Budget Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer."

Transkript

1 Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde Robust økonomi

2

3 Indholdsfortegnelse Præsentation af - i tekst og billeder side 1 forlig - med nye initiativer side 4 Generelle forudsætninger side 10 - i tal og tekst side 14 Hovedoversigt side 16 Bevillingsoversigt side 18 Anlægsoversigt side 20 Takstoversigt side 21 Tværgående artsoversigt side 23 Specifikation af bevilling side 24 Økonomi og kvalitet -

4 Økonomi og kvalitet -

5 - med plads til udvikling og nye initiativer Fredensborg Kommune er et dejligt sted. Uanset om livet leves i et af vores fire bysamfund eller i en af vores mange landsbyer er der meget at sætte pris på. Vi gør det godt, men Fredensborg Kommune skal for nuværende og kommende borgere fortsat udvikles til et endnu mere eftertragtet sted at bo og arbejde i. Derfor er jeg glad for, at Byrådet med det vedtagne for -16 for alvor sætter udviklingen af vores kommune på dagsordenen. Vi vil i de kommende år investere mere end 185 millioner kroner i nye faciliteter og i bedre service. I Fredensborg Kommune skal vi som andre kommuner sætte tæring efter næring og derfor skabes rum til effektiviseringer og politiske prioriteringer. Som borger kan du være helt tryg ved, at vi ikke investerer over evne og ikke bruger borgernes penge ufornuftigt. Vi investerer, hvor det giver mening og værdi for kommunens borgere. Her i avisen har vi valgt at fortælle om nogle af de nye og spændende initiativer. Initiativer, der vil styrke kvaliteten i kommunens service, og som vil give kulturen og fritids- og foreningslivet et løft med helt nye perspektiver. Vi fortsætter i årene fremover den ambitiøse linje på klima- og energiområdet med en systematisk energirenovering af kommunens egne bygninger. Det sker samtidig med, at vi holder skatten i ro for borgerne og sænker den for erhvervslivet. Vi vil gerne have, at der bliver bygget nye huse i kommunen og at nye virksomheder etablerer sig hos os. Derfor har vi også besluttet, at sætte gebyrerne på behandling af byggesager betydeligt ned. Skal vi løbende udvikle os og have råd til at sikre kvaliteten i vores service, kræver det en fast hånd om tet, styr på pengene og viljen til at sikre et økonomisk råderum til alt det nye. Det ansvar har de politiske partier, der står bag tet, taget på sig. forliget er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, SF, Focus Fredensborg, Dansk Folkeparti og Borgernes Stemme. God læsning! På Byrådets vegne Thomas Lykke Pedersen, borgmester December Fredensborg bymidte I Fredensborg by arbejdes der på at skabe sammenhæng mellem den gamle og den nye del af bymidten og skabe rammer for et attraktivt moderne byliv solidt forankret i byens historie. Visionen er, at bymidten bruges og at de oplevelsesrige rammer gøres aktive både i og udenfor butikkernes åbningstid. En smukkere vej Egedalsvej i Kokkedal skal gøres mere indbydende og flot med træer i siden og stauder og sommerblomster i midterrabatten. Trafikken i fokus ved Humlebæk Skole Det er stor fokus på trafiksikkerheden omkring Humlebæk Skole og de tilhørende institutioner. Børnene skal kunne færdes trygt og sikkert. Der er derfor afsat midler til trafikløsninger til skolevej og til forbedring af de interne trafikale forhold f.eks. mellem skole og fritidshjem. Du kan komme i kontakt med Byrådet på Cykelsupersti Vi vil gerne have endnu flere til at få gode oplevelser på cyklen. Fredensborg Kommune er kendetegnet ved mange cykelstier og ruter med forskellige længde og variation. For de fleste børn er der også gode cykelruter til og fra skole. Der sættes nu penge af til at vi også får de nye cykelsuperstier, som er stier der går gennem flere kommuner. Den kommende nye cykelrute er den grønne rute som blandt andet skal ligge langs Usserød Kongevej og etableres i samarbejde med Helsingør og Hørsholm kommuner. Fremtidens dagtilbud og folkeskole Trivsel, motivation og faglighed er omdrejningspunktet for børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler. I daginstitutionerne er der stor alsidighed med masser af muligheder for inspirerende og udviklende leg og læring. I folkeskolerne afprøves allerede i dag bl.a. forsøg med undervisning i skiftende hold i udskolingen, engelsk fra 1. klasse og introduktion til tematiske linjer for de ældste elever, ligesom en skole har fået sundhed på skoleskemaet. I tet er der sat midler af til yderligere et serviceløft på skole- og dagtilbudsområdet. Daginstitutionerne får 4 mio. kr. årligt til nye pædagoger. Den bedre personalebe- manding kommer 0-5 års området til gode. På skoleområdet er der givet penge til at etablere to-lærerordninger på 3. klassetrin fra skoleåret -. Ordningen giver mulighed for at en læreruddannet, eller en person med en anden relevant faglig baggrund, er med i klassen i en del af timerne. En sådan ekstra ressource giver mulighed for at styrke den individuelle undervisning og dermed fremme elevernes faglige udbytte, samtidig bliver trivslen bedre og graden af inklusion øges. I foråret holdes en børne- og skolekonference om fremtidens folkeskole og dagtilbud. Her skal modernisering af skoler og dagtilbud samt fremtidens forældresamarbejde drøftes.

6 fredensborg.dk Nye idrætsfaciliteter I sidste års aftale ( ) blev der afsat 25 mio. kr. til etablering af nye idrætsfaciliteter. I vedtagelsen for - blev det besluttet, at udbygningen af nye idrætsfaciliteter påbegyndes i med etablering af nye halfaciliteter i Humlebæk. I den kommende tid skal Byrådet behandle tids- og procesplan for etablering af den nye idrætshal i Humlebæk. Politikerne besluttede endvidere at sætte penge af til en analyse af vurdering af etablering af svømmefaciliteter. Forenings- og fritidstilbud for alle Fredensborg Kommune har stort engagement inden for det folkeoplysende område. det dækker alt inden for boldspil, ridning, gymnastik eller hvad der ellers står øverst på ønskelisten. Således har de folkeoplysende foreninger i kommunen en årlig medlemstilgang på ca medlemmer over 25 år og ca medlemmer under 25 år. Det er bl.a. medlemmer, der dyrker flere aktiviteter og kommer fra andre kommuner. Derudover er der tre aftenskoler med i alt undervisningstimer fordelt på musik, sprog, foredrag med mere. Kommunen har ansat to fritidsvejledere, som årligt besøger alle kommunens klasser med information om fritidsaktiviteter og mulighederne for et godt fritidsliv. Medborgerhuset i Nivå fastholdes. Et godt sted at arbejde Som ansat i Fredensborg Kommune er der mange gode grunde til at være stolt af sin arbejdsplads. Der er personalegoder og sundhedsforsikring, og nu også mulighed for selv at sætte ord på, hvordan det er at arbejde i kommunen. For at sikre, at også de mindre bemidlede og vanskeligt stillede børn og unge kan få glæde af de mange gode forenings- og fritidstilbud, er der de næste 4 år afsat mio. kr. til tilskud til medlemskab af et fritidstilbud. Tilbud- Hvad gør arbejdspladsen unik og hvad skal der til for at gøre arbejdspladsen Ældre Nivaagaards Malerisamling Livskvalitet i højsæde På museet kan du opleve kunstværker fra den italienske og den nordeuropæiske renæssance, den nederlandske barok og den danske guldalder. Faktisk huser Nivaagaards Malerisamling Danmarks eneste ægte færdige maleri af Rembrandt. Nivaagaards Malerisamling vil i perioden få øget deres tilskud med 0,3 mio. kr. årligt bl.a. som en anerkendelse af museets indsats og værdi for lokalsamfundet. Er du blevet 75 år og bor i Fredensborg Kommune, vil du få et brev fra forebyggelseskoordinatorerne. I brevet bliver du spurgt, om du vil byde forebyggelseskoordinatoren inden for i dit hjem. Her kan I tale sammen om hverdagen, hvad er svært, hvad skal du have hjælp til, ligesom du vil blive præsenteret for de mange tilbud, kommunen har til lige præcis aldersgruppen Forebyggelseskoordinatorerne vejleder om sundhedsfremmende aktiviteter, der er tilbud om samvær med andre ligesindede og om aktiviteter i naturen. Målet er at hjælpe alle over 75 + til et fortsat godt liv og en aktiv og sund livsstil. Tilfredse og stolte medarbejdere er med til at give den bedste service til borgerne og er med til at styrke Fredensborg Kommune som arbejdsplads. Gang i Fredtoften - et besøg værd Nivaagaards Malerisamling er stiftet af godsejer Johannes Hage, der i 1908 overdrog sin private kunstsamling til offentligheden som en selvejende institution. Museet er beliggende i en stor, romantisk have med gamle, smukke træer og mange forskellige rhododendron. endnu bedre? Disse og mange flere spørgsmål vil alle ansatte i Fredensborg Kommune blive bedt om at svare på i nær fremtid. Byrådet har besluttet at ansætte en forebyggelseskoordinator mere, så indsatsen over for de ældre kan styrkes. Hidtil har godt ¼ budt koordinatoren inden for i deres hjem. Ønsket er at få mange flere til at afsætte tid til at tale om kommunens mange gode tilbud til en sund og god alderdom. Hvad har du lyst til? De svageste ældre får nu tilbud om en times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den kaldes omsorgstimen. Omsorgstimen kan bruges til det den ældre har lyst til. Den kan være til en gåtur, eller til en eller flere praktiske opgaver i hjemmet. Omsorgstimerne kan også spares sammen til en længere indkøbstur eller til et familiebesøg. Fredtoften i Kokkedal er et 17 ha stort fritidsområde med amfiteater, kælkebakker, bålplads og frisbeegolfbane. Nu skal området renoveres og der skal genetableres tilbud om forskellige kulturelle aktiviteter i amfiteatret til glæde for flest mulige. I amfiteatret kan der opføres teater, koncerter både opera, rock og jazz som giver velvære og kan få hele familien til at lytte, synge og måske tage en svingom. Men også kurvene til frisbee vil få en tiltrængt renovering. Pensionistskovtur I eftersommeren vil alle pensionister få tilbud om at komme på en fælles skovtur. Hvor turen går hen, og hvornår det bliver, skal planlægges i samarbejde med Ældresagen og Seniorrådet. Tid og sted vil blive annonceret på plejeog aktivitetscentre, på kommunens hjemmeside og i den lokale ugeavis.

7 fredensborg.dk Robust - Den robusthed, der er opbygget i tet i de foregående år er fastholdt i forliget -. Det gælder blandt andet øgede ter, der fastholder værdien af kommunens fysiske kapital, mindre afhængighed af grundsalgsindtægter og fastsatte reserver til anlæg og drift. Kommunen står samtidig overfor flere udfordringer, der påvirker økonomien både på kort og på langt sigt. Kravet om nulvækst i de offentlige udgifter, likviditetstab i forbindelse med overdragelse af opgaver til staten ved Udbetaling Danmark og vigende indtægter på grundskyld som følge af faldende vurderinger på ejendomsmarkedet, giver kommunens økonomi udfordringer i de kommende år. Hertil kommer en række lokale udfordringer, som blandt andet er behov for flere pladser på plejeboligområdet, udgifter til nedrivning af den gamle Asminderød Skole. Kommunen står overfor nye krav som følge af det forventede fald i arbejdsudbuddet i de kommende år, når de store årgange går på pension, og at der samtidig bliver færre i den erhversaktive alder. Dette betyder, at uanset om der er et ønske om et råderum til nye initiativer, så vil der være behov for effektiviseringer for at kunne levere det ønskede serviceniveau med færre hænder. Effektiviseringer er med andre ord nødvendigt i forhold til at kunne imødekomme det faldende arbejdsudbud uden, at der skal opleves et væsentligt fald i serviceniveauet. Det får du i Fredensborg Kommune I borgerservice på rådhuset kan alle få hjælp til at få afklaret deres sag, hjælp til NemID og til elektronisk betjening. På kan borgerne til enhver tid betjene sig selv på snart sagt alle områder inden for den kommunale verden. Der kan søges information og viden, og på en række punkter kan man afslutte sin sag gennem den elektroniske selvbetjeningsløsning. Og der er hjælp at hente, når medarbejdere i Borgerservice gennem StraksSvar -Selvbetjening chatter med borgerne på alle hverdage fra 10 til 22. Men ikke nok med det, hjemmesiden kan også ses fra en mobil enhed det vil sige fra telefon eller ipad. Jobcenter Fredensborg som også har adresse på rådhuset betjener omkring borgere om måneden, hvad enten de er på dagpenge, kontanthjælp, i fleksjob eller på sygedagpenge. Men den service kommunen yder er langt bredere end det du møder på rådhuset. Det fysiske grundlag er kommunens 161 bygninger det er skoler, idrætsanlæg, lejeboliger, ældreboliger og kulturelle huse og institutioner, der hver dag benyttes flittigt. Kommunens borgere er langt overvejen- Målet har dels været at skaffe et råderum for at sikre midler til udviklingen af kommunens ydelser og anlæg, dels at sikre kommunens ydelser er tidssvarende, dvs. møder borgerne i den kontekst som de befinder sig i. Med fortsættes dette arbejde, hvor der fortsat er fokus på en sund og robust kommunal økonomi og samtidig er plads til udvikling og nye initiativer, der skal gøre det endnu mere attraktivt at bo i Fredensborg Kommune. Udgifter Børn og Unge (skoler, inst. mm.) Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre, Social og Sundhedsomr. Kultur og Turisme Anlægsinvesteringer Administration Renter og Afdrag Beredskab Indtægter Kommunal indkomstskat Selskabsskat mm. Ejendomsskatter Forældrebetalinger Statsrefusioner Renteindtægter Optagelse af lån Tilskud og Udligning Anlægsindtægter Kassetræk Driftsindtægter, KKR takster - plejehjem m.v. de børnefamilier. Måske ikke så mærkeligt, når man ser på det udbud af tilbud der er til børnefamilier mere end 40 daginstitutioner, 6 folkeskoler og masser af fritidstilbud, såsom håndbold, gymnastik, fodbold, sejlads, spejder, boksning og meget mere. Men også et stort stisystem i de fire bysamfund er med til at sikre skolevejen og store hovedveje til og fra arbejde. Seks folkeskoler giver børn og unge masser af læring og viden. Der er stor fokus på læring, når GPS, Ipads og digitalkamera er med, når børnene lærer og såmænd også, når børnene i børnehaverne er på tur. Der er ældrevenlige boliger, pleje og aktivitetscentre samt dagcentre med aktiviteter og cafe, hvor de ældre sammen kan snakke og få fælles oplevelser. Oplevelser gør vi meget ud af at fortælle om. Det kan være cykelture, løberuter og naturoplevelser, som bringer dig og familien i kontakt med kommunens mange herligheder. At borgerne trives og er sunde og raske er et væsentligt grundlag for en velfungerende kommune. Vi vil gerne være med til at gøre sunde vaner til en naturlig del af borgernes hverdag. Klimainvesteringer, elbiler og energicenter På Nivå Skole Nord bruger de solens stråler til at levere el til drift at skolens kopimaskiner, computere, lys med mere. Solcelleanlægget er tre gange så stort som et normalt anlæg til et almindeligt parcelhus. Det forventes at producere 22 MWH el. Det svarer til knap 10 % af skolens nuværende forbrug. I den kommunale bil-flåde er 5 biler erstattet af elbiler og de næste 1½ år skal borgerne også ud at køre elbiler. Testen-elbil hedder projektet, som er Europas største indsamling af data om elbiler. I Kokkedal er regnvandet en ressource vi udnytter i udviklingen af nye mødeog aktivitetssteder og bedre bomiljøer. I samarbejde med Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og de almene boligselskaber kombineres nye måder til lokal håndtering af regnvand og forebyggelse af oversvømmelser med etablering af nye steder, hvor borgere kan mødes aktivt. I tet for de næste 4 år har byrådet sat fokus på klimatilpasning, energirenovering af kommunens bygninger, Takstoversigt adfærdskampagner, elbilstrategi og en målsætning om at reducere CO2-udslippet fra kommunernes bygninger og transport med to procent årligt. De mange investeringer i klima- og energirenovering tjener sig hjem via energibesparelser og billigere drift af bygningerne. Ikke nok med at vi ser det som vores opgave at gå forrest med klima- og energiindsatsen, så søsætter tet også en forstærket indsats for at få borgerne med. I etableres et Energicenter, som skal vejlede borgere og virksomheder om energirenovering og energibesparelser. Målet er at gøre det nemmere at afdække potentialer og rentabiliteten for energibesparelser i bygninger og boliger samt gøre det lettere at komme i gang og få kontakt til de rette fagfolk. Med energi- og klimaindsatsen er det ambitionen at Fredensborg Kommune skal være en af de førende kommuner på energi- og klimaområdet. Man regner med at investere op til 120 mio kr. over de næste fire år. ÆLDREOMRÅDET Madservice, hovedret og biret, 65 Madservice, hovedret 47 Børneområdet Dagpleje Vuggestue Børnehave Skovbørnehaven Skovlyset Fritidshjem 909 Fritidsklub klasse 348 Mad 0-5 årige pr. måned 563 UNGE Ungdomsklub pr. halvår 100 BYGGESAGSGEBYRER For specifikation af byggesagsgebyrerne i Fredensborg Kommune henvises til Fredensborg.dk FAKTA OM KOMMUNEN Kommuneskat 25,4 % Grundskyld 24,65 Dækningsafgift på forretningsejendomme 9,5 Fredensborg Rådhus Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Rådhuset har åbent: Mandag: kl Tirsdag - torsdag: kl Fredag lukket for personlig henvendelse, men tlf er åben fra kl

8 forlig - prioriterer udvikling og nye initiativer Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, SF, Focus Fredensborg, Dansk Folkeparti og Borgernes Stemme har indgået et bredt forlig for -16. Et, der prioriterer udvikling og nye initiativer. En attraktiv kommune Fredensborg Kommune har udsigt til faldende skatteindtægter og en befolkningsudvikling med færre borgere i den erhvervsaktive alder. Det kræver opmærksomhed om borgernes levevilkår, de kommunale tilbud og de værdier som borgere sætter pris på. Med vil Byrådet derfor vedtage et, der har fokus på, at der i de fire bysamfund Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg er godt at bo og trygt at være. En attraktiv kommune er en kommune med god service og god kvalitet i de kommunale tilbud. En attraktiv kommune er derfor også en arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere, og hvor der er mulighed for indflydelse og medinddragelse. Fredensborg Kommune skal høres og opleves for det gode. En robust økonomi Rammerne for har også i år været økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Fortsat lav vækst i det danske samfund og en tram finanspolitik afspejler sig i rammerne for den kommunale økonomi. Nulvækst og loft over de kommunale indtægter, udgifter og investeringer følger således Regeringens krav til effektiviseringer, prioriteringer og en opbremsning i den offentlige sektor. Samfundet er på smalkost og det gælder derfor om at have orden i eget hus. Med forliget vedtager Byrådet et i balance over perioden og et hvor der er sammenhæng mellem udgifter og finansiering. For forligspartierne har det været afgørende at fastholde den økonomiske politik for en robust kommunal økonomi. Investeringer i service og faciliteter Med vedtagelsen af sætter Byrådet handling bag ord. Der skal være sammenhæng mellem god service, ordentlige faciliteter og den skat borgerne betaler. Samtidig skal også den kommunale sektor og dermed Fredensborg Kommune have øje for at effektivisere den kommunale drift og gennem prioriteringer skabe økonomisk råderum for nye tiltag og nye investeringer. En vej som forligspartierne med forliget har vist vilje til. Gennem effektiviseringer og politiske prioriteringer investeres der over perioden 185 mio. i tiltag, der tilgodeser den kommunale service og vedligeholdelsen af de kommunale faciliteter og arealer. Der sker en forstærket indsats når det gælder klima- og energiinvesteringer ligesom børne- og kulturområdet får et løft. Samtidig fastholdes de allerede lagte investeringer i kommunale idrætsanlæg, og der opspares til nyt plejecenter og et Byens Hus i Kokkedal. For at understrege forligspartiernes vilje til at skabe gode og trygge rammer for kommunens borgere afsættes der midler til øget trafiksikkerhed og tryghed i lokalområder ligesom der gennemføres en analyse af mulighederne for etablering af bedre svømmefaciliteter i kommunen. forligets hovedelementer For forligspartierne skal udgifter og indtægter hænge sammen og med krav om nulvækst må ønsker og nye tiltag derfor finansieres ved at prioritere mellem nyt og gammelt. Med forligspartiernes ønske om en kommune i vækst og udvikling skabes der med et løbende effektiviseringskrav på 1½ pct. og 1% pct. i årene derefter det økonomiske råderum eller prioriteringsbidrag på 185 mio. kr. overperioden, der muliggør den vej som forligspartierne ønsker. Finansiering Skatten holdes i ro. Partierne er enige om at fastholde det nuværende skatteniveau som grundlag for en attraktiv og velfungerende kommune. Der er dog enighed om at fremme rammebetingelserne for det kommunale erhvervsliv ved at nedsætte dækningsafgiften gradvist fra 10 til 9 promille. Den økonomiske politik fastholdes. Med forliget er der med de givne forudsætninger en kasseopbygning i alle år og et samlet resultat for perioden på 57. mio. kr. Overskud på driften finansierer som forudsat nye anlæg samt renter og afdrag på kommunens gæld. Når der ses bort fra selvfinansierende lån til investeringer i energi og klima nedbringes kommunens gæld med 175 mio. kr. over perioden. Kassebeholdningen påvirkes af ekstraordinære og planlagte kassetræk i og. Således påvirker navnlig overdragel- Økonomi og kvalitet - 4

9 sen af de objektive sagsområder til Udbetaling Danmark kassebeholdningen negativt i. Med forliget genopbygges kassen i perioden til det mellemfristede mål på en gennemsnitlig beholdning på 60 mio. kr. set over 12 måneder. For at fastholde tets stabilitet er der indarbejdet reserver på drifts og anlægstet på hver 10 mio. kr. årligt svarende til 76,4 mio. kr. over perioden inkl. et forudsat træk på anlægsreserven på 3,6 mio. kr. i. En gennemgang af regnskab 2010 og 2011 har vist at der er grundlag for at nedjustere terne på visse områder med samlet 49 mio over perioden. For at opretholdes kvaliteten i de kommunale institutionstilbud har forligspartierne valgt at friholde institutionerne for denne nedjustering. Råderummet på 185 mio skabes ved det nævnte prioriteringsbidrag på 1½ pct. i og 1 pct. i årene derefter. Prioriteringsbidraget implementeres som en generel rammereduktion på alle politikområder i hvert år. Her skal bemærkes, at den fulde prisfremskrivning genindføres fra og vil på det tidspunkt i store træk opveje den ene procents reduktion. Det ekstraordinære prioriteringsbidrag på ½ pct. i anvendes til delvis konsolidering af den særlige kassebelastning i Med ekstraordinære likviditetsudfordringer i, herunder navnlig kassetrækket på grund af Udbetaling Danmark og efterreguleringen af de statslige tilskud på beskæftigelsesområdet optages korte nye lån i. Nye lån i og i på to gange 25 mio. Lånene tilbagebetales i perioden og anvendes alene til en midlertidig styrkelse af kommunens kassebeholdning. Løft til kulturformål Kulturområdet får en saltvandsindsprøjtning. Med øgede tilskud til Nivaagaards Malerisamling markerer forligspartierne at kommunen sammen med eksterne fonde anderkender museets indsats og den værdi museet for lokalsamfundet i Nivå. Og så genoplives Amfiteateret Fredtoften med en renovering af området og tilskud til arrangementer allerede fra. Med en samtidig forøgelse af den særlige kulturpulje får det samlede kulturområde et løft på 4 mio. over perioden. På turismeområdet er Fredensborg Kommune en aktiv medspiller i Visit-Nordsjælland. Større tryghed og muligheder for vanskeligt stillede børn og unge Borgernes tryghed ligger forligspartierne på sinde. Derfor afsættes der sammen med nye tilskudsmuligheder til børn og unges fritidsbeskæftigelse mere end 4 mio. samlet over perioden til tryghedsskabende initiativer. Fokus på forebyggelse og ældre Sundhed og forebyggelse er forbundne kar. Derfor følger forligspartierne Regeringens og KL s anbefalinger med en forstærket specialiseret indsats på psykiatri- og misbrugsområdet ligesom den generelle forebyggelseindsats for borgernes sundhed styrkes. Mere omsorg og tid til de svageste ældre prioriteres også og så vil der i Fredensborg Kommune allerede fra blive en årlig pensionistskovtur. Fremme af tilgængelighed for handicappede Handicappede medborgere har samme krav til vejledning og nyhedsinformation som øvrige borgere. Derfor afsættes der også i årene fremover midler til lydavisen og der ansættes en tilgængelighedskoordinator fra, som ønsket af Handicaprådet og Seniorrådet. Sådan bruges råderummet Kvalitetsløft for børn og unge Som Regeringen og KL har ønsket i Økonomiaftalen forbedres vilkårene for de yngste medborgere. Der afsættes således over periode 16 mio. brutto/12 mio. netto overperioden til bedre personalenormeringer på 0-5 års området. Der afsættes 6,3 mio. over perioden til styrket undervisningsdifferentiering på 3. klassetrin og i afholdes en særlig børne- og skolekonference om Fremtidens folkeskole og institutionstilbud. Endelig afsættes midler til styrkelse af Ungdomsskolens indsats overfor unge med interesse for en fremtid i brandberedskabet. Bedre vilkår for fritids- og foreningslivet Allerede i påbegyndes udbygningen af de kommunale idrætsfaciliteter med nye halfaciliteter i Humlebæk. For at sikre driften af anlæg og skabe mulighed for en fortsat opdatering af eksisterende faciliteter afsættes der mere end 10 mio. over perioden. Hermed er en fortsættelse af Medborgercentret på Nivå Bibliotek og tilskud til Karlebo Bokseklub også sikret. Bådfarten på Esrum sø er et aktiv for kommunen. Derfor er forligspartierne også indstillet på at finde finansiering til et årligt tilskud på kr indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Økonomi og kvalitet - 5

10 Demokrati og medarbejdertilfredshed Kommunalvalget i står for døren. I november næste år er det borgernes tur til at vurdere om Byrådet gør det godt nok. Her har valgdeltagelsen betydning og derfor vil der i være mulighed for en særlig indsats til støtte for borgernes og kommunalpolitikernes interesse for det lokale demokrati. På samme måde er medarbejdernes tilfredshed en faktor i Byrådets bestræbelser på at sikre borgerne en fornuftig service og en tilfredshed med kommunens indsats og prioriteringer. Til støtte for disse initiativer afsættes små 3 mio. over perioden. Forstærket indsats på klima og energiområdet Ambitionen om at være førende på klimaog energiområdet har med forliget fået fornyet styrke. Med vil Byrådet således realisere hovedindholdet i Byrådets Klima- og Energistrategi 2020 med fokus på klimatilpasninger, renoveringsprojekter, adfærdskampagner og elbilstrategi etc. Tiltag der målretter sig mod kommunens egen indsats for nedbringelse af CO2 i de kommunale bygninger. Der vil blive tale om tocifret millioninvesteringer og dermed en volumen, der også kræver finansiering af personaleressourcer til projektledelse og projektrealisering. Med etableringen af et samtidigt og særligt energicenter i målrettet rådgivning af og uddannelsestilbud til kommunens og Nordsjællands borgere og virksomheder understreger forligspartierne at de mener det alvorligt med ambitionen om, at Fredensborg skal være en førende Kommune på klimaog energiområdet. Løft til infrastruktur og grønne områder De kommunale anlæg og grønne områder er en del af borgernes daglige møde med kommunen. Efter år med andre politiske prioriteringer er der behov for genopretning af eksisterende anlæg og arealer. Samtidig ønsker forligspartierne med en ny cykelsupersti, byfornyelsesinitiativer i Fredensborg Bymidte og fokus på skolebørns trafiksikkerhed, at Byrådet med disse investeringer forbedrer og bidrager til en passende udvikling i kommunens fysiske rum. Bedre faciliteter for børn, fritidsbrugere og foreninger I perioden vil Byrådet med afsætte 75 mio. til opsparing, udvikling og genopretning af kommunale faciliteter og anlæg. Navnlig opsparing til nyt plejecenter og et Byens Hus i Kokkedal er eksempler på en sund økonomisk politik. Med samtidige investeringer i nye og eksisterende idrætsfaciliteter samt skoler og daginstitutioner satser Byrådet på endnu bedre vilkår for børn samt borgernes sundhed og fritidsinteresser. Der igangsættes en analyse af moderniserings- og tilpasningsbehovet af de fysiske rammer på skoler og institutionsområdet. Byrådet vil med vedtagelsen af således værne om både behov og kapital. Det gælder dermed også en nærmere analyse af behov og muligheder for etablering af kommunale svømmefaciliteter Oprydning og salg af gl. Asminderød Skole Den nye Fredensborg Skole åbner i januar og dermed forlader alle børn arealet og pavillonerne ved gl. Asminderød Skole. Forligspartierne er enige om, at arealet og den gamle Asminderød Skole hurtigt muligt skal rømmes. Derfor genudbydes salget af arealet i efteråret med et ønske om, at arealet kan sælges og ryddes at en køber hurtigst muligt i det nye år. Af samme årsag udskydes den fulde uafhængighed af jordsalg til, idet nettoindtægten for et salg af skolegrunden må forventes at blive skubbet til ultimo eller primo. Lavere gebyrer (og lettere at være erhvervsliv) Meget høje byggesagsgebyrer kan være en kritisk faktor for vækst i bolig- og ehvervsbyggeriet. Derfor nedsættes provenuet for byggesagsgebyrer med 5,4 mio. over perioden. Dækningsafgiften for erhvervslivet kan også være en faktor. Derfor nedsættes dækningsafgiften til støtte for erhvervslivet til 9,5 promille fra og yderligere til 9 promille fra. forligets forskellige elementer og enkelte poster fremgår til vedlagte bilag. Den, 2. September forlig A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti Og Borgernes Stemme Økonomi og kvalitet - 6

11 forlig - Nye initiativer Med forligspartiernes ønske om en kommune i vækst og udvikling skabes der med et løbende effektiviseringskrav det økonomiske råderum på 185 mio. kr. over perioden. Af tabellen nedenfor fremgår de nye initiativer som partierne prioriterer. Drift/ Beløb (mio. kr.) Tekst Anlæg -16 ("-" = besparelse / "+" = merudgift) D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Samlet råderum 5,000 22,400 66,000 91, ,400 Nye initiativer i alt 4,990 22,415 65,415 90, ,735 Kvalitetsløft for børn og unge års området kvalitetsløft/frivillige lukkeuger 2 Skole 2-lærerordning 3 kl. /differentieret undervisning 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 0,000 1,300 2,500 2,500 6,300 3 Daginstutions- og skolekonference 0,150 0,000 0,000 0,000 0,150 4 Ungdomsskole - brandkorps 0,250 0,250 0,250 0,250 1,000 Løft til kulturen 5 Nivågaard Malerisamling (opnåelse af 0,300 0,300 0,300 0,300 1,200 statsstøtte) 6 Forhøjelse af kulturpuljen 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 7 Arrangementer på Fredtoften 0,100 0,300 0,300 0,300 1,000 8 Bedre vedligehold og nye faciliteter på Fredtoften 0,400 0,200 0,200 0,200 1,000 Større tryghed og nye muligheder for vanskeligt stillede børn og unge 9 Tilskud medlemskab af fritidsklubber for mindre bemidlede /kontingent vanskeligt stillede unge 0,350 0,500 0,500 0,500 1, Tilskud til deltagelse på musikskole for mindre bemidlede /kontingent vanskeligt 0,150 0,150 0,150 0,150 0,600 stillede unge 11 Tryghed - nye initiativer 0,500 0,500 0,500 0,500 2,000 Fokus på forebyggelse og ældre 12 Specialiseret forebyggelsesindsats på psykiatri- og misbrugsområdet 0,800 0,800 0,800 0,800 3, Forebyggelseskoordinator 0,400 0,400 0,400 0,400 1, Omsorgstimer svageste ældre 0,600 0,700 1,000 1,000 3, Årlig pensionistskovtur 0,400 0,400 0,400 0,400 1,600 Tilgængelighed for handicappede 16 Lydavis 0,090 0,090 0,090 0,090 0, Tilgængelighedskoordinator 0,000 0,400 0,400 0,400 1,200 Bedre vilkår for fritids- og foreningslivet 18 Fortsat drift af medborgercenter i Nivå 0,520 0,520 0,520 0,520 2, Drift nye fritidsfaciliteter 0,000 0,000 3,000 5,000 8, Karlebo Bokseklub 0,075 0,075 0,075 0,075 0,300 Økonomi og kvalitet - 7

12 Drift/ Beløb (mio. kr.) Tekst Anlæg -16 D D D Demokrati og medarbejdertilfredshed ("-" = besparelse / "+" = merudgift) 21 Øget valgdeltagelse 0,500 0,000 0,000 0,000 0, Medarbejdertilfredshed - Better place to work 0,400 0,000 0,400 0,000 0, Kompetenceudvikling for fagudvalg i ny byrådsperiode Fredensborg kommune som landets mest klimavenlige 0,000 0,500 0,500 0,500 1,500 A D A+D A A A D A A D A A A A A A A D F 24 Lånefinansierede klimatiltag 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Skattefinansierede klimatiltag 1,300 2,800 3,500 4,400 12, Energicenter 0,000 1,000 5,000 5,000 11, Pumper ved Usserød å / Jellerød 0,200 0,000 0,000 0,000 0,200 Løft til infrastruktur og grønne områder 28 Bymidten i Fredensborg 0,200 2,800 0,000 0,000 3, Genopretning af flisebelagte stier 0,500 1,500 3,000 0,000 5, Vedligehold af fritids- småarealer og rabatter 0,800 1,700 1,700 1,700 5,900 mv. 31 Cykelsupersti 0,500 3,500 0,000 0,000 4, Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole 0,325 0,000 0,000 0,000 0, Forskønnelse af Egedalsvej 0,180 0,030 0,030 0,030 0,270 Bedre faciliteter for børn, ældre, fritidsbrugere og foreninger 34 Opsparing til Byens Hus i Kokkedal *) 0,000 1,500 5,000 9,000 15, Opsparing til plejecenter 0,000 0,000 4,000 9,000 13, Nye fritidsfaciliteter 0,000 0,000 5,000 10,000 15, Modernisering af skoler og daginstitutioner **) 0,000 0,000 4,000 6,000 10, Istandsættelse og øget vedligehold af eksisterende fritidsfaciliteter 0,000 4,000 7,500 7,500 19, Analyse af behov og vurdering af muligheder for etablering af svømmefaciliteter Oprydning og salg af gl. Asminderød skole 40 Nedrivning af gl. Asminderød Skole ved genudbud inklusive nedrivning **) 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000-25,000-10,000 0,000 0,000-35, Grundsalgsindtægter tilpasses aktuelle bud 15,000 0,000 0,000 0,000 15,000 Lavere gebyrer (og lettere at være erhverv) 42 Byggesagsgebyr 1,000 1,200 1,600 1,600 5, Dækningsafgift 0,800 0,800 1,600 1,600 4,800 Ekstra afdrag på gæld 0,000 0,000 8,000 18,000 26,000 Driftsbevillingsreserve Anlægsreserve 6, ,4 *) Der er i tet afsat kr. til projektering af byens hus i Kokkedal Økonomi og kvalitet - 8

13 **) ***) Der igangsættes en forudgående analyse af behovet for bygningsændinger og forbedringer og mulige forskellige scenarier for tilpasning af de fysiske rammer om skoler og dagtilbud i kommunen i form af sammenflytninger og nedlæggelse af bygningsdele.. Analysen skal ligeledes komme med forslag til forskellige ambitionsniveauer for tilpasningen/moderniseringen af de fremtidige fysiske rammer. Moderniseringer skal ske i synergi med de bygningsændringer, der følger af de massive energi- og klimainvesteringer i bl.a. daginstitutioner og skoler i de kommende år. Forventningerne til grundsalgsindtægter tilpasses, så de afspejler værdisætningerne af grundene fra aktuelle interesserede købere. Med forliget forudsættes grundsalgsindtægter på 5 mio. kr. i og 35 mio. kr. i. Økonomi og kvalitet - 9

14 Indeks (=100) Generelle forudsætninger Forudsætninger for tet Rammerne for har også i år været økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Fortsat lav vækst i det danske samfund og en stram finanspolitik afspejler sig i den kommunale økonomi. Nulvækst og loft over de kommunale indtægter, udgifter og investeringer samt krav til effektiviseringer er blevet en del af den kommunale hverdag. Samfundet er på smalkost og det gælder derfor at have orden i eget hus. Med forliget har Byrådet vedtaget et, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og finansiering. For forligsparterne har det været afgørende at fastholde den økonomiske politik og en robust kommunal økonomi. Den demografiske udvikling i Fredensborg - En vigtig forudsætning for teringen i Fredensborg Kommune er den demografiske udvikling. De senere år er udviklingen gået mod flere ældre over 67 år og færre erhvervsaktive mellem 17 og 66 år samt et dalende børnetal. Den tendens er også gældende på landsplan. Det betyder, at kommunerne har flere udgifter til ældrepleje og færre til at betale for denne. Når der kigges i prognoserne ses der fra - et fald hos de 0-5 årige på 1,2 pct. og et fald på 2,6 pct. i gruppen af 6-16 årige. Herudover ses en stigning på 26,7 pct. i gruppen af årige, og en stigning på 13,8 pct. hos de over 80 årige. Det overordnede billede i befolkningsprognosen er altså at andelen af ældre vokser kraftigt mens andelen af børn og unge aftager svagt. Samtidig er der et lille fald i den erhvervsaktive gruppe af årige på 0,9 pct. fra til. I perioden er der samlet set en stigning på borgere i Fredensborg Kommune. Den demografiske udvikling, indekseret år 6-16 år år år år 80+ år tering af skatterne De kommunale skatter er kommunens hovedindtægtskilde. Fredensborg Kommune kan hvert år vælge selv at tere udskrivningsgrundlaget for indkomstskatteindtægterne samt ejendomsskatterne (selvtering) eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteudskrivningen. Statsgaranti eller selvtering af skatteindtægter Valg af Statsgaranti betyder, at Fredensborg modtager den skatteindtægt, som staten har tilbudt kommunen i. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvtering betyder, at kommunen selv beregner de forventede skatteindtægter for på baggrund af borgernes indtægtsgrundlag. Denne mulighed er interessant, hvis kommunens egne beregninger viser, at der vil komme højere skatteindtægter end de statsgaranterede. For eksempel i vækstperioder hvor der bygges mange nye boliger i kommunen. Fredensborg Kommune har for valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, ligesom i 2008 til, fordi statsgarantien også i vurderes at give et bedre skattegrundlag end det udskrivningsgrundlag som bygger på borgernes indkomster. Hvis der er et fald i erhvervsaktive og flere ældre taler det for, at kommunen vælger selvte- Økonomi og kvalitet - 10

15 ring. Fredensborg Kommune terede sidste gang med eget udskrivningsgrundlag i Leasingforpligtelser Fredensborg Kommune havde i august leasingforpligtigelser for ca. 10 mio. kr. Leasingforpligtelser Mio. kr. Primo 2011 Køretøjer / materiel 6 IT- udstyr / møbler 4 I alt 10 Leasede køretøjer omfatter en bred vifte græsklippere, minibusser til hjemmeplejens biler. IT ustyr omfatter PC'er, smartboards, kopimaskiner mv. lægning og proces Formel behandling af tet Kommunens skal godkendes af Byrådet senest den 15. oktober forud for året. Det er Økonomiudvalget, der fremsætter forslaget og Byrådet skal behandle det to gange. tet fastsættes for året og tre overslagsår. Dette er således for perioden -. De gældende takster for året fastsættes efterfølgende på baggrund af det vedtagne. Disse regler er fastsat af Indenrigs- og Økonomiministeriet, og gælder for alle landets kommuner. proces Forud for vedtagelsen i Fredensborg Kommune er der gået en lang proces, politisk såvel som administrativt. arbejdet følger et årshjul, der løber fra det tidlige forår til den endelige vedtagelse i september/oktober måned. Der er årligt 2 seminarer, et i april og et i august, hvor byrådet mødes og drøfter det kommende års. Efter 1. behandlingen og frem til Byrådets 2. behandling af forslaget pågår forhandlinger på tværs af de politiske partier. Disse forhandlinger kan resultere i en aftale, hvor et flertal i Byrådet er enige. Såfremt der ikke kan opnås politisk enighed om en aftale, fremsætter hvert parti eller liste ændringsforslag, som sættes til afstemning ved 2. behandlingen. De ændringsforslag der er flertal for, vil efterfølgende indgå i tet for de kommende år. For forelå et samlet ændringsforslag fra partiet venstre. Der var ikke politisk flertal hertil. Styring og ledelse Styringsfilosofien Fredensborg Kommune arbejder ud fra en klar rollefordeling mellem politikere, administration og institutioner. Kommunens styringsfilosofi bygger på princippet om mål- og rammestyring og fastlægger en klar og entydig central styring og udbredt decentral ledelse. Det betyder, at opgaverne løses og udvikles, hvor fagligheden er størst og tættest på borgernes behov. Byrådet og direktionen fastlægger således mål, rammer og fælles retningslinjer, mens centre og institutioner har ansvar for egen drift, udvikling og prioritering, under hensyn til centrale mål og rammer. De enkelte centerchefer og institutionsledere i Fredensborg Kommune har ansvar for egen økonomi, faglig drift og udvikling, og de ansvarlige ledere har et selvstændigt frirum indenfor de centrale mål og rammer. Økonomisk styring tet fastlægges ved, at Byrådet afgiver bevillinger. En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter, indenfor fastsatte rammer og i overensstemmelse med de vilkår hvorunder bevillingen er givet. Byrådet har fastsat bevillingsniveauet sådan, at der gives en bevilling til hvert af kommunens 18 politikområder. Et politikområde omfatter ensartede aktiviteter indenfor kommunens virksomhed fx børn, beskæftigelse, veje og trafik mv. Såfremt forudsætningerne for tet ikke holder kan Byrådet vælge at give en tillægsbevilling. Økonomi og kvalitet - 11

16 En tillægsbevilling kan være positiv eller negativ og er en korrektion af det vedtagne. Det er kun Byrådet som har bemyndigelse til at afgive tillægsbevillinger. At bevillingsniveauet er fastsat til politikområde indebærer også, at det kræver en tillægsbevilling, at overføre beløb mellem politikområder, også selvom disse er inden for samme udvalgsområde. Fagudvalgene kan søge en tillægsbevilling ved en af de årlige 3 revisioner. Aktiv opfølgning Der sikres en tæt opfølgning på forbrugsudviklingen og på eventuelle ændringer i forudsætningerne for tet, idet der foretages 3 former for opfølgning: opfølgning som er den månedlige kontrol, som de ansvarlige foretager af deres økonomi. revision, hvor tet kan justeres og som foretages 3 gange årligt (pr. 30. april, 30. juni og 30. november) LedelsesInformation til Politiske udvalg (LIP), hvor Økonomiudvalget får en månedlig status på kommunens samlede økonomi. teringsmetoder Mål- og rammestyring I Fredensborg Kommune anvendes mål- og rammestyring. Mål- og rammestyring betyder, at der indenfor hvert politikområde udmeldes en økonomisk ramme, som er til rådighed for at opfylde de udmeldte servicemål. Herudover er der en række mere specifikke mål for ydelsen, som skal sikre indholdet i ydelsen dvs. sammenhængen mellem pris og kvalitet. Undtaget for rammestyringen er udgifterne på de indsatsstyrede områder dvs. de specialiserede socialområder, beskæftigelse, vidtgående specialundervisning, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet samt voksenhandicap, da det på disse områder ikke er muligt at rammestyre udgifterne på samme vis som på de rammestyrede områder. Byrådets forudsætning for, at de indsatsstyrede områder friholdes fra rammestyringen er, at der udarbejdes en økonomisk masterplan. Masterplaner På de indsatsstyrede områder bliver der hvert år udarbejdet økonomiske masterplaner. Masterplanerne skal præcisere hvilken indsats og hvilke initiativer, der skal tages for at sikre, at udgifterne på området holdes indefor det terede. Det sker ved at der i masterplanerne indgår modeller, som beskriver områdets aktivitet ved priser og mængder. Men også i form af beskrivelse af tiltag på området f.eks. i form af revisitering af sager, gennemførelse af konkrete projekter, indførelse af nye arbejdsmetoder, forbyggende indsatser, ændring i arbejdsgange, justering i visitationskriterier mv. Masterplanen skal hvert år forelægges fagudvalget efter tets vedtagelse. Fredensborg Kommunes indtægter og udgifter Indtægter På indtægtssiden har Fredensborg Kommune sin største indtægt fra de kommunale skatter. Indkomstskatten er langt den største bidragsyder med indtægter på 1,9 mia. kr., hvilket svarer til 59,7 pct. af kommunens samlede indtægter. Samlet set er der indtægter for 2,2 mia. kr. på de tre skatteposter: indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat. Forældrebetalinger til dagpasningen udgør 2,4 pct. af det samlede indtægts, svarende til 77 mio. kr. Forældrebetalinger udgør i snit 25 pct. af udgifterne til de enkelte pasningstilbud eksklusiv madordninger. Andre vigtige poster på kommunens finansieringsside er indtægterne fra statstilskud og udligning, her modtager Fredensborg Kommune i netto 203,4 mio. kr. Idet Fredensborg Kommune både bidrager til udligning med en udgift på 12,2 mio. kr. til andre kommuner og selv modtager et tilskud på 215,6 mio. kr. Fredenborg Kommune indtægter Kommunal indkomstskat Ejendomsskatter Statsrefusioner Optagelse af lån Anlægsindtægter Driftsindtægter, KKR takster - plejehjem m.v. Selskabsskat mm. Forældrebetalinger Renteindtægter Tilskud og Udligning Kassetræk Økonomi og kvalitet - 12

17 Udgifter Som det kan ses i diagrammet er der særligt tre store poster på Fredensborg Kommunes udgifts. Ældre, Social og Sundhedsområdet med en udgift på netto 804,8 mio. kr. svarende til 27,7 pct. af kommunens udgifter, udgifter til Børn og Ungeområdet på netto 703,3 mio. kr. svarende til 24,2 pct. samt udgifter til beskæftigelsesområdet på netto 717,8 mio. kr., svarende til 23,0 pct. af kommunens udgifter i. Udgiftsposten Administration dækker over udgifter til borgerrettede aktiviteter, administrative støttefunktioner og udgifterne til byrådets virke, råd og nævn mv. De borgerrettede aktiviteter består bl.a. af borgerservicecentret, jobcentret, den sociale sagsbehandling. De administrative støttefunktioner udgør funktioner som økonomi, personale og ejendomsadministration, IT mv. I alt er udgifterne til byråd, administration og borgerservice på Rådhuset i på netto 278,1 mio. kr. Fredenborg Kommune udgifter Børn og Unge (skoler, inst. mm.) Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre, Social og Sundhedsområdet Kultur og Turisme Anlægsinvesteringer Administration Renter og Afdrag Beredskab Økonomi og kvalitet - 13

18 I tal og tekst Det økonomiske resultat i - Resultatopgørelsen viser det enkelte års resultat enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det økonomiske resultat for år er et kasseforbrug på 7,4 mio. kr. og for den samlede periode fra - er der tale om en teret kasseopbygning på 66,3 mio. kr. Derudover påvirker omlægningen i betalingsstrømmen i forhold til Udbetaling Danmark kassebeholdningen med et træk på 44 mio. kr. Kassetrækket har været forventet og der har været en opbygning af kassen til at kunne modstå trækket. Ved indgangen af er den gennemsnitlige kassebeholdning på 54,5 mio. kr. og ved udgangen af på 114,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er i perioden på mindst 54 mio. kr. tet er baseret på uændret personskatteprocent på 25,4 pct., grundskyldspromille på 24,65 og dækningsafgift sættes ned fra 10 promille til 9,5 promille samt kirkeskat på 0,66 pct. teret overskud på den ordinære drift Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud med 97,4 mio. kr. i, 115,5 mio. kr. i, 146,2 mio. kr. i og i 189,8 mio. kr. i. Over 4 år skabes der et overskud på den ordinære drift på 548,9 mio. kr. Forbrug på anlæg og nettolåntagning Resultat af anlæg viser udgifter for 252,2 mio. kr. i perioden. En del af driftsoverskuddet vil blive anvendt til finansiering af anlægsudgifterne. Resultat af lån viser ligeledes, at en del af driftsoverskuddet vil finansiere udgifter til afbetaling på låntagning af kommunens gæld som primo udgør 582,8 mio. kr. Afdragene på kommunens gæld indebærer udgifter for 232,6 mio. kr. i den samlede periode. Økonomi og kvalitet - 14

19 Resultatopgørelse Netto i kr. / priser DRIFTSVIRKSOMHED Indtægter: Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Pris- og lønfremskrivning Resultat af driftsvirksomhed ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Resultat af anlægsvirksomhed LÅN, RENTER OG BALANCEFORSKYDNINGER Renter Optagne lån Afdrag på lån Tilgodehavender Resultat af lån, renter og balanceforskydninger RESULTAT I ALT Økonomi og kvalitet - 15

20 Hovedoversigt KR. / priser A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration 500 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 0 0 Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE Økonomi og kvalitet - 16

21 Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne Drift, Anlæg, Renter, Finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Velfærdsministeriets formkrav, således at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Årets resultat fremgår af hovedoversigten, enten som en kassetræk (merforbrug) KR. / priser A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN A + B + C + D + E + PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 0 0 Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE Økonomi og kvalitet - 17

22 Bevillingsoversigt kr. (- for indtægter) DRIFT Beredskab Borgerser. administrativ politisk støtte Finansiering Kommunale Ejendomme Natur og Miljø Veje og Trafik Skole Unge og Integration Børn Fritid og Erhverv Kultur og Turisme Udsatte Børn og Unge Sundhed og Forebyggelse Pleje og Omsorg Handicap og Socialpsykiatri Beskæftigelse ANLÆG Bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af Humlebækhallen Skolen ved Vilhelmsro Idrætsfaciliteter i Humlebæk ABA automatisk brandsikringsanlæg PCB Teleslynge i byrådssalen Modernisering af skoler Istandsættelse af eksisterende fritidsfaciliteter Klima og Energipulje Usserød Å - færdiggørelse af regulativ Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Rundkørsel ved Isterødvejen Fejlkoblinger kloak - opsporing og genopretning Byens Hus, projektering Trafiksanering af Lågegyde Klimatilpasning i Kokkedal (hovedprojekt) Energicenter Pumper ved Usserød Å/Jellerød Genopretning af flisebelagte stier Cykelsupersti Bymidten i Fredensborg Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole Medborgerhus i Nivå Idrætsfaciliteter i Humlebæk (forprojekt) Nye Fritidsfaciliteter Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm Udvidelse af plejeboligkapacitet Diverse arealer til salg ej specificeret Salg og nedrivning gl asminderød skole Anlægsreserven Økonomi og kvalitet - 18

23 1.000 kr. (- for indtægter) RENTER BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGS- FORPLIGTIGELSER Forskydninger i langfristet gæld FINANSIERING Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i langfristet gæld PL-puljen er i -priser Økonomi og kvalitet - 19

24 Anlægsoversigt Anlæg kr. Regnskab 2011 Korrigeret Bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af Humlebækhallen Skolen ved Vilhelmsro 3 Idrætsfac. i Humlebæk (hovedprojekt) ABA automatisk brandsikringsanlæg PCB Teleslynge i byrådssalen 500 Modernisering af skoler Istandsættelse eksisterende fritidsfacil Klima og Energipulje Usserød Å - færdiggørelse af regulativ 250 Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Rundkørsel ved Isterødvejen Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Byens Hus, projektering Trafiksanering af Lågegyde -400 Klimatilpasning i Kokkedal (hovedprojejkt) Energicenter 800 Pumper ved Usserød Å/Jellerød 200 Genopretning af flisebelagte stier Cykelsupersti Bymidten i Fredensborg Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole 325 Medborgerhus i Nivå 300 Idrætsfac. i Humlebæk (forprojekt) 300 Nye fritidsfaciliteter Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm Udvidelse af plejeboligkapacitet Diverse arealer til salg ej specificeret Salg og nedrivning gl Asminderød skole Anlægsreserven Ikke disponerede anlægsmidler Politikområdet i alt Regnskab 2011 er i 2011-priser, er i -priser og -16 er i -priser Økonomi og kvalitet - 20

25 Takstoversigt Takstoversigt - borgerrettede takster ÆLDREOMRÅDET Betaling for taxakørsel tur/retur for visiteret kørsel til/fra dagcenter Betaling af transport (tur/retur) til og fra daghjem Midlertidigt ophold på plejecentre, pr. dag Madservice, hovedret og biret Madservice, hovedret Valgfrie ydelser på plejecentre Morgenmad, pr. dag Middag, hovedret og biret, pr. dag Middag, hovedret, pr. dag Aftensmad, pr. dag Toiletartikler pr. mdr Rengøringsartikler pr. mdr Vask af alt tøj, pr. mdr SUNDHEDSOMRÅDET Betaling af transport (tur/retur) til visiteret træning på plejecentre Betaling ved selvtræning på plejecentrene pr. måned BØRN Alder 0-2 årige pr. måned - Dagplejen Alder 0-2 årige pr. måned Alder 3-5 årige pr. måned Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned Fritidshjem Fritidsklub klasse Mad 0-5 årige, pr. måned UNGE Ungdomsklub pr. halvår Knallertkørekort* BYGGESAGSGEBYRER Simple konstruktioner pr. m2 95 ** Simple konstruktioner er om- og tilbygning af enfamiliehuse, anmeldelse af garager og udhuse under 50m², tilladelse til garager og udhuse mere end 50m² Enfamiliehuse pr. m² (statusændringer) 135 ** Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet pr. m² 205 ** Andre faste konstruktioner grundgebyr ** Andre faste konstruktioner er antennemaster, vindmøller, skilte og nedrivning Småsager faste konstruktioner, grundgebyr 500 ** EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendomsoplysninger BBR-oplysninger Vurderings- eller ejendomsskatteattest ØVRIGE OMRÅDER Rottebekæmpelse (excl. moms) pr. ejendom pr kr.s ejendomsværdi 1,10 1,00 Økonomi og kvalitet - 21

26 Takstoversigt - borgerrettede takster DIVERSE Folkeregisterattest Bopælsattest Legitimationskort med foto til unge over 16 år Sundhedskort Betaling for nyttehaver Huslejenævnet - klagegebyr Beboerklagenævn - klagegebyr *Ny lov om knallertkørekort pr **Byrådet har besluttet at indtægterne fra byggesager skal reduceres med 1 mio. kr. De reduceerde takster forventes forelagt Plan- og Klimaudvalget i november og derefter i Byrådet i december måned. Økonomi og kvalitet - 22

27 Tværgående Artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætning af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totaltets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling kr. Udgifter Indtægter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspension m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførelser Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Økonomi og kvalitet - 23

28 Specifikation af bevilling Specifikation af bevilling - I kr. i priser Miljø- og Teknikudvalg Politikområde 1 Natur og Miljø Rammestyret Vedligeholdelse af vandløb Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer regulering Lov og cirkulæreprogram Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Bærbare batterier Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Skadedyrsbekæmpelse Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Miljø- og Teknikudvalg Politikområde 3 Veje og Trafik Rammestyret Offentlige formål Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Ubestemte formål Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Erhvervsejendomme Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Økonomi og kvalitet - 24

29 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Byfornyelse Personaleudgifter Fagpersonale Grønne områder og naturpladser Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Sandflugt Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Fælles formål Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Tjenestemandspensioner Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Systemkonti Brændsel/drivmidler Fragt inkl. moms Driftsbygninger og -pladser Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Vejvedligeholdelse m.v Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Forsikringer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Systemkonti Brændsel/drivmidler Økonomi og kvalitet - 25

30 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Belægninger m.v Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Vintertjeneste Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Busdrift Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Plan- og Klimaudvalg Politikområde 4 Kommunale Ejendomme Rammestyret Boligformål Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Øvrige indtægter Erhvervsformål Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Offentlige formål Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Ubestemte formål Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Fælles formål Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Økonomi og kvalitet - 26

31 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Beboelse Administrationsudgifter Radio og tv-licenser Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Tilskud stat, private og andre Øvrige indtægter Erhvervsejendomme Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Andre faste ejendomme Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Øvrige indtægter Grønne områder og naturpladser Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Øvrige indtægter Stadion og idrætsanlæg Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Andre fritidsfaciliteter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring regulering justeringer Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Økonomi og kvalitet - 27

32 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Skorstensfejerarbejde Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Redningsberedskab Aktivitets og materialeudgifter Materialer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Driftsbygninger og -pladser Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Folkeskoler Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Folkebiblioteker Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Museer Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Biografer Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Teatre Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Ungdomsskolevirksomhed Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Dagpleje Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Vuggestuer Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Økonomi og kvalitet - 28

33 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Børnehaver Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Integrerede daginstitutioner Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Fritidshjem Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Særlige dagtilbud og særlige klubber Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Døgninstitutioner for børn og unge Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Ældreboliger Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Økonomi og kvalitet - 29

34 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Rengøring Administrationsbygninger It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Fritids- og Erhvervsudvalg Politikområde 5 Fritid og Erhverv Rammestyret Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Stadion og idrætsanlæg Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Systemkonti Brændsel/drivmidler Andre fritidsfaciliteter Personaleudgifter Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Økonomi og kvalitet - 30

35 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Lystbådehavne m.v Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Indtægter Interne regninger Øvrige indtægter Museer Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Teatre Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Andre kulturelle opgaver Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Folkeoplysende voksenundervisning Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Økonomi og kvalitet - 31

36 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Lokaletilskud Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Interne regninger Erhvervsservice og iværksætteri Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Børne- og Skoleudvalg Politikområde 6 Skole Rammestyret Stadion og idrætsanlæg Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Folkeskoler Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Hjemmearbejdsplads Økonomi og kvalitet - 32

37 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Syge- og hjemmeundervisning Personaleudgifter Fagpersonale Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Befordring af elever i grundskolen Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Tilskud og overførsler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Økonomi og kvalitet - 33

38 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kommunale tilskud til frie grundskoler Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Efterskoler og ungdomskostskoler Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Sprogvurdering af børn i førskole- aldren Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Indsatsstyret Objektiv finansiering af regionale tilbud Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Køb af pladser Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Økonomi og kvalitet - 34

39 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Undervisning i kommunens egne specialskoler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Undervisning i interne skoler på opholdssteder Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning u Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Personaleudgifter Fagpersonale Børne- og Skoleudvalg Politikområde 7 Unge og Integration Rammestyret Folkeskoler Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Økonomi og kvalitet - 35

40 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Hjemmearbejdsplads Tidskrifter og abonnementer Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ungdomsskolevirksomhed Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Lejrskoler, eskursioner, udflugter mv Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Radio og tv-licenser Tidskrifter og abonnementer Porto og fragt Kontorartikler Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige sociale formål Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Økonomi og kvalitet - 36

41 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Kommissioner, råd og nævn Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Børne- og Skoleudvalg Politikområde 8 Børn Rammestyret Fælles formål Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Vikarer Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Sprogvurdering af børn i førskole- aldren Personaleudgifter Fagpersonale Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagt Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpleje Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Annoncer og information Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forbrugsafgifter Økonomi og kvalitet - 37

42 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Løn til dagplejere Personaleudgifter Fagpersonale Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Friplads (dagtilbudslovens 43, stk ) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Børnehaver Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Kontorartikler Annoncer og information Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Forsikringer Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Integrerede daginstitutioner Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Kørsel med brugere Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Økonomi og kvalitet - 38

43 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler regulering Lov og cirkulæreprogram Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Fritidshjem Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Økonomi og kvalitet - 39

44 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Kultur- og Turisme Politikområde 9 Kultur og Turisme Rammestyret Folkebiblioteker Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Porto og fragt Møder, rejser og repræsentation Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Systemkonti Brændsel/drivmidler Bøger m.v Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Økonomi og kvalitet - 40

45 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Tidskrifter og abonnementer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Andre udlånsmaterialer Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Museer Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Biografer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indtægter Huslejeindtægter Teatre Personaleudgifter Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Rengøring Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Musikarrangementer - Drift Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Lejrskoler, eskursioner, udflugter mv Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Økonomi og kvalitet - 41

46 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Andre kulturelle opgaver Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Turisme Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Social- og Sundhedsudvalg Politikområde 10 Udsatte Børn og Unge Rammestyret Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personaleudgifter Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Økonomi og kvalitet - 42

47 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Indsatsstyret Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudslovens, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Særlige dagtilbud og særlige klubber Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Økonomi og kvalitet - 43

48 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge regulering Lov og cirkulæreprogram Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder regulering justeringer Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder regulering justeringer Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1 nr og 6) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Økonomi og kvalitet - 44

49 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Betaling ( 159 og 160) Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Refusion vedrørende advokatbistand Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand regulering justeringer Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet el Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter regulering justeringer Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder regulering Lov og cirkulæreprogram Økonomi og kvalitet - 45

50 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Døgninstitutioner for børn og unge Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Økonomi og kvalitet - 46

51 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Øvrige indtægter regulering Lov og cirkulæreprogram Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder regulering justeringer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Betaling (pgf. 159 og 160) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m regulering Lov og cirkulæreprogram Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Betaling (pgf. 159 og 160) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personaleudgifter Andre personale udgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler regulering justeringer Økonomi og kvalitet - 47

52 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtnin Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Myndighedsudøvelse Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Arbejdsmarkedsudvalg Politikområde 11 Beskæftigelse Indsatsstyret Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Andre fritidsfaciliteter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Produktionsskoler regulering Lov og cirkulæreprogram Grundtilskud til produktionsskoler Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Erhvervsgrunduddannelsers skole ophold Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Indtægter Øvrige indtægter Skoleydelse Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Kvindekrisecentre (pgf. 109) Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Indtægter Økonomi og kvalitet - 48

53 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Øvrige indtægter Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsf Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion vedrørende kontanthjælp tiludlændinge Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf ) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Aktivitets og materialeudgifter Økonomi og kvalitet - 49

54 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Tilskud og overførsler Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, st Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af varmetillæg Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtid Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtid Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Førtidspension med 35 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Økonomi og kvalitet - 50

55 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Betaling til/fra offentlige myndigheder Førtidspension med 35 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler regulering Lov og cirkulæreprogram Sygedagpenge uden refusion pga manglende opfølgning Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Sygedagpenge med 50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemo Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud tilmodtagere af s Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 005, Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af dagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010) Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Aktivitets og materialeudgifter Økonomi og kvalitet - 51

56 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Tilskud og overførsler Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Kontanthjælp Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter regler Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af udgifter til kontantjælp m.v., der er ydet med 35 p Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år m Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pe Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp til unge mv. med 30 pctrefusion ( 25, stk. 1, Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter Øvrige indtægter Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, Indtægter Øvrige indtægter Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013, 016, Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv soci Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelse Aktivitets og materialeudgifter Økonomi og kvalitet - 52

57 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Tilskud og overførsler Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion( Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp under forravlidering med 50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Boligydelser til pensionister Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Tilskud til lejere Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Lån til ejere af en og tofamilieshuse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilskud og lån til andelshavere m. fl Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Efterreguleringer Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter Øvrige indtægter Tilbagebetaling af lån og renter Indtægter Øvrige indtægter Refusion af boligydelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Boligsikring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Boligsikring som tilskud Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Almindelig boligsikring Aktivitets og materialeudgifter Økonomi og kvalitet - 53

58 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Tilskud og overførsler Efterregulering Indtægter Øvrige indtægter Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansieri Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om akti Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesakti Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socia Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. r Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. ref Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler regulering Lov og cirkulæreprogram Økonomi og kvalitet - 54

59 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1pg Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 p Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Ref. af udg. til løntilskud til persi fleksjob, handicap. pe Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodta Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Økonomi og kvalitet - 55

60 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannel Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Afløbsudgifter for 2010 vedr., vejledning og opkvalificering Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Personlig assistance til handicappede under efter- og videre Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusi Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordn Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - priva Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - kommu Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Økonomi og kvalitet - 56

61 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledi Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (gr Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæ Personaleudgifter Fagpersonale Berigtigelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 110, Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Løn til personer i seniorjob Personaleudgifter Fagpersonale Tilskud til kommunale seniorjobs Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Porto og fragt Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtage Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtag Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsa Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Vejledning og opkvalificering af unge årige (Lov om ak Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Berigtigelser (Lov om retssikkerhed og administration på det Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpe- midler, mentorudgifter og t Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Økonomi og kvalitet - 57

62 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Refusion af udgifter til jobpræmieordningen Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Øvrige sociale formål Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Udgifter til husly (pgf. 80) Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Sekretariat og forvaltninger Personaleudgifter Fagpersonale Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Myndighedsudøvelse Personaleudgifter Fagpersonale Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Social- og Sundhedsudvalg Politikområde 12 Sundhed og Forebyggelse Rammestyret Kommunal tandpleje Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Rengøring Anlæg Anlæg regulering Lov og cirkulæreprogram Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Økonomi og kvalitet - 58

63 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Indtægter Øvrige indtægter Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Sundhedsfremme og forebyggelse Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Kommunal sundhedstjeneste Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Administrationsudgifter Telefon Porto og fragt Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse regulering justeringer Andre sundhedsudgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Økonomi og kvalitet - 59

64 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Øvrige sociale formål Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Tilskud og overførsler Social- og Sundhedsudvalg Politikområde 13 Pleje og Omsorg Rammestyret Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Personbefordring Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Sundhedsfremme og forebyggelse Personaleudgifter Fagpersonale regulering Lov og cirkulæreprogram Andre sundhedsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ældreboliger It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Økonomi og kvalitet - 60

65 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Lejetab Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Tilskud stat, private og andre regulering justeringer Lov og cirkulæreprogram Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Økonomi og kvalitet - 61

66 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler regulering Lov og cirkulæreprogram Hjemmesygepleje Personaleudgifter Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Indtægter Interne regninger Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter regulering Lov og cirkulæreprogram Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Økonomi og kvalitet - 62

67 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indsatsstyret Stationær somatik Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ambulant somatik Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder regulering Lov og cirkulæreprogram Praksissektoren (Sygesikring) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Genoptræning under indlæggelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder regulering Lov og cirkulæreprogram Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kommunale udgifter til hospiceophold Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Økonomi og kvalitet - 63

68 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Plejetakst for færdigbehandlede patienter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Statsrefusion Indtægter Øvrige indtægter Forebyggende hjemmebesøg Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Plejehjem og beskyttede boliger Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Social- og Sundhedsudvalg Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri Rammestyret Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter Telefon Porto og fragt Kontorartikler Økonomi og kvalitet - 64

69 Specifikation af bevilling - I kr. i priser It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Botilbud til midlertidigt ophold (pgf ) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Andre personale udgifter Indsatsstyret Specialpædagogisk bistand til voksne regulering Lov og cirkulæreprogram Køb af pladser Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Økonomi og kvalitet - 65

70 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder regulering justeringer Stationær psykiatri Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ambulant psykiatri Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Økonomi og kvalitet - 66

71 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf Aktivitets og materialeudgifter Materialer Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forbrugsgoder (Servicelovens pgf ) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelov Indtægter Tilskud stat, private og andre Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Økonomi og kvalitet - 67

72 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Personaleudgifter Fagpersonale Dagbehandling Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Døgnbehandling Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Ambulant behandling Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Øvrige indtægter Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Kørsel med brugere Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Økonomi og kvalitet - 68

73 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger regulering justeringer Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger Beboeres betaling for service Indtægter Øvrige indtægter Beboeres betaling for husleje Indtægter Øvrige indtægter Beboeres betaling for el og varme Indtægter Øvrige indtægter Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder regulering justeringer Midlertidigt botilbud for sindslidende Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Økonomi og kvalitet - 69

74 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Personlig og praktisk hjælp (Pgf og 102) Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Beboeres betaling (pgf. 163) Indtægter Øvrige indtægter Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Aktivitets- og samværstilbud (pgf ) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Interne regninger regulering justeringer Økonomi og kvalitet - 70

75 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktio Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Reguleringer vedr. tidligere år Indtægter Interne regninger regulering justeringer Aktivitets- og smaværstilbud til personer under alkohol- og Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Økonomiudvalg Politikområde 15 Beredskab Rammestyret Redningsberedskab Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Huslejeindtægter Interne regninger regulering justeringer Økonomiudvalg Politikområde 16 Borgerser. administrativ politisk støtte Rammestyret Boligformål Grunde og bygninger Forsikringer Fælles formål It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Økonomi og kvalitet - 71

76 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Beboelse Grunde og bygninger Forsikringer Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Forsikringer Støtte til opførelse af boliger Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Grønne områder og naturpladser Grunde og bygninger Forsikringer Stadion og idrætsanlæg It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Andre fritidsfaciliteter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Kirkegårde Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Fælles formål It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Fælles formål Grunde og bygninger Forsikringer Fælles formål It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Folkeskoler Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Personaleudgifter Andre personale udgifter Skolefritidsordninger Personaleudgifter Andre personale udgifter Specialundervisning i regionale tilbud Personaleudgifter Andre personale udgifter Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personaleudgifter Andre personale udgifter Økonomi og kvalitet - 72

77 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Ungdommens Uddannelsesvejledning Personaleudgifter Andre personale udgifter Folkebiblioteker Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Museer Grunde og bygninger Forsikringer Biografer Personaleudgifter Andre personale udgifter Grunde og bygninger Forsikringer Teatre It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Musikarrangementer - Drift Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Andre kulturelle opgaver It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Ungdomsskolevirksomhed Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personaleudgifter Andre personale udgifter Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Personaleudgifter Andre personale udgifter Sundhedsfremme og forebyggelse Personaleudgifter Andre personale udgifter Kommunal sundhedstjeneste Personaleudgifter Andre personale udgifter Begravelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Befordringsgodtgørelse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Økonomi og kvalitet - 73

78 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Fælles formål Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Dagpleje Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Særlige dagtilbud og særlige klubber Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Døgninstitutioner for børn og unge It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Ældreboliger Grunde og bygninger Forsikringer Økonomi og kvalitet - 74

79 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Længerevarende botilbud for sindslidende Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets- og samværstilbud (pgf ) Personaleudgifter Andre personale udgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Personaleudgifter Andre personale udgifter Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selv Personaleudgifter Andre personale udgifter Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o Systemkonti Afgifter uden moms Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler regulering justeringer Økonomi og kvalitet - 75

80 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter Telefon Tidskrifter og abonnementer Møder, rejser og repræsentation It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Øvrige administrationsudgifter Indtægter Øvrige indtægter Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Folketingsvalg Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Kommunalvalg Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsbygninger Grunde og bygninger Forsikringer Sekretariat og forvaltninger Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon It-licenser Tidskrifter og abonnementer Porto og fragt Kontorartikler Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Leasing Økonomi og kvalitet - 76

81 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Tilskud stat, private og andre Interne regninger Øvrige indtægter regulering justeringer Overførsler fra tidligere år Lov og cirkulæreprogram Myndighedsudøvelse Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Tidskrifter og abonnementer Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter regulering justeringer Øvrig administration Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon It-licenser Porto og fragt Kontorartikler Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Økonomi og kvalitet - 77

82 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forsikringer Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling til/fra offentlige myndigheder Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Tilskud stat, private og andre Øvrige indtægter regulering justeringer Overførsler fra tidligere år Lov og cirkulæreprogram Fælles IT og telefoni Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Administrationsudgifter Telefon It-licenser Tidskrifter og abonnementer Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Forsikringer Indtægter Øvrige indtægter regulering justeringer Jobcentre Personaleudgifter Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter It-licenser Rådgivning og konsulentbistand regulering Lov og cirkulæreprogram Naturbeskyttelse Personaleudgifter Fagpersonale Miljøbeskyttelse Personaleudgifter Fagpersonale Byggesagsbehandling Personaleudgifter Fagpersonale Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Økonomi og kvalitet - 78

83 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Voksen-, ældre- og handicapområdet Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Indtægter Interne regninger Det specialiserede børneområde Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Indtægter Interne regninger Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Indtægter Øvrige indtægter Væksthuse Aktivitets og materialeudgifter Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Løn- og barselspuljer Personaleudgifter Refusioner løn/dagpenge Tjenestemandspension Personaleudgifter Tjenestemandspensioner Indtægter Øvrige indtægter Arbejdsskader Personaleudgifter Andre personale udgifter Økonomiudvalg Politikområde 17 Finansiering Rammestyret Folkeskoler Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Økonomi og kvalitet - 79

84 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Økonomiudvalg Politikområde 18 Anlæg Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fælles formål Byens Hus, projektering Salg og nedrivning gl asminderød skole Boligformål Byudvikling af Humlebæk Syd Offentlige formål Diverse arealer til salg ej specificeret Fælles formål Energirigtige investeringer 2011 og Energicenter Byfornyelse Klimatilpasning i Kokkedal (hovedprojekt) Stadion og idrætsanlæg Vedligeholdelse af Humlebækhallen Idrætsfaciliteter i Humlebæk Analyse af fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter i Humlebæk (forprojekt) Andre fritidsfaciliteter Istandsættelse af eksisterende fritidsfaciliteter Medborgerhus i Nivå Nye Fritidsfaciliteter Fælles formål Klima og Energipulje Vedligeholdelse af vandløb Usserød Å - færdiggørelse af regulativ Pumper ved Usserød Å/Jellerød 200 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Fejlkoblinger kloak - opsporing og genopretning 02 Transport og infrastruktur Belægninger m.v Genopretning af flisebelagte stier Vejanlæg Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Rundkørsel ved Isterødvejen Trafiksanering af Lågegyde Cykelsupersti Bymidten i Fredensborg Trafiksikkerhed omkring Humlebæk Skole Undervisning og kultur Folkeskoler Skolen ved Vilhelmsro PCB Modernisering af skoler Anlægsreserven Ikke disponerede anlægsmidler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Økonomi og kvalitet - 80

85 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Fælles formål ABA automatisk brandsikringsanlæg Integrerede daginstitutioner Bygningsvedligeholdelse Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Reetableringstilsk. til priv. børnehave (legeplads Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm Udvidelse af plejeboligkapacitet Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Ombygning af Lindegården Fællesudgifter og administration m.v Administrationsbygninger Teleslynge i byrådssalen 500 Økonomiudvalg Politikområde 17 Finansiering Rammestyret Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden gæld Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre forsikringsselskaber Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Balanceforskydninger Balanceforskydninger Kontante beholdninger Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Økonomi og kvalitet - 81

86 Specifikation af bevilling - I kr. i priser Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Kommuner og regioner m.v Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Andre forsikringsselskaber Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Kommunekreditforeningen Økonomi og kvalitet - 82

87 Specifikation, funktion 3. niveau kr./ priser Drift Boligformål U Boligformål I Erhvervsformål U Offentlige formål U Offentlige formål I Ubestemte formål U Ubestemte formål I Fælles formål U Beboelse U Beboelse I Erhvervsejendomme U Erhvervsejendomme I Andre faste ejendomme U Andre faste ejendomme I Byfornyelse U Driftssikring af boligbyggeri U Grønne områder og naturpladser U Grønne områder og naturpladser I Stadion og idrætsanlæg U Stadion og idrætsanlæg I Andre fritidsfaciliteter U Kirkegårde U Sandflugt U Vedligeholdelse af vandløb U Fælles formål U Bærbare batterier U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Fælles formål U Skadedyrsbekæmpelse U Skadedyrsbekæmpelse I Skorstensfejerarbejde U Redningsberedskab U Redningsberedskab I Fælles formål U Fælles formål I Driftsbygninger og -pladser U Vejvedligeholdelse m.v. U Økonomi og kvalitet - 83

88 1.000 kr./ priser Vejvedligeholdelse m.v. I Belægninger m.v. U Vintertjeneste U Busdrift U Lystbådehavne m.v. U Lystbådehavne m.v. I Folkeskoler U Folkeskoler I Syge- og hjemmeundervisning U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Skolefritidsordninger U Befordring af elever i grundskolen U Specialundervisning i regionale tilbud U Specialundervisning i regionale tilbud I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 U I Bidrag til statslige og private skoler U Efterskoler og ungdomskostskoler U Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U Specialpædagogisk bistand til voksne U Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold U Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Museer U Biografer U Biografer I Teatre U Musikarrangementer U Musikarrangementer I Andre kulturelle opgaver U Andre kulturelle opgaver I Fælles formål U Fælles formål I Folkeoplysende voksenundervisning U Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U Lokaletilskud U Økonomi og kvalitet - 84

89 1.000 kr./ priser Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U I Ungdomsskolevirksomhed U Ungdomsskolevirksomhed I Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U U I Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut U Kommunal tandpleje U Kommunal tandpleje I Sundhedsfremme og forebyggelse U Sundhedsfremme og forebyggelse I Kommunal sundhedstjeneste U Andre sundhedsudgifter U Fælles formål U Fælles formål I Dagpleje U Dagpleje I Vuggestuer U Børnehaver U Børnehaver I Integrerede daginstitutioner U Integrerede daginstitutioner I Fritidshjem U Fritidshjem I Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U I Særlige dagtilbud og særlige klubber U Særlige dagtilbud og særlige klubber I Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U U I U I Døgninstitutioner for børn og unge U Økonomi og kvalitet - 85

90 1.000 kr./ priser Døgninstitutioner for børn og unge I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U Ældreboliger U Ældreboliger I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I U Plejehjem og beskyttede boliger U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning U I U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh U U U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) I U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering U U I U Økonomi og kvalitet - 86

91 1.000 kr./ priser Personlige tillæg m.v. U Førtidspension med 50 pct. refusion U Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler U Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler U Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler I Sygedagpenge U Sociale formål U Kontanthjælp U Kontanthjælp I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge U I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere U Boligydelser til pensionister U Boligydelser til pensionister I Boligsikring U Boligsikring I Dagpenge til forsikrede ledige U Revalidering U Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil U Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige U Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative U Seniorjob til personer over 55 år U Beskæftigelsesordninger U Øvrige sociale formål U Øvrige sociale formål I Fælles formål U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Kommissioner, råd og nævn U Kommissioner, råd og nævn I Valg m.v. U Valg m.v. I Administrationsbygninger U Økonomi og kvalitet - 87

92 1.000 kr./ priser Sekretariat og forvaltninger U Sekretariat og forvaltninger I Fælles IT og telefoni U Fælles IT og telefoni I Jobcentre U Naturbeskyttelse U Miljøbeskyttelse U Byggesagsbehandling U Byggesagsbehandling I Voksen-, ældre- og handicapområdet U Det specialiserede børneområde U Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love U I Turisme U Erhvervsservice og iværksætteri U Løn- og barselspuljer U Tjenestemandspension U Tjenestemandspension I Interne forsikringspuljer U Drift i alt Statsrefusion Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold I Teatre I Musikarrangementer I Indtægter fra den centrale refusionsordning I Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme I I I I Personlige tillæg m.v. I Førtidspension med 50 pct. refusion I Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler I I Sygedagpenge I Sociale formål I Kontanthjælp I Økonomi og kvalitet - 88

93 1.000 kr./ priser Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I Boligydelser til pensionister I Boligsikring I Revalidering I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative I Seniorjob til personer over 55 år I Beskæftigelsesordninger I Statsrefusion i alt Samlet resultat, Drift og Statsrefusion er i -priser Økonomi og kvalitet - 89

94 Økonomi og kvalitet -

95

96

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere