Titus Thresher. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. En kilde program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titus Thresher. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. En kilde program"

Transkript

1 Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus Thresher En kilde program Titus olie og gas A/S. Ingerslevs Boulevard 10. DK-8000 Aarhus C

2 Ingen fordyrende mellemled og operatøren deltager selv med 25% og på samme vilkår som dig. Administrationsomkostning og beløb til US selvangivelse er med i budgetomkostningerne. Titus Thresher projektet giver et forventet gennemsnitligt afkast på ca. 14% p.a. Du hæfter kun for din andel af projektet, og din tabsrisiko er dermed begrænset til det, du har investeret. 2 Titus Thresher

3 Titus olie og gas Titus olie og gas A/S beskæftiger sig med udbud af Working Interest-projekter inden for energisektoren. Projekterne udbydes til private såvel som professionelle investorer, og Titus olie og gas A/S har udarbejdet nærværende prospekts budgetter på baggrund af operatørens talmateriale, som ligeledes er gennemgået af selskabets revisor. Titus advokat har endvidere gennemgået de retmæssige aspekter bag udbudte investering. Der henvises til side 8, hvor de samarbejdspartnere, som Titus har valgt i Danmark og USA, er nævnt. Titus olie og gas A/S ejes af en kreds af danske aktionærer. Ledelsen og aktionærerne i Titus har mange års erfaring inden for energisektoren og med strukturering af finansielle produkter. Det betyder bl.a., at vores operatører i USA deltager i projekterne på nøjagtig samme økonomiske betingelser som vores investorer. Dette giver en god sikkerhed for projektets succes og dermed for Dem som investor. Titus og ejerkredsen investerer i videst muligt omfang i de udbudte projekter. Alle vores operatører er endvidere underlagt strenge reguleringer fra Rail Road Commission of Texas (RRC) og Internal Revenue Service (I.R.S.). Det sikrer en korrekt information om produktionstal og distribution af afkast til investorerne. Hvorfor investere i olie og gas? Titus olie og gas A/S har observeret, at hjemlige såvel som udenlandske investorer i stigende grad interesserer sig for investeringer i mineraler og råvarer. Investeringer i Working Interest i olie og gas tilbyder en meget mere levende investering med gode muligheder for konstante og stabile udbetalinger af endog store afkast. Den anerkendte internationale bank Morgan Stanley har forudsagt, at olieprisen i mange år fremover fortsat vil være stigende, dels på grund af øget forbrug og dels på grund af de mange anvendelsesmuligheder, som råolie har. Mange eksperter er enige om, at olie i de næste 30 år stadig vil være den primære energiressource. Man er også enige om, at 60% af al energiforsyning stadig vil være afhængig af olie i Gabet imellem leveringsmuligheder og den stigende efterspørgsel bliver stadig større. For hvert projekt, som Titus olie og gas A/S formidler, vil investorerne modtage detaljeret og uddybende information om projektets afkast (ROI), nuværende og fremtidige produktionsmuligheder samt forventede olie- og gasreserver. I Titus olie og gas A/S vil vi altid i vores projekter være konservative i vores beregning af pris- og markedsforventningerne for olie og gas. Hvad er Working Interest? Working Interest er et investeringsprodukt, der giver indehaveren ret til en nettoandel af indtjeningen ved udnyttelse af et olie- og gasfelt. I USA er det grundejeren, der ejer rettighederne til mineralerne i undergrunden og ikke staten, ligesom det er i Danmark. Langt hovedparten af olieproduktionen i USA ligger i hænderne på lokale operatører, og alene i Texas er der flere tusinde. Operatørerne søger andre samarbejdspartnere til finansiering af projekterne. Derfor bliver både lokale og eksterne investorer tilbudt at deltage i funding af projekterne ved investering i Working Interest. Der er ikke banklån eller anden finansiel gearing i projekterne, kun egenkapital, der er indbetalt. I USA har Working Interest siden slutningen af 1800-tallet været en af de foretrukne investeringsformer inden for olie og gas. Den garanterer investorerne en kvartalsvis dividende. Hver kilde bliver registreret hos Rail Road Commission of Texas (www.rrc.state.tx.us), hvilket betyder, at investorerne selv kan følge med i udviklingen af kilden. Udtalelse fra SKAT Begrebet Working Interest er nu ved at udvikle sig til en af de mest attraktive investeringsformer Se Titus publikation: OLIE OG GAS, værd at vide om investeringer i working interest olie og gas på 3

4 MEDICIN PLAST GØDNING OG PESTICIDER FOTOGRAFISK FILM FARVESTOFFER MAKE-UP Brugen af råolie Råolien er en langt større del af vores hverdag, end mange går og forestiller sig. Der er mange tusinde produkter inden for den petrokemiske industri, og rigtig mange af disse produkter er afledt af råolien ved raffinering. Det vil på den måde være meget vanskeligt at leve en moderne hverdag uden brug af råolie. Selv om der på længere sigt findes gode substitutter for brændstof og produktion af energi, vil det være en svær opgave at eliminere brugen af råolie til alle de konsumprodukter, vi anvender i hverdagen og i vores produktioner. Alene i Danmark benyttes 11% af al råolie til andet end brændstof, opvarmning og energi. Blandt nogle af de mere almindelige produkter, der er afhængige af råolien, se ovenstående illustration. 4 Titus Thresher

5 Investeringsoversigt Projektindhold Operatør Sælger og udbyder Område Lease Beskrivelse WestFork, LLC Titus Oil Ltd., Co. Young County, Texas 780 acres (1 acre = m2) på Thresher Lease, (ca. 480 km nordvest for Houston) Forekomster Olie Kilder En kilde hver 6. måned bores ny kilde Reserver der forventes produceret tønder olie (BBL) Royalty til grundejer 25% NRI* 75% (Når investor har fået sin investering 100% tilbage reduceres med 25% til 56,25%, hvilket er indregnet i budgettet) Pris pr. andel i USD inkl. Titus Secure Plus Andelens størrelse 0,2300 % i working interest (WI) Projektstart Kildeprogrammet forventes idriftsat i juni 2013 Return on Investment ROI Forventet årligt afkast Gennemsnitlig markedspris Kildens levetid 14,64 % i gennemsnitligt afkast over 10 år, og investeringen 100 % tilbagebetalt 93,07 USD pr. BL olie og 3,28 USD pr. CF gas over 10 år år *Net Revenue of Interest (NRI) Grundejeren modtager i dette projekt 25% royalty, som afregnes forlods inden fordelingen af indtægterne til alle investorerne. Derfor er nettoindtægterne på projektet pr. andel 0,2300% - 25% = 0,1725% Fordeling af forbruget af råolie Dieselolie Fyringsolie Benzin Jet brændstof Flydende gas Andre produkter Titus Thresher 5

6 Titus Thresher I direkte partnerskab med operatøren indbyder Titus Oil Ltd. hermed investorer til at tegne andele i projektet Titus Thresher, Young County, Texas. Projektet består fra starten af én kilde. Hver 6. måned bores en ny kilde. Der er tre producerende kilder på området i Gunsite og Strawn formationerne. Operatører WestFork, LLC blev etableret i 2001 og har været involveret i projekter beliggende i Texas, Oklahoma, Kansas, Illinois, New Mexico, Colorado og Wyoming. WestFork, LLC har p.t.syv projekter i udviklingsfasen. Samarbejdet med meget erfarne geologer, ingeniører, boremandskab og projektchefer betyder sammenlagt mere end 500 års erfaring indenfor olie- og gasindustrien i USA. WestFork, LLC gennemgår mellem 30 og 40 projekter grundigt hvert år og udvælger heriblandt fire til fem nye projekter, som de ønsker at arbejde videre med. Forsikring WestFork, LLC har forsikret dette projekt, så alle miljømæssige skader, inklusiv evt. olielækager og gasbrande er dækket. Leasen Leasen omhandler 780 acres jord. Leaseaftalen består som nævnt af én kilde med mulighed for at udvide med yderligere 12 til 15 kilder. Endvidere omfatter leaseaftalen en klausul om, at der skal bores en ny kilde hver 6. måned. Leasen omfatter flere pay zones, dvs. flere lag, hvorfra der kan produceres olie. Disse muligheder vil blive undersøgt, efterhånden som hele projektet udvikles. Den første boring er planlagt til begyndelsen af juni Der er pålagt 25% royalty til grundejeren. Valutarisiko Valutarisikoen begrænses til investors egen finansielle position, da der investeres i USD. Afkastet udbetales i USD, og alle omkostninger forbundet med projektet afholdes i USD. Valutarisikoen er herved kun bundet op på, hvorvidt kursen på USD ligger højere eller lavere ved det kvartalsvise udbytte end på investeringstidspunktet, og om investoren ønsker en valutaombytning. Risiko Investeringer i olie og gas er som alle andre investeringer forbundet med risiko. Af væsentlige risikofaktorer kan nævnes: Produktionsudsving og udsving i markedsprisen på olie og gas. Disse forhold kan i yderste konsekvens medvirke til, at dele af eller hele investeringen måtte gå tabt. Miljø Titus olie og gas A/S og operatøren sikrer, at alle lovkrav er evalueret og overholdt. Herunder forsikring mod olieudslip og anden naturpåvirkning. Young County Projektet Titus Thresher i Young County, ca. 480 km nord for Houston, består af en enkelt kilde. Der bores en ny kilde hver 6. måned. Der er tre producerende kilder i området i de geologiske formationer Gunsite og Strawn. Leasen omhandler 780 acre jord. Operatøren, WestFork, LLC, har hovedsæde i Fort Worth, Texas og har 12 års erfaring med olie- og gasudvinding. De har hovedsagelig specialiseret sig i udvikling af nye felter i modne olie- og gasområder. Det administrative hovedsæde er byen Graham, en forholdsvis lille by med ca indbyggere. 6 Titus Thresher

7 Økonomi Partnere WI NRI Titus investorer 25,00% 18,75% WestFork 25,00% 18,75% Andre investorer 50,00% 37,50% TOTAL 100,00% 75,00% Budgetforudsætninger for dette projekt Pris for alle andele = $ Driftsomkostning og administration pr. måned = $3.058 Prisudvikling markedspriser på olie og gas pr. år = 2,00% Inflation på omkostninger pr. år = 3,00% Produktionsfaldkurve i år 1 = 20,00% Ejerandel WI andel Beløb 2,3000% 1 $ Antal kilder 1 1 Yderligere faldkurve i år 2-5 = 14,00% Yderligere faldkurve i år 6-10 = 8,00% Olie Olie Gas Gas Prod. Total årlig Omk., adm. Årlig total Afkast i % Akk. afkast Akk. forr. i År WI NRI BBL pris MCF pris dage/år omsætning og skat resultat inv. (ROI) pr. andel % pr. andel % 22 85,00 0 3, $ $ $ ,73% $ ,73% % 18 86,70 0 3, $ $ $ ,84% $ ,57% % 15 88,43 0 3, $ $ $ ,28% $ ,86% % 13 90,20 0 3, $ $ $ ,88% $ ,73% % 11 92,01 0 3, $ $ $ ,12% $ ,85% % 10 93,85 0 3, $ $ $ ,96% $ ,81% % 9 95,72 0 3, $ $ $ ,93% $ ,74% % 9 97,64 0 3, $ $ $ ,01% $ ,74% % 8 99,59 0 3, $ $ $ ,19% $ ,93% % 7 101,58 0 3, $ $ $ ,48% $ ,41% Gennemsnitsforrentning efter x antal år og investering 100% retur 5 år 17,17% 10 år 14,64% Gennemsnitlige markedspriser over 10 år Olie $93,07 Gas $3,28 Følsomhedsanalyse Markedspriser på olie og gas Afkast Produktionsoutput i olie og gas pr. dag Afkast - 20% til hhv. 68 USD BL olie / 2,40 USD CF gas 6,68% = basismodel 14,64% + 20% til hhv. 102 USD BL olie / 3,60 USD CF gas 22,60% - 20% til 18 BBL / 0 MCF 6,68% = basismodel 14,64% + 20% til 26 BBL / 0 MCF 22,60% Prisudvikling i markedspriser på olie og gas Afkast Drifts- og administrationsomkostninger Afkast = 0% p.a. 12,12% = basismodel 14,64% = 4% p.a. 17,41% -20% af basis 17,20% = basismodel 14,64% +20% af basis 12,09% Titus Thresher 7

8 Forretningsbetingelser for Titus Oil Ltd. i samarbejde med Titus olie og gas A/S 1. Sælger og udbyder af olie- og/eller gasprojekter er Titus Oil Ltd., Co. 2. En underskrift på en tegningsaftale i et olie- og gaskildeprojekt er først bindende, når investeringsbeløbet er modtaget på Titus bankkonto for projektet. 3. Som investor modtager man skriftlig kvittering herfor, når Titus har registreret indbetalingen. Titus foranlediger, at den samlede ejerandel i projektet tinglyses hos det lokale tinglysningskontor i det county, hvor kilderne er beliggende. 4. Såfremt et projekt overtegnes, er det indbetalingstidspunktet, der afgør fordelingen af andele til investorerne. 5. Titus fungerer som investors administrator på dette projekt. Investor bekræfter ved sin underskrift på tegningsaftalen, samtidig at have accepteret, at Titus har indgået Joint Operating Agreements (JOA) med operatørerne for alle projekter at være underlagt de gængse industrielle retningslinjer for disse JOAs, samt at Titus forestår kontakten til operatørerne og sikrer overholdelsen af retningslinjerne på vegne af investorerne med én stemme. 6. Udbetaling af afkast finder sted kvartalsvis i USD. Overførsel af afkast foretages fra Titus til investors egen konto senest otte dage efter udsendelse af afkastrapporten. Titus beregner sig et administrationsgebyr på 0,25% pr. måned af det investerede beløb. Administrationsgebyret dækker løbende korrespondance med operatøren, kontrol af produktion og afkast, udarbejdelse og udsendelse af afkastrapporter for hvert projekt og for nyhedsopdateringer på hjemmesiden om forløb. 7. I det kvartalsmæssige afkast foretager Titus modregning af det aftalte administrationsgebyr. Måtte et afkast i en periode være mindre end det aftalte administrationsgebyr, kan administrationsgebyret dog max udgøre 20% af det samlede afkast i perioden. 10. I særlige tilfælde kan operatøren foreslå, at der foretages yderligere investeringer for at optimere projektet. Investor er ikke forpligtet til at deltage i en sådan yderligere investering. Vælger operatøren at gennemføre de yderligere investeringer i projektet, udvandes investors ejerandel i projektet, hvis denne ikke ønsker at deltage. Titus gør opmærksom på, at investor kun hæfter med det til enhver tid indskudte beløb. 11. Som kunde hos Titus anbefales det, at investor årligt og for egen regning får udarbejdet en amerikansk selvangivelse. Titus samarbejder med en amerikansk revisor, der er specialist i forholdene vedrørende olie- og gasinvesteringer, og som udarbejder selvangivelsen i overensstemmelse med amerikansk lovgivning. Titus indhenter de nødvendige oplysninger hos investor, og i budgetomkostningerne er indregnet USD 350 pr. år til udarbejdelse af investors selvangivelse. Titus klarer alt det administrative arbejde. 12. Investor accepterer og er indforstået med selv at påse, at dette ejerskab er hensigtsmæssigt i relation til eksempelvis dansk skattelovgivning. 13. Investor er gjort bekendt med og accepterer, at Titus kan blive pålagt at tilbageholde eventuel restskat til de amerikanske skattemyndigheder. Såfremt investor ikke indleverer amerikansk selvangivelse, som anbefalet i pkt.11, bliver Titus pålagt af de amerikanske skattemyndigheder at tilbageholde 30% af det kvartalsvise afkast. 14. Titus rådgiver investor ud fra samtlige de oplysninger, som Titus finder pålidelige og nødvendige for en saglig rådgivning. Titus kan ikke gøres ansvarlig for et eventuelt andet afkast end det forventede. 15. Ret til mellemsalg forbeholdt. 16. Aarhus Byret er værneting for eventuelle tvister mellem investor og Titus. Opdateret maj 2013 Titus olie og gas A/S 8. Investor kan frit omsætte sit ejerskab til anden side/tredjemand, dog ikke til amerikanske statsborgere jf. Finanstilsynet i USA. Investor er forpligtet til skriftligt at give Titus meddelelse herom. 9. Titus olie og gas A/S udbyder generelt kun Titus Secure Plusprojekter, hvilket betyder, at der opkræves en budgetbuffer på 10% af investeringsbeløbet. Forløber boreprogrammet som forventet, anvendes investeringsbufferen ikke, og beløbet tilbagebetales til investor ved produktionsstart. GARDERE Titus olie og gas A/S. Ingerslevs Boulevard 10. DK-8000 Aarhus C

Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. Titus South Flowers. Fire kilde program

Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. Titus South Flowers. Fire kilde program Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus South Flowers Fire kilde program Titus olie og gas. Pile Allé 7. DK-8600 Silkeborg. www.titus.dk. +45 87 33 11 70 Titus South Flowers projektet

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s

PROSPEKTERKLÆRING. Vi byder Dem velkommen som investor. København, den 8. december 2009 Habro Finans a/s Habro Gruppen K/S Habro-Stoke PROSPEKTERKLÆRING Habro Finans a/s indbyder hermed til deltagelse i et veltilrettelagt investeringsprojekt. Der er tale om en samlet investeringspakke bestående af en velbeliggende

Læs mere

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet AgroCon Soil Invest A/S Indbydelse til investering Vi har med nærværende prospekt fornøjelsen at indbyde Dem til at investere i AgroCon

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009

VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009 VENTURESELSKABET SEALAND CAPITAL A/S INVESTERING I DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER AUGUST 2009 DISCLAIMER Vilkårene i dette prospekt skal alene betragtes som indikative. Der gøres opmærksom på, at nærværende

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 27 52 84 06) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 21.271.185 stk. aktier à nominelt DKK 2,50 ( Udbuddet ) i Matas

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere