Ætesmedlemoooo. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.5O S eptember ,,,Ø:.- rji!y,; t:t,' t*ffi* Wi*t. S{*r* rth:lwfu,tiu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ætesmedlemoooo. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.5O S eptember 1990. ,,,Ø:.- rji!y,; t:t,' t*ffi* Wi*t. S{*r* rth:lwfu,tiu"

Transkript

1 @TB+alIræESæE\Z Nr.5O S eptember 1990,,,Ø:.- rji!y,; Wi*t ffittm fnf 'niiitott'i,,:t!;l i ii :Lii,,, $16gt ::' r.f,#{tie,l e S{*r* rth:lwfu,tiu t:t,' fr#'irs,li,*'!'!,'trrrr,.*ttllwt t*ffi* Ætesmedlemoooo Dansk Fotohistorisk Selskab

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Formand Næstformand Redaktør Kasserer Bestyrelse Jylland Niels Resdahl-Jensen Rygårds Alle 3 3A 2goo Hellerup. 31 6z o9 6z Tune Laug Vanløse Alle 8o 2720 Vanløse Flemming Berendt Teglgårdsvej 3oB 3o5o Humlebæk Niels-Ove Rolighed Terpetvej Tårs r Ole Knudsen Skt. Jørgensvej ro 4ooo Roskilde Svenn Hugo Poulsvej r 4o4o Jyllinge Kaj Kempel Overager to 7r2o Vejle øst rr Æresmedlem: Flemming Anholm. Sigfred Løvstad. D.F.S. Mødelokaler: østerbro MEDBORGERHUS ÅnHusGADE ro3 KøBENHAVN ø. FORMIDLINGSSALG afholdes i april og december måned. Medlemsskab obligatorisk. Sælger og køber betaler hver rooå afsalgsprisen i salær til ET MUSEUM BLIVER TIL... Flemming Berendt HISTORIEN OM PETER ELFELT. KONGELIG HOFFOTOGRAF. Flemming Berendt. ELFELT's KINOOPTAGER NR. 2Sz. Sigfred Løvstad. THE PENCIL OF NATURE. Hans Berggreen. AGFA KAMERAER. Lars Schdnberg-Hemme. AGFA HISTORAMA. DIT OG DAT. FO R M IDLINGSSALGSL ISTEN. MøDERÆKKEN. SOPHUS JUNCKER-JENSEN. HER ER MIT LIV... ERINDRINGER. SPALTELUKKEREN. r.marts og r.november. Tilbud pr. brev fremsendes til: TUNE LAUG, VANLØSE ALLE 80, ztzi VANLøSE. TELEFON: Alle rettigheder forbeholdes. llekanisk, fotografisk_eller anden gengivelee af ekriftet samt dele deref er!$ tilledt efber skriittiq tittadelse fra l)snsk Fotohi.storisk Selekeb. No par[ of thiå publieation mey be reproduced in eny form, without prior_pernieeion in uriting from the Gopyright holder. copyrig6t D.F.S. ell rights reserved under intårnationsl Copyright Conventione ISBN olot'6j29 Denmark. Museumsleder Sigfred Løvstad med en fornem gave fra P.B. Schmidt, Skovshoved.

3 Et museum btiver tiloooo Flemming Berendt. Indlednins. Ved Dansk Fotohistorisk Selskabs årlige landsmøde og generalforsamling i Odense blev museumsleder Sigfred Løvstad udnævnt til æresmedlem af- selskabet. Grundlæggeren af Danmarks Fotomuseum har været medlem ef- vort selskab lige fta dets spæde start i rgls og har i de mange år fulgt vort arbejde med den største interesse og tilskyndet vore bestræbelser på at udbrede kendskabet til dansk og u- denlandsk fotohistorie. Sigfred Løvstads tro på og utrættelige kamp for museets oprettelse har været både lang og besværlig - men aldrig blev håbet opgivet. Mange år f.ør hans tid blev der udtænkt tanker og planer for et sådant museum i Danmark. Vi vil forsøge, i to afsnit, at fortælle denne historie. Redegørelsen vil kun omfatte de væsentligste tiltag, som på ingen måde skal skygge for de mange små bidrag - der som perler på en snor kom til at indgå i bestræbelserne, som kronedes med held den 3r. august 1984! Begyndelsen. En strålende sommerdag på den jydske hede - datoen er den 3o. juli Den u- tålmodige fader gik op og ned ad gulvet. Mon det denne gang blev en datter? Et skingrende skrål hørtes i det stille hus. To øjne så dagens lyt, en samler var fødtr. Besynderligt om det havde været anderledes. At det atter blev en sør, var i dette øjeblik ganske uvæsentligt. Den stolte fader, Kristoffer Løvstad var nok boelsmand, men hans egnshistoriske viden og hans samling af. oldtids- og middelalderting m.m. blev i ry27 til et lille privat museum, som blev kendt viderr om. Barndomshjemmet blev med årene til udflugtstedet 'VRADS SANDE' 20 km syd for Silkeborg. Familien blev velsignet med fire drenge: Kristian (tgr+-rg73), Alfred (r9r 5-rgz2), Oluf (19 r 8-), og Sigf red (t924-). Kristian var tidlig fotointeresseret, og den yngste bror blev fanget af. samme interesse. Det første fotografiapparat. Sigf red Løvstads første fotograf iapparat blev konstrueret af. pap, linsen kom fra en lommelygte, som godt nedblændet var tæt på den rigtige vare. Apparatet blev beskedent døbt CONTAX - et godt forbillede! Som negativ blev benyttet bromsølvpapir, der lod sig kopiere over på et stykke fotopapir. Kopikasse og forstørrelsesapp arat var broderens projektdel. Stedets mangel på elektrisk strøm var ingen hindring. En petroleumslampe blev indbygget i kopikassen, et gult glas var mørkekammerlampe, og et vippehåndtag kippede en plade, så der kom lyt til kopieringen. ForstØrrelsesapparatet ville Storm P. have kunnet genkende. Den ædlere del bestod af. et 6x9 cm pladekamera (Zeiss lkon), som lyskilde var et par autopærer dristigt installeret. Strømforsyning kom fra ejendommens benzinmotor, som trak tærskeværket - to fluer med et smæk, og tilmed besparende. Årene gik, og drengene måtte påtage sig de mange arbejdsopgaver, der var nødvendige for at f.å det daglige brød. Det friske sunde naturliv, hårdt arbejde og små penge tilskynder enhver stræber til nye udfordringer. Efterhånden blev Vrads Sande et yndet traktørsted med servering af kaffe og kager desuden var der jo det med den mærkelige oldtidssamling kulturen blomstrede på heden!

4 Det kommende museum i baglokalet. I r93o erne blev der bygget en lille restauration i forbindelse med det egnshistoriske museum, og et større haveanlæg blev e- tableret af, den fantasifulde fader. BesØgstallet steg, det blev efterhånden f.amiliens levebrød. Fotoforretning etableres. Sigfred Løvstad besluttede at gfie FOTO til sin levevej. Landbruget var helt uden interesse - ja, nærmest oplevet som tidsspild. Værnepligten blev aftjent lige efter krigen, og her blev der solgt mange billeder til kammeraterne. Sigfred var den e- neste blandt flere hundreder, som var ejer el et fotografiapparat! Efter tjenestetiden var der brug for ham i barndomshjemmet, den sparsomme fritid blev brugt til fotografering, fremkaldelse af. f ilm for fremmede m.m. Det lykkedes at få ansættelse hos fotohandler Jfigen Nielsen i Horsens. "Uddannelsen" kom til at vare i 6 måneder og blev suppleret med 4 "julesæsoner" hos storebror, portrætfotograf en i Randers. Hermed var grundlaget lagt for hans etablering som selvstændig fotohandler! Foden under eget bord var jo målet, og hvad var bedre end et giftermåi, samt en tom butik. på at forklare den udkårne mysterierne omkring blænder, lukkertid mm. blev "udskiftet" med det første barn - siden fulgte yderligere tre. Hermed var der rigtigt noget at fotografere (f or). 2 Fotoforretningen blev etableret i Skolegade z, Herning i maj r95o. Syu år senere blev den flyttet til større og bedre beliggende lokaler på hovedstrøget - Bredgade 14. De første år gik med at konsolidere forretningen som levevej, nemt blev det ikke, mange af. efterkrigstidens restriktioner skulle der stadig kæmpes med. I(øbenhavnerbesøg. I begyndelsen af. 196o erne fik Løvstad en bestyrelsespost i GRAND KOPI (fotohandlernes eget billedlaboratorie), som gjorde, at jævnlige københavnerbesøg var nødvendige. Under disse besøg blev kufferten fyldt op med fotografiske effekter. Morten Rolighed i Skt. Pederstræde, Fag- Foto og Dagny Elkjær på Frederiksberg blev jævnligt besøgt. Den berømte (berygtede) samlerdille begyndte at bære præg af. et mere målrettet sigte. L.G. Kleffels "bibel" "Vejledning i praktisk Fotografi" Lra 1865 blev fotokopieret, og dens indhold skulle efterhånden blive den ledetråd, hvorefter de gamle sager fik en historisk sammenhæng. Museum i baglokalet. Den første udstilling. rz1 året for fotografiets fødsel i ry64 blev en oplagt anledning til at vise de indsamlede klenodier frem. Fotoforretningen ibredgade blev rammen omkring denne første udstilling. r50 fotografiske effekter

5 Herninghallerne ry69. blev smagfuldt udstillet og modtaget med stor interesse ef. Hernings borgere. "Ferie for alle" hed en anden udstilling i Herning Hallerne i påsken ry69. Løvstad var på pletten, og en endnu større udstilling blev resultatet bladene kaldte det et scoop. Hermed begyndte en modningsproces' som skulle vare i mange år, men heldigvis aldrig gik i stå. Herning Folkeblad kunne derfor i tgtz skrive: "Landets første fotomuseum bliver nu placeret i Herning". På dette tidspunkt var Løvstad i fuld gang med at indrette et museum i baghuset! Det første "Nellerød-kamera<<. rg73 blev et år med stor tilgang af- apparater til samlingen. Ved et køb i Hovedstaden for6gedes den med hele % effekter, deriblandt det første "NellerØd-kamera" nr. 273 fra r89o erne. Hermed stiftede Løvstad bekendtskab med denne særprægede snedkers håndbyggede kameraer f ra den lille by Nellerød i Nordsjælland. Hans unike frembringelser skulle senere blive en hjørnesten i samlingen. Også på andre felter begyndte der at ske ting og sager. Fotohandlere og andre brancefolk begyndte et indsamle, indkøbe og donere gammelt fotografisk udstyr. Det skete bl.a. fra deres kunder, og samlingen voksede til over 4oo numre i løbet afdette år. 3 'Det kommende Danmarks Fotomuseum var ikke lige om hjørnet, men Løvstads evne til at overraske sine omgivelser ytrede sig ved at præsentere et fotografiapparat, der kunne fotografere om hjørner. Det lød som en vittighed, men vi, som kender et "ARGUS-NETTEL" ved bedre! Udstillingen "Remedier og resultater" på Centralbiblioteket i Herning vakte berettiget opsigt. Det sidste nye var med, nemlig tre Hasselbladapparater magen til dem, som var blevet anvendt ved amerikanernes besøg på månen. Et "rigtigt" museum. Fotohandlerforeningen holdt 40 års jubilæum i april rg7 3 på Marienlyst ved HelsingØr, også her viste Løvstad flaget med et eksklusivt udvalg af- den alsidige samling. Branchekollegerne så til med stor interesse. Året efter, i maj 74, falder der en bemærkning offi, at samlingen engang kan blive et "rigtigt" museum. Tiden gir, og den standhaftige samler runder pludselig 50 år en herlig alder, men også et skelsår, hvor ting og sager tages op til overvejelse. På dagen bliver et ridderslag uddelt: han får overrakt Storm Petersens mindelegat f.ra Danmarks Fotohandlerforening. Æresgaven var et sjældent luftkamera "Eagle 9", som bl.a. blev anvendt ved de store grønlandsopmålinger og under luftangrebene på Berlin i rg44-45, hvor det udpegede målene for de allierede bombepiloter..'kælderlokale'' Næste udstilling bliver i Holstebrohallen, og i slutningen af. rg74 vedtog Herning Byråd at stille et kælderlokale til fri disposition under Herning Centralbibliotek- Hermed fik den efterhånden omfattende samling eget tag over hovedet. Mange tiltag blev giort i denne periode selv skattevæsenet fik Øie på samlingen, men kun ud fta et pekuniært synspunkt- Et venligt, men fiorklarende brev fik "væsenet" til at forstumme for al evighed.

6 Centralbibliotekets kælderrum blev udnyttet Ioo procent!,r/rurå rgz./ " ez dildat g,gs*ful /"f,,1*,gu a,,ry,b /io**r'*r, Su Tuti t9z4 fn /ga//,ea/y rtfiø. '4 '=- Storm Petersens "Eagle 9". mindelegat overrækkes sammen med 4 Diplom og flykamera til årets mand!

7 Udstillingen "Remedier og resultater" på Herning Centralbibliotek. Besøg atbjørn Ochsner. Daværende førstebibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek Bjørn Ochsner kom på visit og beundrede samlingen. Også Nationalmuseet viser interesse for de indsamlede effekter. Løvstads kommentar er: "l et museum kan man opbygge en udviklingslinie, det kan man ikke i et kælderrum på Centralbiblioteket, hvor man knapt nok kan komme ind ad døren for fotosamlingen". Photokina "Mystisk kamera vakte opsigt" - her kom man til at opleve Sigfred Løvstad fra det spøgefulde hjørne. Midt under denne, verdens største fotomesse, 12 haller (ingen mindre end Forum), optrådte han med et gammelt amerikansk bælgkamera anno rgr2. De nyeste kameratyper blev fotograferet, og alle så til med forbavselse, da fotografen straks efter optagelsen kunne hale færdige billeder ud af. kameraet. "Løvstad-kameraet" af- egen konstruktion bestod af. det gamle bælgkamera, hvorpå der med megen snilde, samt en bukseelastik, var monteret en polaroid-kassette til gxr2 cm film. PR skal der til! 5 Løvstad utålmodig. "Hasselbladhjørnet" "I{vornår skal vi have det fotomuseum? Disse ord kunne man læse i fotohandlernes foreningsblad i maj ry77. Spørgeren var Sigfred Lgvstad og årsagen den, at problemets lpsning langsomt var ved at modnes. Artiklen indeholdt en status over de forskellige fotografiske samlinger i Danmark.

8 Førstebibliotekar ved Det kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling, mag.art. Bjørn Ochsner og Sigfred Løvstad i "kælderrummet". Danmarks Tekniske Museum havde sin sarnling stående i magasin. En del apparater af. høj kvalitet bl.a. et originalt daguerreotypikamera fra 1839, samt et rtoo tals camera obscura. Fler var ingen muligheder for et permanent museum. Nationalmuseets samling befinder sig i et magasin i Ørholm ved Brede, og er ikke offentligt tilgængelig. Arkivbestyrer Yde Andersen har i mange år ydet et væsentligt bidrag til samlingens registrering og beskrivelse. Denne samling må anses som væsentlig. Man har indsamlet et righoldigt bibliotek og her findes bl.a. en stor billedsamling skabt af. Kgl. hoffotograf Peter Elfelt. Desuden havde Dansk Fotografisk Forening deponeret sine effekter i r "Den Gamle By" iårhus er lidt beskæmmet over opbevaringsmulighederne. Størstedelen af- effekterne er indsamlet af daværende forstander for D.F.F.s fagskole i Århus, Thomas Pedersen, og deponeret i tg6r erhvervede man fotograf Frederik Borchs gamle atelier, som havde stået næsten uændret siden r9o9. Dette har nu til huse i et af. museets gamle bygninger. Desuden har man en ganske fin litteratursamling. De ældste ting findes i og Århus magasinerne. Ved evt. oprettelse af. et Danmarks Fotomuseum iherning løber man ind iet e- jerforhold, som må kunne løses via en deponeringsordn ing.

9 "Løvstad-Kameraet" egen konstruktion. På dette tidspunkt tegner der sig et fremtidsbillede, l-rvis hovedlinier indebærer et museum i Herning. Det økonomiske sikkerhedsnet må være Herning Kom mune samt fotobranchens organisationer. Herning kommune køber et hus! Et gennembrud sker d. ro. nov. 1977, da Herning Kommune køber Museumsgade nr. 3, og borgmester N.O. Hansen offentligt bekendtbør: "Det fremtidige formål kunne være et fotomuseum". Man har nu erhvervet Carl F. Nielsens gamle konfektionsfabrik. Grunden er på 2.7g5 kvadratmeter. Fabriksbygningen er på 8or kvadratmeter og beboelsen på 55o kvadratmeter. Det er tanken at bygningen i første omgang skal benyttes som Specialarbejderskole for arbejdsledige. Senere kan der evt. blive tale om etablering ai- landets første fotomuseum. Kodak støtter projektet. Den r. januar 1978 kunne Kodaks daværende direktør, Palle Thomsen, fejre sit 25 års jubilæum. I den anledning havde han Ønsket offentligt at vise sin støtte og sympati for museumsbestræbelserne. Et flot "Nellerød-kamera" var hans geve til det kommende museum. Den 6. februar meddelte arkivbestyrer Yde Andersen fra Nationalmuseet, at man var indstillet på en deponering af. museets samling iherning. De mange brikker, som skal falde på plads omkring et sådant projekt, lå nu på bordet. En opfordring fra museumsinspektør Ulla Thyrring, Herning Museum, blev til udstillingen: "Smil til fotografen" i maj rg7g. 7 Det blev en ubetinget succes, og mange gaver blev givet, bl.a. en sjælden nakkestøtte fra Danmarks Fotohandlerforening. ro.ooo kroner fra Kodak blev suppleret med en pengegave fra firmaet Hammerschmidt i Århus. Desuden blev samlingen væsentlig forøget, da Fotohandlerforeningen erhvervede boet efter Dagny Elkjærs ved årsskiftet rg HvorforP Hvordan? Hvornar? "Foto- og Smalfilm" kunne i oktober rgtg skrive: "Meget tyder På, et Danmark får sit første rigtige fotomuseum i løbet af. forholdvis kort tid". Sigfred Løvstad udtalte ved samme lejlighed, at: "man er i den kedelige situation, at de to samlinger, som ellers KUNNE have været grundstammen i et museum' nemlig Dansk Fotograf isk Forenings og Danmarks Tekniske Museums, begge var ø- delagt ved brand. Førstnævnte ved bombardementet af. Shellhuset i t945, og den sidste så sent som i 1978, hvor store dele af- magasinet gik op i luer. Mens man venter på et fotomuseum. Sigfred Løvstad finder i marts r98o tiden moden til en aftale med organisationerne. Dansk Fotografisk Forening, Danmarks Fotohandlerforening, Fotografisk Landsforbund og Fotobranchens Leverandørforening, som bakker tanken op omkring et landsdækkende fotomuseu m. Hernings borgmester N.O. Hansen støtter denne tanke ved at stille spørgsmålet: "Hvilken status, et foto-museum bør ha- Ve, må vi finde frem tjl ved kommende

10 :11.- tn ::' H Danmarks Fotomuseum en kendsgerning! forhandlinger, som jeg påbegyndt snarest. Jeg fotohandler S. Løvstad tør Ulla Thyrring har ide'er". meget gerne ser er spændt på, hvad og museumsinspekaf. forslag og gode St4$rd{øastaÅ Sælger butikken! Den 27. maj r98r tog Sigfred Løvstad en afgørende beslutning - den velfungerende fotoforretning blev afviklet, ob alle kræfter kunne nu koncentreres om opgaven. Afgørelsen var dristig - intet var lovet, end sige garanteret skriftligt! Den første januar r98z fejrede Herning kommune roo året for overgangen til selvstændig kommune ved et stort offentligt byrådsmøde i Kongrescentret. Ved denne lejlighed blev de første 5o.ooo kroner bevilget til oprettelse ef- Danmarks Fotomuseum - i overværelse af. r4oo tilhørere! 8 Samlingen blev nu overflyttet fra Centralbiblioteket til Museumsgade 3, hvor der foreløbig kunne disponeres over loftværelserne i den tidligere privatbolig. Landsmuseet var en kendsgerning!

11 Kronologisk fortegnelse over tilløb til danske fotomuseer. r89l Dansk Fotografisk Forenings historiske samling grundlægges. Fotograf Fr. Riise (1863-rgll) udarbejder et katalog over litteratursamlingen. r9r r registrer Peter L. Petersen (Elfeit) den 6vrige samling. Hele samlingen overføres i l9r5 til D.F.F. fagskole på Teknologisk Institut i Vester Farimagsgade, hvor den næsten tilintetgøres ved luftbombardementet af. Shell-huset i marts rg41. Resterne overføres til Nationalmuseets depot i Brede, og senere til magasinerne i Ørholm. Professor, dr. phil. Chr. Winther (1873- r968) ved Den Polytekniske Læreranstalt i Øster Farimagsgade, oprettede en mindre samling, som blev overført til Historisk Teknisk Samling (Danmarks Tekniske Museum ). Danmarks Tekniske Museum, grundlagt i 19rr, indsamler og opretter en samling. Samlingen tilintetgøres ved en brand i museets magasin i En del beskadige effekter bliver overført til Bredesamlingen. Enkelte apparater, bl.a. en del Nellerødkameraer, og et originalt daguerreotypikamera, som var udstillet overlever. Museet forsøger at genetablere samlingen. Dansk Fotografisk Fagskole i Århus, ved lorstander Thomas Pedersen, donerer og opretter en samling på skolen i Efter skolens nedlæggelse i 1958 bliver den overført til "Den gamle by i Århus". rg73 skænker fotograf Frederik Borch, Århus, sit atelier, som var næsten uforandret siden r9o9r til museet. Atelieret er nu installeret i et hus f.ra tiden og kan beses. rgtg registrerede fagskolelærer Rudi Hass hele samlingen, og i r98z blev litteratursamlingen registreret. Danmarks Fotohandlerforening har i tg+l- 44 planer om at oprette et museum, men dette bliver ikke til noget. Resterne af. denne samling befinden sig på Danmarks Fotomuseum i Herning. I tg6z begynder Nationalmuseet at indsamle fotografiske effekter ved Yde Andersen. Poul Johansen (f irmaet ELFELT) skaf f ede væsentlige ting fra bl.a. Kodak, Goecker og ikke mindst Elfelt selv. Denne væsentlige samling bliver i november rgsz deponeret på Danmarks Fotomuseum. Museets 3. afdeling har en mindre grundsamling af. apparater, samt en del nationale bilieder og en bogsamling. Den tekniske bogsamling skal rnuligvis deponeres i Herning. Denne samling er ikke tilgængelig. I r98z bevilger Herning Byråd de første 5o.ooo kroner til oprettelse af. Danmarks Fotomuseum. Den 3r. august 1984 indvies Danmarks Fotomuseum I Herning åbner et privat museum på LæsØ, "Bogøgård Fotomuseum", etableret af. Finn Krogh. Samlingen består af- ce. 5oo apprater samt en mindre samling daguerreotypier og billeder. Museet er offentligt tilgængeligt. r99o åbner Fotomekanisk Museum i KØbenhavn. En større privat samling overgivet til et [ond. Museet vil fortrinsvis beskæftige sig med udstilling af. fotografiapparatets historie ud fra dets mekaniske principper. Beretninger f.ra Dansk Fotografisk Forening r 893. "Et Fotografisk Museum". Fotografisk Tidsskrift (svensk) r897. Dansk Fotografisk Tidsskrift. Januar r9r2. Dansk Fotografisk Tidsskrift. Jubilæumsskrift rg2g. "Et Fotografisk Museum". FOCUS, juli "Nationalmuseet åbner et fotografisk Museum". Fototidende, april Billedmateriale : Danmarks Fotomusetlm. Fortsættes i december-nummeret. a

12 Historien om Peter Elfelt f / {_ l:liti";ii ffi kongelig hoffotograf. Flemming Berendt Under overskriften: "ET ATELIER ETAB- LERES", begyndte vor præsentation af. fotograf Peter Lars Petersen alias Peter Elfelt i nr. +g af Objektiv. Her blev det første beskedne atelier på Købmagergade 64 beskrevet, men en lille detalje, som senere er dukket op, manglede i beskrivelsen! Midt på gulvet i atelieret stod et meget smukt og ikke mindst håndværksmæssigt gedigent salonkamera. På et lille messingskilt kunne man læse: Nr. r4o. r89o. J.P. Andersen, Nellerød. Kameraet havde Peter L. købt af. den håndsnilde landsbysnedker Jens Poul Andersen, som han lærte at kende i Foto: Det KgI. Bibliotek J.P.A.s færdigheder aftvang umiddelbart den dybeste respekt, det udviklede sig til et livslangt samarbejde, bl.a. med eneret for Peter L. til at forhandle hans håndfremstillede kameraer, stereoskoper, stativer m.m. Det enestående atelierkamera har, takket være en donering til Nationalmuseet, o- verlevet de mange år, og kan nu beundres på Danmarks Fotomuseum i Herning. Hermed begynder næste afsnit af. vor historie, som skal handle om Peter L. petersens karriere som hoffotograf og forretningsmand!

13 Peter Elfelt's 100 års jubilæum Det smukke salonkamera. 11 Foto: Sigfred Løvstad.

14 de billeder" af de kongelige, har han for alvor gjort sig bemærket. Det var jo en tid, hvor det at blive foreviget, især for et kongehus, var en slags "popularisering" over for den almene hob. Den ambitiøse fotograf! Den 26. maj Å92 var der tidligt lyt i a- telieret på Købmagergade 64. Flere rejsekameraer, stativer m.m. skulle gøres klar til dagens prominente fotografering. Opg"- ven lød på at fotografere ved Hsm. kong Christian IX og dronning Louises guldbryllup. Den unge fremstormende fotograf var dog ingenlunde alene på feltet. Bedst kendt og berømmet blev nok Sophus Juncker-Jensens optagelse fra Højbro Plads. Men pyt, lidr konkurrence skærper kun appatitten, og da dagens dont var gjort, blev resultatet ikke så ringe endda. Det gjaldt jo også om at gøre sig bemærket! Som sagt var der andre hoffotografer, endda ganske mange. Mest kendt var Georg E. Hansen, J. Petersen, Mary Steen m.fl.- alle havde de prædikatet: kongelig hof fotograf. Vi tør godt tænke os, at, denne titel havde Peter L. ikke noget imod at, erhverve. Vil du i verden fremo Fotograf Peter L. Petersen, satte ikke sit lyr under en skæppe så han dristede sig til i 1898 at ansøge kongehuset om ret til at titulere sig: Kgl. hoffotograf! Det blev dog i første omgang afslået med den begrundelse, at han var for ung. Men alderen kom hurtigt! For næste år blev det ham meddelt, 3t hans anmodning var imødekommet. Vi må forestille os, at det har været et stort øjeblik for den ambitiøse adonis at blive æret på denne måde. Champagnen har flydt Øverst oppe i nr. 64. Næste d^g eller måske før, er turen gået hvor Trudes boghandel havde til huse. Nu skulle der trykkes visitkort med titlen: Kongelig Hoffotograf Peter L. Petersen. Der var dog et lille aber dabei! På dette tidspunkt var der mindst tre kendte københavnske fotografer, som bar navnet Petersen, og derfor ansøgte den nu kongelige om kongelig bevilling til at bære familienavnet Elfelt. Bevillingen er dateret r90i. Trods sin ungdom var han ganske hurtigt i stand til at, indynde sig i de rette kredse, noget som ikke var helt ligetil på den tid. Man skulle helst have anseelse, penge eller det, man kalder "fanden til oldemor" - det sidste havde han heldigvis ikke, men han havde pli, han var flot, beleven, og som H.C. Andersen siger: "Han kunne tale godt for sig!" Hvorom alting er, lykkedes det ham, bl. a. igennem prins Valdemars ægtefælle, prinsesse Marie, at f.å fotografiske opgaver inden- og uden for de royale gemakker. Små opgaver til at, begynde med, men da de løstes på en tilfredstillende diskret mandr - begyndte de kongelige herskaber at henvende sig oftere og oftere. Og da han i 1897 bliver i stand til at optage "leven- L2,9teflr.u.,,, -.ry,y'

15 Filmplakat fra r9o3, som må have Peter Elfelt's flair for publicity ver suveræn. Plakaten samt andet materiale af Hans Bonnesen. AGFA. er velvilligt stillet til rådighed 13 sponcet af KoP#"*,*-mhoR

16 Vcd Itcrrncrrndc Jcg ntg rt mcddcle Dcm, tt, Jeg for stadlgc?orrcfelltgrr mcd rndrc Plrnacr rf.aanmc Bftcr- at undgaa dc ' ;,,''.ic navn har l'aact hougcllf lrrllllljl,!,.".f1 og at lt Ftrr..Dsvn frcnt,ldlgivll "ur:ra '-'-"t PrrTl;.;,!LrEtr ';{,'i5*, j,,'ir'y h'rilket godhedsfuldt bcdeg bcnrærlct. tl1 rt fdrc?anllicnavnet ELFBLT, Xcd HCJrgtclgo.,I id forhcu' Petor L.'' Pctersc!,' Med ret til at bære familienavnet... Fomehingsmanden. Kgl. hoffotograf Peter Elfelt var også en dygtig forretningsmand - ikke mindst når han fik mulighed for et opkøbe af.dødeeller fallerede kollegers arkiver. En sådan mulighed opstod, da den sidste indehaver ef. det fotografiske etablissement "Hansen og Weller" døde i r9or. Arvingerne blev tilmed lykkelige over et, slippe ef. med de mange tons uhåndterlige glasplader, helt tilbage fra kollodiumtiden. Peter Elfelt så, ganske rigtigt, de økonomiske muligheder, der lå i disse gamle fine fotografiske optagelser af. kendte og u- kendte personer. Arkivet blev overført til Købmagergade, registreret, og kort tid efter kunne man købe kopier påstemplet Kgl. hoffotograf, Peter Elfelt. København. Stereobilleder af. H.C. Andersen på "Rolighed", krigsbilleder fra r864 - kongelige optagelser fra lør Peter Elfelts tid, alle opklæbet på Elfelt-karton og nummereret, blev nu ekspederet over disken. Pengene rullede ind! Det skal dog retfærdigvis siges, at takket være Peter Elfelts akkuratesse og omhu blev alle hans egne optagelser registreret i store protokoller, som er velbevarede på Det Kgl. Bibliotek og på Danmarks Fotomuseum. L4 Fotohi stori sk høj depunkt. (Dagens Nyheder. zgltr-tgz7). "skulle man ikke tro, at fotografiens vanskelige kunst dog i visse grundregler havde nået et højdepunkt af. udvikling? Det troede man, men det var forkert. En smart englænder, der ikke er bange for at blive svimmel, har opdaget at tidens skønneste kvinder er skønnest i fugleperspektiv. Og hans atelier er indrettet derefter. Selv kravler han op på en stige, - "patienten" ligger udbredt på gulvet; baggrunden er kongelige dyreskind eller ægte tæpper, og stillingernes mangfoldighed er uendelig, eftersom der ikke er nogen vanskelighed ved at holde balancen, - i liggende stilling, man kan illudere "svævende", man kan "stå" på spidsen af. den lille ti, hvis det morer tr, og der er ingen vanskelighed ved at, være stille... Vi glæder os nu som børn til at se hoffotograf Elfelt drage til vejrs på en forgyldt wienerstige, helst adskillige meter i vejret, medens fru direktør Petersen ligger udstrakt i fineste puds på hele A.C. Bangs til optagelsen udlejede lager af. nertz, chinchilla og zobel, garneret med et skønsomt udvalg af- persiske rugs. Det bliver ikke noget almindeligt billede. I hvert fald ikke lige straks!"

17 7, Aprll, lolol Ilc,lfotogrol I'ctu EUclt. Navneforandring. Et af de første royale billeder ver optegelsen med dronning Alexandrine og den r årige prins Frederik (lx) i barnevogn. -- Cnr.gtclig cu.[trntl, der &sr glort li' licrrii,ro og er 0ltret til noget Dcr.o;ll end lrsn begpndte mod. llofotogrf Pdtfi ter lilfelt, Ridder af Dannebrogo, biill rist, ilike mege! mcrs cnd Peterteu til:,ll bage fra sin beskettno Fortid, Oo.tigll tr:rr ob lirrn sar almindeligt, at jeg alqg,ll / ikko kan huslio dot, og ibke bordo D$fll gct nretl Floffeb ot. goro, og tænge ttql,lil rrr;rp l;sr,1to noget til leveuds Billeder dcll I Iiosmoragraer og Xinemntografer,,:dJ ll lrrrtl tltt hedder. ' jo-'l'll r\ltn der ser mad nltsrr, lrsarl Stræb ll sonrlre,l,krn frrr6 til, Disr mrd Gt.g. li n&.n.r\lnnd ot se til og co elskrærdig f1 llond nt snakho merl og en srært dysttgli llonrl I 6r! l'og rned eo lurtagde fo#ll -.liellige Jcro i lldeu. Qrh ben os igr[1 hger:ro. I Hoffotograf Peter L. Petercen hnr fanet T'll: laclelse tll nt knlde slg Peter Elfeldt. Dagspressen. Hof-Fotografen tog Petersen åt, Thi dette r Petersen c drillede. Her Peter Elfeldt ser vi i Da' Som Petersens levende Billede.

18 Dronning Louise (r8r7-r898). PompØs optagelse fra ca Frederik d.vlll og dronning Louise. Ca. I Frederik d.viil. Ca. r9o6.

19 Fotomontage af Chr. d.lx. Billedet er brugt som et maleri - ophængt i Landsmandsbanken. forlæg til Royalt atelier hoffotografen. på slottet. Christian d.lx poserer for Uretoucheret billede fra ca. r9o5. Chr. d.x ved sit skrivebord i 19t8. Chr. d.x taler i radioen den +. december L7 Foto: Det Kgl. Bibliotek

20 Kronprinsesse Louise. (Kone Chr.X.'s mor). Optage ise slutningen af r89o 18 Nationalmuseets 3" afdeling"

21 Uden mad og drikke Hms. Kong Christian d.x. - medbragt madpakke og ø1. Optaget under en militærmanøvre. 19

22 Qsteryade z4 lokalerne istandgøres. Østergade 24. Efterhånden blev pladsforholdene for trange på Købmagergade, og de økonomiske muligheder var nu til stede for en udvidelse - eller flytning. Det blev det sidste! Peter Elfelts rjrøm om et mere centralt og ikke mindst større - atelier for at kunne leve op til, bl.a., det stigende antal kongelige fotograferinger, ver ved at gå i opfyldelse. Flere ejendomme var i søgelyset, og det endte med, at valget faldt på Etatsråd Jacob Morescos f ornem me ejendom på Østergade 24. Her, midt i kongens København kunne han nu byde de kongelige herskaber og det bedre borgerskab en værdig indgangsportal, samt elevator direkte op til 3. sal, hvor atelieret blev indrettet. Den 8. juni r9o5 blev de nye lokaler taget i brug. Peter Elfelt inviterede den københavnske presse til reception med mandr, og den følgende d"g kunne man læse den ærede presses bedømmelse af. det nye domicil: 20 "Alt skrider frem, og intet modstår tidens tand. Hr. Elfelt har derfor besluttet intet at spare for at gøre sit atelier så moderne og fuldendt som muligt, og det må siges, at det i fuldt rnål er lykkedes ham. Lokalerne er ikke langt f"ra at være imponerende, tilsammen findes ikke mindre end r 5 værelser, deriblandt de overdådigt udstyrede venteværelser med klaver, et lille bibliotek o.s.v. og det ualmindeligt smukke og smagfulde omklædningsværelse. Selve atelieret er stort og lyst. På væggene hænger de nydeligste kulfotografier, tagen efter Nivaa-Samlingens billeder. Hr. Elfelt er den, der har æren af. at have indført kulfotografien herhjemme, og de resultater, han har nået i så henseende, er ypperlige, ikke mindst på portrættets område. Hvad arbejds-lokalerne angår, så er de i enhver henseende tidssvarende, udstyrede som de er med alle fotografiske, tekniske

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Julegaver Firmajulegaver

Julegaver Firmajulegaver Julegaver Firmajulegaver Et juletilbud med rabat ved køb af flere puder. Bestiller I firmajulegaver inden den 1. november, sikrer I at der er puder til jer. Alt arbejdet udføres i Danmark og produceres

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Efterlønner Hans Hansen havde hele sit liv rejst meget.

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Fremstilling af print på den lette måde

Fremstilling af print på den lette måde Fremstilling af print på den lette måde Af Max Jens Jensen 2004 Fremstilling af print int på den lette måde Indledning Når man er gør det selv inden for elektronik er de to største problemer som regel

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående

ASTRID ATELIER NOACKS. sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her...dét, der træder én i møde, er en enestående Bag de rå mure i Astrid Noacks Atelier, mærkes det, at man er et ganske særligt ASTRID sted. Som skabende kunstner MÅ man arbejde her....dét, der træder én i møde, er en enestående scenografi en stemning,

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Tekst og foto Per Buchmann Tre special objektiver til tilt-shift og makro fotografering, optimeret Nikon s nyeste digitale kamera teknikker.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen

Indhold:  Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Aktivitet: Børn bygger i sand Aktivitet: Udstilling af børnekunst

Læs mere

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08 det KONGELIGE BIBLIOTEK Redaktion: Lone Ømann Design Produktion: Helle Brünnich Fotograf: Karsten Bundgaard, når intet andet er nævnt Trykt med vegatabilske

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

RHODOS PRESSEMEDDELELSE

RHODOS PRESSEMEDDELELSE PRESSEMEDDELELSE På en smuk 5.maj eftermiddag 2011 i Designmuseum Danmarks festsal modtog grafisk designer og forlægger Ruben Blædel den ene af Albertsen Fondens to nystiftede priser for fremragende formidling

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere