Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen"

Transkript

1 Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O

2 anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er udbredt og let tilgængelig for elbilisterne og ladestandere er umiddelbart tilgængelige i det offentlige rum, centralt i større erhvervsområder og ved større regionale knudepunkter. ladeinfrastrukturen er let tilgængelig, også for elbilisten der bor i etageboliger, der ikke som parcelhusejeren kan lade bilen i carporten/garagen. Der er brug for en vis minimumsdækning, for at gangafstanden mellem bil og bolig ikke bliver for lang. ladeinfrastrukturen er let tilgængelig i erhvervsområder. Det øger elbilernes rækkevidde, særligt for elbilister med langt til arbejde. Og det fremmer elbiler i virksomhedernes bilflåder.

3 ladeinfrastrukturen til hurtigladning og batteriskifte er let tilgængelig i tilknytning til indkøbscentre, ved parkeringsanlæg, sportsanlæg, tankstationer etc. Standard løsninger skal sikre at ladestanderne kan bruges af alle elbilister. ladeinfrastrukturen kan findes på et fælles nordisk landkort, der angiver hvor ladestanderne er. Det vil styrke elbilismen over Sundet og gøre det naturligt at bruge elbilen også til lange ture. kommuner og andre større bilflådeejere gennem systematisk analyse af deres transportbehov og bilflåder optimerer brugen af deres biler. Det vil fremme kørselsoptimering og skift til elbiler, hvor kørselsmønstre matcher elbilens. 7 ladeinfrastrukturen er udrullet til større arbejdspladser og hovedstadsregionens hospitaler. Minimum én ladestander med to udtag på hvert af regionens hospitaler, og løbende udbygning efter behov, vil give større mobilitet for elbilisterne.

4 Lidt om elbilteknologien Elbilteknologien er i rivende udvikling. Nye ladeteknologier og bedre batterier gør opladningen hurtigere og elbilens rækkevidde længere. Her en kort introduktion til bilen, batteriet og ladeteknologien. Elbilen Drivmidlet i en elbil er strøm og ikke benzin eller diesel som i konventionelle biler. Strømmen opbevares i et indbygget batteri, der løbende skal oplades. Præcis som man kender det fra mobiltelefoner eller bærbare computere. Elbilen har ikke gear og kobling som traditionelle biler, men kan naturligvis både køre forlæns og baglæns. Elbilen har ingen stempler eller udstødning der betyder, at der ikke er nogen motorstøj. Elbilen er derfor lydløs når den kører ved lav hastighed, men der er selvfølgelig både vind- og dækstøj ved højere hastigheder som fra alle andre biler. En variant af elbilen er den såkaldte plug-in hybridbil. Det er en bil, der både kan køre på strøm og på benzin/ diesel. En plug-in hybridbil får strøm fra et indbygget batteri, som kan lades op på samme måde, som andre elbiler. Udover en elmotor og et indbygget batteri har plug-in hybridbil en forbrændingsmotor, der tager over fra eller supplerer elmotoren, når der er behov for det, f.eks. når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Batteriet Kapaciteten i en elbils batteri opgøres i kilo-watt-timer (kwh). Et typisk bilbatteri indeholder 0- kwh og vejer omkring 00 kg. Batteriet koster i dag omkring kroner. Batteriet er elbilens akilleshæl: dagens elbiler kan kun køre mellem 80 og 00 km på en fuld opladning. Rækkeviden er helt afhængig af, hvor hurtigt man kører, hvordan man kører, og vejret. Frisk kørsel, kørsel på motorvej og brug af aircondition/ varme forkorter elbilens rækkevidde. Endelig vil elbilisten sjældent køre til batteriet er helt tomt. I denne pjece er der regnet med, at elbilen kan køre 00 km blandet kørsel på et fuldt opladet batteri. Ladeteknologi Der er tre principielt forskellige ladeteknologier i dag: Simpel opladning foregår oftest hjemme i carporten/garagen, på arbejdspladsen eller ved en offentlig ladestander. Strømmen er 0 volt/én fase/ ampere. Det svarer til strømmen i en almindelig stikkontakt. Opladningstiden ved simpel opladning er -8 timer for en typisk elbil, der skal lades fuldt op (fra 0-00%). Nogle typer elbiler er lavet til at kunne lade op til 00 volt/tre faser/ eller ampere. Så tager en fuld opladning - timer. Hurtigladning er nogle elbiler også forberedt til. Hurtigladning foregår typisk i det offentlige rum ved særlige ladestationer, som er konstrueret til at lade med en meget høj strømstyrke. Opladningstiden ved hurtigladning er 0-0 minutter for en typisk elbil, der skal lades fuldt op. Batteriskifte er en teknologi som pt. kun er muligt med en enkelt bilmodel fra en bestemt elbiloperatør. Batteriet skiftes på en batteriskiftestation til et andet batteri der er fuldt opladet. Proceduren er fuldautomatisk og tager til 0 minutter. Der er pt. planlagt omkring 0 batteriskiftestationer i Danmark.

5 .ooo elbiler i hovedstadsregionen i O Region Hovedstaden har en vision om, at blive den førende elbilregion. Visionen bygger på stærke miljømæssige og erhvervsmæssige ambitioner. Og udgangspunktet er godt. En fælles satsning på tværs af sundet vil understøtte udviklingen. Bymiljø og arbejdspladser Elbilen kan blive en vigtig brik i fremtidens transportsystem. Flere elbiler på vejene er godt for bymiljøet, for elbiler støjer mindre og bidrager ikke til den helt lokale forurening med partikler og NOxer. Elbiler kan være med til at mindske udslippet af CO, hvis den lades op med strøm fra vindmøller eller andre bæredygtige energikilder. Elbiler vil også være med til at styrke regionens uafhængighed af fossile brændstoffer, i en fremtid hvor der bliver knaphed på benzin og diesel. Der er også et betydeligt erhvervsmæssig potentiale i en massiv udbredelse af elbiler. Bliver hovedstadsregionen førende på elbiler, kan det føre til nye, videnbaserede og blivende arbejdspladser. På længere sigt endda op til nye arbejdspladser, har Dansk energi og Deloitte skønnet i en rapport fra oktober 0. E-mission: en samlet indsats på tværs af sundet Denne udvikling kommer ikke af sig selv. Derfor har Københavns Kommune, Region Skåne og Region Hovedstaden sammen med en række andre parter i projektet E-mission sat en række initiativer i gang, der skal bane vejen for en hurtig introduktion af elbiler i Øresundsregionen. En forudsætning for flere elbiler er, at den nødvendige ladeinfrastruktur findes. Og at infrastrukturen er så udbredt, at bilisterne oplever elbilen som et driftsikkert alternativ til en konventionel bil. Udrulningen af elbilinfrastrukturen kan kun ske i et samarbejde mellem regionens borgere, private og offentlige arbejdspladser, regionens kommuner og regionens videninstitutioner. Elbiler oplagte i Øresundsregionen Øresundsregionens borgere og arbejdspladser har gode betingelser for at tage elbilen til sig. Regionen har en høj befolkningstæthed og korte pendlingsafstande. 9% af de daglige bilpendlerture på den danske side af sundet er under 00 km. Og på den svenske er det 8% af bilpendlerturene der passer godt til elbilens rækkevidde. Fokus er derfor lagt på bilpendleren, som bruger bilen til daglige ture mellem hjem og arbejde, og samtidigt foretager forskellige ærinder undervejs som indkøb, fritidsaktiviteter og at køre børn til skole mv.. Mange af regionens husstande har to biler. Det betyder, at elbilen kan indgå som den primære pendlerbil. Den konventionelle bil kan derfor stadig dække behovet på længere ture og bilferier. OM PJECEN Denne pjece sammenfatter en række analyser af potentialet for elbiler i Øresundsregionen. Hovedfokus er på den nødvendige infrastruktur: Hvor mange ladestandere der er behov for og hvor de skal placeres for at tilfredsstille flest af de fremtidige elbilpendlere. Pjecen er bygget op om følgende temaer Elbilen til pendling Ladestandere til elbilpendlere Ladeinfrastruktur til ture over 00 km Elbiler på større regionale arbejdspladser Elbiler i Region Skåne Region Hovedstadens elbilinitiativer E-mission

6 Elbiler til pendlingen Elbilen er oplagt til pendling i hovedstadsregionen hvor ni ud af ti af de daglige bilpendlere, der bor eller arbejder i regionen kører under 00 km til og fra arbejde om dagen. Region Hovedstadens bilpendlere Omkring halvdelen af pendlerne i hovedstadsregionen bruger bilen til arbejde. Der er stor spredning: i København er der 7% bilpendlere, mens tallet for Hørsholm er 8%. Den typiske bilpendler i regionen er en mand, der bor i parcelhus og er lønmodtager eller selvstændig. Hans husstand har ofte mere end en bil og en indtægt over gennemsnittet. For den typiske bilpendler kan bil nummer to i husstanden potentielt være en elbil til pendling. Bilpendleren vil være fint dækket ind af en elbil til den daglige transport. Også selv om han skal hente eller bringe børn, købe ind eller har andre ærinder på vej til eller fra arbejde ud fra en gennemsnitsbetragtning. 8% af bilpendlerne kan køre på én opladning Med viden om pendlernes konkrete kørselsmønstre, og med en antagelse om at elbilen kun kører 00 km på en opladning, vil 8% af bilpendlerne i hovedstadsregionen reelt kunne klare dagens kørsel alene med en opladning ved hjemmet. Men potentialet stopper ikke her. 0% har brug for arbejdsopladning Hvis de potentielle elbilpendlere også kan lade op ved deres arbejde, vil elbilens samlede rækkevide fordobles til 00 km. Selv med en betydelig sikkerhedsmargin for vejr, kørselsmønster, kørestil og sikkerhed for ikke at løbe tør for strøm. Herved er over 9% af alle daglige bilpendlere dækket ind. Hvis bilpendleren en gang i mellem har ture ud over det sædvanlige, må det klares ved hurtigladning under vejs, f.eks. ved et indkøbscenter hvis indkøb indgår på turen. Restgruppen af bilpendlere, med et dagligt kørselsbehov på over 00 km, vil ikke i praksis anskaffe en elbil. Bor i Arbejder i Antal bilpendlere Afstand til arbejde (km) Samlet daglig kørsel i bil (km) Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Sjælland Resten af Danmark Region Sjælland Region Hovedstaden Resten af Danmark Region Hovedstaden.0 Bilpendlerafstande Elbilen skal ikke kun klare den direkte tur til og fra arbejde. Mange bilpendlerne har et eller flere ærinder på vejen til eller fra arbejde. Alligevel er den samlede biltur for langt de fleste under 00 km. Vel indenfor elbilens rækkevidde.

7 Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er udbredt og let tilgængelig for elbilisterne og ladestandere er umiddelbart tilgængelige i det offentlige rum, centralt i større erhvervsområder og ved større regionale knudepunkter. 00 Elbilpendlerne Fordeling i % Akkumuleret fordeling i % % af dagens bilpendlere vil kunne klare den daglige tur til og fra arbejde på en enkelt opladning. Og med km nok på batteriet til at klare dagens øvrige småærinder. Hvis de også kan lade op på arbejde, vil hele 9% af de, der i dag kører i bil på arbejde, kunne skifte til en elbil i morgen. Dagskørsel i km 7

8 Der er et stort potentiale for elbiler i Øresundsregionen, hvis ladeinfrastrukturen er på plads. 8

9 Ladebehov for elbilister kommune for kommune Kun hjemmeladning Hjemme- og arbejdsladning Ikke bruge elbil til pendling Ikke-elbilisterne Kun omkring % af dagens bilpendlere, der bor eller arbejder i Region Hovedstadens kommuner, vil ikke kunne klare det daglige kørselsbehov med en elbil, selvom de også kan lade bilen op på deres arbejdsplads. 9

10 Ladestandere ved boligen For at fremme udbredelsen af elbiler skal ladeinfrastrukturen være på plads. Både ved boligen og på de større arbejdspladser eller erhvervsområder. En ladestander per elbil Elbiler skal helst lades op i nattetimerne, hvor det samlede elforbrug er lavt og hvor en større del af strømmen leveres af vindmøller. Fremtidens intelligente elsystem kan selv tænde og slukke for opladningen, så bilen lades op når det er mest hensigtsmæssigt for miljøet. For at få den største positive klimaeffekt, skal der altså være en ladestander per elbil ved hjemmet. 70% af de potentielle elbilister bor i parcelhus Elladestandere er et mindre problem for de syv ud af ti potentielle elbilister, der bor i parcelhus. I dag tilbyder elbiloperatørene typisk at opstille en ladestander ved boligen som en del af abonnementet. Elbilisten betaler altså selv for ladestanderen. Det giver mulighed for miljørigtig opladning af elbilen om natten. For at nå regionens mål om.000 elbiler i 0, vil der skulle sættes omkring 8.00 private ladere op. Behov for ca..00 offentlige ladestandere Langt de fleste elbilejere der bor i etageejendomme må trække strøm fra en ladestander ved offentlig vej. Dem skal der være omkring.00 af, hvis målet om.000 (private)elbiler i 0 skal nås. Der er stor forskel på behovet fra kommune til kommune: I Københavns kommune vil der være brug for op mod.00 ladestandere, mens langt de fleste kommuner kan klare sig med under 00 i deres etageboligområder. Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er let tilgængelig, også for elbilisten der bor i etageboliger, der ikke som parcelhusejeren kan lade bilen i carporten/garagen. Der er brug for en vis minimumsdækning, for at gangafstanden mellem bil og bolig ikke bliver for lang. 0

11 Boliger Antal ladestandere Etageboligområder Behovet for ladestanderer i etageboligområder kommune for kommune i 0. Ladestanderne skal rulles ud eftersom behovet opstår. Uden ladestandere vil efterspørgslen efter elbiler ikke opstå.

12 VIRKS Antal V A Virksomheder Antal ladestandere Erhvervsområder.00 ladestandere i erhvervsområder vil dække behovet hos de 0% af de.000 potentielle elbilister der har behov for mere end 00 km aktionsradius.

13 og på arbejdspladsen 0% af elpilpendlerne har brug for en ekstra opladning om dagen Det skønnes at omkring 0% af de potentielle elbilpendlerne kører så langt i løbet af en dag, at det er nødvendigt med opladning ved arbejdspladsen. Da de fleste ansatte befinder sig på arbejdspladsen i længere tid ad gangen, er det muligt at lade bilen op der. Ladestandere på arbejdspladserne eller i erhvervsområder vil også kunne fremme elbiler i firmabilflåden. Standarder for ladestandere For at opnå den største mulige mobilitet for elbilerne, skal ladestandere i det offentlige rum kunne bruges af alle elbiler. Ladestanderne bør derfor ikke være bundet op på aftaler med bestemte elbiloperatører eller elselskaber. Der er endnu ikke standarder for ladestik og ladeteknik der passer til alle elbiler på markedet, men EU-kommissionen arbejder i retning af en fælles europæisk standard. Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er let tilgængelig i erhvervsområder. Det øger elbilernes rækkevidde, særligt for elbilister med langt til arbejde. Og det fremmer elbiler i virksomhedernes bilflåder.

14 Ladeinfrastruktur til lange ture Elbilens rækkevidde øges betydeligt med mulighederne for hurtigopladning eller batteriskifte. Der er endnu ikke nogen fælles standarder. Hurtigladere Elbiler der skal ud på en længere tur, må ty til opladning undervejs. Det kan ske ved hurtigladning. Eller ved at skifte bilens batteri, hvis bilen er konstrueret med denne mulighed. Teknologien bag hurtigladere er i hastig udvikling. De bliver bedre, mere skånsomme overfor batteriet og opladningen tager kortere tid. Det er ikke alle elbiler på markedet som har mulighed for hurtigladning. og batteriskiftestationer Kun elbiloperatøren Better Place tilbyder batteri-skifte. Skiftet foregår på særligt indrettede batteriskiftestationer, hvor bilisten i løbet af -0 minutter får et fuldt opladet batteri. Det er pt. kun elbilen Renault Fluence man kan skifte batteri på, men med tiden vil flere modeller muligvis tilbyde batteriskifte. Vanskeligt at overskue opladning på farten De fleste elbilejere har en aftale om levering af strøm fra en elbiloperatør. Med aftalen kan elbilen oplades ved operatørens ladestandere eller batteriskiftestationer. Leverandørerne har kort og lister med deres ladepunkter, som elbilisterne kan finde via internet eller smartphones. Desværre er listerne ikke ensartede og kan være svære at finde for udenforstående, f.eks. bilister fra andre lande. Der er et standardiseringsarbejde i gang på området. Ligesom der er spredte initiativer i gang for at opbygge hjemmesider, der viser ladeinfrastruktur på tværs af udbydere og landegrænser. Rejsetid Hurtigladning og batteriskift forlænger rejsetiden på de lange ture med elbil. Rejsetid i timer 7 Hurtiglader Batteriskifte Alm. bil Rejselængde i km

15 Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen til hurtigladning og batteriskifte er let tilgængelig i tilknytning til indkøbscentre, ved parkeringsanlæg, sportsanlæg, tankstationer etc. Standard løsninger skal sikre at ladestanderne kan bruges af alle elbilister. ladeinfrastrukturen kan findes på et fælles nordisk landkort, der angiver, hvor ladestanderne er. Det vil styrke elbilismen over Sundet og gøre det naturligt at bruge elbilen også til lange ture. Ladestandere Offentlige ladestandere og batteriskiftestationer registreret af de forskellige operatører/ hjemmesider (efteråret 0). KILDE Better Place CLEVER Københavns K Move About CleanCharge/ TipCharge Uppladdning. Better Place CLEVER Københavns Kommune Move About CleanCharge/RWE TipCharge Uppladdning.nu Her findes oplysninger om ladestandere, hurtigladning og batteriskifte CLEVER Better Place CleanCharge/RWE Københavns Kommune Uppladning.nu Tipcharge.com

16 Elbiler på store arbejdspladser I kommuner, på hospitaler og andre af regionens store arbejdspladser vil elbilen med fordel kunne erstatte ældre, miljøineffektive køretøjer. Elbiler hos store flådeejere Elbiler har en profil, som kommuner og andre store flådeejere kan høste både miljømæssig og økonomisk effekt af. Som tommelfingerregel vil op mod % af en flåde kunne udskiftes til elbiler, når man alene ser på kørselsmønsteret. Det konkrete potentiale findes gennem en systematisk kortlægning af flåden. Her samles viden om antallet af biler, deres alder og energiklasser samt bilernes brug og kørselsmønstre. Det kan være nødvendigt, at registrere kørslen i en periode for at få præcise data. Kortlægningen kan afsløre biler, der ikke udnyttes optimalt. De kan med fordel tages helt ud af flåden. Og biler, hvor kørselsmønsteret og brugen passer til elbilens (nuværende begrænsede) rækkevidde f.eks. intensiv bykørsel med mange stop. Profilen af en kommunal elbil Det er ikke nok at en bestemt biltype, f.eks. en lastbil, findes i en eludgave. Bilens kørselsmønster skal passe til en Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når kommuner og andre større bilflådeejere gennem systematisk analyse af deres transportbehov og bilflåder optimerer brugen af deres biler. Det vil fremme kørselsoptimering og skift til elbiler, hvor kørselsmønstre matcher elbilens. Albertslundbilen Albertslund kommune har købt sine første elbiler. Og vil med tiden skifte flere køretøjer ud med eldrevne.

17 7 Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når ladeinfrastrukturen er udrullet til større arbejdspladser og regionens hospitaler. Minimum én ladestander med to udtag på hvert af Region Hovedstadens hospitaler, og løbende udbygning efter behov, vil give større mobilitet for elbilisterne. elbil, så bilen kan oplades om natten til at klare en hel dags kørsel. Alternativt, at bilen har naturlige pauser i løbet af dagen, hvor den kan oplades. Albertslund kommune som eksempel Albertslund Kommune har kortlagt deres bilflåde. Kortlægningen viste, at de fleste køretøjer har en gennemsnitlig daglig kørsel og et kørselsmønster, der matcher en elbils opladning. Kommunerne er naturligvis underlagt økonomiske rammer som gør, at det ikke er muligt at skifte hele vognparken på en gang. Her har man valgt at skifte bilerne ud i takt med at de enkelte køretøjer er udtjente. Hvis resultatet fra Albertslund kommune er repræsentativt for regionens kommuner, er der potentiale for.000 kommunale elbiler i 0. Region Hovedstadens hospitaler Nogle bilpendlere har langt til arbejde. Også over hvad der gør elbilen til et realistisk alternativ til en konventionel bil. Grunden kan være den store mobilitet på arbejdsmarkedet, hvor mange ofte pendler over længere afstande til arbejdspladser i hovedstadsregionen end andre steder i landet. Det giver derfor god mening at placere et antal ladestandere ved de største arbejdspladser i regionen. Store arbejdspladser er f.eks. Københavns Lufthavn i Kastrup eller regionens hospitaler. Hospital Ladestandere her og nu Ladestandere skønnet behov Rigshospitalet 0 Herlev Hospital Bispebjerg Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Glostrup Hospital Gentofte Hospital Frederiksberg Hospital Amager Hospital Frederikssund Hospital Helsingør Hospital I alt Hospitaler Der vil være behov for op mod ladelandere (udtag) i 0 på hovedstadsregionens hospitaler, hvis bilpendlere med mere end 0 km hver vej skal kunne lade deres elbil op i arbejdstiden. Der er i første omgang ikke regnet på behovet for ladestandere til patienter og besøgende. 7

18 Elbiler i Øresundsregionen Øresundsregionen skal fortsat udvikles som en stærk fælles boog arbejdsregion. Derfor skal elbilsatsningen dække både Region Hovedstaden og Region Skåne. Forskellige rammebetingelser på tværs af sundet Sverige har en anden beskatning af biler end Danmark, der gør det mindre attraktivt at købe elbiler. Selv om rammebetingelserne er forskellige, ønsker de to regioner at bakke op om en fælles udbygning af den nødvendige elbilinfrastruktur. De vil i forskellige sammenhænge arbejde for, at en dansk elbil kan lade op i Skåne og omvendt. Hvor Region Hovedstadens ambition er.000 elbiler på de regionale veje i 0, vil der ifølge en prognose blot være.00 elbiler registreret i Region Skåne i 0. Pendlere på tværs af sundet Øresundregionen udvikler sig til et fælles bo- og arbejdsopland, hvor flere og flere vælger at bo og arbejde på hver side af sundet. Omkring 7.00 personer pendler dagligt i bil på tværs af sundet (.700 fra Skåne mod København og omkring 00 fra København mod Skåne). Skåningene pendler primært til København (%) og Kastrup (0%). Deres gennemsnitlige rejselængde er ca. 0 km hver vej. Når der også skal være km på batteriet til ærindekørsel, vil de fleste øresundspendlere derfor have brug for en opladning på arbejdet, hvis elbilen skal erstatte en konventionel bil. km til indkøb, ærinder og lignede. Med en rækkevidde på 00 km for elbilen, vil 8% af de skånske pendlere umiddelbart kunne skifte deres konventionelle pendlerbil ud. Ladestandere i boligområder i Skåne I Region Skåne bor 9% af dagens bilpendlere og potentielle elbilpendlere, i lejlighed. For at give dem mulighed for at lade bilen op om natten, skal der etableres omkring.00 ladestandere i etageboligområder, og knap.000 ved villaer, hvis prognosen om.00 elbiler i 0 skal gå i opfyldelse. Ladestandere i skånske erhvervsområder Også blandt de skånske bilpendlere, er der en gruppe, der ikke kan klare sig med elbilens rækkevidde på 00 km per opladning. Hvis disse bilpendlere skal have glæde af elbilen, skal de have mulighed for at lade bilen op ved arbejdet. Som i Hovedstadsregionen vil opladning på arbejdspladsen øge elbilpotentialet fra at omfatte 8% af dagens bilpendlere til at omfatte 97%. Stort set alle skånske bilpendlere kan altså klare deres daglige kørselsbehov med en elbil, hvis de også kan lade op på arbejdet. Elbilisten i Skåne Halvdelen af de skånske pendlere tager bilen til arbejde. Den typiske bilpendler ligner den danske: En mand, der bor i eget hus med familien og to biler. Bilpendleren kører i snit 7 km til og fra arbejde om dagen og kører derudover 8

19 BOLIGER Svenske Antal ladestandere etageboligområder Udrulning af ladestandere i etageboligområder i de skånske kommuner. Der skal etableres ca.00 offentligt tilgængelige ladestandere. Disse standere vil også kunne bruges af andre end beboerne i området. Boliger Antal ladestandere BOLIGER Antal ladestandere Bo An VIRKSOMHEDER Antal Svenske ladestandere erhvervsområder Potentialet af elbilister øges fra 8% til 97% hvis elbilerne også kan oplades i erhvervsområderne Virksomheder Antal ladestandere VIRKSOMHEDER Antal ladestandere Virksomheder Antal ladestande

20 E-Mission Denne undersøgelse er gennemført i efteråret 0 af Region Hovedstaden som en del af EU-projektet E-mission, hvor Københavns kommune, Region Skåne og Region Hovedstaden sammen med en lang række andre parter arbejder for at fremme elbiler i Øresundsregionen. Tetraplan A/S har været ansvarlig for den danske del af denne undersøgelse og den svenske del er gennemført af Trivector i Lund. Region Hovedstadens elbilinitiativer Denne folder udgør en del af en større elbilsatsning i Region Hovedstaden, som har en målsætning om, at der i 0 skal være.000 elbiler i hovedstadsregionen. I den forbindelse vil der fra 0 blive igangsat en lang række initiativer, som understøtter denne udrulning. To konkrete aktiviteter der sættes i gang i 0-0 er: Et regionalt elbilsekretariat skal give uvildig og kompetent vejledning til regionens kommuner, virksomheder og borgere og gøre det mere enkelt for dem at omstille til elbiler. Sekretariatet skal også markedsføre regionens omstilling til elbaseret transport, sætte nye udviklingsprojekter i gang og arrangere seminarer som led i at fremme elbilismen. Et regionalt elbilrejsehold skal støtte kommuner og hospitaler i kortlægningen af potentialet til at omstille bilflåden til elbiler og andre grønne alternativer. Følg med på

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Hensigtserklæring Mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund (Herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, marts 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt Öresundskomiteen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, januar 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt

Læs mere

Foto: Jonas Hedlund. E-mission. Overordnet strategi for ladeinfrastruktur i Øresundsregionen

Foto: Jonas Hedlund. E-mission. Overordnet strategi for ladeinfrastruktur i Øresundsregionen Foto: Jonas Hedlund E-mission Overordnet strategi for ladeinfrastruktur i Øresundsregionen Dokumentoplysninger Titel: Overordnet strategi for ladeinfrastruktur i Øresundsregionen Serienr.: 2013:36 Projektnr.:

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Vi arbejder for. Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa.

Vi arbejder for. Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa. Vi arbejder for Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa. Mission Copenhagen Electric medvirker til at skabe omstilling til elbiler i hovedstadsregionen via videndeling og kommunikation,

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Skive Kommune statusrapport okt. 2011

Skive Kommune statusrapport okt. 2011 Skive Kommune statusrapport okt. 2011 Forsøg med elbiler i Skive Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Test af implementering af elbiler i Skive Kommune Tilskudsrunde

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Opladning der passer til dine behov

Opladning der passer til dine behov Få 1 kr. tilbage pr. kwh du oplader Læs hvordan på s. 9 Opladning der passer til dine behov Hvorfor vælge opladning fra CLEVER? CLEVERs landsdækkende ladenetværk Opladning fra CLEVER giver dig nem, tryg

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

E-MISSION I ØRESUNDSREGIONEN

E-MISSION I ØRESUNDSREGIONEN E-MISSION I ØRESUNDSREGIONEN FORORD Partnernes visioner Vejtrafikken er en af de største CO 2 -udledere i både Danmark og Sverige, og er næsten fuldstændig afhængig af fossile brændsler. Der kan opnås

Læs mere

Elbiler i fleksible flåder

Elbiler i fleksible flåder Elbiler i fleksible flåder 1 Elbiler i fleksible flåder Revideret samlet projektbeskrivelse februar 2014 I forlængelse af de tidligere indsendte ansøgninger er her en samlet revideret projektbeskrivelse.

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Fokusinterview med Anne

Fokusinterview med Anne Fokusinterview med Anne Navn: Anne Alder: 48 år Dato: Torsdag den 27. februar kl. 19.00 Profession: Sygeplejerske Civilstatus: Gift Børn: 1 (15 år) Teststed: Region Hovedstaden, Testrunde: 6. runde Testbil:

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler?

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Dansk Industris konference Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 26. august 2009 9. januar 2009 1.

Læs mere

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF EL-LADERE TIL ELBILER

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF EL-LADERE TIL ELBILER SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF EL-LADERE TIL ELBILER Denne guide henvender sig til dig, der står for at købe el-lader til elbiler på vegne af en offentlig eller en privat organisation. Der kan være mange

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1 Delvejsseminar 13. Marts 2013 Side 1 CLEVER står bag Test-en-elbil CLEVER blev startet oktober 2009 CLEVER er ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE, NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn, og dermed er 2,7 mio.

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Morten Aabrink og Stefan L. Mabit Trafikdage, Aalborg d. 24. august 2015 Overblik Motivation Data GPS-data TU-data Analyser Deskriptiv sammenligning Kørsel

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

164 Matematiske Horisonter

164 Matematiske Horisonter 164 Matematiske Horisonter Elbiler - ledestjerne eller luftkastel? Af seniorforsker Linda Christensen, seniorforsker Ole Kveiborg og adjunkt Stefan Lindhard Mabit Den globale opvarmning har gjort CO 2

Læs mere

Bilag 1 Oversigt Hypoteser

Bilag 1 Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt hypoteser 0 0 0 - DRIFT.0 Det giver anledning til mindre CO udledning at køre elbil end at køre en tilsvarende benzinbil Hypotesen er nu testet, og resultatet vil

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

tema El-biler morgensdagens transportteknologi

tema El-biler morgensdagens transportteknologi Danmarks Naturfredningsforening Nr. 1 mar. feb. 2011 2012 tema El-biler morgensdagens transportteknologi Farvel til røg og støj Elbiler er privatbilismens fremtid. De er ikke alene mere miljøvenlige, men

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug 2015/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44 Opladning BMW i3 Indsendt af kenn - 14. Dec 2015 10:44 Opladning BMW i3 Når beslutningen er truffet omkring valget på en Elbil er der en vigtig detalje som man forsøger at få styr på. Nemlig opladningen

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011

Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Gladsaxe Kommune statusrapport okt. 2011 Omkostninger ved drift af elbiler i Gladsaxe Kommune - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Godt på vej elbiler i Gladsaxe

Læs mere

Elbiler og ladestandere

Elbiler og ladestandere Elbiler og ladestandere - et spørgsmål om at tænke og handle anderledes v/göran Wilke, Exergi Fokus på grænselandet mellem Energieffektivisering Grøn IT, og Forbrugerne EXERGI Opgaver Smart Grid - økonomi,

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke Demonstrationspakke Hurtig og effektiv erfaring med elbiler, et tilbud til kommuner i hovedstadsregionen Demonstrationspakke til hurtig og effektiv erfaring med elbiler 4 tilbyder i samarbejde med Insero

Læs mere

CLEVER. Strøm til din elbil

CLEVER. Strøm til din elbil CLEVER Strøm til din elbil 15. september 2014 CLEVER A/S Danmarks førende elbiloperatørr Etableret i oktober 2009 og er i dag 30 medarbejdere CLEVER er danske og ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE,

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Kan elbusser betale sig i Danmark? Et mulighedsstudie

Kan elbusser betale sig i Danmark? Et mulighedsstudie Kan elbusser betale sig i Danmark? Et mulighedsstudie siemens.dk/ebus Hvorfor kigger Siemens på elbusser? Danmark uden fossile energikilder i 2050 København vil være CO 2 -neutrale i 2025 Luftforurening

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Afslutningsmøde og status i Esbjerg og Varde Kommuner Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Esbjerg d. 25.06.2013 Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 52190839 Besøg os på www.clever.dk,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere