Kadetkorpsets eget blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kadetkorpsets eget blad"

Transkript

1 nr.2. august NEC TEMERE NEC TIMIDE Hverken ubesindig eller frygtsom Kadetkorpsets eget blad Nyt fra Søværnets Officersskole: Side 1 af 28 Dalbeloks nr

2 Redaktørernes Klumme Af Jacob Aulbjerg og Morten B. Jensen, SA1 Velkommen til årets andet nummer af Dalbeloks. Siden sidste nummer har vi haft en velfortjent ferie, samt vundet NOKA for fjerde år i træk. Redaktionen vil gerne ønske alle deltagere tillykke med den flotte sejr. Svanen og Thyra har vist deres evner på det sejlsportslige plan, Svanen blev nummer et og Thyra nummer fem (i deres klasse) på årets Tall Ships Race, fra Århus til Kotka i Finland. Den nye klasse DM og et lille hold kontraktofficerer er mødt og snart vil de nye SB ere være at se på skolen, vi håber at alle vil være med til at gøre deres ophold på skolen til en god oplevelse. Lynges afløser, Frank Caspersen, er ved at være på plads også velkommen til ham. I øvrigt kan det meddeles, at redaktionen har fået to nye medlemmer, Morten Bjørn Jensen og Jacob Aulbjerg Nielsen fra SA1, vi glæder os meget til arbejdet med udgivelsen af skolebladet. Skolebladet for Søværnets Officersskole Oplag: 360 stk. Næste deadline: 1. november 2007 Redaktion: Redaktører... J. Aulbjerg, M.B. Jensen, SA1 og S. Lund AF1 Layout... J. Aulbjerg, M.B. Jensen, SA1 og S. Lund AF1 Tryk... Korsør Trykkeri Redaktionen forbeholder sig ret til, at redigere, forkorte eller afvise indkomne indlæg. De holdninger skribenterne måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets holdning. Indlæg er meget velkomne og kan indleveres personligt, via mail eller sendes på diskette eller disc til redaktionen via Søværnets Officersskole, H.C. Sneedorffs Alle, Holmen, 1439 København K. Redaktørerne kan kontaktes telefonisk på , FIIN: SOS-niju204 eller via Søværnets Officersskole på Side 2 af 28 Dalbeloks nr

3 Indhold REDAKTØRERNES KLUMME...2 CHEFEN HAR ORDET!...4 LEDELSESSEMINAR FOR OGU-F FLÅDENS RAN OG KØBENHAVNS BOMBARDEMENT 200 ÅR EFTER...6 DEN SØMAND HAN MÅ LIDE...8 REGATTA OG KADETBAL I FRANKRIG....9 FORSVARSMESTERSKABENE I ADVENTURERACE...9 HOD SIDEN SIDST...11 VISIONER FOR IDRÆTTEN PÅ SOS...12 SOS TIL NIJMEGEN REJSEBREV FRA: TALL SHIPS RACE MEDITERRANIAN SPINNING DEBUT PÅ SOS...18 MC TOURING CAMP...18 SAMBABOLD I KARLSHAMN...19 CONSISTENCY!...21 SÅÅ N OM LIVET GENERELT...22 EN ÅRGANG FORLADER,...22 EN NY KOMMER TIL VOLLEY...24 NCC...24 STAFET - NOKA USA TUR RETUR...27 Side 3 af 28 Dalbeloks nr

4 Chefens faste Af kommandør Christian Nørgaard, CH SOS Chefen har ordet! Redaktionen bag DALBELOKS har bedt mig skrive et lille indlæg til bladet, hvilket jeg naturligvis meget gerne gør. Først og fremmest skal jeg som også nævnt ved min tiltræden 1. maj udtrykke min glæde over at være retur på Søværnets Officersskole efter ca. 14 års fravær, det vil sige siden min tid som Faggruppeleder Våben SOS står naturligvis som noget helt specielt i de fleste søofficerers bevidsthed, og dermed også stillingen som chef for en god og kompetent stab inkl. alle vores lærere, samt ikke mindst for en skare dygtige unge mennesker under udvikling til ledere i søværnet. Jeg opfatter det som et stort privilegium, at personelforvaltningen har valgt at sætte mig i denne stilling. Som bekendt har jeg i en firemåneders periode, som afsluttes omkring tidspunktet for dette blads udgivelse, tillige været chef for Færøernes Kommando. Det har været en lidt stressende periode, og mit fravær har naturligvis trukket ekstra veksler på NK m.fl. Og selv om jeg har haft to herlige år på Færøerne, ser jeg frem til, at jeg fra starten af september kan hellige mig SOS fuldt og helt. Jeg skal ikke her trætte de ærede læsere med en længere redegørelse om mit liv og levned hvis man er interesseret, kan man se mit CV på skolens internethjemmeside. Blot skal jeg nævne, at min tjeneste primært har været en vekselvirkning mellem operativ tjeneste til søs og stabstjeneste, sidstnævnte i hovedsagen indenfor Human Ressource (HR-) området. Jeg ser frem til at fortælle lidt mere, når jeg kommer rundt i klasserne i løbet af efterårets cheftimer. I det private er jeg gift, og far til to børn, der er fløjet fra reden. Når min hustru og jeg returnerer til Danmark, bosætter vi os i København. Jeg kan forestille mig, at der kan være en forventning om at høre om mine visioner for SOS. Jeg har imidlertid den holdning, at jeg bliver nødt til at bruge tid på at sætte mig ordentligt ind i det hele, inden jeg arbejder med eventuelle kursændringer af mere permanent karakter. Samtidig er det indlysende, at det arbejde, som i kraft af det igangværende forsvarsforlig, er iværksat i regi af den såkaldte Arbejdsgruppe Personel og Uddannelse, i sig selv giver anledning til nytænkning og justering. Som formentlig de fleste bekendt afventer skolen et svar fra Søværnets Operative Kommando i relation til organisationsudviklingsprojektet, som min forgænger og staben har lagt et stort arbejde i at forberede. Vi regner med at få SOKs svar inden længe. Til sidst vil jeg endnu en gang udtrykke min anerkendelse af den indsats, kadetkorpset og de involverede fra staben ydede i forbindelse med NOKA Jeg er naturligvis umanerlig stolt over, at SOS vandt for fjerde år i træk og som jeg nævnte til morgenmønstringen mandag efter NOKA, ser jeg al mulig grund til at stræbe efter fortsættelse af sejrsrækken. Jeg vil ønske alle et godt og arbejdsomt efterår jeg glæder mig til gensynet ude i klasserne. CHRISTIAN NØRGAARD CH SOS Side 4 af 28 Dalbeloks nr

5 Ledelsesseminar for OGU-F Af FGL LED og Lena M. Jørgensen, AF1 (FGL LED skriver) I perioden juni 2007 blev der gennemført et Ledelsesseminar for klasserne BF1 og BF2 på Våbenkursus Sjællands Odde. Dette som afslutning på OGU fællesfag indenfor ledelse, organisationsteori og psykologi - en afsluttende syntesefase. Seminaret indeholdt teori og oplæg til en case øvelse, hvor der i grupper blev udarbejdet en eksamensopgave, med efterfølgende mundtligt fremlæggelse og forsvar. Den første dag var der oplæg ved Forsvarets Mediecenter om Forsvarets Kommunikationspolitik og Intern kommunikation. Om aftenen gav MJ Claus Holland et meget spændende og inspirerende foredrag om Værdiarbejdet på ABSALON, hvor man hjalp ledelsen om bord med at optimere kommunikationen og ledelsen mellem officerer, sergenter og menige, sådan at dette nye og meget store skib kunne fungere optimalt under udrustningen og klargøringen til indsættelse i INTOPS. Den næste dag kom Journalist Filip Ulrichsen og en kameramand fra forsvarets Mediecenter, og fortalte om pressens virke, samt budskaber og interviewmetoder. Samme dag fik alle 37 elever eksamensopgaven Case UNIFIL. Denne opgave gik ud på at klargøre og udruste en Kampflex til at indgå i UNIFIL MAROPS, samt senere at gennemføre operationen, hvor der i opgaven var indlagt flere ledelsesmæssige problemstillinger. Herefter havde alle 5 grupper 48 timer til at løse opgaven. Der blev virkelig gået til opgaven, der havde følgende fokusområder: Ledelse i praksis. Organisering. Kompetenceledelse Kommunikation. Motivation. Gruppe og individ psykologi. Stress og coping. Konflikt og konflikthåndtering. Kriser og krisereaktioner. Mediehåndtering. AKM (Arbejdsklimaundersøgelse). (Lena skriver) Grupperne fandt sig til rette og snart var vi godt på vej. Der var masser at tage fat på, så der var ingen tid at spilde (spildtid er jo ikke at betegne som træning af kryds-og-bolle-færdigheder, baderuller og kagespisning). Vi følte os godt oplyste om opgaven og havde stor gå-på-mod. Grupperne blev hurtigt optaget af arbejdet, men vi sørgede for at mødes til surf, fodbold eller andet inspirerende/afreagerende. Nu skal man ikke driste sig til at tro, at der var tale om en badeferie. Det var benhårde, lange arbejdsdage, der var så udmattende, at natlige udskejelser i messen ikke havde den store interesse og det siger jo en del. Hele arbejdsprocessen var præget af yderst kompetente og lærerige diskussioner i grupperne, men også vejlederne/grupperne imellem. Sideløbende med gruppearbejdet kørte undervisning i mediehåndtering, hvilket vi oplevede som yderst relevant, idet SVN Side 5 af 28 Dalbeloks nr

6 var midt i Galathea-sagen. Mediehåndteringen blev draget ind i projektet, så vi kunne komme ud og afprøve teknikkerne. Mange af os fik to sessions. Den ene var som CH for en kampflex i UNIFIL. Den anden var et setup, som eksempelvis var en sag, hvor der var fundet børnepornoblade om bord! Så kunne man ellers træde vande foran kameraet! Optagelserne blev brugt til opfølgning af sessionerne, herunder eksempler på god mediehåndtering - og så var der dem med udviklingspotentiale til alles store fornøjelse! Flådens Ran og Københavns Bombardement 200 år efter Af museumsinspektør Jakob Seerup I weekenden 1. og 2. september markeres 200-året for den britiske belejring og bombardement af København som førte til den ydmygende udlevering af hele flåden året mindes med en række begivenheder i København. Blandt andet åbnes en udstilling på Orlogsmuseet om de dramatiske begivenheder, og hele byen præges af soldater i historiske uniformer. Der vil være foredrag og rundvisninger Så skulle vi ud og prøve det i praksis! På sidste dagen var der mundtlig fremlæggelse og bedømmelse af opgaverne. Min gruppe valgte at holde et FN-pressemøde, hvilket blev varmt modtaget (så efterfølgere; der er mulighed for kreativ udfoldelse såsom syngespil o.l.). Censorerne (herunder en civil konsulent) var relevante, interesserede og faglige i deres spørgsmål og kritik. Alt i alt var eksamen en yderst positiv oplevelse, hvilket man vel ikke altid kan betegne den slags komsammen som. Problemformuleringerne, mediehåndteringskurset, rammerne, vejlederne og ikke mindst censorerne oplevede alle som en positiv oplevelse. Kurset får således et stort femtal af mig! der hvor det hele fandt sted. Nutidens flåde vil også være med, og langs med Københavns kajer vil skibene fra DANEX understrege, at selvom vi mistede flåden i 1807, så har vi skam en flåde igen i dag. Det besøgende britiske amfibieskib HMS ALBION er med som en venskabelig gestus fra den forhenværende fjende. Med sig har englænderne en skibsklokke, som sad på det danske linjeskib CHRISTIAN DEN SYVENDE, som var en del af det engelske bytte i Efter 200 års lån får søværnet nu klokken retur. Klokken vil kunne ses i udstillingen på Orlogsmuseet. Side 6 af 28 Dalbeloks nr

7 Landsætningen af engelske tropper ved Vedbæk nord for København i dagene fra den 16. august 1807 og frem repræsenterer ikke blot en markant begivenhed i danmarkshistorien. Det er også et logistisk og strategisk højdepunkt i Napoleonskrigene ( ). I løbet af mindre end en måned lykkedes det England at sammensætte og deployere en kombineret styrke af orlogsskibe, transportskibe og tropper. Denne kombinerede operation blev gennemført med frygtindgydende præcision og disciplin. Målet var at tvinge Danmark over på Englands side i krigen imod Frankrig og Rusland, og hvis ikke dette lykkedes, da enten at tage den danske flåde i varetægt eller direkte overtage den med magt. Den britiske flådestyrke, der samledes i Sundet i august 1807, var enorm. Den bestod af i alt 25 linieskibe og ca. 40 fregatter, slupper, kanonbåde og bombarderskibe, i alt ca. 65 orlogsskibe, herunder et 98-kanonersskib, kanonersskibe og 6 64-kanonersskibe. Hertil kom 377 transportfartøjer, mere end halvdelen af dem chartrede tyske skibe. Det var en imponerende styrke, som vidnede om den alvor, Storbritannien lagde i opgaven. Man ville have den danske flåde, uanset prisen. Den danske flåde var en vigtig brik i det sikkerhedspolitiske spil i Napoleonskrigenes Europa. Den kunne, hvis den faldt i Napoleons hænder, indgå som et virksomt middel i den franske blokade af al engelsk handel og skibsfart, hvilket ville have været særlig effektivt i det danske nærområde ved indsejlingen til Østersøen. I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at man fra engelsk side rent faktisk troede, at Frankrig og Rusland havde indgået en hemmelig aftale om med det gode eller det onde at erhverve sig den danske flåde til ovennævnte formål. En sådan aftale skulle være indgået i forbindelse med freden i Tilsit, der blev sluttet mellem Frankrig og Rusland efter Ruslands knusende nederlag ved Friedland d. 14. juni Rygterne om de hemmelige dele af fredsaftalen i Tilsit, der skulle vedrøre erhvervelsen af den danske orlogsflåde, løb som en kold vind gennem regeringskontorerne i Whitehall i London. Her næredes den britiske udenrigsminister George Cannings frygt yderligere af fejlagtige rapporter fra København, hvor den engelske diplomat Earl Pembroke berettede om hektisk aktivitet på Holmen, hvor orlogsskibe angiveligt blev udrustet til aktiv tjeneste. Det var ikke tilfældet, og det er en gåde, hvad den engelske udsending har hentydet til. Men det var jo hverken første eller sidste gang, at en krig startede på baggrund af dårligt efterretningsmateriale. Efter 14 dages belejring gennemførte englænderne tre nætters voldsomt bombardement og gennemtvang derved en udlevering af hele den danske flåde. Da englænderne satte kursen hjemad, medbragte de derfor ikke færre end 17 linieskibe, 17 fregatter og 42 mindre fartøjer, alle tungt lastet med ekstra forsyninger fra Holmen. Til gengæld efterlod englænderne kronprinsens Side 7 af 28 Dalbeloks nr

8 lystfregat, som var foræret til kronprins Frederik i 1785 af den engelske konge. Denne venlige gestus blev besvaret med en tilsvarende gestus, da den året efter blev sendt til England bemandet med engelske krigsfanger! Konsekvensen blev, at Danmark blev tvunget over på Napoleons side, og i årene kæmpede vi en fortvivlet kamp mod den britiske overmagt i de danske farvande. Denne kanonbådskrig havde karakter af en slags guerillakrig til søs. Vi holdt på den forkerte hest, og da Napoleon tabte, blev den politiske konsekvens på længere sigt, at Danmark blev skilt fra Norge ved freden i Kiel i Men i dag er vi gode allierede med englænderne, og det faktum, at vi i dag kan markere 200-året sammen med vores engelske NATO-partner, må vel bringe håb om, at også andre krigende lande i nutidens verden, en dag vil kunne forsone sig. egetræ, jubii! Selve historien om 1807 kan læses i en anden artikel i dette blad, skrevet af museumsinspektør Jakob Seerup. I Forbindelse med 1807 blev jeg kontaktet af netop Jakob Seerup, han spurgte om vi ikke kunne finde 5 personer, der var i stand til at ro en travalje. Vi skulle ro de engelske styrker i land der skulle gå i land ved Vedbæk, på 200 års dagen for den faktuelle landgang der fandt sted den 16. august Det var naturligvis ikke svært at finde 5 frivillige, der havde mod på lidt historisk skuespil, englænderne kalder det reinacting. Faktaboks: Læs mere om 200-året på Den sømand han må lide Jens Christian Schmidt Kadet, landsforræder og reinacter For 200 år siden angreb England København, stjal flåden og gjorde en ende på Danmarks tid som maritim stormagt. Denne begivenhed skal naturligvis festligholdes. Vi kan også festligholde at statsskovene for nylig meddelte marineministeriet (in absentia Forsvarsministeriet), at de træer der blev plantet umiddelbart efter 1807, nu er klar til fældning. Dermed er Danmark nu klar til, at generobre pladsen i historien som en maritim supermagt, ved at bygge nye linjeskibe at stærkt dansk Efter at have slæbt to travaljer fra København til Vedbæk (en ikke helt ukompliceret affære, fx skribenten måtte som resultat af en kolerisk kaptajns evner en tur i suppen ), gik 5 gennemblødte kadetter i den ene travalje, for at slæbe den anden travalje med 13 engelske reinacter marinesoldater i land. Dette foregik under skudveksling mellem skibe og et dansk landbatteri, og stor bevågenhed fra en stor forsamling tilskuere på kysten. Naturligvis regnede det cats n dogs, som en englænder, iført en autentisk uld uniform, pointerede under ro turen. Det var dog alt i alt en morsom oplevelse, til trods for at vi formentlig har gjort os skyldige i landsforræderi og konspiration med fjenden. Som det altid går med englændere, blev vi inviteret på en kop øl, og det lykkedes da også at knytte nogle venskabelige bånd med den tidligere fjende. Side 8 af 28 Dalbeloks nr

9 Regatta og kadetbal i Frankrig. Af Lena Jørgensen, AF1 Den danske delegation, bestående af Horn, Schmidt, Lars Bo, Sune Lund og undertegnede (alle AF ere), der den 20. juni rejste mod Brest var yderst håbefulde. Ét var, at vi var en blandet og uprøvet besætning, der skulle håndtere en overrigget kølbåd. Noget andet var, at delegationen alle har en usædvanlig trang til dans og spil op. Det viste sig snart, at vi på begge områder ikke var anderledes end de ni andre besætninger. Vi havde knap smidt vores tasker førend nabo-lukafet inviterede på get-together party med billig sprut fra fælles flaske. Torsdag morgen drog vi på vandet med Dannebrog højt hævet. Vinden var hård og genakker-sejlads var således ikke tilladt, så vi var ikke helt tilfredse med situationen, da denne nye type sejl skulle have været vores største prøvelse det skulle dog snart vise sig at være madpakken! Vi sluttede dagens sejlads som 8/10, hvilket vel næppe var imponerende. Til gengæld tog vi revanche i 3. halvleg og alle de resterende! Fredag morgen hejste vi med særlig stolthed de rød-hvide farver, idet vores hjemmelavede splitflag var i høj kurs hos andre langfingrede nationer. Dagens sejlads tillod genakker-sejlads, hvilket klart var til vores fordel. Med en blanding af halvklam tunret på dåse og godt håndelag fik vi sejlet os op på en samlet 5. plads, hvilket indfriede vores mål med at ligge i midten af feltet. Fredag aften bød på præmieoverrækkelse og barbecue, hvis man da kan driste sig til at kalde det det. Vi fik en pølle, et brød og så var der hele tomater og rødvin for resten. I det mindste var selskabet godt! Lørdag skulle ballet stå. Slagmarken bestod af uendelig mange kadetter fra hele verden og dermed uniformer i alle afskygninger. Aldrig har den danske marine set så fesen ud! Overalt var der kadetter med metervis af guldtråd, brokader og perlemor. Store fjer, flæser, høje hatte og så selvfølgelig amerikanernes medaljer! Det sker vel sjældent, at en kadet er glad for sit bandoler, men det var vi faktisk den aften, siden det var det eneste gejl, vi kunne mønstre. Det var et flot bal med god mad, chokoladefontæne og det helt store hit champagne (ad libitum) til midnat. Søndag drog vi hjemover, hvilket formentlig var meget sundt mest pga. manglende fødeindtag kontra overdrevet væskeindtag i fire glade dage. Forsvarsmesterskabene i Adventurerace Af Thomas Holm Norup, BF1 Et nyt forsvarsmesterskab har set dagens lys. Efter 7 år på prøve, blev det første officielle forsvarsmesterskab i Adventurererace afholdt onsdag d. 25/4. Det er planen, at dette løb med tiden skal udvikle sig til et forsvarsmesterskab på højde med f.eks. femkamp og biathlon. Til forskel fra førnævnte etablerede forsvarsmesterskaber, ligger disciplinerne i dette løb ikke fuldstændig fast. Løbet skal dog indeholde visse grundelementer, som kan kombineres på forskellige måder fra år til år. Disse grundelementer omfatter: målskydning med gevær M/95 / karabin M/96, cykling (ca. 50 km.), orienteringsløb og vandsport (kajak, kano eller lign.). Konkurrencen afgøres dels på Side 9 af 28 Dalbeloks nr

10 gennemførelsestiden og dels på point opnået ved de forskellige discipliner. Pointene omregnes til straftid som adderes til den endelig tid. Et hold består af tre personer, som skal gennemføre ruten vha. 1 cm. kort og et kompas (GPS er ikke tilladt). Én post skal findes, og først der, opgives den næste position. Løbet er på den måde et orienteringsløb i sig selv. I år deltog SOS med ét hold bestående af Steven Eriksen CM, Niels Balslev CM og Thomas Norup SA1. Holdet startede med M/95 målskydning på 200m mod ringskiver. Her vil holdet gerne rette en appel til idrætselementet, om at der kommer mere geværeskydning rettelse at der kommer geværskydning på programmet på SOS, for de personer som måtte ønske det. Holdet startede med en 12 min. tidsstraf. Forbedring ønskes Herefter blev de 25 tilmeldte hold sendt af sted med 3 min. interval. Første post var et ca. 10 km. orienteringsløb. Med stor hjælp fra den menneskelige GPS Balslev, klarede holdet løbet med bravur og hentede derved mange hold og lå nu i top fem. Med fornyet energi fortsatte holdet til næste post. De tre-fire næste poster var transportposter, hvor den næste position eller pejling/afstand var givet. Næste udfordring var en km. god mountainbikerute, som er én af holdets absolutte forcer. Ruten endte ud i Høveltes kampvognsøvelsesterræn, hvor selv mountainbiken måtte give op overfor de mudrede kampvognsspor i terrænet. Kort efter hed det omklædning til fuld kampuniform M/84, håndgranatkast og den militære forhindringsbane på Høvelte kaserne. Med høj sol og blå himmel, måtte flere af holdene holde pauser i skyggen efter endt gennemførsel pga. overophedning og dehydrering. Kursen var derefter stik syd, retning Furesøen. Fremme ved søbredden skulle to af holdets tre deltagere i en sportskajak (med omtrent 5 cm. fribord ) skiftevis runde en bøje placeret 100 ude i Furesøens 9 grader varme vand. Steven valgte at svømme de sidste 80 m. ind til kajen. Norup derimod måtte væsentligt hurtigere, efter ca. 50 m., bukke under for havkajakkens frie væskeoverflader og overlade sig til Furesøens ubarmhjertelige, skærende kulde. Efter gennemført disciplin måtte sidstnævnte behandles for kramper i begge ben. På vejen igen ventede et par mindre samarbejdsøvelser og til slut i mål igen. Side 10 af 28 Dalbeloks nr

11 Holdet kom i mål i tiden 5t og 50m, plus 12 min. i straf. Dette udløste en flot og velfortjent 3. plads. Vinderholdet var et kombineret hold af 5-kæmpere og biathlon-folk (det dedikerede adventureracehold fra HO), som kom ind i tiden 5t og 13m. 2. pladsen endte i tiden 5t og 58m. SOS slog bl.a. to HO-hold. Holdets helt klare forcer var godt humør, jævnt tempo og excellent navigering som undervejs var medvirkende til, at holdet ikke én eneste gang kørte forkert. Da stævnet ligger op til eksamen, har det været yderst sparsomt med træning op til løbet og holdet må siges at have gennemført på rutinen. I efteråret og i det kommende forår vil der efter alt sandsynlighed blive stablet et SOS-adventurerace hold på benene. Dette set i lyset af, at Naval Combat Course (NCC) og Evolutionrace også er nært beslægtede med adventureracet samt at der generelt er en stor interesse for at deltage i disse stævner. På holdet kan alle interessere tilmelde sig og opnå en mere koordineret træning op til løbene. Det kunne være flot om skolen også her kunne udmærke sig og sende et par hold af sted til hvert af stævnerne for at vise fanen og måske også få noget metal med hjem.. HOD siden sidst Formanden har ordet Af Morten Boie Jeppesen, AF1 Sponsorater Nijmengenholdet I lighed med sidste år havde SOS et hold med til Nijmegen-marchen. For få lov til at gå i Holland skulle alle deltagere på holdet have bestået en kontrolmarch, som HOD sponsorerede. Det var glædeligt at se, at det lykkedes hele holdet at bestå både kontrolmarch og selve Nijmegen-marchen. Stort tillykke herfra. Billardkøer De noget slidte billardkøer er blevet udskiftet til nye og forbedrede modeller. Nye queuer kan dog ikke forhindre undertegnede i at tabe, men dermed har jeg jo også sikret succes for flere andre! Fodbolde Fodboldholdet trængte slemt til nye bolde, og med midler fra HOD kunne holdet købe et par nye bolde Desværre blev det kun til en 3. plads ved dette års NOKA, men det er sikkert og vist at resultatet havde set anderledes ud, hvis der var blevet spillet med de nye HODsponsorerede højkvalitets-bolde. Værnsfælles fest For første gang i HODs historie har vi netop indgået aftale om sponsorat af et dyr. Uden at gå nærmere i detaljer kan jeg afsløre, at et forsøg på at fortære bæstet næppe vil være sundt for tandsættet! Fagligt Op til de meget spændende overenskomstforhandlinger til foråret er der så småt begyndt at ske forbedringer for HODs medlemmer. Merarbejde En af de mere interessante er honorering af merarbejde. Med virkning fra 1. juli vil merarbejde ud over 20 timer pr. kvartal blive godtgjort med 150 % af timelønnen. Det skal ikke forstås på den måde, at der slås en streg over de første 20 timer, men at disse skal afspadseres. Har man over 20 timers merarbejde på et kvartal og disse timer ikke kan afvikles, udbetales alle timer, også de første 20, med 150 %. Tjenestepligt Der har gennem et stykke tid lydt vedholdende rygter om ophævelse af vores tjenestepligt. I skrivende stund ser det ud som om FPT har til hensigt at gøre dette fremadrettet fra 2008 for personel Side 11 af 28 Dalbeloks nr

12 med nye gennemførte uddannelser. HOD arbejder for at få også at få ophævet eksisterende tjenestepligtserklæringer, men FPT har i skrivende stund betænkeligheder herved. Specialuddannelser, som eksempelvis pilot, vil formentlig fortsat være undergivet tjenestepligtserklæring. Jeg er personligt meget spændt på at høre det officielle udspil. Andre kamppladser Der er stadig mange slag at udkæmpe, bl.a. er Hærens og Flyvevåbnets øvelsestillæg på 1211,09 kr./døgn, mens Søværnet må nøjes med 889,09 kr./døgn i søtillæg. HOD har svært ved at se hvorfor der er denne forskel, og arbejder derfor for ens tillæg for de tre værn. Ros til CH SOK I artiklen Vinder ved nærmere bekendtskab omtaler CH SOK sin vision om et togtbaseret Søværn. Selv om det ikke er nogen ny tanke, vil jeg alligevel bifalde CH SOK for denne vision. I praksis skal togtbaseret forstås på den måde, at man ved hjemkomst lægger skibet til kaj, afleverer nøglerne til OPLOG, der så sørger for vagt og vedligeholdelse. Der vil således ikke være vagt og dagligt arbejde i samme omfang som det ses nu. Løsningen gør generne ved at få basehavn langt fra sit hjem meget mindre og kan sikre en fornuftig geografisk stabilitet - i det mindste mens man sejler. Og der er brug for en løsning. Ved en håndsoprækning under eskadreorientering blev der spurgt til hvor mange der kunne tænke sig at flytte til Jylland. Ud af 34 kadetter rakte 7 hånden op. Nu er der jo næppe 27 der kan få tjenestested i Korsør, så det må antages at der også på denne årgang vil komme en del langdistance-pendlere. Man kan spørge sig selv om der er personel til et togtbaseret søværn. Måske ikke umiddelbart, men personligt tror jeg, at en implementering af denne løsning vil have en endog meget gavnlig effekt på fastholdelsen, så nettoresultatet vil blive flere folk i de skarpe ender. Der er simpelthen ikke råd til at lade være! Havde CH SOK også meldt sig på banen som fortaler for ansøgningssystemet frem for beordringssystemet, havde det været svært for mig at få mundvigene ned.. Til sidst: Besøg for sidste nyt, oplysninger om økonomi, kontaktoplysninger og meget, meget mere. Og husk - SAMMEN STÅR VI STÆRKT! Visioner for idrætten på SOS SOS Idrætskompetencecenter. Endelig er det langt om længe lykkedes at fusionere de to idrætselementer på holmen. Det nye navn vil foreløbig være SOS idrætskompetencecenter. Og jeg skriver bevidst foreløbig, for på sigt går tankerne i retning af at centeret muligvis skal være Søværnets idrætskompetencecenter. Der er ingen tvivl om, at centeret går en spændende tid i møde. Den største forandring her og nu er 2 nye medarbejdere, nemlig SSG Erik L. K. Madsen og OS Søren Bulow. Pt. er Søren Bulow på VUT II. For at sammenlægningen skal blive en succes skal en del falde på plads før centeret kører på alle cylindre. Vi regner med at forandringerne først bliver synlige på den anden side af sommerferien. Vi har allerede en del, endnu ikke godkendte, visioner for fremtiden. Det første der må på plads er centerets fundament for at virke, det man i forsvaret kalder et direktiv. Uden direktiv har vi ingen rammer og mål for vores virke og opgaver. Direktivet ligger som et forslag ved chefen (SOS) og det skal Side 12 af 28 Dalbeloks nr

13 understreges at det er et forslag, men centeret håber selvfølgelig at det kan blive godkendt. Kernen i indholdet er følgende: 1. Idræt i forbindelse med et langvarigt uddannelsesforløb. 2. Almen sundhedsfremmende idræt. 1. Idræt i forbindelse med et langvarigt uddannelsesforløb. Her er det vores intentioner at idrætsuddannelsen skal tilegne kadetterne teoretisk viden og praktiske færdigheder, der sætter dem i stand til at fremstå som positive idrætsambassadører i den videre tjeneste. Bl.a. ved selv at være en kapacitet ved planlægning af velfunderede og motiverende idrætsforløb samt fremstå som en rollemodel via egen træningstilstand. Det er vores hensigt at stimulere kadetaspiranterne og kadetterne gennem hele deres uddannelsesforløb ved at tilbyde et struktureret forløb, hvor de intellektuelle og praktiske færdigheder skærpes progressivt. Motivation søges skabt via et alsidigt fagindhold præsenteret af velfunderede interne og eksterne idrætskapaciteter. Indholdet i undervisningen prioriteres således: 1. Operativ relateret træning (soldatertræning). 2. Formidling. 3. Individuel træningstilstand. 4. Konkurrenceidræt. 5. Social effekt. Operativ relateret træning prioriteres højst pga. forsvarets stadig højere internationale engagement, som betyder at personellet i stadig højere grad skal være fit for fight og klar til akut deployering. Formidling prioriteres også højt da kadetterne er morgendagens idrætsformidlere ude på tjenestestederne. En positiv forvaltning af idrætten vil skabe en egendrift til vedvarende fysisk aktivitet hos den enkelte medarbejder. Den individuelle træningstilstand er vigtig, når idrætsformidleren skal fremstå som et ideal for personellet. Konkurrenceidræt giver kadetterne mulighed for at måle deres fysiske præstationsevne i forhold til kollegaer, lokalt, nationalt og internationalt. Konkurrencer stimulerer konkurrencemomentet og skaber rollemodeller. Det sociale samvær styrker sammenholdet og giver luft i en hverdag med meget teoriundervisning og et relativt stort lektiepres. For at sikre at kadetaspiranterne og kadetterne fastholdes til fortsat udvikling gennem hele uddannelsen er det vores intention, at der gives en standpunktskarakterer. Karaktererne gives på baggrund af objektive praktiske og teoretiske tests, samt ud fra en subjektiv vurdering af engagement og evnen til formidling. Karakteren indgår i den samlede vurdering af kadetaspiranten og kadetten. Planlægningsgrundlaget for idrætsundervisningen er gennemsnitlig 2 lektioner pr. uge. Det er vores hensigt at tilegne kadetaspiranterne et fagligt niveau, der er civilt kompetencegivende ved at gennemføre Danmarks Idrætsforbunds trænerkursus niveau I + II og samt et praktisk niveau, der svarer til CFI idrætsbefalingsmand. Side 13 af 28 Dalbeloks nr

14 Almen sundhedsfremmende idræt For at sikre den faste stab udvikler eller vedligeholder egenskaber som udholdenhed, styrke, koncentration og sociale ressourcer, billiger at den enkelte pålægger sig selv at udøve 2 x 45 minutter pr. uge til fysisk træning. Skolens idrætsinstruktører tilbyder individuel træningsvejledning, foredragsvirksomhed omhandlende sundhedsfremmende temaer samt iværksætter gruppeaktiviteter. Skolen som helhed forventer at de rutinerede officerer vil fremstå som profiler for det yngre personel ved at stå i første række, når der skal udføres fysisk træning i hverdagen. VUT1 elever tilbydes primært idræt af almen sundhedsfremmende karakter. Eleverne er selv med til at designe idrætsforløbet med en instruktør som tovholder. Hvor det måtte være nødvendigt orienteres om nye idrætslige politikker, teori og nye træningsprincipper i forløbet. til at tage fat, men først vil vi lige løbe en lille tur. God træning. SOS til Nijmegen. Af Henrik Palbo, SA1 God tur sagde min fysioterapeut. Du ringer bare når du kommer hjem. Jo tak tænkte jeg, da jeg lukkede døren til klinikken bag mig. Den sidste kommentar lød ikke ligefrem opmuntrende, men jeg var ved godt mod. Igennem det sidste halve år havde jeg nemlig være en del af SOS Nijmegenhold. En gruppe på 15 mand og 1 kvinde som havde trænet sammen med det formål at gennemføre Nijmegenmarchen. En træning som havde givet både styrke, sammenhold og kammeratskab. Jeg vidste at vi alle på holdet ville gøre vores bedste for at hjælpe hinanden til at gennemføre marchen. Så selvom jeg den sidste måned havde været plaget af en del overbelastningsskader, var det med ro i sindet, at jeg en dag i juli satte mit første støvleaftryk i Camp Heumensoords støvede jord. Manglende honorering af basiskrav Ud fra sundhedstriadens forskrifter skal bl.a. de fysiske basiskrav honoreres 1 gang årligt. Ved manglende honorering af de fysiske basiskrav vil der ud fra en konkret individuel vurdering blive taget stilling til, hvilke konsekvenser dette vil medføre ref. FKOPUB PS I første omgang udarbejdes en handlingsplan, hvor restanter tilbydes individuel træningsvejledning. Forløbet frem til fornyet test udføres hovedsaligt selvstændigt, men med en instruktør som konsulent. Efter 3 måneder aflægges en fornyet test. Kan denne test ikke bestås, vil udnævnelse ikke finde sted, se i øvrigt Forsvarets Fysiske kravs- og konsekvensstruktur. Som det fremgår, er der rigeligt at tage fat på og vi i kompetencecenteret glæder os Hvert år bygger det hollandske militær Camp Heumensoord teltlejren, for at kunne indkvartere de omkring 4000 soldater som deltager i marchen. Danmark fik 2 telte til i alt 415 mennesker, og der var god plads. Et campingtilbud til folk med hang til sure tæer og kommen-hinanden-ved. Det var Side 14 af 28 Dalbeloks nr

15 faktisk rigtig hyggeligt. Hollænderne havde gjort meget ud af lejren, men der var især én ting som imponerede: På intet tidspunkt måtte vi stå i kø i mere end 2-3 minutter for at få mad. Imponerende antallet af soldater taget i betragtning. Maden var endda ganske god. Første aftensmåltid overraskede mig dog lidt. Jeg fik en kop suppe, en banan og én enorm kuglerund kødbolle. Det krævede en større indsats fra mine balanceorganer, at nå ned til bordet uden at kødbollen rullede ud over tallerkenkanten. Det var jo selvfølgelig først bagefter, at jeg kom i tanke om, at en kødbolle jo kan skæres over på midten! Resten af ugen bød dog ikke på flere af den slags udfordringer. I Holland er Nijmegenmarchen kendt under det der kaldes De 4 Daagse (dansk, De 4 Dage ). Det skyldes at Nijmegenmarchen kun er en mindre del af en stor byfest som endda rækker ud over byens grænser. Det er et kæmpe arrangement som man ikke må snyde sig selv for at opleve, men da det kræver at man har energien til det efter at have marcheret hele dagen kan jeg kun opfordre til at man træner grundigt inden man tager til Holland. Gør man det har man faktisk kun brug for to ting under marchen, nemlig vilje og glæde. Vilje til at fortsætte med at marchere selvom det gør ondt og glæde over at det i virkeligheden slet ikke gør så ondt, som man troede. Her må jeg også løfte sløret for Nijmegenmarchens trumfkort. Det kort som fejer al modstand af bordet og langsomt, skridt for skridt, trækker målet nærmere. Nemlig Hollænderne der som royalister til et globryllup trækker deres sofaer ud på gaderne og hujer og hepper, mens militære og civile gængere vader forbi. De hollændere formår at skabe en så fantastisk stemning, at man fuldstændig glemmer, at man er træt. Mange gængere vælger ligefrem at komme igen år efter år. I år var der 2 som gennemførte marchen for 60. gang. Det gode ved marchen er også, at det ikke er en konkurrence men et socialt arrangement. Der er plads til alle. Det er en unik mulighed for at møde soldater fra alle værn, fra mange forskellige nationer. Nijmegenmarchen går ikke ud på at komme først i mål men at lære hinanden at kende. Men tag nu ikke fejl det er hårdt at gå km hver dag i 4 dage. Til sidst vil jeg blot bringe en stor tak til Jens Agerholm for hans store indsats som holdleder og for villigt at øse af sine erfaringer, til de andre gængere på holdet hvis humør og ukuelighed har hjulpet os alle igennem og til Thevis, vores cykelordonnans, for at være mere hjælpsom og tålmodig end nogen mor kan være overfor sine børn. Håber at se Jer alle til endnu en march. Til alle jer andre kan jeg kun sige prøv det. Rejsebrev fra: Tall Ships Race Mediterranian 2007 Af Jacob Aulbjerg, SA1 & Jes Thrane, SA2 Den rumænske officersskole placeret i Constantza ved Sortehavet skulle deltage med deres træningssejlskib Mircea, i Tall Ships Race Mediterranian Som tidligere år, inviterede de kadetter fra andre landes søofficersskoler. Jacob Aulbjerg og Jes Thrane blev sendt af sted som repræsentanter for SOS. Side 15 af 28 Dalbeloks nr

16 Vi skulle sejle med fra Alicante i Spanien til Barcelona, altså kun et ben af dette års Middelhavs Tall Ships Race, men hvilket et det skulle blive. Efter at have deltaget i en lokal dyst om, hvem der kommer først fra lufthavnen til havnen mellem vores taxa og alle andre bilister. Kunne vi ånde lettet op og påmønstre Mircea torsdag aften, samme aften hvor der var crew party. Blåøjede og meget danske blev vi hilst velkommen af den vagthavende befalingsmand på gebrokkent engelsk, og fik straks at vide at alle var til fest, og det kunne vi også ligeså godt deltage i. Efter en meget varm og oplevelsesrig nat i hængekøjen på banjen med 120 andre sergent- og officerskadetter, blev vi vækket af generalalarmklokken som var signaleringsmidlet ombord, det var der bare ikke nogen der havde fortalt os. Så Det gode skib NCS MIRCEA vi var overbevist om at vi skulle mønstre for brandrulle på hoveddækket, vi var de hurtigste ude af køjerne. Umiddelbart efter morgenskafning blev vi vist ned til skibschefens messe for at holde et velkomstmøde med ham og chefen for togtet. Her blev førstehåndindtrykkene, vores med indbygget statisk-squat træning var blevet installeret. Det var også dagen hvor vi blev interviewet af det rumænske søværns presse ombord, og efter sigende skulle der være blevet taget nogle rigtig gode indkvartering, uddannelse, rang og forventninger til opholdet diskuteret, et meget positivt møde for begge parter. Grundet vores rang blev det efter mødet med chefen bestemt at vi skulle bespises i sergentmessen sammen med resten af besætningens befalingsmænd. Ligeledes kunne vi anvende befalingsmændenes toilet og badefacilliter i agterskibet, en lettelse da vi ikke vidste hvordan man gik på toilettet the arab way til søs. To tyske kadetter var påmønstret dagen før os og skulle være ombord i seks uger! Således gik de første dage i Alicante med sightseeing og crew parade gennem byen, inden vi drog til søs for at vinde Tall Ships Race Mediterranian - troede vi! Lørdag skulle løbet startes og som ved alle større sejlskibs arrangementer, var der først en paradesejlads umiddelbart uden for kysten, et virkelig storslået syn med cirka 10 store og 20 mindre sejlskibe der satte sejl og paraderede frem og tilbage. Vi sejlede ud kl og kapsejladsens første ben til Barcelona ville blive skudt i gang kl Kl stod to meget forventningsfulde danske og to tyske kadetter og ventede på at skuddet ville gå og løbet ville starte. Løbet startede og alle andre skibe, på nær Mircea, sejlede mod Barcelona, vi skulle åbenbart først runde Nordafrika inden vi ville vende næsen den rigtige vej. Hviledagen skulle holdes og det blev den, så søndagen var meget stille. Vi fik en rigtig god rundvisning på skibet som jo er blevet restaureret i , hvilket vil sige at agterskibet var blevet shinet rigtig flot op, med air-condition og nye toiletter. Forskibet, med al elev indkvartering og kabyssen var ligeledes blevet shinet op, bare ikke helt så meget, der var blevet malet og disse hersens moderne toiletter billeder af de danske helte. Ligeledes fik vi ledsaget adgang i riggen efter en grundig sikkerhedsinstruks. Om aftenen blev der på hoveddækket vist film for alle kadetterne på storskærm, hygge. Mandag, en ny uge starter, vi stiller op friske og veludhvilede efter at have sovet Side 16 af 28 Dalbeloks nr

17 i den rumænske sauna. Da vores uddannelses niveau nu efterhånden er nået rundt i skibets kroge, ønsker CH-U for den rumænske sergentskole at have en samtale med os omkring vores uddannelsesforløb, her blev vist film, uddelt brochurer og snakket om alt mellem himmel og jord. Vores ønske om at deltage i officerskadetternes praktiske astronomiske navigationsundervisning på dækket blev også diskuteret. Som sagt så gjort, efter mødet tog vi en russisk sekstant og med hjælp fra en meget hjælpsom, engelsktalende kadet kom vi også sikkert igennem de rumænske almanakker. Navigationslæreren ombord var meget imponeret over vores indsigt i arbejdet med almanakker og stjernetabeller, hvortil vi bare kunne forklare ham at vi jo lige havde været til eksamen i emnet, og således havde det hele i frisk erindring. Det kunne han ikke helt forstå, altså var vores uddannelses niveau ikke nået helt ud i alle krogene erfarede vi. Grundet vores grundige arbejde, og lidt pres, blev det så arrangeret at i stedet for at vi skulle stå rorgænger 12 timer i streg, med en ansvarlig rorgængerbefalingsmand ved vores side, kunne vi tage en vagtchef vagt sammen med en af officerskadetterne. Tirsdag, regn og overskyet vejr mødte os denne morgen. Alle kadetterne modtog undervisning på banjerne, på rumænsk velsagtens så vi plet solbadede og læste en masse denne dag. Om aftenen indgik vi i vagten for kadetter, hvilket betød man havde sit eget kortbord uden for broen, en sekstant, almanakker og nogle logbøger, og så var der ellers frit slag med hvad man ville observere. Onsdag, storrengøring, pudse dag. I morgen torsdag ankommer vi til Barcelona om formiddagen, så hele dagen går med at bjærge sejl. Sejlmanøvrerne ombord var et sceneshow som de fleste koreografer ville skamme sig ved. Mircea er en 3- mastet bark, hver mast har en ansvarlig befalingsmand, hver med en megafon. Skibschefen har kommandoen, som han udøver gennem en mikrofon tilsluttet alle skibets højtalere, hver elev har en fast post ved hver manøvre, hvilket også gjorde at vi på vores korte togt ikke fik en plads. Så er scenen sat for de perfekte sejlmanøvrer, eller! Så snart en sejlkommando blev givet var der 120 forvirrede elever, tre råbende megafoner og fire gæste kadetter der så målløse til. Heltene med Petty Officer Luca Uanset vores til tider forundrede miner, lykkedes det skibet at vende inden det ramte Afrikas kyst og torsdag ankom vi til Barcelona. Godt nok ikke som det første skib, men hvad gør det, alle var blevet mange oplevelser og erfaringer rigere. På vores korte ophold var der to tyske kadetter, en kroatisk officer og to ukrainere. I Barcelona ankom yderligere to hollandske officerer, to franske kadetter og to tyrkiske. Barcelona var endestationen for os, her skulle vi nu nyde et par fridage til at fordøje alle vores indtryk fra sejladsen, både kulturelle, professionelle og navigatoriske. Side 17 af 28 Dalbeloks nr

18 Spinning debut på SOS Af Jes Björk Thrane, SA2 (Alias Jes Bjarne Thrane) Efter at spinning cykler er flyttet fra HIA til kælderen på SOS, giver det mulighed for noget helt fantastisk, morgen spinning. Tirsdag morgen den 14/8 kl satte 7 klatøjede gutter sig op på spinning cyklerne. 40 minutter senere, var det 7 meget forpustede, men friske gutter der kunne tage sig et velfortjent bad. Holdet var rimelig blandet hvad angik rutine og kondition. Konceptet er, at alle skal kunne være med og få en god start på dagen. Fredag d. 25/ drog medlemmer af SOS s motorcykelklub MC-SIXTUS på togt til MC TOURING CAMP på Djursland. Der var afgang fra Nyboder fredag eftermiddag og i bedste rockerstil kørte vi af sted i kortege med Præsident J. Aulbjerg forrest (måske også lidt fordi det var ham som kendte vejen). I Roskilde samlede vi to af klubbens hangarounds op (Kathrine Koch med sin bitch Michael Siltan). Derfra satte vi kursen mod Sj. Øde. Det var helt rart at stå til søs og igen stifte bekendtskab med søens glæder, den gode buffet og den friske havluft. Det var en helt forandring at se Hjelm Iso med 45 kn. i stedet for med Svanen/Thyras 4,5 kn. Gad vide om de navigerer optisk på disse hurtigfærger Hjelm Iso i pejling dv. 80º 70º 60º 50º.. åhh undskyld chef vi missede vist vores dreje pejling.. Nåh men så tager de med garanti en middagsbredde Det var dejligt at mærke den jyske muld under bagdækket og findes der noget bedre end Djurslands små snoede veje. Vel ankommet til MC CAMPEN (beliggende tæt ved Kolind) gik der gang i teltopsætningen og en enkelt AP er i svælget. En lille gå tur rundt på det store område som dækker camping-pladsen for at tage de andre bikeres cykler i åsyn afslørede, at vores lille eksklusive gruppe var en smule under gennemsnitsalderen. På nuværende tidspunkt er der hold hver tirsdag og torsdag morgen, hver gang vil der blive hængt en seddel op på skolens Infoboard, hvor man kan tilmelde sig. Glæder mig til at cykle med jer. Vel mødt! MC TOURING CAMP Af fuldgyldigt medlem og bestyrelsesmedlem i MC-SIXTUS Christian Erntgaard, SA1 På den lille gåtur rundt i camp en erfarede også vi at den manglende friværdi i vores Nyboder lejligheder gjorde sit udslag i størrelsen af vores cykler. De fleste cykler på camp en lå på den forkerte side af 200 af de store. Så medlemmer af MC-SIXTUS burde have et stort mc-tillæg i deres NY-løn. Her kan lige nævnes at en enstemmig bestyrelse har vedtaget at indføre et straffesystem i klubben, hvilket medfører at der uddeles bad-spots til blandt andet Side 18 af 28 Dalbeloks nr

19 vedkommende som taler ilde om bestyrelsens motorcykler for bare at nævne et eksempel. Så tag i akt for ikke at komme i badstanding. Lørdag morgen blev hang-around K. Koch sendt af sted efter morgenmad. Der skete desværre det som nok er enhver motorcyklists værste mareridt. En bilist overholdt ikke sin ubetingede vigepligt og kørt ud lige foran K. Koch og endda imod kørselsretningen hvilket medførte at Koch måtte slå kraftigt bak for at undgå kollision. kørsel på det smukke Djursland og til at optage de første par scener til vores hvervevideo, nok ikke noget ghost-rider fans ville være imponeret over, men vi var godt tilfredse. Hjemme i camp en stod den på aftensskafning og lidt socialt sammenvær imens solen gik ned. Søndag formiddag var der afgang fra camp en efter et par rigtig hyggelige dage og de enkelte medlemmer fortsatte på egen hånd rundt til familie besøg i det hjemlige Jylland. MC-SIXTUS har sandelig også været aktiv i løbet af sommeren. Efter en alt for lang sommerferie hvor vi selv har måttet fordybe os i skibsteknikbøgerne, mødtes den hårde kerne af MC-SIXTUS til træf ved Farsø MC (Katrine Kochs tidligere klub) den sidste weekend i juli. Sikke et klubhus Farsø MC har, måske MC- SIXTUS kan få bygningen Under Kronen som klubhus? Om lørdagen drog vi på en lille sigthseeing i det nordjyske og så blandt andet kystredningsstationen ved Torup. Det er et mere øde tjenestested end Sj. Odde. Ingen havarirapport fra dette togt! Sambabold i Karlshamn Af C. Meisner og P. Korfits, AF2 Det resulterede i en baghjulsudskridning som fik cyklen til at vælte og kurrede derefter 30 meter på asfalten. Der skete heldigvis ingen større personskade men cyklen pådrog sig så store skader ved mødet med asfalten, at den efterfølgende blev afhentet af dansk autohjælp. En reminder på hvor galt det kan gå selv med lille fart. Men nu er MC-SIXTUS medlemmer ej frygtsomme så det var op på hesten igen og fortsætte dagens program. Og K. Koch havde det efter de foreliggende omstændigheder og forhold okay. Lørdag eftermiddag blev brugt til Det var med stor tilfredshed at fodboldholdet ved sidste NOKA i Oulu, Finland blev gjort bekendt med, at fodbold igen ville blive en officiel disciplin ved NOKA. Endelig skulle der dystes i verdens største og vigtigste sport. Fodboldholdet til NOKA bestod af 11 rutinerede spillere. Til daglig spiller de fleste med på officersskolens 7 mands bold i en turnering under Firmaklubbernes boldunion, og i øjeblikket ligger holdet til oprykning til den bedste række (Den berømte O leary-liga). Af forskellige årsager måtte holdet se bort Side 19 af 28 Dalbeloks nr

20 fra flere profiler, til gengæld var der comeback til det fynske fodboldkurifæ Henrik Bøgelund, der tidligere i bedste Romariostil har garanteret at score mål i hver eneste kamp. Ved fodboldturneringens start, lørdag middag, var den samlede stilling tæt, og forventningerne til at fodboldholdet kunne bidrage til at køre den samlede NOKAsejr hjem, var derfor store. Ligeså var opbakningen fra de danske Roligans, denne stegende varme lørdag, klasser bedre end de andre skoler. Taktikken var klar, bolden skulle spilles hurtigt rundt, og vi skulle lade modstanderne bruge kræfterne på at løbe rundt efter bolden. Den valgte taktik skulle også ses i lyset af, at vores formkurve ikke var på niveau med stafetholdets form. opgøret med et nederlag på 2-5, men havde også vundet en tilsvarende sejr aftenen inden i Karlshamns gader (sådan lugtede de i hvert fald) Den sidste kamp var mod svensken. En kamp man under ingen omstændigheder ønsker at tabe Holdet var fuld af håb, da der efter aftale ikke ville være Roligans, der løb ind på banen for at tæve dommeren Første kamp stod mod Norge. Det blev en noget famlende start på turneringen fra det danske holds side, da Danmark blev sat under et hårdt norsk pres og fik den hårde norske spillestil at føle, hvilket dog udmøntede sig i hele fem norske advarsler i løbet af kampen. Desværre kunne den elegante danske spillestil ikke hamle op med den brutale norske, hvilket resulterede i en ufortjent norsk 2-0 sejr. I næste kamp mod Finland kom Danmark dog godt igen. Finnerne skulle vinde kampen og startede derfor kampen med et voldsomt angrebsraseri. Dette benyttede de elegante danske fodbolddrenge til at vise, hvordan man spiller rigtig sambabold. På toppen stod Bøgelund og modtog den ene sukkerbald efter den anden, hvilket da også resulterede i 4 scoringer, den ene flottere end den anden. Efter en fremragende kamp, hvor kombinationerne og afleveringerne var lige til Laudrups lærebog forbarmede dommeren sig og fløjtede kampen af. Finnerne slap fra En sejr, over de altid defensivt orienterede og kedeligt spillende svenskere, skulle vise sig at kræve fair play fra dommeren, hvilket desværre ikke viste sig at være tilfældet. Det danske hold blev gentagne gange snydt værst gik det ud over holdets svar på Jes Bjerg, Henrik Bøgelund, som helt fri foran mål blev revet omkuld, uden at dette medførte direkte rødt kort!!!! På trods af modgang fra dommeren forsatte de elegante danskere deres opvisningsspil og burde objektivt set have været foran med 2-0 ved pausen. Da Side 20 af 28 Dalbeloks nr

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012.

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. Torsdag den 05. april kl. 05.00 drog Husum's U15 & U13 1 og U13 2 drenge med trænere og holdledere, fra klubhuset med retning mod Venlo Holland, hvor de

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Europæiske politimesterskaber

Europæiske politimesterskaber Europæiske politimesterskaber 8 Politiidræt nr. 6 2014 De 23 kvindelige triatleter fyldte ikke så meget i havnen i triatlon Af Mikael Kriegbaum, Vejle PI Fotos Finn Mortensen, DPIF Atletikudvalget Fredag

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere