REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej Korsør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej - 4220 Korsør"

Transkript

1 Nr. 1 Marts 2002

2 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej Korsør Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Søren Beck Chef for Operations- og Planlægningssektionen Tlf Journalistisk redaktør: Orlogskaptajn Christian Jensen Chef for Personelsektionen, Flådestation Korsør Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Stationsafdelingen, Flådestation Korsør Tlf WEB-master/redaktionsmedarbejder: Seniormekaniker Steen K. Jensen Teknisk Afdeling, Flådestation Korsør Tlf Redaktionsmedarbejdere: Premierløjtnant Peter A. T. Jaszczak Chef for Operative Sektion, 2. Eskadre Tlf Indhold Ny Chef for Flådestation Korsør Side 3 Nytår i fredens tjeneste i Bosnien-Herzegovina Side 4 Flådestation Korsør deltog i boligmesse Side 7 Studietur til Odense Staalskibsværft Side 8 Forsyningstur til NIELS JUEL på Kreta Side 10 Med Afrika om styrbord, Europa om bagbord og Asien ret for Side 12 Ny Chef for 2. Eskadre Side 16 Hvordan havde de det i søværnet i det forrige århundrede? Side 17 Nye kanonraperter til Søværnets Officersskole Side 18 Tordenskiolds Soldater flytter Kryptoværkstedet til Noret Side 20 STANDARD FLEX 300 MCM-enheder til Frederikshavn Side 22 Overassistent Vibeke L. Olsen Lønningskontoret, Flådestation Korsør (Tillige stedfortræder for fotograf) Tlf Værkmester Bernt Creutzburg Leder af Ammunitionsværksted Egø Tlf lok. 7 Fotograf: Seniorsergent Lars Skytte Stationsafdelingen, Flådestation Korsør Tlf Indvielse af nye kanonraperter og hvordan blev de lavet? Læs herom side 18 Telefax: Tryk/udsendelse: TRYKKERI KORSØR FLÅDESTATION KORSØR FORSYNINGSDEPOT NORET Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Forsyningstur til Kreta. Læs herom side 10 Forside: Kanonerne ved officerskolen igen på plads i nye raperter. Foto: Connie Møller. Bagside: Motorbåd Frederikshavneren på vej hjem til Fredrikshavn efter udlån. Foto: Frank Jacobsen. Virksomhedsbesøg på Lindøværftet. Læs herom side 9

3 3 Ny Chef for Flådestation Korsør Den 1. februar 2002 tiltrådte kommandør Lars Kragelund som ny Chef for Flådestation Korsør. Chefskiftet var et led i en personelrokade i søværnet, hvor den hidtidige chef for 2. Eskadre, kommandør Kurt Birger Jensen, udnævntes til kontreadmiral og ny Chef for Søværnets Materielkommando og hvor den hidtidige Chef for Flådestation Korsør, kommandør Søren Støckel Thostrup, overtog jobbet som Chef for 2.Eskadre. Kommer fra Forsvarskommandoen Kommandør Lars Kragelund kommer fra en stilling i Forsvarskommandoen i Vedbæk som Chef for Ledelsessekretariatet og rådgiver for Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben. Kommandør Lars Kragelund Foto: Lars Skytte Curriculum Vitae Kommandør Lars Kragelund er født i 1951, opvokset i Herning og Haderslev, student fra Haderslev Katedralskole årgang 1970, og officer fra Søværnets Officersskole årgang Han gjorde i perioden 1976 til 1986 sejlende tjeneste som teknikofficer i torpedobåde og missilbåde af SØLØVEN-klassen og WILLE- MOES-klassen samt i korvetter af NIELS JUEL klassen. Han er bl.a. videreuddannet på Forsvarsakademiet i København, hvor han har gennemført Stabskursus I i 1983 og Stabskursus II i samt ved Naval War College i Newport Rhode Island, USA, hvor han gennemførte Naval Command College i Kommandør Lars Kragelund er envidere løbende uddannet inden for sikkerheds- og forsvarspolitik samt moderne ledelse, management og ressourcestyring, bl.a. ved Forsvarsakademiet og ved Defence Resource Management Institute i Monterey, California, USA. Lars Kragelund har gjort tjeneste som stabsofficer, sektionschef og afdelingschef ved såvel Niveau I-, Niveau II- som Niveau III- myndigheder. Han har således gjort tjeneste i: Forsvarskommandoen i perioderne , og , Søværnets Operative Kommando i perioderne , og , 3. Eskadre i , primært i relation til planlægning, udvikling og forvaltning inden for personelområdet, uddannelsesvirksomhed og materielområdet. Lars Kragelund er dekoreret med Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogsordenen og Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten. Privat Privat er kommandør Lars Kragelund gift med Lillian Kragelund, har to børn og er bosat i Nyboder. Fritidsinteresserne spænder vidt fra sport i form af motionsløb, lystsejlads og golf (sidstnævnte med højt handicap), over musik, teater, film, opera, krigshistorie og rejseoplevelser, til familieliv og hygge med vennerne i sommerhuset ved Sejerøbugten.

4 4 Nytår i fredens tjeneste i Bosnien-Herzegovina Søværnets læger indgår også i internationale missioner på land. Som overlæge ved Infirmeriet, Flådestation Korsør, så jeg med glæde frem til kommende sejladser med søværnets skibe vel vidende, at i takt med den stigende deltagelse for Forsvaret i internationale missioner indgår søværnets læger i turnus med hærens og flyvevåbnets læger, når ledende læge- og reservelægestillinger skal besættes. Af overlæge A.E.Biehl, Chef for Infirmeriet Fotos: John Diehn Området ved Camp Dannevirke lignede et postkort. Ledende læge i Bosnien Allerede i september 2001 blev jeg kontaktet af Forsvarets Sundhedstjeneste, der meddelte, at der var problemer med besættelse af ledende lægestillinger såvel i Bosnien som i Kosovo. Efter en del argumentation blev undertegnede og Forsvarets Sundhedstjeneste enige om, at jeg skulle være ledende læge i Bosnien fra 27. december 2001 til 7. januar Lægemangel Det kan godt synes en smule underligt, at søværnet hjælper til i internationale missioner på land, når søværnet selv udsendes til internationale missioner (korvetten til Middelhavet) og heller ikke har let ved at få læger til at indgå i tjenesten på grund af lægemangel i Forsvaret. Prioritering af fordelingen af lægerne beror imidlertid andetsteds mand indsættes Som en del af Dayton-aftalen af 14. december 1995 blev det besluttet, at der skulle indsættes en styrke på ca mand i Bosnien Herzegovina for at sikre implementering af aftalen. Styrken blev benævnt Implementation Force. Den 20. december 1996 ændredes betegnelsen til Stabilization Force, og der skete samtidig en reduktion af styrken til ca mand. Styrken består i hovedsagen af tre divisioner fra henholdsvis England, Frankrig og USA med forstærkninger fra mange andre lande. De nordiske lande oprettede efter anmodning således en brigade til indsættelse som en del af den amerikanske division. Den nordiskpolske kampgruppe er en multinational enhed med bidrag fra Danmark, Polen, Finland, Baltikum, Norge og Sverige. Hovedkvarteret med stab og stabskompagni er beliggende i byen Doboj og logistikkompagniet er beliggende i Camp Dannevirke ca. 10 km sydøst for Doboj. Logistikkompagniet, som sanitetsdelingen er en del af, er en multinational enhed, hvor danske, polske og baltiske enheder indgår. Camp Dannevirke Efter ca. 14 timers rejse ankom jeg i kraftig snestorm til Camp Dannevirke. Lejren var dækket af et tykt hvidt snelag, der fik området til at ligne et postkort fra en fredfyldt østrigsk bjergby. Midt i lejren stod et stort juletræ og lyste op med mange kulørte lamper. Julen var netop overstået, og mange

5 5 af soldaterne var stadig hjemme på juleorlov. Fra en tidligere udstationering i Camp Dannevirke (september 1998) var jeg bekendt med geografien i lejren og med infirmeriet. Det var rart igen at komme på infirmeriet og se mange kendte ansigter, som jeg i anden sammenhæng havde arbejdet sammen med. Den fratrædende ledende læge havde kun mulighed for en meget kort overlevering, da vedkommende skulle rejse tilbage til Danmark tidligt næste morgen. Sanitetsdelingen består af en ledende læge, en dansk reservelæge, to polske reservelæger og en baltisk læge. Der er en dansk tandlæge (også fra søværnet) og to danske sygeplejersker. Ud over læger, tandlæge og sygeplejersker er der omkring 30 sanitetsuddannede personer i delingen. Plads til 6 indlagte Arbejdet på infirmeriet adskiller sig ikke væsentligt fra arbejde på et infirmeri i Danmark. Det er mest patienter med småskader, infektionssyge og heldigvis kun få trafikulykker. Sanitetsdelingen i Camp Dannevirke fungerer som en Combined Joint Group, hvor arbejdssproget er engelsk. Infirmeriet er indrettet med en skadestue, et undersøgelseslokale samt et lille hospital med plads til 6 indlagte patienter. Der er en læge på vagt døgnet rundt, og en anden læge følger kampgrupperne, når der patruljeres i vores område. Fælles støtte I tilfælde af svære skader/sygdomme kan vi overflytte en patient til den amerikanske base, Eagle Base, der er beliggende 80 km længere sydpå, i byen Tusla. Amerikanerne støtter os, og vi støtter dem ved permanent at have udstationeret en sanitetsgruppe med en dansk narkosesygeplejerske på basen. Tre gange om ugen deltager ledende læge i møder i hovedkvarteret i Doboj, derudover skal der skrives et par rapporter til Danmark, og ellers indgår ledende læge i patientbehandling sammen med de andre læger. Arbejdsbyrden i den periode, hvor jeg var i Bosnien, var minimal. Det meste af tiden blev brugt på hyggeligt samvær med personel i sanitetsdelingen og blandt lejrens øvrige personel. Desværre må man sige, at integrationen af de forskellige nationer i lejren endnu ikke er optimal. Hver nation holder sig for sig selv, medmindre de skal arbejde sammen. Årsagen er uvis og kan ikke alene begrundes i sproglige problemer. Nytårsaften i Camp Dannevirke Langt de fleste af soldaterne ville helst have tilbragt nytårsaften i familiens eller i venners lag. Når det nu ikke kunne være anderledes, må jeg indrømme, at det blev en Haven bag infirmeriet. uforglemmelig nytårsaften. Omkring 300 soldater fra den multinationale styrke spiste sammen i konstabelmessen. Der var pyntet op som var det hjemme. Middagen bestod af et stort rejebord med salat, brød og dressing, en hovedret med oksefilet og til dessert chokoladekage. For vagtfrit personel var der givet tilladelse til indtagelse af tre genstande. Humøret var højt og tiden fløj afstand. Nytåret blev skudt ind med et ordentlig brag, og man hilste hinanden godt nytår i champagne. De traditionelle nytårssange blev sunget og festen sluttede for de flestes vedkommende omkring kl. 3. Nytårsmorgen havde vi fri og kunne nyde det mest fantastiske vejr, solskin og omkring 20 graders frost. Julemanden kom til et bosnisk børnehjem Den estiske læge og jeg fik en fantastisk oplevelse, da vi blev inviteret med af den amerikanske chef fra felthospitalet på Eagle Base ud til et bosnisk børnehjem for at dele julegaver ud. I kolonne drog vi med tre busser fyldt med

6 6 julegaver, tøj, bleer og slik ud til et børnehjem uden for Tusla. På børnehjemmet boede 150 børn i alderen fra 3 måneder til 18 år. De yngste børn kom fra familier, som ikke kunne forsørge dem. De ældste børn havde boet på børnehjemmet i omkring 7 år. Mange af børnene var overlevende fra massakren i Srebrenica. I den forreste bus sad julemanden i form af en meget stor amerikaner klædt i julemandskostume. Da børnene så julemanden og alle de gaver, vi slæbte ind i skolens aula, skiftede deres noget triste øjne til smilende glade børneøjne. Det tog omkring fem timer at uddele alle gaverne; vi skulle jo sikre os at alle børn fik. De yngste børn sov middagssøvn, da vi kom med gaverne. I hver barns vugge blev der sat et tøjdyr. Senere, da vi kom op til de små børn, kunne deres glade ansigtsudtryk vanskeligt beskrives, men mange af os var ikke langt fra tårer. Da alle gaver, slik, bleer og tøj var blevet fordelt startede en sneboldkamp, som ville have gjort de fleste danske børn misundelige. Kampen mellem de amerikanske soldater og børnene sluttede først, da alle amerikanerne havde fået en ordentlig vasker. Den dag havde mange mennesker virkelig gjort en god gerning. Fredens tjeneste Når man er udsendt i internationale missioner, spørger man ofte sig selv, hvorvidt det nytter at have en internationale styrke udsendt. Det spørgsmål har jeg spurgt mig selv om mange gange, både da jeg var i Bosnien første gang og senere ved udsendelse til Kosovo. Hvad angår Bosnien kunne jeg se en forskel fra første udsendelse til nu. Samfundet er nu beskæftiget med at genopbygge landet frem for at bekrige hinanden. Det går måske ikke så hurtigt efter dansk standard, men der spores en udvikling. Det bedste tegn på, at det nytter, er, at der er mere ro i landet. Blandt befolkningen gav flere udtryk for, at de frygtede den dag, hvor Stabilization Force blev trukket tilbage. Sker det, er mange mennesker i Bosnien bange for, at uroen igen vil blomstre op, for hadet til hinanden er bestemt ikke glemt. Jeg kan med glæde sige, at det gør en forskel at Stabilization Force er til stede. Håb om udsendelse på flådens skibe Næste udsendelse ved jeg ikke, hvor går hen, men der vil helt sikkert komme et tilbud, som jeg ikke kan eller vil sige nej til. Når man først har affundet sig med afsavn fra familie og venner, giver det mange personlige erfaringer og oplevelser at være udsendt. Dog håber jeg, at det næste gang kan blive om bord på et af flådens skibe. Kørsel i SISU, pansret mandskabsvogn til transport af syge og sårede.

7 7 Flådestation Korsør deltog i boligmesse Man kan med rette spørge sig selv om, hvorfor Flådestation Korsør deltager i en messe med fokus på bolig og indretning, som tilfældet var på BEDRE BOLIG 2002 messen fra 7. til 10. februar i Forum. Har Forsvaret interesse i at profilere sig på en boligmesse? Af kommandørkaptajn L. Gullaksen, Chef for Teknisk Afdeling Foto: Lars Skytte Broregion Vestsjælland Flådestation Korsør har i en årerække, i lighed med andre virksomheder på Vestsjælland, været medlem af Vestsjællands Erhvervsråd også kaldet Broregion Vestsjælland. Broregionen besluttede sidste år at indrette en stand på BEDRE BOLIG messen i Forum, hvor man over for et boliginteresseret publikum præsenterede regionen som et attraktivt bo-, fritidsog arbejdsområde. Standen skulle ud over at præsentere de 7 kommuner bag Vestsjællands Erhvervsråd også præsentere ejendomsmæglere, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter, turistattraktioner og endeligt Forsvaret i regionen. Forsvaret skulle præsenteres som et stort aktiv for regionen primært med henblik på at vise de mange jobog uddannelsesmuligheder Forsvaret byder på. Repræsentanter fra håndboldpigerne i Slagelse omkring den spændende og flotte motorcykel. Stor interesse for Militærpolitiets motorcykler Flådestation Korsør og Gardehusarregimentet i Slagelse blev således inviteret til at lade sig repræsentere på en fælles stand i Forum med henblik på at præsentere de to store militære arbejdspladser i regionen og i øvrigt virke som blikfang for den samlede stand. Flådestation Korsør og Gardehusarregimentet opstillede en flot stand, der ud over at præsentere job- og uddannelsesmuligheder ved de to institutioner også viste en del af det materiel, Forsvaret arbejder med. Gardehusarregimentet havde bl.a. opstillet en Geländewagen og en montre med håndvåben. Flådestation Korsør viste bl.a. en LM500 gasturbine samt en af de nye MP-motorcykler. Desuden havde Flådestation Korsør en stand der viste forskellige former for riggerarbejder og gav de besøgende mulighed for at prøve deres evner i at binde knob og splejse tovværk. Navnlig den nye MPmotorcykel havde publikums interesse. Det viste repræsentanter fra håndboldpigerne i Slagelse ved at tage opstilling omkring den spændende og flotte motorcykel. Mange spørgsmål Udstillingen vurderes som en succes med mange besøgende. Mange af de boliginteresserede viste stor interesse for Flådestation Korsørs stand, og vore folk på stedet kunne således uddybe de mange spørgsmål, publikum stillede i forbindelse med besøget.

8 8 Studietur til Odense Staalskibsværft Et længe næret ønske om at kunne arrangere en fælles tur for Skibs- og Maskinsektionen rykkede nærmere på eftersommeren, da det lykkedes for værkmester Nils Ole Larsen at få en aftale om et besøg på Odense Staalskibsværft, i daglig tale Lindøværftet, på plads. Af overværkmester Jørgen Taageskov, Skibs- og Maskinsektionen Fotos: Odense Staalskibsværft, Lindø Produktion af T-profiler. Odense Staalskibsværft A/S. Smuk tur til Lindø Det viste sig senere, at det var en perfekt timing, da værftet havde vundet ordren om bygning af nye fleksible støtteskibe til søværnet. Turen til Lindø fandt sted tirsdag den 11. december 2001 med afgang fra Flådestation Korsør. Der var til lejligheden lejet en bus med chauffør igennem seniorsergent Niels Andreasen, Leder af Transport- og Garageelementet. Da flådestationen på daværende tidspunkt ikke rådede over en bus, der var tilstrækkelig stor, blev der rekvireret en fra Gardehusarerne i Næstved. Med 39 forventningsfulde personer om bord gik turen derefter gennem det fynske landskab på veje, der til tider bragte os i tvivl, om vi var faret vild, men chaufføren ville såmænd bare give os en oplevelse i det smukke vejr. På slaget holdt vi foran værftets hovedport. Nye støtteskibe i tyndplade Vi blev modtaget af Informationschef Leo Jensen, som viste os over i et stort mødelokale. Her blev der serveret kaffe, te og wienerbrød. Leo Jensen gennemgik værftets historie og opbygning, herunder deres investeringer i værfter i de Baltiske Lande og Tyskland, som i dag udfører meget delarbejde, men også design og konstruktion. Der var mulighed for at stille spørgsmål, og her faldt talen også om bygningen af de nye fleksible støtteskibe. Dette ville stille nye krav til værftet at skulle til at arbejde i tyndplade, men det ville i øvrigt ikke komme til at berøre værftets sædvanlige produktion af enheder til rederiet Mærsk. Værftet er også part i det fælles Nordiske ubådsprojekt, Viking. Efter endt gennemgang, blev alle udstyret med hjelm og headset, således at alle kunne følge med i, hvad der blev sagt under rundvisningen stålelementer til et skib Rundvisningen fulgte det flow, der er imellem de forskellige sektioner. Det bragte os igennem skibsbyggeriet, hvor stålelementer skæres ud til hvert skib ved hjælp af flammeskæring og plasmaskæring. Vi så de kritisk og vanskelige svejseopgaver af bulb- og bosssektioner på containerbåde.

9 9 Der passerer fra tons stål om måneden. Plader og profiler rustbeskyttes, før de ruller ind i skibsbyggeriet. Kran et vartegn Derefter i svejsehallerne, hvor vi så hele skibssektioner blive svejst af programmerede svejserobotter. Det hele bar præg af stor grad af planlægning, au-tomatisering og tillige en høj kvalitet. Det var ikke mange mennesker, vi så her. Det kørte bare. Turen foresatte ud på kaj-anlæggene, hvor vi kikkede ned i den store dok (415 x 90 x 11 m), der bruges til væftets nybygninger. Portalkranen, som betjener dokken, kan løfte op til 1000 tons og har en løftehøjde på 76,5 m. Portalkranen er et markant vartegn på værftet. Besøg på Ullerslev kro Derefter gik turen til den sidste nybygning, LUNA MÆRSK, en serie af containerskibe, som var blevet navngivet 3 dage før. Malerarbejde og montering foregik stadig, men vi sneg os om bord og så, hvordan en hovedmotor på hk ser ud. Derefter var rundturen slut og tillige en interessant dag på Lindøværftet. Efter afgang kørte vi til Ullerslev kro, hvor vi fik serveret dagens ret, hakkebøf med bløde løg, sovs og kartofler. Robotanlæg på Lindøværftet. Inspirerende oplevelse Jeg tror, at alle fik en fælles oplevelse, som kan virke inspirerende i det daglige arbejde, selv om det er produktionsmetoder og størrelser, der ligger langt fra vores hverdag. Jeg vil gerne her sige tak for den forståelse og opbakning, der hele vejen igennem har været for projektet fra alle sider. Portalkranen, som betjener dokken, kan løfte op til 1000 tons og har en løftehøjde på 76,5 m. LINDØVÆRFTET: ansatte. Ca ansatte i hele værftsgruppen. 6-7 store enheder produceres om året. Bygger verdens største containerskibe med plads til containere t stål passerer stållageret om måneden t maling bruges pr. år.

10 10 Forsyningstur til NIELS JUEL på Kreta I uge 49 dukkede der en forsyningstur til Kreta op. NIELS JUEL skulle have diverse reservedele og andet grej. Efter diverse afbud blev mekanikerne Jens Hostrup og Johnny Antonsen briefet til turen. Af mekaniker Johnny Antonsen, Motorkøretøjsforvaltningssektionen Fotos: Jens Hostrup, Afgang 9. december Vores bil med lift blev klargjort på Autoværkstedet, og efter et par omgange dernede var den køreklar. Mandag den 8. december fik vi læs og skulle køre tirsdag den 9. december om morgenen. Vi fik desuden ved besøg hos Gert på flådestationens kasse udleveret mark, lire og drachmer, så vi kunne klare hotel, mad, brændstof mm. Klokken 8.15 kørte vi over Storebæltsbroen mod Hamburg, Kassel og Augsburg, hvor vi overnattede efter at have kørt 1100 km. Vi skulle sejle i 20 timer fra Ancona til Patras. Svært at finde ledigt hotel Den 10. december gik turen forbi München videre til Insbruck, hvor vi i Østrig havde tilladelse til at køre imellem klokken 10 og 13. Vi kørte ind i Italien ca. klokken og havde ca. 600 km til Ancona, hvorfra vi skulle sejle til Patras i Grækenland, en sejltid på 20 timer. Vel ankommet til Ancona skulle vi finde et hotel, og det viste sig at være ret svært. Lastbilen var parkeret på en TIR-parkering, og vi gik med vores tasker op i byen. Her var alt optaget. Overnatning 20 km fra Ancona Vi prajede en taxi og besøgte 5 forskellige hoteller, før vi 20 km uden for Ancona fandt et hotel med ledige værelser. Vi var trætte og meget sultne, da vi ikke havde fået noget at spise siden morgenmaden. Klokken var ca. 23, og køkkenet havde heldigvis åbent. Taxiregningen var på lire, ca. 240 kr. Glat igennem tolden Vi bestilte samme taxi til at hente os om morgenen og bad ham om at køre os til Blue Ferri Line, som vi skulle sejle med til Patras. Det var en god ide, for ellers havde vi haft svært ved at finde den rigtige vej til kontoret og skibet. På turen tilbage efter lastbilen fandt vi den rigtige vej igennem et toldområde, og da vi jo havde ordnet alle papirerne, kørte vi glat igennem. 20 timers sejlads skulle slås ihjel med masser af kaffe og te, handle lidt og sove. Strandet pakke Den 12. december kørte vi i land i Patras, hvorfra vi skulle køre 250 km til Piræus og derfra sejle til Kreta samme aften. Undervejs blev vi ringet op af DFDS, som forklarede, at de havde en strandet pakke i Athens lufthavn, som de ikke kunne få videre til NIELS JUEL på Kreta. Vi fik så en græsk speditør i røret, som kun talte græsk. Med en hurtig opringning til Niels Andreasen og Viggo Knudsen på flådestationen fik vi redet trådene ud og fik en venlig engelsktalende dame i telefonen. Vi aftalte, at de sendte en bil fra lufthavnen til Piræus, en tur på ca. 20 km. Koldsved på panden Vel ankommet til Piræus havn skulle vi finde det rigtige skib, men med den kæmpehavn vi kom til, fik vi næsten koldsved på panden. Lykken står den kække bi. Vi kørte svineheldigt ikke forkert en eneste gang og holdt ved skibet kl Her blev vi vinket om bord med det samme, men måtte forklare, at vi ventede på en pakke med printkort til NIELS JUEL.

11 11 Pakken ankom en time, før færgen skulle sejle. Chaufføren havde været 3½ time om at køre 20 km i myldretiden, så vi var glade for, at vi ikke selv skulle have hentet den. Stor sikkerhed ved flådebasen Vi skulle nu sejle 11 timer til Kreta. Her kørte vi i land kl. 6 om morgen og blev straks ringet op af seniorsergent Steen Olsen fra Søværnets Materielkommando, som ville guide os ud til flådebasen, hvor NIELS JUEL befandt sig. Vi mødte ham lidt uden for Crania, og herfra gik det ad snoede bjergveje 10 km ned til den amerikanske flådebase. Her skulle vi igennem tre check points. Takket være godt forarbejde hjemmefra lå der papirer på lastbil og mandskab, således at vi kom glat igennem første check point. Ved andet check point måtte vi ud og åbne til lastrum, og bilen blev nærmere undersøgt. Det tredie check point, som skibene lå bag ved, kunne vi ikke komme ud til, før chefen for basen gav sin særlige tilladelse dertil. Vi måtte så efterlade bilen uden for afspærringen og gå om bord. Dansk morgenmad Vi fik en utrolig varm velkomst om bord, hvor vi måtte vente 2 timer, før tilladelsen forelå til at komme inden for afspærringen med lastbilen. Her fik vi i ventetiden dejlig dansk morgenkomplet. Herefter kunne vi læsse af. Alt skulle bæres om bord, og NIELS JUEL lå i anden position. Der var flere tunge ting. Vi skulle også have returvarer, men vi kunne ikke få det hele før næste dag, hvorfor vi besluttede at lade bilen stå på basen. Der skulle igen søges om tilladelse hos chefen for basen, men efter 2 timers forgæves venten overlod vi bilnøglerne Der hviles ud med en forfriskning. til skibet, så vi kunne komme til Crania og finde et hotel. Heldigvis havde vi seniorsergent Steen Olsen med, som sørgede for både bil og hotel til os. Søndag den 15. december kørte vi igen til basen for at få de sidste returvarer på bilen. Derefter kørte vi til Suday Port, hvorfra vi skulle sejle næste dag til Piræus. Problemer med bakgearet Hjemturen blev lidt af en prøvelse for os, da bakgearet pludselig forsvandt. Det medførte, at vi ikke selv kunne komme fra borde. Efter forgæves forsøg på at få mandskabet til at hjælpe, måtte jeg gå til øverste officer. Alle andre biler havde forladt skibet, men lidt til kaffekassen åbnede for hjælpen, og vi kom derfra. Vi var kommet lidt i tidsnød, idet vi skulle være i Patras og sejle kl. 14. Vi kom i land kl. 10 og skulle køre 250 km i dårligt vejr, så vi lagde os bag en dansk exportchauffør og nåede heldigvis færgen til Ancona. Her forklarede vi mandskabet om vores problemer med bakgearet, men de placerede os selvfølgelig, så vi ikke selv kunne komme derfra. På 20 timer falder man lidt ned, og vi var nu prof nok til yde lidt til kaffekassen med det samme. Mandskabet sørgede nu for, at en anden lastbil trak os baglæns i skibet, så vi selv kunne køre ud. Herefter var det bare hjemad. Til køjs kl. 23 I land kl.11, ud af Ancona, tilladelse til at køre igennem Østrig mellem klokken 18 og 21 det klarede vi lige, og her besluttede vi os for at køre på den anden side af München af hensyn til morgentrafikken. Utallige telefonopringninger til diverse moteller blev foretaget, men alt optaget. Vi så endelig et hotel 5 km fra motorvejen imod Ulm kl. 23. Vores største problem var nu, at vi skulle sørge for at holde rigtigt, så vi selv kunne komme derfra. Her fik vi også aftensmad lige inden sengetid. Hjem det går! Torsdag den 19. december besluttede vi at køre hjem uanset tidspunktet, og vi nåede Flådestation Korsør kl hvor der var god service fra transporttjenesten i kraft af en bil til at køre hjem i. Fredag den 20. december, mødte vi til normal tid, så vi kunne få læsset returvarerne af, ligesom vi fik lavet rejseregnskab, kørt lidt kran og tanket lidt biler, inden vi kl. 12 gik på juleferie meget slidte og trætte, men en spændende tur rigere.

12 12 Med Afrika om styrbord, Europa om bagbord og Asien ret for Velkommen hjem NIELS JUEL. Foto: Peder Madsen. Den 11.september 2001 bliver en af de datoer, man husker, hvor man var, og hvad man lavede. Ondskaben manifesterede sig i forbitret fanatisme, og tusindvis af mennesker omkom i ruinerne af World Trade Center og Pentagon. Af orlogspræst Peter Skov-Jakobsen, Korvetten NIELS JUEL Fotos: NIELS JUEL Enhver forhandling bliver umulig I et samfund, hvor enhver borger kan gribe til den forfatningsmæssige ret til at sige sin mening og argumentere for sine synspunkter, er det rystende, når terror bliver et politisk middel. Der findes mange politiske kontroverser i verden, men den dag var det som om, det gik op for verden, at enhver samtale, enhver dialog og enhver forhandling bliver umulig, hvis terror tolereres. Selv uoverensstemmelser skal holdes i en form. Fra første færd blev der udvist stor besindighed. Den amerikanske politiske kultur viste, at nu drejede det sig ikke om at finde syndebukke. Her var man blevet udsat for noget, der krævede en tilbundsgående efterforskning, så man kunne stække terrorismen. Indledende fase Enhver, der så billederne fra New York, var næppe i tvivl om, at dette ville få vidtrækkende konsekvenser og meget vel kunne komme til at involvere andre nationer. NATOs artikel 5 blev iværksat, og dermed blev angrebet på USA anset for at være et angreb på ethvert af alliancens medlemmer. Alle kræfter sat ind på klargøring af korvetten Der gik ikke langt tid fra, at USA havde anmodet om skibe til at støtte operationer i den østlige del af Middelhavet og til, at NIELS JUEL afgik fra Flådestation Korsør den 12. november Skibet var på værft i Aalborg, da Folketinget besluttede udsendelsen. Med koncentrationen skarpt fæstnet på sejldagen blev alle kræfter

13 13 sat ind på at klargøre korvetten. Om bord og i land arbejdede man hårdt for at samle alle trådene. Skibets tekniske og våbenmæssige udrustning skulle gøres klar, men der skulle også findes en fuldtallig besætning, som var i besiddelse af de fornødne forudsætninger for at deltage i en sådan operation. Mandskabssituationen i søværnet er bekendt, og derfor måtte man låne mange mennesker fra andre enheder. Alle værnepligtige blev afmønstret og erstattet af fastansat personel. NIELS JUEL blev klargjort på atten dage. Tak til besætning og familier Mandag den 12. november 2001 var berammet som afgangsdato. Der var arrangeret en parade på kajen inden afgangen. Den daværende Forsvarsminister, Forsvarschefen, Chefen for Søværnets Operative Kommando og den daværende Chef for 2.Eskadre mindede besætningen om den vigtige opgave og takkede både besætning og alles familier for at have udvist forståelse for, at det var nødvendigt med et dansk bidrag til Atlanterhavsflåden i denne situation. De ønskede os alt godt for udsendelsen og sendte tillige ønsker for jul og nytår i kølvandet på skibet. Ind i Middelhavet Fem dage efter afgangen anløb vi Rota, Spanien. Her lå den øvrige del af den Stående Atlanterhavsflåde, Standing Naval Force Atlantic, som skulle afløse for Middelhavsflåden, Standing Naval Force Mediterranean. I en uges tid var der Work Up i Cadiz-bugten, og ved en sen nattetime gik vi så igennem Gibraltarstrædet og sejlede ind i Middelhavet. De andre skibe havde allerede været med i styrken i et stykke tid, men NIELS JUEL faldt hurtigt ind i rytmen og lærte sig, hvordan skibene arbejder sammen. Tunis i Ramadanen Vores første havneophold var i Tunis. Det var imødeset med nogen spænding. Mange om bord havde aldrig været i et arabisk land - og nu skulle vi så prøve det under muslimernes store faste, Ramadanen. Fra solopgang til solnedgang hverken spiser eller drikker

14 14 I Tunesien snørkler den ene gyde sig ind i den anden og skaber en labyrint, som man kun svært finder ud af igen. man. Det viste sig nu, at når man var turist, kunne man godt stille sulten bag gardinerne, men der var ingen tvivl om, at store dele af befolkningen holdt fasten. Flådestyrkens besøg i Tunis var en del af middelhavsdialogen, som er væsentlig for NATO, ikke mindst i den nuværende situation. Dæksarbejde i varmen i december. Udflugt til Karthago Der var rig lejlighed til at tage til bys og tinge om priserne i den enorme basar, hvor den ene gyde snørkler sig ind i den anden og skaber en labyrint, som man kun svært finder ud af igen. Der var også en del, der tog på udflugter og så andre byer, landdistrikter og den fordums så kendte by Karthago. I operationsområdet Efter Tunis delte skibene sig ind i to grupper. Den gruppe, NIELS JUEL var i, sejlede til farvandet nord for Suezkanalen for at tage patruljeringen op. Det var hensigten at danne sig et billede af trafikken i den østlige del af Middelhavet, selvfølgelig med særligt henblik på at spore de skibe, som man vidste stod i ledtog med organisationer, som understøtter terrorismen. Samtlige skibe blev anråbt og bedt om at identificere sig og i øvrigt give detaljerede oplysninger om deres færden. Langt de fleste skibe samarbejdede beredvilligt. Det kræver tålmodighed at færdes i patrujeområdet og finkæmme havet for skibe, og det Hoist, helikoptere har snurret over vore hoveder mange gange. kræver langmodighed af de øvelsesvante besætningsmedlemmer at skulle lirke oplysninger ud af styrmænd og kaptajner, der ikke altid forstår engelsk særlig godt. Patrulje syd for Rhodos Efter at have ligget ved Suez et par uger blev vi bedt om at patruljere syd for Rhodos ved Det Ægæiske Havs indsejling, og på den måde kunne vi være med til at danne et billede af den vigtige trafik, som går fra Sortehavet gennem Ægæerhavet og ind i Middelhavet. Selvfølgelig foretager man også skibsinterne øvelser, og naturligvis involverer man andre af styrkens skibe, når det er muligt. Bordingholdet træner, der holdes skydeøvelser og dykkerne går i dybden. Helikoptere har snurret over vore hoveder mange gange, og vi har ofte tanket til søs. Vagtcheferne har kastet skibet rund i forskellige formationssejladser. Vi har sandelig også bidraget nyt til formationssejlads, idet vi udfordrede til sejlads med drage på vej hjemad, en såkaldt KITEEX [øvelse med

15 15 NIELS JUEL i Souda Bay på Kreta. legetøjsdrage, red.]. I operationsrummet har de et konstant øje på overflade, luftrum og evt. ubådsaktivitet, og i maskinen holder de os sejlende. Skydeøvelse, messekrigerne skyder til måls. Jul til søs Det er naturligvis altid specielt at skulle fejre jul og nytår væk fra familien. Juleaften var i søen. På radioen havde de allerede i begyndelsen af december pyntet op, og den 23. december klargjordes skibet så til juleaften. Træerne blev skoet og pyntet, der blev julehygget og klippet, og der blev drukket gløgg og spist æbleskiver. Juleaften holdt vi gudstjeneste og sang alle de kendte julesalmer. Kabyssen havde forberedt en god traditionel julemenu, og der var flæskesteg, and, brunede kartofler, svedsker og fyldte æbler til alle og derefter ris a la mande med kirsebærsovs. Mange pakkede gaver ud og glædede sig over opmærksomheden. Det var en stille og eftertænksom aften og tankerne bevægede sig naturligvis ofte hjemad. Juledag var der julefrokost - bortset fra altså de mere spirituøse dele, for vi var i søen. Nytårsaften i havn Nytårsaften lå NIELS JUEL i Aksaz, Tyrkiet, sammen med de andre enheder fra vores gruppe. Det blev en hyggelig aften, og det lykkedes endog radioen at hente Dronningens nytårstale ned. Igen havde kabyssen og alt dens væsen rullet sig ud for at forsøde vores tilværelse. Kl samledes besætningen på agterdækket, hvor chefen takkede for en god indsats og ønskede alt godt for det nye år. Vi sang Vær velkommen og Der er et yndigt land, og så jublede vi os ellers ind i det nye år, uden der lød et brag i den anledning. Da vi havde været rundt og klinke og ønske alt godt, blev mange grebet af telefonitis, for dem derhjemme skulle også ønskes et godt nytår. Derefter fortsatte festlighederne ellers, som det sig hør og bør. Middelhavets udfordringer Et godt havneophold gør mennesker friske til at tage opgaven op med fornyet kraft og energi. Mange af os havde aldrig tidligere været de steder, som vi så i løbet af disse elleve uger. Bortset fra Rota og Tunis, kom vi også til Souda Bay på Kreta og til Aksaz i nærheden af Marmaris i Tyrkiet. Det er en enestående mulighed, man får, når man gæster andre lande. Man får lejlighed til at iagttage andre menneskers måde at leve på. Naturligvis konstaterer man ofte store forskelle. Vi lever vores liv vidt forskelligt og ofte med anderledes idealer. Det man tager sig nært i det ene land, har man et afslappet forhold til i et andet. Den måde, man handler på i Tunis og i Marmaris, skal man nok ikke hjemføre til det høje nord. Endnu engang må man konstatere, at vi som danske elsker orden og effektivitet, men med den form for retlinethed forekommer livet at være for kort og spændende for andre, der elsker improvisationens kunst i højere grad. Det er tanke-

16 16 vækkende at færdes i verden. De store kulturer fremstod rundt om Middelhavet og er kendetegnet ved bynavnene Rom, Athen, Jerusalem og Alexandria. Repræsentanter for vores kultur For vores alle sammens fremtid er det afgørende at disse kulturer møder hinanden med samtalens fordomsfrihed. En dansk korvets besætning er også en del af denne samtale både som repræsentanter for vores kultur, men sandelig også som iagttagere til den fremmede verden, der udfordrer vores levemåde. Mange ventede med længsel på kajen ved ankomsten til flådestationen. Ny Chef for 2. Eskadre Efter at have været chef for Flådestation Korsør i to år tiltrådte kommandør Søren S. Thostrup 1. februar som ny Chef for 2. Eskadre. Han afløste kommandør K. B. Jensen, der fra samme dato blev udnævnt til kontreadmiral og Chef for Søværnets Materielkommando. Tjenesteforløb Den nye eskadrechef startede sin karriere i søværnet med godt otte års tjeneste i den daværende Torpedobådseskadre, blandt andet som chef for Torpedobådenes Mobile Base og som den første chef for den nu udfasede torpedomissilbåd HAMMER. Efter stabskursus i 1978/79 blev det til en varieret tjeneste, der omfattede både udlandet, NATO-hovedkvarteret i Kolsås ved Oslo, og tjeneste i Danmark, skiftende mellem stabstjeneste og sejlads i korvetter af NIELS JUEL-klassen og inspektionsskibe af THETIS-klassen som næstkommanderende og chef. I perioden var kommandøren i Forsvarsministeriet som stabsofficer i NATO-kontoret. Siden blev det til et par år i Forsvarskommandoens Planlægningsafdeling og fra 1996 til 2000 Søværnets Materielkommando, heraf de sidste godt to år som chef for Systemplanlægningsafdelingen med det overordnede ansvar for den konceptuelle og økonomiske planlægning af nyt materiel til søværnet. Nyboder som base Søren Thostrup er gift med Grethe Bryde Nielsen og har Nyboder som hovedbase. Sammen har de fire børn. Kommandør Søren S.Thostrup.

17 17 Marinens Bibliotek kunne i år 2060 få stillet følgende spørgsmålet: Hvordan havde de det i søværnet i det forrige århundrede? Hvis hovedparten af alle amatørbilleder, - smalfilm eller -videooptagelser om søværnet bliver destrueret, hvem skal så til den tid kunne svare på spørgsmålet? Giver din familie dig lov, kan du hjælpe med til at give svar på dette spørgsmål ved at sende billeder, 8 mm eller Super 8 smalfilm, 16 mm film eller videooptagelser (alle helst med dato og hvem-hvad-hvor) fra din tid i søværnet til MARINENS BIBLIOTEK Henrik Gerners Plads 1439 København K Marinens Biblotek har til huse i det tidligere Søkortarkiv. i stedet for at kassere eller destruere disse herlige minder. Marinens Bibilotek kan give en eventuel ønsket diskretion, og materialet vil blive registreret af Marinens Bibilotek eller Søværnets Filmudvalg og herefter indgå i Marinens Biblioteks billede- og filmsamling, hvor ældste billede er fra år 1865 og ældste film er fra år Uanset, hvornår optagelserne har fundet sted, er der altid plads til dine billeder, film og videoer på Marinens Bibilotek. Ønsker du at beholde billederne, film eller videoer, vil Marinens Bibilotek gerne låne det ovennævnte materiale for kopiering. Hvis du har spørgsmål, kan du kan kontakte orlogskaptajn Hans Eggert Sørensen på Marinens Bibilotek, telefon eller Flåden i Korsør udsendes til alle afdelinger og sektioner på Flådestation Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab, Marinedistriktselement Korsør og divisioner på flådestationen. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i søværnet samt til Korsør Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1300 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen: Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 17. maj Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets holdning.

18 18 Nye kanonraperter til Søværnets Officersskole Chefen for Søværnets Operative Kommando anmodede flådestationen, om det var muligt at fremstille 2 raperter, som skulle gives i gave i forbindelse med Søværnets Officersskoles 300 års jubilæum. Som sædvanlig er der ingen opgaver, der er for store, når man får en sådan udfordring, og vi sagde selvfølgelig ja tak til at udførere denne. På det tidspunkt var vi vist ikke helt klar over, hvad vi havde sagt ja til. Af overværkmester E. Christensen, Chef for Våbenmekanisk Værksted Fotos: Vibeke Olsen Rapert Hvad er en rapert for noget? De fleste ved, hvad en kanonlavet er, nemlig den vogn som kanonen en monteret på. Men på de gode gamle krigsskibe hedder denne vogn en rapert. Sidste forladerkanontype Det var noget af en opgave at gå i gang med idet Søværnets Operative Kommando havde glemt at sende tegningerne med på, hvordan disse raperter skulle se ud. De skulle jo helst passe til de kanoner, som lå inde ved officersskolen, det var jo hele ideen med opgaven, men pyt med det. Vi tog en tur ind på skolen og så hvilke kanontyper, disse mon kunne være. Det viste sig faktisk at være af samme kanontype, som var om Kanonraperterne er nu opsat foran Søværnets Officersskole. Foto: Connie Møller. bord på fregatten JYLLAND og fremstillet i perioden, ca , og var den sidste forladerkanontype, der blev fremstillet til flådens skibe. Fregatten JYLLAND Det lettede på opgaveløsningen, idet Den Selvejende Institution Fregatten Jylland var i besiddelse af netop tegningerne til raperterne og var meget venlige at sende disse til os. Fregatten JYLLAND var det sidste linieskib, der var bygget helt i egetræ. Det blev bygget på Orlogsværftet og søsat den 20. januar 1860 og har deltaget i Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864, et søslag som førte til dansk sejr. Måske flådeeg Fremstillingen af de nye raperter har været en spændende opgave, der har givet store håndværksmæssige udfordringer for især vores elever, skibstømrere, smede- og maskinarbejdere. Samlet har vi anvendt ca. 250 timer på arbejdet. Egetræet, der er anvendt til fremstillingen, er købt hos Karsholte Savværk, og måske er det flådeeg, vi har fået? Håndværksmæssige fiduser Den 17. december 2001 var alle, der havde været involveret i fremstillinger af raperterne, inviteret af Chefen for Søværnets Operative Kommando til overrækkelsen med efterfølgende middag på officersskolen. Ved overrækkelsen roste Chefen for Søværnets Operative Kommando Flådestation Korsørs medarbejdere for det flotte arbejde. Er der langt til toppen? Nej ikke altid, for under middagen havde admiralerne, Chefen for Søværnets Operative Kommando og Chefen for Søværnets Materielkommando, gode håndværkere på hver deres side, og jeg tror de fik nogle håndværksmæssige fiduser.

19 19 Mange var involverede i den lange produktionslinje, men ved fælles hjælp var opgaven overkommelig. Personellet fra Tømrerværkstedet ved det færdige resultat.

20 20 Tordenskiolds Soldater flytter Kryptoværkstedet til Noret Efter en hektisk dag på værkstedet sidder jeg alene tilbage på værkmesterkontoret, mens mørket langsomt sænker sig over min udsigt til Forsyningsafdelingen. Af værkmester Per E.B. Sørensen, Kryptoværkstedet Fotos: Frank Jacobsen Bare de er færdige i går Fra morgenstunden måtte to medarbejdere drage af mod Haderslev for at assistere nogle kunder, som havde fået tilbudt en rejse til Afghanistan med at få rejseudstyret til at virke optimalt. Flyvertaktisk Kommando skulle assisteres telefonisk angående udstyr som skulle monteres i et jagerfly og sidst, men ikke mindst skulle der opfindes/fremstilles specialkabler til Hærens Operative Kommando til montering i en container, som skulle sendes sydpå. Den tidligere Chef for Teknisk Afdeling, kommandørkaptajn J. Birch, deltog i indvielsen. Kryptoværkstedet er beliggende over Garageelementet. Det haster ikke, bare de er færdige i går! Efter denne hektiske dag sidder jeg alene tilbage på værkmesterkontoret, mens mørket langsomt sænker sig over min udsigt til Forsyningsafdelingen på Noret og de grønne områder ned mod den sydlige bydel og tænker tilbage på den dag for et par år siden, hvor jeg første gang hørte om ideen med at flytte Kryptoværkstedet fra flådestationen til Noret. Nyt og moderne værksted Min første tanke var: Det er for godt, til at være sandt. Nu havde vi siden udflytningen fra Holmen, møjsommeligt måttet fragte alle apparater, som er størstedelen af vort daglige arbejde, frem og tilbage mellem fordelingscentret på Noret og værkstedet på flådestationen. Nu tilbød man os at bygge et nyt og moderne værksted på Noret, da det var formålstjenligt at indrette det gamle værksted til brug for udrykningsholdet, som viste sig at være teknikerne fra Stevns. I det daglige efterser og reparerer de vore kystradarer rundt omkring i landet. De skulle sammen med oprettelsen af Marinedistriktselement Korsør placeres på flådestationen og fremover operere herfra. Vi rettede blikket mod øst Det gik langsomt op for mig, at der lå realiteter bag, da arkitekter den ene dag efter den anden invaderede værkstedet for at indhente informationer om de eksisterende forhold og vore forventninger til et nyt værksted. Da beslutningen om placeringen oven over Garageelementet var vedtaget, og jeg selv fik til opgave at tegne oversigtsplaner angående el-installationer og indretning samt fik at vide at pengene var bevilget, begyndte vi så småt at rette blikket mod øst. Spændende var det at følge ud-

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Jul ogjul Nytår 2014 & Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Vi har sammensat en række rigtig lækre jule- og nytårstilbud, så vi kan gøre din julefrokost eller nytårsfest til årets begivenhed. Vi

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere