Sprogpolitik og skriveguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogpolitik og skriveguide"

Transkript

1 Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer, også selv om de ikke har gået mange år i skole eller har dansk som modersmål. Derfor er det afgørende, at vi skriver i et letforståeligt sprog med korte sætninger og uden en masse papirord og fagord. Vi har et mål om at flytte borgerne til at bruge selvbetjening. Borgere skal opleve kk.dk som let og forståelig. Så bruger de den løsning igen næste gang. Et uens sprogbrug har en negativ virkning på tekstens troværdighed. Derfor skal vi skrive ensartet, forståeligt og korrekt. Jura er ofte kompliceret. Men det sprog, vi bruger, skal ikke gøre juraen mere kompliceret. Nogle tror, at man skal skrive jura i bestemte vendinger, for at det er juridisk korrekt. Det passer heldigvis ikke. Forståelse af en tekst bliver nedsat, når man læser fra en skræm. Derfor er sætningslængde og valg af ord ekstra vigtig på nettet. Ensartet sprogbrug i teksterne på hele kk.dk giver genkendelse hos læseren og signalerer dermed tryghed. Med klart sprog undgår vi fejl og misforståelser. Sådan gør vi Med denne skriveguide følger vi reglerne for dansk retstavning. Skriveguiden er opdateret efter den nye Retskrivningsordbog Vi tager stilling til dobbeltformer og forkortelser, så vi altid bruger dem på samme måde. På den måde sikrer vi et moderne sprog, der passer til den elektroniske tidsalder, vi er i. Vi sikrer, at alle tekster signalerer genkendelighed, som igen fører til troværdighed og tryghed. Vi omformulerer svære ord og forklarer fagsprog, så sproget bliver lige så forståeligt som daglig tale. Vores sprogpolitik består af fem vigtige skriverregler. Skriveguiden hjælper dig til at bruge de fem regler optimalt. Hvis du bliver i tvivl om noget, eller synes, at der mangler noget, må du endelig kontakte os. Så vil vi løbende revidere skriveguiden, så den bliver bedst muligt efter behovet november 2012 Side 1

2 Sprogpolitik: Fem vigtige skriveregler 1. Brug korte ord. Undgå så vidt muligt sammensatte ord 2. Skriv korte sætninger. Prøv at bryde sætningen op i stedet for at have indskudte sætninger (ét budskab pr. sætning). Bestræb dig på maks. to kommaer pr. sætning 3. Skriv korrekt, forståeligt og aktivt 4. Skriv med borgeren i centrum 5. Skriv det vigtigste budskab først. Side 2

3 Indhold Sprogpolitik og skriveguide derfor!... 1 Sådan gør vi... 1 Grammatik og sprog... 5 Tiltaleformer... 6 Undgå... 6 Undgå dobbeltnægtelser... 7 Papirord... 7 Sådan skriver vi... 8 Dobbeltformer... 9 Store...10 Almindelige...11 Sammensatte ord...11 kommuneord...12 _Toc Åbningstider og klokkeslætfejl! Bogmærke er ikke defineret Skriv kort...14 Overskrifter...14 Tone...15 Links...15 Tegnsætning...16 Punktum...16 Stort eller lille bogstav efter tegnsætning...16 Udråbstegn...16 Parenteser...16 Punktopstilling...17 Bindestreg...17 Side 3

4 Tjekliste...18 Ordbog...18 Side 4

5 Grammatik og sprog Direkte og aktivt sprog Brug aktive udsagnsord (verber) og undgå de passive. Udsagnsord har altid en aktiv og en passiv form. Brug så vidt muligt altid den aktive form. Det hjælper dig at finde ud af, hvem der udfører den handling, som udsagnsordet dækker over. Dermed kommer der ofte et menneske bag handlingen, der bliver mere personlig. Det giver en bedre forståelse af information, hvis man oplever, at der er mennesker bag teksterne. Med aktive verber skriver vi direkte til borgerne. Passivt: Indbydelsen sendes den 4. marts Passiv: Indbydelsen bliver sendt den 4. marts Aktivt: Vi sender indbydelsen til dig den 4. marts Opmærksomheden samler sig om det forreste i sætningen og det bærende udsagnsord. Prøv derfor at skrive det vigtigste i sætningen først. Tænk også på, at du måske kan sætte et punktum og lave to sætninger i stedet for en lang sætning med meget information. Når barnet er tre år gammelt, bliver det automatisk indkaldt til undersøgelse. Du får brev fra børnetandplejen, når dit barn skal til undersøgelse. Det vigtigste for borgeren skal stå øverst i artiklen. Det vigtigste budskab i den enkelte sætning skal stå forrest i sætningen. Side 5

6 Hvis du er utilfreds, kan du klage Du kan klage, hvis du er utilfreds med Tiltaleformer Vi skriver du/dig i stedet for man og du i stedet for De, og vi skriver han/hun eller hans/hendes i stedet for dennes Vi skriver altid Københavns Kommune første gang, ikke vi, os eller kommunen (men ok med kommunen senere i samme tekst, hvor kun Københavns Kommune er nævnt) I s skriver vi du/dig og jeg. Vi skriver med udgangspunkt i borgeren, ikke i os selv. Vi skal se dit pas eller original dåbsattest, for at vi kan udstede et nyt Du skal tage dit pas eller din dåbsattest med Undgå verbalsubstantiver (handlingsnavneord)fejl! Bogmærke er ikke defineret. Verbalsubstantiver er navneord, der er lavet af udsagnsord. De gør teksten passiv og øger afstanden til læseren, fordi de gør sætningen mere abstrakt og svær at forstå. Som regel ender de på ing, -else, -el og ion. Brug så vidt muligt udsagnsordet i stedet for verbalsubstantivet eller et bedre udsagnsord. Side 6

7 Eksempler: Verbalsubstantiv Du skal rette telefonisk henvendelse til Du skal kontakte kontoret for Til bekræftelse af Der skal ske en underretning af klageren Meddelelse af fristforlængelse Aflevering af blanketter Afhentning af storskrald sker Udsagnsord Du skal ringe til (i stedet for henvende) Du skal skrive eller ringe til For at bekræfte Klageren skal have besked Forlænge fristen Aflevér din blanket Vi henter dit storskrald Undgå dobbeltnægtelser Det er meget svært at forstå en sætning, hvis den er dobbeltnægtende. Det vil sige, hvis man to gange i samme sætning bruger ord som ikke, aldrig, ingen, osv. Skriv sætningen om, hvis du støder to nægtende ord inden for to punktummer. Eksempel på dobbeltnægtelse: Ingen af dem vidste, at de ikke havde været der før. Papirord Papirord er ord, som ingen af os ville bruge i daglig tale. De dukker ofte op i breve og tekster fra myndigheder. Men man kan sagtens skrive uden dem, og dermed skrive mere forståeligt. Side 7

8 Eksempler: Papirord Fornøden Ansøge om Forskudsvis Fremsende Hvorledes Indeværende år Påbegynde Samtlige Angående Således Forespørgsel Skrivelse Anmeld at Vederlagsfrit Refundere/refusion Berettiget Bopæl Forståeligt dansk Nødvendig Søg om På forhånd/i forvejen/ Sende Hvordan I år Begynde Alle Om Derfor/på den måde Spørge/henvende Brev Meld at Gratis Betale tilbage/få tilbage Giver ret til/opfylder reglerne Hvor du bor Sådan skriver vi forkortelserfejl! Bogmærke er ikke defineret. eller ikke Det er kun de allermest almindelige forkortelser, som du kan gå ud fra, at alle forstår. Flere forkortelser er ikke umiddelbart gennemskuelige for de fleste. Især ikke for dem, der har andet modersmål end dansk. Det er forkortelser som d.d., dvs., pt., mhp. Undgå disse, og prøv at skrive uden forkortelse. For at skabe et ensartet udtryk, har vi taget stilling til, hvilke forkortelser vi bruger. Resten forkorter vi ikke. Er der et ord, som du gerne vil have på listen over forkortelser, kan du skrive til redaktionen på Så tager vi stilling til, om ordet kan komme på listen. Side 8

9 Forkortelser vi bruger Vi forkorter aldrig bl.a. (blandt andet) København (Kbh.) ca. (Cirka) Med venlig hilsen (mvh.) fx (ikke f.eks.) måned (md.) inkl. (inklusive) på grund af (pga.) ekskl. (eksklusive, ikke excl.) timer (t.) maks. (maksimum) ved hjælp af (vha.) m.m. (med mere) dagligt (dgl.) km (kilometer) procent (pct. Vi skriver heller ikke %) min. (Minimum) kroner (kr.) pr. (per) klokken (kl.) tlf. (telefon) den (d.) Det vil sige (dvs.) Dobbeltformer og store/små bogstaver Dobbeltformer er ord, som man ifølge Dansk Sprognævn kan skrive korrekt på to måder. Men for at undgå forvirring med uens tekster og for at skabe genkendelighed, har vi her taget stilling til, hvordan vi skriver dobbeltformer i Københavns Kommune. Se liste på næste side. Listen er lavet efter de ændringer i den nye retskrivningsordbog, der udkom 9. november Side 9

10 Mulige stavemåder CPR-nummer/cpr-nummer For resten/forresten Frem for/fremfor Handicap/handikap IT/it job/jobs (i flertal) Kolleger/kollegaer Konti/kontoer Risici/risikoer Siden hen/sidenhen Men vi skriver cpr-nummer (og ikke personnummer) For resten Frem for Handicap it jobs Kolleger Kontoer Risikoer Siden hen Desuden skriver vi digitalt, ikke elektronisk, selv om begge dele er korrekt. Store eller små bogstaverfejl! Bogmærke er ikke defineret. Nogle ord kan det være lidt svært at huske, om man skriver med stort eller småt begyndelsesbogstav. Den nye retskrivningsordbog fra 2012 er mere lempelig end den gamle. Men vi har taget stilling til, hvilke ord vi skriver med stort, og hvilke vi skriver med småt, selv om der kan være en dobbeltform. Disse skriver vi altid med stort: ATP Borgerrepræsentationen Borgerservicecentre CVR Folketinget København Kommune NemID NemKonto Udenrigsministeriet SU-lån/SU Disse skriver vi altid med småt: a-indkomst a-kasse borgmesteren cpr dankort/visa-dankort e-boks internet/internettet pc udenrigsministeren Side 10

11 Almindelige stavefejlfejl! Bogmærke er ikke defineret. Nogle ord er der mange, der skriver forkert. Derfor kan det være svært at huske, hvilken stavemåde, der er den rigtige. Her er en liste med de mest almindelige eksempler (nogle af fejlene retter Words stavekontrol automatisk): Rigtigt Bekræfte dankort adresse e-boks Hovedsagelig I alt I dag I gang Interessant I øvrigt Linje Moren/faren På nær Til stede Tjekke Forkert Bekræftige Dankort -adresse E-boks/e-boks Hovedsaglig ialt Idag Igang Interasant Iøvrigt Linie (men det hedder stadig Langelinie) Moderen/faderen Pånær Tilstede Checke Sammensatte ord og navneordfejl! Bogmærke er ikke defineret. På kommunesprog er der rigtig mange sammensatte ord. Det kan virke som en hel mani at sætte ordene sammen til lange sammensmeltninger. (Eksempler: afgiftsfritagelse, betalingsparkeringsordning, betalingspasningsordning, fleksydelsesordning, fleksydelsesalder, forældremyndighedsindehavere, lokalområdekontor, opkrævningsafdeling) Skriv dig ud af at sammensætte ordene ved at dele dem op. Eksempel: Side 11

12 Hvorfor skrive: Københavns Kommune har betalingsparkeringsordning Når man kan skrive: I Københavns Kommune skal du betale for at parkere din bil Undgå altså at sætte flere selvstændige ord sammen. Men vær opmærksom på, at ord på dansk sammensat af to navneord skrives i ét ord (RO 18,1). Rigtigt Personalepolitik Jobcenter Medarbejdersamtale Forkert Personale politik Job center Medarbejder samtale Sæt bindestreg i meget lange ord, som ellers kan være svære at læse, hvis man ikke er så læsestærk eller har dansk som sit modersmål. Fx Forældre-myndigheden, motorcykel-kørekort, Borgerservice-centre. Fagudtryk/kommuneordFejl! Bogmærke er ikke defineret. Når man arbejder i kommunen, bliver fagord, juridiske termer og formelle måder at formulere på hurtigt en del af vores sprog. Derfor tænker vi måske ikke over, at de ord som vi synes er indlysende og lette, er svære at forstå for andre. Men borgerne bruger ikke kommuneord i det daglige. Derfor skaber disse ord distance og giver utryghed over, om man nu har forstået det rigtigt. På samme måde forstår du måske ikke ord, som er indlysende for medarbejdere i SKAT eksempelvis debitor, dissens og succesion. Derfor er det vigtigt, at vi luger ud i fagudtrykkene, og at vi forklarer dem, når vi er nødt til at bruge dem. Hvor mange helt almindelige mennesker, tror du bruger disse ord i den daglige tale: Repatrieringsydelse Civilstandsattest Vederlagsfrit Forskudsvis Merudgiftsydelser Logiværtserklæring Side 12

13 En god tommelfingerregel er, at læseren opfatter det som nedladende, hvis fagudtrykket står først og bliver forklaret bagefter. Skriv derfor fagudtrykket til sidst, og skriv det i parentes. Når du har skrevet fagudtrykket én gang i artiklen, skal du ikke fortsætte med at skrive det i parentes. Gode eksempler: Lån til ejendomsskat (indefrysning) Du kan låne penge af Københavns Kommune til betaling af din ejendomsskat, hvis du er fyldt 65 år eller modtager social pension, delpension eller efterløn. Det er det, der Eksempel: også kaldes, at 'indefryse' sin ejendomsskat. Kommunen sikrer lånet ved at tage pant i din ejendom. Orlov til pasning af døende Du har ret til orlov, hvis du gerne vil passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem. Det kaldes også plejevederlag. Visse kommuneord er vi nødt til at skrive, men også nødt til at forklare hver gang de bliver brugt: Formue Ikke alle forstår, hvad ordet formue betyder. Formue er personens aktiver, fx fast ejendom, værdipapirer og indestående i pengeinstitutter. Nettoformuen finder du ved at trække alle passiver, fx pantegældsbrev og diverse lån fra aktiverne. Forklar ordet formue i den sammenhæng, der er gældende og nødvendig. Sundhedskort hedder sygesikringsbevis i folkemunde. Derfor skal det stå i parentes efter ordet. Undgå helst at skrive som udgangspunkt. Forklar i stedet hvad man kan og ikke kan. Forklar altid ordet partshøring (Information om oplysninger i sag, som du måske ikke kendte til) Side 13

14 Fejl! Bogmærke er ikke defineret.tafejl! Bogmærke er ikke defineret.lfejl! Bogmærke er ikke defineret. og talord I de fleste tilfælde skriver man tal til og med ti med bogstaver. Fra 11 og op med tal. Flercifrede tal skrives med punktum. Eksempelvis kroner, borgere. Men der enkelte undtagelser: Alder: 3-årigt barn, de 15 til 72-årige Datoer: Datoer skrives dag med tal måned med bogstaver år med tal. Eks. den 1. maj 2012 Procenter: Du betaler 10 procent i skat (men ikke % eller pct.) Skoletrin: 9. klasse, 10. klasse. Telefonnumre skriver vi, som man udtaler dem nemlig: (ikke , eller andre kombinationer) Priser: Et nyt billede til dit pas koster 95 kroner (2014) Åbningstider og klokkeslætfejl! Bogmærke er ikke defineret. Sådan skriver vi åbningstider og klokkeslæt: Mandag til fredag: klokken Skriv kort Lange sætninger er med til at give et højt lixtal, der gør teksten svær at læse for rigtig mange mennesker. Derfor bestræber vi os på at skrive korte sætninger (mellem to punktummer). Helst ikke over ord og helt sikkert ikke over ord. Maks. to kommaer pr. sætning. Vi bestræber os på at holde et lixtal på = Let for øvede læsere, fx ugebladslitteratur og skønlitteratur for voksne. Lixtallet bør ikke komme over lix 43, som er dagblade og tidsskrifter (de sværeste aviser herhjemme er på lix 43 (Information, Kristeligt Dagblad og Politiken). Overskrifter Overskrifter skal være præcise og sigende. Overskriften skal i maks. 55 anslag kunne fortælle, hvad artiklen handler om. Det er altså ikke nok at kalde en artikel Rotter, hvis den handler om melde, at man har set rotter. Kald artiklen Meld at du har set rotter. Brug ikke spørgsmål i overskrifter vi giver svar, vi stiller ikke spørgsmål. Ingen tegnsætning i overskrifter (det gælder ikke nødvendige binde- eller tankestreger). Typografi Side 14

15 Undgå at bruge kursiv, understregninger eller fed i teksterne det forvirrer bare læseren. Tone Vi forsøger at skrive i en afslappet, hverdagsagtig tone uden dog at springe over i den modsatte grøft og blive for jovial og hverdagsagtig. Eksempel: Det er klart, at det kan være vildt surt at få en bøde. Men øv altså, du kan desværre ikke klage over den. Du kan ikke klage over bøden. Prøv evt. din tekst af ved at forestille dig, at du står på gaden og skal forklare det samme for borgeren i ord. Men undgå at bruge talesprog såsom så vil (drop så ). Links Links skal have fokus på viden og oplysning Placér links efter et afsnit eller i slutningen af en tekst ikke inde i teksten Vi linker fra ord, der bærer betydning i selve sætningen, aldrig fra ordet 'her, men fx godt fra hele sætningen Find blanketten her Eksempel: Find blanketten her' Udfyld og send ægteskabserklæringen' Side 15

16 Tjek linket inden du offentliggør siden. Eksterne links skal altid åbne altid i nyt vindue og linke til hjemmesidens forside (ellers kan linket blive dødt, hvis de rykker rundt på deres sider) Tegnsætning Komma Vi bruger det traditionelle, grammatiske komma, kryds- og bollekommaet. Punktum Vi sætter ikke punktum efter overskrifter og mellemrubrikker (mellemoverskifter) Vi sætter ikke punktum i punktopstilling på nær efter sidste ord Vi bruger ikke (tre punktummer), da det angiver, at noget af sætningen mangler. Stort eller lille bogstav efter tegnsætning Vi skriver altid stort begyndelsesbogstav efter kolon, uanset om det er en delsætning eller en ledsætning, der følger: Sådan her Vi skriver altid stort bogstav efter punktum (dog ikke ved forkortelser) Vi skriver altid stort bogstav i første ord i hver sætning i en punktopstilling. Udråbstegn og spørgsmålstegnfejl! Bogmærke er ikke defineret. Vi bruger ikke udråbstegn i teksterne Vi bruger ikke spørgsmålstegn i teksterne, da vi giver svar i stedet for at stille spørgsmål. Parenteser Vi bruger i reglen kun parenteser til at skrive det årstal, der altid skal følge efter priser eller til at skrive det kommuneord, som en forklaring af et ord dækker over. Eksempler på parenteser: Kortet koster 650 kr. (2014) Lån til ejendomsskat (indefrysning) Side 16

17 Punktopstilling Vi skriver altid stort bogstav i første ord i en punktopstilling Vi bruger ikke tegnsætning efter hver sætning i punktopstilling, men vi sætter punktum efter sidste sætning Punkter må IKKE begynde med det samme ord hver gang, men nøgleord skal frem i sætningen. Søg om boligstøtte Læs mere om, hvad du kan få i boligstøtte Søg om boligstøtte (kræver NemID og gyldig adresse) Få en oversigt over din nuværende boligstøtte (kræver NemID og gyldig e- mailadresse). Bindestreg Vi taber ikke nogen ved at gøre tingene lettere at forstå. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Derfor sætter vi hjælpebindestreger i lange ord for at gøre dem lettere at læse. I hovedreglen er det kun i lange ord, der er sammensat af to navneord, og som er på over tyve bogstaver, der skal have bindestreg. Men det kan også være sammensatte ord, der får et bogstavsammenfald, der gør dem svære at læse. Som fx stresssyndrom, der uden bindestreg ville have tre s er efter hinanden. Eksempler på ord med bindestreger: Borgerservice-center Ejendoms-skattebillet Knallert-kørekort Forældre-myndigheden Side 17

18 Tjekliste Inden du offentliggør en side, bør du lige gå gennem denne tjekliste: Er sproget aktivt? Er teksterne fri for papirord og myndighedssprog? Er sætningerne korte og lixtallet lavt nok? Har du tjekket for komma- og stavefejl? Bliver læseren om muligt hjulpet videre til at foretage en handling? Ordbog Her er en tjekliste, der kan hjælpe dig til at fjerne de værste papirord: Skriv ikke Allokere Angående Anmelde Ansøge Anvende Bopæl Distrikt Eksekvere Elektronisk Er beliggende på Er bemyndiget til Estimere Forefindes Forespørge Fornødne Forskudsvis Hvorledes I lighed med I tilfælde af Indberette Indtræffe Konfirmere Konsistens Skriv Fordele Om Melde Søge Bruge Hjem/hvor du bor Område Udføre Digitalt Ligger på Kan/må Anslå Er/findes Spørge Nødvendige Betale forud/i forvejen Hvordan Ligesom Hvis Fortælle/oplyse Finde sted/ske Bekræfte Sammenhæng Side 18

19 Kørestolskøretøj Handicapbus Ligeledes Også Med henblik på at... For at... På denne baggrund Derfor På indeværende tidspunkt Nu Påbegynde Begynde Rette henvendelse til Kontakte Samt Og Signifikant Væsentlig/betydelig Således Så Såvel... som... Både... og... Såfremt Hvis Takster Priser/det koster/prisen på Vederlagsfrit Gratis Side 19

20 A Aktive udsagnsord... 5 B Bindestreg D Dobbeltformer... 9 dobbeltnægtelser... 7 F Fagudtryk Forkortelser... 8 H Handlingsnavneord... 6 K Klokkeslæt Komma Kommuneord L Links lixtal Lixtal N Navneord O Ordbog Overskrifter P Papirord... 7 Parenteser Passive udsagnsord, undgå... 5 Punktopstilling Punktum S Sammensatte ord Skriveregler... 2 Små bogstaver Sprogpolitik... 2 Spørgsmålstegn Stavefejl Store bogstaver T Tal 14 Tegnsætning Tiltaleformer... 6 Tjekliste Tone Typografi U Udråbstegn Udsagnsord... 5 V Verbalsubstantiver... 6 Å Åbningstider Side 20

Københavns Kommune. Sprogpolitik og Skriveguide

Københavns Kommune. Sprogpolitik og Skriveguide Københavns Kommune Sprogpolitik og Skriveguide Indhold Sprogpolitik og Skriveguide derfor!... 4 Sådan bruger du Skriveguiden... 4 Sprogpolitik: Fem vigtige skriveregler... 5 Grammatik og sprog... 6 Tiltaleformer...

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Spr g p litik. Ballerup Kommune

Spr g p litik. Ballerup Kommune Spr g p litik Ballerup Kommune Sprogpolitik Ballerup Kommune Indhold Husk det gode sprog... 2 Hvem er modtageren?... 3 Start med det vigtigste... 3 Overskrift giver overblik... 3 Brug punktopstillinger...

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.2, januar 2016 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Katrine Schmidt og Jeppe Kiel Revsbech Sprogpolitik Mål Vi

Læs mere

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk godt sprog - Sådan skriver vi i Gladsaxe Kommune i d e Gladsaxe Kommune 2006 Grafik & Idé: Katja Moikjær, Lisbeth Wamsler Jensen og Rasmus Hald Oplag 1.500 Tekst: Katja Moikjær Tryk: Grafia

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet.

Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Skriv godt til nettet Institutionshjemmesider 2013 Tips og tricks, når du skriver til borgere, pårørende, samarbejdspartnere og andre på nettet. Når du selv er på nettet Hvad kan irritere dig, når du besøger

Læs mere

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Sidst opdateret: 14. feb. 2011 Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Indhold Introduktion... 1 Midtersektion... 2 Overskriften/titlen:... 2 Hovedbillede/Topbillede:... 2 Resume:...

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK

ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK August 2015 ANKESTYRELSENS SPROGPOLITIK 1. udgave, 7. maj 2015 Seneste version finder du på Ajour. 2 INDHOLD Sprogpolitik... 4 Sådan bruger du sprogpolitikken... 4 Skriv godt...

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR:

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR: Indhold 1. Indledning... 3 Tjekliste... 3 Politikken bygger på vores værdier og mission... 3 Forståelig, åben, respektfuld og imødekommende... 3 Opbygning af de kommende kapitler... 3 2. Godt sprog til

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004

Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea. Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Kontrolleret sprog og tone of voice i Nordea Lone Kaas Bræmer og Sys Bundgaard 2. december 2004 Oversigt l Baggrund for at gå ind i VID-projektet l Hvad har vi arbejdet med i projektet? l Hvad har vi lært

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

BIFs sprogguide, del 2. Sådan skriver du gode breve til borgerne

BIFs sprogguide, del 2. Sådan skriver du gode breve til borgerne BIFs sprogguide, del 2. Sådan skriver du gode breve til borgerne Vi skal skrive forståeligt, respektfuldt og handleanvisende til borgerne. BIFs sprogguide præsenterer her og i retningslinjerne (del 3)

Læs mere

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen

Sprogpolitik i Landsplanafdelingen Sprogpolitik i Landsplanafdelingen 1 Titel Sprogpolitik i Landsplanafdelingen. Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet Landsplanafdelingen i samarbejde med Yngve Søndergaard. Illustrationer Vivi Barsted.

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT

FORMÅL. Medie. Budskab EFFEKT Den udvidede kommunikationsmodel FORMÅL Medie Målgruppe/ modtager Kommunikationsmiljø Budskab Udformning Afsender EFFEKT Spørgsmål i forbindelse med den skriftlige kommunikation Formål Afsender Hvad er

Læs mere

Når borgeren er logget ind eller har valgt kommune, bliver artiklen vist med det tilføjede lokale indhold.

Når borgeren er logget ind eller har valgt kommune, bliver artiklen vist med det tilføjede lokale indhold. Lokalt indhold på borger.dk beriger informationen til borgerne Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved berige de eksisterende artikler med

Læs mere

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver?

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Dagsorden: Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Brevprojektet Baggrund Formål Mål Resultater Lynkursus i brevskrivning 1 Baggrunden for brevprojektet Ekstrem høj kadence

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Vejledning til borger.dk for webredaktører. - lokalt indhold på borger.dk

Vejledning til borger.dk for webredaktører. - lokalt indhold på borger.dk Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk Version 3.0 19-05- 2015 Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Indhold. Indledning 10

Indhold. Indledning 10 Indhold Indledning 10 KAPITEL 1 Kend dit medie 18 Forskellige typer hjemmesider 19 Hvad er nettet for noget? 19 Velkommen til vores hjemmeside 21 Hvad gjorde du, sidst du var på nettet? 22 Din bruger læser

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Indhold Velkommen... 3 Når du skal flytte.... 4 Huskeliste... 4 Sygesikring og lægevalg.... 5 Post Danmark... 5 Boligsikring... 6 Institutioner og skoler... 6 Biblioteker...

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

Ankestyrelsens. Sprogpolitik

Ankestyrelsens. Sprogpolitik Ankestyrelsens Sprogpolitik September 2009 Ankestyrelsens sprogpolitik Ankestyrelsen, september 2009 Indholdsfortegnelse Side 4 Tjekliste 5 Kapitel 1 Politikken bygger på vores værdier og og mission 9

Læs mere

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter

Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Skriv bedre - Høst de lavthængende frugter Miniguide: Hvad skal vi skrive? Skriv det vigtigste først. Brug nyhedstrekanten. Beskriv: Hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor og hvad så? Brug overskriften aktivt.

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016 Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune Fokus Kommunikation September 2016 Der er behov for at genopfriske skriverådene Det viste tallene Brevene er stadig markant bedre end ved projektets start. Skrivekurserne

Læs mere

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR:

Indhold. Socialfagligt Fokus, Frederiksgade 12, 5700 Svendborg, CVR: Indhold 1. Indledning... 3 Tjekliste... 3 Politikken bygger på vores værdier og mission... 3 Forståelig, åben, respektfuld og imødekommende... 3 Opbygning af de kommende kapitler... 3 2. Godt sprog til

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Gør jobannoncen skarp

Gør jobannoncen skarp God kommunikation i Region Syddanmark Gør jobannoncen skarp Se din jobannonce som en salgsannonce Introduktion Du skal se jobannoncen som en salgsannonce. Du skal sælge din arbejdsplads og den ledige stilling

Læs mere

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED KOMMUNIKATION Ord skal være til at forstå Tekster på vejle.dk Undgå Else og Ing Undgå forkortelser 2014 1 2 KOMMUNIKATION Dagligsprog og fagsprog... 6 Lixtal...7 Begynd med konklusionen... 8 Sæt punktummer...

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror

Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal se to film om traditioner o o Klassekabalen: Lejrskole Bror, min bror Du skal lære o o o o o At tale på dansk om forskellige traditioner i Danmark. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Kommunikationsprincipper. Folketinget

Kommunikationsprincipper. Folketinget Kommunikationsprincipper Folketinget www.ft.dk November 2016 Copenux ApS Købmagergade 65 C 1150 København K (+45) 70 26 50 51 info@copenux.com 2 Kommunikationsprincipper Overblik Indledning Alle tekster

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Sprog- og fotopolitik

Sprog- og fotopolitik Sprog- og fotopolitik Sproglig stil Termliste 03.06.15 (version 12) 1 Indhold Indledning... s. 2 Sprog- og fotopolitik... s. 3 Indledning... s. 3 Strategier, principper og lovgivning... s. 3 Sprogpolitik...

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Skriv godt! ikke flot...

Skriv godt! ikke flot... Skriv til nettet Skriv godt! ikke flot... Vi læser 25% langsommere på skærmen 79% af alle net-læsere skimmer kun online FØR du skriver en tekst til din hjemmeside Før du skriver din tekst til din hjemmeside,

Læs mere

Vejledning til lokalt indhold

Vejledning til lokalt indhold Vejledning til lokalt indhold Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved berige de eksisterende indholdssider med kommunens egen information.

Læs mere

Selvbetjening i BFA Juli 2017

Selvbetjening i BFA Juli 2017 Selvbetjening i BFA Juli 2017 Benyt hjemmesiden www.bf-a.dk Klik på menupunktet Log ind Selvbetjening foroven på siden. Vi anbefaler, at du bruger NemID og indtaster dit bruger-id og din adgangskode. Du

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk

Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk Version 4.0 22-07- 2016 Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

10 gode råd når du skriver til dine kunder

10 gode råd når du skriver til dine kunder 10 gode råd når du skriver til dine kunder 1. Skriv på modtagerens betingelser Prøv altid at tage udgangspunkt i modtagerens behov. Læg vægt på de fordele og det udbytte som kunden vil opleve. Inden du

Læs mere

Sådan korrekturlæser du fagtekster (forkortet udgave)

Sådan korrekturlæser du fagtekster (forkortet udgave) (forkortet udgave) Den gode tekst er (forkortet udgave) Korrekt Konsekvent Konsistent Andreas Christensen Velformuleret, men det ligger delvist uden for korrekturlæserens arbejdsområde. Tjeksproget.dk

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI Skrivevejledning (revideret januar 2014) Redigeringsprocessen foregår som følger: 1. Forfatteren indleverer en færdigdisponeret artikel til redaktionen. 2. Redaktionen læser artiklen

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU

UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU UDFORMNING AF POLITIKKER, REGLER, PROCEDURER ELLER GODE RÅD SÅDAN GØR DU HVORFOR? På Aalborg Universitet ønsker vi, at vores interne politikker, regler og procedurer skal være enkle og meningsfulde. De

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Skriv så det fænger. - til nettet

Skriv så det fænger. - til nettet Skriv så det fænger - til nettet Dagens program Lyt, spørg, lær Kaffe og hygge Fri leg Tak for i dag Hvorfor skal vi skrive bedre på vores hjemmesider? Du sikrer, at modtageren får den rigtige information

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2012

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2012 Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt Formidling og metode, ITU, forår 2012 Faglig formidling Professionel skrivning; et ubeskrevet krav til akademiske opgaver Den videnskabelige genre

Læs mere

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2013

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2013 Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt Formidling og metode, ITU, forår 2013 Faglig formidling Professionel skrivning; et ubeskrevet krav til akademiske opgaver Den videnskabelige genre

Læs mere

De 10 sprogbud. Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus

De 10 sprogbud. Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus De 10 sprogbud Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus 1. Skriv godt! Afstem teksten efter modtager! Eksempel uden hensyn til modtager:! Lægen skriver til patienten: De skal være fastende

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Undervisningsforløb søg lærepladsen

Undervisningsforløb søg lærepladsen Undervisningsforløb søg lærepladsen Sammenhæng: Forløbet er en beskrivelse af, hvad man kan undervise i, i forbindelse med erhvervsbesøg hos virksomheden Stiholt. Undervisningen retter sig især imod Ansøgningen

Læs mere

At stille gode spørgsmål til vurdering af kompetencer

At stille gode spørgsmål til vurdering af kompetencer Mærsk Nielsen HR Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet At stille gode spørgsmål til vurdering af kompetencer IKV-workshop Kursuscenter Knudshoved, Nyborg Den

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Åbent for forslag fra medlemmerne

Åbent for forslag fra medlemmerne d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 Åbent for forslag fra medlemmerne n Side 2 Skolestart: Er dit barn ulykkesforsikret? n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Kontakt via nettet vinder

Læs mere