JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT"

Transkript

1 JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

2 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT PROJEKTNR. P A-1 DOKUMENTNR. 1 VERSION a UDGIVELSESDATO 12. januar UDARBEJDET caro, limo KONTROLLERET hesa GODKENDT caro

3 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 5 INDHOLD 1 Baggrund for CSR-tjek 7 2 Menneskerettigheder 9 3 Arbejdstagerrettigheder 10 4 Miljø 13 5 Antikorruption 15 6 Beregning af CO2-aftryk 16 7 Sammenfatning af målsætninger 18

4 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 7 1 Baggrund for CSR-tjek Nærværende rapport bygger på interview med Kim Elfving, Søren Hansen, Jens Karlsen, den 21. december 2011 og på en analyse af data leveret af Midtsjællands Byggeservice. COWIs CSR-tjek følger de 10 principper i Global Compact. CSR-tjekket danner grundlag for udarbejdelsen af en CSR-profil, som i enkel form fortæller, hvad Midtsjællands Byggeservice aktivt gør i forhold til de 10 principper i Global Compact. Midtsjællands Byggeservice vil med profilen vise omverdenen, hvilken indsats virksomheden allerede gør i forhold til at arbejde med social ansvarlighed. Samtidig vil virksomheden gerne sætte sig nye mål for på den måde at skærpe fokus yderligere i forhold til CSR og sikre løbende forbedringer. Global Compact grupperer sig i kategorierne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som knytter an til nedenstående 10 principper: Menneskerettigheder Princip 1 - Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. Princip 2 - Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Princip 3 - Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagernes ret til kollektive forhandlinger Princip 4 - Virksomheden bør støtte en afskaffelse af alle former for tvangsarbejde Princip 5 - Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde

5 8 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE Princip 6 - Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø Princip 7 - Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer Princip 8 - Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed Princip 9 - Virksomheden bør tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Antikorruption Princip 10 - Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning

6 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 9 2 Menneskerettigheder Global Compacts principper om menneskerettigheder hænger i en dansk sammenhæng primært sammen med leverandørleddet. Midtsjællands Byggeservice køber hovedparten af sine produkter gennem større kæder, som ifølge virksomheden er certificerede 1. Det tømmer og hårdt træ, som virksomheden anvender, er certificeret. Eksotisk træ købes gennem store autoriserede kæder, hvor træet er mærket. Flere af leverandørerne har selv CSR-profiler, hvori deres egne krav tydeligt er defineret. Virksomhedens underleverandører af vinduer og døre er ISO-certificeret 2. Tegl og eternit kommer fra underleverandøren, som er ISO certificeret. Virksomheden køber sine solcelle-anlæg gennem leverandør med klar CSR-profil 3. Midtsjællands Byggeservice vil fremover efterspørge certificeret træ - også på fyr og gran. Virksomheden vil fremover tilstræbe, at alle leverandører er ISOcertificerede og have fokus på bevidst at tjekke op på om leverandører - af selv mindre dele - er certificerede. 1 Her er tale om primært tre kæder Optimera, Bygma og XL-Byg 2 Leverandørerne er Ideal Combi fra Thy, Protec og Rationel og Velfac 3 Gaia Solar

7 10 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 3 Arbejdstagerrettigheder Global Compacts principper om arbejdstagerrettigheder hænger i en dansk sammenhæng primært sammen med mangfoldighed, fri ret til organisering, varetagelse af fysisk og psykisk arbejdsmiljø Mangfoldighed Midtsjællands Byggeservice arbejder med en mangfoldig tilgang til rekruttering og medarbejdersammensætning - dvs. der rekrutteres efter medarbejdere, som ønsker at bidrage og arbejde under ansvar, mens alder, køn, etnicitet, nedsat funktionalitet eller en plettet straffeattest ikke spiller nogen rolle for muligheden for ansættelse. Virksomheden, der i øjeblikket har en medarbejderstab på 40, har succes med at fastholde mange af sine medarbejdere i en længere årrække. I tømrergruppen har halvdelen af medarbejderne været ansat i virksomheden i mere end ti år. Midtsjællands Byggeservice har en seniorpolitik, så ældre medarbejdere kan arbejde på nedsat tid efter individuel aftale med virksomheden Organisering Midtsjællands Byggeservice er en del af overenskomsten. Alle medarbejdere får løn efter overenskomsten, og virksomheden ansætter udelukkende organiseret arbejdskraft Mulighed for uddannelse Virksomheden deltager i en række lokalt forankrede netværksgrupper, som med jævne mellemrum afholder kurser. Både ledere og medarbejdere sendes af sted til disse kurser. Øvrig uddannelse foregår primært via sidemandsoplæring Ansvar for uddannelse af lærlinge Virksomheden bidrager til uddannelse af lærlinge. I øjeblikket er der 6-7 lærlinge ansat. Generelt tilstræbes det at fastholde 50 pct. af de færdiguddannede lærlinge.

8 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 11 Af de lærlinge, som vælger at forlade virksomheden efter endt uddannelse, vender en del tilbage efter en årrække Information fra ledelse til medarbejdere Information fra ledelse til medarbejdere finder sted gennem linjen fra ledelsen til den ansvarlige for teamet på de enkelte byggepladser. Teamledere giver relevante informationer videre. Der afholdes planlægningsmøder med de ansvarlige teamledere hver 14. dag. Desuden orienteres medarbejderne om nyt via et månedligt nyhedsbrev og en aktivitetsplan, som hænger på kontoret i Ringsted, over alle igangværende projekter 14 dage ud i fremtiden. Der er udarbejdet en APV for det fysiske arbejdsmiljø, hvor alle ansatte er blevet spurgt og har udfyldt et spørgeskema Psykisk arbejdsmiljø Virksomhedens medarbejdere arbejder i teams, der i høj grad er selvstyrende, da de arbejder på mange forskellige byggepladser. Der er en sikkerhedsrepræsentant i organisationen. Virksomheden har en medarbejderhåndbog og en medarbejderpolitik. Der er ingen APV for det psykiske arbejdsmiljø. Stress opfattes ikke som et udtalt problem. Der bliver løbende holdt øje med fordeling af opgaver, så belastningen er jævn. Virksomheden har en sundhedsforsikring. Der bliver fulgt op på sygefravær gennem samtale med den sygemeldte. Midtsjællands Byggeservice lægger vægt på tryghed i ansættelsen og på muligheden for kompetenceudvikling. Virksomheden udvider med f.eks. solceller pga. kundeefterspørgsel, og fordi det giver medarbejderne yderligere kompetence at arbejde med ny teknologi. Det er en målsætning for Midtsjællands Byggeservice at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i løbet af foråret 2012 med henblik på at tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø Sikkerhed på arbejdspladsen Midtsjællands Byggeservice arbejder systematisk med sikkerhed på arbejdspladsen. Virksomheden har en sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhed er en central del af svendenes og lærlingenes uddannelse. Der lægges vægt på efteruddannelse på området f.eks. i stilladsopbygning. Alle lærlinge gennemgår et førstehjælpskursus. Sikkerhed betragtes som en del af opgaveløsningen, og sikkerheden drøftes i forbindelse med planlægning af den enkelte opgave. Virksomheden kontakter Arbejdstilsynet, hvis der hersker usikkerhed om, hvordan en opgave kan løses forsvarligt. I forbindelse med ledelsens tilsyn med byggepladserne er sikkerhed centralt. Er sikkerheden ikke i orden, bliver det påpeget med det samme. Svenden har ansvar et for, at sikkerheden er i orden.

9 12 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE Midtsjællands Byggeservice har en politik om nul alkohol i arbejdstiden. Medarbejderne må ikke ryge på arbejdspladsen. Midtsjællands Byggeservice har en målsætning om i løbet af 2012 at udarbejde en sikkerhedshåndbog til alle medarbejdere.

10 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 13 4 Miljø Global Compacts principper om miljø hænger primært sammen med reduktion af forbrug af fossile brændstoffer, valg af produkter, håndtering af affald og bidrag til spredning af energirigtige teknologier Forbrug af vand, el og varme Midtsjællands Byggeservice arbejder med at reducere forbruget af el, vand og varme. Virksomheden er i gang med at skifte til LED-belysning på byggepladser og på kontoret. Der bruges genopladelige og genanvendelige batterier til værktøj. Virksomhedens kontor er godt isoleret, og der køres med nat- og weekendsænkning på varmen. Generelt har virksomheden et lavt vandforbrug, og kontorets toilet er et lavskylstoilet. Al belysning skal være LED indenfor 2-3 år. Solceller skal dække hele kontorets elforbrug inden udgangen af Forbrug af brændstof Midtsjællands Byggeservice har fokus på at reducere forbruget af brændstof ved løbende at skifte benzindrevne biler ud med dieseldrevne biler, som kører langt på literen. Desuden arbejder virksomheden med at reducere brændstofforbruget gennem god planlægning af opgaverne. Endelig vil Midtsjællands Byggeservice nedbringe forbruget af fossile brændstoffer gennem en øget brug af el-biler. Dette skal bl.a. ske ved udelukkende, at køre i el-biler til opgaver i nærmiljøet. I løbet af en periode på 3-4 år vil virksomheden have udskiftet 25 pct. af bilparken til elbiler Valg af produkter Midtsjællands Byggeservice lægger vægt på konsekvent at indkøbe de mindst farlige produkter.

11 14 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE Denne indkøbsstrategi skal skrives ind i sikkerhedshåndbogen, så det står klart for alle medarbejdere i virksomheden Håndtering af affald Midtsjællands Byggeservice håndterer alt affald i henhold til de kommunale regler. Det indebærer, at alt affald sorteres og køres på genbrugspladsen. Desuden har virksomheden en aftale med en ekstern leverandør til afhentning af affald fra kontoret Klima Midtsjællands Byggeservice rådgiver i klimavenlige energiløsninger - herunder rådgivning om solceller og lavenergivinduer. Desuden udarbejder virksomheden energiberegninger for sine kunder med fokus på energioptimering. Energirigtige løsninger er således en væsentlig - og stadig stigende - del af virksomhedens portefølje i forhold til både produkter og rådgivning.

12 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 15 5 Antikorruption I en dansk sammenhæng omhandler princippet om anti-korruption i Global Compact primært sort arbejde. Midtsjællands Byggeservice har en klar holdning til sort arbejde - det er fyringsgrund, hvis en medarbejder tages i at udføre sort arbejde i virksomhedens navn. Virksomheden sikrer sig, at medarbejderne ikke udfører sort arbejde i virksomhedens navn ved at forbyde medarbejderne at anvende virksomhedens biler uden for arbejdstiden. Det står i personalepolitikken, at bilerne ikke må anvendes i fritiden, og at det er fyringsgrund, hvis de bliver anvendt. Midtsjællands Byggeservice vil kontinuerligt have fokus på at formidle sin klare holdning til sort arbejde til medarbejderstaben og dermed forebygge, at virksomhedens biler bliver anvendt til sort arbejde.

13 16 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 6 Beregning af CO2-aftryk Som det fremgår af figuren nedenfor fylder transport mest i virksomhedens CO2- udledning med 94 pct. af den samlede udledning. Dette er forventeligt, da virksomheden lever af at køre mellem kunder. Det betyder, at ambitionen om at udskifte 25 pct. af bilparken til elbiler inden for en periode på 3-4 år (jf. afsnit 4), giver god mening i forhold til at nedbringe den samlede påvirkning af klimaet. Desuden vil det have betydning for påvirkningen, at virksomheden løbende udskifter sine biler til biler i energiklasse A eller B, der kører km pr. liter. Endelig vil bedre planlægning af kørselsmønstret i forhold til løsning af opgaverne, som er et mål for virksomheden, også have en positiv indvirkning på Midtsjællands Byggeservices forbrug af ressourcer. CO2 udledning fra Midtsjællands Byggeservice 3% 3% 63% 31% Elforbrug Fjernvarme Benzin Diesel Kilde: Midtsjællands Byggeservice

14 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 17 I tabellen nedenfor ses Midtsjællands Byggeservices totale CO2-udledning og fordelingen på de fire hovedkilder. Her ses igen, at transport (benzin og diesel) er hovedkilden i forhold til CO2-udledning. Beregning af Midtsjællands Byggeservices totale CO2-udledning CO2 emission i 2011 ton Elforbrug 3,25 Fjernvarme 3,05 Benzin 31,05 Diesel 64,61 Total 98,91 Kilde: Midtsjællands Byggeservice

15 18 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE 7 Sammenfatning af målsætninger COWI har med sit CSR-tjek gennemgået Midtsjællands Byggeservices forretning i forhold til de ti principper i Global Compact. Som beskrevet ovenfor arbejder virksomheden løbende med at efterleve principperne i Global Compact. Midtsjællands Byggeservice har i forbindelse med CSR-tjekket sat sig en række mål, som opsummeres nedenfor. Gennem arbejdet med målene forventer virksomheden fortsat at kunne holde fokus på at leve op til principperne i Global Compact Menneskerettigheder Midtsjællands Byggeservice vil fremover efterspørge certificeret træ - også på fyr og gran. Virksomheden vil fremover tilstræbe, at alle leverandører er ISOcertificerede og have fokus på bevidst at tjekke op på om leverandører - af selv mindre dele - er certificerede Arbejdstagerrettigheder Det er en målsætning for Midtsjællands Byggeservice at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i løbet af foråret 2012 med henblik på at tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø. Midtsjællands Byggeservice har en målsætning om i løbet af 2012 at udarbejde en sikkerhedshåndbog til alle medarbejdere Miljø Al belysning skal være LED indenfor 2-3 år. Solceller skal dække hele kontorets elforbrug inden udgangen af I løbet af en periode på 3-4 år vil virksomheden have udskiftet 25 pct. af bilparken til elbiler. Denne indkøbsstrategi skal skrives ind i sikkerhedshåndbogen, så det står klart for alle medarbejdere i virksomheden.

16 CSR-PROFIL FOR MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE Antikorruption Midtsjællands Byggeservice vil kontinuerligt have fokus på at formidle sin klare holdning til sort arbejde til medarbejderstaben og dermed forebygge, at virksomhedens biler bliver anvendt til sort arbejde.

17 ADRESSE Parallelvej Kgs. Lyngby TELEFON FAX WWW cowi.dk

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010

Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 Ansvarlighedsrapport Siteimprove COP 2010 1 Forord Forord Om Siteimprove CSR Vision Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Klima og miljø Antikorruption Forankring 3 4 5 6 8 11 14 15 Informationssøgning

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact Danske Spil A/S COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring Jeg vil hermed bekræfte, at Danske Spil fortsat støtter Global Compacts 10 principper på de

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 0 1 Indhold 1. Danske Spils CSR-politik 2 2. KPI er for 2011 3 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 4. Samarbejde med behandlingsinstitutioner 4 5. Etablering af egen hjælpelinje til ludomaner

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere