GX100-E *285805* Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GX100-E *285805* Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации"

Transkript

1 *85805* GX00-E Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации de fr nl fi no sv et ru

2 R 4 3 E R E

3 R GX 00 -E -E R 5 -E E -E -E -E -E -E

4 0 3 3

5 -E Gasdrevet sømpistol Læs brugsanvisningen nøje, inden værktøjet tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med værktøjet. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af værktøjet til andre. Brugsanvisning. Generelle henvisninger. Signalord og deres betydning Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage alvorlige personskader eller død. Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskade eller materiel skade. Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger. Værktøjet komponenter Håndgreb Låsetast Næsestykke Glidemuffe Magasin Typeskilt Gaspatronkammer Dæksel for gaspatronkammer Ventilationsslidser Låsearm Aftrækker Reset-knap Sømglider Bæltekrog. Symboler Advarselssymboler Generel fare Påbudssymboler Benyt beskyttelsesbriller Advarsel om eksplosionsfarlige stoffer Brug sikkerhedshjelm Brug høreværn Advarsel om varm overflade Symboler Læs brugsanvisningen før brug Disse tal henviser til illustrationer, som du finder på udfoldssiderne på omslaget. Kig på disse sider, når du læser brugsanvisningen. I teksten i denne instruktionsbog betegner ordet "værktøjet" altid den gasdrevne sømpistol GX00-E. Indhold Side. Generelle henvisninger 37. Beskrivelse Tilbehør og forbrugsmateriale Tekniske ta Sikkerhedsforskrifter Før ibrugtagning 4 7. Anvendelse 4 8. Rengøring og vedligeholdelse Fejlsøgning Bortskaffelse 47. Garanti 47. EF-overensstemmelseserklæring 48 Placering af identifikationsoplysninger på værktøjet Typebetegnelse og serienummer findes på værktøjets typeskilt. Skriv disse oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted. Type: Serienummer: GX00-E 37

6 . Beskrivelse Værktøjet er beregnet til fastgørelse af specielt fremstillede søm i beton, stål og andre typer underlag, der er egnet til direkte montering (se håndbog i fastgørelsesteknik). Stempelprincippet sikrer en optimal arbejdsog fastgørelsessikkerhed. Drivmidlet er gas. Værktøjet, gaspatronen, ventilhovedet og fastgørelseselementerne udgør en teknisk enhed. Det betyder, at korrekt fastgørelse med dette værktøj kun kan garanteres, når der benyttes de Hilti-fastgørelseselementer og gaspatroner, der er specielt fremstillet til denne maskine. De af Hilti anførte fastgørelses- og brugsanbefalinger gælder kun, når disse betingelser overholdes.. Kolbeprincip Gasladningens energi overføres til en kolbe, hvis inerti driver sømmet ind i underlaget. Da ca. 95 % af den kinetiske energi forbliver i kolben, trænger fastgørelseselementet ind i underlaget på kontrolleret måde med en stærkt reduceret hastighed på mindre end 00 m/s. Enden af kolbevandringen i værktøjet afslut- ter samtidig indsætningen. Dermed er farlige gennemskydninger praktisk taget umulige ved korrekt anvendelse.. Faldsikring Faldsikringen opnås ved sammenkoblingen af tændmekanisme og anlægsvandring. Hvis værktøjet rammer et hårdt underlag, kan der derfor ikke ske nogen tænding, uanset hvilken vinkel værktøjet rammer i..3 Sikkerhedsaftrækkersikring Aftrækkersikringen medfører, at der ikke kan drives et søm i alene ved at aktivere aftrækkeren. Inddrivningen kan kun udløses, når værktøjet samtidigt presses fast mod et fast underlag..3. Anpresningssikring For at foretage inddrivning kræves der et mærkbart tryk mod et fast underlag. 3. Tilbehør, forbrugsmaterialer Gaspatron med sort ventilhoved GC stanrd Gaspatron med gråt ventilhoved GCHA >00 m (3900 ft) og/eller høj isætningsfrekvens Næsestykke X-00-E TN Magasin X-GM 0 Magasin X-GM 40 Støtte X-00 SL Varmepolstring X-00HP Dorn X-00NP Rørholder X-WH 00-M Søm Længde I magasinstrimler à Til underlagsmateriale X-GHP 0 MX 0 mm ( 3 /4 ) 0 stk. Beton X-GN 7 MX 7 mm ( ) 0 stk. Pudset murværk ( cm)/ kalksandsten/betonblokke X-EGN 4 MX 4 mm ( / ) 0 stk. Stål 38

7 4. Tekniske ta Værktøj med magasin og gaspatron Vægt 3,80 kg (8,37 lbs) Dimension (L B H) mm (6 3 /4 6 3 /4 3 ) Sømlængde maks. 39 mm (maks. 9 /6 ) Sømdiameter 3,0 mm ( 8 in.) Magasinkapacitet X-GM søm Anlægsvandring ca. 36 mm ( 7 /6 ) Anlægstryk ca. 0 N (7 lbs) Anvendelsestemperatur/omgivende temperatur 5 C til 45 C (3 F til 3 F) Maks. isætningsfrekvens 600 pr. 30 min. 000 pr. time Støjinformation: Gældende for mm plade på beton B45 b) Lydeffektniveau L WA, S 09 db (A) arbejdspladsrelateret emissionsværdi L paimax 0 db (A) (målt ved brugerens øre) e) Lydtryksniveau L pa, s 96 db (A) (andre arbejdsforhold kan medføre andre emissionsværdier) Gaspatron Kapacitet patron til 750 søm Anbefalet transport- og opbevaringstemperatur +5 C til +5 C (4 F til 77 F) Gaspatronen står under tryk. Beskyt gaspatronen mod direkte solstråling. Gaspatronen må ikke udsættes for temperaturer på over 50 C ( F). Indeholder dimetyleter, isobutan, propylen, propan, butan, etanol og isoparaffin Gaspatronen kan ikke fyldes op igen Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer 5. Sikkerhedsforskrifter 5. Grundlæggende sikkerhedshenvisninger Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. 5. Korrekt anvendelse Værktøjet er fortrinsvis beregnet til professionelt brug. Den benyttes til inddrivning af søm i beton, stål, kalksandsten, betonblokke og pudset murværk, i farbindelse med EL-installationer og VVS-installationer. Det er ikke tilladt at modificere eller tilføje ekstra dele til værktøjet. Brug kun originale Hilti tilbehør og forbrugsmaterialer for at undgå risiko for personskade. Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse. Ret aldrig værktøjet mod dig selv eller andre personer. Tryk aldrig værktøjet mod hånden eller andre legemsdele (eller mod en anden person). Driv aldrig søm ind i uegnede underlagsmaterialer, så som: - materialer der er for hårde, som f.eks. svejset stål og støbejern. - materialer der er for bløde, som f.eks. træ og gipsplader. - materialer der er for skøre, som f.eks. glas og fliser. Inddrivning i disse materialer kan medføre, at sømmene knækker, eller at de skydes helt igennem materialet. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af maskinen og det tilhørende udstyr, hvis den anven- 39

8 des af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis den ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning. Aktiver først aftrækkeren, når værktøjet er i kontakt med underlaget. Hold altid maskinen fast og vinkelret på underlaget. Det hindrer, at sømmene reflekteres bort fra underlaget. Forsøg aldrig at skyde det samme søm i igen altså at korrigere. Driv aldrig søm ind i et eksisterende hul, undtagen hvis det anbefales af Hilti, f.eks. ved anvendelse af DX Kwik system. Følg altid brugsanvisningen. 5.3 Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen Brug kun søm, der er godkendt til maskinen. Fyld aldrig søm i magasinet, hvis det ikke er monteret korrekt på maskinen. Sømmene kan blive slynget ud Termisk Lad maskinen køle af, når den er varm. Overskrid aldrig den maksimale inddrivningsfrekvens (antal inddrivninger pr. tidsenhed). Ellers kan værktøjet bliver overhedet Gasser Brug skridsikre sko og sørg for at have et sikkert fodfæste. Undgå uhensigtsmæssige kropsstillinger. Værktøjet må aldrig udsættes for nedbør, den må aldrig benyttes i fugtige eller våde omgivelser samt i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser. Sørg for god belysning. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Værktøjet må kun styres med hænderne. Hold altid værktøjet i bøjede arme (ikke i strakt arm), når den benyttes. Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes. Kontroller at der ikke opholder sig andre under eller bag arbejdsstedet, inden sømmene drives i. Sørg for at håndgrebene er tørre, rene og fri for olie og fedt. 5.4 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Maskinen må kun benyttes, når den er i orden, og kun til det, den er beregnet til. Maskinen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er ladt. Gaspatronen og sømmene skal fjernes fra værktøjet, før den rengøres, serviceres og vedligeholdes samt ved afbrydelser i arbejdet. Når maskinen ikke er brug, skal gaspatron og søm fjernes, og maskinen skal opbevares separat fra gaspatronen på et tørt, højt placeret eller aflåst sted utilgængeligt for børn. Tag gaspatronen ud af maskinen under transport. Brug aldrig maskinen, hvis komponenter er beskadiget eller knækket Mekanisk 40 Flydende gas under tryk. Følg fare- og førstehjælpsanvisningerne på gaspatronen. Gassen er yderst letantændelig (den indeholder: dimetyleter, isobutan, propylen, propan, butan, etanol og isoparaffin Gaspatronen kan ikke fyldes op igen. Brug aldrig beskadigede gaspatroner. Forsøg aldrig at åbne en gaspatron. Sprøjt aldrig gas mod personer og andre levende væsner. Hold gassen på afstand af alle antændelseskilder så som åben ild, gnister, statisk elektricitet og meget varme overflader. Undlad tobaksrygning under arbejdet med værktøjet. Forsøg ikke at åbne gaspatronen med vold, at brænde den, at trykke den sammen eller at genbruge den til nogen andre formål. Opbevaring Opbevar aldrig gaspatroner i beboelseslokaler eller i lokaler, der fører ind til et beboelseslokale. Opbevar kun gaspatroner i godt ventilerede og tørre omgivelser. Opbevar gaspatroner utilgængeligt for børn. Gaspatronerne må ikke udsættes for direkte sollys eller temperaturer over 50 C ( F). Anbefalet opbevaringstemperatur 5 C til 5 C (4 F til 77 F).B Første hjælp Direkte kontakt med flydende gas kan medføre vabler eller alvorlige forfrysninger. I tilfælde af indånding af gas skal den pågældende person bringes ud i fri luft og lægges i en bekvem stilling. Hvis en person er bevidstløs, skal han placeres i NATO-stilling (aflåst sideleje). Hvis personen ikke trækker vejret, skal der gives kunstigt åndedræt, og om nødvendigt gives den pågældende ilt.

9 Hvis der kommer gas i øjnene, skylles de åbne øjne i flere minutter med rindende vand. Hvis der kommer gas på huden, vaskes det pågældende område omhyggeligt med sæbe og varmt vand. Påsmør derefter hudcreme. Evt. søges lægehjælp. 5.5 Krav til brugeren Værktøjet er beregnet til professionel brug. Værktøjet må kun betjenes, serviceres og repareres af autoriseret og trænet personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette værktøj. Vær altid opmærksom og koncentreret under arbejdet. Anvend ikke værktøjet, hvis du ikke føler dig fuldstændig koncentreret om arbejdet. 5.6 Personligt beskyttelsesudstyr Brugeren og personer i nærheden skal under brug og afhjælpning af fejl på værktøjet benytte beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm og høreværn. 5.7 Beskyttelsesanordning Brug aldrig værktøjet, hvis glidemuffen (beskyttelsesanordningen) er beskadiget eller fjernet. 6. Før ibrugtagning Der må ikke være søm i magasinet. Gaspatronen skal være taget ud af patronkammeret. 6. Ilægning af søm. Træk sømglideren tilbage til den går i hak. Sømglideren skal gå i hak.. Skub sømmene ind i magasinet (højst strimler à 0 søm). 3. Udløs sømglideren og lad den glide langsomt fremad. 6. Forberedelse af gaspatron. Sæt ventilhovedet på gaspatronens inderkant.. Tryk ventilhovedet på gaspatronen, til det går i hak. Kontroller at ventilhovedet sidder korrekt på ventilsædet. Et lille spillerum er normalt. En gaspatron, der er monteret på ventilsædet (gaspatron) må ikke tages af igen, undtagen når den skal kasseres. 6.3 Isætning af gaspatron. Sving dækslet over gaspatronkammeret op.. Skyd gaspatronen ind i kammeret med bunden forrest, til den går i hak. Pilen på ventilhovedet skal pege udefter og den hvide plade vende mod værktøjet. 3. Sving dækslet over gaspatronkammeret i, til det går i hak. 4

10 R 7. Anvendelse Når værktøjet holdes fast med to hænder, skal den anden hånd placeres således, at den ikke dækker over ventilationsrillerne eller andre åbninger. Forsøg aldrig at skyde det samme søm i igen altså at korrigere. 4 Hvis maskinen presses mod en legemsdel (f.eks. hånden), er den funktionsdygtig, hvilket den ikke er bestemt til. Det betyder, at den kan også drive søm ind i legemsdele. Tryk aldrig værktøjet mod legemsdele. Sømmene drives ind ved antændelse af en gas-/luftblanding. Et for højt støjniveau kan skade hørelsen. Brug altid høreværn. Ved inddrivning af søm kan der løsrives splinter fra materialet. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legemet og øjnene. Brug beskyttelsesbriller og sikkerhedshjelm. 7. Funktion Det er kun muligt at drive søm i, når der er mere end søm i magasinet.. Sæt værktøjet vinkelret mod underlaget og tryk den ind til anslag.. Foretag inddrivning ved at trykke på aftrækkeren. 7. Demontering af magasin Inden magasinet udskiftes, skal værktøjet tømmes (se 7.6). 7.. Afmontering af magasin. Træk sømglideren tilbage til den går i hak. Sømglideren skal gå rigtigt i hak.. Tag alle søm ud af magasinet. 3. Udløs sømglideren og lad den glide langsomt fremad. 4. Skub låsearmen nedefter mod magasinet. 5. Sving magasinet fremad bort fra værktøjet. 6. Hægt magasinet af værktøjet. 7.. Isætning af magasin. Hægt magasinet på værktøjet. Låsearmen skal være åben.. Før magasinet ind mod værktøjet, indtil det flugter med værktøjets ydre. 3. Luk låsearmen, til den går i hak. 7.3 Mundstykke 7.3. Demontering af mundstykket. Tryk på låsetasten og drej værktøjets mundstykke mod pilen.. Hold låsetasten inde og træk mundstykket af værktøjet fremad Montering af mundstykket. Placer mundstykket, så dets låsetast sidder ud for rillen i værktøjet.. Skyd mundstykket ind på værktøjet til det ikke kan komme længere. 3. Drej mundstykket i pilens retning, til det går i hak. 7.4 Støttegreb 7.4. Montering af støttegreb. Skyd støttegrebet ind i slidsen på magasinet i en vinkel på 90.. Drej støttegrebet 90 til det går i hak Demontering af støttegreb. Løsn støttegrebet ved at trykke på fjederelementet.. Drej støttegrebet Træk støttegrebet af magasinet i en vinkel på Korrigering af forkert stilling af kolbe En forkert stilling af kolben ses ved, at værktøjets mundstykke ikke bevæger sig fremad til udgangsstillingen, når værktøjet løftes fri af underlaget. Den forkerte stilling af kolben afhjælpes ved at trykke på reset-knappen. Derefter kan der igen drives søm ind. I undtagelsestilfælde kan det første slag efter tryk på reset-knappen være et tomt slag (uden søm).. Tryk på reset-knappen (den bevæger sig en smule nedefter).

11 7.6 Tømning af værktøjet. Sving dækslet over gaspatronkammeret på værktøjet op.. Udløs gaspatronen ved at trykke på ventilhovedet i pilens retning. 3. Tag gaspatronen ud af patronkammeret. -FORSIGTIG- En gaspatron, der er monteret på ventilsædet (gaspatron) må ikke tages af igen, undtagen når den skal kasseres. Læg gaspatronen med ventilhovedet i værktøjets opbevaringskuffert. 4. Luk dækslet over gaspatronkammeret på værktøjet. 5. Træk sømglideren tilbage til den går i hak. Sømglideren skal gå rigtigt i hak. 6. Tag sømmene ud af magasinet. 7. Udløs sømglideren på magasinet og lad den glide langsomt fremad. 7.7 Brugervejledning Detaljerede informationer findes i Håndbog i fastgørelsesteknik, som du kan bestille hos din Hilti-forhandler. Se evt. nationale bestemmelser. Beton A = min. afstand fra kanten = 70 mm ( 3 /4 ) B = min. afstand mellem søm = 80 mm (3 /8 ) C = min. tykkelse af underlags- = 00 mm (4 ) materiale B Stål A = min. afstand fra kanten = 5 mm ( 5 /8 ) B = min. afstand mellem søm = 0 mm ( 3 /4 ) C = min. tykkelse af underlags- = 4 mm ( 5 /3 ) materiale B A A ET C C 43

12 8. Rengøring og vedligeholdelse Inden service og reparation skal værktøjet tømmes (gaspatron og søm skal fjernes fra værktøjet). 8. Rengøring af værktøjet Fjern plastrester fra værktøjets mundstykke med jævne mellemrum. Anvend aldrig værktøjet, hvis luftindtagene er tilstoppede! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Sørg for at der ikke trænger fremmedlegemer ind i værktøjet. Rengør jævnligt maskinhuset udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, mpstråler eller rindende vand til rengøring! Hold altid værktøjets greb fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler. Brug ikke Hilti-spray eller lignende smøre- og/eller plejemidler. Undgå at beskadige sømdetektoren 8. Vedligeholdelse Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på værktøjet for beskadigelse og fejlfri funktion. Brug aldrig værktøjet, hvis der er dele, der er beskadiget, eller betjeningselementerne ikke fungerer korrekt. Lad Hiltiserviceværkstedet reparere værktøjet. Værktøjet kan blive varm under brug. Du kan få forbrændinger på kroppen. Lad værktøjet køle af. 8.3 Kontrol efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde Efter service og reparation samt inden gaspatronen sættes i, kontrolleres om glidemuffen (beskyttelsesanordning) er på plads og fungerer korrekt (kan forskydes uden kraftanvendelse). 9. Fejlsøgning Inden afhjælpning af fejl skal værktøjet tømmes (gaspatron og søm skal fjernes fra værktøjet). Fejl Mulig årsag Afhjælpning Lav effekt Gaspatron næsten tom Udskift gaspatronen (sømmene skydes ikke Ventilhoved defekt Monter et nyt ventilhoved på en ny tilstrækkeligt dybt i) gasdåse Fremmedlegemer ved magasinet/ Afmonter magasinet. Fjern fremmedlege- Værktøjets mundstykke klemmer. mer. (Foreløbig kontrol: Hvis det ikke hjælper: Kontroller mundstykkets Indsend værktøjet til Hilti Reparations spillerum [Forskrevet værdi: mm]) For lav arbejdstemperatur Forkert position af kolbe Center Brug en patron, der er forvarmet til stuetemperatur (~0 C/~68 F). (Varm dåsen i lommen eller i et varmt lokale) Gaspatronen må ikke opvarmes med varme genstande eller med åben ild. Se forkert position af kolbe 44

13 Forkert position af kolbe Værktøjet er for varmt Udløs trykknappen (reset-knap ), fortsæt isætning(evt. et tomt slag) Lad evt. værktøjet køle af Gaspatronen er næsten tom Sæt en ny gaspatron i Ingen tænding Gaspatron næsten tom Udskift gaspatronen Ventilhoved defekt Sæt et nyt ventilhoved på gaspatronen Ventilhoved forkert/ikke Monter ventilhoved korrekt på fuldstændigt påsat gaspatronen Gaspatron ikke sat korrekt i Sæt gaspatronen korrekt på værktøjet værktøjet For lav arbejdstemperatur Brug en patron, der er forvarmet til stuetemperatur (~0 C/~68 F). Ferromagnetiske fremmedlegemer Fjern fremmedlegemerne fra magasinet hænger fast på magasinet Magasin defekt Prøv med et andet magasin Ventilhoved doserer ikke korrekt Tag gaspatronen af og lad den køle af eller aktiver ventilhovedet flere gange (tryk den hvide plade på ventilhovedet mod ventilhovedet, til ventilhovedet fungerer igen. Dyseåbningen må aldrig rettes mod, levende væsner, åbne flammer eller varme genstande. Elektronik defekt Hvis elektronikken er defekt, er det ikke muligt at afhjælpe fejlen umiddelbart. Reparation hos Hilti Reparations Center -PAS PÅ- Følg nedenstående retningslinjer, der er markeret med *, men vent 0 sekunder og fjern derpå om muligt gaspatronen med ventilhovedet fra patronkammeret. Sømmene klemmer i styret Flere søm er drevet samtidigt * Afmonter magasin og mundstykke, Træk sømmene fremad og ud * Afmonter mundstykket, slå sømmene bagud Sømmene klemmer i Sømmene har kilet sig fast ved * Afmonter magasinet, fjern sømmene "styret" drivningen (dvs. magasinets stråle) Maskinens mundstykke Forkert position af stempel * Se Forkert position af kolbe klemmer Søm klemt fast under knappen * Afmonter magasinet, fjern sømmene. -PAS PÅ- Pas på ikke at beskadige knap og sømdetektor * Træk mundstykket ud med hånden eller med en tang * Før aftrækkeren til udgangsstillingen med en tang eller med hånden * Afmonter magasinet, fjern fremmed- legemerne. Reparation hos Hilti Reparations Center Sømdetekteringsbøjle klemmer (evt. p.g.a. tilsmudsning) Aftrækkeren hænger i bageste stilling Løse søm/fremmedlegemer i afdækningskappe 45

14 Gaspatronen kan ikke Værktøjet sætter sig fast. * Afmonter magasinet, fjern sømmene. tages ud åbn dækslet over gaspatronkammeret og tryk ventilhovedet udefter i pilens retning, indtil ventilhovedet springer af gaspatronen. Tag ventilhoved og gaspatron ud hver for sig Magasin: Tilsmudsning Rengør udefra Sømglider klemmer Rens med trykluft Fremmedlegemer Fjern fremmedlegemerne udefra Magasin kan ikke monteres Gummi-buffer på magasinets Udskift gummi-bufferen krog mangler Låsearm ikke drejet helt nedefter (90 ) Drej låsearmen helt nedefter (90 ) Maskinen kan ikke presses Magasin tomt, hhv. kun eller søm Fyld magasinet mod underlaget i magasinet Presset mod fremmedlegeme Pres maskinen mod et rent underlag Plastrester klemt fast Fjern plastresterne i mundstykket Sømglider i bageste position Løsn sømglider Sømglider klemmer Løsn sømglider, rens magasin/ fjern fremmedlegemer Muffe drejet, ikke i låst stilling Før muffen til korrekt stilling Gaspatron ikke placeret korrekt i Placer gaspatronen korrekt maskinen Søm gledet frem i føringen Tag magasinet af, fjern sømmet Løse søm/fremmedlegemer i Tag magasinet af, fjern fremmedlegemer, afdækningshætte reparation hos Hilti Reparations Center Mundstykket går ikke Låsningsknappen knækket/ Udskift mundstykket. i hak deformeret reparation hos Hilti Reparations Center Utæthed i gaspatron hhv. Defekt samling Tag gaspatronen ud, fjern ventilhovedet, samling gaspatron/ gaspatron/ventilhoved kassér det. ventilhoved (Udskift gaspatron) Hvis ingen af afhjælpningsforsøgene lykkes, skal værktøjet indleveres til Hilti Reparations Center. 46

15 0. Bortskaffelse Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-maskiner, kan genbruges. Materialerne skal sorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti samler sine brugte maskiner ind til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent. Følg de lokale og internationale vejledninger og forskrifter. Sortér de enkelte dele således: Del/gruppe Hovedbestanddel Genbrug Værktøjskuffert Plast Plastgenbrug Maskinhus Plast/elastomerer Plastgenbrug Batteri Batteri-genbrug ( (følg de nationale bestemmelser) Batteriet er konstrueret til at holde hele maskinens levetid) Elektroniske komponenter Diverse Elektronikskrot Skruer, små dele Stål Metalskrot Ventilhoved Plast Plastgenbrug Gaspatron Nationale og lokale love og retningslinier skal overholdes.. Garanti Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti gælder dog kun, såfremt produktet anvendes og behandles korrekt samt vedligeholdes og rengøres korrekt og i overensstemmelse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garantikrav skal gøres gældende inden måneder fra købstoen/fakturatoen (medmindre de gældende nationale regler foreskriver en længere minimumperiode). Endvidere er det en betingelse, at den såkaldte tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, tilbehør og reservedele. Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af defekte dele. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien. Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den nationale lovgivning forbyder en sån afvisning. Hilti påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, samtidige eller efterfølgende skader, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med eller på grund af anvendelsen af maskinen, eller som er opstået på grund af produktets uegnethed til et bestemt formål. Stiltiende garantier for anvendelse eller egnethed til et bestemt formål udelukkes udtrykkeligt. I forbindelse med reparation eller udskiftning af maskinen og/eller dele deraf, forudsættes det, at maskinen og/eller de pågældende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter at skaden er påvist. Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantierklæringer, såvel skriftlige som mundtlige.. Gaspatron Overhold udløbstoen for gaspatronen se kanten af gaspatronen. 47

16 . EF-overensstemmelseserklæring Betegnelse: Gasdrevet sømpistol Typebetegnelse: GX00-E Produktionsår: 004 Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og stanrder: 75/34/EØF, 9/55/EØF, 67/548/EØF, EN 9, EN 79-3, EN 563, EN 5008-, EN 6059, EN 7-, EN 47, EN , EN 550:998, EN :00, IEC :999, EN :00, IEC :996, CISPR:997. Hilti Corporation Raimund Zaggl Dr. Walter Odoni Senior Vice President Vice President Development Business Area Direct Fastening Business Unit Direct Fastening 07 / /

17 Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +43 / 34 Fax: +43 / Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W Pos. 3 Printed in Liechtenstein 004 Right of technical and programme changes reserved S. E. & O / A

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

TE2-A batteridreven borehammer

TE2-A batteridreven borehammer 08 BA TE2-A 13.02.2004 9:00 Uhr Seite 71 TE2-A batteridreven borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

TE16 / TE16-C / TE16-M

TE16 / TE16-C / TE16-M *287428* 287428 TE16 / TE16-C / TE16-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

PSA 81/82/85, PUA 81/82

PSA 81/82/85, PUA 81/82 PSA 81/82/85, PUA 81/82 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

DS-W Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Bendof DC-16M 881265920

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Bendof DC-16M 881265920 BENDOF DC-16M 1 El-hydraulisk betonjerns- klipper og bukker Advarsel Kom godt igang Klipning Vedligehold Stempel og returventil Trykstempel 2 ADVARSEL: Klippes kortere armeringsjern end 10 cm, kan det

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

HDM 330/500. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn

HDM 330/500. Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ Пайдалану бойынша басшылық. kk ja ko zh cn HDM 330/500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 Munkahus Industriområde 374 31 Karlshamn Tel: 0454-841 64 Fax: 0454-841 72 info@k-vagnen.com - www.k-vagnen.com Instruktionsbog K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Softboot-inliner rulleskøjter til børn

Softboot-inliner rulleskøjter til børn Softboot-inliner rulleskøjter til børn Delta-Sport-Nr.: KS-1465 Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Leverancensomfang 3 Specifikationer 3 Formålsbestemt anvendelse 3 Pure by HeiQ 3 Sikkerhedsregler

Læs mere

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126481 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126481 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl fi no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere