PLANSTRATEGI Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby"

Transkript

1 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand T Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012 Forslag 1

2 Redaktion: Bygge, Plan & Miljø Grafisk tilrettelæggelse: Center for børn & Kultur Forside og oversigtskort: Grafisk designer Alette Skogsted 2 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

3 Vallensbæk - Det hele menneske i fremtidens boligby Hvordan skal det være at bo i Vallensbæk om 20 år? Det har vi drøftet på visionsseminarer i Vallensbæk Kommunalbestyrelse og på en foreningsdag med repræsentanter fra foreningslivet i Vallensbæk. Det har været en rigtig spændende proces, hvor alle har været meget engagerede, lyttende og konstruktive. Vi har i løbet af vores dialog fået mange konkrete udfordringer på bordet: Vores befolkningsprognose viser, at vi bliver flere ældre i fremtiden. Derfor er det afgørende at have fokus på sundhed og forebyggelse. Det er helt essentielt at sikre vores unge en god uddannelse, så vi giver dem forudsætningerne for et godt liv. Vores fysiske infrastruktur skal fungere, så vi fx har sikre skoleveje. Den digitale infrastruktur skal også fungere, så vi på én gang giver grobund for et godt arbejdsliv for dem, der bor i Vallensbæk, og samtidig frigør ressourcer i kommunen ved at gøre ting smartere. De erhvervsaktive er selve forudsætningen for velfærden i Vallensbæk. Støj er et problem, der fylder meget i Vallensbæk det vil vi gøre noget ved. Forslag til Planstrategi 2012 tager handsken op fra de konkrete problemstillinger, retter blikket mod fremtiden og giver vores bud på, hvordan vi sætter mennesket i centrum i visionen om Det hele menneske i fremtidens boligby. Vi vil gerne tilbyde vores borgere et sundt og aktivt liv - også i Derfor har vi fokus på at udvikle de potentialer og kvaliteter, der knytter sig til bosætning lige netop her. Vallensbæk har fantastiske ressourcer i nærheden til naturen og ved samtidig at være tæt på storbyens muligheder med en central placering i Øresundsregionen. Vallensbæk skal fortsat være en attraktiv boligby, og det opnår vi kun ved at udvikle os og være effektive og innovative. Fællesskabet, foreningslivet, en veldrevet kommune og kvaliteten i vores bolig- og byområder er alle nøgler til at fastholde og tiltrække nye erhvervsaktive borgere. Vi kan ikke gennemføre vores ideer uden en bred opbakning i befolkning, foreninger, erhverv mv. Mange af tiltagene forudsætter, at andre offentlige og private parter engagerer sig, investerer og bidrager. Derfor sender vi nu forslag til Planstrategi 2012 i offentlig høring i otte uger for at høre omverdenen, om vi tænker rigtigt, og om der er andre og flere forslag til udvikling af Vallensbæks fremtid. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk kommune - Planstrategi

4 4 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

5 Indhold Indledning...6 VISIONEN: Det hele menneske i fremtidens boligby...10 Strategiske indsatser...16 Borgerdialog og frivillighed...18 Foreninger og friluftsliv...22 Natur og landskab...26 Byens rum og sammenhænge...30 Transport og bevægelse i byen...34 Udvikling og bevaring af boligområder...38 Klima og bæredygtighed...42 Digitalisering og borgerservice...46 Letbane og Loopcity...50 Baggrundsviden...54 Vallensbæk kommune - Planstrategi

6 Vallensbæk er en stærk bosætningskommune med et stort og varieret udbud af boliger. Vi skal også i fremtiden være et attraktivt sted at bo med gode friarealer, der understøtter nærhed og fællesskab. Kravene ændrer sig hele tiden til den velfungerende by. Indledning 6 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

7 Vallensbæk har sine rødder tilbage i Vallensbæk Landsby, som lå på kanten mellem eng og ager. Den Grønne Kile inddeler Vallensbæk i de 3 bydele: Nordmarken, Landsbyen og Vallensbæk Strand. Kommunen blev i 1960erne udbygget som en del af Køge Bugt-planen, overvejende med parcelhuse og tæt-lav-bebyggelse. I dag er Vallensbæk en forstadskommune på 9 km² med ca indbyggere beliggende kun 15 km fra Københavns centrum. Tæt på motorvejsnettet, tæt på Køge Bugt Strandpark og de rekreative områder i Store Vejleådalen og Den Grønne Kile. Der er kun ganske lidt erhverv tilbage i Vallensbæk, da to store erhvervsvirksomheder i Vallensbæk, inden for de sidste 10 år, er omdannet til boligområderne Amalieparken og Åhaven. Der har de seneste år været et omfattende boligudbygningsprogram, som har skabt befolkningstilvækst og udvikling. Vi vil fortsat gerne være en tidssvarende og attraktiv bosætningskommune. Det kræver nytænkning og udvikling af byens potentialer. Vallensbæk har en række udfordringer som vi skal vide at løse samt muligheder og styrker som vi skal udnytte optimalt. Vi vil fortsat gerne være attraktive for erhvervsaktive, unge familier med børn samt ældre. Vi skal derfor fortsat kunne tilbyde et varieret udbud af daginstitutioner og skoler samt ejer-, lejer- og ældreboliger til rimelige priser. Vores ældre medborgere har adgang til moderne pleje- og ældreboliger og en ældreservice, der ligger i top. Vores boligområder er mangfoldige i den forstand, at de rummer mange boligtyper, der kan favne mange livsformer. I Vallensbæk har vi et rigt foreningsliv med gode tilbud indenfor kultur, fritid og sport. Dette understøttes af gode rekreative områder med strand, lystbådehavn, søer og engarealer, gode indkøbsmuligheder ved Vallensbæk Stationstorv og et spændende bymiljø i Vallensbæk havn. Vi har gode vej- og baneforbindelser og vi ligger derfor centralt i forhold til København og Øresundsregionen. Vallensbæk har nem adgang til offentlig transport og motorvejsnettet med en togforbindelse på ca. 20 min. til Københavns Hovedbanegård. Selvom vi er en bosætningskommune ønsker vi også at understøtte de virksomheder, der vælger at placere sig i Vallensbæk. I Vallensbæk er der fortrinsvis gode muligheder for at placere kontor- og vidensvirksomheder. Udviklingen af erhvervslivet sker imidlertid først og fremmest i respekt for de boligmæssige og rekreative kvaliteter og under hensyntagen til miljøet. Vi har den lille kommunes nærhed og fællesskab med kort fra beslutning til handling. Der er i Vallensbæk et stigende antal overvægtige og inaktive borgere. Vi ønsker derfor at skabe gode rammer for alle i forhold til sunde kostvaner, bevægelse, trivsel og læring. Vi skal understøtte og udvikle Vallensbæks særlige kvaliteter og vi skal arbejde for en bevidst, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af de dele af byen, der trænger til et løft. Vallensbæk skal fortsat være et godt sted at bo. En sammenhængende og levende by, der har noget særligt at byde på. PLEJEBOLIGER VED HØJSTRUPPARKEN Vallensbæk kommune - Planstrategi

8 Planstrategiens opbygning Vallensbæk - det hele menneske i fremtidens boligby, er fundamentet, som afspejles i følgende delvisioner: Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Sundhed som forebyggelse Ildsjælenes paradis Et udviklende børne- og ungeliv Visionerne skal i fremtiden udmøntes gennem en række tiltag, som knytter sig til følgende strategiske indsatser: Borgerdialog og frivillighed Foreninger og friluftsliv Natur og landskab Byens rum og sammenhænge Transport og bevægelse i byen Udvikling og bevaring af boligområder Klima og bærerdygtighed Digitalisering og borgerservice Herudover beskrives letbanen og byvisionen Loopcity, baggrundsviden samt planlægning siden sidst. Indledningsvis beskrives de strategiske indsatser ud fra en vurdering og status. Hvert afsnit afsluttes med en strategi og et idékatalog, med forslag til konkrete tiltag. Dette er redskabet, hvormed vi når vores mål og visioner. Idékataloget, som er beskrevet under hvert indsatsområde, skal betragtes som forslag til handlinger. Kommunen har ikke taget stilling til, hvornår de enkelte mål skal realiseres, eller hvordan de skal finansieres. Idékataloget er inspiration og redskaber til på sigt at nå kommunens mål. Kommunen ser gerne, at private aktører bidrager til at realisere forslag til handlinger enten i samarbejde med kommunen eller selvstændigt. 8 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

9 Fakta om planstrategien De lovmæssige krav til en planstrategi Vallensbæk Det hele menneske i fremtidens boligby er udarbejdet i henhold til planlovens 23a, som fastlægger, at kommunalbestyrelsen hvert 4 år skal offentliggøre en strategi for den kommende kommuneplanlægning. En planstrategi er en politisk udmelding om hvilke emner kommunalbestyrelsen vil tage op i den kommende planperiode. Den skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste kommuneplanrevision, en vurdering af og en strategi for udviklingen samt en beslutning om enten at revidere hele kommuneplanen eller at revidere særlige temaer / områder eller at vedtage kommuneplanen for en ny 4 årig periode. Kommunalbestyrelsens vurdering Det er vurderet, at Kommuneplan 2009 har fungeret godt som ramme for den fysiske planlægning og det er derfor besluttet, at der kun skal foretages en delvis revision af Kommuneplan Denne planstrategi er oplægget til en delvis revision af kommuneplan 2009 og dermed udarbejdelsen af den nye Kommuneplan Planstrategien fastlægger de overordnede visioner samt hvilke strategiske indsatser som kommunalbestyrelsen vil fokusere på i de kommende 4 år. I Planstrategien er der fokus på 8 strategisk udvalgte indsatsområder. Strategisk miljøvurdering Denne strategi fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser eller konkrete planer og programmer. Det vurderes derfor, at forslaget ikke er omfattet af 3 stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er planstrategien ikke omfattet af kravet om en miljøvurdering. Offentlighedsfase Kommunalbestyrelsen har den 4. januar 2012 vedtaget forslag til Planstrategi 2012; Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslaget kan ses i Borgerservice på Rådhuset, Vallensbæk Stationstorv 100 og på kommunens biblioteker samt på /planstrategi. Desuden kan strategien rekvireres ved henvendelse til Bygge, Plan & Miljø på mail Forslag til Planstrategi 2012 er i offentlig høring fra den 10. januar marts I denne periode kan forslag og bemærkninger sendes til eller med brev til Bygge, Plan & Miljø, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand. Debatforum På kan alle kommunens borgere diskutere deres drømme og ønsker for Vallensbæk. Der er også en konkurrence for børn: tegn fremtidens Vallensbæk. Vi opfordrer alle til at deltage i debatforum også med bemærkninger til det samlede forslag til Planstrategien. Byvandring / cykeltur i høringsperioden I høringsperioden arrangeres byvandring / cykeltur med guide. Turene relaterer sig til udvalgte emner i Planstrategien og vil blive afholdt følgende søndag formiddage. 1. Udvikling og bevaring af vores boligområder Besøg i udvalgte boligområder - Kvaliteter og muligheder Guide: Arkitekt Flemming frost, Juul & Frost arkitekter Søndag den 5. februar 2012 kl Foreninger og friluftsliv Cykeltur gennem de rekreative områder med besøg i udvalgte foreninger Guide: Arkitekt Dan B. Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard arkitektfirma Søndag den 29. januar 2012 kl Nærmere information om de enkelte ture vil blive annonceret på kommunens hjemmeside i løbet af januar Tilmelding sker til byplanlægger Lene Rothe på Dialogmøde i Multisalen på Vallensbæk Skole I høringsperioden afholdes dialogmøde den 28. februar 2012 kl i Multisalen på Vallensbæk Skole. Vallensbæk kommune - Planstrategi

10 Sundhed som forbyggelse Sundhed som forbyggelse fleksibel service fleksibel service Dynamisk arbejdsliv og Dynamisk arbejdsliv og af høj kvalitet af høj kvalitet central beliggenhed central beliggenhed Grønt landsbyliv med Grønt landsbyliv med Det hele menneske Vision vision for fremtidens boligby Ildsjælenes paradis Ildsjælenes paradis Udviklende børne- Udviklende børne- og ungeliv og ungeliv Kommunalbestyrelsen har én samlet vision for udviklingen i Vallensbæk: det hele menneske i fremtidens boligby 10 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

11 Delvision 1 Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Historisk set har Vallensbæk Kommune altid været en veldreven kommune, der er kendetegnet ved gedigen kvalitet og god service. Vallensbæk Kommune er præget af klassiske dyder som flid og ansvarlighed, men vi har også altid været kendt for at turde tænke nyt. Det smitter af på de ydelser den service vi tilbyder. Vi vil også i fremtiden levere service af høj kvalitet, og derfor skal vi hele tiden have fokus på at udvikle denne. To nøgleord i udviklingen bliver digitalisering og velfærdsteknologi. Med øget digitalisering kan vi give borgerne flere fleksible muligheder, for at blive serviceret på den tid af døgnet, de ønsker. Uden, at borgere er nødt til at besøge rådhuset eller et fremtidigt borgerhus - rent fysisk. Selvbetjening via den kommunale hjemmeside er et eksempel herpå, men i fremtiden vil den digitale selvbetjening også flytte ind på andre platforme som fx mobiltelefoner og lignende. Det skal vi benytte os af. Samtidig kan en øget digitalisering automatisere og effektivisere arbejdsgange internt i den kommunale hverdag, så ressourcerne kan bruges på mere borgernær service. Det samme gælder for yderligere udvikling inden for velfærdsteknologi, der allerede nu viser sit potentiale, når robotstøvsugere fx overtager en del af den daglige rengøring, og hjemmeplejens notesblokke afløses af diktafoner med talegenkendelse. På den måde bliver rapportering og dokumentation meget nemmere at håndtere i det daglige, hvilket giver mulighed for at hjemmeplejen i højere grad kan være de varme hænder ude hos borgerne i stedet for at tiden bruges ved en computer. Vi ønsker derfor at: tilbyde kvalitet og fleksibilitet i den offentlige service. tilbuddene skal tilpasses den enkelte borger. service skal være målrettet fremtidens samfund. digitalisering og nye teknologiske muligheder skal være en naturlig del af en moderne kommunal service. Vallensbæk kommune - Planstrategi

12 Delvision 2 Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Vallensbæk er en grøn kommune, der værner om miljøet. Vallensbæk er præget af kysten, lystbådehavnen og de store rekreative arealer midt i kommunen. Der er muligheder for fritids- og idrætsliv i tæt kontakt med naturen. For at bevare den grønne kommune, skal vi arbejde bevidst med at bevare byens nærhed til naturen, både gennem lokalplaner og miljøhensyn. Vallensbæk en lille kommune, der har beholdt sine grænser trods to kommunalreformer. Det giver en unik mulighed for at bevare den ånd og følelse af fællesskab, der altid har præget kommunen. Det har givet os mulighed for at udvikle en samhørighed og et stærkt værdifællesskab den såkaldte Vallensbæk-ånd. Vi har haft mulighed for at værne om de gode aspekter af landsbylivet. Det betyder, at vi har en udpræget grad af nærhed, nærvær og tryghed både i forhold til hinanden, kommunen og politikerne. Vallensbæk Kommune har en størrelse der gør, at der ikke behøver at være langt fra handling til ord. Vi kan hurtigt tilpasse og ændre os. Dette skal vi udnytte, særligt set i lyset af de mange forandringer, der kommer fremover, blandt andet i forhold til kravene om øget digitalisering og kravene om effektiviseringer. Samtidig skal vi styrke borgernes følelse af nærhed, nærvær og tryghed. Vi skal give rum til at udfolde fællesskabet, styrke kommunens ansigt udadtil og sikre, at borgerne føler nærvær og tryghed både i Vallensbæks byrum og på de tidspunkter og steder hvor borgerne møder kommunen. Fundamentet for det gode liv er et godt arbejdsliv. Vi er derfor meget opmærksomme på den stigende unge ledighed på landsplan. En af vores styrker er netop, at vi i Vallensbæk har et højt uddannelsesniveau og sammen med de øvrige Vestegnskommuner, samarbejder vi om at styrke uddannelse og virksomhedskontakten på Vestegnen. De unge er vores fremtid og dem skal vi satse på. I kraft af vores centrale placering, er vi tæt på København. Vi har indbygget en åbenhed mod omverdenen. Det giver vores kommune og dens borgere udsyn, mangfoldighed og god tilgængelighed til omverdenen. Det skal vi udnytte. Vi har en unik mulighed for at kombinere det grønne landsbyliv med storbyens muligheder. Vi har erhvervsmuligheder og et godt samarbejde med de øvrige kommuner i regionen. Dette er en af vores styrker. Vi ønsker derfor at: Vallensbæk skal være et grønt åndehul, hvor borgerne udnytter storbyens muligheder. politikere og kommune er i øjenhøjde med borgerne. tryghed og fællesskab er vægtet højt. 12 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

13 Delvision 3 Sundhed som forebyggelse Vallensbæk har sunde borgere. Vallensbæk skal støtte borgerne og lette vejen til gode vaner. Hver borger kan selv gøre meget for at være sund, men kommunen og foreninger kan bidrage til at gøre det lettere for borgeren at komme i gang og holde de gode vaner. Vi skal sikre os, at der er optimale forhold, som understøtter dette. Dette kan vi blandt andet gøre ved, at byrum indbyder til bevægelse og aktivitet, og ved at tilbyde gode muligheder inden for breddeidræt, og oplysning om sunde vaner. Dette er et område vi vil styrke, både gennem gode tilbud og styrket samarbejde med relevante foreninger. Vi ønsker derfor at: uddanne børn og forældre til at lave sund mad. der er fokus på det gode måltid i familien. åbne et folkekøkken med hjælp fra frivillige. der er skolemad til alle forældrebetaling for skolemad byrummet indbyder til bevægelse og aktivitet der er gode tilbud indenfor breddeidræt færre borgere bruger tobak, stoffer og alkohol. Vallensbæk kommune - Planstrategi

14 Delvision 4 Ildsjælenes paradis Vallensbæk vil udvikle kommunen i samarbejde med ildsjæle. Ildsjæle er mennesker, der har lyst til at tage initiativ og aktivt være med til at sætte dagsordenen. Sammen skaber vi gode og solide tilbud til alle, tæt på naturen og tæt på politikerne. En borger i Vallensbæk vil i fremtiden være sund, tilfreds og aktiv. Aktiv i foreningslivet, aktiv i lokalsamfundet og aktiv i sit liv. Vallensbæk skal være ildsjælenes paradis. Vallensbæk kommune er til for borgerne. Vi er borgernes kommune og ikke blot en administrativ enhed. Det er ikke tilstrækkeligt at have et effektivt serviceorgan i en kommune, vi skal også have tilfredse og aktive borgere, der kommer hinanden ved og tager del i fællesskabet. Dette vil kommunen understøtte. Det kan være gennem frivilligt arbejde, foreningsarbejde eller blot den almindelige opmærksomhed mod hinanden. Alle skal bidrage til at skabe en god kommune med nærvær, nærhed og tryghed. Der skal være mulighed for at være aktiv deltager i lokalsamfundet. Det vil for eksempel sige, at forældrene engagerer sig i skolelivet, eller deltager i det frivillige arbejde. Der skal være mulighed for at være aktive i kultur-, fritids- og foreningslivet også på græsrodsniveau. En borger skal selv kunne tage ansvar og handle. Det skal Vallensbæk kommune understøtte bl.a. med gode forhold og mindre bureaukratiske arbejdsgange. Det skal være let at tage initiativ. Vi ønsker derfor at: Vallensbæks borgere er aktive og velfungerende. borgerne tager ansvar for eget liv og har en social ansvarlighed. borgerne bidrager til deres lokalsamfund. 14 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

15 Delvision 5 Et udviklende børne- og ungeliv Børne- og Kulturområdet i Vallensbæk Kommune varetages af vores daginstitutioner, dagpleje, skoler, fritidsordninger og de mange fritids- og kulturaktiviteter - foreninger, ungdomsskole, musikskole, bibliotek, ridecenter og idrætscenter m.v. Vi arbejder for for at understøtte det hele menneske, udfra en helhedstænkning, hvor der er en god sammenhæng i børn og unges hverdag. Eksempelvis ønsker vi, at daginstitutionerne i Vallensbæk har hver deres pædagogiske profil, som udvikler børnenes kreativitet og initiativlyst. Endvidere er der fokus på overgange fra dagpleje til daginstitution og videre til skole og fritidsordning og aktiv inddragelse af vores kultur- og fritidsaktiviteter. Vi ønsker derfor at: vores børn og unge, uanset funktionsniveau, bliver glade og livsduelige medborgere. forældre skal have et godt og udviklende dagtilbud til deres børn, når de har behov for det. forældre og elever skal møde en skole og en fritidsordning, der klæder børn og unge på til at have fokus på bæredygtighed. børn og unge bliver aktive og bidragende samfundsborgere til gavn og glæde for fællesskabet. fremme engagerede og fagligt velfunderede medarbejdere. værdsætte og understøtte at institutioner og skoler har individuelle præg. Vallensbæk kommune - Planstrategi

16 Tidlig skitse af Promenadebåndet Planstrategi 2012 skal være det politiske og strategiske redskab, der sikrer en positiv udvikling i kommunens fysiske planlægning. Med udgangspunkt i visionen, beskrives en række vigtige strategiske indsatsområder i den kommende planperiode. Oversigt Strategiske indsatser 16 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

17 Borgerdialog og frivillighed Vallensbæk ønsker at arbejde aktivt med borgerinddragelse for at forankre udviklingen i lokalsamfundet og skabe engagerede borgere. Borgerne skal være med i processen i en ligeværdig dialog mellem borgere og myndighed. Det vil kvalificere kommunens tiltag og skabe engagement og forankring hos den enkelte borger. Foreninger og friluftsliv Nye kultur- og landskabsoplevelser fremmer oplevelser med natur, motion, sundhed og kultur. Naturen skal give lærdom. I samspil med borgere og foreninger udvikler vi nye kultur- og landskabsoplevelser, der fremmer borgernes livskvalitet. Vallensbæk skal have bynær natur hvor by og natur smelter sammen til et unikt hele, der bruges i hverdagen og i weekenden. Natur og landskab Natur- og kulturlandskabet er en stor ressource for Vallensbæk. Vi skal sikre og udvikle naturværdierne i det åbne land. Vallensbæk vil arbejde for at beskytte naturen, øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten i åer, søer og kystvande. Vi skal sikre en god dialog med de forskellige interessenter i det åbne land fx grundejerne og Danmarks Naturfredningsforening mv. Der skal tænkes i sammenhæng og synergi mellem de forskellige indsatser i det åbne land. Byens rum og sammenhænge Vallensbæk vil tegne en oplevelsesrig by med gode byrum, der rummer fremtidens udfordringer, og tager afsæt i Vallensbæks nuværende kompetencer, identitet og bystruktur. Vi skal derfor udvikle byens centrale rum og sammenhænge, så de bliver endnu mere attraktive og understøtter de forskellige boligmiljøer. Vi skal have grønne og velfungerende byrum, der styrker butikslivet og indbyder til ophold og bevægelse. En velfungerende bymidte med gode byrum er en vigtig bosætningskvalitet, som understøtter borgernes trivsel. Transport og bevægelse i byen I Vallensbæk har vi en god infrastruktur, som vi skal værne om og vedligeholde. Vi vil skabe sikre skoleveje og gode forhold for cyklister og fodgængere. Brugen af cyklen og kollektiv transport skal fremmes. Derfor skal bevægelse og sund transport tænkes ind i byplanlægningen, så leg og fysisk aktivitet bliver en naturlig del af borgerens hverdag. Det gælder også vores transportvaner. Nye transportvaner skal skabes for at fremme folkesundheden, skåne miljøet og øge indbyggernes livskvalitet. Vallensbæk har en vigtig opgave i at skabe rammerne for et sikkert, tilgængeligt og inspirerende byrum for transport og bevægelse. Udvikling og bevaring af boligområder Vallensbæk skal kunne tilbyde spændende og tidssvarende boligmiljøer. Det er en vigtig del af rammen om det gode liv. Vi skal sammen med grundejerforeningerne arbejde for et arkitektonisk løft af vores ældre boligmiljøer. Dermed sikrer vi, at der er gode og tidssvarende rammer, der indbyder til nærhed og fællesskab. Vores boligområder skal være socialt velfungerende med en forankring af miljøbevidsthed hos den enkelte borger. Klima og bæredygtighed Vallensbæk er kystnært og et lavt beliggende område. Vi skal derfor sikre os tilpasning til klimaudviklingen og tænke klimaet sammen med den fysiske planlægning. Vi skal samtidig arbejde for en effektiv lokal klimaindsats, der også mindsker udledningen af CO 2. Der skal fortsat være fremtidigt fokus på udbygningen af fjernvarmenettet samt gode muligheder for borgerne til anvendelse af alternative energikilder, hvor der skønnes at være hensigtsmæssigt. Digitalisering og borgerservice Fremtiden vil uden tvivl byde på en anderledes dialog og interaktion mellem borgere og kommune i Vallensbæk. Mange bruger i dag smartphones til at gå i banken med, hvilket ikke var tydeligt at læse i krystalkuglen for 20 år siden. Derfor skal vi have fokus på løbende at udvikle de digitale muligheder samtidig med, at vi tænker nye måder at møde borgerne på og inddrage dem i udviklingen af Vallensbæk Kommune. Vallensbæk kommune - Planstrategi

18 Vallensbæk ønsker at arbejde aktivt med borgerinddragelse for at forankre udviklingen i lokalsamfundet og skabe engagerede borgere. Borgerne skal være med i processen i en ligeværdig dialog mellem borgere og myndighed. Det vil kvalificere kommunens tiltag og skabe engagement og forankring hos den enkelte borger. Borgerdialog og frivillighed 18 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

19 Vallensbæk ønsker et godt lokalt samarbejde hvor borgerne er med i processen og initiativer bliver støttet. Vi har mange kvaliteter som vi som kommune gerne vil udvikle yderligere i samarbejde med lokale foreninger og ildsjæle her i Vallensbæk. Øget fokus på borgerdialog Den nye økonomiske virkelighed betyder, at Kommunalbestyrelsen skal træffe nogle valg for at sikre vækst og velfærd på lang sigt. Det betyder også, at der undervejs skal træffes nogle fravalg. At træffe de rigtige valg, der skal sikre det gode liv, er en opgave som kommunen ikke kan løfte alene. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor et bredere samarbejde omkring kommunens opgaveløsning ved at øge fokus på inddragelse og mobilisering af borgere, virksomheder og interesseorganisationer. Der skal være medindflydelse, dialog, samarbejde, partnerskab og etablering af netværk. De grundlæggende serviceydelser som børnepasning, hjemmepleje og undervisning i skolerne er beskrevet i kommunens forskellige politikker og strategier. Det vil også i fremtiden være en opgave at sikre den grundlæggende velfærd. Kvalitet i kommunens kerneydelser er vigtig i forhold til at sikre Vallensbæks udvikling og fremtid. Det er en grundlæggende forudsætning for det gode liv. Det er nødvendigt, at alle parter bidrager og tager ansvar, for kun i fællesskab kan vi finde de rigtige løsninger, fordele ressourcerne samt udvikle og tilpasse servicen til borgernes forskellige behov. Vallensbæk tilbyder rammerne for det nære og rolige liv. Vi skal inddrage borgerne i at styrke det gode liv i Vallensbæk. At inddrage borgerne i udviklingen af kommunen er med til at skabe interesse, opbakning, og ejerskab til kommunens initiativer. Frivillighed og partnerskaber Det frivillige arbejde er vigtigt da det er med til at sikre omsorg og livskvalitet. Vi vil derfor gerne i dialog med borgere og foreninger, så Vallensbæk får et vitamintilskud af gode ideer og konkrete løsninger på hvordan vi kan samarbejde og løse mange forskellige opgaver på en række områder. Det er væsentligt at sikre både velfærd til borgerne og trivsel på de kommunale arbejdspladser i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Det er her det frivillige arbejde bliver vigtigt. Hvis samarbejdet mellem kommunale forvaltninger, institutioner og frivillige skal udvikles, så kræver det politisk engagement, planlægning i fællesskab, klare aftaler om arbejdsdeling og en dialog, som er baseret på gensidig respekt for hinandens kompetencer og interesser. I et partnerskab for velfærd hvor kommunale institutioner og frivillige arbejder sammen, er borgerne partnere og ikke bare modtagere af en service. At være partner betyder, at have fælles sprog og fælles mål, at der udvises respekt for det, man hver især kan, og i de frivilliges tilfælde, vil bidrage med i partnerskabet. I praksis betyder det, at vi som kommune og frivillige foreninger eller borgere sammen skal undersøge, hvor vi har fælles interesser og lyst til at samarbejde. Det kan for eksempel være på sundhedsområdet hvor kommunen og patientforeningerne har en fælles interesse i at holde patienterne så raske, at de ikke skal indlægges på hospitalet. Vallensbæk kommune - Planstrategi

20 Strategi Vi vil udvikle og bevare den gode dialog med borgerne. Både på det brede og overordnede niveau, som ved udformning af kommunes visioner - men også på det nære og konkrete niveau. Inddragelsen af borgerne skal ske så tidligt i forløbet som muligt, så der er reel mulighed for at få indflydelse. Borgerinddragelsen skal ske på en ny og ligeværdig måde, der inspirerer og lader alle komme til orde. Vi vil skabe grundlag for dialog og nytænkning mellem borgere, frivillige og forvaltningen. Samarbejdet skal være let og dynamisk, så det opleves som en gevinst for alle parter. Vi skal jævnligt gøre en ekstra indsats for at få inddraget borgerne og for at få en dialog ud over den lovpligtige. Vi ønsker at sætte borgernes og foreningernes viden og interesser i spil. Opgaven løses med supplement fra borgernes egne ressourcer. Vi ønsker processer, der får kommunale medarbejdere og frivillige til at arbejde sammen i et partnerskab, så der skabes mere velfærd for de samme penge. Fortsat dialog om lokalkendskab og ønsker giver mulighed for, at opgaver løses af borgerne til fælles glæde og giver foreningerne større indflydelse, ejerskab og ansvar. Idékatalog At udarbejde lokalplaner i samarbejde med lokale beboergrupper nedsat af grundejerforeningerne Vi holder dialog- og cafémøder tidligt i processen ved udarbejdelsen af større planer. Her får borgerne også mulighed for at komme til orde overfor politikerne. Foreninger kan stå for frivillige driftsopgaver. Vi vil sammen; kommune, foreninger og borgere undersøge, hvor man i et partnerskab har fælles interesser og lyst til at samarbejde. Der kan udarbejdes et idékatalog. Det skal rumme forslag til samarbejde om fx sundhed, uddannelse, bokvaliteter, nærheden til naturen, de frie udfoldelsesmuligheder, de nære naboskaber, et godt foreningsliv eller udvikling af bymidten. 20 Vallensbæk kommune - Planstrategi 2012

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

KOMMUNEPLANSTRATEGI 2014

KOMMUNEPLANSTRATEGI 2014 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk dc@vallensbaek.dk T 477 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby KOMMUNEPLANSTRATEGI 2014 Vallensbæk

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere