Kadetkorpsets eget blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kadetkorpsets eget blad"

Transkript

1 nr.2. august NEC TEMERE NEC TIMIDE Hverken ubesindig eller frygtsom Kadetkorpsets eget blad Nyt fra Søværnets Officersskole: Side 1 af 28 Dalbeloks nr

2 Redaktørernes Klumme Af Jacob Aulbjerg og Morten B. Jensen, SA1 Velkommen til årets andet nummer af Dalbeloks. Siden sidste nummer har vi haft en velfortjent ferie, samt vundet NOKA for fjerde år i træk. Redaktionen vil gerne ønske alle deltagere tillykke med den flotte sejr. Svanen og Thyra har vist deres evner på det sejlsportslige plan, Svanen blev nummer et og Thyra nummer fem (i deres klasse) på årets Tall Ships Race, fra Århus til Kotka i Finland. Den nye klasse DM og et lille hold kontraktofficerer er mødt og snart vil de nye SB ere være at se på skolen, vi håber at alle vil være med til at gøre deres ophold på skolen til en god oplevelse. Lynges afløser, Frank Caspersen, er ved at være på plads også velkommen til ham. I øvrigt kan det meddeles, at redaktionen har fået to nye medlemmer, Morten Bjørn Jensen og Jacob Aulbjerg Nielsen fra SA1, vi glæder os meget til arbejdet med udgivelsen af skolebladet. Skolebladet for Søværnets Officersskole Oplag: 360 stk. Næste deadline: 1. november 2007 Redaktion: Redaktører... J. Aulbjerg, M.B. Jensen, SA1 og S. Lund AF1 Layout... J. Aulbjerg, M.B. Jensen, SA1 og S. Lund AF1 Tryk... Korsør Trykkeri Redaktionen forbeholder sig ret til, at redigere, forkorte eller afvise indkomne indlæg. De holdninger skribenterne måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets holdning. Indlæg er meget velkomne og kan indleveres personligt, via mail eller sendes på diskette eller disc til redaktionen via Søværnets Officersskole, H.C. Sneedorffs Alle, Holmen, 1439 København K. Redaktørerne kan kontaktes telefonisk på , FIIN: SOS-niju204 eller via Søværnets Officersskole på Side 2 af 28 Dalbeloks nr

3 Indhold REDAKTØRERNES KLUMME...2 CHEFEN HAR ORDET!...4 LEDELSESSEMINAR FOR OGU-F FLÅDENS RAN OG KØBENHAVNS BOMBARDEMENT 200 ÅR EFTER...6 DEN SØMAND HAN MÅ LIDE...8 REGATTA OG KADETBAL I FRANKRIG....9 FORSVARSMESTERSKABENE I ADVENTURERACE...9 HOD SIDEN SIDST...11 VISIONER FOR IDRÆTTEN PÅ SOS...12 SOS TIL NIJMEGEN REJSEBREV FRA: TALL SHIPS RACE MEDITERRANIAN SPINNING DEBUT PÅ SOS...18 MC TOURING CAMP...18 SAMBABOLD I KARLSHAMN...19 CONSISTENCY!...21 SÅÅ N OM LIVET GENERELT...22 EN ÅRGANG FORLADER,...22 EN NY KOMMER TIL VOLLEY...24 NCC...24 STAFET - NOKA USA TUR RETUR...27 Side 3 af 28 Dalbeloks nr

4 Chefens faste Af kommandør Christian Nørgaard, CH SOS Chefen har ordet! Redaktionen bag DALBELOKS har bedt mig skrive et lille indlæg til bladet, hvilket jeg naturligvis meget gerne gør. Først og fremmest skal jeg som også nævnt ved min tiltræden 1. maj udtrykke min glæde over at være retur på Søværnets Officersskole efter ca. 14 års fravær, det vil sige siden min tid som Faggruppeleder Våben SOS står naturligvis som noget helt specielt i de fleste søofficerers bevidsthed, og dermed også stillingen som chef for en god og kompetent stab inkl. alle vores lærere, samt ikke mindst for en skare dygtige unge mennesker under udvikling til ledere i søværnet. Jeg opfatter det som et stort privilegium, at personelforvaltningen har valgt at sætte mig i denne stilling. Som bekendt har jeg i en firemåneders periode, som afsluttes omkring tidspunktet for dette blads udgivelse, tillige været chef for Færøernes Kommando. Det har været en lidt stressende periode, og mit fravær har naturligvis trukket ekstra veksler på NK m.fl. Og selv om jeg har haft to herlige år på Færøerne, ser jeg frem til, at jeg fra starten af september kan hellige mig SOS fuldt og helt. Jeg skal ikke her trætte de ærede læsere med en længere redegørelse om mit liv og levned hvis man er interesseret, kan man se mit CV på skolens internethjemmeside. Blot skal jeg nævne, at min tjeneste primært har været en vekselvirkning mellem operativ tjeneste til søs og stabstjeneste, sidstnævnte i hovedsagen indenfor Human Ressource (HR-) området. Jeg ser frem til at fortælle lidt mere, når jeg kommer rundt i klasserne i løbet af efterårets cheftimer. I det private er jeg gift, og far til to børn, der er fløjet fra reden. Når min hustru og jeg returnerer til Danmark, bosætter vi os i København. Jeg kan forestille mig, at der kan være en forventning om at høre om mine visioner for SOS. Jeg har imidlertid den holdning, at jeg bliver nødt til at bruge tid på at sætte mig ordentligt ind i det hele, inden jeg arbejder med eventuelle kursændringer af mere permanent karakter. Samtidig er det indlysende, at det arbejde, som i kraft af det igangværende forsvarsforlig, er iværksat i regi af den såkaldte Arbejdsgruppe Personel og Uddannelse, i sig selv giver anledning til nytænkning og justering. Som formentlig de fleste bekendt afventer skolen et svar fra Søværnets Operative Kommando i relation til organisationsudviklingsprojektet, som min forgænger og staben har lagt et stort arbejde i at forberede. Vi regner med at få SOKs svar inden længe. Til sidst vil jeg endnu en gang udtrykke min anerkendelse af den indsats, kadetkorpset og de involverede fra staben ydede i forbindelse med NOKA Jeg er naturligvis umanerlig stolt over, at SOS vandt for fjerde år i træk og som jeg nævnte til morgenmønstringen mandag efter NOKA, ser jeg al mulig grund til at stræbe efter fortsættelse af sejrsrækken. Jeg vil ønske alle et godt og arbejdsomt efterår jeg glæder mig til gensynet ude i klasserne. CHRISTIAN NØRGAARD CH SOS Side 4 af 28 Dalbeloks nr

5 Ledelsesseminar for OGU-F Af FGL LED og Lena M. Jørgensen, AF1 (FGL LED skriver) I perioden juni 2007 blev der gennemført et Ledelsesseminar for klasserne BF1 og BF2 på Våbenkursus Sjællands Odde. Dette som afslutning på OGU fællesfag indenfor ledelse, organisationsteori og psykologi - en afsluttende syntesefase. Seminaret indeholdt teori og oplæg til en case øvelse, hvor der i grupper blev udarbejdet en eksamensopgave, med efterfølgende mundtligt fremlæggelse og forsvar. Den første dag var der oplæg ved Forsvarets Mediecenter om Forsvarets Kommunikationspolitik og Intern kommunikation. Om aftenen gav MJ Claus Holland et meget spændende og inspirerende foredrag om Værdiarbejdet på ABSALON, hvor man hjalp ledelsen om bord med at optimere kommunikationen og ledelsen mellem officerer, sergenter og menige, sådan at dette nye og meget store skib kunne fungere optimalt under udrustningen og klargøringen til indsættelse i INTOPS. Den næste dag kom Journalist Filip Ulrichsen og en kameramand fra forsvarets Mediecenter, og fortalte om pressens virke, samt budskaber og interviewmetoder. Samme dag fik alle 37 elever eksamensopgaven Case UNIFIL. Denne opgave gik ud på at klargøre og udruste en Kampflex til at indgå i UNIFIL MAROPS, samt senere at gennemføre operationen, hvor der i opgaven var indlagt flere ledelsesmæssige problemstillinger. Herefter havde alle 5 grupper 48 timer til at løse opgaven. Der blev virkelig gået til opgaven, der havde følgende fokusområder: Ledelse i praksis. Organisering. Kompetenceledelse Kommunikation. Motivation. Gruppe og individ psykologi. Stress og coping. Konflikt og konflikthåndtering. Kriser og krisereaktioner. Mediehåndtering. AKM (Arbejdsklimaundersøgelse). (Lena skriver) Grupperne fandt sig til rette og snart var vi godt på vej. Der var masser at tage fat på, så der var ingen tid at spilde (spildtid er jo ikke at betegne som træning af kryds-og-bolle-færdigheder, baderuller og kagespisning). Vi følte os godt oplyste om opgaven og havde stor gå-på-mod. Grupperne blev hurtigt optaget af arbejdet, men vi sørgede for at mødes til surf, fodbold eller andet inspirerende/afreagerende. Nu skal man ikke driste sig til at tro, at der var tale om en badeferie. Det var benhårde, lange arbejdsdage, der var så udmattende, at natlige udskejelser i messen ikke havde den store interesse og det siger jo en del. Hele arbejdsprocessen var præget af yderst kompetente og lærerige diskussioner i grupperne, men også vejlederne/grupperne imellem. Sideløbende med gruppearbejdet kørte undervisning i mediehåndtering, hvilket vi oplevede som yderst relevant, idet SVN Side 5 af 28 Dalbeloks nr

6 var midt i Galathea-sagen. Mediehåndteringen blev draget ind i projektet, så vi kunne komme ud og afprøve teknikkerne. Mange af os fik to sessions. Den ene var som CH for en kampflex i UNIFIL. Den anden var et setup, som eksempelvis var en sag, hvor der var fundet børnepornoblade om bord! Så kunne man ellers træde vande foran kameraet! Optagelserne blev brugt til opfølgning af sessionerne, herunder eksempler på god mediehåndtering - og så var der dem med udviklingspotentiale til alles store fornøjelse! Flådens Ran og Københavns Bombardement 200 år efter Af museumsinspektør Jakob Seerup I weekenden 1. og 2. september markeres 200-året for den britiske belejring og bombardement af København som førte til den ydmygende udlevering af hele flåden året mindes med en række begivenheder i København. Blandt andet åbnes en udstilling på Orlogsmuseet om de dramatiske begivenheder, og hele byen præges af soldater i historiske uniformer. Der vil være foredrag og rundvisninger Så skulle vi ud og prøve det i praksis! På sidste dagen var der mundtlig fremlæggelse og bedømmelse af opgaverne. Min gruppe valgte at holde et FN-pressemøde, hvilket blev varmt modtaget (så efterfølgere; der er mulighed for kreativ udfoldelse såsom syngespil o.l.). Censorerne (herunder en civil konsulent) var relevante, interesserede og faglige i deres spørgsmål og kritik. Alt i alt var eksamen en yderst positiv oplevelse, hvilket man vel ikke altid kan betegne den slags komsammen som. Problemformuleringerne, mediehåndteringskurset, rammerne, vejlederne og ikke mindst censorerne oplevede alle som en positiv oplevelse. Kurset får således et stort femtal af mig! der hvor det hele fandt sted. Nutidens flåde vil også være med, og langs med Københavns kajer vil skibene fra DANEX understrege, at selvom vi mistede flåden i 1807, så har vi skam en flåde igen i dag. Det besøgende britiske amfibieskib HMS ALBION er med som en venskabelig gestus fra den forhenværende fjende. Med sig har englænderne en skibsklokke, som sad på det danske linjeskib CHRISTIAN DEN SYVENDE, som var en del af det engelske bytte i Efter 200 års lån får søværnet nu klokken retur. Klokken vil kunne ses i udstillingen på Orlogsmuseet. Side 6 af 28 Dalbeloks nr

7 Landsætningen af engelske tropper ved Vedbæk nord for København i dagene fra den 16. august 1807 og frem repræsenterer ikke blot en markant begivenhed i danmarkshistorien. Det er også et logistisk og strategisk højdepunkt i Napoleonskrigene ( ). I løbet af mindre end en måned lykkedes det England at sammensætte og deployere en kombineret styrke af orlogsskibe, transportskibe og tropper. Denne kombinerede operation blev gennemført med frygtindgydende præcision og disciplin. Målet var at tvinge Danmark over på Englands side i krigen imod Frankrig og Rusland, og hvis ikke dette lykkedes, da enten at tage den danske flåde i varetægt eller direkte overtage den med magt. Den britiske flådestyrke, der samledes i Sundet i august 1807, var enorm. Den bestod af i alt 25 linieskibe og ca. 40 fregatter, slupper, kanonbåde og bombarderskibe, i alt ca. 65 orlogsskibe, herunder et 98-kanonersskib, kanonersskibe og 6 64-kanonersskibe. Hertil kom 377 transportfartøjer, mere end halvdelen af dem chartrede tyske skibe. Det var en imponerende styrke, som vidnede om den alvor, Storbritannien lagde i opgaven. Man ville have den danske flåde, uanset prisen. Den danske flåde var en vigtig brik i det sikkerhedspolitiske spil i Napoleonskrigenes Europa. Den kunne, hvis den faldt i Napoleons hænder, indgå som et virksomt middel i den franske blokade af al engelsk handel og skibsfart, hvilket ville have været særlig effektivt i det danske nærområde ved indsejlingen til Østersøen. I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at man fra engelsk side rent faktisk troede, at Frankrig og Rusland havde indgået en hemmelig aftale om med det gode eller det onde at erhverve sig den danske flåde til ovennævnte formål. En sådan aftale skulle være indgået i forbindelse med freden i Tilsit, der blev sluttet mellem Frankrig og Rusland efter Ruslands knusende nederlag ved Friedland d. 14. juni Rygterne om de hemmelige dele af fredsaftalen i Tilsit, der skulle vedrøre erhvervelsen af den danske orlogsflåde, løb som en kold vind gennem regeringskontorerne i Whitehall i London. Her næredes den britiske udenrigsminister George Cannings frygt yderligere af fejlagtige rapporter fra København, hvor den engelske diplomat Earl Pembroke berettede om hektisk aktivitet på Holmen, hvor orlogsskibe angiveligt blev udrustet til aktiv tjeneste. Det var ikke tilfældet, og det er en gåde, hvad den engelske udsending har hentydet til. Men det var jo hverken første eller sidste gang, at en krig startede på baggrund af dårligt efterretningsmateriale. Efter 14 dages belejring gennemførte englænderne tre nætters voldsomt bombardement og gennemtvang derved en udlevering af hele den danske flåde. Da englænderne satte kursen hjemad, medbragte de derfor ikke færre end 17 linieskibe, 17 fregatter og 42 mindre fartøjer, alle tungt lastet med ekstra forsyninger fra Holmen. Til gengæld efterlod englænderne kronprinsens Side 7 af 28 Dalbeloks nr

8 lystfregat, som var foræret til kronprins Frederik i 1785 af den engelske konge. Denne venlige gestus blev besvaret med en tilsvarende gestus, da den året efter blev sendt til England bemandet med engelske krigsfanger! Konsekvensen blev, at Danmark blev tvunget over på Napoleons side, og i årene kæmpede vi en fortvivlet kamp mod den britiske overmagt i de danske farvande. Denne kanonbådskrig havde karakter af en slags guerillakrig til søs. Vi holdt på den forkerte hest, og da Napoleon tabte, blev den politiske konsekvens på længere sigt, at Danmark blev skilt fra Norge ved freden i Kiel i Men i dag er vi gode allierede med englænderne, og det faktum, at vi i dag kan markere 200-året sammen med vores engelske NATO-partner, må vel bringe håb om, at også andre krigende lande i nutidens verden, en dag vil kunne forsone sig. egetræ, jubii! Selve historien om 1807 kan læses i en anden artikel i dette blad, skrevet af museumsinspektør Jakob Seerup. I Forbindelse med 1807 blev jeg kontaktet af netop Jakob Seerup, han spurgte om vi ikke kunne finde 5 personer, der var i stand til at ro en travalje. Vi skulle ro de engelske styrker i land der skulle gå i land ved Vedbæk, på 200 års dagen for den faktuelle landgang der fandt sted den 16. august Det var naturligvis ikke svært at finde 5 frivillige, der havde mod på lidt historisk skuespil, englænderne kalder det reinacting. Faktaboks: Læs mere om 200-året på Den sømand han må lide Jens Christian Schmidt Kadet, landsforræder og reinacter For 200 år siden angreb England København, stjal flåden og gjorde en ende på Danmarks tid som maritim stormagt. Denne begivenhed skal naturligvis festligholdes. Vi kan også festligholde at statsskovene for nylig meddelte marineministeriet (in absentia Forsvarsministeriet), at de træer der blev plantet umiddelbart efter 1807, nu er klar til fældning. Dermed er Danmark nu klar til, at generobre pladsen i historien som en maritim supermagt, ved at bygge nye linjeskibe at stærkt dansk Efter at have slæbt to travaljer fra København til Vedbæk (en ikke helt ukompliceret affære, fx skribenten måtte som resultat af en kolerisk kaptajns evner en tur i suppen ), gik 5 gennemblødte kadetter i den ene travalje, for at slæbe den anden travalje med 13 engelske reinacter marinesoldater i land. Dette foregik under skudveksling mellem skibe og et dansk landbatteri, og stor bevågenhed fra en stor forsamling tilskuere på kysten. Naturligvis regnede det cats n dogs, som en englænder, iført en autentisk uld uniform, pointerede under ro turen. Det var dog alt i alt en morsom oplevelse, til trods for at vi formentlig har gjort os skyldige i landsforræderi og konspiration med fjenden. Som det altid går med englændere, blev vi inviteret på en kop øl, og det lykkedes da også at knytte nogle venskabelige bånd med den tidligere fjende. Side 8 af 28 Dalbeloks nr

9 Regatta og kadetbal i Frankrig. Af Lena Jørgensen, AF1 Den danske delegation, bestående af Horn, Schmidt, Lars Bo, Sune Lund og undertegnede (alle AF ere), der den 20. juni rejste mod Brest var yderst håbefulde. Ét var, at vi var en blandet og uprøvet besætning, der skulle håndtere en overrigget kølbåd. Noget andet var, at delegationen alle har en usædvanlig trang til dans og spil op. Det viste sig snart, at vi på begge områder ikke var anderledes end de ni andre besætninger. Vi havde knap smidt vores tasker førend nabo-lukafet inviterede på get-together party med billig sprut fra fælles flaske. Torsdag morgen drog vi på vandet med Dannebrog højt hævet. Vinden var hård og genakker-sejlads var således ikke tilladt, så vi var ikke helt tilfredse med situationen, da denne nye type sejl skulle have været vores største prøvelse det skulle dog snart vise sig at være madpakken! Vi sluttede dagens sejlads som 8/10, hvilket vel næppe var imponerende. Til gengæld tog vi revanche i 3. halvleg og alle de resterende! Fredag morgen hejste vi med særlig stolthed de rød-hvide farver, idet vores hjemmelavede splitflag var i høj kurs hos andre langfingrede nationer. Dagens sejlads tillod genakker-sejlads, hvilket klart var til vores fordel. Med en blanding af halvklam tunret på dåse og godt håndelag fik vi sejlet os op på en samlet 5. plads, hvilket indfriede vores mål med at ligge i midten af feltet. Fredag aften bød på præmieoverrækkelse og barbecue, hvis man da kan driste sig til at kalde det det. Vi fik en pølle, et brød og så var der hele tomater og rødvin for resten. I det mindste var selskabet godt! Lørdag skulle ballet stå. Slagmarken bestod af uendelig mange kadetter fra hele verden og dermed uniformer i alle afskygninger. Aldrig har den danske marine set så fesen ud! Overalt var der kadetter med metervis af guldtråd, brokader og perlemor. Store fjer, flæser, høje hatte og så selvfølgelig amerikanernes medaljer! Det sker vel sjældent, at en kadet er glad for sit bandoler, men det var vi faktisk den aften, siden det var det eneste gejl, vi kunne mønstre. Det var et flot bal med god mad, chokoladefontæne og det helt store hit champagne (ad libitum) til midnat. Søndag drog vi hjemover, hvilket formentlig var meget sundt mest pga. manglende fødeindtag kontra overdrevet væskeindtag i fire glade dage. Forsvarsmesterskabene i Adventurerace Af Thomas Holm Norup, BF1 Et nyt forsvarsmesterskab har set dagens lys. Efter 7 år på prøve, blev det første officielle forsvarsmesterskab i Adventurererace afholdt onsdag d. 25/4. Det er planen, at dette løb med tiden skal udvikle sig til et forsvarsmesterskab på højde med f.eks. femkamp og biathlon. Til forskel fra førnævnte etablerede forsvarsmesterskaber, ligger disciplinerne i dette løb ikke fuldstændig fast. Løbet skal dog indeholde visse grundelementer, som kan kombineres på forskellige måder fra år til år. Disse grundelementer omfatter: målskydning med gevær M/95 / karabin M/96, cykling (ca. 50 km.), orienteringsløb og vandsport (kajak, kano eller lign.). Konkurrencen afgøres dels på Side 9 af 28 Dalbeloks nr

10 gennemførelsestiden og dels på point opnået ved de forskellige discipliner. Pointene omregnes til straftid som adderes til den endelig tid. Et hold består af tre personer, som skal gennemføre ruten vha. 1 cm. kort og et kompas (GPS er ikke tilladt). Én post skal findes, og først der, opgives den næste position. Løbet er på den måde et orienteringsløb i sig selv. I år deltog SOS med ét hold bestående af Steven Eriksen CM, Niels Balslev CM og Thomas Norup SA1. Holdet startede med M/95 målskydning på 200m mod ringskiver. Her vil holdet gerne rette en appel til idrætselementet, om at der kommer mere geværeskydning rettelse at der kommer geværskydning på programmet på SOS, for de personer som måtte ønske det. Holdet startede med en 12 min. tidsstraf. Forbedring ønskes Herefter blev de 25 tilmeldte hold sendt af sted med 3 min. interval. Første post var et ca. 10 km. orienteringsløb. Med stor hjælp fra den menneskelige GPS Balslev, klarede holdet løbet med bravur og hentede derved mange hold og lå nu i top fem. Med fornyet energi fortsatte holdet til næste post. De tre-fire næste poster var transportposter, hvor den næste position eller pejling/afstand var givet. Næste udfordring var en km. god mountainbikerute, som er én af holdets absolutte forcer. Ruten endte ud i Høveltes kampvognsøvelsesterræn, hvor selv mountainbiken måtte give op overfor de mudrede kampvognsspor i terrænet. Kort efter hed det omklædning til fuld kampuniform M/84, håndgranatkast og den militære forhindringsbane på Høvelte kaserne. Med høj sol og blå himmel, måtte flere af holdene holde pauser i skyggen efter endt gennemførsel pga. overophedning og dehydrering. Kursen var derefter stik syd, retning Furesøen. Fremme ved søbredden skulle to af holdets tre deltagere i en sportskajak (med omtrent 5 cm. fribord ) skiftevis runde en bøje placeret 100 ude i Furesøens 9 grader varme vand. Steven valgte at svømme de sidste 80 m. ind til kajen. Norup derimod måtte væsentligt hurtigere, efter ca. 50 m., bukke under for havkajakkens frie væskeoverflader og overlade sig til Furesøens ubarmhjertelige, skærende kulde. Efter gennemført disciplin måtte sidstnævnte behandles for kramper i begge ben. På vejen igen ventede et par mindre samarbejdsøvelser og til slut i mål igen. Side 10 af 28 Dalbeloks nr

11 Holdet kom i mål i tiden 5t og 50m, plus 12 min. i straf. Dette udløste en flot og velfortjent 3. plads. Vinderholdet var et kombineret hold af 5-kæmpere og biathlon-folk (det dedikerede adventureracehold fra HO), som kom ind i tiden 5t og 13m. 2. pladsen endte i tiden 5t og 58m. SOS slog bl.a. to HO-hold. Holdets helt klare forcer var godt humør, jævnt tempo og excellent navigering som undervejs var medvirkende til, at holdet ikke én eneste gang kørte forkert. Da stævnet ligger op til eksamen, har det været yderst sparsomt med træning op til løbet og holdet må siges at have gennemført på rutinen. I efteråret og i det kommende forår vil der efter alt sandsynlighed blive stablet et SOS-adventurerace hold på benene. Dette set i lyset af, at Naval Combat Course (NCC) og Evolutionrace også er nært beslægtede med adventureracet samt at der generelt er en stor interesse for at deltage i disse stævner. På holdet kan alle interessere tilmelde sig og opnå en mere koordineret træning op til løbene. Det kunne være flot om skolen også her kunne udmærke sig og sende et par hold af sted til hvert af stævnerne for at vise fanen og måske også få noget metal med hjem.. HOD siden sidst Formanden har ordet Af Morten Boie Jeppesen, AF1 Sponsorater Nijmengenholdet I lighed med sidste år havde SOS et hold med til Nijmegen-marchen. For få lov til at gå i Holland skulle alle deltagere på holdet have bestået en kontrolmarch, som HOD sponsorerede. Det var glædeligt at se, at det lykkedes hele holdet at bestå både kontrolmarch og selve Nijmegen-marchen. Stort tillykke herfra. Billardkøer De noget slidte billardkøer er blevet udskiftet til nye og forbedrede modeller. Nye queuer kan dog ikke forhindre undertegnede i at tabe, men dermed har jeg jo også sikret succes for flere andre! Fodbolde Fodboldholdet trængte slemt til nye bolde, og med midler fra HOD kunne holdet købe et par nye bolde Desværre blev det kun til en 3. plads ved dette års NOKA, men det er sikkert og vist at resultatet havde set anderledes ud, hvis der var blevet spillet med de nye HODsponsorerede højkvalitets-bolde. Værnsfælles fest For første gang i HODs historie har vi netop indgået aftale om sponsorat af et dyr. Uden at gå nærmere i detaljer kan jeg afsløre, at et forsøg på at fortære bæstet næppe vil være sundt for tandsættet! Fagligt Op til de meget spændende overenskomstforhandlinger til foråret er der så småt begyndt at ske forbedringer for HODs medlemmer. Merarbejde En af de mere interessante er honorering af merarbejde. Med virkning fra 1. juli vil merarbejde ud over 20 timer pr. kvartal blive godtgjort med 150 % af timelønnen. Det skal ikke forstås på den måde, at der slås en streg over de første 20 timer, men at disse skal afspadseres. Har man over 20 timers merarbejde på et kvartal og disse timer ikke kan afvikles, udbetales alle timer, også de første 20, med 150 %. Tjenestepligt Der har gennem et stykke tid lydt vedholdende rygter om ophævelse af vores tjenestepligt. I skrivende stund ser det ud som om FPT har til hensigt at gøre dette fremadrettet fra 2008 for personel Side 11 af 28 Dalbeloks nr

12 med nye gennemførte uddannelser. HOD arbejder for at få også at få ophævet eksisterende tjenestepligtserklæringer, men FPT har i skrivende stund betænkeligheder herved. Specialuddannelser, som eksempelvis pilot, vil formentlig fortsat være undergivet tjenestepligtserklæring. Jeg er personligt meget spændt på at høre det officielle udspil. Andre kamppladser Der er stadig mange slag at udkæmpe, bl.a. er Hærens og Flyvevåbnets øvelsestillæg på 1211,09 kr./døgn, mens Søværnet må nøjes med 889,09 kr./døgn i søtillæg. HOD har svært ved at se hvorfor der er denne forskel, og arbejder derfor for ens tillæg for de tre værn. Ros til CH SOK I artiklen Vinder ved nærmere bekendtskab omtaler CH SOK sin vision om et togtbaseret Søværn. Selv om det ikke er nogen ny tanke, vil jeg alligevel bifalde CH SOK for denne vision. I praksis skal togtbaseret forstås på den måde, at man ved hjemkomst lægger skibet til kaj, afleverer nøglerne til OPLOG, der så sørger for vagt og vedligeholdelse. Der vil således ikke være vagt og dagligt arbejde i samme omfang som det ses nu. Løsningen gør generne ved at få basehavn langt fra sit hjem meget mindre og kan sikre en fornuftig geografisk stabilitet - i det mindste mens man sejler. Og der er brug for en løsning. Ved en håndsoprækning under eskadreorientering blev der spurgt til hvor mange der kunne tænke sig at flytte til Jylland. Ud af 34 kadetter rakte 7 hånden op. Nu er der jo næppe 27 der kan få tjenestested i Korsør, så det må antages at der også på denne årgang vil komme en del langdistance-pendlere. Man kan spørge sig selv om der er personel til et togtbaseret søværn. Måske ikke umiddelbart, men personligt tror jeg, at en implementering af denne løsning vil have en endog meget gavnlig effekt på fastholdelsen, så nettoresultatet vil blive flere folk i de skarpe ender. Der er simpelthen ikke råd til at lade være! Havde CH SOK også meldt sig på banen som fortaler for ansøgningssystemet frem for beordringssystemet, havde det været svært for mig at få mundvigene ned.. Til sidst: Besøg for sidste nyt, oplysninger om økonomi, kontaktoplysninger og meget, meget mere. Og husk - SAMMEN STÅR VI STÆRKT! Visioner for idrætten på SOS SOS Idrætskompetencecenter. Endelig er det langt om længe lykkedes at fusionere de to idrætselementer på holmen. Det nye navn vil foreløbig være SOS idrætskompetencecenter. Og jeg skriver bevidst foreløbig, for på sigt går tankerne i retning af at centeret muligvis skal være Søværnets idrætskompetencecenter. Der er ingen tvivl om, at centeret går en spændende tid i møde. Den største forandring her og nu er 2 nye medarbejdere, nemlig SSG Erik L. K. Madsen og OS Søren Bulow. Pt. er Søren Bulow på VUT II. For at sammenlægningen skal blive en succes skal en del falde på plads før centeret kører på alle cylindre. Vi regner med at forandringerne først bliver synlige på den anden side af sommerferien. Vi har allerede en del, endnu ikke godkendte, visioner for fremtiden. Det første der må på plads er centerets fundament for at virke, det man i forsvaret kalder et direktiv. Uden direktiv har vi ingen rammer og mål for vores virke og opgaver. Direktivet ligger som et forslag ved chefen (SOS) og det skal Side 12 af 28 Dalbeloks nr

13 understreges at det er et forslag, men centeret håber selvfølgelig at det kan blive godkendt. Kernen i indholdet er følgende: 1. Idræt i forbindelse med et langvarigt uddannelsesforløb. 2. Almen sundhedsfremmende idræt. 1. Idræt i forbindelse med et langvarigt uddannelsesforløb. Her er det vores intentioner at idrætsuddannelsen skal tilegne kadetterne teoretisk viden og praktiske færdigheder, der sætter dem i stand til at fremstå som positive idrætsambassadører i den videre tjeneste. Bl.a. ved selv at være en kapacitet ved planlægning af velfunderede og motiverende idrætsforløb samt fremstå som en rollemodel via egen træningstilstand. Det er vores hensigt at stimulere kadetaspiranterne og kadetterne gennem hele deres uddannelsesforløb ved at tilbyde et struktureret forløb, hvor de intellektuelle og praktiske færdigheder skærpes progressivt. Motivation søges skabt via et alsidigt fagindhold præsenteret af velfunderede interne og eksterne idrætskapaciteter. Indholdet i undervisningen prioriteres således: 1. Operativ relateret træning (soldatertræning). 2. Formidling. 3. Individuel træningstilstand. 4. Konkurrenceidræt. 5. Social effekt. Operativ relateret træning prioriteres højst pga. forsvarets stadig højere internationale engagement, som betyder at personellet i stadig højere grad skal være fit for fight og klar til akut deployering. Formidling prioriteres også højt da kadetterne er morgendagens idrætsformidlere ude på tjenestestederne. En positiv forvaltning af idrætten vil skabe en egendrift til vedvarende fysisk aktivitet hos den enkelte medarbejder. Den individuelle træningstilstand er vigtig, når idrætsformidleren skal fremstå som et ideal for personellet. Konkurrenceidræt giver kadetterne mulighed for at måle deres fysiske præstationsevne i forhold til kollegaer, lokalt, nationalt og internationalt. Konkurrencer stimulerer konkurrencemomentet og skaber rollemodeller. Det sociale samvær styrker sammenholdet og giver luft i en hverdag med meget teoriundervisning og et relativt stort lektiepres. For at sikre at kadetaspiranterne og kadetterne fastholdes til fortsat udvikling gennem hele uddannelsen er det vores intention, at der gives en standpunktskarakterer. Karaktererne gives på baggrund af objektive praktiske og teoretiske tests, samt ud fra en subjektiv vurdering af engagement og evnen til formidling. Karakteren indgår i den samlede vurdering af kadetaspiranten og kadetten. Planlægningsgrundlaget for idrætsundervisningen er gennemsnitlig 2 lektioner pr. uge. Det er vores hensigt at tilegne kadetaspiranterne et fagligt niveau, der er civilt kompetencegivende ved at gennemføre Danmarks Idrætsforbunds trænerkursus niveau I + II og samt et praktisk niveau, der svarer til CFI idrætsbefalingsmand. Side 13 af 28 Dalbeloks nr

14 Almen sundhedsfremmende idræt For at sikre den faste stab udvikler eller vedligeholder egenskaber som udholdenhed, styrke, koncentration og sociale ressourcer, billiger at den enkelte pålægger sig selv at udøve 2 x 45 minutter pr. uge til fysisk træning. Skolens idrætsinstruktører tilbyder individuel træningsvejledning, foredragsvirksomhed omhandlende sundhedsfremmende temaer samt iværksætter gruppeaktiviteter. Skolen som helhed forventer at de rutinerede officerer vil fremstå som profiler for det yngre personel ved at stå i første række, når der skal udføres fysisk træning i hverdagen. VUT1 elever tilbydes primært idræt af almen sundhedsfremmende karakter. Eleverne er selv med til at designe idrætsforløbet med en instruktør som tovholder. Hvor det måtte være nødvendigt orienteres om nye idrætslige politikker, teori og nye træningsprincipper i forløbet. til at tage fat, men først vil vi lige løbe en lille tur. God træning. SOS til Nijmegen. Af Henrik Palbo, SA1 God tur sagde min fysioterapeut. Du ringer bare når du kommer hjem. Jo tak tænkte jeg, da jeg lukkede døren til klinikken bag mig. Den sidste kommentar lød ikke ligefrem opmuntrende, men jeg var ved godt mod. Igennem det sidste halve år havde jeg nemlig være en del af SOS Nijmegenhold. En gruppe på 15 mand og 1 kvinde som havde trænet sammen med det formål at gennemføre Nijmegenmarchen. En træning som havde givet både styrke, sammenhold og kammeratskab. Jeg vidste at vi alle på holdet ville gøre vores bedste for at hjælpe hinanden til at gennemføre marchen. Så selvom jeg den sidste måned havde været plaget af en del overbelastningsskader, var det med ro i sindet, at jeg en dag i juli satte mit første støvleaftryk i Camp Heumensoords støvede jord. Manglende honorering af basiskrav Ud fra sundhedstriadens forskrifter skal bl.a. de fysiske basiskrav honoreres 1 gang årligt. Ved manglende honorering af de fysiske basiskrav vil der ud fra en konkret individuel vurdering blive taget stilling til, hvilke konsekvenser dette vil medføre ref. FKOPUB PS I første omgang udarbejdes en handlingsplan, hvor restanter tilbydes individuel træningsvejledning. Forløbet frem til fornyet test udføres hovedsaligt selvstændigt, men med en instruktør som konsulent. Efter 3 måneder aflægges en fornyet test. Kan denne test ikke bestås, vil udnævnelse ikke finde sted, se i øvrigt Forsvarets Fysiske kravs- og konsekvensstruktur. Som det fremgår, er der rigeligt at tage fat på og vi i kompetencecenteret glæder os Hvert år bygger det hollandske militær Camp Heumensoord teltlejren, for at kunne indkvartere de omkring 4000 soldater som deltager i marchen. Danmark fik 2 telte til i alt 415 mennesker, og der var god plads. Et campingtilbud til folk med hang til sure tæer og kommen-hinanden-ved. Det var Side 14 af 28 Dalbeloks nr

15 faktisk rigtig hyggeligt. Hollænderne havde gjort meget ud af lejren, men der var især én ting som imponerede: På intet tidspunkt måtte vi stå i kø i mere end 2-3 minutter for at få mad. Imponerende antallet af soldater taget i betragtning. Maden var endda ganske god. Første aftensmåltid overraskede mig dog lidt. Jeg fik en kop suppe, en banan og én enorm kuglerund kødbolle. Det krævede en større indsats fra mine balanceorganer, at nå ned til bordet uden at kødbollen rullede ud over tallerkenkanten. Det var jo selvfølgelig først bagefter, at jeg kom i tanke om, at en kødbolle jo kan skæres over på midten! Resten af ugen bød dog ikke på flere af den slags udfordringer. I Holland er Nijmegenmarchen kendt under det der kaldes De 4 Daagse (dansk, De 4 Dage ). Det skyldes at Nijmegenmarchen kun er en mindre del af en stor byfest som endda rækker ud over byens grænser. Det er et kæmpe arrangement som man ikke må snyde sig selv for at opleve, men da det kræver at man har energien til det efter at have marcheret hele dagen kan jeg kun opfordre til at man træner grundigt inden man tager til Holland. Gør man det har man faktisk kun brug for to ting under marchen, nemlig vilje og glæde. Vilje til at fortsætte med at marchere selvom det gør ondt og glæde over at det i virkeligheden slet ikke gør så ondt, som man troede. Her må jeg også løfte sløret for Nijmegenmarchens trumfkort. Det kort som fejer al modstand af bordet og langsomt, skridt for skridt, trækker målet nærmere. Nemlig Hollænderne der som royalister til et globryllup trækker deres sofaer ud på gaderne og hujer og hepper, mens militære og civile gængere vader forbi. De hollændere formår at skabe en så fantastisk stemning, at man fuldstændig glemmer, at man er træt. Mange gængere vælger ligefrem at komme igen år efter år. I år var der 2 som gennemførte marchen for 60. gang. Det gode ved marchen er også, at det ikke er en konkurrence men et socialt arrangement. Der er plads til alle. Det er en unik mulighed for at møde soldater fra alle værn, fra mange forskellige nationer. Nijmegenmarchen går ikke ud på at komme først i mål men at lære hinanden at kende. Men tag nu ikke fejl det er hårdt at gå km hver dag i 4 dage. Til sidst vil jeg blot bringe en stor tak til Jens Agerholm for hans store indsats som holdleder og for villigt at øse af sine erfaringer, til de andre gængere på holdet hvis humør og ukuelighed har hjulpet os alle igennem og til Thevis, vores cykelordonnans, for at være mere hjælpsom og tålmodig end nogen mor kan være overfor sine børn. Håber at se Jer alle til endnu en march. Til alle jer andre kan jeg kun sige prøv det. Rejsebrev fra: Tall Ships Race Mediterranian 2007 Af Jacob Aulbjerg, SA1 & Jes Thrane, SA2 Den rumænske officersskole placeret i Constantza ved Sortehavet skulle deltage med deres træningssejlskib Mircea, i Tall Ships Race Mediterranian Som tidligere år, inviterede de kadetter fra andre landes søofficersskoler. Jacob Aulbjerg og Jes Thrane blev sendt af sted som repræsentanter for SOS. Side 15 af 28 Dalbeloks nr

16 Vi skulle sejle med fra Alicante i Spanien til Barcelona, altså kun et ben af dette års Middelhavs Tall Ships Race, men hvilket et det skulle blive. Efter at have deltaget i en lokal dyst om, hvem der kommer først fra lufthavnen til havnen mellem vores taxa og alle andre bilister. Kunne vi ånde lettet op og påmønstre Mircea torsdag aften, samme aften hvor der var crew party. Blåøjede og meget danske blev vi hilst velkommen af den vagthavende befalingsmand på gebrokkent engelsk, og fik straks at vide at alle var til fest, og det kunne vi også ligeså godt deltage i. Efter en meget varm og oplevelsesrig nat i hængekøjen på banjen med 120 andre sergent- og officerskadetter, blev vi vækket af generalalarmklokken som var signaleringsmidlet ombord, det var der bare ikke nogen der havde fortalt os. Så Det gode skib NCS MIRCEA vi var overbevist om at vi skulle mønstre for brandrulle på hoveddækket, vi var de hurtigste ude af køjerne. Umiddelbart efter morgenskafning blev vi vist ned til skibschefens messe for at holde et velkomstmøde med ham og chefen for togtet. Her blev førstehåndindtrykkene, vores med indbygget statisk-squat træning var blevet installeret. Det var også dagen hvor vi blev interviewet af det rumænske søværns presse ombord, og efter sigende skulle der være blevet taget nogle rigtig gode indkvartering, uddannelse, rang og forventninger til opholdet diskuteret, et meget positivt møde for begge parter. Grundet vores rang blev det efter mødet med chefen bestemt at vi skulle bespises i sergentmessen sammen med resten af besætningens befalingsmænd. Ligeledes kunne vi anvende befalingsmændenes toilet og badefacilliter i agterskibet, en lettelse da vi ikke vidste hvordan man gik på toilettet the arab way til søs. To tyske kadetter var påmønstret dagen før os og skulle være ombord i seks uger! Således gik de første dage i Alicante med sightseeing og crew parade gennem byen, inden vi drog til søs for at vinde Tall Ships Race Mediterranian - troede vi! Lørdag skulle løbet startes og som ved alle større sejlskibs arrangementer, var der først en paradesejlads umiddelbart uden for kysten, et virkelig storslået syn med cirka 10 store og 20 mindre sejlskibe der satte sejl og paraderede frem og tilbage. Vi sejlede ud kl og kapsejladsens første ben til Barcelona ville blive skudt i gang kl Kl stod to meget forventningsfulde danske og to tyske kadetter og ventede på at skuddet ville gå og løbet ville starte. Løbet startede og alle andre skibe, på nær Mircea, sejlede mod Barcelona, vi skulle åbenbart først runde Nordafrika inden vi ville vende næsen den rigtige vej. Hviledagen skulle holdes og det blev den, så søndagen var meget stille. Vi fik en rigtig god rundvisning på skibet som jo er blevet restaureret i , hvilket vil sige at agterskibet var blevet shinet rigtig flot op, med air-condition og nye toiletter. Forskibet, med al elev indkvartering og kabyssen var ligeledes blevet shinet op, bare ikke helt så meget, der var blevet malet og disse hersens moderne toiletter billeder af de danske helte. Ligeledes fik vi ledsaget adgang i riggen efter en grundig sikkerhedsinstruks. Om aftenen blev der på hoveddækket vist film for alle kadetterne på storskærm, hygge. Mandag, en ny uge starter, vi stiller op friske og veludhvilede efter at have sovet Side 16 af 28 Dalbeloks nr

17 i den rumænske sauna. Da vores uddannelses niveau nu efterhånden er nået rundt i skibets kroge, ønsker CH-U for den rumænske sergentskole at have en samtale med os omkring vores uddannelsesforløb, her blev vist film, uddelt brochurer og snakket om alt mellem himmel og jord. Vores ønske om at deltage i officerskadetternes praktiske astronomiske navigationsundervisning på dækket blev også diskuteret. Som sagt så gjort, efter mødet tog vi en russisk sekstant og med hjælp fra en meget hjælpsom, engelsktalende kadet kom vi også sikkert igennem de rumænske almanakker. Navigationslæreren ombord var meget imponeret over vores indsigt i arbejdet med almanakker og stjernetabeller, hvortil vi bare kunne forklare ham at vi jo lige havde været til eksamen i emnet, og således havde det hele i frisk erindring. Det kunne han ikke helt forstå, altså var vores uddannelses niveau ikke nået helt ud i alle krogene erfarede vi. Grundet vores grundige arbejde, og lidt pres, blev det så arrangeret at i stedet for at vi skulle stå rorgænger 12 timer i streg, med en ansvarlig rorgængerbefalingsmand ved vores side, kunne vi tage en vagtchef vagt sammen med en af officerskadetterne. Tirsdag, regn og overskyet vejr mødte os denne morgen. Alle kadetterne modtog undervisning på banjerne, på rumænsk velsagtens så vi plet solbadede og læste en masse denne dag. Om aftenen indgik vi i vagten for kadetter, hvilket betød man havde sit eget kortbord uden for broen, en sekstant, almanakker og nogle logbøger, og så var der ellers frit slag med hvad man ville observere. Onsdag, storrengøring, pudse dag. I morgen torsdag ankommer vi til Barcelona om formiddagen, så hele dagen går med at bjærge sejl. Sejlmanøvrerne ombord var et sceneshow som de fleste koreografer ville skamme sig ved. Mircea er en 3- mastet bark, hver mast har en ansvarlig befalingsmand, hver med en megafon. Skibschefen har kommandoen, som han udøver gennem en mikrofon tilsluttet alle skibets højtalere, hver elev har en fast post ved hver manøvre, hvilket også gjorde at vi på vores korte togt ikke fik en plads. Så er scenen sat for de perfekte sejlmanøvrer, eller! Så snart en sejlkommando blev givet var der 120 forvirrede elever, tre råbende megafoner og fire gæste kadetter der så målløse til. Heltene med Petty Officer Luca Uanset vores til tider forundrede miner, lykkedes det skibet at vende inden det ramte Afrikas kyst og torsdag ankom vi til Barcelona. Godt nok ikke som det første skib, men hvad gør det, alle var blevet mange oplevelser og erfaringer rigere. På vores korte ophold var der to tyske kadetter, en kroatisk officer og to ukrainere. I Barcelona ankom yderligere to hollandske officerer, to franske kadetter og to tyrkiske. Barcelona var endestationen for os, her skulle vi nu nyde et par fridage til at fordøje alle vores indtryk fra sejladsen, både kulturelle, professionelle og navigatoriske. Side 17 af 28 Dalbeloks nr

18 Spinning debut på SOS Af Jes Björk Thrane, SA2 (Alias Jes Bjarne Thrane) Efter at spinning cykler er flyttet fra HIA til kælderen på SOS, giver det mulighed for noget helt fantastisk, morgen spinning. Tirsdag morgen den 14/8 kl satte 7 klatøjede gutter sig op på spinning cyklerne. 40 minutter senere, var det 7 meget forpustede, men friske gutter der kunne tage sig et velfortjent bad. Holdet var rimelig blandet hvad angik rutine og kondition. Konceptet er, at alle skal kunne være med og få en god start på dagen. Fredag d. 25/ drog medlemmer af SOS s motorcykelklub MC-SIXTUS på togt til MC TOURING CAMP på Djursland. Der var afgang fra Nyboder fredag eftermiddag og i bedste rockerstil kørte vi af sted i kortege med Præsident J. Aulbjerg forrest (måske også lidt fordi det var ham som kendte vejen). I Roskilde samlede vi to af klubbens hangarounds op (Kathrine Koch med sin bitch Michael Siltan). Derfra satte vi kursen mod Sj. Øde. Det var helt rart at stå til søs og igen stifte bekendtskab med søens glæder, den gode buffet og den friske havluft. Det var en helt forandring at se Hjelm Iso med 45 kn. i stedet for med Svanen/Thyras 4,5 kn. Gad vide om de navigerer optisk på disse hurtigfærger Hjelm Iso i pejling dv. 80º 70º 60º 50º.. åhh undskyld chef vi missede vist vores dreje pejling.. Nåh men så tager de med garanti en middagsbredde Det var dejligt at mærke den jyske muld under bagdækket og findes der noget bedre end Djurslands små snoede veje. Vel ankommet til MC CAMPEN (beliggende tæt ved Kolind) gik der gang i teltopsætningen og en enkelt AP er i svælget. En lille gå tur rundt på det store område som dækker camping-pladsen for at tage de andre bikeres cykler i åsyn afslørede, at vores lille eksklusive gruppe var en smule under gennemsnitsalderen. På nuværende tidspunkt er der hold hver tirsdag og torsdag morgen, hver gang vil der blive hængt en seddel op på skolens Infoboard, hvor man kan tilmelde sig. Glæder mig til at cykle med jer. Vel mødt! MC TOURING CAMP Af fuldgyldigt medlem og bestyrelsesmedlem i MC-SIXTUS Christian Erntgaard, SA1 På den lille gåtur rundt i camp en erfarede også vi at den manglende friværdi i vores Nyboder lejligheder gjorde sit udslag i størrelsen af vores cykler. De fleste cykler på camp en lå på den forkerte side af 200 af de store. Så medlemmer af MC-SIXTUS burde have et stort mc-tillæg i deres NY-løn. Her kan lige nævnes at en enstemmig bestyrelse har vedtaget at indføre et straffesystem i klubben, hvilket medfører at der uddeles bad-spots til blandt andet Side 18 af 28 Dalbeloks nr

19 vedkommende som taler ilde om bestyrelsens motorcykler for bare at nævne et eksempel. Så tag i akt for ikke at komme i badstanding. Lørdag morgen blev hang-around K. Koch sendt af sted efter morgenmad. Der skete desværre det som nok er enhver motorcyklists værste mareridt. En bilist overholdt ikke sin ubetingede vigepligt og kørt ud lige foran K. Koch og endda imod kørselsretningen hvilket medførte at Koch måtte slå kraftigt bak for at undgå kollision. kørsel på det smukke Djursland og til at optage de første par scener til vores hvervevideo, nok ikke noget ghost-rider fans ville være imponeret over, men vi var godt tilfredse. Hjemme i camp en stod den på aftensskafning og lidt socialt sammenvær imens solen gik ned. Søndag formiddag var der afgang fra camp en efter et par rigtig hyggelige dage og de enkelte medlemmer fortsatte på egen hånd rundt til familie besøg i det hjemlige Jylland. MC-SIXTUS har sandelig også været aktiv i løbet af sommeren. Efter en alt for lang sommerferie hvor vi selv har måttet fordybe os i skibsteknikbøgerne, mødtes den hårde kerne af MC-SIXTUS til træf ved Farsø MC (Katrine Kochs tidligere klub) den sidste weekend i juli. Sikke et klubhus Farsø MC har, måske MC- SIXTUS kan få bygningen Under Kronen som klubhus? Om lørdagen drog vi på en lille sigthseeing i det nordjyske og så blandt andet kystredningsstationen ved Torup. Det er et mere øde tjenestested end Sj. Odde. Ingen havarirapport fra dette togt! Sambabold i Karlshamn Af C. Meisner og P. Korfits, AF2 Det resulterede i en baghjulsudskridning som fik cyklen til at vælte og kurrede derefter 30 meter på asfalten. Der skete heldigvis ingen større personskade men cyklen pådrog sig så store skader ved mødet med asfalten, at den efterfølgende blev afhentet af dansk autohjælp. En reminder på hvor galt det kan gå selv med lille fart. Men nu er MC-SIXTUS medlemmer ej frygtsomme så det var op på hesten igen og fortsætte dagens program. Og K. Koch havde det efter de foreliggende omstændigheder og forhold okay. Lørdag eftermiddag blev brugt til Det var med stor tilfredshed at fodboldholdet ved sidste NOKA i Oulu, Finland blev gjort bekendt med, at fodbold igen ville blive en officiel disciplin ved NOKA. Endelig skulle der dystes i verdens største og vigtigste sport. Fodboldholdet til NOKA bestod af 11 rutinerede spillere. Til daglig spiller de fleste med på officersskolens 7 mands bold i en turnering under Firmaklubbernes boldunion, og i øjeblikket ligger holdet til oprykning til den bedste række (Den berømte O leary-liga). Af forskellige årsager måtte holdet se bort Side 19 af 28 Dalbeloks nr

20 fra flere profiler, til gengæld var der comeback til det fynske fodboldkurifæ Henrik Bøgelund, der tidligere i bedste Romariostil har garanteret at score mål i hver eneste kamp. Ved fodboldturneringens start, lørdag middag, var den samlede stilling tæt, og forventningerne til at fodboldholdet kunne bidrage til at køre den samlede NOKAsejr hjem, var derfor store. Ligeså var opbakningen fra de danske Roligans, denne stegende varme lørdag, klasser bedre end de andre skoler. Taktikken var klar, bolden skulle spilles hurtigt rundt, og vi skulle lade modstanderne bruge kræfterne på at løbe rundt efter bolden. Den valgte taktik skulle også ses i lyset af, at vores formkurve ikke var på niveau med stafetholdets form. opgøret med et nederlag på 2-5, men havde også vundet en tilsvarende sejr aftenen inden i Karlshamns gader (sådan lugtede de i hvert fald) Den sidste kamp var mod svensken. En kamp man under ingen omstændigheder ønsker at tabe Holdet var fuld af håb, da der efter aftale ikke ville være Roligans, der løb ind på banen for at tæve dommeren Første kamp stod mod Norge. Det blev en noget famlende start på turneringen fra det danske holds side, da Danmark blev sat under et hårdt norsk pres og fik den hårde norske spillestil at føle, hvilket dog udmøntede sig i hele fem norske advarsler i løbet af kampen. Desværre kunne den elegante danske spillestil ikke hamle op med den brutale norske, hvilket resulterede i en ufortjent norsk 2-0 sejr. I næste kamp mod Finland kom Danmark dog godt igen. Finnerne skulle vinde kampen og startede derfor kampen med et voldsomt angrebsraseri. Dette benyttede de elegante danske fodbolddrenge til at vise, hvordan man spiller rigtig sambabold. På toppen stod Bøgelund og modtog den ene sukkerbald efter den anden, hvilket da også resulterede i 4 scoringer, den ene flottere end den anden. Efter en fremragende kamp, hvor kombinationerne og afleveringerne var lige til Laudrups lærebog forbarmede dommeren sig og fløjtede kampen af. Finnerne slap fra En sejr, over de altid defensivt orienterede og kedeligt spillende svenskere, skulle vise sig at kræve fair play fra dommeren, hvilket desværre ikke viste sig at være tilfældet. Det danske hold blev gentagne gange snydt værst gik det ud over holdets svar på Jes Bjerg, Henrik Bøgelund, som helt fri foran mål blev revet omkuld, uden at dette medførte direkte rødt kort!!!! På trods af modgang fra dommeren forsatte de elegante danskere deres opvisningsspil og burde objektivt set have været foran med 2-0 ved pausen. Da Side 20 af 28 Dalbeloks nr

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

U14 til topturnering i Zoetermeer

U14 til topturnering i Zoetermeer U14 til topturnering i Zoetermeer I den netop overståede weekend deltog Randers Frejas U14-1 hold i en international topturnering i hollandske Zoetermeer. Der var afgang torsdag aften kl. 00.30 sammen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

politimesterskaber i Danske Danske

politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i 30 Politiidræt nr. 2 2012 håndbold Foto: Jesper A. Thau, Vejle Af Søren Damgaard, Håndboldudvalget og træner for håndbold Københavns damer samt damelandsholdet

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

German Junior Open 2010

German Junior Open 2010 German Junior Open 2010 Day 1 Danmark var repræsenteret af Thomas, Lasse og Marcus fra henholdsvis Kolding, Kolding og Sport92 i U15 rækken ved dette års German Junior Open. Lasse og Marcus skulle spille

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Reportage sponsorer. DM3 i Næstved.

Reportage sponsorer. DM3 i Næstved. Reportage sponsorer. DM3 i Næstved. Årets to første afdelinger af DM for nitro og large scale var vejret ikke med kørere. Det var regnfuldt, men denne weekend sidst i juni måned var vejret varmt og solrigt.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF Danske politimesterskaber Fredericia Forenede Fodboldklubbers baner ved Madsbyparken var atter skueplads for et dansk politimesterskab i fodbold. Sidste år blev 11-mands afholdt på de selvsamme baner.

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Fremgang trods stort nederlag

Fremgang trods stort nederlag Fremgang trods stort nederlag Tilføjet af søndag 18. maj 2008 U12 drengene som jo i denne halvsæson har valgt at spille i U13, løb i dag ind i Bjæverskov hvor fysikken ved at spille mod en årgang ældre

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub,

Michael Hartvig. Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 3. april 2013 11:17 Emne: Nyhedsbrev april 2013 Kære medlemmer i Risskov Taekwondoklub, Foråret ser langsomt ud til også at være

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Dag 1: Afgang. Rensdyr var der masser af

Dag 1: Afgang. Rensdyr var der masser af Dag 1: Afgang Så var dagen kommet, hvor vi skulle afsted til EM i klassisk bænkpres 2017 i Finland. Jeg skulle som eneste danske løfter repræsentere Danmark, heldigvis i godt selskab af coach Jacob Stegelmann.

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder Grønne møder med røde kinder er 15 sjove og inspirerende aktiviteter, der er skræddersyet

Læs mere

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside. KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.!kb DAGEN BLIVER 19/9! Husk der hver torsdag i juli er fælles sommertræning

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Boost formen efter ferien..!

Boost formen efter ferien..! havstrygerne.dk 8-ugers træningsprogram: Boost formen efter ferien..! den 14. august starter vi et 8-ugers træningsforløb op som sikrer en god form til efterårets mange løb! Træningen bliver tilrettelagt

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland. Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere