Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb."

Transkript

1 Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i Oldboys A eller A- Open året efter, såfremt de har opnået 135 point i DAM løb. Undtaget er kørerne over 46 år. Ændres til: Stk. 14 Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste 3. del af kørerne i klassen skal rykke op i Oldboys A eller A- Open året efter, såfremt de har opnået 135 point i DAM løb. Stk. 14 A Old Boys 50 +:125 ccm og op, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 50. år.

2 Forslag fra grenå Parkferme 10 min. Regel udgår, og erstattes med: Parkferme lukker når kørerne lukkes ind til det pågældende heat. Dem, som ikke når at trække klemmer skal køre sidst ind til start. Det er den enkelte køres eget ansvar at komme til Parkferme, så maskinen kan nå at blive godkendt. Såfremt man ikke er fremme ved Parkferme, så maskinen kan nå at blive godkendt, vil man blive udelukket. Løb på lånte/ lejede baner: Løb, som afholdes i DMCU regi skal som 1. prioritet afholdes på DMCU s baner. Såfremt der ikke er nogle DMCU-klubber, som ønsker at byde ind med at låne/ leje deres bane ud, kan der vælges at leje en DMU bane. For at der kan gøres brug af DMU s baner, til afholdelse af løb, skal disse opfylde samme kriterier som en DMCU-bane. Foslag ole ørgaard

3 - ved jo ikke om jeg som 'enkeltperson' kan fremsætte forslaget om valgfri køre-nr. (1-999) i alle klasser. - forslaget omhandler kun 'køre-numre', - således at det fremover er baggrund's-farven + talfarven på nummerpladerne og transponderne (også 'micro-banen') der bestemmer ens placering. - m.h.t. oprykninger i h.h.v. c-klasser og point-loftet i b-klasserne, må den enkelte rytter således vælge sig et 'prioritet's-nr. 2 (for c-rytterne 'prioritet's-nr. 2 & 3). - hvordan de administrerer de valgfrie numre i dmu har jeg heller ikke helt styr på, men hvis dmu kan administrere den store spredning i nummerrækkerne kan vi vel også i dmcu. - det er jo under alle omstændigheder loopen via transponderen ved målstregen som fortæller hvilken rytter der har passeret. - men forslaget i alt sin enkelthed går ud på at jeg vil foreslå valgfri kørernumre til alle klasser. Foslag fra mols 7 Flagreglement

4 Stk. 1 Tilføjelse: Blåt flag = Giv straks plads til overhaling. (Flaget betjenes kun af tidtager og gives kun til de kører der bliver overhalet med en omgang, eller kan om nødvendigt gives ved kørsel der tydeligt hindre/ eller gentagende gange spærrer for overhaling) Forslag til DMCU Reglement Ny : - Talentarbejde / Træningskursus DMCU opretter en pulje på minimum kr ,00 og maksimum kr ,00 pr. år til udvikling af talenter eller afholdelse af træningskursus.

5 Tilskuddet givers til de klubber der tilbyder og udfører talentarbejde eller afholder træningskursus efter et varieret og offentligt fremlagt træningsprogram. For at kunne opnå tilskuddet på kr ,00 pr. klub, skal et kursusprogram være på minimum 3 dage, enten samlet eller afviklet som enkelt dage med minimum 3 x 3 timers kursus. Kursusprogrammer under 9 timer totalt, kan ikke opnå støtte, ligeledes kan der heller ikke udbetales et mindre støttebeløb. Beløbet på kr ,00 tildeles (udbetales) ligeligt mellem alle deltagere på micro- og eller storbane, klubberne udbetaler støtte beløbet efter endt kursusdeltagelse. Der udbetales kun støtte, såfremt der er deltagelse i minimum 2 x 3 timers undervisning indenfor en sæsonen. Der kan også opnås støtte, såfremt man deltager i flere klubbers kursusprogrammer, dog skal man altid være i besiddelse af gyldigt DMCU licens. For at klubberne kan opnå den økonomiske støtte, skal træneren have mindst 5 års erfaring med træning indenfor motocross eller være senior kører og have vist top resultater i minimum 3 år. ligeledes skal træneren være bekendt med DMCUs Reglement og Instruktionsbog. 12 Startstedet, Ændres til: Stk. 3 Ved start på linje beregnes der ca. 90 cm pr. deltager på stor bane.

6 På micro banen opmærkes og beregnes der ca. 75 cm pr. deltager, her ud over skal der være plads til minimum 16 deltagerer i første række. 13 Banen / kørsel, Ændres til: Stk. 16 For klasserne 50 Auto Micro Tilføjes efter tekst: Starthjælp skal og må kun gives i kanten af banesporet og må ikke medfører gener for andre kører. 15 Klassificering, Ændre til: Stk. 1 Uændret Stk Auto Micro 7hk: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 4 til 7år. Der må køres sæsonen ud fra det fyldte 7. år. Der er fri tuning. Maksimum 7HK + 10% målt på baghjulet. Maksimal hjuldimension: 10 baghjul, 12 forhjul. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. Stk Auto C: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 6 til 10år. Der må køres sæsonen ud fra det fyldte 10. år. Der er fri tuning. Maksimum 10HK + 10% målt på baghjulet. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab, der er oprykningspoint i klassen til

7 50B iht. 18 stk. 3 Stk Auto B: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 6 til 10år. Der må køres sæsonen ud fra det fyldte 10. år. Der er fri tuning. Maksimum 10HK + 10% målt på baghjulet. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. Stk Auto: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 8 til 12år. Der må køres sæsonen ud fra det fyldte 12. år. Der er fri tuning. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. 22 Arrangerende klubs pligter, Ændres til: Stk. 4 At der er flagfolk på begge baner og at disse kender der observationsområde og flagenes betydning. 24 Ryttergårdschef / Parkfermechef, Ændres til: Stk. 6 Parkferme lukker, 10 min. efter starten af foregående heat eller 10 min. før planlagt start, ifølge dagens tidsplan som er opsat ved indgangen til parkferme. Tidspunkt for heat start skal skrives på tavlen ved indgangen til parkferme. 28 Dommeren, Ændres til: Stk. 10 Dommeren skal efter et løbs afslutning påtegne dommerbogen. Tilføjes efter tekst: På efterfølgende stævnes kørermøde oplyses om eventuelle bemærkninger i

8 dommerbogen der vedrører deltagerene i dagens stævne. 33 Transponder, Ændres til: Stk. 1 Alle kørere der deltager i løb skal have en funktionsdygtig transponder monteret på sin maskine ved træning og heat. Stk. 4 Udgår Stk. 9 Det påhviler her klub med egne baner at være i besiddelse af transponder anlæg og back up systemer for at kunne afholder stævner i DMCU regi. Økonomisk støtte til indkøb kan, ifølge aftale, opnås gennem DMCU på maksimum ¾ af købsprisen for et transponder anlæg købt ved Mylaps. Generelt gælder det, at det kun er de nævnte paragraffer og stykker der ønskes ændringer til resten forbliver undret. Forslag fra Billund: 19 - Dansk Amatør Mesterskab

9 Stk. 1 Der køres så vidt det er muligt Dansk Amatør Mesterskabsløb i alle klubber med egen bane. (I det efterfølgende forkortet til DAM). Stk. 2 Klubber skal have mindst 2 løbs erfaring før et DAM løb kan tildeles. Stk. 3 DAM løb kan kun køres i en klasse. Stk. 4 De to dårligste DAM heat tæller ikke med, resten tæller til Dansk Amatør Mesterskabet. Heat hvor køreren er blevet diskvalificeret kan ikke fratrækkes som dårligste heat Stk. 5 Ved pointlighed mellem to kørere, er det flest 1.-, 2.- og 3. pladser, der tæller til præmiering, er der stadig lighed mellem to kørere, er det sidst kørte heats placering, der er afgørende. Stk. 6 Ved Dansk Amatør Mesterskabsfinalen skal der uanset deltagerantal, altid uddeles minimum 3 pokaler i hver klasse. Stk. 7 Udenlandske IMBA kørere kan deltage i præmiering på dagen, men ikke i den samlede DAM pointstilling. (se også 32 stk. 6) Stk. 8 DMCU opkræver tilmeldingsgebyret for DAM løb på kr. 25,- pr. deltager i afgift for hvert løb, der bliver fastsat på planlægningsmødet for løbskalenderen Dansk Amatør Mesterskab klubber med egen bane. (I det efterfølgende forkortet til DAM). Stk. 2 Klubber skal have mindst 2 løbs erfaring før et DAM løb kan tildeles. Stk. 3 DAM løb kan kun køres i en klasse. Stk. 4 De to dårligste DAM heat tæller ikke med, resten tæller til Dansk Amatør Mesterskabet. Heat hvor køreren er blevet diskvalificeret kan ikke fratrækkes som dårligste heat Stk. 5 Ved pointlighed mellem to kørere, er det flest 1.-, 2.- og 3. pladser, der tæller til præmiering, er der stadig lighed mellem to kørere, er det sidst kørte heats placering, der er afgørende. Stk. 6 Ved Dansk Amatør Mesterskabsfinalen skal der uanset deltagerantal, altid uddeles minimum 3 pokaler i hver klasse. Stk. 7 DMCU opkræver tilmeldingsgebyret for DAM løb på kr. 25,- pr. deltager i afgift for hvert løb, der bliver fastsat på planlægningsmødet for løbskalenderen. Stk 7 er slettet og 8 rykket op Det giver alt for meget bøvl at EM kører skal deltage i Dam og man kan ikke kører med i de andre lande

10 18 - Præmieskala/pointsystemet Stk. 7 Er vinderen i mål, skal de øvrige deltagere passere mållinjen for at tælle med i et heat. På stor bane skal køreren have kørt 2/3 af det maksimale antal omgange. Trækkes der i mål, skal banen følges til mål, indenfor en tidsfrist på 2 min. efter sidste mand. I sammenlagte klasser gælder reglen pr. klasse. Ændres Til 18 - Præmieskala/pointsystemet Stk. 7 Er vinderen i mål, skal de øvrige deltagere passere mållinjen for at tælle med i et heat. På stor bane skal køreren have kørt 2/3 af det maksimale antal omgange. Undtaget er dog 65 og 85C Trækkes der i mål, skal banen følges til mål, indenfor en tidsfrist på 2 min. efter sidste mand. I sammenlagte klasser gælder reglen pr. klasse. Grunden til at reglen ikke skal omfatte 65/85C er.at de nye som rykker op, ikke kan nå at kører omgange nok, og derfor ikke tæller med i heatet

11 15 Klassificering Stk. 16 Mini-pige 65: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagernes alder fra 7 13 år. Der må køres året ud fra det fyldte 13. år. Der er fri tuning. Frit valg af udstødning. Fabriksfremstillede motorcykler 60/65ccm. Fabriksfremstillede motorcykler max. 110ccm 4-takt. 85: Kun fabriksfremstillede motorcykler 80/85ccm 2-takt og max 150ccm 4-takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9 16 år. Der må køres året ud fra det fyldte 16. år. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab, Klassen præmieres samlet. Der er ingen oprykning. Ændres til 15 Klassificering Stk. 16 Mini-pige 65: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagernes alder fra 7 13 år. Der må køres året ud fra det fyldte 13. år. Der er fri tuning. Frit valg af udstødning. Fabriksfremstillede motorcykler 60/65ccm. Fabriksfremstillede motorcykler max. 110ccm 4-takt. 85: Kun fabriksfremstillede motorcykler 80/85ccm 2-takt og max 150ccm 4-takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9 16 år. Der må køres året ud fra det fyldte 16. år. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab, Klassen præmieres Hver for sig. Der er ingen oprykning. Grunden til denne ændring er at 65 tit bliver disket for at køre for lidt omgange

12 Stk Auto C: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 4-10 år, der må køres året ud fra det fyldte 10. år. Der må ændres på følgende punkter: Oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Max. 10 HK. + 10%. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab, der er oprykningspoint i klassen til 50 Auto B iht. 18 stk. 3. Stk Auto B: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 4-10 år, der må køres året ud fra det fyldte 10. år. Kun kørere der har rykket op fra 50 Auto C kan deltage. Der må ændres på følgende punkter: oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. Max. 10 HK. + 10%. Ændres til Stk Auto C: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 4-10 år, der må køres året ud fra det fyldte 10. år. Der må ændres på følgende punkter: Oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt,og Hjuldimension det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Max. 10 HK. + 10%. Der køres ikke om Dansk Amatør Mesterskab, der er oprykningspoint i klassen til 50 Auto B iht. 18 stk. 3. Stk Auto B: Kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Deltagers alder fra 4-10 år, der må køres året ud fra det fyldte 10. år. Kun kørere der har rykket op fra 50 Auto C kan deltage. Der må ændres på følgende punkter: oliepumpe må afmonteres, karburator må dyses om, drosleskiver må fjernes og gearing op/ned er tilladt, Og Hjuldimension det er endvidere også tilladt at montere fodbremse. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. Max. 10 HK. + 10%.

13 15 Klassificering Stk B: Kun fabriksfremstillede motorcykler på 80 / 85ccm 2- takt og max. 150ccm 4- takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9-16 år, der må køres året ud fra det fyldte 16. år Ændres til. 15 Klassificering Stk B: Kun fabriksfremstillede motorcykler på 80 / 85ccm 2- takt og max. 150ccm 4- takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra 9-16 år, der må køres året ud fra det fyldte 16. år. Man kan ikke rykke i C åben fra denne klasse Når man har kørt i 85 B er man ikke nybegynder og C åben er en begynderklasse Der er en del som rykker i C åben som ikke hører til der, de kører alt for stærkt Så er der jo nogen som vil sige at de rykker jo hurtigt op hvis de kører stærkt og ja, hvis de kommer til løb nok. Men det gør de ikke de kan så kører klubløb og midt- cup og GMR Cup uden at rykke nogen steder Før om 5 år. Dette er jo faktisk klubberne der skal sætte deres medlemmer i den klasse de hører til Men det sker desværre ikke

14 14 Ændres til: Stk. 4 Følgende klasser kan sammenlægges i Dam og Ligaløb, evt. med forskudt start. 50 Micro 3HK 50 Micro 7 HK 50 B auto 80 auto C, Mini-Pige 85 C 65, Mini-Pige 85 B 125 2T, 125B, Spec.B, Old boys A/B, Maxi-Pige Mini pige 65, 85C Maxi- pige C-åben, Old Boys B, 125 2T, 85 B Old Boys B Old Boys A Old Boys A, 125 2T, 85 B, Maxi-Pige Spec. B, 125 2T, A-Open, 85 B, Oldboys B 125 2T 85B, Maxi Pige, Oldboys B & A, A-Open, 125 B Special B, 125 2T, 85 B Special B Old Boys B/A, A-Open, 125B, 125 2T, 85 B A-Open Oldboys A, Special B 15 Stk T Junior: Kun fabriksfremstillede motorcykler på max. 125 ccm 2-takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra år, der må køres året ud fra det fyldte 18. år. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab.

15 Ændres til: Stk T Junior: Kun fabriksfremstillede motorcykler på max. 125 ccm 2-takt kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra år, der må køres året ud fra det fyldte 18. år. Der køres om Dansk Amatør Mesterskab. Den bedste 3. Del af kørerne i klassen skal rykke op i 125 B eller Spec. B, såfremt de har opnået 135 point i DAM løb. 8 og måske 10 Stk. 2 Stk. 3 Ved løb kan løbsledelsen, i samarbejde med dommeren vælge at afkorte heat længderne under hensyntagen til løbs godkendelsens tidsplan. Afkortelsen skal meddeles ved opslag i parkfermé. Afkortelsen skal fordeles ligeligt på de resterende heat. Ændrings til: Stk. 3 Ved løb kan løbsledelsen, i samarbejde med dommeren vælge at afkorte heat længderne eller aflyse træningsomgangen under hensyntagen til løbs godkendelsens tidsplan. Ændringerne skal meddeles ved opslag i parkfermé. Ændringerne skal fordeles ligeligt på de resterende heat.

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

www.middelfartcykelclub.dk

www.middelfartcykelclub.dk Velkommen til Middelfart Cykel Club Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Middelfart Cykel Club. Hvis der er ting, der ikke

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

GNISTEN. Marts/April 2008 46. Årgang

GNISTEN. Marts/April 2008 46. Årgang GNISTEN Marts/April 2008 46. Årgang KLUBBLAD FOR: Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere