Oprindelig udgivet som lokalhistorisk skrift i 2007 af Støvmiderne, Sakskøbing. Oprindelig titel: I lys og mørke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprindelig udgivet som lokalhistorisk skrift i 2007 af Støvmiderne, Sakskøbing. Oprindelig titel: I lys og mørke"

Transkript

1 En by i krig Sakskøbing Redigeret af Frede Uhrskov

2 En by i krig - Sakskøbing 1. udgave 2011 ISBN: Copyright 2011 Forlaget Uhrskov og Støvmiderne Oprindelig udgivet som lokalhistorisk skrift i 2007 af Støvmiderne, Sakskøbing. Oprindelig titel: I lys og mørke Redigeret af Frede Uhrskov Redigering er foretaget således, at det oprindelige materiale er tydeligt. Der er alene foretaget sproglige rettelser. 2

3 Indhold Indhold... 3 Forord Efter krigen Kilder

4 Forord Denne bog omhandler tiden i Sakskøbing Vi har gennemgået mange aviser og artikler i det tidsrum. Bogen er samtidig rig på små annoncer og billeder fra tiden. Der er mange personer og mange ting, der skete i den periode. Alt har derfor ikke kunnet komme med på grund af pladsmangel, men vi har prøvet at gøre den så spændende som muligt. Under udarbejdelsen af materialet har Johan Jørgensen og Rene Larsen givet et stort bidrag til artikler og billeder. Der skal også lyde en stor tak til arkivleder Bo Christiansen og Lise Autzen i Sakskøbing for redigering og gennemlæsning af materialet. Desuden tak til Lokalhistorisk arkiv i Sakskøbing for lån af diverse artikler og billeder. Det færdige materiale er udgivet af Foreningen Forskergruppen Støvmiderne i Sakskøbing. Februar 2007 Støvmiderne, Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv. Bent Jensen og Erik Pedersen 4

5 har været et godt år for bygningshåndværket i byen, selv om det har været præget af udefra kommende meddelelser, som har skabt ængstelse hos befolkningen, men der er stadig stor arbejdsløshed i andre fag. Landbruget begynder også at se lysere tider i møde ovenpå den store krise, der har været i Danmark. Kommunen køber i 1938 den gamle Engbergård og lader den nedrive. Efter nedrivningen bliver grunden solgt til et konsortium, som lader den nuværende bygning opføre. Alderdomshjemmet med billigboliger bygges på Maribovej. Det nye sygehus blev også påbegyndt i Der blev også opført parcelhuse på Vestervang, Parkvej samt på Skovvejen. I Rørbæk var der en del huse, der blev opført på Mellemvang og Byvangen. Den 1. juli 1938 kom ferieloven med 12 dages ferie, 1 feriedag pr. måned og 4% af den udbetalte løn i feriepenge. Byrådet i Sakskøbing bestod af 11 medlemmer nemlig 6 socialdemokrater og 5 borgerlige. Ved byrådsmødet i januar 1939 gennemgik de 2 budgetter, og det vedtages at forhøje driftsoverskuddet fra kr. til kr. Der skal da udskrives 6000 kr. mere i skat, så der i alt bliver udskrevet skat for kr., det er kr. mere i personlig skat end det foregående år. Havnens budget vedtages uforandret, for havnen er stadig et godt aktiv for byen. 5

6 1939 Tiderne var begyndt at se lysere ud for Sakskøbing og omegn. Der var megen gang i byggeriet, forretningslivet og landbruget, men der var stor bekymring med Tysklands store oprustning, og det var tydeligt, at Hitler ikke have i sinde at lade sine nabolande i fred. Den danske regering håbede, at Danmark kunne forblive neutral, som det skete under 1. verdenskrig De danske nazister havde vind i sejlene. Her i vores område var en del nazister, men om der var en forening her i byen vides ikke. De har formentlig været tilsluttet en nazistforening i Maribo, som havde kontor i Shursgade. Nazistpartiet DNSAP holdt stort offentligt møde på hotel Sakskøbing den Taler var grev Knuth. Det var averteret i avisen, at der var fri diskussion, og der kom da også en del af byens borgere, som ikke alle var nazister. En del kom for at provokere, og flere blev smidt ud, men kom ind igen. En af dem var malermester Hansen, kaldet Døppe, han blev smidt ud flere gange. Til sidst blev det nazisterne for meget. De sendte bud efter politiet. Pantmann Hansen kom netop, som maleren blev smidt ud for tredje gang. Maleren udbrød også du min kære brodersøn. Maleren var Pantmanns farbroder. 6

7 Den skriver Sakskøbing Avis, at havnen vil få besøg af en del af flådens skibe. Det var 2 torpedobåde - Dragen og Laksen og værktøjsskibet Henrik Gerner. Desuden kom også undervandsbådene Havmanden, Dryaden, Flora, Bettona og Galethea. Marineforeningen og Forsvarsbrødrene arrangerede stort offentlig bal på Hotel Sakskøbing for mandskabet. Skibene skulle ankomme lørdag eftermiddag og afsejle mandag, men der kom ingen af skibene. De var anløbet Korsør, og der blev ikke sendt noget afbud. Det hele så ud som en tidlig aprilsnar. Den var der folketingsvalg i Danmark, og her fik nazisterne stemmer, og det gav 3 mandater til folketinget. Her i byen med omliggende sogne fik de 79 stemmer, som var fordelt på følgende måde: Sakskøbing købstad 17 stemmer Sakskøbing landsogn 6 stemmer Radsted 6 stemmer Vigsnæs 2 stemmer Tårs 2 stemmer Våbensted Engestofte 26 stemmer Slemminge Fjelde 4 stemmer Majbølle 16 stemmer. 7

8 Den underskiver Danmark og Tyskland en ikke angrebspagt. Mange åndede lettet op og troede på Hitler. Neutraliteten kunne måske opretholdes, men det skulle vise sig at være en stor fejl. Hitler var allerede i gang med at planlægge Weseübung kodeordet for besættelsen af Norge og Danmark. At besættelsen af Danmark ikke kom før, skyldes nok, at kong vinter havde lukket vores farvande med is. I juni 1939 holdt Anstalten nu Saxenhøj sin årlige udflugt, det var byens og oplandets bilejere, som kørte for patienterne. Der var i alt 75 biler. Det skal bemærkes, at der senere indførtes benzinrationering, og allerede i september fik en del bilejere bøder for kørsel i bil. Alderdomshjemmet på Maribovej tages i brug og sygehusets nye afdeling er også færdig. Pastor Karl Lindqvist havde indsamlet 1800 kr. til et højtaleranlæg til alle sygestuer. Det skal også nævnes, at Lindqvist starter et kursus i Esperanto 1. Den var en kendt og elsket folkesanger S. Mikkelsen på besøg. Han gæstede hver sommer Sakskøbing. Han kørte i en Ford vogn. Den havde påmonteret en stor bagagebærer, hvorpå der blev lagt en træplade. På denne plade stod sangeren og sang og spillede på sin lut. Det var for det meste lystige viser, som var meget populære. Især Jeppe Aakjærs sange var folk glade for at høre. 1 Esperanto er et kunstsprog, som har til formål at gøre mennesker med forskelligt modersmål i stand til at kommunikere med hinanden. 8

9 Den afholdt Nazisterne et folkemøde i Holmeskoven - fællesspisning med medbragt madkurv, alle var velkomne. Der var entre på 50 øre. I august 1939 ankom til Lolland-Falster en urbil fra den tyske Kienzel urfabrik. Den store bil kom til Sakskøbing i anledning af en urmagerkongres i Nykøbing F. Den gjorde holdt på Torvet i Sakskøbing, hvor alle kunne komme ind i den store bus og beundre de mange ure. Vognen kørte rundt i hele Danmark og ingen anede dengang, at det drejede sig om spionage. Bilen var udelukkende sendt til landet for at kortlægge hvilke veje og broer, der kunne bære en vægt af 22 tons. Vognens vægt svarede nøjagtig til de senere så berygtede tyske Tigertanks. Hos amtsvejvæsenets kontorer rundt i landet fik vognens personale oplyst, hvilke broer og veje, der var i stand til at bære den store vogn. Den går tyske tropper ind i Polen, og dermed starter 2 verdenskrig. England og Frankrig erklærer Tyskland krig. 9

10 Den skriver Sakskøbing Avis om situationens alvor, at der i de kommende dage vil blive en række bestemmelser, som direkte er en ulempe for befolkningen. I den situation vi er i, vil der nok komme forskellige lovbud. Ved første byrådsmøde, efter den store krig er begyndt, udtaler borgmester Kirkegård håbet om de restriktioner, vi nu skal pålægge befolkningen, må blive så lempelige som muligt, og så må vi håbe, at det må lykkes regeringen at holde vort land uden for krigen. Tørv i stabler ved Idalund. 10

11 Den første bekendtgørelse i avisen var, at alt kokssalg fra Sakskøbing Gasværk var standset indtil videre. Senere blev det sådant at kun folk, der før have købt koks ved kommunen, kunne købe 10 hektoliter koks, og kun hvis de ikke havde købt 10 hektoliter i august. Det henstilles igen, at der spares på el, kul, koks og gas. I slutningen af september 1939 kom de første rationeringer som var på benzin. Al privatkørsel blev forbudt. Lastbiler fik tildelt 30% af normalforbruget og hyrevogne 60%. 11

12 12 Et lille udsnit af rationeringskort.

13 Den blev sukkeret rationeret, rationen blev sat til 2½ kg. pr. måned svarende til 60% af normalforbruget. Den blev salg af tobak og spiritus forbudt, men allerede den blev forbuddet ophævet igen, hvorefter en flaske akvavit kostede 10,40 kr. Den var der engelske flyvere over byen. De havde nedkastet flyveblade over Tyskland. Flyvebladene var på tysk. Der blev nedsat et priskontroludvalg. Mange børn indsamlede sølvpapir, for eksempel F.D.F, som tjente 115,65 kr. på indsamlingen. Fra midten af november 1939 fik private biler 1/3 del af normalforbruget, erhvervsbiler 70% af deres benzinforbrug. Samtidig forhøjedes benzinprisen fra 33 øre til 46 øre. Fra til kunne man kun købe 100 gram kaffe eller 50 gram te. Derefter blev rationen sat til 500 gram kaffe eller 200 gram te. Der skete også stramninger på forbrug af kul, koks og cinders. Mangel på brændsel i vinteren var meget stor. Den strenge vinter forhindrede skibene i at sejle i de danske farvande, men også verdenskrigen, gjorde import af kul fra England vanskelig. Import og eksport af andre varer var også gået i stå. 13

14 Danmark var nød til at finde andre handelspartnere. Tyskland var et emne som handelspartner, fordi Danmark havde stadig en ikkeangrebspagt med tyskerne. Man håbede derfor stadig, at landet kunne holde sig udenfor krigen. Vinteren , foto fra Rørbæk. 14

15 1940 Skitse over havnen i Gedser De tyske spioner var flittige i dagene inder den 9. april. Herover ses en skitse over havnen i Gedser. Skitsen blev lavet af en tysk spion den 30. marts 1940 og vedlagt hans rapport. 15

16 Den Danmark bliver besat. Der bliver den dag set mange tyske flyvemaskiner over Sakskøbing, men der kom kun enkelte tyske soldater til byen. Der kom blandt andet en tysk motorcyklist, som spurgte om vej til Nykøbing, men han blev vist til Nysted. At den tyske besættelse af Danmark var planlagt i alle detaljer er der ikke tvivl om. Tyskerne kom med færgen til Gedser den 9. april De to tyske færger med ankomst til Gedser den 9. april tidlig om morgenen, var meldt aflyst. Schwerin på grund af maskinskade. Senere blev det meddelt Gedser Station at Mecklenburg ville sejle fra Warnemünde kl som ekstratur med gods, og den ville være fremme kl Godset bestod af biler, motorcykler og cykler. Passagererne var folk fra 305. regiment 3. bataljon. Det var en motoriseret maskingeværsdeling og pionerer. Færgen gik i havn, uden at der var en tysk soldat at se. Chefen, Oberst Buck, rapporterer: På forskibet ligger stødtropperne klar. Alle motorkøretøjerne er bemandede. For størstedelen fuldstændig overdækkede med presenninger for at forhindre opdagelse fra land. Kl glider den tyske jernbanefærge Mecklenburg ind i det venstre færgeleje. Netop dette færgeleje var nøje blevet observeret af en tysk spion, der gør opmærksom på vigtigheden af, at komme i besiddelse af betjeningsgrebet til færgeklappen. DSB` s rangerleder J. O. Jensen går hen mod færgelejet. Henter betjeningsgrebet til færgeklappen og firer den ned, da færgen ligger i lejet. Umiddelbart efter at klappen er firet ned, kommer den tyske styrmand fra færgen hen 16

17 over klappen. Han har en pistol i hånden, og han forlanger betjeningshåndtaget til klappen udleveret. Derefter vender han sig om og blinker med en lommelygte ind mod færgens vogndæk og en halv snes tyske soldater stormer i land. Umiddelbart herefter brydes stilheden i Gedser færgehavn af en infernalsk larm, idet et stort antal motorcykler og biler startes om bord på færgen, hvor de har stået i skjul bag en godsvogn, der nu skubbes i land af en bil. De mange biler og motorcykler kører i land med stor hastighed og fortsætter mod nord ud af Gedser by. Det motoriserede maskingeværskompagni er på vej til Vordingborg med 80 km/t for at sætte sig i besiddelse af den vigtige bro over Storstrømmen. Tyske soldater 9. april 1940 i Gedser om morgenen. 17

18 Rangerleder J. O. Jensen siger til den tyske styrmand: I har da ikke lov til at holde manøvre i Danmark. Styrmanden svarede ikke. Således startede den tyske besættelse af Danmark i Gedser Færgehavn. Det var det første sted tyske tropper overskred grænsen til Danmark. De danske statsbanefolk, toldere og politifolk, der stod parat til at modtage den tyske færge, blev skubbet til side, men inden tyskerne afbrød telefonforbindelsen, lykkedes det en trafikassistent at ringe til togkontoret i København - på Statsbanernes direkte linje. Vordingborg station, som lyttede med, spurgte om garnisonen i Vordingborg skulle alarmeres. Svaret var nej. Statsbanerne alarmerede heller ikke militære instanser i København. Kort efter kom endnu en tysk færge, Schwerin, til Gedser med resten af landgangsstyrken. Normalt var der ingen opfyrede lokomotiver i Gedser om morgenen, efter at nattoget var inddraget på grund af kulmangel, men sært nok var der netop denne særlige morgen helt tilfældigt et opfyret lokomotiv, så der må have været givet særlig ordre et eller andet sted fra. Trafikinspektør Hårlev fortalte omkring 1950 til T. Nellemann, at han hjemme (og ikke på sit kontor) havde fået ordre til at give Gedser station besked om at holde et lokomotiv opfyret netop den nat. Hvor ordren kom fra vides ikke, men omstændighederne ved samtalen var så mystiske, at Hårlev først fortalte det til sin kone et par dage efter det tyske overfald. 18

19 Historien antyder, at overfaldet den 9. april ikke kom helt uventet. Medens en del af værnemagten marcherede nordpå, tog en anden del med toget, idet den opfyrede maskine blev koblet til disponible personvogne. Den danske radio sendte hele dagen igennem. Kongen og statsminister Stauning manede til ro og besindighed. Det blev pålagt alle at mørklægge alle vinduer, og byens handlende havde hurtigt udsolgt af alt mørklægningspapir. Den som ikke nåede at skaffe dette, brugte tæpper og andet for vinduerne. Der var selvfølgelig ingen gadebelysning, og den aften havde politiet travlt med at kontrollere, om alt var mørklagt på den rette måde. Der skulle mørklægges fra kl. 19 til kl. 5 morgen. 19

20 Den blev margarinefabrikationen standset, samtidig blev margarinen rationeret. Hver person kan indtil 1. maj købe 250 gram margarine eller palmin. Forbuddet mod salg af bajersk øl er ophævet fra mandag morgen. Det er stadigt forbudt at udskænke eller sælge luksus øl samt at forhandle og udskænke vin og spiritus. Efter benzinen er blevet yderligere rationeret, er alt privat bilkørsel standset. Der er også forbud for bilister, der har brugstilladelse til privatkørsel. Der kan ventes petroleums kort. Et brændselsnævn bliver nedsat. Det består af Holger Kristiansen, Otto Pedersen og bestyrer Danielsen. Omegnskommunerne har også nedsat et brændselsnævn. Den der kan nu ansøges om petroleumskort i Sakskøbing og omegnskommunerne. Den motorskibet Saxkjøbing har indstillet rutefarten fra byens havn. Den et kaffemærke kan købes for 75 øre for 200 gram, men det er på sortbørsen. 20

21 Vogndækket på Færgen Danmark med tysk krigsmateriale, den danske færge havde fået ordre på igen at skulle sejle til og fra Warnemünde. 21

22 Den indføres sommertid, pristallet er steget fra 203 til 222. Der er en lønstigning på 6,12 kr. pr. uge. Den opfordres alle kvinder over 18 år til at deltage i Danske Kvinders Beredskab. Forbrugere opfordres til at medbringe papir, flaske samt taske til indkøbte varer. Den fra Statens Civile luftværn meddeles det, at der vil blive stillet en alarmsirene til byens rådighed. Når den kommer, vil den blive opsat på rådhuset. Mørklægningen er fra i aften kl. 21 og ikke som hidtil kl Tilflugtsrum drøftes i byrådet. Den tørveproduktionen kommer i gang over hele kommunen. Jeg vil nævne nogle få: Doktor Nielsens mose på Saxes. Tørv sælges også hos Chr. Bonde i Kartofte og Fælleseje i Slemminge sælger tørv med afregning pr. ton eller pr stk. De indeholder 25% vand, 6,8% aske og 32,70% varme enheder. Tørv kan også bestilles ved kommunen og prisen er fastsat af ministeriet. Der skal brændselsmærker til. 22

23 Den søger kommunen om at få 298 rummeter brænde, men fik kun 100 rummeter, borgerne skal ansøge om tildeling. Den Moserne der er år gamle forventes af kunne producerer 2 millioner tons tørv i Danmark i år. Den Handelsministeriet har givet tilladelse til gasgeneratorer til hele Danmark, heraf 400 til rutebiler. Den største producent af generatorbrændsel på Sakskøbing egnen var H. Møller Andersen, der var savskærer i Grænge. Gasgenerator til vogne blev i første omgang monteret på lastbiler, rutebiler og hyrevogne, de lignede en kakkelovn, og de var dyre af anskaffe ca kr. En rutebil kunne når den var forsynet med trægeneratoranlæg og når beholderen var fyldt op med brændsel, køre ca. 100 km, dette brændsel leverede samme kraft for kun 7 kr. imod, at der skulle bruges for 20 kr. benzin, men det kneb med trækkraften, når den skulle tage turen op ad en bakke. Benzinprisen fik igen en stigning denne gang med 37 øre, så prisen er nu 87 øre pr. liter. 23

24 En del andre varer fik også prisstigninger. Kartofler steg fra 17 øre til 33 øre pr. kilo, en pilsner steg fra 25 øre til 33 øre. Derimod var smør og mælk kun steget lidt. Efter mørklægningen blev kantstenene malet hvide, for at man bedre kunne se dem. Billedet er fra Vestergade

25 Den Rationeringsmærker på kaffe, sukker og margarine udleveres på de respektive kommunekontorer. Gamle mærker fra april kvartal skal medbringes. Der udsendes ikke en ny 1 kr. seddel, der er 1 og 2 kroner nok. Den Motorskibet Saxkjøbing genoptager rutefarten fra havnen til København. Den Gasværkets produktion af koks er indstillet indtil videre. Det der er tilbage af koks er forbeholdt de kommunale bygninger. Den Æltetørv kan dagligt fås fra Musse mose til 34 kr. pr. tons. Henvendelse til smed E. J. Rasmussen i Oreby eller gårdejer J. E. Slæbo på Orebyvej. Den Luftværnssirenen er nu opsat på rådhusets tag. Man har næsten hørt den hver dag, men det viser sig kun at være en afprøvning. Folk spørger, hvordan får man at vide,når man skal gå i kælderen. Den Priserne på korn af ny høst vil sandsynligvis stige. Man regner med, at rugbrødet stiger med ikke mindre en 40 øre. 25

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

ISSN: 0907-3043 JERNBANE-BLADET. Medlemsorga. I andsforeningen Danmarks-Jernbaner. NR:37. 2012. JANUAR FEBRUAR MARTS 27/2-2012 F lder L.D.J.

ISSN: 0907-3043 JERNBANE-BLADET. Medlemsorga. I andsforeningen Danmarks-Jernbaner. NR:37. 2012. JANUAR FEBRUAR MARTS 27/2-2012 F lder L.D.J. ISSN: 0907-3043 JERNBANE-BLADET Medlemsorga I andsforeningen Danmarks-Jernbaner NR:37. 2012. JANUAR FEBRUAR MARTS 27/2-2012 F lder L.D.J.28 ÅR 0 G t:"s < ' 4 \\ ' 2 : 14 j E JERNBANE-BLADET Nr. 37 2012

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 1 104 borgere fra Øster Hornum og omegn deltog fredag d. 23. juni 2017 i årets tredje Vi Spiser Sammen i Forsamlingshuset. Holdet bag Vi Spiser Sammen er glade for den

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Kapitel 114, DSB vandalerne hærger:

Kapitel 114, DSB vandalerne hærger: Kapitel 114, DSB vandalerne hærger: 647 Det gamle, hæderkronede, vingehjul. Vingehjulet blev afskaffet i 1974. Først blev det afløst af store hvide bogstaver, DSB. Designskadechef Jens Nielsen havde ansvaret

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Opgaven: TG/ Den 03.03.2015 Din opgave er at hjælpe borgeren med brevafstemning. Du skal bl.a. modtage legitimation, udprinte, modtage og attestere følgebreve

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0071 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB S-tog A/S CVR nr.: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Brande Platter

Brande Platter Brande Platter 1978 1984 Forlaget Ravnebannerets Pdf/tryk udgivelser 2011 I samarbejde med Lokalhistorisk Forening Brande ISBN-13: 978-87-87584-39-9 Brande Platter 1978 1984 Millhouse, Danmark producerede

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Siden sidst Lørdag den 15. jun

Siden sidst Lørdag den 15. jun 2014-1 Siden sidst Lørdag den 15. juni deltog Lokalhistorisk Arkiv i Festlige Ferritslev med en lille udstilling. Emnet der var valgt var Ferritslev City gennem tiderne, da der skulle bygges et Fakta på

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel.

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Tekster: Gal 2,16-21, Luk 10,23-37 Salmer: 8 kl 9.00 i Lihme 747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Elmquist)

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten.

Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Den autonome bil - et holdningsafklarende rollespil Tips til læreren: Kan laves på 1,5 time. Brug 20 minutter på konteksten. Rollespil kontekst - snak med sidemanden Tænk på en situation hvor du er rig

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette er et spil, der er udviklet til historieundervisningen til 3.-4. klassetrin. Spillet handler om besættelsestiden i Danmark og giver eleverne mulighed for at

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Prinsgemalens separate program

Prinsgemalens separate program Prinsgemalens separate program Prins Henrik tog det første spadestik i sansehaven ved den kommunale institution Labyrinten. Institutionens beboere fejrede behørigt, da prinsen plantede det første træ i

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere