Ny afgørelse viser, at en offentlig indkøber skulle oplyse prisen i tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny afgørelse viser, at en offentlig indkøber skulle oplyse prisen i tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver."

Transkript

1 Dansk Erhvervsjura 30. juni 2011 nr. 4, 2. årgang Din værste konkurrent ser dit tilbud Ny afgørelse viser, at en offentlig indkøber skulle oplyse prisen i tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver. Af advokat Sven Petersen, Dansk Erhverv Klagenævnet for Udbud har ved kendelse i maj måned i år fastslået, at Herning Kommune havde handlet i strid med udbudsreglerne ved at nægte at oplyse prisen i tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver. Retsstillingen er fortsat uklar, men regn med at din konkurrent ser dit tilbud. Vindende tilbudspris blev ikke offentliggjort Herning Kommune udbød den 6. februar 2010 ved et offentligt EU-udbud en rammeaftale vedrørende ejendomsadministration af ældreboliger med tildelingskriteriet laveste pris. Udbudsbetingelserne indeholdt bl.a. en oplistning af samtlige boliger, som skulle administreres, idet tilbudsgiverne ved udfyldelse af et tilbudsbilag skulle oplyse den årlige administrationsudgift pr. Bolig. Ved tilbudsfristens udløb havde 5 virksomheder afgivet tilbud. Kommunen besluttede at indgå rammeaftalen med Boligselskabet Fruehøjgaard. Den efterfølgende offentliggjorte tildelingsbekendtgørelse indeholdt ikke oplysning om den vindende tilbudspris. Kommunen nægtede at give aktindsigt April 2010 anmodede et af de tabende boligselskaber kommunen om at få aktindsigt i tilbudsprisen fra den vindende tilbudsgiver, hvilket kommunen afslog. Som begrundelse for at undtage prisoplysninger fra aktindsigt anførte det vindende Boligselskab overfor kommunen, at klager ud fra et kendskab til den samlede tilbudssum sammenholdt med antallet af boliger nemt fremover ville kunne indrette sin prispolitik efter den vindende tilbudspris. Derpå nægtede kommunen at give aktindsigt. Klager indbragte herefter afgørelsen for Statsforvaltningen, som henviste sagen til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet giver klager medhold I sin begrundelse for sagens udfald angiver Klagenævnet, at Herning Kommune ifølge håndhævelseslovens 2, stk. 2 er forpligtet til at give en underretning, som indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, og ifølge udbudsdirektivets art. 41, stk. 2, er forpligtet til at give de deltagende tilbudsgivere en meddelelse om det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele. Idet rammeaftalen blev indgået ud fra tildelingskriteriet laveste pris, var de relevante grunde for beslutningen alene den tilbudte pris. Klagenævnet konkluderer på dette grundlag, at Herning Kommune var forpligtet til i sin underretning at oplyse om den vindende tilbudspris. Klagenævnets kendelse ses derimod ikke at tage stilling til spørgsmålet om aktindsigt i forhold til forvaltningslovens regler. Din værste konkurrent ser dit tilbud Klagenævnet for Udbud har flere gange taget stilling til anmodninger om aktindsigt. I kendelsen Jan Houlberg A/S mod Skatteministeriet fra den slog Klagenævnet fast, at udgangs-

2 punktet efter forvaltningsloven er, at der skal gives aktindsigt i alle sagens dokumenter herunder tilbuddene. Det samme må gælde for den endelige kontrakt. I Jan Houlbergsagen sag indeholdt det vindende bud dog tekniske beskrivelser af en sådan detaljeringsgrad, at det ville komme virksomheden til skade, hvis konkurrenterne fik fat i dette tilbud. Det blev derfor undtaget fra aktindsigten. Det efter denne kendelse forholdsvis klare udgangspunkt blev modificeret ved Klagenævnets aktindsigt kendelse af (Jydsk Planteservice mod diverse Kommuner). Klagenævnet fremhævede i denne sag, at en aktindsigt i konkurrenternes priser ville få en skadelig virkning for den fremtidige konkurrencesituation, da der kun var et begrænset antal reelle tilbudsgivere på området. I den ovenfor nævnte sag fra maj i år blæser vinden så igen den anden vej om end kendelsen synes ganske vidtrækkende. Retsstillingen er med andre ord noget mudret, men man må efter min opfattelse stadig påregne, at der gives aktindsigt også i ens eget tilbud. Selv om man markerer sit tilbud som fortrolig hvilket anbefales kan man ikke være sikker på, at konkurrenten ikke får fat i en kopi af dette. Tag derfor højde for dette scenarie når du afgiver tilbud. Rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer er nu helt lovlige Fra 1. juli 2011 bliver det lovligt at bruge både rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer i sin markedsføring. Du skal oplyse loyalt, tydeligt og afbalanceret om betingelserne for at kunne deltage i konkurrencen og hvordan man indløser rabatkuponen. Af cand. Jur. Maria Bjerrehuus, Dansk Erhverv Nu bliver det lovligt at bruge både rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer i sin markedsføring. Der skal ikke længere skelnes mellem om konkurrencen er præstationsbetinget eller om det er tilfældigt, hvem der vinder. Der skal heller ikke skelnes mellem om kuponen er givet forud for køb eller om der er mulighed for kontantindløsning. Det hele bliver i princippet lovligt, så længe at man oplyser loyalt, tydeligt og afbalanceret om betingelserne for at kunne deltage i konkurrencen eller hvordan man indløser rabatkuponen. Konkurrencer Følgende ting skal fremover oplyses i forbindelse med konkurrencer: Vilkår og betingelser Kampagneperiode Præmiens værdi Evt. geografiske begrænsninger, (er det f.eks. kun kunder med et bestemt postnr., der kan deltage) Antallet af præmier i den samlede pulje Udvælgelsesproceduren Hvornår trækkes vinderen, hvor og hvornår bliver det offentliggjort Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster

3 Før kunder deltager i en konkurrence, er det vigtigt, at de kender betingelserne og at de kender begrænsningerne, f.eks. dem, der knytter sig til præmien eller hvis det f.eks. kun er medlemmer af en bestemt forening, der kan deltage. Afgivelse af adresse som adgangsbillet til konkurrencen Hvis det er en betingelse for at deltage i konkurrencen, at man skal give tilladelse til at modtage nyhedsbreve, sms er osv. er det vigtigt, at også dette fremgår tydeligt og det er vigtigt, at man oplyses præcist om, hvad man fremover vil modtage og hvordan. Det er vigtigt, at der ikke opkræves et særskilt gebyr/indskud for konkurrencedeltagelse eller at man f.eks. skal sende en overtakseret sms så bliver man nemlig fanget af spilleloven. Rabatkuponer Ønsker man at gøre brug af rabatkuponer i sin markedsføring er der ligeledes en række oplysninger, der skal stå på de kuponer man spreder, uanset som de er fysiske eller elektroniske. Det afhænger altid af den konkrete situation, hvilke oplysninger, der er væsentlige og bør fremhæves, men som udgangspunkt skal følgende ting stå på kuponen: Rabatudsteder. Det kan både være leverandør og forhandler Betingelser og begrænsninger knyttet til rabatten (Det kan f.eks. være krav om betalende ledsager eller andre omkostninger, medlemskab af en forening/klub, afgivelse af permission, begrænsninger i forhold til andre rabatordninger m.v.) Hvordan opnås og indløses rabatten Gyldighedsperioden Hvilke produkter dækker kuponen Kan kuponen kun bruges i udvalgte butikker eller i fysiske butikker/netbutikker. Held og lykke med de nye muligheder. Evt. spørgsmål besvares gerne. Binder en fejlagtig prisoplysning? De fleste detailhandelsvirksomheder har sikkert oplevet, at man af den ene eller anden grund er kommet til at skilte med en forkert pris på en vare. Er man så nødt til at sælge varen til den forkerte pris, når kunden siger ja tak? Af advokat Lars Bay, Dansk Erhverv Hvad siger aftaleloven? Dansk aftaleret bygger ikke overraskende på tilbud-accept modellen. Et tilbud er bindende for den, der afgiver det og den bindende aftale er indgået, når den anden part har accepteret tilbuddet. Men ikke alle prisoplysninger er altid lig med et tilbud. Derfor skal man først og fremmest vide, om en prisoplysning også er et juridisk bindende tilbud, hvor sælger forpligter sig til at sælge varen til den angivne pris. Tilbudsaviser og fejlskrift Tilbud i annoncer, er opfordringer til adressaterne om at fremsætte tilbud om at købe produktet til den angivne pris. Hvis en kunde på baggrund af annoncen går hen i butikken betragtes hans henvendelse som et tilbud, som skal accepteres af butikken/annoncøren. Det har den konsekvens, at en kunde ikke har krav på at købe varen til den i annoncen opgivne pris, men kan tage en tur hen i butikken, hvor han så må finde sig i, at butiksindehaveren har opdaget fejlen, og sat

4 et skilt med den rigtige pris på varen. Sagen kan i sjældne tilfælde blive, at køberen ringer til forretningen og bestiller varen med henvisning til tilbudsavisen. Hvis sælgeren ikke her retter prisen, men dette forbliver uomtalt, må prisen i annoncen som udgangspunkt være bindende, fordi omstændighederne jo er, at køberen har tilbudt at købe varen og sælger har accepteret. Skiltningen i butikken Anderledes er det med skiltning i butikker, herunder internetbutikker. Her bevæger kunden sig typisk rundt og samler varer ind, hvorefter købshandlingen består i at køre indkøbsvognen til kasseapparatet og betale. Passage af kasselinjen og butikkens modtagelse af betalingen er tilbud og accept af at købe varerne til den skiltede pris. Her binder en evt. fejlskiltning altså butikken. Køber i ond tro Hvis køberen godt ved, at prisen er forkert eller i det mindste burde indse dette, er prisskiltningen dog ikke bindende. Det tog Højesteret stilling til allerede i 1985, hvor nogle studerende så 3 fjersyn i en vindues udstilling efter lukketid. De fotograferede skiltningen og vendte næste dag tilbage til forretningen og ville købe tre fjernsyn til den skiltede pris, som udgjorde ca. 1/3 af den normale pris. Højesteret nåede frem til, at disse kunder var i ond tro og lagde blandt andet vægt på, at de havde fotograferet skiltningen. Internetbutikker I de seneste år har Forbrugerklagenævnet truffet nogle meget vidtgående afgørelser om køb på internettet. I begge tilfælde have kommaet rykket sig en plads til venstre, så prisen blev en tiendedel af, hvad den skulle have været. Det førte til, at en forbruger efter en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet kunne få en have traktor til 999 kr., selvom den i virkeligheden skulle have kostet kr. Dansk Erhverv er ikke enig i denne afgørelse, fordi der er en meget kraftig formodning for, at en forbruger, der handler på nettet har foretaget en prisundersøgelse, der i dette tilfælde ville have vist, at man ikke kan købe en havetraktor særlig meget under ca kr. I en anden afgørelse fra Forbrugerklagenævnet var en kameralinse til kr. skiltet i netbutikken til I denne sag var det lidt mere vanskelig at bedømme den onde tro, fordi der fandtes linser fra samme fabrikant og med grundlæggende samme egenskaber til lidt under kr., så beviset for den onde tro kunne ikke blot findes i selve prisforskellen. Fotohandleren vurderede, at kunden var i ond tro, fordi der var tale om en speciel linse til professionel brug. Det lykkedes det ikke at overbevise Forbrugerklagenævnet om. Dansk Erhverv oplever det som et almindeligt problem, at netbutikker kan have svært ved at håndtere dette, da fejlen først opdages, når ordren håndteres manuelt. Det er desværre ofte for sent, fordi der allerede var indgået en aftale, på det tidspunkt, hvor kunden kørte sin virtuelle indkøbsvogn gennem kassen og betalte. Derfor skal man overveje andre modeller, f.eks. kun at bekræfte modtagelsen af bestillingen i første omgang og selvfølgelig ikke have ikoner med varekurv og en knap med til kassen. De skal udskiftes med en ordreseddel og en knap med afgiv ordre. Du kan også med fordel læse vores pjece om Kom godt i gang med e-handel

5 Mere fleksible regler om personalegoder Folketinget har netop vedtaget et lovforslag om indførelsen af en ny skattefri bagatelgrænse for personalegoder på kr. pr. år pr. medarbejder samt en dertil hørende lempelse af arbejdsgivers indberetningspligt af samme. Af advokat Ulla Brandt, Dansk Erhverv Med virkning fra dette indkomstår er der netop vedtaget en skattefri bagatelgrænse for personalegoder og gaver på kr. pr. år pr. medarbejder. Bagatelgrænsen betyder, at virksomheder uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen og uden en dertil hørende indberetningspligt for virksomheden, kan give en medarbejder personalegoder eller gaver på op til kr. pr. år. Med lovforslagets vedtagelse er der således åbnet op for muligheden for at yde medarbejdere mindre påskønnelser i form af eksempelvis vin, blomster, chokolade, deltagergebyr til motionsløb m.v. Under den nye bagatelgrænse henhører også den almindelige julegave med den kendte beløbsgrænse på 700 kr., som skal medregnes i bagatelgrænsen. Dog vil julegaver til en værdi af højst 700 kr. ikke i sig selv blive skattepligtige for en medarbejder, selvom årets samlede personalegoder og gaver overstiger bagatelgrænsen, når blot selve julegavens værdi ikke overstiger de 700 kr. Virksomheden kan med andre ord vælge, om der skal gives en stor skattefri julegave til kr. og ingen andre goder i løbet af året, eller en mindre julegave kombineret med muligheden for løbende at yde medarbejderen andre goder/gaver i løbet af året. Indberetningspligt En konsekvens af dette forslag vil desuden være en ændring af arbejdsgivers indberetningspligt. Arbejdsgiveren vil ikke være indberetningspligtig i relation til personalegoder, der ikke overstiger bagatelgrænsen på kr. Heller ikke hvis flere goder samlet set overstiger beløbsgrænsen på kr. Her er det medarbejderne selv, der skal selvangive den samlede værdi af goderne, såfremt den samlede værdi af goderne overstiger beløbsgrænsen. Arbejdsgiveren vil med andre ord alene have indberetningspligt for personalegoder omfattet af den nye bagatelgrænseregel, hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr. Sponsorfribilletter Udover ovenstående er der bl.a. indført en skattefritagelse af fribilletter til sportslige eller kulturelle arrangementer, når medarbejdere modtager fribilletterne af deres arbejdsgiver, som er sponsor af det pågældende arrangement. Skattefriheden for sponsorfribilletter er betinget af, at arbejdsgivervirksomheden er sponsor, og ikke hvis eksempelvis medarbejderne får sponsorbilletter fra et andet koncernselskab. Ændringerne har tilbagevirkende kraft fra og med indkomståret Skattefri godtgørelse for brud på 48-timers reglen SKAT har i en konkret sag afgjort, at en engangserstatning, for krænkelse af 48- timersreglen, er skattefri for medarbejderen og samtidig udløser fradrag for arbejdsgiveren. Erstatninger der udbetales løbende, er fortsat skattepligtige.

6 Af advokat Ulla Brandt, Dansk Erhverv SKAT har netop afgivet et bindende svar, hvor de tager stilling til den skattemæssige behandling af en arbejdsgivers udbetaling af en godtgørelse efter lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Krav om erstatning Den konkrete sag drejede sig om en medarbejder, der over for sin arbejdsgiver havde rejst et krav om en godtgørelse efter 8, stk. 1, i lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Forlig mellem arbejdsgiver og medarbejder Medarbejderen og arbejdsgiveren forligte retssagen, således at arbejdsgiveren betalte en godtgørelse til medarbejderen for lovovertrædelsen. Svar fra SKAT SKAT udtalte indledningsvist, at godtgørelses- og erstatningsbeløb som udgangspunkt behandles skattemæssigt som de tabte aktiver/goder, som de udgør en erstatning for. Løbende udbetalinger er skattepligtige Således bliver erstatninger, der udbetales løbende for tab af erhvervsevne eller for tab af forsørger, altid beskattet som personlig indkomst. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er ligeledes skattepligtig som personlig indkomst. Engangsbeløb er skattefrie Derimod er erstatninger, der udbetales som éngangsbeløb, som eksempelvis torterstatninger af forskellig art, som udgangspunkt skattefrie. Erstatning for krænkelse SKAT fandt efter en gennemgang af loven om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet, at den udbetalte godtgørelse efter lovens 8, stk. 1, må anses for erstatning for en retsstridig krænkelse af lønmodtagerens ret til ikke at blive udsat for en helbredsmæssig arbejdsrisiko. Godtgørelsen er derfor skattefri efter statsskattelovens 5 a. Fradrag til arbejdsgiveren I forhold til arbejdsgivers fradragsret var det SKATs opfattelse, at arbejdsgiverens pådragelse af erstatningspligt for overtrædelsen af det omtalte arbejdstidsdirektiv, må betegnes som et udslag af en normal driftsrisiko ved udøvelsen af virksomheden. Arbejdsgiveren havde dermed fradrag for godtgørelsen efter statsskattelovens 6, stk. l, litra a.

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere