Medlemsinfo foråret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinfo foråret 2015"

Transkript

1 Medlemsinfo foråret årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: ONSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 30. MARTS (se side 4)

2 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle Web: CVR-nr.: Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg (SEK) = Sekretariat Formand (FU) Jørgen Asger Nielsen (FU-+60) Valmuevej 18, 7100 Vejle Næstformand / (FU+SEK) Niels Risak Skovstien 3, 7300 Jelling Kasserer/ (SEK) Leo Mikkelsen Grejsåvænget 37, 1.sal, 7100 Vejle Sekretær/ (SEK) Uffe Ladegaard Eskelunden 5, 7300 Jelling Anders Chr. Rasmussen Engbakken 11, 7100 Vejle Arne Rasmussen (FU) Niels Skous Vej 50, 7100 Vejle Morten Løyche (SEK) Kærbøllingvej 126, 7182 Bredsten Henrik Bach (SEK) Højenvej 2, Nr. Vilstrup, 7100 Vejle Ole Damsgaard Grejsdalsvej 88, 7100 Vejle Bent Vilain (FU+SEK) Mølkærparken 65, Ødsted, 7100 Vejle Joe Ejlertsen Hostrupvej 2, 7100 Vejle Sekretariatet Telefonsvarer: Niels Risak, Leo Mikkelsen, Henrik Bach, Morten Løyche, Bent Vilain, Dorthe Brejndahl, Uffe Ladegaard og Henrik Hauge Jacobsen Fiskeriopsynet Joe Ejlertsen (formand) Tom Jensen Henrik Bach Kent Gude Leif Rasmussen Michael Christensen Per Andersen Per Palm Niels Høppner Arr.-udvalg Erik Nielsen (formand) Arne Rasmussen Kasper Emil Nielsen Annette Dalsgaard Christensen Thomas Samuelsen Mathias Rieper Andersen Jeppe Almquist Lodsejerudvalg Arne Rasmussen (form.) Knud Jørgensen Flemming Maack Brian Petrowski Kurt Jørgensen Simon V. Hansen Jørgen Asger Nielsen Å-udvalg Ole Damsgaard (formand) Claus Bjerremand Kim Andersen Bent Friborg Jimmie Arnholtz Klubhus-udvalg Brian Petrowski (form.) Kim Juhl Jensen Arne Rasmussen Niels Risak Claus Jelling Peder Rasmussen John Pedersen Klub 60+ Kurt Jørgensen Knud Jørgensen Jørgen Asger Nielsen Junior-afdelingen Kim Bentzen Per F. Kristensen Kaj Olander Pedersen Rasmus Kjeldsen Frank Brammann Juniorbestyrelse: Mathias Rieper Andersen (formand) Mikkel Eiberg Møller (næstformand) Sebastian Brammann Jeppe Almquist Viktor Meinert Larsen Side 2

3 Kære medlemmer og lodsejere Efter endnu en mild vinter banker foråret på, og vi kan støve ågrejet af til sæsonstarten 1. april. Som bekendt er forventningens glæde den største, men mon ikke vi kan se hen til en god sæson, hvor vi også kan fange fisk. Ud over Vejle Å har foreningen meget andet og godt fiskevand i f. eks. Grejs Å, Rohden Å, Omme Å og Gels Å, samt flere søer og moser. Prøv at sprede fiskeriet, så fiskepresset på hot spots kan lette lidt. Hold jer opdateret på foreningens hjemmeside og husk de forskellige regler for fiskeri - herunder hvornår der skal bruges modhageløse kroge, og husk at indberette fangsterne. Den aktive forening De forskellige udvalg har ikke ligget i dvale i vinter, og f.eks. har arrangementsudvalget haft flere velbesøgte arrangementer ud over de sædvanlige klubaftener. Lodsejerudvalget har betalt fiskelejen til de ca. 85 lodsejere, og opsynet gør klar til at kontrollere alle skilte langs åerne. Juniorerne har haft deres klubaftener hver tirsdag, å-udvalget hvæsser knivene og gør klar til at gøre åerne tilgængelige, 60+ har haft de sædvanlige sammenkomster hver mandag og klubhusudvalget har, udover de sædvanlige pligter, i de sidste måneder haft travlt med at færdiggøre entreen og toiletterne. Det har været en lidt hård fødsel, men jeg er sikker på, at det bliver et smukt barn. Tak til alle udvalgsmedlemmer og til de andre, der har bistået til foreningsarbejdet. Der vil også i foråret og sommeren være flere arrangementer, så følg med på hjemmesiden. Naturpark Vejle Ådal Der foregår drøftelser og undersøgelser, og der er afholdt flere møder med forskellige foreninger, herunder VSF, om udnyttelsen af Vejle Ådal. Målet er en forøget anvendelse af ådalen til mange forskellige formål for at tiltrække turister og andre besøgende, uden at der sker en yderligere belastning af naturen. Der er kommet rigtig mange forslag til aktiviteter. Bl.a. ridestier, øget kanosejlads, anlæg af stier til mountainbike, tovbane over ådalen, river rafting, flere overnatnings muligheder, shelters, øget økologisk landbrugsdrift, økologiske gårdbutikker, fugletårne, fisketurisme og meget mere. Jægere, fiskere og ornitologer har selvfølgelig ikke eneret til at færdes i Vejle Ådal, men vi skal passe på, at vi ikke får lavet Cirkus Vejle Ådal. Ådalen er lang og smal, og hvis der kommer væsentlig mere trafik på langs af ådalen, vil det få en negativ virkning på faunaen, da der ikke kan etableres større områder fri for færdsel. Udgangspunktet skal være naturen som den er, og evt. yderligere aktiviteter skal tilpasses naturen og ikke være en belastning. Muslingefiskeri Så er den igen gal med muslingefiskeriet. Politikere har planer om at etablere nye muslingebanker til senere fiskeri i den østlige del af Vejle Fjord. Naturfredningsforeningen har tilsyneladende sagt god for planen, men Danmarks Sportsfiskerforbund har protesteret. Vi må så vente og se hvordan det går. Grødeskæring i Rohden Å Vi havde i 2014 store problemer med grødeskæring i Rohden Å, men desværre er det ikke VSF, der bestemmer, hvornår eller hvordan der skal skæres grøde. Bestyrelsen vil i foråret tage kontakt til lodsejer og Hedensted Kommune i forsøg på at få løst problemet. Medlemstal Bestyrelsen følger løbende op på foreningens budgetter, og det ser pt. fint ud. Solcellerne har gjort deres arbejde, og vi har sparet et pænt beløb på vore udgifter til el og varme. Det ser ud til, at faldet i antallet af medlemmer er bremset, så vi nok får ca. samme antal som i I ønskes alle knæk og bræk i sæson Akvarel på forsiden Jørgen Asger Nielsen Formand Akvarellen på forsiden er blot én af en serie på i alt 21 akvareller fra steder langs Vejle å, malet af Jørgen Vind. Akvarellerne kan købes ved at rette henvendelse til Jørgen på tlf Side 3

4 Information fra bestyrelsen: Vedtægter, regler for fiskeri og etik De ajourførte vedtægter er optrykt i dette nummer af Medlemsinfo, og det kan, inden fiskeriet startes, også stærkt anbefales at gå ind på hjemmesiden og læse foreningens Regler for fiskeri og Etiske regler. Det er god viden og bagage at have med på fisketuren. Skælprøveprojekt For at få bedre indsigt i fiskenes livshistorie og de faktorer, som påvirker bestandens størrelse, fortsætter skælprojektet i Det omfatter analyse af skælprøver udtaget på havørred, laks og bækørred fanget i foreningens fiskevande og i Vejle Fjord. Så husk at udtage skæl fra de fisk, du hjemtager i den kommende sæson. Medlemmer Som det ser ud lige nu, kommer foreningen måske atter i år til at mangle nogle medlemmer for at få økonomien til at løbe bedre rundt. Der skal derfor opfordres til, at alle vi medlemmer fortæller fiskekammerater og andet godtfolk, at foreningen ikke længere har venteliste - og at det er en super god forening at være medlem af. Indmeldelsen foregår via menupunktet Nyt medlem? på hjemmesiden Hvis du gerne vil give en af dine venner et førstehåndsindtryk af vores fiskevand og klubfaciliteter, kan du jo starte med at købe et gæstekort til vedkommende og tage ham/hende med på fisketur. Benyt alle vores fiskevande Udover vore primære fiskevande ved Vejle Å og Rohden Å har vi også en række andre fiskevande, som vi enten lejer alene eller lejer i samarbejde med andre foreninger. Det drejer sig om Grejs Å, Omme Å, Gels Å samt Vingsted Sø Fåruphuse Sø og Spjarup Mose. Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne også benytter disse fiskevande, som byder på et anderledes fiskeri. Både Gels Å og Omme Å er potentielle lakseåer. Grejs Å har udover havørred også en bestand af bækørred. Søerne byder på varieret gedde- aborre- og suderfiskeri. Det vil også være dejligt at få fangstrapporter fra disse fiskevande. Husk at alle nyheder, der bringes på hjemmesiden, også bringes via Facebook - samt at du kan poste og dele dine fiskehistorier og billeder og evt. film gennem sæsonen hurtigt og nemt via Facebook. Onsdag den 1. april Niels Risak Næstformand På premieredagen onsdag den 1. april er der gratis rundstykker og morgenkaffe i klubhuset fra kl Rundstykkerne sponseres som altid af juniorafdelingen og Urhøj Bageri. Hvis der er nok forudbestillinger, serverer klub 60+ gule ærter fra kl Samtidig Griller juniorerne pølser på terrassen. De gule ærter koster 60 kr. og SKAL forudbestilles hos Arne Rasmussen på mail eller telefon SENEST den 30. marts kl Da premieren falder på en hverdag har arrangementsudvalget og juniorafdelingen valgt at flytte yderligere events til Lystfiskeriets Dag søndag den 17. maj. Dette for at flest muligt af medlemmerne har mulighed for at deltage i festlighederne. Vi håber på forståelse herfor, og et STORT medlemsfremmøde, både til premieren og søndag den 17. maj - til en stor og festlig dag i foreningen for medlemmer og alle andre med interesse i lystfiskeri. Juniorafdelingen, Klub 60 + og Arrangementsudvalget Åbent klubhus hver mandag formiddag I fiskesæsonen holder vi åbent hus hver mandag formiddag kl Kom og hør sidste nyt om fiskeriet ved vores fiskevand og fortæl om dine egne oplevelser. Der er kaffe på kanden, og den er gratis. Klub 60+ Side 4

5 Forårsprogram Arrangementer 2015 Lystfiskeriets dag søndag den 17. maj Søndag d. 17. maj er lystfiskeriets dag, og det markerer vi i Vejle Sportsfiskerforening med, at man kan komme ud og fiske i Vejle å helt gratis. I år tilbyder vi på dagen også et begynderkursus i lystfiskeri, både for medlemmer og andre interesserede - hvad enten man har lyst til at spinnefiske, eller prøve fluefiskeri. Der vil være teori om formiddagen, og praktik, med kasteteknik og praktisk fiskeri om eftermiddagen. Hvis man ønsker at deltage i dette begynderkursus, bedes man tilmelde sig, og gerne oplyse om man har fiskegrej. Det gøres på: Vi ser i disse år en større tilstrømning af kvinder til vores dejlige hobby, og vi har til dagen allieret os med Sportsfiskerpigerne, der vil være til stede og vise, at kvinder og lystfiskeri er en fantastisk cocktail. Ændringer i fiskevandet Vejle å: Hos Erik K. Danielsen, Tørskind, har vi i forlængelse af vort hidtidige stykke af Vejle å her lejet yderligere 185 m opstrøms broen i højre side ved Slotsbjergvej. Vejle å: Hos vor tidligere lodsejer Torben Østergaard Christoffersen har ejendommen skiftet ejer, og her forventer vi snarest, at indgå ny kontrakt på 346 m af åen på sydsiden af zone 7 i Ravning. Vejle å: Vi har nu lejet fiskeriet på de 93 m i zone 7 på sydsiden, hvor vi tidligere blot havde ret til gennemgang. Grejs å: Ca. 100 m af lejemålet nedstrøms broen ved Vejlevej på sydsiden over for haven tilhørende Lerbæk Mølle er udgået af vort lejemål. Mose i Spjarup: Hos Karl Erik Jøker har vi lejet hans mose på Spjarupvej 9 i Spjarup. Arne Rasmussen Formand for lodsejerudvalget Kogræsserlaug Vi tænder grillen ved middagstid, og der vil hele dagen være kyndige og dygtige lystfiskere til stede, som vil være behjælpelig med spørgsmål og i forbindelse med det praktiske fiskeri. Så vel mødt til en dejlig dag i noget af Danmarks smukkeste natur og hvem ved, muligheden for at fange en fisk eller to. Andre arrangementer Arrangementsudvalget vil hen over sommeren holde åbent klubhus nogle aftner, hvor der tændes op i grillen. Disse hyggeaftner vil blive annonceret på hjemmesiden, så: HUSK!!! at holde øje med hjemmesiden. Ændringer til programmet annonceres på VSF hjemmesiden og på VSF-Facebook siden. Erik Nielsen Arrangementsudvalget På samme måde som sidste år, vil der igen i 2015 komme til at gå et antal Hereford-kreaturer til afgræsning af engarealet omkring VSF s klubhus. Og igen i år vil der blive startet et Kogræsserlaug, der har til formål at tilse indhegningen, og om kreaturerne har det godt. Til gengæld for dette arbejde, vil Kogræsserlaugets medlemmer få mulighed for at købe en anpart eller to af det herlige økologiske oksekød til en fornuftig pris, når de skal slagtes til oktober/november. Torsdag den 9. april kl , vil der blive afholdt et opstartsmøde for årets kogræsserlaug, og der vil her være mulighed for tilmelding og for at tegne anparter. Vil du vide mere om lauget eller tegne en anpart, så kan du kontakte Peder Rasmussen på eller Peder Rasmussen Kogræsserlauget Side 5

6 Affaldsindsamling Vejle Sportsfiskerforening har som de foregående år tilmeldt sig affaldsindsamling i Vejle Kommunes natur, så der er brug for din hjælp! Dato: Lørdag den 18. april og søndag den 19. april Sted: Langs vores fiskevand ved Vejle Å og Rohden Å, arealerne vi benytter ved parkering samt færdsel til og fra fiskevandet. Sådan tilmelder du dig: Send en mail til eller ring på: Hvis du får lyste til at samle affald i løbet af weekenden og ikke lige har fået dig tilmeldt, kan der afhentes handsker og affaldssække ved klubhuset, Buldalen 13. Her vil der være en liste med angivelse af de områder, hvor der er samlet affald. Vi ser meget frem til at bruge en hyggelig weekend i fællesskab på at gøre Vejle kommune endnu grønnere. Ole Damsgaard VEDTÆGTER Revideret d. 26.november 2014, vedtaget på generalforsamlingen d. 20. november Foreningens formål og hjemsted 1. Vejle Sportsfiskerforenings formål er, at skaffe medlemmerne adgang til sportsfiskeri i Vejle å og andre fiskevande, og at ophjælpe fiskebestanden i nævnte vandløb. 2. Foreningens hjemsted er Vejle. 2 Medlemmer 1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere, og der kan optages aktive og passive medlemmer. 2. Anmodning om optagelse som aktivt medlem sker via hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 3. Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Denne afgørelse kan dog indankes for en generalforsamling, når mindst 30 aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Spørgsmål om et medlemmets genoptagelse i foreningen afgøres herefter ved afstemning jævnfør 3, stk. 4, til optagelse kræves dog, at ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 4. Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan, ved bestyrelsens accept, overgå til aktive medlemmer. 5. Medlemstallet skal afpasses efter det af foreningen lejede fiskevand. 6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og ved udmeldelse fortabes retten til foreningens midler. 3 Generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i Vejle Kommune hvert år inden udgangen af november måned, og indvarsles skriftligt senest 14 dage før, med angivelse af dagsorden. Side 6

7 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på et at bestyrelsen fastlagt tidspunkt, eller når 30 aktive medlemmer skriftligt anmoder formanden. Bestyrelsen er pligtig til at afholde en sådan senest 30 dage efter anmodningen. 4. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, dog jævnfør 2 stk. 4, 4 stk. 4 og 7 stk. 3. Hvis en forslagsstiller ønsker skriftlig afstemning, tages dette til efterretning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark, har ikke stemmeret medmindre de har dansk indfødsret. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden inden 1. oktober. Medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til formanden inden 15. september anmode bestyrelsen om at gennemføre en legalitetskontrol af et forslag i forhold til foreningens vedtægter, samt så vidt muligt en vurdering af konsekvensen af forslaget, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Efter fremsendelsen af en sådan anmodning fremsender bestyrelsen sine bemærkninger til det fremsendte forslag indenfor en uge, således at forslagsstilleren får mulighed for at revidere forslaget i forhold til foreningens vedtægter og bestyrelsens bemærkninger, inden dagsordenen til generalforsamlingen udsendes. Bestyrelsens bemærkninger og forslagsstillerens bemærkninger tilstilles generalforsamlingen, såfremt forslagsstilleren måtte ønske det. 4 Bestyrelsen 1. Til bestyrelsen vælges 11 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante poster. Desuden nedsættes et forretningsudvalg, hvor formand og næstformand er fødte medlemmer. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. På hver ordinær generalforsamling er skiftevis 6 og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i det 1. år af sin valgperiode, vælges en afløser på første generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i den fratrædendes valgperiode. 3. Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter + 1 suppleant. På hver ordinær generalforsamling vælges skiftevis 1 bilagskontrollant + suppleant, og 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år. 4. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor indenfor en afstand af 15 km fra Vejle Rådhus. Denne bestemmelse kan kun ændres, hvis ¾ af medlemmerne stemmer herfor. 5. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflertal, og der føres referat, der godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande, herunder også regler for færdsel på arealer grænsende op til foreningens vand. 7. Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en juniorafdeling med egen bestyrelse, eget regnskab og egne vedtægter, der ikke må stride mod foreningens generelle vedtægter. Juniorafdelingen er henhørende under seniorafdelingens bestyrelse. 5 Kontingent og regnskab 1. Kontingent til foreningen for det følgende år, fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves sammen med det til en hver tid gældende kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund. 2. Kontingent skal være betalt inden 1. februar. Betaler et medlem senere, afkræves medlemmet et ekspeditionsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen. 3. Medlemmer, der skriftligt dokumenterer, at de er berettiget til at modtage offentlig alderspension inden den 1. januar, kan anmode om nedsat foreningskontingent til det til enhver tid gældende pensionistkontingent. Nedsættelsen kan dog tidligst opnås efter mindst 1 sæson som fuldt betalende medlem. For de medlemmer der pr ikke er på pensionistkontingent eller ikke er berettiget hertil pr , nedsættes pensionist rabatten fra 01/ til kr. 300,00 pr. år. Fra bortfalder pensionist rabatten helt. For de medlemmer der pr er på pensionistkontingent eller er berettiget hertil pr gælder 1. og 2. afsnit uændret. Side 7

8 De medlemmer, der efter vil være berettiget til pensionistkontingent, kan ansøge herom jfr. afsnit 1 og 2 og få en rabat på kr. 300,00 i 2016 og Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. september, og fremlægges ved den ordinære generalforsamling i revideret stand. 6 Sanktioner 1. Overtrædelse af foreningens love, herunder regler for fiskeri, kan medføre inddragelse af fiskekort eller eksklusion. Foreningens opsynsmænd har bemyndigelse til at inddrage fiskekort, hvorefter bestyrelsen tager stilling til evt. genudlevering. Kun bestyrelsen er bemyndiget til behandling af eksklusionssager. 2. Medlemmer, der er i restance med betalinger, kan ekskluderes, hvis medlemmet, efter en påmindelse om restance, ikke indbetaler. Under restancen har medlemmet hverken fiskeret eller stemmeret og kan ikke fremsætte forslag til vedtægtsændringer. Er en betalingsfrist overskredet med 4 uger fra påmindelsen, betragtes medlemmet i udgangspunktet som udmeldt. Genindmeldelse sker herefter på normale vilkår for optagelse af nye medlemmer. 3. Ved eksklusion og udmeldelse fortabes retten til foreningens midler. 7 Særlige bestemmelser 1. Foreningen bør, under hensyntagen til egne interesser, samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. 2. Medlemmer må ikke, uden på forhånd at have opnået bestyrelsens samtykke, leje eller indgå aftale om personlig - herunder vederlagsfri - fiskeret ved foreningens primære fiskevande herunder: Vejle å vandsystem Rohden å vandsystem Grejs å vandsystem Gels å vandsystem Vingsted Sø Fåruphuse Sø Reglen gælder også for stykker hvor fiskeretten tilhører, eller har tilhørt foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund. Undtaget for reglen er: Medlemmer, der samtidig er lodsejere ved foreningens fiskevand og som derved opnår fiskeret på egen matrikel. Medlemmer, som opnår fiskeretten via indmeldelse i anden allerede etableret forening. 3. Til foreningens opløsning kræves, at ¾ af samtlige medlemmer stemmer herfor. 4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til anvendelse til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande. 5. Medlemmer skal indsende eller indtaste deres fangster i foreningens fiskevand senest 10 dage efter fangstdatoen. Alle fangster offentliggøres på hjemmesiden. Offentliggørelsen kan ske uden navneoplysning, hvis det ønskes. 6. I nærværende vedtægter anses begrebet skriftlig eller skriftligt som opfyldt, såfremt det, i henhold til medlemmets ønske, sker enten via foreningens hjemmeside, pr. eller pr. brev. Fangstrapportering inden 10 dage Husk at dine fangster skal være indrapporteret senest 10 dage efter fangstdatoen (jf. vedtægterne 7, stk. 5). Hvis du har adgang til internettet, opfordrer vi dig til at rapportere via hjemmesiden Log ind på din personlige side og åben menupunktet Fangster. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du aflevere/indsende din rapport pr. brev til VSF, Buldalen 13, 7100 Vejle, hvor du eventuelt også kan afhente rapportskema. Medlemmer, som har angivet, at de ønsker at kommunikere med VSF pr. brev, får sammen med medlemskort 2015 og medlemsinfo forår 2015 også tilsendt rapportskemaet. Side 8

9 VSF medl. nr. Dato VSF medl. nr. Dato VSF medl. nr. Dato Fiskevand Fiskevand Fiskevand Art Art Art Navn Køn Navn Køn Navn Køn Længde cm Længde cm Længde cm Vægt kg Vægt kg Vægt kg Hjem Ja/nej Hjem Ja/nej Hjem Ja/nej Offentlig Ja /nej Offentlig Ja /nej Offentlig Ja /nej Side 9

Medlemsinfo foråret 2016

Medlemsinfo foråret 2016 Medlemsinfo foråret 2016 21. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: FREDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 29. MARTS (se side 7) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2013

Medlemsinfo foråret 2013 Medlemsinfo foråret 2013 18. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK 2. PÅSKEDAG: PREMIERE MANDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 1. december 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 29. november 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2012

Medlemsinfo foråret 2012 Medlemsinfo foråret 2012 17. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK: PREMIEREN SØNDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen Formand Anders Chr. Rasmussen (FU) 75 88 05 50 Engbakken 11,7100 Vejle 26 70 13

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2017

KORT OG REGLER Foråret 2017 KORT OG REGLER Foråret 2017 REVIDERET 18-03-2017 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Revideret 18-03-2017 Fiskeregler for Omme Å Zone 1 (Farre-stykket) Omme Å er en

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 Dagsorden Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af vedtægtsændringer (vedlagt og fremhævet) 4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEET

V E D T Æ G T E R. for NEET 37914-JF-UJ BILAG 1 - Forslag 4 a Kaj Møller Nielsen Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Nis Stemann Knudsen Henrik Popp Hansen Annette Petersen Malene Raunholt Jeanette Illum-Johansen Sesilie Schroll Munk

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Vedtægter for Servicehundeforeningen

Vedtægter for Servicehundeforeningen 1. Navn og hjemsted: 1. Servicehundeforeningen 2. 24. marts 2014 3. Åvejen 28, 4100 Ringsted 2. Formål: Foreningens formål er - at træne/uddanne hunde til personer, som har et handicap eller en kronisk

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter FHK Fyns Hundeklub Retningsliner Regelsæt / Vedtægter Stiftet 1. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indmeldelse... 3 1,1 Prøvetid... 3 1,2 Indmeldelse / Tilmelding... 3 1,3 Medlemsbetingelser... 3 1,4 Eksklusion...

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub 1 Navn: Foreningens navn er Dansk Postkortsamler Klub (DPK) Klubben er ved sit medlemskab tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF) 2 Formål: Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 1 Navn: Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: Foreningens formål er, at udbrede kendskab

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug.

Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug. Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug. 1. Navn og hjemsted Laugets navn er Stubbesø Hjortelaug Laugets dækningsområde er øst for amtsvej 21 fra Ebeltoft til Feldballe-krydset, og nordgrænsen er hovedvej 15

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 Vedtægter for 2014 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Boghandlerforeningen. Dens hjemsted er Københavns kommune. 2 Formål m.v. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Vejle Judo klub og er en sammenslutning af følgende klubber: Vejle Judo Klub, forkortet VJK. Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK. Vejle Jiu-Jitsu

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold 1 Navn Logens navn er Gentle Adventure (GA) 2 Formål Formålet er at få en oplevelse ud over det sædvanlige og at skabe et kammeratskab som holder på tværs af personlige forhold og hele livet. Hvad skal

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold:

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold: Orientering fra skæludvalget Sæsonen er så småt ved at komme i gang. Vi fortsætter i år med at analysere skæl fra Vejle og Rhoden Å. Men vi skal jo have nogle skæl først! Derfor: Forsyn dig med en prøvepose

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er Vamdrup civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Vamdrup. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Læs mere

Vedtægter for DcH-Svendborg

Vedtægter for DcH-Svendborg Forslag til vedtægtsændring til behandling på generalforsamling d. 19.11.2015 Vedtægter for DcH-Svendborg 1 Foreningens navn er DcH-Svendborg. Dens hjemsted er Svendborg. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til evt. uddybende spørgsmål. Indholdsfortegnelse: Arrangementsudvalget

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

KORSØR LYSTFISKERFORENING

KORSØR LYSTFISKERFORENING Dagsorden for/referat fra bestyrelsesmødet 2014-01-06 Kl. 19.00 22.00 Mødedeltagere Rød = fraværende nsvarsområde Deltagere uden for bestyrelsen nsvarsområde Flemming Petersen () Formand - Uffe Hasselby

Læs mere