Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85

2 Leder INDHOLD: Side 5: En politisk brandmand Side 6: De Faglige Klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation OK 2008 I oktober måned blev der udvekslet krav til OK 2008 parterne imellem. Siden har der været afholdt to møder omkring OK, og det bliver mere og mere klart, at vi ikke er en af de grupper i FOA, som skal nyde godt af den største lønpulje. Midten: De Grå Sider Side 12: Er det godt nok? Side 14: Den Danske redningsberedskabspris 2007 Side 17: Seniornyt Side 19: BI-nyt Hvor ligger vores smertegrænse? Hvad forventer vi for at være tilfredse? Et forsigtigt gæt fra min side vil være, at vi kommer til at få et resultat, som hedder kr. mere pr. måned efter 3 år. Det lyder umiddelbart godt, og det svarer til en lønstigning på ca. 13 %. I relief til dette skal jeg så nævne, at ved den sidste forhandling blev der over samme periode opnået små 10 %! Så er dette godt nok? NYE TIDER Vi blev ultimo november 2007 præsenteret for en egentlig fyring af 11 mand ved Københavns Brandvæsen, hvilket er en historisk begivenhed. Desværre skete dette pga. en politisk beslutning om, at man ikke må køre med ikke-behandlingskrævende patienter for Region Hovedstaden. Lige så historisk er det, at Københavns Brandvæsen til foråret ansætter 16 personer mellem 21 og 25 år direkte og KUN til ildløstjeneste pga. bemandings- og aldersproblemer i ildløsstyrken. Desværre kan man ikke bruge de 11, som er blevet opsagt? Forsidefoto: Den 2. december blev det store juletræ på Rådhuspladsen tændt, af den søde julemand. Glædelig jul og godt nytår til alle. Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Per Keldsen Konstitoeret Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 31/ Næste nummer udkommer i uge: 8 2

3 PERSONALIA Tusind tak, til Stiftelsesforeningen, Seniorklubben og Københavns Brandvæsen, for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. 615 Stoffer Tusind tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben for opmærksomheden ved min 70- års fødselsdag. Tidligere 629 Curt Christensen Tak til Københavns Brandvæsen og Brandfolkenes Seniorklub for den dejlige vinhilsen, man glædede mig med til min 70-års fødselsdag. Venlig hilsen 624/Steff. Hjertlig tak til Seniorklubben, for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag den 23. oktober Alice, rengøringen. Tak til Seniorklubben for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag. Poul H. Pedersen, Gentofte Feriehusforeningen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 30. januar 2008, kl i BI s lokaler på station Østerbro. Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal være formanden i hænde 6 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Svend-Erik Seidler nr. 6 / Oktober 2007 / Københavns Brandvæsen Afgange: STT-assistent 585 Henrik Dahlberg Jensen er afgået den 15. december. Brandmand 699 Søren Leth afgår med udgangen af december måned. Brandmand 163 Albert Michael Mouritsen er afgået pr. 14. oktober. 3 Tak for jeres deltagelse ved Torbens bisættelse. Jeg ønsker hermed at udtrykke en dybtfølt tak til Københavns Brandvæsen og dets organisationer og alle jer der i denne svære tid efter Torbens død har vist mig og min familie støtte og hjælp. Kærligst Birgit Ekdahl

4 The VIKING advantage Når hvert liv tæller... VIKINGs branddragter bruges af brandmænd i hele verden. Vi kan levere alt fra nyudviklede dragter med specialfunktioner til standardmodeller i forskellige materialer. Alle vores branddragter opfylder naturligvis de internationale krav til varme- og flammebeskyttelse som f.eks. EN469 og NFPA. Vores omfattende servicepakke og internationale erfaring sikrer det størst mulige udbytte af dit brandudstyr. Kontakt os for yderligere information eller se vores sortiment på VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S Sædding Ringvej Esbjerg V. Danmark. Tlf.: Fax:

5 Et politisk engagement giver også andre oplevelser i dagligdagen Et politisk engagement giver også andre oplevelser i dagligdagen Da mit barnebarn skulle giftes den 18. august 2007, havde hun og hendes kommende mand en klar forestilling om, hvordan ceremonien skulle foregå. De var enige om, at det skulle foregå i naturen, og at det skulle være en borgerlig vielse. Da bryllupsfesten efterfølgende skulle holdes på Sophienholm ved Bagsværd Sø, var det helt naturligt, at vielsen skulle foregå i slotsparken ved Sophienholm, hvor der var en velegnet plads ved søen. Da mit barnebarn skulle giftes den 18. august 2007, havde hun og hendes kommende mand en klar forestilling om, hvordan ceremonien skulle foregå. De var enige om, at det skulle foregå i naturen, og at det skulle være en borgerlig vielse. Da bryllupsfesten efterfølgende skulle holdes på Sophienholm ved Bagsværd Sø, var det helt naturligt, at vielsen skulle foregå i slotsparken ved Sophienholm, hvor der var en velegnet plads ved søen. Mit barnebarn og hendes kommende mand rettede henvendelse til kommunen og fik oplyst, at de frit kunne kontakte et medlem af kommunalbestyrelsen i kommunen og forespørge om vielsen. De valgte et kommunalbestyrelsesmedlem, der var af samme politiske observans som dem selv, og som så pålidelig og venlig ud, og kontaktede en hr. Niels Nørbæk, der således blev giftefoged for dem. Under en forudgående samtale kom det frem, at Niels var ansat ved Københavns Brandvæsen, hvortil mit barnebarn svarede, at hendes morfar var pensioneret fra samme korps, så der blev udvekslet nogle kommentarer i den anledning. Kommentarer blev der i høj grad også udvekslet på selve bryllupsdagen mellem Niels og undertegnede. Det var en sjov lille oplevelse midt i den store oplevelse, det var at deltage i mit barnebarns bryllup. Jeg synes, det var rart at se en kommunalpolitiker på arbejde og få syn for, at det at være kommunalbestyrelsesmedlem ikke blot er tørt skrivebordsarbejde. Mit barnebarn og hendes kommende mand rettede henvendelse til kommunen og fik oplyst, at de frit kunne kontakte et medlem af kommunalbestyrelsen i kommunen og forespørge om vielsen. De valgte et kommunalbestyrelsesmedlem, der var af samme politiske observans som dem selv, og som så pålidelig og venlig ud, og kontaktede en hr. Niels Nørbæk, der således blev giftefoged for dem. Under en forudgående samtale kom det frem, at Niels var ansat ved Københavns Brandvæsen, hvortil mit barnebarn svarede, at hendes morfar var pensioneret fra samme korps, så der blev udvekslet nogle kommentarer i den anledning. Kommentarer blev der i høj grad også udvekslet på selve bryllupsdagen mellem Niels og undertegnede. Det var en sjov lille oplevelse midt Med i den til historien store hører, oplevelse, at Niels det Nørbæk var forestod at deltage vielsen i på mit Sophienholm, barnebarns på trods bryllup. af at Jeg synes, det var rart at hans se en hustru kommunalpolitiker holdt 50-års fødselsdag på på arbejde selv samme og dag! få syn for, at det at være kommunalbestyrelsesmedlem ikke blot er tørt skrivebordsarbejde. Niels er Brandmester på brandstationen Tomsgården. Med til historien hører, at Niels Nørbæk forestod vielsen på Sophienholm, på trods af at hans hustru holdt 50-års fødselsdag på selv samme dag! Tidligere bmd. 579 Ejgil H. Nielsen Niels er Brandmester på brandstationen Tomsgården. Tidligere bmd. 579 Ejgil H. Nielsen Svendsen & Burlin. www. psykterapi.dk PSYKOTERAPEUTISK PRIVAT KLINIK Privat Klinik i Lyngby-Taarbæk tilbyder undervisning og behandling af bl.a. stress, sorg, depression, problemer i forbindelse med skilsmisse, utilpas efter voldsom hændelse, forældrerollen, eksamens angst, modløshed, ny familie, social angst, kriser m.m. Speciallæge i Psykiatri, Almen medicin og Psykoterapeut. Konsultation efter aftale. Tlf.:

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Konstitueret Formand: Jan Hemmingsen 5082 Telefon: I kraft af at jeg er blevet konstitueret som ny næstformand i BO, har jeg måttet stoppe som tillidsmand og formand for BKF. Fortsætter på side 8 Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Intet nyt fra GBK Telefon Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Fælledvej Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Telefon Et underudvalg under regionsrådet er kommet med en afrapportering omkring den præhospitale struktur. Fortsætter på side 15 Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Intet nyt fra BRH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon

7 7 E FAGLIGE KLUBBER For nogle numre siden i Brandmanden fortalte jeg, at vi i Tårnby Brandvæsen skulle skifte vores motorcykel ud. Jeg fortalte ligeledes, at det, man havde kigget på, var en såkaldt ATV, altså en firehjulet motorcykel. Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Fortsættes på side 9 Sommeren er for længst overstået, efteråret passeret, og nu er vi gået ind i vintermånederne. Vi på Thule har netop overstået et mæglingsmøde i København, det blev afholdt mandag den 5. oktober i Dansk Arbejdsgiverforening. Fortsætter på side 8 Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Mobil Dk: Mobil GL: Intet nyt fra Vestegnen Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 KLUBBERNE FORTSAT Fortsat fra side 6 Frederiksberg Jesper Bronee havde luftet muligheden for, at Søren Tipsmark formentlig ikke ønskede at sidde valgperioden ud, og prøvede at finde en interesseret person, der kunne overtage Sørens opgaver. Da jeg havde tænkt lidt over situationen og, blev det klart for mig, at skulle jeg prøve noget nyt inden for det faglige, var dette en sjældent opstået mulighed. På repræsentantskabsmødet den 24. oktober 2007 valgte et enigt repræsentantskab at konstituere mig en tillidstilkendegivelse, jeg er meget glad for. Det er en opgave, der for mig rummer mange nye spændende udfordringer, som jeg glæder mig til at komme i gang med, og for andres vedkommende vil der være forventninger til mig, som jeg håber, jeg vil være i stand til at indfri. På Frederiksberg indtræder Jan Hemmingsen som ny formand for BKF en opgave, jeg er sikker på Jan vil løfte til alles tilfredshed. Med venlig hilsen Per Kjeldsen Fortsat fra side 7. Thule Efter overenskomsten, og som skrevet tidligere, ville virksomheden have os til at udføre langt mere og andre slags arbejde, end hvad der er relateret til brandstationen. Resultatet af mæglingsmødet blev, at alt andet arbejde end direkte brandrelateret arbejde blev slettet. Således skal vi i denne overenskomstperiode hverken læsse og losse fly, pakke kasser eller på nogen anden måde udføre arbejde, som ikke har relation til brandstationen. Søren Tipsmark (tidligere næstformand i BO) deltog i mæglingsmødet, da han havde været med til overenskomsten. Det holdt hårdt. Vi startede kl om formiddagen og var først færdige kl. ca. 21 om aftenen. Som nævnt tidligere omkring ledere og chefer, så kæmper vi stadigvæk med vores chef heroppe. Manden evner desværre ikke menneskekontakt og besidder ikke lederevner, hvilket har resulteret i et utroligt dårligt arbejdsklima, ikke kun for os medarbejdere, men desværre også for vores mellemledere. Hvordan det skal blive løst i fremtiden, kan kun tiden vise. Hvad der dog bekymrer mig endnu mere, er, at man som virksomhed ansætter sådanne ledere. Man skulle da mene, at man som virksomhed ønsker at få det bedste til gavn for virksomheden, men så sandelig også for medarbejderne. Virksomheden har nu også endelig fået øjnene op for, hvor svært det er at få behandlere, som samtidig har kørt/kører som fuldtidsbrandmænd. Vi har for mange år siden nævnt problemstillingen, men desværre er man først nu ved at indse problemet. Dette vil uden tvivl skabe problemer i fremtiden, medmindre man beslutter sig for en anden løsning end den, vi har for nuværende. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Vi runder snart endnu et år med stor udskiftning, hvilket jo desværre ikke er et særligt godt tegn, især ikke for virksomheden. Året 2008 bliver nok også et meget svært år, da det er året, hvor vi igen skal sættes drastisk ned i timer, så det bliver spændende at se, hvad der sker efter den 1. august 2008 skæringsdatoen for nedsættelse af timer. Så skal man nå noget inden denne dato, skal man være hurtig, da det kræver 183 dages ansættelse for at kunne benytte den grønlandske skat, som for 2008 forbliver på 37 %. På vegne af mine kollegaer vil jeg gerne ønske jer alle samt jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende De bedste hilsner 8 Jørgen Wegeberg tillidsmand Brand- & Redning Thule Air Base

9 KLUBBERNE FORTSAT Fortsat fra side 7. Tårnby Nu er der så gået en rum tid siden, og der er løbet meget vand gennem åen siden sidst! Man diskuterede meget dengang, hvorvidt man skulle gå helt nye veje, eller hvorvidt man skulle vælge en motorcykel igen. Som jeg skrev dengang, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på de muligheder, der nu engang var. Det stod imidlertid klart meget tidligt, at det ikke var en motorcykel, man ville have igen, og den firehjulede motorcykel blev også hurtigt opgivet. Men hvad skulle det så være? Arbejdsgruppen skulle nu ud at kigge på andre muligheder, og der blev så kigget på alt lige fra de små Smart cars, til den lidt større Ford Fiesta, og hvad der ellers var derimellem. Den måtte ikke være for stor, ej heller for lille, således at konceptet med et lille, hurtigt køretøj stadig var intakt. Til sidst og langt om længe fandt man så frem til et køretøj, som kunne bruges: en Fiat Panda, som i skrivende stund er ved at blive monteret med blink, horn og radioer. Den skal selvfølgelig også have Tårnby-logo og -stafferinger. Derefter skal den til Fire Express og have monteret selve slukningsudstyret. I øjeblikket ved vi ikke, hvornår den kommer i drift, men det skulle være meget snart. Af andre køretøjer kan vi nævne, at vores lille problembarn M3 stadig går i stykker i ny og næ, så intet nyt under solen, hvad den angår! Vi har fået skiftet vores gamle Ford Transit (F1) ud med en ny og meget flot Volkswagen Transporter. 9 Den gamle Transit blev solgt til Dragør Brandvæsen, som har stylet den op og givet den en ny ungdom, således at den har mange år at leve i endnu. Michael Reiner brandmand Tårnby Brandvæsen Jan fra København Side 9

10 D no m»de GRÅ Rettelse... I sidste nummer af Brandmanden stod der om den uheldige bilist på forsiden, at han havde kørt for stærkt. Undersøgelser har senere vist, at dette IKKE var tilfældet. Faktisk tyder det på, at bilisten ikke engang kørte de tilladte 60 km/t. Jeg sender hermed min uforbeholdne undskyldning til den uheldige bilist. Redaktøren H n Fra tanke til virkelighed. Langt om længe, har man i Københavns Brandvæsen besluttet sig for, at afholde en stor personalefest for alle ansatte med påhæng i Københavns Brandvæsen. Datoen er allerede fastsat til den 31 maj Nærmere detaljer om festen, kan du læse mere om i næste nummer af Brandmanden. Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp 521 Lars Lorentzen Arbeit macht nicht fre Mandskabsproblemet i ambulancetjene ud til endegyldigt at være løst. Man fan store resurser. Det eneste, det krævede, var en medd korpsbefaling og lidt gult stof til nye emblemer med form som en stjerne teksten under 41 år den sk midten. En ikke 41-årig amb Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! 0 nr. 6 / December 2007 /

11 SIDER«Når sandheden skal frem Der er blevet udsendt en dvd til alle københavnske brandstationer fra et informationsmøde. Her kan man blandt andet høre, at der vil blive ansat et antal unge brandmænd direkte fra gaden. Det, brandchefen ikke fortæller os, er, at han er under politisk pres for at ansætte folk af anden etnisk afstamning end dansk. Man har for ikke så længe siden gennemført en optagelsesprøve, hvor det kun lykkedes at få én mand igennem, og det kun med nød og næppe. Brandchefen bruger så en mandskabssituation, som har været kendt i årevis som undskyldning for at ansætte indvandrere direkte fra gaden. Faktum er, at den personalemangel, der er i Københavns Brandvæsen, er en udløber af lang tids total mangel på vilje til at bedre vilkårene for mandskabet. Ved at gøre dette velmenende tiltag risikerer man at miste muligheden for en vellykket integration i brandvæsenet. vis brandchefen var ærlig over for sit mandskab, ville der muligvis være en større forståelse for integrationspolitikke. et er flot, at brandmænd og ambulancefolk kan stå sammen om ikke at tage overarbejde, dog med undtagelse af gle enkelte, som åbenbart har et behov for at profilere sig selv. Det er dog ærgerligt, at ledelsen ikke hører, at edarbejderne er utilfredse, og prøver at gøre noget ved det. i! sten ser nu dt pludselig Anonym elelse i en ambulanceog med revet i ulancemand 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 ER DET GODT NOK? OPRÅB Til borgerne på Nørrebro Det er med beklagelse at vi må meddele at vi desværre ikke fremover kan varetage jeres sikkerhed i forbindelse med ildebrand. Årsagen er den at vi pga omstruktureringer og nye tiltag har fået ændret i vores udrykningssammensætning, som så vil gå ud over jer. For at udspecificere det lidt, så vil der fra d.d være chance for, at vi møder op med en Sprøjte med 4 mand til en større ildløs i distriktet, med chance for at vi ikke kan foretage os noget redningsarbejde eller ildslukningsarbejde før der er mødt flere køretøjer op, og det kan meget vel blive fatalt for dem/jer der er i NØD. Vi beklager meget, men håber i har forståelse for vores situation. Æret være jeres minde Med venlig hilsen Brandmandskabet på Fælledvejens Brandstation 2

13 ER DET GODT NOK? Tænkt situation : Det kan blive en realitet, at brandfolkene på St. F går rundt på gaderne og deler dette opråb ud til beboerne, for at gøre dem opmærksom på, hvordan deres fremtidige situation kan komme til at se ud. Der er åbenbart ikke andre, der gør det! Det tænkte opråb kræver selvfølgelig en forklaring. Jeg ved, at ledelsen i Københavns Brandvæsen vil sige, at den situation aldrig vil opstå, men Murphys lov siger noget andet. Klokken er en dag i fremtiden. Stigen St.F er nedlagt pga. mandskabsmangel (også noget nyt). FE-enheden er på inspektion i en institution ude i Ryparken. St. Ø er i havnen til ansugningsøvelse. Røgdykkerne er til øvelse i metroen. St. H er til en alarm i Diamanten.St.T er på værksted med en af de utallige fejl, der opstår på de NYE sprøjter. Altså en ganske almindelig hverdag i København`s brandvæsen Her kommer ildløsen så på Fælledvej 16 i gården, meldt som ild i lejlighed.da vi med sprøjten og 4 mand, møder frem, brænder det kraftigt ud af vinduerne på anden sal. Der en skrigende kvinde i vinduet,som råber, at hendes to børn er indespærret i soveværelset. Det brænder kraftigt over alt. Jeg håber ikke, jeg er på vagt denne dag. Jeg har trods alt en lille smule stolthed tilbage over mit arbejde, men i fremtiden er jeg/vi blevet låst på arme og fødder af nogle tiltag, der på mig virker som en skjult nedskæring. I den tænkte situation vil der gå så urimeligt lang tid, før der når andre køretøjer frem (6-7- 8minutter), at den omtalte familie desværre er gået til i flammerne mens vi stod i gården og så hjælpeløst til. Igen : Æret være jeres minde Tag nu og vågn op, jer derinde på de bonede gulve. Tag jeres menige medarbejdere seriøst.vi er trods alt hele eksistensgrundlaget for Københavns Brandvæsen. Prøv at snakke med os og ikke til os. Prøv at tage os alvorligt, i stedet for at i alle sammen derinde kører sololøb, med katastrofer til følge. Tænk, at man har en gruppe ledere, hvor kun en brøkdel virkelig er professionelt uddannede ledere. De fleste er rekrutteret fra egne rækker, og de virker på mig som en flok udbrændte personer, er der lige skal have sat deres fingeraftryk på brandvæsenet, inden de forlader den synkende skude. Sidst jeg grinte på vagt, var, da jeg så Vicebrandchef Søren Brydholm tone frem i videoavisen og lege studievært. Hvis det er måden at forny sig på, så viser det jo bare niveauet! Prøv at få nogle professionelle til at hjælpe næste gang. Siden hen er der så kommet en ny videoavis og her blev jeg for en gang skyld glædeligt overrasket. Endelig gør ledelsen sig synlig og prøver at forklare sig, så også vi på gulvet kan forstå det. Tak for det. Men også her kunne man have brugt en bedre fotograf, men hellere en rystet optagelse end slet ingen. Man kan konkludere, at vi går en rimelig turbulent tid i møde og det er jo knapt så morsomt! Hilsen en tidligere meget positiv medarbejder. 13

14 REDNINGSBEREDSKABSPRIS Den Danske Redningsberedskabspris for 2007 Sidste år stiftede aktører og organisationer i det danske redningsberedskab Den Danske Redningsberedskabspris. Prisen for 2006 blev overrakt af forsvarsminister Søren Gade til Mogens Christensen den 27. april 2007 ved et arrangement på Christiansborg. Mogens Christensen modtog prisen for en heltemodig indsats den 9. november 2006, hvor han sprang i havet for at redde en knallertkørers liv. Baggrunden for stiftelsen af prisen er 2 formål: A. At hædre den eller de i redningsberedskabet, der uanset deres tilhørsforhold har gjort sig mest fortjent til det B. At søge opnået et større fællesskab i redningsberedskabet på tværs af tilhørsforhold. De involverede aktører og organisationer er: - Beredskabsforbundet - Centralforeningen for Stampersonel - Foreningen af Kommunale Beredskabschefer - Falck Danmark A/S - Fag og Arbejde - Fagligt Fælles Forbund - Hovedorganisationen af Officerer i Danmark - Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk - Landstalsmandsudvalget af Menige i Beredskabskorpset - Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund Indstilling og overrækkelse Prisen kan tildeles det danske redningsberedskab personale/medlemmer uanset tilhørsforhold. Det kan være frivillige, heltids- og deltidsansatte samt de frivillige sønderjyske brandværnsforbund. Den Danske Redningsberedskabspris kan tildeles enten en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab (hold). Selve baggrunden for indstillingen skal referere til en skarp indsats, og prisen tildeles derfor ikke for et længerevarende dagligt arbejde/ tilhørsforhold. Som et led i prisen følger en honorering på DKK. Prisens midler bliver tilvejebragt via sponsorer af materiel og serviceydelser til det danske redningsberedskab, og de vil blive offentliggjort i forbindelse med prisoverrækkelsen. På nuværende tidspunkt har to sponsorer allerede meldt sig på banen. Prisen for 2007 vil blive uddelt af forsvarsministeren i april 2008 ved et arrangement på Christiansborg. 4 nr. 6 / December 2007 /

15 FOR 2007 Beslutningen om, hvem der skal tildeles prisen, træffes af en komité, bestående af repræsentanter for ovenstående organisationer på et møde i marts måned. Sidste frist for indstilling er mandag d. 25. februar 2008, hvor indstillingen skal være modtaget hos sekretariatet. For yderligere oplysninger kontakt enten de respektive organisationer eller prisens sekretariat: Redningsberedskabsprisens sekretariat, Att.: Beredskabsforbundet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene, tlf.: , Fortsat fra side 6. København. Brandfolkenes Klub København deltog i den offentlige høring, der var i forbindelse med afrapporteringen, og arbejder nu på at implementere paramedicinere i vores område, bevarelse af alarm-vagtcentralen og udskillelse af liggende ikke-behandlingskrævende sygetransporter fra udbuddet. Dette sker, samtidigt med at Københavns Brandvæsen har valgt at afskedige vores kollegaer, der kører disse ikkebehandlingskrævende ture. Det er en beslutning, vi som klub ikke er enige i, idet Falck er klar til at overtage dem for at køre nøjagtigt de samme ture. Brandfolkenes Klub København har formidlet kontakt til Falck og istandsat et møde for at skaffe dem nyt job der. Brandfolkenes Klub København vil gerne ønske alle i Københavns Brandvæsen en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. En speciel julehilsen til alle vores tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter samt andre kollegaer, der er involveret i fagligt arbejde. Tak for det store stykke arbejde, I har lagt i året Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen Anders Villadsen og Lars Ousen Brandfolkenes Klub København

16 SENIORNYT 6 Onsdag den 17. oktober besøgte seniorklubben Arbejdermuseet i Rømersgade i København, her mødte 54 friske og engagerede deltagere op for at opleve de gamle dage med fagbevægelsen og dens indflydelse på historien og tiden frem til i dag. Det har været barske forhold, som datidens arbejdere har kæmpet med, en tid hvor arbejdsforholdene, lønnen og ikke mindst boligforholdene har været elendige. Det var også en tid, hvor afskedigelser var en hel naturlig del af dagligdagen. nr. 6 / december 2003 / Man får en tydelig fornemmelse af, at det har kostet et fantastisk arbejde, fagligt engagement og fasthed at komme igennem med krav til datidens løn - og arbejdsforhold, krav som er fundamentet i de løn og arbejdsforhold vi har i dag, men som mange, især unge mennesker betragter som en selvfølge. Jeg kan stærkt anbefale et besøg på Arbejdermuseet, det giver virkelig stof til eftertanke. Arbejdermuseet ligger i den tidligere Arbejdernes Forsamlingsbygning - den første i Norden. Bygningen er fredet. Den har været centrum for politiske og faglige møder siden 1879, og er restaureret så den fremstår som i Den bruges stadig til møder, teater o.l. På vejen rundt i huset kommer man blandt andet igennem museets festsal, og her kan man blandt andet købe sig til gensynet og oplevelsen af en kop kaffe med Richs. Efter sådan et besøg kan det anbefales at gå ned i Ølhallen i kælderen og få lidt at spise. Det gjorde vi, vi fik 3 dejlige stykker smørrebrød, en snaps og en pilsner med etiket fra fagbevægelsens kooperative bryggeri Stjernen, bryggeriet lukkede i Arbejdermuseet Rømersgade København K. er åben alle dage fra 10 til 16.

17 SENIORNYT Efterårsfesten den 7. november blev afholdt i Amager Selskabslokaler, hvor der som sædvanligt var dækket op med dejlige veltillavede retter. Vi var denne gang 65 deltagere, det er færre deltagere end der plejer at være, men vi havde en meget hyggelig eftermiddag med god stemning, og hvor det efter en god middag også var muligt at få lidt motion på dansegulvet. Traditionen tro blev den ældste deltager hædret og fik overrakt sin gave. Det var denne gang Poul Petersen, bedre kendt som 30 Peter. Generalforsamlingen 2008 afholdes tirsdag den 12. februar klokken i Amager Selskabslokaler. Dagsorden udsendes sammen med opkrævningen af første halvårskontingent 2008 i januar måned. Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig, da der serveres et par stykker smørrebrød eg en pilsner efter generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til kassereren Bent Wenneberg. Besøg på ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej 100, 2635 Ishøj, Onsdag den 27. februar 2008 klokken har, vi som i marts 2007 et besøg på Museet for moderne kunst ARKEN ved Ishøj strand, som har gennemgået en større udvidelse, og hvor der denne gang er en udstilling af Skagensmalerne. Program for besøget udsendes sammen med dagsorden til generalforsamlingen Vi kender Skagensmalernes lyse og lette øjebliksbilleder af festlige sammenkomster for kunstnerkoloniens medlemmer og deres storladne skildringer af den lokale fiskerbefolknings hårde liv til lands og til vands. Men var deres fremstillinger af tilværelsen blandt kunstnere og fiskere på Skagen i det sene 1800 tal autentiske vidnesbyrd eller iscenesatte billeder? Hvad afslører Skagensmalernes berømte værker fx om kunstnernes selvforståelse og om forholdet mellem de moderne malere og deres yndede motiv fiskerne? Det er temaet for Arkens store forårsudstilling, der indvier museets nye tilbygning i SKAGENSMALERNE - I nyt lys præsenterer mere end 100 værker skabt af kunstnere som P.S. Krøyer, Christian Krogh og Anna og Michael Ancher. Blandt de udstillede værker er P.S. Krøyers hovedværk Hip, hip, hurra! Kunstnerfest på Skagen,

18 SENIORNYT Runde fødselsdage i januar og februar / (546) Kaj Gents Breelteparken 944, 2970 Hørsholm, 85 år 12/ (224) Poul Petersen Birkevænget 11, 5792 Årslev, 85 år 22/ (646) Svend Carl Nielsen Baunevej 31, Ågerup 4000 Roskilde, 70 år 28/ (618) Finn Olsen Guldborgvej 3, Sundby, 4891 Toreby L. 75 år 7/ (139) Kurt Nielsen Bakkedraget 10, 4000 Roskilde, 85 år 19/ (Gent.) Palle Rosenvard Bakkelyvej 64, Overby Lyng, 4583 Sj.Odde. 70 år Klubmøderne i januar og februar i FOA1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby Fredag den 18. januar fra til Fredag den 15. februar fra kl til Brandfolkenes Organisations lommekalender kan rekvireres ved henvendelse til kontoret på telefon Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Sven Præst FÅ ET LIV MED STØRRE OVERSKUD Lån op til 80% af værdien i din ejer- eller andelsbolig til kun 5% i rente* Ekstra penge her og nu? Med en Boligkredit kan du kombinere fordelene fra lån og kredit. Du kan vælge en lang løbetid og samtidig få mulighed for en variabel udnyttelse. Og du betaler selvfølgelig kun renter af det beløb, du hæver. Du kan for eksempel få råd til bil, bolig, rejser eller til uforudsete udgifter. Det er dig, der bestemmer. Du skal naturligvis have orden i økonomien og ikke være registreret i RKI Kreditinformation. Ring til vores kundecenter på , hvor vores dygtige kunderådgivere er klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl til kl eller start med at se på hvor du kan finde priser og produkter - og hente et ansøgningsskema. Det koster kun noget at lade være *ÅOP 5,3% ved kr. over 10 år.

19 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på Bjergklubben White-Water-kajaktur ved Mörrumsåen i Sverige d. 25. & 26/8. Dette kursus var en introduktion til white-water-disciplinen, som foregår i vand med stærk strøm. Dvs. når der er skum på bølgerne. Vi var fem mand fra Læs det hele i BI-news nr. 179 Golfafdelingen Golfmesterskab for redningsberedskabet i Danmark Onsdag 22 august dannede Viborg golfklubs bane rammen om det årlige golfmesterskab for redningsberedskabet i Danmark. Fra Københavns Brandvæsen deltog Jan Axlev og Michael 842. Læs det hele i BI-news nr. 181 Orienteringsafdelingen Danmarksmesterskab i orienteringsløb. Stafet og langbane. Brandvæsnets Idrætsforening deltog med 2 løbere til Danmarksmesterskabet i o-løbs stafet der blev afholdt 8 september på Møns Klint. Det var Thomas 227 og Michael 842 Læs det hele i BI-news nr. 181 Motionsafdelingen Beretning fra 100 km Ultra Marathon på Bornholm d. 26/8-07. For anden gang skulle der afholdes Veteran DM 100 km på solskinsøen, og det 10. løb i alt. Jeg havde en bronzemedalje fra sidste år at forsvare Læs det hele i BI-news nr. 185 Cykelafdelingen 6.afd. Heino-Cup Lørdag d. 6. Okt. blev sidste afdeling af Heino-Cup kørt på Avedøre Holme. Solen skinnede, ingen vind og 17 graders varme. Hvad mere kunne man tænke sig en dejlig efterårsdag? Læs det hele i BI-news nr. 182 Venlig hilsen Henrik 834, BI-news redaktør WPFG 2009 NYT fra Formanden Foreningen i forandring Foreningslivet har generelt set været i hård modvind de sidste mange år. Det hænger nøje sammen med udviklingen i samfundet. Den naturlige udvikling i samfundet, har gjort Læs det hele i BI-news nr. 183 Cykelafdelingen Deltagerberetning fra Nordic24 - mountainbike i 24 timer: Lørdag den 16. juni kl. 12:00 blev den 9. udgave af Nordic24 skudt igang. Der stod ca. 600 deltagere til start. Præcis på samme tidspunkt Læs det hele i BI-news nr. 184 Ergometerafdelingen Resultatliste 1. afdeling C2-Cup 500m Vinder af 1. afd. blev 198 Torben Kristiansen som præsterede en utrolig flot tid. Hvor er det dejligt at se, at 12 nye har fået lyst til at deltage i C2-Cup. Nu mangler vi bare Læs det hele i BI-news nr. 184 Golfafdelingen Ryder - Cup mod Politiet. 8 af Golfafdelingens spillere, spillede tirsdag d. 9/10 den årlige dyst mod Politiet. Men igen i år trak vi det korteste strå. Dog havde vi en pæn føring på 3½ mod ½ til Politiet efter formiddagens par dyst, men kunne ikke holde gejsten og tabte således Læs det hele i BI-news nr. 182 Årets BI-fest 2008: Lørdag d. 29/3-08 i Parken Næste gang World Police & Fire Games afholdes bliver det i Vancouver, Canada.!! Dato: 31/7-9/ INFO hos Per 871 på eller Henrik 834 på

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Igen i år lykkedes det at redde juen. På rådhuspladsen og med Julemandens tilstædeværelse, blev træet atter tændt. Stor ildløs på Banevigen, hvor bl.a. flere dyre biler brød i brand på grund af strålevarmen. Foto:Kenneth Meyer Røgsprøjten fra st.v påkørt under udrykning. Ingen kom tilsyneladende alvorligt til skade. Set af fotograf Gert Jensen

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Ambulancer redder liv Side 5: Svar fra PenSam Hvad er samarbejde? Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Vi

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Side 7: Udbud og fremtid Midten: De Grå Sider Hvad blev der af OK? Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Brand i rygekabine Side 5: Fra ide til virklighed Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 2015 25.-30. august mountainbikefestival tilmelding Det er en fornøjelse at byde velkommen til CARROT s Løbe og Mountainbike Festival 2015 praktisk rmation

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Rejsen til Amerika Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84 Leder INDHOLD Side 4: 5 år med fysioterapeut Side 5: Gigantøvelse i Barenshavet Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Kære Gert Side 5: Seniornyt Side 6: De faglige klubber F O R S I D E N 2 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / August 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.3 / August 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.3 / August 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Thule Air Base anno 2008 Side 5: DM i Bon Bon land Side 6: De faglige klubber Hvor er vi på vej hen? Af: Jesper Broneè Formand

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere