TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året"

Transkript

1 TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S. MILJØTEKNISK BISTAND I FORBINDELSE MED MILJØUHELD OG LIGNENDE: Der opkræves timetakst svarende til 2 gange Miljøstyrelsens sats for brugerbetaling for miljøtilsyn. LOKALBUSSER Flextur, rute 1 og 2 samt busrute 361 kører i henhold til regionens takster. Der henvises til Rute 3 er gratis Område BYGGE- SAGSGE- BYRER Der er samme gebyr for afslag som for tilladelser, dog for kategori 3 og 5 maksimalt et gebyr for afslag på kr. Beskrivelse 1. Simple konstruktioner: Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende: 1.648, ,00 2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v. pr. m 2 (max , ,00 24,00 24,00 kr.): 3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Industri- og lagerbygninger, pr. m 2 bruttoetageareal: indtil m 2 : 36,00 36,00 over m 2 : 19,00 19,00 Jordbrugets avls- og driftsbygninger pr. m 2 bruttoetageareal: indtil m 2 : 26,00 26,00 over m 2 : 9,50 9,50 4. Andre faste konstruktioner m.v.: Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.) 0, ,00 Cirkustelte (pr. sagsbehandling) 0, ,00 Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facade-skilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner omfattet af kapitel 1.5. stk.1 nr , ,00 Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) u.25 kw.: 3.090, ,00 Større vindmøller - over 25 kw: 6.179, ,50 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, hoteller, restauranter, biografer, museer, institutioner, skoler, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt industri- og lagerbygninger 36,00 36,00 og avls- og driftsbygninger pr. m 2 bruttoetageareal: Diverse uanset kategori: Øvrige tilladelser, godkendelser, dispensationer: 1.648, ,00 Minimumsgebyr for tilladelser, anmeldelser: 1.648, ,00 Gebyr for lovliggørelse: Tillæg til normaltakst , ,

2 Område Beskrivelse Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring. Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation 7.000, ,00 for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring: HYRE- Behandling af ansøgning: 450,00 460,00 VOGNSBE- VILLINGER Udstedelse af tilladelse eller godkendelse: 1.479, ,00 Udstedelse af førerkort: 109,00 110,00 PRIVAT- VEJSLOVEN PARKE- RINGSFOND HAVNEAF- GIFTER Beløbene er inklusive moms Påtegning af toldattest: 154,00 155,00 Udlevering af trafikbog, takst ud over fremstillingspris 26,00 26,00 Udlevering af tilladelsesnummerplade, takst ud over fabrikationspris: 39,00 40,00 Gebyr i henhold til Bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje minus 3 nr. 9 og 10 (overkørsler) 1.000,00 Parkeringsfond afgift pr. P-plads: , ,00 Både indtil 10 m, pr. døgn: 125,00 130,00 Både over 10 m -14 m, pr. døgn: 145,00 150,00 Både over 14 m - 20 m, pr. døgn: 228,00 235,00 Både over 20 m, pr. døgn: 270,00 275,00 Charterfartøj skoleskibe: Skibe indtil 20 m, pr. døgn: 385,00 390,00 Skibe over 20 m, pr. døgn: 490,00 495,00 Havneleje for fastliggere Både fra 0 m til 6 m: 3.800, ,00 Både fra 6 m til 8 m: 4.900, ,00 Både fra 8 m til 10 m: 7.000, ,00 Både fra 10 m til 14 m: 8.100, ,00 Både fra 14 m til 20 m: 9.300, ,00 Både fra 20 m til 25 m: , ,00 Både fra 25 m og opad: , ,00 El til opladning af startbatterier er inkluderet i prisen for fastliggere. Ved el udover opladning af startbatterier, bliver der på- krævet bimåler af skibet og afregnet: Elforbrug efter måler, kr. pr. kwh: 3,00 3,00 Prisen på ferskvand i større mængder pr. m 3 : 12,00 12,

3 Område Beskrivelse BBR Bødestraf for manglende oplysning til BBR: Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om 5.000, ,00 ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udsted en bøde: Gebyr for BBR-oplysninger: 70,00 70,00 AKTINDSIGT Første side: 10,00 10,00 Efterfølgende sider: 1,00 1,00 Der opkræves kun beløb over 100 kr. Dvs. at der skal begæres aktindsigt i mindst 91 sider, før der kan opkræves betaling. Der opkræves betaling for anmodninger under 100 kr., når den samme borger har fået aktindsigt i mere end 3 sager, hvor vedkommende ikke selv er part. Der opkræves som udgangspunkt ikke betaling for aktindsigt til pressen. PLANER Betaling for lokalplan: 100,00 100,00 OPKRÆV- NING FOLKERE- GISTER PAS erne er lovbestemte SUNDHEDS- KORT erne er lovbestemte VIELSE en er lovbestemt BILLEDLEGI- TIMATIONS- KORT Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse: 250,00 250,00 Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned. Folkeregisteroplysning: 50,00 50,00 Bopælsattest: 50,00 50,00 CPR-beviser: 50,00 50,00 Personer under 12 år skal ikke have taget fingeraftryk. Personer under 2 år, gyldighed i 2 år: 115,00 115,00 Personer mellem 2 og 11 år, gyldighed i 5 år: 115,00 115,00 Prisen for personer fra 12 år er inkl. gebyr for fingeraftryk: Personer mellem 12 og 17 år, gyldighed i 5 år: 140,00 141,00 Personer mellem 18 og 65 år, gyldighed i 10 år: 625,00 626,00 Personer over 65 år, gyldighed i 10 år: 375,00 376,00 Sundhedskort: 180,00 185,00 Lægeskift: 180,00 185,00 Gruppeskift: 180,00 185,00 Gebyr for at få lavet en prøvelsesattest, når ingen af parterne har bopæl her i landet 500,00 500,00 Billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover: 0,00 0,

4 Område Beskrivelse KØREPRØ- VER OG KØ- REKORT erne er lovbestemte (færdselsloven) Betaling for køreprøver Køreprøve: (teori- og praktisk prøve) 580,00 600,00 Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring eller køreprøve til bus: 580,00 600,00 Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring og køreprøve til bus, hvis de tages samtidigt: 1.160, ,00 Praktisk prøve til stor motorcykel: 260,00 280,00 Praktisk prøve til almindelig bil med stort påhængskøretøj: 260,00 280,00 Kontrollerende køreprøve: 870,00 890,00 Kørekort til personer, der har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med at pågældende har mistet retten til at føre lille knallert 120,00 Betaling for fornyelse og ombytning af kørekort samt erstatningskørekort m.v. Fornyelse af kørekort, undtaget de nedenfor nævnte 100,00 120,00 Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort: 260,00 280,00 Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, lille og stor knallert: 120,00 Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er 155,00 fyldt 70 år: Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse: 260,00 280,00 Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 260,00 280,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere der er fyldt 70 år: 30,00 50,00 Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år: 0,00 0,00 Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 100,00 120,00 Midlertidigt erstatningskørekort: 150,00 170,00 Midlertidigt erstatningskørekort, lille og stor knallert: 120,00 Udstedelse af duplikatkørekort: 260,00 280,00 Udstedelse af duplikatkørekort, lille og stor knallert: 120,00 Udstedelse af internationalt kørekort: 25,00 25,00 Udstedelse af turistkørekort: 0,00 0,00 Køreprøver, kørekort m.v. til stor og lille knallert: Køreprøve til stor knallert, samt kontrollerende prøve i medfør af en frakendelse eller et kørselsforbud: 245,00 Køreprøve til lille knallert, personer over 18 år, samt kørekort efter ubetinget frakendelse, mistet førerret, kontrollerende prøve eller 100,00 120,00 ombytning til kørekort uden kode for frakendelse Køreprøve inkl. Undervisning teoriprøve og praktisk prøve, til lille knallert, personer under 18 år 440,00 Teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve 200,00 Betaling for kørerlærerprøve: Afholdelse af kørerlærerprøve, første kategori 320,00 340,00 Afholdelse af kørerlærerprøve, efterfølgende kategorier 320,00 320,00 Afholdelse af kørerlærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 440,00 460,00 Kørekort til personer, der har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med at pågældende har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer 120,

5 Område Beskrivelse SKOR- STENSFE- JERARBEJ- DE Vejledende takster i aftale mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget Skorstensfejning: Første skorsten indtil 10 meters højde 94,98 97,05 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom 74,42 76,04 For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere 3,37 3,44 For rensning af centralkedler 216,86 221,59 For rensning af brændeovne 108,40 110,76 Rensning af røgrør og røgkanaler: 35x35 cm indvendigt mål for første meter 50,24 51,34 For efterfølgende påbegyndt meter 24,52 25,05 Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter 100,19 102,37 For efterfølgende påbegyndt meter 50,24 51,34 Øvrige takster: For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 360,06 367,91 For påtegning af prøvningsattest 98,78 100,93 For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom 94,98 97,05 For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes gebyret med 50% For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes gebyret med 100% For skorstene og ildsteder af størrelse over 232 kw forhøjes gebyret med 150% For skorstene og ildsteder under 35 kw, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne for yderligere fejninger med 50%. For kanaler der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, kan mesteren i stedet for gebyret træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd

6 Område Beskrivelse SYDDJURS Erstatningspriser BIBLIOTEK Bøger, voksne: 250,00 250,00 GEBYR VED BRUG AF IDRÆTS- HALLER OG BOLDBANER M.V. Bøger, børn: 200,00 200,00 Tidsskrifter: 40,00 40,00 Tegneserier: 100,00 100,00 Sammensat materiale: 250,00 250,00 Lydbøger, bånd i mappe: 300,00 300,00 Lydbøger, CD i mappe: 500,00 500,00 Lydbøger, enkelt bånd eller CD: 125,00 125,00 CD: 110,00 110,00 CD-ROM, Videobånd, DVD, DVD-ROM, Gameboy, PS2-spil, Playstationspil: 250,00 250,00 Kassettebånd: 100,00 100,00 Noder: 100,00 100,00 For fremmedlån, den oplyste pris fra långiver. Bødetakster 1-29 dage over tiden, børn: 0,00 0, dage over tiden, voksne: 15,00 15, dage over tiden, voksne: 60,00 60,00 30 eller flere dage over tiden, børn: 75,00 75,00 30 eller flere dage over tiden, voksne: 120,00 120,00 Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser. Kopiering og telefax pr. side Print /kopi sort, A4: 1,00 Print /kopi/sort, A3: 2,00 Print /kopi/farve, A4: 2,00 2,00 Print /kopi/farve, A3: 5,00 5,00 Telefax, Danmark: 5,00 5,00 Telefax, Europa: 10,00 10,00 Telefax, øvrig verden: 20,00 20,00 Telefax, modtagelse: 2,00 2,00 Kommunale og selvejende idrætshaller: Foreninger, organisationer og klubber (der er berettiget til lokaletilskud) yder en egenbetaling pr. time, svarende til: Kommunale gymnastiksale og andre kommunale lokaler over 150 m 2 : Foreningernes egenbetaling for brug af disse lokaler udgør pr. time: Udeanlæg og boldbaner: 1,00 2,00 80,00 80,00 50,00 50,00 Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: 200,00 200,00 Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler

7 Område Beskrivelse 2013/ /2015 SYDDJURS Instrumentalundervisning: (Enetimer, 20 min. Ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger) MUSIK , ,00 SKOLE Instrumentstarter: (Hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger) 2.160, ,00 SYDDJURS BILLED- SKOLE Multistarter: (Hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage a 2 lektioner) 1.560, ,00 Småbørns Rytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger): 750,00 750,00 Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger): 1.460, ,00 Shanghai Akademiet: (Holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer): 4.600, ,00 Leje af instrument (Pr. sæson): 600,00 600,00 Administrationsgebyr (Dækker Copydan, fotokopiering m.v.) 85,00 85,00 Deltagerbetaling - halvårligt: 490,00 490,00 Sommerbilledskole - 25 timer: 500,00 500,00 Sommerbilledskole - 15 timer: 275,00 300,00 Område Beskrivelse SKOLEFRI- er gældende fra (juli betalingsfri): TIDSORD- Skolefritidsordning: pr. måned i 6 måneder 1.780, ,00 NINGER Tidlig SFO (i perioden ): pr. måned 1.470, ,00 er gældende fra : JUNIOR- KLUBBER DAGTILBUD UNGDOMS- KLUBBEN Skolefritidsordning: pr. måned i 5 måneder Morgenmodul: pr. måned i 5 måneder Feriemodul: pr. uge 1.780, ,00 440,00 310,00 Tilskud til tidlig SFO på friskole (I perioden ) 2.221, , årgang: pr. måned i 11 måneder 500,00 500,00 Morgenpasning: pr. måned i 11 måneder 420,00 420,00 pr. måned i 11 måneder: Dagplejepladser, 48 timer pr. uge: pr. måned i 11 måneder: 2.660,00 Vuggestuepladser: pr. måned i 11 måneder 2.610,00 Børnehavepladser: pr. måned i 11 måneder 1.540,00 pr. måned i 12 måneder: Dagplejepladser, 48 timer pr. uge: pr. måned i 12 måneder: 2.400,00 Vuggestuepladser: pr. måned i 12 måneder 2.370,00 Børnehavepladser: pr. måned i 12 måneder 1.400,00 Klubkort pr. sæson: 100,00 100,

8 Område Beskrivelse PLEJE- Døgnkost (lovbestemt max. grænse): 3.314, ,00 BOLIGER Leje/vask af linned, håndklæder m.v.: 512,00 516,00 pr. måned MADORD- NINGER PÅ ÆLDREOM- RÅDET ÆLDRE- CAFÉER pr. portion/stk. er inklusive moms Vask af eget tøj: 295,00 298,00 Vask af linned: 152,00 154,00 Rengøringsartikler: 49,00 50,00 Toiletartikler: 31,00 32,00 Madservice afregningspris til eksterne leverandører MED udbringning (pris pr. leveret portion): Hovedret: 50,25 50,75 Biret: 13,25 14,25 Hovedret - diæt: 66,25 67,50 Biret - diæt: 13,25 13,50 UDEN udbringning (pris pr. portion): Hovedret: 46,75 46,00 Biret: 12,25 12,75 Hovedret - diæt: 61,50 61,25 Biret - diæt: 12,25 12,25 Madudbringning pr. portion borgerens betaling: Hovedret, varm mad (lovbestemt max. grænse): 48,00 49,00 Biret, varm mad: 9,00 10,00 Hovedret, kølemad (lovbestemt max. grænse): 48,00 49,00 Biret, kølemad: 9,00 10,00 Energidrik: 11,00 12,00 Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang: 118,00 120,00 Lun ret: 25,00 27,00 Varm ret leveres fra Djurs Mad I/S: 55,00 56,00 Biret: 15,00 15,00 Kold anretning: 20,00 22,00 Smørrebrød: 13,00 14,00 Salat, stor portion: 20,00 20,00 Salat, lille portion: 15,00 15,00 Burgerbolle med pålæg: 25,00 25,00 Sandwich 13,00 13,00 Sodavand/lys øl: 12,00 12,00 Kage: 10,00 10,00 Kop kaffe: 4,00 5,00 Kande kaffe: 20,00 20,00 Kop the: 3,00 4,00 Kande the: 15,00 15,00 Hel lagkage: 115,00 115,00 Halv lagkage 60,00 60,00 Frokost i Værestedet: 23,00 24,

9 Område Beskrivelse ÆLDRE- Aflastnings- og døgngenoptræningsplads OMRÅDE I ØVRIGT Pr. døgn: 131,00 133,00 Dagcentre Kørsel til dagcentre, pr. måned: 82,00 84,00 Deltagerbetaling, pr. måned: 47,00 48,00 Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp Praktisk hjælp: 327,73 328,78 Personlig hjælp hverdag, dag: 377,18 377,28 Personlig hjælp øvrig tid: 540,50 549,24 Omsorgstandpleje (lovbestemte takster) Tandpleje, max. egenbetaling: 470,00 Specialtandpleje, max. egenbetaling: 1.745,00 GARANTIPROVISION: Ved nye garantier opkrævet følgende: 1: På nye garantier for forsyningsvirksomheder opkræves et gebyr på 1,0 %, der udover stiftelsesprovisionen, dækker garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Årlig garantiprovision herefter 0,75 % af restgælden i de efterfølgende år. Provisionen opkræves forud. 2: På nye garantier for ikke forsyningsvirksomheder følges niveauet for forsyningsvirksomheder med mindre der i den konkrete sag kan fritages herfor begrundet i det generelle ligebehandlingsprincip og garantien dermed er til gavn for alle kommunens borgere, eller hvis fordelen ved garantien indstilles som en del af det kommunale tilskud. 3: Der opkræves ikke gebyr og provision på garantier iht. loven om støtte til almene boliger mv. Ved låneomlægning er følgende gældende: 1: Der opkræves ikke garantiprovision på lånekonvertering, der forkorter restløbetiden. Hvis der opkræves garantiprovision på det lån, der omlægges, fortsætter denne provision dog i løbetiden på det nye lån. 2: Der opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. for garantier ved låneomlægning (hvor der ikke sker ændring af løbetid og restgæld). 3: Der er fritagelse for ekspeditionsgebyr, hvis restløbetiden minimum forkortes med 1 år (hurtigere gældsafvikling end det oprindelige lån) 4: Ved udvidelse af lån og forlængelse af lånets løbetid opkræves provision af den forlængede løbetid/det forhøjede beløb. (Bemærk en forlængelse af løbetid kræver at det oprindelige lån ikke har udnyttet maksimal løbetid)

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

Takstblad til budget 2012

Takstblad til budget 2012 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand

Læs mere

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune TAKSTBLAD TIL BUDGET 2015 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året. Nogle af taksterne meldes først ud af staten omkring årsskiftet og er derfor

Læs mere

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2016 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2016 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. 1 of 9 TAKSTBLAD TIL BUDGET 2016 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året. TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50

Læs mere

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2017 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2017 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2017 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året. TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2018 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2018 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2018 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året. TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 2015 2016 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Bogerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 170 Ungdomsligitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Bogerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 170 Ungdomslegitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest

I gentagelsestilfælde forhøjes bøden, dog til højest ØKONOMIUDVALGET er Borgerservice og IKT Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger*... 52 52 Sundhedskort (tidl Sygesikringsbevis)*... 170 180 Ungdomslegitimation... 150 150 Vielser, prøveattester, hvor

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

Takstblad. OBS Takst OBS Takst Økonomiudvalget

Takstblad. OBS Takst OBS Takst Økonomiudvalget Økonomiudvalget blad Oplysninger/attester Adresseoplysninger *) 75,00 kr. Afventer udmelding fra ministeriet Bopælsattester *) 75,00 kr. Afventer udmelding fra ministeriet Sundhedskort **) 190,00 kr. Afventer

Læs mere

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016 Bilag 1 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 22. august 2016 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er inkl.

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

Økonomiudvalget Takst 2010

Økonomiudvalget Takst 2010 Økonomiudvalget Takst 2010 Skatter Personskatteprocent 26,10 % Kirkeskatprocent 1,08 % Grundskyldspromille 26,13 Dækningsafgift af grundværdi for statens ejendomme 13,07 Dækningsafgifter af andre offentlige

Læs mere

Takstoversigt. Takster der skal godkendes af kommunalbestyrelsen

Takstoversigt. Takster der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Takstoversigt Takster der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2016 2017 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,68

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 kr. 2.490,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. måned 1.660,00 kr. 1.690,00 kr. Småbørnsgruppe i

Læs mere

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort Takster Økonomiudvalget Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug 286,28 Prisen reguleres omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 5. december 2014 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: 2015 2016 Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

ØDC - Økonomistyring 23-10-2013. Dagpleje, heltid 3.023 3.058. Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.023 3.

ØDC - Økonomistyring 23-10-2013. Dagpleje, heltid 3.023 3.058. Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.023 3. NOTAT ØDC - Økonomistyring 23-10- oversigt Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje, heltid 3.023 3.058 Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige,

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-2015

Takstkatalog budget 2012-2015 Takstkatalog -2015 Takstkatalog -2015 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner* Dagpleje, heltid 2.687,00 2.899,00 Dagpleje, deltid 1.923,00 2.074,00 Vuggestue, int. Institutioner,

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 52,00 52,00 Lægeskift 165,00 155,00 Køreprøve og kørekort 580,00 580,00 Fornyelse af kørekort

Læs mere

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2. 6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2012 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed

Økonomiudvalget. Enhedstakst. Enhed Takstoversigt 2017 Økonomiudvalget Enhed 2016 2017 Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens 28 og bygningsreglement 2010, kap. 1.12. Taksten

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.010,00 *) 1.060,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

kl. 09:51 den 01-11-2015 1

kl. 09:51 den 01-11-2015 1 Økonomiudvalgets område: Personskat 24,60% 24,60% Grundskyld 20,1 20,1 Dækningsafgift Offentlige ejendommens grundværdi 10,05 10,05 Offentlige ejendommens forskelsværdi 8,75 8,75 Kirkeskat 0,92% 0,92%

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen I budgettet for 2010 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.248,00

Læs mere

Takstblad. Takst 2013. Økonomiudvalget. Skatter

Takstblad. Takst 2013. Økonomiudvalget. Skatter Økonomiudvalget Takst 2013 Skatter Personskatteprocent 26,10 % Kirkeskatprocent 1,08 % Grundskyldspromille 26,13 Grundskyldspromille af skovbrug / landbrug 7,20 Oplysninger/attester Adresseoplysninger

Læs mere

BRUGERBETALINGER. 2013 2014

BRUGERBETALINGER. 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget Dyrskuepladsen / ringriderpladser Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer 0,00 0,00 2 Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv 2.150,00 2.179,00 2 Kolonihaver Haveleje

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.529 Vuggestuer* 3.018 Børnehaver* 1.741 SFO* 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder 491 Frokostordning,

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Teknik og Byg (ikke momsregistreret virksomhed) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner:

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 18,00 18,22 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 546 555 Entrébaserede

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*).

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstoversigt Denne oversigt viser takster i Greve Kommune for 2016 og 2017. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet indeholder takster

Læs mere

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2. TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.021,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Takstoversigt til brug for budget 2018

Takstoversigt til brug for budget 2018 Daginstitutioner Dagpleje 2.480 Vuggestuer 3.027 Børnehaver 1.693 SFO 1.060 Fritidsklub 501 Frokostordning, vuggestuer 988 Medlemskontingent: Ungdomsklub 0 Søbadeanstalten Voksne, enkelt billet 20 Voksne,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014 Bilag 2: 2. behandling af 2014-17. Takstoversigt 1 Takstoversigt til brug for lægning 2014 Dragør Kommuen - Takstblad 2013 2014 Forlig Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.180,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 2.510,00 kr. 2.510,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 1.740,00

Læs mere

TAKSTKATALOG 2016. Takster budget 2016. Takster budget 2015. Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO

TAKSTKATALOG 2016. Takster budget 2016. Takster budget 2015. Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO TAKSTKATALOG Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner (Der betales vuggestuetakst til barnet er fyldt 3 år. ) Dagpleje 3.075 3.104 Daginstitutioner, 0-2 årige 3.075 3.104

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.871 2.529 Vuggestuer* 3.299 3.018 Børnehaver* 1.798 1.741 SFO* 1.119 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010 Taksthæfte SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord *) 12,30 12,15 0 / 00 Dækningsafgift

Læs mere