Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv"

Transkript

1 Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1

2 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2. Energinet.dk s strategi Energi til fremtiden 3. Sammentænkning af energisystemer 4. Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning 5. Elsystemet indpasning af vindkraft med varmepumper og elbiler 6. Opsummering Spørgsmål 2

3 EU har sat et ambitiøst mål: EU s klimastrategi Udledningen af drivhusgasser medfører klimaforandringer. - EU mål: Temperaturstigningerne skal begrænses til 2 grader på globalt plan. EU's klimapakke Samlet reduktion i udslip af drivhusgasser på 20 procent i Indenfor det kvoteregulerede område: 21 procent - Udenfor det kvoteregulerede område: 10 procent (mål for Danmark: 20 procent) 20 procent af energiforbruget i 2020 skal være vedvarende energi - Mål for Danmark: 30 procent vedvarende energi i

4 Danmark skal være uafhængige af fossile brændsler Regeringen har sat det ambitiøse mål, at Danmark på langt sigt skal være helt uafhængigt af forurenende brændsler som kul, olie og gas. Regeringen vil i denne valgperiode komme med et konkret oplæg til, hvornår Danmark skal være fossilfrit. Et oplæg, hvor vi vil tage udgangspunkt i Klimakommissionens arbejde. (Statsminister Lars Løkke Rasmussens særlige redegørelse i folketinget, den 14. april 2009). 4

5 Fremtidens energiforsyning med øget mængde VE en balance mellem mange hensyn Karakteristika for fremtidens energiforsyning: Internationale og markedsbaserede løsninger Fleksibilitet Intelligens Energieffektivitet Diversitet i brændsel og teknologier Forsyningssikkerhed Samfundsøkonomi Effektive energimarkeder Miljø & bæredygtighed 5

6 Energinet.dk s strategi Energi til fremtiden to centrale udfordringer Sikring af den fremtidige forsyning af gas Effektiv indpasning af store mængder vedvarende energi (vindkraft) Det kræver internationale og markedsbaserede løsninger, fleksibilitet, energieffektivitet og sammentænkning af energisystemer 6

7 Muligheder for samspil mellem energisystemer Alle dele af energisektoren skal samarbejde for at nå målene! 7

8 Energinet.dk s strategi Energi til fremtiden to centrale udfordringer Sikring af den fremtidige forsyning af gas Effektiv indpasning af store mængder vedvarende energi (vindkraft) Det kræver internationale og markedsbaserede løsninger, fleksibilitet, energieffektivitet og sammentænkning af energisystemer 8

9 En vision om uafhængighed af fossile brændsler - naturgassen er velegnet som brobygger mod mere VE Med et mål om 30 pct. VE i 2020 vil fossile brændsler fortsat udgøre 70 pct. Investeringer i gassystemet er nødvendige. Naturgas forurener mindre end kul og olie. Naturgassystemet kan anvendes til at øge anvendelsen af biogas. Gasfyrede kraftvarmeværker har generelt bedre reguleringsegenskaber, og er derfor velegnede til et elsystem med stor vindkraftproduktion. 9

10 Energinet.dk s strategi Energi til fremtiden to centrale udfordringer Sikring af den fremtidige forsyning af gas Effektiv indpasning af store mængder vedvarende energi (vindkraft) Det kræver internationale og markedsbaserede løsninger, fleksibilitet, energieffektivitet og sammentænkning af energisystemer 10

11 Energiforliget, 21. februar 2008 Frem til 2012 skal ca MW ny vindkraft indpasses i elsystemet. I 2025 kan udfordringen være et elsystem med 50% VE-el. Energinet.dk arbejder for markedsbaseret effektiv indpasning af vedvarende energi i elsystemet. Når det blæser meget, så blæser det faktisk i dag bare ud i det rene ingenting, fordi vi ikke kan bruge den overskudselektricitet. (Venstres landsmøde 16. november 2008) 11

12 Havvindmølleplaceringer til MW er udpeget - realiserbart potentiale er væsentligt højere Udbygningen af vindkraft er Danmarks største potentielle bidrag til europæisk energiforsyningssikkerhed og til indfrielsen af målsætninger om reduktion af CO 2. 12

13 Yderligere 3000 MW vindkraft i elsystemet vision 2025 MW I dag MW I dag MW uge uge 50 pct. vindkraft kræver både stærke udvekslingsforbindelser og en vifte af indenlandske virkemidler 13

14 Virkemidler til integration af vindkraft Kort sigt Mellemlangt sigt Langt sigt Udbygning af udveks- Geografisk spredning Ellagring i brint Primært fokus balancering af elsystemet lingsforbindelser Forstærkning/udbygning af eksisterende elnet Nedregulering af produktion ved negative af havmølleparker Fleksibelt elforbrug Fleksibel elproduktion Compressed Air Energy Storage Ellagring i batterier spotpriser Primært fokus integration af VE-el i andre sektorer Varmepumper på p kraftvarmeværker rker Elpatroner på p kraftvarmeværker rker Varmepumper i husstande Elbiler Plug-in hybridbiler Anvendelse af (elektrolysebaseret) brint i transportsektoren Anvendelse af (elektrolysebaseret) brint i gasnettet 14

15 Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i DK - marts 2009 Analyse af samspillet mellem vindkraft, udvekslingsforbindelser, varmepumper og elbiler 15

16 Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Rapportens hovedkonklusioner nøgletal i forbindelse med EU s målsætninger: VE-andel af samlet energiforbrug CO 2 -udledning i ikkekvotebelagte sektorer Mio. ton/år VE-andel af transport Energieffektivitet Mål for Danmark, jf. EU's målsætninger Varmepumper og elbiler procentpoint - 40 % +5 procentpoint -7,5 +10 procent -20 procent - 40 % - 40 % - 35 % procent -7 procent 16

17 Ladning af elbiler simpel og intelligent 17

18 Overordnede betragtninger Elbaserede løsninger er meget energieffektive. VE-el kan omsættes effektivt og fleksibelt både i varme- og transportsektoren. Intelligent kommunikation mellem elsystem, varmepumper og elbiler skal udvikles, for at de vurderede samfundsgevinster opnås. Intelligente elmålere er en forudsætning for intelligent samspil mellem elbiler, varmepumper og elsystem. Handlingsplan for udrulning af intelligente målere bør udarbejdes. 18

19 Elbiler Tilslutning af elbiler til elnettet skal baseres på internationale, åbne standarder, så der er åben og lige adgang til intelligent opladning for alle typer elbiler. Elsystem og elmarked skal udvikles, så det understøtter en realisering af de energi- og samfundsøkonomiske fordele, der ligger i at sammentænke med transportsektoren. Afgifter og lovgivning har stor betydning for, hvorvidt elbilen bliver et privatøkonomisk interessant alternativ. 19

20 Varmepumper Individuelle varmepumper: Teknologivalg er afgørende for intelligent samspil med vindkraften. En udvikling mod fleksible varmepumpeløsninger bør sikres. Centrale varmepumper: Centrale varmepumper er energieffektive og samfundsøkonomisk mere fordelagtige end elpatroner. Afgifter og lovgivning har stor betydning for, hvorvidt varmepumper bliver et økonomisk attraktivt alternativ. % Individ uel bioma ssekedel Biomasse, kraftvarme og varmepumpe El til varme via elpatron El til varme via varmepumpe Effektivitet for forskellige varmeforsyningsløsninger baseret på vedvarende energi. 20

21 Konklusion fra analysen Effektiv udnyttelse af markant mere vindenergi kræver intelligent sammentænkning mellem el-, varme- og transportsystemerne. Varmepumper og elbiler kan markant reducere CO 2 - udledningen og give energibesparelser i de ikkekvotebelagte sektorer. Hvad skal der til? De energieffektive, fleksible og samfundsøkonomiske løsninger skal fremmes. Standarder for intelligent kommunikation skal udvikles. Intelligente elmålere er en forudsætning. 21

22 Prioriteter her og nu! 1. Investering i gasforbindelser til udlandet. Danmark er inden for få år ikke længere selvforsynende med naturgas. 2. Stærkt marked for handel med gas. Ny infrastruktur vil øge konkurrencen på gasmarkedet til gavn for forbrugerne. 3. Introduktion af biogas i naturgassystemet - biogas kan supplere naturgassen. Naturgassen er et oplagt brændsel til at supplere den vedvarende energi 22

23 Prioriteter her og nu! 1. Elforbindelser til udlandet og stærkt marked for handel med el. Alle decentrale værker på markedet 2. Varmepumper og elpatroner i kraftvarme og private husstande 3. Fleksibelt elforbrug og el til elbiler Det handler ikke om at vælge fra! vi kommer til at udnytte alle virkemidler i de kommende år. 50 pct. vindkraft er ikke målet blot en milepæl! 23

24 Tak for opmærksomheden 24

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Dansk klima- og energilovgivning hvordan?

Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Af professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, formand for Aarhus Universitets klimapanel og leder af klimasekretariatet I. Den engelske hhv. den skotske klimalov...2

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere