Hvis uheldet er ude Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis uheldet er ude Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport."

Transkript

1 Hvis uheldet er ude Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Læs vejledningen før skaden sker - opbevar den i bilen Ring til os på hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper dig

2 en vejledning til dig som chauffør Denne vejledning er til din hjælp, hvis der sker en skade. Den giver overblik, så du: husker at ringe til din vognmand begrænser skaden og hjælper andre mest muligt får de nødvendige oplysninger om en skade får navn og adresse på modpart og vidner har kendskab til den hjælp, som du kan få får hjælp og gode råd, så du passer på dig selv indhold i vejledningen: 1. Nyttige kontaktoplysninger. 2. Hvis der sker skade på personer og/eller ting. 3. Hvis der sker skade på godset. 4. Eksempler på begrundede godsforbehold. 5. Når skaden skal anmeldes. 6. Hvis du kommer til skade eller bliver syg i udlandet. Hvis du får brug for advokathjælp. 7. Gode råd, der handler om din sikkerhed. 1. oplysninger om dit firma, forsikring, bjærgning/ bugsering, sos Intenational, transportorganisationer

3 1. nyttige kontaktoplysninger oplysninger om eget firma: Navn: oplysninger om redning, bjærgning og bugsering: Firmanavn (i Danmark): Adresse: By: (Brug for hjælp? ring først til din vognmand) Fax: Kontaktperson Abonnementsnummer: Firmanavn (i udlandet): Abonnementsnummer: Andet: oplysninger om transportorganisationer: Dansk Transport og Logistik (DTL) International Transport Danmark (ITD) Forenede Danske Eksportvognmænd (FDE)

4 oplysninger om forsikring: If Stamholmen Hvidovre Fax: Assurandør: Policenummer-ansvar/kasko: oplysninger om syge- og retshjælpforsikring: Policenummer: SOS International: oplysninger ved hjælp til glasskade: Firma (Danmark): +45 Firma (udland): Policenummer-fragtføreransvar: Policenummer-maskinkasko: Andet: Bilens registreringsnummer: Efterløbers registreringsnummer: egne oplysninger:

5 2. hvis der sker skade på personer og/eller ting (ansvar- og kaskoforsikring) Ved en skade, som kræver bistand, skal du huske at kontakte din vognmand. Du kan også ringe til If skadeservice på telefonnummer skade på person(er) Er du part i et kørselsuheld med personskade, skal du eller andre ringe efter ambulance eller læge. Advar andre og hjælp den tilskadekomne med førstehjælp og kontakt politi. Det er vigtig at slå alarm og advare andre, så skaden begrænses og ikke forværres. skade på eget køretøj Ved en skade, som kræver bjærgning, bugsering og/eller hjemtransport, kontakt din vognmand. Ved en mindre skade kan du få lavet en midlertidig reparation, så du kan køre videre, men det skal være lovligt og forsvarligt. Husk at få fakturaen med hjem. Når bilen kommer på værksted, så vil værkstedet bestille en taksator fra If som vil opgøre skaden og aftale det nødvendige. Ved tyveri af bilen, skal du altid ringe til politiet. Ved skade i udlandet skal If altid kontaktes. generelt ved en skade Kommer du ud for en skade uanset om det er med en anden bilist, cyklist, fodgænger eller du påkører noget andet så prøv at tage det roligt og bevare overblikket. Det kan være svært, men det hjælper dig. Husk altid: At få vidners navne, adresser og telefonnumre. Deres opfattelse af, hvad der skete, er vigtig i placering af ansvar og skyld. Noter journalnummer, adresse og telefonnummer på politi, hvis der optages politirapport. Tegn en skitse over uheldet og noter oplysninger om modpart og omstændighederne. Benyt allerhelst den Internationale Skadeanmeldelse (som kan bestilles på Skriv aldrig under på at du har skylden for uheldet! Overlad dette til forsikringsselskaberne. Den Internationale Skadeanmeldelse er ikke en erklæring om skyld, men alene et hjælpeværktøj. Den kan du og modparten godt underskrive. Ved skade i udland, så aflever

6 eventuel kopi af det grønne kort. Hvis du kan, så er det en rigtig god ide at tage billeder af uheldsstedet, de skadede biler og genstande det kan hjælpe If i skadeshåndteringen. 3. hvis der sker skade på gods (fragtføreransvarsforsikring) Ved skade på godset ved kørselsuheld, beskadigelse, tyveri, manko eller svind skal du straks kontakte din vognmand, der vil finde ud af, hvad du skal gøre. Ring direkte til ejeren af godset, afsender eller speditør, hvis du ikke kan få fat i din vognmand. Læs nedenstående råd om at undgå og begrænse skader. Drøft dem med din vognmand og dine kollegaer. Kontroller godset (emballage, antal kolli, stand) sammen med afsender, når du overtager godset, og sammen med modtager ved aflevering. Hvis du opdager fejl, mangler, beskadigelse, ikke har mulighed for kontrol, så tag et begrundet forbehold og skriv det på fragtbrevet. Se eksempler på begrundede forbehold under punkt 4. Hvis du skal frakoble traileren og den er fyldt med gods, så kan du sikre den med en kongetapslås. Dørene til lastrummet kan sikres med en bagdørslås. En god sikring af vogntog og gods er GPS-overvågning. Udover positionsbestemmelse og tyverialarm kan systemet udvides med alarm for temperatur i køleanlæg. Husk løbende at kontrollere temperatur, hvis du kører med køle- og frysegods. Lastrum og gods skal have samme temperatur. Der skal være mulighed for cirkulation af luften i lastrummet. Hvis du kommer ud for en større skade brand, tyveri, forlis så tag straks kontakt til din vognmand, If eller ejeren af godset. Sørg for at have en ildslukker i køretøjet, som du kan komme til, hvis der udbryder brand. Ved kørselsuheld er det vigtig at slå alarm og advare, så skaden kan begrænses og ikke forværres. Sørg for bevogtning af godset, hvis det kan stjæles.

7 4. eksempler på begrundede forbehold (fragtføreransvarsforsikring) a. det gods, som jeg har overtaget, er ikke kontrolleret fordi: Optælling er umulig på grund af plombering. Jeg er forhindret i at deltage i optælling ved på- eller aflæsning (anfør årsag). Optælling er umulig på grund af antal. Markeringerne af vare-/kollinumre og varemærker er ikke læsbare. Optælling er umulig ved på- eller aflæsning, da dette er fortaget af flere personer på en gang. Godsets og emballagens tilstand kan ikke kontrolleres på grund af plombering af forvogn, veksellad og/eller efterløber. Jeg har overtaget forvogn, veksellad og/eller efterløber i pålæsset tilstand og kan derfor ikke kontrollere godsets og emballagens synlige tilstand. Godset og emballagens tilstand kan ikke kontrolleres ved på- eller aflæsning, da dette er foretaget af flere personer på en gang. b. fejl, mangler og beskadigelse ved godset, som jeg kan kontrollere og konstatere: Har kun modtaget x antal kolli. x antal kolli, der er uden emballering. x antal kolli er uden numre. x antal kolli, hvor emballagen er helt utilstrækkelig. x antal kolli er uden mærke. x antal paller, der er beskadigede. x antal som er beskadigede. x antal paller med løse og/eller knækkede brædder. x antal som er våde og fugtige. x antal paller, der ikke er EUR-paller. Veksellad og/eller presenninger er beskadiget, revet eller har flere huller. x antal paller, på hvilke tilstand og mærkning ikke kan konstateres og kontrolleres, oplys årsagen. Veksellad er beskadiget (anfør hvor). Godset er beskadiget ved overtagelsen varen/x antal kolli er rusten, knækket, bøjet, smadret, fugtig, læk, sivende, revnet eller andet. Godset er modtaget ved forkert temperatur (anfør hvilken). Godset er ikke modtaget i frisk tilstand varen/x antal kolli er grå, rådden, smadret, muggen, dårlig lugt, fugtig, misfarvet, skadedyr observeret eller andet. Et begrundet forbehold er vigtigt i afgørelse om ansvarsplacering. tal med din vognmand om det. På kan du bestille et lille hæfte Forbehold på fragtbreve. I dette kan du se en oversigt for alle relevante begrundede forhold og de er desuden oversat til 11 andre sprog.

8 5. når skaden skal anmeldes skadeanmeldelse Enhver skade skal anmeldes til If (www. if.dk). Du kan få hjælp ved spørgsmål til anmeldelse på og på Giv os så mange oplysninger som muligt om skaden. Husk modpartens navn, adresse, registreringsnumre (både forvogn og/eller efterløber) og forsikringsselskab. Hvis der er tale om tyveri eller røveri skal du anmelde skaden til det lokale politi. den internationale skadeanmeldelse Ved uheld i udlandet kan modparten have den Internationale Skadeanmeldelse på sit eget sprog. Den danske udgave kan bestilles på Den danske udgave svarer præcis til den anmeldelse modparten har både i punkter, nummerorden og tekst. Både du og modparten kan benytte den Internationale Skadeanmeldelse i forhold til jeres forsikringsselskaber. Begge parter skriver under på, hvordan skaden er sket, og uden at tage stilling til, hvem der har ansvaret og skylden. ved skade på gods eller mistanke om skade på gods Du skal kontakte din vognmand. Undersøg om der er skadeanvisninger på fragtbrev eller på bookingen. Udfyld skadeanmeldelsen med skadeårsag og andre relevante oplysninger. Husk kopi af temperaturlog/skive ved skade med køleeller frysegods. Når der er tegnet vareforsikring for godset, så skal ejeren af godset også anmelde skaden til sin vareforsikring, der også foretager opgørelse af skaden. 6. hvis du kommer til skade eller bliver syg og hvis du får brug for advokathjælp (retshjælp) under kørsel/ophold i udlandet sygdom eller tilskadekomst Hvis du er uheldig at blive syg eller du kommer til skade under en international transport, så kan du få hjælp fra sygeog rethjælpsforsikringen, som din vognmand har tegnet. Den er lovbefalet. Du skal altid tage kontakt til din vognmand, der kontakter SOS International, som så vil hjælpe dig med henvisning til læge eller hospital. Hvis du er i en akut situation kan du selv ringe direkte til SOS International i Danmark på tele-

9 fon: De har åben hele døgnet. Husk kopi af policen, der står de oplysninger, som SOS International har brug for. Husk du skal have det europæiske EUsygesikringsbevis (det blå kort) med på turen. Det giver dig ret til lægebehandling, medicin og sygehusbehandling i det land, hvor du arbejder. Du skal muligvis selv, i et vist omfang, lægge ud for rimelige udgifter til lægebesøg og medicinudgifter. Husk regninger til dokumentation og indsend dem til If for at få dine udlæg refunderet. overfald eller voldsom oplevelse Bliver du overfaldet eller udsat for en voldsom hændelse, så kontakt politiet, og efterfølgende din vognmand, når du er i stand til det. Søg altid læge, så du kan blive undersøgt og få behandling. retshjælp Hvis du i forbindelse med fx færdselsuheld får brug for hjælp og bistand fra en advokat, der kender lovgivningen i det land du er i, skal du kontakte din vognmand, som aftaler det videre forløb med If. din sikkerhed Læs og diskuter disse foldere fra Branchearbejdsmiljørådet (www.bartransportogengros.dk) om sikkerhed med dine kollegaer og vognmand: Vejledning om eksportchaufførers sikkerhed. Jeg kører export- og langtur. husk de vigtige papirer og dokumenter på turen til udlandet Du kan se på hvilke papirer og transportdokumenter du skal have med og som er nødvendige i de forskellige lande. 7. gode råd, der handler om din sikkerhed. pas på dig selv - du er den vigtigste Læs rådene og diskuter dem med dine kollegaer og vognmand: hjemmefra Planlæg turen. Din vognmand og din familie skal kende ruten. Undersøg om I kan finde sikre rastepladser. Se fx Lastbilparkering i Europa på Sørg for at bilen er 100 % i orden. De lovmæssige krav (bremser, lygter, udstyr) er en selvfølge, men husk også dæktryk, ren forrude, rene og indstillede spejle kontroller det løbende. Tag jeres forholdsregler omkring overfald og smugling. Diskuter jeres erfaringer. Se folderen Sikkerhed på turen - undgå overfald og smugling fra det Kriminal Præventive Råd (www.dkr.dk). Få installeret en boks til rede penge, dokumenter og kreditkort. under kørslen Vær koncentreret, når du kører. Se hele tiden ud gennem frontruden og lad ikke andre gøremål forstyrre din kørsel. Brug spejle og sideruder pas på cyklister ved højresving. Tilpas din kørsel efter trafiktæthed, sigtbarhed, vejr- og lysforhold. Husk vinterdæk og snekæder, når det er nødvendigt. Pas på hastigheden, hvis du kører med nærlys i mørke! Overhold køre- og hviletidsperioder. Hvis du føler dig træt eller uopmærksom, så hold pause. Pas på den farlige søvn. Kør i følgeskab med en anden dansk bil, hvis du kan.

10 under pauser og ophold Benyt de rastepladser eller tankstationer, som du mener, er mest sikre. Parker med omtanke og tænk på lasten. Lås bilen, når du forlader den lad aldrig nøglen blive siddende i eller ved bilen aktiver eventuelle alarmer. Hvis det er muligt, så kør trailer op mod en mur eller lignende, så døre til lastrum ikke kan åbnes. Hvis du kører med kølegods, så husk løbende at kontrollere temperaturen i lastrummet. Hvis en trailer skal afkobles og efterlades, så kan du sikre den med en kongetapslås. Fortæl ikke til nogen, hvad lasten består af :1 McCann 0211

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Hvad enten du får et lille stenslag, eller du får en større skade på din bil, kan vi hjælpe dig med at komme videre Fordelsværksteder Privatsikring har indgået

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier Undgå tyverier i butikker Kunde-, personale- og leverandørtyverier Kunde-, personale- og leverandørtyverier Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere