Indholdsfortegnelse: Stamoplysninger: Menu Specifikation værksteds-faktura Menu Tekst og pct sats til arbejdsordre...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:... 1. Stamoplysninger:... 2. Menu 01.12 Specifikation værksteds-faktura... 2. Menu 01.10 Tekst og pct sats til arbejdsordre..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Stamoplysninger:... 2 Menu Specifikation værksteds-faktura... 2 Menu Tekst og pct sats til arbejdsordre... 3 Menu Stamoplysninger for bogholderi... 4 Menu Vedligeholdelse af bogføringsperioder... 4 Menu 13 Værkstedsfakturering (hovedbillede)... 5 Menu Ændring af arbejdsordre... 7 Kreditmax og betalingsevne...8 Maskinnummer:... 9 Rep.kode :... 9 Betalingskoder: Arbejdsordretekster Faste arbejdsordre - tekster Menu Afgang fra lager Menu Tilbageførsel af faktura/kreditnota Fællesfaktura: Reklamations/garantideling af arbejdsordre... 22

2 Stamoplysninger: Menu Specifikation værksteds-faktura De 2 øverste bemærkningslinier er reklamelinier der udskrives på fakturaen. Hvis man bruger faktura med indbetalingskort er der kun plads til den øverste reklamelinie. PKT.1 PKT 2 PKT 3 PKT 4 PKT 5 PKT 6 PKT 7 PKT 8 PKT 9 PKT 10 Bruges til at angive det kontonummer, der bruges som mellemregningskonto til delefaktura. Bruges til at angive størrelsen på papiret på fakturaen. Obs! Har indflydelse på den præsatte papirstørrelse. Betalingsbetingelserne bliver skrevet nederst på fakturaen. Hvis der svares J er lønnen et totalbeløb incl. kørsel Hvis der svares N, skrives firmaoplysningerne fra menu på fakturaen Styrer om ordrer skal samlefaktureres. Svares der J, samles ordrerne på en faktura. Svares der N bliver der lavet en enkelt faktura pr. ordre. Her vælges om lønnen udspecificeres. Hvis der vælges 3 skal PKT 4 være N Her angives hvilket standard garantitype interval der skal bruges til visninger bl.a. i og Her styres det næste fortløbende ordrenummer til fællesfaktura. Her styres det næste arbejdsordrenummer.

3 PKT 11 PKT 12 PKT 13 PKT 14 Her bestemmes om den præsatte tekst er intern eller ekstern. Her indtastes den faste tekst der kommer på fakturaen ved arbejdsløn. Her kan styres om der kan sættes timer eller reservedele på efter afslutningsdato. Der kan ligeledes angives om der kan registreres reservedele til arbejdsordre der ikke er oprettet. Her kan man bestemme om der må oprettes en intern arbejdsordre på en enhed efter garantiudløb. Menu Tekst og pct sats til arbejdsordre Pct. sats af løn til hjælpematerialer kan ændres her. Kode 1 til 9 er faste tekster der kan bruges som diverse tekster i Man taster f. eks 2 og den trækker teksten fra menu 01.10, i dette eksempel miljøudgifter. Antal arbejdskortkopier bestemmes her: hvis man f.eks. bruger blandede lyserøde og gule. Indtast bundlinie er valgfri tekst der kommer nederst på arbejdskortet. Sats pr. KM udfyldes med prisen. Kørslen kan beregnes ud fra område eller km som henviser til kunden i menu og kombineres med Ude-timer i Reparatør -vinduet.

4 Udskrives via arkføder: bliver brugt til Canon printer. Skal stå til J. Skal der udskrives stregkoder: Udskriver stregkoden på arbejdskortet øverst til højre. Skal vindue med supplerende oplysninger åbnes? Hvis der er svaret J popper reparatørvinduet op. Hvis der er svaret N kan man taste R for at åbne vinduet. Menu Stamoplysninger for bogholderi Styrer næste fakturanummer på værkstedet. Menu Vedligeholdelse af bogføringsperioder

5 Menu 13 Værkstedsfakturering (hovedbillede) Hovedoversigten Arbejdsgang: Vedligeholdelse af arbejdsordrer (menu 13.03)

6 Menu styres af transaktionskoder. SEP i transaktionskodefeltet viser mulighederne. Når man står i transaktionskodefeltet (der hvor man taster O for at oprette et arbejdskort) kan man se alle mulighederne.

7 Menu Ændring af arbejdsordre Oprettelse af arbejdsordrer foregår i menu Indtast transaktionskode O (opret). Tast ENTER i arbejdsordrenummer og det næste fortløbende nummer bliver automatisk udfyldt. Arbejsdordrenummeret er fortløbende og skal indeholde 5 cifre. Det bliver vedligeholdt i menu punkt 10. Man kan selvfølgelig også taste nummeret direkte ind. Udfyld hovedet med kundenr mv. Der kan benyttes F11 for at søge på kunden, eller der kan indtastes telefonnummer.

8 Er der flere kunder med samme nummer åbnes: Tastes der et nummer ind som ikke findes i kundekartoteket, bliver der skrevet nederst på siden: Kreditmax og betalingsevne Der er et check på kreditmax og betalingsevne på kunden. Det bliver beregnet ud fra de reservedelsordrer og værkstedsfakturaer, der er faktureret og dem der er igangværende Vinduet popper op, hvis kreditmax er overskredet og/eller hvis der er sat spærring på kunden, ved hjælp af betalingskoden. Man har her valget om at afslutte eller fortsætte. Hvis kunden er spærret vil man returnere til kundenummerfeltet. (Der kan åbnes evt. midlertidig for salg til kunden i 03.01)

9 Maskinnummer: Bemærk at der i feltet maskinnr. åbnes et vindue med kundens maskiner. De maskiner der er købt igennem LMF-systemet. Hvis den pågældende maskine er oprettet kan den oprettes direkte herfra tast O og vinduet popper op. Man kan selvfølgelig benytte gruppeteksterne herfra også. Rep.kode : Man kan se alle muligheder ved at taste F11:

10

11 Betalingskoder: Der bliver taget udgangspunkt i kundens betalingskode, den kan dog ændres manuelt og en af mulighederne er betalingskode 99, som giver mulighed for at have 5 forfaldsdatoer på den enkelte værkstedsfaktura. Vinduet åbnes, når man sætter afslutningsdato på arbejdsordren. Der tastes dato, beløb og tekst ind. Beløbet skal stemme før man kan komme ud af vinduet. Du kan hele tiden følge med i beløbene også restbeløb. Man kan ikke benytte betalingskode 99 ved reklamationer og fællesfaktura. Hvis der er nogle fakturaer med betalingskode 99 til samlefaktura, bliver de udskrevet sidst. Der vil komme en særskilt betalingsplan ud.

12 MASKINHANDLER PETER JEPSEN VESTERGADE RANDERS POVL SKOV MADSEN FAKTURA NR...: V BRODERSMINDE RANDERS BOLTINGEVEJ 12 KUNDE NUMMER..: MP RANDERS KUNDE TLF...: SIDE : 2 FAKTURA DATO..: 16/ TYPE: TW4700 STEL: ÅRG.: VEDR. ORDRE: MASKNR: UDFØRT DEN.16/11 A KR. BELØB IALT BETALINGSOVERSIGT ================= MOMS ACONTO RESTBELØB TOTAL: =========

13 Stamoplysning i bestemmer om vinduet med reparatør-timer popper op hver gang Hvis der ønskes mulighed for at prioritere de enkelte montørers arbejdskort kan dette gøres ved at indtaste transaktionskode R (reparatør). Der er her mulighed for at indtaste nummer eller initialer på den montør, der skal udføre arbejdet samt indtaste prioritet hvor 0 er topprioritet. Hvis der er tale om internt arbejde til et ÅÅ kundenr. kan kundenummeret på slutkunden indtastes. Eksempel på arbejdsoversigt for medarbejder (transkode C) VÆRKSTED ARBEJDS-OVERSIGT PRG: A13110 DATO: FA: 1 AFD: 01 REP1.: HW REP2.: PRIORITET FRA: ORDRE FRA: HW JK ALF GREGERSEN 2 HW GUNNER HANSEN MF HW LP TARCO VEJ A/S 4 HW LP ARTHUR ADRIANSEN MF R1 R2 P AFSLUT TIMER SK H ORDRE KUNDE NAVN MASKINTYPE KODE.:< >(Æ=ÆNDRING / A=AFSLUT / N=NY OVERSIGT) LINIE: Ændringer i timetæller samt indtastninger i kørsel og diverse foretages ved at indtaste trans kode K. Budget indtastes via trans kode B.

14 Efter feltet timetæller er udfyldt åbnes vinduet til vedligeholdelse af arbejdsordretekster. Arbejdsordretekster Arbejdsordretekster kan enten være interne eller eksterne. Interne tekster udskrives kun på arbejdskortet og ikke på fakturaen. KD. feltet til venstre for teksten angiver I(intern) eller E(ekstern). Interne tekster kan ændres til eksterne ved at ændre koden fra I til E. Man kan hente faste tekster fra tekstkartoteket ved at indtaste tekstnr. i de første positioner i tekstfeltet. (oversigt fremkommer via SEP/F11). Bemærk transaktionskode C sletter hele teksten.

15 Faste arbejdsordre - tekster oprettes i menu 01.18: Tast F11 og vælg 2 for at får arbejdsordreteksterne frem. Hvis man taster F11 i tekstnummer kan man se øvrige tekster: Der kan oprettes 99 faste valgfrie tekster.

16 Efter at tekstvinduet er afsluttet er arbejdsordren oprettet. Transaktionskode U udskriver arbejdskortet. Indtastning af timer på arbejdsordrer kan enten foregå i menu med transaktionskode S(satser) eller i menu Menu benyttes mest til indtastning af dagkort for de enkelte medarbejdere, idet man her kan arbejde på tværs af arbejdsordrer. Satserne hentes fra menu 12.01: Når arbejdsordren er ajourført med timer, reservedele fra menu mv. kan man bede om at se fakturaen på skærmen (trans kode H).

17 Ønsker man en oversigt over forbrugte timer på arbejdsordren med angivelse af dato og medarbejder benyttes trans kode V. Proforma faktura udskrives på trans kode P. Trans kode D (afslutningsdato) åbner vindue til at indtaste afslutningsdato.

18 Menu Afgang fra lager Når der skal meldes dele på et arbejdskort skal det gøres med en fakturatype 53 i menu Hvis der er sat begrænsning på vil der poppe en meddelelse op nederst på skærmen. F.eks. : Det er også muligt at lægge reservedele på en arbejdsordre direkte fra menu Her anvendes transaktionskode Å til at springe til menu Bemærk! Man kan godt lægge dele på et arbejdskort der ikke eksisterer og man kan/bør checke om der ligger dele til ikke eksisterende arbejdsordre evt. i forbindelse med månedsafslutning. Menu og menu

19 Menu Tilbageførsel af faktura/kreditnota Formålet med dette program er at man kan vende en faktura til en kreditnota og omvendt, således at man ikke behøver indtaste alle oplysninger igen. Programmet kan være nyttigt i tilfælde hvor man har faktureret til en forkert kunde. Her vil man først vende fakturaen til en kreditnota og bogføre denne, således at kundens konto går i nul. Herefter vendes den nye kreditnota (i samme program kreditnotanummeret tastes da ind i feltet gl. fakturanr.) til en faktura og på den nye ændres kundenummeret til det rigtige. Herefter bogføres denne. VÆRKSTEDSFAKTURERING DATO: PRG: A13826 TILBAGEFØRSEL AF BOGFØRT VÆRKSTEDSFAKTURA / KREDITNOTA INDTAST GL. FAKTURANR...: INDTAST GL. ORDRENR...: INDTAST RETURDATO/AFSLUTNINGSDATO.: ART...: FAKTURA KUNDENR: CH005 NAVN...: CAMILLAS PRØVEKLUD ADRESSE: Husk dette nummer da det skal benyttes i BEMÆRK: NY RES. ORDRENR...: (VIDRE BEHANDLING I 13.03) NY ARBEJDSORDRENR.: ØNSKES DER TILBAGEFØRT FLERE FAKTURAER J/N Dette nummer benyttes i <N> NB! Når fakturaen/kreditnotaen er vendt, kommer den til at ligge som en afsluttet ordre i menu Her kan den hentes ind igen og faktureres med det samme, eller man kan vælge at lade den ligge, således at den bliver faktureret næste gang der køres en samlefakturering. Der er også mulighed for i menu at ændre på de reservedele der er tilknyttet arbejdsordren.

20 Fællesfaktura: Hvis arbejdsordren skal deles mellem flere kunder benyttes transaktionskode E = fordeling af fællesfaktura hvis man står i menu Vedligeholdelse af arbejdsordre. Menu kalder samme program. VÆRKSTEDSFAKTURERING DATO: D A N N E L S E A F F Æ L L E S F A K T U R A INDTAST : ARBEJDSORDRE NR.: FAKTURA BELØB : ANTAL DEBITORER 0003 FAKTURA TOTAL BETALT I PCT INDTAST KUNDENR PCT. BELØB CA001 A.TORNVIG CHRISTENSEN BA001 ARNE BONDE AA002 ANDERS ANDERSEN FÆLLES FAKTURA ER AFSLUTTET ØNSKES FLERE FAKTURER DANNET (J=JA/N=NEJ) <J> Der indtastes kundenr. på de kunder der skal dele fakturaen. Bemærk at % skal give præcis 100 før delingen kan gennemføres. Når delingen er gennemført ligger den oprindelige ordre klar til fakturering. Desuden er der blevet oprettet en ny ordre pr. kunde der skal deles med. Disse ordrenumre starter i reglen med 90xxx, eller hvad der er sat op i stamoplysning pkt. 10. Disse ordrer ligger også klar til fakturering. Ved delingen af fakturaerne bruger systemet en mellemregningskonto til at parkere det reducerede beløb på indtil udfaktureringen af de berørte ordrer sker. I stamoplysning pkt. 1 angives hvilken konto der anvendes til formålet mange benytter differencekonto 9990 hertil. VIGTIGT!!! Når en faktura er delt, må der under ingen omstændigheder lægges flere reservedele eller arbejdstimer på hverken den oprindelige ordre eller på de nye delte. Systemet kan ikke styre det og der vil opstå differencer!

21 Eksempel på fællesfaktura. HR. GDR. ANDERS ANDERSEN FAKTURA NR...: V NYHAVEVEJ 116, DAVINDE 8900 RANDERS KUNDE NUMMER..: AA002 SIDE : 1 FAKTURA DATO..: 24/ TYPE: JD WD STEL: AX15219 ÅRG.: 79 TIMER VEDR. ORDRE: MASKNR: UDFØRT DEN.24/11 A KR. BELØB IALT 500 TIMERS EFTERSYN IFLG. AFTALE OLIE SKIFTET SAMT FILTER DÆK FLÆNSET 2.00 LÆRLINGETIMER DIV.HJÆLPE/MILJØ LEJE AR OPTILUX FJERNLYGTES 1F AFSLAG PÅ GRUND AF FÆLLES FAKTURA KR MOMS % TOTAL ========= BETALINGSBETINGELSER: NETTO KONTANT VED BETALING EFTER FORFALDSDATO BEREGNES RENTE 1.75 % PR. MÅNED

22 Reklamations/garantideling af arbejdsordre. Der oprettes reklamationstekster i menu Her oprettes den tekstkode der angiver hvilken reduktionsprocent der skal benyttes og hvilken omkostningskonto anvendes. VÆRKSTEDSFAKTURERING DATO: VEDLIGEHOLDELSE AF TEKSTER TIL PRIS-REDUCERING PRG.: A01221 TEKSTKODE...: 05 TEKST...: RESERVEDELE REKLAMATION PROCENT...: OMKOSTNINGS KONTO.: 1255 KLARGØRING EXTERN KONTO...: INTERN KONTO...: O=OPRET/REDIGER L=LÆS N=LÆS NÆSTE S=SLET A=AFSLUT: <N> Der oprettes reklamationstekstkoder for arbejdsløn løn og reservedele pr. omkostningsart. (f.eks. garanti nye traktorer, garanti nye øvrige..)

23 Brug af reklamations/garantideling på arbejdsordre: Arbejdsordren færdiggøres og afslutningsdato påføres. Indtast herefter transaktionskode G for at kalde vindue til reklamations/garantideling. Først behandles kørsel samt div. 1 og 2. VÆRKSTEDSFAKTURERING DATO: REKLAMATION / GARANTI DELING PRG: A13028 ARBEJDSORDRE NR.: KUNDE: AA002 ANDERS ANDERSEN MASKINNR...: INDTÆGT KONTO: 3111 NYHAVEVEJ 116, DAVINDE STARTDATO...: UDGIFT KONTO.: RANDERS AFSLUTNINGSDATO.: TELEFON: TEKST: REP. AF HYDR. PUMPE SAMT NY KØLER KD: PCT: OMK. REDUKTION < > KØRSELBELØB:.00 KØRSELBEL:.00 DIV.1 BELØB: Her indtastes DIV.1 BEL: DIV.2 BELØB:.00 koden som angiver DIV.2 BEL:.00 FREMM.BELØB:.00 hvilken procent der FREMM BEL: reduceres med. TOTAL LØN: REDUKTION KUNDE: TOTAL RES: TOTAL DIV: IALT...: ========== ========== ========== Derefter behandles reservedele enkeltvis VÆRKSTEDSFAKTURERING DATO: REKLAMATION / GARANTI DELING PRG: A13028 ARBEJDSORDRE NR.: KUNDE: AA002 ANDERS ANDERSEN MASKINNR...: INDTÆGT KONTO: 3111 NYHAVEVEJ 116, DAVINDE REKLAMATION / GARANTIDELING PÅ RESERVEDELS-LINIER ARBEJDSORDRENR.: KUNDENR.: AA KD PCT. OMK VARENR VARENAVN ANTAL SALGSPRIS FA KØLER FA KØLERLSLANGE JK99 OLIE 20L AF00001 AFGIFT AF00002 AFGIFT FORTSÆT J/N.:< >TOTAL: REDUKTION: KUNDE: TOTAL DIV: IALT...: ========== ========== ==========

24 Til sidst behandles timerne: Timerne markeres både med en kode samt hvor mange timer der skal reduceres med. Bemærk! Timerne deles manuelt. VÆRKSTEDSFAKTURERING DATO: REKLAMATION / GARANTI DELING PRG: A13028 ARBEJDSORDRE NR.: KUNDE: AA002 ANDERS ANDERSEN MASKINNR...: INDTÆGT KONTO: 3111 NYHAVEVEJ 116, DAVINDE REKLAMATION / GARANTIDELING PÅ ARBEJDS-LØN PRG:A13032 ARBEJDSORDRENR.: KUNDENR.: AA KD TIMER OMK SATS ART MEDARB DATO A. KR. IALT. Her indtastes koden som angiver hvilken procent der reduceres med A 10 HW A 10 LP A 10 HW FORTSÆT J/N.:< >TOTAL: REDUKTION: KUNDE: TOTAL DIV: IALT...: ========== ========== ========== Efter reklamations/garantidelingen vises de fordelte hovedtal på skærmen VÆRKSTEDSFAKTURERING DATO: REKLAMATION / GARANTI DELING PRG: A13028 ARBEJDSORDRE NR.: KUNDE: AA002 ANDERS ANDERSEN MASKINNR...: INDTÆGT KONTO: 3111 NYHAVEVEJ 116, DAVINDE STARTDATO...: UDGIFT KONTO.: RANDERS AFSLUTNINGSDATO.: TELEFON: TEKST: REP. AF HYDR. PUMPE SAMT NY KØLER KD: PCT: OMK. REDUKTION KØRSELBELØB:.00 KØRSELBEL:.00 DIV.1 BELØB: DIV.1 BEL: DIV.2 BELØB:.00 DIV.2 BEL:.00 FREMM.BELØB:.00 FREMM BEL: TOTAL LØN: REDUKTION KUNDE: TOTAL RES: TOTAL DIV: IALT...: ========== ========== ========== ØNSKES FLERE FAKTURER BEHANDLET (J=JA/N=NEJ) <N>

25 Eksempel på faktura med garantideling. HR. GDR. ANDERS ANDERSEN NYHAVEVEJ 116, DAVINDE 8900 RANDERS PROFORMA FAKT.: V-XXXX KUNDE NUMMER..: AA002 SIDE : 1 FAKTURA DATO..: 24/ TYPE: JD WD STEL: AX15219 ÅRG.: 79 TIMER A KR. BELØB IALT 24/11 VEDR. ORDRE: MASKNR: REP. AF HYDR. PUMPE SAMT NY KØLER 4.00 SVENDETIMER * SVENDETIMER LÆRLINGETIMER ARBEJDSLØN IALT DIV.HJÆLPE/MILJØ KØLER FA * KØLERLSLANGE FA * OLIE 20L JK AFGIFT AF AFGIFT2 AF KR *01 ARBEJDSLØN GARANTI *05 RESERVEDELE REKLAMAT KR MOMS % TOTAL =========

Der må ikke være varer i restordre på ordren. Der må ikke ligge åbne tilbud til ordren. Arbejdsordren skal være oprettet til en ekstern kunde.

Der må ikke være varer i restordre på ordren. Der må ikke ligge åbne tilbud til ordren. Arbejdsordren skal være oprettet til en ekstern kunde. Opsplitning af arbejdskort Formål: At være fri for at oprette to arbejdskort hvis der er 100% garanti på maskinen, og der samtidig er udført ikke-garantirelateret arbejde på samme ordre. Samtidig er der

Læs mere

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 2

Programopdatering Januar ver. 2005 2 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Styring af garantisager. Styring af garantisager. Formål:

Styring af garantisager. Styring af garantisager. Formål: Styring af garantisager Formål: At kunne danne sig et overblik over hvilke garantisager/reklamationer der er indsendt til leverandøren og mulighed for at følge op disse. Forudsætninger: Arbejdskort der

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Menu 11: Salgstatistikker

Menu 11: Salgstatistikker Menu 11: Salgstatistikker Under menu 11 kan alle bogførte transaktioner vises enten på skærm eller på print. Menu 11.01: Salg pr. varenummer på skærm Denne funktion vil på skærmen vise salget enten i et

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Programopdatering November ver

Programopdatering November ver Programopdatering ovember ver. 2007 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages.

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.64 omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

INDLEDNING 2. Design og layout 3

INDLEDNING 2. Design og layout 3 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5 Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5 Abonnement kartoteket hvori man indlægger abonnements varelinier og faktura dato mm. kaldes frem fra menu : Debitor/Kartotek/Abonnement. Abonnementkartoteket

Læs mere

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Marts 2006 s. 1 Vejledning i opsætning (minimum) til ordre/fakturerings-modulet i IT Business Light. Da der er tale om en den minimale opsætning, vil mange af modulets

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016

Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016 Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.4 - Mandag d. 23. Maj 2016 Nyt PDF arbejdskort, Garanti og Kulancebehandling, Elektronisk underskrift på arbejdskort fra Check-in på ipad Indhold Garanti-

Læs mere

HELIOS version 4 Quick guide Debitorer

HELIOS version 4 Quick guide Debitorer HELIOS version 4 Quick guide Debitorer Oprettelse af debitorer Menu Debitor / Debitorregister Indtast debitornummer. Indtast relevante oplysninger på debitoren. Tast F3 for at gemme. Beskrivelse af skærmbillede

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Programopdatering November ver

Programopdatering November ver Programopdatering ovember ver. 2006 4 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages.

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Brugervejledning FVS-Forhandlervognsstyring

Brugervejledning FVS-Forhandlervognsstyring Brugervejledning FVS-Forhandlervognsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes. Anlægsmodulet er placeret i egen kolonne i menuen. Anlæg / Kartotek Her oprettes og vedligeholdes de enkelte anlæg. Nederst på skærmbilledet kan man følge afskrivninger på anlægget. Her kan der ikke tastes.

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

Forord. Målgruppe Værkførere, værkførerassistenter, kundemodtagere m.fl.

Forord. Målgruppe Værkførere, værkførerassistenter, kundemodtagere m.fl. Forord Målgruppe Værkførere, værkførerassistenter, kundemodtagere m.fl. Formål med denne vejledning Du får et meget grundigt indblik i værkstedssystemets funktioner, herunder værksteds- ordrefunktionen,

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes

Læs mere

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter Projekter Indhold: Projekter generelt...3.2 Oprettelse af projekt...3.2 Master- og SubProjects...3.3 Oprettelse af SupProjects...3.5 Kundeteam...3.5 Tekniske data...3.5 Forespørgsler, rekvisitioner...3.6

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67

Programopdatering version DSM 01.67 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere