UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen grund til at jeg ikke skal køre i min bil. Jeg vil gerne have mere asfalt og bedre forhold for bilister"

2 UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER - VIRKSOMHEDER I SKEJBY Revision Udarbejdet af MTM Kontrolleret af TBN Godkendt af TBN Rambøll Olof Palmes Allé DK-800 Aarhus N T F

3 INDHOLD. Baggrunden for undersøgelsen 4. Læsevejledning 4. Konklusion. Samkørselsordning. Hjemmearbejdsplads. Transport i arbejdstiden 6.4 Mulige tiltag på virksomhederne internt eller i fællesskab 6. Respondenternes gode forslag 8 4. Antal besvarelser 9. Besvarelsesprocent 0 6. Køn 7. Alder 8. Postnummer 9. Afstand fra bopæl til arbejdsplads 4 0. Medarbejdere til stede på arbejdspladsen. En brugbar cykel til rådighed til transport til arbejde 6. En bil til rådighed til transport til Arbejde 7. Transportform til arbejde 8 4. Transportform til arbejde for virksomhederne 9. Transporttid mellem hjem og arbejdsplads samt arbejdstid 0 6. Vigtigste grunde til at køre på knallert/scooter/motorcykel til og fra arbejde 7. Vigtigste grunde til at køre i bil til og fra arbejde 8. Ærinde: Aflevere/hente børn eller indkøb 9. Ærinde: Sports- og fritidsaktiviteter 4 0. De vigtigste grunde til at benytte kollektiv trafik til og fra arbejde. De vigtigste grunde til at benytte cykel til og fra arbejde 6. Motivation for at benytte kollektiv trafik til og fra arbejde 7. Motivation for at benytte cykel til og fra arbejde 8

4 4. Samkørselsordning fra arbejdspladsen 9. Anvendelse af samkørselsordning fra arbejdspladsen 0 6. Motivation for at benytte samkørselsordning 7. Motivation for at foretage kombinationsrejser 8. Registrerede udfordringer/problemer til og fra arbejde 9. Hjemmearbejdsplads 4 0. Transport i arbejdstiden. Transportmiddelvalg ved arbejde ud af huset 6. Rejsetid i forbindelse med arbejde ud af huset 7. Benyttelse af cykel i forbindelse med arbejde 8 4. Benyttelse af bil/taxa i forbindelse med arbejde 9. Benyttelse af kollektiv trafik i forbindelse med arbejde Afstand tilbagelagt med fly eller på mc/knallert/scooter i forbindelse med arbejde 4 7. Motivationsfaktorer for at flere Cykler mere i arbejdstiden 4 8. Motivationsfaktorer for at flere benytter kollektiv trafik i arbejdstiden 4 9. Firmacykler på arbejdspladsen Lånebiler på arbejdspladsen 4 4. Benyttet transportmiddel i forhold til afstand til arbejdspladsen Personer som har under 0 km til arbejde og som benytter bil / motorcykel / knallert / scooter Afstand til arbejdspladsen i forhold til bil til rådighed Afstand til arbejdspladsen i forhold til cykel til rådighed Ønske om at arbejde hjemme i forhold til afstanden til arbejdspladsen Personer som har under 0 km transport i arbejdstiden

5 4. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN Denne Transportvaneundersøgelse er en del af Projekt Transport i Skejby, som er et af de projekter Aarhus Kommune har igangsat i forbindelse med klimaplanen. Projektets hovedformål er, at reducerer CO udledningen fra transport. Skejby er et område som primært består af erhverv, herunder Aarhus Universitetshospital, Skejby. Transportvaneundersøgelsen er gennemført for dels at give en status på hvilken transportform medarbejderne i området benytter i dag, og dels for at vurdere hvilke muligheder der findes for at ændre transportmønsteret. Rambøll og NRGi har i samarbejde med Aarhus Kommunes Klimasekretariatet udarbejdet spørgsmålene til undersøgelsen, som efterfølgende er gennemført og kommenteret af Rambøll. De deltagende virksomheder i transportvaneundersøgelsen er: AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA INCUBA Science Park NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College Transportvaneundersøgelsen blev gennemført som et internetbaseret spørgeskema, der er udsendt til ca medarbejdere hos de deltagende virksomheder i september 0. Virksomhederne har selv distribueret en mails med et link til undersøgelsen, samt eventuelle rykkermails. Hver virksomhed har efterfølgende fået adgang til deres egne besvarelser.. Læsevejledning Denne rapport sammenfatter besvarelserne for alle respondenterne og beskriver de samlede tendenser for de virksomheder. På de efterfølgende sider er de vigtigste resultater af undersøgelsen gengivet. På hver side er vist et resultat fra undersøgelsen, som på samme side er kommenteret i punktform. Ønsker virksomhederne en grundigere analyse af sammenhænge, henvises de til at bruges deres adgang til dataene. Tal i parentes, antallet af respondenter, der har svaret på spørgsmålet. Fx: Der er ingen alternativer fx pga. mødetider () betyder, at respondenter har svaret dette. Hos Aarhus Universitetshospital, Energi Danmark og Vestas er også kommende medarbejdere i Skejby blevet bedt om at deltage. Disse medarbejdere er tydeligt blevet bedt om at svare, hvad de forventer, gælder, når deres arbejdsplads flyttes til Skejby. De åbne svarmuligheder, hvor respondenterne har kunnet skrive tekster, viser dog at enkelte respondenter formentlig har glemt at svare som Skejby-ansat. I det efterfølgende er der ikke taget hensyn til dette.

6 . KONKLUSION I alt har respondenter deltaget i transportvaneundersøgelsen. 884 respondenter har mindre end km til arbejde. I gennemsnit har kun hver tredje ansatte i Skejby over 0 km til arbejde. Potentialet for fx at få flere til at cykle til arbejde vurderes som stort. Der findes 4 respondenter, der har mindre en 0 km til arbejdspladsen, og som ikke råder over en cykel. Af disse bor 48 mindre end km fra arbejdspladsen og 8 mellem og 0 km fra Skeby. En firmacykelordning, som inkluderer privat transport kunne måske være særligt attraktiv for disse respondenter. En sådan vil med fordel også kunne indeholde elcykler. 4 ud af respondenter har en bil til rådighed, men ca. 000 anvender den ikke. Næsten halvdelen af alle respondenter i bil (4) begrunder deres bilkørsel, med den fleksibilitet bilen giver dem, og næsten lige så mange () angiver at kollektiv transport er for besværligt. Disse bilister er alle meget svære at flytte fra bilen. Potentielle bilister, der kan være lettere at påvirke til andet transportmiddelvalg er bilister, der kører af gammel vane (44) eller er utryg ved at cykle (9). 47 respondenter angiver at de oftest cykler til arbejde. 6 respondenter cykler under km til arbejde og 64 cykler mellem og 0 km til arbejde. Den altoverskyggende grund til at cykle er motion og frisk luft. Dette påpeger tre ud af fire cyklister. At cyklen er et hurtigt, billigt og fleksibelt transportmiddel angives af hver tredje cyklist. En mulighed for at motivere andre, er at få disse cyklister til at være ambassadører på arbejdspladsen, og fortælle deres historie. Den primære årsag til at ikke flere respondenterne cykler er afstanden mellem hjem og arbejde. 806 respondenter svarer således, at de ville cykle, hvis de boede tættere på arbejdspladsen. 4 respondenter svarer at motivationen for at cykle (mere) ligger i mere motion og et sundere liv. En vigtig motivation for at skifte transportmiddel/foretage kombinationsrejer er, at respondenten vil have en målbar gevinst fx med at spare tid eller penge eller ved at få motion. Skal den kollektive trafik være konkurrencedygtig, skal dette være den hurtigste transportform angiver ud af potentielle brugere. Dette kan nås med flere direkte forbindelser, stoppested lige ved arbejdspladsen og hyppigere afgange.. Samkørselsordning Under 8% af respondenterne kender til en samkørselsordning på arbejdspladsen. Der er således et meget stort potentiale for virksomhederne i at formidle, hvilke muligheder medarbejderne har for samkørsel til og fra arbejde. Der kunne samtidig være potentiale for evt. at etablere en fælles samkørselsportal for virksomhederne, derved kan der skabes flere samkørere fra oplandet til Skejby. Udsigten til at reducere transportudgiften kan også få 9 respondenter til at overveje en samkørselsordning, men den primære motivationsfaktorer for 076 respondenter er, hvis opsamlingsstedet ligger tæt på bolig og arbejdsplads skift i transportmidler er ikke ønsket.. Hjemmearbejdsplads 49% af alle respondenterne har mulighed for at arbejde hjemmefra i større eller mindre omfang. % af respondenterne ønsker i højere grad at arbejde hjemmefra end de gør i dag. Ønsket om øget arbejde hjemmefra vidner om et væsentligt potentiale for at udbrede og acceptere hjemmearbejdspladser og dermed reducere de enkelte medarbejderes transport til og fra Skejby, i det omfang det er muligt.

7 6 Der er et stigende ønske om øget brug af hjemmearbejdsplads i forhold til stigende afstand til arbejdspladsen. 4-4% af de der har mere end km til arbejde ønsker oftere at arbejde hjemmefra.. Transport i arbejdstiden 9% af respondenterne (04) har transport i arbejdstiden. For de fleste - 74 respondenter er transporten mindre end en dag om ugen. Det primære transportmiddel i arbejdstiden er respondenternes egne biler. Dette gælder for 60 respondenter, hvilket er over halvdelen af alle rejser i arbejdstiden. Den primære årsag til at anvende egen bil/taxa i arbejdstiden er, at dette opleves som det hurtigste. 6 rejser i bil/taxa var på 0- km og 60 rejser var på 6-0 km disse rejser kan være potentielle cykelture, hvis rejsens formål og virksomhederne giver mulighed for dette. Ca. % af respondenterne bruger egen cykel til transport i arbejdstiden. 69% af disse cyklisterne begrunder transportmiddelvalget med, at de generelt cykler til kortere afstande. Over halvdelen af cyklisterne tilbagelagde 0- km, mens en tredjedel cyklede 6-0 km. Dette illustrerer at rejser under 0 km tydeligt er potentielle cykelture. På Aarhus Universitetshospital eksisterer en intern transportordning, denne har 6 fremhævet. Den primære grund til at rejse med kollektiv er at respondenterne kan anvende rejsetiden til arbejde/mødeforberedelse. Økonomisk godtgørelse for brug af egen cykel i arbejdstiden vil være et incitament for 46 respondenter til at cykle mere i arbejdstiden. Virksomhederne har mulighed for at udbetale op til 49 øre/km skattefrit. Firma-cykler er et incitament for op til 46 respondenter, mens firma-elcykler foreslås af 8 respondenter. 88 respondenter er ikke bekendt med om deres arbejdsplads råder over firmacykler til udlån blandt medarbejderne og respondenter er ikke bekendt med om deres arbejdsplads råder over firmabiler til udlån blandt medarbejderne. Der er således en opgave i for virksomhederne at synliggøre og informere blandt medarbejderne om, hvilke muligheder virksomheden tilbyder. 79 respondenter ser et potentiale i hyppigere at anvende kollektiv transport i arbejdstiden, hvis de får lettere adgang til klippekort/billetter. 9 ønsker øget mulighed for at arbejde i transporttiden. Virksomhederne kan desuden blive bedre til at formidle afgangstider, forsinkelser mv. på intranet/informationsskærme. 64 respondenter rejste under 0 km, sidst de havde transport i arbejdstiden. Over halvdelen, 6 respondenter kørte i egen bil eller i firmabil, mens 47 kørte i taxa der er således et potentiale for at reducere biltrafikken, hvis virksomhederne giver respondenter mulighed for at vælge alternativer fx el-cykel eller almindelige firmacykler..4 Mulige tiltag på virksomhederne internt eller i fællesskab Virksomheder har mulighed for at udstikke vejledninger/retningslinjer for transportmiddelvalg til transport foretaget i arbejdstiden denne transportvaneundersøgelse kan således være startskuddet til at virksomhederne udarbejder egne mobilitetsplaner. Virksomhederne i Skejby anbefales i fællesskab at arbejde for bedre forhold for cyklister dvs. flere cykelstier og mere/bedre cykelparkering, etablering/udbredelse af samkørselsordninger og firmacykelordninger (både almindelige og el-cykler) samt øget mulighed for hjemmearbejdspladser for de medarbejdere, der ønsker dette, og hvor det er en del af virksomhedens politik.

8 7 Oplandet for arbejdspladserne i Skejby er stort. For nogle af de nærmeste oplandsbyer kommer et stort antal medarbejdere. En mulighed kunne derfor være at etablere direkte busforbindelser mellem virksomhederne i Skejby og disse byer fx Skanderborg, Hinnerup/Søften og Hadsten. En væsentlig barriere i forhold til ændret transportmiddelvalg er holdningsbearbejdning her har virksomhederne en afgørende rolle internt blandt egne medarbejdere men også en opgave, der kan løftes sammen fx ved udpegning af ambassadører, foredrag, konkurrencer vejledning i motion og sundhed.

9 8. RESPONDENTERNES GODE FORSLAG Alle besvarelser samlet Respondenternes forslag Antal respondenter Bedre forhold for cyklister fx flere cykelstier og mere/bedre cykelparkering 9 Flere parkeringspladser til biler 00 Arbejde for flere/bedre forbindelser med kollektiv trafik Arbejde for at vejnettet bliver opgraderet 6 Etablere samkørselsordninger / shuttlebusser 4 Etablere bedre bade/omklædningsmuligheder 6 Firmabil/(el)cykel Fleksible arbejdstider / mulighed for at arbejde hjemme 4 Informationer om muligheden for kollektiv transport/cykelruter/samkørselsordninger/kødannelser på vejene Betalt transporttid ved cykel og kollektiv trafik 4 Andet Figur : Respondenterne er blevet bedt om at angive forslag til, hvad arbejdspladsen kan gøre for at gøre transportforholdene bedst mulige for medarbejderne, både for cyklister, kollektiv brugere og bilister. Ovenstående tabel viser klart, at der er udviklingsmuligheder for at forbedre forholdene for cyklister, bilister og kollektiv trafik i Skejby. 9 respondenter har ønske om/forslag til at der i Skejby etableres bedre forhold for cyklisterne og 00 respondenter ønsker flere parkeringspladser. Det er forskelligt for de enkelte virksomheder, hvad medarbejderne ligger mest vægt på. Hyppigste forslag for de enkelte virksomheder er: AGRO Food Park (99), DNU (0), Aarhus Universitetshospital (4), Vestas (7) og VIA University College (4): Bedre forhold for cyklister Energi Danmark (): Fleksible arbejdstider så medarbejderne kommer og går på forskellige tider Grontmij (6) og NRGi (6): Arbejde for at vejnettet bliver opgraderet IKEA (6): Bedre parkeringsforhold for cyklister Rambøll (8): Flere/bedre forbindelser med kollektiv trafik

10 9 4. ANTAL BESVARELSER AGRO Food Park 484 DNU 97 Energi Danmark 9 6 Grontmij 74 IKEA 8 INCUBA Science Park 8 NRGi 8 Rambøll 0 Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College 0 I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Arbejder i Skejby Arbejdspladsen flyttes til Skejby Figur : Antal besvarelser. ansatte fra forskellige virksomheder har deltaget i undersøgelsen, heraf arbejder 46 i Skejby i dag. 6% af alle respondenter er ansat ved Aarhus Universitetshospital.

11 0. BESVARELSESPROCENT AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA INCUBA Science Park NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 6% % 9% 7% 6% 7% 87% 78% 9% 86% 48% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Figur : Besvarelsesprocenter for de deltagende virksomheder, udregnet i henhold til oplysninger fra Klimasekretariatet. I alt er spørgeskemaet udsendt til ca nuværende og kommende medarbejdere i Skejby. Den samlede besvarelsesprocent er beregnet til 7%, men dækker over store forskelle virksomhederne imellem. Vestas valgte efter udsendelsen af spørgeskemaet at trække sig fra deltagelse dette skyldes at spørgeskemaet var på dansk. Dette skyldes at en andel af virksomhedens medarbejdere ikke er danske, og at virksomheden generelt har engelsk som arbejdssprog. De indkomne besvarelser indgår på lige fod med alle andre. DNU Det Nye Universitetshospital tæller i dag en projektgruppe på ca. 0 medarbejdere Formentlig har flere af Århus Universitetshospitals medarbejder svaret DNU i stedet for Aarhus Universitetshospital, hvorfor besvarelsesprocenten for DNU er blevet 48%. Da alle respondenter er anonyme, har det ikke været muligt at sorterer evt. dobbelte besvarelser fra det er således muligt at enkelte har udfyldt spørgeskemaet mere end én gang.

12 6. KØN AGRO Food Park DNU Energi Danmark 8 6 Grontmij 74 IKEA INCUBA Science Park NRGi 6 8 Rambøll 07 0 Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Mand Kvinde Figur 4: Respondenterne fordelt på køn og virksomhed. Respondenterne fordelt på køn viser at 9% er mænd, 7% er kvinder For Aarhus Universitetshospital udgør kvinderne 8% af respondenterne, hvilket svarer til 740 kvinder. Andelen af mænd er størst i Grontmij og Vestas med hhv. 70% og 69%

13 7. ALDER AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA INCUBA Science Park NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt Figur : Respondenterne fordelt på alder og virksomhed. 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Under 0 år 0-9 år 0-9 år år 0-9 år 60 år eller derover Fordelt på alder er de tre grupper 0-9 år, år og 0-9 år lige store med godt 400 respondenter i hver aldersgruppe, svarende til hver 8% af respondenterne. Aldersfordelingen mellem virksomheden varierer. IKEA's respondenter har den laveste gennemsnitsalder. På VIA University College og INCUBA Science Park er ca. 4% af respondenterne over 0 år.

14 8. POSTNUMMER De ansatte i Skejby kommer fra et stort opland I alt 8 forskellige postnumre dækker respondenternes hjemmeadresser. En stor andel af de ansatte er bosiddende i og omkring Aarhus. % af alle respondenter bor i 8000 Aarhus C Figur 6: Alle respondenter er blevet bedt om at angive deres postnummer på hjemmeadressen. Postnumrene er her gradueret efter antal respondenter. I zoom er angivet de eksakte antal respondenter samt postnummer for hvert område. De største oplandsbyer i forhold til Skejby er foruden Aarhus: 88 Hinnerup 8660 Skanderborg 870 Hadsten

15 4 9. AFSTAND FRA BOPÆL TIL ARBEJDSPLADS AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA 0 8 INCUBA Science Park NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Mindre end km -9,99 km 0-4,99 km -9,99 km 0 km eller mere Figur 7: Respondenterne fordelt efter afstand til arbejdspladsen i Skejby og virksomhedens navn. 884 af respondenter har mindre end km til arbejde, svarende til 7%. % af alle respondenter har mellem og 0 km til arbejde. Potentialet for fx at cykle til arbejde er således stort. I gennemsnit har kun hver tredje ansatte i Skejby over 0 km til arbejde. Rambøll er den virksomhed der har den største andel af medarbejdere med mindre end km til arbejde dette er 4% af de ansatte.

16 0. MEDARBEJDERE TIL STEDE PÅ ARBEJDSPLADSEN AGRO Food Park DNU 8 97 Energi Danmark 8 6 Grontmij IKEA INCUBA Science Park 4 8 NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Alle arbejdsdage -4 dage om ugen - dage om ugen Mindre end én dag om ugen Figur 8: Respondenterne fordelt efter, hvor ofte de er til stede på virksomheden i Skejby. 70% af alle ansatte er på arbejdspladsen alle arbejdsdage. 4% er på arbejdspladsen -4 dage om ugen., svarende til 4% af alle medarbejderne er i Skejby mindre end en dag om ugen. Energi Danmarks medarbejdere er oftest på arbejdspladsen 9% er på arbejdspladsen alle arbejdsdage. I Rambøll er det % af medarbejderne der er i Skejby alle arbejdsdage.

17 6. EN BRUGBAR CYKEL TIL RÅDIGHED TIL TRANSPORT TIL ARBEJDE AGRO Food Park 08 4 DNU Energi Danmark 7 Grontmij IKEA INCUBA Science Park 7 8 NRGi 6 76 Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College 0 I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Ja, en cykel i min husstand Ja, en firmacykel Nej Figur 9: Alle 97 respondenter med mindre end 0 km til Skejby er spurgt om, hvorvidt de har en brugbar cykel til rådighed til deres transport til arbejdspladsen, besvarelserne er opdelt i forhold til virksomheder. Knap 000 respondenter med mindre end 0 km til arbejdspladsen har en cykel til rådighed til transporten. % af de respondenter, der har mindre en 0 km til arbejdspladsen, råder ikke over en cykel. En firmacykelordning kunne måske være særligt attraktiv for disse 4 respondenter. respondenter har svaret, at de har en firmacykel til rådighed, hvilket betyder at nærmest ingen virksomheder har firmacykler.

18 7. EN BIL TIL RÅDIGHED TIL TRANSPORT TIL ARBEJDE AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA 6 8 INCUBA Science Park 8 NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Ja, en firmabil Ja, en bil i min husstand Ja, anden bil Nej Figur 0: Alle respondenter er spurgt om, hvorvidt de har en bil til rådighed til deres transport til arbejdspladsen, besvarelserne er opdelt i forhold til virksomheder. Næsten 4 ud af respondenter har en bil til rådighed til deres daglige transport til arbejdspladsen. 0 af disse er firmabiler. Et højt bilejerskab kan være en væsentlig barriere i forhold til at ændre transportvaner. 088 respondenter har ikke en bil til rådighed. Procentvis er andelen uden bil størst i IKEA, mens antallet er størst for Aarhus Universitetshospital, hvor 786 respondenter ikke har en bil til rådighed.

19 8. TRANSPORTFORM TIL ARBEJDE Jeg går (hele vejen) Jeg cykler (hele vejen) Jeg kombinerer cykel og kollektiv trafik (på samme rejse) Jeg kører med kollektiv trafik (hele vejen) Jeg kører bil som chauffør (hele vejen) Jeg kører bil som passager (hele vejen) Jeg kombinerer bil og kollektiv trafik (på samme rejse) Jeg kombinerer bil og cykel (på samme rejse) Jeg kører knallert, scooter eller motorcykel (hele vejen) Andet (angiv transportmiddel): Ved ikke % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% Figur : Oftest anvendt transportform mellem hjem og arbejdsplads. I alt 40% af respondenterne går, cykler og/eller kører med kollektiv trafik til arbejde. Sammenlignet med figur 0, er der således næsten 000 respondenter, der i dag har en bil til rådighed, men ikke benytter denne som sit primære transportmiddel til arbejde. 9% af alle respondenter angiver, at de cykler til arbejde, hvilket er 47 respondenter. % kører bil som chauffør og 8% kører med kollektiv trafik.

20 9 4. TRANSPORTFORM TIL ARBEJDE FOR VIRKSOMHEDERNE AGRO Food Park DNU 8 97 Energi Danmark Grontmij IKEA INCUBA Science Park 6 8 NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Går & cykler Kollektiv trafik Kombinationsrejse: cykel og kollektiv Bil Kombinationsrejse med bil Andet Ved ikke Figur : Oftest anvendt transportform mellem hjem og arbejdsplads fordelt på respondenternes arbejdsplads. Andelen af cyklister og gående er størst blandt respondenterne på Aarhus Universitetshospital og DNU, hvor hver tredje går eller cykler til arbejde. Hos NRGi og INCUBA Science Park er det hvert 9. respondent der går eller cykler til arbejde. Andelen af bilister er størst hos INCUBA Science Park, NRGi og AGRO Food Park, hvor mere end 7% af respondenterne kører til arbejde.

21 0. TRANSPORTTID MELLEM HJEM OG ARBEJDSPLADS SAMT ARBEJDSTID 0- min 970 ; 0% 6-0 min min 08 90; 7% 869; 7% min 4 84; 6% >60 min 09 0% 0% 0% 0% 40% 0% Fast Flex Skiftende arbejdstid Ved ikke Figur : Oftest anvendt transporttid mellem hjem og arbejdsplads respondenter har besvaret dette. Figur 4: Ansættelsesforhold i forhold til arbejdstid 970 respondenter, svarende til 0% af alle respondenter bruger op til minutters transporttid. 4% bruger 6-0 minutters transporttid. 09 respondenter bruger over en times transporttid mellem hjem og arbejde. Mødetid for den enkelte kan også være afgørende for hvor lang transporttid, der anvendes. 7% af respondenterne har fast mødetid, 6% har flextid og tilrettelægger dermed selv sin mødetid og 7% har skiftende arbejdstider fx dag-, aften- og nattevagter.

22 6. VIGTIGSTE GRUNDE TIL AT KØRE PÅ KNALLERT/SCOOTER/MOTORCYKEL TIL OG FRA ARBEJDE Det er nødvendigt for at kombinere arbejdsturen med andre ærinder (fx indkøb eller Jeg bruger min knallert/scooter/motorcykel i forbindelse med mit arbejde (til møder, Kommentarer - Andet: Bil tager for lang tid, ingen p-pladser, offentlig transport passer dårligt med arbejdstider, cykler ikke mere pga. dårligt knæ. () Hvis jeg cykler er jeg helt svedig, og det er surt at arbejde med vådt undertøj. () Det er hurtigt Det er billigt Det er fleksibelt Jeg holder af at køre på knallert/scooter/motorcykel Det er gammel vane Det er nemt at finde en parkeringsplads Jeg har for langt til at kunne cykle Jeg er utryg ved at cykle Jeg gider ikke cykle Det er for besværligt at rejse med offentlig transport Jeg gider ikke rejse med offentlig transport Jeg har ingen bil Andet: Ved ikke 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% Figur : De respondenter der oftest kører på knallert, scooter eller motorcykel har angivet de primære årsager hertil. Respondenten har kunnet give op til begrundelser. De primære begrundelser for at kører knallert, scooter og motorcykel er, at det er hurtigt, og at det er nemt at fine en parkeringsplads De sekundære besvarelser er, at det er billigt og fleksibelt.

23 7. VIGTIGSTE GRUNDE TIL AT KØRE I BIL TIL OG FRA ARBEJDE Det er nødvendigt for at kombinere arbejdsturen med andre ærinder (fx indkøb Jeg bruger min bil i forbindelse med mit arbejde (til møder, kundebesøg etc) Kommentarer - Andet: Primær årsag: Der er ingen alternativer fx pga. mødetider () Det er for besværligt at rejse med offentlig transport Sekundære årsager: Dårlige forhold med kollektiv trafik (6) samt for at minimere tidsforbruget (4) Det er komfortabelt (6), Samkørsel med andre (), dårlige forhold for cyklister () Jeg har en bil til min rådighed Det er hurtigt Det er billigt Det er fleksibelt Jeg holder af at køre i bil Det er gammel vane Det er nemt at finde en parkeringsplads Jeg har for langt til at kunne cykle Jeg er utryg ved at cykle Jeg gider ikke cykle Jeg gider ikke at rejse med offentlig transport Andet: Ved ikke 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% Figur 6: De.9 respondenter der oftest kører i bil til arbejde har angivet de primære årsager hertil. Respondenten har kunnet give op til begrundelser. Næsten halvdelen af alle respondenter (4) begrunder deres bilkørsel, med den fleksibilitet bilen giver dem, og næsten lige så mange () angiver at kollektiv transport er for besværligt. 9% af bilisterne (89) kører fordi de har muligheden ved at have en bil til rådighed. Disse bilister er alle meget svære at flytte fra bilen de skal have et meget attraktivt alternativ for at overveje anden transport Den specielle/et potentiale: Jeg har ikke fået købt en cykel (, Rambøll) Potentielle bilister, der kan være lettere at påvirke til andet transportmiddelvalg er bilister, der kører af gammel vane (44) eller er utryg ved at cykle (9).

24 8. ÆRINDE: AFLEVERE/HENTE BØRN ELLER INDKØB Hver dag 746 Hver dag -4 dage om ugen - dage om ugen dage om ugen - dage om ugen Mindre end én dag om ugen 408 Mindre end én dag om ugen 97 Aldrig 98 Aldrig 404 Ved ikke 6 Ved ikke 7 0% 0% 40% 60% 80% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% Figur 7: Respondenterne har angivet hvor ofte de afleverer/henter børn på vej til og/eller fra arbejde. Figur 8: Respondenterne har angivet hvor ofte de kombinerer transporten til og/eller fra arbejde med indkøb. Eventuelle ærinder i forbindelse med transporten til og fra arbejde er ofte afgørende for valg af transportmiddel, hvis respondenterne har flere alternative transportformer. Mindst 9 respondenter har ærinde i forbindelse med transporten til og fra arbejde hver dag heraf afleverer/henter 746 respondenter børn på vej til og/eller fra arbejde hver dag 8% afleverer/henter aldrig børn. Mindst 8 respondenter har ærinde mindst -4 dage om ugen, når alle ærindetyper ses under et. 60 respondenter har svaret at de aldrig har ærinder på vej til eller fra arbejde. Over halvdelen af respondenterne handler ind i forbindelse med arbejde - dage om ugen. 404 respondenter handler aldrig ind i forbindelse med arbejdet.

25 4 9. ÆRINDE: SPORTS- OG FRITIDSAKTIVITETER Hver dag 4-4 dage om ugen 6 - dage om ugen 9 Mindre end én dag om ugen 0 Aldrig 74 Ved ikke 6 0% % 0% % 0% % 0% % 40% 4% 0% Figur 9: Respondenterne har angivet hvor ofte de kombinerer tansporten til og/eller fra arbejde med sports- og fritidsaktiviteter. Kommentarer - Andre ærinder: Møde/besøge kunder (67) Halvdelen af respondenterne kombinerer transporten til og/eller fra arbejde med sports- og fritidsaktiviteter, hovedparten af disse har ærinde til sports- og fritidsaktiviteter - dage om ugen. 74 kører aldrig til og fra sports- eller fritidsaktiviteter i forbindelse med transporten til/fra arbejde. Private besøg (66) Hente/bringe andre (4) Andre ærinder fx læge mv. (7) Det

26 0. DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL AT BENYTTE KOLLEKTIV TRAFIK TIL OG FRA ARBEJDE Det er hurtigt Det er billigt Jeg har ikke bil Det er for stressende at køre i bil Jeg har for langt til at kunne cykle Jeg er utryg ved at cykle Det er miljø/klimavenligt Mulighed for at arbejde/læse under transporten Gammel vane Det er svært at finde parkeringsplads til bil ved arbejdspladsen Der er dårlige parkeringsforhold for cykler Andet: Ved ikke % 0% 0% 0% 40% 0% Kommentarer - Andet: Der er kun en bil i husstanden () Det er komfortabelt () Figur 0: De 40 respondenter, der oftest tager kollektiv transport til arbejde, har angivet de primære årsager hertil. Respondenten har kunnet give op til begrundelser. De primære årsager til at køre med offentlig transport er at respondenten ikke har en bil og vurderer, at der er for langt til at cykle. Disse respondenter kunne således være interesserede i at skifte til fx firma-elcykler eller samkørsel. Pga. vejret (9)

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Aarhus Cykelby. Cykelpuljen 2012. nye ambitioner for fremtidens cykelby. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø

Aarhus Cykelby. Cykelpuljen 2012. nye ambitioner for fremtidens cykelby. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Cykelby Cykelpuljen 2012 nye ambitioner for fremtidens cykelby Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus cykelby - cykelpuljen 2012 forord Aarhus Kommune har med en historisk stor cykelsatsning

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011 Den 31. oktober 2011 Cykelundersøgelse 2011 Indhold Forord... 4 Hvilken kommune bor du i?... 5 Angiv dit køn... 6 Angiv din alder... 7 Hvilken uddannelse har du?... 8 Hvordan er din beskæftigelsessituation?...

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Nuværende. Fremtidige

Nuværende. Fremtidige Nuværende Transport over 20 dage* 194 1145 871 7278 112 9600 Frekvens 0,02 0,12 0,09 0,76 0,01 1 Dagligt pres* 13,6 80,5 61,2 511,7 7,9 675 *Regnet fra en population på 675 Transport over 20 dage* 165

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitetsstrategi 2013-2025 mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitet handler om mennesker med mere... Forord Aalborg kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplaner har i en årrække været med til at sætte

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Unges adfærd og holdninger til transport

Unges adfærd og holdninger til transport 2016 Unges adfærd og holdninger til transport Projekt: Fleksibel transportadfærd Det Økologiske Råd: Anne Mette Krøyer, Jeppe Juul, Lisa Bay 01-03-2016 1 Indhold Indledning... 3 Baggrundsdata... 3 Resumé...

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Etablering af pendlerrute. Midttrafik/JA Rådgivning Jesper Andersen

Etablering af pendlerrute. Midttrafik/JA Rådgivning Jesper Andersen Etablering af pendlerrute Midttrafik/JA Rådgivning Jesper Andersen Hovedstruktur i Aarhus 18.000 25.000 arbejdspladser Skejby/ Aarhus N 30.000 Centrum arbejdspladser Erhverv Pendlerrute Silkeborg Galten

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere