TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TT1.0/TT2.0/TT3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TT1.0/TT2.0/TT3.0"

Transkript

1 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TT/TT/TT

2 TT/TT/TT Titanium TT konsollens knapper 2 Titanium TT Konsollens knapper 3

3 TT/TT/TT Titanium TT Konsollens knapper LCD Display 1 Kalorier 2 Programniveauer 3 Hjertefrekvens træningszoner 4 HRC & Alder 5 Tid 6 Hastighed 7 Hældningsniveau 8 Vægt/Distance 9 Informationsdisplay 4 5

4 TT/TT/TT Knap-funktion INSTANT INCLINE i-drive Bruges til at kontrollere programvalget og bekræftelse, forøge intensitetsniveauer og rulle gennem programvalget. Drej for at vælge information og tryk for at bekræfte. 0/5/10/15 - I quick start og manuelt program-tilstande, tryk på instant incline-knappen for at vælge det ønskede hældningsniveau. STOP SPEED For at stoppe træningen på et hvilket som helst tidspunkt. For at forøge og reducere hastigheden. Forøg programmernes intensitetsniveauer. Hastighedsknapperne findes på konsollen og på det højre styr INCLINE For at forøge eller reducere indstillingen af løbebåndets hældning. Hældningsniveauer er markeret som vist. Tryk en gang stopper programmet, og løbebåndets hastighed vil blive langsomt reduceret og stoppe. (for at starte igen, tryk på START). Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder løbebåndet stopper helt og viser en træningsoversigt. STOP-knappen kan også bruges til at returnere til den foregående menumulighed når der vælges programmer. Fan Tryk for at aktivere den indbyggede ventilator (Findes ikke TT-modellen). Værdien med en grøn cirkel er det nuværende hældningsniveau. Værdien med en rød cirkel er det indtastede hældningsniveau. INSTANT SPEED 6/10/14/18KM/T (2/5/8/11M/T) I quick start og manuelt program-tilstande, tryk på instant speedknappen for at vælge den ønskede hastighed. SAFETY KEY Denne maskine inkluderer en rød sikkerhedsnøgle, og løbebåndet fungerer ikke uden denne. Dens formål er straks at stoppe maskinen i et nødstilfælde. Klemmen på den anden ende af sikkerhedsnøglen skal altid være sluttet til brugeren under træningen, for at sørge for at maskinen straks stopper i et nødstilfælde USB Input Til at forbinde i-pod/i phone/i-pad. USB en oplader anordningen, men kan ikke sammenkobles. af. 6 7

5 TT/TT/TT Programmer USER PROFILES Programvalg Drej i-drive-knappen for at vælge det ønskede program Der findes 5 brugerprofiler. (MANUAL > P1 > P2 > P3 > P4 > P5 > P6 > RANDOM 1(BASIC) > RANDOM 2 (NORMAL) > RANDOM 3 (ADVANCED) > RANDOM 4 (HIGH LEVEL) > USER > H.R.C 60% > H.R.C 75% > HRC_THR BODY FAT) Vælg brugerprofil 1-5 Tryk på i-drive-knappen Vælg alder ved at dreje i-drive-knappen Tryk på i-drive-knappen for at bekræfte Tryk på knappen for at vælge alder Vælg vægt ved at dreje i-drive-knappen Tryk på i-drive-knappen Vælg køn M eller F ved at dreje i-drive-knappen Bemærk: Programlisten vil fortsætte med at rulle gennem listen indtil der trykkes på i-drive-knappen for at vælge programmet. Manual Tryk på i-drive-knappen Vælg vægt ved at dreje i-drive-knappen Det manuelle program lader brugeren indtaste de følgende parametre manuelt: Tryk på i-drive-knappen for at indtaste vægt Tid/Distance/Kalorier. Tryk på START-knappen for at gennemføre dataindtastningen Brug i-drive-knappen til at vælge tid og tryk for at bekræfte. Din profil bliver nu gemt indtil den ændres manuelt. Brug i-drive-knappen til at vælge kalorier og tryk for at bekræfte. Vi anbefaler at du gennemlæser din profil med jævne mellemrum, da dataene bliver anvendt til programmerne Body Fat og HRC. Tryk START når de ønskede felter er indtastet. QUICK START Tryk på START-knappen for straks at starte træningen. Hældning og hastighed kan justeres manuelt ved at bruge instant-knapperne, speed/incline-knapperne eller styr-kontrollerne. Brug i-drive-knappen til at vælge distance og tryk for at bekræfte. Bemærk: Alle 3 felter BEHØVER IKKE at blive indtastet. Hvis du kun ønsker at indtaste tid/ distance eller kalorier, skal du trykke start når du har indtastet de specifikke data og så efterlade de andre 2 på 0. TIME Mål-tidens standardværdi er 0:00-området 1:00-99:00 minutter. Distance Distancens standardværdi er 0. Området er 1,00-99,00 enheder i km (mil). 8 9

6 TT/TT/TT Vælg intensitetsniveauet ved at bruge i-drive-knappen og tryk for at bekræfte. P2 har et forudindstillet intensitetsniveau; området er Calories Indtast træningens varighed ved brug af i-drive-knappen og tryk for at bekræfte Kaloriens standardværdi er 0,00. Området er Under det manuelle program kan hældningen og hastigheden justeres ved at bruge instant speed og incline-tasterne og speed +/--knapperne og Incline +/-knapperne på konsollen og styrene. Under de forudindstillede programmer, kan hastigheden og hældningen for programmer 1-6 ikke justeres manuelt. Hældnings- og hastighedsprofilerne følger diagrammerne nedenfor. Intensitetsniveauer kan forudindstilles inden træningen starter, og vil afgøre det nødvendige indsatsniveau under træningsprogrammet. Preset program 1-6 PROGRAM P1 km Walk P2 har en forudindstillet træningstid på 30,00 minutter. Området er 20:00-99:00 minutter. Tryk på i-drive-knappen for at bekræfte træningen. Displayskærmen viser Ready Go og træningen begynder. Tiden tæller ned fra den forudindstillede tid. Distancen tæller op fra 0. PROGRAM P3 Hill run PROGRAM P4 interval PROGRAM P5 ROlling PROGRAM P6 weight loss P1 har et forudindstillet distancemål på 3,5 km. Vælg P1 ved at bruge i-drive-knappen. Vælg intensitetsniveauet ved at bruge i-drive-knappen og tryk for at bekræfte Tryk start for at begynde. Afstanden tæller ned fra 3,5 km. Programmet stopper når distancen er gennemført. PROGRAM RANDOM Der findes 4 tilfældige programmer hver enkelt har et anderledes intensitetsniveau. Random 1 Grundlæggende intensitet ideelt for begyndere. Random 2 Normal intensitet ideelt for let øvede brugere med et godt fitnessniveau. PROGRAM P2 hill climb P2 har en forudindstillet programprofil. Vælg P2 ved at bruge i-drive-knappen og tryk for at bekræfte. 10 Random 3 Avanceret intensitet ideelt for hyppige brugere med et godt fitnessniveau. Random 4 Tilfældig 4 Høj intensitet ideelt for brugere med høje fitnessniveauer. Hældningen og hastigheden er højere og hurtigere efterhånden som intensitetsniveauer stiger. Tid og distance kan indstilles med i-drive-knappen. Tiden tæller op med 0,00 minutter. 11

7 TT/TT/TT Distancen tæller op fra 0,00 km Tryk på i-drive-knappen og gentag dette for alle afsnit Hældningen er forudindstillet og bliver på 0 under træningen, medmindre den justeres manuelt. Tryk på i-drive-knappen i 3 sekunder for at gemme brugerprogrammets profil og afslut. Hastigheden og hældningen kan justeres manuelt med forudindstillet hastigheds- og hældningsknapperne eller +/- speed-knapperne og +/- incline- knapperne på konsollen og styrene. Brug i-drive-knappen til at vælge træningstid og tryk for at bekræfte Brug i-drive-knappen til at vælge træningsdistance og tryk for at bekræfte Brug i-drive-knappen til at vælge kalorier og tryk for at bekræfte Tryk på start for at starte træningen. BEMÆRK: Du kan trykke på start når du har indtastet tid eller distance. USER DEFINED program Brugerprogrammerne kan oprettes af brugeen, og de er fuldstændigt individuelle. Når dataene er blevet indtastet, og programmet er blevet oprettet, bliver de gemt og er klar til brug igen og igen. Drej i-drive-knappen for at vælge brugerprogrammer fra U1 til U4, og tryk derefter på i-driveknappen for at bekræfte. Brug i-drive-knappen til at vælge træningstid og tryk for at bekræfte Brug i-drive-knappen til at vælge træningsdistance og tryk for at bekræfte Brug i-drive-knappen til at vælge kalorier og tryk for at bekræfte Træningsprogrammer for hjertefrekvens BEMÆRK: for at kunne bruge disse programmer nøjagtigt, anbefaler vi at der bruges en polar- brystsele. Hvis systemet ikke modtager pulssignalet i 45 sekunder stopper den og angiver NO PULSE (ingen puls), tryk på STOP og kontroller hjetefrekvensselen. Dette HRC-program har 3 niveauer, 60 % af den maksimale hjertefrekvens, 75 % af den maksimale hjertefrekvens og den tilsigtede hjertefrekvens der indtastes manuelt af brugeren. Under træningen bliver slag per minut (BPM-puls) vist. Den tilsigtede BPM bliver vist som THR = input data. Hver 10. sekund forøger eller reducerer programmet hastigheden for at justere træningens intensitet for at matche brugerens HR med THR. Hvis den aktuelle puls er lavere end målværdien, bliver TOO LOW (for lav) vist på skærmen. Hvis den aktuelle puls er højere end den tilsigtede puls, bliver TOO HIGH (for høj) vist på skærmen. Hvis hastigheden konstant stiger 10 gange, stiger hældningen med 1 niveau. Hvis hastigheden konstant falder 10 gange, bliver hældningen reduceret med 1 niveau. Under programmet Heart Rate Training Zone kan hastigheden og hældningen justeres manuelt med hastigheds- og hældningstasterne. Tryk på START for at starte træningen. BEMÆRK: du kan trykke på START når du har indtastet alle de oplysninger der skal bruges. Alle detaljefelterne skal ikke indstilles. Sådan opretter du et brugerprogram: Brug i-drive-knappen til at vælge det ønskede brugerprograms profil U1 - U4 Tryk på i-drive-knappen for at bekræfte. Tryk på i-drive-knappen i 3 sekunder for at indtaste programmets oprettelsestilstand. Drej i-drive-knappen for at indstille hastigheden. Indstil hældningsniveauet med instant-knapperne eller +/- incline-tasterne på konsollen %, 75 % træningszoner for hjertefrekvens Brug i-drive-knappen for at vælge 60 % eller 75 %. De tilsigtede hjertefrekvensniveauer er baseret på en procentdel af den personlige maksimale hjertefrekvens, alder = Maksimal hjertefrekvens. Drej i-drive-knappen for at justere den ønskede træningstid området er 20:00-99:00 minutter, og tryk for at bekræfte. Skærmbilledet viser derefter den tilsigtede BPM, baseret på de brugerprofildata, der tidligere er blevet indtastet. Tryk på i-drive for at bekræfte den tilsigtede pulsværdi, hvorefter træningen starter. 13

8 TT/TT/TT Program for kropsfedt Thr (Target heart rate) Brug i-drive-knappen og vælg BODY FAT Tryk på i-drive for at bekræfte. Brug i-drive-knappen til at vælge THR Programmet bruger de personlige data (Køn/Højde/Vægt) fra den profil der anvendes (se afsnittet om brugerprofil) Drej i-drive-knappen for at vælge den ønskede træningstid området er 20:00-99:00 minutter, og tryk for at bekræfte. Du bedes placere begge hænder på pulssensorerne i 15 sekunder Drej i-drive-knappen for at vælge den tilsigtede HR standardværdien er 72 BPM Konsollen viser en udlæsning af Kropsfedt Efter værdien er blevet vist, tryk på STOP-knappen Tryk på i-drive for at bekræfte den tilsigtede hjertefrekvens BPM, hvorefter træningen starter. Heart Rate (Heart Rate Training Zone) display Description Forståelse af kropsfedt-dataene Kropsfedt-dataene bør anvendes som en guide til brugerens fysiske tilstand. De bør ikke bruges som den eneste målestok for sundhed og fitness, men som en god indikator af fremgang og almindelig sundhed. Bemærk at disse beregninger ikke tager højde for muskelmasse. Disse data egner sig ikke til gravide kvinder, børn og personer med mange muskler og personer, der har mistet muskler, efterhånden som de er blevet ældre. Hjertefrekvensens træningsprogram indeholder 4 forudindstillede zoner: Lav: 0-64 % af den maksimale hjertefrekvens Forskellige etniske grupper har forskellige kropsfedtforhold, og nedenstående data er muligvis ikke relevant for dig. Du bedes kontakte din læge for yderligere oplysninger om kropsfedt. Fedtbrænding: 65 %-74 % af den maksimale hjertefrekvens Aerobic: 75 %-84 % af den maksimale hjertefrekvens UNDER WEIGHT NORMAL WEIGHT OVER WEIGHT OBESE MINDRE END 18, Mere end 30 Høj: 85 % og over den maksimale hjertefrekvens Den maksimale hjertefrekvens udregnes ifølge: Maksimal hjertefrekvens = ALDER Eksempel: Hvis brugeren er 30 år gammel, er den maksimale HRC 190 (220-30). Når der trænes i HRC-træningstilstanden, hvis pulsens udlæsning er 120bpm, viser udlæsningen LAV LOW udregnet ifølge 120bpm/190(maks. HR) = 63 % 14 15

9 TT/TT/TT TT Løbebåndets programfunktion **Findes kun på TT løbebåndet** Titanium-løbebåndet TT er udstyret med en Bluetooth-modtager og kan forbindes til mange ios og Android-enheder. Du bedes se afsnittet UNDERSTØTTEDE ENHEDER for at tjekke din enheds kompatibilitet. Når Pafers-løbebåndets kontrol-app og run on earth-apps er downloadet fra APP lageret og installeret, kan brugerne overvåge deres træning. Apple-enhed Dette løbebånd har en i-pod/pad-forbindelsesledning via en USB port på computeren; brugeren kan placere i-pod/pad på løbebåndets computer og tilslutte direkte. Dette giver brugeren mulighed for at bruge enhedens funktioner under træningen, og i-pad bliver også opladet mens den er tilsluttet. Linjeparring via Bluetooth 1 Placer i-padden på holderen af løbebåndets computer. 2 Gå ind på Indstillinger på ipadden 3 Vælg Bluetooth, og ipadden vil detektere alle de Bluetooth-enheder der findes indenfor området. Lokaliser TT-løbebåndet og vælg linjeparring. *Hvis du af en eller anden årsag ikke kan genkende løbebåndets navn, bedes du kontakte dit lokale kontor for yderligere rådgivning*. *Bemærk venligst at enheden bliver opladet, men ikke sammenkoblet med løbebåndet*

10 TT/TT/TT 4 Du bedes vente et par sekunder indtil enhedens tilstand ændrer til tilsluttet, then og tjek derefter om Bluetooth-ikonet bliver vist på det øverste højre hjørne af enheden Hvis den er korrekt tilsluttet lyser den hvidt, ellers forbliver den grå. 5 Efter Bluetooth er tilsluttet korrekt i 10 sekunder, ændres symbolet for den mobile enheds løbebåndets konsolskærm, og tilslutningsstatus i det nederste højre hjørne af konsollen bipper for at bekræfte forbindelsen. 8N år du har brugt APP en, skal du lukke programmet helt. Tryk to gange på HOME knappen på ipadden, luk den fornyligt brugte APP i baggrunden (som vist på figuren nedenfor). Gå derefter tilbage til ipad Indstillingssiden for at lukke Bluetooth-funktionen. Løbebåndet bipper efter omkring 5-10 sekunder, og vender tilbage til den almindelige LCD-skærm. 6 Når Bluetooth er tilsluttet, tryk på HOME -knappen på ipad og åbn Pafers -løbebåndets APP, der er downloaded fra itunes Store Android enhed Tilslut Android-tabletten til Play Store, søg efter Pafers og download den relevante APP med løbebåndsfunktionen til din enhed, for eksempel Run On Earth. Andre APPs, der ikke er designet for løbebåndet bliver ikke forbundet med denne løbebåndskonsol. 7 Når APP er åbnet, bliver løbebåndet og softwaren linjeparret. Når de er tilsluttet korrekt, bliver APP funktionsskærmen låst op, og du kan bruge alle tilstandene på APP-grænsefladen til at styre løbebåndet

11 TT/TT/TT Linjeparring via Bluetooth 1 Placer tabletten på holderen af løbebåndets konsol. 5 Du bedes vente et par sekunder indtil enhedens tilstand ændrer til tilsluttet, og tjek derefter om Bluetooth-ikonet bliver vist på det øverste højre hjørne af enheden. Hvis den er korrekt tilsluttet lyser den hvidt, ellers forbliver den grå. 2 Indtast tablettens Indstillinger og åbn Bluetooth-funktionen. 6 Efter Bluetooth er tilsluttet korrekt i 10 sekunder, ændrer symbolet for den mobile enheds tilslutningsstatus på det nederste højre hjørne bipper for at bekræfte forbindelsen. af løbebåndets konsolskærm, og konsollen 7 Når du er færdig med at bruge APP en skal du lukke den helt, og du bedes lukke den APP der bruges i baggrunden. Gå derefter tilbage til Indstillingssiden for Android tabletten for at lukke Bluetooth-funktionen. Computeren bipper efter omkring 10 sekunder, og vender derefter tilbage til den almindelige LCD-funktion. ANMÆRKNINGER 3 Tryk på HOME -sidens knap for at gå til skrivebordet, og åbn den relaterede Pafers APP, der blev downloadet fra Play Store. 4 Når APP en er åben, detekterer løbebåndet den. Den tilsluttende funktionsside åbner i APP en, tryk Connect, hvorefter Android-enheden detekterer alle Bluetooth-enheder indenfor området. Lokaliser TT-løbebåndet og vælg linjeparring. *Hvis du af en eller anden årsag ikke kan genkende løbebåndets navn, bedes du kontakte dit lokale kontor for yderligere rådgivning*. Efter linjeparringen er gennemført, bedes du starte løbebåndets APP indenfor 2 minutter. Hvis App ikke startes indenfor 2 minutter, eller afstanden mellem tabletten og løbebåndet er mere end 2 meter, bliver forbindelsen automatisk afbrudt. For at genoptage enhedernes funktion, skal de linjeparres igen. Betjeningen og funktionen af hver enkelt APP er anderledes, og du bedes kontakte forhandleren eller besøge Pafers website for APP-instruktioner, for en introduktion over anmærkninger og funktioner. APP ændrer ikke automatisk de metriske/engelske måleenheder, når enheden mellem APP og konsollen er anderledes, bedes du skifte enheden i APP. Softwaren bliver opdateret, eller en ny APP bliver lanceret på en ikke fastsat tidsplan (Se APP store) APP en indeholder de funktioner der er beskrevet i dette dokument, og vi foreslår at brugerne bruger 3G eller et Wi-Fi-netværk for helt at kunne nyde alle funktionerne. FITNESS MANAGEMENT Registrer din personlige konto i APP en og tilmeld dig, hvorefter du kan notere og gennemlæse dine fitness-data for hver træningssession

12 TT/TT/TT Fejlsøgning Når du bruger APP en, kan du bruge baggrundsprogrammer som for eksempel musik, billeder og andre Apps. Du bør forsøge at undgå at åbne for mange programmer, da det kan forårsage at forbindelsen bliver afbrudt på grund af ressourceallokering og selvbeskyttelse af enheden. Hvis forbindelsen bliver afbrudt, starter løbebåndet beskyttelsesfunktionen, og computeren bipper konstant. Computeren stopper også, og maskinen går i stå for at sikre brugerens sikkerhed. 2 Gå ind i Android Settings-programmet, find løbebåndets Bluetooth-navn og tryk på cancel matching. ios (apple) Enheden reagerer ikke 1 Dobbeltklik på HOME-knappen på enheden og slet alle APPs i den midlertidige hukommelse (inklusive Pafers APP). 2 Gå ind i Settings-programmet, tryk på på den højre side af Bluetooth-enhedens navn og vælg Yes (ja) for at glemme denne enhed. 3 Luk Bluetooth-funktionen og slå løbebåndet fra. 4 Tænd løbebåndet efter 10 sekunder. 5 Gå ind i enhedens Settings-program, åbn Bluetooth-funktionen, søg efter løbebåndenhedens navn og foretag linjeparringen igen. 6 Når linjeparringen er foretaget korrekt, genstart Pafers APP en. Hvis dette ikke løser problemet, tjek om Bluetooth-enheden er linjeparret korrekt til dette løbebånd. Hvis dette er tilfældet, skal enheden slukkes midlertidigt, da enheden kan have brudt sammen eller blevet udsat for trådløsinterferens. 3 Luk Bluetooth-funktionen og slå løbebåndet fra. 4 Tænd løbebåndet efter 10 sekunder. 5 Gå ind i Android-tablettens Settings-program, åbn Bluetooth-funktionen, søg efter løbebåndenhedens navn og foretag linjeparring igen. Android enheden reagerer ikke 1 Søg, download og installer Advanced Task Killer i Google play store. Åbn Advanced Task Killer, vælg alle APP er (inklusive Pafers APP), og tryk derefter på Kill selected App Når parringen er lykkedes, bedes du gå tilbage til skrivebordet og genstarte Pafers APP. 7 Hvis dette ikke løser problemet, tjek om Bluetooth-enheden er linjeparret korrekt til dette løbebånd. Hvis dette er tilfældet, skal enheden slukkes midlertidigt, da enheden kan have brudt sammen eller blevet udsat for trådløs interferens 23

13 TT/TT/TT Understøttede enheder. Silicium advarselsfunktion ipod touch (4th generation) Hvis konsollen viser det følgende symbol, har løbebåndet brug for at blive smurt. Standard smøringsperiode er 300 km. Siliciumolie skal tilsættes mellem løbebåndet og dækket. For at forlade denne menu, skal du bare trykke på i-drive-knappen. Meddelelsen bliver vist indtil maskinen er blevet smurt, og ipod touch (3rd generation) Efter smøringen, tryk på speed +/- -knapperne i 5 sekunder for at genindstille systemet. IOS DEVICES iphone 5 iphone 4S iphone 4 ipad Mini ipad ipad 2 Android enheder ASUS Nexus 7 Samsung Galaxy Note 2 Samsung S4 For andre ios eller Android-enheder der ikke er angivet, kan APP en nogen gange stadig installeres og bruges. På grund af de forskellige skærmstørrelser, kan billedforholdet og opløsningen imidlertid blive vist ufuldstændigt. De ovenfor angivne modeller kan være kalibreret, og alle opdateringer bliver opgivet på pafers website. Kræver IOS version eller over, Android til 4,0 eller over. M/T-KM/T Konvertering Start løbebåndet, gå ind i brugerprofilens indstillingstilstand, og når du er i brugervægtens indstillingstilstand, tryk og hold i-drive-knappen nede i 10 sekunder for at gå ind i Imperial/Metricindstillingstilstanden. Skærmen viser den nuværende enhed som ML = imperial measurements, KM = Metric measurements. Tryk på speed +/- -tasten for at ændre enheden. Tryk på i-drive-knappen for at bekræfte. Strømbesparelse Dette produkt er produceret i overensstemmelse med Erp-bestemmelserne og er udstyret med en strømbesparelsestilstand, som bliver aktiveret hvis løbebåndet er uaktivt i en periode på 4 minutter. For at genstarte løbebåndet, skal du bare fjerne og sætte sikkerhedsnøglen fast igen

14 TT/TT/TT Programprofiler P1 Walk p1-p6 program profilskema Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 26 HASTIGHEDS- OG SÆNDRINGER

15 TT/TT/TT Programprofiler P2 hill climb p1-p6 program profilskema Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 28 HASTIGHEDS- OG SÆNDRINGER

16 TT/TT/TT Programprofiler P3 hill run p1-p6 program profilskema Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 30 HASTIGHEDS- OG SÆNDRINGER

17 TT/TT/TT Programprofiler P4 interval p1-p6 program profilskema Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 32 KUN HASTIGHEDSÆNDRINGER

18 TT/TT/TT Programprofiler P5 rolling p1-p6 program profilskema Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 34 KUN HASTIGHEDSÆNDRINGER

19 /productsupport

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

VG 40 Computer vejledning

VG 40 Computer vejledning VG 40 Computer vejledning COMPUTER INSTRUKTION Knappernes funktioner TIME Display Viser minutter og sekunder SPEED Display Viser km. i timen (km/t) eller miles i timen (m/t) RPM Display Omdrejninger i

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro Opstart Når computeren tændes, vil den bippe 3 gange, mens alle LCD-lamper blinker. NB: Når der ikke modtages noget signal eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 DA TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod uret

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Brugervejledning ERX 300

Brugervejledning ERX 300 Brugervejledning ERX 300 1 Vejledning: Når strømforsyningen er sat i, tænd for strømmen, og displayet starter op og giver en lang biip -lyd. Står den i hvile mode, tryk på RESET tasten for at komme i gang.

Læs mere

SHFT Brugervejledning

SHFT Brugervejledning SHFT-1 SHFT Brugervejledning Start Udpakning af SHFT Android SHFT pakken indeholder to Pods, en USB oplader og en brystrem. Se beskrivelsen neden under for information om placering af Pods og brug af SHFT.

Læs mere

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER R70 Romaskine R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER Menu Bar 1. STOP = STOP status 2. MANUAL = Modstand 1~16 3. PROGRAM = P1~P12 4. WATT (W) = Ydelse 5. BRUGER PROGRAM = U1~U4 profiler 6. H.R.C. = 55% 75%

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth.

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth. DANSK 1 (A.L.T.) Funktionstaster MODE = Funktion NE/RE/- = Næste/nulstil/minus ST/SP/+ = Start/stop/plus EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth Indhold Afsnit Side Funktioner... 3 Symboler... 3 Opsætning/app...

Læs mere

Smart Access Driftsprocedure

Smart Access Driftsprocedure Smart Access Driftsprocedure A. Forudsætning... 2 1. Smartphonekompatibilitet... 2 2. Kabelvalg... 2 a. Apple-enheder (iphone 4/4S)... 2 b. Android-enheder med MHL-stik... 2 c. Android-enheder med mikro-hdmi-stik...

Læs mere

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 Vigtig information: A. Tilslut strømforsyningen, bagerst nederst, på cyklen, herefter lyder en biip lyd, og computeren er klar i Manuel mode. B. Valg af program og indstillinger.

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~ TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide ~ Side 1 ~ VIGTIG INFORMATION! Læs guiden grundigt før du bruger denne enhed, især sikkerhedsforskrifterne, og behold denne guide til fremtidigt brug.

Læs mere

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel Brugermanual EveresT Motionscykel Titan EveresT Motionscykel Dette product er designet, produceret, testet og certificeret for udvidet fitnesstræning. Kære Kunde, Tak fordi du har valgt denne motionscykel.

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Bruger Manual. www.ingenium.cc MEGAMAN

Bruger Manual. www.ingenium.cc MEGAMAN Bruger Manual www.ingenium.cc MEGAMAN For at kunne styre dine INGENIUM BLU LED lamper/ armaturer skal du først koble dem til din smart enhed. Se detaljer under Automatisk kobling. Montering Generelt Smart

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klienter 09. marts 2015 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Installation af Android klient

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Version 1.0 Dansk. Brugervejledning. App

Version 1.0 Dansk. Brugervejledning. App Version 1.0 Dansk Brugervejledning App Tak fordi De valgte et eller flere Logger produkter og tilhørende Logger/Lifesense App. For at få den bedste oplevelse med Logger systemet, bedes De venligst læse

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen 15. marts 2016 Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Hvad kan man anvende Instagram til?... 2 2. Sådan oprettes en profil på Instagram... 2 3. Valg af brugernavn... 2 4. Valg af profilnavn...

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

FitLight Brugsanvisning. Version 1.95

FitLight Brugsanvisning. Version 1.95 FitLight Brugsanvisning Version 1.95 1. Opladning, opbevaring og transport 2. Opsætning af systemet 3. Afvikling af tilfældig sekvens 4. Programmering af sekvens 5. Afvikling af programmeret sekvens 6.

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

Kvik guide: GT-Command Mobile

Kvik guide: GT-Command Mobile GamesOnTrack A/S, Uhresoevej 35, DK 7500 Holstebro, Denmark, www.gamesontrack.com Tel: +45 3070 3777, email: nb@gamesontrack.com, CVR and VAT number: DK 3105 3013 Kvik guide: GT-Command Mobile I version

Læs mere

Brugsanvisning til itag

Brugsanvisning til itag Brugsanvisning til itag Tak fordi du har valgt den smarte nøglefinder, itag, der anvender Bluetooth-teknologi. itag er et lavenergiprodukt, der er baseret på den nyeste Bluetooth 4.0 version. Den kan fastgøres

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND Touch -APPLIKATIONEN Vi anbefaler, at du spiller BEYOND: Two Souls med din trådløse DUALSHOCK 3- controller for at få den fulde oplevelse af spillet.

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klient 1. maj 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Installation af klient...

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Apotekets app Medicinhusker. Guide - version 2

Apotekets app Medicinhusker. Guide - version 2 Apotekets app Medicinhusker Guide - version 2 1 Om Medicinhusker App en kan hentes gratis til iphone og ipad i App Store og til Android smartphones i Google Play Butik. Det kræver ikke internetforbindelse

Læs mere

Gør mere. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-router. Model R8000

Gør mere. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-router. Model R8000 Gør mere Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-router Model R8000 Navn og adgangskode til WiFi-netværk Det forhåndstildelte WiFi-netværksnavn (SSID) og adgangskode (netværksnøgle) er unikke for din router,

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Opsætning af min iphone/ipad, til styring af min Hypervibe vibrations maskine.

Opsætning af min iphone/ipad, til styring af min Hypervibe vibrations maskine. Opsætning af min iphone/ipad, til styring af min Hypervibe vibrations maskine. Tillykke med din HyperVibe viberations maskine, vi håber du får glæde af den mange år fremover. Denne nye maskine har et revolutionerende

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI QUICK GUIDE Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på ipad... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 AirPlay... 16 FAQ... 18 Kontaktinformation... 20 VELKOMMEN TIL

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen):

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): Bruger Vejledning Vektor300 TREADMILL MODEL NUMBER: Vektor300 Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): 2 Forholdsregler Venligst påsæt din kvittering på denne side. Skriv gerne

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

T5.2 Løbebånd. reebokfitness.info. Brugermanual

T5.2 Løbebånd. reebokfitness.info. Brugermanual T5.2 Løbebånd reebokfitness.info Brugermanual Velkommen til Reebok Fitness Tak, fordi du har valgt Reebok. Inden du går i gang, bedes du læse disse instruktioner grundigt igennem. Hvis du har nogen problemer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Opsætning af e-mail på Android. Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Telefon 70 300 600 altibox.dk info@altibox.

BRUGERVEJLEDNING. Opsætning af e-mail på Android. Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Telefon 70 300 600 altibox.dk info@altibox. BRUGERVEJLEDNING Opsætning af e-mail på Android Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Telefon 70 300 600 altibox.dk info@altibox.dk 1 KONTOTYPER TIL E-MAIL Hos Altibox kan du vælge to forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL M400

BRUGERVEJLEDNING TIL M400 BRUGERVEJLEDNING TIL M400 INDHOLD Indhold 2 Introduktion 10 M400 10 H7 pulsmåler 10 USB-kabel 11 Appen Polar Flow 11 Polar FlowSync Software 11 Webservicen Polar Flow 11 Kom i gang 12 Opsæt din M400 12

Læs mere

vívo-serien Welness-armbånd

vívo-serien Welness-armbånd vívo-serien Welness-armbånd Wellness-armbånd Du behøver ikke at være en topatlet for at forbedre din form med Garmin. Vores wellness-armbånd fortæller dig, hvornår det er tid til at bevæge sig, så du kan

Læs mere

Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd :24

Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd :24 9001 154 707 Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd 1 29.10.15 14:24 Home Connect. En app til det hele. Home Connect er den første app, som kan vaske, vaske op, bage,

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...10 Android...18 PC Sådan installerer du Chili Security på PC 1) Du modtager en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Sikkerhedspakke (Chili Security) TIL PC, MAC OG ANDROID FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...10 Android...18 PC Sådan installerer du Chili Security på PC 1) Du modtager en

Læs mere

Brugsanvisning til ReSound apps

Brugsanvisning til ReSound apps Brugsanvisning til ReSound apps Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din ReSound app. ReSound appene er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Android-app til Legacy pa Windows-pc

Android-app til Legacy pa Windows-pc Android-app til Legacy pa Windows-pc Efter at have bøvlet med kamera, kamerastativ, min store 17 bærbare pc, samt blyanter, viskelæder, nøgler, mobiltelefon, briller og hvad man ellers har med på arkivbesøg

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid)

Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid) Mi-Light 4W WiFi LED pære GU10 RGBW (Varm Hvid) WiFi 4W LED RGBW Gu10 pære Kan styres via fjernbetjening eller iphone og android (kræver kontroller) Vurdering: Endnu ikke vurderet Pris: Pris: 194.00 kr

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1 Arbejde med musik Leif Smidt december 2015 Side 1 Hvordan får jeg musik på min ipad Der findes flere forskellige måder, du kan få musik på din ipad. 1. Overfør musik fra din computer Hvis du i forvejen

Læs mere

Indhold 2. A360 Brugervejledning 9. Introduktion 9. Polar A360 10. USB-kabel 10. Appen Polar Flow 10. Polar FlowSync Software 10

Indhold 2. A360 Brugervejledning 9. Introduktion 9. Polar A360 10. USB-kabel 10. Appen Polar Flow 10. Polar FlowSync Software 10 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 A360 Brugervejledning 9 Introduktion 9 Polar A360 10 USB-kabel 10 Appen Polar Flow 10 Polar FlowSync Software 10 Webservicen Polar Flow 10 Kom i gang 11 Opsæt din A360

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound Smart apparater understøtter MFi-funktionalitet

Læs mere