Oprindelig udgivet som lokalhistorisk skrift i 2007 af Støvmiderne, Sakskøbing. Oprindelig titel: I lys og mørke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprindelig udgivet som lokalhistorisk skrift i 2007 af Støvmiderne, Sakskøbing. Oprindelig titel: I lys og mørke"

Transkript

1 En by i krig Sakskøbing Redigeret af Frede Uhrskov

2 En by i krig - Sakskøbing 1. udgave 2011 ISBN: Copyright 2011 Forlaget Uhrskov og Støvmiderne Oprindelig udgivet som lokalhistorisk skrift i 2007 af Støvmiderne, Sakskøbing. Oprindelig titel: I lys og mørke Redigeret af Frede Uhrskov Redigering er foretaget således, at det oprindelige materiale er tydeligt. Der er alene foretaget sproglige rettelser. 2

3 Indhold Indhold... 3 Forord Efter krigen Kilder

4 Forord Denne bog omhandler tiden i Sakskøbing Vi har gennemgået mange aviser og artikler i det tidsrum. Bogen er samtidig rig på små annoncer og billeder fra tiden. Der er mange personer og mange ting, der skete i den periode. Alt har derfor ikke kunnet komme med på grund af pladsmangel, men vi har prøvet at gøre den så spændende som muligt. Under udarbejdelsen af materialet har Johan Jørgensen og Rene Larsen givet et stort bidrag til artikler og billeder. Der skal også lyde en stor tak til arkivleder Bo Christiansen og Lise Autzen i Sakskøbing for redigering og gennemlæsning af materialet. Desuden tak til Lokalhistorisk arkiv i Sakskøbing for lån af diverse artikler og billeder. Det færdige materiale er udgivet af Foreningen Forskergruppen Støvmiderne i Sakskøbing. Februar 2007 Støvmiderne, Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv. Bent Jensen og Erik Pedersen 4

5 har været et godt år for bygningshåndværket i byen, selv om det har været præget af udefra kommende meddelelser, som har skabt ængstelse hos befolkningen, men der er stadig stor arbejdsløshed i andre fag. Landbruget begynder også at se lysere tider i møde ovenpå den store krise, der har været i Danmark. Kommunen køber i 1938 den gamle Engbergård og lader den nedrive. Efter nedrivningen bliver grunden solgt til et konsortium, som lader den nuværende bygning opføre. Alderdomshjemmet med billigboliger bygges på Maribovej. Det nye sygehus blev også påbegyndt i Der blev også opført parcelhuse på Vestervang, Parkvej samt på Skovvejen. I Rørbæk var der en del huse, der blev opført på Mellemvang og Byvangen. Den 1. juli 1938 kom ferieloven med 12 dages ferie, 1 feriedag pr. måned og 4% af den udbetalte løn i feriepenge. Byrådet i Sakskøbing bestod af 11 medlemmer nemlig 6 socialdemokrater og 5 borgerlige. Ved byrådsmødet i januar 1939 gennemgik de 2 budgetter, og det vedtages at forhøje driftsoverskuddet fra kr. til kr. Der skal da udskrives 6000 kr. mere i skat, så der i alt bliver udskrevet skat for kr., det er kr. mere i personlig skat end det foregående år. Havnens budget vedtages uforandret, for havnen er stadig et godt aktiv for byen. 5

6 1939 Tiderne var begyndt at se lysere ud for Sakskøbing og omegn. Der var megen gang i byggeriet, forretningslivet og landbruget, men der var stor bekymring med Tysklands store oprustning, og det var tydeligt, at Hitler ikke have i sinde at lade sine nabolande i fred. Den danske regering håbede, at Danmark kunne forblive neutral, som det skete under 1. verdenskrig De danske nazister havde vind i sejlene. Her i vores område var en del nazister, men om der var en forening her i byen vides ikke. De har formentlig været tilsluttet en nazistforening i Maribo, som havde kontor i Shursgade. Nazistpartiet DNSAP holdt stort offentligt møde på hotel Sakskøbing den Taler var grev Knuth. Det var averteret i avisen, at der var fri diskussion, og der kom da også en del af byens borgere, som ikke alle var nazister. En del kom for at provokere, og flere blev smidt ud, men kom ind igen. En af dem var malermester Hansen, kaldet Døppe, han blev smidt ud flere gange. Til sidst blev det nazisterne for meget. De sendte bud efter politiet. Pantmann Hansen kom netop, som maleren blev smidt ud for tredje gang. Maleren udbrød også du min kære brodersøn. Maleren var Pantmanns farbroder. 6

7 Den skriver Sakskøbing Avis, at havnen vil få besøg af en del af flådens skibe. Det var 2 torpedobåde - Dragen og Laksen og værktøjsskibet Henrik Gerner. Desuden kom også undervandsbådene Havmanden, Dryaden, Flora, Bettona og Galethea. Marineforeningen og Forsvarsbrødrene arrangerede stort offentlig bal på Hotel Sakskøbing for mandskabet. Skibene skulle ankomme lørdag eftermiddag og afsejle mandag, men der kom ingen af skibene. De var anløbet Korsør, og der blev ikke sendt noget afbud. Det hele så ud som en tidlig aprilsnar. Den var der folketingsvalg i Danmark, og her fik nazisterne stemmer, og det gav 3 mandater til folketinget. Her i byen med omliggende sogne fik de 79 stemmer, som var fordelt på følgende måde: Sakskøbing købstad 17 stemmer Sakskøbing landsogn 6 stemmer Radsted 6 stemmer Vigsnæs 2 stemmer Tårs 2 stemmer Våbensted Engestofte 26 stemmer Slemminge Fjelde 4 stemmer Majbølle 16 stemmer. 7

8 Den underskiver Danmark og Tyskland en ikke angrebspagt. Mange åndede lettet op og troede på Hitler. Neutraliteten kunne måske opretholdes, men det skulle vise sig at være en stor fejl. Hitler var allerede i gang med at planlægge Weseübung kodeordet for besættelsen af Norge og Danmark. At besættelsen af Danmark ikke kom før, skyldes nok, at kong vinter havde lukket vores farvande med is. I juni 1939 holdt Anstalten nu Saxenhøj sin årlige udflugt, det var byens og oplandets bilejere, som kørte for patienterne. Der var i alt 75 biler. Det skal bemærkes, at der senere indførtes benzinrationering, og allerede i september fik en del bilejere bøder for kørsel i bil. Alderdomshjemmet på Maribovej tages i brug og sygehusets nye afdeling er også færdig. Pastor Karl Lindqvist havde indsamlet 1800 kr. til et højtaleranlæg til alle sygestuer. Det skal også nævnes, at Lindqvist starter et kursus i Esperanto 1. Den var en kendt og elsket folkesanger S. Mikkelsen på besøg. Han gæstede hver sommer Sakskøbing. Han kørte i en Ford vogn. Den havde påmonteret en stor bagagebærer, hvorpå der blev lagt en træplade. På denne plade stod sangeren og sang og spillede på sin lut. Det var for det meste lystige viser, som var meget populære. Især Jeppe Aakjærs sange var folk glade for at høre. 1 Esperanto er et kunstsprog, som har til formål at gøre mennesker med forskelligt modersmål i stand til at kommunikere med hinanden. 8

9 Den afholdt Nazisterne et folkemøde i Holmeskoven - fællesspisning med medbragt madkurv, alle var velkomne. Der var entre på 50 øre. I august 1939 ankom til Lolland-Falster en urbil fra den tyske Kienzel urfabrik. Den store bil kom til Sakskøbing i anledning af en urmagerkongres i Nykøbing F. Den gjorde holdt på Torvet i Sakskøbing, hvor alle kunne komme ind i den store bus og beundre de mange ure. Vognen kørte rundt i hele Danmark og ingen anede dengang, at det drejede sig om spionage. Bilen var udelukkende sendt til landet for at kortlægge hvilke veje og broer, der kunne bære en vægt af 22 tons. Vognens vægt svarede nøjagtig til de senere så berygtede tyske Tigertanks. Hos amtsvejvæsenets kontorer rundt i landet fik vognens personale oplyst, hvilke broer og veje, der var i stand til at bære den store vogn. Den går tyske tropper ind i Polen, og dermed starter 2 verdenskrig. England og Frankrig erklærer Tyskland krig. 9

10 Den skriver Sakskøbing Avis om situationens alvor, at der i de kommende dage vil blive en række bestemmelser, som direkte er en ulempe for befolkningen. I den situation vi er i, vil der nok komme forskellige lovbud. Ved første byrådsmøde, efter den store krig er begyndt, udtaler borgmester Kirkegård håbet om de restriktioner, vi nu skal pålægge befolkningen, må blive så lempelige som muligt, og så må vi håbe, at det må lykkes regeringen at holde vort land uden for krigen. Tørv i stabler ved Idalund. 10

11 Den første bekendtgørelse i avisen var, at alt kokssalg fra Sakskøbing Gasværk var standset indtil videre. Senere blev det sådant at kun folk, der før have købt koks ved kommunen, kunne købe 10 hektoliter koks, og kun hvis de ikke havde købt 10 hektoliter i august. Det henstilles igen, at der spares på el, kul, koks og gas. I slutningen af september 1939 kom de første rationeringer som var på benzin. Al privatkørsel blev forbudt. Lastbiler fik tildelt 30% af normalforbruget og hyrevogne 60%. 11

12 12 Et lille udsnit af rationeringskort.

13 Den blev sukkeret rationeret, rationen blev sat til 2½ kg. pr. måned svarende til 60% af normalforbruget. Den blev salg af tobak og spiritus forbudt, men allerede den blev forbuddet ophævet igen, hvorefter en flaske akvavit kostede 10,40 kr. Den var der engelske flyvere over byen. De havde nedkastet flyveblade over Tyskland. Flyvebladene var på tysk. Der blev nedsat et priskontroludvalg. Mange børn indsamlede sølvpapir, for eksempel F.D.F, som tjente 115,65 kr. på indsamlingen. Fra midten af november 1939 fik private biler 1/3 del af normalforbruget, erhvervsbiler 70% af deres benzinforbrug. Samtidig forhøjedes benzinprisen fra 33 øre til 46 øre. Fra til kunne man kun købe 100 gram kaffe eller 50 gram te. Derefter blev rationen sat til 500 gram kaffe eller 200 gram te. Der skete også stramninger på forbrug af kul, koks og cinders. Mangel på brændsel i vinteren var meget stor. Den strenge vinter forhindrede skibene i at sejle i de danske farvande, men også verdenskrigen, gjorde import af kul fra England vanskelig. Import og eksport af andre varer var også gået i stå. 13

14 Danmark var nød til at finde andre handelspartnere. Tyskland var et emne som handelspartner, fordi Danmark havde stadig en ikkeangrebspagt med tyskerne. Man håbede derfor stadig, at landet kunne holde sig udenfor krigen. Vinteren , foto fra Rørbæk. 14

15 1940 Skitse over havnen i Gedser De tyske spioner var flittige i dagene inder den 9. april. Herover ses en skitse over havnen i Gedser. Skitsen blev lavet af en tysk spion den 30. marts 1940 og vedlagt hans rapport. 15

16 Den Danmark bliver besat. Der bliver den dag set mange tyske flyvemaskiner over Sakskøbing, men der kom kun enkelte tyske soldater til byen. Der kom blandt andet en tysk motorcyklist, som spurgte om vej til Nykøbing, men han blev vist til Nysted. At den tyske besættelse af Danmark var planlagt i alle detaljer er der ikke tvivl om. Tyskerne kom med færgen til Gedser den 9. april De to tyske færger med ankomst til Gedser den 9. april tidlig om morgenen, var meldt aflyst. Schwerin på grund af maskinskade. Senere blev det meddelt Gedser Station at Mecklenburg ville sejle fra Warnemünde kl som ekstratur med gods, og den ville være fremme kl Godset bestod af biler, motorcykler og cykler. Passagererne var folk fra 305. regiment 3. bataljon. Det var en motoriseret maskingeværsdeling og pionerer. Færgen gik i havn, uden at der var en tysk soldat at se. Chefen, Oberst Buck, rapporterer: På forskibet ligger stødtropperne klar. Alle motorkøretøjerne er bemandede. For størstedelen fuldstændig overdækkede med presenninger for at forhindre opdagelse fra land. Kl glider den tyske jernbanefærge Mecklenburg ind i det venstre færgeleje. Netop dette færgeleje var nøje blevet observeret af en tysk spion, der gør opmærksom på vigtigheden af, at komme i besiddelse af betjeningsgrebet til færgeklappen. DSB` s rangerleder J. O. Jensen går hen mod færgelejet. Henter betjeningsgrebet til færgeklappen og firer den ned, da færgen ligger i lejet. Umiddelbart efter at klappen er firet ned, kommer den tyske styrmand fra færgen hen 16

17 over klappen. Han har en pistol i hånden, og han forlanger betjeningshåndtaget til klappen udleveret. Derefter vender han sig om og blinker med en lommelygte ind mod færgens vogndæk og en halv snes tyske soldater stormer i land. Umiddelbart herefter brydes stilheden i Gedser færgehavn af en infernalsk larm, idet et stort antal motorcykler og biler startes om bord på færgen, hvor de har stået i skjul bag en godsvogn, der nu skubbes i land af en bil. De mange biler og motorcykler kører i land med stor hastighed og fortsætter mod nord ud af Gedser by. Det motoriserede maskingeværskompagni er på vej til Vordingborg med 80 km/t for at sætte sig i besiddelse af den vigtige bro over Storstrømmen. Tyske soldater 9. april 1940 i Gedser om morgenen. 17

18 Rangerleder J. O. Jensen siger til den tyske styrmand: I har da ikke lov til at holde manøvre i Danmark. Styrmanden svarede ikke. Således startede den tyske besættelse af Danmark i Gedser Færgehavn. Det var det første sted tyske tropper overskred grænsen til Danmark. De danske statsbanefolk, toldere og politifolk, der stod parat til at modtage den tyske færge, blev skubbet til side, men inden tyskerne afbrød telefonforbindelsen, lykkedes det en trafikassistent at ringe til togkontoret i København - på Statsbanernes direkte linje. Vordingborg station, som lyttede med, spurgte om garnisonen i Vordingborg skulle alarmeres. Svaret var nej. Statsbanerne alarmerede heller ikke militære instanser i København. Kort efter kom endnu en tysk færge, Schwerin, til Gedser med resten af landgangsstyrken. Normalt var der ingen opfyrede lokomotiver i Gedser om morgenen, efter at nattoget var inddraget på grund af kulmangel, men sært nok var der netop denne særlige morgen helt tilfældigt et opfyret lokomotiv, så der må have været givet særlig ordre et eller andet sted fra. Trafikinspektør Hårlev fortalte omkring 1950 til T. Nellemann, at han hjemme (og ikke på sit kontor) havde fået ordre til at give Gedser station besked om at holde et lokomotiv opfyret netop den nat. Hvor ordren kom fra vides ikke, men omstændighederne ved samtalen var så mystiske, at Hårlev først fortalte det til sin kone et par dage efter det tyske overfald. 18

19 Historien antyder, at overfaldet den 9. april ikke kom helt uventet. Medens en del af værnemagten marcherede nordpå, tog en anden del med toget, idet den opfyrede maskine blev koblet til disponible personvogne. Den danske radio sendte hele dagen igennem. Kongen og statsminister Stauning manede til ro og besindighed. Det blev pålagt alle at mørklægge alle vinduer, og byens handlende havde hurtigt udsolgt af alt mørklægningspapir. Den som ikke nåede at skaffe dette, brugte tæpper og andet for vinduerne. Der var selvfølgelig ingen gadebelysning, og den aften havde politiet travlt med at kontrollere, om alt var mørklagt på den rette måde. Der skulle mørklægges fra kl. 19 til kl. 5 morgen. 19

20 Den blev margarinefabrikationen standset, samtidig blev margarinen rationeret. Hver person kan indtil 1. maj købe 250 gram margarine eller palmin. Forbuddet mod salg af bajersk øl er ophævet fra mandag morgen. Det er stadigt forbudt at udskænke eller sælge luksus øl samt at forhandle og udskænke vin og spiritus. Efter benzinen er blevet yderligere rationeret, er alt privat bilkørsel standset. Der er også forbud for bilister, der har brugstilladelse til privatkørsel. Der kan ventes petroleums kort. Et brændselsnævn bliver nedsat. Det består af Holger Kristiansen, Otto Pedersen og bestyrer Danielsen. Omegnskommunerne har også nedsat et brændselsnævn. Den der kan nu ansøges om petroleumskort i Sakskøbing og omegnskommunerne. Den motorskibet Saxkjøbing har indstillet rutefarten fra byens havn. Den et kaffemærke kan købes for 75 øre for 200 gram, men det er på sortbørsen. 20

21 Vogndækket på Færgen Danmark med tysk krigsmateriale, den danske færge havde fået ordre på igen at skulle sejle til og fra Warnemünde. 21

22 Den indføres sommertid, pristallet er steget fra 203 til 222. Der er en lønstigning på 6,12 kr. pr. uge. Den opfordres alle kvinder over 18 år til at deltage i Danske Kvinders Beredskab. Forbrugere opfordres til at medbringe papir, flaske samt taske til indkøbte varer. Den fra Statens Civile luftværn meddeles det, at der vil blive stillet en alarmsirene til byens rådighed. Når den kommer, vil den blive opsat på rådhuset. Mørklægningen er fra i aften kl. 21 og ikke som hidtil kl Tilflugtsrum drøftes i byrådet. Den tørveproduktionen kommer i gang over hele kommunen. Jeg vil nævne nogle få: Doktor Nielsens mose på Saxes. Tørv sælges også hos Chr. Bonde i Kartofte og Fælleseje i Slemminge sælger tørv med afregning pr. ton eller pr stk. De indeholder 25% vand, 6,8% aske og 32,70% varme enheder. Tørv kan også bestilles ved kommunen og prisen er fastsat af ministeriet. Der skal brændselsmærker til. 22

23 Den søger kommunen om at få 298 rummeter brænde, men fik kun 100 rummeter, borgerne skal ansøge om tildeling. Den Moserne der er år gamle forventes af kunne producerer 2 millioner tons tørv i Danmark i år. Den Handelsministeriet har givet tilladelse til gasgeneratorer til hele Danmark, heraf 400 til rutebiler. Den største producent af generatorbrændsel på Sakskøbing egnen var H. Møller Andersen, der var savskærer i Grænge. Gasgenerator til vogne blev i første omgang monteret på lastbiler, rutebiler og hyrevogne, de lignede en kakkelovn, og de var dyre af anskaffe ca kr. En rutebil kunne når den var forsynet med trægeneratoranlæg og når beholderen var fyldt op med brændsel, køre ca. 100 km, dette brændsel leverede samme kraft for kun 7 kr. imod, at der skulle bruges for 20 kr. benzin, men det kneb med trækkraften, når den skulle tage turen op ad en bakke. Benzinprisen fik igen en stigning denne gang med 37 øre, så prisen er nu 87 øre pr. liter. 23

24 En del andre varer fik også prisstigninger. Kartofler steg fra 17 øre til 33 øre pr. kilo, en pilsner steg fra 25 øre til 33 øre. Derimod var smør og mælk kun steget lidt. Efter mørklægningen blev kantstenene malet hvide, for at man bedre kunne se dem. Billedet er fra Vestergade

25 Den Rationeringsmærker på kaffe, sukker og margarine udleveres på de respektive kommunekontorer. Gamle mærker fra april kvartal skal medbringes. Der udsendes ikke en ny 1 kr. seddel, der er 1 og 2 kroner nok. Den Motorskibet Saxkjøbing genoptager rutefarten fra havnen til København. Den Gasværkets produktion af koks er indstillet indtil videre. Det der er tilbage af koks er forbeholdt de kommunale bygninger. Den Æltetørv kan dagligt fås fra Musse mose til 34 kr. pr. tons. Henvendelse til smed E. J. Rasmussen i Oreby eller gårdejer J. E. Slæbo på Orebyvej. Den Luftværnssirenen er nu opsat på rådhusets tag. Man har næsten hørt den hver dag, men det viser sig kun at være en afprøvning. Folk spørger, hvordan får man at vide,når man skal gå i kælderen. Den Priserne på korn af ny høst vil sandsynligvis stige. Man regner med, at rugbrødet stiger med ikke mindre en 40 øre. 25

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette er et spil, der er udviklet til historieundervisningen til 3.-4. klassetrin. Spillet handler om besættelsestiden i Danmark og giver eleverne mulighed for at

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Opgaven: TG/ Den 03.03.2015 Din opgave er at hjælpe borgeren med brevafstemning. Du skal bl.a. modtage legitimation, udprinte, modtage og attestere følgebreve

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, trin 1 ISBN: 978-87-92488-02-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Prag turen. Udvalgte billeder med kommentarer. Fotografer: Ove Guldberg, Palle Villadsen, Inger Hansen, Henning Andersen

Prag turen. Udvalgte billeder med kommentarer. Fotografer: Ove Guldberg, Palle Villadsen, Inger Hansen, Henning Andersen Prag turen Udvalgte billeder med kommentarer Fotografer: Ove Guldberg, Palle Villadsen, Inger Hansen, Henning Andersen Ruterne til og fra Prag Til venstre ser du vores rute til og fra Prag. Den blå rute

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE 21.-22. NOVEMBER 2015 I HERNING TIL DELEGEREDE OG ØVRIGE LANDSMØDEDELTAGERE INDBYDELSE KÆRE DELEGEREDE OG ØVRIGE DELTAGERE I LANDSMØDET Du indbydes hermed til Venstres

Læs mere

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte.

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte. Forholdene i flygtningelejrene: Danmark anbragte flygtningene i beslaglagte skoler, hoteller og haller landet over. Det vakte i foråret 1945 stor vrede i befolkningen. Også en lang række københavnske skoler

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør.? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 for en faglært arbejder

Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 for en faglært arbejder Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 1 kg rugbrød... kr. 0,16 1 4 kg smør... kr. 0,50 1 pilsnerøl... kr. 0,08 Timeløn/faglært... kr. 0,27 1 l mælk... kr. 0,06 Ugentlig arbejdstid... timer 64 1 2 kg kaffe...

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Med toget på arbejde

Med toget på arbejde Med toget på arbejde Få maksimalt udbytte af din rejse Toget fører dig fra by til by, ofte hurtigere end du måske tror. Du får desuden en sammenhængende arbejdstid uden afbrydelser. Du kan med andre ord

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere