Oprindelig udgivet som lokalhistorisk skrift i 2007 af Støvmiderne, Sakskøbing. Oprindelig titel: I lys og mørke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprindelig udgivet som lokalhistorisk skrift i 2007 af Støvmiderne, Sakskøbing. Oprindelig titel: I lys og mørke"

Transkript

1 En by i krig Sakskøbing Redigeret af Frede Uhrskov

2 En by i krig - Sakskøbing 1. udgave 2011 ISBN: Copyright 2011 Forlaget Uhrskov og Støvmiderne Oprindelig udgivet som lokalhistorisk skrift i 2007 af Støvmiderne, Sakskøbing. Oprindelig titel: I lys og mørke Redigeret af Frede Uhrskov Redigering er foretaget således, at det oprindelige materiale er tydeligt. Der er alene foretaget sproglige rettelser. 2

3 Indhold Indhold... 3 Forord Efter krigen Kilder

4 Forord Denne bog omhandler tiden i Sakskøbing Vi har gennemgået mange aviser og artikler i det tidsrum. Bogen er samtidig rig på små annoncer og billeder fra tiden. Der er mange personer og mange ting, der skete i den periode. Alt har derfor ikke kunnet komme med på grund af pladsmangel, men vi har prøvet at gøre den så spændende som muligt. Under udarbejdelsen af materialet har Johan Jørgensen og Rene Larsen givet et stort bidrag til artikler og billeder. Der skal også lyde en stor tak til arkivleder Bo Christiansen og Lise Autzen i Sakskøbing for redigering og gennemlæsning af materialet. Desuden tak til Lokalhistorisk arkiv i Sakskøbing for lån af diverse artikler og billeder. Det færdige materiale er udgivet af Foreningen Forskergruppen Støvmiderne i Sakskøbing. Februar 2007 Støvmiderne, Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv. Bent Jensen og Erik Pedersen 4

5 har været et godt år for bygningshåndværket i byen, selv om det har været præget af udefra kommende meddelelser, som har skabt ængstelse hos befolkningen, men der er stadig stor arbejdsløshed i andre fag. Landbruget begynder også at se lysere tider i møde ovenpå den store krise, der har været i Danmark. Kommunen køber i 1938 den gamle Engbergård og lader den nedrive. Efter nedrivningen bliver grunden solgt til et konsortium, som lader den nuværende bygning opføre. Alderdomshjemmet med billigboliger bygges på Maribovej. Det nye sygehus blev også påbegyndt i Der blev også opført parcelhuse på Vestervang, Parkvej samt på Skovvejen. I Rørbæk var der en del huse, der blev opført på Mellemvang og Byvangen. Den 1. juli 1938 kom ferieloven med 12 dages ferie, 1 feriedag pr. måned og 4% af den udbetalte løn i feriepenge. Byrådet i Sakskøbing bestod af 11 medlemmer nemlig 6 socialdemokrater og 5 borgerlige. Ved byrådsmødet i januar 1939 gennemgik de 2 budgetter, og det vedtages at forhøje driftsoverskuddet fra kr. til kr. Der skal da udskrives 6000 kr. mere i skat, så der i alt bliver udskrevet skat for kr., det er kr. mere i personlig skat end det foregående år. Havnens budget vedtages uforandret, for havnen er stadig et godt aktiv for byen. 5

6 1939 Tiderne var begyndt at se lysere ud for Sakskøbing og omegn. Der var megen gang i byggeriet, forretningslivet og landbruget, men der var stor bekymring med Tysklands store oprustning, og det var tydeligt, at Hitler ikke have i sinde at lade sine nabolande i fred. Den danske regering håbede, at Danmark kunne forblive neutral, som det skete under 1. verdenskrig De danske nazister havde vind i sejlene. Her i vores område var en del nazister, men om der var en forening her i byen vides ikke. De har formentlig været tilsluttet en nazistforening i Maribo, som havde kontor i Shursgade. Nazistpartiet DNSAP holdt stort offentligt møde på hotel Sakskøbing den Taler var grev Knuth. Det var averteret i avisen, at der var fri diskussion, og der kom da også en del af byens borgere, som ikke alle var nazister. En del kom for at provokere, og flere blev smidt ud, men kom ind igen. En af dem var malermester Hansen, kaldet Døppe, han blev smidt ud flere gange. Til sidst blev det nazisterne for meget. De sendte bud efter politiet. Pantmann Hansen kom netop, som maleren blev smidt ud for tredje gang. Maleren udbrød også du min kære brodersøn. Maleren var Pantmanns farbroder. 6

7 Den skriver Sakskøbing Avis, at havnen vil få besøg af en del af flådens skibe. Det var 2 torpedobåde - Dragen og Laksen og værktøjsskibet Henrik Gerner. Desuden kom også undervandsbådene Havmanden, Dryaden, Flora, Bettona og Galethea. Marineforeningen og Forsvarsbrødrene arrangerede stort offentlig bal på Hotel Sakskøbing for mandskabet. Skibene skulle ankomme lørdag eftermiddag og afsejle mandag, men der kom ingen af skibene. De var anløbet Korsør, og der blev ikke sendt noget afbud. Det hele så ud som en tidlig aprilsnar. Den var der folketingsvalg i Danmark, og her fik nazisterne stemmer, og det gav 3 mandater til folketinget. Her i byen med omliggende sogne fik de 79 stemmer, som var fordelt på følgende måde: Sakskøbing købstad 17 stemmer Sakskøbing landsogn 6 stemmer Radsted 6 stemmer Vigsnæs 2 stemmer Tårs 2 stemmer Våbensted Engestofte 26 stemmer Slemminge Fjelde 4 stemmer Majbølle 16 stemmer. 7

8 Den underskiver Danmark og Tyskland en ikke angrebspagt. Mange åndede lettet op og troede på Hitler. Neutraliteten kunne måske opretholdes, men det skulle vise sig at være en stor fejl. Hitler var allerede i gang med at planlægge Weseübung kodeordet for besættelsen af Norge og Danmark. At besættelsen af Danmark ikke kom før, skyldes nok, at kong vinter havde lukket vores farvande med is. I juni 1939 holdt Anstalten nu Saxenhøj sin årlige udflugt, det var byens og oplandets bilejere, som kørte for patienterne. Der var i alt 75 biler. Det skal bemærkes, at der senere indførtes benzinrationering, og allerede i september fik en del bilejere bøder for kørsel i bil. Alderdomshjemmet på Maribovej tages i brug og sygehusets nye afdeling er også færdig. Pastor Karl Lindqvist havde indsamlet 1800 kr. til et højtaleranlæg til alle sygestuer. Det skal også nævnes, at Lindqvist starter et kursus i Esperanto 1. Den var en kendt og elsket folkesanger S. Mikkelsen på besøg. Han gæstede hver sommer Sakskøbing. Han kørte i en Ford vogn. Den havde påmonteret en stor bagagebærer, hvorpå der blev lagt en træplade. På denne plade stod sangeren og sang og spillede på sin lut. Det var for det meste lystige viser, som var meget populære. Især Jeppe Aakjærs sange var folk glade for at høre. 1 Esperanto er et kunstsprog, som har til formål at gøre mennesker med forskelligt modersmål i stand til at kommunikere med hinanden. 8

9 Den afholdt Nazisterne et folkemøde i Holmeskoven - fællesspisning med medbragt madkurv, alle var velkomne. Der var entre på 50 øre. I august 1939 ankom til Lolland-Falster en urbil fra den tyske Kienzel urfabrik. Den store bil kom til Sakskøbing i anledning af en urmagerkongres i Nykøbing F. Den gjorde holdt på Torvet i Sakskøbing, hvor alle kunne komme ind i den store bus og beundre de mange ure. Vognen kørte rundt i hele Danmark og ingen anede dengang, at det drejede sig om spionage. Bilen var udelukkende sendt til landet for at kortlægge hvilke veje og broer, der kunne bære en vægt af 22 tons. Vognens vægt svarede nøjagtig til de senere så berygtede tyske Tigertanks. Hos amtsvejvæsenets kontorer rundt i landet fik vognens personale oplyst, hvilke broer og veje, der var i stand til at bære den store vogn. Den går tyske tropper ind i Polen, og dermed starter 2 verdenskrig. England og Frankrig erklærer Tyskland krig. 9

10 Den skriver Sakskøbing Avis om situationens alvor, at der i de kommende dage vil blive en række bestemmelser, som direkte er en ulempe for befolkningen. I den situation vi er i, vil der nok komme forskellige lovbud. Ved første byrådsmøde, efter den store krig er begyndt, udtaler borgmester Kirkegård håbet om de restriktioner, vi nu skal pålægge befolkningen, må blive så lempelige som muligt, og så må vi håbe, at det må lykkes regeringen at holde vort land uden for krigen. Tørv i stabler ved Idalund. 10

11 Den første bekendtgørelse i avisen var, at alt kokssalg fra Sakskøbing Gasværk var standset indtil videre. Senere blev det sådant at kun folk, der før have købt koks ved kommunen, kunne købe 10 hektoliter koks, og kun hvis de ikke havde købt 10 hektoliter i august. Det henstilles igen, at der spares på el, kul, koks og gas. I slutningen af september 1939 kom de første rationeringer som var på benzin. Al privatkørsel blev forbudt. Lastbiler fik tildelt 30% af normalforbruget og hyrevogne 60%. 11

12 12 Et lille udsnit af rationeringskort.

13 Den blev sukkeret rationeret, rationen blev sat til 2½ kg. pr. måned svarende til 60% af normalforbruget. Den blev salg af tobak og spiritus forbudt, men allerede den blev forbuddet ophævet igen, hvorefter en flaske akvavit kostede 10,40 kr. Den var der engelske flyvere over byen. De havde nedkastet flyveblade over Tyskland. Flyvebladene var på tysk. Der blev nedsat et priskontroludvalg. Mange børn indsamlede sølvpapir, for eksempel F.D.F, som tjente 115,65 kr. på indsamlingen. Fra midten af november 1939 fik private biler 1/3 del af normalforbruget, erhvervsbiler 70% af deres benzinforbrug. Samtidig forhøjedes benzinprisen fra 33 øre til 46 øre. Fra til kunne man kun købe 100 gram kaffe eller 50 gram te. Derefter blev rationen sat til 500 gram kaffe eller 200 gram te. Der skete også stramninger på forbrug af kul, koks og cinders. Mangel på brændsel i vinteren var meget stor. Den strenge vinter forhindrede skibene i at sejle i de danske farvande, men også verdenskrigen, gjorde import af kul fra England vanskelig. Import og eksport af andre varer var også gået i stå. 13

14 Danmark var nød til at finde andre handelspartnere. Tyskland var et emne som handelspartner, fordi Danmark havde stadig en ikkeangrebspagt med tyskerne. Man håbede derfor stadig, at landet kunne holde sig udenfor krigen. Vinteren , foto fra Rørbæk. 14

15 1940 Skitse over havnen i Gedser De tyske spioner var flittige i dagene inder den 9. april. Herover ses en skitse over havnen i Gedser. Skitsen blev lavet af en tysk spion den 30. marts 1940 og vedlagt hans rapport. 15

16 Den Danmark bliver besat. Der bliver den dag set mange tyske flyvemaskiner over Sakskøbing, men der kom kun enkelte tyske soldater til byen. Der kom blandt andet en tysk motorcyklist, som spurgte om vej til Nykøbing, men han blev vist til Nysted. At den tyske besættelse af Danmark var planlagt i alle detaljer er der ikke tvivl om. Tyskerne kom med færgen til Gedser den 9. april De to tyske færger med ankomst til Gedser den 9. april tidlig om morgenen, var meldt aflyst. Schwerin på grund af maskinskade. Senere blev det meddelt Gedser Station at Mecklenburg ville sejle fra Warnemünde kl som ekstratur med gods, og den ville være fremme kl Godset bestod af biler, motorcykler og cykler. Passagererne var folk fra 305. regiment 3. bataljon. Det var en motoriseret maskingeværsdeling og pionerer. Færgen gik i havn, uden at der var en tysk soldat at se. Chefen, Oberst Buck, rapporterer: På forskibet ligger stødtropperne klar. Alle motorkøretøjerne er bemandede. For størstedelen fuldstændig overdækkede med presenninger for at forhindre opdagelse fra land. Kl glider den tyske jernbanefærge Mecklenburg ind i det venstre færgeleje. Netop dette færgeleje var nøje blevet observeret af en tysk spion, der gør opmærksom på vigtigheden af, at komme i besiddelse af betjeningsgrebet til færgeklappen. DSB` s rangerleder J. O. Jensen går hen mod færgelejet. Henter betjeningsgrebet til færgeklappen og firer den ned, da færgen ligger i lejet. Umiddelbart efter at klappen er firet ned, kommer den tyske styrmand fra færgen hen 16

17 over klappen. Han har en pistol i hånden, og han forlanger betjeningshåndtaget til klappen udleveret. Derefter vender han sig om og blinker med en lommelygte ind mod færgens vogndæk og en halv snes tyske soldater stormer i land. Umiddelbart herefter brydes stilheden i Gedser færgehavn af en infernalsk larm, idet et stort antal motorcykler og biler startes om bord på færgen, hvor de har stået i skjul bag en godsvogn, der nu skubbes i land af en bil. De mange biler og motorcykler kører i land med stor hastighed og fortsætter mod nord ud af Gedser by. Det motoriserede maskingeværskompagni er på vej til Vordingborg med 80 km/t for at sætte sig i besiddelse af den vigtige bro over Storstrømmen. Tyske soldater 9. april 1940 i Gedser om morgenen. 17

18 Rangerleder J. O. Jensen siger til den tyske styrmand: I har da ikke lov til at holde manøvre i Danmark. Styrmanden svarede ikke. Således startede den tyske besættelse af Danmark i Gedser Færgehavn. Det var det første sted tyske tropper overskred grænsen til Danmark. De danske statsbanefolk, toldere og politifolk, der stod parat til at modtage den tyske færge, blev skubbet til side, men inden tyskerne afbrød telefonforbindelsen, lykkedes det en trafikassistent at ringe til togkontoret i København - på Statsbanernes direkte linje. Vordingborg station, som lyttede med, spurgte om garnisonen i Vordingborg skulle alarmeres. Svaret var nej. Statsbanerne alarmerede heller ikke militære instanser i København. Kort efter kom endnu en tysk færge, Schwerin, til Gedser med resten af landgangsstyrken. Normalt var der ingen opfyrede lokomotiver i Gedser om morgenen, efter at nattoget var inddraget på grund af kulmangel, men sært nok var der netop denne særlige morgen helt tilfældigt et opfyret lokomotiv, så der må have været givet særlig ordre et eller andet sted fra. Trafikinspektør Hårlev fortalte omkring 1950 til T. Nellemann, at han hjemme (og ikke på sit kontor) havde fået ordre til at give Gedser station besked om at holde et lokomotiv opfyret netop den nat. Hvor ordren kom fra vides ikke, men omstændighederne ved samtalen var så mystiske, at Hårlev først fortalte det til sin kone et par dage efter det tyske overfald. 18

19 Historien antyder, at overfaldet den 9. april ikke kom helt uventet. Medens en del af værnemagten marcherede nordpå, tog en anden del med toget, idet den opfyrede maskine blev koblet til disponible personvogne. Den danske radio sendte hele dagen igennem. Kongen og statsminister Stauning manede til ro og besindighed. Det blev pålagt alle at mørklægge alle vinduer, og byens handlende havde hurtigt udsolgt af alt mørklægningspapir. Den som ikke nåede at skaffe dette, brugte tæpper og andet for vinduerne. Der var selvfølgelig ingen gadebelysning, og den aften havde politiet travlt med at kontrollere, om alt var mørklagt på den rette måde. Der skulle mørklægges fra kl. 19 til kl. 5 morgen. 19

20 Den blev margarinefabrikationen standset, samtidig blev margarinen rationeret. Hver person kan indtil 1. maj købe 250 gram margarine eller palmin. Forbuddet mod salg af bajersk øl er ophævet fra mandag morgen. Det er stadigt forbudt at udskænke eller sælge luksus øl samt at forhandle og udskænke vin og spiritus. Efter benzinen er blevet yderligere rationeret, er alt privat bilkørsel standset. Der er også forbud for bilister, der har brugstilladelse til privatkørsel. Der kan ventes petroleums kort. Et brændselsnævn bliver nedsat. Det består af Holger Kristiansen, Otto Pedersen og bestyrer Danielsen. Omegnskommunerne har også nedsat et brændselsnævn. Den der kan nu ansøges om petroleumskort i Sakskøbing og omegnskommunerne. Den motorskibet Saxkjøbing har indstillet rutefarten fra byens havn. Den et kaffemærke kan købes for 75 øre for 200 gram, men det er på sortbørsen. 20

21 Vogndækket på Færgen Danmark med tysk krigsmateriale, den danske færge havde fået ordre på igen at skulle sejle til og fra Warnemünde. 21

22 Den indføres sommertid, pristallet er steget fra 203 til 222. Der er en lønstigning på 6,12 kr. pr. uge. Den opfordres alle kvinder over 18 år til at deltage i Danske Kvinders Beredskab. Forbrugere opfordres til at medbringe papir, flaske samt taske til indkøbte varer. Den fra Statens Civile luftværn meddeles det, at der vil blive stillet en alarmsirene til byens rådighed. Når den kommer, vil den blive opsat på rådhuset. Mørklægningen er fra i aften kl. 21 og ikke som hidtil kl Tilflugtsrum drøftes i byrådet. Den tørveproduktionen kommer i gang over hele kommunen. Jeg vil nævne nogle få: Doktor Nielsens mose på Saxes. Tørv sælges også hos Chr. Bonde i Kartofte og Fælleseje i Slemminge sælger tørv med afregning pr. ton eller pr stk. De indeholder 25% vand, 6,8% aske og 32,70% varme enheder. Tørv kan også bestilles ved kommunen og prisen er fastsat af ministeriet. Der skal brændselsmærker til. 22

23 Den søger kommunen om at få 298 rummeter brænde, men fik kun 100 rummeter, borgerne skal ansøge om tildeling. Den Moserne der er år gamle forventes af kunne producerer 2 millioner tons tørv i Danmark i år. Den Handelsministeriet har givet tilladelse til gasgeneratorer til hele Danmark, heraf 400 til rutebiler. Den største producent af generatorbrændsel på Sakskøbing egnen var H. Møller Andersen, der var savskærer i Grænge. Gasgenerator til vogne blev i første omgang monteret på lastbiler, rutebiler og hyrevogne, de lignede en kakkelovn, og de var dyre af anskaffe ca kr. En rutebil kunne når den var forsynet med trægeneratoranlæg og når beholderen var fyldt op med brændsel, køre ca. 100 km, dette brændsel leverede samme kraft for kun 7 kr. imod, at der skulle bruges for 20 kr. benzin, men det kneb med trækkraften, når den skulle tage turen op ad en bakke. Benzinprisen fik igen en stigning denne gang med 37 øre, så prisen er nu 87 øre pr. liter. 23

24 En del andre varer fik også prisstigninger. Kartofler steg fra 17 øre til 33 øre pr. kilo, en pilsner steg fra 25 øre til 33 øre. Derimod var smør og mælk kun steget lidt. Efter mørklægningen blev kantstenene malet hvide, for at man bedre kunne se dem. Billedet er fra Vestergade

25 Den Rationeringsmærker på kaffe, sukker og margarine udleveres på de respektive kommunekontorer. Gamle mærker fra april kvartal skal medbringes. Der udsendes ikke en ny 1 kr. seddel, der er 1 og 2 kroner nok. Den Motorskibet Saxkjøbing genoptager rutefarten fra havnen til København. Den Gasværkets produktion af koks er indstillet indtil videre. Det der er tilbage af koks er forbeholdt de kommunale bygninger. Den Æltetørv kan dagligt fås fra Musse mose til 34 kr. pr. tons. Henvendelse til smed E. J. Rasmussen i Oreby eller gårdejer J. E. Slæbo på Orebyvej. Den Luftværnssirenen er nu opsat på rådhusets tag. Man har næsten hørt den hver dag, men det viser sig kun at være en afprøvning. Folk spørger, hvordan får man at vide,når man skal gå i kælderen. Den Priserne på korn af ny høst vil sandsynligvis stige. Man regner med, at rugbrødet stiger med ikke mindre en 40 øre. 25

Øster Hornum under 1. verdenskrig

Øster Hornum under 1. verdenskrig Øster Hornum under 1. verdenskrig Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum ca. 1910 Siden nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 havde Danmark ført en strengt neutral politik i forhold til

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Fanefjord Sparekasses historie

Fanefjord Sparekasses historie Fanefjord Sparekasses historie Skrevet i 1951 Socialt tænkende mennesker oprettede sparekasserne Sparekasserne dukkede op i slutningen af 18. århundrede, men de har rødder, som går langt tilbage i tiden.

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller og De fire kommuners alderdomshjem Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller... 4 Ny i kommunalt arbejde... 4 Dramaet om konstitueringen... 5 Den lille lærer...

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

til maj 1945 -iløgstør og omegn

til maj 1945 -iløgstør og omegn Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj 1945 -iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen 170317, A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/10 1942 i Løgstør

Læs mere

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter RESTORER, foråret 1948 Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948 Billedet taget i februar 1948 umiddelbart efter at det danske flag var hejst på "Restorer". I det danske søværn blev skibet navngivet "Vitus

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982 Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Redigeret og skrevet af Keld Dalsgaard Larsen. Fotografier: Udlånt af Lokalhistorisk

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17.

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Hvad lavede dine forældre? Min far var smede- og maskinarbejder, og min mor

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Mit liv. Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45. af Hans Larsen

Mit liv. Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45. af Hans Larsen Mit liv Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45 af Hans Larsen Indhold Mit liv... 1 Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45... 1 Forord... 5 Introduktion.... 6 Barndom... 9 Min far...

Læs mere

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED under besættelsen Et spil med lokalhistorie på den sjove måde Velkommen på tur med August fra Kastrup og Anna fra Tårnby. I skal nu rundt i deres by og høre, hvordan

Læs mere

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Bogen er sat med Lucida Grande, Optima og Arial Bogen er printet i Danmark 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk,

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6

Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 Jungshoved Nr. 4 November 2010 Årgang 6 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (5)... 7 Planter på Jungshoved (9)... 7 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 10 Jungshoved Idrætsforening... 12 Jungshoved

Læs mere

.. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem

.. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem .. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem om fejlnedkastning af våben og sabotagemateriale over et beboelseskvarter i Næstved 16.05.2015 9. april 1940, dagen tyskerne indtog Danmark, forløb så

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere