Kadetkorpsets eget blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kadetkorpsets eget blad"

Transkript

1 nr.2. august NEC TEMERE NEC TIMIDE Hverken ubesindig eller frygtsom Kadetkorpsets eget blad Nyt fra Søværnets Officersskole: Side 1 af 28 Dalbeloks nr

2 Redaktørernes Klumme Af Jacob Aulbjerg og Morten B. Jensen, SA1 Velkommen til årets andet nummer af Dalbeloks. Siden sidste nummer har vi haft en velfortjent ferie, samt vundet NOKA for fjerde år i træk. Redaktionen vil gerne ønske alle deltagere tillykke med den flotte sejr. Svanen og Thyra har vist deres evner på det sejlsportslige plan, Svanen blev nummer et og Thyra nummer fem (i deres klasse) på årets Tall Ships Race, fra Århus til Kotka i Finland. Den nye klasse DM og et lille hold kontraktofficerer er mødt og snart vil de nye SB ere være at se på skolen, vi håber at alle vil være med til at gøre deres ophold på skolen til en god oplevelse. Lynges afløser, Frank Caspersen, er ved at være på plads også velkommen til ham. I øvrigt kan det meddeles, at redaktionen har fået to nye medlemmer, Morten Bjørn Jensen og Jacob Aulbjerg Nielsen fra SA1, vi glæder os meget til arbejdet med udgivelsen af skolebladet. Skolebladet for Søværnets Officersskole Oplag: 360 stk. Næste deadline: 1. november 2007 Redaktion: Redaktører... J. Aulbjerg, M.B. Jensen, SA1 og S. Lund AF1 Layout... J. Aulbjerg, M.B. Jensen, SA1 og S. Lund AF1 Tryk... Korsør Trykkeri Redaktionen forbeholder sig ret til, at redigere, forkorte eller afvise indkomne indlæg. De holdninger skribenterne måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets holdning. Indlæg er meget velkomne og kan indleveres personligt, via mail eller sendes på diskette eller disc til redaktionen via Søværnets Officersskole, H.C. Sneedorffs Alle, Holmen, 1439 København K. Redaktørerne kan kontaktes telefonisk på , FIIN: SOS-niju204 eller via Søværnets Officersskole på Side 2 af 28 Dalbeloks nr

3 Indhold REDAKTØRERNES KLUMME...2 CHEFEN HAR ORDET!...4 LEDELSESSEMINAR FOR OGU-F FLÅDENS RAN OG KØBENHAVNS BOMBARDEMENT 200 ÅR EFTER...6 DEN SØMAND HAN MÅ LIDE...8 REGATTA OG KADETBAL I FRANKRIG....9 FORSVARSMESTERSKABENE I ADVENTURERACE...9 HOD SIDEN SIDST...11 VISIONER FOR IDRÆTTEN PÅ SOS...12 SOS TIL NIJMEGEN REJSEBREV FRA: TALL SHIPS RACE MEDITERRANIAN SPINNING DEBUT PÅ SOS...18 MC TOURING CAMP...18 SAMBABOLD I KARLSHAMN...19 CONSISTENCY!...21 SÅÅ N OM LIVET GENERELT...22 EN ÅRGANG FORLADER,...22 EN NY KOMMER TIL VOLLEY...24 NCC...24 STAFET - NOKA USA TUR RETUR...27 Side 3 af 28 Dalbeloks nr

4 Chefens faste Af kommandør Christian Nørgaard, CH SOS Chefen har ordet! Redaktionen bag DALBELOKS har bedt mig skrive et lille indlæg til bladet, hvilket jeg naturligvis meget gerne gør. Først og fremmest skal jeg som også nævnt ved min tiltræden 1. maj udtrykke min glæde over at være retur på Søværnets Officersskole efter ca. 14 års fravær, det vil sige siden min tid som Faggruppeleder Våben SOS står naturligvis som noget helt specielt i de fleste søofficerers bevidsthed, og dermed også stillingen som chef for en god og kompetent stab inkl. alle vores lærere, samt ikke mindst for en skare dygtige unge mennesker under udvikling til ledere i søværnet. Jeg opfatter det som et stort privilegium, at personelforvaltningen har valgt at sætte mig i denne stilling. Som bekendt har jeg i en firemåneders periode, som afsluttes omkring tidspunktet for dette blads udgivelse, tillige været chef for Færøernes Kommando. Det har været en lidt stressende periode, og mit fravær har naturligvis trukket ekstra veksler på NK m.fl. Og selv om jeg har haft to herlige år på Færøerne, ser jeg frem til, at jeg fra starten af september kan hellige mig SOS fuldt og helt. Jeg skal ikke her trætte de ærede læsere med en længere redegørelse om mit liv og levned hvis man er interesseret, kan man se mit CV på skolens internethjemmeside. Blot skal jeg nævne, at min tjeneste primært har været en vekselvirkning mellem operativ tjeneste til søs og stabstjeneste, sidstnævnte i hovedsagen indenfor Human Ressource (HR-) området. Jeg ser frem til at fortælle lidt mere, når jeg kommer rundt i klasserne i løbet af efterårets cheftimer. I det private er jeg gift, og far til to børn, der er fløjet fra reden. Når min hustru og jeg returnerer til Danmark, bosætter vi os i København. Jeg kan forestille mig, at der kan være en forventning om at høre om mine visioner for SOS. Jeg har imidlertid den holdning, at jeg bliver nødt til at bruge tid på at sætte mig ordentligt ind i det hele, inden jeg arbejder med eventuelle kursændringer af mere permanent karakter. Samtidig er det indlysende, at det arbejde, som i kraft af det igangværende forsvarsforlig, er iværksat i regi af den såkaldte Arbejdsgruppe Personel og Uddannelse, i sig selv giver anledning til nytænkning og justering. Som formentlig de fleste bekendt afventer skolen et svar fra Søværnets Operative Kommando i relation til organisationsudviklingsprojektet, som min forgænger og staben har lagt et stort arbejde i at forberede. Vi regner med at få SOKs svar inden længe. Til sidst vil jeg endnu en gang udtrykke min anerkendelse af den indsats, kadetkorpset og de involverede fra staben ydede i forbindelse med NOKA Jeg er naturligvis umanerlig stolt over, at SOS vandt for fjerde år i træk og som jeg nævnte til morgenmønstringen mandag efter NOKA, ser jeg al mulig grund til at stræbe efter fortsættelse af sejrsrækken. Jeg vil ønske alle et godt og arbejdsomt efterår jeg glæder mig til gensynet ude i klasserne. CHRISTIAN NØRGAARD CH SOS Side 4 af 28 Dalbeloks nr

5 Ledelsesseminar for OGU-F Af FGL LED og Lena M. Jørgensen, AF1 (FGL LED skriver) I perioden juni 2007 blev der gennemført et Ledelsesseminar for klasserne BF1 og BF2 på Våbenkursus Sjællands Odde. Dette som afslutning på OGU fællesfag indenfor ledelse, organisationsteori og psykologi - en afsluttende syntesefase. Seminaret indeholdt teori og oplæg til en case øvelse, hvor der i grupper blev udarbejdet en eksamensopgave, med efterfølgende mundtligt fremlæggelse og forsvar. Den første dag var der oplæg ved Forsvarets Mediecenter om Forsvarets Kommunikationspolitik og Intern kommunikation. Om aftenen gav MJ Claus Holland et meget spændende og inspirerende foredrag om Værdiarbejdet på ABSALON, hvor man hjalp ledelsen om bord med at optimere kommunikationen og ledelsen mellem officerer, sergenter og menige, sådan at dette nye og meget store skib kunne fungere optimalt under udrustningen og klargøringen til indsættelse i INTOPS. Den næste dag kom Journalist Filip Ulrichsen og en kameramand fra forsvarets Mediecenter, og fortalte om pressens virke, samt budskaber og interviewmetoder. Samme dag fik alle 37 elever eksamensopgaven Case UNIFIL. Denne opgave gik ud på at klargøre og udruste en Kampflex til at indgå i UNIFIL MAROPS, samt senere at gennemføre operationen, hvor der i opgaven var indlagt flere ledelsesmæssige problemstillinger. Herefter havde alle 5 grupper 48 timer til at løse opgaven. Der blev virkelig gået til opgaven, der havde følgende fokusområder: Ledelse i praksis. Organisering. Kompetenceledelse Kommunikation. Motivation. Gruppe og individ psykologi. Stress og coping. Konflikt og konflikthåndtering. Kriser og krisereaktioner. Mediehåndtering. AKM (Arbejdsklimaundersøgelse). (Lena skriver) Grupperne fandt sig til rette og snart var vi godt på vej. Der var masser at tage fat på, så der var ingen tid at spilde (spildtid er jo ikke at betegne som træning af kryds-og-bolle-færdigheder, baderuller og kagespisning). Vi følte os godt oplyste om opgaven og havde stor gå-på-mod. Grupperne blev hurtigt optaget af arbejdet, men vi sørgede for at mødes til surf, fodbold eller andet inspirerende/afreagerende. Nu skal man ikke driste sig til at tro, at der var tale om en badeferie. Det var benhårde, lange arbejdsdage, der var så udmattende, at natlige udskejelser i messen ikke havde den store interesse og det siger jo en del. Hele arbejdsprocessen var præget af yderst kompetente og lærerige diskussioner i grupperne, men også vejlederne/grupperne imellem. Sideløbende med gruppearbejdet kørte undervisning i mediehåndtering, hvilket vi oplevede som yderst relevant, idet SVN Side 5 af 28 Dalbeloks nr

6 var midt i Galathea-sagen. Mediehåndteringen blev draget ind i projektet, så vi kunne komme ud og afprøve teknikkerne. Mange af os fik to sessions. Den ene var som CH for en kampflex i UNIFIL. Den anden var et setup, som eksempelvis var en sag, hvor der var fundet børnepornoblade om bord! Så kunne man ellers træde vande foran kameraet! Optagelserne blev brugt til opfølgning af sessionerne, herunder eksempler på god mediehåndtering - og så var der dem med udviklingspotentiale til alles store fornøjelse! Flådens Ran og Københavns Bombardement 200 år efter Af museumsinspektør Jakob Seerup I weekenden 1. og 2. september markeres 200-året for den britiske belejring og bombardement af København som førte til den ydmygende udlevering af hele flåden året mindes med en række begivenheder i København. Blandt andet åbnes en udstilling på Orlogsmuseet om de dramatiske begivenheder, og hele byen præges af soldater i historiske uniformer. Der vil være foredrag og rundvisninger Så skulle vi ud og prøve det i praksis! På sidste dagen var der mundtlig fremlæggelse og bedømmelse af opgaverne. Min gruppe valgte at holde et FN-pressemøde, hvilket blev varmt modtaget (så efterfølgere; der er mulighed for kreativ udfoldelse såsom syngespil o.l.). Censorerne (herunder en civil konsulent) var relevante, interesserede og faglige i deres spørgsmål og kritik. Alt i alt var eksamen en yderst positiv oplevelse, hvilket man vel ikke altid kan betegne den slags komsammen som. Problemformuleringerne, mediehåndteringskurset, rammerne, vejlederne og ikke mindst censorerne oplevede alle som en positiv oplevelse. Kurset får således et stort femtal af mig! der hvor det hele fandt sted. Nutidens flåde vil også være med, og langs med Københavns kajer vil skibene fra DANEX understrege, at selvom vi mistede flåden i 1807, så har vi skam en flåde igen i dag. Det besøgende britiske amfibieskib HMS ALBION er med som en venskabelig gestus fra den forhenværende fjende. Med sig har englænderne en skibsklokke, som sad på det danske linjeskib CHRISTIAN DEN SYVENDE, som var en del af det engelske bytte i Efter 200 års lån får søværnet nu klokken retur. Klokken vil kunne ses i udstillingen på Orlogsmuseet. Side 6 af 28 Dalbeloks nr

7 Landsætningen af engelske tropper ved Vedbæk nord for København i dagene fra den 16. august 1807 og frem repræsenterer ikke blot en markant begivenhed i danmarkshistorien. Det er også et logistisk og strategisk højdepunkt i Napoleonskrigene ( ). I løbet af mindre end en måned lykkedes det England at sammensætte og deployere en kombineret styrke af orlogsskibe, transportskibe og tropper. Denne kombinerede operation blev gennemført med frygtindgydende præcision og disciplin. Målet var at tvinge Danmark over på Englands side i krigen imod Frankrig og Rusland, og hvis ikke dette lykkedes, da enten at tage den danske flåde i varetægt eller direkte overtage den med magt. Den britiske flådestyrke, der samledes i Sundet i august 1807, var enorm. Den bestod af i alt 25 linieskibe og ca. 40 fregatter, slupper, kanonbåde og bombarderskibe, i alt ca. 65 orlogsskibe, herunder et 98-kanonersskib, kanonersskibe og 6 64-kanonersskibe. Hertil kom 377 transportfartøjer, mere end halvdelen af dem chartrede tyske skibe. Det var en imponerende styrke, som vidnede om den alvor, Storbritannien lagde i opgaven. Man ville have den danske flåde, uanset prisen. Den danske flåde var en vigtig brik i det sikkerhedspolitiske spil i Napoleonskrigenes Europa. Den kunne, hvis den faldt i Napoleons hænder, indgå som et virksomt middel i den franske blokade af al engelsk handel og skibsfart, hvilket ville have været særlig effektivt i det danske nærområde ved indsejlingen til Østersøen. I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at man fra engelsk side rent faktisk troede, at Frankrig og Rusland havde indgået en hemmelig aftale om med det gode eller det onde at erhverve sig den danske flåde til ovennævnte formål. En sådan aftale skulle være indgået i forbindelse med freden i Tilsit, der blev sluttet mellem Frankrig og Rusland efter Ruslands knusende nederlag ved Friedland d. 14. juni Rygterne om de hemmelige dele af fredsaftalen i Tilsit, der skulle vedrøre erhvervelsen af den danske orlogsflåde, løb som en kold vind gennem regeringskontorerne i Whitehall i London. Her næredes den britiske udenrigsminister George Cannings frygt yderligere af fejlagtige rapporter fra København, hvor den engelske diplomat Earl Pembroke berettede om hektisk aktivitet på Holmen, hvor orlogsskibe angiveligt blev udrustet til aktiv tjeneste. Det var ikke tilfældet, og det er en gåde, hvad den engelske udsending har hentydet til. Men det var jo hverken første eller sidste gang, at en krig startede på baggrund af dårligt efterretningsmateriale. Efter 14 dages belejring gennemførte englænderne tre nætters voldsomt bombardement og gennemtvang derved en udlevering af hele den danske flåde. Da englænderne satte kursen hjemad, medbragte de derfor ikke færre end 17 linieskibe, 17 fregatter og 42 mindre fartøjer, alle tungt lastet med ekstra forsyninger fra Holmen. Til gengæld efterlod englænderne kronprinsens Side 7 af 28 Dalbeloks nr

8 lystfregat, som var foræret til kronprins Frederik i 1785 af den engelske konge. Denne venlige gestus blev besvaret med en tilsvarende gestus, da den året efter blev sendt til England bemandet med engelske krigsfanger! Konsekvensen blev, at Danmark blev tvunget over på Napoleons side, og i årene kæmpede vi en fortvivlet kamp mod den britiske overmagt i de danske farvande. Denne kanonbådskrig havde karakter af en slags guerillakrig til søs. Vi holdt på den forkerte hest, og da Napoleon tabte, blev den politiske konsekvens på længere sigt, at Danmark blev skilt fra Norge ved freden i Kiel i Men i dag er vi gode allierede med englænderne, og det faktum, at vi i dag kan markere 200-året sammen med vores engelske NATO-partner, må vel bringe håb om, at også andre krigende lande i nutidens verden, en dag vil kunne forsone sig. egetræ, jubii! Selve historien om 1807 kan læses i en anden artikel i dette blad, skrevet af museumsinspektør Jakob Seerup. I Forbindelse med 1807 blev jeg kontaktet af netop Jakob Seerup, han spurgte om vi ikke kunne finde 5 personer, der var i stand til at ro en travalje. Vi skulle ro de engelske styrker i land der skulle gå i land ved Vedbæk, på 200 års dagen for den faktuelle landgang der fandt sted den 16. august Det var naturligvis ikke svært at finde 5 frivillige, der havde mod på lidt historisk skuespil, englænderne kalder det reinacting. Faktaboks: Læs mere om 200-året på Den sømand han må lide Jens Christian Schmidt Kadet, landsforræder og reinacter For 200 år siden angreb England København, stjal flåden og gjorde en ende på Danmarks tid som maritim stormagt. Denne begivenhed skal naturligvis festligholdes. Vi kan også festligholde at statsskovene for nylig meddelte marineministeriet (in absentia Forsvarsministeriet), at de træer der blev plantet umiddelbart efter 1807, nu er klar til fældning. Dermed er Danmark nu klar til, at generobre pladsen i historien som en maritim supermagt, ved at bygge nye linjeskibe at stærkt dansk Efter at have slæbt to travaljer fra København til Vedbæk (en ikke helt ukompliceret affære, fx skribenten måtte som resultat af en kolerisk kaptajns evner en tur i suppen ), gik 5 gennemblødte kadetter i den ene travalje, for at slæbe den anden travalje med 13 engelske reinacter marinesoldater i land. Dette foregik under skudveksling mellem skibe og et dansk landbatteri, og stor bevågenhed fra en stor forsamling tilskuere på kysten. Naturligvis regnede det cats n dogs, som en englænder, iført en autentisk uld uniform, pointerede under ro turen. Det var dog alt i alt en morsom oplevelse, til trods for at vi formentlig har gjort os skyldige i landsforræderi og konspiration med fjenden. Som det altid går med englændere, blev vi inviteret på en kop øl, og det lykkedes da også at knytte nogle venskabelige bånd med den tidligere fjende. Side 8 af 28 Dalbeloks nr

9 Regatta og kadetbal i Frankrig. Af Lena Jørgensen, AF1 Den danske delegation, bestående af Horn, Schmidt, Lars Bo, Sune Lund og undertegnede (alle AF ere), der den 20. juni rejste mod Brest var yderst håbefulde. Ét var, at vi var en blandet og uprøvet besætning, der skulle håndtere en overrigget kølbåd. Noget andet var, at delegationen alle har en usædvanlig trang til dans og spil op. Det viste sig snart, at vi på begge områder ikke var anderledes end de ni andre besætninger. Vi havde knap smidt vores tasker førend nabo-lukafet inviterede på get-together party med billig sprut fra fælles flaske. Torsdag morgen drog vi på vandet med Dannebrog højt hævet. Vinden var hård og genakker-sejlads var således ikke tilladt, så vi var ikke helt tilfredse med situationen, da denne nye type sejl skulle have været vores største prøvelse det skulle dog snart vise sig at være madpakken! Vi sluttede dagens sejlads som 8/10, hvilket vel næppe var imponerende. Til gengæld tog vi revanche i 3. halvleg og alle de resterende! Fredag morgen hejste vi med særlig stolthed de rød-hvide farver, idet vores hjemmelavede splitflag var i høj kurs hos andre langfingrede nationer. Dagens sejlads tillod genakker-sejlads, hvilket klart var til vores fordel. Med en blanding af halvklam tunret på dåse og godt håndelag fik vi sejlet os op på en samlet 5. plads, hvilket indfriede vores mål med at ligge i midten af feltet. Fredag aften bød på præmieoverrækkelse og barbecue, hvis man da kan driste sig til at kalde det det. Vi fik en pølle, et brød og så var der hele tomater og rødvin for resten. I det mindste var selskabet godt! Lørdag skulle ballet stå. Slagmarken bestod af uendelig mange kadetter fra hele verden og dermed uniformer i alle afskygninger. Aldrig har den danske marine set så fesen ud! Overalt var der kadetter med metervis af guldtråd, brokader og perlemor. Store fjer, flæser, høje hatte og så selvfølgelig amerikanernes medaljer! Det sker vel sjældent, at en kadet er glad for sit bandoler, men det var vi faktisk den aften, siden det var det eneste gejl, vi kunne mønstre. Det var et flot bal med god mad, chokoladefontæne og det helt store hit champagne (ad libitum) til midnat. Søndag drog vi hjemover, hvilket formentlig var meget sundt mest pga. manglende fødeindtag kontra overdrevet væskeindtag i fire glade dage. Forsvarsmesterskabene i Adventurerace Af Thomas Holm Norup, BF1 Et nyt forsvarsmesterskab har set dagens lys. Efter 7 år på prøve, blev det første officielle forsvarsmesterskab i Adventurererace afholdt onsdag d. 25/4. Det er planen, at dette løb med tiden skal udvikle sig til et forsvarsmesterskab på højde med f.eks. femkamp og biathlon. Til forskel fra førnævnte etablerede forsvarsmesterskaber, ligger disciplinerne i dette løb ikke fuldstændig fast. Løbet skal dog indeholde visse grundelementer, som kan kombineres på forskellige måder fra år til år. Disse grundelementer omfatter: målskydning med gevær M/95 / karabin M/96, cykling (ca. 50 km.), orienteringsløb og vandsport (kajak, kano eller lign.). Konkurrencen afgøres dels på Side 9 af 28 Dalbeloks nr

10 gennemførelsestiden og dels på point opnået ved de forskellige discipliner. Pointene omregnes til straftid som adderes til den endelig tid. Et hold består af tre personer, som skal gennemføre ruten vha. 1 cm. kort og et kompas (GPS er ikke tilladt). Én post skal findes, og først der, opgives den næste position. Løbet er på den måde et orienteringsløb i sig selv. I år deltog SOS med ét hold bestående af Steven Eriksen CM, Niels Balslev CM og Thomas Norup SA1. Holdet startede med M/95 målskydning på 200m mod ringskiver. Her vil holdet gerne rette en appel til idrætselementet, om at der kommer mere geværeskydning rettelse at der kommer geværskydning på programmet på SOS, for de personer som måtte ønske det. Holdet startede med en 12 min. tidsstraf. Forbedring ønskes Herefter blev de 25 tilmeldte hold sendt af sted med 3 min. interval. Første post var et ca. 10 km. orienteringsløb. Med stor hjælp fra den menneskelige GPS Balslev, klarede holdet løbet med bravur og hentede derved mange hold og lå nu i top fem. Med fornyet energi fortsatte holdet til næste post. De tre-fire næste poster var transportposter, hvor den næste position eller pejling/afstand var givet. Næste udfordring var en km. god mountainbikerute, som er én af holdets absolutte forcer. Ruten endte ud i Høveltes kampvognsøvelsesterræn, hvor selv mountainbiken måtte give op overfor de mudrede kampvognsspor i terrænet. Kort efter hed det omklædning til fuld kampuniform M/84, håndgranatkast og den militære forhindringsbane på Høvelte kaserne. Med høj sol og blå himmel, måtte flere af holdene holde pauser i skyggen efter endt gennemførsel pga. overophedning og dehydrering. Kursen var derefter stik syd, retning Furesøen. Fremme ved søbredden skulle to af holdets tre deltagere i en sportskajak (med omtrent 5 cm. fribord ) skiftevis runde en bøje placeret 100 ude i Furesøens 9 grader varme vand. Steven valgte at svømme de sidste 80 m. ind til kajen. Norup derimod måtte væsentligt hurtigere, efter ca. 50 m., bukke under for havkajakkens frie væskeoverflader og overlade sig til Furesøens ubarmhjertelige, skærende kulde. Efter gennemført disciplin måtte sidstnævnte behandles for kramper i begge ben. På vejen igen ventede et par mindre samarbejdsøvelser og til slut i mål igen. Side 10 af 28 Dalbeloks nr

11 Holdet kom i mål i tiden 5t og 50m, plus 12 min. i straf. Dette udløste en flot og velfortjent 3. plads. Vinderholdet var et kombineret hold af 5-kæmpere og biathlon-folk (det dedikerede adventureracehold fra HO), som kom ind i tiden 5t og 13m. 2. pladsen endte i tiden 5t og 58m. SOS slog bl.a. to HO-hold. Holdets helt klare forcer var godt humør, jævnt tempo og excellent navigering som undervejs var medvirkende til, at holdet ikke én eneste gang kørte forkert. Da stævnet ligger op til eksamen, har det været yderst sparsomt med træning op til løbet og holdet må siges at have gennemført på rutinen. I efteråret og i det kommende forår vil der efter alt sandsynlighed blive stablet et SOS-adventurerace hold på benene. Dette set i lyset af, at Naval Combat Course (NCC) og Evolutionrace også er nært beslægtede med adventureracet samt at der generelt er en stor interesse for at deltage i disse stævner. På holdet kan alle interessere tilmelde sig og opnå en mere koordineret træning op til løbene. Det kunne være flot om skolen også her kunne udmærke sig og sende et par hold af sted til hvert af stævnerne for at vise fanen og måske også få noget metal med hjem.. HOD siden sidst Formanden har ordet Af Morten Boie Jeppesen, AF1 Sponsorater Nijmengenholdet I lighed med sidste år havde SOS et hold med til Nijmegen-marchen. For få lov til at gå i Holland skulle alle deltagere på holdet have bestået en kontrolmarch, som HOD sponsorerede. Det var glædeligt at se, at det lykkedes hele holdet at bestå både kontrolmarch og selve Nijmegen-marchen. Stort tillykke herfra. Billardkøer De noget slidte billardkøer er blevet udskiftet til nye og forbedrede modeller. Nye queuer kan dog ikke forhindre undertegnede i at tabe, men dermed har jeg jo også sikret succes for flere andre! Fodbolde Fodboldholdet trængte slemt til nye bolde, og med midler fra HOD kunne holdet købe et par nye bolde Desværre blev det kun til en 3. plads ved dette års NOKA, men det er sikkert og vist at resultatet havde set anderledes ud, hvis der var blevet spillet med de nye HODsponsorerede højkvalitets-bolde. Værnsfælles fest For første gang i HODs historie har vi netop indgået aftale om sponsorat af et dyr. Uden at gå nærmere i detaljer kan jeg afsløre, at et forsøg på at fortære bæstet næppe vil være sundt for tandsættet! Fagligt Op til de meget spændende overenskomstforhandlinger til foråret er der så småt begyndt at ske forbedringer for HODs medlemmer. Merarbejde En af de mere interessante er honorering af merarbejde. Med virkning fra 1. juli vil merarbejde ud over 20 timer pr. kvartal blive godtgjort med 150 % af timelønnen. Det skal ikke forstås på den måde, at der slås en streg over de første 20 timer, men at disse skal afspadseres. Har man over 20 timers merarbejde på et kvartal og disse timer ikke kan afvikles, udbetales alle timer, også de første 20, med 150 %. Tjenestepligt Der har gennem et stykke tid lydt vedholdende rygter om ophævelse af vores tjenestepligt. I skrivende stund ser det ud som om FPT har til hensigt at gøre dette fremadrettet fra 2008 for personel Side 11 af 28 Dalbeloks nr

12 med nye gennemførte uddannelser. HOD arbejder for at få også at få ophævet eksisterende tjenestepligtserklæringer, men FPT har i skrivende stund betænkeligheder herved. Specialuddannelser, som eksempelvis pilot, vil formentlig fortsat være undergivet tjenestepligtserklæring. Jeg er personligt meget spændt på at høre det officielle udspil. Andre kamppladser Der er stadig mange slag at udkæmpe, bl.a. er Hærens og Flyvevåbnets øvelsestillæg på 1211,09 kr./døgn, mens Søværnet må nøjes med 889,09 kr./døgn i søtillæg. HOD har svært ved at se hvorfor der er denne forskel, og arbejder derfor for ens tillæg for de tre værn. Ros til CH SOK I artiklen Vinder ved nærmere bekendtskab omtaler CH SOK sin vision om et togtbaseret Søværn. Selv om det ikke er nogen ny tanke, vil jeg alligevel bifalde CH SOK for denne vision. I praksis skal togtbaseret forstås på den måde, at man ved hjemkomst lægger skibet til kaj, afleverer nøglerne til OPLOG, der så sørger for vagt og vedligeholdelse. Der vil således ikke være vagt og dagligt arbejde i samme omfang som det ses nu. Løsningen gør generne ved at få basehavn langt fra sit hjem meget mindre og kan sikre en fornuftig geografisk stabilitet - i det mindste mens man sejler. Og der er brug for en løsning. Ved en håndsoprækning under eskadreorientering blev der spurgt til hvor mange der kunne tænke sig at flytte til Jylland. Ud af 34 kadetter rakte 7 hånden op. Nu er der jo næppe 27 der kan få tjenestested i Korsør, så det må antages at der også på denne årgang vil komme en del langdistance-pendlere. Man kan spørge sig selv om der er personel til et togtbaseret søværn. Måske ikke umiddelbart, men personligt tror jeg, at en implementering af denne løsning vil have en endog meget gavnlig effekt på fastholdelsen, så nettoresultatet vil blive flere folk i de skarpe ender. Der er simpelthen ikke råd til at lade være! Havde CH SOK også meldt sig på banen som fortaler for ansøgningssystemet frem for beordringssystemet, havde det været svært for mig at få mundvigene ned.. Til sidst: Besøg for sidste nyt, oplysninger om økonomi, kontaktoplysninger og meget, meget mere. Og husk - SAMMEN STÅR VI STÆRKT! Visioner for idrætten på SOS SOS Idrætskompetencecenter. Endelig er det langt om længe lykkedes at fusionere de to idrætselementer på holmen. Det nye navn vil foreløbig være SOS idrætskompetencecenter. Og jeg skriver bevidst foreløbig, for på sigt går tankerne i retning af at centeret muligvis skal være Søværnets idrætskompetencecenter. Der er ingen tvivl om, at centeret går en spændende tid i møde. Den største forandring her og nu er 2 nye medarbejdere, nemlig SSG Erik L. K. Madsen og OS Søren Bulow. Pt. er Søren Bulow på VUT II. For at sammenlægningen skal blive en succes skal en del falde på plads før centeret kører på alle cylindre. Vi regner med at forandringerne først bliver synlige på den anden side af sommerferien. Vi har allerede en del, endnu ikke godkendte, visioner for fremtiden. Det første der må på plads er centerets fundament for at virke, det man i forsvaret kalder et direktiv. Uden direktiv har vi ingen rammer og mål for vores virke og opgaver. Direktivet ligger som et forslag ved chefen (SOS) og det skal Side 12 af 28 Dalbeloks nr

13 understreges at det er et forslag, men centeret håber selvfølgelig at det kan blive godkendt. Kernen i indholdet er følgende: 1. Idræt i forbindelse med et langvarigt uddannelsesforløb. 2. Almen sundhedsfremmende idræt. 1. Idræt i forbindelse med et langvarigt uddannelsesforløb. Her er det vores intentioner at idrætsuddannelsen skal tilegne kadetterne teoretisk viden og praktiske færdigheder, der sætter dem i stand til at fremstå som positive idrætsambassadører i den videre tjeneste. Bl.a. ved selv at være en kapacitet ved planlægning af velfunderede og motiverende idrætsforløb samt fremstå som en rollemodel via egen træningstilstand. Det er vores hensigt at stimulere kadetaspiranterne og kadetterne gennem hele deres uddannelsesforløb ved at tilbyde et struktureret forløb, hvor de intellektuelle og praktiske færdigheder skærpes progressivt. Motivation søges skabt via et alsidigt fagindhold præsenteret af velfunderede interne og eksterne idrætskapaciteter. Indholdet i undervisningen prioriteres således: 1. Operativ relateret træning (soldatertræning). 2. Formidling. 3. Individuel træningstilstand. 4. Konkurrenceidræt. 5. Social effekt. Operativ relateret træning prioriteres højst pga. forsvarets stadig højere internationale engagement, som betyder at personellet i stadig højere grad skal være fit for fight og klar til akut deployering. Formidling prioriteres også højt da kadetterne er morgendagens idrætsformidlere ude på tjenestestederne. En positiv forvaltning af idrætten vil skabe en egendrift til vedvarende fysisk aktivitet hos den enkelte medarbejder. Den individuelle træningstilstand er vigtig, når idrætsformidleren skal fremstå som et ideal for personellet. Konkurrenceidræt giver kadetterne mulighed for at måle deres fysiske præstationsevne i forhold til kollegaer, lokalt, nationalt og internationalt. Konkurrencer stimulerer konkurrencemomentet og skaber rollemodeller. Det sociale samvær styrker sammenholdet og giver luft i en hverdag med meget teoriundervisning og et relativt stort lektiepres. For at sikre at kadetaspiranterne og kadetterne fastholdes til fortsat udvikling gennem hele uddannelsen er det vores intention, at der gives en standpunktskarakterer. Karaktererne gives på baggrund af objektive praktiske og teoretiske tests, samt ud fra en subjektiv vurdering af engagement og evnen til formidling. Karakteren indgår i den samlede vurdering af kadetaspiranten og kadetten. Planlægningsgrundlaget for idrætsundervisningen er gennemsnitlig 2 lektioner pr. uge. Det er vores hensigt at tilegne kadetaspiranterne et fagligt niveau, der er civilt kompetencegivende ved at gennemføre Danmarks Idrætsforbunds trænerkursus niveau I + II og samt et praktisk niveau, der svarer til CFI idrætsbefalingsmand. Side 13 af 28 Dalbeloks nr

14 Almen sundhedsfremmende idræt For at sikre den faste stab udvikler eller vedligeholder egenskaber som udholdenhed, styrke, koncentration og sociale ressourcer, billiger at den enkelte pålægger sig selv at udøve 2 x 45 minutter pr. uge til fysisk træning. Skolens idrætsinstruktører tilbyder individuel træningsvejledning, foredragsvirksomhed omhandlende sundhedsfremmende temaer samt iværksætter gruppeaktiviteter. Skolen som helhed forventer at de rutinerede officerer vil fremstå som profiler for det yngre personel ved at stå i første række, når der skal udføres fysisk træning i hverdagen. VUT1 elever tilbydes primært idræt af almen sundhedsfremmende karakter. Eleverne er selv med til at designe idrætsforløbet med en instruktør som tovholder. Hvor det måtte være nødvendigt orienteres om nye idrætslige politikker, teori og nye træningsprincipper i forløbet. til at tage fat, men først vil vi lige løbe en lille tur. God træning. SOS til Nijmegen. Af Henrik Palbo, SA1 God tur sagde min fysioterapeut. Du ringer bare når du kommer hjem. Jo tak tænkte jeg, da jeg lukkede døren til klinikken bag mig. Den sidste kommentar lød ikke ligefrem opmuntrende, men jeg var ved godt mod. Igennem det sidste halve år havde jeg nemlig være en del af SOS Nijmegenhold. En gruppe på 15 mand og 1 kvinde som havde trænet sammen med det formål at gennemføre Nijmegenmarchen. En træning som havde givet både styrke, sammenhold og kammeratskab. Jeg vidste at vi alle på holdet ville gøre vores bedste for at hjælpe hinanden til at gennemføre marchen. Så selvom jeg den sidste måned havde været plaget af en del overbelastningsskader, var det med ro i sindet, at jeg en dag i juli satte mit første støvleaftryk i Camp Heumensoords støvede jord. Manglende honorering af basiskrav Ud fra sundhedstriadens forskrifter skal bl.a. de fysiske basiskrav honoreres 1 gang årligt. Ved manglende honorering af de fysiske basiskrav vil der ud fra en konkret individuel vurdering blive taget stilling til, hvilke konsekvenser dette vil medføre ref. FKOPUB PS I første omgang udarbejdes en handlingsplan, hvor restanter tilbydes individuel træningsvejledning. Forløbet frem til fornyet test udføres hovedsaligt selvstændigt, men med en instruktør som konsulent. Efter 3 måneder aflægges en fornyet test. Kan denne test ikke bestås, vil udnævnelse ikke finde sted, se i øvrigt Forsvarets Fysiske kravs- og konsekvensstruktur. Som det fremgår, er der rigeligt at tage fat på og vi i kompetencecenteret glæder os Hvert år bygger det hollandske militær Camp Heumensoord teltlejren, for at kunne indkvartere de omkring 4000 soldater som deltager i marchen. Danmark fik 2 telte til i alt 415 mennesker, og der var god plads. Et campingtilbud til folk med hang til sure tæer og kommen-hinanden-ved. Det var Side 14 af 28 Dalbeloks nr

15 faktisk rigtig hyggeligt. Hollænderne havde gjort meget ud af lejren, men der var især én ting som imponerede: På intet tidspunkt måtte vi stå i kø i mere end 2-3 minutter for at få mad. Imponerende antallet af soldater taget i betragtning. Maden var endda ganske god. Første aftensmåltid overraskede mig dog lidt. Jeg fik en kop suppe, en banan og én enorm kuglerund kødbolle. Det krævede en større indsats fra mine balanceorganer, at nå ned til bordet uden at kødbollen rullede ud over tallerkenkanten. Det var jo selvfølgelig først bagefter, at jeg kom i tanke om, at en kødbolle jo kan skæres over på midten! Resten af ugen bød dog ikke på flere af den slags udfordringer. I Holland er Nijmegenmarchen kendt under det der kaldes De 4 Daagse (dansk, De 4 Dage ). Det skyldes at Nijmegenmarchen kun er en mindre del af en stor byfest som endda rækker ud over byens grænser. Det er et kæmpe arrangement som man ikke må snyde sig selv for at opleve, men da det kræver at man har energien til det efter at have marcheret hele dagen kan jeg kun opfordre til at man træner grundigt inden man tager til Holland. Gør man det har man faktisk kun brug for to ting under marchen, nemlig vilje og glæde. Vilje til at fortsætte med at marchere selvom det gør ondt og glæde over at det i virkeligheden slet ikke gør så ondt, som man troede. Her må jeg også løfte sløret for Nijmegenmarchens trumfkort. Det kort som fejer al modstand af bordet og langsomt, skridt for skridt, trækker målet nærmere. Nemlig Hollænderne der som royalister til et globryllup trækker deres sofaer ud på gaderne og hujer og hepper, mens militære og civile gængere vader forbi. De hollændere formår at skabe en så fantastisk stemning, at man fuldstændig glemmer, at man er træt. Mange gængere vælger ligefrem at komme igen år efter år. I år var der 2 som gennemførte marchen for 60. gang. Det gode ved marchen er også, at det ikke er en konkurrence men et socialt arrangement. Der er plads til alle. Det er en unik mulighed for at møde soldater fra alle værn, fra mange forskellige nationer. Nijmegenmarchen går ikke ud på at komme først i mål men at lære hinanden at kende. Men tag nu ikke fejl det er hårdt at gå km hver dag i 4 dage. Til sidst vil jeg blot bringe en stor tak til Jens Agerholm for hans store indsats som holdleder og for villigt at øse af sine erfaringer, til de andre gængere på holdet hvis humør og ukuelighed har hjulpet os alle igennem og til Thevis, vores cykelordonnans, for at være mere hjælpsom og tålmodig end nogen mor kan være overfor sine børn. Håber at se Jer alle til endnu en march. Til alle jer andre kan jeg kun sige prøv det. Rejsebrev fra: Tall Ships Race Mediterranian 2007 Af Jacob Aulbjerg, SA1 & Jes Thrane, SA2 Den rumænske officersskole placeret i Constantza ved Sortehavet skulle deltage med deres træningssejlskib Mircea, i Tall Ships Race Mediterranian Som tidligere år, inviterede de kadetter fra andre landes søofficersskoler. Jacob Aulbjerg og Jes Thrane blev sendt af sted som repræsentanter for SOS. Side 15 af 28 Dalbeloks nr

16 Vi skulle sejle med fra Alicante i Spanien til Barcelona, altså kun et ben af dette års Middelhavs Tall Ships Race, men hvilket et det skulle blive. Efter at have deltaget i en lokal dyst om, hvem der kommer først fra lufthavnen til havnen mellem vores taxa og alle andre bilister. Kunne vi ånde lettet op og påmønstre Mircea torsdag aften, samme aften hvor der var crew party. Blåøjede og meget danske blev vi hilst velkommen af den vagthavende befalingsmand på gebrokkent engelsk, og fik straks at vide at alle var til fest, og det kunne vi også ligeså godt deltage i. Efter en meget varm og oplevelsesrig nat i hængekøjen på banjen med 120 andre sergent- og officerskadetter, blev vi vækket af generalalarmklokken som var signaleringsmidlet ombord, det var der bare ikke nogen der havde fortalt os. Så Det gode skib NCS MIRCEA vi var overbevist om at vi skulle mønstre for brandrulle på hoveddækket, vi var de hurtigste ude af køjerne. Umiddelbart efter morgenskafning blev vi vist ned til skibschefens messe for at holde et velkomstmøde med ham og chefen for togtet. Her blev førstehåndindtrykkene, vores med indbygget statisk-squat træning var blevet installeret. Det var også dagen hvor vi blev interviewet af det rumænske søværns presse ombord, og efter sigende skulle der være blevet taget nogle rigtig gode indkvartering, uddannelse, rang og forventninger til opholdet diskuteret, et meget positivt møde for begge parter. Grundet vores rang blev det efter mødet med chefen bestemt at vi skulle bespises i sergentmessen sammen med resten af besætningens befalingsmænd. Ligeledes kunne vi anvende befalingsmændenes toilet og badefacilliter i agterskibet, en lettelse da vi ikke vidste hvordan man gik på toilettet the arab way til søs. To tyske kadetter var påmønstret dagen før os og skulle være ombord i seks uger! Således gik de første dage i Alicante med sightseeing og crew parade gennem byen, inden vi drog til søs for at vinde Tall Ships Race Mediterranian - troede vi! Lørdag skulle løbet startes og som ved alle større sejlskibs arrangementer, var der først en paradesejlads umiddelbart uden for kysten, et virkelig storslået syn med cirka 10 store og 20 mindre sejlskibe der satte sejl og paraderede frem og tilbage. Vi sejlede ud kl og kapsejladsens første ben til Barcelona ville blive skudt i gang kl Kl stod to meget forventningsfulde danske og to tyske kadetter og ventede på at skuddet ville gå og løbet ville starte. Løbet startede og alle andre skibe, på nær Mircea, sejlede mod Barcelona, vi skulle åbenbart først runde Nordafrika inden vi ville vende næsen den rigtige vej. Hviledagen skulle holdes og det blev den, så søndagen var meget stille. Vi fik en rigtig god rundvisning på skibet som jo er blevet restaureret i , hvilket vil sige at agterskibet var blevet shinet rigtig flot op, med air-condition og nye toiletter. Forskibet, med al elev indkvartering og kabyssen var ligeledes blevet shinet op, bare ikke helt så meget, der var blevet malet og disse hersens moderne toiletter billeder af de danske helte. Ligeledes fik vi ledsaget adgang i riggen efter en grundig sikkerhedsinstruks. Om aftenen blev der på hoveddækket vist film for alle kadetterne på storskærm, hygge. Mandag, en ny uge starter, vi stiller op friske og veludhvilede efter at have sovet Side 16 af 28 Dalbeloks nr

17 i den rumænske sauna. Da vores uddannelses niveau nu efterhånden er nået rundt i skibets kroge, ønsker CH-U for den rumænske sergentskole at have en samtale med os omkring vores uddannelsesforløb, her blev vist film, uddelt brochurer og snakket om alt mellem himmel og jord. Vores ønske om at deltage i officerskadetternes praktiske astronomiske navigationsundervisning på dækket blev også diskuteret. Som sagt så gjort, efter mødet tog vi en russisk sekstant og med hjælp fra en meget hjælpsom, engelsktalende kadet kom vi også sikkert igennem de rumænske almanakker. Navigationslæreren ombord var meget imponeret over vores indsigt i arbejdet med almanakker og stjernetabeller, hvortil vi bare kunne forklare ham at vi jo lige havde været til eksamen i emnet, og således havde det hele i frisk erindring. Det kunne han ikke helt forstå, altså var vores uddannelses niveau ikke nået helt ud i alle krogene erfarede vi. Grundet vores grundige arbejde, og lidt pres, blev det så arrangeret at i stedet for at vi skulle stå rorgænger 12 timer i streg, med en ansvarlig rorgængerbefalingsmand ved vores side, kunne vi tage en vagtchef vagt sammen med en af officerskadetterne. Tirsdag, regn og overskyet vejr mødte os denne morgen. Alle kadetterne modtog undervisning på banjerne, på rumænsk velsagtens så vi plet solbadede og læste en masse denne dag. Om aftenen indgik vi i vagten for kadetter, hvilket betød man havde sit eget kortbord uden for broen, en sekstant, almanakker og nogle logbøger, og så var der ellers frit slag med hvad man ville observere. Onsdag, storrengøring, pudse dag. I morgen torsdag ankommer vi til Barcelona om formiddagen, så hele dagen går med at bjærge sejl. Sejlmanøvrerne ombord var et sceneshow som de fleste koreografer ville skamme sig ved. Mircea er en 3- mastet bark, hver mast har en ansvarlig befalingsmand, hver med en megafon. Skibschefen har kommandoen, som han udøver gennem en mikrofon tilsluttet alle skibets højtalere, hver elev har en fast post ved hver manøvre, hvilket også gjorde at vi på vores korte togt ikke fik en plads. Så er scenen sat for de perfekte sejlmanøvrer, eller! Så snart en sejlkommando blev givet var der 120 forvirrede elever, tre råbende megafoner og fire gæste kadetter der så målløse til. Heltene med Petty Officer Luca Uanset vores til tider forundrede miner, lykkedes det skibet at vende inden det ramte Afrikas kyst og torsdag ankom vi til Barcelona. Godt nok ikke som det første skib, men hvad gør det, alle var blevet mange oplevelser og erfaringer rigere. På vores korte ophold var der to tyske kadetter, en kroatisk officer og to ukrainere. I Barcelona ankom yderligere to hollandske officerer, to franske kadetter og to tyrkiske. Barcelona var endestationen for os, her skulle vi nu nyde et par fridage til at fordøje alle vores indtryk fra sejladsen, både kulturelle, professionelle og navigatoriske. Side 17 af 28 Dalbeloks nr

18 Spinning debut på SOS Af Jes Björk Thrane, SA2 (Alias Jes Bjarne Thrane) Efter at spinning cykler er flyttet fra HIA til kælderen på SOS, giver det mulighed for noget helt fantastisk, morgen spinning. Tirsdag morgen den 14/8 kl satte 7 klatøjede gutter sig op på spinning cyklerne. 40 minutter senere, var det 7 meget forpustede, men friske gutter der kunne tage sig et velfortjent bad. Holdet var rimelig blandet hvad angik rutine og kondition. Konceptet er, at alle skal kunne være med og få en god start på dagen. Fredag d. 25/ drog medlemmer af SOS s motorcykelklub MC-SIXTUS på togt til MC TOURING CAMP på Djursland. Der var afgang fra Nyboder fredag eftermiddag og i bedste rockerstil kørte vi af sted i kortege med Præsident J. Aulbjerg forrest (måske også lidt fordi det var ham som kendte vejen). I Roskilde samlede vi to af klubbens hangarounds op (Kathrine Koch med sin bitch Michael Siltan). Derfra satte vi kursen mod Sj. Øde. Det var helt rart at stå til søs og igen stifte bekendtskab med søens glæder, den gode buffet og den friske havluft. Det var en helt forandring at se Hjelm Iso med 45 kn. i stedet for med Svanen/Thyras 4,5 kn. Gad vide om de navigerer optisk på disse hurtigfærger Hjelm Iso i pejling dv. 80º 70º 60º 50º.. åhh undskyld chef vi missede vist vores dreje pejling.. Nåh men så tager de med garanti en middagsbredde Det var dejligt at mærke den jyske muld under bagdækket og findes der noget bedre end Djurslands små snoede veje. Vel ankommet til MC CAMPEN (beliggende tæt ved Kolind) gik der gang i teltopsætningen og en enkelt AP er i svælget. En lille gå tur rundt på det store område som dækker camping-pladsen for at tage de andre bikeres cykler i åsyn afslørede, at vores lille eksklusive gruppe var en smule under gennemsnitsalderen. På nuværende tidspunkt er der hold hver tirsdag og torsdag morgen, hver gang vil der blive hængt en seddel op på skolens Infoboard, hvor man kan tilmelde sig. Glæder mig til at cykle med jer. Vel mødt! MC TOURING CAMP Af fuldgyldigt medlem og bestyrelsesmedlem i MC-SIXTUS Christian Erntgaard, SA1 På den lille gåtur rundt i camp en erfarede også vi at den manglende friværdi i vores Nyboder lejligheder gjorde sit udslag i størrelsen af vores cykler. De fleste cykler på camp en lå på den forkerte side af 200 af de store. Så medlemmer af MC-SIXTUS burde have et stort mc-tillæg i deres NY-løn. Her kan lige nævnes at en enstemmig bestyrelse har vedtaget at indføre et straffesystem i klubben, hvilket medfører at der uddeles bad-spots til blandt andet Side 18 af 28 Dalbeloks nr

19 vedkommende som taler ilde om bestyrelsens motorcykler for bare at nævne et eksempel. Så tag i akt for ikke at komme i badstanding. Lørdag morgen blev hang-around K. Koch sendt af sted efter morgenmad. Der skete desværre det som nok er enhver motorcyklists værste mareridt. En bilist overholdt ikke sin ubetingede vigepligt og kørt ud lige foran K. Koch og endda imod kørselsretningen hvilket medførte at Koch måtte slå kraftigt bak for at undgå kollision. kørsel på det smukke Djursland og til at optage de første par scener til vores hvervevideo, nok ikke noget ghost-rider fans ville være imponeret over, men vi var godt tilfredse. Hjemme i camp en stod den på aftensskafning og lidt socialt sammenvær imens solen gik ned. Søndag formiddag var der afgang fra camp en efter et par rigtig hyggelige dage og de enkelte medlemmer fortsatte på egen hånd rundt til familie besøg i det hjemlige Jylland. MC-SIXTUS har sandelig også været aktiv i løbet af sommeren. Efter en alt for lang sommerferie hvor vi selv har måttet fordybe os i skibsteknikbøgerne, mødtes den hårde kerne af MC-SIXTUS til træf ved Farsø MC (Katrine Kochs tidligere klub) den sidste weekend i juli. Sikke et klubhus Farsø MC har, måske MC- SIXTUS kan få bygningen Under Kronen som klubhus? Om lørdagen drog vi på en lille sigthseeing i det nordjyske og så blandt andet kystredningsstationen ved Torup. Det er et mere øde tjenestested end Sj. Odde. Ingen havarirapport fra dette togt! Sambabold i Karlshamn Af C. Meisner og P. Korfits, AF2 Det resulterede i en baghjulsudskridning som fik cyklen til at vælte og kurrede derefter 30 meter på asfalten. Der skete heldigvis ingen større personskade men cyklen pådrog sig så store skader ved mødet med asfalten, at den efterfølgende blev afhentet af dansk autohjælp. En reminder på hvor galt det kan gå selv med lille fart. Men nu er MC-SIXTUS medlemmer ej frygtsomme så det var op på hesten igen og fortsætte dagens program. Og K. Koch havde det efter de foreliggende omstændigheder og forhold okay. Lørdag eftermiddag blev brugt til Det var med stor tilfredshed at fodboldholdet ved sidste NOKA i Oulu, Finland blev gjort bekendt med, at fodbold igen ville blive en officiel disciplin ved NOKA. Endelig skulle der dystes i verdens største og vigtigste sport. Fodboldholdet til NOKA bestod af 11 rutinerede spillere. Til daglig spiller de fleste med på officersskolens 7 mands bold i en turnering under Firmaklubbernes boldunion, og i øjeblikket ligger holdet til oprykning til den bedste række (Den berømte O leary-liga). Af forskellige årsager måtte holdet se bort Side 19 af 28 Dalbeloks nr

20 fra flere profiler, til gengæld var der comeback til det fynske fodboldkurifæ Henrik Bøgelund, der tidligere i bedste Romariostil har garanteret at score mål i hver eneste kamp. Ved fodboldturneringens start, lørdag middag, var den samlede stilling tæt, og forventningerne til at fodboldholdet kunne bidrage til at køre den samlede NOKAsejr hjem, var derfor store. Ligeså var opbakningen fra de danske Roligans, denne stegende varme lørdag, klasser bedre end de andre skoler. Taktikken var klar, bolden skulle spilles hurtigt rundt, og vi skulle lade modstanderne bruge kræfterne på at løbe rundt efter bolden. Den valgte taktik skulle også ses i lyset af, at vores formkurve ikke var på niveau med stafetholdets form. opgøret med et nederlag på 2-5, men havde også vundet en tilsvarende sejr aftenen inden i Karlshamns gader (sådan lugtede de i hvert fald) Den sidste kamp var mod svensken. En kamp man under ingen omstændigheder ønsker at tabe Holdet var fuld af håb, da der efter aftale ikke ville være Roligans, der løb ind på banen for at tæve dommeren Første kamp stod mod Norge. Det blev en noget famlende start på turneringen fra det danske holds side, da Danmark blev sat under et hårdt norsk pres og fik den hårde norske spillestil at føle, hvilket dog udmøntede sig i hele fem norske advarsler i løbet af kampen. Desværre kunne den elegante danske spillestil ikke hamle op med den brutale norske, hvilket resulterede i en ufortjent norsk 2-0 sejr. I næste kamp mod Finland kom Danmark dog godt igen. Finnerne skulle vinde kampen og startede derfor kampen med et voldsomt angrebsraseri. Dette benyttede de elegante danske fodbolddrenge til at vise, hvordan man spiller rigtig sambabold. På toppen stod Bøgelund og modtog den ene sukkerbald efter den anden, hvilket da også resulterede i 4 scoringer, den ene flottere end den anden. Efter en fremragende kamp, hvor kombinationerne og afleveringerne var lige til Laudrups lærebog forbarmede dommeren sig og fløjtede kampen af. Finnerne slap fra En sejr, over de altid defensivt orienterede og kedeligt spillende svenskere, skulle vise sig at kræve fair play fra dommeren, hvilket desværre ikke viste sig at være tilfældet. Det danske hold blev gentagne gange snydt værst gik det ud over holdets svar på Jes Bjerg, Henrik Bøgelund, som helt fri foran mål blev revet omkuld, uden at dette medførte direkte rødt kort!!!! På trods af modgang fra dommeren forsatte de elegante danskere deres opvisningsspil og burde objektivt set have været foran med 2-0 ved pausen. Da Side 20 af 28 Dalbeloks nr

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 3-2011 Printvenlig PDF LEDER Cirklen er sluttet I januar 2005 kunne vi hejse kommando på det nye støtteskib ABSALON. Begivenheden blev starten på en markant ændring af den danske flåde. En ændring,

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde / På træning i Norge 3 Pas på flåten 7 Hvor er viljen

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse.

Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse. 2 MYTTERIET 3 Tilegnet mine skibskolleger på det omtalte inspektionsskib til hvem jeg lovede at bringe disse oplevelser på tryk samt til alle de andre atlantsejlere der i Søværnet, under den kolde krig,

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

Side 8-10. Femte gang i Baltikum

Side 8-10. Femte gang i Baltikum Ondt i nakken VIDEN: En nyligt fremlagt ph.d.-afhandling dokumenterer et velkendt problem med nakkesmerter blandt jagerpiloter. Som noget nyt påviser den også, at ændringer i træningsøvelser kan reducere

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

MARTHA. Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Krigsskibet. Læs alt om Danmarks nye fregatter

MARTHA. Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Krigsskibet. Læs alt om Danmarks nye fregatter MARTHA Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet OPO Vil du være den, som får skibet på søen? Piger tll søs Aabenraa har nu hele 22 % kvinder Det er et syn, man ikke glemmer Dramatisk beretning

Læs mere

Nummer 3 oktober 2006 36. årgang

Nummer 3 oktober 2006 36. årgang Søværnsorientering Nummer 3 oktober 2006 36. årgang En svær tid kræver svære beslutninger >> Kejserinde Dagmars sidste sørejse >> Udsendelse til Libanon >> Korvetternes afløser >> Sejlerfolket vogter på

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005 FLÅDEN i Korsør 10. årgang Nr. 1 marts 2005 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://www.flskor.svn.dk Formand/Ansvarshavende redaktør: Kaptajnløjtnant

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere