NOS + DRS UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR NORDSTRANDSKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOS + DRS UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR NORDSTRANDSKOLEN"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR NORDSTRANDSKOLEN Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011

2 INDHOLD NORDSTRANDSKOLEN (NOS) + DRAGØR SKOLE (DRS) FORUDSÆTNINGER Nærværende undersøgelse tager udgang- spunkt i en sammenlægning af Dragør skole og Nordstrandskolen og ønsket om at samtænke Undersøgelsen indeholder en analyse af Nor- dstrandskolens eksisterende forhold, en be- hovsanalyse i forbindelse med en udvidelse af Analysen er udarbejdet på baggrund af et Undersøgelsen skal ses som et grundlag i det videre arbejde med udvidelsen hvor en dialog med de kommende brugere og kommunen er Forslagene opfylder behovene i den basismod- el kommunen og skoleledelsen i fællesskab har en række anbefalinger for at på sikt at øge brugbarhed, pædagoiske muligheder og trivsel ANALYSE EKSISTERENDE FORHOLD SIDE 03 BEHOVSANALYSE - BASISMODEL SIDE 11 FORSLAG TIL DISPONERING AF UDVIDELSE SIDE 12 ANBEFALINGER SIDE 22 ØKONOMISK OVERSLAG BILAG 2

3 EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold P Nordstrandens vuggestue SKOLEGÅRD INDSKOLING SKOLEGÅRD INDSKOLING SKOLEGÅRD SFO Nordstrandens fritidshjem D.B. Dirchsens Alle Hartkornsvej SKOLEGÅRD MELLEMTRIN UDSKOLING 2 SPOR KLASSE 502 ELEVER Nord 3 NORDSTRANDSKOLEN, EKSISTERENDE SITUATIONSPLAN / 1:1000

4 DISPONERING EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold KLASSE (8 HJEMKLASSER) 3 SATELLITTER HARTKORNS FRITIDSHJEM 1. SAL HARTKORNSVEJ 1. SAL VEST 1. SAL MIDT VEST MIDT KLASSE (8 HJEMKLASSER) EKSISTERENDE AFDELINGER / FASER PÅ 6-8 KLASSER Eksisterende hjemklasse KLASSE (6 HJEMKLASSER) Eksisterende klynger Nord 4 NORDSTRANDSKOLEN, DISPONERING AF FASER OG

5 DISPONERING EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold SEKUNDÆRE HOLD SFO HARTKORNS FRITIDSHJEM 1. SAL 1. SAL IT SEKUNDÆRE ADM PERSONALE LÆRINGS- CENTER IT HOLD HOLD HOLD SCIENCECENTER IT VEST MIDT Eksisterende hjemklasse Eksisterende klynger Nord 5 NORDSTRANDSKOLEN, DISPONERING AF HJEMKLASSER / 1:600

6 14% AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD 8% 38% Undervisning Fællesareal Personale analyse eksisterende forhold Serviceareal 40% 60% 12% 2% 5% 21% Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Forklaring Undervisning - hjemmeklasser Undervisning - faglokaler Undervisning - faglokaler idræt Undervisning - øvrige Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Sekundære areal Nord 6 NORDSTRANDSKOLEN, KÆLDERETAGE / 1:500

7 14% AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD 8% 38% Undervisning Fællesareal Personale analyse eksisterende forhold Serviceareal 40% 60% 12% 2% 5% 21% Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Forklaring Undervisning - hjemmeklasser Undervisning - faglokaler Undervisning - faglokaler idræt Undervisning - øvrige Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Sekundære areal Nord 7 NORDSTRANDSKOLEN, STUEETAGE / 1:500

8 14% AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD 8% 38% Undervisning Fællesareal Personale analyse eksisterende forhold Serviceareal 40% 60% 12% 2% 5% 21% Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Forklaring Undervisning - hjemmeklasser Undervisning - faglokaler Undervisning - faglokaler idræt Undervisning - øvrige Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Sekundære areal Nord 8

9 AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold Arealfordeling pr. elev, Nordstrandskolen Arealoversigt Nordstrandskolen Antal elever: 502 fordelt på 20 klasser Klassekoefficient klasse: 23,4 Klassekoefficient 10. klasse: 17,5 Kategori Underkategori Areal Areal pr. elev Undervisning hjemmeklasser 1464 m 2 2,9 m 2 Undervisning faglokaler 1182 m 2 2,4 m 2 Areal pr. kategori Areal pr. elev SE UDDYBENDE FORKLARING S.10 8% 14% 38% Undervisning Fællesareal Personale Undervisning øvrige 205 m 2 0,4 m m 2 5,7 m 2 Serviceareal Fællesareal læringscenter 360 m 2 0,7 m 2 40% Fællesareal fællesrum/gang 652 m 2 1,3 m 2 Fællesareal gang/fællesrum 54 m 2 0,1 m 2 Fællesareal gang/garderobe 154 m 2 0,3 m 2 Fællesareal gang 1807 m 2 3,6 m m 2 6,0 m 2 Personale generelt 561 m 2 1,1 m m 2 1,1 m 2 Serviceareal toiletter 136 m 2 0,3 m 2 12% Serviceareal depot 885 m 2 1,8 m m 2 2,0 m 2 Læringscenter i alt: 7459 m 2 14,9 m m 2 14,9 m 2 60% 21% Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Arealer der ikke er medtaget i opgørelsen: 2% 5% Gang Undervisning faglokaler idræt 944 m 2 1,9 m 2 Serviceareal teknik og værksted 664 m 2 1,3 m 2 Sekundære areal Læge, tandlæge mm. 358 m 2 0,7 m 2 Sekundære areal SFO 575 m 2 1,1 m 2 i alt: m 2 19,9 m 2 SE UDDYBENDE FORKLARING S.10 Forklaring Undervisning - hjemmeklasser Undervisning - faglokaler Undervisning - faglokaler idræt Undervisning - øvrige 9 Læringscenter Fællesareal/gang Gang/fællesareal Gang/garderobe Gang

10 VURDERING AF EKSISTERENDE FORHOLD analyse eksisterende forhold NOS + DRS UDFORDRINGER I DET FYSISKE MILJØ: OVERORDNET Nordstrandskolen er opført i 1973/77 og Ğƌ ĞŶ ƚljɖŝɛŭ ĨƵŶŬƟŽŶƐŽƉĚĞůƚ ƐŬŽůĞ ŵğě gangareal der betjener tydeligt opdelte ĨƵŶŬƟŽŶĞƌ ^ŬŽůĞŶ ďğɛƚċƌ ĂĨ ĞŶ ŚŽǀĞĚďLJŐŶ- ing indeholdende to indre gårdrum samt ĞŶ ŝŷƚğőƌğƌğƚ ŝěƌčƚɛɛăů,žǀğěɖăƌƚğŷ ĂĨ hjemklasserne er beliggende i stueetagen ƐĂŵŵĞŶ ŵğě ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ůčƌğƌĩăđŝ- ůŝƚğƚğƌ ŽŐ Ğƚ ƐĐŝĞŶĐĞͲŽŵƌĊĚĞ Ğ ƌğɛƚğƌ- ende faglokaler ligger i kælderniveau ud Ɵů ƌğůăɵǀƚ ƐƚŽƌĞ ůljɛőċƌěğ ŝ ŐƵůǀŶŝǀĞĂƵ / ĚĞ ƚž ĐĞŶƚƌĂůƚ ďğůŝőőğŷěğ ƚăőğƚăőğƌ ŚƵƐĞƌĞƌ ŚŚǀ ůčƌŝŷőɛđğŷƚğƌğƚ ŽŐ ϵ ϭϭ ŬůĂƐƐĞƌŶĞ / forbindelse med hovedbygningen ligger to pavilioner med hver 6 klasseværelser og Ğƚ ĨčůůĞƐƌƵŵ INDGANGE AREAL HJEMKLASSER ^ŬŽůĞŶ Ğƌ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƚ ĞŌĞƌ ŚũĞŵŬůĂƐƐĞ- ƉƌŝŶĐŝƉĞƚ ŽŐ ŚŽǀĞĚƉĂƌƚĞŶ ĂĨ ŬůĂƐƐĞǀ- ærelserne beliggende i stueetagen, har ĞŶ ƟůĨƌĞĚƐƐƟůůĞŶĚĞ ƐƚƆƌƌĞůƐĞ DĞĚ Ğƚ gennemsnitligt areal på 2,9 m2 Ɖƌ ĞůĞǀ ƐǀĂƌĞƌ ŚũĞŵŬůĂƐƐĞƌŶĞ ĮŶƚ Ɵů ƐŬŽůĞŶƐ ŶƵ- ǀčƌĞŶĚĞ ŬůĂƐƐĞŬŽĞĸĐŝĞŶƚ ƉĊ Ϯϯ ϰ ŝ ϭ Ͳ ϵ ŬůĂƐƐĞ / ĞŶ ĨƵŶŬƟŽŶƐŽƉĚĞůƚ ƐŬŽůĞ ůŝőőğƌ hjemklasseareal typisk på 2,8 m2 Ɖƌ ĞůĞǀ1 Ğ ŬůĂƐƐĞƌ ĚĞƌ Ğƌ ďğůŝőőğŷěğ ƉĊ ϭ ƐĂů Ğƌ ŵŝŷěƌğ ŽŐ ďɔƌ ƵĚŶLJƩĞƐ ŝ ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ ŵğě ŵŝŷěƌğ ĞůĞǀƚĂů ƐŽŵ Ĩ ĞŬƐ ŝ ϭϭ ŬůĂƐƐĞ Skolens udearealer fremstår generelt ned- ƐůŝĚƚĞ ŽŐ ƵďĞĂƌďĞũĚĞĚĞ ĨĂƫŐĞ ƉĊ ƌƶŵůŝőğ ĞůĞŵĞŶƚ ŝŷǀğŷƚăƌ ŽŐ ŐƌƆŶŶĞ ŝŷɛůăő Ğƌ Ğƌ ingen eksisterende pædagogiske redskaber Ɵů ƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ ŝ ƵĚĞƌƵŵŵĞƚ ŽŐ ĚĞ ƐƚŽƌĞ ůljɛőċƌěğ ƐŽŵ ůŝőőğƌ ŝŷě Ɵů ĨĂŐůŽŬĂůĞƌŶĞ ŝ Ŭčů- ĚĞƌĞƚĂŐĞŶ ĨƌĞŵƐƚĊƌ ƵƵĚŶLJƩĞĚĞ ŵğě ŽǀĞƌ- ŇĂĚĞƌ ŝ ĚĊƌůŝŐ ƐƚĂŶĚ ĞŶ ĞŶĞ ĂĨ ĚĞ ƚž ŝŷěƌğ gårde udgør et velkommet grønt inslag men ĚĞŶ ĂŶĚĞŶ ĨƌĞŵƐƚĊƌ ƵďĞĂƌďĞũĚĞƚ 1. Jfr. Modelprogram for fokeskoler, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania, Marts Undersøgelse af udvidelsesmuligheder for Nordstrandskolen og St. Magleby skole i forbindelse med skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 ^ŬŽůĞďLJŐŶŝŶŐĞŶ ŚĂƌ ŇĞƌĞ ĚĞĐĞŶƚƌĂůĞ ŝŷě- gange men mangler en naturlig hovedind- ŐĂŶŐ ĞŶ ŝŷěőăŷő ĚĞƌ ůŝőőğƌ ŝ ĚĞŶ ŶŽƌĚůŝŐĞ ƉĂǀŝůŝŽŶ ďůŝǀğƌ ŇŝƫŐƚ ďƌƶőƚ ĂĨ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƚ ŽŐ indskolingselever, da den ligger tæt på park- ĞƌŝŶŐƐƉůĂĚƐĞŶ ĞƐǀčƌƌĞ ŚĂƌ ĚĞƚ ĞŶ ŶĞŐĂƟǀ ŝŷěǀŝƌŭŷŝŷő ƉĊ ĨčůůĞƐƌƵŵŵĞƚ ƉŐĂ ƐƚƆũ ŽŐ ƚƌčŭ Ğƌ Ğƌ ŵğőğƚ ůŝěƚ ƐLJŶůŝŐƚ ƐĂŵŵĞŶ- hæng mellem inde og ude og ikke ret nem ĂĚŐĂŶŐ Ɵů ĚĞ ƵĚĞŶĚƆƌƐ ůğőğăƌğăůğƌ En stor del af fællesarealet består af ganga- ƌğăů ϲϭй Ğ ƌğůăɵǀƚ ďƌğěğ ŽŐ ůăŷőğ ŐĂŶŐĞ Ğƌ ƚljɖŝɛŭğ ĨŽƌ ĚĞŶ ĨƵŶŬƟŽŶƐŽƉĚĞůƚĞ ƐŬŽůĞ ŽŐ Ğƌ ƐǀčƌĞ Ăƚ ƵĚŶLJƩĞ Ɵů ŚŽůĚĂƌďĞũĚĞ ŽŐ ŽƉŚŽůĚ ƉŐĂ ŵăŷőůğŷěğ ďğăƌďğũěŷŝŷő ŽŐ ŝŷǀğŷƚăƌ Ğƌ Ğƌ ŝŷőğŷ ƐLJŶůŝŐŚĞĚ ŵğů- lem fællesarealer og undervisningslokaler ƐŽŵ ĨƌĞŵƐƚĊƌ ůƶŭŭğěğ EŽƌĚƐƚƌĂŶĚƐŬŽůĞŶ bær også præg af at der mangler et let ƟůŐčŶŐĞůŝŐƚ ĨčůůĞƐĂƌĞĂů ĚĞƌ ŬĂŶ ďğŷljʃğɛ ƉĊ tværs af trinene og fungere som et naturligt ĐĞŶƚƌƵŵ ŝ ƐŬŽůĞŶ UDEAREALER

11 PROGRAMBEHOV VED UDVIDELSE behovsanalyse - basismodel TIL 4 SPOR TIL 3 SPOR Behov udover eksisterende spor samt SFO- ordning inde- holdende 350 børn. BASIS UNDERVISNING 20 x HJEMKLASSER Behov udover eksisterende spor samt SFO- ordning inde- holdende 250 børn. BASIS UNDERVISNING 10 x HJEMKLASSER FAGLOKALER NATUR & TEKNIK LOKALE OPGRADERET SCIENCELOKALE MUSIKLOKALE TUMLESAL AREAL UDVIDELSE LÆRINGSCENTER UDVIDEDE PERSONALEFACILITETER TOILET/DEPOT SFO SFO VÆRKSTED SFO KØKKEN SFO SFO AKTIVITETS x 2 SFO GRUPPE UDENDØRS LEGE- OG AKTIVITETSAREALER FAGLOKALER NATUR & TEKNIK LOKALE TUMLESAL AREAL UDVIDELSE LÆRINGSCENTER UDVIDEDE PERSONALEFACILITETER TOILET/DEPOT SFO SFO VÆRKSTED SFO KØKKEN SFO SFO AKTIVITETS x 2 SFO GRUPPE UDENDØRS LEGE- OG AKTIVITETSAREALER Programmet tager udgang- spunkt i den basismodel som kommunen og skolele- indeholder kun de nødven- samt SFO. 11

12 Hartkornsvej PARKERING OG AFSÆTNING SFO : 2 NORDSTR. FRITIDSHJEM 2 75 BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE SFO UDENDØRS LEGEOMRÅDE INDSKOLING/SFO KLASSE (16 HJEMKLASSER) KLASSE (8 HJEMKLASSER) SFO : BØRN NYBYG I TO ETAGER CA 2200 M 2 SFO : 1 NORDSTR. FRITIDSHJEM 1 75 BØRN SFO : BØRN NY INDGANG UDENDØRS LEGEOMRÅDE SFO SEKUNDÆRE ADM KLASSE (8 HJEMKLASSER) GRØN GÅRD PERSONALE SCIENCECENTER GÅRD LÆRINGS- CENTER SKOLE TORV NY INDGANG UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE MELLEMTRIN/UDSKOLING KLASSE (7 HJEMKLASSER) BOLDBANER 1. SAL 1. SAL SPECIAL- UNDERVISNING LÆRINGSCENTER MULTIMEDIA VEST MIDT KLASSE (3 HJEMKL.) Eksisterende hjemklasse Nyetableret hjemklasse Afdeling Nybyg Nybygning i form af in- dskolingshus i to etager med integreret SFO. SFO opdelt i enheder med børn og fordelt på nybygnin- gen og Nordstrandens Den østlige gård om- form af et atrium. Her bliver læringscentret integreret midt i skolen. To nye centrale ind- gange for nem adgang udeareler. Ny tumlesal etableres i eksisterende sikring- srum. Nord 4 SPOR 12 NORDSTRANDSKOLEN, OVERORDNET PLAN FOR DISPONERING AF 4 SPOR / 1:750

13 MULTI- MEDIA- & STØTTE CENTER NYBYG INDSKOLING NY INDGANG mindre gennemgang i pavillionen HARTKORNSVEJ 1. SAL NYBYG INDSKOLING INDSKOLINGSHUS nybyggeri i to etager Som grundlag for vurdering af forskellige mu- FUNKTION/OPLEVELSE ADMIN PERSONALE SCIENCE PERSONALE SKOLE TORV NY TUMLESAL STUEETAGE KÆLDER NY INDGANG SKOLETORV FORDELING AF RESURSER UDEAREALER udearealerne tæt forbundne med de indendørs ANLÆGSØKONOMI overordnede forhold som placering, adgangsforhold og udearealer, og indehold- er et økonomisk overslag. En videre udvikling og præcicering af forslaget bør ske i dialog med de kom- mende brugere og kom- munen. 4 SPOR 13

14 KLASSE (8 HJEMKLASSER) SFO : BØRN SFO VÆRKSTEDER / B.K. NAT & TEK KLASSE (16 HJEMKLASSER) UDENDØRS LEGEOMRÅDE SFO SFO : 2 NORDSTR. FRITIDSHJEM 2 75 BØRN SFO : 1 NORDSTR. FRITIDSHJEM 1 75 BØRN NY INDGANG NYBYG 2 ETAGER 12 HJEMKLASSER SFO : BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE SFO HOLD 1. SAL 1. SAL KLASSE (3 HJEMKL.) HARTKORNSVEJ SEKUNDÆRE ADM HOLD KLASSE (8 HJEMKLASSER) GRØN GÅRD PERSONALE SCIENCECENTER GÅRD LÆRINGS- CENTER SKOLE TORV NY INDGANG UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE MELLEMTRIN/UDSKOLING KLASSE (7 HJEMKLASSER) SPECIAL- UNDERVISNING LÆRINGSCENTER MULTIMEDIA VEST IT IT HOLD MIDT Eksisterende hjemklasse Nyetableret hjemklasse Afdeling Nybyg Den foreslåede dispo- Den foreslåede udvide- - - modeller - med vandret eller lodret opdeling af klasser i skolens afde- linger. - - ning og ophold. 4 SPOR 14 NORDSTRANDSKOLEN, FORESLÅET DISPONERING AF HJEMKLASSER / STUEETAGE 1:600 Nord

15 FAGLOKALER INDEHOLDT I NYBYG VÆRKSTED SFO /BILLEDKUNST NAT & TEK VÆRKSTED SFO /BILLEDKUNST DESIGN BILLEDKUNST DESIGN BILLEDKUNST / H.G. DESIGN TRÆSLØJD OMKLÆDNING Eksisterende hjemklasse TUMLESAL Nyetableret hjemklasse Afdeling TUMLESAL Nybyg DEPOT KØKKEN DEPOT MUSIK SKOLEKØKKEN MUSIK MUSIK OMKLÆDNING Nord KÆLDERETAGE SCIENCE SCIENCE SCIENCE STUEETAGE Sekundære areal Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Eksisterende faglokale Nyetableret faglokale Nybyg 4 SPOR 15 NORDSTRANDSKOLEN, FORESLÅET DISPONERING AF FAGLOKALER VED 4 SPOR

16 PROGRAM FOR FORESLÅET NYBYGNING PROGRAM FOR NYBYGNING 4 SPOR 12 hjemklasser 200 SFO pladser Funktion Netto Antal I alt Areal Hjemklasse klasse 65 m m 2 BOBLEDIAGRAM Hjemklasse 0. klasse 70 m m 2 Natur/Teknik lokale 70 m m 2 Depot Natur/Teknik 12 m m 2 Grupperum SFO/skole 20 m m 2 Garderobe 80 m m 2 Fællesrum /torv 100 m m 2 SFO/skole værksted 40 m m 2 SFO/skole køkken 10 m m 2 Toiletter 1 pr. klasse 2 m m 2 Forrum toiletter 6 m m 2 Depot 12 m m 2 Rengøringsdepot 6 m m 2 Fællesareal trappe /elevator 70 m m 2 Touchdown kontor SFO/skole 12 m m 2 Forbindelsesgang/fællesareal 60 m m 2 Teknikareal 12 m m 2 Nettoareal i alt ekskl. fællesareal gang ca m 2 Differenceareal (gangareal, vægge mm.) ca. 509 m 2 (Estimeret brutto/netto faktor 1,3) I alt bruttoareal: ca m 2 4 SPOR 16

17 Hartkornsvej SFO : 2 NORDSTR. FRITIDSHJEM 2 75 BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE MELLEMTRIN UDENDØRS LEGEOMRÅDE INDSKOLING/SFO KLASSE (15 HJEMKLASSER) NYBYG I ÉN ETAGE CA 700 M 2 0. KLASSE (3 HJEMKLASSER) SFO : BØRN SFO : 1 UDENDØRS LEGEOMRÅDE INDSKOLING/SFO NORDSTR. FRITIDSHJEM 1 75 BØRN NY INDGANG NYBYG 3 HJEMKLASSER 1 ETAGE 1. SAL 1. SAL 10. KLASSE (2 HJEMKL.) SEKUNDÆRE ADMIN. VEJLEDN. GÅRD PERSONALE SPEC. UNDERV PERSONALE GÅRD LÆRINGS- CENTER KLYNGE TORV KLASSE (12 HJEMKLASSER) SCIENCECENTER NY INDGANG UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE MELLEMTRIN/UDSKOLING VEST MIDT Eksisterende hjemklasse Nyetableret hjemklasse Afdeling Nybyg Nybygning i form af 0.- klassehus i én etage med integreret SFO. SFO opdelt i enheder med børn og fordelt på nybygnin- gen og Nordstrandens To nye centrale ind- gange for nem adgang udeareler. Nord 3 SPOR 17 NORDSTRANDSKOLEN, OVERORDNET PLAN FOR DISPONERING AF 3 SPOR / 1:750

18 UDENDØRS LEGEOMRÅDE MELLEMTRIN SFO VÆRKSTED / BILLEDKUNST SFO : BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE INDSKOLING/SFO SFO : 2 NORDSTR. FRITIDSHJEM 2 75 BØRN KLASSE (15 HJEMKLASSER) NY INDGANG 0. KLASSE (3 HJEMKLASSER) NYBYG 1 ETAGE 3 HJEMKLASSER SFO : 1 NORDSTR. FRITIDSHJEM 1 75 BØRN UDENDØRS LEGEOMRÅDE SFO HOLD 1. SAL 1. SAL 10. KLASSE (2 HJEMKL.) SEKUNDÆRE ADMIN. VEJLEDN. HOLD KLASSE (12 HJEMKLASSER) GÅRD PERSONALE PERSONALE SCIENCECENTER SPEC. UNDERV GÅRD NY INDGANG UDENDØRS AKTIVITETSOMRÅDE MELLEMTRIN/UDSKOLING VEST LÆRINGS- CENTER IT IT IT MIDT Eksisterende hjemklasse Nyetableret hjemklasse Afdeling Nybyg Den foreslåede dispo- Den foreslåede udvide- - - modeller - med vandret eller lodret opdeling af klasser i skolens afde- linger. - - ning og ophold. 3 SPOR 18 NORDSTRANDSKOLEN, FORESLÅET DISPONERING VED 3 SPOR / STUEETAGE 1:600 Nord

19 FAGLOKALER INDEHOLDT I NYBYG VÆRKSTED SFO /BILLEDKUNST DESIGN MUSIK DESIGN BILLEDKUNST TRÆSLØJD OMKLÆDNING Eksisterende hjemklasse TUMLESAL TUMLESAL Nyetableret hjemklasse Afdeling Nybyg SKOLEKØKKEN HÅNDG. OMKLÆDNING Nord KÆLDERETAGE SCIENCE SCIENCE SCIENCE STUEETAGE Sekundære areal Personale Serviceareal - depot Serviceareal - teknik og værksted Eksisterende faglokale Nyetableret faglokale Nybyg 3 SPOR 19 NORDSTRANDSKOLEN, FORESLÅET DISPONERING AF FAGLOKALER VED 3 SPOR

20 PROGRAM FOR FORESLÅET NYBYGNING PROGRAM FOR NYBYGNING 3 SPOR 3 hjemklasser 100 SFO pladser Funktion Netto Antal I alt Areal Hjemklasse 0. klasse 70 m m 2 Grupperum SFO/skole 20 m m 2 Garderobe 50 m m 2 Fællesrum /torv 120 m m 2 SFO/skole værksted 40 m m 2 SFO/skole køkken 10 m m 2 Toiletter 2 m m 2 Forrum toiletter 6 m m 2 Depot 12 m m 2 Rengøringsdepot 6 m m 2 Touchdown kontor SFO/skole 12 m m 2 Forbindelsesgang/fællesareal 30 m m 2 Teknikareal 12 m m 2 Nettoareal i alt ekskl. fællesareal gang ca. 542 m 2 Differenceareal (gangareal, vægge mm.) ca. 163 m 2 (Estimeret brutto/netto faktor 1,3) I alt bruttoareal: ca. 705 m 2 3 SPOR 20

21 OVERSIGT OVER INDGREB NYBYGNING 17 KÆLDERETAGE Nybygning BASISMODEL FOR UDVIDELSE 4 SPOR Ombygning Nybygning STUEETAGE 1. SAL 1. SAL VEST MIDT BASISMODEL FOR UDVIDELSE 3 SPOR Ombygning Nybygning 3 OG 4 SPOR 21

22 SUPPLERENDE ANBEFALINGER anbefalinger UDNYTTE GANGAREAL For at imødekomme det øgede el- evantal bør der udarbejdes en plan - - jdspladser og tydelige zoner for arbejde og ophold vil det forbedre - udvikles med inventar, rumdelende Basismodellen er komplet- teret med en række anbe- falinger som fokuserer på at på sikt øge brugbarhed, pædagoiske muligheder og trivsel på skolen. ÅBNE KLASSEVÆRELSET Ved at etablere glasareal i væggen ind mod hjemklasserne bliver det mere naturligt at inddrage ganga- - foremål, og læreren kan nemmere gangarealet og gør det nemmere INDRETTE Rumdannende elementer, zoner- ing og inventar giver karakter og det store sammenhæng men også - 22

23 SUPPLERENDE ANBEFALINGER anbefalinger DIFFERENTIERE Vi anbefaler at man på ny overve- jer en omdannelse af de eksister- - ingslokalerne i størrelse og karak- ter kan de eksisterende bygninger helhedsplanen for Nordstrandsko- LYS & AKUSTIK lysmæssige forhold på skolen er har stor indvirkning på trivsel og få midler kan der gøres en stor - i en opgradering af lysarmaturer/ TOILETFORHOLD - - sikker måde at øge trivseln blandt 23

24 SUPPLERENDE ANBEFALINGER anbefalinger NOS + DRS UDSYN FRA GANGE Nordstrandskolens lange gange ĞŶĚĞƌ ďůŝŷěƚ ŽŐ ŵɔƌŭƚ sğě Ăƚ ĊďŶĞ op ud mod trapperummet og bold- ďăŷğƌŷğ ǀŝů ůljɛ ŽŐ ƵĚƐLJŶ ĞƌƐƚčƩĞ ĚĞ ŵɔƌŭğ ŬƌŽŐĞ Også skolens udearealer skal ŵğěƚčŷŭğɛ ŝ ĚĞŶ ŶLJĞ ƐŬŽůĞ Udearelerne fungerer primært som et frirum i elevernes hverdag men ŬĂŶ ƵĚŐƆƌĞ ĞŶ ĂŬƟǀ ĚĞů ŝ ƵŶĚĞƌǀŝƐ- ŶŝŶŐĞŶ hěğăƌğăůğƌŷğ ƐŬĂů ŝŷǀŝƚğƌğ Ɵů ůğő ĂŬƟǀŝƚĞƚ ŽƉŚŽůĚ ŽŐ ďğǀ- čőğůɛğ ŽŐ ŚĞŶǀĞŶĚĞ ƐŝŐ Ɵů ƐŬŽůĞŶƐ ĂůůĞ ĞůĞǀĞƌ Ͳ ĚĞƌ ƐŬĂů ǀčƌĞ ƉůĂĚƐ Ɵů store og små samt fællesskabet og ĚĞŶ ĨƌĞĚĞůŝŐĞ ŬƌŽŐ KOM UDENFOR INDDRAG LYSGÅRDENE 24 Lysgårdene i forbindelse med faglokalerne i kælderniveau er et ƵƵĚŶLJƩĞƚ ƉŽƚĞŶƟĂůĞ ƐŽŵ ŬŽŵƉůĞ- ŵğŷƚ Ɵů ĚĞŶ ŝŷěğŷěɔƌɛ ƵŶĚĞƌǀŝƐŶ- ŝŷő 'ĊƌĚĞŶĞ ŚĂƌ ĞŶ ĮŶ ƐƚƆƌƌĞůƐĞ ŽŐ ŐĊƌ ŚĞůƚ Ɵů ŐƵůǀŶŝǀĞĂƵ ŵğŷ ĨƌĞŵƐƚĊƌ ƐůŝĚƚĞ ŽŐ ƵƵĚŶLJƩĞĚĞ Ͳ ŽǀĞƌŇĂĚĞƌ ƐŽŵ ďğůčőŷŝŷő ŽŐ ƐƚƆƚ- temur er i dårlig stand og gårdene mangler inventar for undervisning ƐĂŵƚ ŐƌƆŶŶĞ ŝŷɛůăő Undersøgelse af udvidelsesmuligheder for Nordstrandskolen og St. Magleby skole i forbindelse med skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011

25 DET VIDERE FORLØB anbefalinger TILSTANDSRAPPORT Vi anbefaler at der udføres en grundig gennemgang af bygningsmassens - BRUGERINDDRAGELSE Det videre arbejde med programmet skal foregå i tæt samarbejde med SKITSEFORSLAG På baggrund af et detaljeret program kan et fyldestgørende skitseforslag EKSEMPEL PÅ FORENKLET PROCESPLAN FOR PROGRAM- OG SKITSEFASE: RÅDGIVERTEAMET PROJEKTTEAM WORKSHOPS afdækning og input PROJEKTTEAM WORKSHOPS optimering PROJEKTET PROGRAM OG SKITSEFASE B B B BRUGERNE BRUGER WORKSHOP vision BRUGER WORKSHOP prioritering BRUGER WORKSHOP trykprøvning INFORMATIONSMØDE for brugerne ved fasernes afslutning. MØDER BYGGEUDVALG opstart og input MØDER BYGGEUDVALG prioritering MØDER BYGGEUDVALG prioritering 25

STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE

STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 INDHOLD ST. MAGLEBY SKOLE (STM) + SKOLEN VED VIERDIGET (SVV) FORUDSÆTNINGER Nærværende undersøgelse

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2A - MODEL 2A - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2A - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere

MODEL 1B - NORD NORD MODEL 1B - DRAGØR NORD SKOLE - UDSKOLING KLASSE I 7 SPOR KLASSE I 2 SPOR

MODEL 1B - NORD NORD MODEL 1B - DRAGØR NORD SKOLE - UDSKOLING KLASSE I 7 SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - DRAGØR SKOLE - UDSKOLING 6.- 9. KLASSE I 7 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B Dragør Nord udskoling 6.-10. klasse

Læs mere

DRS UNDERSØGELSE AF ELEVKAPACITET PÅ DRAGØR SKOLE

DRS UNDERSØGELSE AF ELEVKAPACITET PÅ DRAGØR SKOLE UNDERSØGELSE AF ELEVKAPACITET PÅ DRAGØR SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / JUNI 2011 AREALFORDELING EKSISTERENDE FORHOLD 9% 8% 52% Undervisning Fællesareal Serviceareal 35% 5% 11% 18% Forklaring

Læs mere

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune /

DRS MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MODEL 2A/2B - SYD MODEL 2A/2B - DRAGØR SYD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2A/2B - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

DRS MODEL 1B - SYD MODEL 1B - DRAGØR SYD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE KLASSE I 4 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune /

DRS MODEL 1B - SYD MODEL 1B - DRAGØR SYD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE KLASSE I 4 SPOR. Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MODEL 1B - SYD MODEL 1B - DRAGØR SYD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 1B - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej 2 9000 Aalborg Telefon 99824400 E-mail Web

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

STM + SVV ØKONOMISK OVERSLAG FOR UDVIDELSE AF ST. MAGLEBY SKOLE

STM + SVV ØKONOMISK OVERSLAG FOR UDVIDELSE AF ST. MAGLEBY SKOLE STM + SVV ØKONOMISK OVERSLAG FOR UDVIDELSE AF ST. MAGLEBY SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 Skoleudvidelser i Dragør St. Magleby skole + Skolen ved Vierdiget Udvidelse af St. Maglebyskole

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014

MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM. 14.028 Masterplan, Tim skole og Børnehus, Maj 2014 MASTERPLAN TIM SKOLE & BØRNEHUS TIM 0-100 SKOLE BORGERE HAL BØRNEHUS PLEJEHJEM 14.028 I maj 2014 INDHOLD Proces Synergier Området Masterplan Scenarier Plandiagrammer, funktioner Alternativ løsning Arealer

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

PROJEKT UCC. Juni 2016

PROJEKT UCC. Juni 2016 PROJEKT UCC Juni 2016 Rev. 16. September 2016 Indholdsfortegnelse Eksisterende fohold Eksisterende situationsplan 4 Eksisterende etageplan, stue 5 Eksisterende etageplan, kælder 6 Eksisterende forhold,

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen fra

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

BYGGEAVIS GRØNNEMOSE SKOLE. FASE 1, 2 og 3 Januar 2013 Juli 2013

BYGGEAVIS GRØNNEMOSE SKOLE. FASE 1, 2 og 3 Januar 2013 Juli 2013 BYGGEAVIS GRØNNEMOSE SKOLE Indledning Udskoling Mellemtrin Indskoling/SFO Gruppeordning Klub Undervisning Trafik FASE 1, 2 og 3 Januar 2013 Juli 2013 Kære Forældre på Grønnemose Skole INDLEDNING Det er

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Model 2c. Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Uglegårdsskolen. Sum pr. aktivitet i budgetperioden

Model 2c. Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Uglegårdsskolen. Sum pr. aktivitet i budgetperioden Model 2c Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Sløjd : Hjemkundskab uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens lokale, ved etablering af flere elevkøkkener og udflytning af sprogklassen

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen. ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.dk Visionsplan for Åby Skole 1.7.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt RUMPROGRAM Funktions og rumprogram Frederiksberg 08.01.2014 Lokalebeskrivelse - oversigt Se separat oversigtsskema for arealer. Det skal understreges at fordelingen mellem arealer kan ændres i detailprogrammeringen,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

BilagKB_140527_pkt.08.06. Gungehusskolen. Bilagsrapport 5

BilagKB_140527_pkt.08.06. Gungehusskolen. Bilagsrapport 5 Gungehusskolen Bilagsrapport 5 Bilagsrapport til Folkeskolerne i Hvidovre - analyse og anbefaling. Bygherre: Hvidovre Kommune By- og Teknikforvaltningen Bygherrerådgiver: RAMBØLL Arkitektur - Landskab

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KLARUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE KLARUP SKOLE FAKTA Adresse Klarup Skole Helleasvej 17 9270 Klarup Telefon 96 36 55 00 E-mail klarupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER MOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE MOU SKOLE FAKTA Adresse Mou Skole Ny Høstemarkvej 7 9280 Storvorde Telefon 99 82 46 86 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holmegaardskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

ST. MAGLEBY

ST. MAGLEBY ST. MAGLEBY ST. MAGLEBY SKOLE 2013.02.19 0.-9. KLASSE I 3 SPOR Indledning Nærværende programudkast er udarbejdet af en byggegruppe på St. Magleby Skole. Gruppen har bestået af tre repræsentanter fra skoleledelsen,

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Helsted Børnehus November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER GUDUMHOLM SKOLE // 2015 BESKRIVELSE GUDUMHOLM SKOLE FAKTA Adresse Gudumholm skole Aagade 72 9280 Storvorde Telefon 9982 4355 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper.

Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper. Side: 2:1 ARKITEKT- OG PÆDAGOGISK BESKRIVELSE Fysiske forudsætninger Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper. Omkring den klassiske skolegård

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Lærkevej. Lækre familieboliger i København

Lærkevej. Lækre familieboliger i København Lærkevej Lækre familieboliger i København Afdeling 107-0 Lejerbo København Gammel Køge Landevej 26 18 nyrenoverede boliger med altaner eller private haver i København NV 2500 Valby Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

2.2 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN

2.2 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 2.2 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN W. Kiørboesvej 3, 6000 Kolding Institutionen der er beliggende i Kolding by er normeret til 40 børnehavepladser,

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE 16. SEPTEMBER 2014 SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE / PLACERING I BYEN OG ANKOMST / BYGNINGSMÆSSIGE RAMMER - SAMMENSTILLING AF TYPOLOGIER - BYGNINGSFYSISK TILSTAND / UDERUM

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Kildemarkskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Kildemarkskolen

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 RYTTERSKOLEN 20. RYTTERSKOLEN Borup Byvej 14, 8900 Randers Rytterskolen er beliggende vest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 410 elever fordelt

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 18.03.2014 ALTERNATIV 1 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen

Læs mere