REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej Korsør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej - 4220 Korsør"

Transkript

1 Nr. 1 Marts 2002

2 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej Korsør Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Søren Beck Chef for Operations- og Planlægningssektionen Tlf Journalistisk redaktør: Orlogskaptajn Christian Jensen Chef for Personelsektionen, Flådestation Korsør Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Stationsafdelingen, Flådestation Korsør Tlf WEB-master/redaktionsmedarbejder: Seniormekaniker Steen K. Jensen Teknisk Afdeling, Flådestation Korsør Tlf Redaktionsmedarbejdere: Premierløjtnant Peter A. T. Jaszczak Chef for Operative Sektion, 2. Eskadre Tlf Indhold Ny Chef for Flådestation Korsør Side 3 Nytår i fredens tjeneste i Bosnien-Herzegovina Side 4 Flådestation Korsør deltog i boligmesse Side 7 Studietur til Odense Staalskibsværft Side 8 Forsyningstur til NIELS JUEL på Kreta Side 10 Med Afrika om styrbord, Europa om bagbord og Asien ret for Side 12 Ny Chef for 2. Eskadre Side 16 Hvordan havde de det i søværnet i det forrige århundrede? Side 17 Nye kanonraperter til Søværnets Officersskole Side 18 Tordenskiolds Soldater flytter Kryptoværkstedet til Noret Side 20 STANDARD FLEX 300 MCM-enheder til Frederikshavn Side 22 Overassistent Vibeke L. Olsen Lønningskontoret, Flådestation Korsør (Tillige stedfortræder for fotograf) Tlf Værkmester Bernt Creutzburg Leder af Ammunitionsværksted Egø Tlf lok. 7 Fotograf: Seniorsergent Lars Skytte Stationsafdelingen, Flådestation Korsør Tlf Indvielse af nye kanonraperter og hvordan blev de lavet? Læs herom side 18 Telefax: Tryk/udsendelse: TRYKKERI KORSØR FLÅDESTATION KORSØR FORSYNINGSDEPOT NORET Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Forsyningstur til Kreta. Læs herom side 10 Forside: Kanonerne ved officerskolen igen på plads i nye raperter. Foto: Connie Møller. Bagside: Motorbåd Frederikshavneren på vej hjem til Fredrikshavn efter udlån. Foto: Frank Jacobsen. Virksomhedsbesøg på Lindøværftet. Læs herom side 9

3 3 Ny Chef for Flådestation Korsør Den 1. februar 2002 tiltrådte kommandør Lars Kragelund som ny Chef for Flådestation Korsør. Chefskiftet var et led i en personelrokade i søværnet, hvor den hidtidige chef for 2. Eskadre, kommandør Kurt Birger Jensen, udnævntes til kontreadmiral og ny Chef for Søværnets Materielkommando og hvor den hidtidige Chef for Flådestation Korsør, kommandør Søren Støckel Thostrup, overtog jobbet som Chef for 2.Eskadre. Kommer fra Forsvarskommandoen Kommandør Lars Kragelund kommer fra en stilling i Forsvarskommandoen i Vedbæk som Chef for Ledelsessekretariatet og rådgiver for Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben. Kommandør Lars Kragelund Foto: Lars Skytte Curriculum Vitae Kommandør Lars Kragelund er født i 1951, opvokset i Herning og Haderslev, student fra Haderslev Katedralskole årgang 1970, og officer fra Søværnets Officersskole årgang Han gjorde i perioden 1976 til 1986 sejlende tjeneste som teknikofficer i torpedobåde og missilbåde af SØLØVEN-klassen og WILLE- MOES-klassen samt i korvetter af NIELS JUEL klassen. Han er bl.a. videreuddannet på Forsvarsakademiet i København, hvor han har gennemført Stabskursus I i 1983 og Stabskursus II i samt ved Naval War College i Newport Rhode Island, USA, hvor han gennemførte Naval Command College i Kommandør Lars Kragelund er envidere løbende uddannet inden for sikkerheds- og forsvarspolitik samt moderne ledelse, management og ressourcestyring, bl.a. ved Forsvarsakademiet og ved Defence Resource Management Institute i Monterey, California, USA. Lars Kragelund har gjort tjeneste som stabsofficer, sektionschef og afdelingschef ved såvel Niveau I-, Niveau II- som Niveau III- myndigheder. Han har således gjort tjeneste i: Forsvarskommandoen i perioderne , og , Søværnets Operative Kommando i perioderne , og , 3. Eskadre i , primært i relation til planlægning, udvikling og forvaltning inden for personelområdet, uddannelsesvirksomhed og materielområdet. Lars Kragelund er dekoreret med Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogsordenen og Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten. Privat Privat er kommandør Lars Kragelund gift med Lillian Kragelund, har to børn og er bosat i Nyboder. Fritidsinteresserne spænder vidt fra sport i form af motionsløb, lystsejlads og golf (sidstnævnte med højt handicap), over musik, teater, film, opera, krigshistorie og rejseoplevelser, til familieliv og hygge med vennerne i sommerhuset ved Sejerøbugten.

4 4 Nytår i fredens tjeneste i Bosnien-Herzegovina Søværnets læger indgår også i internationale missioner på land. Som overlæge ved Infirmeriet, Flådestation Korsør, så jeg med glæde frem til kommende sejladser med søværnets skibe vel vidende, at i takt med den stigende deltagelse for Forsvaret i internationale missioner indgår søværnets læger i turnus med hærens og flyvevåbnets læger, når ledende læge- og reservelægestillinger skal besættes. Af overlæge A.E.Biehl, Chef for Infirmeriet Fotos: John Diehn Området ved Camp Dannevirke lignede et postkort. Ledende læge i Bosnien Allerede i september 2001 blev jeg kontaktet af Forsvarets Sundhedstjeneste, der meddelte, at der var problemer med besættelse af ledende lægestillinger såvel i Bosnien som i Kosovo. Efter en del argumentation blev undertegnede og Forsvarets Sundhedstjeneste enige om, at jeg skulle være ledende læge i Bosnien fra 27. december 2001 til 7. januar Lægemangel Det kan godt synes en smule underligt, at søværnet hjælper til i internationale missioner på land, når søværnet selv udsendes til internationale missioner (korvetten til Middelhavet) og heller ikke har let ved at få læger til at indgå i tjenesten på grund af lægemangel i Forsvaret. Prioritering af fordelingen af lægerne beror imidlertid andetsteds mand indsættes Som en del af Dayton-aftalen af 14. december 1995 blev det besluttet, at der skulle indsættes en styrke på ca mand i Bosnien Herzegovina for at sikre implementering af aftalen. Styrken blev benævnt Implementation Force. Den 20. december 1996 ændredes betegnelsen til Stabilization Force, og der skete samtidig en reduktion af styrken til ca mand. Styrken består i hovedsagen af tre divisioner fra henholdsvis England, Frankrig og USA med forstærkninger fra mange andre lande. De nordiske lande oprettede efter anmodning således en brigade til indsættelse som en del af den amerikanske division. Den nordiskpolske kampgruppe er en multinational enhed med bidrag fra Danmark, Polen, Finland, Baltikum, Norge og Sverige. Hovedkvarteret med stab og stabskompagni er beliggende i byen Doboj og logistikkompagniet er beliggende i Camp Dannevirke ca. 10 km sydøst for Doboj. Logistikkompagniet, som sanitetsdelingen er en del af, er en multinational enhed, hvor danske, polske og baltiske enheder indgår. Camp Dannevirke Efter ca. 14 timers rejse ankom jeg i kraftig snestorm til Camp Dannevirke. Lejren var dækket af et tykt hvidt snelag, der fik området til at ligne et postkort fra en fredfyldt østrigsk bjergby. Midt i lejren stod et stort juletræ og lyste op med mange kulørte lamper. Julen var netop overstået, og mange

5 5 af soldaterne var stadig hjemme på juleorlov. Fra en tidligere udstationering i Camp Dannevirke (september 1998) var jeg bekendt med geografien i lejren og med infirmeriet. Det var rart igen at komme på infirmeriet og se mange kendte ansigter, som jeg i anden sammenhæng havde arbejdet sammen med. Den fratrædende ledende læge havde kun mulighed for en meget kort overlevering, da vedkommende skulle rejse tilbage til Danmark tidligt næste morgen. Sanitetsdelingen består af en ledende læge, en dansk reservelæge, to polske reservelæger og en baltisk læge. Der er en dansk tandlæge (også fra søværnet) og to danske sygeplejersker. Ud over læger, tandlæge og sygeplejersker er der omkring 30 sanitetsuddannede personer i delingen. Plads til 6 indlagte Arbejdet på infirmeriet adskiller sig ikke væsentligt fra arbejde på et infirmeri i Danmark. Det er mest patienter med småskader, infektionssyge og heldigvis kun få trafikulykker. Sanitetsdelingen i Camp Dannevirke fungerer som en Combined Joint Group, hvor arbejdssproget er engelsk. Infirmeriet er indrettet med en skadestue, et undersøgelseslokale samt et lille hospital med plads til 6 indlagte patienter. Der er en læge på vagt døgnet rundt, og en anden læge følger kampgrupperne, når der patruljeres i vores område. Fælles støtte I tilfælde af svære skader/sygdomme kan vi overflytte en patient til den amerikanske base, Eagle Base, der er beliggende 80 km længere sydpå, i byen Tusla. Amerikanerne støtter os, og vi støtter dem ved permanent at have udstationeret en sanitetsgruppe med en dansk narkosesygeplejerske på basen. Tre gange om ugen deltager ledende læge i møder i hovedkvarteret i Doboj, derudover skal der skrives et par rapporter til Danmark, og ellers indgår ledende læge i patientbehandling sammen med de andre læger. Arbejdsbyrden i den periode, hvor jeg var i Bosnien, var minimal. Det meste af tiden blev brugt på hyggeligt samvær med personel i sanitetsdelingen og blandt lejrens øvrige personel. Desværre må man sige, at integrationen af de forskellige nationer i lejren endnu ikke er optimal. Hver nation holder sig for sig selv, medmindre de skal arbejde sammen. Årsagen er uvis og kan ikke alene begrundes i sproglige problemer. Nytårsaften i Camp Dannevirke Langt de fleste af soldaterne ville helst have tilbragt nytårsaften i familiens eller i venners lag. Når det nu ikke kunne være anderledes, må jeg indrømme, at det blev en Haven bag infirmeriet. uforglemmelig nytårsaften. Omkring 300 soldater fra den multinationale styrke spiste sammen i konstabelmessen. Der var pyntet op som var det hjemme. Middagen bestod af et stort rejebord med salat, brød og dressing, en hovedret med oksefilet og til dessert chokoladekage. For vagtfrit personel var der givet tilladelse til indtagelse af tre genstande. Humøret var højt og tiden fløj afstand. Nytåret blev skudt ind med et ordentlig brag, og man hilste hinanden godt nytår i champagne. De traditionelle nytårssange blev sunget og festen sluttede for de flestes vedkommende omkring kl. 3. Nytårsmorgen havde vi fri og kunne nyde det mest fantastiske vejr, solskin og omkring 20 graders frost. Julemanden kom til et bosnisk børnehjem Den estiske læge og jeg fik en fantastisk oplevelse, da vi blev inviteret med af den amerikanske chef fra felthospitalet på Eagle Base ud til et bosnisk børnehjem for at dele julegaver ud. I kolonne drog vi med tre busser fyldt med

6 6 julegaver, tøj, bleer og slik ud til et børnehjem uden for Tusla. På børnehjemmet boede 150 børn i alderen fra 3 måneder til 18 år. De yngste børn kom fra familier, som ikke kunne forsørge dem. De ældste børn havde boet på børnehjemmet i omkring 7 år. Mange af børnene var overlevende fra massakren i Srebrenica. I den forreste bus sad julemanden i form af en meget stor amerikaner klædt i julemandskostume. Da børnene så julemanden og alle de gaver, vi slæbte ind i skolens aula, skiftede deres noget triste øjne til smilende glade børneøjne. Det tog omkring fem timer at uddele alle gaverne; vi skulle jo sikre os at alle børn fik. De yngste børn sov middagssøvn, da vi kom med gaverne. I hver barns vugge blev der sat et tøjdyr. Senere, da vi kom op til de små børn, kunne deres glade ansigtsudtryk vanskeligt beskrives, men mange af os var ikke langt fra tårer. Da alle gaver, slik, bleer og tøj var blevet fordelt startede en sneboldkamp, som ville have gjort de fleste danske børn misundelige. Kampen mellem de amerikanske soldater og børnene sluttede først, da alle amerikanerne havde fået en ordentlig vasker. Den dag havde mange mennesker virkelig gjort en god gerning. Fredens tjeneste Når man er udsendt i internationale missioner, spørger man ofte sig selv, hvorvidt det nytter at have en internationale styrke udsendt. Det spørgsmål har jeg spurgt mig selv om mange gange, både da jeg var i Bosnien første gang og senere ved udsendelse til Kosovo. Hvad angår Bosnien kunne jeg se en forskel fra første udsendelse til nu. Samfundet er nu beskæftiget med at genopbygge landet frem for at bekrige hinanden. Det går måske ikke så hurtigt efter dansk standard, men der spores en udvikling. Det bedste tegn på, at det nytter, er, at der er mere ro i landet. Blandt befolkningen gav flere udtryk for, at de frygtede den dag, hvor Stabilization Force blev trukket tilbage. Sker det, er mange mennesker i Bosnien bange for, at uroen igen vil blomstre op, for hadet til hinanden er bestemt ikke glemt. Jeg kan med glæde sige, at det gør en forskel at Stabilization Force er til stede. Håb om udsendelse på flådens skibe Næste udsendelse ved jeg ikke, hvor går hen, men der vil helt sikkert komme et tilbud, som jeg ikke kan eller vil sige nej til. Når man først har affundet sig med afsavn fra familie og venner, giver det mange personlige erfaringer og oplevelser at være udsendt. Dog håber jeg, at det næste gang kan blive om bord på et af flådens skibe. Kørsel i SISU, pansret mandskabsvogn til transport af syge og sårede.

7 7 Flådestation Korsør deltog i boligmesse Man kan med rette spørge sig selv om, hvorfor Flådestation Korsør deltager i en messe med fokus på bolig og indretning, som tilfældet var på BEDRE BOLIG 2002 messen fra 7. til 10. februar i Forum. Har Forsvaret interesse i at profilere sig på en boligmesse? Af kommandørkaptajn L. Gullaksen, Chef for Teknisk Afdeling Foto: Lars Skytte Broregion Vestsjælland Flådestation Korsør har i en årerække, i lighed med andre virksomheder på Vestsjælland, været medlem af Vestsjællands Erhvervsråd også kaldet Broregion Vestsjælland. Broregionen besluttede sidste år at indrette en stand på BEDRE BOLIG messen i Forum, hvor man over for et boliginteresseret publikum præsenterede regionen som et attraktivt bo-, fritidsog arbejdsområde. Standen skulle ud over at præsentere de 7 kommuner bag Vestsjællands Erhvervsråd også præsentere ejendomsmæglere, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fritidsaktiviteter, turistattraktioner og endeligt Forsvaret i regionen. Forsvaret skulle præsenteres som et stort aktiv for regionen primært med henblik på at vise de mange jobog uddannelsesmuligheder Forsvaret byder på. Repræsentanter fra håndboldpigerne i Slagelse omkring den spændende og flotte motorcykel. Stor interesse for Militærpolitiets motorcykler Flådestation Korsør og Gardehusarregimentet i Slagelse blev således inviteret til at lade sig repræsentere på en fælles stand i Forum med henblik på at præsentere de to store militære arbejdspladser i regionen og i øvrigt virke som blikfang for den samlede stand. Flådestation Korsør og Gardehusarregimentet opstillede en flot stand, der ud over at præsentere job- og uddannelsesmuligheder ved de to institutioner også viste en del af det materiel, Forsvaret arbejder med. Gardehusarregimentet havde bl.a. opstillet en Geländewagen og en montre med håndvåben. Flådestation Korsør viste bl.a. en LM500 gasturbine samt en af de nye MP-motorcykler. Desuden havde Flådestation Korsør en stand der viste forskellige former for riggerarbejder og gav de besøgende mulighed for at prøve deres evner i at binde knob og splejse tovværk. Navnlig den nye MPmotorcykel havde publikums interesse. Det viste repræsentanter fra håndboldpigerne i Slagelse ved at tage opstilling omkring den spændende og flotte motorcykel. Mange spørgsmål Udstillingen vurderes som en succes med mange besøgende. Mange af de boliginteresserede viste stor interesse for Flådestation Korsørs stand, og vore folk på stedet kunne således uddybe de mange spørgsmål, publikum stillede i forbindelse med besøget.

8 8 Studietur til Odense Staalskibsværft Et længe næret ønske om at kunne arrangere en fælles tur for Skibs- og Maskinsektionen rykkede nærmere på eftersommeren, da det lykkedes for værkmester Nils Ole Larsen at få en aftale om et besøg på Odense Staalskibsværft, i daglig tale Lindøværftet, på plads. Af overværkmester Jørgen Taageskov, Skibs- og Maskinsektionen Fotos: Odense Staalskibsværft, Lindø Produktion af T-profiler. Odense Staalskibsværft A/S. Smuk tur til Lindø Det viste sig senere, at det var en perfekt timing, da værftet havde vundet ordren om bygning af nye fleksible støtteskibe til søværnet. Turen til Lindø fandt sted tirsdag den 11. december 2001 med afgang fra Flådestation Korsør. Der var til lejligheden lejet en bus med chauffør igennem seniorsergent Niels Andreasen, Leder af Transport- og Garageelementet. Da flådestationen på daværende tidspunkt ikke rådede over en bus, der var tilstrækkelig stor, blev der rekvireret en fra Gardehusarerne i Næstved. Med 39 forventningsfulde personer om bord gik turen derefter gennem det fynske landskab på veje, der til tider bragte os i tvivl, om vi var faret vild, men chaufføren ville såmænd bare give os en oplevelse i det smukke vejr. På slaget holdt vi foran værftets hovedport. Nye støtteskibe i tyndplade Vi blev modtaget af Informationschef Leo Jensen, som viste os over i et stort mødelokale. Her blev der serveret kaffe, te og wienerbrød. Leo Jensen gennemgik værftets historie og opbygning, herunder deres investeringer i værfter i de Baltiske Lande og Tyskland, som i dag udfører meget delarbejde, men også design og konstruktion. Der var mulighed for at stille spørgsmål, og her faldt talen også om bygningen af de nye fleksible støtteskibe. Dette ville stille nye krav til værftet at skulle til at arbejde i tyndplade, men det ville i øvrigt ikke komme til at berøre værftets sædvanlige produktion af enheder til rederiet Mærsk. Værftet er også part i det fælles Nordiske ubådsprojekt, Viking. Efter endt gennemgang, blev alle udstyret med hjelm og headset, således at alle kunne følge med i, hvad der blev sagt under rundvisningen stålelementer til et skib Rundvisningen fulgte det flow, der er imellem de forskellige sektioner. Det bragte os igennem skibsbyggeriet, hvor stålelementer skæres ud til hvert skib ved hjælp af flammeskæring og plasmaskæring. Vi så de kritisk og vanskelige svejseopgaver af bulb- og bosssektioner på containerbåde.

9 9 Der passerer fra tons stål om måneden. Plader og profiler rustbeskyttes, før de ruller ind i skibsbyggeriet. Kran et vartegn Derefter i svejsehallerne, hvor vi så hele skibssektioner blive svejst af programmerede svejserobotter. Det hele bar præg af stor grad af planlægning, au-tomatisering og tillige en høj kvalitet. Det var ikke mange mennesker, vi så her. Det kørte bare. Turen foresatte ud på kaj-anlæggene, hvor vi kikkede ned i den store dok (415 x 90 x 11 m), der bruges til væftets nybygninger. Portalkranen, som betjener dokken, kan løfte op til 1000 tons og har en løftehøjde på 76,5 m. Portalkranen er et markant vartegn på værftet. Besøg på Ullerslev kro Derefter gik turen til den sidste nybygning, LUNA MÆRSK, en serie af containerskibe, som var blevet navngivet 3 dage før. Malerarbejde og montering foregik stadig, men vi sneg os om bord og så, hvordan en hovedmotor på hk ser ud. Derefter var rundturen slut og tillige en interessant dag på Lindøværftet. Efter afgang kørte vi til Ullerslev kro, hvor vi fik serveret dagens ret, hakkebøf med bløde løg, sovs og kartofler. Robotanlæg på Lindøværftet. Inspirerende oplevelse Jeg tror, at alle fik en fælles oplevelse, som kan virke inspirerende i det daglige arbejde, selv om det er produktionsmetoder og størrelser, der ligger langt fra vores hverdag. Jeg vil gerne her sige tak for den forståelse og opbakning, der hele vejen igennem har været for projektet fra alle sider. Portalkranen, som betjener dokken, kan løfte op til 1000 tons og har en løftehøjde på 76,5 m. LINDØVÆRFTET: ansatte. Ca ansatte i hele værftsgruppen. 6-7 store enheder produceres om året. Bygger verdens største containerskibe med plads til containere t stål passerer stållageret om måneden t maling bruges pr. år.

10 10 Forsyningstur til NIELS JUEL på Kreta I uge 49 dukkede der en forsyningstur til Kreta op. NIELS JUEL skulle have diverse reservedele og andet grej. Efter diverse afbud blev mekanikerne Jens Hostrup og Johnny Antonsen briefet til turen. Af mekaniker Johnny Antonsen, Motorkøretøjsforvaltningssektionen Fotos: Jens Hostrup, Afgang 9. december Vores bil med lift blev klargjort på Autoværkstedet, og efter et par omgange dernede var den køreklar. Mandag den 8. december fik vi læs og skulle køre tirsdag den 9. december om morgenen. Vi fik desuden ved besøg hos Gert på flådestationens kasse udleveret mark, lire og drachmer, så vi kunne klare hotel, mad, brændstof mm. Klokken 8.15 kørte vi over Storebæltsbroen mod Hamburg, Kassel og Augsburg, hvor vi overnattede efter at have kørt 1100 km. Vi skulle sejle i 20 timer fra Ancona til Patras. Svært at finde ledigt hotel Den 10. december gik turen forbi München videre til Insbruck, hvor vi i Østrig havde tilladelse til at køre imellem klokken 10 og 13. Vi kørte ind i Italien ca. klokken og havde ca. 600 km til Ancona, hvorfra vi skulle sejle til Patras i Grækenland, en sejltid på 20 timer. Vel ankommet til Ancona skulle vi finde et hotel, og det viste sig at være ret svært. Lastbilen var parkeret på en TIR-parkering, og vi gik med vores tasker op i byen. Her var alt optaget. Overnatning 20 km fra Ancona Vi prajede en taxi og besøgte 5 forskellige hoteller, før vi 20 km uden for Ancona fandt et hotel med ledige værelser. Vi var trætte og meget sultne, da vi ikke havde fået noget at spise siden morgenmaden. Klokken var ca. 23, og køkkenet havde heldigvis åbent. Taxiregningen var på lire, ca. 240 kr. Glat igennem tolden Vi bestilte samme taxi til at hente os om morgenen og bad ham om at køre os til Blue Ferri Line, som vi skulle sejle med til Patras. Det var en god ide, for ellers havde vi haft svært ved at finde den rigtige vej til kontoret og skibet. På turen tilbage efter lastbilen fandt vi den rigtige vej igennem et toldområde, og da vi jo havde ordnet alle papirerne, kørte vi glat igennem. 20 timers sejlads skulle slås ihjel med masser af kaffe og te, handle lidt og sove. Strandet pakke Den 12. december kørte vi i land i Patras, hvorfra vi skulle køre 250 km til Piræus og derfra sejle til Kreta samme aften. Undervejs blev vi ringet op af DFDS, som forklarede, at de havde en strandet pakke i Athens lufthavn, som de ikke kunne få videre til NIELS JUEL på Kreta. Vi fik så en græsk speditør i røret, som kun talte græsk. Med en hurtig opringning til Niels Andreasen og Viggo Knudsen på flådestationen fik vi redet trådene ud og fik en venlig engelsktalende dame i telefonen. Vi aftalte, at de sendte en bil fra lufthavnen til Piræus, en tur på ca. 20 km. Koldsved på panden Vel ankommet til Piræus havn skulle vi finde det rigtige skib, men med den kæmpehavn vi kom til, fik vi næsten koldsved på panden. Lykken står den kække bi. Vi kørte svineheldigt ikke forkert en eneste gang og holdt ved skibet kl Her blev vi vinket om bord med det samme, men måtte forklare, at vi ventede på en pakke med printkort til NIELS JUEL.

11 11 Pakken ankom en time, før færgen skulle sejle. Chaufføren havde været 3½ time om at køre 20 km i myldretiden, så vi var glade for, at vi ikke selv skulle have hentet den. Stor sikkerhed ved flådebasen Vi skulle nu sejle 11 timer til Kreta. Her kørte vi i land kl. 6 om morgen og blev straks ringet op af seniorsergent Steen Olsen fra Søværnets Materielkommando, som ville guide os ud til flådebasen, hvor NIELS JUEL befandt sig. Vi mødte ham lidt uden for Crania, og herfra gik det ad snoede bjergveje 10 km ned til den amerikanske flådebase. Her skulle vi igennem tre check points. Takket være godt forarbejde hjemmefra lå der papirer på lastbil og mandskab, således at vi kom glat igennem første check point. Ved andet check point måtte vi ud og åbne til lastrum, og bilen blev nærmere undersøgt. Det tredie check point, som skibene lå bag ved, kunne vi ikke komme ud til, før chefen for basen gav sin særlige tilladelse dertil. Vi måtte så efterlade bilen uden for afspærringen og gå om bord. Dansk morgenmad Vi fik en utrolig varm velkomst om bord, hvor vi måtte vente 2 timer, før tilladelsen forelå til at komme inden for afspærringen med lastbilen. Her fik vi i ventetiden dejlig dansk morgenkomplet. Herefter kunne vi læsse af. Alt skulle bæres om bord, og NIELS JUEL lå i anden position. Der var flere tunge ting. Vi skulle også have returvarer, men vi kunne ikke få det hele før næste dag, hvorfor vi besluttede at lade bilen stå på basen. Der skulle igen søges om tilladelse hos chefen for basen, men efter 2 timers forgæves venten overlod vi bilnøglerne Der hviles ud med en forfriskning. til skibet, så vi kunne komme til Crania og finde et hotel. Heldigvis havde vi seniorsergent Steen Olsen med, som sørgede for både bil og hotel til os. Søndag den 15. december kørte vi igen til basen for at få de sidste returvarer på bilen. Derefter kørte vi til Suday Port, hvorfra vi skulle sejle næste dag til Piræus. Problemer med bakgearet Hjemturen blev lidt af en prøvelse for os, da bakgearet pludselig forsvandt. Det medførte, at vi ikke selv kunne komme fra borde. Efter forgæves forsøg på at få mandskabet til at hjælpe, måtte jeg gå til øverste officer. Alle andre biler havde forladt skibet, men lidt til kaffekassen åbnede for hjælpen, og vi kom derfra. Vi var kommet lidt i tidsnød, idet vi skulle være i Patras og sejle kl. 14. Vi kom i land kl. 10 og skulle køre 250 km i dårligt vejr, så vi lagde os bag en dansk exportchauffør og nåede heldigvis færgen til Ancona. Her forklarede vi mandskabet om vores problemer med bakgearet, men de placerede os selvfølgelig, så vi ikke selv kunne komme derfra. På 20 timer falder man lidt ned, og vi var nu prof nok til yde lidt til kaffekassen med det samme. Mandskabet sørgede nu for, at en anden lastbil trak os baglæns i skibet, så vi selv kunne køre ud. Herefter var det bare hjemad. Til køjs kl. 23 I land kl.11, ud af Ancona, tilladelse til at køre igennem Østrig mellem klokken 18 og 21 det klarede vi lige, og her besluttede vi os for at køre på den anden side af München af hensyn til morgentrafikken. Utallige telefonopringninger til diverse moteller blev foretaget, men alt optaget. Vi så endelig et hotel 5 km fra motorvejen imod Ulm kl. 23. Vores største problem var nu, at vi skulle sørge for at holde rigtigt, så vi selv kunne komme derfra. Her fik vi også aftensmad lige inden sengetid. Hjem det går! Torsdag den 19. december besluttede vi at køre hjem uanset tidspunktet, og vi nåede Flådestation Korsør kl hvor der var god service fra transporttjenesten i kraft af en bil til at køre hjem i. Fredag den 20. december, mødte vi til normal tid, så vi kunne få læsset returvarerne af, ligesom vi fik lavet rejseregnskab, kørt lidt kran og tanket lidt biler, inden vi kl. 12 gik på juleferie meget slidte og trætte, men en spændende tur rigere.

12 12 Med Afrika om styrbord, Europa om bagbord og Asien ret for Velkommen hjem NIELS JUEL. Foto: Peder Madsen. Den 11.september 2001 bliver en af de datoer, man husker, hvor man var, og hvad man lavede. Ondskaben manifesterede sig i forbitret fanatisme, og tusindvis af mennesker omkom i ruinerne af World Trade Center og Pentagon. Af orlogspræst Peter Skov-Jakobsen, Korvetten NIELS JUEL Fotos: NIELS JUEL Enhver forhandling bliver umulig I et samfund, hvor enhver borger kan gribe til den forfatningsmæssige ret til at sige sin mening og argumentere for sine synspunkter, er det rystende, når terror bliver et politisk middel. Der findes mange politiske kontroverser i verden, men den dag var det som om, det gik op for verden, at enhver samtale, enhver dialog og enhver forhandling bliver umulig, hvis terror tolereres. Selv uoverensstemmelser skal holdes i en form. Fra første færd blev der udvist stor besindighed. Den amerikanske politiske kultur viste, at nu drejede det sig ikke om at finde syndebukke. Her var man blevet udsat for noget, der krævede en tilbundsgående efterforskning, så man kunne stække terrorismen. Indledende fase Enhver, der så billederne fra New York, var næppe i tvivl om, at dette ville få vidtrækkende konsekvenser og meget vel kunne komme til at involvere andre nationer. NATOs artikel 5 blev iværksat, og dermed blev angrebet på USA anset for at være et angreb på ethvert af alliancens medlemmer. Alle kræfter sat ind på klargøring af korvetten Der gik ikke langt tid fra, at USA havde anmodet om skibe til at støtte operationer i den østlige del af Middelhavet og til, at NIELS JUEL afgik fra Flådestation Korsør den 12. november Skibet var på værft i Aalborg, da Folketinget besluttede udsendelsen. Med koncentrationen skarpt fæstnet på sejldagen blev alle kræfter

13 13 sat ind på at klargøre korvetten. Om bord og i land arbejdede man hårdt for at samle alle trådene. Skibets tekniske og våbenmæssige udrustning skulle gøres klar, men der skulle også findes en fuldtallig besætning, som var i besiddelse af de fornødne forudsætninger for at deltage i en sådan operation. Mandskabssituationen i søværnet er bekendt, og derfor måtte man låne mange mennesker fra andre enheder. Alle værnepligtige blev afmønstret og erstattet af fastansat personel. NIELS JUEL blev klargjort på atten dage. Tak til besætning og familier Mandag den 12. november 2001 var berammet som afgangsdato. Der var arrangeret en parade på kajen inden afgangen. Den daværende Forsvarsminister, Forsvarschefen, Chefen for Søværnets Operative Kommando og den daværende Chef for 2.Eskadre mindede besætningen om den vigtige opgave og takkede både besætning og alles familier for at have udvist forståelse for, at det var nødvendigt med et dansk bidrag til Atlanterhavsflåden i denne situation. De ønskede os alt godt for udsendelsen og sendte tillige ønsker for jul og nytår i kølvandet på skibet. Ind i Middelhavet Fem dage efter afgangen anløb vi Rota, Spanien. Her lå den øvrige del af den Stående Atlanterhavsflåde, Standing Naval Force Atlantic, som skulle afløse for Middelhavsflåden, Standing Naval Force Mediterranean. I en uges tid var der Work Up i Cadiz-bugten, og ved en sen nattetime gik vi så igennem Gibraltarstrædet og sejlede ind i Middelhavet. De andre skibe havde allerede været med i styrken i et stykke tid, men NIELS JUEL faldt hurtigt ind i rytmen og lærte sig, hvordan skibene arbejder sammen. Tunis i Ramadanen Vores første havneophold var i Tunis. Det var imødeset med nogen spænding. Mange om bord havde aldrig været i et arabisk land - og nu skulle vi så prøve det under muslimernes store faste, Ramadanen. Fra solopgang til solnedgang hverken spiser eller drikker

14 14 I Tunesien snørkler den ene gyde sig ind i den anden og skaber en labyrint, som man kun svært finder ud af igen. man. Det viste sig nu, at når man var turist, kunne man godt stille sulten bag gardinerne, men der var ingen tvivl om, at store dele af befolkningen holdt fasten. Flådestyrkens besøg i Tunis var en del af middelhavsdialogen, som er væsentlig for NATO, ikke mindst i den nuværende situation. Dæksarbejde i varmen i december. Udflugt til Karthago Der var rig lejlighed til at tage til bys og tinge om priserne i den enorme basar, hvor den ene gyde snørkler sig ind i den anden og skaber en labyrint, som man kun svært finder ud af igen. Der var også en del, der tog på udflugter og så andre byer, landdistrikter og den fordums så kendte by Karthago. I operationsområdet Efter Tunis delte skibene sig ind i to grupper. Den gruppe, NIELS JUEL var i, sejlede til farvandet nord for Suezkanalen for at tage patruljeringen op. Det var hensigten at danne sig et billede af trafikken i den østlige del af Middelhavet, selvfølgelig med særligt henblik på at spore de skibe, som man vidste stod i ledtog med organisationer, som understøtter terrorismen. Samtlige skibe blev anråbt og bedt om at identificere sig og i øvrigt give detaljerede oplysninger om deres færden. Langt de fleste skibe samarbejdede beredvilligt. Det kræver tålmodighed at færdes i patrujeområdet og finkæmme havet for skibe, og det Hoist, helikoptere har snurret over vore hoveder mange gange. kræver langmodighed af de øvelsesvante besætningsmedlemmer at skulle lirke oplysninger ud af styrmænd og kaptajner, der ikke altid forstår engelsk særlig godt. Patrulje syd for Rhodos Efter at have ligget ved Suez et par uger blev vi bedt om at patruljere syd for Rhodos ved Det Ægæiske Havs indsejling, og på den måde kunne vi være med til at danne et billede af den vigtige trafik, som går fra Sortehavet gennem Ægæerhavet og ind i Middelhavet. Selvfølgelig foretager man også skibsinterne øvelser, og naturligvis involverer man andre af styrkens skibe, når det er muligt. Bordingholdet træner, der holdes skydeøvelser og dykkerne går i dybden. Helikoptere har snurret over vore hoveder mange gange, og vi har ofte tanket til søs. Vagtcheferne har kastet skibet rund i forskellige formationssejladser. Vi har sandelig også bidraget nyt til formationssejlads, idet vi udfordrede til sejlads med drage på vej hjemad, en såkaldt KITEEX [øvelse med

15 15 NIELS JUEL i Souda Bay på Kreta. legetøjsdrage, red.]. I operationsrummet har de et konstant øje på overflade, luftrum og evt. ubådsaktivitet, og i maskinen holder de os sejlende. Skydeøvelse, messekrigerne skyder til måls. Jul til søs Det er naturligvis altid specielt at skulle fejre jul og nytår væk fra familien. Juleaften var i søen. På radioen havde de allerede i begyndelsen af december pyntet op, og den 23. december klargjordes skibet så til juleaften. Træerne blev skoet og pyntet, der blev julehygget og klippet, og der blev drukket gløgg og spist æbleskiver. Juleaften holdt vi gudstjeneste og sang alle de kendte julesalmer. Kabyssen havde forberedt en god traditionel julemenu, og der var flæskesteg, and, brunede kartofler, svedsker og fyldte æbler til alle og derefter ris a la mande med kirsebærsovs. Mange pakkede gaver ud og glædede sig over opmærksomheden. Det var en stille og eftertænksom aften og tankerne bevægede sig naturligvis ofte hjemad. Juledag var der julefrokost - bortset fra altså de mere spirituøse dele, for vi var i søen. Nytårsaften i havn Nytårsaften lå NIELS JUEL i Aksaz, Tyrkiet, sammen med de andre enheder fra vores gruppe. Det blev en hyggelig aften, og det lykkedes endog radioen at hente Dronningens nytårstale ned. Igen havde kabyssen og alt dens væsen rullet sig ud for at forsøde vores tilværelse. Kl samledes besætningen på agterdækket, hvor chefen takkede for en god indsats og ønskede alt godt for det nye år. Vi sang Vær velkommen og Der er et yndigt land, og så jublede vi os ellers ind i det nye år, uden der lød et brag i den anledning. Da vi havde været rundt og klinke og ønske alt godt, blev mange grebet af telefonitis, for dem derhjemme skulle også ønskes et godt nytår. Derefter fortsatte festlighederne ellers, som det sig hør og bør. Middelhavets udfordringer Et godt havneophold gør mennesker friske til at tage opgaven op med fornyet kraft og energi. Mange af os havde aldrig tidligere været de steder, som vi så i løbet af disse elleve uger. Bortset fra Rota og Tunis, kom vi også til Souda Bay på Kreta og til Aksaz i nærheden af Marmaris i Tyrkiet. Det er en enestående mulighed, man får, når man gæster andre lande. Man får lejlighed til at iagttage andre menneskers måde at leve på. Naturligvis konstaterer man ofte store forskelle. Vi lever vores liv vidt forskelligt og ofte med anderledes idealer. Det man tager sig nært i det ene land, har man et afslappet forhold til i et andet. Den måde, man handler på i Tunis og i Marmaris, skal man nok ikke hjemføre til det høje nord. Endnu engang må man konstatere, at vi som danske elsker orden og effektivitet, men med den form for retlinethed forekommer livet at være for kort og spændende for andre, der elsker improvisationens kunst i højere grad. Det er tanke-

16 16 vækkende at færdes i verden. De store kulturer fremstod rundt om Middelhavet og er kendetegnet ved bynavnene Rom, Athen, Jerusalem og Alexandria. Repræsentanter for vores kultur For vores alle sammens fremtid er det afgørende at disse kulturer møder hinanden med samtalens fordomsfrihed. En dansk korvets besætning er også en del af denne samtale både som repræsentanter for vores kultur, men sandelig også som iagttagere til den fremmede verden, der udfordrer vores levemåde. Mange ventede med længsel på kajen ved ankomsten til flådestationen. Ny Chef for 2. Eskadre Efter at have været chef for Flådestation Korsør i to år tiltrådte kommandør Søren S. Thostrup 1. februar som ny Chef for 2. Eskadre. Han afløste kommandør K. B. Jensen, der fra samme dato blev udnævnt til kontreadmiral og Chef for Søværnets Materielkommando. Tjenesteforløb Den nye eskadrechef startede sin karriere i søværnet med godt otte års tjeneste i den daværende Torpedobådseskadre, blandt andet som chef for Torpedobådenes Mobile Base og som den første chef for den nu udfasede torpedomissilbåd HAMMER. Efter stabskursus i 1978/79 blev det til en varieret tjeneste, der omfattede både udlandet, NATO-hovedkvarteret i Kolsås ved Oslo, og tjeneste i Danmark, skiftende mellem stabstjeneste og sejlads i korvetter af NIELS JUEL-klassen og inspektionsskibe af THETIS-klassen som næstkommanderende og chef. I perioden var kommandøren i Forsvarsministeriet som stabsofficer i NATO-kontoret. Siden blev det til et par år i Forsvarskommandoens Planlægningsafdeling og fra 1996 til 2000 Søværnets Materielkommando, heraf de sidste godt to år som chef for Systemplanlægningsafdelingen med det overordnede ansvar for den konceptuelle og økonomiske planlægning af nyt materiel til søværnet. Nyboder som base Søren Thostrup er gift med Grethe Bryde Nielsen og har Nyboder som hovedbase. Sammen har de fire børn. Kommandør Søren S.Thostrup.

17 17 Marinens Bibliotek kunne i år 2060 få stillet følgende spørgsmålet: Hvordan havde de det i søværnet i det forrige århundrede? Hvis hovedparten af alle amatørbilleder, - smalfilm eller -videooptagelser om søværnet bliver destrueret, hvem skal så til den tid kunne svare på spørgsmålet? Giver din familie dig lov, kan du hjælpe med til at give svar på dette spørgsmål ved at sende billeder, 8 mm eller Super 8 smalfilm, 16 mm film eller videooptagelser (alle helst med dato og hvem-hvad-hvor) fra din tid i søværnet til MARINENS BIBLIOTEK Henrik Gerners Plads 1439 København K Marinens Biblotek har til huse i det tidligere Søkortarkiv. i stedet for at kassere eller destruere disse herlige minder. Marinens Bibilotek kan give en eventuel ønsket diskretion, og materialet vil blive registreret af Marinens Bibilotek eller Søværnets Filmudvalg og herefter indgå i Marinens Biblioteks billede- og filmsamling, hvor ældste billede er fra år 1865 og ældste film er fra år Uanset, hvornår optagelserne har fundet sted, er der altid plads til dine billeder, film og videoer på Marinens Bibilotek. Ønsker du at beholde billederne, film eller videoer, vil Marinens Bibilotek gerne låne det ovennævnte materiale for kopiering. Hvis du har spørgsmål, kan du kan kontakte orlogskaptajn Hans Eggert Sørensen på Marinens Bibilotek, telefon eller Flåden i Korsør udsendes til alle afdelinger og sektioner på Flådestation Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab, Marinedistriktselement Korsør og divisioner på flådestationen. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i søværnet samt til Korsør Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1300 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen: Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 17. maj Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets holdning.

18 18 Nye kanonraperter til Søværnets Officersskole Chefen for Søværnets Operative Kommando anmodede flådestationen, om det var muligt at fremstille 2 raperter, som skulle gives i gave i forbindelse med Søværnets Officersskoles 300 års jubilæum. Som sædvanlig er der ingen opgaver, der er for store, når man får en sådan udfordring, og vi sagde selvfølgelig ja tak til at udførere denne. På det tidspunkt var vi vist ikke helt klar over, hvad vi havde sagt ja til. Af overværkmester E. Christensen, Chef for Våbenmekanisk Værksted Fotos: Vibeke Olsen Rapert Hvad er en rapert for noget? De fleste ved, hvad en kanonlavet er, nemlig den vogn som kanonen en monteret på. Men på de gode gamle krigsskibe hedder denne vogn en rapert. Sidste forladerkanontype Det var noget af en opgave at gå i gang med idet Søværnets Operative Kommando havde glemt at sende tegningerne med på, hvordan disse raperter skulle se ud. De skulle jo helst passe til de kanoner, som lå inde ved officersskolen, det var jo hele ideen med opgaven, men pyt med det. Vi tog en tur ind på skolen og så hvilke kanontyper, disse mon kunne være. Det viste sig faktisk at være af samme kanontype, som var om Kanonraperterne er nu opsat foran Søværnets Officersskole. Foto: Connie Møller. bord på fregatten JYLLAND og fremstillet i perioden, ca , og var den sidste forladerkanontype, der blev fremstillet til flådens skibe. Fregatten JYLLAND Det lettede på opgaveløsningen, idet Den Selvejende Institution Fregatten Jylland var i besiddelse af netop tegningerne til raperterne og var meget venlige at sende disse til os. Fregatten JYLLAND var det sidste linieskib, der var bygget helt i egetræ. Det blev bygget på Orlogsværftet og søsat den 20. januar 1860 og har deltaget i Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864, et søslag som førte til dansk sejr. Måske flådeeg Fremstillingen af de nye raperter har været en spændende opgave, der har givet store håndværksmæssige udfordringer for især vores elever, skibstømrere, smede- og maskinarbejdere. Samlet har vi anvendt ca. 250 timer på arbejdet. Egetræet, der er anvendt til fremstillingen, er købt hos Karsholte Savværk, og måske er det flådeeg, vi har fået? Håndværksmæssige fiduser Den 17. december 2001 var alle, der havde været involveret i fremstillinger af raperterne, inviteret af Chefen for Søværnets Operative Kommando til overrækkelsen med efterfølgende middag på officersskolen. Ved overrækkelsen roste Chefen for Søværnets Operative Kommando Flådestation Korsørs medarbejdere for det flotte arbejde. Er der langt til toppen? Nej ikke altid, for under middagen havde admiralerne, Chefen for Søværnets Operative Kommando og Chefen for Søværnets Materielkommando, gode håndværkere på hver deres side, og jeg tror de fik nogle håndværksmæssige fiduser.

19 19 Mange var involverede i den lange produktionslinje, men ved fælles hjælp var opgaven overkommelig. Personellet fra Tømrerværkstedet ved det færdige resultat.

20 20 Tordenskiolds Soldater flytter Kryptoværkstedet til Noret Efter en hektisk dag på værkstedet sidder jeg alene tilbage på værkmesterkontoret, mens mørket langsomt sænker sig over min udsigt til Forsyningsafdelingen. Af værkmester Per E.B. Sørensen, Kryptoværkstedet Fotos: Frank Jacobsen Bare de er færdige i går Fra morgenstunden måtte to medarbejdere drage af mod Haderslev for at assistere nogle kunder, som havde fået tilbudt en rejse til Afghanistan med at få rejseudstyret til at virke optimalt. Flyvertaktisk Kommando skulle assisteres telefonisk angående udstyr som skulle monteres i et jagerfly og sidst, men ikke mindst skulle der opfindes/fremstilles specialkabler til Hærens Operative Kommando til montering i en container, som skulle sendes sydpå. Den tidligere Chef for Teknisk Afdeling, kommandørkaptajn J. Birch, deltog i indvielsen. Kryptoværkstedet er beliggende over Garageelementet. Det haster ikke, bare de er færdige i går! Efter denne hektiske dag sidder jeg alene tilbage på værkmesterkontoret, mens mørket langsomt sænker sig over min udsigt til Forsyningsafdelingen på Noret og de grønne områder ned mod den sydlige bydel og tænker tilbage på den dag for et par år siden, hvor jeg første gang hørte om ideen med at flytte Kryptoværkstedet fra flådestationen til Noret. Nyt og moderne værksted Min første tanke var: Det er for godt, til at være sandt. Nu havde vi siden udflytningen fra Holmen, møjsommeligt måttet fragte alle apparater, som er størstedelen af vort daglige arbejde, frem og tilbage mellem fordelingscentret på Noret og værkstedet på flådestationen. Nu tilbød man os at bygge et nyt og moderne værksted på Noret, da det var formålstjenligt at indrette det gamle værksted til brug for udrykningsholdet, som viste sig at være teknikerne fra Stevns. I det daglige efterser og reparerer de vore kystradarer rundt omkring i landet. De skulle sammen med oprettelsen af Marinedistriktselement Korsør placeres på flådestationen og fremover operere herfra. Vi rettede blikket mod øst Det gik langsomt op for mig, at der lå realiteter bag, da arkitekter den ene dag efter den anden invaderede værkstedet for at indhente informationer om de eksisterende forhold og vore forventninger til et nyt værksted. Da beslutningen om placeringen oven over Garageelementet var vedtaget, og jeg selv fik til opgave at tegne oversigtsplaner angående el-installationer og indretning samt fik at vide at pengene var bevilget, begyndte vi så småt at rette blikket mod øst. Spændende var det at følge ud-

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 Dagbog fra Tyrkiet Søndag d. 13. jan. mandag d. 14. jan. 2008 Vi mødtes oppe på Limfjordsskolen kl. 18 og gjorde os klar til at tage med svømmebussen, som kørte os til

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Østrig turen, september 2015.

Østrig turen, september 2015. Østrig turen, september 2015. Bjarne B sendte i vinteren en invitation ud til alle medlemmerne om at han ville lave en tur til Østrig sidst i August 2015 Der var hurtig udsolgt for det lille Berggasthof,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af URBAN SHIELD 2015 En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen Projektet er støttet af Indledning I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Turen til Schwerin november -1. december

Turen til Schwerin november -1. december Turen til Schwerin 2016 29. november -1. december 1 2 Rejsen foregik i dagene fra tirsdag den 29. november til og med torsdag den 1. december. Den var arrangeret af Lokalkomitéen for Ældre Sagen i Hundested,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Med DSB som chauffør Forventningsfulde spejdere ankommer til Spejdernes Lejr i Holstebro TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Endelig kom

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere