Projekt Bamse Polle. Lærervejledning. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Bamse Polle. Lærervejledning. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. www.bamsepolle.dk"

Transkript

1 Projekt Bamse Polle For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse Lærervejledning 1

2 Polle Noller Sigurd Søren Lasse ( kl.) Maren Snella Lise Helle Børnehaven Jytte 0. klasse Hanne klasse Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for klasse og er støttet af Det kriminalpræventive Råd, Nordeafonden, Ringkøbing samt Odd Fellow Logen, Ringkøbing Idé: Børge Sørensen & Anne-Marie Meller Tekst: Anne-Marie Meller Tegninger: Matilde Vinther Layout: Anne-Marie Meller 3. udgave

3 Hee Projekt Bamse Polle er et materiale til brug i børnehaven (de ældste børn) samt de 4 yngste årgange i skoleforløbet. Uden støtte fra andre var dette projekt ikke blevet til noget. Derfor vil jeg her gerne sige tak til: Børge Sørensen fra Ringkøbing Politi, der har været en stor støtte i hele forløbet med udarbejdelsen. På et af sine besøg på Island har Børge medbragt et hæfte til børn i Børnehaven. Litabók um Lúlla Löggubangsa. Dernæst har Børge været en god samarbejdspartner i det videre arbejde med tekster. Som model til Bamse Polle er brugt en bamse, som politiet i Ringkøbing havde i Tak til min tegner Matilde Vinther, som har lavet nogle fantastisk gode tegninger. Endvidere tak til Det kriminalpræventive Råd, Nordeafonden, Ringkøbing og Odd Fellow logen, Ringkøbing for økonomisk støtte. Ungdomsskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor jeg er ansat, skal også have en tak for, at jeg har kunnet bruge en del af min arbejdstid på projektet. Tak til 6. klasse 08/09 på Højmark Skole for hjælp med at finde på navnene og klasse 08/09 Højmark Skole for afprøvning af nogle af teksterne til 1. og 3. klasse. Jeg håber, I vil blive glade for at arbejde med projekt Bamse Polle. Jeg glæder mig også til at høre noget fra jer. Husk at udfylde evalueringsskemaerne på side og sende det til mig. (Anne-Marie Meller, Hovervej 11, Hee 6950 Ringkøbing). 1. klasses teskster blev ændret i 2011 og i 2012 blev et par af teksterne til 3. klasse byttet ud, så der nu er lidt om brug af chat og mobiltelefon. Anne-Marie Meller 3

4 Indholdsfortegnelse 04 Indholdsfortegnelse 05 Samnenhænge, mål & tegn for projektet 06 Tiltag, evaluering & formål for klassens tid 07 At læse, Cooperativ Learning 08 Storyline & Girafsprog 09 Mobiltelefon & 10 Storyline om Bamse Polle og hans venner 14 Forældrebreve 19 Bamse Polle i Børnehaven 35 Bamse Polle i 0. klasse 51 Bamse Polle i 1. klasse 73 Bamse Polle i 2. klasse 102 Bamse Polle i 3. klasse 143 Evalueringsskemaer 4

5 Projekt Bamse Polle For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse Sammenhænge Jf. Folkeskolenlovens 18 stk. 5 samt trinmålene for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab efter 3. klasse, skal der i de forskellige klasser arbejdes med klassens trivsel, mobning m.v. I Indskolingen klasse bør eleverne komme igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter vil vi gerne have, at eleverne lærer at begå sig i trafikken, og at de kender til de regler, der er, når de færdes i trafikken. Jf. trinmål for færdselsundervisningen. Mål At hjælpe lærere og pædagoger til at give eleverne nogle redskaber til at få en godt liv i samspil med klassekammerater. At give eleverne redskaber til at kunne begå sig i trafikken. Tegn * Eleverne viser, at de kender fælles samværsregler * Eleverne viser, at de kan samarbejde og løse konflikter * Eleverne viser, at de har venner og kan agere i et fællesskab * Eleverne viser, at de ved, at vi ikke alle er ens * Eleverne viser, at de kan arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Eleverne viser, at de kan være medbestemmende og tage medansvar * Eleverne viser, at de har respekt for andre og deres omgivelser * Eleverne viser, at de kender forskel på drilleri og mobning, og at de tager afstand fra mobning * Eleverne viser, at de kan bevæge sig i trafikken og kender de mest almindelige færdselsregler 5

6 Tiltag Udarbejdelse af en oplæsnings- og diskussionsbog med tilhørende elevhæfter dog vælger vi at udarbejde 5, således at undervisningen kan startes allerede i børnehaven. Samtidig skal der oprettes en hjemmeside, hvor nogle af historierne ligger samt diverse andre materialet bl.a. forældrebreve m.m. Evaluering Evalueringen vil være todelt dels henvendt til lærerne for at gøre materialet mere optimalt, og dels henvendt til eleverne for at se, om de har lært noget af materialet. Samtidig kan lærerne løbende evaluere, om eleverne har lært noget, de kan bruge i fremtiden. Der er udarbejdet et spørgeskema, som lærerne skal udfylde, når de har brugt materialet. (Se s ) Formål for Klassens tid Folkeskoleloven 18 stk 5: Klasselæreren skal samarbejde med eleverne om løsning af særlige opgaver i forhold til klassen, og klasselærerens fag tillægges et antal årlige undervisningstimer til varetagelse af denne opgave. Bemærkninger til 18 stk. 5: Klassens tid vil fortsat være tilknyttet klasselæreren, som skal samarbejde med eleverne om løsning af særlige opgaver. Disse særlige opgaver kan som hidtil være løsning af opgaver indenfor klassen, herunder sociale og andre praktisk-administrative opgaver, fx opgaver i forbindelse med en forestående lejrskole, erhvervspraktik, klassens trivsel, mobning mv. Herudover kan en del af undervisningen i de obligatoriske emner - færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering som hidtil henlægges til disse timer. Skolerne kan selv vælge, hvordan og hvornår tiden bedst kan bruges. 6

7 At læse At læse er ikke bare at aflæse indholdet af teksten. At læse er en aktiv proces, hvor vi genskaber indholdet af teksten ved at identificere de enkelte ord i teksten og ved at aktivere vores forhåndsviden om tekstens indhold. Grundlæggende forudsætninger for at kunne afkode og have et godt ordkendskab er en forudsætning for at udvikle en god læsefærdighed. Derudover skal eleverne kunne aktivere deres forhåndsviden samt kunne drage følgeslutninger. Dette gælder ligeledes, når man som pædagog/lærer læser højt for eleverne. Cooperativ Learning Nogle af opgaverne tager udgangspunkt i Cooperativ Learning (CL). CL kom til Danmark i begyndelsen af 1990 erne, men har været under udvikling i USA siden 1960 erne. Læringssynet i CL baserer sig blandt andet på den sovjetiske psykolog Lev Vygotskys ideer om, at læring er en social proces, der finder sted i interaktion med andre. Sproget spiller en central rolle. Gennem den sproglige formulering og mødet med de andre elevers opfattelse af det stof, der arbejdes med, udfordres den enkeltes verden. Den enkelte elev lærer gennem brugen af CL at tage ansvar for egen læring. CL lægger ligeledes op til undervisningsdifferentiering. Spencer Kagan, Jette Stenlev, illustrationer: Kagan Cooperative Learning 192 sider, illustreret Forlag: Alinea Quiz og byt - her kaldet spørg og byt Eleverne får hver udleveret et spørgsmål. De skal derefter finde sammen to og to. Her hilser de på hinanden. Derefter stiller den ene sit spørgsmål og den anden svarer på det. Så stiller den anden sit spørgsmål, og den første elev svarer på det. Når begge har svaret, bytter de spørgsmål og finder sammen med en anden. Man skal nok ikke i klasse bruge mere end min. på sådan en øvelse. Når tiden er gået, tages spørgsmålene op i plenum eller i mindre grupper. Nogle af spørgsmålet har med klimaet i klassen at gøre og andre med dagligdagen både i skole og hjemme at gøre. Udgangspunktet til dette materiale er taget fra konferencen omkring Cooperativ Learning på Her kan der findes andre ideer. En, der er Eleverne skal rundt og spørge hinanden om forskellige ting og derefter have en underskrift fra vedkommende. Nogle af dem har med klimaet i klassen at gøre og andre med dagligdagen både i skole og hjemme at gøre. Det er sådan, at eleverne kun må få en underskrift fra hver person på skemaet, så det kan være, at man skal tilføje eller fjerne nogle af punkterne. Udgangspunktet til dette materiale er taget fra konferencen omkring Cooperativ Learning på Her kan der findes andre ideer. 7

8 Gruppespørgsmål om klassen Her kan bruges en del af spørg og byt spørgsmålene. Eleverne inddeles i grupper på max. 5 personer. Spørgsmålene printes og klippes ud. Derefter lægges de med bagsiden op ad i grupperne, således at de alle starter på samme tid. Når læreren har delt ud, siges der: Vær så god at starte. Man kan lade den, der er yngst, ældst, eller den der hedder noget, der starter med a, har flest eller færrest bogstaver i navnet, hårlængde eller hvad man nu synes, starte. Brug kun de spørgsmål, der passer bedst til din klasse. Spørgsmålene vil også kunne downloades fra Storyline Storyline kom til Danmark omkring 1988 og er i de forløbne år blevet brugt en del i undervisningen. Storyline defineres som værende et tematisk, problemorienteret undervisningsforløb, hvor det karakteristiske er, at undervisningen ikke kredser om et centralt emne, men er fremadskridende som en fortælling. Børnene bliver ikke belært, men udfordret. De lærer i en oplevelsespræget tilgang ved at opdage, udforske, reflektere, samtale og handle. Storyline bygger endvidere på undervisningsdifferentiering. Eleverne er aktive, og der kan differentieres. Storyline tager normalt udgangspunkt i en fiktiv person, og derefter gennemleves en periode sammen med denne person. Historien udvikler sig, mens man arbejder. Se ideer til Storyline på s. 10 Girafsprog Girafsprog er et kommunikationsredskab som inddrager tre centrale begreber: behov, følelser og empati i forbindelse med løsning af konflikter og i kommunikation/ tale mellem mennesker. Med girafsprog forsøger man i konflikter og samtaler at give udtryk for fire ting: hvad man ser og hører, hvad man føler, eget behov, og hvad den anden kan gøre for at møde ens behov. Der kan læses mere om girafsprog i følgende bøger: Hejgaard, Janne: Ballademageren Søren Landtryk, sider Weirsøe, Bodil: Girafsprog : Hans Reitzel, sider. Girafsprog kan bruges i forbindelse med teksterne omkring Polle og Søren slås til 1. klasse. Se s

9 Mobiltelefon Der er ikke historier, hvor eleverne bruger mobiltelefoner. Det har jeg pt. valgt ikke at medtage. Jeg mener, at diskussionen om elevernes brug af mobiltelefoner ikke skal drøftes blandt eleverne selv, men ved et forældremøde. Her deltager en af os fra SSP gerne. Skulle I have et ønske om en historie, hvor der er mobilmobning eller anden omgang med mobiltelefoner, er I meget velkomne til at kontakte mig og kort fortælle, hvad historien skal indeholde. Den vil derefter blive lagt på nettet og medtaget i den næste udgave af lærervejledning m.m. Jeg kan kontaktes på eller via Hvis I fotograferer, laver nogle tegninger, skriver nogle små historier eller noget helt andet, må I meget gerne sende det til mig, så det kan blive lagt på Bamse Polles hjemmeside. Tingene kan sendes elektronisk til eller med almindelig post til Bamse Polle, v. Anne-Marie Meller, Hovervej 11, Hee 6950 Ringkøbing. 9

10 Storyline om Bamse Polle og hans venner (kan bruges på alle klassetrin). Udgangspunkt Der tages udgangspunkt i de forskellige nøglepersoner i projektet Bamse Polle. at lave bamsefamilierne bamsefamiliernes base at lave klasseværelset (fælles opgave) at dette udvikler sig til en klasse Det kan naturligvis udvikle sig i en hvilken som helst retning afhængig af eleverne, men der kan også bygges videre på historierne. Jeg kunne forestille mig, at der sker følgende ting i klassen mobning (Maren og Polle mobbes) bamserne får forskellige opgaver, de skal løse i klassen forskellige problemstillinger vendes med bamseforældrene bamserne får vennebøger, som de andre må skrive i i forbindelse med indbydelse til fødselsdag, kan der afholdes forældremøde der afholdes klassefest Organisation Eleverne arbejder i grupper omkring de forskellige familier. Hver elev laver en bamsefigur. Der skal i hver familie være mindst en af nøglepersonerne fra projektet Bamse Polle, en far eller en mor, eller begge samt gerne en søster/bror. Man bestemmer selv, hvem der er ældst. 10

11 Nøglespørgsmål Aktiviteter Organisation Materialer Bamsefamilien Hvordan ser bamsefamilien ud? Hvordan er de klædt? Hvor gamle er de? Hvilke familiemedlemmer er der? Hvad er vigtigt at vide, om hver person? (køn, navn, alder, status, væremåde, udseende, stilling, evner..) Oplæsning af en eller to af historierne, evt. fra de andre klassetrin, så eleverne får et indblik i projekt Bamse Polle. Hvordan skal de forskellige familiemedlemmer se ud? Diskussion i gruppen. Fremstilling af bamsefamilien. Udarbejdelse af en biografi. Klasseundervisning. Gruppedrøftelse Individuelt, dog i samarbejde med gruppen. Stofrester Nylonstrømper til hovedet Fyld Rulleøjne eller knapper til øjne Garnrester Sytråd Nåle Hæftemaskine Lim Sakse Karton Præsentation af familien. Evt. som opslag. Klasseværelset Hvordan skal klasseværelset indrettes? Hvor mange elever, er der i klassen? Hvem skal sidde ved siden af hinanden? Drøftelse i klassen evt. tegning af lokale og omrokering i eget lokale. Klassesamtale. Store stykker karton 11

12 Bamsefamiliernes base Hvordan skal bamsefamilierne bo? Hvor langt fra hinanden bor de? Hvad er adressen? Drøftelse i gruppen, derefter i plenum. Eleverne kan evt. tegne deres hus på karton og sætte op. Ligeledes kan de afsætte deres adresse på kortet over området. Gruppesamtale Klassesamtale Kort over området Store stykker karton Bamsefamiliernes hverdag Hvordan lever de? Hvad laver far? Hvad laver mor? Hvad laver søskende? Det forventes at der i alle familier er en, der går i bamseklassen. Drøftelser og derefter præsentation af familien. Gruppesamtale Fremlæggelse for klassen Papir Blyant Nu er familierne og bamserne præsenteret for hinanden. Eleverne sidder i deres familier og får nu nedenstående problemstillinger, de skal forsøge at løse først i familien og dernæst i bamseklassen. Efter aftaler med bamseklassen og læreren kan der afholdes forældremøder. Forældrene kan byde ind og sige: Vi vil have et forældremøde. Forslag til breve til forældrene i bamsefamilierne (må meget gerne ændres alt efter hvad jeres elever kan læse selv) Vi har i Bamseklassen gennem den sidste tid oplevet en del mobning. Mobningen er især gået ud over et par af eleverne. Vi vil fra skolens side opfordre jer til i hjemmet at drøfte dette. Med venlig hilsen Hanne Vi har i Bamseklassen gennem den sidste tid oplevet en del tyveri. Tyveriet er især gået ud over et par af eleverne. Vi vil fra skolens side opfordre jer til i hjemmet at drøfte dette. Med venlig hilsen Hanne Kære bamsefamilier Der afholdes forældremøde xxxdag d. xx.yy kl. xx.00. Vi skal bl.a. drøfte, hvordan eleverne i klassen kan afholde fødselsdage. Med venlig hilsen Hanne 12

13 Problemstilling Familiens drøftelser Bamseklassens drøftelser Aktiviteter Materialer Mobning i klassen Der kan tages udgangspunkt i mobningen af Maren Polle går i 2. klasse eller mobningen af Polle Polle mobbes Bamse Polle i 2. klasse eller Polle er ked af det Bamse Polle i 3. klasse. Hvem mobbes? Bliver vores barn mobbet? Er vores barn mobberen? Hvad er mobning? Hvordan kan vi undgå mobning? Opstilling af klasseregler. Familieråd Klassesamtale samt diskussion om regler omkring mobning. Brev til forældrene Papir, karton, blyanter, farver til eleverne, så de kan tegne/skrive klassereglerne Tyveri i klassen Der kan tages udgangspunkt i Polle mister et ur Bamse Polle i 0. klasse eller Polles viskelæder er væk Bamse Polle i 0. klasse. Hvad er der stjålet? Hvornår er det sket? Hvad lavede du? Hvorfor stjæler man? Hvordan kan vi undgå, at der bliver stjålet noget? Hvad gør vi i denne situation? Familieråd Klassesamtale samt slogans for at man ikke skal stjæle. Brev til forældrene Papir, karton, blyanter, farver, saks, lim m.m. Evt. computer Fødselsdag i klassen De kan tages udgangspunkt i Bamse Polle har fødselsdag Bamse Polle i 3. klasse. Hvem skal inviteres med til festen? Tidsramme? Gavens størrelse? Ideer til, hvad der skal laves. Forældremøde, hvor disse ting drøftes. Brev til forældrene med indkaldelse til forældremøde Klassefest Som afslutning på projektet, kan der afholdes en klassefest eller en hyggelig dag, hvor eleverne er med til at bestemme, hvad der skal ske. Har vi tid til at bage kage, lave mad eller lignende? Hvornår skal festen være? Hvad skal der ske? Hvad skal vi spise? Underholdning? Familieråd Klassesamtale Udklædningstøj Papir, karton, blyanter, farver, saks, lim m.m. Evt. computer Det spiselige evt. med hjælp fra forældrene 13

14 Kære forældre til de børn, der efter sommerferien skal starte i 0. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i børnehave, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til børnene, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som pædagoger læser for dem. Hensigten er, at børnene, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i børnenes egne oplevelser hjemme og her i børnehaven, samt deres erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere det enkelte barn i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at børnene tilegner sig Skolens (børnehavens) engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne/ børnehaverne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polle kommer galt af sted han løber ud foran en bil Polle spiller Ludo kan ikke tåle at tabe Polle på vej hjem tager andres ting Polle på tur færdes i trafikken Polle på stranden hvordan man kan samarbejde Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet således, at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 14

15 Kære forældre til elever i 0. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i 0. klasse, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til børnene, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som pædagoger læser for dem. Hensigten er, at børnene, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i børnenes egne oplevelser hjemme og i skolen, samt deres erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere det enkelte barn i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at børnene tilegner sig Skolens engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polle er duks - at tage ansvar for det arbejde, der skal laves i klassen og at kunne samarbejde Polle vil arbejde alene - Polle er ked af det, da der har været skænderi i familien inden skoletid Polles viskelæder er væk - kende forskel på dit og mit, tage ansvar for egne ting samt vide, hvor man lægger sine ting, Polle er ked af det - Polle bliver drillet af de andre drenge. Et par af pigerne vil hjælpe ham. Det gør de ved at sætte rygter i gang omkring en af drengene. Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet, således at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 15

16 Kære forældre til elever i 1. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i 1. klasse, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til eleverne, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som lærere læser for dem. Hensigten er, at eleverne, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser hjemme og i skolen, samt elevernes erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at eleverne tilegner sig Skolens engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polles anden dag i 1. klasse - at komme for sent, snak om regler i klassen Polle bliver drillet - forskel på drillerier og mobning Polle på tur - kende færdelsskilte og det at begå sig i trafikken Polle og Søren slås - 3 forskellige måder at klare uoverensstemmelser på Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet, således at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 16

17 Kære forældre til elever i 2. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i 2. klasse, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til eleverne, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som lærere læser for og med dem. Hensigten er, at eleverne, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser hjemme og i skolen, samt elevernes erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at eleverne tilegner sig Skolens engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polle går i 2. klasse - Maren bliver drillet med hendes påklædning Lise er ked af det - Børnenes reaktioner, når forældre drikker for meget Ny i klassen - At være ny i klassen og mobning Polle har et stort ønske - Lege med en, man ikke plejer at lege med, samt en snak om, hvad børnene laver i deres fritid Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet, således at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 17

18 Kære forældre til elever i 3. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i 3. klasse, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til eleverne, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som lærere læser sammen med dem. Hensigten er, at eleverne når de har læst og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser hjemme og i skolen, samt elevernes erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at eleverne tilegner sig Skolens engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polles klasse får en indbydelse - snak om en god kammerat Polle er ked af det - drilleri og mobning Polle har fødselsdag - hvem skal man invitere Polle vil ikke være med - at finde penge og andet på gaden. Eleverne skal herefter have en drøftelse af, hvad man gør ved sådanne ting. Polle og de andre får besøg - lidt om, hvad en socialrådgiver arbejder med Polle møder en betjent - den lille cyklistprøve Polle og klassens time - at få klassen til at drøfte forskellige ting, der har med det at være barn og gå i 3. klasse Maren er ked af det - Marens onkel drikker, og Maren er ked af, at det går ud over Kirsten - snak om, hvordan man kan hjælpe Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet, således at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 18

19 19

20 Tekster til Indskolingsgruppen i børnehaven I elevhæftet er der tegninger til historierne. Her i lærervejledningen er der et forslag til et forældrebrev, (se s. 14) så man på forhånd fortæller forældrene, hvad man arbejder med. Hensigten er, at børnene, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Man kan også Før læsning Lad børnene se på tegningerne og snak med dem om, hvad det er de ser. Der kan være ord, børnene ikke forstår. Er der mange to-sprogede børn er der mange ganske almindelige ord og vendinger, de ikke forstår. Jeg vil ikke her nævne alle ordene, men komme med eksempler på ord og vendinger i de forskellige historier, der er vigtige, børnene forstår, inden historierne læses højt. Bamse Polle kommer galt af sted (færdsel) Selve overskriften at komme galt af sted, sandslot, rive sig løs, styrtede over vejen. Polle spiller Ludo (Samarbejde & løse konflikter) Selve spillet og reglerne, at være forelsket, danse rundt. Polle skændes med Sigurd (Om at have respekt for andre og deres omgivelser) At være artig, stampe i gulvet, klodser, at være ked af det. Polle på vej hjem (Drilleri, respekt for andre) Legetøjsdag (kun hvis man ikke har det), acceptere, vejskilt, at være trist, medlidenhed. Polle på tur (Færdsel) Madkurv, samlet flok, vejkanten, hvad man gør, når man skal gå over gaden. Polle på biltur (Færdsel) Lovligt, ulovligt, selepude, hjemmeside, spænde selerne. Polle på stranden (Om at samarbejde og løse konflikter) Bestemme, gode venner. Polle, Sigurd og Noller slås (Drilleri, have respekt for andre, kammeratskab) at give en bank, flygte, at sige undskyld. Polle på besøg på skolen (Om at være medbestemmende og tage medansvar) At starte i skolen, navneskilt, klokken, der ringer. 20

21 Efter læsningen Snak om teksterne. Sammen med teksterne har jeg udarbejdet nogle spørgsmål, der kan bruges i forbindelse med de forskellige tekster. Børnene kan spille teksterne som som små teaterstykker Man kan prøve nogle af aktiviteterne f. eks. besøge Falck, tage en tur til stranden, holde legetøjsdag, tage på besøg på den nærmeste skole osv. 21

22 Bagsidehistorien Polle i børnehaven Bamse Polle er en hel almindelig dreng, der går i børnehave. Polle leger meget sammen med Noller og Sigurd. De tre drenge vil meget gerne lege med Maren og Snella, men ikke altid går det, som det skal. En dag, de skulle lege udenfor, ville drengene drille pigerne lidt. De løb derfor hurtigt ud, da de var færdige med at spise. De krøb op i træerne og gemte sig. Her satte de sig først til at snakke om alle de ting, de havde oplevet i børnehaven. Noller grinede lidt, da han huskede, hvor sur Polle var blevet, da de spillede Ludo. Hvad med den gang, du huggede Sigurds klodser, sagde Polle, som var lige ved at blive sur. Da de gennem vinduerne kunne se, at pigerne var ved at komme ud, sagde Sigurd: Nu må vi hellere tie stille, så de ikke finder os. Da pigerne kom ud, kunne de ikke finde drengene. De råbte, men der var ingen, der svarede. Pigerne kiggede rundt. De ledte ved gyngerne, ved gokartene og ved sandkassen, men da de ikke kunne finde drengene, løb de ind for at hente pædagogen Helle. Hun kom hurtigt i overtøjet og løb med pigerne ud. Hurtigt løb hun hen til lågen og spejdede ned ad vejen, men der kunne hun ikke se drengene. De må være her et sted, de kan ikke være gået ud, for de kan ikke nå døren sagde hun til pigerne, skal vi ikke bare gå ind igen og spise is, så kan det være, de dukker op igen? Pigerne syntes, det var en god ide, så de gik ind sammen med Helle. Da de var væk, skyndte drengene at kravle ned. De aftalte, at de ikke ville fortælle pigerne, hvor de havde gemt sig, for så kunne de altid gøre det igen en anden dag, når de trængte til ro for pigerne, som de sagde. Bagsidehistorien er beregnet som en appetitvækker eller som en lille historie, børnene har med hjem, når de skal vise hæftet til forældrene. Forsidebilledet fortæller om bagsidehistorien. 22

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Bamse Polle i 3. klasse

Bamse Polle i 3. klasse 102 Bamse Polle i 3. klasse I elevhæftet er der historier, tegninger til historierne samt små opgaver til hver historie. Der er her i lærervejledningen forslag til et forældrebrev, (se s. 18) så man på

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Ide: Betina Stegø, Ikerasak Bearbejdet til lærer-lærermappe af Kirsten Olsen Inerisaavik, maj 2007 Dansk på mellemtrinnet Side 1 Qivittut - Storyline

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lærerguide Beretning

Lærerguide Beretning Lærerguide Beretning Det er en stor hjælp for eleverne at få vist en tydelig tekststruktur. Det gør det lettere for dem, at få en forståelse for, at tekster er bygget op af forskellige tekstdele med forskelligt

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Trivsel er den glade, trygge, frie, støttende, anerkendende og sikre tilstand, hvor vi føler os godt tilpas med os selv og i hinandens selskab.

Trivsel er den glade, trygge, frie, støttende, anerkendende og sikre tilstand, hvor vi føler os godt tilpas med os selv og i hinandens selskab. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Åløkkeskolen Udarbejdet (dato): 1. august 2008 Hvad forstår vi ved trivsel? Trivsel er den glade, trygge, frie, støttende, anerkendende og sikre tilstand, hvor vi føler

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Charlotte Thorhauge & Betina Hundeb ll. Store. hemmeligheder og. sma logne. LOL- serien. muusmann forlag

Charlotte Thorhauge & Betina Hundeb ll. Store. hemmeligheder og. sma logne. LOL- serien. muusmann forlag Charlotte Thorhauge & Betina Hundeb ll Store hemmeligheder og sma logne muusmann forlag LOL- serien 01 L O L Alle har en historie at fortælle. Nogle historier er gode, andre dumme eller kedelige. Nogle

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012).

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). UMVén er gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget, elevråd og skolens

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere