Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Nyttige kontakter...18 Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 2

3 1. Indledning Uddannelse til speciallæge i Klinisk onkologi er beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i specialets målbeskrivelse. Både introduktions- og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog/portefølje, som udleveres ved første ansættelse i forløbet og demonstreres af hovedvejleder. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation (checkliste og logbog) for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelsen for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold Introduktionsuddannelsen i Klinisk onkologi i Videreuddannelsesregion Nord foregår ved 12 måneders ansættelse på ét af de onkologiske centre i Aalborg eller Aarhus. Hvis der findes egnede ansøgere, kan der besættes et forløb med 6 måneder udgået fra onkologisk afdeling i Herning, suppleret med 6 måneder på onkologisk center i Aarhus. Dette uddannelsesprogram omfatter denne delte ansættelse mellem Herning og Aarhus. Nærværende uddannelsesprogram er nytænkning med det formål på sigt at rekruttere lokale onkologer og fremme afdelingens uddannelsesmiljø. Hoveduddannelsen i Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord (opslag i maj og november) tager udgangspunkt på ét af de to primære onkologiske centre i Aarhus eller Aalborg, herefter 6-12 måneder på en hæmatologisk afdeling, 6-12 måneder på en bred medicinsk afdeling, 12 måneder på et andet center (Aalborg, Aarhus eller Odense) og endeligt 12 måneder på det primære center. De onkologiske centre i Aarhus og Odense varetager alle diagnosegrupper og alle behandlingsmodaliteter. Det samme gælder centeret i Aalborg, bortset fra enkelte højt specialiserede funktioner. Den onkologiske afdeling i Herning behandler indtil videre kun få og udvalgte diagnosegrupper og gennemfører ikke højtspecialiseret behandling, herunder strålebehandling. Der eksisterer en strålesatellit fysisk placeret i Herning men drevet fra Aarhus. Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed 1. Ansættelse 2. Ansættelse Onkologisk afdeling Onkologisk afdeling Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Herning Nørrebrogade 6 måneder 6 måneder Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 4

5 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder - herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessteder, lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra de anførte links. Kurser og kongresser Introduktionsuddannelsen i Klinisk onkologi omfatter ikke-obligatoriske kurser, men der tilbydes i alt 5 kursusdage (2 dage i radioterapi i Aarhus, 2 dage i medicinsk behandling i Odense eller København og 1 dag i GCP i Aarhus). Kurset i radioterapi indeholder en e-learningsdel, som skal afsluttes nogle dage før tilstedeværelse, og der skal aftales en kompensationsfridag med afdelingen. Til disse kurser bevilges tjenestefrihed med løn og rejse/opholdsudgifter dækkes af afdelingen. Se DSKO s hjemmeside for terminer og kursusbeskrivelser. Der forventes ikke mulighed for kongresdeltagelse medmindre særlige forhold gør sig gældende. Forskning Klinisk onkologi er et speciale med meget grundforskning, og hvor en stor del af behandlingerne bygger på klinisk forskning. Det er derfor naturligt, at den uddannelsessøgende viser interesse for forskning og gerne deltager aktivt heri. Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge vil supervisere, motivere og vejlede om deltagelse i forskningsopgaver. 1. ansættelse: Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Ansættelsesstedet generelt Se afdelingens hjemmeside her. Den onkologiske afdeling blev indviet i 2009, og i 2011 overtog man behandling af cancerpatienter fra det onkologiske ambulatorium i Viborg, idet dette blev nedlagt oktober Aktuelt behandles patienter på hovedfunktionsniveau (medicinsk behandling af lungekræft, brystkræft og tarmkræft) og på regionsniveau (medicinsk behandling af æggestok-, livmoder-, bugspytkirtel- og hudkræft). Derfor omfatter disse 6 måneder brede onkologisk/medicinske kompetencer, hvor de højt specialiserede kompetencer skal nås i 2. ansættelse på AUH. Afdelingens uddannelsesopgave er ny, og der eksisterer et samarbejde med hospitalets medicinske afdeling, hvor uddannelsessøgende i onkologisk hoveduddannelse med 1-årigt medicinsk forløb hver har funktion i det onkologiske ambulatorium ca. én gang ugentligt. Langt størstedelen af afdelingens læger er speciallæger, afdelingen er i kraftig vækst, og der kan derfor forventes et højt potentiale for god uddannelse. På længere sigt kan en andel af et eller flere hovedforløb måske foregå hér. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Den uddannelsessøgende (UDS) tildeles én hovedvejleder. De daglige arbejdsfunktioner omfatter stuegang, kemoambulatorium og ambulatorium. Der er vagtfrihed under hele denne ansættelse. Stuegang gås sammen med en ældre kollega, som dermed udfører den daglige supervision. Patienterne fordeles blandt de stuegangsgående læger om morgenen. Udover stuegangen har de også ansvaret for at modtage akutte patienter i dagtiden. I kemoambulatoriet tilknyttes den UDS hovedsageligt ét af to sygdomsspor - enten lunge- og brystkræft eller tarm-, æggestok- og bugspytkirtelkræft. Det modsatte spor bemandes af en ældre Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 5

6 kollega, hvorved der er god mulighed for supervision. Inden opstart mødes lægerne i kemoambulatoriet, diskuterer forudsete problemstillinger og omfordeler eventuelt patienter i de 2 spor. I ambulatoriet ses patienter i kontrolforløb efter endt behandling. Her kan den UDS også få supervision fra de ældre læger i sideløbende spor. Der vil være mulighed for at deltage aktivt i de ugentlige tværfaglige konferencer. Hver fredag efter morgenkonferencen afholdes der røntgenkonference. Den UDS tildeles hver måned en uddannelsesdag med henblik på opkvalificering samt opfyldelse af logbogens kompetencer. Den UDS planlægger selv sin dag i samråd med sin vejleder. Undervisning Konferencer: Der afholdes to daglige konferencer, hvor alle deltager: Morgenkonference (rapport fra sengeafdelingen samt fra kemoambulatoriet og ambulatoriet, præsentation af akutte problemstillinger). Middagskonference (gennemgang af problemstillinger fra stuegang). Læringsværdien af disse konferencer ses primært som præsentation af problem, overblik over forløb og visualisering af behandlingsstrategi. Formaliseret undervisning: Hver anden tirsdag er der en times morgenundervisning, hvor lægerne skiftes til at undervise hinanden og evt. andre personalegrupper. Undervisningen planlægges af den uddannelsesansvarlige overlæge. Forskning Se regionshospitalets forskningsprofil her. 2. ansættelse: Onkologisk afdeling D, AUH. Ansættelsesstedet generelt. Se afdelingens hjemmeside her. Den onkologiske afdeling i Aarhus omfatter samtlige funktioner, herunder strålebehandling og andre højtspecialiserede funktioner. Afdelingens aktiviteter omfatter et tæt videnskabeligt samarbejde med afdeling for klinisk eksperimentel onkologi, en høj forskningsaktivitet, et tæt tværfagligt samarbejde med alle relevante specialer og et rigt uddannelsesmiljø. Mere end halvdelen af afdelingens læger er speciallæger, og der er en årelang tradition for uddannelse, herunder også af lægestuderende, hvor der forventes ca. 12 studerende tilstede dagligt. Der er konstant ansat mellem 15 og 20 læger i introduktionsuddannelse og et tilsvarende antal læger i hoveduddannelse. 2. ansættelse 2. ansættelse a. Centerforløb b. Stråleterapiforløb 4 måneder 2 måneder A. Centerforløb. Den UDS knyttes til én gruppe, og der tildeles én hovedvejleder (normalt en h-læge). Der er vagtfrihed første måned. De daglige arbejdsfunktioner omfatter stuegang, sweeper og ambulatorium. Herudover skal den UDS deltage i tværfaglige konferencer, herunder deltage ved Multidisciplinære teams (disse afhænger af den gruppe, UDS tilknyttes). Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 6

7 Der er daglig supervision, idet stuegang gås med ældre læge (oftest speciallæge), sweeperfunktionen er i tæt fysisk nærvær af ambulatoriet, der består af 3-5 sideløbende spor, hvor der altid vil være en ældre/speciallæge at få vejledning hos. Teamet planlægger og konfererer løbende under stuegangen. Hver af de 4 grupper afholder fælles konference hver morgen, inden ambulatoriet åbner. Her gennemgås dagens problempatienter med svar på undersøgelser og strategi for den videre behandling. Læringsværdien fås ved fremlæggelse af patient, egen mening om behandlingsmæssige konsekvenser og møde med patienten. Alle deltager i gruppens middagskonferencer, hvor stuegangen afkonfereres og andre problemstillinger af almen interesse diskuteres. UDS fremlægger de patienter han/hun har gået stuegang på - herunder resumé, aktuelt og plan for det videre forløb. Der afsættes ca. én uddannelsesdag pr. måned, som anvendes til at opnå en forberedt kompetence/delkompetence i logbogen. B. Stråleterapiforløb. I denne del af forløbet vejledes den UDS af en klinisk vejleder (speciallæge med dagsfunktion i stråleterapien) og hovedvejlederen i terapien. Herudover knyttes UDS til h-læger, som arbejder med kurative planer og hjælper med indtegning af normalvæv. UDS har sammen med en anden læge i introduktionsstilling funktion som Feltlæge. Den ene arbejder med indtegning af normalvæv i team med de øvrige i indtegningen, og den anden arbejder i fast team med den ældste Targetlæge, hvor de i fællesskab følger patienten til palliativ strålebehandling fra vurdering til igangsat strålebehandling. Denne Team-Training opfylder alle kravene til stråleterapi i logbogen. UDS deltager i den daglige terapikonference og ved ugens plan, som går i dybden med den videnskabelige og planlægningsmæssige baggrund for specifik strålebehandling deltagelsen er gerne aktiv. Der er vagtfrihed i begge disse måneder. De 7 roller: Trænes i følgende sammenhæng: Kommunikation - i det daglige under supervision/feedback ved ældre kollega/psykolog/ plejepersonale. Der er oprettet et kursus i kommunikation, som forløber over nogle måneder med teori, videooptagelse, scoring og feedback. Sundhedsfremmer - i den daglige kontakt til patienten, hvor der rådgives om sundere livsstil. Samarbejder - ved MDT konferencer, gruppemøder og alle steder hvor Ad Hoc teams opstår. Professionel - gennem de daglige funktioner at udføre høj kvalitet, skabe egen holdning til god patientbehandling og samtidigt kende sin egen begrænsning. Leder/administrator gennem aktiv deltagelse i diverse teams og ved udførelse af opgaver som skrivning/opdatering af instrukser, superbruger, planlægning af tværfaglige møder m.m. Akademiker - ved at udføre overkommelige opgaver ifbm. kliniske forsøg og gerne deltage i mindre videnskabelige projekter, hvor afdelingen har et stort udbud af muligheder. Undervisning Konferencer: Alle deltager så vidt det er muligt i alle konferencer, der er afsat de nødvendige slots. Formaliseret undervisning: Der undervises for alle læger én time hver onsdag morgen (emner af interesse for alle), én time for hver gruppe hver anden tirsdag morgen (gruppens egne opgaver, herunder nye protokoller), 1-2 time én eftermiddag om måneden i form af Journal Club (artikellæsning og gennemgang), morgenminut hver torsdag og fredag (præsentation ved yngre læge om selvvalgt emne, ex. kasuistik). UDS forventes at bidrage især til sidstnævnte 1-2 gange i forløbet. Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 7

8 Forskning Introduktionsstillingen bør friste til deltagelse i ovennævnte mindre forskningsprojekter. Der vil være mulighed for at lave en projektbeskrivelse for evt. PhD projekt, hvis den rette opgave findes. Der sættes løbende PhD projekter i søen, og aktuelt er der ca. 40 PhD studerende i gang. Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 8

9 3. Kompetencer, lærings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsstrategier. (Læs Målbeskrivelsen her). Kompetencevurderingen kan foretages af hovedvejleder eller en klinisk vejleder på højere uddannelsesniveau. Vurderingen skal følges og dokumenteres i checklisten, hvor uddannelsesansvarlig overfører til logbogen, hvor denne ikke er underskrevet. UDS bør altid bære checklisten på sig, så kompetencer eller dele heraf kan opnås, når den kliniske situation opstår. UDS planlægger gerne én gang månedligt med sin hovedvejleder opnåelse af kompetencer ved anvendelse af de tilgængelige redskaber i Porteføljen (Mini-CE, Struktureret observation og læringskontrakt). De obligatoriske samtaleark er lagt på elektronisk form i Aarhus og i papirudgave i Herning Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste er sakset fra målbeskrivelsens logbog. I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsmetoder vises for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet i målbeskrivelsen. Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 9

10 CHECKLISTE (For detaljer i målene se logbogen) Mål nummer og kompetence mål. Konkretisering af mål Læringsmetoder Kompetencevurderingsmetode Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) 1. ansættelse Herning 2. ansættelse AUH - center 2. ansættelse AUH - stråler Måned 1-6 Måned 7-10 Måned Optage onkologisk orienteret anamnese Gennemføre onkologisk orienteret objektiv undersøgelse Fortolke og anvende de opnåede data i patientbehandlingen Træffe kliniske beslutninger Redegøre for basale molekylærbiologiske processer Anvende basale diagnostiske og terapeutiske procedurer Selvstændigt at udrede og stadieinddele Redegøre for biologiske effekter af ioniserende stråling Redegøre for fraktioneringsmønstres effekt på væv Mindst 5 nyhenviste patienter i ambulatoriet demonstreres superviseret og journaler gennemgås efterfølgende. Mindst 5 patienter fra stuegang demonstreres superviseret og journaler gennemgås efterfølgende. Visitation af 5 nyhenviste pt., superviseret af visitator. Fremlægge 5 komplicerede pt. fra stuegang ved middagskonference. Afholde 5 komplicerede ambulante besøg, superviseret af speciallæge. Gennemgang af journalerne. Fremlægge undersøgelsesresultater og behandlingsplaner for 5 udvalgte patienter Modtage 5 nyhenviste patienter superviseret og redegøre for efterfølgende journaler Selvstudium Selvstudium Selvstudium bedømmelse med audit af 5 journaler bedømmelse med audit af 5 journaler Audit af 5 journaler bedømmelse med audit af 5 journaler Struktureret vejledersamtale bedømmelse med audit af 5 journaler bedømmelse med audit af 5 journaler Struktureret vejledersamtale i terapien Struktureret vejledersamtale i terapien Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 10

11 1.3.3 Redegøre for de almindeligste strålekomplikationer Redegøre for principper og indikationer for strålebehandling På et basalt niveau at planlægge og udføre radioterapi Redegøre for basale cellekinetiske og farmakologiske principper Planlægge, dosere og administrere hyppigt anvendte cytostatika kende indikationer og mål for medicinsk antineoplastisk behandling Kunne vurdere patientens komorbide tilstand Redegøre for kirurgiske, medicinske og radioterapeutiske behandlingsmodaliteters rolle for understøttende og lindrende behandling samt principper for rehabilitering Diagnosticere og behandle de almindeligst forekommende komplikationer 2.1 Optage en specialespecifik Superviseret varetagelse af 5 fulde palliative stråleforløb Superviseret ordination af kemoterapi for 5 patienter i ambulatoriet Superviseret ordination af kemoterapi for 5 patienter i ambulatoriet Afholde 5 komplicerede ambulante besøg, superviseret af speciallæge. Stuegang under supervision af 5 komplicerede patienter med komplikationer til onkologisk behandling. Herunder henvise/aftale med andre specialer. Selvstudium Selvstudium Struktureret vejledersamtale i terapien Struktureret vejledersamtale bedømmelse Struktureret vejledersamtale i terapien bedømmelse bedømmelse bedømmelse Struktureret vejledersamtale bedømmelse Mini-CE: Patientkontakt Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 11

12 anamnese, som er fyldestgørende i relation til patienters problemer på medicinske, sociale og psykologiske områder 2.2 Indhente og anvende oplysning om den enkelte patients evne og indstilling til at gennemføre en behandling 2.3 Gennemføre samtaler med pårørende i forbindelse med dødsfald 2.4 Mundtligt og skriftligt forelægge problemstillinger for kolleger og andet sundhedspersonale 2.5 Udføre basale kommunikationsopgaver i forbindelse med forsøg 3.1 Indgå i tværfaglige teams 3.2 Samarbejde med patient og pårørende i fastlæggelse af undersøgelses- og behandlingsplaner 4.1 Lede et vagthold 4.2 Redegøre for relevant lovgivning og regler 5.1 Informere og rådgive patienter og personale inden for fx ryg- Opgave Selvstudium Mini-CE: Patientkontakt bedømmelse 360 graders feedback Mini-CE: Patientkontakt 360 graders feedback bedømmelse Bedømmelse af opgave Struktureret vejledersamtale bedømmelse Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 12

13 ning, soldyrkning ol. 6.1 Foretage litteratursøgning 6.2 Kritisk at vurdere videnskabelig litteratur og lærebøger 6.3 Anvende basale principper i den medicinske statistik 6.4 Formidle et simpelt videnskabeligt budskab til kolleger 6.5 Deltage i gennemførelsen af kliniske forsøg 7.1 Bedømme egen faglig formåen 7.2 Tage initiativ til egen faglig udvikling og dokumentere egen læring 7.3 Redegøre for afdelingens politik og rutine vedr. utilsigtede hændelser og alvorlige fejl 7.4 Den ukomplicerede onkologiske patient 7.5 Identificere symptomer på stress angive effekter af positiv og negativ stress Påtage sig opgaver fra eksempelvis konferencer for at belyse opstået problem Påtage sig opgave ved morgenminut om klinisk problemstilling Påtage sig opgave ved morgenminut om klinisk problemstilling Deltage i det daglige kliniske arbejde med information til patient, registrering af data samt ordination af undersøgelser og behandling Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Bedømmelse af opgave Bedømmelse af opgave Bedømmelse af opgave Mini-CE: Præsentation bedømmelse 360 graders feedback 360 graders feedback Udfærdige UTH eller følge papirgangen Selvstudium Struktureret vejledersamtale Selvstudium bedømmelse 360 graders feedback Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 13

14 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Se generel beskrivelse af metoderne i målbeskrivelsen 1. ansættelse: Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Læringsmetoder Læring sker, hvor patienten er og gennem det samarbejde, der karakteriserer arbejdet (afdeling, grupper, teams og tværfaglige kontaktflader). Det er vigtigt, at UDS er opsøgende, både hvad angår planlægning og udførelse af læringssituationer. Vagtfunktion vil først blive varetaget i 2. ansættelse. Kompetencevurderingmetoder 360 graders feedback udføres først i 2. ansættelse. De strukturerede vejledersamtaler udføres med hovedvejleder og ved behov med den uddannelsesansvarlige overlæge. UDS skal forberede sig til audit af journaler, uddannelsesdage og Mini-CE. 2. ansættelse: Onkologisk afdeling D, AUH. Læringsmetoder Læring sker i de kliniske situationer på stuegang (altid sammen med en ældre kollega, som kan supervisere), i ambulatoriet (altid 4-5 spor hvor supervision og evt. bytning af patienter kan aftales), ved diverse konferencer og i undervisningssituationer (morgenminut, Journalclub og gruppemøder). Den UDS skal også her være fremme i skoene for at finde de rette læringssituationer og foreslå opgaver til egen løsning. Metoderne er teoretisk viden ved selvstudium og vise sine færdigheder overfor mester. En opgave opstår typisk i klinikken, hvor UDS sammen med vejleder definerer et mindre videnskabeligt projekt til fordybelse og fremlægning. Kompetencevurderingmetoder 360 graders feedback gennemføres elektronisk i den 4. måned og iht. retningslinier herfor. De strukturerede vejledersamtaler udføres med hovedvejleder og ved behov med den uddannelsesansvarlige overlæge. UDS skal forberede sig til audit af journaler, uddannelsesdage, 360 graders feedback og Mini-CE. En opgave vurderes af vejleder ved feedback. 3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning Specialespecifikke kurser Der indgår tilbud om i alt 5 dages ikke-obligatoriske kurser i GCP-regler (afholdes lokalt), medicinsk onkologi og radioterapi. Generelle kurser De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. Der henvises til målbeskrivelsen, hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale videreuddannelsessekretariat. Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 14

15 4. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen. 1. ansættelse: Onkologisk afdeling, Regionshospitatalet Herning Organisering af den lægelige videreuddannelse Afdelingen har én UAO. Rammer for uddannelsesvejledning Introduktionssamtale afholdes indenfor den første måned efter start på afdelingen. Midt i forløbet holdes én eller flere justeringssamtaler. Til sidst afholdes en slutsamtale, som også fungerer som justeringssamtale i det samlede forløb. Under møderne vil der være mulighed for vejledning om specialevalg og karrierevejledning. Der afholdes 360 graders feedback i denne ansættelse. Udarbejdelse af uddannelsesplan Ved introduktionssamtalen udarbejder den UDS i samarbejde med hovedvejlederen den individuelle uddannelsesplan. I tilfælde af problematiske forløb inddrages UAO, som også godkender det samlede forløb. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle de ældre læger fungerer som daglige kliniske vejledere. For flere detaljer bl.a. angående konferencer og forhold angående supervision henvises til punkt ansættelse: Onkologisk afdeling D, AUH. Organisering af den lægelige videreuddannelse Afdelingens uddannelsesudvalg udgøres af én UAO, to UKYL, én TR for afdelingen, fem hovedvejledere (gennemfører samtaler og 360 graders feedback), 2-5 hovedvejledere blandt h-læger (vejledere for introduktionslæger). Alle speciallæger er daglige kliniske vejledere. Uddannelsessøgende er klinisk vejleder ét niveau ned (h-læge til i-læge) og ældre i-læge til yngre i-læge. Skemalægningsfunktion er lagt ud i hver gruppe, og der tilstræbes en uddannelsesmæssig udvikling i opgaver svarende til den enkeltes erfaring og evner. Rammer for uddannelsesvejledning Der afholdes introduktionssamtale ved hovedvejleder (h-læge) i ansættelsens 1. måned. Justeringssamtalen afholdes efter 4 måneder, og der afholdes slutsamtale efter opholdet i terapien, hvor der også gives karrierevejledning. Udarbejdelse af uddannelsesplan Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes af hovedvejleder ved introsamtalen, og der anvendes skabelonen for AUH i elektronisk form. Planen koordineres med UAO ved specifikke problemstillinger samme gælder problematiske forløb. Hele forløbet godkendes af én af de 5 hovedvejledere/uao. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Se punkt 2.1 og afdelingens hjemmeside. Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 15

16 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse 1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 2 (DRRLV) vil løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log-in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 5.2 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen 5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspektorrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 6 Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelses- 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 16

17 steder for specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV. Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 17

18 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted Onkologisk afdeling D, AUH og Onkologisk afdeling, Herning Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse: Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat Specialeselskabets hjemmeside Sundhedsstyrelsen Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: Videreuddannelsesregion Syd: Videreuddannelsesregion Øst: Klinisk Onkologi, Introduktionsstilling, 6 mdr.herning - 6 mdr. Aarhus 18

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord Side 1 Uddannelsesprram for ntroduktionsuddannelse i KLNSK ONKOLOG Region Nord Onkolisk afdeling, Århus Sygehus Onkolisk afdeling, Aalborg Sygehus Medicinsk afdeling, Viborg Sygehus Medicinsk afdeling,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Århus Sygehus Side 1 19-08-2010 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi Klinisk Biokemisk Afdeling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Videreuddannelsesregion Nord 2010 Indhold

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I Intern Medicin ENDOKRINOLOGISK AFDELING AALBORG SYGEHUS Hans-Henrik Lervang, Uddannelsesansvarlig overlæge HHL@RN.DK Februar 2009 INDHOLD 1. Indledning Introduktionsuddannelsen

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Onkologi december 2013 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk onkologi Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Psykiatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Psykiatri Klinik Hoved Orto, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Nord, Brønderslev, Psykiatrien i Region Nordjylland Klinik Syd,

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Nordsjællands Hospital Hillerød Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Hillerød Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Alt skrevet i

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008

UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN. Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008 UDDANNELSESPROGRAM OG LOGBOG FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I PSYKIATRI I BOGEN Region Øst, Syd, Nord Revideret februar 2008 VUU, Dansk Psykiatrisk Selskab, marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INDLEDNING

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Patologiafdelingen

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for Klinisk Onkologi

Uddannelsesprogram for Klinisk Onkologi Uddannelsesprogram for Klinisk Onkologi Hoveduddannelsen i Region Øst Medicinsk afdeling, Sygehus Syd, Næstved Medicinsk afdeling, Sygehus Syd, Slagelse Intern medicinske kompetencer, Sygehus Nord, Roskilde

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I KLINISK IMMUNOLOGI, REGION NORD KLINISK IMMUNOLOGISK AFDELING, SKEJBY SYGEHUS 1. Indledning Klinisk immunologi er et lægevidenskabeligt laboratoriespeciale

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB

DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANSK NEUROLOGISK SELSKAB DANISH NEUROLOGICAL SOCIETY København d. 6. juni 2008 Introduktion til neurologien Neurologi er et speciale der gennemgår en meget hurtig udvikling. Specialet er dog samtidig

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere