Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85

2 Leder INDHOLD: Side 5: En politisk brandmand Side 6: De Faglige Klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation OK 2008 I oktober måned blev der udvekslet krav til OK 2008 parterne imellem. Siden har der været afholdt to møder omkring OK, og det bliver mere og mere klart, at vi ikke er en af de grupper i FOA, som skal nyde godt af den største lønpulje. Midten: De Grå Sider Side 12: Er det godt nok? Side 14: Den Danske redningsberedskabspris 2007 Side 17: Seniornyt Side 19: BI-nyt Hvor ligger vores smertegrænse? Hvad forventer vi for at være tilfredse? Et forsigtigt gæt fra min side vil være, at vi kommer til at få et resultat, som hedder kr. mere pr. måned efter 3 år. Det lyder umiddelbart godt, og det svarer til en lønstigning på ca. 13 %. I relief til dette skal jeg så nævne, at ved den sidste forhandling blev der over samme periode opnået små 10 %! Så er dette godt nok? NYE TIDER Vi blev ultimo november 2007 præsenteret for en egentlig fyring af 11 mand ved Københavns Brandvæsen, hvilket er en historisk begivenhed. Desværre skete dette pga. en politisk beslutning om, at man ikke må køre med ikke-behandlingskrævende patienter for Region Hovedstaden. Lige så historisk er det, at Københavns Brandvæsen til foråret ansætter 16 personer mellem 21 og 25 år direkte og KUN til ildløstjeneste pga. bemandings- og aldersproblemer i ildløsstyrken. Desværre kan man ikke bruge de 11, som er blevet opsagt? Forsidefoto: Den 2. december blev det store juletræ på Rådhuspladsen tændt, af den søde julemand. Glædelig jul og godt nytår til alle. Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Per Keldsen Konstitoeret Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 31/ Næste nummer udkommer i uge: 8 2

3 PERSONALIA Tusind tak, til Stiftelsesforeningen, Seniorklubben og Københavns Brandvæsen, for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. 615 Stoffer Tusind tak til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben for opmærksomheden ved min 70- års fødselsdag. Tidligere 629 Curt Christensen Tak til Københavns Brandvæsen og Brandfolkenes Seniorklub for den dejlige vinhilsen, man glædede mig med til min 70-års fødselsdag. Venlig hilsen 624/Steff. Hjertlig tak til Seniorklubben, for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag den 23. oktober Alice, rengøringen. Tak til Seniorklubben for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag. Poul H. Pedersen, Gentofte Feriehusforeningen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 30. januar 2008, kl i BI s lokaler på station Østerbro. Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal være formanden i hænde 6 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Svend-Erik Seidler nr. 6 / Oktober 2007 / Københavns Brandvæsen Afgange: STT-assistent 585 Henrik Dahlberg Jensen er afgået den 15. december. Brandmand 699 Søren Leth afgår med udgangen af december måned. Brandmand 163 Albert Michael Mouritsen er afgået pr. 14. oktober. 3 Tak for jeres deltagelse ved Torbens bisættelse. Jeg ønsker hermed at udtrykke en dybtfølt tak til Københavns Brandvæsen og dets organisationer og alle jer der i denne svære tid efter Torbens død har vist mig og min familie støtte og hjælp. Kærligst Birgit Ekdahl

4 The VIKING advantage Når hvert liv tæller... VIKINGs branddragter bruges af brandmænd i hele verden. Vi kan levere alt fra nyudviklede dragter med specialfunktioner til standardmodeller i forskellige materialer. Alle vores branddragter opfylder naturligvis de internationale krav til varme- og flammebeskyttelse som f.eks. EN469 og NFPA. Vores omfattende servicepakke og internationale erfaring sikrer det størst mulige udbytte af dit brandudstyr. Kontakt os for yderligere information eller se vores sortiment på VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S Sædding Ringvej Esbjerg V. Danmark. Tlf.: Fax:

5 Et politisk engagement giver også andre oplevelser i dagligdagen Et politisk engagement giver også andre oplevelser i dagligdagen Da mit barnebarn skulle giftes den 18. august 2007, havde hun og hendes kommende mand en klar forestilling om, hvordan ceremonien skulle foregå. De var enige om, at det skulle foregå i naturen, og at det skulle være en borgerlig vielse. Da bryllupsfesten efterfølgende skulle holdes på Sophienholm ved Bagsværd Sø, var det helt naturligt, at vielsen skulle foregå i slotsparken ved Sophienholm, hvor der var en velegnet plads ved søen. Da mit barnebarn skulle giftes den 18. august 2007, havde hun og hendes kommende mand en klar forestilling om, hvordan ceremonien skulle foregå. De var enige om, at det skulle foregå i naturen, og at det skulle være en borgerlig vielse. Da bryllupsfesten efterfølgende skulle holdes på Sophienholm ved Bagsværd Sø, var det helt naturligt, at vielsen skulle foregå i slotsparken ved Sophienholm, hvor der var en velegnet plads ved søen. Mit barnebarn og hendes kommende mand rettede henvendelse til kommunen og fik oplyst, at de frit kunne kontakte et medlem af kommunalbestyrelsen i kommunen og forespørge om vielsen. De valgte et kommunalbestyrelsesmedlem, der var af samme politiske observans som dem selv, og som så pålidelig og venlig ud, og kontaktede en hr. Niels Nørbæk, der således blev giftefoged for dem. Under en forudgående samtale kom det frem, at Niels var ansat ved Københavns Brandvæsen, hvortil mit barnebarn svarede, at hendes morfar var pensioneret fra samme korps, så der blev udvekslet nogle kommentarer i den anledning. Kommentarer blev der i høj grad også udvekslet på selve bryllupsdagen mellem Niels og undertegnede. Det var en sjov lille oplevelse midt i den store oplevelse, det var at deltage i mit barnebarns bryllup. Jeg synes, det var rart at se en kommunalpolitiker på arbejde og få syn for, at det at være kommunalbestyrelsesmedlem ikke blot er tørt skrivebordsarbejde. Mit barnebarn og hendes kommende mand rettede henvendelse til kommunen og fik oplyst, at de frit kunne kontakte et medlem af kommunalbestyrelsen i kommunen og forespørge om vielsen. De valgte et kommunalbestyrelsesmedlem, der var af samme politiske observans som dem selv, og som så pålidelig og venlig ud, og kontaktede en hr. Niels Nørbæk, der således blev giftefoged for dem. Under en forudgående samtale kom det frem, at Niels var ansat ved Københavns Brandvæsen, hvortil mit barnebarn svarede, at hendes morfar var pensioneret fra samme korps, så der blev udvekslet nogle kommentarer i den anledning. Kommentarer blev der i høj grad også udvekslet på selve bryllupsdagen mellem Niels og undertegnede. Det var en sjov lille oplevelse midt Med i den til historien store hører, oplevelse, at Niels det Nørbæk var forestod at deltage vielsen i på mit Sophienholm, barnebarns på trods bryllup. af at Jeg synes, det var rart at hans se en hustru kommunalpolitiker holdt 50-års fødselsdag på på arbejde selv samme og dag! få syn for, at det at være kommunalbestyrelsesmedlem ikke blot er tørt skrivebordsarbejde. Niels er Brandmester på brandstationen Tomsgården. Med til historien hører, at Niels Nørbæk forestod vielsen på Sophienholm, på trods af at hans hustru holdt 50-års fødselsdag på selv samme dag! Tidligere bmd. 579 Ejgil H. Nielsen Niels er Brandmester på brandstationen Tomsgården. Tidligere bmd. 579 Ejgil H. Nielsen Svendsen & Burlin. www. psykterapi.dk PSYKOTERAPEUTISK PRIVAT KLINIK Privat Klinik i Lyngby-Taarbæk tilbyder undervisning og behandling af bl.a. stress, sorg, depression, problemer i forbindelse med skilsmisse, utilpas efter voldsom hændelse, forældrerollen, eksamens angst, modløshed, ny familie, social angst, kriser m.m. Speciallæge i Psykiatri, Almen medicin og Psykoterapeut. Konsultation efter aftale. Tlf.:

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Konstitueret Formand: Jan Hemmingsen 5082 Telefon: I kraft af at jeg er blevet konstitueret som ny næstformand i BO, har jeg måttet stoppe som tillidsmand og formand for BKF. Fortsætter på side 8 Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Intet nyt fra GBK Telefon Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Fælledvej Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Telefon Et underudvalg under regionsrådet er kommet med en afrapportering omkring den præhospitale struktur. Fortsætter på side 15 Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Intet nyt fra BRH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon

7 7 E FAGLIGE KLUBBER For nogle numre siden i Brandmanden fortalte jeg, at vi i Tårnby Brandvæsen skulle skifte vores motorcykel ud. Jeg fortalte ligeledes, at det, man havde kigget på, var en såkaldt ATV, altså en firehjulet motorcykel. Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Fortsættes på side 9 Sommeren er for længst overstået, efteråret passeret, og nu er vi gået ind i vintermånederne. Vi på Thule har netop overstået et mæglingsmøde i København, det blev afholdt mandag den 5. oktober i Dansk Arbejdsgiverforening. Fortsætter på side 8 Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Mobil Dk: Mobil GL: Intet nyt fra Vestegnen Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 KLUBBERNE FORTSAT Fortsat fra side 6 Frederiksberg Jesper Bronee havde luftet muligheden for, at Søren Tipsmark formentlig ikke ønskede at sidde valgperioden ud, og prøvede at finde en interesseret person, der kunne overtage Sørens opgaver. Da jeg havde tænkt lidt over situationen og, blev det klart for mig, at skulle jeg prøve noget nyt inden for det faglige, var dette en sjældent opstået mulighed. På repræsentantskabsmødet den 24. oktober 2007 valgte et enigt repræsentantskab at konstituere mig en tillidstilkendegivelse, jeg er meget glad for. Det er en opgave, der for mig rummer mange nye spændende udfordringer, som jeg glæder mig til at komme i gang med, og for andres vedkommende vil der være forventninger til mig, som jeg håber, jeg vil være i stand til at indfri. På Frederiksberg indtræder Jan Hemmingsen som ny formand for BKF en opgave, jeg er sikker på Jan vil løfte til alles tilfredshed. Med venlig hilsen Per Kjeldsen Fortsat fra side 7. Thule Efter overenskomsten, og som skrevet tidligere, ville virksomheden have os til at udføre langt mere og andre slags arbejde, end hvad der er relateret til brandstationen. Resultatet af mæglingsmødet blev, at alt andet arbejde end direkte brandrelateret arbejde blev slettet. Således skal vi i denne overenskomstperiode hverken læsse og losse fly, pakke kasser eller på nogen anden måde udføre arbejde, som ikke har relation til brandstationen. Søren Tipsmark (tidligere næstformand i BO) deltog i mæglingsmødet, da han havde været med til overenskomsten. Det holdt hårdt. Vi startede kl om formiddagen og var først færdige kl. ca. 21 om aftenen. Som nævnt tidligere omkring ledere og chefer, så kæmper vi stadigvæk med vores chef heroppe. Manden evner desværre ikke menneskekontakt og besidder ikke lederevner, hvilket har resulteret i et utroligt dårligt arbejdsklima, ikke kun for os medarbejdere, men desværre også for vores mellemledere. Hvordan det skal blive løst i fremtiden, kan kun tiden vise. Hvad der dog bekymrer mig endnu mere, er, at man som virksomhed ansætter sådanne ledere. Man skulle da mene, at man som virksomhed ønsker at få det bedste til gavn for virksomheden, men så sandelig også for medarbejderne. Virksomheden har nu også endelig fået øjnene op for, hvor svært det er at få behandlere, som samtidig har kørt/kører som fuldtidsbrandmænd. Vi har for mange år siden nævnt problemstillingen, men desværre er man først nu ved at indse problemet. Dette vil uden tvivl skabe problemer i fremtiden, medmindre man beslutter sig for en anden løsning end den, vi har for nuværende. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Vi runder snart endnu et år med stor udskiftning, hvilket jo desværre ikke er et særligt godt tegn, især ikke for virksomheden. Året 2008 bliver nok også et meget svært år, da det er året, hvor vi igen skal sættes drastisk ned i timer, så det bliver spændende at se, hvad der sker efter den 1. august 2008 skæringsdatoen for nedsættelse af timer. Så skal man nå noget inden denne dato, skal man være hurtig, da det kræver 183 dages ansættelse for at kunne benytte den grønlandske skat, som for 2008 forbliver på 37 %. På vegne af mine kollegaer vil jeg gerne ønske jer alle samt jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende De bedste hilsner 8 Jørgen Wegeberg tillidsmand Brand- & Redning Thule Air Base

9 KLUBBERNE FORTSAT Fortsat fra side 7. Tårnby Nu er der så gået en rum tid siden, og der er løbet meget vand gennem åen siden sidst! Man diskuterede meget dengang, hvorvidt man skulle gå helt nye veje, eller hvorvidt man skulle vælge en motorcykel igen. Som jeg skrev dengang, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på de muligheder, der nu engang var. Det stod imidlertid klart meget tidligt, at det ikke var en motorcykel, man ville have igen, og den firehjulede motorcykel blev også hurtigt opgivet. Men hvad skulle det så være? Arbejdsgruppen skulle nu ud at kigge på andre muligheder, og der blev så kigget på alt lige fra de små Smart cars, til den lidt større Ford Fiesta, og hvad der ellers var derimellem. Den måtte ikke være for stor, ej heller for lille, således at konceptet med et lille, hurtigt køretøj stadig var intakt. Til sidst og langt om længe fandt man så frem til et køretøj, som kunne bruges: en Fiat Panda, som i skrivende stund er ved at blive monteret med blink, horn og radioer. Den skal selvfølgelig også have Tårnby-logo og -stafferinger. Derefter skal den til Fire Express og have monteret selve slukningsudstyret. I øjeblikket ved vi ikke, hvornår den kommer i drift, men det skulle være meget snart. Af andre køretøjer kan vi nævne, at vores lille problembarn M3 stadig går i stykker i ny og næ, så intet nyt under solen, hvad den angår! Vi har fået skiftet vores gamle Ford Transit (F1) ud med en ny og meget flot Volkswagen Transporter. 9 Den gamle Transit blev solgt til Dragør Brandvæsen, som har stylet den op og givet den en ny ungdom, således at den har mange år at leve i endnu. Michael Reiner brandmand Tårnby Brandvæsen Jan fra København Side 9

10 D no m»de GRÅ Rettelse... I sidste nummer af Brandmanden stod der om den uheldige bilist på forsiden, at han havde kørt for stærkt. Undersøgelser har senere vist, at dette IKKE var tilfældet. Faktisk tyder det på, at bilisten ikke engang kørte de tilladte 60 km/t. Jeg sender hermed min uforbeholdne undskyldning til den uheldige bilist. Redaktøren H n Fra tanke til virkelighed. Langt om længe, har man i Københavns Brandvæsen besluttet sig for, at afholde en stor personalefest for alle ansatte med påhæng i Københavns Brandvæsen. Datoen er allerede fastsat til den 31 maj Nærmere detaljer om festen, kan du læse mere om i næste nummer af Brandmanden. Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp 521 Lars Lorentzen Arbeit macht nicht fre Mandskabsproblemet i ambulancetjene ud til endegyldigt at være løst. Man fan store resurser. Det eneste, det krævede, var en medd korpsbefaling og lidt gult stof til nye emblemer med form som en stjerne teksten under 41 år den sk midten. En ikke 41-årig amb Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! 0 nr. 6 / December 2007 /

11 SIDER«Når sandheden skal frem Der er blevet udsendt en dvd til alle københavnske brandstationer fra et informationsmøde. Her kan man blandt andet høre, at der vil blive ansat et antal unge brandmænd direkte fra gaden. Det, brandchefen ikke fortæller os, er, at han er under politisk pres for at ansætte folk af anden etnisk afstamning end dansk. Man har for ikke så længe siden gennemført en optagelsesprøve, hvor det kun lykkedes at få én mand igennem, og det kun med nød og næppe. Brandchefen bruger så en mandskabssituation, som har været kendt i årevis som undskyldning for at ansætte indvandrere direkte fra gaden. Faktum er, at den personalemangel, der er i Københavns Brandvæsen, er en udløber af lang tids total mangel på vilje til at bedre vilkårene for mandskabet. Ved at gøre dette velmenende tiltag risikerer man at miste muligheden for en vellykket integration i brandvæsenet. vis brandchefen var ærlig over for sit mandskab, ville der muligvis være en større forståelse for integrationspolitikke. et er flot, at brandmænd og ambulancefolk kan stå sammen om ikke at tage overarbejde, dog med undtagelse af gle enkelte, som åbenbart har et behov for at profilere sig selv. Det er dog ærgerligt, at ledelsen ikke hører, at edarbejderne er utilfredse, og prøver at gøre noget ved det. i! sten ser nu dt pludselig Anonym elelse i en ambulanceog med revet i ulancemand 11 INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 ER DET GODT NOK? OPRÅB Til borgerne på Nørrebro Det er med beklagelse at vi må meddele at vi desværre ikke fremover kan varetage jeres sikkerhed i forbindelse med ildebrand. Årsagen er den at vi pga omstruktureringer og nye tiltag har fået ændret i vores udrykningssammensætning, som så vil gå ud over jer. For at udspecificere det lidt, så vil der fra d.d være chance for, at vi møder op med en Sprøjte med 4 mand til en større ildløs i distriktet, med chance for at vi ikke kan foretage os noget redningsarbejde eller ildslukningsarbejde før der er mødt flere køretøjer op, og det kan meget vel blive fatalt for dem/jer der er i NØD. Vi beklager meget, men håber i har forståelse for vores situation. Æret være jeres minde Med venlig hilsen Brandmandskabet på Fælledvejens Brandstation 2

13 ER DET GODT NOK? Tænkt situation : Det kan blive en realitet, at brandfolkene på St. F går rundt på gaderne og deler dette opråb ud til beboerne, for at gøre dem opmærksom på, hvordan deres fremtidige situation kan komme til at se ud. Der er åbenbart ikke andre, der gør det! Det tænkte opråb kræver selvfølgelig en forklaring. Jeg ved, at ledelsen i Københavns Brandvæsen vil sige, at den situation aldrig vil opstå, men Murphys lov siger noget andet. Klokken er en dag i fremtiden. Stigen St.F er nedlagt pga. mandskabsmangel (også noget nyt). FE-enheden er på inspektion i en institution ude i Ryparken. St. Ø er i havnen til ansugningsøvelse. Røgdykkerne er til øvelse i metroen. St. H er til en alarm i Diamanten.St.T er på værksted med en af de utallige fejl, der opstår på de NYE sprøjter. Altså en ganske almindelig hverdag i København`s brandvæsen Her kommer ildløsen så på Fælledvej 16 i gården, meldt som ild i lejlighed.da vi med sprøjten og 4 mand, møder frem, brænder det kraftigt ud af vinduerne på anden sal. Der en skrigende kvinde i vinduet,som råber, at hendes to børn er indespærret i soveværelset. Det brænder kraftigt over alt. Jeg håber ikke, jeg er på vagt denne dag. Jeg har trods alt en lille smule stolthed tilbage over mit arbejde, men i fremtiden er jeg/vi blevet låst på arme og fødder af nogle tiltag, der på mig virker som en skjult nedskæring. I den tænkte situation vil der gå så urimeligt lang tid, før der når andre køretøjer frem (6-7- 8minutter), at den omtalte familie desværre er gået til i flammerne mens vi stod i gården og så hjælpeløst til. Igen : Æret være jeres minde Tag nu og vågn op, jer derinde på de bonede gulve. Tag jeres menige medarbejdere seriøst.vi er trods alt hele eksistensgrundlaget for Københavns Brandvæsen. Prøv at snakke med os og ikke til os. Prøv at tage os alvorligt, i stedet for at i alle sammen derinde kører sololøb, med katastrofer til følge. Tænk, at man har en gruppe ledere, hvor kun en brøkdel virkelig er professionelt uddannede ledere. De fleste er rekrutteret fra egne rækker, og de virker på mig som en flok udbrændte personer, er der lige skal have sat deres fingeraftryk på brandvæsenet, inden de forlader den synkende skude. Sidst jeg grinte på vagt, var, da jeg så Vicebrandchef Søren Brydholm tone frem i videoavisen og lege studievært. Hvis det er måden at forny sig på, så viser det jo bare niveauet! Prøv at få nogle professionelle til at hjælpe næste gang. Siden hen er der så kommet en ny videoavis og her blev jeg for en gang skyld glædeligt overrasket. Endelig gør ledelsen sig synlig og prøver at forklare sig, så også vi på gulvet kan forstå det. Tak for det. Men også her kunne man have brugt en bedre fotograf, men hellere en rystet optagelse end slet ingen. Man kan konkludere, at vi går en rimelig turbulent tid i møde og det er jo knapt så morsomt! Hilsen en tidligere meget positiv medarbejder. 13

14 REDNINGSBEREDSKABSPRIS Den Danske Redningsberedskabspris for 2007 Sidste år stiftede aktører og organisationer i det danske redningsberedskab Den Danske Redningsberedskabspris. Prisen for 2006 blev overrakt af forsvarsminister Søren Gade til Mogens Christensen den 27. april 2007 ved et arrangement på Christiansborg. Mogens Christensen modtog prisen for en heltemodig indsats den 9. november 2006, hvor han sprang i havet for at redde en knallertkørers liv. Baggrunden for stiftelsen af prisen er 2 formål: A. At hædre den eller de i redningsberedskabet, der uanset deres tilhørsforhold har gjort sig mest fortjent til det B. At søge opnået et større fællesskab i redningsberedskabet på tværs af tilhørsforhold. De involverede aktører og organisationer er: - Beredskabsforbundet - Centralforeningen for Stampersonel - Foreningen af Kommunale Beredskabschefer - Falck Danmark A/S - Fag og Arbejde - Fagligt Fælles Forbund - Hovedorganisationen af Officerer i Danmark - Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk - Landstalsmandsudvalget af Menige i Beredskabskorpset - Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund Indstilling og overrækkelse Prisen kan tildeles det danske redningsberedskab personale/medlemmer uanset tilhørsforhold. Det kan være frivillige, heltids- og deltidsansatte samt de frivillige sønderjyske brandværnsforbund. Den Danske Redningsberedskabspris kan tildeles enten en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab (hold). Selve baggrunden for indstillingen skal referere til en skarp indsats, og prisen tildeles derfor ikke for et længerevarende dagligt arbejde/ tilhørsforhold. Som et led i prisen følger en honorering på DKK. Prisens midler bliver tilvejebragt via sponsorer af materiel og serviceydelser til det danske redningsberedskab, og de vil blive offentliggjort i forbindelse med prisoverrækkelsen. På nuværende tidspunkt har to sponsorer allerede meldt sig på banen. Prisen for 2007 vil blive uddelt af forsvarsministeren i april 2008 ved et arrangement på Christiansborg. 4 nr. 6 / December 2007 /

15 FOR 2007 Beslutningen om, hvem der skal tildeles prisen, træffes af en komité, bestående af repræsentanter for ovenstående organisationer på et møde i marts måned. Sidste frist for indstilling er mandag d. 25. februar 2008, hvor indstillingen skal være modtaget hos sekretariatet. For yderligere oplysninger kontakt enten de respektive organisationer eller prisens sekretariat: Redningsberedskabsprisens sekretariat, Att.: Beredskabsforbundet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene, tlf.: , Fortsat fra side 6. København. Brandfolkenes Klub København deltog i den offentlige høring, der var i forbindelse med afrapporteringen, og arbejder nu på at implementere paramedicinere i vores område, bevarelse af alarm-vagtcentralen og udskillelse af liggende ikke-behandlingskrævende sygetransporter fra udbuddet. Dette sker, samtidigt med at Københavns Brandvæsen har valgt at afskedige vores kollegaer, der kører disse ikkebehandlingskrævende ture. Det er en beslutning, vi som klub ikke er enige i, idet Falck er klar til at overtage dem for at køre nøjagtigt de samme ture. Brandfolkenes Klub København har formidlet kontakt til Falck og istandsat et møde for at skaffe dem nyt job der. Brandfolkenes Klub København vil gerne ønske alle i Københavns Brandvæsen en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. En speciel julehilsen til alle vores tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter samt andre kollegaer, der er involveret i fagligt arbejde. Tak for det store stykke arbejde, I har lagt i året Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen Anders Villadsen og Lars Ousen Brandfolkenes Klub København

16 SENIORNYT 6 Onsdag den 17. oktober besøgte seniorklubben Arbejdermuseet i Rømersgade i København, her mødte 54 friske og engagerede deltagere op for at opleve de gamle dage med fagbevægelsen og dens indflydelse på historien og tiden frem til i dag. Det har været barske forhold, som datidens arbejdere har kæmpet med, en tid hvor arbejdsforholdene, lønnen og ikke mindst boligforholdene har været elendige. Det var også en tid, hvor afskedigelser var en hel naturlig del af dagligdagen. nr. 6 / december 2003 / Man får en tydelig fornemmelse af, at det har kostet et fantastisk arbejde, fagligt engagement og fasthed at komme igennem med krav til datidens løn - og arbejdsforhold, krav som er fundamentet i de løn og arbejdsforhold vi har i dag, men som mange, især unge mennesker betragter som en selvfølge. Jeg kan stærkt anbefale et besøg på Arbejdermuseet, det giver virkelig stof til eftertanke. Arbejdermuseet ligger i den tidligere Arbejdernes Forsamlingsbygning - den første i Norden. Bygningen er fredet. Den har været centrum for politiske og faglige møder siden 1879, og er restaureret så den fremstår som i Den bruges stadig til møder, teater o.l. På vejen rundt i huset kommer man blandt andet igennem museets festsal, og her kan man blandt andet købe sig til gensynet og oplevelsen af en kop kaffe med Richs. Efter sådan et besøg kan det anbefales at gå ned i Ølhallen i kælderen og få lidt at spise. Det gjorde vi, vi fik 3 dejlige stykker smørrebrød, en snaps og en pilsner med etiket fra fagbevægelsens kooperative bryggeri Stjernen, bryggeriet lukkede i Arbejdermuseet Rømersgade København K. er åben alle dage fra 10 til 16.

17 SENIORNYT Efterårsfesten den 7. november blev afholdt i Amager Selskabslokaler, hvor der som sædvanligt var dækket op med dejlige veltillavede retter. Vi var denne gang 65 deltagere, det er færre deltagere end der plejer at være, men vi havde en meget hyggelig eftermiddag med god stemning, og hvor det efter en god middag også var muligt at få lidt motion på dansegulvet. Traditionen tro blev den ældste deltager hædret og fik overrakt sin gave. Det var denne gang Poul Petersen, bedre kendt som 30 Peter. Generalforsamlingen 2008 afholdes tirsdag den 12. februar klokken i Amager Selskabslokaler. Dagsorden udsendes sammen med opkrævningen af første halvårskontingent 2008 i januar måned. Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig, da der serveres et par stykker smørrebrød eg en pilsner efter generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til kassereren Bent Wenneberg. Besøg på ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej 100, 2635 Ishøj, Onsdag den 27. februar 2008 klokken har, vi som i marts 2007 et besøg på Museet for moderne kunst ARKEN ved Ishøj strand, som har gennemgået en større udvidelse, og hvor der denne gang er en udstilling af Skagensmalerne. Program for besøget udsendes sammen med dagsorden til generalforsamlingen Vi kender Skagensmalernes lyse og lette øjebliksbilleder af festlige sammenkomster for kunstnerkoloniens medlemmer og deres storladne skildringer af den lokale fiskerbefolknings hårde liv til lands og til vands. Men var deres fremstillinger af tilværelsen blandt kunstnere og fiskere på Skagen i det sene 1800 tal autentiske vidnesbyrd eller iscenesatte billeder? Hvad afslører Skagensmalernes berømte værker fx om kunstnernes selvforståelse og om forholdet mellem de moderne malere og deres yndede motiv fiskerne? Det er temaet for Arkens store forårsudstilling, der indvier museets nye tilbygning i SKAGENSMALERNE - I nyt lys præsenterer mere end 100 værker skabt af kunstnere som P.S. Krøyer, Christian Krogh og Anna og Michael Ancher. Blandt de udstillede værker er P.S. Krøyers hovedværk Hip, hip, hurra! Kunstnerfest på Skagen,

18 SENIORNYT Runde fødselsdage i januar og februar / (546) Kaj Gents Breelteparken 944, 2970 Hørsholm, 85 år 12/ (224) Poul Petersen Birkevænget 11, 5792 Årslev, 85 år 22/ (646) Svend Carl Nielsen Baunevej 31, Ågerup 4000 Roskilde, 70 år 28/ (618) Finn Olsen Guldborgvej 3, Sundby, 4891 Toreby L. 75 år 7/ (139) Kurt Nielsen Bakkedraget 10, 4000 Roskilde, 85 år 19/ (Gent.) Palle Rosenvard Bakkelyvej 64, Overby Lyng, 4583 Sj.Odde. 70 år Klubmøderne i januar og februar i FOA1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby Fredag den 18. januar fra til Fredag den 15. februar fra kl til Brandfolkenes Organisations lommekalender kan rekvireres ved henvendelse til kontoret på telefon Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Sven Præst FÅ ET LIV MED STØRRE OVERSKUD Lån op til 80% af værdien i din ejer- eller andelsbolig til kun 5% i rente* Ekstra penge her og nu? Med en Boligkredit kan du kombinere fordelene fra lån og kredit. Du kan vælge en lang løbetid og samtidig få mulighed for en variabel udnyttelse. Og du betaler selvfølgelig kun renter af det beløb, du hæver. Du kan for eksempel få råd til bil, bolig, rejser eller til uforudsete udgifter. Det er dig, der bestemmer. Du skal naturligvis have orden i økonomien og ikke være registreret i RKI Kreditinformation. Ring til vores kundecenter på , hvor vores dygtige kunderådgivere er klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl til kl eller start med at se på hvor du kan finde priser og produkter - og hente et ansøgningsskema. Det koster kun noget at lade være *ÅOP 5,3% ved kr. over 10 år.

19 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på Bjergklubben White-Water-kajaktur ved Mörrumsåen i Sverige d. 25. & 26/8. Dette kursus var en introduktion til white-water-disciplinen, som foregår i vand med stærk strøm. Dvs. når der er skum på bølgerne. Vi var fem mand fra Læs det hele i BI-news nr. 179 Golfafdelingen Golfmesterskab for redningsberedskabet i Danmark Onsdag 22 august dannede Viborg golfklubs bane rammen om det årlige golfmesterskab for redningsberedskabet i Danmark. Fra Københavns Brandvæsen deltog Jan Axlev og Michael 842. Læs det hele i BI-news nr. 181 Orienteringsafdelingen Danmarksmesterskab i orienteringsløb. Stafet og langbane. Brandvæsnets Idrætsforening deltog med 2 løbere til Danmarksmesterskabet i o-løbs stafet der blev afholdt 8 september på Møns Klint. Det var Thomas 227 og Michael 842 Læs det hele i BI-news nr. 181 Motionsafdelingen Beretning fra 100 km Ultra Marathon på Bornholm d. 26/8-07. For anden gang skulle der afholdes Veteran DM 100 km på solskinsøen, og det 10. løb i alt. Jeg havde en bronzemedalje fra sidste år at forsvare Læs det hele i BI-news nr. 185 Cykelafdelingen 6.afd. Heino-Cup Lørdag d. 6. Okt. blev sidste afdeling af Heino-Cup kørt på Avedøre Holme. Solen skinnede, ingen vind og 17 graders varme. Hvad mere kunne man tænke sig en dejlig efterårsdag? Læs det hele i BI-news nr. 182 Venlig hilsen Henrik 834, BI-news redaktør WPFG 2009 NYT fra Formanden Foreningen i forandring Foreningslivet har generelt set været i hård modvind de sidste mange år. Det hænger nøje sammen med udviklingen i samfundet. Den naturlige udvikling i samfundet, har gjort Læs det hele i BI-news nr. 183 Cykelafdelingen Deltagerberetning fra Nordic24 - mountainbike i 24 timer: Lørdag den 16. juni kl. 12:00 blev den 9. udgave af Nordic24 skudt igang. Der stod ca. 600 deltagere til start. Præcis på samme tidspunkt Læs det hele i BI-news nr. 184 Ergometerafdelingen Resultatliste 1. afdeling C2-Cup 500m Vinder af 1. afd. blev 198 Torben Kristiansen som præsterede en utrolig flot tid. Hvor er det dejligt at se, at 12 nye har fået lyst til at deltage i C2-Cup. Nu mangler vi bare Læs det hele i BI-news nr. 184 Golfafdelingen Ryder - Cup mod Politiet. 8 af Golfafdelingens spillere, spillede tirsdag d. 9/10 den årlige dyst mod Politiet. Men igen i år trak vi det korteste strå. Dog havde vi en pæn føring på 3½ mod ½ til Politiet efter formiddagens par dyst, men kunne ikke holde gejsten og tabte således Læs det hele i BI-news nr. 182 Årets BI-fest 2008: Lørdag d. 29/3-08 i Parken Næste gang World Police & Fire Games afholdes bliver det i Vancouver, Canada.!! Dato: 31/7-9/ INFO hos Per 871 på eller Henrik 834 på

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr Igen i år lykkedes det at redde juen. På rådhuspladsen og med Julemandens tilstædeværelse, blev træet atter tændt. Stor ildløs på Banevigen, hvor bl.a. flere dyre biler brød i brand på grund af strålevarmen. Foto:Kenneth Meyer Røgsprøjten fra st.v påkørt under udrykning. Ingen kom tilsyneladende alvorligt til skade. Set af fotograf Gert Jensen

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2006 / årgang 84 Leder Side 3: Personalia INDHOLD Side 5: Endelig...bøhhh Fortsættelse følger desværre! Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Der

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Fredag den 25.november 2016

Fredag den 25.november 2016 den 25.november 2016 Så er juleforberedelserne allerede gang, og i morgen når der er Juleklippedag vil hele skolen og Krabben blive udsmykket med diverse julepynt, og juletræet stå klar til at blive tændt.

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 2015 25.-30. august mountainbikefestival tilmelding Det er en fornøjelse at byde velkommen til CARROT s Løbe og Mountainbike Festival 2015 praktisk rmation

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 8 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge8_familie.indd 1 06/07/10 11.25 Uge 8 l Familie og arbejde Ved

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere