TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året"

Transkript

1 TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S. MILJØTEKNISK BISTAND I FORBINDELSE MED MILJØUHELD OG LIGNENDE: Der opkræves timetakst svarende til 2 gange Miljøstyrelsens sats for brugerbetaling for miljøtilsyn. LOKALBUSSER Flextur, rute 1 og 2 samt busrute 361 kører i henhold til regionens takster. Der henvises til Rute 3 er gratis Område BYGGE- SAGSGE- BYRER Der er samme gebyr for afslag som for tilladelser, dog for kategori 3 og 5 maksimalt et gebyr for afslag på kr. Beskrivelse 1. Simple konstruktioner: Anmeldelse af garager, carporte, udhuse og lignende: 1.648, ,00 2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v. pr. m 2 (max , ,00 24,00 24,00 kr.): 3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Industri- og lagerbygninger, pr. m 2 bruttoetageareal: indtil m 2 : 36,00 36,00 over m 2 : 19,00 19,00 Jordbrugets avls- og driftsbygninger pr. m 2 bruttoetageareal: indtil m 2 : 26,00 26,00 over m 2 : 9,50 9,50 4. Andre faste konstruktioner m.v.: Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.) 0, ,00 Cirkustelte (pr. sagsbehandling) 0, ,00 Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facade-skilte, udhængsskilte, pyloner o.l. samt konstruktioner omfattet af kapitel 1.5. stk.1 nr , ,00 Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) u.25 kw.: 3.090, ,00 Større vindmøller - over 25 kw: 6.179, ,50 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, hoteller, restauranter, biografer, museer, institutioner, skoler, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt industri- og lagerbygninger 36,00 36,00 og avls- og driftsbygninger pr. m 2 bruttoetageareal: Diverse uanset kategori: Øvrige tilladelser, godkendelser, dispensationer: 1.648, ,00 Minimumsgebyr for tilladelser, anmeldelser: 1.648, ,00 Gebyr for lovliggørelse: Tillæg til normaltakst , ,

2 Område Beskrivelse Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring. Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation 7.000, ,00 for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring: HYRE- Behandling af ansøgning: 450,00 460,00 VOGNSBE- VILLINGER Udstedelse af tilladelse eller godkendelse: 1.479, ,00 Udstedelse af førerkort: 109,00 110,00 PRIVAT- VEJSLOVEN PARKE- RINGSFOND HAVNEAF- GIFTER Beløbene er inklusive moms Påtegning af toldattest: 154,00 155,00 Udlevering af trafikbog, takst ud over fremstillingspris 26,00 26,00 Udlevering af tilladelsesnummerplade, takst ud over fabrikationspris: 39,00 40,00 Gebyr i henhold til Bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter lov om private fællesveje minus 3 nr. 9 og 10 (overkørsler) 1.000,00 Parkeringsfond afgift pr. P-plads: , ,00 Både indtil 10 m, pr. døgn: 125,00 130,00 Både over 10 m -14 m, pr. døgn: 145,00 150,00 Både over 14 m - 20 m, pr. døgn: 228,00 235,00 Både over 20 m, pr. døgn: 270,00 275,00 Charterfartøj skoleskibe: Skibe indtil 20 m, pr. døgn: 385,00 390,00 Skibe over 20 m, pr. døgn: 490,00 495,00 Havneleje for fastliggere Både fra 0 m til 6 m: 3.800, ,00 Både fra 6 m til 8 m: 4.900, ,00 Både fra 8 m til 10 m: 7.000, ,00 Både fra 10 m til 14 m: 8.100, ,00 Både fra 14 m til 20 m: 9.300, ,00 Både fra 20 m til 25 m: , ,00 Både fra 25 m og opad: , ,00 El til opladning af startbatterier er inkluderet i prisen for fastliggere. Ved el udover opladning af startbatterier, bliver der på- krævet bimåler af skibet og afregnet: Elforbrug efter måler, kr. pr. kwh: 3,00 3,00 Prisen på ferskvand i større mængder pr. m 3 : 12,00 12,

3 Område Beskrivelse BBR Bødestraf for manglende oplysning til BBR: Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om 5.000, ,00 ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udsted en bøde: Gebyr for BBR-oplysninger: 70,00 70,00 AKTINDSIGT Første side: 10,00 10,00 Efterfølgende sider: 1,00 1,00 Der opkræves kun beløb over 100 kr. Dvs. at der skal begæres aktindsigt i mindst 91 sider, før der kan opkræves betaling. Der opkræves betaling for anmodninger under 100 kr., når den samme borger har fået aktindsigt i mere end 3 sager, hvor vedkommende ikke selv er part. Der opkræves som udgangspunkt ikke betaling for aktindsigt til pressen. PLANER Betaling for lokalplan: 100,00 100,00 OPKRÆV- NING FOLKERE- GISTER PAS erne er lovbestemte SUNDHEDS- KORT erne er lovbestemte VIELSE en er lovbestemt BILLEDLEGI- TIMATIONS- KORT Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse: 250,00 250,00 Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned. Folkeregisteroplysning: 50,00 50,00 Bopælsattest: 50,00 50,00 CPR-beviser: 50,00 50,00 Personer under 12 år skal ikke have taget fingeraftryk. Personer under 2 år, gyldighed i 2 år: 115,00 115,00 Personer mellem 2 og 11 år, gyldighed i 5 år: 115,00 115,00 Prisen for personer fra 12 år er inkl. gebyr for fingeraftryk: Personer mellem 12 og 17 år, gyldighed i 5 år: 140,00 141,00 Personer mellem 18 og 65 år, gyldighed i 10 år: 625,00 626,00 Personer over 65 år, gyldighed i 10 år: 375,00 376,00 Sundhedskort: 180,00 185,00 Lægeskift: 180,00 185,00 Gruppeskift: 180,00 185,00 Gebyr for at få lavet en prøvelsesattest, når ingen af parterne har bopæl her i landet 500,00 500,00 Billedlegitimationskort til unge på 16 år og derover: 0,00 0,

4 Område Beskrivelse KØREPRØ- VER OG KØ- REKORT erne er lovbestemte (færdselsloven) Betaling for køreprøver Køreprøve: (teori- og praktisk prøve) 580,00 600,00 Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring eller køreprøve til bus: 580,00 600,00 Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring og køreprøve til bus, hvis de tages samtidigt: 1.160, ,00 Praktisk prøve til stor motorcykel: 260,00 280,00 Praktisk prøve til almindelig bil med stort påhængskøretøj: 260,00 280,00 Kontrollerende køreprøve: 870,00 890,00 Kørekort til personer, der har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med at pågældende har mistet retten til at føre lille knallert 120,00 Betaling for fornyelse og ombytning af kørekort samt erstatningskørekort m.v. Fornyelse af kørekort, undtaget de nedenfor nævnte 100,00 120,00 Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort: 260,00 280,00 Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, lille og stor knallert: 120,00 Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er 155,00 fyldt 70 år: Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse: 260,00 280,00 Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 260,00 280,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere der er fyldt 70 år: 30,00 50,00 Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der ikke er fyldt 70 år: 0,00 0,00 Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 100,00 120,00 Midlertidigt erstatningskørekort: 150,00 170,00 Midlertidigt erstatningskørekort, lille og stor knallert: 120,00 Udstedelse af duplikatkørekort: 260,00 280,00 Udstedelse af duplikatkørekort, lille og stor knallert: 120,00 Udstedelse af internationalt kørekort: 25,00 25,00 Udstedelse af turistkørekort: 0,00 0,00 Køreprøver, kørekort m.v. til stor og lille knallert: Køreprøve til stor knallert, samt kontrollerende prøve i medfør af en frakendelse eller et kørselsforbud: 245,00 Køreprøve til lille knallert, personer over 18 år, samt kørekort efter ubetinget frakendelse, mistet førerret, kontrollerende prøve eller 100,00 120,00 ombytning til kørekort uden kode for frakendelse Køreprøve inkl. Undervisning teoriprøve og praktisk prøve, til lille knallert, personer under 18 år 440,00 Teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve 200,00 Betaling for kørerlærerprøve: Afholdelse af kørerlærerprøve, første kategori 320,00 340,00 Afholdelse af kørerlærerprøve, efterfølgende kategorier 320,00 320,00 Afholdelse af kørerlærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 440,00 460,00 Kørekort til personer, der har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med at pågældende har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer 120,

5 Område Beskrivelse SKOR- STENSFE- JERARBEJ- DE Vejledende takster i aftale mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget Skorstensfejning: Første skorsten indtil 10 meters højde 94,98 97,05 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom 74,42 76,04 For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere 3,37 3,44 For rensning af centralkedler 216,86 221,59 For rensning af brændeovne 108,40 110,76 Rensning af røgrør og røgkanaler: 35x35 cm indvendigt mål for første meter 50,24 51,34 For efterfølgende påbegyndt meter 24,52 25,05 Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter 100,19 102,37 For efterfølgende påbegyndt meter 50,24 51,34 Øvrige takster: For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 360,06 367,91 For påtegning af prøvningsattest 98,78 100,93 For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom 94,98 97,05 For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes gebyret med 50% For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes gebyret med 100% For skorstene og ildsteder af størrelse over 232 kw forhøjes gebyret med 150% For skorstene og ildsteder under 35 kw, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne for yderligere fejninger med 50%. For kanaler der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, kan mesteren i stedet for gebyret træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd

6 Område Beskrivelse SYDDJURS Erstatningspriser BIBLIOTEK Bøger, voksne: 250,00 250,00 GEBYR VED BRUG AF IDRÆTS- HALLER OG BOLDBANER M.V. Bøger, børn: 200,00 200,00 Tidsskrifter: 40,00 40,00 Tegneserier: 100,00 100,00 Sammensat materiale: 250,00 250,00 Lydbøger, bånd i mappe: 300,00 300,00 Lydbøger, CD i mappe: 500,00 500,00 Lydbøger, enkelt bånd eller CD: 125,00 125,00 CD: 110,00 110,00 CD-ROM, Videobånd, DVD, DVD-ROM, Gameboy, PS2-spil, Playstationspil: 250,00 250,00 Kassettebånd: 100,00 100,00 Noder: 100,00 100,00 For fremmedlån, den oplyste pris fra långiver. Bødetakster 1-29 dage over tiden, børn: 0,00 0, dage over tiden, voksne: 15,00 15, dage over tiden, voksne: 60,00 60,00 30 eller flere dage over tiden, børn: 75,00 75,00 30 eller flere dage over tiden, voksne: 120,00 120,00 Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser. Kopiering og telefax pr. side Print /kopi sort, A4: 1,00 Print /kopi/sort, A3: 2,00 Print /kopi/farve, A4: 2,00 2,00 Print /kopi/farve, A3: 5,00 5,00 Telefax, Danmark: 5,00 5,00 Telefax, Europa: 10,00 10,00 Telefax, øvrig verden: 20,00 20,00 Telefax, modtagelse: 2,00 2,00 Kommunale og selvejende idrætshaller: Foreninger, organisationer og klubber (der er berettiget til lokaletilskud) yder en egenbetaling pr. time, svarende til: Kommunale gymnastiksale og andre kommunale lokaler over 150 m 2 : Foreningernes egenbetaling for brug af disse lokaler udgør pr. time: Udeanlæg og boldbaner: 1,00 2,00 80,00 80,00 50,00 50,00 Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: 200,00 200,00 Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler

7 Område Beskrivelse 2013/ /2015 SYDDJURS Instrumentalundervisning: (Enetimer, 20 min. Ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger) MUSIK , ,00 SKOLE Instrumentstarter: (Hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger) 2.160, ,00 SYDDJURS BILLED- SKOLE Multistarter: (Hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage a 2 lektioner) 1.560, ,00 Småbørns Rytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger): 750,00 750,00 Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger): 1.460, ,00 Shanghai Akademiet: (Holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer): 4.600, ,00 Leje af instrument (Pr. sæson): 600,00 600,00 Administrationsgebyr (Dækker Copydan, fotokopiering m.v.) 85,00 85,00 Deltagerbetaling - halvårligt: 490,00 490,00 Sommerbilledskole - 25 timer: 500,00 500,00 Sommerbilledskole - 15 timer: 275,00 300,00 Område Beskrivelse SKOLEFRI- er gældende fra (juli betalingsfri): TIDSORD- Skolefritidsordning: pr. måned i 6 måneder 1.780, ,00 NINGER Tidlig SFO (i perioden ): pr. måned 1.470, ,00 er gældende fra : JUNIOR- KLUBBER DAGTILBUD UNGDOMS- KLUBBEN Skolefritidsordning: pr. måned i 5 måneder Morgenmodul: pr. måned i 5 måneder Feriemodul: pr. uge 1.780, ,00 440,00 310,00 Tilskud til tidlig SFO på friskole (I perioden ) 2.221, , årgang: pr. måned i 11 måneder 500,00 500,00 Morgenpasning: pr. måned i 11 måneder 420,00 420,00 pr. måned i 11 måneder: Dagplejepladser, 48 timer pr. uge: pr. måned i 11 måneder: 2.660,00 Vuggestuepladser: pr. måned i 11 måneder 2.610,00 Børnehavepladser: pr. måned i 11 måneder 1.540,00 pr. måned i 12 måneder: Dagplejepladser, 48 timer pr. uge: pr. måned i 12 måneder: 2.400,00 Vuggestuepladser: pr. måned i 12 måneder 2.370,00 Børnehavepladser: pr. måned i 12 måneder 1.400,00 Klubkort pr. sæson: 100,00 100,

8 Område Beskrivelse PLEJE- Døgnkost (lovbestemt max. grænse): 3.314, ,00 BOLIGER Leje/vask af linned, håndklæder m.v.: 512,00 516,00 pr. måned MADORD- NINGER PÅ ÆLDREOM- RÅDET ÆLDRE- CAFÉER pr. portion/stk. er inklusive moms Vask af eget tøj: 295,00 298,00 Vask af linned: 152,00 154,00 Rengøringsartikler: 49,00 50,00 Toiletartikler: 31,00 32,00 Madservice afregningspris til eksterne leverandører MED udbringning (pris pr. leveret portion): Hovedret: 50,25 50,75 Biret: 13,25 14,25 Hovedret - diæt: 66,25 67,50 Biret - diæt: 13,25 13,50 UDEN udbringning (pris pr. portion): Hovedret: 46,75 46,00 Biret: 12,25 12,75 Hovedret - diæt: 61,50 61,25 Biret - diæt: 12,25 12,25 Madudbringning pr. portion borgerens betaling: Hovedret, varm mad (lovbestemt max. grænse): 48,00 49,00 Biret, varm mad: 9,00 10,00 Hovedret, kølemad (lovbestemt max. grænse): 48,00 49,00 Biret, kølemad: 9,00 10,00 Energidrik: 11,00 12,00 Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang: 118,00 120,00 Lun ret: 25,00 27,00 Varm ret leveres fra Djurs Mad I/S: 55,00 56,00 Biret: 15,00 15,00 Kold anretning: 20,00 22,00 Smørrebrød: 13,00 14,00 Salat, stor portion: 20,00 20,00 Salat, lille portion: 15,00 15,00 Burgerbolle med pålæg: 25,00 25,00 Sandwich 13,00 13,00 Sodavand/lys øl: 12,00 12,00 Kage: 10,00 10,00 Kop kaffe: 4,00 5,00 Kande kaffe: 20,00 20,00 Kop the: 3,00 4,00 Kande the: 15,00 15,00 Hel lagkage: 115,00 115,00 Halv lagkage 60,00 60,00 Frokost i Værestedet: 23,00 24,

9 Område Beskrivelse ÆLDRE- Aflastnings- og døgngenoptræningsplads OMRÅDE I ØVRIGT Pr. døgn: 131,00 133,00 Dagcentre Kørsel til dagcentre, pr. måned: 82,00 84,00 Deltagerbetaling, pr. måned: 47,00 48,00 Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp Praktisk hjælp: 327,73 328,78 Personlig hjælp hverdag, dag: 377,18 377,28 Personlig hjælp øvrig tid: 540,50 549,24 Omsorgstandpleje (lovbestemte takster) Tandpleje, max. egenbetaling: 470,00 Specialtandpleje, max. egenbetaling: 1.745,00 GARANTIPROVISION: Ved nye garantier opkrævet følgende: 1: På nye garantier for forsyningsvirksomheder opkræves et gebyr på 1,0 %, der udover stiftelsesprovisionen, dækker garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Årlig garantiprovision herefter 0,75 % af restgælden i de efterfølgende år. Provisionen opkræves forud. 2: På nye garantier for ikke forsyningsvirksomheder følges niveauet for forsyningsvirksomheder med mindre der i den konkrete sag kan fritages herfor begrundet i det generelle ligebehandlingsprincip og garantien dermed er til gavn for alle kommunens borgere, eller hvis fordelen ved garantien indstilles som en del af det kommunale tilskud. 3: Der opkræves ikke gebyr og provision på garantier iht. loven om støtte til almene boliger mv. Ved låneomlægning er følgende gældende: 1: Der opkræves ikke garantiprovision på lånekonvertering, der forkorter restløbetiden. Hvis der opkræves garantiprovision på det lån, der omlægges, fortsætter denne provision dog i løbetiden på det nye lån. 2: Der opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. for garantier ved låneomlægning (hvor der ikke sker ændring af løbetid og restgæld). 3: Der er fritagelse for ekspeditionsgebyr, hvis restløbetiden minimum forkortes med 1 år (hurtigere gældsafvikling end det oprindelige lån) 4: Ved udvidelse af lån og forlængelse af lånets løbetid opkræves provision af den forlængede løbetid/det forhøjede beløb. (Bemærk en forlængelse af løbetid kræver at det oprindelige lån ikke har udnyttet maksimal løbetid)

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune

Budget 2015 Takster Syddjurs Kommune TAKSTBLAD TIL BUDGET 2015 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året. Nogle af taksterne meldes først ud af staten omkring årsskiftet og er derfor

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2014 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 52,00 Køreprøve og kørekort 600,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS 2009 2008 Vandværker Trekroner og Langdal vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus 28.500,00 27.500,00 Tilslutningsbidrag landbrug 28.500,00 27.500,00 Fast afgift 679,00 650,00 Afgift pr. m3 5,75 5,50 Vandskat

Læs mere

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00

Garager, carporte, udhuse < 50 m² 1.248,00 1.200,00 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 52,00 52,00 Lægeskift 165,00 155,00 Køreprøve og kørekort 580,00 580,00 Fornyelse af kørekort

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

ØDC - Økonomistyring 23-10-2013. Dagpleje, heltid 3.023 3.058. Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.023 3.

ØDC - Økonomistyring 23-10-2013. Dagpleje, heltid 3.023 3.058. Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.023 3. NOTAT ØDC - Økonomistyring 23-10- oversigt Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje, heltid 3.023 3.058 Dagpleje, deltid 2.163 2.187 Daginstitutioner, 0-2 årige,

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Takstblad. Takst 2013. Økonomiudvalget. Skatter

Takstblad. Takst 2013. Økonomiudvalget. Skatter Økonomiudvalget Takst 2013 Skatter Personskatteprocent 26,10 % Kirkeskatprocent 1,08 % Grundskyldspromille 26,13 Grundskyldspromille af skovbrug / landbrug 7,20 Oplysninger/attester Adresseoplysninger

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

Kommunale takster 2014 2015

Kommunale takster 2014 2015 109 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 92,00 94,00 Voksen, dobbelt 184,00 188,00 Pensionist/barn, enkelt 46,00 47,00 Pensionist/barn, dobbelt 92,00 94,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 782,00 800,00

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,20 7,20 promille Dækningsafgift

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Takstoversigt 2014 Det tekniske område Takst 2013

Takstoversigt 2014 Det tekniske område Takst 2013 Byggetilladelser Simple konstruktioner (BR10, afsnit 1.3.1, stk 1, nr. 1-2 og kap 1.5, stk 5) Byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse, oversigt Det tekniske område Enhed og lignende mindre

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde INDHOLDSFORTEGNELSE Serviceområde Side 01 Byggemodning 4 04 Grønne områder 5 07 Renovation 6-7 08 Driftsselskaber 8 09 Trafik 9 10 Dagtilbud for børn 10 11 Idræt og Fritid 11-12 12 Folke- og ungdomsskoler

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2014. Brugerbetaling i kroner Takstoversigt Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 3.111 3.164 Daginstitution 0-2 år 1) 2.564 2.519 Daginstitution 3-5 år 1) 1.559 1.559 SFO 1.835 1.664 Fritidsklub og SFO 2 350 307 Aftentilbud i klubber 97

Læs mere

Takstoversigt. Egedal 2013. Brugerbetaling i kroner

Takstoversigt. Egedal 2013. Brugerbetaling i kroner Børnepasning Dagpleje 0-2 år 1) 2.700 3.111 Daginstitution 0-2 år 1) 2.472 2.564 Daginstitution 3-5 år 1) 1.548 1.559 SFO 1.811 1.835 Fritidsklub og SFO 2 347 350 Aftentilbud i klubber 90 97 Frokostordning

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Kommunale takster 2007 2008

Kommunale takster 2007 2008 139 KOMMUNAL KLOAKFORSYNING Vandafledningsbidrag, pr. m3 *20,48 *23,60 Fast bidrag *250,00 *250,00 Tilslutningsbidrag *48.400,00 *50.118,75 Tømning af hustanke *863,75 *643,75 Gebyr for rottebekæmpelse:

Læs mere

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn

Sagstype. SagsTypeKategori. Gebyrkategori. SagstypeNr. KL_Emne. BR10-ref Navn SagstypeNr Gebyrkategori SagsTypeKategori BR10-ref Navn KL_Emne Sagstype 1 4 1 1.3.3 Ny - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus [1] 2 4 2 1.5 Nedrivning - Antenner (tele) - med eventuelt teknikhus

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Cirkulære om kørekort

Cirkulære om kørekort CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0053 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kørekort

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juni 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2011-802-0004 Dok.: 369754 Bekendtgørelse om kørekort 1 I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 4, 88 a, stk. 1, 118,

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske.

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Kom godt i gang med dit kørekort Hvad skal du have med? 1. Lægeerklæring med

Læs mere

Ydelse: Budget 2013 Budget 2014

Ydelse: Budget 2013 Budget 2014 Parker og legepladser: Benyttelse af grønne områder til kommercielle formål, leje pr. dag. Der betales endvidere for forbrug af el og vand 1.600,00 1.600,00 Uden opstilling af telt/begrænsning af offentlighedens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 1 BUDGET 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMIUDVALGET side 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5 BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8 SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 2 BUDGET 2006 Økonomiudvalget

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct.

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct. Takster - Økonomi- og Planudvalget Side 121 00.28.24 Nyttehaver, leje incl. kontingent... År 450,00 450,00 0,00 0,0 Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister... År 250,00 250,00 0,00 0,0 06.45.51

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 214 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEK Bibliotekets bøder ved for sen aflevering Børnematerialer:

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere