Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)"

Transkript

1 Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et anlæg, som er tilsluttet el- eller varmenettet, skal du betale skat og elafgift. Købte du dit anlæg efter den 19. november 2012, kan du kun bruge den skematiske ordning og ikke de regler, der gælder for virksomheder. Købte eller lavede du en aftale om at købe dit anlæg senest den 19. november 2012, kan du bruge virksomhedsreglerne i hele anlæggets levetid. Fra 2013 kan du ikke skifte til den skematiske ordning. Du har ikke ret til håndværkerfradrag, hvis du anskaffer solcelleanlæg efter de regler, der gælder for virksomheder Indgik du senest d. 19. november en bindende aftale om at købe et anlæg, kan du fortsætte med nettoafregning på årsbasis i 20 år endnu. Nettoafregning på årsbasis er ophævet. Du kan søge Energinet.dk om nettoafregning på timebasis. Krav, som dit husstandsanlæg skal opfylde For at du kan blive omfattet af de særlige regler for beskatning af vedvarende energianlæg, skal dit anlæg opfylde en række betingelser. Opfylder dit anlæg ikke disse betingelser, skal du ikke betale skat, og du kan heller ikke få fradrag for dine udgifter. Krav til dit husstandsanlæg Du skal eje anlægget. Hvis du ejer anlægget sammen med andre, skal resultatet deles mellem jer. Anlægget skal være tilsluttet den helårsbolig, hvor du selv bor, eller dit sommerhus. Dit anlæg skal være tilsluttet el- eller varmenettet Anlæg, som både anvender vedvarende energi og andre energiformer, er ikke omfattet. Lejede eller leasede anlæg er ikke omfattet. Senest redigeret 16. januar 2013 Skat efter de regler, der gælder for virksomheder Du kan kun bruge disse regler, hvis du har købt eller lavet en bindende aftale om køb af anlæg senest den 19. november Når du vælger at betale skat efter de regler, der gælder for virksomheder, skal du betale skat af indtægten af hele energiproduktionen - både den del, du sælger til nettet, og den del, du selv bruger. Du kan kun bruge disse regler, hvis du har købt eller lavet en bindende aftale om køb af anlæg senest den 19. november Du skal betale skat af den energi, du producerer, uanset om du bruger den eller sælger den. Du kan foretage afskrivninger og trække driftsudgifter og renter fra i skat. Når året er gået, skal du skrive dit overskud eller underskud på din årsopgørelse eller udvidede selvangivelse. Nye anlæg kan afskrives med 115 procent (investeringsvindue) Fabriksnye anlæg, som du har lavet en bindende aftale om at købe senest den 19. november 2012, og fået leveret i Side 1 af 7

2 perioden fra og med 30. maj 2012 til og med 31. december 2013, kan du afskrive på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 115 procent. Anlæg, der er en bygningsbestanddel i boligen kan du ikke afskrive Er dit anlæg en bygningsbestanddel i boligen, for eksempel en integreret del af taget, kan du ikke afskrive det og dermed ikke få fradrag. Overvej i så fald om den skematiske ordning er bedre for dig. Hvis du først får dit anlæg installeret i indkomståret 2013 eller 2014, men har en bindende aftale Du kan stadig vælge at betale skat efter de regler, der gælder for virksomheder, hvis du har indgået en bindende aftale senest den 19. november 2012, men først får anlægget installeret i indkomståret 2013 eller Det gør du ved at skrive det på din forskud- og årsopgørelse som beskrevet nedenfor. Du skal skrive resultatet på din årsopgørelse eller udvidede selvangivelse Du skal skrive på din udvidede selvangivelse eller årsopgørelse om dit anlæg samlet set giver over- eller underskud. Det kan du gøre i TastSelv fra den 4. marts Sådan gør du: Rubrik 111: du skal udfylde denne rubrik, hvis resultatet samlet set giver et overskud Rubrik 112: du skal udfylde denne rubrik, hvis resultatet samlet set giver et underskud Rubrik 300 skriver du: dit personnummer Rubrik 301 skriver du: Ja Rubrik 302 skriver du: Nettoomsætning under kr. Rubrik 303 skriver du: Nej Hvis du har haft bistand fra revisor skal du markere med Ja i rubrik 303 og udfylde rubrik Tryk gem og returner til selvangivelsen. Hvis du skal have en udvidet selvangivelse for første gang Den 4. marts 2013 ligger din årsopgørelse klar i TastSelv. Her kan du sætte hak, hvis du fx har købt et solcelleanlæg. Du får så automatisk en udvidet selvangivelse. Kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen Beskatningen sker efter de almindelige skatteregler. Du kan vælge at bruge kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Med kapitalafkastordningen har du mulighed for at lade en del af din virksomheds indkomst beskatte som kapitalindkomst og opnå fradragsværdi for virksomhedens renteudgifter. Med virksomhedsordningen har du mulighed for at trække din virksomheds renteudgifter fra i din personlige indkomst. Du kan forskudsregistrere dit overskud eller underskud Du kan trække omkostningerne ved anlæggets drift og afskrivninger fra værdien af årsproduktionen. Ret din forskudsopgørelse i TastSelv, hvis du vil sikre dig, at du betaler det rigtige i skat i løbet af året. Hvis du forventer, at resultatet samlet set giver et underskud, skriver du det i rubrik 435 i forskudsopgørelsen. Hvis du forventer, at resultatet giver et overskud, skriver du det i rubrik 221. Når året er gået, vil du automatisk få en udvidet selvangivelse. Sådan regner du ud, hvad du skal betale i skat Side 2 af 7

3 Du skal betale skat af dine indtægter fratrukket dine omkostninger. Indtægter For at regne ud, hvad du skal betale i skat af den el, du selv har anvendt, bruger du den pris, du kan sælge el for til elværket. Samme princip gælder, hvis dit vedvarende energianlæg producerer varme. Her er det så den pris, du kan sælge din varme til varmeværket for, du skal bruge. Hvis dit solcelleanlæg har lavet en overskudsproduktion, får du udbetalt 60 øre/kwh de første ti år og 40 øre/kwh de næste ti år. Indtægten er altså: Den samlede forventede energiproduktion (fx kwh) x pris pr kwh (60 øre) = kr. Fra indtægten trækker du dine afskrivninger, dine driftsomkostninger (for eksempel reparation og revisor). Afskrivninger Hvis dit anlæg er en integreret del af taget, kan du ikke afskrive det og dermed ikke få fradrag. Anskaffelsespris fx kr. År 1: 25 pct. af kr. År 2: 25 pct. af kr. År 3: 25 pct. af kr kr kr kr. År 4: 25 pct. af kr kr. År 5: 25 pct. af kr. År 6: 25 pct. af kr. År 7: 25 pct. af kr kr kr kr. År 8: 25 pct. af kr kr. År 9: 25 pct. af kr kr. År 10: kr. Køber du et fabriksnyt anlæg i perioden fra og med 30. maj 2012 til og med 31. december 2013, kan du afskrive det på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 115 pct. I eksemplet ovenfor vil afskrivningsgrundlaget udgøre kr. x 115 pct. = kr. Et eksempel på første års regnskab: Produktion, kwh x 60 øre = Afskrivning Reparation og vedligeholdelse Revisor Anføres uden fortegn i rubrik Side 3 af 7

4 på forskudsopgørelsen og i rubrik 112 på selvangivelsen Hvis du modtager tilskud Hvis du har fået offentligt tilskud til at købe dit anlæg, skal du som udgangspunkt betale skat af tilskuddet. Det gør du ved at regne tilskuddet med som en indtægt, når du selvangiver. Du skal fortsat afskrive på den fulde anskaffelsespris for anlægget. Hvis du vil skifte fra den skematiske ordning til reglerne for virksomheder Hvis du vil skifte fra at betale skat efter den skematiske ordning til at blive beskattet efter de regler, der gælder for virksomheder, skal du sælge alle de anlæg/andele, der er omfattet af den skematiske ordning. Det er uden betydning, hvem anlægget eller andelene sælges til. Du kan derefter i det efterfølgende indkomstår købe et vedvarende energianlæg, der er tilsluttet el- eller varmenettet, og anvende reglerne for virksomheder, men da virksomhedsreglerne udfases, skal du skifte senest i forbindelse med selvangivelsen for indkomståret Hvis du vil skifte fra reglerne for virksomheder til den skematiske ordning Fra 2013 kan du kun skifte til den skematiske ordning, hvis dit anlæg bliver tilsluttet nettet i løbet af Hvis du vil skifte fra at betale skat efter de regler, der gælder for virksomheder til at blive beskattet efter den skematiske ordning, anses alle anlæg/andele for overdraget til dig selv til handelsværdien. Du skal beskattes af forskellen mellem handelsværdien og den nedskrevne værdi. Eksempel: Overdrager/sælger du dit solcelleanlæg i år fire til for eksempel kr., hvor den nedskrevne værdi er kr., bliver du beskattet af "fortjenesten" på ( ) kr. Hvis du køber et supplerende anlæg Hvis du køber et supplerende anlæg efter den 19. november 2012, kan du ikke bruge de regler, der gælder for virksomheder for det nye anlæg. Det gælder også, når dit gamle anlæg bliver afregnet efter de regler, der gælder for virksomheder. Hvis du som erhvervsdrivende sælger el til dit eget hjem, nærtstående eller medarbejdere Som erhvervsdrivende skal du betale skat af 2,20 kr. pr. kwh. af den el, du sælger til dig selv, nærtstående eller medarbejdere. Du kan bruge ordningen, selv om du er på dagpenge Hvis du er på dagpenge, kan du også bruge denne ordning, uden det går ud over dine dagpenge. Senest redigeret 28. januar 2013 Den skematiske ordning for skat af vedvarende energianlæg Hvis du ejer et vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg, kan du bruge den skematiske ordning. Det gør du ved at skrive den skattepligtige indkomst ind i din forskudsopgørelse rubrik 250 og din årsopgørelse i rubrik 20, når året er gået Side 4 af 7

5 Dit eget forbrug og salg af energi for op til kr. er skattefrit. Sælger du energi for mere end kr., betaler du 60 pct. i skat af den del, der overstiger kr. Dit anlæg anses som 100 pct. privat, så du kan ikke få fradrag eller afskrive på dit anlæg. Dog kan du trække renteudgifter fra, hvis du har lånt penge til at købe anlægget. Log på TastSelv og tilføj den skattepligtige indkomst i rubrik 250 i din forskudsopgørelse Sådan regner du ud, hvad du skal betale skat af (den skattepligtige indkomst) Du skal kun betale skat af den energi, du sælger, hvis du sælger for mere end kr. Gør du det, skal du betale skat af 60 procent af din fortjeneste udover de kr. Hvis du har fået tilskud til at købe dit anlæg, skal du regne tilskuddet med i din indkomst. Der er dog undtagelser, hvor tilskuddet er skattefrit. Det gælder for eksempel tilskud til solcelleanlæg, som du får i forbindelse med realisering af energibesparelser (energiselskabernes spareindsats). Du kan se flere undtagelser i ligningslovens 7 F. Eksempel: Du regner med at sælge energi for kr. i år. De første kr. skal du ikke betale skat af. Af 60 procent af de resterende kr. skal du betale skat x0,60 = kr. De kr. skal du så lægge til din indkomst i rubrik 250 på forskudsopgørelsen. (Du finder rubrik 250 ved at trykke på øvrige rubrikker øverst på din forskudsopgørelse). På den måde undgår du at skulle betale restskat, fordi det er tallene i din forskudsopgørelse, der afgør, hvad du betaler i skat i løbet af et år. Når året er gået, skal du gøre op, hvor meget el eller varme du har solgt, og lave beregningen ovenfor en gang til. Den beregnede indkomst skal du skrive ind i din årsopgørelse i rubrik 20, når din årsopgørelse er klar i TastSelv. Ægtefæller behøver ikke bruge samme ordning Ægtefæller behøver ikke anvende de samme regler ved indkomstopgørelsen. Hvis I begge bruger den skematiske ordning, har I begge et bundfradrag på kr. Alle vedvarende energianlæg eller andele skal indgå Alle de vedvarende energianlæg og andele, som du har, skal indgå i den skematiske ordning. Valget omfatter altså alle anlæg eller andele, som du ejer og efterfølgende køber. Valget er bindende til og med det indkomstår, hvor du sælger det sidste anlæg eller de sidste andele. Derfor kan du ikke i samme indkomstår både have andele omfattet af den skematiske ordning og andele, der beskattes efter de almindelige skatteregler. Du kan dog i det ene indkomstår vælge at sælge alle andele omfattet af den skematiske ordning, og derefter i det efterfølgende indkomstår investere fortjenesten i energianlæg, uden at du behøver at bruge den skematiske ordning på de nye andele. Senest redigeret 19. december 2012 Elafgift af vedvarende energianlæg (solceller, vindmøller mm). El fremstillet på et vedvarende energianlæg som for eksempel et solcelleanlæg eller en vindmølle, som du selv bruger Side 5 af 7

6 med det samme, skal du ikke betale elafgift af. Den el, du ikke får brugt med det samme (fx på en lang solskinsdag) sælger du til elselskabet. Når du producerer mindre, end du bruger (fx om natten,) køber du el af elselskabet, og det skal du betale elafgift af. Hvis du søger om nettoafregning på timebasis hos Energinet.dk, skal du ikke betale elafgift for den el, som du producerer og forbruger inden for en time. Resten skal du betale elafgift af. Hvis dit anlæg er fra før den 20. november 2012, kan du i stedet nettoafregne på årsbasis. Ansøg om nettoafregning hos Energinet.dk (eksternt link) Hvad er nettoafregning på timebasis? Når elproduktionen er mindre end dit forbrug, køber du den manglende strøm fra elselskabet. Når elproduktionen er større end dit forbrug, sælger du overskudsproduktionen til elselskabet. En gang i timen bliver det opgjort, om du har brugt mere el, end du har produceret. Hvis du har det, skal du betale elafgift af den ekstra el. Det sker automatisk. Anlægget skal ikke have en bestemt størrelse Der er ingen krav til størrelsen af dit anlæg, men det skal være den samme juridiske enhed, der ejer, producerer og forbruger elektriciteten. Det betyder for eksempel, at det ikke kan være din nabo, som forbruger din strøm, men at du kun kan bruge den selv. Både borgere, virksomheder og offentlige bygninger kan søge om nettoafregning på timebasis Du skal ikke kontakte SKAT for at få afgiftsfritagelse. Det sker automatisk i forbindelse med nettoafregning på timebasis. Andelshavere med et vedvarende energianlæg kan under visse betingelser nettoafregne deres individuelle elforbrug. Det er en betingelse, at der er sammenfald mellem ejer, forbruger og producent af elektriciteten. Fællesforbrug i foreningen til lys, vaskeri med mere kan altid omfattes af nettoafregning på timebasis. Overgangsordning fra de gamle regler Der findes en 20-årig overgangsperiode, hvor du kan nettoafregne på årsbasis. For at blive omfattet af overgangsordningen, skal du opfylde disse tre betingelser: Have indgået bindende aftale om køb af anlægget senest den 19. november Netselskabet skal have modtaget anmeldelse af anlægget senest den 20. december 2012 Anlægget skal være tilsluttet nettet senest den 31. december Hvad er nettoafregning på årsbasis? Nettoafregning på årsbasis betyder, at du ikke skal betale afgift af det el, du selv producerer, hvis dit anlæg har en installeret effekt på højst 6 kw. Hvis du bruger mere el, end du producerer på et år, skal du betale elafgift af den ekstra el, som du køber fra elselskabet. Det sker automatisk. Hvis du vil omfattes af reglerne for nettoafregning på årlig basis, skal du søge om det hos Energinet.dk. Ansøg om nettoafregning hos Energinet.dk (eksternt link) Krav til dit anlæg Anlægget skal være tilsluttet en bolig eller en anden ikke-erhvervsmæssig benyttet bebyggelse Side 6 af 7

7 Anlægget skal være tilsluttet elinstallationen på forbrugsstedet bag ved den måler, som registrerer levering af elektricitet til og fra det kollektive elforsyningsnet. Anlægget skal være tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i egen forbrugsinstallation og 100 procent ejet af forbrugeren. Du kan have flere strømproducerende anlæg, når blot den samlede effekt ikke overstiger 6 kw. Anlægget skal alene anvende vedvarende energikilder i elproduktionsanlæg med en maksimal effekt på 6 kw. Anlægget skal forsyne boligen med el eller varme og el samt være registreret i stamdataregisteret. Du skal eje eller leje den bolig anlægget er tilsluttet. Bygninger, boliger og ejendomme omfattet af fritagelsen Bygninger med flere husstande kan fritages for elafgift, når effekten ikke overstiger 6 kw pr. bolig. Hertil kommer fællesarealer, der kan have 6 kw pr. 100 m² bebygget areal. Offentlige bygninger som børnehaver på op til 100 m² sidestilles med én husstand og 6 kw installeret effekt. Et eksempel kan være en børnehave på 250 m², der må have et anlæg med en installeret effekt på 15 kw. Anlæg i fritidshuse. Boliger med flere strømproducerende anlæg, når blot den samlede effekt af anlæggene ikke overstiger 6 kw. Boliger, der er større end 100 m² kan have et anlæg med en installeret effekt på højst 6 kw uanset boligens størrelse. Anlæg i ejendomme med både bolig og erhverv for eksempel en landbrugsejendom kan også omfattes med et anlæg på 6 kw. Det kræver dog, at der sker en fordeling af energiforbruget, så erhvervsdelen af bygningen ikke bliver omfattet af bestemmelserne om nettoafregning på årsbasis. Senest redigeret 17. december Side 7 af 7

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4 2-2012 2 Med forældelsesloven er der indført en almindelig forældelsesfrist, der som udgangspunkt er på 3 år, og en absolut forældelsesfrist, der som udgangspunkt er 10 år. 6 Låner medarbejderen lejlighedsvis

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere