Kursuskatalog Portøruddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser"

Transkript

1 Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark Portøruddannelsen Portøren og hospitals-serviceassistenten som fast vagt Arbejde med døende og afdøde patienter Hvad fejler den syge? Genoptræning i fysioterapeutisk regi Portører og hospitalsserviceassistenterskontakt med psykisk syge Plan over aktiviteter for 2009 vedr. Portøruddannelsen Forflytningsteknik og speciallejring Omsorg for personer med demens Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Praktikvejlederkursus for portører Teambuilding og kommunikation Videndeling og læring Eksempler på øvrige kurser Praktiske oplysninger om AMU m.m

3 Velkommen til Portørskolerne i Danmark I øst:portørskolen SOSUC i Herlev I Vest: Portørskolen Århus, Social- og sundhedsskolen i Århus Behov for kompetenceudvikling Sundhedsområdet er præget af store forandringer på grund af Strukturreformen. På sigt skal Strukturreformen skabe et bedre sundhedsvæsen, hvilket betyder et kvalitativt sammenhængende patientforløb på tværs af de danske regioner. Vi kan også tilbyde den enkelte medarbejder en Individuel Kompetence Vurdering (IKV) eller læsetest med efterfølgende vejledning. Vores samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner betyder at der også er mulighed for at få kurser i almene fag, enkeltfag, IT osv. I takt med at Sundhedsområdet forandres, opstår nye behov for kompetenceudvikling af medarbejderne. Samarbejde er en nødvendighed Et stærkt samarbejde mellem portørchefer og skolerne sikrer gode og relevante uddannelsestilbud til medarbejderne. Samarbejdet kan føre frem til tilrettelæggelse af særlige forløb der matcher de behov arbejdspladsen og medarbejderen har for kompetenceudvikling. Vi har stor erfaring med analyse, udvikling og tilrettelæggelse af forløb. Vi kan lave særligt tilrettelagte uddannelser, der matcher jeres behov i forhold til indhold, form, tid og sted. Kompetenceudvikling sikrer rekruttering og fastholdelse Kompetenceudvikling, bl.a. gennem relevant efteruddannelse, bidrager samtidig til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Sammen udbyder SOSU C og Portørskolen Århus en bred vifte af kurser og uddannelsesforløb i 2009, der kan være med til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for såvel nye som erfarne medarbejdere. Vi glæder os til samarbejdet i 2009

4 Portøruddannelsen Portøraspirant Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant. Du kan søge ledige stillinger ved at henvende dig til de enkelte sygehuse. Portøruddannelsen er først og fremmest en praktisk uddannelse. Den praktiske del af uddannelsen foregår på arbejdspladsen/ sygehuset. Den teoretiske del foregår på en af de to Portørskoler i landet på henholdsvis SOSU Århus og SOSUC Herlev. Den samlede portøruddannelse og aspiranttid strækker sig over 12 måneder. Portøruddannelsens opbygning Uddannelsen er opdelt i en teoretisk grunduddannelse, der varer 6 uger, og en praktikuddannelse, der varer i alt 6 ½ måned. Begge dele skal gennemføres inden for de første 8 måneder af din ansættelse. Derefter får du en uddannelse som i alt udgør 4 uger, hvis indhold er bestemt af den funktion, du skal varetage: det patientrelaterede område, det tekniske område og gartnerområdet. Du skal have taget denne del af uddannelsen inden for de første 12 måneder. Prøver Efter den teoretiske grunduddannelse er der en obligatorisk, teoretisk prøve, som skal bestås. Ved slutningen af aspiranttiden er der en obligatorisk, praktisk prøve, som også skal bestås. Består du ikke en af prøverne i første omgang, er der mulighed for at tage prøven om. Dette afgøres i samarbejde mellem Portørskolen og tjenestestedet. Uddannelsesbevis Portørskolen og tjenestestedet udsteder i fællesskab et bevis som portør til aspiranter, der har bestået både den praktiske og teoretiske uddannelse. 4 Kursuskatalog 2009

5 Varighed 30 dage Uddannelsen afholdes i flg. perioder Forår Kursusnr. K Z1, SOSU C Herlev Modul 1: 12/1-23/ Modul 2: 23/2-6/ Modul 3: 23/3-3/ Kursusnr , Sosu Århus Modul 1: 26/1-6/ Modul 2: 9/3-20/ Modul 3: 20/4-1/ Kursusnr. K Z2, SOSU C Herlev Modul 1: 9/3-20/ Modul 2: 20/4-1/ Modul 3: 8/6-19/ Efterår Kursusnr. K Z3, SOSUC Herlev Modul1: 17/8-28/ Modul 2: 21/9-2/ Modul 3: 19/10-30/ Kursusnr , Sosu Århus Modul 1: 24/8-4/ Modul 2: 28/9-9/ Modul 3: 16/11-27/ Kursusnr. K Z4, SOSUC Herlev Modul 1: 7/9-18/ Modul 2: 2/11-13/ Modul 3: 30/11-11/ Tilmelding Skal ske via dit ansættelsessted senest 6 uger før start. Kursuskatalog

6 Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt Formålet med kurset er, at deltagerne kan være fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Det anbefales, at deltageren har gennemgået uddannelserne Forflytningsteknik og speciallejring, Hvad fejler den syge og Portører og hospitalsserviceassistenters kontakt med psykisk syge, før de deltager i denne uddannelse. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan udføre arbejdet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital kan handle korrekt ud fra lovgivningen vedrørende tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion og er i stand til at måle værdierne, kan reagere på afvigelser fra det normale, nedskrive resultaterne korrekt og videregive dem til relevante samarbejdspartnere kan observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere hensigtsmæssigt på ændringer samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere kan medvirke ved arbejdet med patienthygiejne og overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer kan imødekomme patientens fysiske behov for eksempelvis ilt, væske, mad og tøj og medvirke i decubitus forebyggende arbejde kan kommunikere med somatiske og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten kan medvirke i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne Varighed 10 dage Kurset afholdes i flg. perioder Modul 1: 26/1-30/ Modul 2: 16/2-20/2 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Modul 1: 2/3-6/ Modul 2: 23/3-27/3 2009, Sosu Århus Kursusnr Modul 1: 14/9-18/ Modul 2: 5/10-9/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 6 Kursuskatalog 2009

7 Arbejde med døende og afdøde patienter Formålet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til at varetage opgaver såvel praktiske som psykologiske i arbejdet med alvorligt syge og døende patienter, afdøde samt deres pårørende. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren i forbindelse med lejring og forflytning af døende patienter kan tage højde for de særligt belastende symptomer, der knytter sig til terminalstadiet under hensyntagen til såvel etiske og rituelle såvel som nedskrevne forholdsregler kan deltage aktivt i forbindelse med istandgørelse af det afdøde menneske samt yde bistand ved senere soignering af afdøde kan genkende de normale sorg- og krisereaktioner hos den døende patient og bruge disse observationer i kontakten med dennes pårørende kan reflektere over egne reaktioners betydning for samarbejdet med den døende patient og dennes pårørende Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 3: 12/1-16/1 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 20: 11/5 15/5 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 43: 19/10 23/ ,Sosu Århus Kursusnr Uge 47: 16/11 20/ SOSUC Herlev Kursusnr. K Z3 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- Kursuskatalog

8 Hvad fejler den syge? Formålet med kurset er, at deltagerne kan genkende symptomer på ændret sygdomstilstand og videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan udføre patientrelaterede funktioner, så patientens fysiske sikkerhed øges kan genkende symptomer på ændrede sygdomstilstande, kan lette ubehag og forebygge risici hos patienter med specifikke og komplekse sygdomstilstande under vejledning og selvstændigt kan skaffe sig relevant viden om konkrete sygdomme, udvalgt på baggrund af konkrete behov kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 10: 2/3-6/3 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 45: 2/11 6/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- 8 Kursuskatalog 2009

9 Genoptræning i fysioterapeutisk regi Formålet med kurset er, at deltageren kan indgå aktivt i samarbejde med en fysioterapeut omkring genoptræning af patienter og borgere med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser. Målgruppe Personale med ønske om eller funktion i fysioterapeutisk regi. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren i samarbejde med en fysioterapeut kan motivere patienten og gøre brug af dennes ressourcer stimulere patientens bevægemønstre under hensyntagen til dennes lidelse og symptomer analysere egen rolle i samarbejdet og indgå i en konstruktiv dialog Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 22: 25/5-29/5 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

10 Portører og hospitalsserviceassistenters kontakt med psykisk syge Formålet med kurset er, at deltageren får en bred indsigt i psykiatriske sygdomme og kan handle i forhold til psykisk syge, som befinder sig på et sygehus, således at patientens, deltagerens og det øvrige personales sikkerhed varetages. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan kende symptomerne på de almindeligst forekommende psykiatriske sygdomme og psykotiske tilstande på tillidsvækkende måde kan skabe kontakt til og kommunikere med den psykiske syge og være med til at skabe en beroligende atmosfære kan kende forskellen mellem lovgivningen, der er gældende for psykiatriske eller somatiske hospitaler og institutioner kan videregive observationer vedrørende den psykisk syge til relevante samarbejdspartnere Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 4: 19/1-23/1 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 9: 23/2-27/2 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 35: 24/8-28/8 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 37: 7/9-11/9 2009, Sosu Århus Kursusnr Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 10 Kursuskatalog 2009

11 Plan over aktiviteter for 2009 vedr. Portøruddannelsen

12 Plan over aktiviteter for 2009 vedr. Portøruddannelsen Portør Grunduddannelsen Forår: Modul 1 Fra mandag den 12. januar til fredag den 23. januar 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 23. februar til fredag den 6. marts 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 23. marts til fredag den 3. april 09 Herlev Modul 1 Fra mandag den 26. januar til fredag den 6. februar 09 Århus Modul 2 Fra mandag den 9. marts til fredag den 20. marts 09 Århus Modul 3 Fra mandag den 20. april til fredag den 1. maj 09 Århus Modul 1 Fra mandag den 9. marts til fredag den 20. marts 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 20 april til fredag den 1. maj 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 8. juni til fredag den 19. juni 09 Herlev Efterår: Modul 1 Fra mandag den 17. august til fredag den 28. august 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 21. september til fredag den 2. oktober 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 19. oktober til fredag den 30. oktober 09 Herlev Modul 1 Fra mandag den 24. august til fredag den 4. september 09 Århus Modul 2 Fra mandag den 28. september til fredag den 9. oktober 09 Århus Modul 3 Fra mandag den 16. november til fredag den 27. november 09 Århus Modul 1 Fra mandag den 7. september til fredag den 18. september 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 2. novmber til fredag den 13. november 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 30. november til fredag den 11. december 09 Herlev Portørernes efteruddannelse Portører og hospitalsserviceassistenterskontakt med psykisk syge Forår Uge 4 Fra mandag den 19. januar til fredag den 23. januar 09 Århus Uge 9 Fra mandag den 23. februar til fredag den 27. februar 09 Herlev Efterår Uge 35 Fra mandag den 24. august til fredag den 28. august 09 Herlev Uge 37 Fra mandag den 7. september til fredag den 11. september 09 Århus Forflytningsteknik og speciallejring Forår Uge 6 Fra mandag den 2. februar til fredag den 6. februar 09 Herlev Uge 8 Fra mandag den 16. februar til fredag den 20. februar 09 Århus Efterår Uge 36 Fra mandag den 31. august til fredag den 4. september 09 Herlev Uge 44 Fra mandag den 26. oktober til fredag den 30. oktober 09 Århus Videndeling og læring Forår Uge 9 Fra mandag den 23. februar til fredag den 27. februar 09 Århus Uge 12 Fra mandag den 16. marts til fredag den 20. marts 09 Herlev Efterår Uge 39 Fra mandag den 21. september til fredag den 25. september 09 Århus Uge 40 Fra mandag den 28. september til fredag den 2. oktober 09 Herlev

13 Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område Forår Uge 4 Fra mandag den 19. januar til fredag den 23. januar 09 Herlev Uge 20 Fra mandag den 11. maj til fredag den 15. maj 09 Århus Efterår Uge 38 Fra mandag den 14. september til fredag den 18. september 09 Århus Uge 39 Fra mandag den 21. september til fredag den 25. september 09 Herlev Teambuilding og kommunikation Forår Uge 3 Fra mandag den 12. januar til fredag den 16. januar 09 Århus Uge 24 Fra mandag den 8. juni til fredag den 12. juni 09 Herlev Efterår Uge 45 Fra mandag den 2. november til fredag den 6. november 09 Århus Uge 49 Fra mandag den 30. november til fredag den 4. december 09 Herlev Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Forår Uge 14 Fra mandag den 30. marts til fredag 3. april 09 Århus Uge 17 Fra mandag den 20. april til fredag 24. april 09 Herlev Efterår Uge 48 Fra mandag den 23. november til fredag 27. november 09 Herlev Uge 49 Fra mandag den 30. november til fredag den 4. december 09 Århus Omsorg for personer med demens Forår Uge 18 Fra mandag den 27. april til fredag 1. maj 09 Herlev Uge 22 Fra mandag den 25. maj til fredag den 29. maj 09 Århus Efterår Uge 43 Fra mandag den 19. oktober til fredag den 23. oktober 09 Herlev Arbejde med døende og afdøde patienter Forår Uge 3 Fra mandag den 12. januar til fredag den 16. januar 09 Herlev Uge 20 Fra mandag den 11. maj til fredag 15. maj 09 Herlev Efterår Uge 43 Fra mandag den 19.oktober til fredag den 23. oktober 09 Århus Uge 47 Fra mandag den 16. november til fredag 20. november 09 Herlev Hvad fejler den syge? Forår Uge 10 Fra mandag den 2. marts til fredag den 6. marts 09 Herlev Efterår Uge 45 Fra mandag den 2. november til fredag 6. november 09 Herlev Genoptræning i fysioterapeutisk regi Forår Uge 22 Fra mandag den 25. maj til fredag den 29. maj 09 Herlev Praktikvejlederkursus for portører modul 1 Fra onsdag den 15. april til fredag den 17. april 09 Herlev Forår modul 2 Fra mandag den 4. maj til torsdag 7. maj 09 Herlev modul 3 Fra mandag den 18. maj til onsdag 20. maj 09 Herlev Portøren og hospitals-serviceassistenten som fast vagt Forår Modul 1 Uge 5 Fra mandag den 26. januar til fredag den 30. januar 09 Herlev Modul 2 Uge 8 Fra mandag den 16. februar til fredag den 20. februar 09 Herlev Forår Modul 1 Uge 10 Fra mandag den 2. marts til fredag den 6. marts 09 Århus Modul 2 Uge 13 Fra mandag den 23. marts til fredag den 27. marts 09 Århus Efterår Modul 1 Uge 38 Fra mandag den 14. september til fredag den 18. september 09 Herlev Modul 2 Uge 41 Fra mandag den 5. oktober til fredag den 9. oktober 09 Herlev

14

15 Forflytningsteknik og speciallejring Formålet med kurset er, at deltageren kan løse generelle og specifikke forflytningsopgaver. Kurset indgår som funktionsrettet overbygningsmodul i hospitalsserviceassistentuddannelsen og i portøruddannelsen. Målgruppe Personer, der har eller påtænker at søge beskæftigelse indenfor hospitaler og lignende institutioner. Det kræves, at deltagerne har kvalifikationer svarende til uddannelsesbevis fra portøruddannelsen eller uddannelsesbevis fra hospitalsserviceassistentuddannelsens basismoduler. Deltagerne skal gennem praksis eller ved praktikophold have grundlæggende erfaringer i patientrelateret arbejde. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan samarbejde med relevante faggrupper omkring udførelsen af generelle og specifikke lejringsopgaver samt mere specifikke forflytningsopgaver kan udnytte den enkelte patients ressourcer i generelle og specifikke lejrings opgaver samt specifikke forflytningsopgaver på en hensigtsmæssig måde for både patienter, eventuelle samarbejdspartnere og sig selv i samarbejde med relevante faggrupper kan medvirke til at forebygge komplikationer hos den immobiliserede patient kan samarbejde med relevante faggrupper omkring vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til konkrete lejrings og forflytningssituationer Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 6: 2/2-6/2 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 8: 16/2-20/2 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 36: 31/8-4/9 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 44: 26/10-30/ , Sosu Århus Kursusnr Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- Kursuskatalog

16 Omsorg for personer med demens Formålet med kurset er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens, og bliver i stand til at varetage de individuelle behov som opstår i hverdagen hos personer med demens og deres pårørende på en professionel og respektfuld måde. Målgruppe Social og sundhedshjælpere, portører og serviceassistenter eller andre med tilsvarende kvalifikationer. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende og yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og psykologisk grundlag kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af de kommunale målsætninger har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt gennem dialog kan afdække demensramte familiers belastninger kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens og etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 18: 27/4-1/ SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 22: 25/5-29/5 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 43: 19/10-23/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 16 Kursuskatalog 2009

17 Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område Formål med kurset er, at sætte deltagerne i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg og kriseramte, døende og deres pårørende. Målgruppen Hjemmehjælpere, social og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan samarbejde med sorg og kriseramte, døende og disses pårørende er opmærksom på betydningen af egen adfærd over for den sorg og kriseramte, og kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet kan genkende reaktioner på det normale sorg eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg og kriseberørte kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 4: 19/1-23/1 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 20: 11/5-15/5 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 38: 14/9-18/9 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 39: 21/9-25/9 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

18 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Formålet med kurset er, at det personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden, således at udviklingsperspektivet i behandlingen af klienten fastholdes. Målgruppe Deltagerne skal være i beskæftigelse som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, klubmedarbejdere, pædagogmedhjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, social og sundhedshjælpere eller beskæftigelsesvejledere. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren ud fra gældende regler og lovgivning, kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social og sundhedsfaglige område kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 14: 30/3-3/4 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 17: 20/4-24/4 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 48: 23/11-27/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 49: 30/11-4/ , Sosu Århus Kursusnr Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 18 Kursuskatalog 2009

19 Praktikvejlederkursus for portører Formålet med uddannelsen er, at deltageren i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for portøraspiranter. Målgruppe Medarbejdere, der som en del af deres arbejde beskæftiger sig med vejledning af portøraspiranter Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan tilrettelægge vejledningen af portøraspiranter, som er i praktikuddannelse, samt vejlede og støtte dem i brug af uddannelsesbog og logbog samt støtte portøraspiranterne i selvrefleksion kan medvirke til, at portøraspiranten udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet kan medvirke til, at portøraspiranten udvikler egne kommunikative kompetencer, og kan bringe aspiranten til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet, herunder sikre, at portøraspiranten får prøvet forskellige faglige opgaver kan give positiv feedback til portøraspiranten kan støtte og udfordre portøraspiranten fagligt og personligt og arbejde på, at portøraspiranten udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål og lærer at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde kan medvirke til, at portøraspiranten udvikler fagligt begrundede forudsætninger for at vurdere og forbedre egne standpunkter og forbedrer sin praksis kan evaluere portøraspiranten mundtligt og skriftligt ud fra praktikmål og personlige kompetencekrav Varighed 10 dage Kurset afholdes i flg. perioder Modul 1: 15/4 17/4 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Modul 2: 4/5 7/ SOSUC Herlev Modul 3: 18/5 20/5 2009, SOSUC Herlev Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

20 Teambuilding og kommunikation Formålet med kurset er, at deltageren kan medvirke til at fremme teamudviklingsprocesserne samt medvirke til at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen og i teams, herunder løse kommunikationsproblemer og formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupperne i hospitalets organisation. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige serviceydelser indenfor såvel social og sundhedssektoren som det pædagogiske område. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. kan fremme teamudviklingsprocessen ved at anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte støtteaktiviteter, i et team. kan medvirke til at forbedre kommunikationen på hospitalet og i dens teams kan isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. kan beskrive informationsstrømme på hospitalet kan anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation Varighed 5 dage Kurset består af 2 AMU uddannelser Teambuilding for selvstyrende grupper og kommunikation i teams. Kurset afholdes i flg. perioder Uge 3: 12/1 16/1 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 24: 8/6-12/6 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 45: 2/11 6/ , Sosu Århus Kursusnr Uge 49: 30/11 4/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- 20 Kursuskatalog 2009

21 Videndeling og læring Formålet med kurset er, at sætte fokus på, hvordan deltagerne får overleveret de ting, de har lært om bl.a. forflytningsteknik, kommunikation, sygdomslære og service til kollegaer, såvel inden for eget arbejdsområde som til kollegaer med andre arbejdsopgaver at give medarbejdere og arbejdspladser, der ønsker en mere systematiseret udvikling i den evigt fremadskridende forandringsproces, en række værktøjer og metoder Målgruppe Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen, bl.a. portører, hospitalsserviceassistenter, social- og sundhedshjælpere. Det kan anbefales, at flere fra samme arbejdsplads deltager, idet målene således vil være lettere at anvende i den dagligdag, der følger. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren får kendskab til forudsætninger for videndeling og læring får kendskab til grundlæggende forudsætninger for god kommunikation får kendskab til forskellige metoder og teknikker til videndeling og læring at deltagerne kan medvirke til at understøtte kollegaer/medarbejdergrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge at deltagerne kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling indenfor eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau kan anvende værkstøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevante for deltagerens jobfunktion Varighed 5 dage Kurset består af 2 AMU uddannelser Videndeling og læring og medarbejderen som deltager i forandringsprocesser. Kurset afholdes i flg. perioder Uge 9: 23/2 27/2 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 12: 16/3 20/ SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 39: 21/9 25/9 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 40: 28/9 2/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- Kursuskatalog

22 Eksempler på øvrige kurser Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat Arbejdsmiljø i SoSu-arbejdet - etik og adfærd Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Brug af pc på arbejdspladsen Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, basis Etablering af selvstyrende grupper Faglig læsning og skrivning Hospitalsserviceassistentens tværgående arbejdsfunktioner Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Kvalitet i offentlige serviceydelser Medvirken ved rehabilitering af hjerneskadede Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Tilberedning og servering for patienter Værdibaserede arbejdspladser Se mere på 22 Kursuskatalog 2009

23 Praktiske oplysninger om AMU m.m. Hvad er AMU? Arbejdsmarkedsuddannelserne i daglig tale forkortet AMU er et uddannelsessystem under Undervisningsministeriet, der udvikler og gennemfører erhvervsrettet, kompetencegivende voksen og efteruddannelse. Det er særligt udviklede, evaluerede og godkendte kurser, som arbejdsmarkedets parter anbefaler. Uddannelsesbevis Når uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis. VEU godtgørelse Deltager du på et AMU-kursus, har du ret til at modtage VEU godtgørelse svarende til højeste ugentlige dagpengesats forudsat du har tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af din deltagelse. Det betyder, at du, hvis du f.eks. er ansat på deltid og deltager i din fri uge, ikke har ret til VEU godtgørelse, da du hverken mister indtægt eller arbejdsmuligheder. Hvis aftalen med din arbejdsgiver er, at du får din sædvanlige løn under kurset, har arbejdsgiveren ret til at få en refusion svarende til den godtgørelse du ellers ville have fået. Det er ikke en betingelse for at få VEU godtgørelse, at du er medlem af en A-kasse. Hvis du ikke tilhører AMU Målgruppen, men f.eks. er pædagog, sygeplejerske o.l., ydes der ikke VEU godtgørelse. Opholdsudgifter Hvis afstanden mellem hjem og skole overstiger 60 km, ydes der tilskud til opholdsudgifter. Du kan få yderligere oplysninger på skolen. Transport Du kan få tilskud til transport, hvis afstand mellem hjem og skole er mere end 12 km. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 120 km pr. dag. Tilskuddet er skattepligtigt. Kursusafgift Stort set alle AMU kurserne for social og sundhedsområdet er gratis, for øvrige kurser opkræves en deltagerbetaling på 550 kr. 800 kr. pr uge se under det enkelte kursus. Tilmelding Kontakt evt. portørchefen som kan være behjælpelig med tilmelding Herlev Du kan enten benytte elektronisk tilmelding via vores online tilmelding på Eller du kan downloade en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside og sende den til skolen, på mail eller i brev. Aarhus Du kan downloade en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside og sende den til skolen, på mail eller i brev. Kursuskatalog

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005

viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005 Administrator -> UdvÆlgelse af analysedata -> Analyse af data -> FÆrdige rapporter -> Oversigtsrapport viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005 Bilag pkt. 8 Viskvalitet.dk - eller "De Systemfælles

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44833 Udviklet af: Bitten Salomonsen Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Opgavefordeling Nye opgaver nye roller Herlev Modellen

Opgavefordeling Nye opgaver nye roller Herlev Modellen Opgavefordeling Nye opgaver nye roller Herlev Modellen Portørkoordinator Jørgen Andreasen, Serviceafdelingen Projektleder Charlotte Åkerstrøm, Udviklingsafdelingen Disposition Herlev Hospital i Region

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Sommernyt fra EPOS I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej fra EPOS, samt lidt om,

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursusk atalog 2008 Social- og sundhedsområdet Indholdsfortegnelse Sundheds og sygepleje 5 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje 5 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 6 Opsporing og forebyggelse af

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Værdibaseret ledelse i praksis

Værdibaseret ledelse i praksis Værdibaseret ledelse i praksis Ny lederuddannelse - pilotprojekt Afholdes i Skanderborg og Odder af Tradium Erhverv i samarbejde med Odder Erhvervs & Udviklingsråd, Skanderborg Erhvervsudvikling og Business

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Genoptræning af patienter med fysiske lidelser 44825 Udviklet

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere