Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen"

Transkript

1 Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O

2 anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er udbredt og let tilgængelig for elbilisterne og ladestandere er umiddelbart tilgængelige i det offentlige rum, centralt i større erhvervsområder og ved større regionale knudepunkter. ladeinfrastrukturen er let tilgængelig, også for elbilisten der bor i etageboliger, der ikke som parcelhusejeren kan lade bilen i carporten/garagen. Der er brug for en vis minimumsdækning, for at gangafstanden mellem bil og bolig ikke bliver for lang. ladeinfrastrukturen er let tilgængelig i erhvervsområder. Det øger elbilernes rækkevidde, særligt for elbilister med langt til arbejde. Og det fremmer elbiler i virksomhedernes bilflåder.

3 ladeinfrastrukturen til hurtigladning og batteriskifte er let tilgængelig i tilknytning til indkøbscentre, ved parkeringsanlæg, sportsanlæg, tankstationer etc. Standard løsninger skal sikre at ladestanderne kan bruges af alle elbilister. ladeinfrastrukturen kan findes på et fælles nordisk landkort, der angiver hvor ladestanderne er. Det vil styrke elbilismen over Sundet og gøre det naturligt at bruge elbilen også til lange ture. kommuner og andre større bilflådeejere gennem systematisk analyse af deres transportbehov og bilflåder optimerer brugen af deres biler. Det vil fremme kørselsoptimering og skift til elbiler, hvor kørselsmønstre matcher elbilens. 7 ladeinfrastrukturen er udrullet til større arbejdspladser og hovedstadsregionens hospitaler. Minimum én ladestander med to udtag på hvert af regionens hospitaler, og løbende udbygning efter behov, vil give større mobilitet for elbilisterne.

4 Lidt om elbilteknologien Elbilteknologien er i rivende udvikling. Nye ladeteknologier og bedre batterier gør opladningen hurtigere og elbilens rækkevidde længere. Her en kort introduktion til bilen, batteriet og ladeteknologien. Elbilen Drivmidlet i en elbil er strøm og ikke benzin eller diesel som i konventionelle biler. Strømmen opbevares i et indbygget batteri, der løbende skal oplades. Præcis som man kender det fra mobiltelefoner eller bærbare computere. Elbilen har ikke gear og kobling som traditionelle biler, men kan naturligvis både køre forlæns og baglæns. Elbilen har ingen stempler eller udstødning der betyder, at der ikke er nogen motorstøj. Elbilen er derfor lydløs når den kører ved lav hastighed, men der er selvfølgelig både vind- og dækstøj ved højere hastigheder som fra alle andre biler. En variant af elbilen er den såkaldte plug-in hybridbil. Det er en bil, der både kan køre på strøm og på benzin/ diesel. En plug-in hybridbil får strøm fra et indbygget batteri, som kan lades op på samme måde, som andre elbiler. Udover en elmotor og et indbygget batteri har plug-in hybridbil en forbrændingsmotor, der tager over fra eller supplerer elmotoren, når der er behov for det, f.eks. når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Batteriet Kapaciteten i en elbils batteri opgøres i kilo-watt-timer (kwh). Et typisk bilbatteri indeholder 0- kwh og vejer omkring 00 kg. Batteriet koster i dag omkring kroner. Batteriet er elbilens akilleshæl: dagens elbiler kan kun køre mellem 80 og 00 km på en fuld opladning. Rækkeviden er helt afhængig af, hvor hurtigt man kører, hvordan man kører, og vejret. Frisk kørsel, kørsel på motorvej og brug af aircondition/ varme forkorter elbilens rækkevidde. Endelig vil elbilisten sjældent køre til batteriet er helt tomt. I denne pjece er der regnet med, at elbilen kan køre 00 km blandet kørsel på et fuldt opladet batteri. Ladeteknologi Der er tre principielt forskellige ladeteknologier i dag: Simpel opladning foregår oftest hjemme i carporten/garagen, på arbejdspladsen eller ved en offentlig ladestander. Strømmen er 0 volt/én fase/ ampere. Det svarer til strømmen i en almindelig stikkontakt. Opladningstiden ved simpel opladning er -8 timer for en typisk elbil, der skal lades fuldt op (fra 0-00%). Nogle typer elbiler er lavet til at kunne lade op til 00 volt/tre faser/ eller ampere. Så tager en fuld opladning - timer. Hurtigladning er nogle elbiler også forberedt til. Hurtigladning foregår typisk i det offentlige rum ved særlige ladestationer, som er konstrueret til at lade med en meget høj strømstyrke. Opladningstiden ved hurtigladning er 0-0 minutter for en typisk elbil, der skal lades fuldt op. Batteriskifte er en teknologi som pt. kun er muligt med en enkelt bilmodel fra en bestemt elbiloperatør. Batteriet skiftes på en batteriskiftestation til et andet batteri der er fuldt opladet. Proceduren er fuldautomatisk og tager til 0 minutter. Der er pt. planlagt omkring 0 batteriskiftestationer i Danmark.

5 .ooo elbiler i hovedstadsregionen i O Region Hovedstaden har en vision om, at blive den førende elbilregion. Visionen bygger på stærke miljømæssige og erhvervsmæssige ambitioner. Og udgangspunktet er godt. En fælles satsning på tværs af sundet vil understøtte udviklingen. Bymiljø og arbejdspladser Elbilen kan blive en vigtig brik i fremtidens transportsystem. Flere elbiler på vejene er godt for bymiljøet, for elbiler støjer mindre og bidrager ikke til den helt lokale forurening med partikler og NOxer. Elbiler kan være med til at mindske udslippet af CO, hvis den lades op med strøm fra vindmøller eller andre bæredygtige energikilder. Elbiler vil også være med til at styrke regionens uafhængighed af fossile brændstoffer, i en fremtid hvor der bliver knaphed på benzin og diesel. Der er også et betydeligt erhvervsmæssig potentiale i en massiv udbredelse af elbiler. Bliver hovedstadsregionen førende på elbiler, kan det føre til nye, videnbaserede og blivende arbejdspladser. På længere sigt endda op til nye arbejdspladser, har Dansk energi og Deloitte skønnet i en rapport fra oktober 0. E-mission: en samlet indsats på tværs af sundet Denne udvikling kommer ikke af sig selv. Derfor har Københavns Kommune, Region Skåne og Region Hovedstaden sammen med en række andre parter i projektet E-mission sat en række initiativer i gang, der skal bane vejen for en hurtig introduktion af elbiler i Øresundsregionen. En forudsætning for flere elbiler er, at den nødvendige ladeinfrastruktur findes. Og at infrastrukturen er så udbredt, at bilisterne oplever elbilen som et driftsikkert alternativ til en konventionel bil. Udrulningen af elbilinfrastrukturen kan kun ske i et samarbejde mellem regionens borgere, private og offentlige arbejdspladser, regionens kommuner og regionens videninstitutioner. Elbiler oplagte i Øresundsregionen Øresundsregionens borgere og arbejdspladser har gode betingelser for at tage elbilen til sig. Regionen har en høj befolkningstæthed og korte pendlingsafstande. 9% af de daglige bilpendlerture på den danske side af sundet er under 00 km. Og på den svenske er det 8% af bilpendlerturene der passer godt til elbilens rækkevidde. Fokus er derfor lagt på bilpendleren, som bruger bilen til daglige ture mellem hjem og arbejde, og samtidigt foretager forskellige ærinder undervejs som indkøb, fritidsaktiviteter og at køre børn til skole mv.. Mange af regionens husstande har to biler. Det betyder, at elbilen kan indgå som den primære pendlerbil. Den konventionelle bil kan derfor stadig dække behovet på længere ture og bilferier. OM PJECEN Denne pjece sammenfatter en række analyser af potentialet for elbiler i Øresundsregionen. Hovedfokus er på den nødvendige infrastruktur: Hvor mange ladestandere der er behov for og hvor de skal placeres for at tilfredsstille flest af de fremtidige elbilpendlere. Pjecen er bygget op om følgende temaer Elbilen til pendling Ladestandere til elbilpendlere Ladeinfrastruktur til ture over 00 km Elbiler på større regionale arbejdspladser Elbiler i Region Skåne Region Hovedstadens elbilinitiativer E-mission

6 Elbiler til pendlingen Elbilen er oplagt til pendling i hovedstadsregionen hvor ni ud af ti af de daglige bilpendlere, der bor eller arbejder i regionen kører under 00 km til og fra arbejde om dagen. Region Hovedstadens bilpendlere Omkring halvdelen af pendlerne i hovedstadsregionen bruger bilen til arbejde. Der er stor spredning: i København er der 7% bilpendlere, mens tallet for Hørsholm er 8%. Den typiske bilpendler i regionen er en mand, der bor i parcelhus og er lønmodtager eller selvstændig. Hans husstand har ofte mere end en bil og en indtægt over gennemsnittet. For den typiske bilpendler kan bil nummer to i husstanden potentielt være en elbil til pendling. Bilpendleren vil være fint dækket ind af en elbil til den daglige transport. Også selv om han skal hente eller bringe børn, købe ind eller har andre ærinder på vej til eller fra arbejde ud fra en gennemsnitsbetragtning. 8% af bilpendlerne kan køre på én opladning Med viden om pendlernes konkrete kørselsmønstre, og med en antagelse om at elbilen kun kører 00 km på en opladning, vil 8% af bilpendlerne i hovedstadsregionen reelt kunne klare dagens kørsel alene med en opladning ved hjemmet. Men potentialet stopper ikke her. 0% har brug for arbejdsopladning Hvis de potentielle elbilpendlere også kan lade op ved deres arbejde, vil elbilens samlede rækkevide fordobles til 00 km. Selv med en betydelig sikkerhedsmargin for vejr, kørselsmønster, kørestil og sikkerhed for ikke at løbe tør for strøm. Herved er over 9% af alle daglige bilpendlere dækket ind. Hvis bilpendleren en gang i mellem har ture ud over det sædvanlige, må det klares ved hurtigladning under vejs, f.eks. ved et indkøbscenter hvis indkøb indgår på turen. Restgruppen af bilpendlere, med et dagligt kørselsbehov på over 00 km, vil ikke i praksis anskaffe en elbil. Bor i Arbejder i Antal bilpendlere Afstand til arbejde (km) Samlet daglig kørsel i bil (km) Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Sjælland Resten af Danmark Region Sjælland Region Hovedstaden Resten af Danmark Region Hovedstaden.0 Bilpendlerafstande Elbilen skal ikke kun klare den direkte tur til og fra arbejde. Mange bilpendlerne har et eller flere ærinder på vejen til eller fra arbejde. Alligevel er den samlede biltur for langt de fleste under 00 km. Vel indenfor elbilens rækkevidde.

7 Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er udbredt og let tilgængelig for elbilisterne og ladestandere er umiddelbart tilgængelige i det offentlige rum, centralt i større erhvervsområder og ved større regionale knudepunkter. 00 Elbilpendlerne Fordeling i % Akkumuleret fordeling i % % af dagens bilpendlere vil kunne klare den daglige tur til og fra arbejde på en enkelt opladning. Og med km nok på batteriet til at klare dagens øvrige småærinder. Hvis de også kan lade op på arbejde, vil hele 9% af de, der i dag kører i bil på arbejde, kunne skifte til en elbil i morgen. Dagskørsel i km 7

8 Der er et stort potentiale for elbiler i Øresundsregionen, hvis ladeinfrastrukturen er på plads. 8

9 Ladebehov for elbilister kommune for kommune Kun hjemmeladning Hjemme- og arbejdsladning Ikke bruge elbil til pendling Ikke-elbilisterne Kun omkring % af dagens bilpendlere, der bor eller arbejder i Region Hovedstadens kommuner, vil ikke kunne klare det daglige kørselsbehov med en elbil, selvom de også kan lade bilen op på deres arbejdsplads. 9

10 Ladestandere ved boligen For at fremme udbredelsen af elbiler skal ladeinfrastrukturen være på plads. Både ved boligen og på de større arbejdspladser eller erhvervsområder. En ladestander per elbil Elbiler skal helst lades op i nattetimerne, hvor det samlede elforbrug er lavt og hvor en større del af strømmen leveres af vindmøller. Fremtidens intelligente elsystem kan selv tænde og slukke for opladningen, så bilen lades op når det er mest hensigtsmæssigt for miljøet. For at få den største positive klimaeffekt, skal der altså være en ladestander per elbil ved hjemmet. 70% af de potentielle elbilister bor i parcelhus Elladestandere er et mindre problem for de syv ud af ti potentielle elbilister, der bor i parcelhus. I dag tilbyder elbiloperatørene typisk at opstille en ladestander ved boligen som en del af abonnementet. Elbilisten betaler altså selv for ladestanderen. Det giver mulighed for miljørigtig opladning af elbilen om natten. For at nå regionens mål om.000 elbiler i 0, vil der skulle sættes omkring 8.00 private ladere op. Behov for ca..00 offentlige ladestandere Langt de fleste elbilejere der bor i etageejendomme må trække strøm fra en ladestander ved offentlig vej. Dem skal der være omkring.00 af, hvis målet om.000 (private)elbiler i 0 skal nås. Der er stor forskel på behovet fra kommune til kommune: I Københavns kommune vil der være brug for op mod.00 ladestandere, mens langt de fleste kommuner kan klare sig med under 00 i deres etageboligområder. Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er let tilgængelig, også for elbilisten der bor i etageboliger, der ikke som parcelhusejeren kan lade bilen i carporten/garagen. Der er brug for en vis minimumsdækning, for at gangafstanden mellem bil og bolig ikke bliver for lang. 0

11 Boliger Antal ladestandere Etageboligområder Behovet for ladestanderer i etageboligområder kommune for kommune i 0. Ladestanderne skal rulles ud eftersom behovet opstår. Uden ladestandere vil efterspørgslen efter elbiler ikke opstå.

12 VIRKS Antal V A Virksomheder Antal ladestandere Erhvervsområder.00 ladestandere i erhvervsområder vil dække behovet hos de 0% af de.000 potentielle elbilister der har behov for mere end 00 km aktionsradius.

13 og på arbejdspladsen 0% af elpilpendlerne har brug for en ekstra opladning om dagen Det skønnes at omkring 0% af de potentielle elbilpendlerne kører så langt i løbet af en dag, at det er nødvendigt med opladning ved arbejdspladsen. Da de fleste ansatte befinder sig på arbejdspladsen i længere tid ad gangen, er det muligt at lade bilen op der. Ladestandere på arbejdspladserne eller i erhvervsområder vil også kunne fremme elbiler i firmabilflåden. Standarder for ladestandere For at opnå den største mulige mobilitet for elbilerne, skal ladestandere i det offentlige rum kunne bruges af alle elbiler. Ladestanderne bør derfor ikke være bundet op på aftaler med bestemte elbiloperatører eller elselskaber. Der er endnu ikke standarder for ladestik og ladeteknik der passer til alle elbiler på markedet, men EU-kommissionen arbejder i retning af en fælles europæisk standard. Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er let tilgængelig i erhvervsområder. Det øger elbilernes rækkevidde, særligt for elbilister med langt til arbejde. Og det fremmer elbiler i virksomhedernes bilflåder.

14 Ladeinfrastruktur til lange ture Elbilens rækkevidde øges betydeligt med mulighederne for hurtigopladning eller batteriskifte. Der er endnu ikke nogen fælles standarder. Hurtigladere Elbiler der skal ud på en længere tur, må ty til opladning undervejs. Det kan ske ved hurtigladning. Eller ved at skifte bilens batteri, hvis bilen er konstrueret med denne mulighed. Teknologien bag hurtigladere er i hastig udvikling. De bliver bedre, mere skånsomme overfor batteriet og opladningen tager kortere tid. Det er ikke alle elbiler på markedet som har mulighed for hurtigladning. og batteriskiftestationer Kun elbiloperatøren Better Place tilbyder batteri-skifte. Skiftet foregår på særligt indrettede batteriskiftestationer, hvor bilisten i løbet af -0 minutter får et fuldt opladet batteri. Det er pt. kun elbilen Renault Fluence man kan skifte batteri på, men med tiden vil flere modeller muligvis tilbyde batteriskifte. Vanskeligt at overskue opladning på farten De fleste elbilejere har en aftale om levering af strøm fra en elbiloperatør. Med aftalen kan elbilen oplades ved operatørens ladestandere eller batteriskiftestationer. Leverandørerne har kort og lister med deres ladepunkter, som elbilisterne kan finde via internet eller smartphones. Desværre er listerne ikke ensartede og kan være svære at finde for udenforstående, f.eks. bilister fra andre lande. Der er et standardiseringsarbejde i gang på området. Ligesom der er spredte initiativer i gang for at opbygge hjemmesider, der viser ladeinfrastruktur på tværs af udbydere og landegrænser. Rejsetid Hurtigladning og batteriskift forlænger rejsetiden på de lange ture med elbil. Rejsetid i timer 7 Hurtiglader Batteriskifte Alm. bil Rejselængde i km

15 Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen til hurtigladning og batteriskifte er let tilgængelig i tilknytning til indkøbscentre, ved parkeringsanlæg, sportsanlæg, tankstationer etc. Standard løsninger skal sikre at ladestanderne kan bruges af alle elbilister. ladeinfrastrukturen kan findes på et fælles nordisk landkort, der angiver, hvor ladestanderne er. Det vil styrke elbilismen over Sundet og gøre det naturligt at bruge elbilen også til lange ture. Ladestandere Offentlige ladestandere og batteriskiftestationer registreret af de forskellige operatører/ hjemmesider (efteråret 0). KILDE Better Place CLEVER Københavns K Move About CleanCharge/ TipCharge Uppladdning. Better Place CLEVER Københavns Kommune Move About CleanCharge/RWE TipCharge Uppladdning.nu Her findes oplysninger om ladestandere, hurtigladning og batteriskifte CLEVER Better Place CleanCharge/RWE https://www.rwe-mobility.com/web/cms/en/90/emobility/rwecharging-post-finder/ Københavns Kommune Uppladning.nu Tipcharge.com

16 Elbiler på store arbejdspladser I kommuner, på hospitaler og andre af regionens store arbejdspladser vil elbilen med fordel kunne erstatte ældre, miljøineffektive køretøjer. Elbiler hos store flådeejere Elbiler har en profil, som kommuner og andre store flådeejere kan høste både miljømæssig og økonomisk effekt af. Som tommelfingerregel vil op mod % af en flåde kunne udskiftes til elbiler, når man alene ser på kørselsmønsteret. Det konkrete potentiale findes gennem en systematisk kortlægning af flåden. Her samles viden om antallet af biler, deres alder og energiklasser samt bilernes brug og kørselsmønstre. Det kan være nødvendigt, at registrere kørslen i en periode for at få præcise data. Kortlægningen kan afsløre biler, der ikke udnyttes optimalt. De kan med fordel tages helt ud af flåden. Og biler, hvor kørselsmønsteret og brugen passer til elbilens (nuværende begrænsede) rækkevidde f.eks. intensiv bykørsel med mange stop. Profilen af en kommunal elbil Det er ikke nok at en bestemt biltype, f.eks. en lastbil, findes i en eludgave. Bilens kørselsmønster skal passe til en Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når kommuner og andre større bilflådeejere gennem systematisk analyse af deres transportbehov og bilflåder optimerer brugen af deres biler. Det vil fremme kørselsoptimering og skift til elbiler, hvor kørselsmønstre matcher elbilens. Albertslundbilen Albertslund kommune har købt sine første elbiler. Og vil med tiden skifte flere køretøjer ud med eldrevne.

17 7 Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er udrullet til større arbejdspladser og regionens hospitaler. Minimum én ladestander med to udtag på hvert af Region Hovedstadens hospitaler, og løbende udbygning efter behov, vil give større mobilitet for elbilisterne. elbil, så bilen kan oplades om natten til at klare en hel dags kørsel. Alternativt, at bilen har naturlige pauser i løbet af dagen, hvor den kan oplades. Albertslund kommune som eksempel Albertslund Kommune har kortlagt deres bilflåde. Kortlægningen viste, at de fleste køretøjer har en gennemsnitlig daglig kørsel og et kørselsmønster, der matcher en elbils opladning. Kommunerne er naturligvis underlagt økonomiske rammer som gør, at det ikke er muligt at skifte hele vognparken på en gang. Her har man valgt at skifte bilerne ud i takt med at de enkelte køretøjer er udtjente. Hvis resultatet fra Albertslund kommune er repræsentativt for regionens kommuner, er der potentiale for.000 kommunale elbiler i 0. Region Hovedstadens hospitaler Nogle bilpendlere har langt til arbejde. Også over hvad der gør elbilen til et realistisk alternativ til en konventionel bil. Grunden kan være den store mobilitet på arbejdsmarkedet, hvor mange ofte pendler over længere afstande til arbejdspladser i hovedstadsregionen end andre steder i landet. Det giver derfor god mening at placere et antal ladestandere ved de største arbejdspladser i regionen. Store arbejdspladser er f.eks. Københavns Lufthavn i Kastrup eller regionens hospitaler. Hospital Ladestandere her og nu Ladestandere skønnet behov Rigshospitalet 0 Herlev Hospital Bispebjerg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Glostrup Hospital Gentofte Hospital Frederiksberg Hospital Amager Hospital Frederikssund Hospital Helsingør Hospital I alt Hospitaler Der vil være behov for op mod ladelandere (udtag) i 0 på hovedstadsregionens hospitaler, hvis bilpendlere med mere end 0 km hver vej skal kunne lade deres elbil op i arbejdstiden. Der er i første omgang ikke regnet på behovet for ladestandere til patienter og besøgende. 7

18 Elbiler i Øresundsregionen Øresundsregionen skal fortsat udvikles som en stærk fælles boog arbejdsregion. Derfor skal elbilsatsningen dække både Region Hovedstaden og Region Skåne. Forskellige rammebetingelser på tværs af sundet Sverige har en anden beskatning af biler end Danmark, der gør det mindre attraktivt at købe elbiler. Selv om rammebetingelserne er forskellige, ønsker de to regioner at bakke op om en fælles udbygning af den nødvendige elbilinfrastruktur. De vil i forskellige sammenhænge arbejde for, at en dansk elbil kan lade op i Skåne og omvendt. Hvor Region Hovedstadens ambition er.000 elbiler på de regionale veje i 0, vil der ifølge en prognose blot være.00 elbiler registreret i Region Skåne i 0. Pendlere på tværs af sundet Øresundregionen udvikler sig til et fælles bo- og arbejdsopland, hvor flere og flere vælger at bo og arbejde på hver side af sundet. Omkring 7.00 personer pendler dagligt i bil på tværs af sundet (.700 fra Skåne mod København og omkring 00 fra København mod Skåne). Skåningene pendler primært til København (%) og Kastrup (0%). Deres gennemsnitlige rejselængde er ca. 0 km hver vej. Når der også skal være km på batteriet til ærindekørsel, vil de fleste øresundspendlere derfor have brug for en opladning på arbejdet, hvis elbilen skal erstatte en konventionel bil. km til indkøb, ærinder og lignede. Med en rækkevidde på 00 km for elbilen, vil 8% af de skånske pendlere umiddelbart kunne skifte deres konventionelle pendlerbil ud. Ladestandere i boligområder i Skåne I Region Skåne bor 9% af dagens bilpendlere og potentielle elbilpendlere, i lejlighed. For at give dem mulighed for at lade bilen op om natten, skal der etableres omkring.00 ladestandere i etageboligområder, og knap.000 ved villaer, hvis prognosen om.00 elbiler i 0 skal gå i opfyldelse. Ladestandere i skånske erhvervsområder Også blandt de skånske bilpendlere, er der en gruppe, der ikke kan klare sig med elbilens rækkevidde på 00 km per opladning. Hvis disse bilpendlere skal have glæde af elbilen, skal de have mulighed for at lade bilen op ved arbejdet. Som i Hovedstadsregionen vil opladning på arbejdspladsen øge elbilpotentialet fra at omfatte 8% af dagens bilpendlere til at omfatte 97%. Stort set alle skånske bilpendlere kan altså klare deres daglige kørselsbehov med en elbil, hvis de også kan lade op på arbejdet. Elbilisten i Skåne Halvdelen af de skånske pendlere tager bilen til arbejde. Den typiske bilpendler ligner den danske: En mand, der bor i eget hus med familien og to biler. Bilpendleren kører i snit 7 km til og fra arbejde om dagen og kører derudover 8

19 BOLIGER Svenske Antal ladestandere etageboligområder Udrulning af ladestandere i etageboligområder i de skånske kommuner. Der skal etableres ca.00 offentligt tilgængelige ladestandere. Disse standere vil også kunne bruges af andre end beboerne i området. Boliger Antal ladestandere BOLIGER Antal ladestandere Bo An VIRKSOMHEDER Antal Svenske ladestandere erhvervsområder Potentialet af elbilister øges fra 8% til 97% hvis elbilerne også kan oplades i erhvervsområderne Virksomheder Antal ladestandere VIRKSOMHEDER Antal ladestandere Virksomheder Antal ladestande

20 E-Mission Denne undersøgelse er gennemført i efteråret 0 af Region Hovedstaden som en del af EU-projektet E-mission, hvor Københavns kommune, Region Skåne og Region Hovedstaden sammen med en lang række andre parter arbejder for at fremme elbiler i Øresundsregionen. Tetraplan A/S har været ansvarlig for den danske del af denne undersøgelse og den svenske del er gennemført af Trivector i Lund. Region Hovedstadens elbilinitiativer Denne folder udgør en del af en større elbilsatsning i Region Hovedstaden, som har en målsætning om, at der i 0 skal være.000 elbiler i hovedstadsregionen. I den forbindelse vil der fra 0 blive igangsat en lang række initiativer, som understøtter denne udrulning. To konkrete aktiviteter der sættes i gang i 0-0 er: Et regionalt elbilsekretariat skal give uvildig og kompetent vejledning til regionens kommuner, virksomheder og borgere og gøre det mere enkelt for dem at omstille til elbiler. Sekretariatet skal også markedsføre regionens omstilling til elbaseret transport, sætte nye udviklingsprojekter i gang og arrangere seminarer som led i at fremme elbilismen. Et regionalt elbilrejsehold skal støtte kommuner og hospitaler i kortlægningen af potentialet til at omstille bilflåden til elbiler og andre grønne alternativer. Følg med på

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Foto: Jonas Hedlund. E-mission. Overordnet strategi for ladeinfrastruktur i Øresundsregionen

Foto: Jonas Hedlund. E-mission. Overordnet strategi for ladeinfrastruktur i Øresundsregionen Foto: Jonas Hedlund E-mission Overordnet strategi for ladeinfrastruktur i Øresundsregionen Dokumentoplysninger Titel: Overordnet strategi for ladeinfrastruktur i Øresundsregionen Serienr.: 2013:36 Projektnr.:

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, januar 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

tema El-biler morgensdagens transportteknologi

tema El-biler morgensdagens transportteknologi Danmarks Naturfredningsforening Nr. 1 mar. feb. 2011 2012 tema El-biler morgensdagens transportteknologi Farvel til røg og støj Elbiler er privatbilismens fremtid. De er ikke alene mere miljøvenlige, men

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Hensigtserklæring Mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund (Herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf brugt hybrid? Brugttest af Opel Ampera Omig og min elbil G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf Ikon på el opladning: Hvem er Billigst? +KIA Soul EV BMW i3 REx Nissan e-nv200 KBH.-Aarhus i ZOE Rasmus Helveg Petersen

Læs mere

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke Demonstrationspakke Hurtig og effektiv erfaring med elbiler, et tilbud til kommuner i hovedstadsregionen Demonstrationspakke til hurtig og effektiv erfaring med elbiler 4 tilbyder i samarbejde med Insero

Læs mere

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Afslutningsmøde og status i Esbjerg og Varde Kommuner Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Esbjerg d. 25.06.2013 Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 52190839 Besøg os på www.clever.dk,

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Opladning der passer til dine behov

Opladning der passer til dine behov Få 1 kr. tilbage pr. kwh du oplader Læs hvordan på s. 9 Opladning der passer til dine behov Hvorfor vælge opladning fra CLEVER? CLEVERs landsdækkende ladenetværk Opladning fra CLEVER giver dig nem, tryg

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Vindkraftens andel af elforbruget i EU ved udgangen af 2007

Vindkraftens andel af elforbruget i EU ved udgangen af 2007 Projekt El-bil 2 Vindkraftens andel af elforbruget i EU ved udgangen af 2007 Denmark Spain Portugal Ireland Germany EU-27* Greece Netherlands Austria UK Estonia Italy Sweden France Lithuania Luxenbourg

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Elbiler og ladestandere

Elbiler og ladestandere Elbiler og ladestandere - et spørgsmål om at tænke og handle anderledes v/göran Wilke, Exergi Fokus på grænselandet mellem Energieffektivisering Grøn IT, og Forbrugerne EXERGI Opgaver Smart Grid - økonomi,

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Infrastruktur for ladestandere til elbiler i det offentlige rum Januar 2011 1 REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Infrastruktur for ladestandere til elbiler i det offentlige rum Januar 2011 1 REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 300 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 300 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 300 Offentligt EL- OG HYBRIDBILER samspil med elsystemet Juni 2010 ISBN www: 978-87-7844-853-8 Indhold Forord...3 1 El- og plug-in hybridbiler og deres

Læs mere

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance.

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance. UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance dato side 1 Forfatter, Titel AGENDA Kort om DEA Status for elbiler i Danmark og EU

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Baggrund Mål Mere vedvarende energi i energi systemet Udfordringer At skabe balance mellem forbrug

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Performance-Test af Better Place Infrastruktur

Performance-Test af Better Place Infrastruktur Performance-Test af Better Place Infrastruktur - Slutrapport - Better Place Danmark Business Development David Marc Gurewitsch Oktober 2012 Et projekt støttet af 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag fra projektet...

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Analyse af markedspotentiale og ladestationer

Analyse af markedspotentiale og ladestationer Analyse af markedspotentiale og ladestationer Thomas C. Jensen og Linda Christensen, DTU Transport Anders Fjendbo Jensen, Sigal Kaplan, Stefan Røpke, Allan Olsen og Dansk Elbils Alliance har bidraget Spørgsmål

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere