UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen grund til at jeg ikke skal køre i min bil. Jeg vil gerne have mere asfalt og bedre forhold for bilister"

2 UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER - VIRKSOMHEDER I SKEJBY Revision Udarbejdet af MTM Kontrolleret af TBN Godkendt af TBN Rambøll Olof Palmes Allé DK-800 Aarhus N T F

3 INDHOLD. Baggrunden for undersøgelsen 4. Læsevejledning 4. Konklusion. Samkørselsordning. Hjemmearbejdsplads. Transport i arbejdstiden 6.4 Mulige tiltag på virksomhederne internt eller i fællesskab 6. Respondenternes gode forslag 8 4. Antal besvarelser 9. Besvarelsesprocent 0 6. Køn 7. Alder 8. Postnummer 9. Afstand fra bopæl til arbejdsplads 4 0. Medarbejdere til stede på arbejdspladsen. En brugbar cykel til rådighed til transport til arbejde 6. En bil til rådighed til transport til Arbejde 7. Transportform til arbejde 8 4. Transportform til arbejde for virksomhederne 9. Transporttid mellem hjem og arbejdsplads samt arbejdstid 0 6. Vigtigste grunde til at køre på knallert/scooter/motorcykel til og fra arbejde 7. Vigtigste grunde til at køre i bil til og fra arbejde 8. Ærinde: Aflevere/hente børn eller indkøb 9. Ærinde: Sports- og fritidsaktiviteter 4 0. De vigtigste grunde til at benytte kollektiv trafik til og fra arbejde. De vigtigste grunde til at benytte cykel til og fra arbejde 6. Motivation for at benytte kollektiv trafik til og fra arbejde 7. Motivation for at benytte cykel til og fra arbejde 8

4 4. Samkørselsordning fra arbejdspladsen 9. Anvendelse af samkørselsordning fra arbejdspladsen 0 6. Motivation for at benytte samkørselsordning 7. Motivation for at foretage kombinationsrejser 8. Registrerede udfordringer/problemer til og fra arbejde 9. Hjemmearbejdsplads 4 0. Transport i arbejdstiden. Transportmiddelvalg ved arbejde ud af huset 6. Rejsetid i forbindelse med arbejde ud af huset 7. Benyttelse af cykel i forbindelse med arbejde 8 4. Benyttelse af bil/taxa i forbindelse med arbejde 9. Benyttelse af kollektiv trafik i forbindelse med arbejde Afstand tilbagelagt med fly eller på mc/knallert/scooter i forbindelse med arbejde 4 7. Motivationsfaktorer for at flere Cykler mere i arbejdstiden 4 8. Motivationsfaktorer for at flere benytter kollektiv trafik i arbejdstiden 4 9. Firmacykler på arbejdspladsen Lånebiler på arbejdspladsen 4 4. Benyttet transportmiddel i forhold til afstand til arbejdspladsen Personer som har under 0 km til arbejde og som benytter bil / motorcykel / knallert / scooter Afstand til arbejdspladsen i forhold til bil til rådighed Afstand til arbejdspladsen i forhold til cykel til rådighed Ønske om at arbejde hjemme i forhold til afstanden til arbejdspladsen Personer som har under 0 km transport i arbejdstiden

5 4. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN Denne Transportvaneundersøgelse er en del af Projekt Transport i Skejby, som er et af de projekter Aarhus Kommune har igangsat i forbindelse med klimaplanen. Projektets hovedformål er, at reducerer CO udledningen fra transport. Skejby er et område som primært består af erhverv, herunder Aarhus Universitetshospital, Skejby. Transportvaneundersøgelsen er gennemført for dels at give en status på hvilken transportform medarbejderne i området benytter i dag, og dels for at vurdere hvilke muligheder der findes for at ændre transportmønsteret. Rambøll og NRGi har i samarbejde med Aarhus Kommunes Klimasekretariatet udarbejdet spørgsmålene til undersøgelsen, som efterfølgende er gennemført og kommenteret af Rambøll. De deltagende virksomheder i transportvaneundersøgelsen er: AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA INCUBA Science Park NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College Transportvaneundersøgelsen blev gennemført som et internetbaseret spørgeskema, der er udsendt til ca medarbejdere hos de deltagende virksomheder i september 0. Virksomhederne har selv distribueret en mails med et link til undersøgelsen, samt eventuelle rykkermails. Hver virksomhed har efterfølgende fået adgang til deres egne besvarelser.. Læsevejledning Denne rapport sammenfatter besvarelserne for alle respondenterne og beskriver de samlede tendenser for de virksomheder. På de efterfølgende sider er de vigtigste resultater af undersøgelsen gengivet. På hver side er vist et resultat fra undersøgelsen, som på samme side er kommenteret i punktform. Ønsker virksomhederne en grundigere analyse af sammenhænge, henvises de til at bruges deres adgang til dataene. Tal i parentes, antallet af respondenter, der har svaret på spørgsmålet. Fx: Der er ingen alternativer fx pga. mødetider () betyder, at respondenter har svaret dette. Hos Aarhus Universitetshospital, Energi Danmark og Vestas er også kommende medarbejdere i Skejby blevet bedt om at deltage. Disse medarbejdere er tydeligt blevet bedt om at svare, hvad de forventer, gælder, når deres arbejdsplads flyttes til Skejby. De åbne svarmuligheder, hvor respondenterne har kunnet skrive tekster, viser dog at enkelte respondenter formentlig har glemt at svare som Skejby-ansat. I det efterfølgende er der ikke taget hensyn til dette.

6 . KONKLUSION I alt har respondenter deltaget i transportvaneundersøgelsen. 884 respondenter har mindre end km til arbejde. I gennemsnit har kun hver tredje ansatte i Skejby over 0 km til arbejde. Potentialet for fx at få flere til at cykle til arbejde vurderes som stort. Der findes 4 respondenter, der har mindre en 0 km til arbejdspladsen, og som ikke råder over en cykel. Af disse bor 48 mindre end km fra arbejdspladsen og 8 mellem og 0 km fra Skeby. En firmacykelordning, som inkluderer privat transport kunne måske være særligt attraktiv for disse respondenter. En sådan vil med fordel også kunne indeholde elcykler. 4 ud af respondenter har en bil til rådighed, men ca. 000 anvender den ikke. Næsten halvdelen af alle respondenter i bil (4) begrunder deres bilkørsel, med den fleksibilitet bilen giver dem, og næsten lige så mange () angiver at kollektiv transport er for besværligt. Disse bilister er alle meget svære at flytte fra bilen. Potentielle bilister, der kan være lettere at påvirke til andet transportmiddelvalg er bilister, der kører af gammel vane (44) eller er utryg ved at cykle (9). 47 respondenter angiver at de oftest cykler til arbejde. 6 respondenter cykler under km til arbejde og 64 cykler mellem og 0 km til arbejde. Den altoverskyggende grund til at cykle er motion og frisk luft. Dette påpeger tre ud af fire cyklister. At cyklen er et hurtigt, billigt og fleksibelt transportmiddel angives af hver tredje cyklist. En mulighed for at motivere andre, er at få disse cyklister til at være ambassadører på arbejdspladsen, og fortælle deres historie. Den primære årsag til at ikke flere respondenterne cykler er afstanden mellem hjem og arbejde. 806 respondenter svarer således, at de ville cykle, hvis de boede tættere på arbejdspladsen. 4 respondenter svarer at motivationen for at cykle (mere) ligger i mere motion og et sundere liv. En vigtig motivation for at skifte transportmiddel/foretage kombinationsrejer er, at respondenten vil have en målbar gevinst fx med at spare tid eller penge eller ved at få motion. Skal den kollektive trafik være konkurrencedygtig, skal dette være den hurtigste transportform angiver ud af potentielle brugere. Dette kan nås med flere direkte forbindelser, stoppested lige ved arbejdspladsen og hyppigere afgange.. Samkørselsordning Under 8% af respondenterne kender til en samkørselsordning på arbejdspladsen. Der er således et meget stort potentiale for virksomhederne i at formidle, hvilke muligheder medarbejderne har for samkørsel til og fra arbejde. Der kunne samtidig være potentiale for evt. at etablere en fælles samkørselsportal for virksomhederne, derved kan der skabes flere samkørere fra oplandet til Skejby. Udsigten til at reducere transportudgiften kan også få 9 respondenter til at overveje en samkørselsordning, men den primære motivationsfaktorer for 076 respondenter er, hvis opsamlingsstedet ligger tæt på bolig og arbejdsplads skift i transportmidler er ikke ønsket.. Hjemmearbejdsplads 49% af alle respondenterne har mulighed for at arbejde hjemmefra i større eller mindre omfang. % af respondenterne ønsker i højere grad at arbejde hjemmefra end de gør i dag. Ønsket om øget arbejde hjemmefra vidner om et væsentligt potentiale for at udbrede og acceptere hjemmearbejdspladser og dermed reducere de enkelte medarbejderes transport til og fra Skejby, i det omfang det er muligt.

7 6 Der er et stigende ønske om øget brug af hjemmearbejdsplads i forhold til stigende afstand til arbejdspladsen. 4-4% af de der har mere end km til arbejde ønsker oftere at arbejde hjemmefra.. Transport i arbejdstiden 9% af respondenterne (04) har transport i arbejdstiden. For de fleste - 74 respondenter er transporten mindre end en dag om ugen. Det primære transportmiddel i arbejdstiden er respondenternes egne biler. Dette gælder for 60 respondenter, hvilket er over halvdelen af alle rejser i arbejdstiden. Den primære årsag til at anvende egen bil/taxa i arbejdstiden er, at dette opleves som det hurtigste. 6 rejser i bil/taxa var på 0- km og 60 rejser var på 6-0 km disse rejser kan være potentielle cykelture, hvis rejsens formål og virksomhederne giver mulighed for dette. Ca. % af respondenterne bruger egen cykel til transport i arbejdstiden. 69% af disse cyklisterne begrunder transportmiddelvalget med, at de generelt cykler til kortere afstande. Over halvdelen af cyklisterne tilbagelagde 0- km, mens en tredjedel cyklede 6-0 km. Dette illustrerer at rejser under 0 km tydeligt er potentielle cykelture. På Aarhus Universitetshospital eksisterer en intern transportordning, denne har 6 fremhævet. Den primære grund til at rejse med kollektiv er at respondenterne kan anvende rejsetiden til arbejde/mødeforberedelse. Økonomisk godtgørelse for brug af egen cykel i arbejdstiden vil være et incitament for 46 respondenter til at cykle mere i arbejdstiden. Virksomhederne har mulighed for at udbetale op til 49 øre/km skattefrit. Firma-cykler er et incitament for op til 46 respondenter, mens firma-elcykler foreslås af 8 respondenter. 88 respondenter er ikke bekendt med om deres arbejdsplads råder over firmacykler til udlån blandt medarbejderne og respondenter er ikke bekendt med om deres arbejdsplads råder over firmabiler til udlån blandt medarbejderne. Der er således en opgave i for virksomhederne at synliggøre og informere blandt medarbejderne om, hvilke muligheder virksomheden tilbyder. 79 respondenter ser et potentiale i hyppigere at anvende kollektiv transport i arbejdstiden, hvis de får lettere adgang til klippekort/billetter. 9 ønsker øget mulighed for at arbejde i transporttiden. Virksomhederne kan desuden blive bedre til at formidle afgangstider, forsinkelser mv. på intranet/informationsskærme. 64 respondenter rejste under 0 km, sidst de havde transport i arbejdstiden. Over halvdelen, 6 respondenter kørte i egen bil eller i firmabil, mens 47 kørte i taxa der er således et potentiale for at reducere biltrafikken, hvis virksomhederne giver respondenter mulighed for at vælge alternativer fx el-cykel eller almindelige firmacykler..4 Mulige tiltag på virksomhederne internt eller i fællesskab Virksomheder har mulighed for at udstikke vejledninger/retningslinjer for transportmiddelvalg til transport foretaget i arbejdstiden denne transportvaneundersøgelse kan således være startskuddet til at virksomhederne udarbejder egne mobilitetsplaner. Virksomhederne i Skejby anbefales i fællesskab at arbejde for bedre forhold for cyklister dvs. flere cykelstier og mere/bedre cykelparkering, etablering/udbredelse af samkørselsordninger og firmacykelordninger (både almindelige og el-cykler) samt øget mulighed for hjemmearbejdspladser for de medarbejdere, der ønsker dette, og hvor det er en del af virksomhedens politik.

8 7 Oplandet for arbejdspladserne i Skejby er stort. For nogle af de nærmeste oplandsbyer kommer et stort antal medarbejdere. En mulighed kunne derfor være at etablere direkte busforbindelser mellem virksomhederne i Skejby og disse byer fx Skanderborg, Hinnerup/Søften og Hadsten. En væsentlig barriere i forhold til ændret transportmiddelvalg er holdningsbearbejdning her har virksomhederne en afgørende rolle internt blandt egne medarbejdere men også en opgave, der kan løftes sammen fx ved udpegning af ambassadører, foredrag, konkurrencer vejledning i motion og sundhed.

9 8. RESPONDENTERNES GODE FORSLAG Alle besvarelser samlet Respondenternes forslag Antal respondenter Bedre forhold for cyklister fx flere cykelstier og mere/bedre cykelparkering 9 Flere parkeringspladser til biler 00 Arbejde for flere/bedre forbindelser med kollektiv trafik Arbejde for at vejnettet bliver opgraderet 6 Etablere samkørselsordninger / shuttlebusser 4 Etablere bedre bade/omklædningsmuligheder 6 Firmabil/(el)cykel Fleksible arbejdstider / mulighed for at arbejde hjemme 4 Informationer om muligheden for kollektiv transport/cykelruter/samkørselsordninger/kødannelser på vejene Betalt transporttid ved cykel og kollektiv trafik 4 Andet Figur : Respondenterne er blevet bedt om at angive forslag til, hvad arbejdspladsen kan gøre for at gøre transportforholdene bedst mulige for medarbejderne, både for cyklister, kollektiv brugere og bilister. Ovenstående tabel viser klart, at der er udviklingsmuligheder for at forbedre forholdene for cyklister, bilister og kollektiv trafik i Skejby. 9 respondenter har ønske om/forslag til at der i Skejby etableres bedre forhold for cyklisterne og 00 respondenter ønsker flere parkeringspladser. Det er forskelligt for de enkelte virksomheder, hvad medarbejderne ligger mest vægt på. Hyppigste forslag for de enkelte virksomheder er: AGRO Food Park (99), DNU (0), Aarhus Universitetshospital (4), Vestas (7) og VIA University College (4): Bedre forhold for cyklister Energi Danmark (): Fleksible arbejdstider så medarbejderne kommer og går på forskellige tider Grontmij (6) og NRGi (6): Arbejde for at vejnettet bliver opgraderet IKEA (6): Bedre parkeringsforhold for cyklister Rambøll (8): Flere/bedre forbindelser med kollektiv trafik

10 9 4. ANTAL BESVARELSER AGRO Food Park 484 DNU 97 Energi Danmark 9 6 Grontmij 74 IKEA 8 INCUBA Science Park 8 NRGi 8 Rambøll 0 Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College 0 I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Arbejder i Skejby Arbejdspladsen flyttes til Skejby Figur : Antal besvarelser. ansatte fra forskellige virksomheder har deltaget i undersøgelsen, heraf arbejder 46 i Skejby i dag. 6% af alle respondenter er ansat ved Aarhus Universitetshospital.

11 0. BESVARELSESPROCENT AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA INCUBA Science Park NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 6% % 9% 7% 6% 7% 87% 78% 9% 86% 48% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Figur : Besvarelsesprocenter for de deltagende virksomheder, udregnet i henhold til oplysninger fra Klimasekretariatet. I alt er spørgeskemaet udsendt til ca nuværende og kommende medarbejdere i Skejby. Den samlede besvarelsesprocent er beregnet til 7%, men dækker over store forskelle virksomhederne imellem. Vestas valgte efter udsendelsen af spørgeskemaet at trække sig fra deltagelse dette skyldes at spørgeskemaet var på dansk. Dette skyldes at en andel af virksomhedens medarbejdere ikke er danske, og at virksomheden generelt har engelsk som arbejdssprog. De indkomne besvarelser indgår på lige fod med alle andre. DNU Det Nye Universitetshospital tæller i dag en projektgruppe på ca. 0 medarbejdere Formentlig har flere af Århus Universitetshospitals medarbejder svaret DNU i stedet for Aarhus Universitetshospital, hvorfor besvarelsesprocenten for DNU er blevet 48%. Da alle respondenter er anonyme, har det ikke været muligt at sorterer evt. dobbelte besvarelser fra det er således muligt at enkelte har udfyldt spørgeskemaet mere end én gang.

12 6. KØN AGRO Food Park DNU Energi Danmark 8 6 Grontmij 74 IKEA INCUBA Science Park NRGi 6 8 Rambøll 07 0 Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Mand Kvinde Figur 4: Respondenterne fordelt på køn og virksomhed. Respondenterne fordelt på køn viser at 9% er mænd, 7% er kvinder For Aarhus Universitetshospital udgør kvinderne 8% af respondenterne, hvilket svarer til 740 kvinder. Andelen af mænd er størst i Grontmij og Vestas med hhv. 70% og 69%

13 7. ALDER AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA INCUBA Science Park NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt Figur : Respondenterne fordelt på alder og virksomhed. 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Under 0 år 0-9 år 0-9 år år 0-9 år 60 år eller derover Fordelt på alder er de tre grupper 0-9 år, år og 0-9 år lige store med godt 400 respondenter i hver aldersgruppe, svarende til hver 8% af respondenterne. Aldersfordelingen mellem virksomheden varierer. IKEA's respondenter har den laveste gennemsnitsalder. På VIA University College og INCUBA Science Park er ca. 4% af respondenterne over 0 år.

14 8. POSTNUMMER De ansatte i Skejby kommer fra et stort opland I alt 8 forskellige postnumre dækker respondenternes hjemmeadresser. En stor andel af de ansatte er bosiddende i og omkring Aarhus. % af alle respondenter bor i 8000 Aarhus C Figur 6: Alle respondenter er blevet bedt om at angive deres postnummer på hjemmeadressen. Postnumrene er her gradueret efter antal respondenter. I zoom er angivet de eksakte antal respondenter samt postnummer for hvert område. De største oplandsbyer i forhold til Skejby er foruden Aarhus: 88 Hinnerup 8660 Skanderborg 870 Hadsten

15 4 9. AFSTAND FRA BOPÆL TIL ARBEJDSPLADS AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA 0 8 INCUBA Science Park NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Mindre end km -9,99 km 0-4,99 km -9,99 km 0 km eller mere Figur 7: Respondenterne fordelt efter afstand til arbejdspladsen i Skejby og virksomhedens navn. 884 af respondenter har mindre end km til arbejde, svarende til 7%. % af alle respondenter har mellem og 0 km til arbejde. Potentialet for fx at cykle til arbejde er således stort. I gennemsnit har kun hver tredje ansatte i Skejby over 0 km til arbejde. Rambøll er den virksomhed der har den største andel af medarbejdere med mindre end km til arbejde dette er 4% af de ansatte.

16 0. MEDARBEJDERE TIL STEDE PÅ ARBEJDSPLADSEN AGRO Food Park DNU 8 97 Energi Danmark 8 6 Grontmij IKEA INCUBA Science Park 4 8 NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Alle arbejdsdage -4 dage om ugen - dage om ugen Mindre end én dag om ugen Figur 8: Respondenterne fordelt efter, hvor ofte de er til stede på virksomheden i Skejby. 70% af alle ansatte er på arbejdspladsen alle arbejdsdage. 4% er på arbejdspladsen -4 dage om ugen., svarende til 4% af alle medarbejderne er i Skejby mindre end en dag om ugen. Energi Danmarks medarbejdere er oftest på arbejdspladsen 9% er på arbejdspladsen alle arbejdsdage. I Rambøll er det % af medarbejderne der er i Skejby alle arbejdsdage.

17 6. EN BRUGBAR CYKEL TIL RÅDIGHED TIL TRANSPORT TIL ARBEJDE AGRO Food Park 08 4 DNU Energi Danmark 7 Grontmij IKEA INCUBA Science Park 7 8 NRGi 6 76 Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College 0 I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Ja, en cykel i min husstand Ja, en firmacykel Nej Figur 9: Alle 97 respondenter med mindre end 0 km til Skejby er spurgt om, hvorvidt de har en brugbar cykel til rådighed til deres transport til arbejdspladsen, besvarelserne er opdelt i forhold til virksomheder. Knap 000 respondenter med mindre end 0 km til arbejdspladsen har en cykel til rådighed til transporten. % af de respondenter, der har mindre en 0 km til arbejdspladsen, råder ikke over en cykel. En firmacykelordning kunne måske være særligt attraktiv for disse 4 respondenter. respondenter har svaret, at de har en firmacykel til rådighed, hvilket betyder at nærmest ingen virksomheder har firmacykler.

18 7. EN BIL TIL RÅDIGHED TIL TRANSPORT TIL ARBEJDE AGRO Food Park DNU Energi Danmark Grontmij IKEA 6 8 INCUBA Science Park 8 NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Ja, en firmabil Ja, en bil i min husstand Ja, anden bil Nej Figur 0: Alle respondenter er spurgt om, hvorvidt de har en bil til rådighed til deres transport til arbejdspladsen, besvarelserne er opdelt i forhold til virksomheder. Næsten 4 ud af respondenter har en bil til rådighed til deres daglige transport til arbejdspladsen. 0 af disse er firmabiler. Et højt bilejerskab kan være en væsentlig barriere i forhold til at ændre transportvaner. 088 respondenter har ikke en bil til rådighed. Procentvis er andelen uden bil størst i IKEA, mens antallet er størst for Aarhus Universitetshospital, hvor 786 respondenter ikke har en bil til rådighed.

19 8. TRANSPORTFORM TIL ARBEJDE Jeg går (hele vejen) Jeg cykler (hele vejen) Jeg kombinerer cykel og kollektiv trafik (på samme rejse) Jeg kører med kollektiv trafik (hele vejen) Jeg kører bil som chauffør (hele vejen) Jeg kører bil som passager (hele vejen) Jeg kombinerer bil og kollektiv trafik (på samme rejse) Jeg kombinerer bil og cykel (på samme rejse) Jeg kører knallert, scooter eller motorcykel (hele vejen) Andet (angiv transportmiddel): Ved ikke % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% Figur : Oftest anvendt transportform mellem hjem og arbejdsplads. I alt 40% af respondenterne går, cykler og/eller kører med kollektiv trafik til arbejde. Sammenlignet med figur 0, er der således næsten 000 respondenter, der i dag har en bil til rådighed, men ikke benytter denne som sit primære transportmiddel til arbejde. 9% af alle respondenter angiver, at de cykler til arbejde, hvilket er 47 respondenter. % kører bil som chauffør og 8% kører med kollektiv trafik.

20 9 4. TRANSPORTFORM TIL ARBEJDE FOR VIRKSOMHEDERNE AGRO Food Park DNU 8 97 Energi Danmark Grontmij IKEA INCUBA Science Park 6 8 NRGi Rambøll Aarhus Universitetshospital Vestas VIA University College I alt % 0% 0% 0% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 00% Går & cykler Kollektiv trafik Kombinationsrejse: cykel og kollektiv Bil Kombinationsrejse med bil Andet Ved ikke Figur : Oftest anvendt transportform mellem hjem og arbejdsplads fordelt på respondenternes arbejdsplads. Andelen af cyklister og gående er størst blandt respondenterne på Aarhus Universitetshospital og DNU, hvor hver tredje går eller cykler til arbejde. Hos NRGi og INCUBA Science Park er det hvert 9. respondent der går eller cykler til arbejde. Andelen af bilister er størst hos INCUBA Science Park, NRGi og AGRO Food Park, hvor mere end 7% af respondenterne kører til arbejde.

21 0. TRANSPORTTID MELLEM HJEM OG ARBEJDSPLADS SAMT ARBEJDSTID 0- min 970 ; 0% 6-0 min min 08 90; 7% 869; 7% min 4 84; 6% >60 min 09 0% 0% 0% 0% 40% 0% Fast Flex Skiftende arbejdstid Ved ikke Figur : Oftest anvendt transporttid mellem hjem og arbejdsplads respondenter har besvaret dette. Figur 4: Ansættelsesforhold i forhold til arbejdstid 970 respondenter, svarende til 0% af alle respondenter bruger op til minutters transporttid. 4% bruger 6-0 minutters transporttid. 09 respondenter bruger over en times transporttid mellem hjem og arbejde. Mødetid for den enkelte kan også være afgørende for hvor lang transporttid, der anvendes. 7% af respondenterne har fast mødetid, 6% har flextid og tilrettelægger dermed selv sin mødetid og 7% har skiftende arbejdstider fx dag-, aften- og nattevagter.

22 6. VIGTIGSTE GRUNDE TIL AT KØRE PÅ KNALLERT/SCOOTER/MOTORCYKEL TIL OG FRA ARBEJDE Det er nødvendigt for at kombinere arbejdsturen med andre ærinder (fx indkøb eller Jeg bruger min knallert/scooter/motorcykel i forbindelse med mit arbejde (til møder, Kommentarer - Andet: Bil tager for lang tid, ingen p-pladser, offentlig transport passer dårligt med arbejdstider, cykler ikke mere pga. dårligt knæ. () Hvis jeg cykler er jeg helt svedig, og det er surt at arbejde med vådt undertøj. () Det er hurtigt Det er billigt Det er fleksibelt Jeg holder af at køre på knallert/scooter/motorcykel Det er gammel vane Det er nemt at finde en parkeringsplads Jeg har for langt til at kunne cykle Jeg er utryg ved at cykle Jeg gider ikke cykle Det er for besværligt at rejse med offentlig transport Jeg gider ikke rejse med offentlig transport Jeg har ingen bil Andet: Ved ikke 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% Figur : De respondenter der oftest kører på knallert, scooter eller motorcykel har angivet de primære årsager hertil. Respondenten har kunnet give op til begrundelser. De primære begrundelser for at kører knallert, scooter og motorcykel er, at det er hurtigt, og at det er nemt at fine en parkeringsplads De sekundære besvarelser er, at det er billigt og fleksibelt.

23 7. VIGTIGSTE GRUNDE TIL AT KØRE I BIL TIL OG FRA ARBEJDE Det er nødvendigt for at kombinere arbejdsturen med andre ærinder (fx indkøb Jeg bruger min bil i forbindelse med mit arbejde (til møder, kundebesøg etc) Kommentarer - Andet: Primær årsag: Der er ingen alternativer fx pga. mødetider () Det er for besværligt at rejse med offentlig transport Sekundære årsager: Dårlige forhold med kollektiv trafik (6) samt for at minimere tidsforbruget (4) Det er komfortabelt (6), Samkørsel med andre (), dårlige forhold for cyklister () Jeg har en bil til min rådighed Det er hurtigt Det er billigt Det er fleksibelt Jeg holder af at køre i bil Det er gammel vane Det er nemt at finde en parkeringsplads Jeg har for langt til at kunne cykle Jeg er utryg ved at cykle Jeg gider ikke cykle Jeg gider ikke at rejse med offentlig transport Andet: Ved ikke 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% Figur 6: De.9 respondenter der oftest kører i bil til arbejde har angivet de primære årsager hertil. Respondenten har kunnet give op til begrundelser. Næsten halvdelen af alle respondenter (4) begrunder deres bilkørsel, med den fleksibilitet bilen giver dem, og næsten lige så mange () angiver at kollektiv transport er for besværligt. 9% af bilisterne (89) kører fordi de har muligheden ved at have en bil til rådighed. Disse bilister er alle meget svære at flytte fra bilen de skal have et meget attraktivt alternativ for at overveje anden transport Den specielle/et potentiale: Jeg har ikke fået købt en cykel (, Rambøll) Potentielle bilister, der kan være lettere at påvirke til andet transportmiddelvalg er bilister, der kører af gammel vane (44) eller er utryg ved at cykle (9).

24 8. ÆRINDE: AFLEVERE/HENTE BØRN ELLER INDKØB Hver dag 746 Hver dag -4 dage om ugen - dage om ugen dage om ugen - dage om ugen Mindre end én dag om ugen 408 Mindre end én dag om ugen 97 Aldrig 98 Aldrig 404 Ved ikke 6 Ved ikke 7 0% 0% 40% 60% 80% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 60% Figur 7: Respondenterne har angivet hvor ofte de afleverer/henter børn på vej til og/eller fra arbejde. Figur 8: Respondenterne har angivet hvor ofte de kombinerer transporten til og/eller fra arbejde med indkøb. Eventuelle ærinder i forbindelse med transporten til og fra arbejde er ofte afgørende for valg af transportmiddel, hvis respondenterne har flere alternative transportformer. Mindst 9 respondenter har ærinde i forbindelse med transporten til og fra arbejde hver dag heraf afleverer/henter 746 respondenter børn på vej til og/eller fra arbejde hver dag 8% afleverer/henter aldrig børn. Mindst 8 respondenter har ærinde mindst -4 dage om ugen, når alle ærindetyper ses under et. 60 respondenter har svaret at de aldrig har ærinder på vej til eller fra arbejde. Over halvdelen af respondenterne handler ind i forbindelse med arbejde - dage om ugen. 404 respondenter handler aldrig ind i forbindelse med arbejdet.

25 4 9. ÆRINDE: SPORTS- OG FRITIDSAKTIVITETER Hver dag 4-4 dage om ugen 6 - dage om ugen 9 Mindre end én dag om ugen 0 Aldrig 74 Ved ikke 6 0% % 0% % 0% % 0% % 40% 4% 0% Figur 9: Respondenterne har angivet hvor ofte de kombinerer tansporten til og/eller fra arbejde med sports- og fritidsaktiviteter. Kommentarer - Andre ærinder: Møde/besøge kunder (67) Halvdelen af respondenterne kombinerer transporten til og/eller fra arbejde med sports- og fritidsaktiviteter, hovedparten af disse har ærinde til sports- og fritidsaktiviteter - dage om ugen. 74 kører aldrig til og fra sports- eller fritidsaktiviteter i forbindelse med transporten til/fra arbejde. Private besøg (66) Hente/bringe andre (4) Andre ærinder fx læge mv. (7) Det

26 0. DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL AT BENYTTE KOLLEKTIV TRAFIK TIL OG FRA ARBEJDE Det er hurtigt Det er billigt Jeg har ikke bil Det er for stressende at køre i bil Jeg har for langt til at kunne cykle Jeg er utryg ved at cykle Det er miljø/klimavenligt Mulighed for at arbejde/læse under transporten Gammel vane Det er svært at finde parkeringsplads til bil ved arbejdspladsen Der er dårlige parkeringsforhold for cykler Andet: Ved ikke % 0% 0% 0% 40% 0% Kommentarer - Andet: Der er kun en bil i husstanden () Det er komfortabelt () Figur 0: De 40 respondenter, der oftest tager kollektiv transport til arbejde, har angivet de primære årsager hertil. Respondenten har kunnet give op til begrundelser. De primære årsager til at køre med offentlig transport er at respondenten ikke har en bil og vurderer, at der er for langt til at cykle. Disse respondenter kunne således være interesserede i at skifte til fx firma-elcykler eller samkørsel. Pga. vejret (9)

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

DR flytter pendlertrafik til Ørestad

DR flytter pendlertrafik til Ørestad DR flytter pendlertrafik til Ørestad Jens Toft Wendelboe, stud. polyt. Simon Birkebæk, Via Trafik Claus Kirchoff Pedersen, Via Trafik INDLEDNING DR flytter pendlertrafik til Ørestad er et afgangsprojekt

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt 107 borgere, som har lånt elcykler af Svendborg Kommune i 2-3 uger i 2014 (70 % har svaret)

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt 107 borgere, som har lånt elcykler af Svendborg Kommune i 2-3 uger i 2014 (70 % har svaret) 12/01/2015/CVM. Acadre sagsnr: 14/40049 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt 107 borgere, som har lånt elcykler af Svendborg Kommune i 2-3 uger i 2014 (70 % har svaret) Hvad er din alder? Hvilket

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger April 2013 Indhold 1 Resumé og konklusioner... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Overordnet

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Mobility Management for virksomheder

Mobility Management for virksomheder Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport www.formelm.dk Trængsel, klima og sundhed - også virksomhedens ansvar Trængsel på vejene er ikke kun et problem for

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION SEPTEMBER 2013 MICROSOFT DANMARK DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION WHITE PAPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 MICROSOFT

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Befordring i landdistrikter

Befordring i landdistrikter Befordring i landdistrikter udfordringer og muligheder Resultater fra Favrskovundersøgelsen Niels Agerholm Niels Agerholm Ph.d., Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Arkitekt,

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere