ENGELSBORGSKOLEN. Skolebestyrelsesvalg Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGELSBORGSKOLEN. Skolebestyrelsesvalg 2010. Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn"

Transkript

1 ENGELSBORGSKOLEN Skolebestyrelsesvalg 2010 Kandidatliste Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge - efter fornavn

2 Anders Duedahl-Olesen Charlotte Mia Kongshammer Nuværende medlem af skolebestyrelsen og skolebestyrelsens økonomiudvalg. Jeg er far til Christine i 4. D og Cathrine i O. B, som jeg har sammen med min hustru Lene. Det glæder mig meget, at vi skal have kampvalg til skolebestyrelsen. Det vidner om stor forældreinteresse for og opbakning til Engelsborgskolen, som er vigtig i en tid med knappe økonomiske ressourcer i kommunen og med fokus på folkeskolen i øvrigt. I skolebestyrelsen vil jeg: Være forældrenes demokratiske tilsyn med skolen. Fortsat bakke op om den strategi, som den nuværende ledelse har lagt vedrørende undervisningsmiljø, fysiske rammer, digitalisering mv. Kontrollere at kommunen foretager en rimelig og saglig økonomisk ressourcetildeling til skolen. Medvirke til at der opsættes hegn midt på Engelsborgvej ud for skolen, således at vejen ikke kan krydses, og ulykker derved kan undgås. Arbejde for at undervisningstiden forøges - og ikke reduceres! Jeg er uenig i, at 0. klasserne skal møde kl og ikke kl Det medfører, at søskende kan have mødetider, der er forskudt en halv time, og hvor det yngste barn er henvist til ophold en halv time i SFO en. Skolebestyrelsen har desværre ikke lovmæssig indflydelse herpå, men jeg vil løbende udtrykke denne holdning over for de relevante beslutningstagere. Civilt arbejder jeg som statsaut. revisor i en revisions- og rådgivningsvirksomhed. Jeg hedder Charlotte Mia Kongshammer, privat bor jeg sammen med min mand og 3 børn på hhv. 9, 7 og 9 mdr., som jeg tilbringer al min fritid sammen med. De to ældste går på skolen i hhv. 0.b og 2.b. Arbejdsmæssigt er jeg ansat som controller/ projektleder i BRFbank, hvor jeg er vant til at igangsætte nye projekter og følge dem til dørs. Mit arbejde består også i at se nye måder at gøre tingene på og kontrollere, at der ikke sker fejl. Jeg har valgt at stille op til skolebestyrelsen, fordi skolen er en meget stor og vigtig del af børnenes hverdag, som jeg gerne vil være med til at påvirke positivt, således at vi fortsat kan have en god og velfungerende skole. Jeg har derfor besluttet, at jeg rigtig gerne vil engagere mig i skolebestyrelsesarbejdet og håber at få mulighed for det. Det er vigtigt for mig, at vi har en innovativ skole, hvor der er plads til fornyelse og hvor alle føler, at de har en tryk og behagelig hverdag. For mig betyder sundhed og motion rigtig meget og mener, at det er med til at øge indlæring hos børnene, hvorfor det selvfølgelig er utrolig vigtigt, at skolen har fokus herpå.

3 Jan Frank Nielsen Julie Kock Clausen Jeg stiller mig til rådighed for demokratiet og vil gerne bidrage positivt og engageret i en ny skolebestyrelse, der fortsat er med til at sikre en god skole for vores børn. Jeg bor i skoledistriktet og er far til 3 børn på Engelsborgskolen: Morten, 0.a, Marie, 4.b og Mads 7.a. Desuden gik Mette ud af Engelsborgskolens 9. klasse i juni Hun går nu på Rysensteens Gymnasium. Mit kendskab til skolen kommer fra børnene og kontaktforældrerollen i SFO, indskoling, mellemtrin og udskoling. Jeg har indgående kendskab til bestyrelsesarbejde fra 8 år i KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse, spejderkorpsets ledelse, der er ansvarlig for korpsets økonomi og overordnede ledelse. På det lokale plan er jeg er spejderleder, KFUM-Spejderne, 3.Lyngby gruppe, i gruppeledelsen og for børn fra 0'te og 1. klasse, som vi kalder bæverne. Jeg har været spejderleder i gruppen siden september 1978, hvor jeg startede på DTH. I det daglige er jeg civilingeniør i Novo Nordisk A/S, med produktudvikling og innovation som arbejdsområde. Jeg laver uddannelse af projektlederne, så deres kompetencer fortsat matcher nutidens og fremtiden krav i en konkurrencepræget og globaliseret verden. I skolebestyrelsen vil jeg være en aktiv, engageret forældre og give forældrebidrag til en skole i balance. En skole, der udvikler hele børn og ikke kun holder sig til det strengt faglige. Mærkesagerne omfatter forældresamarbejde, udvikling af demokratisk livsholdning og overholdelse af ministeriets minimumtimetal. Jeg er gift med Jesper, og vi har Marius i 1. D og Mathilde på 4 år, der efter planen starter på Engelsborgskolen om to år. Jeg stiller først og fremmest op til skolebestyrelsesvalget, fordi det vigtigt for mig at være engageret i mine børns hverdag. Ligesom min nuværende deltagelse i forældrebestyrelsesarbejdet i min datters børnehave ser jeg skolebestyrelsesarbejdet som en oplagt mulighed for yderligere at engagere mig i - og udøve indflydelse på - børnenes hverdag samtidig med, at jeg kan stille min faglige viden til rådighed. Udover mit engagement har jeg nemlig en faglig baggrund og en erhvervsmæssig erfaring, der efter min opfattelse vil være relevant ift. skolebestyrelsesarbejdet. Jeg er uddannet cand.mag. i audiologopædi (en specialistuddannelse inden for kommunikationsvanskeligheder). Jeg arbejder i Undervisningsministeriets Afdeling for grundskole, hvor jeg er ansat som pædagogisk konsulent. Det betyder, at jeg dels har en faglig viden at trække på, dels at jeg har viden om, hvordan uddannelsessystemet - og i særdeleshed hvordan folkeskolen - fungerer. I forhold til arbejdet i skolebestyrelsen vil det være min prioritet at sikre, at eleverne fortsat får en kvalificeret undervisning. Her mener jeg, at lærernes kompetencer er altafgørende. Jeg vil derfor gerne arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for lærernes kompetenceudvikling. På den måde tror jeg på, at der kan skabes gode betingelser for elevernes faglige og sociale udvikling.

4 Lisbeth Vendelø Plejl Mette Nissen Jeg hedder Lisbeth Vendelø Plejl og er mor til Georg i 8.C og Kresten i 6.C. I arbejdslivet er jeg jurist i skattevæsnet, hvor jeg sidder med klagesagsbehandling. Mit ønske om at være med i skolebestyrelsen skyldes, at jeg synes, vi har en fantastisk skole med lange traditioner og en meget engageret ledelse og medarbejderstab, som jeg gerne vil være med til at bakke op om. Som en af de forældre, der er kommet på skolen i mange år, håber jeg at kunne være med til løfte arven efter den nuværende bestyrelse, som nu for en stor del skal skiftes ud, men som har ført skolen sikkert igennem de sidste års udfordringer med besparelseskrav, udbygning og ledelsesskift. Der er tre områder, der især har mit fokus. Det første er børnenes trivsel, som efter min mening er det vigtigste af det hele. At et barn trives er i sig selv en uendelig vigtig ting, men jeg tror også, det er forudsætningen for, at det lærer noget. Et barn, der går glad i skole, kan slet ikke lade være med at suge til sig af alt det, der er og sker omkring det. Og så tror jeg, at et barn, der færdes i velfungerende rammer, tager en masse gode adfærdsnormer med sig ud i voksenlivet. Jeg har haft børn på Engelsborgskolen de sidste 12 år, lige nu Frederik i 8.c. Har været medlem af skolebestyrelsen i fire år og vil gerne fortsætte arbejdet endnu en periode, også for at skabe kontinuitet og være med til at videreføre de traditioner, skolebestyrelsen står for, bl.a. det fælles morgenbord på første skoledag. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som forældre aktivt er med til at præge vores børns rammer i skolen, og er med til at påvirke, hvordan skolens ressourcer anvendes bedst muligt. Jeg har altid været aktiv i institutionsbestyrelser og er p.t. formand for Fritids- og ungdomsklubben Baune og Klub Lyngby, de samlede Fritids- og ungdomsklubber i kommunen. Har siddet i kommunalbestyrelsen Jeg er 49 år, uddannet jurist og arbejder med rådgivning og forhandling i en fagforening. Det andet område er faglighed et fokus, der næsten taler for sig selv. Det handler både om, at jeg mener, skolen skal give vores børn så mange færdigheder og så meget viden med i bagagen som muligt, men også om, at de meget gerne må få vakt deres nysgerrighed og lyst til at lære videre. Det tredje område er skolen som arbejdsplads. Jeg håber at kunne bidrage til at bevare skolen som god arbejdsplads, hvor lærerne kan lide at være og kan sende det signal videre til børnene, sådan at alt det ovenstående kan lykkes.

5 Morten Sadolin Peyman Luo Jeg er far til tvillingerne Emilie og Viktor i 8B og Sofia i 3B, gift med Bonnie og bor på Glaciset ved Lyngby Fort. Jeg er født og opvokset på Frederiksberg, har boet i 16 år i Indre By under og efter mine studier til Cand.Polit, og før jeg stiftede familie i 1995 og flyttede til Lyngby. Netop denne uge runder jeg det skarpe hjørne på 50 år. Mit arbejde er på DTU, hvor jeg er projektleder og administrationschef på Center for Elteknologi. Vi arbejder med elbiler og vindmøller, og hvordan fremtidens store mængder vedvarende energi kan integreres i det eksisterende el-system uden at vi risikerer black-outs, og hvordan elnettet fremover bliver meget mere flexibelt, hvor vi ikke kun er forbrugere, men også leverandører af el-energi gennem fx el-biler det såkaldte Smart-Grid. I 1995 startede jeg Bycyklen, der stadig fungerer glimrende som vartegn for København, og som nu repræsenterer Danmark på Verdensudstillingen i Shanghai. Jeg startede den første tag-selv slik butik i Danmark La Criss i Jeg har solgt Lego i Rusland i Jeltsin-tiden, og drevet tekstil fabrikker i St.Petersborg, der producerede tøj til de vestlige markeder. Lige før DTU opbyggede jeg Complete Vocal Institute, der nu er Europas største skole for professionelle sangere med undervisere og sangere fra hele verden. Udvikling af projekter og opbygning af nye organisationer har jeg således stor erfaring i. Jeg hedder Peyman Luo, 39 år, gift og er far til Daniel fra 7.a, og Emily fra 3.a. Min motivation for at stille op til bestyrelsen på Engelsborg skolen tager udgangspunkt i et ønske om at kunne være medvirkende til at udvikle, skabe trivsel og læring hos børn og unge på Engelsborg skolen. Efter vores første møde som nye forældre på Engelsborg skolen med skolelederen og det øvrige personale vi mødte var vi ikke i tvivl om, at vi havde valgt en af Danmarks bedste skole, som vægter trivsel og udvikling blandt børn og unge højt. Jeg har som områdeleder erfaringer med koordinering af SUF, sundhedsfremmende indsats, SSP- arbejde samt indsats team med fokus på udsatte børn/ unge med henblik på implementering af børne- og unge politikken samt inklusion og integration. Samtidig har jeg bred pædagogisk og ledelse viden inden for børn/ungeområdet, konsultativ sparring, supervision, coaching. Ud over ovenstående kan jeg som ny dansker og ny tilflytter grundet mit nye job som områdeleder på Møllebo i Lyngby kommune sætte tingene i nye perspektiver. Morten Bøgelund, lederteamet, lærerstaben og SFO-personalet gør et fremragende job med at udvikle vores børn og gøre Engelsborgskolen til en af landets bedste skoler. Efter den lange byggeopgave er der nu mulighed for at fokusere på at udvikle undervisning og organisationen, ikke mindst når der næste år bliver næsten 100% selvstyring af skolerne. Det kræver ikke blot at skolearbejdet fortsat styrkes, men kræver meget i udvikling og styring af organisationen. Ledelsen og lærerne skal have den bedst mulige hjælp og støtte at det arbejde. Jeg er klar med min erfaring til at støtte, rådgive og udvikle, så Engelsborgskolen kan blive endnu bedre.

6 Philippe Motet Jessen Engelsborgskolen er en rigtig god skole med utrolig mange kvaliteter. Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for at værne om Engelsborgskolens mange positive sider og samtidig være med til at justere og tilpasse, hvor der er behov for det. Jeg ser umiddelbart tre roller for skolebestyrelsen: Skolebestyrelsen skal for skolens ledelse være en sparringspartner, der giver mulighed for at drøfte og diskutere relevante emner. Skolebestyrelsen skal være en kritisk men konstruktiv enhed, der sikrer, at skolens ledelse arbejder i overensstemmelse med skolens målsætning og værdigrundlag. Skolebestyrelsen skal være forældrenes og elevernes repræsentant overfor skolens ledelse og i høj grad overfor kommunens forvaltning og politikere, der bør have et kritisk modspil. Jeg er kommunikationskonsulent i et pr-bureau og underviser ved siden af i strategisk kommunikation. Jeg har erfaring fra Forbrugerstyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er statskundskabsuddannet og har en master i medie og kommunikation. Min ældste datter, Josephine, begynder i tredje efter sommerferien, samtidig begynder min mellemste datter, Mathilde, i nulte. Min yngste, Ida Sophie, begynder på Engelsborgskolen om tre år. Pia Lassen Jeg hedder Pia Lassen og er mor til Sascha i 7.b. Grunden til at jeg stiller op til skolebestyrelsen er, at det er vigtigt for mig at være med til sikre en god hverdag for mit barn og hendes kammerater. Jeg synes, at den afgående skolebestyrelsen har ydet en stor og vigtig indsats, og jeg vil gerne være med til at videreføre de mange gode initiativer samt igangsætte nye efter behov. Som mor til et barn i 7. klasse ønsker jeg især at beskæftige mig med de spørgsmål, der vedrører eleverne i de større klasser. Jeg har tidligere været kontaktforælder i min datters klasse og var blandt andet med til at introducere tanken om kammeratskabsgrupper i de mindre klasser. Nu, hvor min datter og hendes kammerater er blevet store og mere selvstændige, har jeg lyst til at flytte mit fokus til de mere overordnede rammer for skolens virke og være med til at skabe gode rammer for alle vores børns skolegang. Dette mener jeg bedst gøres via arbejdet i skolebestyrelsen. Når jeg skriver alle vores børn, mener jeg det meget bogstaveligt. Især samarbejdet mellem skole og hjem har mit fokus, da det er min oplevelse at dette er af stor betydning for det enkelte barns trivsel og faglige udvikling. Jeg mener, at det er meget vigtigt at skolen har fokus på såvel faglighed som det sociale liv. Udover at sikre et godt læringsmiljø og dermed også det bedst mulige faglige fundament hos den enkelte elev, bør Engelskborgskolen også stå for rummelighed og plads til forskellighed. Dette kræver både prioritering af ressourcer og en bevidst holdningstagen, og dette vil jeg arbejde for. Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er 38 år og uddannet cand.scient.soc. i offentlig forvaltning, samfundsfag og internationale forhold. Min vigtigste egenskab i forhold til arbejdet i skolebestyrelsen er dog mit engagement som forælder samt min glæde ved at være en del af vores børns og unges hverdag. Som den eneste forælder på hele skolen mødte jeg f.eks. op til Åbent Skolebestyrelsesmøde i april. Jeg stiller ikke op til skolebestyrelsen fordi det bør man som forælder, men fordi jeg faktisk brænder for at gøre en forskel.

7 Ulla Bergen Profil: Jeg har været forælder på Engelsborgskolen siden 2003, hvor vi som tilflyttere fra Nørrebro satte vores ældste datter i en af skolens fjerdeklasser. Hun gik ud af 9. klasse for to år siden, men vores to yngre børn er p.t. elever i indskolingen og på mellemtrinet. Min egen opvækst foregik i Sorø, siden har jeg boet mange år i København, er uddannet cand.mag. i historie og amerikanske studier og arbejder i dag med at udvikle læringsforløb i virtuelle universer til nogle af de største virksomheder i Danmark. Hvorfor kandidat? Jeg søger ind i skolebestyrelsen på grund af lyst og interesse. Jeg vil gerne sætte tid af til at forholde mig til livet og udfordringerne på skolen for elever og lærere og være med til at fastholde og styrke skolen som en spændende og attraktiv folkeskole for både de små, de lidt større og ikke mindst de store børn. Jeg forventer som bestyrelsesmedlem at beskæftige mig med skolen både på et konkret, sagligt plan fra opgave til opgave men også ud fra et helikopterperspektiv.

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

formand Valg til formand

formand Valg til formand formand Valg til formand Anders Balle Født 20. april 1950 Uddannet lærer 1972 Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep. Formand for lærerne i Ringkøbing Amt Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989 Skoleleder

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere