Projekt Bamse Polle. Lærervejledning. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Bamse Polle. Lærervejledning. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. www.bamsepolle.dk"

Transkript

1 Projekt Bamse Polle For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse Lærervejledning 1

2 Polle Noller Sigurd Søren Lasse ( kl.) Maren Snella Lise Helle Børnehaven Jytte 0. klasse Hanne klasse Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for klasse og er støttet af Det kriminalpræventive Råd, Nordeafonden, Ringkøbing samt Odd Fellow Logen, Ringkøbing Idé: Børge Sørensen & Anne-Marie Meller Tekst: Anne-Marie Meller Tegninger: Matilde Vinther Layout: Anne-Marie Meller 3. udgave

3 Hee Projekt Bamse Polle er et materiale til brug i børnehaven (de ældste børn) samt de 4 yngste årgange i skoleforløbet. Uden støtte fra andre var dette projekt ikke blevet til noget. Derfor vil jeg her gerne sige tak til: Børge Sørensen fra Ringkøbing Politi, der har været en stor støtte i hele forløbet med udarbejdelsen. På et af sine besøg på Island har Børge medbragt et hæfte til børn i Børnehaven. Litabók um Lúlla Löggubangsa. Dernæst har Børge været en god samarbejdspartner i det videre arbejde med tekster. Som model til Bamse Polle er brugt en bamse, som politiet i Ringkøbing havde i Tak til min tegner Matilde Vinther, som har lavet nogle fantastisk gode tegninger. Endvidere tak til Det kriminalpræventive Råd, Nordeafonden, Ringkøbing og Odd Fellow logen, Ringkøbing for økonomisk støtte. Ungdomsskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor jeg er ansat, skal også have en tak for, at jeg har kunnet bruge en del af min arbejdstid på projektet. Tak til 6. klasse 08/09 på Højmark Skole for hjælp med at finde på navnene og klasse 08/09 Højmark Skole for afprøvning af nogle af teksterne til 1. og 3. klasse. Jeg håber, I vil blive glade for at arbejde med projekt Bamse Polle. Jeg glæder mig også til at høre noget fra jer. Husk at udfylde evalueringsskemaerne på side og sende det til mig. (Anne-Marie Meller, Hovervej 11, Hee 6950 Ringkøbing). 1. klasses teskster blev ændret i 2011 og i 2012 blev et par af teksterne til 3. klasse byttet ud, så der nu er lidt om brug af chat og mobiltelefon. Anne-Marie Meller 3

4 Indholdsfortegnelse 04 Indholdsfortegnelse 05 Samnenhænge, mål & tegn for projektet 06 Tiltag, evaluering & formål for klassens tid 07 At læse, Cooperativ Learning 08 Storyline & Girafsprog 09 Mobiltelefon & 10 Storyline om Bamse Polle og hans venner 14 Forældrebreve 19 Bamse Polle i Børnehaven 35 Bamse Polle i 0. klasse 51 Bamse Polle i 1. klasse 73 Bamse Polle i 2. klasse 102 Bamse Polle i 3. klasse 143 Evalueringsskemaer 4

5 Projekt Bamse Polle For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse Sammenhænge Jf. Folkeskolenlovens 18 stk. 5 samt trinmålene for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab efter 3. klasse, skal der i de forskellige klasser arbejdes med klassens trivsel, mobning m.v. I Indskolingen klasse bør eleverne komme igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter vil vi gerne have, at eleverne lærer at begå sig i trafikken, og at de kender til de regler, der er, når de færdes i trafikken. Jf. trinmål for færdselsundervisningen. Mål At hjælpe lærere og pædagoger til at give eleverne nogle redskaber til at få en godt liv i samspil med klassekammerater. At give eleverne redskaber til at kunne begå sig i trafikken. Tegn * Eleverne viser, at de kender fælles samværsregler * Eleverne viser, at de kan samarbejde og løse konflikter * Eleverne viser, at de har venner og kan agere i et fællesskab * Eleverne viser, at de ved, at vi ikke alle er ens * Eleverne viser, at de kan arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Eleverne viser, at de kan være medbestemmende og tage medansvar * Eleverne viser, at de har respekt for andre og deres omgivelser * Eleverne viser, at de kender forskel på drilleri og mobning, og at de tager afstand fra mobning * Eleverne viser, at de kan bevæge sig i trafikken og kender de mest almindelige færdselsregler 5

6 Tiltag Udarbejdelse af en oplæsnings- og diskussionsbog med tilhørende elevhæfter dog vælger vi at udarbejde 5, således at undervisningen kan startes allerede i børnehaven. Samtidig skal der oprettes en hjemmeside, hvor nogle af historierne ligger samt diverse andre materialet bl.a. forældrebreve m.m. Evaluering Evalueringen vil være todelt dels henvendt til lærerne for at gøre materialet mere optimalt, og dels henvendt til eleverne for at se, om de har lært noget af materialet. Samtidig kan lærerne løbende evaluere, om eleverne har lært noget, de kan bruge i fremtiden. Der er udarbejdet et spørgeskema, som lærerne skal udfylde, når de har brugt materialet. (Se s ) Formål for Klassens tid Folkeskoleloven 18 stk 5: Klasselæreren skal samarbejde med eleverne om løsning af særlige opgaver i forhold til klassen, og klasselærerens fag tillægges et antal årlige undervisningstimer til varetagelse af denne opgave. Bemærkninger til 18 stk. 5: Klassens tid vil fortsat være tilknyttet klasselæreren, som skal samarbejde med eleverne om løsning af særlige opgaver. Disse særlige opgaver kan som hidtil være løsning af opgaver indenfor klassen, herunder sociale og andre praktisk-administrative opgaver, fx opgaver i forbindelse med en forestående lejrskole, erhvervspraktik, klassens trivsel, mobning mv. Herudover kan en del af undervisningen i de obligatoriske emner - færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering som hidtil henlægges til disse timer. Skolerne kan selv vælge, hvordan og hvornår tiden bedst kan bruges. 6

7 At læse At læse er ikke bare at aflæse indholdet af teksten. At læse er en aktiv proces, hvor vi genskaber indholdet af teksten ved at identificere de enkelte ord i teksten og ved at aktivere vores forhåndsviden om tekstens indhold. Grundlæggende forudsætninger for at kunne afkode og have et godt ordkendskab er en forudsætning for at udvikle en god læsefærdighed. Derudover skal eleverne kunne aktivere deres forhåndsviden samt kunne drage følgeslutninger. Dette gælder ligeledes, når man som pædagog/lærer læser højt for eleverne. Cooperativ Learning Nogle af opgaverne tager udgangspunkt i Cooperativ Learning (CL). CL kom til Danmark i begyndelsen af 1990 erne, men har været under udvikling i USA siden 1960 erne. Læringssynet i CL baserer sig blandt andet på den sovjetiske psykolog Lev Vygotskys ideer om, at læring er en social proces, der finder sted i interaktion med andre. Sproget spiller en central rolle. Gennem den sproglige formulering og mødet med de andre elevers opfattelse af det stof, der arbejdes med, udfordres den enkeltes verden. Den enkelte elev lærer gennem brugen af CL at tage ansvar for egen læring. CL lægger ligeledes op til undervisningsdifferentiering. Spencer Kagan, Jette Stenlev, illustrationer: Kagan Cooperative Learning 192 sider, illustreret Forlag: Alinea Quiz og byt - her kaldet spørg og byt Eleverne får hver udleveret et spørgsmål. De skal derefter finde sammen to og to. Her hilser de på hinanden. Derefter stiller den ene sit spørgsmål og den anden svarer på det. Så stiller den anden sit spørgsmål, og den første elev svarer på det. Når begge har svaret, bytter de spørgsmål og finder sammen med en anden. Man skal nok ikke i klasse bruge mere end min. på sådan en øvelse. Når tiden er gået, tages spørgsmålene op i plenum eller i mindre grupper. Nogle af spørgsmålet har med klimaet i klassen at gøre og andre med dagligdagen både i skole og hjemme at gøre. Udgangspunktet til dette materiale er taget fra konferencen omkring Cooperativ Learning på Her kan der findes andre ideer. En, der er Eleverne skal rundt og spørge hinanden om forskellige ting og derefter have en underskrift fra vedkommende. Nogle af dem har med klimaet i klassen at gøre og andre med dagligdagen både i skole og hjemme at gøre. Det er sådan, at eleverne kun må få en underskrift fra hver person på skemaet, så det kan være, at man skal tilføje eller fjerne nogle af punkterne. Udgangspunktet til dette materiale er taget fra konferencen omkring Cooperativ Learning på Her kan der findes andre ideer. 7

8 Gruppespørgsmål om klassen Her kan bruges en del af spørg og byt spørgsmålene. Eleverne inddeles i grupper på max. 5 personer. Spørgsmålene printes og klippes ud. Derefter lægges de med bagsiden op ad i grupperne, således at de alle starter på samme tid. Når læreren har delt ud, siges der: Vær så god at starte. Man kan lade den, der er yngst, ældst, eller den der hedder noget, der starter med a, har flest eller færrest bogstaver i navnet, hårlængde eller hvad man nu synes, starte. Brug kun de spørgsmål, der passer bedst til din klasse. Spørgsmålene vil også kunne downloades fra Storyline Storyline kom til Danmark omkring 1988 og er i de forløbne år blevet brugt en del i undervisningen. Storyline defineres som værende et tematisk, problemorienteret undervisningsforløb, hvor det karakteristiske er, at undervisningen ikke kredser om et centralt emne, men er fremadskridende som en fortælling. Børnene bliver ikke belært, men udfordret. De lærer i en oplevelsespræget tilgang ved at opdage, udforske, reflektere, samtale og handle. Storyline bygger endvidere på undervisningsdifferentiering. Eleverne er aktive, og der kan differentieres. Storyline tager normalt udgangspunkt i en fiktiv person, og derefter gennemleves en periode sammen med denne person. Historien udvikler sig, mens man arbejder. Se ideer til Storyline på s. 10 Girafsprog Girafsprog er et kommunikationsredskab som inddrager tre centrale begreber: behov, følelser og empati i forbindelse med løsning af konflikter og i kommunikation/ tale mellem mennesker. Med girafsprog forsøger man i konflikter og samtaler at give udtryk for fire ting: hvad man ser og hører, hvad man føler, eget behov, og hvad den anden kan gøre for at møde ens behov. Der kan læses mere om girafsprog i følgende bøger: Hejgaard, Janne: Ballademageren Søren Landtryk, sider Weirsøe, Bodil: Girafsprog : Hans Reitzel, sider. Girafsprog kan bruges i forbindelse med teksterne omkring Polle og Søren slås til 1. klasse. Se s

9 Mobiltelefon Der er ikke historier, hvor eleverne bruger mobiltelefoner. Det har jeg pt. valgt ikke at medtage. Jeg mener, at diskussionen om elevernes brug af mobiltelefoner ikke skal drøftes blandt eleverne selv, men ved et forældremøde. Her deltager en af os fra SSP gerne. Skulle I have et ønske om en historie, hvor der er mobilmobning eller anden omgang med mobiltelefoner, er I meget velkomne til at kontakte mig og kort fortælle, hvad historien skal indeholde. Den vil derefter blive lagt på nettet og medtaget i den næste udgave af lærervejledning m.m. Jeg kan kontaktes på eller via Hvis I fotograferer, laver nogle tegninger, skriver nogle små historier eller noget helt andet, må I meget gerne sende det til mig, så det kan blive lagt på Bamse Polles hjemmeside. Tingene kan sendes elektronisk til eller med almindelig post til Bamse Polle, v. Anne-Marie Meller, Hovervej 11, Hee 6950 Ringkøbing. 9

10 Storyline om Bamse Polle og hans venner (kan bruges på alle klassetrin). Udgangspunkt Der tages udgangspunkt i de forskellige nøglepersoner i projektet Bamse Polle. at lave bamsefamilierne bamsefamiliernes base at lave klasseværelset (fælles opgave) at dette udvikler sig til en klasse Det kan naturligvis udvikle sig i en hvilken som helst retning afhængig af eleverne, men der kan også bygges videre på historierne. Jeg kunne forestille mig, at der sker følgende ting i klassen mobning (Maren og Polle mobbes) bamserne får forskellige opgaver, de skal løse i klassen forskellige problemstillinger vendes med bamseforældrene bamserne får vennebøger, som de andre må skrive i i forbindelse med indbydelse til fødselsdag, kan der afholdes forældremøde der afholdes klassefest Organisation Eleverne arbejder i grupper omkring de forskellige familier. Hver elev laver en bamsefigur. Der skal i hver familie være mindst en af nøglepersonerne fra projektet Bamse Polle, en far eller en mor, eller begge samt gerne en søster/bror. Man bestemmer selv, hvem der er ældst. 10

11 Nøglespørgsmål Aktiviteter Organisation Materialer Bamsefamilien Hvordan ser bamsefamilien ud? Hvordan er de klædt? Hvor gamle er de? Hvilke familiemedlemmer er der? Hvad er vigtigt at vide, om hver person? (køn, navn, alder, status, væremåde, udseende, stilling, evner..) Oplæsning af en eller to af historierne, evt. fra de andre klassetrin, så eleverne får et indblik i projekt Bamse Polle. Hvordan skal de forskellige familiemedlemmer se ud? Diskussion i gruppen. Fremstilling af bamsefamilien. Udarbejdelse af en biografi. Klasseundervisning. Gruppedrøftelse Individuelt, dog i samarbejde med gruppen. Stofrester Nylonstrømper til hovedet Fyld Rulleøjne eller knapper til øjne Garnrester Sytråd Nåle Hæftemaskine Lim Sakse Karton Præsentation af familien. Evt. som opslag. Klasseværelset Hvordan skal klasseværelset indrettes? Hvor mange elever, er der i klassen? Hvem skal sidde ved siden af hinanden? Drøftelse i klassen evt. tegning af lokale og omrokering i eget lokale. Klassesamtale. Store stykker karton 11

12 Bamsefamiliernes base Hvordan skal bamsefamilierne bo? Hvor langt fra hinanden bor de? Hvad er adressen? Drøftelse i gruppen, derefter i plenum. Eleverne kan evt. tegne deres hus på karton og sætte op. Ligeledes kan de afsætte deres adresse på kortet over området. Gruppesamtale Klassesamtale Kort over området Store stykker karton Bamsefamiliernes hverdag Hvordan lever de? Hvad laver far? Hvad laver mor? Hvad laver søskende? Det forventes at der i alle familier er en, der går i bamseklassen. Drøftelser og derefter præsentation af familien. Gruppesamtale Fremlæggelse for klassen Papir Blyant Nu er familierne og bamserne præsenteret for hinanden. Eleverne sidder i deres familier og får nu nedenstående problemstillinger, de skal forsøge at løse først i familien og dernæst i bamseklassen. Efter aftaler med bamseklassen og læreren kan der afholdes forældremøder. Forældrene kan byde ind og sige: Vi vil have et forældremøde. Forslag til breve til forældrene i bamsefamilierne (må meget gerne ændres alt efter hvad jeres elever kan læse selv) Vi har i Bamseklassen gennem den sidste tid oplevet en del mobning. Mobningen er især gået ud over et par af eleverne. Vi vil fra skolens side opfordre jer til i hjemmet at drøfte dette. Med venlig hilsen Hanne Vi har i Bamseklassen gennem den sidste tid oplevet en del tyveri. Tyveriet er især gået ud over et par af eleverne. Vi vil fra skolens side opfordre jer til i hjemmet at drøfte dette. Med venlig hilsen Hanne Kære bamsefamilier Der afholdes forældremøde xxxdag d. xx.yy kl. xx.00. Vi skal bl.a. drøfte, hvordan eleverne i klassen kan afholde fødselsdage. Med venlig hilsen Hanne 12

13 Problemstilling Familiens drøftelser Bamseklassens drøftelser Aktiviteter Materialer Mobning i klassen Der kan tages udgangspunkt i mobningen af Maren Polle går i 2. klasse eller mobningen af Polle Polle mobbes Bamse Polle i 2. klasse eller Polle er ked af det Bamse Polle i 3. klasse. Hvem mobbes? Bliver vores barn mobbet? Er vores barn mobberen? Hvad er mobning? Hvordan kan vi undgå mobning? Opstilling af klasseregler. Familieråd Klassesamtale samt diskussion om regler omkring mobning. Brev til forældrene Papir, karton, blyanter, farver til eleverne, så de kan tegne/skrive klassereglerne Tyveri i klassen Der kan tages udgangspunkt i Polle mister et ur Bamse Polle i 0. klasse eller Polles viskelæder er væk Bamse Polle i 0. klasse. Hvad er der stjålet? Hvornår er det sket? Hvad lavede du? Hvorfor stjæler man? Hvordan kan vi undgå, at der bliver stjålet noget? Hvad gør vi i denne situation? Familieråd Klassesamtale samt slogans for at man ikke skal stjæle. Brev til forældrene Papir, karton, blyanter, farver, saks, lim m.m. Evt. computer Fødselsdag i klassen De kan tages udgangspunkt i Bamse Polle har fødselsdag Bamse Polle i 3. klasse. Hvem skal inviteres med til festen? Tidsramme? Gavens størrelse? Ideer til, hvad der skal laves. Forældremøde, hvor disse ting drøftes. Brev til forældrene med indkaldelse til forældremøde Klassefest Som afslutning på projektet, kan der afholdes en klassefest eller en hyggelig dag, hvor eleverne er med til at bestemme, hvad der skal ske. Har vi tid til at bage kage, lave mad eller lignende? Hvornår skal festen være? Hvad skal der ske? Hvad skal vi spise? Underholdning? Familieråd Klassesamtale Udklædningstøj Papir, karton, blyanter, farver, saks, lim m.m. Evt. computer Det spiselige evt. med hjælp fra forældrene 13

14 Kære forældre til de børn, der efter sommerferien skal starte i 0. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i børnehave, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til børnene, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som pædagoger læser for dem. Hensigten er, at børnene, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i børnenes egne oplevelser hjemme og her i børnehaven, samt deres erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere det enkelte barn i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at børnene tilegner sig Skolens (børnehavens) engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne/ børnehaverne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polle kommer galt af sted han løber ud foran en bil Polle spiller Ludo kan ikke tåle at tabe Polle på vej hjem tager andres ting Polle på tur færdes i trafikken Polle på stranden hvordan man kan samarbejde Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet således, at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 14

15 Kære forældre til elever i 0. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i 0. klasse, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til børnene, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som pædagoger læser for dem. Hensigten er, at børnene, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i børnenes egne oplevelser hjemme og i skolen, samt deres erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere det enkelte barn i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at børnene tilegner sig Skolens engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polle er duks - at tage ansvar for det arbejde, der skal laves i klassen og at kunne samarbejde Polle vil arbejde alene - Polle er ked af det, da der har været skænderi i familien inden skoletid Polles viskelæder er væk - kende forskel på dit og mit, tage ansvar for egne ting samt vide, hvor man lægger sine ting, Polle er ked af det - Polle bliver drillet af de andre drenge. Et par af pigerne vil hjælpe ham. Det gør de ved at sætte rygter i gang omkring en af drengene. Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet, således at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 15

16 Kære forældre til elever i 1. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i 1. klasse, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til eleverne, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som lærere læser for dem. Hensigten er, at eleverne, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser hjemme og i skolen, samt elevernes erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at eleverne tilegner sig Skolens engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polles anden dag i 1. klasse - at komme for sent, snak om regler i klassen Polle bliver drillet - forskel på drillerier og mobning Polle på tur - kende færdelsskilte og det at begå sig i trafikken Polle og Søren slås - 3 forskellige måder at klare uoverensstemmelser på Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet, således at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 16

17 Kære forældre til elever i 2. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i 2. klasse, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til eleverne, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som lærere læser for og med dem. Hensigten er, at eleverne, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser hjemme og i skolen, samt elevernes erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at eleverne tilegner sig Skolens engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polle går i 2. klasse - Maren bliver drillet med hendes påklædning Lise er ked af det - Børnenes reaktioner, når forældre drikker for meget Ny i klassen - At være ny i klassen og mobning Polle har et stort ønske - Lege med en, man ikke plejer at lege med, samt en snak om, hvad børnene laver i deres fritid Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet, således at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 17

18 Kære forældre til elever i 3. klasse Fra SSP i Ringkøbing-Skjern Kommune har vi modtaget et materiale Bamse Polle i 3. klasse, som vi vil arbejde med i den kommende periode. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske SSP-koordinator Anne-Marie Meller. I 3. klasse skal eleverne igennem nedenstående punkter. * Fælles samværsregler * Om at samarbejde og løse konflikter * Kammeratskab/fællesskab * Vi er ens/forskellige * Om at arbejde alene, være makkerpar og arbejde i grupper * Om at være medbestemmende og tage medansvar * Om at have respekt for andre og deres omgivelser * Mobning og drilleri Forskel på drilleri og mobning Hvorfor driller vi hinanden Hvordan kan vi undgå drilleri/mobning Materialet består af et hæfte til eleverne, hvor der er tegninger, der passer til de historier, vi som lærere læser sammen med dem. Hensigten er, at eleverne når de har læst og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Materialet tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser hjemme og i skolen, samt elevernes erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. I samspil med disse punkter arbejdes der på, at eleverne tilegner sig Skolens engagement, deres Sociale tilværelse og Politiets arbejde i skolerne herunder blandt andet at kende reglerne for at færdes i trafikken. Af indhold kan nævnes: Polles klasse får en indbydelse - snak om en god kammerat Polle er ked af det - drilleri og mobning Polle har fødselsdag - hvem skal man invitere Polle vil ikke være med - at finde penge og andet på gaden. Eleverne skal herefter have en drøftelse af, hvad man gør ved sådanne ting. Polle og de andre får besøg - lidt om, hvad en socialrådgiver arbejder med Polle møder en betjent - den lille cyklistprøve Polle og klassens time - at få klassen til at drøfte forskellige ting, der har med det at være barn og gå i 3. klasse Maren er ked af det - Marens onkel drikker, og Maren er ked af, at det går ud over Kirsten - snak om, hvordan man kan hjælpe Materialet kan i sin helhed ses på Materialet er udarbejdet, således at der er historier m.m. til de ældste børnehavebørn samt til brug i klasse. Venlig hilsen 18

19 19

20 Tekster til Indskolingsgruppen i børnehaven I elevhæftet er der tegninger til historierne. Her i lærervejledningen er der et forslag til et forældrebrev, (se s. 14) så man på forhånd fortæller forældrene, hvad man arbejder med. Hensigten er, at børnene, når de har hørt og drøftet historien, farvelægger tegningerne og arbejder med opgaven, der er stillet på hver side. Man kan også Før læsning Lad børnene se på tegningerne og snak med dem om, hvad det er de ser. Der kan være ord, børnene ikke forstår. Er der mange to-sprogede børn er der mange ganske almindelige ord og vendinger, de ikke forstår. Jeg vil ikke her nævne alle ordene, men komme med eksempler på ord og vendinger i de forskellige historier, der er vigtige, børnene forstår, inden historierne læses højt. Bamse Polle kommer galt af sted (færdsel) Selve overskriften at komme galt af sted, sandslot, rive sig løs, styrtede over vejen. Polle spiller Ludo (Samarbejde & løse konflikter) Selve spillet og reglerne, at være forelsket, danse rundt. Polle skændes med Sigurd (Om at have respekt for andre og deres omgivelser) At være artig, stampe i gulvet, klodser, at være ked af det. Polle på vej hjem (Drilleri, respekt for andre) Legetøjsdag (kun hvis man ikke har det), acceptere, vejskilt, at være trist, medlidenhed. Polle på tur (Færdsel) Madkurv, samlet flok, vejkanten, hvad man gør, når man skal gå over gaden. Polle på biltur (Færdsel) Lovligt, ulovligt, selepude, hjemmeside, spænde selerne. Polle på stranden (Om at samarbejde og løse konflikter) Bestemme, gode venner. Polle, Sigurd og Noller slås (Drilleri, have respekt for andre, kammeratskab) at give en bank, flygte, at sige undskyld. Polle på besøg på skolen (Om at være medbestemmende og tage medansvar) At starte i skolen, navneskilt, klokken, der ringer. 20

21 Efter læsningen Snak om teksterne. Sammen med teksterne har jeg udarbejdet nogle spørgsmål, der kan bruges i forbindelse med de forskellige tekster. Børnene kan spille teksterne som som små teaterstykker Man kan prøve nogle af aktiviteterne f. eks. besøge Falck, tage en tur til stranden, holde legetøjsdag, tage på besøg på den nærmeste skole osv. 21

22 Bagsidehistorien Polle i børnehaven Bamse Polle er en hel almindelig dreng, der går i børnehave. Polle leger meget sammen med Noller og Sigurd. De tre drenge vil meget gerne lege med Maren og Snella, men ikke altid går det, som det skal. En dag, de skulle lege udenfor, ville drengene drille pigerne lidt. De løb derfor hurtigt ud, da de var færdige med at spise. De krøb op i træerne og gemte sig. Her satte de sig først til at snakke om alle de ting, de havde oplevet i børnehaven. Noller grinede lidt, da han huskede, hvor sur Polle var blevet, da de spillede Ludo. Hvad med den gang, du huggede Sigurds klodser, sagde Polle, som var lige ved at blive sur. Da de gennem vinduerne kunne se, at pigerne var ved at komme ud, sagde Sigurd: Nu må vi hellere tie stille, så de ikke finder os. Da pigerne kom ud, kunne de ikke finde drengene. De råbte, men der var ingen, der svarede. Pigerne kiggede rundt. De ledte ved gyngerne, ved gokartene og ved sandkassen, men da de ikke kunne finde drengene, løb de ind for at hente pædagogen Helle. Hun kom hurtigt i overtøjet og løb med pigerne ud. Hurtigt løb hun hen til lågen og spejdede ned ad vejen, men der kunne hun ikke se drengene. De må være her et sted, de kan ikke være gået ud, for de kan ikke nå døren sagde hun til pigerne, skal vi ikke bare gå ind igen og spise is, så kan det være, de dukker op igen? Pigerne syntes, det var en god ide, så de gik ind sammen med Helle. Da de var væk, skyndte drengene at kravle ned. De aftalte, at de ikke ville fortælle pigerne, hvor de havde gemt sig, for så kunne de altid gøre det igen en anden dag, når de trængte til ro for pigerne, som de sagde. Bagsidehistorien er beregnet som en appetitvækker eller som en lille historie, børnene har med hjem, når de skal vise hæftet til forældrene. Forsidebilledet fortæller om bagsidehistorien. 22

Tekster til Indskolingsgruppen

Tekster til Indskolingsgruppen 19 Tekster til Indskolingsgruppen i børnehaven I elevhæftet er der tegninger til historierne. Her i lærervejledningen er der et forslag til et forældrebrev, (se s. 14) så man på forhånd fortæller forældrene,

Læs mere

Projekt Bamse Polle. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. Lærervejledning.

Projekt Bamse Polle. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. Lærervejledning. Projekt Bamse Polle For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse Lærervejledning 1 www.bamsepolle.dk Polle Noller Sigurd Søren Lasse (2. - 3. kl.) Maren Snella Lise Helle Børnehaven Jytte

Læs mere

Projekt Bamse Polle. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. Lærervejledning. www.bamsepolle.dk

Projekt Bamse Polle. For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse. Lærervejledning. www.bamsepolle.dk Projekt Bamse Polle For børn i førskolealderen samt elever i 0. klasse 3. klasse Lærervejledning 1 www.bamsepolle.dk Polle Noller Sigurd Søren Lasse (2. - 3. kl.) Maren Snella Lise Helle Børnehaven Jytte

Læs mere

Bamse Polle. i 0. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 0. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 0. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Bamse Polle i 0. klasse

Bamse Polle i 0. klasse 35 Bamse Polle i 0. klasse I elevhæftet er der tegninger til historierne samt små opgaver til hver historie. Her i lærervejledningen er der et forslag til et forældrebrev, (se s. 15) så man på forhånd

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse

Bamse Polle. i 3. klasse Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og var støttet

Læs mere

Bamse Polle i 3. klasse

Bamse Polle i 3. klasse 102 Bamse Polle i 3. klasse I elevhæftet er der historier, tegninger til historierne samt små opgaver til hver historie. Der er her i lærervejledningen forslag til et forældrebrev, (se s. 18) så man på

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL 2016 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 Nu sad de der så igen. Det var det samme sted. Men det var så også det

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: Periode:marts-maj Evt. børnenes navne

Udarbejdet af: Dato: Periode:marts-maj Evt. børnenes navne Udarbejdet af: Dato: Periode:marts-maj Evt. børnenes navne Valg af Læringsmål: Læringsmål: Ud fra den overordnede læreplan se stjernen vælges et læringsmål. (0 til 2.år) Beskriv den aktuelle sammenhæng

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskolingen

Undervisningsmateriale til indskolingen Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak i fællesskab Du kan starte med at (gen)fortælle, at tegnefilmen bl.a. viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG?

Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Sofie Koborg Brøsen KAN I FORSTÅ MIG? Copyright Sofie Koborg Brøsen Grafisk formgivning af Kasper Kruse og Karlsson2/grafisk Illustreret af Peter Brøsen Tryk: Frederiksberg

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Tilrettelagt leg med børnemøder

Tilrettelagt leg med børnemøder 98 Tilrettelagt leg med børnemøder Beskrevet med input fra pædagogerne Jane Leimbeck og Inge Nørgaard, Hald Ege børnehave, Viborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Tilrettelagt leg med børnemøder styrker

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere