Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER"

Transkript

1 ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Bil/MC Super Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningsgruppe 1221 Person-/vare-/lastvogn max. 3,5 t. totalvægt. Op til 8 pers. + fører Motorcykel Scooter Hvilke køretøjer og personer dækker abonnementet? 1. Abonnementsdækket køretøj/køretøjer: Abonnementet dækker det køretøj, som er registreret på din abonnementskontrakt. Udenlandsk indregistrerede køretøjer er kun dækket i Danmark. Hvis du i abonnementsperioden skifter dit køretøj ud med et tilsvarende køretøj, så dækker abonnementet i stedet dit nye køretøj. Det kræver dog, at du giver Falck besked om udskiftningen. Hvis dit køretøj er midlertidigt ude af drift, dækkes et midlertidigt benyttet køretøj af abonnementet forudsat, at du har givet besked til Falck om det midlertidige køretøj. 2. Personlig dækning: Abonnementet dækker (udover dit eget køretøj/køretøjer) også enhver bil (max. 3,5 t. totalvægt) eller motorcykel/scooter, som du personligt er fører af. Det gælder, uanset om du ejer, låner eller lejer køretøjet. Du skal dog kunne identificere dig ved at fremvise dit sorte Falck Bil Super medlemskort og behørig legitimation. Hjælp til køretøjet i Danmark Starthjælp/driftsstop/nedbrud Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, der er sket i Danmark, og som gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved egen hjælp. Der ydes også assistance ved anmeldt tyveri, eller hvis føreren af køre tøjet ikke selv er i stand til at køre på grund af sygdom eller tilskadekomst. Assistance ydes enten i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjærgning, transport, starthjælp eller brændstofudbringning. Eventuelt udleverede reservedele samt brændstof betales af kunden. Du vælger selv, om det havarerede køretøj skal transporteres til et værksted, din bopæl eller et andet bestemmelsessted i Danmark. Skal køretøjet repareres, transporterer vi det også gerne fra værksted til værksted. Kræver transporten færgesejlads eller transport over Storebælt, benyttes allerede indkøbt billet, hvis en sådan foreligger. Ved gentagne tilfælde af startsvigt/driftstop på grund af dårlig vedligeholdelse af køretøjet, forbeholder Falck sig retten til at afvise fortsatte assistancer. MinutGaranti Er der brug for umiddelbar assistance, giver Falck en MinutGaranti på 45 minutter. Det betyder, at Falck ankommer til køretøjet senest 45 minutter efter, føreren har kontaktet os og bedt om assistance. MinutGarantien kræver, at føreren venter ved køretøjet. Er der ikke brug for umiddelbar assistance, kan det i stedet aftales hvornår assistancen finder sted. MinutGarantien gives alene på kørsel frem til assistancestedet. MinutGarantien gælder ikke i tilfælde af Force Majeure, som beskrevet i de generelle abonnementsbetingelser. Opfylder Falck ikke MinutGarantien, har kunden ret til en kompensation på kr. 100,-. Der gives kun kompensation, hvis kunden gør opmærksom på den manglende opfyldelse af MinutGarantien på tidspunktet for assistancens udførelse. Kompensationen vil blive modregnet betalingen for den næste abonnementsperiode. Der kan højst refunderes et beløb, svarende til den årlige abonnementspris på dit Falck Bil/MC abonnement. Døroplukning Abonnementet dækker også oplukning af bildøre. Hvis Falck vurderer, at der er behov for at tilkalde en låsesmed, sker det på Falcks regning. Persontransport (se også Kom-hurtigt-frem Service) I tilfælde af driftsstop, uheld eller tyveri af køretøjet sørger Falck for, at køretøjets fører og passagerer bliver transporteret til enten bopæl eller et fælles bestemmelsessted i Danmark. Transporten sker i en Falck-bil, med offentlige transportmidler eller i en hyrevogn, alt efter Falcks vurdering. Hvis Falck vurderer, at det er rimeligt, kan fører og passagerer i stedet vælge at blive kørt til et hotel, hvor Falck betaler én overnatning inklusiv morgenmad. Kom-hurtigt-frem Service Kom-hurtigt-frem Service kan bruges i stedet for MinutGarantien. Her sørger Falck for at transportere fører og passagerer i køretøjet hurtigt videre, hvis køretøjet er ude for driftsstop, uheld eller bliver stjålet. Transporten sker med Falck-bil eller hyrevogn. Fører og passagerer bliver kørt direkte til et fælles bestemmelsessted, dog højst 150 km fra assistancestedet. Hos Falck gør vi vores bedste for, at afhentning på assistancestedet sker inden for 30 minutter. Køretøjet følger efter eller transporteres til et værksted, kundens bopæl eller et andet bestemmelsessted i Danmark efter kundens valg. Sygekørsel Ved tilskadekomst eller pludselig opstået sygdom under kørsel bliver fører og passagerer kørt til nærmeste læge eller behandlingssted. Lejebil i Danmark Hvis dit køretøj bryder sammen under kørsel i Danmark og skal trans porteres på værksted, kan Falck tilbyde dig at leje en Falck udlejningsbil Falck Bilen til en fordelagtig pris. Hvis Falck ikke har nogen Falck Bilen til rådighed, tilbyder Falck dig på samme vilkår at leje en tilsvarende udlejningsbil som Falck Bilen gennem et biludlejningsselskab, som Falck samarbejder med. Ønsker du en større bil end Falck Bilen eller en varevogn, har du mulighed for igennem Falck at leje sådanne udlejningsbiler på særligt favorable vilkår efter gældende prisaftale mellem Falck og biludlejningsselskabet. Udlejningen sker i henhold til biludlejningsselskabets gældende udlejningsbetingelser. Falck Bilen Falck Bilen er en mindre bil. Falck Bilen har ikke automatgear eller anhængertræk. Betingelser for leje af Falck Bilen Det er en betingelse for leje af Falck Bilen: 1. at du er fyldt 21 år 2. at du kan fremvise gyldigt kørekort, og har haft kørekort til bil i minimum 6 måneder 3. at dit Falck abonnement er betalt og 4. at du indgår en skriftlig lejekontrakt med Falck.

2 Bestilling af Falck Bilen Falck Bilen skal bestilles hos Falck samtidig med, at du bestiller transport af dit køretøj. Falck sørger for, at du og eventuelle passagerer transporteres til Falck Bilen. Erstatningskøretøjet for MC/scooter er også en bil. Udlejningsbetingelser Dagsprisen for leje af Falck Bilen inkluderer et fast antal km. pr. døgn samt en lovpligtig forsikring. Ønsker du at leje Falck Bilen uden selvrisiko, kan du tegne en forsikring mod et tillæg. Falck Bilen udleveres i rengjort stand og med fyldt brændstoftank. Falck Bilen returneres i pæn stand og med fyldt brændstoftank. Såfremt Falck Bilen ikke er fyldt op med brændstof, opkræver Falck et gebyr for påfyldning af brændstof. Betaling skal ske med kreditkort eller dankort. Falck forbeholder sig retten til at opkræve et depositum ved udlejning af Falck Bilen og ved en eventuel forlængelse af lejeperioden. Falck Bilen må kun benyttes i Danmark. Det er dog tilladt at køre via Sverige til og fra Bornholm. For øvrige betingelser samt priser henvises til Falck vagtcentral på tlf. (+45) eller til priser og betingelser for leje af Falck Bilen på Gældende betingelser for leje af Falck Bilen fremgår ligeledes af lejekontrakten. Påkrævet dokumentation Ved bestilling af Falck Bilen skal du oplyse dit kørekortnummer og ved udleveringen af Falck Bilen skal du endvidere fremvise gyldigt, originalt kørekort. Dette gælder også for eventuelle medlejere af Falck Bilen. Du skal ligeledes oplyse kortnummeret på dit kreditkort/dankort samt kontrolciffer og udløbsdato på kortet. Sikkerhed for yderligere omkostninger På lejekontrakten skriver du under på, at dit kreditkort/dankort må benyttes til at hæve beløb til dækning af eventuelle yderligere påløbne omkostninger, herunder omkostninger til påfyldning af brændstof, pålagte bøder og afgifter, overkørte km., påkrævet klargøring, skader mv., som Falck bliver bekendt med efter afleveringen af Falck Bilen. Forlængelse af lejeperioden Ønsker du at forlænge den aftalte lejeperiode, skal du kontakte Falck inden lejeperiodens udløb. Aflevering af Falck Bilen Du er selv ansvarlig for at aflevere Falck Bilen til det aftalte tidspunkt på det aftalte afleveringssted. Falck yder ikke hjemtransport efter aflevering af Falck Bilen. Hjælp til køretøjet i Europa Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld i Europa, som gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved egen hjælp. Der ydes hjælp indenfor det geografiske Europa indtil Ural/Bosporous dog ikke Grønland, Island og Færøerne. Assistance rekvireres ved opringning til Falck i Danmark på telefon (+45) Assistance ydes enten i form af udbedring af skaden på stedet eller i form af bjærgning, transport, starthjælp eller brændstofudbringning. Eventuelt udleverede reservedele samt brændstof betales af kunden. Det havarerede køretøj transporteres til nærmeste værksted. Se dog afsnittet Kom-hurtigt-frem Service samt afsnittet nedenfor vedrørende særlige regler for hjælp i Malmø-Ystad i Sverige. Hjemtransport fra Malmø-Ystad Ved driftsstop i Malmø-Ystad transporteres køretøjet, fører og passagerer til værksted, bopæl eller et andet bestemmelsessted i Danmark eller Malmø-Ystad, efter kundens valg. Malmø-Ystad defineres som et område inden for en kørselsafstand af 25 km fra Øresundsbroens betalingsanlæg, eller indenfor en kørselsafstand af 25 km fra vej E 65, det vil sige vejen fra Øresundsbroens betalingsanlæg til færgehavnen i Ystad. Er der fastspændt en campingvogn eller trailer (som også er dækket af et Falck-abonnement) på køretøjet, transporterer Falck også campingvognen eller traileren til samme bestemmelsessted som køretøjet, under forudsætning af at den kan transporteres med samme Falck-bil som køretøjet. Ved transport fra Sverige til Danmark, betaler kunden et beløb, svarende til en broafgift eller færgebillet til hhv. Amager eller Bornholm for det dækkede køretøj og eventuelt dækkede campingvogn eller trailer. Kom-hurtigt-frem Service i Europa Falck sørger for, at fører og passagerer i køretøjet hurtigt transporteres videre, hvis køretøjet er ude for driftsstop, uheld eller hvis køretøjet bliver stjålet. Fører og passagerer vil blive kørt direkte til et fælles bestemmelsessted, dog højst 150 km fra assistancestedet. Hos Falck gør vi vores bedste for, at afhentning på assistancestedet sker inden for 30 minutter. Køretøjet følger efter eller transporteres til nærmeste værksted i forhold til det fælles bestemmelsessted. Hvis Falck vurderer, at det er rimeligt, kan føreren og passagerne i stedet vælge at blive kørt til et hotel, hvor Falck betaler én overnatning inklusiv morgenmad. Døroplukning i Europa Abonnementet dækker også oplukning af bildøre. Hvis Falck vurderer, at der er behov for at tilkalde en låsesmed, sker det på Falcks regning. Sygekørsel i Europa Ved tilskadekomst eller pludselig opstået sygdom under kørsel bliver fører og passagerer kørt til nærmeste læge eller behandlingssted. Lejebil i Europa Hvis køretøjet bryder sammen under kørsel i Europa og skal transporteres på værksted, kan du leje en lejebil hos et udlejningsfirma i op til 3 døgn, med et max. tilskud fra Falck på 500 kr. pr. døgn. Tilskuddet inkluderer fri kørsel og fuld forsikring, inden for beløbsrammen i den periode lejeaftalen varer. Det er en forudsætning for leje af lejebilen, at reparationen af kundens køretøj tager mere end 3 timer, men mindre end 3 arbejdsdage (maksimalt 5 dage inklusiv lørdage, søndage og helligdage). Endelig skal abonnementet være betalt, for at der kan lejes en lejebil. Lejebilen skal bestilles hos Falck, samtidig med at der bestilles transport af køretøjet. Tilskuddet kan i stedet benyttes til hotelovernatning. Lejebilen udlejes under de betingelser, som gælder for udlejningsfirmaet, og der henvises derfor til disse. Det er en betingelse for at leje en lejebil, at du er fyldt 21 år og har haft kørekort til bil i mindst 6 måneder.

3 I visse tilfælde kan biludlejningsfirmaet forlange et depositum ved udlejning af lejebilen. Depositum betales af kunden. Du skal selv sørge for samt afholde omkostninger til transport til lejebilen. Når lejeperioden er slut, er du selv ansvarlig for at aflevere lejebilen, samme sted som den blev lejet. Lejebilen skal leveres tilbage med fuld benzintank, hvis det fremgår af udlejningsfirmaets betingelser. Hjemtransport Hvornår dækker Falck? Abonnementet dækker de personer, som er på bilferie i det eller de køretøjer, som står anført i abonnementskontrakten. Det er et krav, at de dækkede personer har et gyldigt sundhedskort (sygesikrings bevis). Falck Hjemtransport dækker bilferier, som varer op til 30 dage, og formålet med bilferien skal være omfattet af den offentlige rejsesygesikring. Hjemtransportdækningen gælder fra, at du forlader opholdsstedet/bopælen i Danmark for at starte bilferien og ophører igen, når du vender hjem til opholdsstedet/bopælen. Forsinkes din hjemkomst, og er du ikke selv skyld i det, forlænges Hjemtransportdækning i op til 48 timer ud over de 30 dage. Falck Hjemtransport dækker EU og EØS, hvilket omfatter følgende: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Hvad dækker Falck Hjemtransport? Falck arrangerer og dækker omkostninger til en medicinsk nødvendig og forsvarlig hjemtransport til en hjemadresse eller et behandlingssted i Danmark for alle personer i bilen på bilferien. Falck dækker de skadetilfælde, som er omfattet af den offentlige rejsesygeforsikring. Ved tilskadekomst, akut sygdom eller alvorlig sygdom dækker Falck Hjemtransport følgende: Falck arrangerer og dækker nødvendige og rimelige omkostninger til en medicinsk forsvarlig hjemtransport efter godkendelse af Falcks medicinske team Hjemsendelse af bagage fra bilferien, der bliver efterladt på grund af hjemtransport af passagerne i bilen Hvis ingen af passagererne kan køre bilen hjem som planlagt, transporterer vi ligeledes bilen til hjemadresse i Danmark Undtagelser Falck Hjemtransport dækker ikke ved følgende tilfælde: 1. Hjemtransport som du eller dine medpassagerer på bilferien selv har arrangeret uden forudgående godkendelse af Falck. Unød vendige omkostninger til ambulance-flytransport, hvor Falck kunne have fundet en anden forsvarlig transportform 2. Hjemtransport som følge af kronisk sygdom eller eksisterende lidelser, der har betydet, at den syge inden for de sidste 6 måneder før afrejse har oplevet følgende: Behandling/vurdering hos læge eller hospital Indlæggelse på hospital Ændring i medicinering 3. Hjemtransport i forbindelse med kroniske eller eksisterende sygdomme, hvor den syge: Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om vedkommende formodes eller burde vide, at sygdommen/lidelsen krævede behandling eller var væsentligt forværret Er blevet opgivet i forbindelse med viderebehandling eller har fået afslag på behandling Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/ behandling Er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de 6 sidste måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg Generelle undtagelser Falck Hjemtransport dækker ikke ved følgende tilfælde: Hjemtransport som følge af skade, der er sket med fortsæt Hjemtransport som følge af grov uagtsomhed Hjemtransport som følge af lockout eller strejke Hjemtransport som følge af beslaglæggelse, arrest eller indgriben fra anden offentlig myndighed Hjemtransport som følge af ekspeditioner Hjemtransport som følge af påvirkning af narkotika, alkohol og/ eller medicinmisbrug, Hjemtransport som følge af udførelse af farlig sport* Hjemtransport som følge af professionel sportsudøvelse** Hjemtransport som følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder Hjemtransport som følge af bestråling fra radioaktivt brændstof/ affald, udløsning af atomenergi, radioaktive kræfter Hjemtransport som følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende Hjemtransport som følge af force majeure af enhver art Regres Falck forbeholder sig retten til at udføre regres, hvis du er dækket af anden forsikring. Du bedes oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. Kontakt ved hjemtransport Information og booking af hjemtransport skal ske på telefon Falck Rejsehotline Med Falck Rejsehotline har du adgang til en telefonisk rejsehotline 24 timer i døgnet året rundt, hvor du før, under og efter en bilferie i EU og EØS kan få rådgivning om følgende emner: Generelle informationer om forsikringsdækning Vigtige kontaktnumre til bilferien Hvordan pakker du bedst bilen Udstyr som med fordel kan medbringes på bilferien Vaccinationer Specielle forhold du bør være opmærksom på vedrørende sundhed og sygdom i forskellige lande Særlige risikoforhold du bør være opmærksom på (tyveri, røveri og overfald) Generel information vedrørende behandlingsforhold Henvisning til apoteker Henvisning til lokal agent for gode råd Ved særligt alvorlige eller akutte sygdomstilfælde kan du få generelle råd fra sundhedsfagligt personale Information om hvordan hjemtransport normalt foregår Definitioner *Definition af bilferie er, når du tager din dansk indregistrerede bil og kører på ferie i Europa/Sundhedskortets område. **Definition af farlig sport: Motorløb, knallertløb, racerbådsløb af enhver art Boksning Selvforsvar og kampsportsgrene Bjergbestigning Rappelling på bjergvæg Faldskærmsudspring Drageflyvning

4 Kunstflyvning Paragliding Ultralightflyvning Rafting Udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående ***Definition af Professionel sport er sport, hvor løn, vederlag eller anden indkomst overstiger kr. årligt. Personhjælp for fører og passagerer (dækningskode 1272) Hvem er dækket? Dækningen omfatter fører af og passagerer i det køretøj, som er dækket under Falck Bil Super abonnementet (se Personlig dækning). Undtagelser Føreren af køretøjet er ikke dækket af Personhjælpen, hvis han/hun enten ikke har et gyldigt kørekort eller fører køretøjet i spirituspåvirket tilstand. Definition af skadebegivenhed Fører af og/eller passagerer i køretøjet skal være direkte impliceret i det trafikuheld, hvor personskaden er opstået. Som minimum skal det køretøj, som er dækket af abonnementet, være impliceret i trafikuheldet. Definition af trafikuheld Ved trafikuheld forstås en påkørsel, sammenstød, væltning eller lignende kørselsuheld på offentlig vej eller område, hvor færdselsloven er gældende. Hotline til Falck Personhjælp telefon Efter et trafikuheld kan fører og/eller passagerer få brug for rådgivning eller personlig assistance. Ved at kontakte Hotline kan fører og/ eller passagerer, afhængig af behov, få hjælp indenfor følgende områder: Praktiske råd efter trafikuheldet Samtale med psykolog, advokat eller anden rådgivning til det offentlige Bestilling og afbestilling af tid til kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør Hvis du ønsker at gøre brug af rådgivning og behandlinger, skal skaden være meldt til Hotline inden 60 dage efter trafikuheldet. Særlige vilkår Abonnementet dækker ikke rådgivningsbehov, som er kendt på tegningstidspunktet. Behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, massør Fører af og/eller passagerer i køretøjet er, som impliceret part i et trafikuheld, dækket af tværfaglig behandling på Falcks Sundhedscentre. Hver impliceret person kan modtage op til 6 behandlinger pr. skade. Behandlingen er tværfaglig og omfatter følgende behandlingstilbud; kiropraktik, fysioterapi, zoneterapi og/eller massage. Behandling på Falcks Sundhedscentre forudsætter, at den person, som ønsker behandling, forinden er henvist af og medbringer dokumentation fra egen læge/skadestue, inden vi begynder behandlingen. Behandlingstilbudet gælder for fører af og/eller passagerer i køretøjet, såfremt de er mindst 15 år gamle. Behandlingsgaranti Falck kan ikke garantere færdigbehandling, inden for det antal behandlinger abonnementet giver adgang til. Du kan dog tilkøbe flere behandlinger i samråd med din behandler. Bestilling af flere behandlinger skal ske gennem Hotline. Priserne er i henhold til gældende tarif, og Falck vil fremsende en faktura efter hver behandling. Særlige vilkår Falck kan i særlige tilfælde forlange dokumentation for, at den, der bliver behandlet også er den, der var impliceret i trafikuheldet. Kan dokumentationen ikke fremskaffes, har Falck ret til at afbryde behandlingen omgående og uden yderligere varsel. En kendt skade på tegningstidspunktet eller skader, som opstår som følge af andre forhold end et trafikuheld, er ikke dækket af abonnementet. Falck kan afvise enhver form for behandling, hvis der i forvejen er indledt behandlingsforløb udenfor Falck Healthcares behandlersystem, eller hvis vi ud fra en faglig vurdering skønner, at det ikke er hensigtsmæssigt at påbegynde behandling. Bestilling af tid Du bestiller tid til behandling via Hotline. Nærmeste Sundhedscenter finder du på Har du ikke adgang til internettet, kan du kontakte Hotline. Når du kontakter Hotline efter et trafikuheld, skal du opgive abonnementsnummer og registreringsnummer på det køretøj, der var impliceret i trafikuheldet, og som du enten var fører af eller passager i. Psykologisk Krisehjælp Fører af og/eller passagerer i køretøjet er, som impliceret part i et trafikuheld, dækket af psykologisk krisehjælp. Hver impliceret person kan modtage 4 timers psykologisk krisehjælp pr. skade. Den/de skadede personer kontakter Hotline, som herefter sørger for at du/i bliver kontaktet af psykologen inden 12 timer. Senest 24 timer efter kontakten, vil du/i få den første personlige konsultation med psykologen. Rådgivning fra advokat, eller anden rådgivning til det offentlige Fører af og/eller passagerer i køretøjet er, som part i et trafikuheld, dækket af telefonisk rådgivning ved advokat og/eller anden rådgiver. Hver person kan modtage i alt 4 timers telefonisk rådgivning pr. skade. Den/de skadede personer kontakter Hotline, som herefter sørger for at du/i bliver kontaktet af rådgiveren inden 12 timer. Senest 24 timer efter kontakten, vil du/i få den første personlige konsultation med rådgiveren. Afbestilling af tid og udeblivelse Hvis du ønsker at afbestille en behandlingstid, skal du kontakte Hotline senest 24 timer før det aftalte tidspunkt. Udebliver du fra en behandling, vil den være tabt, og samtidig bliver alle fremtidige bookede behandlinger automatisk slettet. Falck forbeholder sig ret til at aflyse behandlingstider-/dage ved behandlers sygdom eller anden akut opstået situation. Falck tilstræber dog altid at erstatte med en afløser. Journalføring Alle behandlere fører løbende behandlings-journal for den enkelte patient. Du kan få udleveret journalen, hvis du sender en skriftlig anmodning til Falck Healthcare A/S, Falck-Huset, Polititorvet København V. Mrk. kuvert journaludskrift P Falck Danmark A/S Falck Danmark A/S Falck-Huset, Polititorvet 1780 København V Tlf

5 Generelle abonnementsbetingelser - Privat Hvad dækker abonnementet? Abonnementet omfatter den hjælp, som er beskrevet i din abonnementskontrakt og disse generelle abonnementsbetingelser. Der kan bestilles hjælp døgnet rundt. Hjælpen udføres overalt i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland). Hvis det fremgår af din abonnementskontrakt, omfatter abonnementet også hjælp i andre geografiske områder. Abonnementet omfatter ikke hjælp i krigs-, konflikt- og katastrofeområder. Hvornår træder abonnementet i kraft? Abonnementet træder i kraft 3 dage efter tegning af dækningen, med mindre du har aftalt en anden dato med Falck. Fortrydelsesret Efter lov om visse forbrugeraftaler har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, du modtager abonnementskontrakten. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag, kan du vente til den efterfølgende hverdag. I forbindelse med køb af en Falck Alarm kan du fortryde ordren frem til alarmen monteres, dog senest 14 dage efter du modtager bekræftelsesbrevet fra Falck. Fortryder du din aftale med Falck, skal du inden fortrydelsesfristens udløb underrette Falck om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du underretter om fortrydelsen skriftligt, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Det begrænser ikke din fortrydelsesret, at Falck har leveret en tjenesteydelse helt eller delvist inden fortrydelsesfristens udløb. Assistance vil i stedet blive faktureret til den til enhver tid gældende pris. måned, medmindre du har aftalt et kortere varsel med Falck. Falck kan til enhver tid ændre abonnementskontrakten eller -vilkårene med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement på de ændrede vilkår, skal du sende en skriftlig opsigelse til Falck. Så vil dit abonnement blive slettet med 1 måneds varsel til udløbet af måneden, efter at Falck har modtaget din opsigelse. Hvis Falck ikke modtager en skriftlig opsigelse fra dig, fortsætter dit abonnement på de ændrede vilkår. Regulering af abonnementsprisen Falck kan regulere prisen på dit abonnement med op til 5 % eksempelvis som følge af stigende omkostninger og lignende. Falck kan foretage en sådan regulering uden anden varsling, end at den regulerede pris fremgår af din opkrævning for den kommende abonnementsperiode. Den regulerede pris træder i kraft ved dit abonnements forfaldsdato, altså når du går ind i en ny abonnementsperiode. Prisreguleringen kan tidligst træde i kraft den første dag i den første måned efter, at du har modtaget opkrævningen for den kommende abonnementsperiode. Falck kan kun regulere prisen én gang om året, uanset om du har valgt hel- eller halvårlig betaling. Prisen kan kun reguleres for fremtidige abonnementsperioder. Hvis Falck regulerer prisen med mere end 5 %, sender vi dig en særskilt meddelelse, der varsler reguleringen, mindst en måned før abonnementets forfaldsdato. Af varslingen kan du se begrundelsen for reguleringen og den nye pris for den kommende abonnementsperiode. der er forbundet med indbetalinger. Gebyret kan reguleres som følge af stigende omkostninger og lignende. Ændringer vil fremgå af og af opkrævningen for den kommende abonnementsperiode. Kommer der væsentlige ændringer, vil du blive personligt informeret om dette i rimelig tid. Hvad dækker abonnementet ikke? Abonnementet dækker ikke behov, som du havde, på det tidspunkt hvor du tegnede abonnementet. Falck har ret til at sende dig en regning for udleverede reservedele og brændstof med videre, som Falck har købt for at kunne hjælpe dig ved en konkret assistance. Ansvarsforhold Falck er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af disse abonnementsbetingelser. Falck kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der kan henføres direkte til Falcks ydelser efter denne aftale. Falck er dermed ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab. Falcks samlede erstatningsansvar begrænses til højst 5 mio. kr., hvor lovgivningen tillader det. Skader, som du ønsker at gøre Falck ansvarlig for, skal hurtigst muligt anmeldes til Falck. Force Majeure I tilfælde af force majeure, herunder strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder, er Falck ikke ansvarlig for manglende assistance. Tilsvarende kan der ikke rejses krav mod Falck i anledning af manglende assistance i tilfælde af andre ekstraordinære begivenheder, som Falck ikke er herre over P Falck Danmark A/S Underretning om at du har fortrudt aftalen skal gives til: Falck Danmark A/S, Back Office, Falck-Huset, Polititorvet, 1780 København V eller på mail Opsigelse af abonnementet Dit abonnement er uopsigeligt i 5 måneder fra den dato, hvor det trådte i kraft. Herefter kan du eller Falck opsige abonnementet skriftligt med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Dit abonnement gælder altså i mindst 6 måneder. Hvis du misligholder abonnementskontrakten, er Falck berettiget til skriftligt at ophæve dit abonnement med 8 dages varsel. Det kan eksempelvis ske, hvis du ikke har betalt dit abonnement, selvom vi har rykket dig. Bemærk at du stadig har pligt til at betale for abonnementet, selvom Falck ophæver det på grund af din misligholdelse. Andre eksempler kunne være, at du har givet os bevisligt forkerte oplysninger, eller at du ikke har givet os alle relevante oplysninger om dit helbred, hvor det er krævet. Ændring af abonnementskontrakten 6 måneder efter abonnementet er trådt i kraft kan du ændre din abonnementskontrakt ved at fravælge nogle af dine dækninger. Det kan du gøre med 1 måneds varsel til udløbet af en I begge tilfælde gælder, at du skal meddele Falck, hvis du ikke ønsker at fortsætte abonnementet til den ændrede pris. I så fald vil dit abonnement blive slettet med virkning fra, Falck har modtaget din opsigelse. Hvis Falck ikke modtager en sådan opsigelse fra dig, fortsætter dit abonnement til den regulerede pris. Betaling Du kan vælge mellem hel- og halvårlig betaling af dit abonnement. Ved halvårlig betaling betaler du et tillæg på 5 % af den årlige abonnementspris. Dit abonnement forfalder til betaling den næstsidste bankdag i en måned. Hvis du ikke betaler til tiden, har Falck ret til at opkræve et rykkergebyr på 100 kr. Hvis du fortsat ikke betaler, efter Falck har sendt dig en rykker, kan Falck med skriftlig varsel ophæve dit abonnement. Samtidig kan Falck fakturere dig for assistancer, som Falck har udført efter dit abonnements forfaldsdato. Du kan kun oprette et abonnement, hvis du tilmelder betalingen Betalingsservice. Falck opkræver gebyr for betaling via PBS og giro. Gebyret er dækkende for de omkostninger Service og produkter som ikke er omfattet af abonnementet Udgifter til assistancer, der ikke er omfattet af abonnementet, skal du betale til Falck eller Falcks samarbejdspartner efter regning. Dette gælder eksempelvis din eventuelle egenbetaling m.v. som følge af forbrug/anvendelse af ydelser udover det, der er forudsat i de specifikke abonnementsbetingelser. Prisen på ydelser, der ikke er omfattet af abonnementet, er da svarende til Falcks til enhver tid gældende tarifpris på de pågældende ydelser. Hvis du ikke opfylder denne betalingsforpligtigelse til Falck eller Falcks samarbejdspartner, er du afskåret fra at benytte abonnementet, indtil det skyldige beløb er betalt. Bemærk: Hvis du har krav på ydelser efter gældende love eller via dine forsikringer, er disse ydelser ikke dækket af abonnementet, medmindre andet fremgår af de specifikke abonnementsbetingelser. I tilfælde af tvivl vil du dog altid være dækket af abonnementet. Falck Danmark A/S - Falck-Huset, Polititorvet København V - Tlf

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnement Erhverv Bil

Abonnement Erhverv Bil Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Abonnement Bil Privat

Abonnement Bil Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP MOTORCYKLER

Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP MOTORCYKLER Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP MOTORCYKLER VERSION 20- Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Dansk Autohjælp

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max. 3.500 kg.), motorcykler, trailere og campingvogne,

Læs mere

Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP

Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP Forsikringsbetingelser DANSK AUTOHJÆLP VERSION 20-701 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Dansk Autohjælp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Falck Erhvervskøretøjer

Falck Erhvervskøretøjer FALCK ERHVERVSKØRETØJER (Dækningsgruppe 14-16) Almindelige bestemmelser Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

SOS Dansk Autohjælp PLUS

SOS Dansk Autohjælp PLUS FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOHJÆLPSFORSIKRING SOS Dansk Autohjælp PLUS Nedenstående betingelser gælder som tillæg til de generelle abonnementsbetingelse som findes i 20 til 29 på side 8 til 10, hvorfor

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland Autohjælp for GF Finans og GF Østsjælland Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som

Læs mere

Falck Køreklar Erhverv

Falck Køreklar Erhverv ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Køreklar Erhverv Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1262 Specifikation

Læs mere

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER Falck Kørsel Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Generelt om

Læs mere

Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning.

Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for private abonnementer, hvorfor der også henvises til disse. Den valgte abonnementstype

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer

ABONNEMENTS- BETINGELSER. Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer ABONNEMENTS- BETINGELSER Vejhjælp for ikke FDM-medlemmer RING +45 70 27 91 12, NÅR DU HAR BRUG FOR HJÆLP Du kan også downloade FDM-appen Mit FDM så er det nemt at tilkalde assistance. Hvis din bil er kaskoforsikret,

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp motorcykel

Vilkår for Tophjælp motorcykel Vilkår for Tophjælp motorcykel 6464-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Autohjælp for. GF Amager

Autohjælp for. GF Amager Autohjælp for GF Amager Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Bestemmelserne er omfattet af den abonnementsaftale klubben

Læs mere

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1)

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1) FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Autohjælp for. GF Aalborg

Autohjælp for. GF Aalborg Autohjælp for GF Aalborg Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som er forsikret under

Læs mere

De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed,

De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed, Opel Assistance Opel Assistance De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed, komfort og sikkerhed. I den generelle sikkerhed indgår der individuel service,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

HVIS DU KOMMER TIL OS, KOMMER VI OGSÅ TIL DIG

HVIS DU KOMMER TIL OS, KOMMER VI OGSÅ TIL DIG ŠKODA Vejhjælp HVIS DU KOMMER TIL OS, KOMMER VI OGSÅ TIL DIG ŠKODA VEJHJÆLP: (+45) 70 20 70 78 Vejhjælp Som ŠKODA-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din ŠKODA kørende

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03 og Motorcykelforsikring M40-01

Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03 og Motorcykelforsikring M40-01 Familiens bedste forsikringsselskab Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Tillæg til Autoforsikring M05-01, Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02, Camping- og påhængsvognsforsikring 65-03

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Online kundeaftale Post Danmark A/S

Online kundeaftale Post Danmark A/S 1. januar 2017 Online kundeaftale Post Danmark A/S (01/2017) Afhentning/indlevering Pakker kan afleveres til pakkebuddet på omdelingsruten eller indleveres på posthuse. Der kan indgås særskilt aftale med

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Skriftlig beretning 2017

Skriftlig beretning 2017 Skriftlig beretning 2017 Indledning: Tiden siden sidste geneforsamling den 1. oktober 2016, har naturligvis været præget af de sager, som løbende er kommet ind. Det har blandt andet betydet, at vi har

Læs mere

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig

Abonnement, Erhverv. Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Abonnement, Erhverv Når der er sket et nedbrud, skal der tages hurtige og rigtige beslutninger. Vi klarer det hele for dig Dansk Autohjælps Alarmcentral er den naturlige forbindelse uanset, hvad der sker,

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler Gældende for alle 3 aftaler Aftalegrundlag Vilkår Nationale pakker Internationale pakker Private pakker (via Pakke Shops) Nationale paller Betingelser Afhentning Gyldighed Opsigelse Fortrolighed Betalingsbetingelser

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere