Infomappe. Kvintus Kollegiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infomappe. Kvintus Kollegiet"

Transkript

1 Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere har du adgang til en masse af kollegiets andre faciliteter, såsom vaskekælder, tv-rum, kopimaskine og en fortrinlig bar (under renovering 2008). Vi håber du i denne mappe vil kunne finde svar på alle de spørgsmål du måtte have. Sammen med mappen får du også beboerforeningens vedtægter, samt den aktuelle vejviser. Det er op til dig at holde de sidstnævnte opdaterede, ved at læse referater fra stormøder og beboerrådsmøder. Desuden er al information tilgængelig på kollegiets hjemmeside, kvintus.dk, samt intranettet, intranet.kvintus.dk. Her findes også anden uddybende information om livet her på kollegiet. Skulle du alligevel have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et beboerrådsmedlem (se vejviseren eller intranettet). Vi håber du bliver glad for at bo på Kvintus Kollegiet og glæder os til at møde dig til nogle af vore fællesarrangementer. Bemærk: Der kan forekomme fejl og mangler i denne mappe. Den til enhver tid gældende og opdaterede infomappe kan findes på intranettet på følgende adresse:

2 Indflytning Inspektøren Inspektøren er normalt den første og sidste person man kommer i kontakt med på kollegiet: Det er ham der udleverer nøglerne to hoveddørsnøgler og en vaskenøgle ved indflytning, og det er ham der forestår syn ved fraflytning. Mellem disse to yderpunkter er det inspektøren man henvender sig til hvis noget i lejligheden svigter, telefonen eller vaskemaskinerne ikke fungerer etc., og han vil så tage stilling til problemet og sørge for eventuelle reparationer. Du kan få fat i inspektøren ved at henvende dig på kontoret i kælderen under lejlighed 23 i kontortiderne, som er: Tirsdag: Fredag: Telefonnummeret til inspektørkontoret er 922. Der kan ringes til kontoret inden for åbningstiderne ovenfor. Herudover kan inspektøren nås dagligt kl på telefon Akutte fejl som sprungne vandrør og lignende meldes altid på telefon Inspektøren kan også kontaktes skriftligt, ved at en seddel lægges i postkassen ved nedgangen til inspektørkontoret. Lejligheden Hovedafbryderen samt HFI-relæ sidder i skabet i entreen og sikringerne som man selv skal sørge for er 10 og 16 ampere. Pærer til lamper og lysrør til køkkenet skal man ligeledes selv sørge for. I badeværelse og køkken sidder en udsugningsventil som suger i døgndrift. Der må IKKE stilles på denne, da det vil påvirke og muligvis ødelægge udsugningen på hele kollegiet! Kontakt og måler til køleskabet sidder bag skabet under vasken. Der må ikke ændres på lejlighedens farvevalg. Derfor må træværk, køkkendøre, radiatorer osv. ikke males. Loft og vægge må kun males med modehvid akrylmaling. Inden for den fireårsperiode der går mellem de af kollegiet betalte istandsættelser kan maling til mindre istandsættelser ved fraflytning afhentes hos inspektøren i kontortiderne. Husleje opkræves automatisk via PBS. For detaljer omkring tilmelding til PBS, kontakt venligst eget pengeinstitut. Ønsker du at flytte til et nyt værelse på kollegiet, findes der en intern venteliste hvor man kan påføres uden at skulle skrives op hos KKIK på ny. Dette sker gennem skriftlig henvendelse til KKIK herom. At bo i lejligheder der slutter på 5 eller 19 kræver at man er to. Alle lejlighedstyper kan ses på KKIK s hjemmeside: kollegierneskontor.dk. Infomappe kvintus kollegiet Indflytning 2

3 Der findes i alle lejligheder mindst fire stikkontakter, to telefonstik, tre lampeudtag samt radio- og tv-antennestik. I gangen er der et indbygget garderobeskab med bøjlestang og hylder. Hver lejlighed har et tilhørende kælderrum. Man må ikke anbringe genstande foran lågerne, og man skal huske at fjerne låsen når man fraflytter kollegiet. Man har ved til- og fraflytning selv ansvar for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler ved værelset. Det kan godt betale sig at give inspektøren en liste over sådanne fejl, således at man ved fraflytning ikke hæfter for disse. Inspektøren skal have denne liste i hænde senest 14 dage efter indflytning. Der er røgmeldere monteret i entreerne [???] Boligsikring Det er muligt at få boligsikring. Pr udgør boligsikringen cirka kr. 300, /md. Ansøgningsskema afhentes hos Borgerservice ved Amager Centret eller printes fra under Selvbetjening. Man udfylder selv de felter man kan og sørger for at få kopieret de nødvendige bilag. De felter der omhandler lejligheden udfyldes af KKIK. Dette sker ved personlig henvendelse. Søg hurtigst muligt, da boligsikringen ydes med højest tre måneders tilbagevirkende kraft og ekspedi tionstiden er lang. Praktisk information ved indflytning Københavns Kommunes hjemmeside, har en ekstensiv selvbetjeningsdel der kan give svar på de fleste spørgsmål. Diverse oplysninger om kommunale instanser kan fås hos Borgerservice ved Amager Centret. De kan nås på telefon alle hverdage kl Flytning skal inden for fem dage meldes til: Folkeregistret Dahlerupsgade København V Tlf.: Dette kan enten gøres skriftligt eller via den flyttemeddelelse der ligger i de flyttemapper man kan hente gratis på posthuset. Flyttemeddelelsen kan også hentes på Københavns Kommunes hjemmeside. [Direkte link] Infomappe kvintus kollegiet Indflytning 3

4 Praktiske oplysninger Affald Affaldsskakterne er kun beregnede til lukkede affaldsposer, og der henstilles derfor til beboerne at lukke affaldsposer inden de ryger i skakten, ikke smide løst affald i, samt ikke at smide papkasser o.l. i skakterne de tilstoppes let! Beboere bedes sortere husaffald, så papir, pap, glas osv. kommer i de dertil indrettede containere og opsamlingssteder ved affaldsskuret foran nedgangen til inspektørkontoret. Forsikring Kollegiet har en forsikring der dækker skader sket i tilfælde af brand eller lignende, samt skader på fællesarealer. Kollegiets forsikring dækker dog ikke indbo, heller ikke efter brand eller lignende! Det er den enkelte beboers eget ansvar at sørge for at have en gyldig indboforsikring i tilfælde af brand, tyveri eller lignende. Fremleje Det er muligt for beboere at fremleje sit kollegieværelse i en periode, hvis man af uddannelsesmæssige årsager skal flytte til en anden by eller et andet land. For at kunne fremleje et værelse, skal fremlejetager være under uddannelse og fremlejekontrakten skal godkendes af beboerrådet. Fremlejer under tre måneders varighed må dog gerne være af ikke-uddannelsesmæssig karakter og kræver ikke godkendelse af beboerrådet. Fremlejer mellem tre måneder og et år skal godkendes af beboerrådet. Fremlejer over et års varighed kræver dispensation og yderligere godkendelse af KKIK. Der skal dog altid indgås en fremlejeaftale (fremlejekontrakt) mellem de enkelte parter, og denne skal afleveres til den fremlejeansvarlige. Den grundlæggende procedure er at man kontakter den fremlejeansvarlige når man har fundet en til at fremleje ens lejlighed. Den fremlejeansvarlige udleverer så en fremlejekontrakt, og derefter skal man holde øje med referatet fra følgende beboerrådsmøde, hvoraf det vil fremgå om ens fremleje er godkendt eller ej. Intranet Kollegiets intranet kan findes på adressen På intranettet kan findes al relevant information om kollegiet, ligesom der er diskussionsfora og ikke mindst en nyhedssektion hvor alle nyheder jævnligt opdateres, både de små hverdagsnyheder og de større af slagsen. Infomappe kvintus kollegiet Praktiske oplysninger 4

5 Alle beboere opfordres til at tjekke intranettet dagligt for relevante oplysninger. I skrivende stund er kollegiets intranet ikke tidsvarende opdateret, og der er planer om udvikling af et nyt og mere effektivt intranet. Nøgler Da vi har systemnøgler, er det vigtigt altid at holde ens nøgler under kontrol og have styr på hvor de er. Skulle man miste en af sine to nøgler, skal det omgående meldes til inspektøren der så vil tage stilling til om ens lås skal udskiftes. Dette sker for egen regning og vær opmærksom på at det er meget dyrt! Prisen for udskiftning af de to cylindre (en i døren og en i postkassen) samt to nye nøgler er cirka kr ,, så pas på dine nøgler! Vaskenøglerne er ikke i system, og ved henvendelse til inspektøren kan man låne en nøgle til aftryk hvis man skulle have mistet sin egen. Opslagstavler Der er fire opslagstavler på kollegiet: En i porten, en i bunden af trappetårnet ved Kvintus Allé, en i vaskekælderen og en i opgangen ved Messinavej. Alle opslag skal foretages på alle fire tavler og bedes fjernet ved forældelse. Alle opslag fra enkelte beboere skal påføres navn og lejlighedsnummer for ophænger, samt dato. Generelle opslag vil blive fjernet efter cirka en måned, hvis de stadig hænger der. Der opfordres til at man løbende holder sig orienteret via opslagstavlerne. Opslagene indeholder bl.a. information om fester, referater af beboerrådsmøder, arbejdsdage osv. Se i øvrigt også afsnittet om intranettet. Telefoni I hver lejlighed er der to telefonstik. Stikket ved vinduet benyttes til det interne telefonsystem og som dørtelefon; det andet stik benyttes hvis der ønskes privat abonnement. Det interne telefonsystem fungerer i det øjeblik man sætter sin telefon til. Når telefonen er tilsluttet, kan man ringe gratis internt mellem de enkelte lejligheder. Bemærk at det ikke kan lade sig gøre at ringe ud. Dette kræver privat abonnement. Nummeret til kollegiet er Numrene til de enkelte lejligheder er kollegiets nummer efterfulgt af lejlighedsnummer, altså for eksempel for at ringe til lejlighed 122. Opkald kan kun udføres med trykknaptelefoner. Infomappe kvintus kollegiet Praktiske oplysninger 5

6 Porten og dørtelefonsystemet fungerer også via telefoner sluttet til det interne telefonnetværk, og det anbefales at man har en telefon tilsluttet det interne netværk, så man undgår at skulle ned at åbne porten hver gang man får besøg. Se desuden guiden til telefonsystemet i Bilag I. Vand-, varme- og elafregning Der afregnes vand, varme og el en gang om året. Man kan aflæse sit elforbrug på elmåleren i garderobeskabet. Varmeforbruget aflæses som enheder der aflæses fra målerne på radiatorerne. Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj og målerne på radiatorerne nulstilles 1. januar. Hvis man aflæser sit forbrug, skal man derfor gøre det to gange om året. Regnskaber udsendes til beboerne omkring september. Udeståender eller tilgodehavender i forhold til den automatisk overførte acontobetaling reguleres i næstkommende husleje. Vi gør i øvrigt opmærksom på at radiatorerne har frostsikring. Det betyder at de automatisk begynder at varme hvis temperaturen i lejligheden kommer under en vis temperatur. Derfor skal man når man lufter ud være opmærksom på at radiatoren godt kan gå i gang, selv om man har skruet helt ned for den. Dette gælder specielt om vinteren. Lad derfor være med at lufte ud hele dagen mens du er i skole, da din radiator vil gå i gang og tælle en masse enheder som du skal betale for men ikke får nogen glæde af. Vaskekælder og -maskiner I vaskekælderen findes en nøgletavle med små låse. Dit værelsesnummer står på en af dem. Når du vil vaske, skal du forinden sætte din lås på den dato og det tidspunkt hvor du ønsker at vaske. Den nederste række på tavlen bruges når man ikke har behov for at vaske (ved ferie eller lignende). Der er i vaskekælderen tre vaskemaskiner, en tørretumbler, vasketøjsvogne samt vaskemiddel. Indtil videre står der også en centrifuge, men den virker ikke og må ikke forsøges brugt. På opslagstavlen i vaskekælderen hænger en række sedler til melding om ikkefungerende vaskemaskiner. Opdages en maskine at være i stykker, udfyldes en sådan seddel og den hænges på maskinen, der samtidig slukkes på kontakten bag på maskinen. Herefter gøres inspektøren opmærksom på fejlen (se kontaktnumre i afsnittet «Inspektør» ovenfor). Infomappe kvintus kollegiet Praktiske oplysninger 6

7 Er man ikke kommet inden for fem minutter efter ens vasketids start, har en anden kollegianer ret til at benytte ens tid. Er vaskemaskinerne i brug ved ens vasketids begyndelse, har man ret til at standse og tømme dem dog bør man udvise fleksibilitet og almindelig høflighed her. Det er aldrig okay at smide andre folks tøj på gulvet! Man har ret til at bruge tørretumbleren indtil en halv time efter ens vasketid slutter. Filteret bag lågen på tørretumbleren skal altid tømmes efter brug. Det er ikke tilladt at opbevare sit tøj i vaskekælderen efter man er færdig med at bruge vaskemaskinerne og tørretumbleren. Vasketider på Kvintus Kollegiet Meget vigtigt: der må under ingen omstændigheder anvendes mere end en halv (½) kop vaskepulver i maskinerne! at bruge mere er dårligt for miljøet, forårsager allergi, ødelægger maskinerne og gør at ens tøj ikke bliver ordentlig rent. desuden skal vaskepulveret altid skubbes ind bagest i kammeret, da det ellers ikke skylles ned i maskinen og er spildt. Vejviser På alle fire opslagstavler forefindes en vejviser, en oversigt over navne og lejlighedsnumre på de personer der sidder på kollegiets forskellige tillidsposter samt de der har nøgler til eller er ansvarlige for kollegiets diverse faciliteter. Vejviseren holdes løbende opdateret. Som det er tilfældet for denne infomappe, er det altid den på intranettet liggende udgave af vejviseren der er gældende og denne tager præcedens over den på opslagstavlerne hængende udgave. Onlineversionen af vejviseren kan altid findes på Infomappe kvintus kollegiet Praktiske oplysninger 7

8 Faciliteter Boremaskine Kollegiet råder over en slagboremaskine med tilhørende bor. Boremaskinen kan til enhver tid lånes hos den boremaskineansvarlige (se vejviseren). Boremaskinen må ikke beholdes i længere tid end man umiddelbart har brug for den. Den boreansvarlige er i sin gode ret til at bede om at få den tilbage på et hvilket som helst tidspunkt. Se i øvrigt husordenen længere nede angående boretider. Cykelkælder og cykelparkering Der er under Messinavej indrettet et lokale til cykelkælder. Ellers er der cykelparkering i gården. Det er strengt forbudt at parkere sin cykel andre steder end i cykelstativerne i gården og cykelkælderen, især foran trapperne. Stiller man sin cykel der, risikerer man at den fjernes helt fra kollegiet. Cirka en gang om året afholdes der cykeloprydning på kollegiet, hvor de værste lig smides ud. Alligevel bedes man selv sørge for at fjerne sin cykel hvis den er klar til udsmidning, evt. ved blot at flytte den over til storskraldet i skraldeskuret. Fjernsynsstue (under renovering 2008) Ved siden af vaskekælderen er der en fjernsynsstue med et fjernsyn tilkoblet den fulde kabelpakke. Er nogen i gang med at se en udsendelse/film har vedkommende ret til at se den færdig; ved begyndelse af et nyt program bestemmer flertallet. Der må ikke ryges i fjernsynsrummet, og man bedes venligst også undlade at sætte udendørsfodtøj op i sofaerne. Når man er færdig med at bruge fjernsynsrummet skal fjernsynet slukkes helt (både på selve apparatet og på stikkontakten), ligeledes lyset i rummet. Går fjernsynet i stykker, meddeles dette straks til kassereren (se vejviseren). Haven I haven står en grill der er til fri benyttelse. Dog gælder naturligvis at man selv sørger for kul og tændvæske, samt at man gør grillen grundigt ren straks efter endt brug. Om sommeren kan opstilles badminton- eller volleyballnet der ligeledes er til fri afbenyttelse, og i haveskuret står diverse andre sportsrekvisitter man kan låne. Infomappe kvintus kollegiet Faciliteter 8

9 Kopimaskine Kollegiet råder over en kopimaskine som står placeret i et rum midt i kælderen. Prisen for at kopiere er 25 øre pr. kopi for sort/hvid-kopiering og 1 kr. pr. kopi for farvekopiering. Ønsker du at benytte kopimaskinen, skal du henvende dig til den kopimaskineansvarlige (se vejviseren) og få oprettet en konto og få et brugernummer. Brugernummeret bruges til at logge på kopimaskinen. Afregning sker ved at den kopimaskineansvarlige aflæser dit forbrug og opkræver pengene fra dig. Ved mangel på papir og toner kontaktes den kopimaskineansvarlige. Musikrum (under renovering 2008) I musikrummet i kælderen står et klaver til fri afbenyttelse. Rummet er ikke lydisoleret, og af hensyn til overboerne er det ikke tilladt at spille efter kl Der henstilles til at alle beboere der spiller et instrument, af hensyn til naboerne benytter musiklokalet når de øver, da kollegiet kan være meget lydt. Nøgler til musikrummet fås hos den musikrumsansvarlige (se vejviseren). Symaskine Kollegiet råder over en symaskine som ved kontakt til den symaskineansvarlige (se vejviseren) kan låne. Der gælder samme regler for lån af symaskinen som for lån af slagboremaskinen: Man låner kun maskinen så længe man har brug for den til en afgrænset opgave, og den symaskineansvarlige kan til enhver tid forlange at symaskinen tilbageleveres til ham/hende. Netværk/Internet Kollegiet har et internt netværk der renoveredes i løbet af 2006 og Samtlige lejligheder har to netværksstik, hvoraf det ene er beregnet til private internetforbindelser og det andet er tilkoblet det interne netværk. Via det interne netværk kan man få adgang til internettet. Når man kobler sin computer til det interne netværksstik og forsøger at tilgå internettet, vil systemet første gang videreføre brugeren til en loginside, hvor man skal registrere sin computer (dette sker automatisk via computerens MAC-adresse) på det interne netværk; herefter har man umiddelbart adgang til internettet. Se desuden nærmere beskrivelser på sedlen med loginoplysninger der udleveres ved indflytning. Infomappe kvintus kollegiet Faciliteter 9

10 Vores internet kører på tre 8 Mbit/768 Kbit-forbindelser. På travle tidspunkter, hvor mange bruger internettet på en gang kan der forekomme dyk i hastigheden, da vores uploadhastighed på disse tidspunkter kan presses til det yderste. Vær opmærksom på at ens forbrug via det interne netværk i henhold til Terrorlovgivningen overvåges automatisk og gemmes i låste, beskyttede databaser. I tilfælde af servernedbrud eller problemer med tilgang til netværk eller internet kontaktes en af de netværksansvarlige (se vejviseren), der efter bedste evne vil forsøge at udbedre problemet. Infomappe kvintus kollegiet Faciliteter 10

11 Baren og det sociale liv Baren I hjørnet af kælderen, under lejlighed 5, er indrettet et barrum til fælles afbenyttelse for hele kollegiet. Ud over en bardisk med bartenderudstyr råder baren over stereoanlæg, diverse spil, et poolbord, et bordfoldspil, samt naturligvis øl, vand og spiritus. Baren styres og administreres af barudvalget, ledt af barformanden. Enhver beboer kan ved henvendelse til barformanden (se vejviseren) åbne baren. Baren er som udgangspunkt åben for hele kollegiet, men kan også reserveres til private fester. Dette gøres ligeledes ved at kontakte barformanden der indfører ens fest på aktivitetskalenderen. Festen skal varsles på opslagstavlerne. Efter kl har alle beboere ret til at deltage i festen (dog med respekt for de tilstedeværende for eksempel skal folk være færdige med at spise). Til privat arrangerede fester må der spilles høj musik i baren til kl nætter efter fredage og lørdage, ellers indtil kl Poolbord og bordfoldspil På hver sin side af barlokalet findes et poolbord og et bordfoldspil. Begge er til fri afbenyttelse af kollegianere, men pas godt på dem! Det er dyre ting at skulle erstatte, hvis de ødelægges og der er ingen forsikring der dækker. Socialt liv Der afholdes fester for hele kollegiet i baren nogle gange om året. Traditionelt set holdes der hvert år mindst en semesterstartsfest, en julefrokost, en cocktailfest, en fastelavnsfest og en sommerfest. Disse arrangeres af barudvalget og frivillige. Til disse fællesfester er velkomstdrinks og mad altid gratis for kollegianere og der må spilles høj musik i baren til kl om morgenen. Har du lyst til at hjælpe til som frivillige, eller har du gode ideer til sociale tiltag på kollegiet, så kontakt gerne barudvalget der kan altid bruges flere hænder til at stable flere fester og sociale events på benene! Intromøder Der holdes med jævne mellemrum intromøder for nye tilflyttere. Til disse intromøder kan man som regel få svar på spørgsmål der ikke besvares i denne infomappe og desuden er de en fabelagtig chance og måde at møde og lære ens medkollegianere at kende på. Infomappe kvintus kollegiet Baren og det sociale liv 11

12 Husorden Boretider Det er kun tilladt at bore i følgende tidsrum: Mandag fredag: Lørdag: Det er altså ikke tilladt at bore om søndagen overhovedet. Ovenstående tider gælder naturligvis også selv om man bruger sin egen boremaskine og ligeledes for brug af hammer og andre larmende værktøjer. Den tilladte larmetid for andre støjsendere (høj musik, støvsugere o.l.) er mellem kl og kl dog bør man i eksamenssæsoner udvise hensyn og holde støjniveauet lavt. Fester Til private fester samt til torsdags-, fredags- og lørdagsbarer og andre mindre fester i kælderen skal der skrues ned for musikken senest kl Til de store kollegiefester (semesterstartsfest, julefrokost, fastelavnsfest, cocktailfest o.l.) skal der skrues ned for musikken senetst kl Knallerter og motorcykler På grund af støj- og lugtgener henstilles til at beboere der kører knallert eller motorcykel trækker igennem gården og starter hhv. stopper motoren ude på gaden og parkerer på motorcykelparkeringspladserne, de sidste to fag af cykelskuret. Cykler Cykler skal altid parkeres forsvarligt og med hensyntagen til andre i de dertil indrettede cykelstativer. De må ikke anbringes foran skuret eller nedgangen til kælderen cykler der stilles her risikeres fjernet fra kollegiets område. Beboere skal selv skaffe sig af med gamle cykler der ikke ønskes brugt længere. Det er ikke tilladt blot at lade gamle cykler stå at fylde i cykelskurene. Ønskes en cykel smidt ud, kan den stilles til storskrald. Infomappe kvintus kollegiet Husorden 12

13 Husdyr Fugle i bur samt fisk i akvarier er tilladt; akvarier kræver dog at der tegnes en separat forsikring mod vandskader. Alle andre typer husdyr er strengt forbudt at holde. Overtrædelse heraf opfattes som en grov misligholdelse af kollegiets husorden og kan i værste fald medføre opsigelse! (Se punkt nedenfor om klager) Klager Hvis en kollegianer føler sig forurettet eller mener at husordenen er overtrådt, kan der indgives en klage til beboerrådet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Beboerrådet vil derefter tage stilling i sagen, herunder høre begge siders udlægning. Findes klagen velbegrundet, har beboerrådet myndighed til at give vedkommende kollegianer en advarsel. To advarsler for overtrædelser af husordenen inden for en periode af to måneder kan medføre indstilling til kollegiets bestyrelse om ophævning af kollegianerens lejemål. Kældergang og svalegange Kældergangen og svalegangene skal til enhver tid holdes fri for alle effekter af hensyn til brandsikkerhed og forsikringsdækning. Der skal med andre ord altid være fri adgang til alle kælderskabe og -vinduer (undtaget herfra er naturligvis de kældervinduer der er opsat inde i kælderskabe) i kælderen; og der skal altid være uhindret passage og adgang til alle indgange på svalegangene. Eventuelle genstande fundet henstående i kældergangen og på svalegangene kan fjernes uden advarsel og stilles til storskrald. Effekter stillet til storskrald er hvermandseje. Køkkenet i kælderen Enhver kollegianer der benytter fælleskøkkenet i kælderen har ubetinget og ufravigelig pligt at gøre ordentligt rent efter sig selv, uanset hvilken stand køkkenet var ved ibrugtagelsen. Infomappe kvintus kollegiet Husorden 13

14 Styrende organer Bestyrelsen Kollegiets overordnede ledelse ligger hos bestyrelsen. Bestyrelsen består af to medlemmer fra kollegiet udpeget af beboerne, to medlemmer fra kommunen samt to medlemmer repræsenterende og udpeget af uddannelsesinstitutionerne. Bestyrelse fastsætter kollegiets budget, herunder beboernes leje, og træffer beslutninger om eventuelle nyindkøb eller reparationer. Hvilke kollegianere er med i bestyrelsen fremgår af vejviseren. Stormøde (beboermøde) Der afholdes stormøde to gange årligt: En gang i marts og en gang i november. På stormødet samles beboerne og træffer beslutninger om brugen af kollegianerforeningens midler eller om andre forhold på kollegiet. Alle beboere har stemmeret på stormødet og alle har ligeledes ret til at få sager behandlet på stormødet, der derfor er den bedste måde for beboerne at opnå medbestemmelse og indflydelse på driften af kollegiet. Det anbefales derfor kraftigt at alle beboere møder op til alle stormøder. Stormøde varsles, som beboerrådsmøder, på opslagstavlerne i god tid, og derudover omdeles detaljer og dagsorden for mødet også i alle beboeres postkasser nogle dage i forvejen. Beboerrådet Beboerrådet varetager den daglige drift af kollegiet ud fra stormødets retningslinjer på beboerrådsmøder der forsøges afholdt cirka månedligt (sommerferiemånederne undtaget) og varsles mindst ti dage i forvejen på opslagstavlerne. Beboerrådet tilser at husordenen overholdes og optræder samtidig som kollegiets ansigt udadtil. Beboerrådet sørger desuden for godkendelse af fremlejekontrakter (se også punktet «Fremleje» under Praktiske oplysninger ovenfor) og bevilger penge til fester og andre initiativer til gavn for kollegiet. Har en kollegianer problemer relateret til kollegiet eller medkollegianere, er beboerrådet første instans at henvende sig til. Infomappe kvintus kollegiet Styrende organer 14

15 Bilag I Brugervejledning for dørtelefoni og intern telefoni Generelt Der er to telefonstik i alle lejligheder: Et til det interne telefonsystem og et til egne, private telefonlinjer købt uden om kollegiets systemer. Kun stikket til det interne system kan bruges som dørtelefon. Gratis interne opkald på kollegiet kan ligeledes kun foretages fra de interne stik. Til gengæld er der kun mulighed for at ringe ud af huset fra fastnettelefon hvis man selv køber et privat abonnement. Nedenstående gælder kun det interne system. «Lejlighedsnummer» i det følgende skal fortolkes således: For lejligheder på første til fjerde sal bruges blot lejlighedens nummer. For lejligheder i stueetagen præfigeres «9»; altså betyder «905» lejlighed 5. Baren i kælderen har nummer 505. Porten / dørtelefon Det anbefales at man tilslutter en telefon (skal være trykknapstelefon) til det interne system, da man ellers ikke har nogen dørtelefon. Gæster skal, når de ankommer til kollegiet, trykke «B» efterfulgt af lejlighedsnummer (det vil sige for eksempel «B122» for lejlighed 122). Telefonen i lejligheden vil så ringe. Porten åbnes inde fra lejligheden ved at trykke på «5» på telefonen, eller nede fra gården ved at trykke (hårdt og længe) på den røde knap på væggen lige under opslagstavlen. Opkald til og internt på kollegiet Kollegiets telefonnummer udefra er Afvent derefter ny klartone og tast lejlighedsnummer (bemærk: Klartonen fortsætter efter man begynder at taste. Interne opkald foretages ved blot at trykke lejlighedsnummer. Udgående opkald / nødopkald Det kan ikke lade sig gøre at ringe ud fra kollegiet via det interne system. Bemærk at dette også gælder nødopkald! Det er altså IKKE muligt at ringe efter politi, ambulance eller brandvæsen fra de interne telefoner! Infomappe kvintus kollegiet Bilag I: Telefoni 15

16 Bilag II Regler for lån af baren Varsling / inden festen Alle kollegianere kan låne baren til private arrangementer og fester. Lån af baren arrangeres ved kontakt til barformanden/-næstformanden (se vejviseren). Senest en uge før arrangementet skal barformanden/-næstformanden kende til ønsket om lån af baren. På dette tidspunkt skal der hænge sedler med tidspunkt og ansvarlig for arrangementet på alle fire opslagstavler, ligesom der også skal foreligge aftale mellem afholder og barformand/-næstformand om indkøb af varer til arrangementet, hvis indkøb er nødvendige. Kollegianeren står i alle tilfælde selv for indkøb af alt engangsservice, inkl. krus, duge og lignende. Reservation af baren anses ikke for gyldig før disse kriterier er opfyldt. Senest dagen før arrangementet skal kollegianeren have indbetalt et depositum på kr. 500, til barformanden/-næstformanden. Disse kr. 500, er at betragte som et depositum der tilbagebetales til fulde, hvis alt findes i orden efter tilbagelevering af baren efter arrangementet. Selve lånet af baren er gratis. Ved betaling af depositum udleverer barformanden/-næstformanden en barkasse indeholdende kr. 500,, en prisliste og et sæt nøgler til baren. Fra udleveringen til tilbagelevering af disse nøgler hæfter arrangør for barens inventar inklusive poolbord og bordfodboldspil. Afholdelse / Under festen Arrangementet kan i princippet begynde så tidligt arrangøren ønsker det. Almindeligt hensyn skal dog tages til medkollegianere, og der bør ikke spilles høj musik før ud på aftenen. Arrangør har ret til at holde arrangementet privat og kun for inviterede indtil kl Derefter har enhver kollegianer der ønsker at deltage i festen ret til det, og baren er efter kl at anse som åben for alle på kollegiet. Holdes arrangementet på søndag til torsdag aften, skal musikken og larmen holdes dæmpet fra kl , eller fra første henvendelse fra generede beboer. På fredage og lørdage må der larmes og spilles høj musik indtil kl Arrangør bør være ekstra opmærksomme på poolbord og bordfodboldspil. Sker der skader herpå under arrangementet, vil reparation blive udført på arrangørs regning og det kan blive dyrt! Infomappe kvintus kollegiet Bilag II: Lån af baren 16

17 Oprydning og afregning / efter festen Efter arrangementet er det arrangørs ansvar at der gøres grundigt rent i alle barens områder, det vil sige barlokalet (inklusive ovne og køleskab), pool-, bordfodbold-, sofarum, toilet, gangarealer, samt alle andre områder arrangementet kan have spredt sig til, det være sig inde eller ude. Rengøring af disse områder skal være tilendebragt senest kl dagen efter arrangementet. Efter endt rengøring skal lokalerne gennemgås og rengøring godkendes af barformand/-næstformand. Skønnes rengøringen ufuldstændig eller på anden måde ikke tilfredstillende i forhold til barens stand ved overleveringen af nøgler før arrangementet, har arrangør to timer til at udbedre manglerne. Er manglerne herefter stadig ikke udbedret på tilfredsstillende vis, trækkes kr. 300, fra depositummet. Er der slet ikke gjort rent, konfiskeres hele depositummet og man udelukkes fra at låne baren i seks måneder. I særligt grelle tilfælde overdrages sagen til beboerrådet og sagen vil stå som brud på husorden og hermed medføre en advarsel til arrangør. Senest to døgn efter arrangementets afslutning skal barformanden/-næstformanden have opgjort barkassen. Arrangør har ret til at være til stede ved opgørelse af barkassen. Samtidig skal også barens inventar være gennemgået for skader og mangler. Ved manglende eller skadet/ødelagt inventar fratrækkes det skønsmæssige beløb til genindkøb eller reparation af genstanden(e). Overstiger beløbet depositummet, vil arrangør blive opkrævet beløbet af baren. Gennemgang af inventar er i alle tilfælde en skønssag og fund kan som sådan ankes til beboerrådet. Når barkassen er opgjort og inventaret gennemgået, tilbagebetales depositum, fratrukket eventuelle beløb til dækning af manglende rengøring og reparation eller genindkøb af skadet/ødelagt eller manglende inventar, til arrangør. Infomappe kvintus kollegiet Bilag II: Lån af baren 17

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet. Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere