Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011"

Transkript

1 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62

2 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: Girokonto: Formand, redaktør og kontakt: Dan Zachariassen Agernvej Beder Tlf Næstformand, hjemmeside, medlemmer ind og ud: Sune Nielsen Tandervej Mårslet Tlf Kasserer Per Tage Hansen Balshavevej Odder tlf Sekretær Ole Kristensen Carit Etlars Vej Åbyhøj Tlf Aktivitetsliste, selskabskørsel, arrangementer Bente Kortsen Lyngsiesvej Århus V tlf Opsyn med klublokaler Keld Nielsen Tlf Bladteknik og layout Sten Weidinger Tlf Startsteder for fællesture Vestpå: Klublokalerne, True Byvej 7 Nordpå: Uno-X, Grenåvej 528 Sydpå: Statoil Slet, Chr. X s Vej 253 Forsiden: Et billede fra et sidevognsræs i 1950 erne. Det vides ikke mere præcis hvor og hvornår eller hvem der kører. Se også artiklen side 6 og 7. Formanden har ordet Så er generalforsamlingen 2011 overstået, eller næsten overstået, for et af resultaterne af den ordinære generalforsamling i januar måned var jo, at vi vedtog en ændring af vore vedtægter, så vi fremover vil have 7 og ikke 5 bestyrelsesmedlemmer. Men selv om generalforsamlingen i januar var den mest velbesøgte til dato, og selv om der var 100 % opbakning til bestyrelsens forslag, opnåede vi ikke de nødvendige 2/3-dels flertal af samtlige medlemmer. Det betyder, at vi skal gennem endnu en generalforsamling indkaldelsen finder du andetsteds i bladet. Selv om vi bryster os af, at vi i klubben har et udbredt medlemsdemokrati, så er der et enkelt område, hvor det er bestyrelsen der suverænt bestemmer. Det er naturligvis medlemmerne, der på generalforsamlingen sammensætter klubbens bestyrelse, men det er bestyrelsen, der herefter fordeler de enkelte poster imellem sig, Sådan har vi altid gjort, og det har faktisk bevirket, at vi aldrig har haft svært ved at få de forskellige poster i bestyrelsen besat. Samtidig er det også vores erfaring, at når kortene én gang er blevet blandet, så er det hundesvært at ændre på tingenes tilstand lidt i retning af én gang kasserer altid kasserer o.s.v. Da vi mandag efter generalforsamlingen holdt vores konstituerende bestyrelsesmøde, overvejede jeg at foreslå, om ikke vi skulle prøve at lege den gamle stoleleg, hvor man laver et udskilningsløb, ved hver gang at have en stol i underskud. Bare for én gangs skyld at se, om ikke vi kunne få rykket lidt rundt på posterne i bestyrelsen. Ja ja det er selvfølgelig noget pjat, men det kunne nu have været sjovt, for det gik ganske som det plejer bestyrelsesmedlemmerne er tilsyneladende vilde med de arbejdsopgaver de allerede bestrider. Det betyder; intet nyt under solen. Du kan se hvordan opgaverne i bestyrelsen er fordelt i kolonnen til venstre her på siden. Et andet resultat af årets generalforsamling var, at der blev taget nye billeder at bestyrelsen. Hvis du tør, kan du se dem på hjemmesiden. På forhånd undskyld, men vi kan altså ikke komme til at se bedre ud! Sammen med dette blad modtager du også klubbens forårs og sommerprogram, og vi håber, at der er meget i det program der vil falde i din smag. Så meget endda, at du ikke bare vil overveje at deltage, men at du rent faktisk også deltager i nogle af arrangementerne. Samtlige af de aktiviteter vi sætter i søen, kommer oprindelig som ideer fra vore medlemmer, og derfor må vi gå ud fra, at der er noget imellem, der vil falde i smag. Det er ingen hemmelighed, at tilslutningen til vore køreture har været svagt faldende de senere år. Lad 2011 blive året, hvor vi vender den kedelige tendens. Klubbens kørende aktiviteter begynder som altid med den traditionsrige køretur fra Aarhus Rådhusplads til Tivoli Friheden, og i år er det lørdag d. 16. april det foregår. Det vil sige, at vi ikke skal af sted i påsken, så det bliver spændende at se, om ikke det vil have en positiv indvirkning på deltagerantallet. Med Friheden-arrangementet begynder sommersæsonen for alvor, og vi krydser fingre for en vejrmæssigt bedre sæson end sidste år. Der er dog noget, der her ved sæsonstarten, bekymrer mig og det er vejenes beskaffenhed efter den lange vinter. Hvis ikke der i det kommende par måneder bliver taget ganske alvorligt fat på at udbedre de mange frostskader, som præger vejbilledet over hele landet, er jeg rigtig bange for, at vi risikerer nogle ganske alvorlige ulykker. Kommer der en tohjulet farende og ender med forhjulet i et centimeter dybt hul, så er det desværre ikke kun et dæk og et hjulophæng det går ud over. Der er en stor risiko for, at føreren af motorcyklen får sig noget af en lufttur, med fatale konsekvenser til følge. Lov mig, at I kører forsigtigt, især der hvor I ikke på forhånd kender vejens beskaffenhed. Med disse ord vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår og en god Nimbussæson. Dan Zachariassen

3 Februar 2011 Blad 62 Side 3 Hvem er vi? Leif Degn har besøgt Brian Sørensen. Brian hvornår begyndte du at køre motorcykle? - Jeg mener at det var i 1980, jeg købte en Ariel Fieldmaster fra en gang i 50 erne, jeg mener at det var en model 1956,en jubilæumsmodel som kun blev fremstillet i det samme år. Dette gav mange problemer med at skaffe de rigtige reservedele, og flere medlemmer af Arielklubben, som jeg var medlem af, påpegede at jeg ikke altid havde anvendt originale 1956 dele. Ariellen sprang i øvrigt i luften (Motorhavari) under en ferie i Tyskland, og måtte hjem med toget. Hanna og jeg måtte tomle den hjem. Vel hjemkommet til Danmark blev cyklen repareret og den kørte videre, ikke helt uden problemer til 1995, hvor den blev byttet til en Nimbus med varesidevogn. Jeg meldte mig ind i Nimbusklubben i 1997,men at have en Nimbus var ikke helt nok for mig, så jeg købte en Norton Commando årgang Det var af den velkendte model papkasse, som blev sat i stand op til næsten Show standard. Senere fik nimbussen også en renovering og varesidevognen blev skiftet ud med en person ditto. Da jeg blev træt af den evindelige skruen i engelske motorcykler, købte jeg en BMW. Det var i 2003, og da min kone Hanna dengang havde en ret ny Suzuki kunne vi nu køre på ferie uden at skulle skrue os frem. Siden har jeg skiftet cykler flere gange, dog altid til BMW. Først en RT 1100, så en RT 1150 og nu en K 1200 LT. Desuden har jeg en vintercykle, også en BMW, R65 GS som senere er blevet modificeret til en R80 GS. Modelrækken er også blevet udvidet med en BMW R69 S (Sjælden og dyr) og selvfølgelig har jeg stadigvæk min Nimbus. Jeg har kørt til utallige mærketræf og kørt en del veteranløb. De fleste ferier er også foregået på motorcykle, og da min kone selv kører MC har det ikke været noget problem at have vores datter Anna med på ferie. Til Nimbustræf i Tyborøn var hele familien incl. svigersøn på MC. Nu til dags er teltet for det meste udskiftet med et Gasthaus eller hotel, men min kone og jeg nyder stadigvæk at feriere på MC. Vi håber at Brian og Hanna får mange gode år på motorcykle,og at vi ser dem tit i klubben.

4 Side 4 Blad 62 Februar 2011 Seniormessen 2011 Inspiration til et aktivt liv Klubben har sagt ja til at deltage i Aarhus Kommunes Seniormesse 2011, og derfor håber vi, at rigtig mange af jer vil reservere lørdag d. 30 april i den gode sags tjeneste. Der er tale om et heldagsarrangement, og det foregår dels på Rådhuset, og dels i Ridehuset, hvor vi får vil få tildelt en stand, med god mulighed for at præsentere klubbens aktiviteter. Ideen med arrangementet er, at sætte fokus på foreningslivet i kommunen, og inspirere seniorer til at deltage. Ganske vidst er Aarhuus Nimbus Klub ikke en seniorklub. Vi henvender os til alle med interesse for Nimbus motorcyklen, og arrangørerne har haft et stort ønske om at vi deltager. Det gør vi gerne, og ud over at vi har påtaget os at udføre en særlig opgave, har vi en ide om, at vi laver en bemandet stand, hvor vi vil præsentere os selv og vore aktiviteter. Vi vil byde vore gæster på en kop kaffe og en småkage, og vi vil fremstille en ny folder til uddeling til interesserede, og vi har fået trykt et ekstra stort oplag af det blad du sidder med i hånden, til vore gæster. Vi har også en ide om, at det skal være muligt for de besøgende at få en tur i sidevognen. Det er ikke et arrangement som vi kan spinde guld på. Det hele laves på en skrabet budget, men lidt hjælp til benzinen og lidt at spise bliver det nok til, og arrangementet slutter med en koncert med Peter Belli. Vi har sagt ja til at deltage i dette arrangement, fordi det ligger fint i forlængelse af den snak vi havde på generalforsamlingen, om at forsøge os med et propagandafremstød. Vi vil gerne have så mange som muligt til at deltage, men vi vil også gerne have et overblik over hvem der kommer, så hvis du vil være med vil vi bede dig om en tilmelding senest 20 april. Dan Zachariassen Ekstra generalforsamling Der indkaldes hermed til en ekstra generalforsamling onsdag d. 5. april 2011 klokken Generalforsamlingen afholdes i lklubben lokaler, True byvej 7 i True. Generalforsamlingen afholdes ifølge klubbens vedtægter, idet vedtagelsen af bestyrelsens ændringsforslag til vedtægternes paragraf 6, ikke opnåede de nødvendige 2/3 flertal af samtlige medlemmer på klubbens ordinære generalforsamling onsdag d. 26. januar Forslaget der stemmes om er offentliggjort i klubblad nr. 61 på side 10. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af to stemmetællere 4. Afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Såfremt bestyrelsens forslag bliver vedtaget fortsættes med: 5. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 6. Eventuelt Såfremt bestyrelsens forslag bliver forkastet bortfalder dagsordenens pkt. 5. På bestyrelsens vegne, Dan Zachariassen, Formand En skærv til de gale nordmænd Som mange ved har et par gale vildmænd fra Norge de seneste par år kørt jorden rundt på et par gamle Nimbusser, og lige siden de påbegyndte denne halsbrækkende færd, har vi i bestyrelsen ved flere lejligheder talt om, hvorledes vi kunne støtte foretagendet. Det letteste ville selvfølgelig have været, at vi bare hentede et passende beløb i klubbens pengekasse. Men dels ville den fremgangsmåde være kritisabel, og dels ville den ikke sikre medlemmernes direkte involvering, så på den baggrund har det aldrig været på tale. Da ideen med at sætte en trøje på auktion groede frem i bestyrelsen, kunne vi godt se, at hvis vi havde valgt blot at bortauktionere trøjen på en almindelig auktion, så ville vi næppe kunne få meget mere ud af det end den 100-kroneseddel som trøjen koster i almindelig handel og vandel. Det kunne vi imidlertid omgå ved at lave en australsk auktion. Hvorfor det hedder en australsk auktion ved jeg ikke, men princippet går ud på, at man betaler for at byde, og at det man betaler er forskellen mellem det nye og det seneste bud. Vi satte mindste bud til en femmer, og da vi først gik i gang gik det hurtigt. Buddene føg gennem rummet, og de to budindsamlere havde nok at gøre med at nå rundt til de enkelte budgivere, før det næste bud blev afgivet. Det var Bente Kastrup der til syvende og sidst løb af med den attraktive t-shirt. Det var formanden, der blev sat til at udfylde rollen som auktionarius, og det skulle vise sig at blive en opgave, der næsten var for stor en udfordring. Auktionen varede omkring 20 minutter, og i den tid blev der afgivet flere end 110 bud. Da tiden for generalforsamlingen nærmede sig, var auktionarius nødt til at sige stop, og det var en handling der ikke blev billiget lige meget alle steder. Formanden har lovet sig selv, at han ikke frivilligt vil påtage sig en lignende opgave en anden gang, men mon ikke alle de bydende medlemmer dog kunne enes om, at de 625 kroner der nu bliver formidlet vider til de to nordmænd, var et ganske flot resultat. Dan Zachariassen.

5 Februar 2011 Blad 62 Side 5 Når man tager vintervejret i de seneste halvanden måned af 2010 i betragtning, viste eftermiddagsvejret på den første dag i det nye år sig fra sin allerbedste side, med sol og en enkelt grads varme. Det lokkede nu ikke ekstra deltagere til den traditionelle Nytårsparade på Århus Rådhusplads tværtimod kunne vi konstatere det laveste fremmøde af de nu i alt 11 gange vi i Aarhuus Nimbus Klub har indledt sæsonen med et nytårsmøde på Rådhuspladsen, hvor denne gang en lille men fattet og meget cool gruppe kun fra Aarhuus Nimbus Klub satte hinanden stævne på årets første dag. Der kunne godt have været flere fremmødte, men det beskedne fremmøde (7 busser) kan måske finde sin forklaring i, at mange af klubbens medlemmer sikkert havde en festlig nytårsaften...? Som altid inden nytårsskålen tog formanden ordet, og så tilbage på året der svandt. Det store højdepunkt var uden sammenligning DNT s årstræf på MOSTEN MC, og endnu engang konstaterede han, at det årstræf vil gå over i historien som et at de til dato mest vellykkede. Vi kan efter den præstation godt være bekendt, at klappe os selv på skulderen. Herefter lidt om hvad der venter os i det kommende år. Bestyrelsen har taget fat på en snak om, hvad vi både på kort og lidt længere sigt skal stille op med klubben. Vi kan se, at vi alle bliver ældre og ældre. Den tilgang vi heldigvis får, er folk der er lidt op i årene, men er det et problem, der skal gøres noget ved? Skal vi promovere klubben i et forsøg på at trække nye og yngre medlemmer til, eller skal vi slå os til tåls med de medlemmer vi har, og nyde vore Nimbusser mens vi stadig kan? 2011 skudt i gang med manér Formandens lille nytårstale rummede både et tilbageblik på 2010, og nogle ønsker til For at afværge eventuelt dårlige vitser og andre upassende kommentarer Teksten på banneret på Ridehuset har intet med Aarhuus Nimbus Klub at gøre! Bestyrelsen her ikke noget svar parat, men det har medlemmerne måske, og derfor opfordrede formanden da også til, at alle i klubben tager del i den snak. Også denne gang lød der et bragende trefoldigt leve for klubben og vanen tro, bragede Ole herefter et batteri af, som gav genlyd over hele midtbyen. Tilbage var nu kun, at nå frem til klublokalerne hvor et par medlemmer havde sørget for dejligt opvarmede lokaler og varm kaffe og småkager. Igen holdt vi en af vore mange traditioner i hævd og fik endnu en hyggelig eftermiddag i hinandens selskab, hvor vi kunne ønske alle et godt og velsignet nytår. Brian Sørensen og Dan Zachariassen

6 Side 6 Blad 62 Februar 2011 Aarhus Nimbus Klub anno 1949!? Aarhuus Nimbus Klub blev stiftet den 3. marts 1996 kl. 15 i Mårslet! Ifølge én af deltagerne ved den lejlighed var det ikke mindst klubbens navn, der blev diskuteret. Om navnet, stavet med to a er var tilstrækkeligt til at signalere gamle dage? Nej, det skulle også være med to u er, ligesom tidligere i Aarhuus Stiftstidende. Navnet blev derfor - som bekendt - Aarhuus Nimbus Klub. Hvad ingen af de tilstedeværende vidste, og hvad ingen siden har gjort opmærksom på, er imidlertid, at der tidligere har eksisteret en Aarhus Nimbus Klub. Hvor altså navnet dengang i 1940 erne var stavet med to a er, men med kun ét u. Ved et tilfælde der dukket noget materiale op fra Det har ligget uberørt siden Blandt mange interessante papirer er der en del om Aarhus Nimbus Klub. Der er desværre ingen fotografier. Men der er en del indbydelser og lignende, alle mærket med klubbens mærke, en Nimbus, set fra højre side og med bogstaverne ANK i en ramme under tegningen. At der er tale om en organiseret klub fremgår af et sæt love, hvis første paragraf handler om klubbens navn og formål. Bemærk, at det i sidste linje nævnes, at klubben ikke afholder motorløb. Her er nok forklaringen på, at dens eksistens har været nær ved at gå i glemmebogen. Læser man f. eks. i et stort værk fra 1948, Sport i Verdensformat, nævnes kun de klubber, som var tilsluttet Danmarks Motor Union. Det var blandt mange andre Horsens Nimbus Klub, Nimbus Klubben Aalborg og Nimbus Klubben København. Hvis et medlem af Aarhus Nimbus Klub ønskede at løse en licens til at kunne køre motorløb, måtte vedkommende tillige melde sig ind i f. eks. Aarhus Motor Sport. Det er den klub, der i dag - firs år gammel og særdeles aktiv hedder Aarhus Motor Klub. Prøv at besøge dens hjemmeside og se billedgallerierne dér. Bakkeløb Bakkeløb hed en særlig populær disciplin i de år. Det var relativt nemt at arrangere og organisere et bakkeløb. En afmærket rute i bakket terræn gennemkørtes af deltagerne solo og/eller med sidevogn - én ad gangen. De bedste tider i hver klasse (efter cylindervolumen) kørte til sidst en gang mere om vinderrækkefølgen. En sådan bane blev etableret ved Moesgaard Strand på bakkerne, der ligger bagved det nye ishus. Her blev der kørt bakkeløb i april måned både 1950 og I A/S Fisker & Nielsens Nimbus-Nyt fra 1950 ses et fotografi derfra.

7 Februar 2011 Blad 62 Side 7 Aktiviteter Hvad skete der så dengang i Aarhus Nimbus Klub? På mange måder tror jeg, at vi i vores nuværende klub ville have fundet os godt tilpas også dengang. De nævnte papirer indeholder en række indbydelser, udsendt på postkort, frankeret med 6 øre. Læs engang: I 1946 var der i august to udflugter. En ud i det ukendte og en til Norsminde. Bemærk, at det var udflugter med turistbus. Der var endnu ikke benzin og køretilladelse til alle. September indledes med tur til motorløb ved Ejer Baunehøj, efterfulgt af endnu en udflugt 15.9 og en fælles tur til Bakkeløb i Femmøller 22. I oktober er der medlemsmøde den 3., pakkefest den 18. og forhindringsløb den 27. Så følger i november et natorienteringsløb. Bemærk, at dette ikke er et motorløb, og at der åbenbart har været et par dråber benzin til rådighed. Præmie-Kegleaften, 21.11, medlemsmøde med mødepligt den i Haandværkerforeningen (Øst for Paradis) og præmiekeglespil den afslutter året. Året 1947 indledes med en ekstraordinær generalforsamling den 22. januar. De har nok også haft vedtægtsændringer! I februar natorientering, præmiekeglespil og fastelavnsfest. Vinteren 1947 var en lang og hård vinter. Der er fælles kørsel til isbaneløb i Feldballe den 2. marts, senere pokalog præmiekeglespil den 13., en filmaften med bal den 15.3, hvor man foruden film fra sommeren 1946 i A.N.K. skulle se Huld og Foss film fra Persien 1 og 2. I april er der keglespil, og i maj er der fælles kørsel til Volk Mølle, hvor der var bakkeløb. Allerede dagen efter er der aftentur til Norsminde, en uge senere forårsbal og pakkefest, efterfulgt af en søndagstur den følgende uge. Der er ordinær generalforsamling i juli, aftentur til Moesgaard den 10. og søndagstur med rævejagt den 3. august. Endnu en ekstraordinær generalforsamling afholdes den Og så er der lige en natorienteringsøvelse, en udflugt den 31. og et natorienteringsløb 20. september før præmie- og pokalkeglespil den 24. En opremsning, som er til at blive forpustet over. Men tænk så lige på, at der i samme periode var lige så stor aktivitet i den nævnte Aarhus Motor Sport, som mange også var medlem af. Til gengæld var der ikke så mange andre tilbud i disse år med rationering på næsten alt, intet fjernsyn og en radio med én enkelt kanal. Hvis det lykkes at fremskaffe mere materiale om livet med og på Nimbus i disse år, eller hvis andre ved at læse dette kan bidrage, vil der følge mere i et kommende nummer af bladet. Knud Jørgensen

8 Side 8 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klubs 15.ordinære generalforsamling Onsdag den 26. januar 2011 Sted: Malling kro. (Menuen var i år GRATIS stegt flæsk med persillesovs, og der var mere end nok!) Der var fremmødt i alt 60 stemmeberettigede personer til generalforsamlingen. Dan startede med at byde velkommen til de fremmødte. Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for medlem nr. 149 Børge Kjær og medlem nr. 213 Christian Lemvig Hammer, der begge døde i Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Per Rønnow blev valgt til dirigent. Per gennemgik derefter alle formalia i forbindelse med indkaldelse, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var i den fineste orden og helt efter vedtægterne. 2. Valg af referent Ole Kristensen blev valgt til referent. 3. Valg af 2 stemmetællere Henrik Hansen og Eigil Holm Sørensen blev valgt. 4. Bestyrelsens beretning, herunder også redaktørens beretning for bladet Beretningen blev gennemgået af Dan Zachariassen. Per oplistede de forskellige spørgsmål, som beretningen lagde op til. Bestyrelsens indstilling til Motorhistorisk Samråd (MHS) gav anledning til mange bemærkninger. - Brian Sørensen havde stor respekt for MHS`s arbejde, men da han i forvejen var medlem 5 gange via andre klubber fandt han bestyrelsens indstilling OK. - Bent Thomsen der er bestyrelsesmedlem i MHS, fortalte at der i Danmark er medlemmer, repræsenterende 77 klubber. MHS har en lobbymedarbejder på Christiansborg, samt et udbygget samarbejde med FIVA i EU, samt forbindelser til USA. De 20 Kr. pr. medlem dækker bl.a. en 25 timers sekreteriatsmedarbejder. Opfordring til at se ind på - Marianne spurgte om man som enkelt person kunne melde sig ind. Hertil var svaret nej. - Hans Christian Kofoed fandt bestyrelsens indstilling OK. - Leif Degn, Finn Zachariassen og Jørn Bang mente vi bør støtte MHS - Knud Jørgensen mente at størsteparten af klubbens medlemmer er medlem af DNT, som er medlem af MHS. - Eigil Sørensen mente at vores kontingent nærmer sig smertegrænsen og at 20 Kr. forhøjelse ikke er OK. Desuden bærer DNT en stor del af skylden for at vi sidder her i dag, det var dem der stod i spidsen for bevarelsen af Nimbus. MHS nej tak. - René Andersen foreslog en vejledende folkeafstemning. Dirigenten tog herefter ideen om folkeafstemning op og kunne efter en håndsoprækning konstatere at der var noget, der lignede stemmelighed, hvilket gav anledning til at han bad bestyrelsen genoverveje medlemskab af MHS. Bestyrelsens oplæg til bemærkninger vedrørende klubbens fremtid gav anledning til følgende bemærkninger: - Leif Degn, betænk børn og børnebørn i testamentet - René Andersen, tag et ungt menneske under vingerne (mentorordning), lån din Nimbus ud, og testamenter den så når du ikke kan køre mere. - Knud Jørgensen, lån din maskine ud, tag et ungt menneske bag på De skal op på ryggen af en Nimbus. - Else Tornhøj foreslog arrangement i klubben med børn og børnebørn. - Brian Sørensen, andre arrangementer end Birkebakken, vi skal have fat i de årige. - Dan fortalte om Malling skole hvor han egenhændigt var kørt ture med alle, der gennem årene gik ud af SFOèn. - Vi er for øvrigt blevet inviteret af Aarhus Kommune til en seniormesse den 30. april. - Per Rønnow foreslog et til opgaven nedsat udvalg. Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus. 5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2010 til orientering Per Hansen gennemgik driftsregnskabet og startede med at beklage, at der stod forkert årstal på de udsendte girokort. Herefter kunne han fortælle at klubben ikke længere opkræver et indmeldingsgebyr for nye medlemmer. - Jørgen Bang foreslog at sidste års regnskab skulle fremgå af materialet, således at der kunne laves sammenligninger. - Per svarede at sådan ville næste års regnskab også fremgå. Regnskab uddelt på generalforsamlingen. Regnskabet blev herefter godkendt. - Budget 2010 blev herefter fremlagt til orientering, uden at det gav anledning til bemærkninger. 6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- Kr. også skulle gælde næste år. Betalingstidspunkt for kontingent er fremover senest 15. januar.

9 Februar 2011 Blad 62 Side 9 7. Indkomne forslag Dan redegjorde for bestyrelsens forslag til udvidelse af bestyrelsen (forslaget er trykt og udsendt med blad nr. 61, december 2010) Dan fortalte at klubben gennem tiden er vokset til det 4-dobbelte. At bestyrelsen tager et stort slæb med de mange opgaver. At der aktiveres flere af klubbens medlemmer og at bestyrelsen i den sidste regeringsperiode havde brugt suppleanterne til møderne, alt med godt resultat. Forslaget blev sat til afstemning med det resultat at flere end 40 stemte for forslaget. Uddrag af vedtægter: -, kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Har mindre end 2/3 af klubbens medlemmer givet møde, men mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, indkaldes inden 4 uger til ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 s flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Derfor skal der inden 4 uger indkaldes til en ny generalforsamling i klubbens lokaler i True. Derefter blev Ole Nielsens forslag til ændring af det af bestyrelsen udarbejdede gaveregulativ fremlagt. Dirigenten læste hele forslaget højt. Herefter begrundede Ole Nielsen selv forslaget. Der var 58 deltagere til spisningen før generalforsamlingen, og med de der stødte til efter spisningen blev deltagerantallet på årets generalforsamling en ny klubrekord - FLOT Der var mange indlæg til dette forslag og det endte med at Ole Nielsen begærede afstemning ved håndsoprækning. 2 stemte for forslaget. 8 valgte ikke at stemme. 50 stemte imod forslaget. 8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var Per T. Hansen og Dan Zachariassen. Begge kandidater valgt. 8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter På valg var Jørgen Mogensen og Bent Thomsen. Begge kandidater valgt 8 c. Valg af revisor Henrik Hansen blev valgt. 8 d. Valg af revisorsuppleant Jørn Bang blev valgt. 9. Eventuelt Sune Nielsen fortalte om årets gang på hjemmesiden. Januar måned bliver brugt på et brush up af hele hjemmesiden. Ellers er der de mindre månedlige justeringer. - Sune beklagede at der ikke havde været en eneste tilbagemelding på det nyhedsbrev der søgte datoer for andre arrangementer. - Leif Degn ønskede at det arrangement i Vejle, der blev aflyst p.g.a. vejret, blev gentaget. Dirigent Per Rønnow takkede for rimelig god ro og orden. Dan Zachariassen takkede for denne gode livlige gang generalforsamling, og takkede for i aften. og således afsluttedes dermed denne 15. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub. Således opfattet (med rigtig mange stykker stegt flæsk i maven) og senere forsøgt skriftliggjort Ole Kristensen

10 Side 10 Blad 62 Februar til fuldmånecafé på Steno Museet Så er det lige før. De magelige liggestole er indstillet mod den kunstige stjernehimmel Ikke færre end 24 af klubbens medlemmer havde tilmeldt sig fuldmånearrangementet d. 19. januar på Steno Museet i Aarhus. Naturligvis skulle det, ud over at byde på en musikalsk oplevelse, også have noget med månen at gøre, og det løste man på den enkle måde, at aftenens musikalske indslag bestod af Pink Floyds tre kvarter lange koncert fra 1973 The Dark Side of the Moon. Inden vi nåede så langt var der god tid til både at hyggesnakke, og at gå på oplevelse på det meget spændende museum, der både rummer en astronomisk og en medicinsk samling, hvor der også flere steder var mulighed for at teste sig selv og hinanden. Inden den tre kvarter lange koncert begyndte, fik vi både en grundig indføring i baggrunden for aftenens musikalske indslag, og også en forklaring på forskellen på månens bagside og månens mørke side. Stykket The Dark Side of the Moon blev skrevet som en kommentar til tidens gang, konflikt, grådighed og psykisk sygdom. Og inspirationen havde ikke mindst sin baggrund i, at bandets tidligere tekstforfatter og hovedsangskriver, Syd Barret, på det tidspunkt var blevet ramt af en alvorlig psykisk lidelse. Inden aftens musikalske indslag fik vi en grundig indføring i forskellen mellem månens bagside, og månens mørke side. Forklaringen på hvad forskellen mellem månens bagside og månens mørke side skal findes i, at månens rotation omkring sig selv, og omkring jorden gør, at den altid vender den samme side til jorden. Altså er månens bagside aldrig synlig fra jorden. Månens mørke side er derimod den del af måneskiven der ikke kan ses, fordi jordens skygge rammer månen. Lyder det indviklet Ja men fortvivl ikke - for det er indviklet. Efter den indledende forklaring blev lyset i planetariet slukket, og musikken spillede mens vi kunne opleve den skiftende stjernehimmel. Selv om et par af os vistnok lukkede et enkelt øje under vejs under koncerten, var det en ganske betagende, og en meget anderledes oplevelse. Dan Zachariassen Det er lidt af en gåde Da vi på redaktionen modtog dette billede gik vi ud fra, at det var endnu et bidrag til den løbende konkurrence, der gå ud på at præsentere klubbens trøje et sted på jorden. Da vi ikke umiddelbart kunne stedfæste fotoet, besluttede vi at overdrage sagen til den øverste dommerkomite, der netop har afsagt sin dom. Billedet er blevet afvist med ordene Det er da helt på månen Den gamle redaktør

11 Februar 2011 Blad 62 Side 11 Gamle klubblade på hjemmesiden Hvis ikke du allerede er blevet opmærksom på, at en del af de gamle klubblade er blevet gjort tilgængelige på klubbens hjemmeside, så kan vi give dig den oplysning her! Det er bladets tekniske medarbejder Sten, der har fået ideen til at lægge de gamle blade ud på hjemmesiden, og det er også Sten der har påtaget sig bøvlet med at løse den tekniske side af sagen, og bladene vil blive lagt ud, efterhånden som arbejder er gjort. Hvor langt det kan lade sig gøre at komme tilbage i tiden er lidt usikkert, idet der gennem tiden er blevet benyttet flere forskellige EDB programmer, og der er ikke sikkert, at det er muligt at få oversat de ældste af dem til noget der kan bruges i dag, men vi når så langt det kan lade sig gøre. Stor ros til Sten for dette initiativ. Dan Zachariassen Det historiske hjørne Denne gang har vi igen været i Skandinavisk Motor Journal, og vi har på side 40 i novembernummeret fra 1947 fundet en side, der udtrykker en vis optimisme og tro på fremtiden. Det var jo først i løbet af 1946, der efter besættelsen blev åbnet for almindelige borgeres mulighed for igen at kunne købe motorkøretøjer, og alligevel har firmaet A/S Acap haft mod til at åbne et nyt moderne specialværksted for Nimbus motorcykler. Dan Zachariassen

12 Side 12 Blad 62 Februar 2011 Alt til Nimbus og BMW R-modeller Stort værksted og butik. Vi tilbyder service og reparation af alle typer Nimbus, sidevogne og ældre BMW R-modeller. Hjertelig velkommen til en kop kaffe og en snak Åbent alle hverdage kl Aarhus Nimbus Rombach & Nielsen aps True Byvej 29 - True 8381 Tilst Tlf.: Fax: Nye originale eller nyfremstillede dele på lager, også mange brugte dele. Bestil inden kl. 15 og vi sender normalt samme dag. Reparation af alle typer instrumenter. Speedometerkabler. Salg af nye og renoverede instrumenter. Eger og fælge i mange størrelser, også rustfri. Stort reservedelslager til NIMBUS og ældre BMW-R motorcykler

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere