r9r 5-rgz2), Oluf (19 r 8-), og Sigf red (t924-). Kristian var tidlig fotointeresseret, og den yngste bror blev fanget af. samme interesse. Det første fotografiapparat. Sigf red Løvstads første fotograf iapparat blev konstrueret af. pap, linsen kom fra en lommelygte, som godt nedblændet var tæt på den rigtige vare. Apparatet blev beskedent døbt CONTAX - et godt forbillede! Som negativ blev benyttet bromsølvpapir, der lod sig kopiere over på et stykke fotopapir. Kopikasse og forstørrelsesapp arat var broderens projektdel. Stedets mangel på elektrisk strøm var ingen hindring. En petroleumslampe blev indbygget i kopikassen, et gult glas var mørkekammerlampe, og et vippehåndtag kippede en plade, så der kom lyt til kopieringen. ForstØrrelsesapparatet ville Storm P. have kunnet genkende. Den ædlere del bestod af. et 6x9 cm pladekamera (Zeiss lkon), som lyskilde var et par autopærer dristigt installeret. Strømforsyning kom fra ejendommens benzinmotor, som trak tærskeværket - to fluer med et smæk, og tilmed besparende. Årene gik, og drengene måtte påtage sig de mange arbejdsopgaver, der var nødvendige for at f.å det daglige brød. Det friske sunde naturliv, hårdt arbejde og små penge tilskynder enhver stræber til nye udfordringer. Efterhånden blev Vrads Sande et yndet traktørsted med servering af kaffe og kager desuden var der jo det med den mærkelige oldtidssamling kulturen blomstrede på heden!

4 Det kommende museum i baglokalet. I r93o erne blev der bygget en lille restauration i forbindelse med det egnshistoriske museum, og et større haveanlæg blev e- tableret af, den fantasifulde fader. BesØgstallet steg, det blev efterhånden f.amiliens levebrød. Fotoforretning etableres. Sigfred Løvstad besluttede at gfie FOTO til sin levevej. Landbruget var helt uden interesse - ja, nærmest oplevet som tidsspild. Værnepligten blev aftjent lige efter krigen, og her blev der solgt mange billeder til kammeraterne. Sigfred var den e- neste blandt flere hundreder, som var ejer el et fotografiapparat! Efter tjenestetiden var der brug for ham i barndomshjemmet, den sparsomme fritid blev brugt til fotografering, fremkaldelse af. f ilm for fremmede m.m. Det lykkedes at få ansættelse hos fotohandler Jfigen Nielsen i Horsens. "Uddannelsen" kom til at vare i 6 måneder og blev suppleret med 4 "julesæsoner" hos storebror, portrætfotograf en i Randers. Hermed var grundlaget lagt for hans etablering som selvstændig fotohandler! Foden under eget bord var jo målet, og hvad var bedre end et giftermåi, samt en tom butik. på at forklare den udkårne mysterierne omkring blænder, lukkertid mm. blev "udskiftet" med det første barn - siden fulgte yderligere tre. Hermed var der rigtigt noget at fotografere (f or). 2 Fotoforretningen blev etableret i Skolegade z, Herning i maj r95o. Syu år senere blev den flyttet til større og bedre beliggende lokaler på hovedstrøget - Bredgade 14. De første år gik med at konsolidere forretningen som levevej, nemt blev det ikke, mange af. efterkrigstidens restriktioner skulle der stadig kæmpes med. I(øbenhavnerbesøg. I begyndelsen af. 196o erne fik Løvstad en bestyrelsespost i GRAND KOPI (fotohandlernes eget billedlaboratorie), som gjorde, at jævnlige københavnerbesøg var nødvendige. Under disse besøg blev kufferten fyldt op med fotografiske effekter. Morten Rolighed i Skt. Pederstræde, Fag- Foto og Dagny Elkjær på Frederiksberg blev jævnligt besøgt. Den berømte (berygtede) samlerdille begyndte at bære præg af. et mere målrettet sigte. L.G. Kleffels "bibel" "Vejledning i praktisk Fotografi" Lra 1865 blev fotokopieret, og dens indhold skulle efterhånden blive den ledetråd, hvorefter de gamle sager fik en historisk sammenhæng. Museum i baglokalet. Den første udstilling. rz1 året for fotografiets fødsel i ry64 blev en oplagt anledning til at vise de indsamlede klenodier frem. Fotoforretningen ibredgade blev rammen omkring denne første udstilling. r50 fotografiske effekter

5 Herninghallerne ry69. blev smagfuldt udstillet og modtaget med stor interesse ef. Hernings borgere. "Ferie for alle" hed en anden udstilling i Herning Hallerne i påsken ry69. Løvstad var på pletten, og en endnu større udstilling blev resultatet bladene kaldte det et scoop. Hermed begyndte en modningsproces' som skulle vare i mange år, men heldigvis aldrig gik i stå. Herning Folkeblad kunne derfor i tgtz skrive: "Landets første fotomuseum bliver nu placeret i Herning". På dette tidspunkt var Løvstad i fuld gang med at indrette et museum i baghuset! Det første "Nellerød-kamera<<. rg73 blev et år med stor tilgang af- apparater til samlingen. Ved et køb i Hovedstaden for6gedes den med hele % effekter, deriblandt det første "NellerØd-kamera" nr. 273 fra r89o erne. Hermed stiftede Løvstad bekendtskab med denne særprægede snedkers håndbyggede kameraer f ra den lille by Nellerød i Nordsjælland. Hans unike frembringelser skulle senere blive en hjørnesten i samlingen. Også på andre felter begyndte der at ske ting og sager. Fotohandlere og andre brancefolk begyndte et indsamle, indkøbe og donere gammelt fotografisk udstyr. Det skete bl.a. fra deres kunder, og samlingen voksede til over 4oo numre i løbet afdette år. 3 'Det kommende Danmarks Fotomuseum var ikke lige om hjørnet, men Løvstads evne til at overraske sine omgivelser ytrede sig ved at præsentere et fotografiapparat, der kunne fotografere om hjørner. Det lød som en vittighed, men vi, som kender et "ARGUS-NETTEL" ved bedre! Udstillingen "Remedier og resultater" på Centralbiblioteket i Herning vakte berettiget opsigt. Det sidste nye var med, nemlig tre Hasselbladapparater magen til dem, som var blevet anvendt ved amerikanernes besøg på månen. Et "rigtigt" museum. Fotohandlerforeningen holdt 40 års jubilæum i april rg7 3 på Marienlyst ved HelsingØr, også her viste Løvstad flaget med et eksklusivt udvalg af- den alsidige samling. Branchekollegerne så til med stor interesse. Året efter, i maj 74, falder der en bemærkning offi, at samlingen engang kan blive et "rigtigt" museum. Tiden gir, og den standhaftige samler runder pludselig 50 år en herlig alder, men også et skelsår, hvor ting og sager tages op til overvejelse. På dagen bliver et ridderslag uddelt: han får overrakt Storm Petersens mindelegat f.ra Danmarks Fotohandlerforening. Æresgaven var et sjældent luftkamera "Eagle 9", som bl.a. blev anvendt ved de store grønlandsopmålinger og under luftangrebene på Berlin i rg44-45, hvor det udpegede målene for de allierede bombepiloter..'kælderlokale'' Næste udstilling bliver i Holstebrohallen, og i slutningen af. rg74 vedtog Herning Byråd at stille et kælderlokale til fri disposition under Herning Centralbibliotek- Hermed fik den efterhånden omfattende samling eget tag over hovedet. Mange tiltag blev giort i denne periode selv skattevæsenet fik Øie på samlingen, men kun ud fta et pekuniært synspunkt- Et venligt, men fiorklarende brev fik "væsenet" til at forstumme for al evighed.

6 Centralbibliotekets kælderrum blev udnyttet Ioo procent!,r/rurå rgz./ " ez dildat g,gs*ful /"f,,1*,gu a,,ry,b /io**r'*r, Su Tuti t9z4 fn /ga//,ea/y rtfiø. '4 '=- Storm Petersens "Eagle 9". mindelegat overrækkes sammen med 4 Diplom og flykamera til årets mand!

7 Udstillingen "Remedier og resultater" på Herning Centralbibliotek. Besøg atbjørn Ochsner. Daværende førstebibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek Bjørn Ochsner kom på visit og beundrede samlingen. Også Nationalmuseet viser interesse for de indsamlede effekter. Løvstads kommentar er: "l et museum kan man opbygge en udviklingslinie, det kan man ikke i et kælderrum på Centralbiblioteket, hvor man knapt nok kan komme ind ad døren for fotosamlingen". Photokina "Mystisk kamera vakte opsigt" - her kom man til at opleve Sigfred Løvstad fra det spøgefulde hjørne. Midt under denne, verdens største fotomesse, 12 haller (ingen mindre end Forum), optrådte han med et gammelt amerikansk bælgkamera anno rgr2. De nyeste kameratyper blev fotograferet, og alle så til med forbavselse, da fotografen straks efter optagelsen kunne hale færdige billeder ud af. kameraet. "Løvstad-kameraet" af- egen konstruktion bestod af. det gamle bælgkamera, hvorpå der med megen snilde, samt en bukseelastik, var monteret en polaroid-kassette til gxr2 cm film. PR skal der til! 5 Løvstad utålmodig. "Hasselbladhjørnet" "I{vornår skal vi have det fotomuseum? Disse ord kunne man læse i fotohandlernes foreningsblad i maj ry77. Spørgeren var Sigfred Lgvstad og årsagen den, at problemets lpsning langsomt var ved at modnes. Artiklen indeholdt en status over de forskellige fotografiske samlinger i Danmark.

8 Førstebibliotekar ved Det kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling, mag.art. Bjørn Ochsner og Sigfred Løvstad i "kælderrummet". Danmarks Tekniske Museum havde sin sarnling stående i magasin. En del apparater af. høj kvalitet bl.a. et originalt daguerreotypikamera fra 1839, samt et rtoo tals camera obscura. Fler var ingen muligheder for et permanent museum. Nationalmuseets samling befinder sig i et magasin i Ørholm ved Brede, og er ikke offentligt tilgængelig. Arkivbestyrer Yde Andersen har i mange år ydet et væsentligt bidrag til samlingens registrering og beskrivelse. Denne samling må anses som væsentlig. Man har indsamlet et righoldigt bibliotek og her findes bl.a. en stor billedsamling skabt af. Kgl. hoffotograf Peter Elfelt. Desuden havde Dansk Fotografisk Forening deponeret sine effekter i r "Den Gamle By" iårhus er lidt beskæmmet over opbevaringsmulighederne. Størstedelen af- effekterne er indsamlet af daværende forstander for D.F.F.s fagskole i Århus, Thomas Pedersen, og deponeret i tg6r erhvervede man fotograf Frederik Borchs gamle atelier, som havde stået næsten uændret siden r9o9. Dette har nu til huse i et af. museets gamle bygninger. Desuden har man en ganske fin litteratursamling. De ældste ting findes i og Århus magasinerne. Ved evt. oprettelse af. et Danmarks Fotomuseum iherning løber man ind iet e- jerforhold, som må kunne løses via en deponeringsordn ing.

9 "Løvstad-Kameraet" egen konstruktion. På dette tidspunkt tegner der sig et fremtidsbillede, l-rvis hovedlinier indebærer et museum i Herning. Det økonomiske sikkerhedsnet må være Herning Kom mune samt fotobranchens organisationer. Herning kommune køber et hus! Et gennembrud sker d. ro. nov. 1977, da Herning Kommune køber Museumsgade nr. 3, og borgmester N.O. Hansen offentligt bekendtbør: "Det fremtidige formål kunne være et fotomuseum". Man har nu erhvervet Carl F. Nielsens gamle konfektionsfabrik. Grunden er på 2.7g5 kvadratmeter. Fabriksbygningen er på 8or kvadratmeter og beboelsen på 55o kvadratmeter. Det er tanken at bygningen i første omgang skal benyttes som Specialarbejderskole for arbejdsledige. Senere kan der evt. blive tale om etablering ai- landets første fotomuseum. Kodak støtter projektet. Den r. januar 1978 kunne Kodaks daværende direktør, Palle Thomsen, fejre sit 25 års jubilæum. I den anledning havde han Ønsket offentligt at vise sin støtte og sympati for museumsbestræbelserne. Et flot "Nellerød-kamera" var hans geve til det kommende museum. Den 6. februar meddelte arkivbestyrer Yde Andersen fra Nationalmuseet, at man var indstillet på en deponering af. museets samling iherning. De mange brikker, som skal falde på plads omkring et sådant projekt, lå nu på bordet. En opfordring fra museumsinspektør Ulla Thyrring, Herning Museum, blev til udstillingen: "Smil til fotografen" i maj rg7g. 7 Det blev en ubetinget succes, og mange gaver blev givet, bl.a. en sjælden nakkestøtte fra Danmarks Fotohandlerforening. ro.ooo kroner fra Kodak blev suppleret med en pengegave fra firmaet Hammerschmidt i Århus. Desuden blev samlingen væsentlig forøget, da Fotohandlerforeningen erhvervede boet efter Dagny Elkjærs ved årsskiftet rg HvorforP Hvordan? Hvornar? "Foto- og Smalfilm" kunne i oktober rgtg skrive: "Meget tyder På, et Danmark får sit første rigtige fotomuseum i løbet af. forholdvis kort tid". Sigfred Løvstad udtalte ved samme lejlighed, at: "man er i den kedelige situation, at de to samlinger, som ellers KUNNE have været grundstammen i et museum' nemlig Dansk Fotograf isk Forenings og Danmarks Tekniske Museums, begge var ø- delagt ved brand. Førstnævnte ved bombardementet af. Shellhuset i t945, og den sidste så sent som i 1978, hvor store dele af- magasinet gik op i luer. Mens man venter på et fotomuseum. Sigfred Løvstad finder i marts r98o tiden moden til en aftale med organisationerne. Dansk Fotografisk Forening, Danmarks Fotohandlerforening, Fotografisk Landsforbund og Fotobranchens Leverandørforening, som bakker tanken op omkring et landsdækkende fotomuseu m. Hernings borgmester N.O. Hansen støtter denne tanke ved at stille spørgsmålet: "Hvilken status, et foto-museum bør ha- Ve, må vi finde frem tjl ved kommende

10 :11.- tn ::' H Danmarks Fotomuseum en kendsgerning! forhandlinger, som jeg påbegyndt snarest. Jeg fotohandler S. Løvstad tør Ulla Thyrring har ide'er". meget gerne ser er spændt på, hvad og museumsinspekaf. forslag og gode St4$rd{øastaÅ Sælger butikken! Den 27. maj r98r tog Sigfred Løvstad en afgørende beslutning - den velfungerende fotoforretning blev afviklet, ob alle kræfter kunne nu koncentreres om opgaven. Afgørelsen var dristig - intet var lovet, end sige garanteret skriftligt! Den første januar r98z fejrede Herning kommune roo året for overgangen til selvstændig kommune ved et stort offentligt byrådsmøde i Kongrescentret. Ved denne lejlighed blev de første 5o.ooo kroner bevilget til oprettelse ef- Danmarks Fotomuseum - i overværelse af. r4oo tilhørere! 8 Samlingen blev nu overflyttet fra Centralbiblioteket til Museumsgade 3, hvor der foreløbig kunne disponeres over loftværelserne i den tidligere privatbolig. Landsmuseet var en kendsgerning!

11 Kronologisk fortegnelse over tilløb til danske fotomuseer. r89l Dansk Fotografisk Forenings historiske samling grundlægges. Fotograf Fr. Riise (1863-rgll) udarbejder et katalog over litteratursamlingen. r9r r registrer Peter L. Petersen (Elfeit) den 6vrige samling. Hele samlingen overføres i l9r5 til D.F.F. fagskole på Teknologisk Institut i Vester Farimagsgade, hvor den næsten tilintetgøres ved luftbombardementet af. Shell-huset i marts rg41. Resterne overføres til Nationalmuseets depot i Brede, og senere til magasinerne i Ørholm. Professor, dr. phil. Chr. Winther (1873- r968) ved Den Polytekniske Læreranstalt i Øster Farimagsgade, oprettede en mindre samling, som blev overført til Historisk Teknisk Samling (Danmarks Tekniske Museum ). Danmarks Tekniske Museum, grundlagt i 19rr, indsamler og opretter en samling. Samlingen tilintetgøres ved en brand i museets magasin i En del beskadige effekter bliver overført til Bredesamlingen. Enkelte apparater, bl.a. en del Nellerødkameraer, og et originalt daguerreotypikamera, som var udstillet overlever. Museet forsøger at genetablere samlingen. Dansk Fotografisk Fagskole i Århus, ved lorstander Thomas Pedersen, donerer og opretter en samling på skolen i Efter skolens nedlæggelse i 1958 bliver den overført til "Den gamle by i Århus". rg73 skænker fotograf Frederik Borch, Århus, sit atelier, som var næsten uforandret siden r9o9r til museet. Atelieret er nu installeret i et hus f.ra tiden og kan beses. rgtg registrerede fagskolelærer Rudi Hass hele samlingen, og i r98z blev litteratursamlingen registreret. Danmarks Fotohandlerforening har i tg+l- 44 planer om at oprette et museum, men dette bliver ikke til noget. Resterne af. denne samling befinden sig på Danmarks Fotomuseum i Herning. I tg6z begynder Nationalmuseet at indsamle fotografiske effekter ved Yde Andersen. Poul Johansen (f irmaet ELFELT) skaf f ede væsentlige ting fra bl.a. Kodak, Goecker og ikke mindst Elfelt selv. Denne væsentlige samling bliver i november rgsz deponeret på Danmarks Fotomuseum. Museets 3. afdeling har en mindre grundsamling af. apparater, samt en del nationale bilieder og en bogsamling. Den tekniske bogsamling skal rnuligvis deponeres i Herning. Denne samling er ikke tilgængelig. I r98z bevilger Herning Byråd de første 5o.ooo kroner til oprettelse af. Danmarks Fotomuseum. Den 3r. august 1984 indvies Danmarks Fotomuseum I Herning åbner et privat museum på LæsØ, "Bogøgård Fotomuseum", etableret af. Finn Krogh. Samlingen består af- ce. 5oo apprater samt en mindre samling daguerreotypier og billeder. Museet er offentligt tilgængeligt. r99o åbner Fotomekanisk Museum i KØbenhavn. En større privat samling overgivet til et [ond. Museet vil fortrinsvis beskæftige sig med udstilling af. fotografiapparatets historie ud fra dets mekaniske principper. Beretninger f.ra Dansk Fotografisk Forening r 893. "Et Fotografisk Museum". Fotografisk Tidsskrift (svensk) r897. Dansk Fotografisk Tidsskrift. Januar r9r2. Dansk Fotografisk Tidsskrift. Jubilæumsskrift rg2g. "Et Fotografisk Museum". FOCUS, juli "Nationalmuseet åbner et fotografisk Museum". Fototidende, april Billedmateriale : Danmarks Fotomusetlm. Fortsættes i december-nummeret. a

12 Historien om Peter Elfelt f / {_ l:liti";ii ffi kongelig hoffotograf. Flemming Berendt Under overskriften: "ET ATELIER ETAB- LERES", begyndte vor præsentation af. fotograf Peter Lars Petersen alias Peter Elfelt i nr. +g af Objektiv. Her blev det første beskedne atelier på Købmagergade 64 beskrevet, men en lille detalje, som senere er dukket op, manglede i beskrivelsen! Midt på gulvet i atelieret stod et meget smukt og ikke mindst håndværksmæssigt gedigent salonkamera. På et lille messingskilt kunne man læse: Nr. r4o. r89o. J.P. Andersen, Nellerød. Kameraet havde Peter L. købt af. den håndsnilde landsbysnedker Jens Poul Andersen, som han lærte at kende i Foto: Det KgI. Bibliotek J.P.A.s færdigheder aftvang umiddelbart den dybeste respekt, det udviklede sig til et livslangt samarbejde, bl.a. med eneret for Peter L. til at forhandle hans håndfremstillede kameraer, stereoskoper, stativer m.m. Det enestående atelierkamera har, takket være en donering til Nationalmuseet, o- verlevet de mange år, og kan nu beundres på Danmarks Fotomuseum i Herning. Hermed begynder næste afsnit af. vor historie, som skal handle om Peter L. petersens karriere som hoffotograf og forretningsmand!

13 Peter Elfelt's 100 års jubilæum Det smukke salonkamera. 11 Foto: Sigfred Løvstad.

14 de billeder" af de kongelige, har han for alvor gjort sig bemærket. Det var jo en tid, hvor det at blive foreviget, især for et kongehus, var en slags "popularisering" over for den almene hob. Den ambitiøse fotograf! Den 26. maj Å92 var der tidligt lyt i a- telieret på Købmagergade 64. Flere rejsekameraer, stativer m.m. skulle gøres klar til dagens prominente fotografering. Opg"- ven lød på at fotografere ved Hsm. kong Christian IX og dronning Louises guldbryllup. Den unge fremstormende fotograf var dog ingenlunde alene på feltet. Bedst kendt og berømmet blev nok Sophus Juncker-Jensens optagelse fra Højbro Plads. Men pyt, lidr konkurrence skærper kun appatitten, og da dagens dont var gjort, blev resultatet ikke så ringe endda. Det gjaldt jo også om at gøre sig bemærket! Som sagt var der andre hoffotografer, endda ganske mange. Mest kendt var Georg E. Hansen, J. Petersen, Mary Steen m.fl.- alle havde de prædikatet: kongelig hof fotograf. Vi tør godt tænke os, at, denne titel havde Peter L. ikke noget imod at, erhverve. Vil du i verden fremo Fotograf Peter L. Petersen, satte ikke sit lyr under en skæppe så han dristede sig til i 1898 at ansøge kongehuset om ret til at titulere sig: Kgl. hoffotograf! Det blev dog i første omgang afslået med den begrundelse, at han var for ung. Men alderen kom hurtigt! For næste år blev det ham meddelt, 3t hans anmodning var imødekommet. Vi må forestille os, at det har været et stort øjeblik for den ambitiøse adonis at blive æret på denne måde. Champagnen har flydt Øverst oppe i nr. 64. Næste d^g eller måske før, er turen gået hvor Trudes boghandel havde til huse. Nu skulle der trykkes visitkort med titlen: Kongelig Hoffotograf Peter L. Petersen. Der var dog et lille aber dabei! På dette tidspunkt var der mindst tre kendte københavnske fotografer, som bar navnet Petersen, og derfor ansøgte den nu kongelige om kongelig bevilling til at bære familienavnet Elfelt. Bevillingen er dateret r90i. Trods sin ungdom var han ganske hurtigt i stand til at, indynde sig i de rette kredse, noget som ikke var helt ligetil på den tid. Man skulle helst have anseelse, penge eller det, man kalder "fanden til oldemor" - det sidste havde han heldigvis ikke, men han havde pli, han var flot, beleven, og som H.C. Andersen siger: "Han kunne tale godt for sig!" Hvorom alting er, lykkedes det ham, bl. a. igennem prins Valdemars ægtefælle, prinsesse Marie, at f.å fotografiske opgaver inden- og uden for de royale gemakker. Små opgaver til at, begynde med, men da de løstes på en tilfredstillende diskret mandr - begyndte de kongelige herskaber at henvende sig oftere og oftere. Og da han i 1897 bliver i stand til at optage "leven- L2,9teflr.u.,,, -.ry,y'

15 Filmplakat fra r9o3, som må have Peter Elfelt's flair for publicity ver suveræn. Plakaten samt andet materiale af Hans Bonnesen. AGFA. er velvilligt stillet til rådighed 13 sponcet af KoP#"*,*-mhoR

16 Vcd Itcrrncrrndc Jcg ntg rt mcddcle Dcm, tt, Jeg for stadlgc?orrcfelltgrr mcd rndrc Plrnacr rf.aanmc Bftcr- at undgaa dc ' ;,,''.ic navn har l'aact hougcllf lrrllllljl,!,.".f1 og at lt Ftrr..Dsvn frcnt,ldlgivll "ur:ra '-'-"t PrrTl;.;,!LrEtr ';{,'i5*, j,,'ir'y h'rilket godhedsfuldt bcdeg bcnrærlct. tl1 rt fdrc?anllicnavnet ELFBLT, Xcd HCJrgtclgo.,I id forhcu' Petor L.'' Pctersc!,' Med ret til at bære familienavnet... Fomehingsmanden. Kgl. hoffotograf Peter Elfelt var også en dygtig forretningsmand - ikke mindst når han fik mulighed for et opkøbe af.dødeeller fallerede kollegers arkiver. En sådan mulighed opstod, da den sidste indehaver ef. det fotografiske etablissement "Hansen og Weller" døde i r9or. Arvingerne blev tilmed lykkelige over et, slippe ef. med de mange tons uhåndterlige glasplader, helt tilbage fra kollodiumtiden. Peter Elfelt så, ganske rigtigt, de økonomiske muligheder, der lå i disse gamle fine fotografiske optagelser af. kendte og u- kendte personer. Arkivet blev overført til Købmagergade, registreret, og kort tid efter kunne man købe kopier påstemplet Kgl. hoffotograf, Peter Elfelt. København. Stereobilleder af. H.C. Andersen på "Rolighed", krigsbilleder fra r864 - kongelige optagelser fra lør Peter Elfelts tid, alle opklæbet på Elfelt-karton og nummereret, blev nu ekspederet over disken. Pengene rullede ind! Det skal dog retfærdigvis siges, at takket være Peter Elfelts akkuratesse og omhu blev alle hans egne optagelser registreret i store protokoller, som er velbevarede på Det Kgl. Bibliotek og på Danmarks Fotomuseum. L4 Fotohi stori sk høj depunkt. (Dagens Nyheder. zgltr-tgz7). "skulle man ikke tro, at fotografiens vanskelige kunst dog i visse grundregler havde nået et højdepunkt af. udvikling? Det troede man, men det var forkert. En smart englænder, der ikke er bange for at blive svimmel, har opdaget at tidens skønneste kvinder er skønnest i fugleperspektiv. Og hans atelier er indrettet derefter. Selv kravler han op på en stige, - "patienten" ligger udbredt på gulvet; baggrunden er kongelige dyreskind eller ægte tæpper, og stillingernes mangfoldighed er uendelig, eftersom der ikke er nogen vanskelighed ved at holde balancen, - i liggende stilling, man kan illudere "svævende", man kan "stå" på spidsen af. den lille ti, hvis det morer tr, og der er ingen vanskelighed ved at, være stille... Vi glæder os nu som børn til at se hoffotograf Elfelt drage til vejrs på en forgyldt wienerstige, helst adskillige meter i vejret, medens fru direktør Petersen ligger udstrakt i fineste puds på hele A.C. Bangs til optagelsen udlejede lager af. nertz, chinchilla og zobel, garneret med et skønsomt udvalg af- persiske rugs. Det bliver ikke noget almindeligt billede. I hvert fald ikke lige straks!"

17 7, Aprll, lolol Ilc,lfotogrol I'ctu EUclt. Navneforandring. Et af de første royale billeder ver optegelsen med dronning Alexandrine og den r årige prins Frederik (lx) i barnevogn. -- Cnr.gtclig cu.[trntl, der &sr glort li' licrrii,ro og er 0ltret til noget Dcr.o;ll end lrsn begpndte mod. llofotogrf Pdtfi ter lilfelt, Ridder af Dannebrogo, biill rist, ilike mege! mcrs cnd Peterteu til:,ll bage fra sin beskettno Fortid, Oo.tigll tr:rr ob lirrn sar almindeligt, at jeg alqg,ll / ikko kan huslio dot, og ibke bordo D$fll gct nretl Floffeb ot. goro, og tænge ttql,lil rrr;rp l;sr,1to noget til leveuds Billeder dcll I Iiosmoragraer og Xinemntografer,,:dJ ll lrrrtl tltt hedder. ' jo-'l'll r\ltn der ser mad nltsrr, lrsarl Stræb ll sonrlre,l,krn frrr6 til, Disr mrd Gt.g. li n&.n.r\lnnd ot se til og co elskrærdig f1 llond nt snakho merl og en srært dysttgli llonrl I 6r! l'og rned eo lurtagde fo#ll -.liellige Jcro i lldeu. Qrh ben os igr[1 hger:ro. I Hoffotograf Peter L. Petercen hnr fanet T'll: laclelse tll nt knlde slg Peter Elfeldt. Dagspressen. Hof-Fotografen tog Petersen åt, Thi dette r Petersen c drillede. Her Peter Elfeldt ser vi i Da' Som Petersens levende Billede.

18 Dronning Louise (r8r7-r898). PompØs optagelse fra ca Frederik d.vlll og dronning Louise. Ca. I Frederik d.viil. Ca. r9o6.

19 Fotomontage af Chr. d.lx. Billedet er brugt som et maleri - ophængt i Landsmandsbanken. forlæg til Royalt atelier hoffotografen. på slottet. Christian d.lx poserer for Uretoucheret billede fra ca. r9o5. Chr. d.x ved sit skrivebord i 19t8. Chr. d.x taler i radioen den +. december L7 Foto: Det Kgl. Bibliotek

20 Kronprinsesse Louise. (Kone Chr.X.'s mor). Optage ise slutningen af r89o 18 Nationalmuseets 3" afdeling"

21 Uden mad og drikke Hms. Kong Christian d.x. - medbragt madpakke og ø1. Optaget under en militærmanøvre. 19

22 Qsteryade z4 lokalerne istandgøres. Østergade 24. Efterhånden blev pladsforholdene for trange på Købmagergade, og de økonomiske muligheder var nu til stede for en udvidelse - eller flytning. Det blev det sidste! Peter Elfelts rjrøm om et mere centralt og ikke mindst større - atelier for at kunne leve op til, bl.a., det stigende antal kongelige fotograferinger, ver ved at gå i opfyldelse. Flere ejendomme var i søgelyset, og det endte med, at valget faldt på Etatsråd Jacob Morescos f ornem me ejendom på Østergade 24. Her, midt i kongens København kunne han nu byde de kongelige herskaber og det bedre borgerskab en værdig indgangsportal, samt elevator direkte op til 3. sal, hvor atelieret blev indrettet. Den 8. juni r9o5 blev de nye lokaler taget i brug. Peter Elfelt inviterede den københavnske presse til reception med mandr, og den følgende d"g kunne man læse den ærede presses bedømmelse af. det nye domicil: 20 "Alt skrider frem, og intet modstår tidens tand. Hr. Elfelt har derfor besluttet intet at spare for at gøre sit atelier så moderne og fuldendt som muligt, og det må siges, at det i fuldt rnål er lykkedes ham. Lokalerne er ikke langt f"ra at være imponerende, tilsammen findes ikke mindre end r 5 værelser, deriblandt de overdådigt udstyrede venteværelser med klaver, et lille bibliotek o.s.v. og det ualmindeligt smukke og smagfulde omklædningsværelse. Selve atelieret er stort og lyst. På væggene hænger de nydeligste kulfotografier, tagen efter Nivaa-Samlingens billeder. Hr. Elfelt er den, der har æren af. at have indført kulfotografien herhjemme, og de resultater, han har nået i så henseende, er ypperlige, ikke mindst på portrættets område. Hvad arbejds-lokalerne angår, så er de i enhver henseende tidssvarende, udstyrede som de er med alle fotografiske, tekniske

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 Katalog Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 1 Per-Olof Johansson KATALOG Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og Lokal indsamling

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 1/2013 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Det samler jeg også på. NB. Hvis

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Avisen skrev Fra Flensborg Avis

Avisen skrev Fra Flensborg Avis Avisen skrev Fra Flensborg Avis 10.10.2016 Fem flotte træsnit Her præsenter vi en serie af Jørgen Haugen Sørensen, 1986, som sælges i ét sæt for mindstepris 40, enkeltvis 10. Hvert værk måler 27 x 34 cm.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller ole.theo@museum.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres. Generelt indtryk Sigma 28mm mini-wide II f/2,8 er et mindre objektiv; vejer ikke alverden, bruger 52mm filtre og rager blot mellem 5,1 og 5,7 cm ud foran dit kamera (med OM->4/3 adapter). Objektivet er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 24 Nr.9/2015. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Næste møde Torsdag den 3.december 2015 kl. 14.00 Månedens emne: Julefesten NB. Hvis du kommer efter

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino Alt betalt Copyright 2005 Frank Molino 1. INT KIOSK - DAG Jørgen, en vissen mand i 40 erne, står bag disken i kiosken og holder en meget stor check. Han har vundet 22 millioner i Lotto. Kiosk-damen står

Læs mere

Bodil Brændstrup. Lille Guds ord - fra Horsens

Bodil Brændstrup. Lille Guds ord - fra Horsens 1 Bodil Brændstrup Lille Guds ord - fra Horsens Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Bodil Brændstrup Lille Guds ord fra Horsens 2013 Bodil Brændstrup og Forlaget BB-KULTUR Kopiering og anden gengivelse af dette

Læs mere

samfundspressen Med 10 mm margener hele vejen rundt og uden sidenumre

samfundspressen Med 10 mm margener hele vejen rundt og uden sidenumre samfundspressen Med 10 mm margener hele vejen rundt og uden sidenumre ernst anders rasmussen et al 01/12/2014 Forside Klaus Dreyer Indhold Prosadigt til Helle Programerklæring Afventende Husumparken I

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Få den jagtkammerat du fortjener

Få den jagtkammerat du fortjener Få den jagtkammerat du fortjener ROLF ANDERSEN 1 forlaget INDBLIK FÅ DEN JAGTKAMMERAT DU FORTJENER FÅ DEN JAGTKAMMERAT DU FORTJENER Copyright 2012 Rolf Andersen All rights reserved Udgivet 2012 af forlaget

Læs mere

Blænderækken, flash og ledetal

Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken - de tal der findes på blænderingen på nogle objektiver - er et af de mest fascinerende værktøjer i fotografiets historie. Og da tallene samtidig er direkte

Læs mere

Poul Henningsen

Poul Henningsen POUL HENNINGSEN Poul Henningsen 1894 1967 Poul Henningsen var en dansk lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Han var kendt under initialerne PH. PH var en mand med mange

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Historisk Bibliotek. Vikingerne. Jens Pietras

Historisk Bibliotek. Vikingerne. Jens Pietras Historisk Bibliotek Vikingerne Jens Pietras Danmarks Tropekolonier Forlaget Meloni 2011 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jens Pietras Redaktør: Sara Louise Harbo & Malene Mygind Serieredaktører: Henning

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Vandværker Del. Vandværker. Randers Kunstmuseum 21. august - 24. oktober 2010. Undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse

Vandværker Del. Vandværker. Randers Kunstmuseum 21. august - 24. oktober 2010. Undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse Del Vandværker Randers Kunstmuseum 21. august - 24. oktober 2010 Undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse Del 1 Indhold Indhold: 1 Før besøget på museet Lær og læs om vand, om koncept-kunst, samtids-kunst

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Brande Platter

Brande Platter Brande Platter 1978 1984 Forlaget Ravnebannerets Pdf/tryk udgivelser 2011 I samarbejde med Lokalhistorisk Forening Brande ISBN-13: 978-87-87584-39-9 Brande Platter 1978 1984 Millhouse, Danmark producerede

Læs mere

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret:

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret: Generelt indtryk Zuiko 135mm f/3,5 er et objektiv må være et af de mindste 135mm objektiver fra fortidens analoge dage. Det vejer blot 190 gr. og rager kun 73mm ud fra dit kamera (med modlysblænden trukket

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930)

Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930) Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930) Selv om der ingen dagbog findes, kender vi alligevel navnene på de 14 drenge, der var de føste medlemmer. De fremgår af kontingentindbetalinger og

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere