PLANSTRATEGI Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby"

Transkript

1 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand T Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012 Forslag 1

2 Redaktion: Bygge, Plan & Miljø Grafisk tilrettelæggelse: Center for børn & Kultur Forside og oversigtskort: Grafisk designer Alette Skogsted 2 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

3 Vallensbæk - Det hele menneske i fremtidens boligby Hvordan skal det være at bo i Vallensbæk om 20 år? Det har vi drøftet på visionsseminarer i Vallensbæk Kommunalbestyrelse og på en foreningsdag med repræsentanter fra foreningslivet i Vallensbæk. Det har været en rigtig spændende proces, hvor alle har været meget engagerede, lyttende og konstruktive. Vi har i løbet af vores dialog fået mange konkrete udfordringer på bordet: Vores befolkningsprognose viser, at vi bliver flere ældre i fremtiden. Derfor er det afgørende at have fokus på sundhed og forebyggelse. Det er helt essentielt at sikre vores unge en god uddannelse, så vi giver dem forudsætningerne for et godt liv. Vores fysiske infrastruktur skal fungere, så vi fx har sikre skoleveje. Den digitale infrastruktur skal også fungere, så vi på én gang giver grobund for et godt arbejdsliv for dem, der bor i Vallensbæk, og samtidig frigør ressourcer i kommunen ved at gøre ting smartere. De erhvervsaktive er selve forudsætningen for velfærden i Vallensbæk. Støj er et problem, der fylder meget i Vallensbæk det vil vi gøre noget ved. Forslag til Planstrategi 2012 tager handsken op fra de konkrete problemstillinger, retter blikket mod fremtiden og giver vores bud på, hvordan vi sætter mennesket i centrum i visionen om Det hele menneske i fremtidens boligby. Vi vil gerne tilbyde vores borgere et sundt og aktivt liv - også i Derfor har vi fokus på at udvikle de potentialer og kvaliteter, der knytter sig til bosætning lige netop her. Vallensbæk har fantastiske ressourcer i nærheden til naturen og ved samtidig at være tæt på storbyens muligheder med en central placering i Øresundsregionen. Vallensbæk skal fortsat være en attraktiv boligby, og det opnår vi kun ved at udvikle os og være effektive og innovative. Fællesskabet, foreningslivet, en veldrevet kommune og kvaliteten i vores bolig- og byområder er alle nøgler til at fastholde og tiltrække nye erhvervsaktive borgere. Vi kan ikke gennemføre vores ideer uden en bred opbakning i befolkning, foreninger, erhverv mv. Mange af tiltagene forudsætter, at andre offentlige og private parter engagerer sig, investerer og bidrager. Derfor sender vi nu forslag til Planstrategi 2012 i offentlig høring i otte uger for at høre omverdenen, om vi tænker rigtigt, og om der er andre og flere forslag til udvikling af Vallensbæks fremtid. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk kommune - Planstrategi

4 4 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

5 Indhold Indledning...6 VISIONEN: Det hele menneske i fremtidens boligby...10 Strategiske indsatser...16 Borgerdialog og frivillighed...18 Foreninger og friluftsliv...22 Natur og landskab...26 Byens rum og sammenhænge...30 Transport og bevægelse i byen...34 Udvikling og bevaring af boligområder...38 Klima og bæredygtighed...42 Digitalisering og borgerservice...46 Letbane og Loopcity...50 Baggrundsviden...54 Vallensbæk kommune - Planstrategi

6 Vallensbæk er en stærk bosætningskommune med et stort og varieret udbud af boliger. Vi skal også i fremtiden være et attraktivt sted at bo med gode friarealer, der understøtter nærhed og fællesskab. Kravene ændrer sig hele tiden til den velfungerende by. Indledning 6 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

7 Vallensbæk har sine rødder tilbage i Vallensbæk Landsby, som lå på kanten mellem eng og ager. Den Grønne Kile inddeler Vallensbæk i de 3 bydele: Nordmarken, Landsbyen og Vallensbæk Strand. Kommunen blev i 1960erne udbygget som en del af Køge Bugt-planen, overvejende med parcelhuse og tæt-lav-bebyggelse. I dag er Vallensbæk en forstadskommune på 9 km² med ca indbyggere beliggende kun 15 km fra Københavns centrum. Tæt på motorvejsnettet, tæt på Køge Bugt Strandpark og de rekreative områder i Store Vejleådalen og Den Grønne Kile. Der er kun ganske lidt erhverv tilbage i Vallensbæk, da to store erhvervsvirksomheder i Vallensbæk, inden for de sidste 10 år, er omdannet til boligområderne Amalieparken og Åhaven. Der har de seneste år været et omfattende boligudbygningsprogram, som har skabt befolkningstilvækst og udvikling. Vi vil fortsat gerne være en tidssvarende og attraktiv bosætningskommune. Det kræver nytænkning og udvikling af byens potentialer. Vallensbæk har en række udfordringer som vi skal vide at løse samt muligheder og styrker som vi skal udnytte optimalt. Vi vil fortsat gerne være attraktive for erhvervsaktive, unge familier med børn samt ældre. Vi skal derfor fortsat kunne tilbyde et varieret udbud af daginstitutioner og skoler samt ejer-, lejer- og ældreboliger til rimelige priser. Vores ældre medborgere har adgang til moderne pleje- og ældreboliger og en ældreservice, der ligger i top. Vores boligområder er mangfoldige i den forstand, at de rummer mange boligtyper, der kan favne mange livsformer. I Vallensbæk har vi et rigt foreningsliv med gode tilbud indenfor kultur, fritid og sport. Dette understøttes af gode rekreative områder med strand, lystbådehavn, søer og engarealer, gode indkøbsmuligheder ved Vallensbæk Stationstorv og et spændende bymiljø i Vallensbæk havn. Vi har gode vej- og baneforbindelser og vi ligger derfor centralt i forhold til København og Øresundsregionen. Vallensbæk har nem adgang til offentlig transport og motorvejsnettet med en togforbindelse på ca. 20 min. til Københavns Hovedbanegård. Selvom vi er en bosætningskommune ønsker vi også at understøtte de virksomheder, der vælger at placere sig i Vallensbæk. I Vallensbæk er der fortrinsvis gode muligheder for at placere kontor- og vidensvirksomheder. Udviklingen af erhvervslivet sker imidlertid først og fremmest i respekt for de boligmæssige og rekreative kvaliteter og under hensyntagen til miljøet. Vi har den lille kommunes nærhed og fællesskab med kort fra beslutning til handling. Der er i Vallensbæk et stigende antal overvægtige og inaktive borgere. Vi ønsker derfor at skabe gode rammer for alle i forhold til sunde kostvaner, bevægelse, trivsel og læring. Vi skal understøtte og udvikle Vallensbæks særlige kvaliteter og vi skal arbejde for en bevidst, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af de dele af byen, der trænger til et løft. Vallensbæk skal fortsat være et godt sted at bo. En sammenhængende og levende by, der har noget særligt at byde på. PLEJEBOLIGER VED HØJSTRUPPARKEN Vallensbæk kommune - Planstrategi

8 Planstrategiens opbygning Vallensbæk - det hele menneske i fremtidens boligby, er fundamentet, som afspejles i følgende delvisioner: Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Sundhed som forebyggelse Ildsjælenes paradis Et udviklende børne- og ungeliv Visionerne skal i fremtiden udmøntes gennem en række tiltag, som knytter sig til følgende strategiske indsatser: Borgerdialog og frivillighed Foreninger og friluftsliv Natur og landskab Byens rum og sammenhænge Transport og bevægelse i byen Udvikling og bevaring af boligområder Klima og bærerdygtighed Digitalisering og borgerservice Herudover beskrives letbanen og byvisionen Loopcity, baggrundsviden samt planlægning siden sidst. Indledningsvis beskrives de strategiske indsatser ud fra en vurdering og status. Hvert afsnit afsluttes med en strategi og et idékatalog, med forslag til konkrete tiltag. Dette er redskabet, hvormed vi når vores mål og visioner. Idékataloget, som er beskrevet under hvert indsatsområde, skal betragtes som forslag til handlinger. Kommunen har ikke taget stilling til, hvornår de enkelte mål skal realiseres, eller hvordan de skal finansieres. Idékataloget er inspiration og redskaber til på sigt at nå kommunens mål. Kommunen ser gerne, at private aktører bidrager til at realisere forslag til handlinger enten i samarbejde med kommunen eller selvstændigt. 8 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

9 Fakta om planstrategien De lovmæssige krav til en planstrategi Vallensbæk Det hele menneske i fremtidens boligby er udarbejdet i henhold til planlovens 23a, som fastlægger, at kommunalbestyrelsen hvert 4 år skal offentliggøre en strategi for den kommende kommuneplanlægning. En planstrategi er en politisk udmelding om hvilke emner kommunalbestyrelsen vil tage op i den kommende planperiode. Den skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste kommuneplanrevision, en vurdering af og en strategi for udviklingen samt en beslutning om enten at revidere hele kommuneplanen eller at revidere særlige temaer / områder eller at vedtage kommuneplanen for en ny 4 årig periode. Kommunalbestyrelsens vurdering Det er vurderet, at Kommuneplan 2009 har fungeret godt som ramme for den fysiske planlægning og det er derfor besluttet, at der kun skal foretages en delvis revision af Kommuneplan Denne planstrategi er oplægget til en delvis revision af kommuneplan 2009 og dermed udarbejdelsen af den nye Kommuneplan Planstrategien fastlægger de overordnede visioner samt hvilke strategiske indsatser som kommunalbestyrelsen vil fokusere på i de kommende 4 år. I Planstrategien er der fokus på 8 strategisk udvalgte indsatsområder. Strategisk miljøvurdering Denne strategi fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser eller konkrete planer og programmer. Det vurderes derfor, at forslaget ikke er omfattet af 3 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er planstrategien ikke omfattet af kravet om en miljøvurdering. Offentlighedsfase Kommunalbestyrelsen har den 4. januar 2012 vedtaget forslag til Planstrategi 2012; Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslaget kan ses i Borgerservice på Rådhuset, Vallensbæk Stationstorv 100 og på kommunens biblioteker samt på /planstrategi. Desuden kan strategien rekvireres ved henvendelse til Bygge, Plan & Miljø på mail Forslag til Planstrategi 2012 er i offentlig høring fra den 10. januar marts I denne periode kan forslag og bemærkninger sendes til eller med brev til Bygge, Plan & Miljø, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand. Debatforum På kan alle kommunens borgere diskutere deres drømme og ønsker for Vallensbæk. Der er også en konkurrence for børn: tegn fremtidens Vallensbæk. Vi opfordrer alle til at deltage i debatforum også med bemærkninger til det samlede forslag til Planstrategien. Byvandring / cykeltur i høringsperioden I høringsperioden arrangeres byvandring / cykeltur med guide. Turene relaterer sig til udvalgte emner i Planstrategien og vil blive afholdt følgende søndag formiddage. 1. Udvikling og bevaring af vores boligområder Besøg i udvalgte boligområder - Kvaliteter og muligheder Guide: Arkitekt Flemming frost, Juul & Frost arkitekter Søndag den 5. februar 2012 kl Foreninger og friluftsliv Cykeltur gennem de rekreative områder med besøg i udvalgte foreninger Guide: Arkitekt Dan B. Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard arkitektfirma Søndag den 29. januar 2012 kl Nærmere information om de enkelte ture vil blive annonceret på kommunens hjemmeside i løbet af januar Tilmelding sker til byplanlægger Lene Rothe på Dialogmøde i Multisalen på Vallensbæk Skole I høringsperioden afholdes dialogmøde den 28. februar 2012 kl i Multisalen på Vallensbæk Skole. Vallensbæk kommune - Planstrategi

10 Sundhed som forbyggelse Sundhed som forbyggelse fleksibel service fleksibel service Dynamisk arbejdsliv og Dynamisk arbejdsliv og af høj kvalitet af høj kvalitet central beliggenhed central beliggenhed Grønt landsbyliv med Grønt landsbyliv med Det hele menneske Vision vision for fremtidens boligby Ildsjælenes paradis Ildsjælenes paradis Udviklende børne- Udviklende børne- og ungeliv og ungeliv Kommunalbestyrelsen har én samlet vision for udviklingen i Vallensbæk: det hele menneske i fremtidens boligby 10 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

11 Delvision 1 Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Historisk set har Vallensbæk Kommune altid været en veldreven kommune, der er kendetegnet ved gedigen kvalitet og god service. Vallensbæk Kommune er præget af klassiske dyder som flid og ansvarlighed, men vi har også altid været kendt for at turde tænke nyt. Det smitter af på de ydelser den service vi tilbyder. Vi vil også i fremtiden levere service af høj kvalitet, og derfor skal vi hele tiden have fokus på at udvikle denne. To nøgleord i udviklingen bliver digitalisering og velfærdsteknologi. Med øget digitalisering kan vi give borgerne flere fleksible muligheder, for at blive serviceret på den tid af døgnet, de ønsker. Uden, at borgere er nødt til at besøge rådhuset eller et fremtidigt borgerhus - rent fysisk. Selvbetjening via den kommunale hjemmeside er et eksempel herpå, men i fremtiden vil den digitale selvbetjening også flytte ind på andre platforme som fx mobiltelefoner og lignende. Det skal vi benytte os af. Samtidig kan en øget digitalisering automatisere og effektivisere arbejdsgange internt i den kommunale hverdag, så ressourcerne kan bruges på mere borgernær service. Det samme gælder for yderligere udvikling inden for velfærdsteknologi, der allerede nu viser sit potentiale, når robotstøvsugere fx overtager en del af den daglige rengøring, og hjemmeplejens notesblokke afløses af diktafoner med talegenkendelse. På den måde bliver rapportering og dokumentation meget nemmere at håndtere i det daglige, hvilket giver mulighed for at hjemmeplejen i højere grad kan være de varme hænder ude hos borgerne i stedet for at tiden bruges ved en computer. Vi ønsker derfor at: tilbyde kvalitet og fleksibilitet i den offentlige service. tilbuddene skal tilpasses den enkelte borger. service skal være målrettet fremtidens samfund. digitalisering og nye teknologiske muligheder skal være en naturlig del af en moderne kommunal service. Vallensbæk kommune - Planstrategi

12 Delvision 2 Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Vallensbæk er en grøn kommune, der værner om miljøet. Vallensbæk er præget af kysten, lystbådehavnen og de store rekreative arealer midt i kommunen. Der er muligheder for fritids- og idrætsliv i tæt kontakt med naturen. For at bevare den grønne kommune, skal vi arbejde bevidst med at bevare byens nærhed til naturen, både gennem lokalplaner og miljøhensyn. Vallensbæk en lille kommune, der har beholdt sine grænser trods to kommunalreformer. Det giver en unik mulighed for at bevare den ånd og følelse af fællesskab, der altid har præget kommunen. Det har givet os mulighed for at udvikle en samhørighed og et stærkt værdifællesskab den såkaldte Vallensbæk-ånd. Vi har haft mulighed for at værne om de gode aspekter af landsbylivet. Det betyder, at vi har en udpræget grad af nærhed, nærvær og tryghed både i forhold til hinanden, kommunen og politikerne. Vallensbæk Kommune har en størrelse der gør, at der ikke behøver at være langt fra handling til ord. Vi kan hurtigt tilpasse og ændre os. Dette skal vi udnytte, særligt set i lyset af de mange forandringer, der kommer fremover, blandt andet i forhold til kravene om øget digitalisering og kravene om effektiviseringer. Samtidig skal vi styrke borgernes følelse af nærhed, nærvær og tryghed. Vi skal give rum til at udfolde fællesskabet, styrke kommunens ansigt udadtil og sikre, at borgerne føler nærvær og tryghed både i Vallensbæks byrum og på de tidspunkter og steder hvor borgerne møder kommunen. Fundamentet for det gode liv er et godt arbejdsliv. Vi er derfor meget opmærksomme på den stigende unge ledighed på landsplan. En af vores styrker er netop, at vi i Vallensbæk har et højt uddannelsesniveau og sammen med de øvrige Vestegnskommuner, samarbejder vi om at styrke uddannelse og virksomhedskontakten på Vestegnen. De unge er vores fremtid og dem skal vi satse på. I kraft af vores centrale placering, er vi tæt på København. Vi har indbygget en åbenhed mod omverdenen. Det giver vores kommune og dens borgere udsyn, mangfoldighed og god tilgængelighed til omverdenen. Det skal vi udnytte. Vi har en unik mulighed for at kombinere det grønne landsbyliv med storbyens muligheder. Vi har erhvervsmuligheder og et godt samarbejde med de øvrige kommuner i regionen. Dette er en af vores styrker. Vi ønsker derfor at: Vallensbæk skal være et grønt åndehul, hvor borgerne udnytter storbyens muligheder. politikere og kommune er i øjenhøjde med borgerne. tryghed og fællesskab er vægtet højt. 12 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

13 Delvision 3 Sundhed som forebyggelse Vallensbæk har sunde borgere. Vallensbæk skal støtte borgerne og lette vejen til gode vaner. Hver borger kan selv gøre meget for at være sund, men kommunen og foreninger kan bidrage til at gøre det lettere for borgeren at komme i gang og holde de gode vaner. Vi skal sikre os, at der er optimale forhold, som understøtter dette. Dette kan vi blandt andet gøre ved, at byrum indbyder til bevægelse og aktivitet, og ved at tilbyde gode muligheder inden for breddeidræt, og oplysning om sunde vaner. Dette er et område vi vil styrke, både gennem gode tilbud og styrket samarbejde med relevante foreninger. Vi ønsker derfor at: uddanne børn og forældre til at lave sund mad. der er fokus på det gode måltid i familien. åbne et folkekøkken med hjælp fra frivillige. der er skolemad til alle forældrebetaling for skolemad byrummet indbyder til bevægelse og aktivitet der er gode tilbud indenfor breddeidræt færre borgere bruger tobak, stoffer og alkohol. Vallensbæk kommune - Planstrategi

14 Delvision 4 Ildsjælenes paradis Vallensbæk vil udvikle kommunen i samarbejde med ildsjæle. Ildsjæle er mennesker, der har lyst til at tage initiativ og aktivt være med til at sætte dagsordenen. Sammen skaber vi gode og solide tilbud til alle, tæt på naturen og tæt på politikerne. En borger i Vallensbæk vil i fremtiden være sund, tilfreds og aktiv. Aktiv i foreningslivet, aktiv i lokalsamfundet og aktiv i sit liv. Vallensbæk skal være ildsjælenes paradis. Vallensbæk kommune er til for borgerne. Vi er borgernes kommune og ikke blot en administrativ enhed. Det er ikke tilstrækkeligt at have et effektivt serviceorgan i en kommune, vi skal også have tilfredse og aktive borgere, der kommer hinanden ved og tager del i fællesskabet. Dette vil kommunen understøtte. Det kan være gennem frivilligt arbejde, foreningsarbejde eller blot den almindelige opmærksomhed mod hinanden. Alle skal bidrage til at skabe en god kommune med nærvær, nærhed og tryghed. Der skal være mulighed for at være aktiv deltager i lokalsamfundet. Det vil for eksempel sige, at forældrene engagerer sig i skolelivet, eller deltager i det frivillige arbejde. Der skal være mulighed for at være aktive i kultur-, fritids- og foreningslivet også på græsrodsniveau. En borger skal selv kunne tage ansvar og handle. Det skal Vallensbæk kommune understøtte bl.a. med gode forhold og mindre bureaukratiske arbejdsgange. Det skal være let at tage initiativ. Vi ønsker derfor at: Vallensbæks borgere er aktive og velfungerende. borgerne tager ansvar for eget liv og har en social ansvarlighed. borgerne bidrager til deres lokalsamfund. 14 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

15 Delvision 5 Et udviklende børne- og ungeliv Børne- og Kulturområdet i Vallensbæk Kommune varetages af vores daginstitutioner, dagpleje, skoler, fritidsordninger og de mange fritids- og kulturaktiviteter - foreninger, ungdomsskole, musikskole, bibliotek, ridecenter og idrætscenter m.v. Vi arbejder for for at understøtte det hele menneske, udfra en helhedstænkning, hvor der er en god sammenhæng i børn og unges hverdag. Eksempelvis ønsker vi, at daginstitutionerne i Vallensbæk har hver deres pædagogiske profil, som udvikler børnenes kreativitet og initiativlyst. Endvidere er der fokus på overgange fra dagpleje til daginstitution og videre til skole og fritidsordning og aktiv inddragelse af vores kultur- og fritidsaktiviteter. Vi ønsker derfor at: vores børn og unge, uanset funktionsniveau, bliver glade og livsduelige medborgere. forældre skal have et godt og udviklende dagtilbud til deres børn, når de har behov for det. forældre og elever skal møde en skole og en fritidsordning, der klæder børn og unge på til at have fokus på bæredygtighed. børn og unge bliver aktive og bidragende samfundsborgere til gavn og glæde for fællesskabet. fremme engagerede og fagligt velfunderede medarbejdere. værdsætte og understøtte at institutioner og skoler har individuelle præg. Vallensbæk kommune - Planstrategi

16 Tidlig skitse af Promenadebåndet Planstrategi 2012 skal være det politiske og strategiske redskab, der sikrer en positiv udvikling i kommunens fysiske planlægning. Med udgangspunkt i visionen, beskrives en række vigtige strategiske indsatsområder i den kommende planperiode. Oversigt Strategiske indsatser 16 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

17 Borgerdialog og frivillighed Vallensbæk ønsker at arbejde aktivt med borgerinddragelse for at forankre udviklingen i lokalsamfundet og skabe engagerede borgere. Borgerne skal være med i processen i en ligeværdig dialog mellem borgere og myndighed. Det vil kvalificere kommunens tiltag og skabe engagement og forankring hos den enkelte borger. Foreninger og friluftsliv Nye kultur- og landskabsoplevelser fremmer oplevelser med natur, motion, sundhed og kultur. Naturen skal give lærdom. I samspil med borgere og foreninger udvikler vi nye kultur- og landskabsoplevelser, der fremmer borgernes livskvalitet. Vallensbæk skal have bynær natur hvor by og natur smelter sammen til et unikt hele, der bruges i hverdagen og i weekenden. Natur og landskab Natur- og kulturlandskabet er en stor ressource for Vallensbæk. Vi skal sikre og udvikle naturværdierne i det åbne land. Vallensbæk vil arbejde for at beskytte naturen, øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten i åer, søer og kystvande. Vi skal sikre en god dialog med de forskellige interessenter i det åbne land fx grundejerne og Danmarks Naturfredningsforening mv. Der skal tænkes i sammenhæng og synergi mellem de forskellige indsatser i det åbne land. Byens rum og sammenhænge Vallensbæk vil tegne en oplevelsesrig by med gode byrum, der rummer fremtidens udfordringer, og tager afsæt i Vallensbæks nuværende kompetencer, identitet og bystruktur. Vi skal derfor udvikle byens centrale rum og sammenhænge, så de bliver endnu mere attraktive og understøtter de forskellige boligmiljøer. Vi skal have grønne og velfungerende byrum, der styrker butikslivet og indbyder til ophold og bevægelse. En velfungerende bymidte med gode byrum er en vigtig bosætningskvalitet, som understøtter borgernes trivsel. Transport og bevægelse i byen I Vallensbæk har vi en god infrastruktur, som vi skal værne om og vedligeholde. Vi vil skabe sikre skoleveje og gode forhold for cyklister og fodgængere. Brugen af cyklen og kollektiv transport skal fremmes. Derfor skal bevægelse og sund transport tænkes ind i byplanlægningen, så leg og fysisk aktivitet bliver en naturlig del af borgerens hverdag. Det gælder også vores transportvaner. Nye transportvaner skal skabes for at fremme folkesundheden, skåne miljøet og øge indbyggernes livskvalitet. Vallensbæk har en vigtig opgave i at skabe rammerne for et sikkert, tilgængeligt og inspirerende byrum for transport og bevægelse. Udvikling og bevaring af boligområder Vallensbæk skal kunne tilbyde spændende og tidssvarende boligmiljøer. Det er en vigtig del af rammen om det gode liv. Vi skal sammen med grundejerforeningerne arbejde for et arkitektonisk løft af vores ældre boligmiljøer. Dermed sikrer vi, at der er gode og tidssvarende rammer, der indbyder til nærhed og fællesskab. Vores boligområder skal være socialt velfungerende med en forankring af miljøbevidsthed hos den enkelte borger. Klima og bæredygtighed Vallensbæk er kystnært og et lavt beliggende område. Vi skal derfor sikre os tilpasning til klimaudviklingen og tænke klimaet sammen med den fysiske planlægning. Vi skal samtidig arbejde for en effektiv lokal klimaindsats, der også mindsker udledningen af CO 2. Der skal fortsat være fremtidigt fokus på udbygningen af fjernvarmenettet samt gode muligheder for borgerne til anvendelse af alternative energikilder, hvor der skønnes at være hensigtsmæssigt. Digitalisering og borgerservice Fremtiden vil uden tvivl byde på en anderledes dialog og interaktion mellem borgere og kommune i Vallensbæk. Mange bruger i dag smartphones til at gå i banken med, hvilket ikke var tydeligt at læse i krystalkuglen for 20 år siden. Derfor skal vi have fokus på løbende at udvikle de digitale muligheder samtidig med, at vi tænker nye måder at møde borgerne på og inddrage dem i udviklingen af Vallensbæk Kommune. Vallensbæk kommune - Planstrategi

18 Vallensbæk ønsker at arbejde aktivt med borgerinddragelse for at forankre udviklingen i lokalsamfundet og skabe engagerede borgere. Borgerne skal være med i processen i en ligeværdig dialog mellem borgere og myndighed. Det vil kvalificere kommunens tiltag og skabe engagement og forankring hos den enkelte borger. Borgerdialog og frivillighed 18 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

19 Vallensbæk ønsker et godt lokalt samarbejde hvor borgerne er med i processen og initiativer bliver støttet. Vi har mange kvaliteter som vi som kommune gerne vil udvikle yderligere i samarbejde med lokale foreninger og ildsjæle her i Vallensbæk. Øget fokus på borgerdialog Den nye økonomiske virkelighed betyder, at Kommunalbestyrelsen skal træffe nogle valg for at sikre vækst og velfærd på lang sigt. Det betyder også, at der undervejs skal træffes nogle fravalg. At træffe de rigtige valg, der skal sikre det gode liv, er en opgave som kommunen ikke kan løfte alene. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor et bredere samarbejde omkring kommunens opgaveløsning ved at øge fokus på inddragelse og mobilisering af borgere, virksomheder og interesseorganisationer. Der skal være medindflydelse, dialog, samarbejde, partnerskab og etablering af netværk. De grundlæggende serviceydelser som børnepasning, hjemmepleje og undervisning i skolerne er beskrevet i kommunens forskellige politikker og strategier. Det vil også i fremtiden være en opgave at sikre den grundlæggende velfærd. Kvalitet i kommunens kerneydelser er vigtig i forhold til at sikre Vallensbæks udvikling og fremtid. Det er en grundlæggende forudsætning for det gode liv. Det er nødvendigt, at alle parter bidrager og tager ansvar, for kun i fællesskab kan vi finde de rigtige løsninger, fordele ressourcerne samt udvikle og tilpasse servicen til borgernes forskellige behov. Vallensbæk tilbyder rammerne for det nære og rolige liv. Vi skal inddrage borgerne i at styrke det gode liv i Vallensbæk. At inddrage borgerne i udviklingen af kommunen er med til at skabe interesse, opbakning, og ejerskab til kommunens initiativer. Frivillighed og partnerskaber Det frivillige arbejde er vigtigt da det er med til at sikre omsorg og livskvalitet. Vi vil derfor gerne i dialog med borgere og foreninger, så Vallensbæk får et vitamintilskud af gode ideer og konkrete løsninger på hvordan vi kan samarbejde og løse mange forskellige opgaver på en række områder. Det er væsentligt at sikre både velfærd til borgerne og trivsel på de kommunale arbejdspladser i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Det er her det frivillige arbejde bliver vigtigt. Hvis samarbejdet mellem kommunale forvaltninger, institutioner og frivillige skal udvikles, så kræver det politisk engagement, planlægning i fællesskab, klare aftaler om arbejdsdeling og en dialog, som er baseret på gensidig respekt for hinandens kompetencer og interesser. I et partnerskab for velfærd hvor kommunale institutioner og frivillige arbejder sammen, er borgerne partnere og ikke bare modtagere af en service. At være partner betyder, at have fælles sprog og fælles mål, at der udvises respekt for det, man hver især kan, og i de frivilliges tilfælde, vil bidrage med i partnerskabet. I praksis betyder det, at vi som kommune og frivillige foreninger eller borgere sammen skal undersøge, hvor vi har fælles interesser og lyst til at samarbejde. Det kan for eksempel være på sundhedsområdet hvor kommunen og patientforeningerne har en fælles interesse i at holde patienterne så raske, at de ikke skal indlægges på hospitalet. Vallensbæk kommune - Planstrategi

20 Strategi Vi vil udvikle og bevare den gode dialog med borgerne. Både på det brede og overordnede niveau, som ved udformning af kommunes visioner - men også på det nære og konkrete niveau. Inddragelsen af borgerne skal ske så tidligt i forløbet som muligt, så der er reel mulighed for at få indflydelse. Borgerinddragelsen skal ske på en ny og ligeværdig måde, der inspirerer og lader alle komme til orde. Vi vil skabe grundlag for dialog og nytænkning mellem borgere, frivillige og forvaltningen. Samarbejdet skal være let og dynamisk, så det opleves som en gevinst for alle parter. Vi skal jævnligt gøre en ekstra indsats for at få inddraget borgerne og for at få en dialog ud over den lovpligtige. Vi ønsker at sætte borgernes og foreningernes viden og interesser i spil. Opgaven løses med supplement fra borgernes egne ressourcer. Vi ønsker processer, der får kommunale medarbejdere og frivillige til at arbejde sammen i et partnerskab, så der skabes mere velfærd for de samme penge. Fortsat dialog om lokalkendskab og ønsker giver mulighed for, at opgaver løses af borgerne til fælles glæde og giver foreningerne større indflydelse, ejerskab og ansvar. Idékatalog At udarbejde lokalplaner i samarbejde med lokale beboergrupper nedsat af grundejerforeningerne Vi holder dialog- og cafémøder tidligt i processen ved udarbejdelsen af større planer. Her får borgerne også mulighed for at komme til orde overfor politikerne. Foreninger kan stå for frivillige driftsopgaver. Vi vil sammen; kommune, foreninger og borgere undersøge, hvor man i et partnerskab har fælles interesser og lyst til at samarbejde. Der kan udarbejdes et idékatalog. Det skal rumme forslag til samarbejde om fx sundhed, uddannelse, bokvaliteter, nærheden til naturen, de frie udfoldelsesmuligheder, de nære naboskaber, et godt foreningsliv eller udvikling af bymidten. 20 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere