PLANSTRATEGI Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby"

Transkript

1 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand T Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012 Forslag 1

2 Redaktion: Bygge, Plan & Miljø Grafisk tilrettelæggelse: Center for børn & Kultur Forside og oversigtskort: Grafisk designer Alette Skogsted 2 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

3 Vallensbæk - Det hele menneske i fremtidens boligby Hvordan skal det være at bo i Vallensbæk om 20 år? Det har vi drøftet på visionsseminarer i Vallensbæk Kommunalbestyrelse og på en foreningsdag med repræsentanter fra foreningslivet i Vallensbæk. Det har været en rigtig spændende proces, hvor alle har været meget engagerede, lyttende og konstruktive. Vi har i løbet af vores dialog fået mange konkrete udfordringer på bordet: Vores befolkningsprognose viser, at vi bliver flere ældre i fremtiden. Derfor er det afgørende at have fokus på sundhed og forebyggelse. Det er helt essentielt at sikre vores unge en god uddannelse, så vi giver dem forudsætningerne for et godt liv. Vores fysiske infrastruktur skal fungere, så vi fx har sikre skoleveje. Den digitale infrastruktur skal også fungere, så vi på én gang giver grobund for et godt arbejdsliv for dem, der bor i Vallensbæk, og samtidig frigør ressourcer i kommunen ved at gøre ting smartere. De erhvervsaktive er selve forudsætningen for velfærden i Vallensbæk. Støj er et problem, der fylder meget i Vallensbæk det vil vi gøre noget ved. Forslag til Planstrategi 2012 tager handsken op fra de konkrete problemstillinger, retter blikket mod fremtiden og giver vores bud på, hvordan vi sætter mennesket i centrum i visionen om Det hele menneske i fremtidens boligby. Vi vil gerne tilbyde vores borgere et sundt og aktivt liv - også i Derfor har vi fokus på at udvikle de potentialer og kvaliteter, der knytter sig til bosætning lige netop her. Vallensbæk har fantastiske ressourcer i nærheden til naturen og ved samtidig at være tæt på storbyens muligheder med en central placering i Øresundsregionen. Vallensbæk skal fortsat være en attraktiv boligby, og det opnår vi kun ved at udvikle os og være effektive og innovative. Fællesskabet, foreningslivet, en veldrevet kommune og kvaliteten i vores bolig- og byområder er alle nøgler til at fastholde og tiltrække nye erhvervsaktive borgere. Vi kan ikke gennemføre vores ideer uden en bred opbakning i befolkning, foreninger, erhverv mv. Mange af tiltagene forudsætter, at andre offentlige og private parter engagerer sig, investerer og bidrager. Derfor sender vi nu forslag til Planstrategi 2012 i offentlig høring i otte uger for at høre omverdenen, om vi tænker rigtigt, og om der er andre og flere forslag til udvikling af Vallensbæks fremtid. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk kommune - Planstrategi

4 4 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

5 Indhold Indledning...6 VISIONEN: Det hele menneske i fremtidens boligby...10 Strategiske indsatser...16 Borgerdialog og frivillighed...18 Foreninger og friluftsliv...22 Natur og landskab...26 Byens rum og sammenhænge...30 Transport og bevægelse i byen...34 Udvikling og bevaring af boligområder...38 Klima og bæredygtighed...42 Digitalisering og borgerservice...46 Letbane og Loopcity...50 Baggrundsviden...54 Vallensbæk kommune - Planstrategi

6 Vallensbæk er en stærk bosætningskommune med et stort og varieret udbud af boliger. Vi skal også i fremtiden være et attraktivt sted at bo med gode friarealer, der understøtter nærhed og fællesskab. Kravene ændrer sig hele tiden til den velfungerende by. Indledning 6 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

7 Vallensbæk har sine rødder tilbage i Vallensbæk Landsby, som lå på kanten mellem eng og ager. Den Grønne Kile inddeler Vallensbæk i de 3 bydele: Nordmarken, Landsbyen og Vallensbæk Strand. Kommunen blev i 1960erne udbygget som en del af Køge Bugt-planen, overvejende med parcelhuse og tæt-lav-bebyggelse. I dag er Vallensbæk en forstadskommune på 9 km² med ca indbyggere beliggende kun 15 km fra Københavns centrum. Tæt på motorvejsnettet, tæt på Køge Bugt Strandpark og de rekreative områder i Store Vejleådalen og Den Grønne Kile. Der er kun ganske lidt erhverv tilbage i Vallensbæk, da to store erhvervsvirksomheder i Vallensbæk, inden for de sidste 10 år, er omdannet til boligområderne Amalieparken og Åhaven. Der har de seneste år været et omfattende boligudbygningsprogram, som har skabt befolkningstilvækst og udvikling. Vi vil fortsat gerne være en tidssvarende og attraktiv bosætningskommune. Det kræver nytænkning og udvikling af byens potentialer. Vallensbæk har en række udfordringer som vi skal vide at løse samt muligheder og styrker som vi skal udnytte optimalt. Vi vil fortsat gerne være attraktive for erhvervsaktive, unge familier med børn samt ældre. Vi skal derfor fortsat kunne tilbyde et varieret udbud af daginstitutioner og skoler samt ejer-, lejer- og ældreboliger til rimelige priser. Vores ældre medborgere har adgang til moderne pleje- og ældreboliger og en ældreservice, der ligger i top. Vores boligområder er mangfoldige i den forstand, at de rummer mange boligtyper, der kan favne mange livsformer. I Vallensbæk har vi et rigt foreningsliv med gode tilbud indenfor kultur, fritid og sport. Dette understøttes af gode rekreative områder med strand, lystbådehavn, søer og engarealer, gode indkøbsmuligheder ved Vallensbæk Stationstorv og et spændende bymiljø i Vallensbæk havn. Vi har gode vej- og baneforbindelser og vi ligger derfor centralt i forhold til København og Øresundsregionen. Vallensbæk har nem adgang til offentlig transport og motorvejsnettet med en togforbindelse på ca. 20 min. til Københavns Hovedbanegård. Selvom vi er en bosætningskommune ønsker vi også at understøtte de virksomheder, der vælger at placere sig i Vallensbæk. I Vallensbæk er der fortrinsvis gode muligheder for at placere kontor- og vidensvirksomheder. Udviklingen af erhvervslivet sker imidlertid først og fremmest i respekt for de boligmæssige og rekreative kvaliteter og under hensyntagen til miljøet. Vi har den lille kommunes nærhed og fællesskab med kort fra beslutning til handling. Der er i Vallensbæk et stigende antal overvægtige og inaktive borgere. Vi ønsker derfor at skabe gode rammer for alle i forhold til sunde kostvaner, bevægelse, trivsel og læring. Vi skal understøtte og udvikle Vallensbæks særlige kvaliteter og vi skal arbejde for en bevidst, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af de dele af byen, der trænger til et løft. Vallensbæk skal fortsat være et godt sted at bo. En sammenhængende og levende by, der har noget særligt at byde på. PLEJEBOLIGER VED HØJSTRUPPARKEN Vallensbæk kommune - Planstrategi

8 Planstrategiens opbygning Vallensbæk - det hele menneske i fremtidens boligby, er fundamentet, som afspejles i følgende delvisioner: Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Sundhed som forebyggelse Ildsjælenes paradis Et udviklende børne- og ungeliv Visionerne skal i fremtiden udmøntes gennem en række tiltag, som knytter sig til følgende strategiske indsatser: Borgerdialog og frivillighed Foreninger og friluftsliv Natur og landskab Byens rum og sammenhænge Transport og bevægelse i byen Udvikling og bevaring af boligområder Klima og bærerdygtighed Digitalisering og borgerservice Herudover beskrives letbanen og byvisionen Loopcity, baggrundsviden samt planlægning siden sidst. Indledningsvis beskrives de strategiske indsatser ud fra en vurdering og status. Hvert afsnit afsluttes med en strategi og et idékatalog, med forslag til konkrete tiltag. Dette er redskabet, hvormed vi når vores mål og visioner. Idékataloget, som er beskrevet under hvert indsatsområde, skal betragtes som forslag til handlinger. Kommunen har ikke taget stilling til, hvornår de enkelte mål skal realiseres, eller hvordan de skal finansieres. Idékataloget er inspiration og redskaber til på sigt at nå kommunens mål. Kommunen ser gerne, at private aktører bidrager til at realisere forslag til handlinger enten i samarbejde med kommunen eller selvstændigt. 8 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

9 Fakta om planstrategien De lovmæssige krav til en planstrategi Vallensbæk Det hele menneske i fremtidens boligby er udarbejdet i henhold til planlovens 23a, som fastlægger, at kommunalbestyrelsen hvert 4 år skal offentliggøre en strategi for den kommende kommuneplanlægning. En planstrategi er en politisk udmelding om hvilke emner kommunalbestyrelsen vil tage op i den kommende planperiode. Den skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste kommuneplanrevision, en vurdering af og en strategi for udviklingen samt en beslutning om enten at revidere hele kommuneplanen eller at revidere særlige temaer / områder eller at vedtage kommuneplanen for en ny 4 årig periode. Kommunalbestyrelsens vurdering Det er vurderet, at Kommuneplan 2009 har fungeret godt som ramme for den fysiske planlægning og det er derfor besluttet, at der kun skal foretages en delvis revision af Kommuneplan Denne planstrategi er oplægget til en delvis revision af kommuneplan 2009 og dermed udarbejdelsen af den nye Kommuneplan Planstrategien fastlægger de overordnede visioner samt hvilke strategiske indsatser som kommunalbestyrelsen vil fokusere på i de kommende 4 år. I Planstrategien er der fokus på 8 strategisk udvalgte indsatsområder. Strategisk miljøvurdering Denne strategi fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser eller konkrete planer og programmer. Det vurderes derfor, at forslaget ikke er omfattet af 3 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er planstrategien ikke omfattet af kravet om en miljøvurdering. Offentlighedsfase Kommunalbestyrelsen har den 4. januar 2012 vedtaget forslag til Planstrategi 2012; Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslaget kan ses i Borgerservice på Rådhuset, Vallensbæk Stationstorv 100 og på kommunens biblioteker samt på /planstrategi. Desuden kan strategien rekvireres ved henvendelse til Bygge, Plan & Miljø på mail Forslag til Planstrategi 2012 er i offentlig høring fra den 10. januar marts I denne periode kan forslag og bemærkninger sendes til eller med brev til Bygge, Plan & Miljø, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand. Debatforum På kan alle kommunens borgere diskutere deres drømme og ønsker for Vallensbæk. Der er også en konkurrence for børn: tegn fremtidens Vallensbæk. Vi opfordrer alle til at deltage i debatforum også med bemærkninger til det samlede forslag til Planstrategien. Byvandring / cykeltur i høringsperioden I høringsperioden arrangeres byvandring / cykeltur med guide. Turene relaterer sig til udvalgte emner i Planstrategien og vil blive afholdt følgende søndag formiddage. 1. Udvikling og bevaring af vores boligområder Besøg i udvalgte boligområder - Kvaliteter og muligheder Guide: Arkitekt Flemming frost, Juul & Frost arkitekter Søndag den 5. februar 2012 kl Foreninger og friluftsliv Cykeltur gennem de rekreative områder med besøg i udvalgte foreninger Guide: Arkitekt Dan B. Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard arkitektfirma Søndag den 29. januar 2012 kl Nærmere information om de enkelte ture vil blive annonceret på kommunens hjemmeside i løbet af januar Tilmelding sker til byplanlægger Lene Rothe på Dialogmøde i Multisalen på Vallensbæk Skole I høringsperioden afholdes dialogmøde den 28. februar 2012 kl i Multisalen på Vallensbæk Skole. Vallensbæk kommune - Planstrategi

10 Sundhed som forbyggelse Sundhed som forbyggelse fleksibel service fleksibel service Dynamisk arbejdsliv og Dynamisk arbejdsliv og af høj kvalitet af høj kvalitet central beliggenhed central beliggenhed Grønt landsbyliv med Grønt landsbyliv med Det hele menneske Vision vision for fremtidens boligby Ildsjælenes paradis Ildsjælenes paradis Udviklende børne- Udviklende børne- og ungeliv og ungeliv Kommunalbestyrelsen har én samlet vision for udviklingen i Vallensbæk: det hele menneske i fremtidens boligby 10 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

11 Delvision 1 Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Historisk set har Vallensbæk Kommune altid været en veldreven kommune, der er kendetegnet ved gedigen kvalitet og god service. Vallensbæk Kommune er præget af klassiske dyder som flid og ansvarlighed, men vi har også altid været kendt for at turde tænke nyt. Det smitter af på de ydelser den service vi tilbyder. Vi vil også i fremtiden levere service af høj kvalitet, og derfor skal vi hele tiden have fokus på at udvikle denne. To nøgleord i udviklingen bliver digitalisering og velfærdsteknologi. Med øget digitalisering kan vi give borgerne flere fleksible muligheder, for at blive serviceret på den tid af døgnet, de ønsker. Uden, at borgere er nødt til at besøge rådhuset eller et fremtidigt borgerhus - rent fysisk. Selvbetjening via den kommunale hjemmeside er et eksempel herpå, men i fremtiden vil den digitale selvbetjening også flytte ind på andre platforme som fx mobiltelefoner og lignende. Det skal vi benytte os af. Samtidig kan en øget digitalisering automatisere og effektivisere arbejdsgange internt i den kommunale hverdag, så ressourcerne kan bruges på mere borgernær service. Det samme gælder for yderligere udvikling inden for velfærdsteknologi, der allerede nu viser sit potentiale, når robotstøvsugere fx overtager en del af den daglige rengøring, og hjemmeplejens notesblokke afløses af diktafoner med talegenkendelse. På den måde bliver rapportering og dokumentation meget nemmere at håndtere i det daglige, hvilket giver mulighed for at hjemmeplejen i højere grad kan være de varme hænder ude hos borgerne i stedet for at tiden bruges ved en computer. Vi ønsker derfor at: tilbyde kvalitet og fleksibilitet i den offentlige service. tilbuddene skal tilpasses den enkelte borger. service skal være målrettet fremtidens samfund. digitalisering og nye teknologiske muligheder skal være en naturlig del af en moderne kommunal service. Vallensbæk kommune - Planstrategi

12 Delvision 2 Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Vallensbæk er en grøn kommune, der værner om miljøet. Vallensbæk er præget af kysten, lystbådehavnen og de store rekreative arealer midt i kommunen. Der er muligheder for fritids- og idrætsliv i tæt kontakt med naturen. For at bevare den grønne kommune, skal vi arbejde bevidst med at bevare byens nærhed til naturen, både gennem lokalplaner og miljøhensyn. Vallensbæk en lille kommune, der har beholdt sine grænser trods to kommunalreformer. Det giver en unik mulighed for at bevare den ånd og følelse af fællesskab, der altid har præget kommunen. Det har givet os mulighed for at udvikle en samhørighed og et stærkt værdifællesskab den såkaldte Vallensbæk-ånd. Vi har haft mulighed for at værne om de gode aspekter af landsbylivet. Det betyder, at vi har en udpræget grad af nærhed, nærvær og tryghed både i forhold til hinanden, kommunen og politikerne. Vallensbæk Kommune har en størrelse der gør, at der ikke behøver at være langt fra handling til ord. Vi kan hurtigt tilpasse og ændre os. Dette skal vi udnytte, særligt set i lyset af de mange forandringer, der kommer fremover, blandt andet i forhold til kravene om øget digitalisering og kravene om effektiviseringer. Samtidig skal vi styrke borgernes følelse af nærhed, nærvær og tryghed. Vi skal give rum til at udfolde fællesskabet, styrke kommunens ansigt udadtil og sikre, at borgerne føler nærvær og tryghed både i Vallensbæks byrum og på de tidspunkter og steder hvor borgerne møder kommunen. Fundamentet for det gode liv er et godt arbejdsliv. Vi er derfor meget opmærksomme på den stigende unge ledighed på landsplan. En af vores styrker er netop, at vi i Vallensbæk har et højt uddannelsesniveau og sammen med de øvrige Vestegnskommuner, samarbejder vi om at styrke uddannelse og virksomhedskontakten på Vestegnen. De unge er vores fremtid og dem skal vi satse på. I kraft af vores centrale placering, er vi tæt på København. Vi har indbygget en åbenhed mod omverdenen. Det giver vores kommune og dens borgere udsyn, mangfoldighed og god tilgængelighed til omverdenen. Det skal vi udnytte. Vi har en unik mulighed for at kombinere det grønne landsbyliv med storbyens muligheder. Vi har erhvervsmuligheder og et godt samarbejde med de øvrige kommuner i regionen. Dette er en af vores styrker. Vi ønsker derfor at: Vallensbæk skal være et grønt åndehul, hvor borgerne udnytter storbyens muligheder. politikere og kommune er i øjenhøjde med borgerne. tryghed og fællesskab er vægtet højt. 12 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

13 Delvision 3 Sundhed som forebyggelse Vallensbæk har sunde borgere. Vallensbæk skal støtte borgerne og lette vejen til gode vaner. Hver borger kan selv gøre meget for at være sund, men kommunen og foreninger kan bidrage til at gøre det lettere for borgeren at komme i gang og holde de gode vaner. Vi skal sikre os, at der er optimale forhold, som understøtter dette. Dette kan vi blandt andet gøre ved, at byrum indbyder til bevægelse og aktivitet, og ved at tilbyde gode muligheder inden for breddeidræt, og oplysning om sunde vaner. Dette er et område vi vil styrke, både gennem gode tilbud og styrket samarbejde med relevante foreninger. Vi ønsker derfor at: uddanne børn og forældre til at lave sund mad. der er fokus på det gode måltid i familien. åbne et folkekøkken med hjælp fra frivillige. der er skolemad til alle forældrebetaling for skolemad byrummet indbyder til bevægelse og aktivitet der er gode tilbud indenfor breddeidræt færre borgere bruger tobak, stoffer og alkohol. Vallensbæk kommune - Planstrategi

14 Delvision 4 Ildsjælenes paradis Vallensbæk vil udvikle kommunen i samarbejde med ildsjæle. Ildsjæle er mennesker, der har lyst til at tage initiativ og aktivt være med til at sætte dagsordenen. Sammen skaber vi gode og solide tilbud til alle, tæt på naturen og tæt på politikerne. En borger i Vallensbæk vil i fremtiden være sund, tilfreds og aktiv. Aktiv i foreningslivet, aktiv i lokalsamfundet og aktiv i sit liv. Vallensbæk skal være ildsjælenes paradis. Vallensbæk kommune er til for borgerne. Vi er borgernes kommune og ikke blot en administrativ enhed. Det er ikke tilstrækkeligt at have et effektivt serviceorgan i en kommune, vi skal også have tilfredse og aktive borgere, der kommer hinanden ved og tager del i fællesskabet. Dette vil kommunen understøtte. Det kan være gennem frivilligt arbejde, foreningsarbejde eller blot den almindelige opmærksomhed mod hinanden. Alle skal bidrage til at skabe en god kommune med nærvær, nærhed og tryghed. Der skal være mulighed for at være aktiv deltager i lokalsamfundet. Det vil for eksempel sige, at forældrene engagerer sig i skolelivet, eller deltager i det frivillige arbejde. Der skal være mulighed for at være aktive i kultur-, fritids- og foreningslivet også på græsrodsniveau. En borger skal selv kunne tage ansvar og handle. Det skal Vallensbæk kommune understøtte bl.a. med gode forhold og mindre bureaukratiske arbejdsgange. Det skal være let at tage initiativ. Vi ønsker derfor at: Vallensbæks borgere er aktive og velfungerende. borgerne tager ansvar for eget liv og har en social ansvarlighed. borgerne bidrager til deres lokalsamfund. 14 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

15 Delvision 5 Et udviklende børne- og ungeliv Børne- og Kulturområdet i Vallensbæk Kommune varetages af vores daginstitutioner, dagpleje, skoler, fritidsordninger og de mange fritids- og kulturaktiviteter - foreninger, ungdomsskole, musikskole, bibliotek, ridecenter og idrætscenter m.v. Vi arbejder for for at understøtte det hele menneske, udfra en helhedstænkning, hvor der er en god sammenhæng i børn og unges hverdag. Eksempelvis ønsker vi, at daginstitutionerne i Vallensbæk har hver deres pædagogiske profil, som udvikler børnenes kreativitet og initiativlyst. Endvidere er der fokus på overgange fra dagpleje til daginstitution og videre til skole og fritidsordning og aktiv inddragelse af vores kultur- og fritidsaktiviteter. Vi ønsker derfor at: vores børn og unge, uanset funktionsniveau, bliver glade og livsduelige medborgere. forældre skal have et godt og udviklende dagtilbud til deres børn, når de har behov for det. forældre og elever skal møde en skole og en fritidsordning, der klæder børn og unge på til at have fokus på bæredygtighed. børn og unge bliver aktive og bidragende samfundsborgere til gavn og glæde for fællesskabet. fremme engagerede og fagligt velfunderede medarbejdere. værdsætte og understøtte at institutioner og skoler har individuelle præg. Vallensbæk kommune - Planstrategi

16 Tidlig skitse af Promenadebåndet Planstrategi 2012 skal være det politiske og strategiske redskab, der sikrer en positiv udvikling i kommunens fysiske planlægning. Med udgangspunkt i visionen, beskrives en række vigtige strategiske indsatsområder i den kommende planperiode. Oversigt Strategiske indsatser 16 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

17 Borgerdialog og frivillighed Vallensbæk ønsker at arbejde aktivt med borgerinddragelse for at forankre udviklingen i lokalsamfundet og skabe engagerede borgere. Borgerne skal være med i processen i en ligeværdig dialog mellem borgere og myndighed. Det vil kvalificere kommunens tiltag og skabe engagement og forankring hos den enkelte borger. Foreninger og friluftsliv Nye kultur- og landskabsoplevelser fremmer oplevelser med natur, motion, sundhed og kultur. Naturen skal give lærdom. I samspil med borgere og foreninger udvikler vi nye kultur- og landskabsoplevelser, der fremmer borgernes livskvalitet. Vallensbæk skal have bynær natur hvor by og natur smelter sammen til et unikt hele, der bruges i hverdagen og i weekenden. Natur og landskab Natur- og kulturlandskabet er en stor ressource for Vallensbæk. Vi skal sikre og udvikle naturværdierne i det åbne land. Vallensbæk vil arbejde for at beskytte naturen, øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten i åer, søer og kystvande. Vi skal sikre en god dialog med de forskellige interessenter i det åbne land fx grundejerne og Danmarks Naturfredningsforening mv. Der skal tænkes i sammenhæng og synergi mellem de forskellige indsatser i det åbne land. Byens rum og sammenhænge Vallensbæk vil tegne en oplevelsesrig by med gode byrum, der rummer fremtidens udfordringer, og tager afsæt i Vallensbæks nuværende kompetencer, identitet og bystruktur. Vi skal derfor udvikle byens centrale rum og sammenhænge, så de bliver endnu mere attraktive og understøtter de forskellige boligmiljøer. Vi skal have grønne og velfungerende byrum, der styrker butikslivet og indbyder til ophold og bevægelse. En velfungerende bymidte med gode byrum er en vigtig bosætningskvalitet, som understøtter borgernes trivsel. Transport og bevægelse i byen I Vallensbæk har vi en god infrastruktur, som vi skal værne om og vedligeholde. Vi vil skabe sikre skoleveje og gode forhold for cyklister og fodgængere. Brugen af cyklen og kollektiv transport skal fremmes. Derfor skal bevægelse og sund transport tænkes ind i byplanlægningen, så leg og fysisk aktivitet bliver en naturlig del af borgerens hverdag. Det gælder også vores transportvaner. Nye transportvaner skal skabes for at fremme folkesundheden, skåne miljøet og øge indbyggernes livskvalitet. Vallensbæk har en vigtig opgave i at skabe rammerne for et sikkert, tilgængeligt og inspirerende byrum for transport og bevægelse. Udvikling og bevaring af boligområder Vallensbæk skal kunne tilbyde spændende og tidssvarende boligmiljøer. Det er en vigtig del af rammen om det gode liv. Vi skal sammen med grundejerforeningerne arbejde for et arkitektonisk løft af vores ældre boligmiljøer. Dermed sikrer vi, at der er gode og tidssvarende rammer, der indbyder til nærhed og fællesskab. Vores boligområder skal være socialt velfungerende med en forankring af miljøbevidsthed hos den enkelte borger. Klima og bæredygtighed Vallensbæk er kystnært og et lavt beliggende område. Vi skal derfor sikre os tilpasning til klimaudviklingen og tænke klimaet sammen med den fysiske planlægning. Vi skal samtidig arbejde for en effektiv lokal klimaindsats, der også mindsker udledningen af CO 2. Der skal fortsat være fremtidigt fokus på udbygningen af fjernvarmenettet samt gode muligheder for borgerne til anvendelse af alternative energikilder, hvor der skønnes at være hensigtsmæssigt. Digitalisering og borgerservice Fremtiden vil uden tvivl byde på en anderledes dialog og interaktion mellem borgere og kommune i Vallensbæk. Mange bruger i dag smartphones til at gå i banken med, hvilket ikke var tydeligt at læse i krystalkuglen for 20 år siden. Derfor skal vi have fokus på løbende at udvikle de digitale muligheder samtidig med, at vi tænker nye måder at møde borgerne på og inddrage dem i udviklingen af Vallensbæk Kommune. Vallensbæk kommune - Planstrategi

18 Vallensbæk ønsker at arbejde aktivt med borgerinddragelse for at forankre udviklingen i lokalsamfundet og skabe engagerede borgere. Borgerne skal være med i processen i en ligeværdig dialog mellem borgere og myndighed. Det vil kvalificere kommunens tiltag og skabe engagement og forankring hos den enkelte borger. Borgerdialog og frivillighed 18 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

19 Vallensbæk ønsker et godt lokalt samarbejde hvor borgerne er med i processen og initiativer bliver støttet. Vi har mange kvaliteter som vi som kommune gerne vil udvikle yderligere i samarbejde med lokale foreninger og ildsjæle her i Vallensbæk. Øget fokus på borgerdialog Den nye økonomiske virkelighed betyder, at Kommunalbestyrelsen skal træffe nogle valg for at sikre vækst og velfærd på lang sigt. Det betyder også, at der undervejs skal træffes nogle fravalg. At træffe de rigtige valg, der skal sikre det gode liv, er en opgave som kommunen ikke kan løfte alene. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor et bredere samarbejde omkring kommunens opgaveløsning ved at øge fokus på inddragelse og mobilisering af borgere, virksomheder og interesseorganisationer. Der skal være medindflydelse, dialog, samarbejde, partnerskab og etablering af netværk. De grundlæggende serviceydelser som børnepasning, hjemmepleje og undervisning i skolerne er beskrevet i kommunens forskellige politikker og strategier. Det vil også i fremtiden være en opgave at sikre den grundlæggende velfærd. Kvalitet i kommunens kerneydelser er vigtig i forhold til at sikre Vallensbæks udvikling og fremtid. Det er en grundlæggende forudsætning for det gode liv. Det er nødvendigt, at alle parter bidrager og tager ansvar, for kun i fællesskab kan vi finde de rigtige løsninger, fordele ressourcerne samt udvikle og tilpasse servicen til borgernes forskellige behov. Vallensbæk tilbyder rammerne for det nære og rolige liv. Vi skal inddrage borgerne i at styrke det gode liv i Vallensbæk. At inddrage borgerne i udviklingen af kommunen er med til at skabe interesse, opbakning, og ejerskab til kommunens initiativer. Frivillighed og partnerskaber Det frivillige arbejde er vigtigt da det er med til at sikre omsorg og livskvalitet. Vi vil derfor gerne i dialog med borgere og foreninger, så Vallensbæk får et vitamintilskud af gode ideer og konkrete løsninger på hvordan vi kan samarbejde og løse mange forskellige opgaver på en række områder. Det er væsentligt at sikre både velfærd til borgerne og trivsel på de kommunale arbejdspladser i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Det er her det frivillige arbejde bliver vigtigt. Hvis samarbejdet mellem kommunale forvaltninger, institutioner og frivillige skal udvikles, så kræver det politisk engagement, planlægning i fællesskab, klare aftaler om arbejdsdeling og en dialog, som er baseret på gensidig respekt for hinandens kompetencer og interesser. I et partnerskab for velfærd hvor kommunale institutioner og frivillige arbejder sammen, er borgerne partnere og ikke bare modtagere af en service. At være partner betyder, at have fælles sprog og fælles mål, at der udvises respekt for det, man hver især kan, og i de frivilliges tilfælde, vil bidrage med i partnerskabet. I praksis betyder det, at vi som kommune og frivillige foreninger eller borgere sammen skal undersøge, hvor vi har fælles interesser og lyst til at samarbejde. Det kan for eksempel være på sundhedsområdet hvor kommunen og patientforeningerne har en fælles interesse i at holde patienterne så raske, at de ikke skal indlægges på hospitalet. Vallensbæk kommune - Planstrategi

20 Strategi Vi vil udvikle og bevare den gode dialog med borgerne. Både på det brede og overordnede niveau, som ved udformning af kommunes visioner - men også på det nære og konkrete niveau. Inddragelsen af borgerne skal ske så tidligt i forløbet som muligt, så der er reel mulighed for at få indflydelse. Borgerinddragelsen skal ske på en ny og ligeværdig måde, der inspirerer og lader alle komme til orde. Vi vil skabe grundlag for dialog og nytænkning mellem borgere, frivillige og forvaltningen. Samarbejdet skal være let og dynamisk, så det opleves som en gevinst for alle parter. Vi skal jævnligt gøre en ekstra indsats for at få inddraget borgerne og for at få en dialog ud over den lovpligtige. Vi ønsker at sætte borgernes og foreningernes viden og interesser i spil. Opgaven løses med supplement fra borgernes egne ressourcer. Vi ønsker processer, der får kommunale medarbejdere og frivillige til at arbejde sammen i et partnerskab, så der skabes mere velfærd for de samme penge. Fortsat dialog om lokalkendskab og ønsker giver mulighed for, at opgaver løses af borgerne til fælles glæde og giver foreningerne større indflydelse, ejerskab og ansvar. Idékatalog At udarbejde lokalplaner i samarbejde med lokale beboergrupper nedsat af grundejerforeningerne Vi holder dialog- og cafémøder tidligt i processen ved udarbejdelsen af større planer. Her får borgerne også mulighed for at komme til orde overfor politikerne. Foreninger kan stå for frivillige driftsopgaver. Vi vil sammen; kommune, foreninger og borgere undersøge, hvor man i et partnerskab har fælles interesser og lyst til at samarbejde. Der kan udarbejdes et idékatalog. Det skal rumme forslag til samarbejde om fx sundhed, uddannelse, bokvaliteter, nærheden til naturen, de frie udfoldelsesmuligheder, de nære naboskaber, et godt foreningsliv eller udvikling af bymidten. 20 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen...

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/39. Om Ishøj...3/39. Ishøj den grønne port...5/39. Ishøj en del af Fingerbyen... Indholdsfortegnelse kommuneplan 2009...1/39 Om Ishøj...3/39 Ishøj den grønne port...5/39 Ishøj en del af Fingerbyen...6/39 Ishøj i tal...7/39 Samarbejde med andre kommuner...8/39 Vestegnssamarbejdet...9/39

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere