Fra krigsskat. til. fredsskat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra krigsskat. til. fredsskat"

Transkript

1 Geo Horn Fra krigsskat til fredsskat

2 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 6 VISION... 9 HVAD ER FREDSSKAT?... 9 LOGISK SAMMENHÆNG...10 LOVFORSLAG...11 HVORFOR FREDSSKAT?...14 DEN ETISKE BEGRUNDELSE KAN DET LADE SIG GØRE?...17 SYV INDVENDINGER...18 DEN POLITISKE BEGRUNDELSE...21 OPDRAGELSE OG UDVIKLING...21 SIKKERHED MILITÆR SIKKERHED HUMAN SIKKERHED LIDT OPMUNDRING...28 PROJEKTET HUMAN SIKKERHED...30 ET GODT TIDSPUNKT FOR FREDSSKAT OG DEKOMPLEKSITET...31 FEM PROPLEMFELTER...31 VEJEN MOD MÅLET...34 HVORDAN FÅR VI EN FREDSSKAT?...35 JERNTREKANTEN DET MILITÆR - INDUSTRIELLE KOMPLEKS OVERBLIK OVER JERNTREKANTEN FORSKERNE UNIVERSITETERNE...41 SVINGDØREN...42 LOBBYVIRKSOMHED...43 BRANCHEFORENINGER...44 FORSKNING, UDVIKLING OG TRUSSELSVURDERING RIVALISERING, MANIPULATION OG KORRUPTION SPILDTE SKATTEKRONER VELSIGNELSEN OG FORBANDELSEN ANSVARET HVORDAN FÅR VI VORE OPFATTELSER,...50 OG HVAD BRUGER VI DEM TIL? ERFARING VED STEDFORTRÆDER OM MØNSTRE EN FARE - RADAR...54 OVERLEVELSESVÆRDIEN VED SANSER OG OPFATTELSER...54 PSYKOLOGI OG MORAL

4 CENTRIFUGALREGULATOREN...56 REALPOLITIK? DEN MORALSKE LABYRINT...58 MORAL: FØLELSE ELLER FORNUFT? MORALSK INTUITION BÅDE OG BIOLOGI OG KULTUR...61 SPORVOGNEN IGEN HJERTE OG HJERNE...61 MANIPULATION ERFARINGSFELTET SOCIALISERINGSPROCESSER FLERVÆRDI-SAMFUND ENKELTVÆRDI-SAMFUND TOLERANCE-BALANCE BESKYTTELSE MANGFOLDIGHED...65 LIVSLØGN OG FORSVARSMEKANISMER...67 MOTIVER...67 PRÆSTATIONSMOTIVET HERSKERKULTURENS MEKANIK DET VAR DEM, DER FIK MIG TIL DET!...68 LÆREN FRA ABU GHRAIB...69 PERSONLIG TROSKAB DEN SOCIALE BØLGE-EFFEKT...70 EN RISIKABEL ARV LIGESINDEDE GRUPPER...71 GRUPPETÆNKNING OG POLARISERING...71 HVAD KAN MAN LÆRE AF DET?...72 FORTRÆNGNING...72 DØDSFORNÆGTELSE PSYKISK BEDØVET?...74 ETIK OG PATOLOGI HVORFOR KIKSER VI? GAMBLING FREDSARBEJDE FREM TIL FØRSTE VERDENSKRIG...81 MÆGLING...82 VOLDGIFT PACIFISME ALABAMA-SAGEN...84 JURISTERNE KOMMER PÅ BANEN FØRSTE FREDSKONFERENCE I HAAG HAAGDOMSTOLEN...85 OM ATOMVÅBEN...86 AFFÆREN PÅ DOGGERBANKE

5 ANDEN FREDSKONFERENCE I HAAG NY VIND I SEJLENE...87 DE REVOLUTIONÆRE SOCIALISTER WORLD TRADE ORGANIZATION HVAD KAN MAN GØRE?...88 FORSLAG TIL HANDLEPLANER...89 DEN SMILENDE FASCISME AFSLUTNING

6 Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. (A.J.P. Taylor, eng. historiker) INDLEDNING Materialet er et arbejdspapir og baggrundsmateriale. Det er et oplæg til debat mellem folk, der på forhånd har læst materialet. Forsiden er lidt rodet, men den rummer flere væsentlige elementer. For det første titlen. Folk har i tidens løb indvendt, at ordet "fredsskat" er uheldigt, fordi folk ikke kan lide at betale skat. Det hjælper kun lidt at forklare, at man jo ikke kommer til at betale hverken mere eller mindre skat, end man allerede gør. Det med skat står folk i hovedet. Men det er netop skatten, det drejer sig om. Derfor prøver jeg at trække det mere negative krigs- frem og fortælle om konverteringen til det positive freds- ved at sige fra og til. Jeg håber, det signalerer en omdirigering frem for noget nyt og ekstra. Cirklen med De syv Lyksaligheder med Pinocchio i centrum spiller en væsentlig rolle i materialet. Pinocchio sidder der, fordi opdragelsesprocessen gerne skulle frigøre os for de bånd, der styrer os udefra, så vi bliver selvstændige, modne mennesker uden udefrastyring. De syv cirkler er en af måderne, hvorpå man kan lave oversigt over det liv{individet skal reagere i som et forhåbentlig modent og ansvarsbevidst menneskeo Jerntrekanten er et væsentligt udtryk for det, der også kaldes det militær-industrielle kompleks. De tre spidser er een måde at indordne de styrende kræfter i samfundet på. Der er naturligvis andre, men den her går igen i flere variationer i materialet, som en model for det, der snakkes om. At medierne beskrives som budbringere er en fornærmelse af den fjerde statsmagt, der burde være samfundets kritiske vagthund. Det er de desværre ikke for tiden. Derfor kaldes de budbringere. Man kunne også kalde dem mikrofonholdere. Det er en katastrofe, fordi et oplyst demokrati kun kan træffe ordentlige beslutninger, hvis det folk, man i festtalerne snakker om som bærere af demokratiet, kan træffe beslutninger og valg på et veloplyst grundlag. Karrieremiljø for specialister sammenfatter to ting. Dels at det handler om specialister. Det er de, fordi de har satset på et snævert område og gjort sig meget dygtige der. Hvad der sker uden om det område, ved de ikke meget om - og bliver at sammenligne med os andre. Men som specialister tilraner de sig enorm magt, hvilket der fortælles en del om i materialet. Karrieremiljøet henviser til, at hvis man vil gøre karriere i et miljø, må man "hyle med de 6

7 ulve, man er iblandt", hvilket langt de fleste gør - ellers er karrieren slut! Det er bl.a.forklaringen på de mange fornuftige militærpersoner, når først de er pensioneret! Men spillet gælder inden for alle miljøer. Hvorfor dukker så Einstein op? Og den anden mærkelige ligning? Ja, det er faktisk ikke med i materialet. Desværre. Men det ligger bag meget af min forståelse af tilværelsen, og det vil indgå i den mundtlige argumentation. Den korteste forklaring fås ved direkte citat fra kilden. (Ritchie Calder: Hvad er menneskets fremtid? (Rosenkilde og Bagger, Den danske udgave kom 1963) side ): E= MC 2, eller C=B:E? Menneskets største præstation siden ildens tæmning var udløsningen af atomenergien, med dens opfyldelse af Einsteins ligning E=MC 2. (energi er lig masse, ganget med kvadratet på lysets hastighed...vi kender farerne såvel som mulighederne, der rummes i denne ligning. Men der findes en anden, lige så skæbnesvanger ligning: C=B:E. C står for carrying capacity, bæreevnen af et hvilket som helst landområde, og dette områdes evne til at producere mad drikke og husly for de skabninger, der bor på det. B betyder biotisk potentiel, eller områdets evne til at frembringe planter, der kan anvendes til fremstilling af husly, beklædning og, især, næringsmidler. Kun planter er i stand til at bruge solens energi fra luften, vandet og jorden til at opbygge næring i den form, som dyr kan leve af, og til at skaffe næring til mennesket. E står for environmental resistance, miljømodstand, eller den begrænsning, som ethvert miljø sætter for det biotiske potentiel. Disse grænser kan være af klimatisk eller terrænmæssig art eller ligge i udbredelsen af byer eller i den af mennesker forvoldte erosion. Bæreevnen afhænger er ligevægten mellem de to andre faktorer. Denne formel kan anvendes på et hvilket som helst landområde, lige fra en baggård til hele klodens overflade, og kan indbefatte verdenshavene, siden deres planteliv og havets dyr kan være af stor betydning for menneskenes fortsatte eksistens. Bæreevnen kan forbedres ved at øge det biotiske potentiel eller ved at reducere miljømodstanden, eller helst på begge måder. Eller også kan balancen opretholdes ved at begrænse den befolkning, som arealet forudsættes at skulle ernære......hele Homo sapiens historie har været en kamp mod denne ligning...til den naturlige miljømodstand har mennesket føjet sin egen... " Bag sidste sætning gemmer sig i dag hele klima- og miljødebatten. 7

8 Når det her er af interesse skyldes det, at man næppe kan finde en krigsårsag, der ikke kan passes ind i en af de to formler, i Jerntrekanten eller i fejludviklinger i "De syv lyksaligheder". Medierne og specialisterne har hver deres ansvar i de fejludviklinger, og det ansvar skal nok søges i centrum: hos Pinocchio! 8

9 Herkules gik engang hen ad en smal vej og fik øje på noget, der lignede et æble. Idet han gik forbi, trampede han på det med sin hæl. Til hans store overraskelse blev det ikke knust, men dobbelt så stort. Så slog han på det med sin kølle, og nu svulmede det op til en vældig størrelse og spærrede hele vejen. Forbavset sænkede han køllen og stirrede på det. I det samme stod gudinden Minerva hos ham og sagde: Lad det ligge, min ven. Hvad du ser der, er stridens æble. Hvis du holder dig fra det, forbliver det uforandret, men bruger du vold, svulmer det op til det, du ser der. (Æsops Fabler) VISION Fredsskat er et middel til at nå i retning af visionen om en fredelig verden. Visionen er en retfærdig verdensorden under FN, hvor hvert menneskes rettigheder er sikret i et demokratisk verdenssamfund. Tanken bunder i den opfattelse, at når alle mennesker set i menneskehedens perspektiv har det godt, så har jeg det også godt. Visionen er et retfærdigt verdenssamfund med tryghed, sikkerhed og velfærd. En fælles verden, hvor ressourcerne er fælles og ansvaret er fælles. En verdens-fælled. Det kræver bl.a. et ændret FN, hvor stormagtsegoisme ikke kan blokere; men hvor organisationen på det mellemstatslige plan fungerer som en føderal regering på et internationalt, juridisk grundlag med lovgivende, udøvende og dømmende magt, fordi der i globaliseringens og klimaforandringernes tidsalder kun er én verden. Verdensorganisationens magtudøvelse skal især baseres på ikke-voldelig konfliktløsning, mægling og voldgift. HVAD ER FREDSSKAT? Vi har to former for værnepligt. Enten bliver man soldat, eller man bliver militærnægter og skal i stedet udføre civil værnepligt til gavn for samfundet. Det blev indført i 1917, er alment accepteret og betragtes som en menneskeret i mange lande. Samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling har gjort, at der i dag er brug for at sætte fokus på den tredje noget oversete værnepligt: den skattemæssige værnepligt. Den går ud på, at alle skatteydere betaler en vis del af skatten (i dag ca. 6 %) til militæret. Det betyder, at den del af befolkningen, der af samvittighedsgrunde er 9

10 fritaget for militær værnepligt, hele deres liv skal betale andre for at gøre det, de ikke selv vil gøre, fordi det strider mod deres samvittighed, etik eller religion. Dét etiske dilemma kan de slippe ud af ved at kunne få den militære del af skatten overført til en samfundsejet fredsskattefond. Pengene herfra skal bruges til fredsskabende og fredsbevarende formål til fremme af landets sikkerhed. På den måde ligestiller man befolkningsgrupperne og giver dem et frit valg. Alle betaler skat, enten til krig eller fred. Alle unge aftjener værnepligt, enten som soldat eller nægter. Valget træffes af den enkelte ud fra samvittighed. Det er en værdig løsning i et demokrati. Fredsskat er individets svar på et etisk problem. Svaret gøres fælles ved hjælp af fredsskattefonden, der sigter på alternativ sikkerhedspolitisk handling (human sikkerhed). LOGISK SAMMENHÆNG Løsningen med det frie valg er i overensstemmelse med tidens trend. Villy Søvndal udtalte efter Grevil-sagen, at man ønskede lovgivning: Den vedrører et enkelt menneskes samvittighedskvaler. Det fordrer en lovpræcisering. i Også partiet Venstre går ind for valgfrihed: Frihed til selv at vælge er en hjørnesten i regeringens strategi for modernisering af den offentlige sektor. (Reformprogrammet Velfærd og Valgfrihed). Vi skal selv have lov at vælge sygehus, læge, børnehave, skole, hjemmehjælp, plejehjem, fagforeningsmedlemskab og pensionsopsparing. Hvorfor skulle jeg så ikke selv kunne vælge, hvordan mit sikkerhedsbehov bedst opfyldes? I debatten om eksklusivaftaler lød Venstres synspunkt: Vi tror på, at folk selv kan finde ud af, hvad der gavner dem bedst. Statsminister Anders Fogh Rasmussen: Målet er... at skabe større individuel valgfrihed inden for den offentlige sektor. Det jeg taler om, er en meget markant forandring. Meget markant. Det, at folk vælger selv, medfører en meget markant ændring i tankegangen. ii. I en debat om pjækkeri udtalte de konservatives uddannelsespolitiske ordfører: Der skal være plads til det enkelte menneske i det her system. iii SFs Et nyt samfund i et nyt Århundrede har følgende udsagn i afsnit 4.4. Global ansvarlighed og en ny sikkerhedspolitik (punkterne og 4.4.4): skære ned i militærbudgetterne... bedre kontrol med den internationale 10

11 våbenhandel (linje 1660) og kun store ambitioner flytter verden. (linje 1854) samt... en venstrefløj i offensiven... med selvtillid... med tro, håb og vilje til at vise vejen til et nyt samfund. (linjerne ). Hovedbestyrelsens udkast til udtalelse, Ny regering ny politik under overskriften: Et Danmark med globalt udsyn, der stiller sig i spidsen for at skabe fred i verden og udrydde global fattigdom (linjerne og 82-83): Danmark skal skabe fred i stedet for krig og bekæmpe global fattigdom og..en ansvarlig og visionær udenrigspolitik i såvel EU som FN.. SF s forsvarspolitiske ordfører, Holger K. Nielsen har i en debat med de konservatives Helge Adam Møller udtalt: "Der må findes en bedre balance mellem økonomiske midler brugt til militærudgifter og så midler brugt til at skabe forhold og aktiviteter, der ville medføre, at man slet ikke, eller i hvert fald kun i stærkt begrænset grad, kunne tænkes at få brug for militær." iv LOVFORSLAG Fredsskattefonden i Danmark har udarbejdet et forslag til indførelse af fredsskat: 1. Borgernes skattebetaling skal ikke imod deres samvittighed kunne benyttes til finansiering af militærvæsen. 2.a. Enhver skatteyder har ret til at anføre sig som fredsskatteyder på selvangivelsen. 2.b. Virksomheder og juridiske personer skal også kunne registreres som fredsskatteydere. 3. Skatteindbetalingen fra fredsskatteydere indgår på en særlig konto i statens indkomstbudget og -regnskab. Herfra kan ikke anvendes penge til militære formål, men der kan forholdsmæssigt anvendes midler til sikring af fred og konfliktløsning ud fra ikke-voldelig tankegang, og dermed uden militær indsats. 4. Ejendomme og formuegenstande tilhørende fredsskatteydere må ikke administrativt udpeges til militære formål. 11

12 5. Af de skatter, som indbetales af fredsskatteydere, tilstræbes det at anvende en forholdsmæssig andel, svarende til militærudgifternes andel af statsbudgettet, til finansiering og støtte til f.eks. følgende formål: a. Forskning i årsager til internationale konflikter, i konsekvenserne af brugen af militær magt, og i konsekvenserne af brugen af ikke-voldelig konfliktløsning. b. Forskning i omstilling fra militær produktion til civil produktion. c. Institutioner og projekter som fremmer anvendelsen af ikke-voldelig konfliktløsning, f.eks. gennem undervisning og mægling, herunder evt. bidrag til den internationale fredsskattebevægelses projekter. d. Projekter for naturbevarelse og naturgenopretning. e. Eventuel til uddeling af internationale fredspriser. f. Information om udvikling indenfor ikke-voldelig fredssikring og -konfliktløsning. MAN KUNNE UDDYBE FORSLAGETS PUNKT 5 MED: Alternativt forsvar og ikke-vold: Civile midler i professionel konflikthåndtering (konfliktkundskab) Konfliktanalyse, -forebyggelse og -løsning Undervisning i ikke-voldelig konfliktløsning og civil ulydighed Institutioner og projekter, der fremmer brug af ikke-voldelig problemløsning Omstilling fra militær til civil produktion Alternative globale økonomier Afspænding, nedrustning og afrustning: Atomafrustning Våbenkontrol Tillidsskabelse og forsoning Våbenmarkedet: forskning, udvikling, teknologi, produktion og handel 12

13 Våbenmarkedet nationalt, regionalt og globalt Alternativ sikkerhed: Menneskelig sikkerhed, human sikkerhedspolitik Trusselsanalyser Betydningen af global underudvikling, fattigdom, nød, magtesløshed og terrorisme Økonomisk vækst, bæredygtighed Demokrati, etik og marked Grundlæggende menneskelige behov Jan Øbergs 25 forslag i Fremmer EU freden? side Internationalt retssystem International forståelse Fredsdefinitioner Mægling Voldgift Jerntrekanten: Regering Militærkomplekset Kapitalinteresserne: Netværk Aktørerne Galtungs fire voldskategorier HVAD FÅR JEG UD AF EN FREDSSKAT? Jeg får anledning til at forholde mig aktivt til eksistentielle spørgsmål, som er vigtige for min samvittighed. De ca. 6 % af min skat vil blive anvendt med større udbytte for samfundet, og da jeg er en del af samfundet, gavner det også mig. FN har i adskillige rapporter dokumenteret, at penge, der anvendes i civil produktion giver flere arbejdspladser og større udbytte, end penge anvendt i militær produktion. Det er en myte, at våbenudvikling og -produktion gavner beskæftigelsen og samfundsøkonomien. Jeg får indflydelse på at dreje udviklingen væk fra krig. Jeg er med til at fremme en human sikkerhedspolitik, der gavner menneskene i modsætning til militær sikkerhedspolitik, der kun gavner den kapital, der er involveret i det militær-industrielle kompleks eller i det, der er så truet, at kapitalen ønsker militæret anvendt. 13

14 Jeg får større sikkerhed både personligt, familiemæssigt, erhvervsmæssigt og samfundsmæssigt. Jeg er med til at begrænse de miljøødelæggelser, krig er årsag til som følge af forbrug af kapital, råvarer, produktion, mennesker, krig og affald. Jeg får opfyldt et behov for ansvarlig stillingtagen og deltagelse i et afgørende samfundsanliggende. Jeg kan bl.a. se mine børn og børnebørn i øjnene. Én rubrik på selvangivelsen vil hvert år være en påmindelse: hvad er det, der gør de andre bedre egnede til at træffe beslutning om liv og død, krig eller fred, end mig? Og hvorfor skal jeg betale andre for at gøre det, jeg selv finder uetisk? Pointen med at skabe individuel krisebevidsthed er ikke at privatisere ansvaret for klodens redning. Pointen er lige så meget, at først når man selv gør en indsats, udviser et ansvar, tænker globalt først da er man motiveret for at blive vred, protestere og stille krav til politikere, der svigter deres ansvar for at træffe de afgørende beslutninger. En fredsskat er et ja til fred, retfærd og udvikling. Den er en etisk investering og på linje med militærnægtelse. Den er et bidrag til FN s tiår viet til Fredskultur og ikke-vold for verdens børn - og til alle menneskerettigheder og internationale konventioner, der sigter mod fred. Fredsskat er udtryk for social ansvarlighed parret med ønsket om fuldt ud at deltage i samfundets fredelige udvikling. Den er en demokratisk nyskabelse til støtte for international retsorden og demokrati, samt forsvar for menneskers frihed og samvittighed. Fredsskat er solidaritetsarbejde og et indlæg fra partnerskabskulturen mod herskerkulturen. HVORFOR FREDSSKAT? Løjtnanten sagde: - Har De set tilstrækkeligt? Og hans stemme var vild, næsten som om det var mig, der havde ansvaret for de to døde; måske står civilisten for soldaten som den mand, der engagerer ham til at slå ihjel, der lægger skylden for mordet i lønningsposen og smutter fra ansvaret. (Graham Greene: Den stilfærdige Amerikaner. Gyldendal 1986, side 67) 14

15 DEN ETISKE BEGRUNDELSE Vi må alle forholde os til os selv, vore nærmeste, arbejdsplads, samfund, nation, globalisering (internationale og multikulturelle forhold) og biosfæren. (Modellen med syv essentielle livsområder) Denne forholden forløber efter to vidt forskellige modeller: dominansmodellen og partnerskabsmodellen. (De tre modeller uddybes senere). Dominansmodellen eller herskerkulturen er hierarkisk og autoritær og kontrollerer ved hjælp af skyld, frygt og magt. Det er OS og DE ANDRE, og hvis de andre bliver vore fjender, skal de besejres eller ødelægges. Man kunne have håbet, at verden efter den kolde krig var kommet på bedre tanker og havde indset herskerkulturens fallit og var slået ind på partnerskabsmodellen, hvor det ovennævnte personlige forhold til de syv essentielle livsområder forløber på en helt anden konstruktiv måde. Det skete desværre ikke. Efter 2. verdenskrig fik vi også et fredshåb. Også den gang valgte vi forkert. I 1948 begyndte et våbenkapløb, der siden har forbrugt tusinder af milliarder dollars, uden vi har fået mere fred og sikkerhed. Herskerkulturen i øst og vest lovede ellers med de ultimative våben at skaffe os ultimativ sikkerhed. Vi blev snydt. Nu er krigen mod terror i fuld gang. Det er os mod de andre. Igen bliver vi snydt. Herskerkulturen bruger stadig astronomiske summer destruktivt. Det kræver menneskeliv og penge. Skatten er krigskompleksets hovedkilde. Den er det led, der forbinder vores daglige arbejde og krigsopbygningen. En anden vigtig kilde er investeringer - bl.a. fra pensionskasser. Ønsket om en sikker alderdom giver risiko for en usikker dagligdag. Populært sagt ligger den rygende pistol i din tegnebog. Militærskat er økonomisk mandat til staten til at planlægge, forberede og udkæmpe krig. Det bringer mennesker i en alvorlig samvittighedskonflikt. Af den udspringer tre vigtige spørgsmål: Er det en menneskeret at nægte at slå ihjel? Er det en menneskeret at nægte at lære andre at slå ihjel? Er det en menneskeret at nægte at betale andre for at slå ihjel? Drab ved stedfortræder fritager ikke den passive borger for skyld. Vi står 15

16 med et etisk problem om skyld og ansvar: Hos dem, der bruger våbnene, dem, der betaler for dem, dem, der producerer dem, og dem, der investerer i våbnene. I dag har vi i princippet lov til at forkaste krig, men samtidig tvinges vi til at gøre krigen mulig med økonomiske midler. Traditionen siger, der er en pligt til at betale til forsvaret/krigen. Hvorfor er der ikke en pligt til at betale til freden? Jamen, den skaffer forsvaret jo! Gør det? Al menneskelig erfaring viser det modsatte. Især i disse tider behøver vi ikke lede efter eksempler. I et demokrati bør et mindretal ikke stilles over for en samvittighedskonflikt, der kun kan løses ved at bryde loven. Vi har samvittighedsfrihed. Vi har ytringsfrihed og religionsfrihed. Vi har retten til at nægte at slå ihjel. Vi kan blive militærnægtere. Vi har erklæringen om menneskerettigheder, hvor art. 3 siger: Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. Militærnægtelse var første skridt på vejen. Men militærnægteren betaler stadig andre for at gøre det, han ikke selv vil. Dertil kommer, at nægtelse af militærtjeneste i stigende grad bliver irrelevant, fordi den moderne krig har mere brug for smart isenkram end for soldater, og de soldater, man får, vil være professionelle soldater. Det må høre til en persons frihed at kunne nægte at acceptere og at samarbejde med henblik på den største af alle forbrydelser: krigen. Samvittighedskonflikten kan løses ved at indføre en fredsskat. Det er ikke skattenægtelse. Det er skatteomlægning. Skatteborgeren oplyser på selvangivelsen, at vedkommende ønsker, at det beløb, der normalt ville gå til militæret, i stedet går til en fredsfond, der så anvender pengene til positive og kreative formål (partnerskabskulturen) i stedet for til herskerkulturens negative og destruktive formål. Regeringen ønsker, at folk skal have frihed til selv at vælge på en masse områder. Ingen af de områder kan etisk eller moralsk sammenlignes med valget vedrørende drab ved stedfortræder. Krig er et essentielt problem, der berører fundamentale rettigheder i samfundet. Det handler om livet, menneskets værdighed og legaliteten. Politik skal respektere borgerne og kæmpe for deres bedste og ikke for særinteresser. 16

17 De, der føler, de har brug for et militært system, kommer selv til at betale for det - i modsætning til i dag, hvor skatteunddragelser oftest findes hos forsvarstilhængerne (bl.a. de multinationale). Man bør også tænke på. at penge, der investeres i civile formål, giver større samfundsmæssigt udbytte end de, der investeres i militære formål. (FN rapport fra 1980 erne). Parlamenterne i otte lande er blevet præsenteret for forslag om lov om fredsskat: Australien, Tyskland, Italien, Nederlandene, Norge, Storbritannien og USA. Der er kampagner for fredsskat eller militærskattenægtelse i 17 lande. Bag dem står bevægelser, der benytter ikke-voldelig, civil ulydighed med det formål at forhindre, at krigssystemet får penge. Danmark har siden haft en privat Fredsskattefond med frivillige bidrag fra enkelt-personer. KAN DET LADE SIG GØRE? Den første indvending mod fredsskat er, at det ikke kan lade sig gøre. Men det passer ikke. Der er præcedens: Kirkeskatten, hvor ikke-medlemmer af Folkekirken slipper for den del af skatten, der ellers går til kirken. Sømandsskatten (DIS-ordningen), hvor skibsrederen af konkurrencegrunde slipper for en del af skatten. Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er fritaget for skat, hvis samtlige medarbejdere forsikres. Forsikringerne beskattes ikke som frynsegoder. Amtsrådsforeningen: ordningen koster statskassen op mod 175 mil. kr. årlig (2004 eller 2005). Liv, ære, velfærd paragraffen. Siden 1990 har lønmodtagere haft ret til at nægte at arbejde med produktion af krigsmateriel. Skattefradrag for velgørenhed, især ved forpligtelsesbidrag for længere periode. Og endelig har vi siden 1917 haft retten til militærnægtelse. Det er praktisk muligt med valgfrihed og omdirigering af skat. Eksemplerne viser samtidig, at der er en sammenhæng mellem en bestemt indkomst og udgift på statsbudgettet, hvilket er en anden indvending. Regeringer har altid indkrævet skatter til særlige formål. Her følger nogle få eksempler: 17

18 Schweiz. En national forsvarsskat, som fik nyt navn i 1983: direkte forbundsskat. Er man mellem 20 og 50 år (visse undtagelser) og ude af stand til militærtjeneste, så skal man betale en særlig skat. Canada. I 8 ud af 10 provinser kan skatteydere vælge at betale deres skoleskat enten til religiøse skoler eller offentlige skoler i overensstemmelse med samvittighed. I adskillige lande kan man trække bidrag til anerkendte velgørende formål eller registrerede politiske partier fra i skat. I Danmark kan vi fradrage årlige bidrag, der er tegnet kontrakt om med anerkendte velgørende institutioner. I England indkasserer regeringen pengene og lader dem siden gå til det formål, skatteyderen har udpeget. Det er teknisk muligt at indføre fredsskat. SYV INDVENDINGER Fra det hidtidige forløb ved man, at fredsskat vil blive kaldt uansvarlig, anarkistisk, urealistisk, selvmorderisk, masochistisk, naiv, negativ og vanvittig. Prøv at sætte begrebet krig i sammenhæng med de ord. Et af dem gør knuder. En anden indvending handler om præcedens. Hvis man laver en lov om fredsskat, så vil folk komme med egne kæpheste og forlange særbehandling. Folk, der ikke har bil, vil nægte at betale til vejene. Folk uden børn vil ikke betale til skoler osv. Det er den indvending, man kalder a-la-cartesamfundet. Kritikerne siger, at staten har behov for at bevare et ensartet skattesystem. Det behov går frem for samvittighedsnægtelse, uanset hvilken del af skatten den rettes imod. Men som allerede vist holder den ikke. Skattesystemet er overhovedet ikke ensartet. Der er huller og undtagelser og særregler, så ikke engang garvede skattefolk kan finde ud af det. Fredsskat unddrager ikke systemet penge. Det er der meget andet i systemet, der gør. Skattestoppet er nok ensartet, men det er virkningerne langt fra. Kan den slags ting sammenlignes med retten til at nægte at slå ihjel - - også ved stedfortræder? Retten til at nægte at betale til krig af samvittighedsgrunde vil ikke skabe præcedens, der ikke allerede eksisterer i anerkendelsen af retten til militærnægtelse. Kirkeskatten har heller ikke givet anledning til en byge af andre undtagelser, og her slipper man endda for en 18

19 del af skatten, hvad man ikke gør ved fredsskat. Her bruges pengene bare til noget, skatteyderen mener, er nyttigere for samfundet. En tredje indvending går på, at uanset hvad du gør, vil regeringen bruge lige meget på militæret. Dine manglende indbetalinger vil bare blive hentet andre steder i budgettet. Det er absolut en nærliggende mulighed. Derfor må loven skrues sådan sammen, at regeringer ikke kan fifle med ideen. Man må ikke kunne hente evt. manglende penge andre steder. Det må blive en politisk kamp. Deltagernes styrke kan så måles på støtten fra befolkningen. Del jer efter anskuelser, hed det engang. En fjerde indvending går på: Forsvaret beskytter også dig! Jeg kan få bedre beskyttelse gennem et fredeligt og retfærdigt samfund. Og mange internationale traktater og konventioner er på min side. Fredskultur er en ændring fra magtens og frygtens logik til kærlighedens og fornuftens magt. Fra herskerkultur til partnerskabskultur. Moderne krig er en forbrydelse mod menneskeheden. Den er brud på hidtil gældende regler, som vi har skrevet under på i FN-pagten. I Nürnberg-principperne er det fastslået, at ansvaret ligger hos den enkelte, når det drejer sig om at udføre umenneskelige handlinger, også selv om man får ordrer til det fra en overordnet. Det gælder også bidrag til militærforberedelse, arbejdsindsats, penge og holdninger. Hitlers finansminister fra , grev Lutz Schwerin von Krosigk, blev ved den amerikanske militærdomstol i Wilhelmsstrasse efter 2. verdenskrig i- dømt 10 års fængsel for sit arbejde med finansieringen af den tyske krigsindsats. Hitlers rigsbankdirektør, den danskfødte Hjalmar Schacht, blev anklaget ved Nürnbergdomstolen, men frikendt, fordi han selv blev fyret af Hitler i 1944 og anbragt i kz-lejr, da han ikke ville godkende yderligere pengetransaktioner til oprustning. Man kan altså ikke sige sig fri for ansvar, fordi man bare har skaffet pengene til soldaterløn og våben. Nürnberg-principperne fastslår, at ansvaret ligger hos den enkelte, når det drejer sig om at udføre umenneskelige handlinger, også selv om man får ordrer til det fra en overordnet. Vi er ansvarlige over for landets love. Men vi er også ansvarlige over for 19

20 international ret. International lov står over national lov. Og højere endnu står samvittighedens. Vi har ikke lov til at ødelægge menneskene og verden. Kofi Annan står for en FN-rapport med titlen Prevention of Armed Conflict. I den henviser han til Nürnberg-charteret fra 1950, hvor der står, at den, der medvirker til at tilvejebringe angrebsvåben og til at opøve soldater i angrebskrig er klart indblandet i og ansvarlig for al den militære aggression, der udføres af hans regering. Folk, der betaler militærskat, betaler for krig. Folk, der betaler fredsskat, betaler for fred. Det må være en menneskeret at have valgmulighederne. Samtidig må Vi, folkene i De Forenede Nationer kræve vor organisation tilbage. For FN har intet højere mål, ingen større forpligtelse og ingen større ambition end at forhindre væbnet konflikt. Beskyttelse mod krig begynder og ender med beskyttelse af menneskeliv og fremme af menneskelig sikkerhed. Der har allerede været troværdige og funktionelle alternativer til militæret i mange år. I Gandhis frihedskamp for Indien indgik en ikke-voldelig hær på omkring mænd. Den er beskrevet i Eknath Easwaran: Non Violent Soldier of Islam - a Man to match his Mountain. Blandt nyere initiativer til ikke-voldelig konfliktløsning kan nævnes Peace Brigades International (PBI). De har fungeret siden begyndelsen af 1980 erne som ubevæbnede bodyguards for menneskerettighedsforkæmpere i Centralamerika, Østtimor, Sri Lanka og andre steder. Andre er: Witness for Peace, Christian Peacemaker Teams, Civil Peace Service (Ziviler Friedendienst), Nonviolent Peace Force og Kvinder i Sort. Alle slags initiativer har brug for omhyggelig og omfattende uddannelse og træning. En deltager i den slags aktiviteter har brug for en integrerende magt frem for en trusselsmagt, Partnerskabsmagt frem for Herskermagt. Der er brug for kommunikationsfærdigheder, indfølingsevne og tålmodighed. Det Danske Fredsakademi kan formodentlig supplere med yderligere oplysninger. Den slags arbejde kræver penge. Dem kan en fredsskat levere. Fredsskat er et blandt mange instrumenter til fremme af en global ændring af herskerkulturen til partnerskabskultur. Det er bydende nødvendigt at få afdækket, hvordan det militær-industrielle og videnskabelige kompleks er infiltreret i den globale økonomi. Og det er bydende nødvendigt at vække den offentlige bevidsthed om alternativerne til en voldelig og uretfærdig verden. Folk må gøres bevidste om, at der ER alternativer til krig. Der findes 20

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. ( (A.J.P.Taylor, engelsk historiker)

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. ( (A.J.P.Taylor, engelsk historiker) 1 Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. ( (A.J.P.Taylor, engelsk historiker) Indledning. Materialet er et arbejdspapir og baggrundsmateriale. Det er et oplæg til folk, der på

Læs mere

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd.

Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. 1 (A.J.P.Taylor, engelsk historiker) Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. Indledning. Materialet er et arbejdspapir og baggrundsmateriale. Det er et oplæg til folk, der på

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE Vedtaget og offentliggjort den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Stress og mobning Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret lørdag 26. juli 2008 Det defineres som mobning når en person eller en gruppe regelmæssigt og over længere tid udsætter

Læs mere

DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE

DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE DECRESCITA ITALIA ET MANIFEST FOR DEN ITALIEN- SKE MODVÆKST-BEVÆGELSE Der eksisterer en myte, som er grundlaget for alle moderne ideologier, både på højrefløjen og venstrefløjen: Myten om vækst. Tilbedelsen

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 Vi rækker vore hænder frem 22 - Gådefuld er du vor Gud på Tak og ære være Gud Nadververs:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig.

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. 6.s.e.trin.B. 2016 Matt 19,16-26 Salmer: 752-52-522 487-155-29 Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. Nogle elsker det. Andre synes, at der bare for meget. Og det er nok

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN. 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere