Haven som pædagogisk middel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haven som pædagogisk middel"

Transkript

1 Haven som pædagogisk middel Kort præsentation: Baggrund og Forskning og udviklingsarbejde. Punkter i dag: Fagligt input og inspiration til din undervisning Hvad er en have i pædagogisk arbejde? Hvilket potentiale rummer haven for læring og Hvilken didaktisk tilgang kan være relevant? Drøftelse af hvad lærere og pædagoger skal vide og kunne for at kvalificere arbejdet med haven. Hands on i form af konkrete praktiske begyndende eksempler på aktiviteter. 1

2 Hvad er en have i pædagogisk arbejde? Der er i de seneste år kommet stor opmærksomhed på haven og naturen som betydende elementer, både i forbindelse med undervisning samt i forbindelse med behandling af forskellige mentale sygdomme og belastninger. Især i forbindelse med stress og udbrændthed forskes der bl.a. i Danmark og Sverige i effekten af udendørsmiljøer i kombination med rehabilitering. Også i forbindelse med skoleundervisning er der i disse år stor fokus på udelæring, (Wistoft, 2011) bl.a. en ny folkeskolelov. Haven er i denne sammenhæng et grønt udendørs rum, som generelt fremmer wellbeing (Marcus C. C., 1999) Haver har en lang og multikulturel historie bag sig. Haver er grønne udendørs rum, som rummer både æstetiske, kulturelle og naturlige dimensioner, som lokker mennesker til at komme ud. Haven kan være middel til praksisudvikling og producere ny viden om, hvad der er betydningsfuldt for læring, dannelse og rehabilitering herunder inklusion i udendørsmiljø, og herfra udvikles den didaktik, som matcher de målgrupper, som pædagoger møder i deres praksis. (Moser, 2007) (Ulrich, Roger, S. 1999). (Marcus C. C., 1999)(Marcus C. C., 2010) 2

3 Et begrebsmæssigt overblik: udendørs læring er defineret som: Som læring der foregår eller er afledt af aktiviteter der foregår i udendørs lokaliteter hinsides skolens klasseværelse (Rickingson m.fl. 2004) s. 9 (min oversættelse) 3

4 Haven som pædagogisk middel - haven er ikke det samme som et gartneri, hvor der foregår en produktion. I haven fokuseres på relationer, samskabelse og fællesskab. Paradisets have Skovlund 2013 Holstebro kommune 2013 NTS temadag Aarhus Kommune naturfagslærere - Haven som pædagogisk middel - Karen Møller- Jensen - Pædagoguddannelsen Holstebro VIA UC OUTDOOR & Grønne haver og Kursus. mobil:

5 Hvilket potentiale rummer haven for læring? Studerende inddrages i design af pædagogisk have på Pædagoguddannelsen Holstebro forår

6 Skolehaver og lokalsamfunds projekter: fx urban gardening Øger forståelsen for sammenhæng, design, teknologirelaterede problemstillinger og kan tilføje en oplevelse af tilhørsforhold sense of belonging, ansvarsfuldhed samt positive relationer. NTS temadag Aarhus Kommune naturfagslærere - Haven som pædagogisk middel - Karen Møller- Jensen - Pædagoguddannelsen Holstebro VIA UC OUTDOOR & Grønne haver og Kursus. mobil:

7 NTS temadag Aarhus Kommune naturfagslærere - Haven som pædagogisk middel - Karen Møller-Jensen - Pædagoguddannelsen Holstebro VIA UC Skovlund s medarbejder har lavet plantekummer til Holstebro Kommune offentlige anlæg forår 7

8 Havens udendørspædagogiske læringspotentialer Forståelse for økologisk sammenhængskraft, fødevarer, landbrug og havebrugs problemstillinger eller udfordringer. Sikkerhedsspørgsmål. Skolenære omgivelser øger følelsen af aktiv deltagelse - medborgerskab og læring i bæredygtighed. Sociale kompetencer. 8

9 Jordbrugslæring er ikke en ny opfindelse Læring fx i grøntsagsdyrkning var almindelig i UK i de landlige folkeskoler i tiden op til 1914 og forblev indskrevet som læringsmål i en periode.. To our minds, there would be very much less value in the subject if it were taught merely as an assemblage of the facts conserning plants and animals or merely as instruction in the crafts of gardening and livestock keeping, important as these aspects are. (Rickingson 2010) s. 11 Dvs. der er et større pædagogisk formål end lige netop den aktivitet fx om kaninpleje eller om at passe kartoffelbedet. (fx inklusion eller økologi) Jordbrugslæring er ej blot for børn som ikke fungerer i klasserummet. I dag er jordbrugslæringen forsvundet som formelt læringsmål i UK og findes kun i fortyndet form indføjet i noget andet fx læring om naturvidenskab eller som haveklubber for særlige entusiaster. Men er måske på vej til at få en didaktisk /pædagogisk renæssance. Fx (Brinkmann m.fl. 2011) 9

10 Hvilket potentialer rummer haven for læring Økologi: bæredygtighed - årstidernes rytme. Energi Kultur: menneskets kultur og historie med fokus på planter glæden nydelsen. Ukrudt og ikke ukrudt. Skuffelsen. Traditioner med haver. Traditioner med planter. Teknik planternes livsbetingelser fysiologi kategoriseringer JORD: Så jord, priklejord, pode, formering / gøde / vande/passe/ høste/ spise/ nyde/ dele/ gaver/ det skabende menneske. Varme, næring. Spiring, vækst, blomstring, frødannelse - energi Naturfænomener: Tørke, frost, sne, blæst, ild, jord, regn, dyr i haven. Inklusion: sociale kompetencer, samarbejde,aktiv deltagelse i et større fællesskab. Fælles virksomhed, fælles repertoire, gensidig engagement. OAS: oplevelse af sammenhæng i livet. Læreprocesser der skaber OAS gennem begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Sprog stimulering sprogtilegnelse. Orddannelse, begreber forståelse og anvendelse. Skrive fortællinger om haver om planter. Fortælle oplevelser. Vælg nogle robuste planter som børn har et hverdagskulturelt forhold til. Flotte farver, noget som kan spises er altid godt. Plukkes, fortæres og foræres - nydelse og begejstring må der være plads til.. Eksperimenter: fx m vand i haven. At kunne eksperimentere er en vigtig del prøve noget nyt. Fortællinger Foto elicitation arbejde med billeder og foto / medier. Dokumentere processen. 10

11 Hvilket potentialer rummer haven for læring inspiration fortsæt selv. Matematik: opmåling, design, projektering af haven og elementer i haven fx spil. Kemi: organisk kemi. Gødning, pesticider forurening, drikkevand. Biologi: levesteder havens dyr, plantefysiologi, habitat. Hjemkundskab: madlavning, hygiejne, opbevaring. Produktudvikling og formgivning: Innovation Klima: mikro og makroklima fx skybrud og vandafledning. Energi: bioethanol, 11

12 Hvilken didaktisk tilgang kan være relevant? Konteksten er betydningsfuld. OUTDOOR - udendørs konteksten er udenfor det klassiske klasseværelse. Kropsbaseret læring versus abstrakt læring. Supplerer hinanden. Sammenhæng, Hukommelse styrkes med håndtag Skabelse af mening Levende systemer vi er en del af oplevelsen af at være levende. Ydre input til indre processer- gennem nervesystemet Kropsaktivitet, sammenhæng - sanser og bevægelse. Input analyse og output. Det skabende menneske. Fx: Kropsforankret læring og aktivitet som pædagogiske begreber. I T. Schilhab og B. Steffensen: Nervepirrende pædagogik. Akademisk Forlag 2007: Thomas Moser (2007) Rommet som pedagogisk k on( tekst) og det fysiske miljøet som læremiddel. Novus forlag, Tekst som vekst 12

13 Drøftelse af hvad lærere og pædagoger skal vide og kunne for at kvalificere arbejdet med haven. 1. Hvilken viden skal lærere og pædagoger have for at kvalificere arbejdet med haven? 2. Hvilke kompetencer skal du tilegne dig for at arbejde med haven som pædagogisk middel? NTS temadag Aarhus Kommune naturfagslærere - Haven som pædagogisk middel - Karen Møller- Jensen - Pædagoguddannelsen Holstebro VIA UC OUTDOOR & Grønne haver og Kursus. mobil:

14 Hands on i form af konkrete praktiske begyndende eksempler på aktiviteter. Også når institutionen ikke har en stor have men gerne vil lave have i det nære udeområde. Og denne udgave er billig og nem at realisere i hverdagen. Vælg robust e planter som deltagerne kender og som giver deltagerne mening. Du skal kende planternes fysiologi og livsbetingelser og typiske skadevoldere / sygdomme. Planterne skal passe s her kan sommerferien være en udfordring en frivillig pasningsordning? Der kan laves fotoserie eller film over hele processen. Der kan laves en haveprojektbog hvor der skrives observationer, registreringer, fortællinger og digte mm. Der kan foretages udflugt er (ekspeditioner) til andre haver., eller fx til en fabrik der laver pomme frites. Tal med børnene om det der sker inviter og igangsæt.processen. Fejr de små gevinster. Tag fiaskoer med oprejst pande og tal om hvorfor det ikke gik efter planen. Inde ude inde ude motivering. Gøre relevant, aktuelt og meningsfuldt. Viden og færdigheder om det det håndværksmæssig omkring planter og haver minimere fiaskoer. 1. Kartofler: Den ønskede læggekartoffel købes. Kartofler lægges til forspiring. Der skrives skilte med sortsnavn, dato, o.a. navne. Murspand á 12 l bores med huller i bunden. 2. Muld skaffes fx en plantesæk, der tilføres kompost eller natur gødning. 3. Dahlia mm. Dahlia plantes nederst i en 12 l. murspand. Dækkes med muld og lidt gødning og der kan plantes i etage ovenpå. Der laves et simpelt pileflet som støtte til Dahlia der kan blive over 1 meter høj. 4. Krydderurter / basilikum.. Start inde. Sås i små potter i så jord. Passes, prikles om i større potte, passes ( pippes, gødes og vandes) et lunt sted uden blæst. Duftes, høstes til tomatmad eller der laves en pesto fra bunden af. 5. Stor krukke m. stativ. Et pile stativ bindes sammen. Der sås forskelligt som kan klatre op da stativet. Fx pralbønner eller andre klatre bønner, ærteblomster. Der kan sås og plantes i flere lag. 1 4

15 Bibliografi Achton, O. (2011). Det uformelle læringsrum i arbejdet med Social udvikling og bæredygtig udvikling eksemplificeret ved Bybondegårde og fælleshaver. Hentet fra VIAOUT vidensblade. LINK: Brinkmann, S, Tanggard, L. & Aastrup Rømer, T. (2011) Uren pædagogik. KLIM Dahlgren, (2001) Udendørspædagogik - boglig dannelse og sanselig erfaring. Forlaget Børn og Unge. Epstein, I. S. (Vol. 5 No ). Photo Elicitation Interview (PEI) Using Photos to elicit Children s perspectives. International Journal of Qualitative Methods. Karrebæk, D. (2001). Go morgen frue. København: Gyldendal. Kommune, Holstebro. Skovlund dagtilbud. Hentede 13. februar 2014 fra Skovlund dagtilbud Holstebro Kommune: Lorenz, R. (2007). Sundhedens kilde - oplevelse af sammenhæng. Dansk psykologisk forlag. Louv, R. (2010). Last Child in the Woods. Atlantic books. Marcus, C. C. (2010). Iona Dreaming - the healing power of place. A memoir. USA: Nicolas Hays. Marcus, C. C. (2014). Therapeutic Landscapes An evidence-based Approach to designing Healing Gardens and Restorative Outdoor Spaces. Hobroken: Wiley. Moser, T. (2007). Rommet som pedagogisk (kon) tekst og det fysiske miljøet som læremiddel. I S. S. Knudsen, Tekst i vekst - teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster (s ). Novus. Oslo. Nilsdotter, I.G.(1998) Børnenes plantebog (s. 1-20). Klematis. Aalborg Rickingson, Dillan, Teamey, m.fl. (2004) National foundation for Educational research Kings College London. (findes online) Schur, (2006). Politikens store havebog. København: Politikkens forlag i samarbejde med Det danske haveselskab. Skovsbøl, U. (2012) Skolehaver i praksis - Et grønt klasseværelse i det fri. Frydenlund Ulrich, Roger, S.. (1999). Effects of Garden on Health Outcomes: Theory and Reseach. I C. C. Marcus, Healing Gardens (s ). NJ USA: Wiley. Wenger, E. (2004). Fællesskab. I E. Wenger, Praksisfælleskaber (s ). København: Hans Reitzels Forlag. Wistoft, K. (2011) Haver til maver. København: DPU Aarhus Universitet Emdrup. 15

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Haver til Maver Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Karen Wistoft, Camilla Roed Otte, Mikkel Stovgaard & Søren Breiting Institut

Læs mere

Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer Et review af forskningslitteratur

Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer Et review af forskningslitteratur Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer Et review af forskningslitteratur Kamilla Nørtoft & Karen Wistoft Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by Opsamling på konferencen Eat Your City - konference om den spiselige by Afholdt d. 18. til 20. september 2014 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

Kvalitativ inklusion. ! Af Rasmus Alenkær, PhD.

Kvalitativ inklusion. ! Af Rasmus Alenkær, PhD. Kvalitativ inklusion Af Rasmus Alenkær, PhD. I denne artikel differentieres imellem to fundamentale perspektiver på fænomenet inklusion i folkeskolen. Det ene perspektiv, det kvantitative, forholder sig

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Konceptmodel Terapihaven Nacadia

Konceptmodel Terapihaven Nacadia Konceptmodel Terapihaven Nacadia En model for terapihaver og haveterapi for stressramte i Danmark Udarbejdet i 2008 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet, med samarbejdspartnere fra Stresscentret

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere