Korr. budget Regnskab 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korr. budget 2012. Regnskab 2012"

Transkript

1 Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse Salg af Skolegade i Ølgod Ejendommen sat til salg Salg af Kirkegade 1, Oksbøl Er solgt - afsluttes i Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov Afsluttes i Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag og Afsluttes i 2013 indvendig renovering Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg Afsluttes i Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles Anvendes i Salg af Frisvadvej 1B, Varde Afsluttes i Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg Afsluttes i Salg af Skovlund Skole, Skovlund Afsluttes i Salg af Torvet 14, Ølgod Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Afsluttes i Blåvandshuk fyr - Renovering Renovering forventes udført i Anlægspulje - Udvendig vedligeholdelse Rest overføres til driftskontoen Agerbæk skole - udskiftning af tag Forventes afsluttet i afventer vandskade Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer Afsluttes i Undersøgelse af vandrerhjem Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter Følger planen Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter Følger planen Projekt 7-2, Bytoften Følger planen Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus Afsluttes i Standardisering af infrastruktur Fortsætter i Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn Overføres til energipuljen i 2013 Igangværende Anlægsprojekter

2 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter Økonomiudvalget Bevilling Forbrug Korr. budget Køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg Salg af ca. 350 m2, Lerpøtvej 134, Tinghøj Salg af areal beliggende Stilbjergvej 104, Varde Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave) Nedrivning af dyrskuehallerne Energibesparende foranstaltninger - Materielgård i Sig Dok Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Salg af Frederiksberg 17A og B i Henne Nedrivning af bygningerne - Enghavevej 4, Ølgod Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Facaderenovering VUC - lukket Salg af Vestergade 27, Oksbøl Salg af Birkegade 20, Årre (tidligere dagplejekontor) Nedrivning af ejendommen Lerpøtvej 134, Tinghøj Nedrivn. af træpavillion og shelters, Nr. Alle 25, Ølgod Nedrivn. af bygninger, Skolegade 21, Ølgod Nedrivning af bygning Smedebakken, Starup Nedrivning af bygning Debelvej, Agerbæk Salg af Søndervang 12 A-K, Tistrup Dok Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod Udskiftn. af to udtjente biler i Beredskabet med en ny Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Energibesparende foranstaltninger - skolerne Lykkegårdsskolen - Ventilationsanlæg grå/gul/orange Dok Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger Anlægsregnskab Dok nr.

3 Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge Energibesparende foranst. - Biblioteker Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne Energibesparende foranst. - Ældreboliger Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst Campus Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december Salg af ejendomme Energibesparende foranst. - Rådhuse Indefrosne midler frigivet i - Børn & Unge Anlægspulje til øvrige områder Afsluttede Anlægsprojekter

4 Udvalget for Plan og Teknik Igangværende anlægsprojekter Plan og Teknik Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod Forventes afsluttet efterår (Apotekerhaven) Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel Støtte til privat bygningsrenovering, afslutte efterår Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Støtte fra indsatspuljen I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente Afsluttes i Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Naturerhverstyrelsen har godkende projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i Gadelys - Styring af tændtiderne Afsluttes i Anlæg af P-plads, Henne Strand Afsluttes i Anlæg af P-plads - Ølgod Afsluttes i Gl.Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen og langs Kærvej Vestervold. Stianlæg langs Vestervold Færdiggørelse af beplantning og afmærkning Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje Ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/Vestre Landevej

5 Ølgod - stier Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat til cykelsti Hodde-Tistrup Stianlæg over for Skolevej, Varde Stianlæg fra Stålværkspladsen til Sct.Jacobi skole. Indeholder vedligehold af beplantning i 3 år samt arealafstålelse og tinglysning Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde Mangler beplantning Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" Følger planen Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus Mangler opfølgningsarbejder Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by Projektet er forlænget med 84 m, ekstisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Afventer budgetserminar evt. tillægsbevilling Pulje til cykelstier Restpulje til cykelstier Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr ) Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) do Varde Bymidte - planlægning - Pulje Planlægning (stier og pladser Varde Midtby) og uforudsete udgifter Varde Bymidte Stier og pladser, mv. Varde Midtby Cykelsti Nymindegabvej Cykelstien er afsluttet og indviet..mangler Indtægt fra Staten på kr. Har fået tilsagn om kr. og har modtaget a/ conto kr. i Cykelsti Strandvejen Mangler indtægt fra Staten tilsagn om kr Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Er afsluttet - men mangler tilretning af signalanlæg Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Ombygning af krydset godkendt PT den Cykelsti Nordenskov - Øse Afsluttes i Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel Påbegyndt i. Bevilling i 2013 på 5,0 mio kr Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse Afsluttes forår Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til Henne St. By Afsluttes juli Cykelsti Næsbjerg - Varde Afsluttes forår Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej Færdiggøres i 2013, slidlag mangler Parkering ved Campus Afsluttes i Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik Afsluttes forår Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard Aflsluttes i Cykelsti langs Porsmosevej Påbegyndt i. Bevilling i 2013 på 2,2 mio. kr. Færdig maj Igangværende anlægsprojekter

6 Udvalget for Plan og Teknik Afsluttede anlægsprojekter Plan og Teknik Bevilling Forbrug Korr. budget Ren.af Svanen og Frøen ved Svaneparken og området Nyt gulv i kaffestuen i Tambours Have Breddeidræt Etablering af Salthal, Sig Dok.nr Nedrivning af bygning, Kastkærvej 130, Nørre Nebel Etablering af betonbokse, Materielgården, Sig Ny maskinhal - Materielgården, Kastkærvej, Nr. Nebel Etab. af tilbygning til Materielgård, Industrivej, Oksbøl Energibesparende foranst. - Gadebelysning Dok. nr Ølgod - renovering af torv i Tistrup Dok. nr Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse Dok. nr Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb Dok. nr Cykelsti fra Vittarp til Outrup Renovering af Storegade, Tistrup Bro på Hoddemarkvej Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne Sti fra børnehaven i Ølgod til Skolen ved Skoven Div.projekter gennemg.med repræsent.for ØHH mfl Asfaltering af p-plads ved børnehaven i Ølgod Ændring af parkeringsforhold - Lykkesgårdskolen Anlægsregnskab Dok nr. Afsluttede Anlægsprojekter

7 Udvalget for Børn og Undervisning Igangværende anlægsprojekter Børn og Undervisning Bevilling Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse Renovering af anlægspulje skolerne Overføres til Renovering og etablering af lejepladser skoler/ Overføres til betaling af tilbageholdt beløb dagtilbud Space Overføres til betaling af tilbageholdt beløb Tistrup Skole skur Overføres til Sct. Jacobi Skole, projekt cykelpulje Afventer puljemidler Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling Indgår i anlægsprojekter IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Videreføres i Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter Afsluttet i Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Afsluttes i Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter Afsluttet i Specialundervisningsområdet Udføres i Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt Indgår i anlægsprojekter skimmelsvamp SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm Skal ses i sammenhæng med Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Udføres i Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Skal ses i sammenhæng med Indkøb af inventar Varde STU-center Afsluttes i Ombygning af Lerpøtvej Projektet er ikke endelig afsluttet Renovering og anlægspulje på Beløbet overføres til færdiggørelse af daginstitutionsområdet. Ny børnehave i Agerbæk igangværende Beløbet overføres projekter. til endelig afklaring i Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod Beløbet overføres til endelig afklaring i Bhv. Lundparken Færdiggøres i Salg af Vangsgade 31, Ølgod Afventer salg af ejendommen Bhv. Skovbrynet, etableringsudgifter ny børnehave Afsluttet i Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Færdiggøres i Nord-Øst, energibesparende vandhaner Er igangsat i Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket Er igangsat i 2013 terrasse

8 Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket Er igangsat i Naturligvis, terrasse overdækket terrasse Er igangsat i års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter Færdiggøres i Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads Færdiggøres i BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde Færdiggøres i BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning til Lysningen Færdiggøres i Igangværende anlægsprojekter Udvalget for Børn og Undervisning Afsluttede anlægsprojekter Børn og Undervisning Bevilling Forbrug Korr. budget Anlægsregnskab klassecentrets andel vedr. Campus Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december Skole-IT opgradering/omlægning iCampus Etablering Dok nr Nordenskov Skole/SFO legeplads Skovlund Skole multibane Starup Skole smartboards Agerbæk Skole smartboards Udskiftning af skole-it Agerbæk skole - skolemøbler melletrin og overbygn Alslev skole - ny terrasse og renovering af legeplads Billum Skole - renovering af gulve Janderup skole - renovering af klasseværelse Nordenskov skole - etabl af ACT-bane m/nuif Starup skole - skolemøbler indskoling og mellemtrin Ølgod skole - telefonanlæg, alarmanlæg, låsesystem Årre skole - gulvbel. i samlingssal og fællesrum Dok nr.

9 Skole-IT området - tre overbygningsskoler Skovlund Skole - salg af inventar Lindbjerg Skole - salg af inventar Alslev SFO - Renovering af legeplads Billum SFO - forhindringsbane Brorson SFO, etab af gangsti, overdækn boldspilrum Lykkesgård SFO, renovering af 1. sal i lilla hus Lykkesgård SFO, renovering af legeplads Outrup SFO, mooncarbane Ungdomsskolen, indretning af kontor på Brorsonskolen Indefrosne midler frigivet i - sundhedsplejen Børnehuset Sdr. Allé Starup bhv Bhv. Teglhuset modtagergruppe Bhv. Trinbrættet - Retablering af legeplads Bhv. Regnbuen Bhv. Trinbrættet lokaler Bhv. Teglhuset - tarzanbane Mælkevejen, Nr. Nebel, renovering af belysning Mælkevejen, Nr. Nebel, rev af legeplads Lundparken, rev halvtag/opsætn udekøkken, mv Lundparken, renovering af legeplads Outrup, udskiftning af gulv og børnetoilet Outrup, energirigtig varmtvandsveksler og pumpe Outrup, rutchebane og faldunderlag Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted Vestervold, Varde, flisebelægning på legepladsen Børnehuset Sdr. Allé, Varde, ny gulvbelægning Børnehuset Sdr. Allé, Varde, renv forhave/ legeplads Agerbæk, to børnehaver til én, byggeri, møbler, bepl. Næsbjerg, solafskærmning i modtagergruppe Trinbrættet, udvidelse/renvering af børnetoilet

10 Trinbrættet, etab af læse- og studiekrog års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter Højgårdsparken, renovering legeplads / færdiggørelse Søndermarken, markise - vuggestue og Hytten Søndermarken, gulv i entre/vådrum og støjvæg Søndermarken, bålhus Søndermarken, radiatorer i kælderen Kærhøgevej, markiser Hoppeloppen, overfækning med thermotag Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet Søndermarken, tyverisikring Tippen, udskiftning af vunduer og døre Tippen, solceller Afsluttede Anlægsprojekter

11 Udvalget for Kultur og Fritid Igangværende anlægsprojekter Kultur og fritid Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse AktivPark, Varde Ja Beløbet forventes anvendt i 2013 til bro Kunststofbane i Varde Ja Banen forventes etableret i Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland Ja Restbeløbet forventes udbetalt i Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Ja Restbeløbet forventes udbetalt i Indkøb af musik- og lydanlæg Ja Restbeløbet forventes udbetalt i Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde Ja Der planlægges for området i Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden Ja Der planlægges for området i 2013 Igangværende Anlægsprojekter Udvalget for Kultur og Fritid Afsluttede anlægsprojekter Kultur og Fritid Bevilling Forbrug Korr. budget Anlægsregnskab Tidligere VUC-bygning Anlægsregnskabet er med under øk.udvalg Indv ren og indret af haller til 7-kantens scenebyggeri Forskellen skyldes kommunemoms Afsluttede Anlægsprojekter Dok nr.

12 Udvalget for Social og Sundhed Igangværende anlægsprojekter Social og sundhed Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod Afsluttes 2013 Statusbeskrivelse Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod Forventes hjemtaget Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg Indtægt frem til Servicearealer Krogen, Varde Tilskud hjemtages Servicearealer Ansager Områdecenter Fortsætter i Servicearealer Tistruplund Ny bevilling i Servicearealtilskud, Ansager Forventes hjemtaget Servicearealer, ældreb. for handicappede Oksbøl Afsluttes Servicearealtilskud, ældreb. for handicappede Oksbøl Tilskud forventes hjemtaget Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl Tilskud hjemtages Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod Afsluttes Ældreboliger, Ansager, områdecenter Fortsætter i Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter Ny bevilling i almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl Afsluttes i indflytning Anlægspulje til plejeboliger (netto) Ny bevilling i Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup Afventer salg af ejendommene Omlægning af madprod. i køkkenet, Carolineparken Forventes afsluttet i ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm Forventes afsluttet i Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund Forventes afsluttet i Lunden, Living Lab Forventes afsluttet i Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg Forventes afsluttet i Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod Ny bevilling i 2013 Igangværende Anlægsprojekter

13 Udvalget for Social og Sundhed Afsluttede anlægsprojekter Social og Sundhed Bevilling Forbrug Korr. budget Servicearealer Skovhøj, Oksbøl Lyngparken 1, Varde - renovering af tag Servicearealtilskud, Alternativ Plejecenter Varde Ombygning af køkken, Krogen Ældreboliger, Botilbud ved Krogen Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup Nedlæggelse af ældreboliger, Vardevej 16 og 18, Sig Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener Etablering af sygeplejeklinikker Nyt køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod Pavillion til Skovhøj, Oksbøl Etabl. af tyverialarm/elekt. adg.kontrol Frisvadvej 1A Renovering af redskabsskur, Helle plejecenter Renov. af køkken, Center Bøgely Statstilskud ombygning af 3 plejeboliger på Lunden Indtægt på gl. sag Salg af grund til 4 alm. ældreb.til handicap. i Oksbøl Afsluttede Anlægsprojekter Anlægsregnskab Dok nr.

14 Korr. Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget fra beløb til Flytning af Kompetencecenter 0 0 0

15 Økonomiudvalget Byggemodning - igangværende anlægsprojekter Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Salgsindtægter Korr. budget Uforbrugt beløb Byggemodning vedr budgetbeløb Kløvervænget, Ølgod Møllebakken, Næsbjerg Hyldehaven, etape 3, Varde Lundagervej, Horne Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl Vænget, Årre Hegnsgårdsvej, Årre Kirke Alle, Tistrup Åbrinken, etape 3, Varde Åbrinken, etape 4, Varde Boligområde ved Frejasvej, Oksbøl Degnevænget, Tistrup Mejlvangvænget, Ølgod Budgetoverførsel fra 2010 til Salg af grunde Amalievej, Sig Skovkanten, Ølgod Frejasvej - Etape 2, Oksbøl Tranebærvej, Agerbæk - Etape Areal ved Holmevej, Billum Jeppe Skovgaards Vej, Varde Tinksmedevej, Janderup Odinsvej og Frejasvej, Tistrup Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse I alt

16 Udvalget for Plan og Teknik Byggemodningsudgift - udstykninger til bolig- og erhvervsformål Igangværende Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Udstykninger Korr. budget Uforbrugt beløb Fælles udgifter og indtægter, boligformål Overførsel fra til 2013 Bemærkninger Kærhøgevej, Varde Vedligeholdelse af vold til og med Hegnsgårdvej, Årre Færdiggørelse, kantsten, asfalt m.v Færdiggørelse eksisterende områder Rammebeløb til byggemodning Vestervang, Tistrup Slidlag Åbrinken - etape 4, Varde Beplantning, slidlag, færdiggørelse Hjørngårdsvej, Kvong Beplantning Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund Beplantning, slidlag Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup Beplantning, slidlag Degnevænget, Tistrup Beplantning, kantsten Hegnsgårdsvej, Årre - Etape Beplantning, færdiggørelse Skovkanten - etape 1, Ølgod Beplantning, færdiggørelse Skovkanten - etape 2, Ølgod Frejasvej - etape 2, Oksbøl Beplantning, færdiggørelse Tranebærvej - etape 2, Agerbæk Beplantning, færdiggørelse Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Hammeren/Ambolten, Varde Jeppe Skovgaards Vej, Varde Total byggemodning

17 Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" I alt Tilslutningsbidrag Total Byggemodning + tilslutningsbidrag

18 Total - anlægsprojekter pr Igangværende anlægsprojekter Total Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Byggemodning Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud Total anlæg Afsluttede anlægsprojekter Total Korr. budget Afvigelse i forhold til budget Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Total anlæg

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 Dok.nr. 9826-13 Sag nr. 2233-11 1 Total Drift: Budgetoverførsler til 2013 til 2013 2010 og tidligere år Budgetoverførsler i alt Udvalg: Økonomi 31.207.446 11.612.033 42.819.479 Plan og Teknik -3.864.567

Læs mere

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug 2013 31.08.2013 beløb i alt 2013

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug 2013 31.08.2013 beløb i alt 2013 Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet forbrug 2013 31.08.2013 beløb i alt 2013 Økonomiudvalget 54.779.526 4.627.985 50.151.541 42.359.771 Plan og Teknik 41.028.519 18.815.592 22.212.927 26.402.914

Læs mere

Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter

Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra 2014 2014 til 2015 005836 Køb af Torvegade 10, Varde - Shell

Læs mere

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 Dok.nr. 180776-13 Sag nr. 133-13 1 Total Budgetoverførsler til 2014 Drift: Udvalg: til 2014 Økonomi 38.752.779 Plan og Teknik -115.878 Børn og Undervisning 49.677.668 Kultur og Fritid 2.380.514 Social

Læs mere

Korr. Budget Regnskab Uforbrugt. 2015 30.04.2015 beløb

Korr. Budget Regnskab Uforbrugt. 2015 30.04.2015 beløb Korr. Budget Regnskab Uforbrugt 2015 30.04.2015 beløb Økonomiudvalget 25.967.850 11.316.350 14.651.500 Plan og Teknik 66.579.806 15.887.830 50.691.976 Børn og Undervisning 74.579.935 23.058.505 51.521.430

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Generelt Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Cykelsti Længde km Overslagspris mio. Indkommende ønsker af Cykelstier Beskyttet områder

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Info Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Igangværende projekter Tilskud fra cykelpuljen 2015 Strækning med dødsuheld med bløde trafikanter Trafikfarlig

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE PARCELHUSGRUNDE I PERIODEN 2007-2014 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER.

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE PARCELHUSGRUNDE I PERIODEN 2007-2014 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE PARCELHUSGRUNDE I PERIODEN 2007-204 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. PARCELHUSGRUNDE Antal solgte parcelhuse fra..204 til d.d. se specifikation nedenfor. Antal solgte

Læs mere

Varde Kommunes EAN-numre

Varde Kommunes EAN-numre Fagforvaltninger og stabe (administration) 5798004825839 Forvaltningen Børn og unge Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825884 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825761 Social,

Læs mere

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Forudsætninger for beregning af nedenstående tal: Tallene i skoleåret 2016/17 er de faktiske elevtal pr. 5/9-2016

Læs mere

Varde Kommunes EAN-numre

Varde Kommunes EAN-numre Fagforvaltninger og stabe (administration) 5798004825839 Forvaltningen Børn og unge Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825884 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825761 Social,

Læs mere

Varde Kommunes EAN-numre

Varde Kommunes EAN-numre Fagforvaltninger og stabe (administration) 5798004825839 Forvaltningen Børn og unge Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825884 Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik Bytoften 2, 6800 Varde 5798004825761 Social,

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelse 2015

APV og Trivselsundersøgelse 2015 Rapporten er lavet d.02-02-2015 APV og Trivselsundersøgelse 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Børnehaven Søndermarken

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Samlet total 1504 1451,77 1439 1378 1572,44

Samlet total 1504 1451,77 1439 1378 1572,44 SAMLET OVERSIGT OVER PROGNOSE 2015/16 BØRNEHAVER udarb. 15.01.2015 95% Norm 2014/2015 pr. 150714 faktiske tal for 2015/2016 2015/16 2015/16 foreløbig 2014/2015 KUN BØRNEHAVEBØRN MEDTAGET Bhv. Kærhøgevej

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Uheld Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Skadesgrad 2009- sommer 2014 (samtlige trafikanter) Skadesgrad 2009- sommer 2014

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Morten Thaysen deltog ikke i punkterne 31 og 32. Mødepunkt 1 Aal - Regnskab og revisionsprotokollat

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER.

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN 2007-2016 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE Antal solgte parcelhusgrunde fra 1.1.2016

Læs mere

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER.

OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. OVERSIGT OVER SOLGTE OG RESTERENDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE OG ERHVERVSAREALER i PERIODEN 2007-2017 I DE ENKELTE UDSTYKNINGSOMRÅDER. KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE Antal solgte parcelhusgrunde fra 1.1.2017

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013. Mødetidspunkt: 13:00-14:15

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013. Mødetidspunkt: 13:00-14:15 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268

Læs mere

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3 Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Sagsfremstilling Der er på nuværende tidspunkt 53 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune (bilag1). I forskellige

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret okt. 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Specifikationer til regnskab Anlæg. Anlæg 26.315.238 22.925.100 82.215.342 - 1 - Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2009. Korrigeret budget 2009

Specifikationer til regnskab Anlæg. Anlæg 26.315.238 22.925.100 82.215.342 - 1 - Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2009. Korrigeret budget 2009 , kr. 26.315.238 22.925.100 82.215.342 Dagpasning 87.828 1.591.000 4.504.472 Etabl. af køkkenfaciliteter i daginst. 0 2.076.000 4.328.000 Håndværkerudgifter, pulje køkkenfac. 2.076.000 4.328.000 GalaxKøb/salg

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18.november 2014, kl. 16.30 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18.november 2014, kl. 16.30 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 18.november 2014, kl. 16.30 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde.

Læs mere

Skoler og dagtilbud for alle i Varde Kommune

Skoler og dagtilbud for alle i Varde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Skoler og dagtilbud for alle i Varde Kommune...3 Uddybning af principper bag forslag til ny struktur: Skoler og dagtilbud for alle...6 Vuggestuer og børnehaver...6 Dagplejen...6 Overbygningsskoler

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013: er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape 2.058.113 2.005.837 184.200 2.190.037 0.02 Byggemodning,

Læs mere

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750

Læs mere

Organisationsdiagram Varde Kommune

Organisationsdiagram Varde Kommune Organisationsdiagram Varde Kommune KONST. KOMMUNAL SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Erling S. Pedersen tlf. 7994 7279 BØRN OG UNGE Louise Raunkjær tlf. 7994 7815 PLAN, KULTUR OG TEKNIK VK 0514 CADA KONST.

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skoler og dagtilbud for alle... 3 Forligstekst: Skoler og dagtilbud for alle... 3 Uddybning af principper bag forslag til ny

Indholdsfortegnelse Skoler og dagtilbud for alle... 3 Forligstekst: Skoler og dagtilbud for alle... 3 Uddybning af principper bag forslag til ny 1 Indholdsfortegnelse Skoler og dagtilbud for alle... 3 Forligstekst: Skoler og dagtilbud for alle... 3 Uddybning af principper bag forslag til ny struktur: Skoler og dagtilbud for alle... 6 Vuggestuer

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 19. juli

Læs mere

Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010

Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010 Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Budgetopfølgning pr. Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget pr. / overførsler fra til 2014 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget -27.936-29.334 349-31.045-60.030

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Sidst i notat gives en status på gennemført bygningskomprimering i perioden 2011 2014.

Sidst i notat gives en status på gennemført bygningskomprimering i perioden 2011 2014. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status bygningskomprimering og salgbare arealer Byrådet har som led i de

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Opførelse af broer. 30,0 Mio.Kr Etablering af hjælpemiddeldepot 4,0 Mio.Kr Tilbygning til skole

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

28-8-2013 Budget 2014 - PU godkendte anlægsprojekter

28-8-2013 Budget 2014 - PU godkendte anlægsprojekter 28-8-2013 Budget 2014 - e anlægser Sogne/ønsker Asserballe 554.000 Nyt gasfyr forpagterbolig Bygaden 18 50.000 Omsætning af stendiger 170.000 Port og dør i lade fornyes 50.000 50.000 Kemisk bekæmpelse

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2015-2018. Budget 2015

INVESTERINGSOVERSIGT 2015-2018. Budget 2015 NVESTERNGSOVERSGT 2015-2018 Budget 2015 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme ndholdsfortegnelse Sammendrag på udvalgs- og serviceområder Sammendrag på serviceområder Sammendrag

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Torsdag, den 20. august 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Torsdag, den 20. august 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Torsdag, den 20. august 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 24. juli

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade

Råderetsregler 2008. Afd. 36. Skovvej og Sundsvallgade Råderetsregler 2008 Afd. 36 Skovvej og Sundsvallgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og

Læs mere

Organisationsdiagram Varde Kommune

Organisationsdiagram Varde Kommune Organisationsdiagram Varde Kommune Borgmester Erik Buhl Kommunaldirektør Mogens Pedersen tlf. 79 94 71 00 Social og Sundhed Børn, Læring og Job Plan, Kultur og Teknik Claus Fjeldgaard tlf. 79 94 71 09

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere