Kursuskatalog Portøruddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser"

Transkript

1 Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark Portøruddannelsen Portøren og hospitals-serviceassistenten som fast vagt Arbejde med døende og afdøde patienter Hvad fejler den syge? Genoptræning i fysioterapeutisk regi Portører og hospitalsserviceassistenterskontakt med psykisk syge Plan over aktiviteter for 2009 vedr. Portøruddannelsen Forflytningsteknik og speciallejring Omsorg for personer med demens Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Praktikvejlederkursus for portører Teambuilding og kommunikation Videndeling og læring Eksempler på øvrige kurser Praktiske oplysninger om AMU m.m

3 Velkommen til Portørskolerne i Danmark I øst:portørskolen SOSUC i Herlev I Vest: Portørskolen Århus, Social- og sundhedsskolen i Århus Behov for kompetenceudvikling Sundhedsområdet er præget af store forandringer på grund af Strukturreformen. På sigt skal Strukturreformen skabe et bedre sundhedsvæsen, hvilket betyder et kvalitativt sammenhængende patientforløb på tværs af de danske regioner. Vi kan også tilbyde den enkelte medarbejder en Individuel Kompetence Vurdering (IKV) eller læsetest med efterfølgende vejledning. Vores samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner betyder at der også er mulighed for at få kurser i almene fag, enkeltfag, IT osv. I takt med at Sundhedsområdet forandres, opstår nye behov for kompetenceudvikling af medarbejderne. Samarbejde er en nødvendighed Et stærkt samarbejde mellem portørchefer og skolerne sikrer gode og relevante uddannelsestilbud til medarbejderne. Samarbejdet kan føre frem til tilrettelæggelse af særlige forløb der matcher de behov arbejdspladsen og medarbejderen har for kompetenceudvikling. Vi har stor erfaring med analyse, udvikling og tilrettelæggelse af forløb. Vi kan lave særligt tilrettelagte uddannelser, der matcher jeres behov i forhold til indhold, form, tid og sted. Kompetenceudvikling sikrer rekruttering og fastholdelse Kompetenceudvikling, bl.a. gennem relevant efteruddannelse, bidrager samtidig til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Sammen udbyder SOSU C og Portørskolen Århus en bred vifte af kurser og uddannelsesforløb i 2009, der kan være med til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for såvel nye som erfarne medarbejdere. Vi glæder os til samarbejdet i 2009

4 Portøruddannelsen Portøraspirant Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant. Du kan søge ledige stillinger ved at henvende dig til de enkelte sygehuse. Portøruddannelsen er først og fremmest en praktisk uddannelse. Den praktiske del af uddannelsen foregår på arbejdspladsen/ sygehuset. Den teoretiske del foregår på en af de to Portørskoler i landet på henholdsvis SOSU Århus og SOSUC Herlev. Den samlede portøruddannelse og aspiranttid strækker sig over 12 måneder. Portøruddannelsens opbygning Uddannelsen er opdelt i en teoretisk grunduddannelse, der varer 6 uger, og en praktikuddannelse, der varer i alt 6 ½ måned. Begge dele skal gennemføres inden for de første 8 måneder af din ansættelse. Derefter får du en uddannelse som i alt udgør 4 uger, hvis indhold er bestemt af den funktion, du skal varetage: det patientrelaterede område, det tekniske område og gartnerområdet. Du skal have taget denne del af uddannelsen inden for de første 12 måneder. Prøver Efter den teoretiske grunduddannelse er der en obligatorisk, teoretisk prøve, som skal bestås. Ved slutningen af aspiranttiden er der en obligatorisk, praktisk prøve, som også skal bestås. Består du ikke en af prøverne i første omgang, er der mulighed for at tage prøven om. Dette afgøres i samarbejde mellem Portørskolen og tjenestestedet. Uddannelsesbevis Portørskolen og tjenestestedet udsteder i fællesskab et bevis som portør til aspiranter, der har bestået både den praktiske og teoretiske uddannelse. 4 Kursuskatalog 2009

5 Varighed 30 dage Uddannelsen afholdes i flg. perioder Forår Kursusnr. K Z1, SOSU C Herlev Modul 1: 12/1-23/ Modul 2: 23/2-6/ Modul 3: 23/3-3/ Kursusnr , Sosu Århus Modul 1: 26/1-6/ Modul 2: 9/3-20/ Modul 3: 20/4-1/ Kursusnr. K Z2, SOSU C Herlev Modul 1: 9/3-20/ Modul 2: 20/4-1/ Modul 3: 8/6-19/ Efterår Kursusnr. K Z3, SOSUC Herlev Modul1: 17/8-28/ Modul 2: 21/9-2/ Modul 3: 19/10-30/ Kursusnr , Sosu Århus Modul 1: 24/8-4/ Modul 2: 28/9-9/ Modul 3: 16/11-27/ Kursusnr. K Z4, SOSUC Herlev Modul 1: 7/9-18/ Modul 2: 2/11-13/ Modul 3: 30/11-11/ Tilmelding Skal ske via dit ansættelsessted senest 6 uger før start. Kursuskatalog

6 Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt Formålet med kurset er, at deltagerne kan være fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Det anbefales, at deltageren har gennemgået uddannelserne Forflytningsteknik og speciallejring, Hvad fejler den syge og Portører og hospitalsserviceassistenters kontakt med psykisk syge, før de deltager i denne uddannelse. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan udføre arbejdet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital kan handle korrekt ud fra lovgivningen vedrørende tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion og er i stand til at måle værdierne, kan reagere på afvigelser fra det normale, nedskrive resultaterne korrekt og videregive dem til relevante samarbejdspartnere kan observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere hensigtsmæssigt på ændringer samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere kan medvirke ved arbejdet med patienthygiejne og overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer kan imødekomme patientens fysiske behov for eksempelvis ilt, væske, mad og tøj og medvirke i decubitus forebyggende arbejde kan kommunikere med somatiske og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten kan medvirke i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne Varighed 10 dage Kurset afholdes i flg. perioder Modul 1: 26/1-30/ Modul 2: 16/2-20/2 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Modul 1: 2/3-6/ Modul 2: 23/3-27/3 2009, Sosu Århus Kursusnr Modul 1: 14/9-18/ Modul 2: 5/10-9/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 6 Kursuskatalog 2009

7 Arbejde med døende og afdøde patienter Formålet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til at varetage opgaver såvel praktiske som psykologiske i arbejdet med alvorligt syge og døende patienter, afdøde samt deres pårørende. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren i forbindelse med lejring og forflytning af døende patienter kan tage højde for de særligt belastende symptomer, der knytter sig til terminalstadiet under hensyntagen til såvel etiske og rituelle såvel som nedskrevne forholdsregler kan deltage aktivt i forbindelse med istandgørelse af det afdøde menneske samt yde bistand ved senere soignering af afdøde kan genkende de normale sorg- og krisereaktioner hos den døende patient og bruge disse observationer i kontakten med dennes pårørende kan reflektere over egne reaktioners betydning for samarbejdet med den døende patient og dennes pårørende Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 3: 12/1-16/1 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 20: 11/5 15/5 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 43: 19/10 23/ ,Sosu Århus Kursusnr Uge 47: 16/11 20/ SOSUC Herlev Kursusnr. K Z3 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- Kursuskatalog

8 Hvad fejler den syge? Formålet med kurset er, at deltagerne kan genkende symptomer på ændret sygdomstilstand og videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan udføre patientrelaterede funktioner, så patientens fysiske sikkerhed øges kan genkende symptomer på ændrede sygdomstilstande, kan lette ubehag og forebygge risici hos patienter med specifikke og komplekse sygdomstilstande under vejledning og selvstændigt kan skaffe sig relevant viden om konkrete sygdomme, udvalgt på baggrund af konkrete behov kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 10: 2/3-6/3 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 45: 2/11 6/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- 8 Kursuskatalog 2009

9 Genoptræning i fysioterapeutisk regi Formålet med kurset er, at deltageren kan indgå aktivt i samarbejde med en fysioterapeut omkring genoptræning af patienter og borgere med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser. Målgruppe Personale med ønske om eller funktion i fysioterapeutisk regi. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren i samarbejde med en fysioterapeut kan motivere patienten og gøre brug af dennes ressourcer stimulere patientens bevægemønstre under hensyntagen til dennes lidelse og symptomer analysere egen rolle i samarbejdet og indgå i en konstruktiv dialog Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 22: 25/5-29/5 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

10 Portører og hospitalsserviceassistenters kontakt med psykisk syge Formålet med kurset er, at deltageren får en bred indsigt i psykiatriske sygdomme og kan handle i forhold til psykisk syge, som befinder sig på et sygehus, således at patientens, deltagerens og det øvrige personales sikkerhed varetages. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan kende symptomerne på de almindeligst forekommende psykiatriske sygdomme og psykotiske tilstande på tillidsvækkende måde kan skabe kontakt til og kommunikere med den psykiske syge og være med til at skabe en beroligende atmosfære kan kende forskellen mellem lovgivningen, der er gældende for psykiatriske eller somatiske hospitaler og institutioner kan videregive observationer vedrørende den psykisk syge til relevante samarbejdspartnere Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 4: 19/1-23/1 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 9: 23/2-27/2 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 35: 24/8-28/8 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 37: 7/9-11/9 2009, Sosu Århus Kursusnr Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 10 Kursuskatalog 2009

11 Plan over aktiviteter for 2009 vedr. Portøruddannelsen

12 Plan over aktiviteter for 2009 vedr. Portøruddannelsen Portør Grunduddannelsen Forår: Modul 1 Fra mandag den 12. januar til fredag den 23. januar 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 23. februar til fredag den 6. marts 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 23. marts til fredag den 3. april 09 Herlev Modul 1 Fra mandag den 26. januar til fredag den 6. februar 09 Århus Modul 2 Fra mandag den 9. marts til fredag den 20. marts 09 Århus Modul 3 Fra mandag den 20. april til fredag den 1. maj 09 Århus Modul 1 Fra mandag den 9. marts til fredag den 20. marts 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 20 april til fredag den 1. maj 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 8. juni til fredag den 19. juni 09 Herlev Efterår: Modul 1 Fra mandag den 17. august til fredag den 28. august 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 21. september til fredag den 2. oktober 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 19. oktober til fredag den 30. oktober 09 Herlev Modul 1 Fra mandag den 24. august til fredag den 4. september 09 Århus Modul 2 Fra mandag den 28. september til fredag den 9. oktober 09 Århus Modul 3 Fra mandag den 16. november til fredag den 27. november 09 Århus Modul 1 Fra mandag den 7. september til fredag den 18. september 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 2. novmber til fredag den 13. november 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 30. november til fredag den 11. december 09 Herlev Portørernes efteruddannelse Portører og hospitalsserviceassistenterskontakt med psykisk syge Forår Uge 4 Fra mandag den 19. januar til fredag den 23. januar 09 Århus Uge 9 Fra mandag den 23. februar til fredag den 27. februar 09 Herlev Efterår Uge 35 Fra mandag den 24. august til fredag den 28. august 09 Herlev Uge 37 Fra mandag den 7. september til fredag den 11. september 09 Århus Forflytningsteknik og speciallejring Forår Uge 6 Fra mandag den 2. februar til fredag den 6. februar 09 Herlev Uge 8 Fra mandag den 16. februar til fredag den 20. februar 09 Århus Efterår Uge 36 Fra mandag den 31. august til fredag den 4. september 09 Herlev Uge 44 Fra mandag den 26. oktober til fredag den 30. oktober 09 Århus Videndeling og læring Forår Uge 9 Fra mandag den 23. februar til fredag den 27. februar 09 Århus Uge 12 Fra mandag den 16. marts til fredag den 20. marts 09 Herlev Efterår Uge 39 Fra mandag den 21. september til fredag den 25. september 09 Århus Uge 40 Fra mandag den 28. september til fredag den 2. oktober 09 Herlev

13 Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område Forår Uge 4 Fra mandag den 19. januar til fredag den 23. januar 09 Herlev Uge 20 Fra mandag den 11. maj til fredag den 15. maj 09 Århus Efterår Uge 38 Fra mandag den 14. september til fredag den 18. september 09 Århus Uge 39 Fra mandag den 21. september til fredag den 25. september 09 Herlev Teambuilding og kommunikation Forår Uge 3 Fra mandag den 12. januar til fredag den 16. januar 09 Århus Uge 24 Fra mandag den 8. juni til fredag den 12. juni 09 Herlev Efterår Uge 45 Fra mandag den 2. november til fredag den 6. november 09 Århus Uge 49 Fra mandag den 30. november til fredag den 4. december 09 Herlev Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Forår Uge 14 Fra mandag den 30. marts til fredag 3. april 09 Århus Uge 17 Fra mandag den 20. april til fredag 24. april 09 Herlev Efterår Uge 48 Fra mandag den 23. november til fredag 27. november 09 Herlev Uge 49 Fra mandag den 30. november til fredag den 4. december 09 Århus Omsorg for personer med demens Forår Uge 18 Fra mandag den 27. april til fredag 1. maj 09 Herlev Uge 22 Fra mandag den 25. maj til fredag den 29. maj 09 Århus Efterår Uge 43 Fra mandag den 19. oktober til fredag den 23. oktober 09 Herlev Arbejde med døende og afdøde patienter Forår Uge 3 Fra mandag den 12. januar til fredag den 16. januar 09 Herlev Uge 20 Fra mandag den 11. maj til fredag 15. maj 09 Herlev Efterår Uge 43 Fra mandag den 19.oktober til fredag den 23. oktober 09 Århus Uge 47 Fra mandag den 16. november til fredag 20. november 09 Herlev Hvad fejler den syge? Forår Uge 10 Fra mandag den 2. marts til fredag den 6. marts 09 Herlev Efterår Uge 45 Fra mandag den 2. november til fredag 6. november 09 Herlev Genoptræning i fysioterapeutisk regi Forår Uge 22 Fra mandag den 25. maj til fredag den 29. maj 09 Herlev Praktikvejlederkursus for portører modul 1 Fra onsdag den 15. april til fredag den 17. april 09 Herlev Forår modul 2 Fra mandag den 4. maj til torsdag 7. maj 09 Herlev modul 3 Fra mandag den 18. maj til onsdag 20. maj 09 Herlev Portøren og hospitals-serviceassistenten som fast vagt Forår Modul 1 Uge 5 Fra mandag den 26. januar til fredag den 30. januar 09 Herlev Modul 2 Uge 8 Fra mandag den 16. februar til fredag den 20. februar 09 Herlev Forår Modul 1 Uge 10 Fra mandag den 2. marts til fredag den 6. marts 09 Århus Modul 2 Uge 13 Fra mandag den 23. marts til fredag den 27. marts 09 Århus Efterår Modul 1 Uge 38 Fra mandag den 14. september til fredag den 18. september 09 Herlev Modul 2 Uge 41 Fra mandag den 5. oktober til fredag den 9. oktober 09 Herlev

14

15 Forflytningsteknik og speciallejring Formålet med kurset er, at deltageren kan løse generelle og specifikke forflytningsopgaver. Kurset indgår som funktionsrettet overbygningsmodul i hospitalsserviceassistentuddannelsen og i portøruddannelsen. Målgruppe Personer, der har eller påtænker at søge beskæftigelse indenfor hospitaler og lignende institutioner. Det kræves, at deltagerne har kvalifikationer svarende til uddannelsesbevis fra portøruddannelsen eller uddannelsesbevis fra hospitalsserviceassistentuddannelsens basismoduler. Deltagerne skal gennem praksis eller ved praktikophold have grundlæggende erfaringer i patientrelateret arbejde. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan samarbejde med relevante faggrupper omkring udførelsen af generelle og specifikke lejringsopgaver samt mere specifikke forflytningsopgaver kan udnytte den enkelte patients ressourcer i generelle og specifikke lejrings opgaver samt specifikke forflytningsopgaver på en hensigtsmæssig måde for både patienter, eventuelle samarbejdspartnere og sig selv i samarbejde med relevante faggrupper kan medvirke til at forebygge komplikationer hos den immobiliserede patient kan samarbejde med relevante faggrupper omkring vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til konkrete lejrings og forflytningssituationer Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 6: 2/2-6/2 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 8: 16/2-20/2 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 36: 31/8-4/9 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 44: 26/10-30/ , Sosu Århus Kursusnr Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- Kursuskatalog

16 Omsorg for personer med demens Formålet med kurset er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens, og bliver i stand til at varetage de individuelle behov som opstår i hverdagen hos personer med demens og deres pårørende på en professionel og respektfuld måde. Målgruppe Social og sundhedshjælpere, portører og serviceassistenter eller andre med tilsvarende kvalifikationer. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende og yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og psykologisk grundlag kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af de kommunale målsætninger har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt gennem dialog kan afdække demensramte familiers belastninger kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens og etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 18: 27/4-1/ SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 22: 25/5-29/5 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 43: 19/10-23/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 16 Kursuskatalog 2009

17 Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område Formål med kurset er, at sætte deltagerne i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg og kriseramte, døende og deres pårørende. Målgruppen Hjemmehjælpere, social og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan samarbejde med sorg og kriseramte, døende og disses pårørende er opmærksom på betydningen af egen adfærd over for den sorg og kriseramte, og kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet kan genkende reaktioner på det normale sorg eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg og kriseberørte kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 4: 19/1-23/1 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 20: 11/5-15/5 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 38: 14/9-18/9 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 39: 21/9-25/9 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

18 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Formålet med kurset er, at det personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden, således at udviklingsperspektivet i behandlingen af klienten fastholdes. Målgruppe Deltagerne skal være i beskæftigelse som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, klubmedarbejdere, pædagogmedhjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, social og sundhedshjælpere eller beskæftigelsesvejledere. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren ud fra gældende regler og lovgivning, kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social og sundhedsfaglige område kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 14: 30/3-3/4 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 17: 20/4-24/4 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 48: 23/11-27/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 49: 30/11-4/ , Sosu Århus Kursusnr Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 18 Kursuskatalog 2009

19 Praktikvejlederkursus for portører Formålet med uddannelsen er, at deltageren i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for portøraspiranter. Målgruppe Medarbejdere, der som en del af deres arbejde beskæftiger sig med vejledning af portøraspiranter Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan tilrettelægge vejledningen af portøraspiranter, som er i praktikuddannelse, samt vejlede og støtte dem i brug af uddannelsesbog og logbog samt støtte portøraspiranterne i selvrefleksion kan medvirke til, at portøraspiranten udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet kan medvirke til, at portøraspiranten udvikler egne kommunikative kompetencer, og kan bringe aspiranten til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet, herunder sikre, at portøraspiranten får prøvet forskellige faglige opgaver kan give positiv feedback til portøraspiranten kan støtte og udfordre portøraspiranten fagligt og personligt og arbejde på, at portøraspiranten udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål og lærer at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde kan medvirke til, at portøraspiranten udvikler fagligt begrundede forudsætninger for at vurdere og forbedre egne standpunkter og forbedrer sin praksis kan evaluere portøraspiranten mundtligt og skriftligt ud fra praktikmål og personlige kompetencekrav Varighed 10 dage Kurset afholdes i flg. perioder Modul 1: 15/4 17/4 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Modul 2: 4/5 7/ SOSUC Herlev Modul 3: 18/5 20/5 2009, SOSUC Herlev Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

20 Teambuilding og kommunikation Formålet med kurset er, at deltageren kan medvirke til at fremme teamudviklingsprocesserne samt medvirke til at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen og i teams, herunder løse kommunikationsproblemer og formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupperne i hospitalets organisation. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige serviceydelser indenfor såvel social og sundhedssektoren som det pædagogiske område. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. kan fremme teamudviklingsprocessen ved at anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte støtteaktiviteter, i et team. kan medvirke til at forbedre kommunikationen på hospitalet og i dens teams kan isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. kan beskrive informationsstrømme på hospitalet kan anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation Varighed 5 dage Kurset består af 2 AMU uddannelser Teambuilding for selvstyrende grupper og kommunikation i teams. Kurset afholdes i flg. perioder Uge 3: 12/1 16/1 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 24: 8/6-12/6 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 45: 2/11 6/ , Sosu Århus Kursusnr Uge 49: 30/11 4/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- 20 Kursuskatalog 2009

21 Videndeling og læring Formålet med kurset er, at sætte fokus på, hvordan deltagerne får overleveret de ting, de har lært om bl.a. forflytningsteknik, kommunikation, sygdomslære og service til kollegaer, såvel inden for eget arbejdsområde som til kollegaer med andre arbejdsopgaver at give medarbejdere og arbejdspladser, der ønsker en mere systematiseret udvikling i den evigt fremadskridende forandringsproces, en række værktøjer og metoder Målgruppe Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen, bl.a. portører, hospitalsserviceassistenter, social- og sundhedshjælpere. Det kan anbefales, at flere fra samme arbejdsplads deltager, idet målene således vil være lettere at anvende i den dagligdag, der følger. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren får kendskab til forudsætninger for videndeling og læring får kendskab til grundlæggende forudsætninger for god kommunikation får kendskab til forskellige metoder og teknikker til videndeling og læring at deltagerne kan medvirke til at understøtte kollegaer/medarbejdergrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge at deltagerne kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling indenfor eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau kan anvende værkstøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevante for deltagerens jobfunktion Varighed 5 dage Kurset består af 2 AMU uddannelser Videndeling og læring og medarbejderen som deltager i forandringsprocesser. Kurset afholdes i flg. perioder Uge 9: 23/2 27/2 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 12: 16/3 20/ SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 39: 21/9 25/9 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 40: 28/9 2/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- Kursuskatalog

22 Eksempler på øvrige kurser Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat Arbejdsmiljø i SoSu-arbejdet - etik og adfærd Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Brug af pc på arbejdspladsen Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, basis Etablering af selvstyrende grupper Faglig læsning og skrivning Hospitalsserviceassistentens tværgående arbejdsfunktioner Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Kvalitet i offentlige serviceydelser Medvirken ved rehabilitering af hjerneskadede Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Tilberedning og servering for patienter Værdibaserede arbejdspladser Se mere på 22 Kursuskatalog 2009

23 Praktiske oplysninger om AMU m.m. Hvad er AMU? Arbejdsmarkedsuddannelserne i daglig tale forkortet AMU er et uddannelsessystem under Undervisningsministeriet, der udvikler og gennemfører erhvervsrettet, kompetencegivende voksen og efteruddannelse. Det er særligt udviklede, evaluerede og godkendte kurser, som arbejdsmarkedets parter anbefaler. Uddannelsesbevis Når uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis. VEU godtgørelse Deltager du på et AMU-kursus, har du ret til at modtage VEU godtgørelse svarende til højeste ugentlige dagpengesats forudsat du har tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af din deltagelse. Det betyder, at du, hvis du f.eks. er ansat på deltid og deltager i din fri uge, ikke har ret til VEU godtgørelse, da du hverken mister indtægt eller arbejdsmuligheder. Hvis aftalen med din arbejdsgiver er, at du får din sædvanlige løn under kurset, har arbejdsgiveren ret til at få en refusion svarende til den godtgørelse du ellers ville have fået. Det er ikke en betingelse for at få VEU godtgørelse, at du er medlem af en A-kasse. Hvis du ikke tilhører AMU Målgruppen, men f.eks. er pædagog, sygeplejerske o.l., ydes der ikke VEU godtgørelse. Opholdsudgifter Hvis afstanden mellem hjem og skole overstiger 60 km, ydes der tilskud til opholdsudgifter. Du kan få yderligere oplysninger på skolen. Transport Du kan få tilskud til transport, hvis afstand mellem hjem og skole er mere end 12 km. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 120 km pr. dag. Tilskuddet er skattepligtigt. Kursusafgift Stort set alle AMU kurserne for social og sundhedsområdet er gratis, for øvrige kurser opkræves en deltagerbetaling på 550 kr. 800 kr. pr uge se under det enkelte kursus. Tilmelding Kontakt evt. portørchefen som kan være behjælpelig med tilmelding Herlev Du kan enten benytte elektronisk tilmelding via vores online tilmelding på Eller du kan downloade en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside og sende den til skolen, på mail eller i brev. Aarhus Du kan downloade en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside og sende den til skolen, på mail eller i brev. Kursuskatalog

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011

Social og Sundhedsskolen Syd www.sosu-syd.dk. kataloget 2011 Social og Sundhedsskolen Syd kataloget 2011 Social- og Sundhedsskolen Syd 2 Forord Kursuskatalog for hele 2011 er hermed på banen Udbuddet er vores bedste bud på de behov som social- og sundhedsområdet

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Retningslinjer for portøruddannelsen

Retningslinjer for portøruddannelsen Retningslinjer for portøruddannelsen Revideret den 21.6.2012 Indhold Indhold... 2 Portøruddannelsesnævnet... 3 Uddannelsens formål... 3 Optagelsesbetingelser... 3 Uddannelsesaftalen... 4 Uddannelsens varighed...

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen Det rummelige arbejdsmarked værktøj2002 Med i bagagen Med i bagagen er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte som et supplement til FOA-værktøjet Med på vognen. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere