HammerNyt. Læs om Grindsted mejeri. Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HammerNyt. Læs om Grindsted mejeri. Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton"

Transkript

1 Grindsted Uggerhalne & omegn Maj årgang nr. 52 Læs om Grindsted mejeri Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton Referat fra Borgerforeningens generalforsamling Stemningsbillede fra fastelavn i Grindsted hallen Udgiver Borgerforeningen og Menighedsrådet ing! Efterlysn ellige fra forsk r e d le il B ri enter he m e g n a r ar omegn byen og Kontakt rnyt Hamme

2 HAmmerNyt Redaktion Connie Vorsaa Ansvarshavende redaktør Som omtalt i blad nr. 50 er Connie tiltrådt som ny ansvarshavende redaktør. Connie fortæller, at hun allerede nu har gjort sig mange tanker og ideer om bladet fremover, f.eks at lave bagsiden om til et opslagsværk, hvor de vigtigste datoer for arrangementer og telefonnumre nemt kan findes. Derudover har hun tanker om at tage kontakt til både skole og børnehave, for at få etableret et samarbejde om, at der herfra leveres stof til bladet. Martin Trærup Politowski Mediegrafiker Martin er tiltrådt som mediegrafiker. Han har boet med sin fam i Grindsted i snart 2 år og har valgt at støtte op om Hammer nyt for at bevare den bedste infokilde i byen Martin arbejder som våbenmekaniker på kasernen i Hjørring Samtidigt er han ved at arrangere en motorcykel klub for alle motorcykel entusiaster her i byen og omegnen. Se mere på Efterlysning af materiele til Hammernyt. Og som boblen på forsiden fortæller, vil vi gerne fremover modtage private billeder fra de forskelige arrangementer der laves i byerne. Det kunne være et ridestævne, et skoleløb, et børnehavearrangement m.m. Så alle ideer er velkomne grib blot telefonen og ring eller send os en mail. Vi kan sikkert også finde én til at komme ud og tage et billede, hvis der er behov for det. En tur i falken på en ny måde?

3 3 Operation ren by Sidste år arrangerede Borgerforeningen sammen med 2 skoleklasser oprydning på skolens arealer i forbindelse med jubilæet. Det blev så god en oplevelse, at vi i Borgerforeningen blev enige om, at vi i 2010 ville lave en oprydning - ikke bare omkring skolen, men på alle gader og veje i Grindsted og Uggerhalne, og efter denne vinter dukker der særligt meget op, efter at sneen er smeltet. Datoen er sat til lørdag, den 8. maj Der vil blive opsat en container i Uggerhalne for enden af Hjertegræsvej til venstre for legepladsen og en i Grindsted ved siden af hallen. I tidsrummet kl kan man så aflevere uorganisk affald (ikke husholdsaffald og ikke haveaffald). Det er tanken, at hver gade finder 1-2 repræsentanter, som kører hen med fælles affald. Borgerforeningen vil så kvittere med en øl eller en vand ved containerne. Allerede fredag, den 7. maj kan man fra kl. 17 hente affaldsposer i Uggerhalne ved vandværket på hovedgaden og i Grindsted på Tranevej 1 ved carporten Vi håber at byerne vil tage godt imod opfordringen, og skal det gøres rigtigt hyggeligt, så har hver gade jo mulighed for at opstille et fælles kaffebord, og fejre færdigt arbejde og glæde sig over varmen, som sikkert har indfundet sig. Vi ses!!! Med venlig hilsen Borgerforeningen NB. Hold øje med INFO-standerne og hjemmesiden! Sct. Hans Aften i Dalen Igen i år vil Borgerforeningen arrangere Sct. Hans Aften med bål, for alle i Grindsted, Uggerhalne og omegn på det sædvanlige sted: Bålpladsen i Dalen, for enden af Jens Nørgårdsvej Der arbejdes i skrivende stund på at få en aftale med en båltaler. Båltalen planlægges holdt kl og umiddelbart efter at talen er slut, bliver bålet tændt, og vi synger en sang eller to. Fra kl sælges der øl, vand, pølser og slik m. m. fra Borgerforeningens telt på bålpladsen. Gratis snobrødsdej til børnene

4 Referat fra Borgerforeningens generalforsamling Hermed referat fra Borgerforeningens generalforsamling, torsdag den 18. marts 2010 i Hammer Sognegård. Også i år blev der indledt med spisning kl. 18,30, hvortil der var tilmeldt 16. Menuen lød på dejlig skipperlapskovs med det hele lavet af Jonna Jensen, nu eksformand. Ca. kl. 19,30 startede den egentlige generalforsamling med flg. punkter: 1. Valg af referent - Lajla Gregersen samt valg af ordstyrer - Charlie Pedersen 2. Formandens beretning ved Ole Peter Jakobsen: Ved sidste generalforsamling blev der valgt 2 nye og yngre, i dette tilfælde kvinder, ind i bestyrelsen. Det har betydet friske kræfter og nye ideer. Desuden har foreningen efterhånden oparbejdet en stor hjælperliste, som har stor betydning i det daglige arbejde. Det forløbne år har budt på mange opgaver, og de fleste af dem er blevet løst. Jeg vil her kort redegøre for, hvad vi har haft gang i: Flag i byerne for konfirmanderne, for dagplejen og på skolens 275-års fødselsdag, udlejning af flag og flagstænger, oprydning på skolens arealer, vedligeholdelse af Værestedet i Grindsted og Legepladsen i Uggerhalne, Sct. Hans-arrangement, hvor taleren også fik børnene med på en lytter, alle tiders sommerfest, arrangementer sammen med menighedsrådet såsom udflugter, virksomhedsbesøg og foredrag, møder i LAK, Landsbyernes sammenslutning, nye redaktioner på Hammernyt, bytte-tøj-dag i Sportscafeen, mange møder om cykelsti med et afsluttende borgermøde i Sognegården med 110 fremmødte, KRAM-arrangement Foreninger i spil i hallen med stor tilslutning og hjælp fra de andre foreninger, planlægning af BMX-bane, fældning af træer og buske på kommunale arealer, endnu engang reparation, opsætning og nedtagning af vores gamle julebelysning - denne gang med bl.a. Villy Nielsens hjælp og til sidst vores største arrangement fastelavn i hallen med ca. 130 børn + forældre, i alt over 300 mennesker. Så skal jeg nævne, at vores samråd nærmest har ligget underdrejet i det forløbne år p.g.a. stor travlhed, men samarbejdet foreningerne imellem fejler bestemt ikke noget - vi skal bare have papirarbejdet på plads - det skulle meget gerne ske før sommerferien. Med hensyn til julebelysningen, så arbejder vi på at få udskiftet i hvert fald halvdelen i år. Uggerhalne må højst sandsynlig vente til næste år, da træmasterne først skal udskiftes. Dette er bl.a. baggrunden for, at vi foreslår en kontingentforhøjelse i år. Til slut en stor tak for det gode samarbejde i bestyrelsen incl. vores 2 suppleanter. M.v.h. Ole Peter Jakobsen (formand) 3. Fremlæggelsen af det reviderede regnskab blev udsat til den ekstraordinære generalforsamling den 8. april i Sognegården. 4. Fra bestyrelsens side blev der foreslået en kontingentstigning til 150 kr. for en familie og 80 kr. for enlige. Også dette punkt blev udskudt til den 8. april. 5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 3 I Borgerforeningens vedtægter står der, at kun medlemmer i Hammer Sogn kan blive medlemmer. Bestyrelsen ønsker, at folk, der bor uden for dette område, men som jævnligt er brugere af skole, foreninger o.s.v. med bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde kan blive medlemmer. 9 I Borgerforeningens vedtægter står der, at vedtægtsændringer kun kan vedtages på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. Bestyrelsen ønsker, at vedtægtsændringer kan ske på 1 generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Behandlingen af 3 og 9 kan således, som det er nu, først ske på den ekstraordinære generalforsamling den 8. april af bestyrelsens medlemmer var på valg, men de blev alle genvalgt, og bestyrelsen består derfor af flg. Hans Christensen, Anders Clausen, Lone Birk Andersen, Lajla Gregersen og Ole Peter Jakobsen. Som suppleanter genvalgtes Aleksia Berthelsen og Charlie Pedersen. NB. Bestyrelsen blev ikke konstitueret, da 2 bestyrelsesmedlemmer manglede. Ekstraordinære generalforsamling På den ekstraordinære generalforsamling torsdag, den 8. april kl. 19,30 i Hammer Sognegård blev kontingentforhøjelsen som tidligere varslet godkendt. Det årlige kontingent fra og med 2010 bliver for en familie på 150 kr. og for enlige 80 kr. Bestyrelsen konstituerede sig således : Ole Peter Jakobsen som formand, Hans Kristensen som næstformand, Anders Clausen som kasserer, Lajla Gregersen som referent og Lone Birk Andersen som medhjælperkoordinator. Som suppleanter er fortsat valgt Charlie Pedersen og Aleksia Bertelsen og som ny suppleant blev Bo Hovgaard Thomasen valgt. Uden for bestyrelsen er valgt Maria Jakobsen til forretningsfører

5 5 Sudergaards Autoservice Grindsted * Reparation af alle bilmærker * Køb/salg af brugte * Smøring og olieskift biler * Karrosseri- og forsikringsskader * Serviceeftersyn G rin d sted V a n d v æ rk I/S K ornelparken 4, G rindsted T lf e lle r E -m a il: g g rin d ste d -v a n d.d k H je m m e sid e :w w w.g rin d ste d -v a n d.d k Henvendelse vedrørende forsyning eller flytning kan rettes til ovennævnte adresse eller formanden, Arne Nielsen, tlf v/ Morten Sudergaard Karolinevej 3, Grindsted 9310 Vodskov Mobiltlf Uggerhalne Vandværk Formand: Jørn Toldbod Skovskellet 5 5 Tlf. Tlf Kasserer: Jens Jørn Pedersen Kasserer: Ole Fibæk Kongsvænget Kongsvænget 146 Tlf Check GSK's nye hjemmeside: Grindsted Zoneterapi ZONETERAPI MASSAGE ION TERAPI LA STONE TERAPI Exam. Zoneterapeut ELSE PEDERSEN Kornelparken 36, Grindsted 9310 Vodskov Træffes bedst mellem kl. 8-9 eller kl Carsten Kjærup / Roland Skindbjerg Gørtlervej Hjallerup

6 Bjarne H ansen E jendomsmæglerfirma Vodskovvej 40 A, Vodskov Tlf Fax Lej æresporten ved Grindsted- Uggerhalne Borgerforening R evisions firma Ole Dahl R egis treret R evis or F RR KORNELPARKEN 84 G rindsted V odsk ov T elefon Aut. VVS -ins tallatør Her er et god t råd en se lvfølge K ontakt bestyrelsen for leje Fø lfodvej 15 Vods kov Tlf Fax

7 Grindsted Mejeri og historien bag. Når dette skrives, ligger resterne af mejeriet uvist af hvilken grund der endnu - det var ellers planen, at alt skulle være væk til nytår, men så fik vi jo lige vinter, så måske har vi forklaringen her. I hvert fald håber jeg, at alt er væk, når dette blad udkommer. I sidste blad oplyste vi, at der måske kom et historisk tilbageblik på mejeriet - og det kommer her og naturligvis i en noget forkortet udgave. De, der ønsker at vide mere kan gå på vores lokalhistoriske arkiv på Liselund i Vodskov. Med stor hjælp fra Lone Stegger og Palle Selch og Lones mor Anna Stegger er det lykkedes at sammensætte lidt historie om mejeriet. Grindsted Mejeri var Danmarks første økologiske mejeri, men det kommer jeg tilbage til. Mejeriet blev grundlagt i 1935 af Carl Hjort, som også ejede Sulsted Mejeri. Dette skete med stor hjælp fra Christian Berg Risager, ejer af gården Siverholm. Han sørgede for at få skrevet kontrakter med leverandørerne af mælk. Den første mejeribestyrer hed Knudsen, fornavnet har vi desværre ikke. Januar 1963 overtages mejeriet af brdr. Findsen + ostegrosserer Edlefsen med Anna Steggers mand Åge Stegger som bestyrer, og mejeriet bliver udbygget flere gange i årenes løb. Den ene af brødrene Svend Findsen overtaget ejerskabet i 1971/72 og bygger huset på Smedevej 4. Omkring 1980 overtager Åge Stegger 49 % af aktierne, og resten købes i I løbet af disse år bliver familien Stegger flere gange kontaktet af nogle særdeles entusiastiske landmænd med økologisk drift med det formål at få startet en økologisk produktion af ost og smør - og vi kan roligt sige, at det lykkedes. Den økologiske mælk var meget bedre at arbejde med, og produktet blev til rigtig gode oste takket være dygtighed og en stærk tro på at det var fremtiden. Det blev starten på kornblomstmærket. Til gengæld var der andre, som slet ikke troede på ideen, bl.a. den daværende formand for privatmejerierne samt flere andre med indflydelse i branchen. Den økologiske mælk var dyrere at producere, og som følge heraf blev prisen også højere på produkterne, men den pris var mange villige til at betale, også tyskerne kunne man eksportere til. Anna Stegger havde i øvrigt forinden startet salg af ost fra pakkeriet, ved at der på bestemte dage i ugen blev sat en trappe frem, så folk kunne handle. Dette blev forløberen for ostebutikken i kælderen. Ca fik økologiske landmænd 40% ejerskab i Grindsted Mejeri, og nogle år senere overtager de 100% Grindsted Mejeri. Man arbejder tæt sammen med Thise Mejeri, hvor man producerer Danbooste samt tapper mælk. På Grindsted Mejeri koncentrerer man sig om specialoste. I 1997 er Palle kommet til, og Palle bliver mejeribestyrer, Lone og Palle bliver gift (mellem 2 osteproduktioner som Palle siger), og i 1999 overtager Lone og Palle produktionsapparatet, mens Thise Mejeri står som ejer af bygningerne. Herefter forædles især skimmelostene, ostebutikken er forinden flyttet i kælderen, og efterhånden bliver søgningen hertil fredag eftermiddag og lørdag formiddag så stor, at kunderne kommer helt fra Aalborg. Køen i butikken slutter somme tider uden for døren - ja det var tider. Desværre vokser træerne sjældent ind i himlen, så selv om især ostene var en succes, så måtte Lone og Palle erkende, at en tiltrængt fornyelse af produktionsapparatet blev for omkostningstungt, og derfor valgte de at lade Thise Mejeri overtage produktionen. I den aftale, der blev lavet med mejeriet, blev det vedtaget, at hvis bygningerne ikke kunne sælges, måtte de ikke stå som en spøgelsesbygning, men skulle fjernes helt. Når det skulle være sådan, så kan Grindsteds beboere være meget tilfredse med denne aftale, da der mange steder i små byer står ubenyttede og forfaldne huse. Med ophør af Grindsted Mejeri stoppede også den sidste dagligvarebutik i byen. Vi kan dog glæde os rigtig meget over, at den pionerindsats, der er blevet ydet på Grindsted Mejeri ikke har været forgæves. De økologiske produkter lever videre, ikke bare inden for mælkeproduktion, men også inden for en mængde andre produkter. Og så lige nogle tal: Da Grindsted Mejeri var på sit højeste, blev der produceret ost af 10 mill. liter mælk om året. I dag producerer de store mejerier ost af 1 mill. liter mælk i døgnet. I 1956 var der 1600 mejerier i Danmark, i dag 2010 er der ca. 30. Der var ansatte på Grindsted Mejeri, da der var flest, i dag er der 125 ansatte på Thise Mejeri. Med stor tak til Lone, Palle og Anna og desuden tak til Carl Christian, Gunnar og Astrid for de sidste navne. Ole Peter Jakobsen

8 Grindsted- Uggerhalne Sommerfest 2010 Planlægningen af Grindsted - Uggerhalne Sommerfest 2010 er så småt gået igang. Festen bliver i år arrangeret i samarbejde mellem GIF, GSK og Borgerforeningen, FDF har meddelt, at de i år ikke har kapacitet til at deltage i planlægningen. Sommerfesten bliver i år afholdt fredag 20. august og lørdag 21. august. Det er fortsat ikke helt afklaret, hvad programmet bliver - vi har haft en brainstorming, hvor der fremkom en del forslag - de vil blive evalueret nærmere på de kommende møder. Ligesom sidste år bliver det dog således, at Poul Dahl er sommerfestkoordinator, Anders Clausen er kasserer, og Inge Golding Faaborg koordinerer tombolaen. De kan kontaktes således: Poul Dahl: Anders Clausen: mobiltlf: Inge Golding Faaborg: tlf: Til lørdagsfesten mangler vi i skrivende stund et festudvalg; foreløbig har to personer meldt sig til at indgå i Lørdagsfestudvalget, men der skal bruges flere personer, for at Lørdagsaftensfesten kan blive til noget. Interesserede kan fortsat henvende sig til Anders Clausen, se og tlf ovenfor. Herudover har vi som sædvanligt brug for hjælpere til de forskellige aktiviteter, måske mere, end tidligere, da vi jo i år mangler FDF, og måske må afgive nogle erfarne personer til Lørdagsfestudvalget, folk som tidligere har stået på festpladsen. Specielt folk, der vil hjælpe med grisen, er velkomne. På Sommerfest 2010 s vejne Anders Clausen

9 Festelavn er mit navn... Fastelavnsfesten i Hallen søndag, den 14-2 kan man vist roligt sige blev et tilløbsstykke med ca. 130 flot udklædte børn og unge samt forældre/bedsteforældre - i alt over 300 mennesker. I år blev der bl.a. serveret gammeldags fastelavnsboller, og dem må man have haft smag for, for ud af 300 boller var der kun 1 bakke tilbage. For 30 kr. kunne børnene erhverve sig en slikpose, 1 fastelavnsbolle og 1 sodavand, og ud over det var der gang i salget af hele kander kaffe. Efter kaffen var der god underholdning af Bo og Co, som også er en del af bandet Giro 413, og på et tidspunkt var hele hallen oppe at køre Futtog. Og så skulle der slås til tønderne - 5 ialt - og der blev gået til den. De største brugte kun 5 minutter, så der skal nok hænges en gammel, våd sildetønde op næste år. Til slut skal bemærkes, at alle kunne stemme på de 2 bedst udklædte. Vi har desværre ikke navnene mere, men der var tale om flotte, hjemmelavede dragter. Hermed tak fra Borgerforeningen for utrolig god opbakning, og også tak til dem, der hjalp med oprydningen!!! Selv de helt små havde stor glæde af arrangementet Flg. blev kåret til Kattekonger og -dronninger. Konge Dronning 0-3 år Louise Snemanden 4-5 år Erik Valdemar 6-8 år Magnus Magnus 9-11 år Lasse Jacob år Niclas Kristoffer Bedst udklædte dreng og pige

10 10 både til den kvalitets- bevidste pige_ og til boligen MANUFAKTUR GARDINER ApS Vodskovvej 30, Vodskov Tlf Fax Vodskov Malerforretning ApS Kristian Larsen malermester Tapet- og farvehandel Følfodvej 27, Vodskov Telefon Alt malerarbejde udføres - kvalitet gennem 70 år

11 11 Øs terbrogade 75 Nørres undb y T elefon B redgade B rønderslev T lf Fax ion.dk - pmrevis pos t.tele.dk Stavgang K I R K E NS K OR SH Æ R VODSKOVVEJ 57 Kom og være med! Der er Der kan virkelig gøres en god handel åben mandag i butikken. Hver en krone i overskud Hver til fredag går tirsdag til Kirkens Korshærs kl. 13:00 arbejde i Aalborg: Varmestuen, Skurbyen, Gårdprojektet, Natvarmestuen og kl. 13 til 17 Herberget Start fra hjørnet af Grindstedvej og Vi tager gerne mod ting og sager. Ved henvendelse i butikken eller på tlf i åbningstiden kan Kongsvænget i evt. aftales om afhentning af møbler. Uggerhalne

12 12 GENERALFORSAMLING I GIF Torsdag den 18/ var 23 spillere og bestyrelse samlet i Sports Caféen til den årlige generalforsamling. Formand Villy Nielsen bød velkommen til de mange fremmødte og begyndte derefter på dagsordenen. Punkt 1: Valg af dirigent; Valgt blev Per Timmermann, der kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet via annonce i Vodskov Avisen den 10/ Punkt 2: Aflæggelse af årsberetning ved formand Villy Nielsen Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab ved Kasserer Gunnar Sørensen. Kassereren gennemgik regnskabet hvilket viste et overskud på 11697,48kr. Forsamlingen godkendte regnskabet. Punkt 4: Valg af bestyrelse: På valg til bestyrelsen var Villy Nielsen, Gunnar Sørensen, Mona Christensen og revisor Arne Skindbjerg, som alle ikke ønsker genvalg. Kim Bay og Per Timmermann var ligeledes på valg og ønskede genvalg. Efter skriftlig afstemning blev Kim Bay og Per Timmermann genvalgt. Michael Bagger, Per Nielsen og Pernille Brandsborg nyvalgte. Som suppleant blev Leon Christensen valgt. Bestyrelsen består herefter af Elisabeth Kuhr, Morten Skjollander, Majbritt Sudergaard, Gita Mogensen, Kim Bay, Per Timmermann, Per Nielsen og Pernille Brandsborg. Leon Christensen som suppleant. Valgt til klubbens revisor blev Villy Nielsen Punkt 5: Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. Punkt 6: Eventuelt. Villy Nielsen takkede Gunnar Sørensen for 26 år i bestyrelsen de 12 år som Kasserer. Ligeledes takkede han Mona Christensen for 20 år i bestyrelsen, Mona har tidligere fungeret som træner i klubben. Selv takkede Villy Nielsen for en god tid i klubben, hvor han har været i bestyrelsen i 38 år, dog forlader han den ikke helt, da han altid er klar med en hjælpende hånd og blev valgt som revisor. Per Timmermann gjorde reklame for klubbens hjemmeside som Kim Bay bestyrer. Per kunne oplyse, at hjemmesiden har haft besøgende. Mødet sluttede med, at klubben var vært med en bid brød og en tår kaffe. Konstituering af Grindsted IF s bestyrelse Grindsted IF har måtte konstituere en helt ny bestyrelse. Dette sker efter at Villy Nielsen, Gunnar Sørensen samt Mona Christensen har trukket sig efter alle at have siddet i bestyrelsen i mere end 20 år. Ny formand i Grindsted IF er Per Timmermann. Per har siddet som næstformand i 2 år. Ny næstformand er Morten Skjollander. Morten har været med i bestyrelsen i 12 år. Klubben har også fået ny kasserer. Valget er her faldet på Elisabeth Kuhr. Hun har siddet i bestyrelsen i 1 år. Desuden har bestyrelsen fået tilgang af 3 nye medlemmer. Pernille Brandsborg spiller på damernes 1. hold. Michael Bagger spiller på herrernes 2. hold samt træner U8/U10 holdet. Per Nielsen spiller også på herrernes 2. hold. Bestyrelsen har valgt Pernille som kontaktperson for damerne. Det vil sige, de ting damerne har, der skal tages op af bestyrelsen, skal rettes til Pernille, så vil hun tage det med videre. Per Nielsen har fået samme post for herrerne. Michael og Kim deler denne post for ungdomsholdene i klubben. Bestyrelsen vil gerne takke Villy, Gunnar og Mona for det store arbejde, de har lagt i klubben. De har været med til at gøre Grindsted IF til den hyggelige håndbold klub, den er i dag.

13 13 Formandens beretning Der er endnu gået et år i GIF med mange aktiviteter inden for sporten og masser af opgaver for at få økonomien til at hænge sammen. Året der er gået kom vi ud af med et overskud på kr., det er meget tilfreds stillende. På den sportslige side har vi også haft et godt år. Vort medlemsantal er steget fra 85 til 87 medlemmer, det er altid positivt når der er medlemsfremgang, heraf er halvdelen ungdomsspillere fra 4-17 år. De helt små minispillere indtil 8 år har Majbritt og Gita haft fornøjelsen at træne og lege med her i vinter. Vi har haft to stævner her i Grindsted i vinter for denne aldersklasse med rigtig mange deltagere. Vi har haft tilmeldt et U8 og U10 hold i vinter, de har deltaget i rigtig mange stævner i landsdelen. Vi har haft 6 stævner her i GIF for denne aldersklasse. U8 og U10 har haft Morten, Michael, Steven og Sverri til trænere, som sæsonafslutning var de ude og spille forkamp i Gigantium for AaB Team Tvis i håndboldligaen. Det var en vældig succes med rigtig mange forældre som tilskuere. U12 piger har haft Eva og Majbritt til trænere. Holdet har klaret sig godt her i vinter. De er i øjeblikket på en 3. plads i puljen, de har også været flinke til at træne i vinter. Damerne har igen i år haft Jeanette Andersen til træner. D har været meget flinke til at træne i denne sæson, det har også givet resultater. Serie 3 damer er rykket op i serie 2. De har kun mistet 2 point i hele sæsonen. Tillykke med oprykningen. Serie 4 damer har også klaret sig godt. De er i øjeblikket på en 5. plads med 20 point. På dette hold spiller Bente Nielsen som med sine 70 år deraf de 58 i GIF. Deres kamp mod Vestbjerg, hvor Bentes datter og barnebarn spillede på kom TV2Nord og lavede et indslag som senere blev vist i TV2Nord. På herre siden har vi haft et serie 1 hold og et serie 3 hold med i turneringen. Serie 1 holdet må desværre rykke ned, da der kun er 5 hold som bliver i serie 1 på grund ad en ny turneringsstruktur. Vores serie 1 hold er i øjeblikket på en 7. plads med 16 point. Vores serie 3 hold er også på en 7. plads med 15 point og undgår nedrykning. Herrerne har haft Anders Vogelsang til træner i vinter. Jeg vil sige herrerne har ikke været særlig flinke til at træne i denne sæson. Det var min sportslige del af beretningen. For at få økonomien til at hænge sammen må der også være andre aktiviteter. Vores omkostninger til at spille håndbold er ca kr og vores kontingent indtægter er kr. så der mangler jo en del kr. for at få økonomien til at hænge sammen. Disse ting vil jeg komme ind på nu. Vi har haft omdeling af reklamer, indsendt karat mærker, været tidtagere ved Åbybro cup, været medarrangør af sommerfesten i Grindsted som har givet et pænt overskud i Vi har også haft sponsorstøtte fra Sudergaards Auto og Spar Nord. Vores café i hallen som vi har et godt samarbejde med GSK om har også givet et flot bidrag til økonomien. Her har vi haft en stor hjælp af Kenneth Timmermann til at passe caféen. Mange tak for det. Vi har også haft en aktivitetsdag i hallen i samarbejde med GSK og borgerforeningen. En dag der blev en stor succes med mange deltagere. Dette var den 8. november 2009, dagen blev kaldt foreninger i spil. Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til alle der i løbet af året har givet en hjælpende hånd med i GIF, hvad enten det har været som træner. Holdleder, eller i anden sammenhæng har bidraget til at få GIF til at fungerer i årets løb. Tak til spillere for jeres opbakning til GIF. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i gennem året. Tak Villy Sker der noget spændende i Grindsted og/eller Uggerhalne der bare må med i HAMMERNYT Så send en mail til eller ring på tlf

14 14 Grindstedmesterskaber 2010 Badminton GSK Badminton har netop afholdt de årlige klubmesterskaber for klubbens medlem-mer under mottoet Fair PlayDer var stor tilslutning - ikke mindst blandt børn og ungdom - og hen ved 70 kampe blev afviklet over 2 dage i Grindstedhallen inden alle klubmestre var fundet. Efter fælles morgenbord i Sportscaféen, sponseret af Ole Kjær Have- & Landskabsdesign, Grindsted, gik spillerne efter let opvarmning i gang med kampene. Der blev kæmpet, slidt og svedt på badmintonbanerne lige fra de mindste U7 er til de ældste i motionsrækkerne. Ingen sparede sig selv, heller ikke forældrene, der var klar med frisk vand, opmuntrende tilråb og gode råd om slag og taktik i pauserne. Formand for GSK Badminton, Jens Brix udtalte efter de veloverståede klubmesterskaber, at han er yderst tilfreds med stævnets afvikling. Der blev spillet Fair Play og der blev spillet badminton på et pænt niveau set i forhold til klubbens størrelse. Et niveau, der da også viser sig i flotte placeringer i DBF Nordjyllands turneringer, fortæller Jens Brix. Formanden understreger, at han er specielt glad for et stigende antal børnespillere, fundamentet for klubbens udvikling fremover. Blot ville jeg ønske, at vi kunne til-trække flere piger til badminton; bestyrelsen i GSK Badminton og ildsjæle inden for vores sport har en opgave med at gøre badminton tiltrækkende for piger. På børne- og ungdomshytteturen blev der for første gang nogensinde kåredet årets spiller. Det blev den 8-årige Malthe Dissing. U-15 Hold, Pulie vinder Steve Larsen, Camilla Bach Sørensen, Fillip Larsen, Christian Palsgaard

15 15 G rønborg H videvareservice Uggerhalnevej 33, Grindsted T lf Mobil Din lokale hvidevarereparatør UGGERHALNE AUTO Søren Jensen Grindstedvej 4, Uggerhalne, 9310 Vodskov Tlf Væ rksted Vognmand Niels Chr. Skindbjerg Udlejning af åbne containere Salg af: Grus, sand, sten, granitskærver Alm. vognmandskørsel Udgravning med gummiged og rendegraver v. HENRIK BISLEV og KRISTOFFER PETERSEN Uggerhalnevej 43, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf ApS Medlem af Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark Køb og salg af brugte biler Stort udvalg af importerede biler til gule og hvide plader Lån bil, mens din bil repareres Serviceeftersyn Reparation af forsikringsskader samt fototaksering Alt i autoreparation af personog varebiler Klargøring til syn Udskiftning af ruder Kærgaards Hundepension v/ Ann Skindbjerg Ravnstrupvej Hjallerup Pasning af hunde af alle racer og temperamenter Grindsted- Uggerhalne Borgerforening: Medlemmer kan leje en trailer Borgerforeningen er ejer af en trailer, som medlemmer kan leje for 75 kr. pr døgn. Traileren er placeret ved Aage Laursen, Uggerhalnevej 38, tlf Opgiv navn og vis gyldigt medlemsbevis.

16 16 AK Portmontage Anders Kjærsgaard Halsvej 91, 9310 Vodskov Biltelefoner A K PORTMONTAGE SALG OG SERVICE Reparationer af alle former for porte i aluminium og stål, hejse-, skyde- og foldeporte Salg og service på portautomatik Check GIF's nye hjemmeside: Gaven til alle med tilknytning til eller interesse for Grindsted, Uggerhalne og Omegn: DVD en GRINDSTED Dengang og Sidenhen kan bestilles ved at sende en til Rikke Pedersen: eller ringe på tlf Pris: 100,- kr. DVD en er et historisk billedshow med et stort antal billeder taget af Cecilie Nielsen Sker og andre der noget Grindsted nyt og spændende borgere i i tiden Grindsted/ fra 1950 Uggerhalne, og fremefter. som også kan interessere andre? Har du en særlig sjov eller spændende hobby Billederne ledsages af Astrid Edberg eller kender du nogen, der har? Jensens levende Vi skriver fortælling gerne om om det! de borgere som Send en boede mail til og havde deres virke i Grindsted og Omegn. eller ring på tlf Redigering og teknik: Rikke Pedersen Uggerhalnevej 17, Grindsted, telefon Ombetrækning af moderne/antikke møbler Håndværksmæssig kvalitet fra fagmanden. - Stort udvalg i møbelstof Egne modeller sælges Uforbindende tilbud gives

17 Nyt fra gymnastikken 17

18 18 Standerhejsning serie 5 Herreholdet i GSK fodbold havde standerhejsning den 20. februar. Ca. 15 spillere trodsede kulden og sneen, i hvert fald da flaget skulle hejses. Derefter gik de (sammen med deres nye træner Sten Starcke) indendørs og spillede fodbold, hvorefter der var varm suppe i Sports Caféen. Holdet er igen i foråret tilmeldt i serie 5, hvor der bliver flere lokalopgør første kamp er mod Vodskov den 11. april. Børneholdenes standerhejsning blev på grund af sneen udsat en uge. Men i gang kom de. Flaget blev hejst, og der blev spillet fodbold samt spist pølser og drukket sodavand. Læs mere om hold, trænere og nyheder på Linedance med forhindringer Onsdag den 6. januar 2010 Det vejr glemmer vi aldrig! Al gymnastik i Grindsted Hallen var blevet aflyst dagen før, da sneen væltede ned. Onsdag sneede det ikke mere, men mængderne var enorme, så vi var mange, som ikke kom på arbejde. Hvad gør vi med gymnastikken? Spurgte vi hinanden. Ja, eftersom alle instruktører er bosiddende i Grindsted, kunne vi jo sagtens GÅ op i Grindsted Hallen og gennemføre som planlagt, med de af vores medlemmer, som kunne komme frem. Men ak og ve der var 4-5 meter hen til døren, hvor sneen stod i en halv meters højde. Det krævede en del skovlen, som undertegnedes svigersøn heldigvis gjorde med glæde. Så kunne vi da komme ind. Næste chok kom, da vi åbnede døren til hallen. Der var ca. 5 grader og hallen havde stået uden varme siden juleferien. Det var der bare ingen, som havde gjort os opmærksomme på. Der stod vi 13 linedancere (ud af et hold på godt 30) og kiggede på hinanden. NEJ, nu er vi her, så BLIVER vi her og så blev der ellers danset igennem! Handsker og tørklæder blev fundet frem og humøret var højt. Og lige netop dén dag, af alle dage, havde hjælpeinstruktør Berit Bech Christensen og undertegnede instruktør aftalt, at vi - fordi det var første gang siden jul - ville medbringe kaffe/te og hjemmebag. Det blev indtaget i pausen i de tilstødende mødelokaler, hvor der heldigvis var varme på og så gik vi i køleskabet igen. Dansede videre planmæssigt og blev enige om, at selv om det havde været en kold oplevelse, så havde det heldigvis også været en sjov oplevelse. Nej, vi linedancere er skam ikke sådan at slå ud! Tina Reeves Linedance-instruktør

19 Set og hørt: Vinter 2010 Den forløbne og noget anderledes vinter skal have et ord med på vejen: Da sneen indtil flere gange tårnede sig op på fortove og veje, og da kommunens hjælp ikke rakte længere, så var der virkelig nogle, der trådte til og hjalp, og her tænker jeg på Niels Christian Skindbjerg og Co., Søren på Havesangervej, Villy Nielsen på Ørum Mose samt alle dem der tog en tørn for dem, der ikke selv kunne rydde fortovet og indkørslen. Vores helt eget beredskab blev prøvet af og opdateret. Hermed en STOR TAK til jer. e Og så har jeg for resten hørt Kontakt Hammernyt hvis du har en god artikel til SET OG HØRT Udgives af Grindsted-Uggerhalne Borgerforening og Hammer Menighedsråd. Ansvarlig redaktør: Connie Vorsaa Mediagrafiker : Martin Trærup Politowski - Tryk: NTK-print, Dronninglund. Fotos/tekster/logoer tilhører fotografen/forfatteren/annoncøren iht. Lov nr. 164 om ophavsret. Hvor ingen ophavsperson fremgår, tilhører de bladet. 19

20 Lokale Telefonnumre Borgerforeningen: Bestyrelsen: Ole Peter Jakobsen Hans Kristensen Anders Clausen Lone Birk Andersen Lajla Gregersen Suppleanter: Charlie Pedersen Aleksia Bertelsen Bo H.Thomasen Menighedsrådsformand: Helle B. Nielsensen Sognepræst: Carl Hertz-Jensen FDF Hammer: Kredsleder: Tobias Jakobsen Grindsted Sportsklub: Poul Dahl, formand GSK Badminton: Jens Brix GSK Fodbold: Simon Madsen GSK Gymnastik: Jørn Michaelsen Tina Reeves Grindsted Skole: Grindsted IF: Per Timmermann Skolebestyrelsen: Formand: Steen Jørgensen Dagplejen: Gitte Christensen DUS: Karen Heilesen Uggerhalne Vandværk: Jørn Toldbod Grindsted Vandv. I/S: Arne Nielsen Hjemmeside: Det sker... Arrangør: Dato/klokslet: Arrangement: Sognegården: 13 maj kl : Hammerkunst 2010 i Sognegården - samt følgende dage: maj 17. maj kl.18.30: Besøg Dorf Møllegård 4. juni: kl Sæsongafslutning i Songegården Hammer kirke: 4. maj kl Spaghettigudstjeneste 13. maj kl & Konfirmation 24. maj kl Pinsegudstjeneste i Bakkerne 13. juni kl Koncert med Aalborg Brass Band Ladywalk: 31. maj kl Læs mere på Næste nummer af bladet udkommer 29/ Stof til bladet skal senest 7. juli 2010 være hos redaktør Connie Vorsaa, Kornelparken 144 i Grindsted. Tlf til redaktionen: Skal du yde førstehjælp? Ring og hent hjertestarteren i Grindstedhallen, Hammervej 90. Den hænger i forhallen. Hvis døren ikke er åben, skal du blot smadre en rude. Borgerforening: 8. maj kl Operation ren by 23. juni kl Sct Hans Se omtale inde i bladet Udgiver Borgerforeningen og Menighedsrådet

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

HammerNyt. Læs alt om Sommerfesten 2009. Nyt. Hærværk på legepladsen i uggerhalne. Læs mere på side 2. Sæt kryds i kalenderen

HammerNyt. Læs alt om Sommerfesten 2009. Nyt. Hærværk på legepladsen i uggerhalne. Læs mere på side 2. Sæt kryds i kalenderen HammerNyt Læs alt om Sommerfesten 2009 Sæt kryds i kalenderen Sæt kryds i kalenderen den 8. november 2009. Fra kl.10-16 kommer Kram-bilen til Grindsted hallen! Nyt HUSK Hærværk på legepladsen i uggerhalne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Sommer festen 2012. Det kører stadig for Søren. Idekonkurrence om byporte og Uggerhalne Side 8. Grindsted Uggerhalne og omegn

Sommer festen 2012. Det kører stadig for Søren. Idekonkurrence om byporte og Uggerhalne Side 8. Grindsted Uggerhalne og omegn Grindsted Uggerhalne og omegn Oktober 2012 15. årgang nr. 62 Sommer festen 2012 Læs om årets sommerfest på side 3 og 5 Foto: Jakob Arentof, Folkebladet Foto: Jakob Arentof, Folkebladet 8 kirkesider midt

Læs mere

HammerNyt FORENINGER I SPIL. Februar 2010 13. årgang nr. 51. Grindsted Uggerhalne & omegn. OBS!! Ny Bagside Brug den som dit opslagsværk

HammerNyt FORENINGER I SPIL. Februar 2010 13. årgang nr. 51. Grindsted Uggerhalne & omegn. OBS!! Ny Bagside Brug den som dit opslagsværk HammerNyt Grindsted Uggerhalne & omegn Generalforsamling i Borgerforeningen Fastelavn Borgerforeningen varsler kontingentforhøjelse Læs mere om borgermødet den 10.09.09 Februar 2010 13. årgang nr. 51 FORENINGER

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

MØDEREFERAT Bestyrelsesmøde

MØDEREFERAT Bestyrelsesmøde Emne: Samråd GUS - Møde nr.: 4, 2011 Sted: Hos Ole Dahl Arkiv/sag/ projekt: Dato: Torsdag den 17. november Tidsrum: 19 21 Deltagere: Fraværende: Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012 Februar 2012 Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår Kalenderoversigt over aktiviteter i omegnen Kære læser Hvis du læser dette sidder du med

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte.

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015. Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. 1. Valg af dirigent Morten Esmann

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Skt. hans aften i dalen

Skt. hans aften i dalen Grindsted Uggerhalne og omegn Juli 2012 15. årgang nr. 61 Skt. hans aften i dalen Læs om arrangementet på side 2 O peration skrald Side 27 8 kirkesider midt i bladet med nyt fra Hammer Sogn. SOMMER FEST

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Periode Hovedemner Underemner Materiale: Billeder, kort, tekst Deltager

Periode Hovedemner Underemner Materiale: Billeder, kort, tekst Deltager 1900-1940 Handel, Håndværk & Industri Købmænd Brugsforening Smed Købmandshandel. Trap 4 Brugsforening. >Trap 4 Landbrug Gårde & Husmandsbrug, udstykninger fra hvilke gårde Østerholt Villy Nielsen Siverholm

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

)BNNFS /ZU )BNNFS/ZUTÓHFSTUBEJHFOOZ BOTWBSTIBWFOEFSFEBLUÓS 4FOEEJUGPSTMBHUJMIBNNFSOZU!IBNNFSOZUEL. .BKr ÀSHBOHr /S

)BNNFS /ZU )BNNFS/ZUTÓHFSTUBEJHFOOZ BOTWBSTIBWFOEFSFEBLUÓS 4FOEEJUGPSTMBHUJMIBNNFSOZU!IBNNFSOZUEL. .BKr ÀSHBOHr /S )BNNFS /ZU Udgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet GPS(SJOETUFE6HHFSIBMOF0NFHO Husk: Arbejdsdag på Legepladsen i Uggerhalne 2009-04-25 )BNNFS/ZUTÓHFSTUBEJHFOOZ BOTWBSTIBWFOEFSFEBLUÓS 4FOEEJUGPSTMBHUJMIBNNFSOZU!IBNNFSOZUEL

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

)BNNFS /ZU )BNNFS/ZUTÓHFSTUBEJHFOOZ BOTWBSTIBWFOEFSFEBLUÓS 4FOEEJUGPSTMBHUJMIBNNFSOZU!IBNNFSOZUEL. "VHVTUr ÀSHBOHr /S

)BNNFS /ZU )BNNFS/ZUTÓHFSTUBEJHFOOZ BOTWBSTIBWFOEFSFEBLUÓS 4FOEEJUGPSTMBHUJMIBNNFSOZU!IBNNFSOZUEL. VHVTUr ÀSHBOHr /S )BNNFS /ZU Udgiver: Borgerforeningen Menighedsrådet GPS(SJOETUFE6HHFSIBMOF0NFHO Husk : Borgermøde 10. september kl.19:00 i Sognegården )BNNFS/ZUTÓHFSTUBEJHFOOZ BOTWBSTIBWFOEFSFEBLUÓS 4FOEEJUGPSTMBHUJMIBNNFSOZU!IBNNFSOZUEL

Læs mere