Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik"

Transkript

1 Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

2 Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne til og fra skole 3. Trafikundervisning hvordan skal eleverne undervises i trafiksikkerhed på de enkelte klassetrin 4. Rollemodeller hvem er rollemodeller hvornår og hvordan 5. Samarbejde om udførelsen af Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik hvordan samarbejder vi for at sikre overholdelse og udvikling af Trafikpolitikken Kolofon:

3 Forord Det er af stor betydning for os alle, at vi kan færdes trygt og sikkert i trafikken, og ikke mindst at vores børn kan føle sig trygge på skolevejen. Derfor er skolebestyrelsen på Nørrebro Park Skole begejstret for udformningen af den foreliggende trafikpolitik for vores børns skole. Her kan forældre og elever læse om de initiativer, som Nørrebro Park Skole tager for at uddanne eleverne til gode trafikanter, samt hvilke forventninger der er til os forældre som rollemodeller. Skolepatruljen er allerede garant for, at man trygt kan krydse Jagtvej om morgenen ved skolestart, og betydningen af denne indsats kan næppe overvurderes. Et af de nye initiativer med skolepolitikken er indførelsen af forældre-skolepatrulje et par uger om året, hvor vi opfordrer til, at man melder sig. I afsnit 3 i den foreliggende politik kan forældre og elever læse om den trafikundervisning, der gennemføres på hvert klassetrin. Undervisningen, herunder førstehjælpskurser, er tilrettelagt under hensyn til børnenes modenhed og alder, og har selvfølgelig til hensigt at bibringe den naturlige sikkerhed, som er en forudsætning for at børnene og øvrige trafikanter trygt kan færdes i trafikken. Men ingen undervisning kan erstatte den daglige oplevelse af virkeligheden derude i trafikken, og derfor er det af største vigtighed at vi som voksne og forældre er gode rollemodeller for børnene, og at vi understøtter børnenes uddannelse som gode og sikre trafikanter. Med udformningen af denne politik på trafikområdet har vi nu et stærkt redskab. Et oplæg, vi kan forholde os konkret til og diskutere ud fra. Og som med al politik er der også her plads til debat og forbedringer. Derfor: Læs politikken og forhold jer til de initiativer, der udmøntes i forlængelse af den. Vel mødt på gader og veje. Venligst Skolebestyrelsen på Nørrebro Park Skole.

4 1. På vej til og fra skole Alle er enige om, at det er vigtigt at vores børn på NPS kommer godt og sikkert i skole hver dag. Men det kræver et godt samarbejde mellem skole, forældre og elever. Skolen og forældrene har sammen et ansvar for, at alle elver på NPS får de bedste muligheder for at færdes sikkert i trafikken når de skal til og fra skole. Det er derfor vigtigt at alle elever kender den sikre skolevej fra hjem til skole, at alle elever forstår at færdes sikkert i trafikken, at alle elever i vintermånederne har synlige reflekser på tøjet, at alle elever har cykellygter, reflekser og cykelhjelm på, når de færdes på cykel. I det nedenstående er ansvarsfordelingen mellem skole, forældre og elever defineret. Skolens ansvar i forbindelse med sikker trafik til skole Skolepatruljen Nørrebro Park Skole har en skolepatrulje, der har det daglige ansvar for, at eleverne bliver fulgt trygt og sikkert over vejen i krydset ved Jagtvej/Hørsholmsgade i tidsrummet Skolepatruljen består af 25 elever svarende til 5 elever på vagt hver morgen. Skolepatruljen skal opføre sig fornuftigt og være synlige i gadebilledet, så elever og forældre føler sig trygge. Desuden samarbejder skolepatruljen med nærpolitiet om overholdelse af færdselsreglerne både for elever, forældre og øvrige trafikanter. Skolepatruljen rekrutteres blandt de kommende 6. klasses elever. Eleverne skal med en motiveret ansøgning søge om optagelse i skolepatruljen det forår de går i 5. klasse. Det er trafiklæreren i samarbejde med lærerteamet der afgør hvilke 25 elever der bliver optaget i skolepatruljen. Skolepatruljen skal være veluddannet og gennemgår derfor politiets skolepatruljeuddannelse i august måned. Derudover er det vigtigt at skolepatruljen gennem hele skoleåret modtager efteruddannelse for at motivere til fortsat godt arbejde. Reflekser Hvert efterår uddeler skolen reflekser til alle skolens elever. Reflekserne bliver udleveret sammen med en folder der beskriver hvordan man sætter refleksen på overtøjet, så den fungerer bedst muligt. Det er skolens ansvar at uddele reflekser og folder, men forældrenes ansvar at sikre at de bliver sat korrekt på overtøjet.

5 Den trafiksikre skolevej Skolebestyrelsen udarbejder kort med de mest trafiksikre gåruter til og fra skole. Disse ruter bliver uddelt til alle elever og forældre i børnehaveklasser og 1. klasser ved skolestart. Skolebestyrelsen udarbejder også kort med de mest trafiksikre cykelruter til og fra skole. Alle trafiksikre rutekort, kan downloades fra skolens hjemmeside. (denne opgave foreslår jeg, først bliver effektueret, når skolen er færdigbygget og alle elever er samlet på én matrikel). Voksenskolepatrulje Skolebestyrelsen sørger for at der to gange om året, i september og maj måned, dannes en voksenskolepatrulje der står skolepatrulje i en uge. Skolepatruljen bestående af forældre bliver uddannet af trafiklæreren og elever fra den almindelige skolepatrulje. Skolebestyrelsen mener, at det er vigtigt at forældre til de yngste elever på skolen, får mulighed for at opleve den morgentrafik vores elever bliver udsat for hver dag. Dette blandt andet for at skabe større forståelse for vigtigheden af det arbejde skolepatruljen udfører. Skolestartskampagne Færdselslæreren planlægger i samarbejde med skolebestyrelsen og nærpolitiet en skolestartskampagne, hvor der er specielt fokus på trafiksikkerheden omkring skolen i august måned. Nærpolitiet vil i den periode være hyppige gæster i krydset Jagtvej/Hørsholmgade om morgenen mellem kl for at gøre de øvrige trafikanter opmærksomme på de nye skolebørns trafiksikkerhed. Alle elever og forældre i børnehaveklasserne vil blive introduceret til skolepatruljen og denne trafikpolitik. Forældrenes ansvar i forbindelse med sikker trafik til og fra skole Transport i bil Skolebestyrelsen henstiller til, at forældre så vidt muligt IKKE afleverer deres børn i bil. Hvis det er nødvendigt at bruge bilen, skal der parkeres/standses i Hørsholmsgade, når barnet afleveres på indskolingen og i Husumgade når barnet afleveres på udskolingen. Gældende færdselsregler for parkering og standsning skal overholdes. Transport på cykel Forældre der cykler med deres børn til skole, skal overholde færdselsreglerne og rette sig efter skolepatruljens anvisninger. Dette gælder også når forældrene forlader skolen igen. Skolebestyrelsen henstiller at såvel elever som forældre bærer cykelhjelm. Transport til fods Forældre der følger deres børn til skole til fods, skal benytte fodgængerfeltet, hvor der er skolepatrulje og følge deres anvisninger. Dette gælder også når forældrene forlader skolen igen.

6 Transport alene Det er forældrenes ansvar at sikre at barnet kender den sikreste gå eller cykelrute, og at den er indøvet, når barnet skal transportere sig selv til og fra skole. Forældrene skal i samarbejde med lærerteamet lave en vurdering af, hvornår barnet er trafiksikker nok til selv at transportere sig til og fra skole, såvel til fods som på cykel. Denne vurdering kan laves på baggrund af den årlige trafiktest og øvrige trafikundervisning. Færdselsregler kan downloades fra skolens hjemmeside. Elevernes ansvar i forbindelse med sikker trafik til og fra skole Transport på cykel Elever der cykler alene til skole, skal overholde færdselsreglerne. De skal krydse Jagtvej/Hørsholmsgade i fodgængerfeltet hvor skolepatruljen står og i øvrigt rette sig efter skolepatruljens anvisninger. Elevernes cykler skal være lovlige med reflekser og lygter og eleverne skal have godkendt cykelhjelm på. Transport til fods Elever der går alene til skole, skal benytte fodgængerfeltet, hvor der er skolepatrulje og følge deres anvisninger. Alle elever skal bære de udleverede reflekser (eller andre reflekser) på deres overtøj i de måneder af året, hvor det er mørkt om morgenen.

7 2. Undervisning i sikker trafik på NPS Det er vigtigt at arbejde med elevernes forståelse af og for sikker trafik gennem hele skoleforløbet, for at sikre at de er godt rustede, når de skal ud og gebærde sig i trafikken på egen hånd. Ifølge Sikker Trafik og Rådet for Trafiksikkerhed, er de farligste år i trafikken, når eleverne er mellem 15 og 25 år. Vi har derfor sammen en pligt til at sørge for, at vores elever på NPS, forlader skolen efter 9. klasse med de bedste forudsætninger for, også i trafikken, at klare sig fornuftigt. Trafikundervisningen er derfor tilrettelagt så alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse får trafikundervisning. Undervisningen er klart defineret og indskrevet i klassernes årsplaner. I indskolingen vil undervisningen bestå af mange praktiske øvelser. Der er fokus på at bevæge sig til fods i lokalområdet. Forståelse af færdselsregler vil også være prioriteret. Mellemtrinnet vil primært modtage undervisning om transport på cykel i lokalområdet. Der vil være en del praktiske øvelser med fokus på egen og andre trafikanters adfærd. Forståelse af færdselsregler vil være højt prioriteret. Undervisningen i udskolingen vil fortrinsvis handle om elevernes ansvar, holdninger og forestillinger i forhold til risiko i trafikken og medansvar for andre. Vi forventer at færdselsreglerne er kendte på et generelt plan i forhold til egen færden, og der vil blive arbejdet med selvstændige vurderinger af samspil, trafik og risici. For at sikre kontinuiteten i undervisningen af elevernes trafikforståelse, vil der på hvert klassetrin blive afhold en trafiktest i slutningen af skoleåret. Ligeledes vil en årlig tilbagevendende aktivitet være førstehjælpskursus. Skolebestyrelsen vurderer, at en kontinuerlig udbygning af elevernes indsigt i og forståelse for at hjælpe andre i trafikken også indbefatter viden om basal førstehjælp. Skolens ansvar i forbindelse med trafikundervisningen Trafikundervisningen i børnehaveklasse og 1. klasse Trafiktræning gåture i lokalområdet Stopsignaler og stoptegn Se sig for til begge sider Koncentration når man færdes i trafikken Færdselsregler Politiets årlige trafikgåtur i lokalområdet Gåprøven Trafiktest på nettet maj/juni

8 Trafikundervisningen i 2. og 3. klasse Trafiktræning gåture i lokalområdet Hvordan krydser man gaden alene? Hvor er det bedst at går over gaden? Færdselsregler Politiets årlige trafikgåtur i lokalområdet Gåprøven Trafiktest på nettet maj/juni Trafikundervisning i 4. klasse Trafiktræning på cykel efterår Færdselsregler Cykeltjek Cykeltræning på cykelbane Lys på med Ludvig oktober måned Den seje cykelhjelm Gennemgang af elevernes cykelhjelme og udsmykning af hjelmene Trafiktest på nettet maj/juni Trafikundervisning i 5. klasse Obligatorisk cyklistprøve forår Teoriprøve på nettet Praktisk cykelprøve sammen med politiet Lys på med Ludvig oktober Cykeltjek Den seje cykelhjelm Gennemgang af elevernes cykelhjelme og udsmykning af hjelmene Trafiktest på nettet maj/juni

9 Trafikundervisning i 6. klasse Obligatorisk cyklistprøve forår Teoriprøve på nettet Praktisk cykelprøve sammen med politiet Cykeltjek Trafiktest på nettet maj/juni Skolepatrulje Trafikundervisning i 7. klasse Obligatorisk cyklistprøve forår Teoriprøve på nettet Praktisk cykelprøve sammen med politiet Cykeltjek Trafiktest på nettet maj/juni Trafikundervisning i 8. klasse To tre temadage om trafik og sikkerhed Risikoforståelse Besøg af Sikker Trafik LIVEs ambassadører Trafik Tjekket Cykeltjek Trafiktest på nettet maj/juni Trafikundervisning i 9. klasse Cykeltjek Politibesøg om motoriserede køretøjer, alkohol og trafik Risikoforståelse Trafiktest på nettet april/maj

10 Forældrenes ansvar i forbindelse med trafikundervisningen Sørge for at barnet har synlige reflekser på overtøjet i vintermånederne Sørge for at barnets cykel er lovlig med reflekser, lygter og ringeklokke Sørge for at barnet har en lovlig cykelhjelm og benytter den Støtte op om trafikundervisningen der foregår på skolen Træne sikker gå og cykelruter med barnet Elevernes ansvar i forbindelse med trafikundervisningen At deltage aktivt i trafikundervisningen Benytte reflekser på overtøjet Benytte cykelhjelm

11 3. Rollemodeller Trafikvaner grundlægges tidligt i barndommen, og det er lettere at skabe gode, holdbare vaner hos børn end at ændre på dårlige vaner hos voksne. De voksne er vigtige rollemodeller for børnene. Problemet er, at de voksne i mange tilfælde ikke er bevidste om, hvor vigtigt det er, at de skal være gode rollemodeller for både egne og andres børn. Såvel forældre som lærer spiller derfor en afgørende rolle for børn og unges trafikopdragelse. Skolens ansvar i forbindelse med rollemodeller Der henstilles til at alle lærer og ansatte på NPS bærer cykelhjelm, når de cykler til og fra skole Alle lærer og ansatte på NPS overholder færdselsreglerne Alle lærer og ansatte på NPS benytter fodgængerfeltet ved Jagtvej/Hørsholmgade i tidsrummet og følger Skolepatruljens anvisninger Alle lærer og ansatte på NPS bakker op om skolens trafikpolitik og deltager aktivt i trafikundervisningen Alle lærer og ansatte på NPS er gode rollemodeller i trafikken Forældrenes ansvar i forbindelse med rollemodeller Der henstilles til at alle forældre bærer cykelhjelm, når de cykler til og fra skole Alle forældre overholder færdselsreglerne Alle forældre benytter fodgængerfeltet ved Jagtvej/Hørsholmgade i tidsrummet og følger Skolepatruljens anvisninger Alle forældre bakker op om skolens trafikundervisning Alle forældre er gode rollemodeller i trafikken

12 4. Samarbejde om udførelsen af Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik For at sikre at Trafikpolitikken bliver implementeret i skolens øvrige arbejde, er det nødvendigt at forældre, skolebestyrelse, Pædagogisk Råd, Politiet og trafiklæreren samarbejder om de enkelte tiltag. Nedenfor er defineret hvem der har ansvaret for information, udvikling, samarbejde og undervisning Skolens/Personalets ansvar og arbejdsdeling for trafikpolitikken og undervisning Den obligatoriske cyklistprøve bliver lavet i et samarbejde mellem årgangsteamet og trafiklæreren. Førstehjælpskurset bliver afholdt af årgangsteamet med vejledning af trafiklæreren. Den årlige trafiktest bliver lavet af trafiklæreren i samarbejde med årgangsteamet. Cykeltjek bliver lavet i et samarbejde mellem årgangsteamet og trafiklæreren. Alle aktiviteter hvor politiet er involveret arrangeres af trafiklæreren i samarbejde med årgangsteamet. Trafiktræning i indskolingen arrangeres og udføres af årgangsteamet med vejledning af trafiklæreren. Trafiktræning på mellemtrinnet arrangeres i samarbejde med trafiklæreren og udføres af årgangsteamet. Den seje cykelhjelm arrangeres i samarbejde med trafiklæreren og udføres af årgangsteamet. Temadage i 8. klasse planlægges og udføres i et samarbejde mellem årgangsteamet og trafiklæreren. Det er årgangsteamets ansvar at indskrive trafikundervisningen i årsplanerne. Trafiklæreren har ansvaret for at bestille reflekser til skolens elever. Uddannelse af skolepatruljen arrangeres af trafiklæreren i samarbejde med politiet. Uddannelse af voksenskolepatrulje arrangeres af trafiklæreren i samarbejde med skolebestyrelsen. Efteruddannelse af skolepatruljen arrangeres af trafiklæreren. Kontinuerligt samarbejde med nærpoliti, Sikker Trafik og Dansk Cyklist Forbund er trafiklærerens ansvar. Trafiklæreren skal deltage i nødvendige kurser og temadage om trafiksikkerhed. Skolebestyrelsens ansvar for information og samarbejde om udvikling af Trafikpolitikken Kort over sikre gåruter til skolen uddeles til børnehaveklasser og 1. klasser ved skolestart oploades også på skolens hjemmeside Kort over sikre cykelruter til skolen oploades på skolens hjemmeside Færdselsregler oploades eller linkes på skolens hjemmeside Information og indkaldelse til voksenskolepatrulje Samarbejde med trafiklæreren om skolestartskampagne Kontakt til forældrene i forbindelse med udvikling af trafikpolitikken Samarbejde med trafiklæreren og Pædagogisk Råd om udvikling af trafikpolitikken

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Østkolen,

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold:

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: På vej Undervisning Rollemodeller Samarbejde Husk hjelmen På vej Selvtransporterende børn Træning giver rutine og overblik, og er den bedste vej til sikre trafikanter.

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever.

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. På de næste sider finder du et eksempel på en trafikpolitik, der rummer alle de punkter, som Rådet for Sikker

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011

Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011 Trafikpolitik for Ludwig Andresen Schule November 2011 Formål: Ludwig Andresen Schule har som mål af øge trafiksikkerheden på og omkring skolen for såvel børn som voksne. Ansvar for skolens færdselsundervisning

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Trafikpolitik for Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen. Rådet for Sikker

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen.

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen. Trafikpolitik Politikken ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. Trafikvanerne dannes tidligt, og

Læs mere

Kristrup Skoles trafikpolitik

Kristrup Skoles trafikpolitik Kristrup Skoles trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen.

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen. Udkast Mål for trafikpolitikken Trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Espergærdeskolen. Det sker bl.a. ved At så mange børn som muligt går eller cykler til skole.

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Det er Østskolen, afd. Hylleholts ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Solsikkens trafikpolitik

Solsikkens trafikpolitik Solsikkens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Hylleholt Skoles Trafikpolitik

Hylleholt Skoles Trafikpolitik Hylleholt Skoles Trafikpolitik Det er Hylleholt Skole ambition, at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Skolens trafikpolitik.. 6 På vej.. 7 Undervisning. 11 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17 3 Forord

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Aktiv transport. Dialogbaseret forældremøde. Til læreren

Aktiv transport. Dialogbaseret forældremøde. Til læreren Aktiv transport Dialogbaseret forældremøde Til læreren 1 Indholdsfortegnelse Aktiv transport til forældremøde i udvalgte klasser... 3 Aktiv transport... 4 Introduktion til emnet aktiv transport til forældremødet...

Læs mere

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik Grydemoseskolens Trafikpolitik Udarbejdet efteråret 2011 Forord: Elever, forældre og medarbejdere oplever hver morgen en spidsbelastet trafiksituation på parkeringspladsen omkring Grydemoseskolen. Antallet

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

Trafikpolitik Nibe Skole

Trafikpolitik Nibe Skole Trafikpolitik Nibe Skole Indholdsfortegnelse Nibe Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Gandrup Skole

Trafikpolitik Gandrup Skole Trafikpolitik Gandrup Skole Indholdsfortegnelse Gandrup Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik for Humlebien

Trafikpolitik for Humlebien Trafikpolitik for Humlebien Med denne politik sætter Humlebien trafiksikkerhed på dagsordenen og lægger op til en mere målrettet indsats både i dagligdagen og for en forbedret trafiksikkerhed ved institutionens

Læs mere

Brorsonskolens trafikpolitik

Brorsonskolens trafikpolitik Brorsonskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Hyllehøjskolens trafikpolitik

Hyllehøjskolens trafikpolitik Hyllehøjskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Vinding Skoles Trafikpolitik

Vinding Skoles Trafikpolitik Vinding Skoles Trafikpolitik Skolebestyrelsen ved Vinding Skole har i flere år drøftet, hvorledes sikkerheden for elever, der går og cykler til og fra skole kunne bedres. Et innovativt trafikprojekt i

Læs mere

Krogårdskolens trafikpolitik

Krogårdskolens trafikpolitik Krogårdskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Filstedvejens Skole

Trafikpolitik Filstedvejens Skole Trafikpolitik Filstedvejens Skole Indholdsfortegnelse Filstedvejens Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Den trafiksikre skolevej... 6 Skolens trafikpolitik... 7 På vej... 8 Undervisning... 11

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Denne trafikpolitik er udarbejdet af Hadbjerg Skole i samarbejde med Trafik & Veje, Favrskov Kommune. Baggrunden for udarbejdelsen af

Læs mere

Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig Opfordre til at elever går eller cykler til skole

Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig Opfordre til at elever går eller cykler til skole Trafikpolitik for Ny Hollænderskolen Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre lærere kan færdes sikkert omkring skolen i udenfor skoletiden. Ny Hollænderskolen

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Borup Ris Skolens. Trafikpolitik. - skoleåret 2012/2013

Borup Ris Skolens. Trafikpolitik. - skoleåret 2012/2013 Borup Ris Skolens Trafikpolitik - skoleåret 2012/2013 Forord I henhold til Næstved Kommunes Trafikstrategi og Færdselskommissionens Nationale Handleplan for trafiksikkerhed anbefales det, at alle skoler

Læs mere

Trafikpolitik Sofiendalskolen

Trafikpolitik Sofiendalskolen Trafikpolitik Sofiendalskolen Indholdsfortegnelse Sofiendalskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere Arden Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole

Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole Indholdsfortegnelse Gammel Hasseris Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal 1 Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken.

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018 Trafiksikre Skoleveje Handlingsplan for 2014-2018 Forslag til forelæggelse for Miljø- og Planudvalget den 4.11.2013 Forslag til forelæggelse på Børne- og Undervisningsudvalget den 7.11.2013 FORORD Vision

Læs mere

Trafikpolitik for Tibberupskolen

Trafikpolitik for Tibberupskolen Trafik omkring Tibberupskolen: Alle opfordres til at krydse Kofod Anchers Vej ved den indsnævring, hvor skolepatruljen står om morgenen. Se kort med sikker skolevej. Skolepatruljen er i aktivitet fra kl.

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Klostermarksskolen

Trafikpolitik Klostermarksskolen Trafikpolitik Klostermarksskolen Indholdsfortegnelse Klostermarksskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 9 Rollemodeller... 13 Samarbejde...

Læs mere

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole

Trafikpolitik. Toftlund Distriktsskole Trafikpolitik Distriktsskole FORMÅL OG INDHOLD Distriktsskoles trafikpolitik har som formål: At skabe trygge forhold på skolevejen At sikre fælles rammer for trafiksikkerheden i forbindelse med skolens

Læs mere

Trafikpolitik Byplanvejens Skole

Trafikpolitik Byplanvejens Skole Trafikpolitik Byplanvejens Skole Indholdsfortegnelse Byplanvejens Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Den trafiksikre skolevej... 6 Skolens trafikpolitik... 7 På vej... 8 Undervisning... 11

Læs mere

Trafikpolitik for Bedsted Friskole

Trafikpolitik for Bedsted Friskole Trafikpolitik for Bedsted Friskole Februar 2014 Beliggenhed Bedsted er en landsby beliggende i den østlige del af Tønder Kommune. Bedsted Friskole er beliggende i den vestlige del af Bedsted by. Bested

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Spjald Skoles Trafikpolitik

Spjald Skoles Trafikpolitik Spjald Skole Spjald Skoles Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Brorsonskolens trafikpolitik

Brorsonskolens trafikpolitik Brorsonskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Trafikpolitik Seminarieskolen

Trafikpolitik Seminarieskolen Trafikpolitik Seminarieskolen Indholdsfortegnelse Seminarieskolen Forord side 4 Skolevejsanalysen 5 Den trafiksikre skolevej 6 Skolens trafikpolitik 7 På vej 8 Undervisning 12 Rollemodeller 15 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Jejsing Friskoles trafikpolitik

Jejsing Friskoles trafikpolitik Jejsing Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Hverdagen i SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse

Hverdagen i SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse Hverdagen i SPORTSKLASSERNE Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE Holstebro Elitesport Talent Sport Uddannelse Hols Indledning Denne folder er lavet primært som generel info til alle med interesse i

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere