Praksis for beregning af befordringsudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis for beregning af befordringsudgifter"

Transkript

1 Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse). Baggrunden for dette er, at den gældende praksis (der gives 74 kr. pr. fremmøde ved BRSH til alle frivillige uansat bopæl) ikke svarer til de regler, der findes på området. Fremover vil der som udgangspunkt kun blive godtgjort dokumenterede udgifter til transport til BRSH og den udgift, der godtgøres, vil som udgangspunkt svare til udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Nedenfor beskrives praksis nærmere, men først lidt om regelgrundlaget. Regelgrundlag for udbetaling af befordringsudgifter Årsagen til, at der overhovedet kan udbetales godtgørelse til frivillige for udgiften til transport til BRSH, fremgår af Personelbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998) hvori der bl.a. er beskrevet de ydelser, som man som frivillig kan få. I 19, stk. 1 står: Til frivillige kan der under uddannelse og øvelser ydes refusion af befordringsudgifter efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd. Af stk. 2 og 3 fremgår endvidere, at dette også gælder if. indsatser og deltagelse på kurser. Reglerne for refusion af befordringsudgifter for statens tjenestemænd er beskrevet i Tjenesterejseaftalen (cirkulære af 30/6 2000). Generelt defineres en tjenesterejse således: 2: Aftalens formål er at godtgøre der merudgifter, som en ansat påføres if. tjenesterejser. 3: For at der kan tales om en tjenesterejse forudsættes, at rejsen er et nødvendigt led i tjenesten, og at den af tjenestestedet godkendes som en tjenesterejse. 5: En tjenesterejses længde og varighed beregnes normalt med tjenestestedet som start- og slutpunkt. Aftalen fortolkes i praksis således, at den frivillige foretager en tjenesterejse, når han kører fra sin bopæl til uddannelse, øvelse, kursus eller indsats. Endvidere betragtes den frivilliges bopæl som det faste tjenestested. Vedrørende godtgørelse af udgifterne til transport gælder følgende: 1/5

2 10, stk. 1. På tjenesterejser skal fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler. 10, stk. 2. Tjenestestedet kan dog tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet (jf ). 14: For kørsel i privat bil eller på privat motorcykel udbetales godtgørelse pr. km efter lav sats. Satsen fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. 17: Ved benyttelse af privat knallert eller cykel udbetales godtgørelse pr. km. Satsen fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. 10, stk. 2 rummer således mulighed for fortolkning af aftalens hovedprincip om, at der skal benyttes offentlige transportmidler. Hvis det er mest hensigtsmæssigt - f.eks. af tidsmæssige årsager at den frivillige kører i egen bil til f.eks. indsats, kan det altså tillades. Praksis ved BRSH I forbindelse med et hvert fremmøde til BRSH if. enhedsaften, planlagt assistance, uddannelse m.v. udfærdiges der af administrationen en fremmødeliste. If. akut opståede indsatser gælder dette ikke se nedenfor. I forbindelse med enhedsaftner lægges listen i enhedens skab i udrykningsgaragen. I forbindelse med uddannelser lægges listen til instruktøren. Det er enhedslederens/instruktørens ansvar at fremmødelisten udfyldes og at den returneres i postkassen på gangen i undervisningsbygningen eller til uddannelsesledervagten. Dem, der har haft udgifter til befordring skal for at få udbetalt befordringsgodtgørelse - underskrive ud for deres navn på fremmødelisten. Underskriften er en tro og love erklæring om, at personen rent faktisk har haft udgifter til befordring. Hvis der ikke skrives under, udbetales der ingen godtgørelse. Der godtgøres kun faktisk afholdte udgifter. Dvs. hvis du er passager i en bil/på en motorcykel hvor føreren også skal til tjeneste ved BRSH har du ingen udgifter, og kan altså ikke få transportgodtgørelse. Tilsvarende gælder hvis du er fodgænger. 2/5

3 Det er udgiften til transport fra den faste bopæl til BRSH (tur/retur) der godtgøres uanset hvor du ellers måtte befinde dig før du kører til BRSH. If. akut opståede indsatser gælder dette ikke se nedenfor. Der godtgøres som udgangspunkt udgiften svarende til billigste offentlige transportmiddel. Denne udgift fastsættes i praksis ved, at der for hver enkelt undersøges på hvad den billigste rejse koster (udgangspunktet er antal klip tur/retur til BRSH). Dette gælder uanset om du rent faktisk er kørt med det offentlige eller i egen bil/mc. If. akut opståede indsatser gælder dette i visse tilfælde ikke se nedenfor. Hvis du kører på cykel har du ret til at få km-godtgørelse for dette dog max kr. pr. år. Transportgodtgørelse udbetales kvartalsvist til din NEM-konto. I tilfælde af takststigninger/ændringer i km-godtgørelsen anvendes den dyreste takst for hele kvartalet. Indsatser I forbindelse med akut opståede indsatser dvs. uvarslede indsatser, skal der altid udfyldes et Skema til brug for udbetaling af befordringsgodtgørelse if. akut opståede indsatser. Det er den pågældende holdleder der er ansvarlig for udfyldelse af skemaerne. Skemaerne findes på hjemmesiden og i kantinen. Udfyldte skemaer afleveres til administrationen. Hvis skemaet ikke udfyldes, udbetales ingen befordringsgodtgørelse. Som overordnet hovedprincip udbetales udgifter til befordringsgodtgørelse fra rejsens udgangspunkt til BRSH og fra BRSH til din faste bopæl. I forbindelse med akut opståede indsatser kan chefvagten vurdere, at det af beredskabsmæssige årsager er mest hensigtsmæssigt, hvis du ankommer til BRSH hurtigst muligt. Derfor kan der i disse tilfælde afviges fra hovedprincippet om, at det kun er udgiften til billigste offentlige transportmiddel, der godtgøres. Hvis denne vurdering anlægges, vil der if. alarmeringen specifikt blive givet tilladelse til enten at køre i egen bil/motorcykel eller i taxa. Hvis alarmeringen sker via voice broadcast er der en stående tilladelse til at køre i egen bil/anvende taxa. 3/5

4 Hvis du kører i bil/på motorcykel eller på cykel udbetales km-godtgørelse efter gældende laveste sats. Der godtgøres antal kørte km fra dit udgangspunkt til BRSH og fra BRSH retur til din bopæl. Adressen for rejsens udgangspunkt noteres på Skema til brug for udbetaling af befordringsgodtgørelse if. akut opståede indsatser, og antallet af godtgjorte KM i alt fastsættes af BRSH vha. Godtgørelsen udbetales sammen med den øvrige befordringsgodtgørelse kvartalsvist. Hvis du kører i taxa godtgøres udgiften fra dit udgangspunkt til BRSH jf. kvittering (der godtgøres ikke drikkepenge til chaufføren). Adressen for rejsens udgangspunkt noteres på Skema til brug for udbetaling af befordringsgodtgørelse if. akut opståede indsatser og skemaet afleveres sammen med kvitteringen til administrationen. Rejsen retur fra BRSH til din faste bopæl godtgøres samtidig med, dog som udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Godtgørelsen udbetales via lønsystemet til din NEM-konto snarest muligt. Hvis du anvender offentligt transportmiddel godtgøres udgiften fra dit udgangspunkt til BRHS jf. kvittering (busbillet og/eller klippekort). Adressen for rejsens udgangspunkt noteres på Skema til brug for udbetaling af befordringsgodtgørelse if. akut opståede indsatser og skemaet afleveres sammen med kvitteringen i udfyldt stand til administrationen. Rejsen retur fra BRSH til din faste bopæl godtgøres som udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Godtgørelsen udbetales sammen med den øvrige befordringsgodtgørelse kvartalsvist. Hvis der i forbindelse med alarmeringen ikke gives specifik tilladelse til at køre i egen bil/taxa, vil du få din befordring godtgjort efter de sædvanlige retningsliner dvs. uanset om du er kørt i egen bil/mc eller med offentligt transportmiddel, så godtgøres udgiften til billigste offentlige transportmiddel fra dit udgangspunkt til BRSH og fra BRSH til din faste bopæl. Deltagelse på kurser I forbindelse med deltagelse på kurser kan der også gives godtgørelse for befordringsudgifter. Som hovedregel skal offentlige transportmidler anvendes, men det er også muligt at låne en tjenestebil jf. aftale med uddannelseslederen ved BRSH. Hvis du kører i egen bil/motorcykel godtgøres km-godtgørelse jf. statens regler til lav takst, dog maksimalt ud- 4/5

5 giften til billigste offentlige transportmiddel. Ved kursus ved Beredskabsstyrelsens skole udbetales transportgodtgørelse direkte via skolen. Ved kursus andre steder bedes du henvende dig til administrationen for nærmere aftale. Hvis du har spørgmål eller kommentarer til dette, er du velkommen til at kontakte Tine Nielsen eller /5

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Vejledning om ministerens udgifter

Vejledning om ministerens udgifter STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere