Klimavarmeplan Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:"

Transkript

1 Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet Mindre brændsel Vedvarende energi Også biomasse Integration med el (samt biomassekonvertering, affald og transport)

2 VE i varmeforsyningen Aarhus fjernvarme på 100% sol et tankeeksperiment Forudsætning: Nuværende varmebehov dækket 100% med solvarme Tab i sæsonlager på 20% (erfaring fra eksisterende anlæg) Fremløbstemperaturen sænkes til 75 C (i stedet for 105 C) Nøgletal: Nødvendigt solfangerareal 8.5 km 2 grundareal ca 20 km 2 (2500 fodboldbaner) Nødvendigt varmelager 37 mio m 3 grundareal ca 4 km 2 Anslået pris 15 mia kr (ny blok på Studstrupværket ca 5 mia kr)

3 VE i varmeforsyningen Tankeeksperimentet illustrerer, at 100% solvarme er en mulighed, men arealbehovet er en barriere. Samarbejde med omegnskommuner og andre fjernvarmeorganisationer i regionen nødvendigt/ønskeligt Ved at sænke solvarmeandelen til 50% og supplere med andre teknologier (feks varmepumper) kan arealbehovet reduceres væsentligt. Solvarme kan introduceres gradvist demonstrationsprojekter under forberedelse Blå: Solfanger, Rød: Varmelager Naturlig størrelse

4 Hvad gør vi i dag Studstrup Kul og biomasse 72% Fossile brændsler Biomasse Bæredygtig energi Harlev, Sabro og Solbjerg Biomasse 8% Lisbjerg og Reno Syd Affald 19% Oliefyr ved spidsbelastning 1%

5 Hvad har vi besluttet at gøre i 2017 I dag Studstrup Biomasse 52% Fossile brændsler Biomasse Bæredygtig energi Lisbjerg og Reno Syd Affald 19% Harlev, Sabro og Solbjerg Biomasse 8% Lisbjerg Biomasse 18% Bæredygtig energi fra biogas og overskudsvarme 3% Oliefyr ved Spidsbelastning 0%

6 Vores mål i 2030 Fossile brændsler Biomasse Bæredygtig energi I dag 2017 Bæredygtig energi fra mange energikilder 54% Lisbjerg og Reno Syd Affald 19% Harlev, Sabro og Solbjerg Biomasse 8% Lisbjerg Biomasse 19% Studstrup Kul og biomasse 0% Oliefyr ved Spidsbelastning 0%

7 Varmeplan Aarhus efter 2016 MW Produktionsplan 2016 Efter biomassekonvertering og etablering af nyt halmfyret kraftvarmeværk Årets timer Oliekedler Studstrupværket Skanderborg Flis Halmfyret kfrafvarme Renosyd AVA AffaldsCenter Overskudsvarme Rådighed oliekedler Rådighed Studstrupværket Rådighed andre anlæg

8 Vedvarende Energikilder

9 Fjernvarmen får en vigtig rolle i udnyttelsen af el fra vind

10 Bæredygtig energi fra mange kilder: Overvejende kendte teknologier men uafprøvede Potentielle forsøgs- og demoanlæg: Store varmepumper (havvand/spildevand) Solfangere (høj/lav temperatur) Varmelagre (grundvand, dam) Industriel overskudsvarme / Biokonvertering (Aarhus Havn er center for agro-virksomheder) Geotermi Fjernkøling (synergi med fjernvarmeområdet)

11 Bæredygtig energi fra mange kilder: Overvejende kendte teknologier men uafprøvede Potentielle forsøgs- og demoanlæg: Store varmepumper (havvand/spildevand) Solfangere (høj/lav temperatur) Varmelagre (grundvand, dam) Industriel overskudsvarme / Biokonvertering (Aarhus Havn er center for agro-virksomheder) Geotermi Fjernkøling (synergi med fjernvarmeområdet)

12 Kompressionsvarmepumpens virkemåde Effektfaktor = 7kW / 2kW = 3,5 2 kw (Tilført el-energi) Jordslanger Kompressor. Trykket øges og dermed også temperaturen Kølemidlet fordamper Varmeanlæg + 2 grader 50 grader 5 kw -1 grader Kølemidlet kondenseres 7 kw 40 grader Lavt tryk Drøvleventil Højt tryk

13 Varmepumpers effektivitet Varmepumpningseffektivitet (ideel Carnot): n Carnot (%) = 100/(1-T kold /T varm ). T skal indsættes i Kelvin Med eksemplet fra Kompressionsvarmepumpens virkemåde: n Carnot (%) = 100/(1-275/313) = 823 % Eksemplet viser en COP på 3,5 og ikke 8,23? Det skyldes, at kompressionsvarmepumpen ikke er en ideel Carnot maskine, men har en virkningsgrad - i dette eksempel på 42 %

14 Solfangereffektivitet...og afgangstemperaturen er 80 C Hvis fjernvarmetemperaturen til solfangeren er 40 C (som i et traditionelt fjernvarmesystem) så vil solfangeren fange 66 % af energien i den sol, der rammer den.

15 Solfangereffektivitet og afgangstemperaturen er 45 C Hvis fjernvarmetemperaturen til solfangeren er 25 C (som i et lavtemperatur fjernvarmesystem så vil solfangeren fange 77 % af energien i den sol, der rammer den.

16 Damvarmelager

17 Vi vender op og ned på fjernvarmelogikken Det traditionelle fjernvarmesystem som vi kender det i dag 125 Udslip af CO Varmeveksler

18 Vi vender op og ned på fjernvarmelogikken Fjernvarmesystemet med brug af centrale varmepumper Mindre CO Varmepumpe Varmepumpe

19 Vi vender op og ned på fjernvarmelogikken Fjernvarmesystemet med brug af centrale varmepumper og med varmepumper i nye bygninger Mindre CO Varmepumpe Varmepumpe

20 Vi vender op og ned på fjernvarmelogikken Et koldt energifordelingssystem bryder helt med en traditionel opbygning af varmeforsyningen. Systemet baser sig på: 1. Mediet er C vand 2. Overskudsvarme fra boliger og virksomheder der lettere og billigere kan benyttes i systemet. 4. Varmepumpeenhed i alle bygninger hvor energien hentes fra mediet 5. Varmebeholder i udvalgte bygninger for regulering og udnyttelse af lavpris tidsrum 3. Hele systemet inklusive varmepumper og varmebeholder samt elforbrug hertil, kan opfattes som fjernvarmesystemet og opereres og reguleres af AVA Varmepumpe Varmepumpe

21 Vi vender OGSÅ op og ned på fjernvarmenettet Distributionsledning, fremløb C mod nu C Distributionsledning, fremløb 40 C mod nu C Transmissionsledning, fremløb 40 C mod nu C Varmepumpe Varmepumpe

22 Varmeforsyning Aarhus Ø

23 Varmeforsyning Aarhus Ø

24 Varmepumpemodul for Aarhus Ø Principskitse Vandvarmepumpe Ammoniakvarmepumpe Isgenerator H2O kompressor Kondensator NH3 kompressor Kondensator Fra havet 2 C T1 = 28,7 C T2 = C T3 = C Til havet -1 C T1 = Kondenseringstemperatur vandkredsen T2 = Kondenseringstemperatur ammoniakkredsen T3 = Fjernvarme retur temperatur

25 1 Geding

26 Dias nummer 25 1 Mogens Gårdsmann;

27 Microbooster

28 Microbooster station Akkumulerings beholder Vand varmer Radiator kreds

29 Østjydsk Halmvarme (a.m.b.a) Solbjerg Harlev Sabro

30 Energieffektiv varmeforsyning af Harlev Forslag til 50% solvarmedækning: Solvarmeanlæg: m2 (evt delvis CSP) Sæsonvarmelager: m2 Ny hedtvandshalmkedel Absorptionsvarmepumpe

31 Damvarmelager (Dronninglund 50% af behov i Harlev) Vandindhold m3 Energiindhold MWh tab 10-20%/år Temperatur 90 / 10 C

32 Systemkobling med varmelager og varmepumpe Diagram: Dronninglund Fjernvarme

33 Harlev - 50% solvarme

34 Energieffektiv Varmeforsyning af Harlev

35 Solfangerdemo i Sabro

36 Solfangerdemo i Sabro

37 Solfangerdemo i Sabro

38 Solfangerdemo i Sabro

39 Fjernkøling Fjernkøling er kommerciel - ikke teknik Jagten på synergier: Er der et fjernkølemarked Er der mulighed for varmesalg Samtidighed/lagring Stordriftsfordele Regulatoriske hindringer

40 Geotermi Geotermi og Biogas

41 Varmeplan Århus Biogas Gylle m.m. Biogasanlæg Elspidslastanlæg Opgraderingsanlæg Biogaslager Kraftvarmeanlæg Akkumulator Biometan Naturgas. Spidslastkedel

42 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Studstrupværket Affaldsforbrænding

43 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Studstrupværket med varmeakkumulator

44 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Studstrupværket Tilsatsfyring med halm

45 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Studstrupværket Besluttet træpillefyring

46 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Mere vind og solstrøm Elkedel

47 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Halmfyret kraftvarmeværk

48 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Solvarme

49 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Transport på el incl. akkumulering/smartgrid?

50 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Varmelager i forbindelse med solvarme

51 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Varmepumpe i forbindelse med solvarmelager

52 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Store elektriskdrevne varmepumper

53 Klimavarmeplan Varmeplan Århus Bioraffinering/syntesefuel

54 Varmeplan 2030Århus Museum /Musikhus Nord

55 Varmeplan Klimavarmeplan Århus Udviklingen - baseret på Klimavarmeplan medfører et langt mere komplekst energisystem i 2030

56 Fremtidens kompetencer skal støtte: Risikovurdering Købmandsskab (salg, markedskendskab) Strategisk Planlægning Udbuds-/kontraktjura Modellering / Data Warehousing El-/brændsels-/commodities handel Teknologi (teknik, vedligeholdelse?) varmeplanaarhus.dk

57 Backup slides

58 Varmeforsyning Aarhus Ø

59 Varmepumpers effektivitet Skulle der foretages et løft til 90 vil varmepumpens elforbrug stige, fordi der her løftes 40 Derfor udløser et løft fra det samme elforbrug som fra , fordi der i begge tilfælde løftes 30 Elforbruget i varmepumper afhænger af hvor mange grader varmen skal løftes

60 Varmeforsyning Aarhus Ø

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Grader af grøn omstilling

Grader af grøn omstilling Fremtidens muligheder Nutidens handlinger Grader af grøn omstilling Vurderinger af konsekvenser for transport, energi, ressourcer og vand i 2050 Udarbejdet af Rambøll Udarbejdet af Rambøll på baggrund

Læs mere

På vej mod det fossilfrie Danmark

På vej mod det fossilfrie Danmark 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre.

Læs mere