LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER"

Transkript

1 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

2 Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament i alle fag, har uddannelsen et særligt fokus på teknologi og nye læringsformer samt internationale muligheder. På Læreruddannelsen i Aarhus lægger vi vægt på udviklingen af grundlæggende professionskompetencer inden for tre områder: - faglighed og fagdidaktik - relationsarbejde - klasse- og læringsledelse. Som studerende giver vi dig mulighed for at tilegne dig faglige, pædagogiske og personlige kompetencer med det mål at forberede dig til et spændende arbejdsliv som lærer i skolen. Du vil gennem din studietid blive mødt af engagerede og fagligt dygtige undervisere, der vil ruste dig til lærerarbejdet. Læreruddannelsen er en professionsrettet uddannelse, hvor du hele tiden skal arbejde i spændingsfeltet mellem tilegnelse af teoretisk viden og udvikling af prakisk-pædagogiske kompetencer til brug i lærerarbejdet. Der skal en god uddannelse til, så du som lærer i skolen kan leve op til de krav, som børn, forældre og samfund stiller til dig. Læreruddannelsen i Aarhus giver dig dette fundament: - Du lærer at undervise - Du lærer at tage stilling og handle - Du arbejder i spændingsfeltet mellem teori og praksis - Du udvikler personlige og sociale kompetencer - Du bliver allerede i uddannelsen en del af skolen og livet omkring den - Du kan specialisere dig inden for nogle af skolens fagområder og /eller aldersgrupper af børn Fremtidens skole har brug for dig, der holder af at arbejde med børn, som kan samarbede, tænke selvstændigt, sprænge rammer og dyrke glæden ved et fagligt miljø, der hele tiden er i forandring. Kernen i lærerarbejdet er undervisningen af børn og unge, og derfor er lærerens faglige fundament for undervisning helt afgørende. For at kunne tilrettelægge en undervisning, der opleves meningsfuld for alle elever, skal du både have et solidt fagligt fundament indenfor dine undervisningsfag, solide pædagogiske kompetencer og viden om børns udvikling og læring. 1

3 Læreruddannelsens indholdsområder, organisering og undervisningsformer Læreruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelorniveau, der består af 4 hovedområder: - Lærerens grundfaglighed består af en række moduler, hvor lærerens almene kompetencer til at varetage undervisning og til at tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel samt dannelse er i fokus. - Undervisningsfag, du vælger selv 2, 3 eller 4 undervisningsfag, - antallet afhænger af de forskellige valgmuligheder og fagsammensætninger. Læreruddannelsen i Aarhus udbyder alle undervisningsfag. Oprettelse af hold sker på grundlag af de studerendes valg af fag og forudsætter et tilstrækkeligt antal studerende. - Praktik finder sted på skoler, og det er her, du får mulighed for at afprøve, øve og udfordre nogle af de kompetencer, du har tilegnet dig i arbejdet med læreruddannelsens fag. Der er tre praktikforløb i læreruddannelsen. - Bachelorprojektet. Her arbejder du med at undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling af betydning for professionens udøvelse, altså lærerens virksomhed i skolen. Projektet forberedes gennem hele uddannelsen og afsluttes i den sidste del af studiet. På læreruddannelsen arbejder vi med forskellige undervisnings- og studieforløb, hvilket betyder, at studiet bevæger sig mellem en varierende række af undervisningsformer og studie- og læringsaktiviteter, f.eks. holdundervisning, studiegruppearbejde, vejledning, fremlæggelser af studiegruppearbejde samt selvstændige studier. Samarbejde står centralt, og vi forventer at du som studerende deltager aktivt i at skabe gode læringsmiljøer. 2 Innovation og entreprenørskab Vil du træne dine kreative og foretagsomme kompetencer til at skabe og handle på nye muligheder i skolen, i fagene eller i nogen helt nye sammenhænge? Det tilbyder Læreruddannelsen i Aarhus på forskellige kurser, moduler og workshops.

4 Hvilken slags lærer vil du blive? Du har mulighed for at skabe din egen lærerprofil gennem sammensætning af de undervisningsfag og moduler, du vælger i løbet af uddannelsen. Hér er det vigtigt at du overvejer følgende: - dine egne interesser for og kompetencer i fag - fagenes status, muligheder og behov i skolen - sammensætning af din lærerprofil ud fra undervisningsfag og moduler Du skal altså både have blik for skolens behov og de fag, som du selv har lyst til at undervise i. Det kan også være fornuftigt at medtænke den organisation, de fleste skoler har indført: at lærerne placeres i team på enten indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsniveau, hvilket betyder at det vil være hensigtsmæssigt, at dine undervisningsfag hører hjemme på samme trin. Eksempler på lærerprofiler: Indskoling/mellemtrins-profil: - dansk eller matematik rettet mod de yngste - samt f.eks. to af fagene: natur/teknik, musik, idræt, billedkunst, kristendom/religion, håndværk og design - og valg af moduler og kurser, der giver mulighed for specialisering indenfor området. Udskoling/mellemtrins-profil: - dansk eller matematik rettet mod de ældste - samt f.eks. to af fagene: engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, biologi, fysik/kemi, geografi, musik, idræt, kristendom/religion, håndværk og design, hjemkundskab - og valg af moduler og kurser, der giver mulighed for specialisering indenfor området Sprog og globaliserings-profil: - engelsk - samt f.eks. to af fagene: tysk, fransk, historie, geografi, samfundsfag, kristendom/religion - valg af moduler og kurser, der giver mulighed for specialisering indenfor området - og studier i udlandet Naturfaglig profil: - matematik rettet mod de yngste eller ældste - samt f.eks. to af fagene: natur/teknik, biologi, geografi, fysik/kemi - og valg af moduler og kurser, der giver mulighed for specialisering indenfor området Praktisk-musisk profil: - dansk eller matematik rettet mod de yngste - samt f.eks. to af fagene: musik, idræt, billedkunst, håndværk og design, hjemkundskab, natur/teknik - og valg af moduler og kurser, der giver mulighed for specialisering indenfor området 3

5 Hvilken slags lærer vil du blive? Studiemiljø Læreruddannelsen i Aarhus har et aktivt, mangfoldigt og omfattende studiemiljø. Der foregår mange kulturelle aktiviteter året rundt, som engagerede studerende står bag. Uddannelsens store kor og bigband giver flotte koncerter i løbet af året. Under kulturudvalget er der mange initiativer, som du kan engagere dig i; teatergruppen Atjuu, friluftsforeningen Copernikus, Cosy Cooking, Schlaraffenland med sjove og anderledes aktiviteter, det årlige Melodi Grand Prix, fester, fredagsbar og meget mere. De studerendes engagement viser sig også indenfor det studenterpolitiske, hvor De Studerendes Råd og Lærerstuderendes Landsråd har god tilslutning til arbejdet. Job og efter- videreuddannelsesmuligheder Når vores studerende forlader studiet bliver de primært lærere i folkeskolen, men mange finder også vej til efterskoler og friskoler. Nogle vælger senere at specialisere sig i særlige jobfunktioner i skolen, f.eks. læsevejleder, naturfagsvejleder, AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel), skolebibliotekar, uddannelsesvejleder, matematikvejleder m.fl. Andre retter sig mod konsulent eller ledelsesfunktioner, f.eks. pædagogisk leder og skoleleder. Læreruddannelsen giver som professionsbacheloruddannelse, adgang til at videreuddanne sig på master og kandidatniveau på Institut for uddannelse og pædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet. 4 Praktik Lær at skabe gode relationer til alle eleverne, at planlægge spændende undervisning og at blive en tydelig klasseleder når du skal i praktik på Læreruddannelsen i Århus

6 Adgangskrav til undervisningsfag For at kunne vælge og blive optaget på undervisningsfag kræves, at du har bestået prøven i det tilsvarende fag eller beslægtede fag i en gymnasial uddannelse se denne oversigt over de fag, der giver adgang til de enkelte undervisningsfag: Undervisningsfag Adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer Billedkunst Kulturforståelse B, mediefag B, billedkunst C, design C Biologi Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B Dansk Dansk A Engelsk Engelsk B Fransk Fransk begyndersprog B, fransk fortsættersprog B Fysik/kemi Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Geografi Biologi B, fysik B, international økonomi B, kemi B, naturgeografi B Historie Historie B, idéhistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B Håndværk og design Teknikfag A design og produktion, teknikfag A byggeri og energi, mediefag B, kulturforståelse B, billedkunst C, design C Idræt Dans B, idræt B Kristendomskundskab/religion Filosofi B, historie B, idéhistorie B, kulturforståelse B, psykologi B, religion B, samfundsfag B, samtidshistorie B Matematik Matematik B Musik Musik B Natur/teknik Teknikfag A, bioteknologi A, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, teknologi B Samfundsfag Afsætning B, historie B, international økonomi B, samfundsfag B, samtidshistorie B, virksomhedsøkonomi B Tysk Tysk begyndersprog B, tysk fortsættersprog B Der kræves endvidere en minimumskarakter i disse adgangsgivende fag således skal karakteren være opnået enten ved prøve eller som afsluttende standpunktskarakter eller årskarakter. Ved alle adgangsgivende gymnasiale niveauer skal der være mindst én karakter på 7 (ny skala)/ 8 (gammel skala). Dog kan du, hvis du har faget på niveauet højere end krævet, få adgang med karakteren 02 (ny skala)/6 (gammel skala). 5

7 Nye optagelseskrav Fra 2013 er optagelseskvotienten på læreruddannelsen 7. Du skal derfor søge under kvote 2 senest 15. marts, hvis du har under 7 i gennemsnit, eller hvis du endnu ikke kender dit gennemsnit. Alle kvote 2 ansøgere skal til en optagelsessamtale. Hensigten med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af dit egnethed som ansøger, - i forhold til faglighed og i forhold til profes-sion. Der vil blive afholdt optagelsessamtaler i april. Hvis din optagelseskvotient når op på 7 eller derover, skal du søge ind på læreruddannelsen via kvote 1 senest 5. juli. I kvote 1 sker optagelse alene på baggrund af eksamenskvotient fra den adgangsgivende eksamen. Optagelse på Kvote 1 og 2 sker elektronisk gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgningsskema finder du på 6 Internationalisering Har du lyst til at rejse ud og udfordre dine interkulturelle kompetencer? Læreruddannelsen i Aarhus har samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner i hele verden

8 VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus, Trøjborgvej 82, Postboks 3101, 8200 Århus N, Tlf ,

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole DFLINFO 2011 2012 -tag læreruddannelsen på Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling 28. 29. Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Studieordning 2012 for fag kurser m.m. LÆRERUDDANNELSEN. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag kurser m.m. Læreruddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2012 for fag, kurser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere