Kursuskatalog Portøruddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser"

Transkript

1 Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark Portøruddannelsen Portøren og hospitals-serviceassistenten som fast vagt Arbejde med døende og afdøde patienter Hvad fejler den syge? Genoptræning i fysioterapeutisk regi Portører og hospitalsserviceassistenterskontakt med psykisk syge Plan over aktiviteter for 2009 vedr. Portøruddannelsen Forflytningsteknik og speciallejring Omsorg for personer med demens Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Praktikvejlederkursus for portører Teambuilding og kommunikation Videndeling og læring Eksempler på øvrige kurser Praktiske oplysninger om AMU m.m

3 Velkommen til Portørskolerne i Danmark I øst:portørskolen SOSUC i Herlev I Vest: Portørskolen Århus, Social- og sundhedsskolen i Århus Behov for kompetenceudvikling Sundhedsområdet er præget af store forandringer på grund af Strukturreformen. På sigt skal Strukturreformen skabe et bedre sundhedsvæsen, hvilket betyder et kvalitativt sammenhængende patientforløb på tværs af de danske regioner. Vi kan også tilbyde den enkelte medarbejder en Individuel Kompetence Vurdering (IKV) eller læsetest med efterfølgende vejledning. Vores samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner betyder at der også er mulighed for at få kurser i almene fag, enkeltfag, IT osv. I takt med at Sundhedsområdet forandres, opstår nye behov for kompetenceudvikling af medarbejderne. Samarbejde er en nødvendighed Et stærkt samarbejde mellem portørchefer og skolerne sikrer gode og relevante uddannelsestilbud til medarbejderne. Samarbejdet kan føre frem til tilrettelæggelse af særlige forløb der matcher de behov arbejdspladsen og medarbejderen har for kompetenceudvikling. Vi har stor erfaring med analyse, udvikling og tilrettelæggelse af forløb. Vi kan lave særligt tilrettelagte uddannelser, der matcher jeres behov i forhold til indhold, form, tid og sted. Kompetenceudvikling sikrer rekruttering og fastholdelse Kompetenceudvikling, bl.a. gennem relevant efteruddannelse, bidrager samtidig til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Sammen udbyder SOSU C og Portørskolen Århus en bred vifte af kurser og uddannelsesforløb i 2009, der kan være med til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for såvel nye som erfarne medarbejdere. Vi glæder os til samarbejdet i 2009

4 Portøruddannelsen Portøraspirant Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant. Du kan søge ledige stillinger ved at henvende dig til de enkelte sygehuse. Portøruddannelsen er først og fremmest en praktisk uddannelse. Den praktiske del af uddannelsen foregår på arbejdspladsen/ sygehuset. Den teoretiske del foregår på en af de to Portørskoler i landet på henholdsvis SOSU Århus og SOSUC Herlev. Den samlede portøruddannelse og aspiranttid strækker sig over 12 måneder. Portøruddannelsens opbygning Uddannelsen er opdelt i en teoretisk grunduddannelse, der varer 6 uger, og en praktikuddannelse, der varer i alt 6 ½ måned. Begge dele skal gennemføres inden for de første 8 måneder af din ansættelse. Derefter får du en uddannelse som i alt udgør 4 uger, hvis indhold er bestemt af den funktion, du skal varetage: det patientrelaterede område, det tekniske område og gartnerområdet. Du skal have taget denne del af uddannelsen inden for de første 12 måneder. Prøver Efter den teoretiske grunduddannelse er der en obligatorisk, teoretisk prøve, som skal bestås. Ved slutningen af aspiranttiden er der en obligatorisk, praktisk prøve, som også skal bestås. Består du ikke en af prøverne i første omgang, er der mulighed for at tage prøven om. Dette afgøres i samarbejde mellem Portørskolen og tjenestestedet. Uddannelsesbevis Portørskolen og tjenestestedet udsteder i fællesskab et bevis som portør til aspiranter, der har bestået både den praktiske og teoretiske uddannelse. 4 Kursuskatalog 2009

5 Varighed 30 dage Uddannelsen afholdes i flg. perioder Forår Kursusnr. K Z1, SOSU C Herlev Modul 1: 12/1-23/ Modul 2: 23/2-6/ Modul 3: 23/3-3/ Kursusnr , Sosu Århus Modul 1: 26/1-6/ Modul 2: 9/3-20/ Modul 3: 20/4-1/ Kursusnr. K Z2, SOSU C Herlev Modul 1: 9/3-20/ Modul 2: 20/4-1/ Modul 3: 8/6-19/ Efterår Kursusnr. K Z3, SOSUC Herlev Modul1: 17/8-28/ Modul 2: 21/9-2/ Modul 3: 19/10-30/ Kursusnr , Sosu Århus Modul 1: 24/8-4/ Modul 2: 28/9-9/ Modul 3: 16/11-27/ Kursusnr. K Z4, SOSUC Herlev Modul 1: 7/9-18/ Modul 2: 2/11-13/ Modul 3: 30/11-11/ Tilmelding Skal ske via dit ansættelsessted senest 6 uger før start. Kursuskatalog

6 Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt Formålet med kurset er, at deltagerne kan være fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Det anbefales, at deltageren har gennemgået uddannelserne Forflytningsteknik og speciallejring, Hvad fejler den syge og Portører og hospitalsserviceassistenters kontakt med psykisk syge, før de deltager i denne uddannelse. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan udføre arbejdet som fast vagt ved alvorligt syge, urolige eller psykisk syge patienter indlagt på somatisk eller psykiatrisk hospital kan handle korrekt ud fra lovgivningen vedrørende tavshedspligt og lovgrundlaget for den indlagte patient kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur, respiration og pupilreaktion og er i stand til at måle værdierne, kan reagere på afvigelser fra det normale, nedskrive resultaterne korrekt og videregive dem til relevante samarbejdspartnere kan observere drop, dræn, sug, katetre og forbindinger og reagere hensigtsmæssigt på ændringer samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere kan medvirke ved arbejdet med patienthygiejne og overholde de hygiejniske principper for at forebygge smittefarer kan imødekomme patientens fysiske behov for eksempelvis ilt, væske, mad og tøj og medvirke i decubitus forebyggende arbejde kan kommunikere med somatiske og psykisk syge patienter på en respektfuld og ligeværdig måde med henblik på at skabe ro og tryghed for patienten kan medvirke i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne Varighed 10 dage Kurset afholdes i flg. perioder Modul 1: 26/1-30/ Modul 2: 16/2-20/2 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Modul 1: 2/3-6/ Modul 2: 23/3-27/3 2009, Sosu Århus Kursusnr Modul 1: 14/9-18/ Modul 2: 5/10-9/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 6 Kursuskatalog 2009

7 Arbejde med døende og afdøde patienter Formålet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til at varetage opgaver såvel praktiske som psykologiske i arbejdet med alvorligt syge og døende patienter, afdøde samt deres pårørende. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren i forbindelse med lejring og forflytning af døende patienter kan tage højde for de særligt belastende symptomer, der knytter sig til terminalstadiet under hensyntagen til såvel etiske og rituelle såvel som nedskrevne forholdsregler kan deltage aktivt i forbindelse med istandgørelse af det afdøde menneske samt yde bistand ved senere soignering af afdøde kan genkende de normale sorg- og krisereaktioner hos den døende patient og bruge disse observationer i kontakten med dennes pårørende kan reflektere over egne reaktioners betydning for samarbejdet med den døende patient og dennes pårørende Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 3: 12/1-16/1 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 20: 11/5 15/5 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 43: 19/10 23/ ,Sosu Århus Kursusnr Uge 47: 16/11 20/ SOSUC Herlev Kursusnr. K Z3 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- Kursuskatalog

8 Hvad fejler den syge? Formålet med kurset er, at deltagerne kan genkende symptomer på ændret sygdomstilstand og videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan udføre patientrelaterede funktioner, så patientens fysiske sikkerhed øges kan genkende symptomer på ændrede sygdomstilstande, kan lette ubehag og forebygge risici hos patienter med specifikke og komplekse sygdomstilstande under vejledning og selvstændigt kan skaffe sig relevant viden om konkrete sygdomme, udvalgt på baggrund af konkrete behov kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 10: 2/3-6/3 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 45: 2/11 6/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- 8 Kursuskatalog 2009

9 Genoptræning i fysioterapeutisk regi Formålet med kurset er, at deltageren kan indgå aktivt i samarbejde med en fysioterapeut omkring genoptræning af patienter og borgere med ortopædkirurgiske, neurologiske og fysiurgiske lidelser. Målgruppe Personale med ønske om eller funktion i fysioterapeutisk regi. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren i samarbejde med en fysioterapeut kan motivere patienten og gøre brug af dennes ressourcer stimulere patientens bevægemønstre under hensyntagen til dennes lidelse og symptomer analysere egen rolle i samarbejdet og indgå i en konstruktiv dialog Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 22: 25/5-29/5 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

10 Portører og hospitalsserviceassistenters kontakt med psykisk syge Formålet med kurset er, at deltageren får en bred indsigt i psykiatriske sygdomme og kan handle i forhold til psykisk syge, som befinder sig på et sygehus, således at patientens, deltagerens og det øvrige personales sikkerhed varetages. Målgruppe Portører og hospitalsserviceassistenter. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan kende symptomerne på de almindeligst forekommende psykiatriske sygdomme og psykotiske tilstande på tillidsvækkende måde kan skabe kontakt til og kommunikere med den psykiske syge og være med til at skabe en beroligende atmosfære kan kende forskellen mellem lovgivningen, der er gældende for psykiatriske eller somatiske hospitaler og institutioner kan videregive observationer vedrørende den psykisk syge til relevante samarbejdspartnere Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 4: 19/1-23/1 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 9: 23/2-27/2 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 35: 24/8-28/8 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 37: 7/9-11/9 2009, Sosu Århus Kursusnr Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 10 Kursuskatalog 2009

11 Plan over aktiviteter for 2009 vedr. Portøruddannelsen

12 Plan over aktiviteter for 2009 vedr. Portøruddannelsen Portør Grunduddannelsen Forår: Modul 1 Fra mandag den 12. januar til fredag den 23. januar 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 23. februar til fredag den 6. marts 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 23. marts til fredag den 3. april 09 Herlev Modul 1 Fra mandag den 26. januar til fredag den 6. februar 09 Århus Modul 2 Fra mandag den 9. marts til fredag den 20. marts 09 Århus Modul 3 Fra mandag den 20. april til fredag den 1. maj 09 Århus Modul 1 Fra mandag den 9. marts til fredag den 20. marts 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 20 april til fredag den 1. maj 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 8. juni til fredag den 19. juni 09 Herlev Efterår: Modul 1 Fra mandag den 17. august til fredag den 28. august 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 21. september til fredag den 2. oktober 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 19. oktober til fredag den 30. oktober 09 Herlev Modul 1 Fra mandag den 24. august til fredag den 4. september 09 Århus Modul 2 Fra mandag den 28. september til fredag den 9. oktober 09 Århus Modul 3 Fra mandag den 16. november til fredag den 27. november 09 Århus Modul 1 Fra mandag den 7. september til fredag den 18. september 09 Herlev Modul 2 Fra mandag den 2. novmber til fredag den 13. november 09 Herlev Modul 3 Fra mandag den 30. november til fredag den 11. december 09 Herlev Portørernes efteruddannelse Portører og hospitalsserviceassistenterskontakt med psykisk syge Forår Uge 4 Fra mandag den 19. januar til fredag den 23. januar 09 Århus Uge 9 Fra mandag den 23. februar til fredag den 27. februar 09 Herlev Efterår Uge 35 Fra mandag den 24. august til fredag den 28. august 09 Herlev Uge 37 Fra mandag den 7. september til fredag den 11. september 09 Århus Forflytningsteknik og speciallejring Forår Uge 6 Fra mandag den 2. februar til fredag den 6. februar 09 Herlev Uge 8 Fra mandag den 16. februar til fredag den 20. februar 09 Århus Efterår Uge 36 Fra mandag den 31. august til fredag den 4. september 09 Herlev Uge 44 Fra mandag den 26. oktober til fredag den 30. oktober 09 Århus Videndeling og læring Forår Uge 9 Fra mandag den 23. februar til fredag den 27. februar 09 Århus Uge 12 Fra mandag den 16. marts til fredag den 20. marts 09 Herlev Efterår Uge 39 Fra mandag den 21. september til fredag den 25. september 09 Århus Uge 40 Fra mandag den 28. september til fredag den 2. oktober 09 Herlev

13 Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område Forår Uge 4 Fra mandag den 19. januar til fredag den 23. januar 09 Herlev Uge 20 Fra mandag den 11. maj til fredag den 15. maj 09 Århus Efterår Uge 38 Fra mandag den 14. september til fredag den 18. september 09 Århus Uge 39 Fra mandag den 21. september til fredag den 25. september 09 Herlev Teambuilding og kommunikation Forår Uge 3 Fra mandag den 12. januar til fredag den 16. januar 09 Århus Uge 24 Fra mandag den 8. juni til fredag den 12. juni 09 Herlev Efterår Uge 45 Fra mandag den 2. november til fredag den 6. november 09 Århus Uge 49 Fra mandag den 30. november til fredag den 4. december 09 Herlev Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Forår Uge 14 Fra mandag den 30. marts til fredag 3. april 09 Århus Uge 17 Fra mandag den 20. april til fredag 24. april 09 Herlev Efterår Uge 48 Fra mandag den 23. november til fredag 27. november 09 Herlev Uge 49 Fra mandag den 30. november til fredag den 4. december 09 Århus Omsorg for personer med demens Forår Uge 18 Fra mandag den 27. april til fredag 1. maj 09 Herlev Uge 22 Fra mandag den 25. maj til fredag den 29. maj 09 Århus Efterår Uge 43 Fra mandag den 19. oktober til fredag den 23. oktober 09 Herlev Arbejde med døende og afdøde patienter Forår Uge 3 Fra mandag den 12. januar til fredag den 16. januar 09 Herlev Uge 20 Fra mandag den 11. maj til fredag 15. maj 09 Herlev Efterår Uge 43 Fra mandag den 19.oktober til fredag den 23. oktober 09 Århus Uge 47 Fra mandag den 16. november til fredag 20. november 09 Herlev Hvad fejler den syge? Forår Uge 10 Fra mandag den 2. marts til fredag den 6. marts 09 Herlev Efterår Uge 45 Fra mandag den 2. november til fredag 6. november 09 Herlev Genoptræning i fysioterapeutisk regi Forår Uge 22 Fra mandag den 25. maj til fredag den 29. maj 09 Herlev Praktikvejlederkursus for portører modul 1 Fra onsdag den 15. april til fredag den 17. april 09 Herlev Forår modul 2 Fra mandag den 4. maj til torsdag 7. maj 09 Herlev modul 3 Fra mandag den 18. maj til onsdag 20. maj 09 Herlev Portøren og hospitals-serviceassistenten som fast vagt Forår Modul 1 Uge 5 Fra mandag den 26. januar til fredag den 30. januar 09 Herlev Modul 2 Uge 8 Fra mandag den 16. februar til fredag den 20. februar 09 Herlev Forår Modul 1 Uge 10 Fra mandag den 2. marts til fredag den 6. marts 09 Århus Modul 2 Uge 13 Fra mandag den 23. marts til fredag den 27. marts 09 Århus Efterår Modul 1 Uge 38 Fra mandag den 14. september til fredag den 18. september 09 Herlev Modul 2 Uge 41 Fra mandag den 5. oktober til fredag den 9. oktober 09 Herlev

14

15 Forflytningsteknik og speciallejring Formålet med kurset er, at deltageren kan løse generelle og specifikke forflytningsopgaver. Kurset indgår som funktionsrettet overbygningsmodul i hospitalsserviceassistentuddannelsen og i portøruddannelsen. Målgruppe Personer, der har eller påtænker at søge beskæftigelse indenfor hospitaler og lignende institutioner. Det kræves, at deltagerne har kvalifikationer svarende til uddannelsesbevis fra portøruddannelsen eller uddannelsesbevis fra hospitalsserviceassistentuddannelsens basismoduler. Deltagerne skal gennem praksis eller ved praktikophold have grundlæggende erfaringer i patientrelateret arbejde. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan samarbejde med relevante faggrupper omkring udførelsen af generelle og specifikke lejringsopgaver samt mere specifikke forflytningsopgaver kan udnytte den enkelte patients ressourcer i generelle og specifikke lejrings opgaver samt specifikke forflytningsopgaver på en hensigtsmæssig måde for både patienter, eventuelle samarbejdspartnere og sig selv i samarbejde med relevante faggrupper kan medvirke til at forebygge komplikationer hos den immobiliserede patient kan samarbejde med relevante faggrupper omkring vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til konkrete lejrings og forflytningssituationer Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 6: 2/2-6/2 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 8: 16/2-20/2 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 36: 31/8-4/9 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 44: 26/10-30/ , Sosu Århus Kursusnr Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- Kursuskatalog

16 Omsorg for personer med demens Formålet med kurset er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens, og bliver i stand til at varetage de individuelle behov som opstår i hverdagen hos personer med demens og deres pårørende på en professionel og respektfuld måde. Målgruppe Social og sundhedshjælpere, portører og serviceassistenter eller andre med tilsvarende kvalifikationer. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende og yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og psykologisk grundlag kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af de kommunale målsætninger har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt gennem dialog kan afdække demensramte familiers belastninger kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens og etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 18: 27/4-1/ SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 22: 25/5-29/5 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 43: 19/10-23/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 16 Kursuskatalog 2009

17 Sorg og krisearbejde i omsorgsområdet og det pædagogiske område Formål med kurset er, at sætte deltagerne i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg og kriseramte, døende og deres pårørende. Målgruppen Hjemmehjælpere, social og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan samarbejde med sorg og kriseramte, døende og disses pårørende er opmærksom på betydningen af egen adfærd over for den sorg og kriseramte, og kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet kan genkende reaktioner på det normale sorg eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg og kriseberørte kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 4: 19/1-23/1 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 20: 11/5-15/5 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 38: 14/9-18/9 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 39: 21/9-25/9 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

18 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Formålet med kurset er, at det personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden, således at udviklingsperspektivet i behandlingen af klienten fastholdes. Målgruppe Deltagerne skal være i beskæftigelse som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, klubmedarbejdere, pædagogmedhjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, social og sundhedshjælpere eller beskæftigelsesvejledere. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren ud fra gældende regler og lovgivning, kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social og sundhedsfaglige område kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen Varighed 5 dage Kurset afholdes i flg. perioder Uge 14: 30/3-3/4 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 17: 20/4-24/4 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 48: 23/11-27/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Uge 49: 30/11-4/ , Sosu Århus Kursusnr Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart 18 Kursuskatalog 2009

19 Praktikvejlederkursus for portører Formålet med uddannelsen er, at deltageren i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for portøraspiranter. Målgruppe Medarbejdere, der som en del af deres arbejde beskæftiger sig med vejledning af portøraspiranter Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan tilrettelægge vejledningen af portøraspiranter, som er i praktikuddannelse, samt vejlede og støtte dem i brug af uddannelsesbog og logbog samt støtte portøraspiranterne i selvrefleksion kan medvirke til, at portøraspiranten udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets krav gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet kan medvirke til, at portøraspiranten udvikler egne kommunikative kompetencer, og kan bringe aspiranten til aktivt at indgå i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet, herunder sikre, at portøraspiranten får prøvet forskellige faglige opgaver kan give positiv feedback til portøraspiranten kan støtte og udfordre portøraspiranten fagligt og personligt og arbejde på, at portøraspiranten udvikler sig i forhold til praktikmål og personlige uddannelsesmål og lærer at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem for rutiner i det daglige arbejde kan medvirke til, at portøraspiranten udvikler fagligt begrundede forudsætninger for at vurdere og forbedre egne standpunkter og forbedrer sin praksis kan evaluere portøraspiranten mundtligt og skriftligt ud fra praktikmål og personlige kompetencekrav Varighed 10 dage Kurset afholdes i flg. perioder Modul 1: 15/4 17/4 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Modul 2: 4/5 7/ SOSUC Herlev Modul 3: 18/5 20/5 2009, SOSUC Herlev Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart Kursuskatalog

20 Teambuilding og kommunikation Formålet med kurset er, at deltageren kan medvirke til at fremme teamudviklingsprocesserne samt medvirke til at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen og i teams, herunder løse kommunikationsproblemer og formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupperne i hospitalets organisation. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige serviceydelser indenfor såvel social og sundhedssektoren som det pædagogiske område. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren kan definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. kan fremme teamudviklingsprocessen ved at anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte støtteaktiviteter, i et team. kan medvirke til at forbedre kommunikationen på hospitalet og i dens teams kan isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. kan beskrive informationsstrømme på hospitalet kan anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation Varighed 5 dage Kurset består af 2 AMU uddannelser Teambuilding for selvstyrende grupper og kommunikation i teams. Kurset afholdes i flg. perioder Uge 3: 12/1 16/1 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 24: 8/6-12/6 2009, SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 45: 2/11 6/ , Sosu Århus Kursusnr Uge 49: 30/11 4/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- 20 Kursuskatalog 2009

21 Videndeling og læring Formålet med kurset er, at sætte fokus på, hvordan deltagerne får overleveret de ting, de har lært om bl.a. forflytningsteknik, kommunikation, sygdomslære og service til kollegaer, såvel inden for eget arbejdsområde som til kollegaer med andre arbejdsopgaver at give medarbejdere og arbejdspladser, der ønsker en mere systematiseret udvikling i den evigt fremadskridende forandringsproces, en række værktøjer og metoder Målgruppe Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen, bl.a. portører, hospitalsserviceassistenter, social- og sundhedshjælpere. Det kan anbefales, at flere fra samme arbejdsplads deltager, idet målene således vil være lettere at anvende i den dagligdag, der følger. Mål Uddannelsens mål er, at deltageren får kendskab til forudsætninger for videndeling og læring får kendskab til grundlæggende forudsætninger for god kommunikation får kendskab til forskellige metoder og teknikker til videndeling og læring at deltagerne kan medvirke til at understøtte kollegaer/medarbejdergrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge at deltagerne kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling indenfor eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau kan anvende værkstøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevante for deltagerens jobfunktion Varighed 5 dage Kurset består af 2 AMU uddannelser Videndeling og læring og medarbejderen som deltager i forandringsprocesser. Kurset afholdes i flg. perioder Uge 9: 23/2 27/2 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 12: 16/3 20/ SOSUC Herlev Kursusnr. K Z1 Uge 39: 21/9 25/9 2009, Sosu Århus Kursusnr Uge 40: 28/9 2/ , SOSUC Herlev Kursusnr. K Z2 Tilmeldingsfrist 6 uger før kursusstart OBS på dette kursus er der deltagerbetaling på kr. 800,- Kursuskatalog

22 Eksempler på øvrige kurser Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat Arbejdsmiljø i SoSu-arbejdet - etik og adfærd Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Brug af pc på arbejdspladsen Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, basis Etablering af selvstyrende grupper Faglig læsning og skrivning Hospitalsserviceassistentens tværgående arbejdsfunktioner Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Kvalitet i offentlige serviceydelser Medvirken ved rehabilitering af hjerneskadede Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Tilberedning og servering for patienter Værdibaserede arbejdspladser Se mere på 22 Kursuskatalog 2009

23 Praktiske oplysninger om AMU m.m. Hvad er AMU? Arbejdsmarkedsuddannelserne i daglig tale forkortet AMU er et uddannelsessystem under Undervisningsministeriet, der udvikler og gennemfører erhvervsrettet, kompetencegivende voksen og efteruddannelse. Det er særligt udviklede, evaluerede og godkendte kurser, som arbejdsmarkedets parter anbefaler. Uddannelsesbevis Når uddannelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis. VEU godtgørelse Deltager du på et AMU-kursus, har du ret til at modtage VEU godtgørelse svarende til højeste ugentlige dagpengesats forudsat du har tab af indtægt eller arbejdsmulighed som følge af din deltagelse. Det betyder, at du, hvis du f.eks. er ansat på deltid og deltager i din fri uge, ikke har ret til VEU godtgørelse, da du hverken mister indtægt eller arbejdsmuligheder. Hvis aftalen med din arbejdsgiver er, at du får din sædvanlige løn under kurset, har arbejdsgiveren ret til at få en refusion svarende til den godtgørelse du ellers ville have fået. Det er ikke en betingelse for at få VEU godtgørelse, at du er medlem af en A-kasse. Hvis du ikke tilhører AMU Målgruppen, men f.eks. er pædagog, sygeplejerske o.l., ydes der ikke VEU godtgørelse. Opholdsudgifter Hvis afstanden mellem hjem og skole overstiger 60 km, ydes der tilskud til opholdsudgifter. Du kan få yderligere oplysninger på skolen. Transport Du kan få tilskud til transport, hvis afstand mellem hjem og skole er mere end 12 km. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 120 km pr. dag. Tilskuddet er skattepligtigt. Kursusafgift Stort set alle AMU kurserne for social og sundhedsområdet er gratis, for øvrige kurser opkræves en deltagerbetaling på 550 kr. 800 kr. pr uge se under det enkelte kursus. Tilmelding Kontakt evt. portørchefen som kan være behjælpelig med tilmelding Herlev Du kan enten benytte elektronisk tilmelding via vores online tilmelding på Eller du kan downloade en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside og sende den til skolen, på mail eller i brev. Aarhus Du kan downloade en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside og sende den til skolen, på mail eller i brev. Kursuskatalog

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser

K u r s u s K ata lo g 2 0 0 8 Pædagogiske kurser Kursusk atalog 2008 Pædagogiske kurser Indholdsfortegnelse børns udvikling Børns kompetenceudvikling 0-10 år 4 Aktiviteter med børn Børns udtryksformer 0-10 år 5 Aktiviteter som pædagogisk værktøj 6 Børn

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri

E f t e r u d d a n n e l s e. Pædagogisk område og psykiatri E f t e r u d d a n n e l s e Pædagogisk område og psykiatri Kursuskatalog forår 2011 Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland-Falster Indhold Pædagogisk arbejde med børn og unge 4 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere