PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010"

Transkript

1 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen stå i stedet for egentlig, individuel rådgivning. Copyright 2010 PricewaterhouseCoopers P w C

2 Dagens program Hvad siger reglerne om indberetningspligt? Undtagelserne Skattepligtige og ikke skattepligtige goder Værdiansættelsen af goder Problemområder Hvad skal medarbejderne gøre? Kommunikationen til medarbejderne

3 Tip en 13 er Udfyld tipskuponen, om der er tale om goder, der skal indberettes af arbejdsgiveren eller ikke indberettes. Svarene gennemgås Svarene gennemgås senere i dag

4 Hvad nu hvis? Finansiel risiko ved manglende overholdelse lille - bøder op til kr. Ingen risiko for skattehæftelse, idet B-indkomst for medarbejder Non-compliance medfører evt. ændret segmentering hos SKAT Image-risiko stor hos omverdenen og i særdeleshed hos medarbejdere

5 Indberetningsreglerne Kontant løn, herunder kontant bonusser pengelignende ydelser Indberetning på månedsbasis og indeholdelse af skat (A-indkomst) Aktieaflønning, herunder warrants optioner finansielle kontrakter derivater mv. Ingen nye regler om indberetning

6 Indberetningsreglerne Personalegoder - Før Ydelser, der ikke er i pengeform dvs. ting og serviceydelser Indtil 31. december 2009 Indberetning af positiv-liste (fri bil, fri bolig, fri båd, sommerhus, telefon, mv.), specificeret i lovgivning Det, der ikke var omfattet, skulle ikke indberettes Medarbejderen skulle selv sætte værdien af modtagne goder på selvangivelsen og betale en eventuel skat. Spørgsmål om skattepligt og værdiansættelse ikke et issue for arbejdsgiver

7 Indberetningsreglerne Personalegoder - Nu Ydelser, der ikke er i pengeform dvs. ting og serviceydelser Fra 1. januar 2010 Alle ydelser, der er omfattet af skattepligt efter Ligningslovens 16, er omfattet af indberetningspligt medmindre specifikt undtaget Arbejdsgiver skal tage stilling til indberetningspligt, skattepligt og værdiansættelse af goder Indberettede goder indgår på fortrykt selvangivelse/årsopgørelse, men arbejdstager skal stadig selv sørge for skattebetaling, medmindre A-indkomst.

8 Indberetningsreglerne Personalegoder De indberetningspligtige personalegoder er både dem, der er aftalt ved ansættelse/ lønsamtale, og de goder, som gives ad hoc. All d d i å Alle goder, der gives på baggrund af udført arbejde, er som udgangspunkt skattepligtige - også her & nu belønninger

9 Undtagelser fra indberetningspligter - grænsedragning med flere elementer Hovedregel: Ligningslovens 16 = indberetning Personale pleje Undt: Specifikt undtagne goder Skattefri goder

10 Undtagelser fra indberetningspligter Specifikt undtaget jf. indberetningsbekendtgørelse: Bonuspoint på flyrejser og hotelovernatninger m.v. Firmabørnehave og firmavuggestue Privat benyttelse af faciliteter på arbejdspladsen Lejlighedsvis i privat benyttelse af arbejdsredskaber Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen. Bagatelgrænsegoder g g

11 Undtagelser fra indberetningspligter Bagatelgrænsegoder Goder, er til rådighed for privat brug, men som fortrinsvis er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet Goder er skattefri, så længe samlet værdi per år (2010) ikke overstiger kr. Hvis grænse overstiges, er hele værdi skattepligtig. Da ikke indberetningspligtig, er det medarbejder selv, der skal overvåge om beløbsgrænse nås og i givet fald sætte værdi på selvangivelse som B- indkomst

12 Undtagelser fra indberetningspligter Bagatelgrænsegoder - Eksempler: Vaccination af medarbejdere Fri avis til brug for arbejdet Mad & drikke i forbindelse med overarbejde Vareprøvning af virksomhedens produkter Beklædning, som er nødvendigt di for arbejde, evt. forsynet med arbejdsgiverlogo Privat kørsel i specialindrettet køretøj i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel OBS. Bagatelgrænsen på kr. gælder kun for sådanne goder, og kan ikke på nogen måde anvendes i forbindelse med goder, der ikke er omfattet af bagatelgrænsereglerne!

13 Undtagelser fra indberetningspligter Skattefri goder Parkering på arbejdsplads d Uddannelse Sundhedsordninger Ulykkesforsikring Indkøbsordninger/rabat Fitness på arbejdsplads Brobizz

14 Undtagelser fra indberetningspligter Personalepleje Goder, der stilles til rådighed for medarbejderne af arbejdsgiveren med det formål at gavne medarbejdernes generelle arbejdsglæde og/eller det generelle arbejdsklima Ikke klart defineret i lovgivning eller i skatteretlig praksis - derfor konkret vurdering, når noget ligger udenfor den almindelige forståelse af begrebet.

15 Undtagelser fra indberetningspligter Personalepleje - eksempler Kaffe og the Kantineordninger Personalearrangementer, f.eks. sommerfest, julefrokost, juletræsfest Personaleforening, når traditionelle aktiviteter Jule- eller nytårsgave Blomsterbuket ved ansættelse eller sygdom Tingsgave i anledning af rund fødselsdag, bryllup, jubilæum eller lignende Is en varm sommerdag o.lign.

16 Værdiansættelse Udgangspunkt: Markedsværdi, dvs. det, virksomhed har betalt for godet Hvis virksomhed har fået rabat, er rabatpris gældende Ved egenfremstilling er det egen pris minus avance, dvs. kostpris

17 Værdiansættelse Undtagelser faste beregningsmetoder Bil Bolig Sommerhus Båd Multimedier Kost & logi Husk den korrekte rubrik!

18 Problemområder Ad hoc belønninger Personaleforeninger personalepleje ctr. private aktiviteter eller belønninger Kunstforeninger Kantineordninger Sponsorbilletter Indirekte tilskud Logbuy, fitnesscentre og telefonordninger Rabatordninger Beklædning Medlemskab af foreninger

19 Hvad skal medarbejderen gøre? Goder, der ikke er omfattet af reglerne om A-indkomst, vil være B-indkomst for medarbejderen Hvis et gode ikke er indberettet, har medarbejder pligt til at selvangive værdien selv. Medarbejderen skal selv betale skatten, enten ved ændring af forskudsopgørelse (ændrer trækprocent), frivillig illi indbetaling senest 31/12, eller betaling via restskat (incl. renter)

20 Kommunikation Information før godet nydes Regler gælder bagud fra 1/1 Information på lønseddel Information om skattepligt og skattevirkning herunder skattebetaling t Nej tak?

21 Indberetning andre problemstillinger Hvem beslutter at der skal gives ekstraordinære goder? Hvordan sikrer man at beslutningstager kender regler? Hvordan tilsikrer man brugbar information til lønbogholderiet? Hvordan sikres en korrekt værdiansættelse? Kan personalegoder bruges til at støtte virksomhedens mål - eller modarbejder de dem?

22 Tip en 13 er Udfyld tipskuponen, om der er tale om goder, der skal indberettes af arbejdsgiveren eller ikke indberettes.

23 Relevante links Skattekontrolloven, hvor 7 og 7 A udstikker indberetningspligterne: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=17108 Indberetningsbekendtgørelsen, hvor 13 behandler personalegoder: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= SKATs vejledning om indberetning i diverse felter efter skattereformen: g personalegoder

24 Tak for i dag! Lone Bak John Cederskjold Kierans PwC Århus PwC København Tlf Tlf PricewaterhouseCoopers

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Copyright 2012 - Multidata A/S

Copyright 2012 - Multidata A/S PERSONALEGODERAPPORTEN Maj 2012 Copyright 2012 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere