Sprogpolitik og skriveguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogpolitik og skriveguide"

Transkript

1 Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer, også selv om de ikke har gået mange år i skole eller har dansk som modersmål. Derfor er det afgørende, at vi skriver i et letforståeligt sprog med korte sætninger og uden en masse papirord og fagord. Vi har et mål om at flytte borgerne til at bruge selvbetjening. Borgere skal opleve kk.dk som let og forståelig. Så bruger de den løsning igen næste gang. Et uens sprogbrug har en negativ virkning på tekstens troværdighed. Derfor skal vi skrive ensartet, forståeligt og korrekt. Jura er ofte kompliceret. Men det sprog, vi bruger, skal ikke gøre juraen mere kompliceret. Nogle tror, at man skal skrive jura i bestemte vendinger, for at det er juridisk korrekt. Det passer heldigvis ikke. Forståelse af en tekst bliver nedsat, når man læser fra en skræm. Derfor er sætningslængde og valg af ord ekstra vigtig på nettet. Ensartet sprogbrug i teksterne på hele kk.dk giver genkendelse hos læseren og signalerer dermed tryghed. Med klart sprog undgår vi fejl og misforståelser. Sådan gør vi Med denne skriveguide følger vi reglerne for dansk retstavning. Skriveguiden er opdateret efter den nye Retskrivningsordbog Vi tager stilling til dobbeltformer og forkortelser, så vi altid bruger dem på samme måde. På den måde sikrer vi et moderne sprog, der passer til den elektroniske tidsalder, vi er i. Vi sikrer, at alle tekster signalerer genkendelighed, som igen fører til troværdighed og tryghed. Vi omformulerer svære ord og forklarer fagsprog, så sproget bliver lige så forståeligt som daglig tale. Vores sprogpolitik består af fem vigtige skriverregler. Skriveguiden hjælper dig til at bruge de fem regler optimalt. Hvis du bliver i tvivl om noget, eller synes, at der mangler noget, må du endelig kontakte os. Så vil vi løbende revidere skriveguiden, så den bliver bedst muligt efter behovet november 2012 Side 1

2 Sprogpolitik: Fem vigtige skriveregler 1. Brug korte ord. Undgå så vidt muligt sammensatte ord 2. Skriv korte sætninger. Prøv at bryde sætningen op i stedet for at have indskudte sætninger (ét budskab pr. sætning). Bestræb dig på maks. to kommaer pr. sætning 3. Skriv korrekt, forståeligt og aktivt 4. Skriv med borgeren i centrum 5. Skriv det vigtigste budskab først. Side 2

3 Indhold Sprogpolitik og skriveguide derfor!... 1 Sådan gør vi... 1 Grammatik og sprog... 5 Tiltaleformer... 6 Undgå... 6 Undgå dobbeltnægtelser... 7 Papirord... 7 Sådan skriver vi... 8 Dobbeltformer... 9 Store...10 Almindelige...11 Sammensatte ord...11 kommuneord...12 _Toc Åbningstider og klokkeslætfejl! Bogmærke er ikke defineret Skriv kort...14 Overskrifter...14 Tone...15 Links...15 Tegnsætning...16 Punktum...16 Stort eller lille bogstav efter tegnsætning...16 Udråbstegn...16 Parenteser...16 Punktopstilling...17 Bindestreg...17 Side 3

4 Tjekliste...18 Ordbog...18 Side 4

5 Grammatik og sprog Direkte og aktivt sprog Brug aktive udsagnsord (verber) og undgå de passive. Udsagnsord har altid en aktiv og en passiv form. Brug så vidt muligt altid den aktive form. Det hjælper dig at finde ud af, hvem der udfører den handling, som udsagnsordet dækker over. Dermed kommer der ofte et menneske bag handlingen, der bliver mere personlig. Det giver en bedre forståelse af information, hvis man oplever, at der er mennesker bag teksterne. Med aktive verber skriver vi direkte til borgerne. Passivt: Indbydelsen sendes den 4. marts Passiv: Indbydelsen bliver sendt den 4. marts Aktivt: Vi sender indbydelsen til dig den 4. marts Opmærksomheden samler sig om det forreste i sætningen og det bærende udsagnsord. Prøv derfor at skrive det vigtigste i sætningen først. Tænk også på, at du måske kan sætte et punktum og lave to sætninger i stedet for en lang sætning med meget information. Når barnet er tre år gammelt, bliver det automatisk indkaldt til undersøgelse. Du får brev fra børnetandplejen, når dit barn skal til undersøgelse. Det vigtigste for borgeren skal stå øverst i artiklen. Det vigtigste budskab i den enkelte sætning skal stå forrest i sætningen. Side 5

6 Hvis du er utilfreds, kan du klage Du kan klage, hvis du er utilfreds med Tiltaleformer Vi skriver du/dig i stedet for man og du i stedet for De, og vi skriver han/hun eller hans/hendes i stedet for dennes Vi skriver altid Københavns Kommune første gang, ikke vi, os eller kommunen (men ok med kommunen senere i samme tekst, hvor kun Københavns Kommune er nævnt) I s skriver vi du/dig og jeg. Vi skriver med udgangspunkt i borgeren, ikke i os selv. Vi skal se dit pas eller original dåbsattest, for at vi kan udstede et nyt Du skal tage dit pas eller din dåbsattest med Undgå verbalsubstantiver (handlingsnavneord)fejl! Bogmærke er ikke defineret. Verbalsubstantiver er navneord, der er lavet af udsagnsord. De gør teksten passiv og øger afstanden til læseren, fordi de gør sætningen mere abstrakt og svær at forstå. Som regel ender de på ing, -else, -el og ion. Brug så vidt muligt udsagnsordet i stedet for verbalsubstantivet eller et bedre udsagnsord. Side 6

7 Eksempler: Verbalsubstantiv Du skal rette telefonisk henvendelse til Du skal kontakte kontoret for Til bekræftelse af Der skal ske en underretning af klageren Meddelelse af fristforlængelse Aflevering af blanketter Afhentning af storskrald sker Udsagnsord Du skal ringe til (i stedet for henvende) Du skal skrive eller ringe til For at bekræfte Klageren skal have besked Forlænge fristen Aflevér din blanket Vi henter dit storskrald Undgå dobbeltnægtelser Det er meget svært at forstå en sætning, hvis den er dobbeltnægtende. Det vil sige, hvis man to gange i samme sætning bruger ord som ikke, aldrig, ingen, osv. Skriv sætningen om, hvis du støder to nægtende ord inden for to punktummer. Eksempel på dobbeltnægtelse: Ingen af dem vidste, at de ikke havde været der før. Papirord Papirord er ord, som ingen af os ville bruge i daglig tale. De dukker ofte op i breve og tekster fra myndigheder. Men man kan sagtens skrive uden dem, og dermed skrive mere forståeligt. Side 7

8 Eksempler: Papirord Fornøden Ansøge om Forskudsvis Fremsende Hvorledes Indeværende år Påbegynde Samtlige Angående Således Forespørgsel Skrivelse Anmeld at Vederlagsfrit Refundere/refusion Berettiget Bopæl Forståeligt dansk Nødvendig Søg om På forhånd/i forvejen/ Sende Hvordan I år Begynde Alle Om Derfor/på den måde Spørge/henvende Brev Meld at Gratis Betale tilbage/få tilbage Giver ret til/opfylder reglerne Hvor du bor Sådan skriver vi forkortelserfejl! Bogmærke er ikke defineret. eller ikke Det er kun de allermest almindelige forkortelser, som du kan gå ud fra, at alle forstår. Flere forkortelser er ikke umiddelbart gennemskuelige for de fleste. Især ikke for dem, der har andet modersmål end dansk. Det er forkortelser som d.d., dvs., pt., mhp. Undgå disse, og prøv at skrive uden forkortelse. For at skabe et ensartet udtryk, har vi taget stilling til, hvilke forkortelser vi bruger. Resten forkorter vi ikke. Er der et ord, som du gerne vil have på listen over forkortelser, kan du skrive til redaktionen på Så tager vi stilling til, om ordet kan komme på listen. Side 8

9 Forkortelser vi bruger Vi forkorter aldrig bl.a. (blandt andet) København (Kbh.) ca. (Cirka) Med venlig hilsen (mvh.) fx (ikke f.eks.) måned (md.) inkl. (inklusive) på grund af (pga.) ekskl. (eksklusive, ikke excl.) timer (t.) maks. (maksimum) ved hjælp af (vha.) m.m. (med mere) dagligt (dgl.) km (kilometer) procent (pct. Vi skriver heller ikke %) min. (Minimum) kroner (kr.) pr. (per) klokken (kl.) tlf. (telefon) den (d.) Det vil sige (dvs.) Dobbeltformer og store/små bogstaver Dobbeltformer er ord, som man ifølge Dansk Sprognævn kan skrive korrekt på to måder. Men for at undgå forvirring med uens tekster og for at skabe genkendelighed, har vi her taget stilling til, hvordan vi skriver dobbeltformer i Københavns Kommune. Se liste på næste side. Listen er lavet efter de ændringer i den nye retskrivningsordbog, der udkom 9. november Side 9

10 Mulige stavemåder CPR-nummer/cpr-nummer For resten/forresten Frem for/fremfor Handicap/handikap IT/it job/jobs (i flertal) Kolleger/kollegaer Konti/kontoer Risici/risikoer Siden hen/sidenhen Men vi skriver cpr-nummer (og ikke personnummer) For resten Frem for Handicap it jobs Kolleger Kontoer Risikoer Siden hen Desuden skriver vi digitalt, ikke elektronisk, selv om begge dele er korrekt. Store eller små bogstaverfejl! Bogmærke er ikke defineret. Nogle ord kan det være lidt svært at huske, om man skriver med stort eller småt begyndelsesbogstav. Den nye retskrivningsordbog fra 2012 er mere lempelig end den gamle. Men vi har taget stilling til, hvilke ord vi skriver med stort, og hvilke vi skriver med småt, selv om der kan være en dobbeltform. Disse skriver vi altid med stort: ATP Borgerrepræsentationen Borgerservicecentre CVR Folketinget København Kommune NemID NemKonto Udenrigsministeriet SU-lån/SU Disse skriver vi altid med småt: a-indkomst a-kasse borgmesteren cpr dankort/visa-dankort e-boks internet/internettet pc udenrigsministeren Side 10

11 Almindelige stavefejlfejl! Bogmærke er ikke defineret. Nogle ord er der mange, der skriver forkert. Derfor kan det være svært at huske, hvilken stavemåde, der er den rigtige. Her er en liste med de mest almindelige eksempler (nogle af fejlene retter Words stavekontrol automatisk): Rigtigt Bekræfte dankort adresse e-boks Hovedsagelig I alt I dag I gang Interessant I øvrigt Linje Moren/faren På nær Til stede Tjekke Forkert Bekræftige Dankort -adresse E-boks/e-boks Hovedsaglig ialt Idag Igang Interasant Iøvrigt Linie (men det hedder stadig Langelinie) Moderen/faderen Pånær Tilstede Checke Sammensatte ord og navneordfejl! Bogmærke er ikke defineret. På kommunesprog er der rigtig mange sammensatte ord. Det kan virke som en hel mani at sætte ordene sammen til lange sammensmeltninger. (Eksempler: afgiftsfritagelse, betalingsparkeringsordning, betalingspasningsordning, fleksydelsesordning, fleksydelsesalder, forældremyndighedsindehavere, lokalområdekontor, opkrævningsafdeling) Skriv dig ud af at sammensætte ordene ved at dele dem op. Eksempel: Side 11

12 Hvorfor skrive: Københavns Kommune har betalingsparkeringsordning Når man kan skrive: I Københavns Kommune skal du betale for at parkere din bil Undgå altså at sætte flere selvstændige ord sammen. Men vær opmærksom på, at ord på dansk sammensat af to navneord skrives i ét ord (RO 18,1). Rigtigt Personalepolitik Jobcenter Medarbejdersamtale Forkert Personale politik Job center Medarbejder samtale Sæt bindestreg i meget lange ord, som ellers kan være svære at læse, hvis man ikke er så læsestærk eller har dansk som sit modersmål. Fx Forældre-myndigheden, motorcykel-kørekort, Borgerservice-centre. Fagudtryk/kommuneordFejl! Bogmærke er ikke defineret. Når man arbejder i kommunen, bliver fagord, juridiske termer og formelle måder at formulere på hurtigt en del af vores sprog. Derfor tænker vi måske ikke over, at de ord som vi synes er indlysende og lette, er svære at forstå for andre. Men borgerne bruger ikke kommuneord i det daglige. Derfor skaber disse ord distance og giver utryghed over, om man nu har forstået det rigtigt. På samme måde forstår du måske ikke ord, som er indlysende for medarbejdere i SKAT eksempelvis debitor, dissens og succesion. Derfor er det vigtigt, at vi luger ud i fagudtrykkene, og at vi forklarer dem, når vi er nødt til at bruge dem. Hvor mange helt almindelige mennesker, tror du bruger disse ord i den daglige tale: Repatrieringsydelse Civilstandsattest Vederlagsfrit Forskudsvis Merudgiftsydelser Logiværtserklæring Side 12

13 En god tommelfingerregel er, at læseren opfatter det som nedladende, hvis fagudtrykket står først og bliver forklaret bagefter. Skriv derfor fagudtrykket til sidst, og skriv det i parentes. Når du har skrevet fagudtrykket én gang i artiklen, skal du ikke fortsætte med at skrive det i parentes. Gode eksempler: Lån til ejendomsskat (indefrysning) Du kan låne penge af Københavns Kommune til betaling af din ejendomsskat, hvis du er fyldt 65 år eller modtager social pension, delpension eller efterløn. Det er det, der Eksempel: også kaldes, at 'indefryse' sin ejendomsskat. Kommunen sikrer lånet ved at tage pant i din ejendom. Orlov til pasning af døende Du har ret til orlov, hvis du gerne vil passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem. Det kaldes også plejevederlag. Visse kommuneord er vi nødt til at skrive, men også nødt til at forklare hver gang de bliver brugt: Formue Ikke alle forstår, hvad ordet formue betyder. Formue er personens aktiver, fx fast ejendom, værdipapirer og indestående i pengeinstitutter. Nettoformuen finder du ved at trække alle passiver, fx pantegældsbrev og diverse lån fra aktiverne. Forklar ordet formue i den sammenhæng, der er gældende og nødvendig. Sundhedskort hedder sygesikringsbevis i folkemunde. Derfor skal det stå i parentes efter ordet. Undgå helst at skrive som udgangspunkt. Forklar i stedet hvad man kan og ikke kan. Forklar altid ordet partshøring (Information om oplysninger i sag, som du måske ikke kendte til) Side 13

14 Fejl! Bogmærke er ikke defineret.tafejl! Bogmærke er ikke defineret.lfejl! Bogmærke er ikke defineret. og talord I de fleste tilfælde skriver man tal til og med ti med bogstaver. Fra 11 og op med tal. Flercifrede tal skrives med punktum. Eksempelvis kroner, borgere. Men der enkelte undtagelser: Alder: 3-årigt barn, de 15 til 72-årige Datoer: Datoer skrives dag med tal måned med bogstaver år med tal. Eks. den 1. maj 2012 Procenter: Du betaler 10 procent i skat (men ikke % eller pct.) Skoletrin: 9. klasse, 10. klasse. Telefonnumre skriver vi, som man udtaler dem nemlig: (ikke , eller andre kombinationer) Priser: Et nyt billede til dit pas koster 95 kroner (2014) Åbningstider og klokkeslætfejl! Bogmærke er ikke defineret. Sådan skriver vi åbningstider og klokkeslæt: Mandag til fredag: klokken Skriv kort Lange sætninger er med til at give et højt lixtal, der gør teksten svær at læse for rigtig mange mennesker. Derfor bestræber vi os på at skrive korte sætninger (mellem to punktummer). Helst ikke over ord og helt sikkert ikke over ord. Maks. to kommaer pr. sætning. Vi bestræber os på at holde et lixtal på = Let for øvede læsere, fx ugebladslitteratur og skønlitteratur for voksne. Lixtallet bør ikke komme over lix 43, som er dagblade og tidsskrifter (de sværeste aviser herhjemme er på lix 43 (Information, Kristeligt Dagblad og Politiken). Overskrifter Overskrifter skal være præcise og sigende. Overskriften skal i maks. 55 anslag kunne fortælle, hvad artiklen handler om. Det er altså ikke nok at kalde en artikel Rotter, hvis den handler om melde, at man har set rotter. Kald artiklen Meld at du har set rotter. Brug ikke spørgsmål i overskrifter vi giver svar, vi stiller ikke spørgsmål. Ingen tegnsætning i overskrifter (det gælder ikke nødvendige binde- eller tankestreger). Typografi Side 14

15 Undgå at bruge kursiv, understregninger eller fed i teksterne det forvirrer bare læseren. Tone Vi forsøger at skrive i en afslappet, hverdagsagtig tone uden dog at springe over i den modsatte grøft og blive for jovial og hverdagsagtig. Eksempel: Det er klart, at det kan være vildt surt at få en bøde. Men øv altså, du kan desværre ikke klage over den. Du kan ikke klage over bøden. Prøv evt. din tekst af ved at forestille dig, at du står på gaden og skal forklare det samme for borgeren i ord. Men undgå at bruge talesprog såsom så vil (drop så ). Links Links skal have fokus på viden og oplysning Placér links efter et afsnit eller i slutningen af en tekst ikke inde i teksten Vi linker fra ord, der bærer betydning i selve sætningen, aldrig fra ordet 'her, men fx godt fra hele sætningen Find blanketten her Eksempel: Find blanketten her' Udfyld og send ægteskabserklæringen' Side 15

16 Tjek linket inden du offentliggør siden. Eksterne links skal altid åbne altid i nyt vindue og linke til hjemmesidens forside (ellers kan linket blive dødt, hvis de rykker rundt på deres sider) Tegnsætning Komma Vi bruger det traditionelle, grammatiske komma, kryds- og bollekommaet. Punktum Vi sætter ikke punktum efter overskrifter og mellemrubrikker (mellemoverskifter) Vi sætter ikke punktum i punktopstilling på nær efter sidste ord Vi bruger ikke (tre punktummer), da det angiver, at noget af sætningen mangler. Stort eller lille bogstav efter tegnsætning Vi skriver altid stort begyndelsesbogstav efter kolon, uanset om det er en delsætning eller en ledsætning, der følger: Sådan her Vi skriver altid stort bogstav efter punktum (dog ikke ved forkortelser) Vi skriver altid stort bogstav i første ord i hver sætning i en punktopstilling. Udråbstegn og spørgsmålstegnfejl! Bogmærke er ikke defineret. Vi bruger ikke udråbstegn i teksterne Vi bruger ikke spørgsmålstegn i teksterne, da vi giver svar i stedet for at stille spørgsmål. Parenteser Vi bruger i reglen kun parenteser til at skrive det årstal, der altid skal følge efter priser eller til at skrive det kommuneord, som en forklaring af et ord dækker over. Eksempler på parenteser: Kortet koster 650 kr. (2014) Lån til ejendomsskat (indefrysning) Side 16

17 Punktopstilling Vi skriver altid stort bogstav i første ord i en punktopstilling Vi bruger ikke tegnsætning efter hver sætning i punktopstilling, men vi sætter punktum efter sidste sætning Punkter må IKKE begynde med det samme ord hver gang, men nøgleord skal frem i sætningen. Søg om boligstøtte Læs mere om, hvad du kan få i boligstøtte Søg om boligstøtte (kræver NemID og gyldig adresse) Få en oversigt over din nuværende boligstøtte (kræver NemID og gyldig e- mailadresse). Bindestreg Vi taber ikke nogen ved at gøre tingene lettere at forstå. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Derfor sætter vi hjælpebindestreger i lange ord for at gøre dem lettere at læse. I hovedreglen er det kun i lange ord, der er sammensat af to navneord, og som er på over tyve bogstaver, der skal have bindestreg. Men det kan også være sammensatte ord, der får et bogstavsammenfald, der gør dem svære at læse. Som fx stresssyndrom, der uden bindestreg ville have tre s er efter hinanden. Eksempler på ord med bindestreger: Borgerservice-center Ejendoms-skattebillet Knallert-kørekort Forældre-myndigheden Side 17

18 Tjekliste Inden du offentliggør en side, bør du lige gå gennem denne tjekliste: Er sproget aktivt? Er teksterne fri for papirord og myndighedssprog? Er sætningerne korte og lixtallet lavt nok? Har du tjekket for komma- og stavefejl? Bliver læseren om muligt hjulpet videre til at foretage en handling? Ordbog Her er en tjekliste, der kan hjælpe dig til at fjerne de værste papirord: Skriv ikke Allokere Angående Anmelde Ansøge Anvende Bopæl Distrikt Eksekvere Elektronisk Er beliggende på Er bemyndiget til Estimere Forefindes Forespørge Fornødne Forskudsvis Hvorledes I lighed med I tilfælde af Indberette Indtræffe Konfirmere Konsistens Skriv Fordele Om Melde Søge Bruge Hjem/hvor du bor Område Udføre Digitalt Ligger på Kan/må Anslå Er/findes Spørge Nødvendige Betale forud/i forvejen Hvordan Ligesom Hvis Fortælle/oplyse Finde sted/ske Bekræfte Sammenhæng Side 18

19 Kørestolskøretøj Handicapbus Ligeledes Også Med henblik på at... For at... På denne baggrund Derfor På indeværende tidspunkt Nu Påbegynde Begynde Rette henvendelse til Kontakte Samt Og Signifikant Væsentlig/betydelig Således Så Såvel... som... Både... og... Såfremt Hvis Takster Priser/det koster/prisen på Vederlagsfrit Gratis Side 19

20 A Aktive udsagnsord... 5 B Bindestreg D Dobbeltformer... 9 dobbeltnægtelser... 7 F Fagudtryk Forkortelser... 8 H Handlingsnavneord... 6 K Klokkeslæt Komma Kommuneord L Links lixtal Lixtal N Navneord O Ordbog Overskrifter P Papirord... 7 Parenteser Passive udsagnsord, undgå... 5 Punktopstilling Punktum S Sammensatte ord Skriveregler... 2 Små bogstaver Sprogpolitik... 2 Spørgsmålstegn Stavefejl Store bogstaver T Tal 14 Tegnsætning Tiltaleformer... 6 Tjekliste Tone Typografi U Udråbstegn Udsagnsord... 5 V Verbalsubstantiver... 6 Å Åbningstider Side 20

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur

Program. Sådan læser vi på nettet. Formål og modtager. Skriv til nettet - guidelines. Skriv bedre - 10 gode skriveråd. Webtekster der dur Program Sådan læser vi på nettet Formål og modtager Skriv til nettet - guidelines Skriv bedre - 10 gode skriveråd 1 Brugeren har et ærinde Brugerne skanner teksten for nytteværdi Skimmer de første ord

Læs mere

Vejledning til borger.dk for webredaktører. - lokalt indhold på borger.dk

Vejledning til borger.dk for webredaktører. - lokalt indhold på borger.dk Vejledning til borger.dk for webredaktører - lokalt indhold på borger.dk Version 3.0 19-05- 2015 Er du webredaktør i en kommune, kan du få adgang til at lægge lokalt indhold på borger.dk. Du kan derved

Læs mere

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED KOMMUNIKATION Ord skal være til at forstå Tekster på vejle.dk Undgå Else og Ing Undgå forkortelser 2014 1 2 KOMMUNIKATION Dagligsprog og fagsprog... 6 Lixtal...7 Begynd med konklusionen... 8 Sæt punktummer...

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Ellen Bak Åndahl & Susanne Nonboe Jacobsen Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Frydenlund Lutter lykke eller

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Kom godt i gang med EOLIS

Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS 1. Første gang du logger på... 3 2. Søg en debitor forsikret... 4 3. Hent debitorliste - alle kreditbeslutninger... 8 4. Hent debitorliste - for en specifik

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Skriveguide til web. - guide til bedre tekster på amagerhospital.dk. Udarbejdet af Friis Kommunikation, sprog- og kommunikationskonsulent Nanna Friis

Skriveguide til web. - guide til bedre tekster på amagerhospital.dk. Udarbejdet af Friis Kommunikation, sprog- og kommunikationskonsulent Nanna Friis Skriveguide til web - guide til bedre tekster på amagerhospital.dk Udarbejdet af Friis Kommunikation, sprog- og kommunikationskonsulent Nanna Friis Juni 2007 Skriveguide til web - guide til bedre tekster

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT ANSØGNING om støtte fra METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT VESTERBROGADE 6 D, 4. 1780 KØBENHAVN V 33 77 91 11 www.industriensuddannelser.dk Ansøgningen skal være legatet i hænde senest 15.

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet Faktura Ejerforeningen Mejlgade 67-69 v/michael From Sørensen Mejlgade 69 St tv 8000 Arhus C Kundenr.: 222517 Adgangskode:0108754 Installationsnr.: 135569 EAN-nr: Kontostreng: Ordrenr. : OCR-linie: 1355690128

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere