BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET"

Transkript

1 BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over praktiske oplysninger som telefonnumre, links og deslige indeholder det også en række beskrivelser af kollegiets faciliteter og tilbud, sociale som administrative og ikke mindst hvilke regler vi alle må efterleve for at kunne tilbyde disse faciliteter og tilbud.

2 Indflytning 3 Inspektøren 3 Lejligheden 3 Boligsikring 4 Praktisk information ved indflytning 4 Praktiske oplysninger 6 Affald 6 Forsikring 6 Fremleje 6 Intranet 6 Nøgler 7 Opslagstavler 7 Rengøring og vinduespudsning 7 Telefoni 8 Vand-, varme- og elafregning 8 Vaskekælder og -maskiner 9 Vejviser 9 Faciliteter 10 Overordnet om fællesfaciliteterne 10 Boremaskine 10 Cykelparkering 10 Fjernsynsstue 11 Haven 11 Kopimaskine 11 Motions- og musikrum 11 Netværk/Internet 12 Symaskine 12 Tagterrasse 12 Baren og det sociale liv 13 Aktivitetskalender 13 Baren 13 Intromøder 13 Poolbord og bordfoldspil 13 Socialt liv 14 Husorden 15 Boretider 15 Cykler 15 Fester 15 Husdyr 15 Klager 16 Knallerter og motorcykler 16 Kældergang og svalegange 16 Køkkenet i kælderen 16 Styrende organer 18 Beboerrådet 18 Bestyrelsen 18 Stormøde (beboermøde) 18 Bilag I Dørtelefon og intern telefoni 19 Generelt 19 Porten / dørtelefon 19 Opkald til og internt på kollegiet 19 Udgående opkald / nødopkald 19 Bilag II Regler for lån af baren 20 Varsling / inden festen 20 Afholdelse / Under festen 20 Oprydning og afregning / efter festen 21

3 Indflytning INSPEKTØREN Inspektøren er normalt den første og sidste person man kommer i kontakt med på kollegiet: Det er ham der udleverer nøglerne antallet af nøgler afhænger af lejlighedstype ved indflytning, og det er ham der forestår syn ved fraflytning. Mellem disse to yderpunkter er det inspektøren man henvender sig til hvis noget i lejligheden svigter, telefonen eller vaskemaskinerne ikke fungerer etc., og han vil så tage stilling til problemet og sørge for eventuelle reparationer. Du kan få fat i inspektøren ved at henvende dig på kontoret i kælderen under lejlighed 23 i kontortiderne, som er: Tirsdag: Fredag: Telefonnummeret til inspektørkontoret er 922. Der kan ringes til kontoret inden for åbningstiderne ovenfor. Herudover har inspektøren dagligt telefontid kl på telefon Uden for dette tidsrum bør man kun anvende dette nummer til at kontakte inspektøren hvis svar haster skriv gerne SMS først, så vender han tilbage til dig. Akutte fejl som sprungne vandrør og lignende meldes dog altid på telefon , uanset tidspunkt. Inspektøren kan også kontaktes skriftligt, ved at en seddel lægges i postkassen ved nedgangen til inspektørkontoret, eller per på adressen LEJLIGHEDEN Hovedafbryderen samt HFI-relæ sidder i skabet i entreen, og sikringerne som man selv skal sørge for er 10 og 16 ampere. Hvis man skal have skiftet lysrør i lamper i køkken og bad, kan man kontakte inspektøren og bede om hjælp til det. I badeværelse og køkken sidder en udsugningsventil som suger i døgndrift. Der må IKKE stilles på denne, da det vil påvirke og muligvis ødelægge udsugningen på hele kollegiet! Kontakt og måler til køleskabet sidder bag skabet under vasken. Der må ikke ændres på lejlighedens farvevalg. Derfor må træværk, køkkendøre, radiatorer osv. ikke males. Loft og vægge må kun males med modehvid akrylmaling (farvekode kan fås hos inspektøren). Inden for den fireårsperiode der går mellem de af kollegiet betalte istandsættelser kan maling til mindre istandsættelser ved fraflytning afhentes hos inspektøren i kontortiderne. Husleje opkræves via PBS. For detaljer omkring tilmelding til PBS, kontakt venligst eget pengeinstitut. Ønsker du at flytte til et nyt værelse på kollegiet, skal man påny skrive sig op hos KKIK og derefter ringe og gøre opmærksom på at man bor på kollegiet i forvejen; så rykker de en op på listen. At bo i lejligheder der slutter på 5 eller 19 kræver at BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Indflytning 3

4 man er to. Alle lejlighedstyper kan ses på KKIK s hjemmeside: kollegierneskontor.dk. Der findes i alle lejligheder mindst fire stikkontakter, to telefonstik (dog kun et på fjerde sal), et internetstik (ethernet), et varierende antal lampeudtag samt radioog tv-antennestik. I gangen er der et indbygget garderobeskab med bøjlestang og hylder. Hver lejlighed har et tilhørende kælderrum. Man må ikke anbringe genstande foran lågerne, og man skal huske at fjerne låsen når man fraflytter kollegiet. Man har ved til- og fraflytning selv ansvar for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler ved værelset. Det kan godt betale sig at give inspektøren en liste over sådanne fejl, således at man ved fraflytning ikke hæfter for disse. Inspektøren skal have denne liste i hænde senest 14 dage efter indflytning. Der er røgmeldere monteret i entreen i lejligheden; disse må ikke slås fra. BOLIGSIKRING Det er muligt at få boligsikring til lejlighederne. Ansøgningsskema afhentes hos Borgerservice ved Amager Centret eller printes fra under Selvbetjening. Man udfylder selv de felter man kan og sørger for at få kopieret de nødvendige bilag. De felter der omhandler lejligheden udfyldes af KKIK. Dette sker ved personlig henvendelse. Søg hurtigst muligt, da boligsikringen ydes med højest tre måneders tilbagevirkende kraft og ekspedi tionstiden er lang. Husk at melde husleje-/indtægtsændringer til kommunen. PRAKTISK INFORMATION VED INDFLYTNING Københavns Kommunes hjemmeside, har en ekstensiv selvbetjeningsdel der kan give svar på de fleste spørgsmål. Diverse oplysninger om kommunale instanser kan fås hos Borgerservice ved Amager Centret. De kan nås på telefon alle hverdage kl Flytning skal inden for fem dage meldes til: Folkeregistret Dahlerupsgade København V Tlf.: BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Indflytning 4

5 Dette kan enten gøres skriftligt eller via den flyttemeddelelse der ligger i de flyttemapper man kan hente gratis på posthuset. Flyttemeddelelsen kan også hentes på Københavns Kommunes hjemmeside. [Direkte link] BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Indflytning 5

6 Praktiske oplysninger AFFALD Affaldsskakterne er kun beregnede til lukkede affaldsposer, og der henstilles derfor til at man lukker affaldsposer inden de ryger i skakten, og ikke smider løst affald i, samt at man ikke smider papkasser o.l. i skakterne de tilstoppes let! Beboere bedes sortere husaffald, så papir, pap, glas osv. kommer i de dertil indrettede containere og opsamlingssteder ved affaldsskuret foran nedgangen til inspektørkontoret. FORSIKRING Kollegiet har en forsikring der dækker skader sket i tilfælde af brand eller lignende, samt skader på fællesarealer. Kollegiets forsikring dækker dog ikke indbo, heller ikke efter brand eller lignende! Det er den enkelte beboers eget ansvar at sørge for at have en gyldig indboforsikring i tilfælde af brand, tyveri eller lignende. FREMLEJE Det er muligt for beboere at fremleje sit kollegieværelse i en periode, hvis man af uddannelsesmæssige årsager skal flytte til en anden by eller et andet land. Fremlejer under tre måneders varighed må gerne være af ikke-uddannelsesmæssig karakter og kræver ikke godkendelse af beboerrådet. Alle fremlejer over tre måneder skal dog være uddannelsesrelaterede. Fremlejer mellem tre måneder og et år skal godkendes af beboerrådet, og fremlejer over et års varighed kræver dispensation og yderligere godkendelse af KKIK. Der skal dog altid indgås en fremlejekontrakt mellem de enkelte parter. Denne kan hentes hos, og skal når udfyldt afleveres tilbage til, den fremlejeansvarlige (som regel beboerrådsformanden). Hvis beboerrådets godkendelse er påkrævet, vil man få besked herom når kontrakten har været til behandling på beboerrådsmøde. For yderligere oplysninger, uddybende regler og fremlejekontrakt der kan udfyldes online (men dog skal afleveres i printet format), se kvintus.dk. INTRANET På addressen intranet.kvintus.dk findes kollegiets intranet. Intranettet indeholder links til praktiske oplysninger (inkl. denne beboerguide, vejviseren, kollegiets kalender, referater fra beboerråds- og stormøder osv.). BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Praktiske oplysninger 6

7 NØGLER Da vi har systemnøgler, er det vigtigt altid at holde ens nøgler under kontrol og have styr på hvor de er. Skulle man miste en af sine nøgler, skal det omgående meldes til inspektøren der så vil tage stilling til om ens lås skal udskiftes. Dette sker for egen regning og vær opmærksom på at det er meget dyrt! Prisen for udskiftning af de to cylindre (en i døren og en i postkassen) samt nye nøgler er fra kr , og opefter, så pas på dine nøgler! Vaskenøglerne er ikke i system, og ved henvendelse til inspektøren kan man låne en nøgle til aftryk hvis man skulle have mistet sin egen. OPSLAGSTAVLER Der er fire opslagstavler på kollegiet: En i porten, en i bunden af trappetårnet ved Kvintus Allé, en i opgangen ved Messinavej og en i vaskekælderen. Alle opslag skal foretages på de tre førstnævnte (evt. også på den i vaskekælderen) og fjernes når de ikke længere er relevante. Alle opslag fra enkelte beboere skal påføres navn og lejlighedsnummer for ophænger, samt dato. Skriv ikke på andres opslag med mindre der på opslaget opfordres til det; ønskes ny information tilføjet, hæng da en ny seddel op. Generelle opslag fjernes efter cirka en måned hvis de stadig hænger der, med mindre de er eviggyldige. Tidsspecifikke opslag fjernes når de ikke længere er relevante. Der opfordres til at man løbende holder sig orienteret via opslagstavlerne. Opslagene indeholder bl.a. information om fester, referater af beboerrådsmøder, arbejdsdage osv. Se i øvrigt også afsnittet om intranettet. RENGØRING OG VINDUESPUDSNING Der foretages rengøring på kollegiets fællesarealer en gang om ugen af et professionelt rengøringsfirma. Områderne er opdelt i to dele, således at der gøres rent på hvert sted hver anden uge. Hvis man er utilfreds med bestemte dele af rengøringen, bedes man kontakte beboerrådet herom. Rengøringen inkluderer ikke vinduespudsning på fællesarealer; dette klares som regel i forbindelse med havedagen (se afsnittet»haven«). Den enkelte beboer er selv ansvarlig for rengøring og vinduespudsning i og ved egen lejlighed og kælderrum. BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Praktiske oplysninger 7

8 TELEFONI I hver lejlighed er der to telefonstik (på fjerde sal dog kun et, med mindre en tidligere beboer selv har fået installeret et ekstra). Stikket ved vinduet benyttes til det interne telefonsystem og som dørtelefon; det andet stik (findes ikke på fjerde sal) benyttes hvis der ønskes privat telefon- eller internetabonnement. Det interne telefonsystem fungerer i det øjeblik man sætter sin telefon til. Når telefonen er tilsluttet, kan man ringe gratis internt mellem de enkelte lejligheder. Bemærk at det ikke kan lade sig gøre at ringe ud. Dette kræver privat abonnement. Nummeret til kollegiet er Numrene til de enkelte lejligheder udefra er kollegiets nummer efterfulgt af lejlighedsnummer, altså for eksempel for at ringe til lejlighed 122. Ved interne opkald ringes blot lejlighedsnummer. Opkald kan kun udføres med trykknaptelefoner. Porten og dørtelefonsystemet fungerer også via telefoner sluttet til det interne telefonnetværk, og det anbefales at man har en telefon tilsluttet det interne netværk, så man undgår at skulle ned at åbne porten hver gang man får besøg. Se desuden guiden til telefonsystemet i Bilag I. VAND-, VARME- OG ELAFREGNING Der afregnes vand, varme og el en gang om året. Man kan aflæse sit elforbrug på elmåleren i garderobeskabet. Varmeforbruget aflæses som enheder der aflæses fra målerne på radiatorerne. Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj. Regnskaber udsendes til beboerne omkring september. Udeståender eller tilgodehavender i forhold til den automatisk overførte acontobetaling reguleres i næstkommende husleje. Vi gør i øvrigt opmærksom på at radiatorerne har frostsikring. Det betyder at de automatisk begynder at varme hvis temperaturen i lejligheden kommer under en vis temperatur. Derfor skal man, når man lufter ud, være opmærksom på at radiatoren godt kan gå i gang, selv om man har skruet helt ned for den. Dette gælder specielt om vinteren. Lad derfor være med at lufte ud hele dagen mens du er i skole, da din radiator vil gå i gang og tælle en masse enheder som du skal betale for men ikke får nogen glæde af. BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Praktiske oplysninger 8

9 VASKEKÆLDER OG -MASKINER I vaskekælderen forefindes fire vaskemaskiner (1 4) og to tørretumblere (1 2). Ligeledes hænger der to nøgletavler, en for vaskemaskine 1 2 og tørretumbler 1, og et for vaskemaskine 3 4 og tørretumbler 2. Alle beboere modtager ved indflytning en nøgle der passer til en af låsene til nøgletavlerne. Man reserverer en vasketid i kælderen ved at sætte sin lås på den dato og det tidspunkt man ønsker at vaske. Hvis en eller flere maskiner ikke fungerer, sættes en seddel på maskinen disse hænger på opslagstavlen i vaskekælderen og inspektøren oplyses om fejlen (se afsnitten»inspektøren«). Er man ikke kommet inden for fem minutter efter ens vasketids start, har en anden kollegianer ret til at benytte ens tid. Er vaskemaskinerne i brug ved ens vasketids begyndelse, har man ret til at standse og tømme dem dog bør man udvise fleksibilitet og almindelig høflighed her. Det er aldrig acceptabelt at smide andre folks tøj på gulvet! Man har ret til at bruge tørretumbleren indtil en halv time efter ens vasketid slutter. Filteret bag lågen på tørretumbleren skal altid tømmes efter brug. Hvis man efter tidsbestilling opdager at man alligevel ikke kan/skal bruge sin vasketid, bedes man på forhånd gå ned og fjerne sin vaskenøgle, så en anden kan komme til. Man bedes også anvende hvilepladserne i bunden af tavlen. Det er ikke tilladt at opbevare sit tøj i vaskekælderen efter man er færdig med at bruge vaskemaskinerne og tørretumbleren. Kollegiet tager ikke ansvar for ting der forsvinder/bliver smidt ud! Det er under ingen omstændigheder tilladt at anvende farvemiddel i kollegiets vaskemaskiner. Ligeledes er det af allergihensyn ikke tilladt at anvende eget vaskepulver eller skyllemiddel i maskinerne. Der står vaskepulver til fælles benyttelse tilgængeligt ved siden af maskinerne; pulveret er økologisk, parabenefrit, svanemærket og allergivenligt. For at undgå statisk elektricitet kan man bruge en smule husholdningseddike i stedet for skyllemiddel. Det er vigtigt at der ikke overdoseres overdosering skader både miljøet, ens tøj og vaskemaskinerne, og det øger risikoen for allergifremkald. Der skal generelt bruges mindre vaskepulver end man tror. VEJVISER På vejviser.kvintus.dk forefindes kollegiets vejviser: en oversigt over navne og lejlighedsnumre på de personer der sidder på kollegiets forskellige tillidsposter samt dem der har nøgler til eller er ansvarlige for kollegiets diverse faciliteter. Vejviseren holdes løbende opdateret, og en printet udgave hænger på alle kollegiets fire opslagstavler. BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Praktiske oplysninger 9

10 Faciliteter OVERORDNET OM FÆLLESFACILITETERNE Kvintus Kollegiet er en selvejende institution. Det betyder blandt andet at det er beboerne altså os selv der er økonomisk og driftsmæssigt ansvarlige for alt inventar. Vi har alle et personligt og fælles ansvar for at passe og tage vare på vore fællesarealer og -ting. Vedligehold og udskiftninger skal dækkes af kollegiets eget budget, og hvis udgifterne hertil bliver for høje, ender det bare med huslejestigninger til os alle sammen. Så pas godt på kollegiet, og hjælp med til at dine medkollegianere også gør det. BOREMASKINE Kollegiet råder over en slagboremaskine med tilhørende bor. Boremaskinen kan til enhver tid lånes hos den boremaskineansvarlige (se Vejviseren). Udvis forståelse i eksamensperioder. Boremaskinen må ikke beholdes i længere tid end man umiddelbart har brug for den. Den boreansvarlige er i sin gode ret til at bede om at få den tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Se i øvrigt husordenen længere nede angående boretider det er vigtigt at disse bliver overholdt! Hvis man ved lån kommer til at ødelægge en bit til boremaskinen (eller konstaterer at en bit er i stykker), bedes man gøre den boremaskineansvarlige opmærksom på dette så vi kan få indkøbt erstatningsbit. CYKELPARKERING Der er cykelparkering i gården. Af blandt andet brandsikkerhedsmæssige årsager er det strengt forbudt at parkere sin cykel andre steder end i cykelstativerne i gården, især foran trapperne. Stiller man sin cykel der, risikerer man at den fjernes helt fra kollegiet. Cirka en gang om året afholdes der cykeloprydning på kollegiet, hvor de værste lig smides ud. Alligevel bedes man selv sørge for at fjerne sin cykel hvis den er klar til udsmidning, evt. ved blot at flytte den over til storskraldet i skraldeskuret. BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Faciliteter 10

11 FJERNSYNSSTUE Ved siden af vaskekælderen er der en fjernsynsstue med et fjernsyn tilkoblet den fulde kabelpakke. Er nogen i gang med at se en udsendelse/film har vedkommende ret til at se den færdig; ved begyndelse af et nyt program bestemmer flertallet. Man bedes venligst undlade at sætte udendørsfodtøj op i sofaerne. Når man er færdig med at bruge fjernsynsrummet skal fjernsynet slukkes helt (både på selve apparatet og på stikkontakten), ligeledes lyset i rummet. Går fjernsynet i stykker, meddeles dette straks til beboerrådet (se Vejviseren). HAVEN Haven er til fri afbenyttelse for alle på kollegiet, så længe ens brug ikke skader eller ødelægger det plantede eller græsset. En gang om året, omkring maj måned, afholdes der havedag hvor kollegianere i fællesskab sørger for at få haven til at se pæn ud ved at plante nye blomster, luge ud, fjerne døde buske osv. I haveskuret og i beboerrådets kælderrum står diverse sportsrekvisitter og spil som kan sættes op i haven om sommeren og ligeledes er til fri, men ansvarlig, afbenyttelse. KOPIMASKINE Kollegiet råder over en kopimaskine som står placeret i et rum midt i kælderen. Ønsker du at benytte kopimaskinen, skal du henvende dig til den kopimaskineansvarlige (se Vejviseren) og få oprettet en konto og få et brugernummer. Brugernummeret bruges til at logge på kopimaskinen. Afregning sker ved at inspektøren ved fraflytning aflæser det samlede forbrug og opkræver penge fra kollegianeren eller modregner dem i depositummet. Ved mangel på papir og toner kontaktes den kopimaskineansvarlige. MOTIONS- OG MUSIKRUM I kælderen under lejlighed 19 er indrettet et motionsrum til fri afbenyttelse. Udstyret dernede er ikke det største eller mest moderne, men der skal passes godt på det alligevel. Bruger man motionsrummet, har man selv ansvaret for at rydde op og gøre rent efter sig. Følg anvisningerne på skiltene/sedlerne der hænger på væggene. BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Faciliteter 11

12 Motionsrummet fungerer samtidig som musikrum, og kollegiets klaver er placeret i rummet. Over klaveret står angivet tidspunkter hvor det er tilladt at øve/spille musik i rummet; uden for disse tidspunkter har beboere der ønsker at anvende lokalet som motionsrum, fortrinsret. NETVÆRK/INTERNET Kollegiet har et internt netværk der renoveredes i løbet af 2006 og Samtlige lejligheder har et netværksstik, tilkoblet det interne netværk. Via det interne netværk kan man få adgang til internettet. Når man kobler sin computer til netværksstikket, bør man have adgang til internettet uden nogen videre indstillen. Har man ikke det, bedes man kontakte den netværksansvarlige (se Vejviseren) der vil forsøge at afhjælpe problemet. Kollegiets internetforbindelse leveres via Forskningsnettet på en fiberoptisk forbindelse vi fik etableret i 2010, og som giver os en synkron forbindelse på 1 Gbit/sek. Hver lejlighed er (pga. hardwarebegrænsninger) dog begrænset til 100 Mbit/sek. I travle perioder opnås så hurtige hastigheder sjældent, men internettet skulle gerne altid være fuldt ud brugbart uanset tidspunkt. Ønskes en privat internetforbindelse i stedet for forbindelse via kollegiets fællesopkobling, skal denne køres gennem det eksterne telefonstik, ikke netværksstikket (se afsnittet»telefoni«ovenfor) og beboeren står selv for alt i forbindelse hermed. Etablering af privat telefon- eller internetforbindelse fritager ikke beboere for betaling af internetgebyr der afregnes over huslejen. SYMASKINE Kollegiet råder over en symaskine der kan lånes af den symaskineansvarlige (se Vejviseren). Der gælder samme regler for lån af symaskinen som for lån af slagboremaskinen (se afsnittet»boremaskine«): Man låner kun maskinen så længe man har brug for den til en afgrænset opgave, og den symaskineasnvarlige kan til enhver tid kræve maskinen tilbageleveret. TAGTERRASSE I den ene ende af kollegiet, ved siden af lejlighed 422, er der en tagterrasse der er til fri afbenyttelse af alle kollegianere. Tagterrassen kan ikke lejes alle skal altid have adgang til at kunne benytte den, men det er altid tilladt at holde arrangementer der (inden for tidsrummet 8:00 23:00). Det er meget vigtigt at der gøres rent efter brug, da terrassen ikke er inkluderet i rengøringsaftalen! BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Faciliteter 12

13 Baren og det sociale liv AKTIVITETSKALENDER Alle sociale aktiviteter såsom fester, spilleaftner, havedag, madklubaftner, julehygge osv., samt administrative begivenheder som beboerråds- og stormøder skrives af barformanden og beboerrådsformanden ind på kollegiets aktivitetskalender der kan findes på kalender.kvintus.dk. Har man et punkt man gerne vil have fremgår af aktivitetskalenderen, bedes man kontakte barformand (ved barrelaterede begivenheder) eller beboerrådsformanden. BAREN I hjørnet af kælderen, under lejlighed 5, er indrettet et barrum til fælles afbenyttelse for hele kollegiet. Ud over en bardisk med bartenderudstyr råder baren over stereoanlæg, diverse spil, et poolbord, et bordfodboldspil samt naturligvis øl, vand og spiritus. Baren styres og administreres af barudvalget, under ledelse af barformanden. Enhver beboer kan ved henvendelse til barformanden (se Vejviseren) åbne baren. Baren er som udgangspunkt åben for hele kollegiet, men kan også reserveres til private fester. Dette gøres ligeledes ved at kontakte barformanden der indfører ens fest på aktivitetskalenderen. Festen skal varsles på opslagstavlerne. Se desuden barens hjemmeside, baren.kvintus.dk, for yderligere detaljer om lån og leje af baren. INTROMØDER I forbindelse med beboerrådets omtrent månedlige møder afholdes også intromøder for nytilflyttere. Her kan nye beboere få svar på eventuelle spørgsmål de måtte have, og lære nogle af deres nye medkollegianere at kende. Møderne varsles omkring en uge før afholdelse på opslagstavlerne. POOLBORD OG BORDFOLDSPIL På hver sin side af barlokalet findes et poolbord og et bordfoldspil. Begge er til fri afbenyttelse af kollegianere, men pas godt på dem! Det er dyre ting at skulle erstatte, hvis de ødelægges og der er ingen forsikring der dækker (se også punktet»overordnet om fællesfaciliteterne«ovenfor). BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Baren og det sociale liv 13

14 SOCIALT LIV Der afholdes fester for hele kollegiet i baren nogle gange om året. Traditionelt set holdes der hvert år mindst en semesterstartsfest, en julefrokost, en cocktailfest, en fastelavnsfest og en sommerfest. Disse arrangeres af barudvalget og frivillige. Til disse fællesfester er velkomstdrinks og mad altid gratis for kollegianere og der må spilles høj musik i baren til kl om morgenen. Har du lyst til at hjælpe til som frivillig, eller har du gode ideer til sociale tiltag på kollegiet, så kontakt gerne barudvalget der kan altid bruges flere hænder til at stable flere fester og sociale events på benene! BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Baren og det sociale liv 14

15 Husorden BORETIDER Det er kun tilladt at bore i følgende tidsrum: Mandag fredag: Alle andre dage: Det er dog ikke tilladt at bore 1. januar. Ovenstående tider gælder ligeledes for brug af hammer og andre larmende værktøjer. Den tilladte støjtid for andre støjsendere (musik, støvsugere o.l.) er mellem kl og kl dog bør man i eksamenssæsoner udvise hensyn og holde støjniveauet lavt. CYKLER Cykler skal altid parkeres forsvarligt og med hensyntagen til andre i de dertil indrettede cykelstativer. De må ikke anbringes foran skuret eller nedgangen til kælderen cykler der stilles her risikeres fjernet fra kollegiets område. Beboere skal selv skaffe sig af med gamle cykler der ikke ønskes brugt længere. Det er ikke tilladt blot at lade gamle cykler stå at fylde i cykelskurene. Ønskes en cykel smidt ud, kan den stilles til storskrald. FESTER Til private fester samt til fredags- og lørdagsbarer skal der skrues ned for musikken senest kl Til de store kollegiefester (semesterstartsfest, julefrokost, fastelavnsfest, cocktailfest o.l.) skal der skrues ned for musikken senest kl HUSDYR Fugle i bur samt fisk i akvarier er tilladt; akvarier kræver dog at der tegnes en separat forsikring mod vandskader. Alle andre typer husdyr er det pga. vedligeholdelsesudgifter og allergirisici strengt forbudt at holde. Overtrædelse heraf opfattes som en grov misligholdelse af kollegiets husorden og kan medføre opsigelse! (Se punkt nedenfor om klager) Naturligvis er det tilladt at få besøg af folk der har f.eks. en hund med; men kun hvis besøgene er af så kort varighed at overnatning ikke er nødvendig. Allergener forbliver i lejligheden i lang tid efter kun kort tid. BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Husorden 15

16 KLAGER Hvis en kollegianer føler sig forurettet eller mener at husordenen er overtrådt, kan der indgives en klage til beboerrådet. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og klagers navn og lejlighedsnummer skal angives på klagen. Beboerrådet vil derefter tage stilling i sagen, herunder høre begge siders udlægning. Findes klagen velbegrundet, har beboerrådet myndighed til at give vedkommende kollegianer en advarsel. To advarsler for overtrædelser af husordenen inden for en periode af to måneder kan medføre indstilling til kollegiets bestyrelse om ophævning af kollegianerens lejemål. Skønnes det klageanledende forhold at angå kollegiet som helhed kan beboerråd også selv indgive en klage over en eller flere kollegianere. Proceduren for behandling af klager indgivet af beboerrådet adskiller sig dog ikke fra ovennævnte. KNALLERTER OG MOTORCYKLER Det er tilladt at parkere knallerter og motorcykler i parkeringsområderne i gården samt for enden af cykelparkeringsfagene i hjørnet ved 4- og 5-lejlighederne. Det er dog pga. luft- og støjforureningsgener ikke tilladt at starte eller slukke knallerter eller motorcykler inde i gården; inden for kollegiets område skal de være slukket og trækkes. KÆLDERGANG OG SVALEGANGE Kældergangen og svalegangene skal til enhver tid holdes fri for alle effekter af hensyn til brandsikkerhed og forsikringsdækning. Der skal med andre ord altid være fri adgang til alle kælderskabe og -vinduer (undtaget herfra er naturligvis de kældervinduer der er opsat inde i kælderskabe) i kælderen; og der skal altid være uhindret passage og adgang til alle indgange på svalegangene. Eventuelle genstande fundet henstående i kældergangen og på svalegangene kan fjernes uden advarsel og stilles til storskrald. Effekter stillet til storskrald er hvermandseje. KØKKENET I KÆLDEREN Enhver kollegianer der benytter fælleskøkkenet i kælderen har ubetinget og ufravigelig pligt til at gøre ordentligt rent efter sig selv, uanset hvilken stand køkkenet var i ved ibrugtagelsen. BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Husorden 16

17 Det er vigtigt at der altid gøres grundigt rent i fælleskøkkenet og at skraldespanden altid tømmes med det samme manglende rengøring har tidligere tiltrukket rotter, hvilket naturligvis skal undgås! BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Husorden 17

18 Styrende organer BEBOERRÅDET Beboerrådet varetager ud fra stormødets retningslinjer den daglige drift af kollegiet på beboerrådsmøder der forsøges afholdt cirka månedligt (sommerferiemånederne undtaget), og varsles mindst en uge i forvejen på opslagstavlerne. Møderne er åbne for alle, men kun beboerrådsmedlemmer (eller -suppleanter, i fuldbyrdige medlemmers fravær) har stemmeret; desuden lukkes mødet for ikke-medlemmer ved lukkede punkter på dagsordenen. Beboerrådet tilser at husordenen overholdes og optræder samtidig som kollegiets ansigt udadtil. Beboerrådet sørger desuden for godkendelse af fremlejekontrakter (se også afsnittet»fremleje«) og bevilger penge til fester og andre initiativer til gavn for kollegiet. Har en kollegianer problemer relateret til kollegiet eller medkollegianere, er beboerrådet første instans at henvende sig til (se også afsnittet»klage«). BESTYRELSEN Kollegiets overordnede ledelse ligger hos bestyrelsen. Bestyrelsen består af to medlemmer fra kollegiet udpeget af beboerne, to medlemmer fra kommunen samt to medlemmer repræsenterende og udpeget af uddannelsesinstitutionerne. Bestyrelsen fastsætter kollegiets budget, herunder beboernes leje, og træffer beslutninger om eventuelle nyindkøb eller reparationer. Hvilke kollegianere der er med i bestyrelsen, fremgår af vejviseren. STORMØDE (BEBOERMØDE) Stormødet er kollegiets øverste beslutningstagende organ. Der afholdes stormøde to gange årligt: en gang i marts og en gang i november. På stormødet samles beboerne og træffer beslutninger om brugen af kollegianerforeningens midler eller om andre forhold på kollegiet. Det er også på stormødet at diverse poster, herunder beboerrådet og barudvalget, besættes. Alle beboere har stemmeret på stormødet, og alle har ligeledes ret til at få sager behandlet på stormødet der derfor er den bedste måde for beboerne at opnå medbestemmelse og indflydelse på driften af kollegiet. Det anbefales derfor kraftigt at alle beboere møder op til alle stormøder. Stormøder varsles, som beboerrådsmøder, på opslagstavlerne i god tid. Derudover omdeles dagsorden for mødet i alle beboeres postkasser nogle dage i forvejen, ligesom alle relevante bilag og materialer til mødet hurtigst muligt gøres tilgængelige på stormode.kvintus.dk. BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Styrende organer 18

19 Bilag I Dørtelefon og intern telefoni GENERELT Der er to telefonstik i alle lejligheder: Et til det interne telefonsystem og et til egne, private telefon- eller internetforbindelser købt uden om kollegiets systemer (dette gælder dog ikke lejlighederne på fjerde sal der kun har et internt stik). Kun stikket til det interne system kan bruges som dørtelefon. Gratis interne opkald på kollegiet kan ligeledes kun foretages fra de interne stik. Til gengæld er der kun mulighed for at ringe ud af huset fra fastnettelefon hvis man selv køber et privat abonnement. Nedenstående gælder kun det interne system.»lejlighedsnummer«i det følgende skal fortolkes således: For lejligheder på første til fjerde sal bruges blot lejlighedens nummer. For lejligheder i stueetagen præfigeres»9«; altså betyder»905«lejlighed 5. Baren i kælderen har nummer 505 og inspektørkontoret nummer 922. PORTEN / DØRTELEFON Det anbefales at man tilslutter en telefon (skal være trykknapstelefon) til det interne system, da man ellers ikke har nogen dørtelefon. Gæster skal, når de ankommer til kollegiet, trykke»b«efterfulgt af lejlighedsnummer (det vil sige for eksempel»b122«for lejlighed 122) for at ringe til en lejlighed. Telefonen i lejligheden vil så ringe, og porten kan åbnes ved at taste»5«på telefonen. OPKALD TIL OG INTERNT PÅ KOLLEGIET Kollegiets telefonnummer udefra er Afvent derefter ny klartone og tast lejlighedsnummer (bemærk at klartonen fortsætter efter man begynder at taste). Interne opkald foretages ved blot at trykke lejlighedsnummer (se ovenfor). UDGÅENDE OPKALD / NØDOPKALD Det kan ikke lade sig gøre at ringe ud fra kollegiet via det interne system. Bemærk at dette også gælder nødopkald! Det er altså IKKE muligt at ringe efter politi, ambulance eller brandvæsen fra de interne telefoner! BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Bilag I Dørtelefon og intern telefoni 19

20 Bilag II Regler for lån af baren VARSLING / INDEN FESTEN Alle kollegianere kan låne baren til private arrangementer og fester. Lån af baren arrangeres ved kontakt til barudvalget (se vejviseren). Senest en uge før arrangementet skal barudvalget kende til ønsket om lån af baren. På dette tidspunkt skal der hænges sedler med tidspunkt og ansvarlig for arrangementet på alle fire opslagstavler, ligesom der også skal foreligge aftale mellem afholder og barudvalg om indkøb af varer til arrangementet, hvis indkøb er nødvendige. Kollegianeren står i alle tilfælde selv for indkøb af alt engangsservice, inkl. krus, duge og lignende. Senest dagen før arrangementet skal kollegianeren have indbetalt et depositum på kr. 500, til barudvalget. Disse kr. 500, er at betragte som et depositum der tilbagebetales til fulde, hvis alt findes i orden efter tilbagelevering af baren efter arrangementet. Selve lånet af baren er gratis. Reservation af baren anses ikke for gyldig før ovenstående kriterier er opfyldt og depositum betalt. Arrangør har ret til at holde arrangementet lukket og kun for inviterede indtil kl Derefter har enhver kollegianer der ønsker at deltage i festen ret til det, og baren er efter kl at anse som åben for alle på kollegiet (dog med respekt for de tilstedeværende for eksempel skal folk være færdige med at spise). Ønsker arrangør at holde arrangementet lukket hele aftenen/natten, skal samtidig med depositum indbetales leje på kr. 500, herfor. Dette beløb betales ud over depositum og betales ikke tilbage. Ved betaling af depositum udleverer barformanden/-næstformanden en barkasse indeholdende kr. 500,, en prisliste og et sæt nøgler til baren. Fra udleveringen til tilbagelevering af disse nøgler hæfter arrangør for barens inventar inklusive drikkevarer, poolbord og bordfodboldspil. AFHOLDELSE / UNDER FESTEN Arrangementet kan i princippet begynde så tidligt arrangøren ønsker det. Almindeligt hensyn skal dog tages til medkollegianere, og der bør ikke spilles høj musik før ud på aftenen, ligesom køkkenet i kælderen bør holdes tilgængeligt for andre tidligere på eftermiddagen/aftenen. Holdes arrangementet på søndag til torsdag aften, skal musikken og larmen holdes dæmpet fra kl , eller fra første henvendelse fra generede beboer (også selv om det er tidligt på aftenen!). På fredage og lørdage må der larmes og spilles høj musik indtil kl Vinduerne skal altid lukkes kl , da politiet ellers kan tilkaldes. Arrangør bør være ekstra opmærksomme på poolbord og bordfodboldspil. Sker der skader herpå under arrangementet, vil reparation blive udført på arrangørs regning og det kan blive dyrt! BEBOERGUIDE KVINTUS KOLLEGIET Bilag II Regler for lån af baren 20

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ørestad Revideret September 2014 Indholdsfortegnelse HUSORDEN... 1 BIKUBEN KOLLEGIET ØRESTAD... 1 1. ADFÆRD... 3 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.2. RO OG ORDEN...3 1.3. FÆLLESAREALER

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Kapitel 1 Adfærd Afsnit I Ro og orden 1. Kollegianerne skal tilstræbe at der hersker god ro og orden på kollegiet. Stk. 2. Bevidst støjende eller chikanerende adfærd

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere