rapport 10 Arkitektforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapport 10 Arkitektforeningen"

Transkript

1 rapport 10 Arkitektforeningen 2010 var et begivenhedsrigt år i Arkitektforeningen med masser af konkurrencer, nye kurser og debat om alt fra ghettoer, hospitaler, tilgængelighed, idræt, bæredygtighed, digitalisering til undervisning i folkeskolen. Beretningen her viser glimt fra højdepunkterne såvel lokalt som internationalt og tager dig med på tur i filmens og krimiens verden.

2 index Beretning fra året der gik Beretning fra Arkitektforeningens formand, arkitekt MAA Natalie Mossin. Side 4 Attraktiv & energirigtig arkitektur, tak Interview med klima- og energiminister Lykke Friis (V) om arkitekternes rolle og udviklingen af nye produkter og helhedsløsninger, der gør det muligt at realisere drømmen om plusenergibyggeri. Side 6 Når rammer skaber karakterer I Klovn-filmen har vi virkelig tænkt over omgivelsernes betydning for fortællingen. Vi havde et ønske om at komme ud i landet og filme. I serien valgte vi Frederiksberg som område, fordi Frederiksberg rummer rigtig mange locations, og fordi det er essensen af småborgerlighed. Interview med instruktør Mikkel Nørgaard, filmaktuel i 2010 med Klovn The Movie. Side 8 Angsten for det velkendte Hvilken rolle spiller byplanlægning og arkitektur som grobund for kriminalitet, mord, vold og uhyrligheder og for menneskers trygge daglige liv? Interview med krimiforfatteren Jussi Adler-Olsen, årets modtager af De Gyldne Laurbær. Side 10 Arkitekturens Dag forstaden i hjertet Den 1. oktober satte skoler, kommuner, museer, tegnestuer og organisationer fokus på forstadens arkitektur såvel værdier som problematikker. Side 12 I pressen Udsatte boligområder, fremtidens supersygehuse, arkitektur på skoleskemaet Arkitektforeningen var på banen i hele 2010 med 45 elektroniske nyhedsbreve og debatindlæg i aviser, tv og radio. Side 14 MAA et varemærke MAA-titlen har langt højere betydning, end du tror. Side 15 Bæredygtighed i bevægelse Årskonference 2010 med temaet Bæredygtighed i bevægelse havde internationale topnavne på programmet, heriblandt arkitekten Belinda Tato fra Spanien og Patricia Patcau fra Canada. Side 16 Genopfind arkitektens rolle Arkitekter har potentiale til at skabe store forandringer gennem små ændringer, så arkitektens rolle skal række langt videre end form og funktion. Midlerne er lokal forankring, informationsteknologi og anarkisme. Interview med den spanske arkitekt, Belinda Tato fra Ecosistema Urbano, kendt for sine højst uortodokse bæredygtige projekter og stærke meninger. Side 17 Legater Hvem har fået Arkitektforeningens legater i 2010? Side i tal Facts og tal fra Arkitektforeningens årsregnskab Side 19 Vi stjæler Engelhardt tilbage! I 2010 fik Arkitektforeningen ny identitet. Redesign af bomærket Arkitekturens Genius var en ønskeopgave for arkitekt MAA Mads Quistgaard fra designfirmaet Pleks. Side 20 form & indhold At designe en ny webplatform er en kompleks affære! Læs hvordan det ny arkitektforeningen.dk blev til. Interview med direktør i webbureauet Advice Digital, Bo Juni, der står bag Arkitektforeningens nye hjemmeside. Side 22 grænseløs arkitekt MAA Arkitektforeningen deltager i det europæiske og globale samarbejde for at fremme arkitekters vilkår, viden og faglige anerkendelse på tværs af grænser. Side 24 design på programmet Med En ny stol til det officielle Danmark og Ny uniform til DSB er designkonkurrencer for alvor kommet på programmet i Arkitektforeningens Konkurrencerådgivning. Side 26 I konkurrencens tegn Arkitektforeningen har været engageret i 39 konkurrencer i 2010 Side 28 Hospitalsbyggeri der forpligter Arkitektforeningen er rådgiver i hospitalskonkurrencer, tilbyder kurser i hospitalsarkitektur og deltager i debatten om hospitalsvæsenet og fremtidens supersygehuse. Side 30 med fokus på forening I 2010 havde Arkitektforeningens Efteruddannelse fokus på nyudvikling af kurser blandt andet procesledelse samt arkitektur og energi. Side 32 MAAernes Danmark Årsberetninger fra Arkitektforeningens lokalafdelinger: Bornholm, København, Nordjylland, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland, Østifterne. Side 34 tak for 2010 Arkitektforeningens bestyrelse og sekretariat. Side 41 Udgivelse: Februar 2011 Ansvarshavende: Jane Sandberg Redaktion: Cæcilie Skovmand, Anne-Marie Gregersen, Mogens Ihler Holm, Jane Sandberg. Layout: Esméralda Rotne Forsidefoto: Johan Rosenmunthe Ophavsret: Al tekst tilhører Arkitektforeningen. Teksterne må gengives, når det sker med passende kildeangivelse. Ophavsretten til fotos tilhører de fotografer, som er angivet ved fotos.

3 formandens beretning Foto: Laura Stamer, arkitekt MAA 2010 begyndte og sluttede i vintre der var koldere end en lang række vintre før dem. Undervejs stod det halve Danmark under vand i efterårsregn. Og i årets sidste dage måtte julemaden flyves ud til indesneede bornholmere. Det er en realitet, også på dansk jord, at vi skal forholde os til klimaforandringer, og det har betydning for både arkitektur og arkitekter. Den eksisterende bygningsmasse skal energirenoveres, infrastruktur og bygninger sikres mod større snelast og øget nedbør. Byggeriet skal ifølge regeringens målsætning, udvikles således, at en bygning i 2020 bruger 25% af den energi der blev brugt i Det stiller udfordringer til både undervisning, praksis og lovgivning og til de arkitekter der arbejder i alle led. Boligens betydning I efteråret kom arkitektur på den værdipolitiske dagsorden, da regeringen præsenterede den såkaldte ghettoplan. Kvalitet i boligbebyggelser er centralt for kvalitet i det byggede miljø og betydningen af et trygt sted at være, a room of one s own, kan næsten ikke overvurderes i menneskelig velfærd. De udsatte boligområder har brug for renoveringspuljen som indgik i boligforliget af november Men udvikling af de fysiske rammer kan ikke løse opgaven alene, den skal ledsages af en social indsats. Byrden der hviler på de almene boligforeninger kan ikke fjernes af en bulldozer. Men der er et stort arkitektonisk potentiale i en fortsat bygnings- og bebyggelsesmæssig udvikling og gentænkning af boligsociale bebyggelser. Dygtige danske arkitekter har demonstreret mulighederne i over et halvt århundrede med udviklingen af en særlig dansk tradition på området. Den værdi og inspiration er der brug for i arbejdet med at give nedslidte og stigmatiserede getthobebyggelser en ny fremtid. Hospitaler på tegnebrættet I de kommende år investerer staten 40 milliarder kroner i fremtidens sygehuse. En investering der bør resultere i bedre hospitaler,- bedre for patienterne, bedre for dem der arbejder på sygehusene og bedre bygninger. Undervejs i processen bør vi også blive dygtigere til at bygge og planlægge hospitalernes fysiske rammer. Som erhvervslivet og de økonomiske vismænd påpeger, skal der investeres, hvis Danmark også i fremtiden skal være et vidensamfund i vækst. Vi har i de nye sygehuse en enestående chance for at blive leverandører af viden og design til fremtidens hospitalsbyggerier i verden omkring os. Men der er fra sundhedsminister Bertel Haarders side ikke sikret det udviklingsrum, man kunne ønske sig. Potentialet skal dermed indfries af den enkelte engagerede tegnestue, mens byggeriets parter haster gennem det gigantiske projekt. Man kunne have ønsket sig, at blot én eller en halv procent af byggesummen var blevet øremærket til videndeling, udvikling og forskning. Fra gadekær til universelt design Samfundsdebatten i 2010 har berørt en række andre emner, hvor det arkitektfaglige input er betydningsfuldt, og hvor udviklingen vil få betydning for arkitekter og arkitekters arbejde. Blandt emnerne er FN konventionen for tilgængelighed gennem universelt design, spændet fra by til land et Danmark der knækker, krisens effekt på byggeriet, digitalisering, ligestilling mellem arkitektur, design og de øvrige kunstarter i kunststøttesystemet samt sammenlægning af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Konservatoruddannelsen. Her har vi som forening givet vores holdning til kende i den offentlige debat blandt andet via høringssvar, debatindlæg og pressemeddelelser, og Arkitektforeningen vil i 2011 fortsætte arbejdet med at sikre en arkitektfaglig stemme i samfundsdebatten. Lokalt engagement og ildsjæle For mig personligt har det været inspirerende og givet anledning til ydmyghed at stå i spidsen for vores forening. Det daglige arbejde i Arkitektforeningen udføres i foreningens sekretariat i Arkitekternes Hus i Strandgade på Christianshavn, og efter valget har jeg i sekretariatet igen og igen mødt det engagement og den energi der er en forudsætning for, at vi som stand kan gøre en forskel. Den oplevelse vil jeg gerne dele, for det er ikke altid synligt for medlemmerne, hvor meget der løftes i det daglige. I 2010 satte vi fokus på at formidle bredden og dybden i foreningens virke både i det ugentlige nyhedsbrev og på den nye hjemmeside. Men det er i høj grad foreningens 7 lokalafdelinger der sikrer, at arkitekter på tværs af landet mødes for at udveksle faglig viden og erfaringer og for at inspirere både hinanden og omgivelserne. Foreningens virke støttes også af en lang række medlemmer der gennem deres plads i råd og nævn bidrager med arkitektfaglig viden i varetagelsen af rammerne for det byggede miljø. Det er et stort og vigtigt arbejde de udpegede MAAere udfører, og de er - sammen med Arkitektforeningens fagdommere - vigtige ambassadører og formidlere af faget i tværfaglige sammenhænge. Endelig vil jeg gerne fremhæve de ildsjæle, jeg har mødt i mit første halve år som formand de medlemmer der tager kontakt, sender input eller agerer i den offentlige debat til fremme for kvalitet i det byggede miljø deres opmuntring, udfordringer og inspiration er uundværlig. Politiske fokusområder i 2011 Foreningens repræsentantskab diskuterede sommeren 2010 mulige politiske fokusområder for det kommende år. Siden har bestyrelsen arbejdet videre med de mange gode forslag, og det er en fornøjelse her at kunne præsentere de politiske fokusområder for 2011: udvikling af den eksisterende bygningsmasse, arkitektonisk kvalitet i planlægning og kvalitet i almene boligkvarterer. Arkitektforeningen har som sit formål at arbejde for at fremme arkitekters virke og kvaliteten i det byggede miljø. Det er en opgave som vi i bestyrelsen tager alvorligt og et ansvar som vi også i 2011 vil arbejde dedikeret på at løfte i samarbejde med byggeriets øvrige parter og med de mange gode kræfter blandt denne årsrapports modtagere. De bedste ønsker for 2011 Natalie Mossin. Vidste du... at Arkitektforeningen siden 2008 har arbejdet for udviklingen af almene boligkvarterer? at Arkitektforeningen nedsætter en task force om kvalitet i almene boligkvarterer? at Arkitektforeningen i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder, Danske Designere og Praktiserende Landskabsarkitekters Råd har udviklet en tilgængelighedspolitik? at Arkitektforeningen i 2010 fik en ny medlemsafdeling? at Arkitektforeningen i 2010 var med til at teste og godkende evalueringssystemer og certificering på bæredygtighedsområdet? 4 5

4 Attraktiv & energirigtig arkitektur, tak Vi skal fremme udviklingen af nye produkter og helhedsløsninger, der sammentænker energiforbrug, indeklima og arkitektur og gør det muligt at realisere visionen om plusenergibyggeri. Arkitektforeningen interviewede i juni 2010 klima- og energiminister Lykke Friis (V) om arkitektur, bæredygtighed og arkitekternes rolle. Hvad mener du om arkitektonisk bæredygtighed og arkitektens rolle i kampen for at minimere energiforbruget i byggeriet? For at vi kan nå vores energi- og CO2-reduktionsmål og målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, skal der sættes ind på mange felter, og eftersom energiforbruget til opvarmning af bygninger udgør 40 pct. af det samlede forbrug, er det nødvendigt, at der gøres en mærkbar indsats på dette område. Det er dog ikke kun i Danmark, at en grøn dagsorden er sat. Også internationalt er der et voksende marked for energieffektive bygninger. For at vi kan sikre, at den danske byggebranche fortsat er i front på det internationale marked for energieffektive produkter, kræver det, at vi stiller stadigt skrappere krav til energiforbruget og energiløsninger. Samtidig skal vi fremme udviklingen af nye produkter og helhedsløsninger, der sammentænker energiforbrug, indeklima og arkitektur og gør det muligt at realisere visionen om plusenergibyggeri. Hvad er udfordringen for arkitekterne? At skabe komfortable og arkitektonisk attraktive huse og bydele med de fremtidige strammere energirammekrav og på sigt plusenergibygninger (bygninger som afgiver mere energi, end de forbruger på årsbasis) det er arkitekternes udfordringer. Samtidig har arkitekterne en formidlingsopgave i forhold til forbrugerne; der er behov for oplysning og fremme af energirigtigt og energifremtidssikret byggeri. Hvordan skal indsatsen målrettes i forhold til energiforbruget i byggeriet? Danmark har verdens strammeste energikrav til nye bygninger, og i de kommende år vil der som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger komme yderligere ganske betydelige stramninger. Et af de vigtigste tiltag i strategien er, at energikrav til nye bygninger strammes med 25 pct. i 2010 og tilsvarende i 2015 og Energiforbruget i nybyggeri fra og med 2020 vil dermed være mindre end 25 pct. af forbruget i nye bygninger i dag. Samtidig er det vigtigt at give rammer for etablering af spydspidsbyggerier, som er væsentlig bedre end de aktuelle krav. Det skal være med til at udvikle nye løsninger og opnå erfaringer med disse. Dermed baner det vejen for den næste stramning af kravene. På længere sigt ønsker regeringen, at alle nye bygninger skal være af plusenergi-typen. Det vil sige bygninger, som på årsbasis leverer et lille overskud af energi til det omgivende samfund. Det kan lade sig gøre, fordi de dels har et ekstremt lavt energiforbrug og dels en egenproduktion af energi, fx ved hjælp af solceller på taget. I forhold til hele bygningsmassen udgør nybyggeri imidlertid kun ca. 1 pct. per år. Langt det største potentiale for reduktion af energiforbruget til opvarmning af bygninger findes derfor i eksisterende bygninger. Desværre er dette potentiale samtidig det vanskeligste og mest omkostningstunge at realisere. Beskedne midler til energieffektivisering Det vurderes, at der hvert år bruges omkring 90 milliarder kroner på bygningsforbedringer og vedligehold, men kun en beskeden del af disse midler anvendes til energieffektivisering. Ifølge en SBI-rapport fra 2009 vil energiforbruget i bygninger kunne nedbringes med ca pct, hvis man konsekvent gennemfører de energibesparende tiltag, som er rentable, når de udføres i forbindelse med andre bygningsarbejder. Tiltag, som er rentable som stand-alone giver derimod kun en reduktion på ca. 5 pct. Det er derfor vigtigt, at gribe chancen, hver gang der skal udføres andre bygningsarbejder. Bygningsreglementets kommende energikrav i forbindelse med renovering skal fremme dette. Behov for innovation, erfaringer og konkurrence Det er allerede teknisk muligt at reducere energiforbruget i bygninger med pct. Men hvis det skal ske til en fornuftig pris, er der behov både for innovation, flere praktiske erfaringer og konkurrence på området. Det hidtidige fokus på energispareforanstaltninger, som kun omfatter, hvad der er umiddelbart rentabelt, imødekommer ikke dette behov. Måske kan det ligefrem fordyre indsatsen på længere sigt. Dette skyldes, at det er dyrt at ændre den samme konstruktion flere gange, og det kan næppe undgås, hvis man kun forbedrer med 20 pct. her og nu, men ønsker 80 pct. på længere sigt. Hvis på længere sigt er om 20 eller 30 år, falder det jo inden for de allerfleste bygningers levetid. Kort sagt sætter regeringens energistrategi rammerne. Arkitekternes vigtige rolle er at skabe byggeri som går foran som f.x. plusenergihuse samt at bidrage til, at renovering af det eksisterende byggeri bliver både attraktivt og energirigtigt, slutter Lykke Friis. Foto: Anders Birch vidste du? at Arkitektforeningens Retsudvalg behandlede 21 sager i 2010? at 9 virksomhedspraktikanter var i sving i Arkitektforeningen i løbet af 2010? 6 7

5 Når rammer skaber karakterer Det er ikke blot humor og et farverigt persongalleri, der er i fokus i Klovn The Movie, en af dansk films største succeser i mange år. Naturen og arkitekturen spiller en afgørende rolle. Arkitektforeningen har mødt instruktøren bag filmen, Mikkel Nørgaard til en snak om betydningen af locations. Mikkel Nørgaard byder velkommen i, hvad der mest af alt ligner en lille spejderhytte i Zentropa ved Avedørelejren. Hytten er spartansk indrettet med et skrivebord, en briks og en hylde, hvor der står en dildo. Ja det er den, Casper har i munden i filmens slutscene, oplyser Mikkel Nørgaard og kommer på den måde eventuel undren i forkøbet og får fokus hen på det snakken, skal handle om: Jeg har ikke prøvet at blive interviewet om locations og arkitektur før men det er vildt fedt, og med Klovnfilmen har vi virkelig tænkt over omgivelsernes betydning for fortællingen. Klovn - The Movie er i virkeligheden en meget enkel, om end alvorlig, fortælling om Frank Hvams erkendelsesrejse ud i verden og ind i sig selv. Mia, hans kæreste, er gravid, og hun stoler ikke på, at Frank er moden til at være far og de fleste, der har set TVserien Klovn vil kunne forstå hvorfor. Det er ikke småting i form af bommerter og dumheder, Frank får rodet sig ud i. For at bevise overfor Mia, at han godt kan være en ansvarlig far, der tænker på andre end sig selv, tager Frank Mias nevø Bo med på kanotur i Jylland sammen med Casper (Christensen red.). En tur som ingen af de tre vil glemme. Småborgerlighed og vild natur Filmen er en roadmovie, og det meste af handlingen udspiller sig på Gudenåen i Østjylland, i naturen og på de danske veje, hvorimod TV- serien Klovn primært udspiller sig på Frederiksberg i København. Vi Casper, Frank og jeg - havde et ønske om at komme ud i landet og filme. I serien var vi mest på Frederiksberg, primært fordi vi ikke havde råd til at bevæge os rundt mellem for mange forskellige locations. Vi valgte Frederiksberg som område, fordi Frederiksberg er meget varieret, og på mange måder er essensen af småborgerlighed. Og Frank og Mia er jo det småborgerlige Danmark - de repræsenterer os alle sammen, hvorimod Casper tilhører en form for pop-kulturel overklasse. Inden Mikkel Nørgaard og filmholdet gik i gang med at filme, tog scenograf Rasmus Thjellesen til Jylland for at finde de helt rigtige steder at skyde filmen en proces, der handler om at finde ud af, hvad rummene og omgivelserne gør ved karaktererne, forklarer Mikkel Nørgaard. Det nødvendige pandekagehus Mikkel Nørgaard fortæller, at han og scenografen gennem filmens naturscener var inspirerede af filmen Apocalypse Now af Francis Ford Coppola, der har den tætte, lidt klaustrofobiske mørke jungle som setting, ikke mindst i den del af filmen der udspiller sig på Skanderborg Festivalen, hvor en række barske hændelser finder sted. Frank fornægter Bo, og alt er meget, meget tæt på at være tabt. Men til at begynde med ånder det hele fred og idyl, og den første del af drengenes rejse udspiller sig i et smukt guldalderagtigt landskab, da Casper, Bo og Frank sejler ud fra Ry og ned til Bamsebo Camping. Men så begynder det at gå galt. Der er unge gymnasiepiger på campingpladsen, og som Klovnseere kender Casper bedst, kan han ikke beholde bukserne på, og dette går selvfølgelig galt. Frank ender også i noget rod, da han skal hævne sig på nogle drenge, der har drillet Bo. Det ender med, at de tre må flygte i de tidlige morgentimer på en vild kanojagt. I disse scener ændrer omgivelserne sig fra det trygge og idylliske til The Wild Nature - væk fra civilisationen. Træerne bliver højere, åen tættere, det blæser og man har på fornemmelsen, at der er noget farligt på vej. Flugten ned ad åen ender hos Ronja, der bor i Pandekagehuset som i Hans og Grethe. Jeg havde sagt til scenografen, at jeg VILLE have et pandekagehus. Fordi, her er er alt godt tilsyneladende - og her er fine billeder af Frank, der står med Bo på badebroen, som naturen har skabt dem. Alligevel er der en underliggende stemning af noget uhygge, siger Mikkel Nørgaard. 1 film 12 billeder Mikkel Nørgaard arbejder med nøgle-billeder, og det er hans overbevisning, at en film består af blot 12 billeder Mikkel Nørgaard (f. 1974) er uddannet filminstruktør fra Den Danske Filmskole i Foruden TV-serien Klovn og Klovn The Movie har han instrueret Langt fra Las Vegas, Live fra Bremen, afsnit af Anna Pihl og Borgen. Foto af Frank Hvam og Mikkel Nørgaard: Per Arnesen. Scenografitegning til filmen Klovn.Tegnet af Rasmus Thjellesen, Zentropa. dem som brænder sig fast på nethinden, og som bliver i erindringen efter at rulleteksterne er løbet over lærredet. Mikkel Nørgaard nævner Robert de Niro, der siger Are you talking to me? til sig selv i spejlet i Martin Scorceses Taxi Driver som et eksempel på et nøglebillede. Nøglebillederne i Klovn har Mikkel Nørgaard og scenograf Rasmus Thjellensen en klar fornemmelse af, allerede inden de går i gang med at filme. Billederne opstår i en idéudviklingsproces, der handler om at visualisere de følelser og stemninger som filmens scener skal rumme. Når billederne er fundet, sætter Mikkel Nørgaard dem op i rækkefølge, så han kan se filmens forløb - se rejsen og reflektere over, om der er steder, hvor det ikke fungerer, eller om der skal skabes kontraster. Hvis der er mange køer og guldalder i én scene, så er det fedt med noget stål og glas i en anden. Det er f.eks. interessant at bevæge sig fra naturen til et sted som Underbergfabrikken der er helt firskåren beton. Det giver en kontrast, som giver fortællingen dynamik, forklarer Mikkel Nørgaard. Følelsernes arkitektur Frank og Mias hjem symboliserer tryghed. Det er indrettet med gode skandinaviske designklassikere som Arne Jacobsens Svanen. Her er plads til alle, og det er kvalitet uden at være prangende. Caspers hjem, derimod, er en arkitekttegnet Nordsjællandsvilla med panorama ud mod Øresund. Caspers hjem giver følelsen af overklasse, penge og stil karaktertræk, som vi gerne ville tillægge Casper. Og når man har en sådan ramme, så er det bare at sætte Casper ind i den. Så får han dekadence lige med ét. Man behøver faktisk ikke gøre mere - rummet fortæller alt. På den måde er location ekstremt afgørende, ikke mindst, fordi vi filmer på en måde, der er dokumentaristisk i stilen, og den form kræver, at man tegner rammerne skarpt op ellers ser det helt sølle ud. understreger Mikkel Nørgaard. Som publikum må du ikke ét sekund tro, at du er et andet sted, end der, hvor du er. Du skal vide, at du er hjemme hos Frank eller hjemme hos Casper. Man skal lave nogle ikoner til de forskellige figurer og lade dem spejle sig i hinanden. Personen er på en eller anden vis lig med den bolig, han bor i. 8 9

6 Angsten i det velkendte Hvilken rolle spiller byplanlægning og arkitektur som grobund for kriminalitet, mord, vold og uhyrligheder og omvendt for menneskers trygge daglige liv med gode sociale relationer og selvværd i højsædet? Arkitektforeningen har spurgt en professionel storforbruger af arkitektur, forfatteren Jussi Adler-Olsen, der har toppet bestsellerlisterne i Danmark og udlandet bl.a. med krimithrillerserien om Afdeling Q - Kvinden i buret, Fasandræberne, Flaskepost fra P og Journal 64. Kære Arkitekt Jeg kan ikke forestille mig andre professioner, der i den grad præger menneskers daglige liv og deres omgang med hinanden, end netop din. Når du er bedst og mindst kompromisløs, så skaber du rammer for nydelse af livet, kreativitet, gode sociale relationer og masser af selvværd. Når du er værst, så går det ofte så galt, at det er os thriller- og krimiforfattere, du gør den største tjeneste. Hvilken rolle spiller arkitekturen i den gode krimi? Spørgsmålet er, hvad der kendetegner en god krimi, for alene en dårligt valgt location i en enkelt scene kan trække kvaliteten voldsomt ned, hvilket især ses tydeligt på film. Anti-arkitektur bruges ofte i krimiers afslutningssekvenser i form af forsuttede klicheer af ødelagte, nedslidte miljøer såsom forladte lagerhaller eller byggepladser; locations som jeg er stærkt opsat på at undgå. For mig er de bedste locations til at sprede skræk og angst altid de, der under normale omstændigheder indgyder normale mennesker stor tryghed. Menneskefyldte, dagligdags omgivelser som normalt udstråler alt andet end fare. Når trygheden trues her, som på den almindelige villavej eller på legepladsen i Og hun takkede guderne, eller på parkeringspladsen foran en kontorbygning i Fasandræberne, så har vi den ultimative location. Er man truet sådanne steder, er man altid truet. Altså er disse baggrundsscenerier af almindelige bygninger og boligområder meget brugsvenlige i en spændingsopbygning. I thrilleren, hvor man udfordrer folks fobier, kan offentlige og velbesøgte steder, ofte spektakulære bygninger, også være et godt udgangspunkt for en fremprovokation af angst. Kendte bygninger skaber klare billeder i læseren og giver et godt set up i en filmproduktion, som eksempelvis Zoologisk Haves tårn, søjlerne foran Domhuset i København eller Bellahøjs kolosser. Men det vigtigste for forfatteren er altid at huske, at læseren har en formidabel evne til at skabe sine egne forestillinger og billeder ud fra ganske små detaljer. En ligusterhæk, et par flade tage på rad og række, gule mure med brune vinduesrammer om dobbeltglasruder, mere skal der ikke til, for at enhver kan danne hver deres personlige billede af en parcelhustryghed, som oftest viser sig at være illusorisk. Bedst er thrillerens/krimiens arkitektur, når der toner et universelt, velkendt og hverdagsagtigt billede af bygninger frem som baggrund for dens uhyrligheder. Hvordan fungerer arkitektur som sceneri i kriminalromanen? Ud over de nævnte eksempler i Og hun takkede Guderne og Fasandræberne holder jeg meget af at lade spænding bygge op i det åbne rum. I Fasandræberne er det banegårdshallen på Hovedbanegården, der med sit mylder af begivenheder er et eminent sted at lade sine karakterer føle sig forfulgt i. Eller villavejen med parcelhusene i Roskilde i Flaskepost fra P, hvor naboer holder øje med hinanden, men egentlig aldrig godt nok. Eller forretningskvarteret i New York i Washington dekretet, hvor hovedpersonen er kapslet ind af gaden, der snævrer sig ind, af blikkene inde fra butiksruderne og endelig af de høje bygninger, der lægger sig som et tag over ens frihed. For mig er forskelligartetheden i mine locations et must. Hurtige spring fra glasmonumenterne i havneområdet i København, ud til byggeforeningshusene i Valby fra 1880 erne, til Strandboulevarden i København og hurtigt videre til Rigshospitalet. Alt inden for få sider i Kvinden i Buret, men med gode sceneskift for den enkelte læser. Locations af huse og bygninger, der hver især sætter sig i læseren som specielle stemninger, som let kan forstærkes eller udvandes af en forfatter. Hvad er den mest uhyggespredende arkitektur, man kan forestille sig? Arkitektur, der er udført med en Rotring rørpen, giver mig af mange grunde myrekryb. Siden dette skriveredskab gjorde sit indtog med sine pinligt rette og unuancerede streger, og samtidig gjorde det umuligt at tegne bløde konturer, blev arkitektens arbejde og standarder efter min mening for evigt ændret. Nu opstod der bygninger uden krummelurer og detaljer af den art, der skaber blødhed i gadebilledet og giver oplevelser for øjet. Blågårds Plads, betonkatastroferne i Ishøj, den ekstremt ødelagte bymidte i Bagsværd, de knaldhårde tresser- og halvfjerdserrenoveringer på Vesterbro. Kolde, nøgne facader, der breder sig alt for langt ud på fortovet og skaber et gadebillede, hvor kreativitet ikke kan bo, og hvor ingen uden videre kan føle sig veltilpasse. Denne form for arkitektur rummer langt flere skæbner, der giver op, end de gamle, udslidte kvarterer på Nørrebro. Og når tristesse og fattigdom møder arkitektur, som er udført i pinligt rette linjer og med ligegyldighed over for detaljen, så befinder vi os i landskaber lige så trøstesløse som den golde stenørkens grå lerhytter i Palæstina eller i forstadskvartererne i de store østeuropæiske byer. Her opbygges intet godt af sig selv, og hustruvolden, børnemishandlingen, misbruget og drab mellem bekendte og venner bliver i disse kvarterer dansk hverdagskost. Hvad er god byplanlægning? Giv mig et bybillede, hvor arkitektens drømme får lov til at overgå entreprenørens iver for at holde omkostningerne nede. Dér i byen, hvor arkitekten kunne ønske sig en fremtid for såvel sig selv som for sine børn. Dér, hvor arealerne mellem bygningerne ikke kun er dækket af skygge, og hvor betonelementer og modulbyggeri er bandlyst. Dér, hvor det ikke er fladerne, men detaljerne, der først slår en. Så har du måske givet mig et sted, hvor indbyggerne stadig kan få individuelle oplevelser både inde og ude. Og individuelle oplevelser giver mere selvværd, og har man selvværd, så er en række mekanismer igangsat, som holder vrede og utilfredshed på afstand. Sådanne kvarterer kan spare samfundet for mange misfostre i social forstand. Gud ske lov bygges de stadig. Hvordan ser den menneskevenlige arkitektur ud? De sidste hundrede meter på vej hjem fra ens arbejde eller indkøbsfaciliteter til hjemmet præger de fleste mennesker meget. Et lille smut op ad Strandvejen indgyder større tilfredshed med tilværelsen, end turen gennem forstadsgaden, hvor facaders glathed møder ligegyldighed og henslængt affald. Vi identificerer os ikke alene med de mennesker, der lever i vores allernærmeste omgivelser, men også med dem, der lever i vor umiddelbare nærhed. En enkelt bilkirkegård i en landsby kan ødelægge hele det samlede billede af byen, og en enkelt modulopbygget kasse kan ødelægge helhedsindtrykket i et gammelt villakvarter. Derfor er indfaldsveje og stier med til at opbygge ens forståelse af, hvilket kvarter man bor i. Snorlige asfaltveje langs betonvægge og hurtigt plantet vegetation i højhuskvarterer fungerer ikke lige så stimulerende på ens tryghedsfornemmelse og glæden ved ens bopæl, som slyngede veje og vegetation, plantet gennem årene efter tilfældighedens princip, ville gøre. Tænker arkitekten i helhedsindtryk, der allerede starter ved indfaldsvejen til bopælen og først stopper ved køkkenvasken, så er man godt på vej til at stimulere alt andet end aggressive og kriminelle tendenser i beboerne. Foto: Philip Drago Jørgensen 10 11

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DESIGNÅR 2005 ARKFOKUS no. 4: DANMARKS HAVNEBYER Næste nummer af ARKFOKUS udkommer i slutningen af september med interviews, reportager, debat,

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Alle kan arbejde med socialt ansvar

Alle kan arbejde med socialt ansvar Alle kan arbejde med socialt ansvar Håndbog for virksomheder, kommuner og institutioner Erfaringer fra Galleri Hamlet Danmarks største gadegalleri Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs-

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

[ planv ae rkstedet ]

[ planv ae rkstedet ] 3 /13 Nr. 3 november 2013/65. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Paw Gadgaard, Dorthe

Læs mere