AutoCAD LT 2013 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN Copyright 2012 Forlaget Uhrskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoCAD LT 2013 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-11-1. Copyright 2012 Forlaget Uhrskov"

Transkript

1 AutoCAD LT 2013 Grundbog Frede Uhrskov

2 AutoCAD LT 2013 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN Copyright 2012 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium 1971 Faglærereksamen i idræt fra Odense Universitet 1972 Exam. Scient fra Odense Universitet 1973 Idrætslærer på Sydjysk Ungdomskostskole Lærer på Esbjerg Tekniske Skole (EUC Vest) Undervist i IT siden 1975 Selvstændig IT virksomhed siden 1986 Autoriseret AutoCAD forhandler og igen fra Medlem af Autodesk Developer Network (ADN) 1998 Autoriseret Autodesk Publisher 1998 Autoriseret Autodesk Author 1998 Forfatter til ca. 200 bøger om IT 3D Studio AutoCAD Autodesk Autodesk, the Autodesk logo, 3D Studio and AutoCAD are registered trademarks of Autodesk, Inc Autodesk, Inc. All rights reserved Tekst: Billeder: Illustrationer: Omslag: Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Forlaget Uhrskov v/frede Uhrskov Særmarksvej 46a, 6670 Holsted Gimlevj 28, 8660 Skanderborg Danmark Mobil:

3 AutoCAD LT 2013 Indledning Forord AutoCAD LT 2013Grundbog er den eneste danske bog om AutoCAD LT Bogen er opbygget i sammenhængende afsnit, der gør den velegnet både som undervisningsbog og som opslagsværk. Bogen bygger på samme princip som de tidligere versioner, der i de forskellige udgaver er blevet de fleste danske AutoCAD LT brugeres bibel. Bogen er grundlæggende indføring i programmet AutoCAD LT Man vil derfor altid kunne argumentere for og imod hvilke kommandoer, der skal medtages. Jeg har forsøgt at medtage de kommandoer, som jeg mener, er nødvendige for at kunne konstruere på et rimeligt niveau. Jeg håber, at du vil få glæde af bogen. Frede Uhrskov Holsted 2012 Besøg os på Internettet: På kan du finde samtlige bøger og hæfter. På kan du låne nogle af bøgerne som ebøger - gratis. Alle bøger findes også som ebøger - find dem hos en eboghandel. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 3

4 AutoCAD LT 2013 Indledning Forord... 3 Læs dette først Installation Vigtigt Aktivering Start af AutoCAD LT Brugerfladen Skærmfarve Grid net Ikoner eller tekst Menu Browser Menuelementer New Open Save Save As Export Publish Print Drawing Utilities Close Anvendte dokumenter Hurtigvalgs menuen Exchange Bånd (Ribbon) Status Bar Kommandolinjen Valg af underkommandoer Quick Properties Quick View Layouts Quick View Drawings Tooltips UCS ikonet Tastatur: Kommandoafgivelse Tastatur: Kommandoforkortelserne Værktøjspanel Gammel brugerflade Tool Palettes Dialogbokse Genvejstaster Shortcut menu New - Åbne en ny tegning Open Åbne eksisterende tegninger EXIT Afslut Close - Lukke en tegning SAVE - Gem Side 4 AutoCAD LT 2013 Grundbog

5 AutoCAD LT 2013 Indledning SAVEAS - Gem som QSAVE quick-save AUTOSAVE Create backup copy with each save Security Options Indlæse koordinater Pege Absolutte Koordinater Relative Koordinater Polære Koordinater CAD-koordinatsystem Polar Temporær POLAR Tracking LAYER - Lag Hente linjetyper Valg af lag LAYERSTATE Gemme lagopsætning LAYWALK Visning af objekter på valgte lag LAYMATCH Tilpasse objekters lag LAYCUR Flytte objekt til aktivt lag COPYTOLAYER - Kopiere til andet lag LAYISO - Isolere et objekts lag LAYUNISO Frigiv isolerede lag LAYVPI - Isolerer objekters lag i andre viewport LAYOFF Sluk lag ved udpegning LAYON - Tænder alle lag LAYFRZ - Frys lag for udvalgt objekt LAYTHW - Tø alle lag LAYLCK - Låser lag for udvalgt objekt LAYULK - Låser lag for valgt objekt op LAYMRG - Sammensmeltning af lag LAYDEL - Slette objekters lag LOCKED LAYER FADING LINETYPE - Linjetype LTSCALE - Linjetypeskala PSLTSCALE - Papirlinjetypeskala CELTSCALE - Linjetypeskala i forhold til LTS SCALELIST - Skaleringsliste ID - Identifikationspunkt LINE - Linje U - fjern sidst tegnede linjestykke Shortcut menuen Redigering af LINE DLINE - Dobbeltlinjer XLINE - Konstruktionslinje RAY - Strålelinje REVCLOUD - Revisionssky Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 5

6 AutoCAD LT 2013 Indledning Underkommandoer: CIRCLE - Cirkel CENTRUM, RADIUS: CENTRUM, DIAMETER: P - tre punkter P - to punkter TTR - tangent, tangent og radius TanTanTan ARC - Cirkelbuer RECTANG - Rektangel Redigering af rektangel PLINE - Polylinje Underkommandoerne A (Arc) Redigering af PLINE POINT - Punkt POINT Style - Opsætning af punkter STYLE - Skriftopsætning Annotativ tekst DTEXT - Tekst MTEXT - Multilinje tekst Tabulatorlinjen Tabuleringer Symbol Backgound Mask Automatisk skrivning af matematiske begreber SPELL - Stavekontrol OSNAP - Objektsnap Drafting AutoSnap Settings Midtpunkt mellem 2 punkter Polar Tracking DSETTINGS DS SNAP - DDRMODES Isometrisk tegning Isometriske cirkler UNITS - Måleenheder LIMITS - Tegningsgrænser HATCH - Skravering Draw Order i skravering Træk og slip skravering Undlad OSNAP ved skravering Trimning af skravering Skravering af ikke lukkede emner Kontrol af skraveringens udgangspunkt Definering af skraveringsafgrænsning Oprettelse af adskilte skraveringsobjekter Arealet af skraveringer Side 6 AutoCAD LT 2013 Grundbog

7 AutoCAD LT 2013 Indledning Definering af skraveringsområdet Gradient REGION - Sammenhængende område Massprop - Masseegenskaber Tyngdepunkt MEASUREGEOM MEASUREGEOM MEASUREGEOM MEASUREGEOM MEASUREGEOM Tablestyle - Tabelopsætning Table - Tabel AutoCAD Design Center Opsætning Folders Open Drawing History Explorer Online Onlinedocs Onlineoptions OpenOnMobil Tool Palettes - Værktøjs palette Sådan oprettes en værktøjspalet med DesignCenter indhold ZOOM - Zoom Underkomandoerne PAN - Panorere REGEN - Regenerering REGENAUTO - Automatisk regenerering Objektudvælgelse Tips og tricks om objektudvælgelse Select Similar GRIPS - Gribepunkter Ændring af en linje med GRIPS ERASE - Slet MOVE - Flytte COPY - Kopiering CUTCLIP - Klip til udklipsholder COPYCLIP - Kopier til udklipsholder COPYBASE - Basispunkt ved kopiering PASTE - Indsæt fra udklipsholder MIRROR Spejling REVERSE Flippe ROTATE Rotere ALIGN - Tilpas ARRAYRECT - Rektangulær Mønsterkopiering Anvendelsen af Ctrl ARRAYPATH - Stibestemt Mønsterkopiering Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 7

8 AutoCAD LT 2013 Indledning ARRAYPOLAR - Cirkulær Mønsterkopiering SCALE - Skalering BREAK - Bryde Break at point - Bryde i 1 punkt JOIN - Sammensætning af ens objekter TRIM - Beskæring EXTEND - Forlæng LENGTHEN - Ændring af længde STRETCH - Stræk FILLET - Afrunding CHAMFER - Affase OFFSET - Parallelforskydning PEDIT - Redigering af polylinjer Udvidet redigering af polylinjer Polylinjer og GRIPS EXPLODE - Eksplodere REVERSE - Flippe DIVIDE - Opdel MEASURE - Opmål Properties - Egenskaber Åbning af Properties med dobbeltklik Quick udvælgelse MATCHPROP - Overfør egenskaber DDEDIT - Rette tekst SCALETEXT - Ændre teksthøjde JUSTIFYTEXT - Ændre indsættelsespunkt for tekst UNDO - Fortryd REDO - Genskab HATCHEDIT - Redigér skravering PURGE - Rens WBLOCK - Filblok BLOCK - Fremstil blok Dynamiske Blokke Tilpasning til eksisterende geometri Flippe en blok Forskellige afbildninger Forskellige størrelser GROUP - Grupper Group manager ATTACH - Eksterne referencer Clip REFEDIT Edit Reference In Place XOPEN ADJUST INSERT - Indsætte blok INSERTOBJ - Indsætte et OLE objekt Dimension - Målsætning Side 8 AutoCAD LT 2013 Grundbog

9 AutoCAD LT 2013 Indledning DIMREASSOCIATE - Ændring af associativitet DIMSTYLE - Målsætningsvariable Dimension Style Ny dimstyle Lines Extension Lines Fast længde på måludførende linjer Forskellig linjetype på måludførende linjer Symbols and Arrows Center Marks Text Text Appearance Text Placement FIT Fit Options Text Placement Primary Units Alternate Units Tolerance DIMLINEAR DIMALIGNED Vend målsætningspile DIMARC - Målsætning af buelængde DIMJOGGED - Målsætning af buer med store radier DIMORDINATE - Nulpunktsmålsætning DIMRADIUS - Radiusmålsætning DIMDIAMETER Diametermålsætning DIMANGULAR - Målsætning af vinkler DIMBASELINE - Parallelmålsætning DIMCONTINUE - Kædemålsætning DIMSPACE - Målsætningsafstand DIMBREAK - Målsætningsbrud DIMJOGLINE - Brudt lineær målsætning Quick Dimension - Hurtig målsætning TOLERANCE - Geometriske tolerancer DIMCENTER - Centermarkeringer og linjer DIMEDIT - Rette tekst egenskaber DIMTEDIT - Rette placering af målsætningstekst DIMTEDIT - Rette placering af tekst DIMOVERRIDE - Overskriv DIMSTYLE Update - Opdatering Annotativ målsætning Multileaderstyle - Opsætning af Mleader Multileader - Ledelinjer AIMLEADEREDITADD - Tilføj leader AIMLEADEREDITREMOVE - Fjern leader MLEADERALIGN - Tilpasse leader MLEADERCOLLECT - Samle leader Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 9

10 AutoCAD LT 2013 Indledning Model og layout Oprette view Model - Layout eksempel Annotative funktioner Objectscale Brugertilpasning af skaleringslisten Målsætning PLOT - Udskrivning Shaded viewport options Publish Preview Page Setup Manager View Details Plotter Manager Export Forslag til en template Maskintegning Bygningstegning Genvejskommandoer Side 10 AutoCAD LT 2013 Grundbog

11 AutoCAD LT 2013 Indledning Læs dette først For at få det største udbytte af bogen er det vigtigt at være opmærksom på nogle forudsætninger og forhold. 1) AutoCAD LT 2013 er installeret korrekt. Det forudsættes, at der er installeret i de biblioteker, der foreslås af installationsprogrammet. 2) Du er rimelig fortrolig med brugen af Windows. Der er ikke i bogen nogen vejledning i brugen af Windows. Der er heller ikke gjort opmærksom på genvejstaster i Windows. Det anses for at være kendt. 3) Da AutoCAD LT 2013 overholder Microsoft Windows standarden, vil alle menuer svare til de menuer, der findes i Windows. 4) Hvis man arbejder med den danske version af Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, vil det betyde, at der i visse dialogbokse kan forekomme en sammenblanding af amerikansk og dansk på nogle af knapperne. Bogen er skrevet ud fra en 64 bit version installeret på Windows 7. 5) Nogle steder, hvor der vises kommandoer, vil denne starte med en understregning (_LINE). Det er helt afhængigt af, hvordan kommandoen vælges, om denne understregning kommer frem på skærmen eller ej. Det har ingen betydning for kommandoen, og man kan se bort fra det. Stregen bruges ved oversættelser af AutoCAD LT til andre sprog. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 11

12 AutoCAD LT 2013 Installation Installation Når disken starter vil der efter kort tid fremkomme denne dialogboks. Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du åbne DVD en og dobbeltklikke på dette ikon. Dette ikon vil installere AutoCAD LT 2013 på den aktuelle computer. Med dette ikon kan man lave en installation på en server. Denne installation kan så kopieres ned på forskellige arbejdsstationer i virksomheden. Den kan man bruge, hvis man har flere licenser og ønsker den samme installation på alle maskinerne. Side 12 AutoCAD LT 2013 Grundbog

13 AutoCAD LT 2013 Installation Med dette ikon kan man installere nogle værktøjer på det lokale netværk det må ikke forveksles med en netværkslicens. Hvis du vælger ovenstående ikon, så vil et helt nyt skærmbillede dukke op: Herfra kan for Eksempel vælges andre sprogudgaver af produktet. Klik på Back Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 13

14 AutoCAD LT 2013 Installation Ved at klikke på dette ikon får du hjælp til installationen - på engelsk. Dette ikon vil fortælle dig, hvilke krav, Autodesk stiller til din computer. Readme ikonet giver dig vigtige informationer om produktet. Vigtigt Det er meget vigtigt at man lukker ALLE programmer under installationen. Det gælder særlig antivirus. Tag dit netstik ud før du starter installationen så er du sikker på ikke at få virus under processen. Klik på Install Det første, der fremkommer, er licensbetingelserne, som du skal acceptere, men det kan være en god ide at gennemlæse betingelserne mange bliver således overraskede over at man faktisk ikke ejer softwaren. Man kan derfor ikke videresælge en licens! Side 14 AutoCAD LT 2013 Grundbog

15 AutoCAD LT 2013 Installation Klik Next I næste skærmbillede skal du angive dit serienummer Indtast dit serienummer og product key, som står på æsken med programmet. Her er angivet serienummer det vil væreen prøveversion, der varer i 30 dage. Klik Next Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 15

16 AutoCAD LT 2013 Installation Nu kommer vi til den vigtige del af installationen. I første skærmbillede, skal du vælge, om du vil installere Autodesk Design Review i dette tilfælde er den allerede installeret. Det synes jeg egentlig ikke der er grund til - derimod er det meget vigtigt, at du klikker på nedpilen i feltet med AutoCAD LT, da det giver dig de fulde muligheder for at tilrette din installation. Det vil åbne en ny dialogboks - se næste side. Side 16 AutoCAD LT 2013 Grundbog

17 AutoCAD LT 2013 Installation Hvis du vil have styr på installationen, skal du vælge Custom, der vil give dig det fulde overblik. Når du har lavet de ønskede ændringer, klikker du på Back Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 17

18 AutoCAD LT 2013 Installation Inden du klikker på Install, så skal du lige sikre dig at programmet bliver installeret i det bibliotek, som du ønsker: Når det er gjort, klikker du på Install Nu starter installationen - det varer lidt tid så det er tid til kaffe. Side 18 AutoCAD LT 2013 Grundbog

19 AutoCAD LT 2013 Installation Afslut med at klikke på Finish. Der vil nu være skabt et ikon på dit skrivebord. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 19

20 AutoCAD LT 2013 Installation Aktivering Første gang du starter programmet, bliver du spurgt om du vil anvende programmet eller aktivere det. Du kan frit bruge programmet i 30 dage. Hvis du har en tidligere version liggende på maskinen får du først lejlighed til at overføre dine brugertilpasninger fra denne version til den nye. Vælg OK eller slet de uønskede markeringer. Side 20 AutoCAD LT 2013 Grundbog

21 AutoCAD LT 2013 Installation Her er aktiveringen vist for AutoCAD LT det er ikke ændret. Klik Activate Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 21

22 AutoCAD LT 2013 Installation Sæt mærke i feltet og klik Continue Normalt vil programmet nu koble op via internettet til en server i Schweiz, hvorfra man vil få en aktiveringskode og alt vil være i orden. Undertiden sker der dog fejl: Hvis det sker, skal du klikke på Use another metode eller indtaste data i User ID Side 22 AutoCAD LT 2013 Grundbog

23 AutoCAD LT 2013 Installation Derefter kommer du gennem en ny række dialogbokse. Først bliver du bedt om at logge dig ind på Autodesk - hvis du IKKE har et login eller du har glemt den, så skal du oprette et login: Hvis du skal oprette et nyt login, så skal du være opmærksom på, at det kan være besværligt at finde et login, der ikke er brugt af andre. Jeg vil foreslå, at du bruger din adresse som Bruger-id - din Adgangskode skal være å mindst 8 tegn og indeholde både tal og tegn - jeg har brugt min NEM-ID kode og det kan der vel være god mening i. Klik Log-On. Hvis du anvender en eksisterende konto, vil du få en dialogboks som nedenstående - ellers skal du indtaste dine data i den dialogboks, der fremkommer. Klik Next Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 23

24 AutoCAD LT 2013 Installation Hvis alt ellers er i orden, så vil programmet nu blive aktiveret - i modsat fald får du en dialogboks, hvor du kan indsende dine oplysninger - du vil så modtage din aktiveringskode på . Side 24 AutoCAD LT 2013 Grundbog

25 AutoCAD LT 2013 Opstart Start af AutoCAD LT 2013 AutoCAD LT 2013 kan aktiveres på flere forskellige måder, men her tages der udgangspunkt i, at programmet er standardinstalleret, og at der er dannet et ikon på Windows skrivebordet. Første gang man starter AutoCAD LT 2013, vil der komme en dialogboks som nedenstående billedet kommer først efter nogen tid og nogle gange først efter at du har opkoblet til internettet: Her kan du vælge at se de nye faciliteter eller slå dialogboksen fra, så den ikke vises ved hver start af programmet. Når du har fjernet dialogboksen, står du med et blankt tegneark, der indlæst fra den Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 25

26 AutoCAD LT 2013 Opstart Skabelonfil, der hedder ACLTISO.DWT. Hvis du senere får lyst til at se en demonstration af de nye faciliteter, kan du altid genkalde dette ved at aktivere det viste menupunkt. Side 26 AutoCAD LT 2013 Grundbog

27 Brugerfladen Brugerfladen giver mulighed for en let adgang til de mest anvendte faciliteter. Standardbrugerfladen omfatter Menu Browser, Hurtigmenu, InfoCenter, Båndet (ribbon) og Statusbaren. Baggrundsfarven i modellen er grå/sort, og samtidig er Grid slået til det er det der giver felterne på skærmen. Mange af mulighederne på brugerfladen bliver endnu bedre ved anvendelse af 2 skærme. Skærmfarve Du kan ændre skærmfarven således: Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 27

28 Side 28 AutoCAD LT 2013 Grundbog

29 Grid net AutoCAD starter med et gridnet aktivt. Du kan slå Grid nettet fra ved at klikke på dette ikon i statuslinjen: eller ved at taste F7 Gridnettet vil dog komme frem igen ved næste opstart det kan kun ændres ved at du gemmer efter din tomme tegning i opstartstemplaten. Det lød svært ikke!!! Gridnettet gemmes sammen med tegningen og derfor skal opsætningen gemmes efter at du har slået gridnettet fra. Det gøres ved at klikke som vist herunder: Nu vises en mappe med de standardtemplates, som er blevet installeret sammen med AutoCAD LT Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 29

30 Klik som vist: Ikoner eller tekst Ikonerne i venstre del af statuslinjen kan ændres til tekst det kan jeg personligt bedst arbejde med. Højreklik på et af ikonerne det er ligegyldigt, hvilket ikon du vælger: Klik på Use Icons det er en ON/OFF funktion. Ikonerne ændres nu til tekster: Side 30 AutoCAD LT 2013 Grundbog

31 Menu Browser Menu Browser gør det muligt at få hurtig tilgang til en række faciliteter som kommandoer og dokumenter fra knappen i øverste venstre hjørne af skærmen. Menuelementer Menu Browseren indeholder en lodret liste af menuelementer. Ved valg af et menupunkt fra Menu Browseren, udvides menuen, så du kan vælge en kommando. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 31

32 New Som det fremgår starter man her en ny tegning fra en template (skabelon). Man kan også oprette et Sheet Set, hvori man kan styre layout, stier til filer og projekt data. Som det fremgår starter man her en ny tegning fra en template (skabelon). Når funktionen vælges fremkommer der en dialogboks hvorfra man kan vælge den ønskede template. En template er en skabelonfil, hvori man opsætter de standardting, som man gerne vil have skal være faste ved hver ny tegning. Typiske opsætninger, der er faste i en template er: Lag Tekstopsætning Målsætningsopsætning Udskrifter - layout Den typiske dialogboks, der fremkommer, er: Side 32 AutoCAD LT 2013 Grundbog

33 I henhold til standardopsætningen vælges mappen Template, der ligger i denne lange sti - afhængig af installation her vist i Windows 7: Stien kan selvfølgelig vælges frit - se senere. Som det fremgår at dialogboksen, så findes der en lang række templates. Den vigtigste og den som de fleste vil tage udgangspunkt i er: acadltiso.dwt Den vil være uden opsætninger af nogen art og derfor "ren". Skærmen vil være defineret ca. som et stykke A3. Hvis du selv laver din template (og det gør du selvfølgelig), så kan du placere den i samme mappe, men du kan også placere den i din egen mappe, så den ikke forsvinder, når du opdaterer AutoCAD eller laver en ominstallation. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 33

34 Du skal så ændre AutoCAD søgestien - det gør du således: I options vælges fanebladet Files og Template Settings Vælg Drawing Template File Location og klik på stien Vælg derefter Browse og vælg den mappe, hvori du har gemt din template. Næste gang du vælger New, vil AutoCAD søge templaten i din egen mappe. Qnew Hvis du vælger at starte en ny tegning fra dette ikon, vælges en kommando, der hedder Qnew, der næsten er magen til New, men Qnew vælger en bestemt template i stedet for at vælge en mappe. Som standard vælger Qnew at søge i samme mappe som New, men Qnew kan sættes op til at vælge en bestemt fil. Side 34 AutoCAD LT 2013 Grundbog

35 Det opsættes på samme måde som ved New Herfra browses til den ønskede fil. Når du fremover vælger ikonet Qnew vil AutoCAD starte en ny tegning på baggrund af den valgte template. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 35

36 Open Med Open åbnes en eksisterende AutoCAD tegning, et eksisterende Sheet Set eller der importeres en DGN tegning - fra Microstation. Med Open Drawing, vil AutoCAD søge i den sidst anvendte mappe. Hvis du ønsker at din standardtegningsmappe skal være let at browse til, kan du lægge den ind i den lodrette linje i venstre side - se næste side. Side 36 AutoCAD LT 2013 Grundbog

37 Højreklik i feltet: Klik på Add Current Folder - derefter vil man for fremtiden let komme til den ønskede mappe. Slet eventuelt øvrige unødvendige ikoner - for Eksempel Buzz... Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 37

38 Save Save gemmer tegningen i det navn, som tegningen tidligere har fået. Når du starter en ny tegning, vil den altid få et "dummy" navn, der vil se ud som dette format: Når du vælger Save, vil AutoCAD vælge sidst anvendte mappe og foreslå filnavnet. Vælg nu selv mappe og filnavn: Når du selv har navngivet filen, vil AutoCAD næste gang du anvender funktionen gemme oveni samme navn. Samtidig gemmes en kopi med samme navn, men med efternavnet BAK. Side 38 AutoCAD LT 2013 Grundbog

39 Save As Save As giver mulighed for at gemme i et andet filnavn eller gemme i andre filformater. Save As åbner sidst anvendte mappe og foreslår det filnavn, som er det aktuelle. Du kan nu vælge et andet filnavn, en anden filtype eller en anden version af AutoCAD: Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 39

40 Det er Save As du skal anvende, når du opretter templates eller skal gemme tegninger i ældre formater. Hvis du får brug for at du altid skal gemme i et bestemt ældre filformat kan du sætte dette op i Options: AutoCAD vil nu fremover gemme i det valgte format. Side 40 AutoCAD LT 2013 Grundbog

41 Export Export gør det muligt at gemme i filformater, der er brugbare i forskellige sammenhænge. DWF DWF er et filformat til enkel og hurtig distribution af tegninger til samarbejdspartnere eller andre, der ikke skal have selve tegningen. For at se og udskrive tegningen kræves installation af Autodesk Design Review, der ligger på DVD med programmet. Programmet er gratis og kan også downloades fra Valg af menupunktet åbner dette vindue: Der er en række forskellige muligheder for udskrift, men det er forholdsvis enkelt og vil ikke nærmere blive gennemgået. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 41

42 DWFx Forskellen mellem de 2 DWF formater, er at DWFx ikke kræver installation af Autodesk Design Review, hvis filen åbnes på en computer med Windows Vista. Filformatet er at sammenligne med filformatet i Officeprogrammerne, der også i udgave 2007 forsynes med et x efter filtypenavnet - for Eksempel.DOCx. Her ses en del af en tegning åbnet i Windows Explorer under Windows 7: Jeg havde problemer med at åbne explorer ved at klikke på filnavnet, men ved at åbne DWFx filen direkte i explorer var der ingen problemer. DWFx formatet kan således bruges til at fremsende filer til andre. Filerne er ganske små og derfor velegnede til at sende via mail. Det viste udsnit fylder kun 32 Kb. Menneskene er fra AutoBYG 2012 Side 42 AutoCAD LT 2013 Grundbog

43 PDF Export til PDF er helt identisk med export til DWFx og her vises blot dialogboks og udskrift. En PDF fil åbnes i Acrobat Reader, der frit kan downloades. Menneskene er fra AutoBYG 2012 Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 43

44 DGN Export til DGN vil sige at man gemmer i filformatet til Microstation. Dialogboksen ser således ud: Other Formats Denne mulighed gør det muligt at gemme i alternative formater - deriblandt BMP formatet, der er et almindeligt billedformat. Dialogboksen ser således ud: Side 44 AutoCAD LT 2013 Grundbog

45 Publish Med Publish kan man blandt andet sende et helt sæt af tegninger til samarbejdspartnere. etransmit Dette gør det muligt at sende alle nødvendige filer til en samarbejdspartner. Læg her blandt andet mærke til at både plotstyle og plotterconfigurationsfilerne kommer med. Det er en meget enkel måde at sende filerne på. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 45

46 Når alle forhold er i orden, klikkes OK og man kommer ind i denne dialogboks: Filerne bliver nu automatisk pakket i en ZIP fil, der let kan sendes til en partner. Med dette menupunkt sender man den aktuelle tegning med en til en anden bruger. Upload Multiple File to Cloud Her kan du uploade flere filer af gangen til skyen se mere om Cloud faciliteterne under dette emne. Side 46 AutoCAD LT 2013 Grundbog

47 Print Som det fremgår af skærmbilledet, er der mange muligheder for udprint i AutoCAD LT de enkelte muligheder gennemgås senere. Plot Plot er her det samme som at vælge udskrivning fra tegningen - udskrivning er gennemgået særskilt sidst i bogen, så her vises kun den almindelige dialogboks. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 47

48 Batch Plot Batch Plot er en fremragende facilitet, der gør det muligt at sætte en lang række tegninger til plotning på en gang. Man kan derefter blot lade processen køre og lave andre ting imens. Dialogboksen ser således ud: Sheet List. Her kan du hente en eksisterende liste over tegninger, der skal plottes. De kan være gemt fra en tidligere plotning. Du kan også gemme den eksisterende liste listerne gemmes i. Hvis du svarer ja, til spørgsmålet fremkommer dialogboksen på næste side: Side 48 AutoCAD LT 2013 Grundbog

49 Filformatet er DSD. Andre medarbejdere i firmaet kan således let hente en eksisterende udskrift, der for Eksempel skal sendes til en bestemt faggruppe. Publish to: Her vælges hvilken plotter, der skal udskrives på. Standard er den plotter, som er defineret i Page Setup. Desuden kan her vinges af om man programmet automatisk skal hente alle åbne tegninger. Når du klikker på Publish, vil der fremkomme et lille plotterikon i nederste højre hjørne o denne dialogboks vil vises på skærmen. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 49

50 Plot Preview Viser blot et plot af enten modellen eller det layout, som man står i. View Plot and Publish Details Viser detaljer af sidste plotning - den kunne man også få frem ved at højreklikke på plotterikonet i nederste højre hjørne. Page Setup Sideopsætning definerer opsætning af papir til plot af enten modellen eller layout. Denne funktion kan vælges flere steder og den er nøje gennemgået under afsnittet Model og Layout. Side 50 AutoCAD LT 2013 Grundbog

51 Manage Plotters Dette menupunkt fremkalder en dialogboks, hvori man kan administrere de plottere, der er specielt knyttet til AutoCAD. De har alle efternavne (filtypen) PC3, der står for PlotterConfiguration - version 3. Det er almindelige filer, der kan slettes og flyttes. I billedet nedenunder, ses også den sti, som filerne ligger i efter en standardinstallation. Disse filer kan med fordel placeret centralt i firmaet (på en filserver), så alle i firmaet har de samme plotteropsætninger og dermed også de papirformater, der er de gængse i firmaet. Hvis man ønsker at placerer dem centralt, skal man også rette søgestien for disse filer: PC3 filerne må ikke forveksles med driverne til plotterne. Det er min opfattelse at driverne altid bør placeres decentral - altså på den enkelte computer. Dette dog kun såfremt man ønsker at den enkelte bruger skal have mulighed for selvstændigt at oprette papirstørrelser og lignende. Hvis man placerer drivere på en server, fratager man brugerne disse muligheder. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 51

52 Drawing Utilities I Drawing Utilities er der mulighed for at administrere forskellige oplysninger og enheder i tegningen. Desuden anvendes feltet til at rense tegningen for unødvendige oplysninger og hente tegninger efter PC nedbrud. Drawing Properties Drawing Properties er en dialogboks, hvori man kan skrive forskellige oplysninger om den aktuelle tegning. Side 52 AutoCAD LT 2013 Grundbog

53 Units I unitsdialogboksen bestemmes enhederne for tegningen. Autdit Audit gennemlæser tegningsfilen for fejl og retter nogle af den. Kommandoen er en kommandolinjekommando, hvor man blot svarer Y eller N til spørgsmålet. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 53

54 Purge Med purge kan man rense tegningen for de elementer, der ikke er brugt i tegningen. Det kan være lag eller blokke, der fylder op i tegningen og derfor ønskes fjernet. Kommandoen åbner en dialogboks, hvori man kan vælge, hvilke elementer man ønsker fjernet. Side 54 AutoCAD LT 2013 Grundbog

55 Recover Recover prøver at rette en tegning, der af en eller anden grund ikke er læsbar for Auto- CAD. I de fleste tilfælde går det godt og tegningen åbnes uden problemer. Den kan derefter gemmes påny. Der er 2 underkommandoer til kommandoen Den øverste åbner en dialogboks på samme måde som OPEN: Herfra kan man vælge den fil, som er et problem. Ved det nederste valg åbnes endnu en dialogboks, hvori man skal tage stilling til om alle XREF i tegningen også skal gennemarbejdes. Derefter åbnes dialogbokse OPEN som ovenfor. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 55

56 Close Med Close lukker man den aktive eller alle tegninger. Current Drawing Denne funktion lukker den aktive tegning All Drawings Denne funktion lukker alle åbne tegninger. Side 56 AutoCAD LT 2013 Grundbog

57 Anvendte dokumenter Mens du ser tidligere anvendte dokumenter i Menu Browseren, kan du få dem vist i forskellig orden eller du kan gruppere dem efter dato eller filtype. Ved at føre markøren hen over et dokumentnavn, vil browseren automatisk vise filinformationer og et billede af filens indhold. Du kan få filerne vist på forskellig måde ved at trække ned i det viste felt. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 57

58 Hurtigvalgs menuen Hurtigvalgs menuen er placeret øverst i AutoCAD vinduet, ved siden af WorkSpace og Undo/Redo. Man kan let tilføje og fjerne kommandoer fra toolbaren, ved at anvende nedpilen i højre side af menuen Øverste del af denne pull down menu er kommandoer, der kan tilføjes og fjernes fra menuen. More Commands Dette punkt kalder CUI menuen, så man kan hente alle de kommandoer, som man måtte ønske til Hurtigvejsmenuen. Show Menu Bar Dette er interessant, da det henter den fra de tidligere versioner kendte pull down menu: På denne måde kan du bruge både den nye brugerflade med Ribbon og den gamle med pull down menuer. Show Below the Ribbon Dette placerer hurtigvalgsmenuen nedenunder ribbon: Side 58 AutoCAD LT 2013 Grundbog

59 Exchange Exchange er den menulinje, der ser således ud: I søgefeltet kan de skrive det emne, som du vil søge hjælp omkring det kræver at du er opkoblet på internettet. Når du klikker på kikkerten, så kommer Exchange billedet frem og emnet findes: Hvis du ikke er på internettet, så får du en dialogboks med forskellige valgmuligheder: Herfra kan du blandt andet downloade hjælpefilen som en offline fil det kræver selvsagt at du kan komme på nettet det kræver de to andre muligheder også, så det er faktisk kun relevant, hvis man skal have computeren med et sted, hvor man ikke kan komme on-line. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 59

60 SignIn Med SignIn får du muligheden for at logge in på en Autodesk 360, der har en række muligheder blandt andet lagring af filer i skyen. Først kommer en login dialogboks. Dette login er det samme, som du anvendte da du aktiverede dit program. Side 60 AutoCAD LT 2013 Grundbog

61 Efter login vil dit navn komme frem i feltet. Hvis du har tegnet subscriptuon på din licens, vil du sikkert få nogle muligheder ved at klikke på nedpilen, men da jeg ikke har subscription, er der ingenting at vise. Exchange Ved at klikke på Exchange Kommer du ind i den tilhørende dialogboks: Dialogboksen er ret indlysende og de enkelte punkter vil ikke blive gennemgået. Help Help henter den almindelige hjælpemenu. Nedpilen Nedpilen i højre side åbner nogle ekstra muligheder, der der ikke vil blive gennegået. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 61

62 Bånd (Ribbon) Båndet er placeret i toppen af AutoCAD LT 2013 vinduet. Båndet gør det muligt at vælge en lang række værktøjer gennem et udvalg af faneblade og paneler. Hvert faneblad indeholder flere paneler og hvert panel indeholder en række værktøjer. Nogle af panelerne kan udvides, da de indeholder flere værktøjer end der umiddelbart vises. Som standard er båndet låst fast i toppen af AutoCAD vinduet, men den kan ændres til en Tool Palette, der kan flyttes rundt på skærmen. Højreklik i ribbonkanten og vælg Undock Båndet ændres nu til en Tool Palette Den flyttes tilbage igen ved at trække i den kant, hvor der står Ribbon. Side 62 AutoCAD LT 2013 Grundbog

63 Man kan få båndet vist på forskellig måde ved at klikke i den lille pil, der er i båndet. Funktionen er som standard sat til cirkulært, hvilket vil sige at hver gang du klikker på pilen, så skifter udseendet af båndet. Første klik Båndet forsvinder og erstattes af menupunkter, der svarer til de visuelle menuer fra tidligere. Når man holder markøren stille på et af menupunkterne, fremkommer de visuelle kommandoer. Andet klik Båndet reduceres yderligere og man fremkalder menuerne ved at klikke på de enkelte menupunkter. Når du flytter markøren væk fra menuen lukkes den sammen. Dette sparer en del plads, men kræver nok også et godt overblik overmenuerne. Tredje klik Ved tredje klik vender du tilbage til udgangspunktet. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 63

64 Du kan også vælge den visning, som du ønsker ved direkte at klikke i en af de 3 øverste valgmuligheder: Side 64 AutoCAD LT 2013 Grundbog

65 Status Bar Venstre side af statusbaren indeholder stadig koordinatoplysninger som standard med 4 decimaler. Standardvisningen af funktionerne i Statusbaren er ikoner. Ved at højreklikke i Statusbaren kan du skifte mellem visning af ikoner og tekst. Højreklikmenuen for nogle af knapperne i Statusbaren indeholder specielle funktioner for den pågældende knap. Det gør det hurtigere og lettere at ændre vigtige funktioner for knappen og samtidig nedsætter det behovet for at brug Settings dialogboksen. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 65

66 Skifter til model Skifter til layout Maksimerer det aktive viewport så det fylder hele skærmen vises kun i Layout Viser alle anvendte annotative skaleringer i tegningen. Feltet bør være tændt. Skalerer alle annotative objekter til den aktive skalering. Feltet bør være tændt. Side 66 AutoCAD LT 2013 Grundbog

67 Låser toolbarer og winduer Isolete object isolerer og skjuler objekter. Efter valg af funktion, udpeger du det objekt, der skal isoleres eller gemmes. Viser resultatet af sidste plotning. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 67

68 Menu til styring af komponenter på statusmenuen. Side 68 AutoCAD LT 2013 Grundbog

69 Kommandolinjen Kommandolinjen er i version 2013 lavet helt om og det vil nok kræve en del tilvænning for brugerne, men den er også blevet smart. Kommandolinjen ligger som en enkelt streng i tegneområdet. Herunder er venstre del af linjen gennemgået i oversigtsform: Du flytter kommandolinjen ved at venstreklikke og trække linjen til en ny position: Hvis du ønsker at slukke linjen helt, klikker du i krydset: Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 69

70 Der fremkommer en advarsel: For at slukke og tænde kommandolinjen kan man også bruge genvejstasterne Ctrl+9 Opsætning af mulighederne for kommandolinjen fås ved at klikke på dette ikon. Det fremkalder en menu: AutoComplete Her kan afkrydses, hvordan AutoCAD skal reagere når du begynder at indtaste en kommando. Læg mærke til, at alle egenskaber er afkrydset undtagen den nederste. Jeg vil foreslå at du lader dem stå således i starten. Det betyder, at AutoCAD selv kommer med forslag til kommandoen og vil færdiggøre indtastningen se Eksempeler herunder: Side 70 AutoCAD LT 2013 Grundbog

71 Lines of prompt history Her kan bestemmes, hvor mange linjer, der skal vises under anvendelse af en kommando standard er 3. Herunder er vist hvordan det ser ud, hvis tallet er ændret til 6: Transperancy Dette fremkalder en dialogboks, hvor man kan sætter gennemsigtigheden af kommadolinjen. Options Denne mulighed fremkalder Options dialogboksen: Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 71

72 Du fremkalder en liste over de sidst anvendte kommandoer ved at klikke på det viste ikon: Det fremkalder en liste over de sidst anvendte kommandoer: Den ønskede kommand kan selvfølgelig vælges i listen. Valg af underkommandoer Mange af kommandoerne i AutoCAD har underkommandoer og disse kan nu vælges ved udpegning det kunne man ikke tidligere. Her er kommandoen CIRCLE valgt og der peges på 3P: Dette er en meget stærk forbedring. Side 72 AutoCAD LT 2013 Grundbog

73 Dynamisk indtastning Ved at klikke på feltet DYN aktiveres dynamisk indtastning, der er en slags erstatning for kommandolinjen. Når du starter indtastning af en kommando, så vil der i nærheden af markøren fremkomme en liste over de relevante kommandoer: Når du anvender dynamisk indtastning, er alle koordinatindtastninger relative i forhold til det sidst kendte punkt i tegningen. Der skal således ikke ved indtastning af koordinater. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 73

74 Quick Properties Panelet Quick Properties gør det muligt at se og ændre et objects egenskaber når der er behov for det, uden at indskrænke skærmarealet. Du kan slå Quick Properties til og fra med knappen QP på Statusbaren. Når Quick Properties er slået til, vil dets vindue altid komme frem på skærmen, når du aktiverer et objekt. Hvis du flytter markøren ind i bioksens mørke lodrette linjer, så udvides boksen med flere oplysning. Du kan her ændre relevante parametre for objektet. Side 74 AutoCAD LT 2013 Grundbog

75 Du bestemmer selv hvilke egenskaber, du vil have vist for hver objekttype. Det gør du i Options - Settings Dette fremkalder en dialogboks, hvori du kan bestemme hvor QP vinduet skal vises og en del andre forhold for QP boksen. Desuden kan QP tilrettes gennem Customize User Interface dialog box, som man meget let aktiverer fra Quick Properties vinduet. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 75

76 Customize User Interface (CUI) dialogboksen indeholder en ny Quick Properties funktion, som automatisk er valgt, når du aktiverer CUI fra Quick Properties vinduet. Listen til venstre viser de objekttyper, der er defineret til Quick Properties og listen til højre viser de muligheder for egenskaber som kan vælges for hver objekttype. Side 76 AutoCAD LT 2013 Grundbog

77 Du kan tilføje og fjerne objektyper fra Quick Properties listen ved at aktivere Btn knappen øverst til højre i listen. Derved fremkommer dialogboksen Edit Objekt Type List, som viser alle AutoCAD objekter. Kun de objekter, der er valgt i listen understøtter QP funktionen, når objektet vælges på skærmen. Man kan eller sammenfolde vinduet ved at bruge AutoCollapse funktionen i nederste venstre hjørne. Højreklikmenuen gør det muligt at kontrollere QP vinduet. Hvis Auto-collapse muligheden bliver vist, kan vinduet ikke udvides udover den definerede størrelse. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 77

78 Location Mode gør det muligt at bestemme, hvor QP vinduet skal vises på skærmen. Hvis du vælger Cursor, vil vinduet vises der hvor markøren var, da du udpegede objektet. Float er et flydende vindue på det sted, hvor du sidst placerede det. Docked muligheden placerede QP vinduet i båndet (Ribbon). Settings muligheden fra højreklikmenuen giver yderligere muligheder for Quick Properties vinduet. Et nyt Quick Properties faneblad er tilføjet i højre side af dialogboksen. I dette faneblad kan du definere om QP er aktiveret og om den skal vises når alle objekter aktiveres eller kun aktiveres når de definerede objekter aktiveres. Dialogboksen giver også alternative muligheder for placeringen af QP vinduet relativt til markøren når Cursor tilstanden er aktiveret. Desuden kan du definere hvor mange rækker, der skal vises, når Auto-collapse er valgt. Hvis flere objekter vælges vil Quick Properties vinduet virke som det almindelige Properties vindue, ved kun at vise de egenskaber, der fælles for alle objekterne. En drop-down liste muliggør valg af en bestemt type objekter, så alle egenskaberne for netop den type objekter kan vises. Side 78 AutoCAD LT 2013 Grundbog

79 Quick View Layouts Quick View Layouts knappen på Statusbaren tænder for Quick View bar med små layout billeder på tværs af tegningen. Denne funktion er hurtigere og mere visuel end den traditionelle metode til at skifte mellem de forskellige layouts. Bevæg markøren og du vil se hele layoutet på skærmen. Du kan lave preview billedet større eller mindre ved at trykke Ctrl tasten ned og rulle med musehjulet. Når du fører markøren hen over billederne vises der Plot og Publish knapper i øverste hjørne af billedet. Yderligere funktioner er tilgængelige i Quick View Layout toolbar, som automatisk vises når Quick View Layouts er aktiveret. Ved anvendelse af disse værktøjer kan du fastholde toolbaren åben mens du arbejder videre på tegningen. Du kan slukke Quick View med Close. Knappen New Layout skaber et nyt layout i den aktuelle tegning og viser billedet i slutningen af Quick View. Du kan let publishere alle dine layouts i tegningen ved at bruge Publish Plot Publish Close Fastgørelse af vinduet. Nyt Layout Publish Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 79

80 Quick View Drawings Quick View Drawing knappen på Status baren tænder og slukker Quick View baren, der viser billeder af alle åbne tegninger på tværs af skærmen. Denne funktion er hurtigere og mere visuel end at bruge Ctrl+TAB eller Window menuen for at skifte mellem de åbne tegninger. På samme måde som ved Quick View Layout kan du bevæge musen henover billederne og få menuen med ekstra muligheder frem. Du kan tilpasse størrelsen af billederne ved at holde Ctrl tasten nede og rulle med musehjulet. Side 80 AutoCAD LT 2013 Grundbog

81 Når du fører markøren hen over billederne vises der Save og Close knapper i de øverste hjørner af billedet. Det gør det muligt både at gemme og lukke alle tegningerne på en gang. Yderligere funktioner er tilgængelige i Quick View Layout toolbar, som automatisk vises når Quick View Layouts er aktiveret. Ved anvendelse af disse værktøjer kan du fastholde toolbaren åben mens du arbejder videre på tegningen. Du kan slukke Quick View med Close. Knappen New Layout skaber et nyt layout i den aktuelle tegning og viser billedet i slutningen af Quick View. Du kan let publishere alle dine layouts i tegningen ved at bruge Publish Layout. Save Close Fastgørelse Close New Open Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 81

82 Når du holder markøren over et af billederne I Quick View Drawing, vil alle de layouts, der er knyttet til tegningen vises i en selvstændig billedrække. Du kan let se og aktivere et hvilket som helst layout i alle åbne tegninger. For at se et større billede af layoutet, skal du blot flytte markøren til selv layoutet. AutoCAD vil derefter automatisk forstørre layout billedet og formindske billedet af tegningen. Ved at flytte markøren tilbage til billedet af tegningen returneres til Quick View Drawing og layoutbilledet formindskes. Side 82 AutoCAD LT 2013 Grundbog

83 Tooltips Tooltips i AutoCAD LT 2013 giver information og en visuel forklaring på kommandoens anvendelse. Tooltippet fremkommer automatisk, når man bevæger markøren hen over kommandoerne. Bemærk at der her aktiveres en video, når du holder markøren stille et øjeblik der er ikke videoer til alle kommandoer. Når videoen er afspillet, ser det således ud: Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 83

84 I lighed med kommandoværktøjerne, kan du også kontrollere indholdet af Tooltips for External Reference og Sheet Set Manager. Når du højreklikker på kanten af disse paletter, kan du vælge Tooltip Style og derefter vælge hvorledes man vil have oversigtsbillederne vist og om man både vil have billederne og informationerne vist. Når du fører markøren hen over indholdet I Sheet Set eller Reference Manager kan du hurtigt se tegningens geometri og detaljerede informationer om tegningen. Oversigtsbilleder vises som Tool tips ved layout fanebladene så du let kan finde det rigtige layout før du vælger det. Side 84 AutoCAD LT 2013 Grundbog

85 UCS ikonet Tastatur: UCSICON UCS ikonet styres af en dialogboks, hvorfra man kan vælge mellem 2D og 3D ikoner, ligesom man kan give pilespidserne forskellig udseende. Desuden er det muligt at styre ikonets størrelse og linjetykkelse. Kommandosekvens: Command: UCSICON Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: P Hvis kommandolinjen er slukket vil indtastning af kommandoen resultere i en menu som vist herunder - menuen vil fremkomme hvor markøren er placeret. Ved valg af underkommandoen Properties i kommandoen UCSICON fremkaldes denne dialogboks: I billedet vises standardindstillingerne. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 85

86 Hvis man vælger tidligere versioner. 2D vil UCS ikonet få det udseende, som er kendt fra Man kan også både bestemme størrelse og farve på ikonet Bemærk her, at der kan angives forskellig farve på ikonet i henholdsvis Modelspace og Layout, hvorimod størrelsen af ikonet vil være den samme i de 2 miljøer. Som noget nyt, kan man vælge UCSICONet, således at det forsynes med GRIPS - det er særlig anvendelig i 3D tegning. Side 86 AutoCAD LT 2013 Grundbog

87 AutoCAD LT 2013 Kommandoafgivelse Kommandoafgivelse Den primære måde at hente de nødvendige kommandoer på, er ikonerne, som er placeret i båndet øverst på skærmen: Andre måder at hente kommandoer på, gennemgås på de næste sider. Tastatur: Indtast navnet på den ønskede kommando, tryk derefter på MELLEMRUMSTASTEN eller ENTER tasten. Alle de almindelige kommandoer i AutoCAD LT 2013 kan forkortes til et enkelt eller få bogstaver. Ved gennemgang af de enkelte kommandoer er forkortelsen vist efter det fulde kommandonavn. Forkortelserne styres af filen ACLT.PGP, og de kan frit tilpasses. Kommandoforkortelserne Næsten alle kommandoer er tildelt en forkortelse på 1-3 bogstaver, der fra kommandolinjen kan bruges som genveje til kommandoerne. Det vil være fornuftigt at lære disse genveje at kende, da det oftest er langt den hurtigste vej til en kommando. Genvejskommandoerne er defineret i en fil, der hedder ACLT.PGP. Denne kan du selv tilrette, hvis du har specielle ønsker for dine genveje. Standardgenvejene er vist i skemaform bagest i bogen, og det kan være en god ide at tage en kopi af siden. Redigering af filen foretages gennem: Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 87

88 AutoCAD LT 2013 Kommandoafgivelse Værktøjspanel Værktøjspanelerne toolbars er på vej ud og jeg har valgt ikke længere at gennemgå dem, men de kan hentes frem på skærmen således: Hele listen over toolbars vises i en liste, hvorfra du kan vælge dem du ønsker at bruge. Side 88 AutoCAD LT 2013 Grundbog

89 AutoCAD LT 2013 Kommandoafgivelse Gammel brugerflade Jeg har valgt, i denne bog kun at focusere på den nye brugerflade hvis du er meget imod anvendelsen af denne brugerflade, kan du skifte ved at vælge AutoCAD LT Classic her: Jeg vil stærkt fraråde det, da du så går glip af alle de nye spændende muligheder, der er i programmet - tag dig sammen og lær den nye brugerflade. Din arbejdshastighed går måske lidt ned i starten, men det tjener du ind senere. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 89

90 AutoCAD LT 2013 Kommandoafgivelse Tool Palettes Tool paletterne hentes for Eksempel således: Eller ved at taste Ctrl+3 Tool Paletten kan indeholde mange faneblade - paletter - og man kan selv tilføje og fjerne efter behov. Her vises en tool palette fra min applikation AutoBYG. Side 90 AutoCAD LT 2013 Grundbog

91 AutoCAD LT 2013 Kommandoafgivelse Dialogbokse En dialogboks er et "vindue", der fremkommer midt på skærmen. Et Eksempel på en dialogboks er vist herunder: Dialogboksen består af forskellige indtastningsfelter og afkrydsningsfelter. Man kan springe mellem de enkelte felter med TABULATOR tasten. Hvis man ønsker at springe "baglæns" anvender man SHIFT+TABULATOR. Genvejstaster I et dialogfelt vil der altid være nogle bogstaver, der er understreget. Disse bogstaver er genvejstaster. Man vælger den pågældende funktion med ALT+bogstavet. Gentagelse af kommandoer Man kan gentage sidste kommando ved blot at trykke på MELLEMRUMSTASTEN eller ENTER tasten. Afbrydelse af kommandoer Ved at trykke på ESC kan man på et hvilket som helst tidspunkt afbryde en kommando. Copyright Frede Uhrskov 2012 Side 91

AutoCAD LT 2014 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2013 ISBN 978-87-92926-32-6. Copyright 2013 Forlaget Uhrskov

AutoCAD LT 2014 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2013 ISBN 978-87-92926-32-6. Copyright 2013 Forlaget Uhrskov AutoCAD 2014 Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD LT 2014 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2013 ISBN 978-87-92926-32-6 Copyright 2013 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D Grundbog. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D Grundbog. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2012 Indledning AutoCAD 2012-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 ISBN 978-87-92713-06-3 Copyright

Læs mere

AutoCAD 2013 Indledning

AutoCAD 2013 Indledning AutoCAD 2013 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2013 Indledning AutoCAD 2013-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-00-5 Copyright 2012 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag AutoCAD 2011 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2011 Indledning AutoCAD 2011-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2010 ISBN 9788792268-94-5 Copyright 2010 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag AutoCAD 2011 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2011 Indledning AutoCAD 2011-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2010 ISBN 9788792268-34-1 Copyright 2010 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

AutoCAD. 2D Øvelser til maskintegning. Frede Uhrskov. AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov

AutoCAD. 2D Øvelser til maskintegning. Frede Uhrskov. AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov AutoCAD 2010 2D Øvelser til maskintegning Frede Uhrskov AutoCAD-litteratur fra Forlaget Uhrskov AutoCAD 2010 2D øvelser til maskintegning Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD

Læs mere

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter.

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. AutoCAD 2012 2D øvelser til maskintegning Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. Der vil være en række henvisninger til den nævnte bog,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien)

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien) Kogebog til opsætning af standardtegning i AutoCAD RTS/HED side 1 Formål med standardtegning Når man åbner en ny tom tegning i AutoCAD, er den allerede fyldt med informationer om lag, målsætningsstandarder

Læs mere

Inventor Ståleje. Frede Uhrskov

Inventor Ståleje. Frede Uhrskov Inventor 2016 Ståleje Frede Uhrskov Inventor 2016 - Ståleje 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN 978-87-92926-64-7 Copyright 2015 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates For at få SketchUp til at virke skal programmet først sættes op Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates Herefter vælges Window -> Entity Info Kontroller at units er i

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

AutoCAD D Øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov 109,- AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov

AutoCAD D Øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov 109,- AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov AutoCAD 2008 2D Øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov 109,- AutoCAD-litteratur fra Forlaget Uhrskov AutoCAD 2008 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2016 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Bentleyuser.dk Årsmøde 2011 Nordic Civil 2011

Bentleyuser.dk Årsmøde 2011 Nordic Civil 2011 Bentleyuser.dk Årsmøde 2011 Nordic Civil 2011 14.-16. November 2011, Munkebjerg Hotel, Vejle Workshop W1 & W3 Hands-on workshop MicroStation (SELECTSeries 3) Beta 2 Underviser: Tine Lai Andersen, Bentley

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter til cadcom LT - Autocad LT applikation for arkitekter cadcom LT brugervejledningen er en oversigt over kommandoer, funktioner og features indeholdt i softwaren. cadcom LT kan deles op i tre hovedpunkter:

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Revit Parcelhus

Revit Parcelhus Revit 2017 Parcelhus Frede Uhrskov AutoDesk-litteratur fra Forlaget Uhrskov Revit 2017 Parcelhus Frede Uhrskov Revit 2017 Parcelhus 1. Udgave, 1. Oplag 2016 Copyright 2016 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual og øvelser til pcon.planner 6.4.1 Indhold 1. Installering af pcon.planner... 3 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)...

Læs mere

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder!

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Kom hurtigt i gang med FloorPlan 3D FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Formålet med denne guide, er at give et overblik over de grundlæggende funktioner i FloorPlan 3D og at få

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 FØR I BEGYNDER......1 ACCUDRAW...2 ROTATE VIEW...2 ROTATE ELEMENT...2 ANDRE NYE ACCUDRAW SHORTCUTS...2 SHORTCUTS...3 DE VIGTIGSTE...3 CTRL OG EN FUNKTIONSTAST

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

Billedbeskæring & Irfan View

Billedbeskæring & Irfan View Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hvordan redigerer jeg billeder?...2 Installation af Irfan View...2 Opsætning af Irfan View...5 Gem med en fornuftig billedtype...5 Irfanview på dansk...6 Brug

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G Januar 2012 INDLEDNING Vvstek 2012 er en tillægsapplikation til AutoCAD 2012 udviklet

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Tastevejledning Paint Shop Pro 7

Tastevejledning Paint Shop Pro 7 Paint Shop Pro 7 I denne tastevejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i billedbehandling og medtager således kun en del af programmets faciliteter. Hvilke fremgår af indholdsfortegnelsen nedenunder.

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 1. Følg linket til Lavasoft her for at installere programmet Ad-aware SE. I skrivende stund

Læs mere

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium Installation og administration af MarvinSketch Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium September 2015 1 Indholdsfortegnelse Administration af programmet... 3 Registrering... 3 Ansøg om undervisningslicens...

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning Forord Dette hæfte er et supplement til AutoCAD 2000 Grundbog. Hæftet omhandler Express Tools, som leveres med AutoCAD. Denne menu er ikke beskrevet i manualen,

Læs mere

Vester Kopi A/S - Plotservice

Vester Kopi A/S - Plotservice Vester Kopi A/S - Plotservice Vejledning til AutoCad 2000 i forbindelse med plotservice Indhold: Plotter konfiguration i AutoCad 2000 1 Indstillinger i AutoCad 2000 4 Farveplot 6 Plotfiler i AutoCad 2000

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

AutoCAD 2016 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN Copyright 2015 Forlaget Uhrskov

AutoCAD 2016 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN Copyright 2015 Forlaget Uhrskov AutoCAD 2016 Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2016 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN 978-87-92926-75-3 Copyright 2015 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium 1971

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Referencer i MicroStation V8i SelectSeries1

Referencer i MicroStation V8i SelectSeries1 Referencer i MicroStation V8i SelectSeries1 Indhold Saved views... 2 LAV ET SAVED VIEW... 2 TILKNYT SAVED VIEWS SOM REFERENCE... 3 Annotation scale og referencer... 7 ØVELSE MED ANNOTATION SCALE... 8 ÆNDRE

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering

Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Bent Sehested Side - 1 Første møde med skærmbilledet i After Effects 6,5 PRO Lidt om animering Hvert lag i Compositionen har et afmærket ankerpunkt. Det er koordinaterne for diagonalernes skæring. Der

Læs mere

Bentleyuser.dk Årsmøde 2010 Nordic Civil 2010

Bentleyuser.dk Årsmøde 2010 Nordic Civil 2010 Bentleyuser.dk Årsmøde 2010 Nordic Civil 2010 8.-10. November 2010, Munkebjerg Hotel, Vejle Workshop W2 Annotation Scale i MicroStation V8i Underviser: Tine Lai Andersen, Bentley Systems (Danmark) Bentley

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogrammer... 1 2. Værktøjslinjen... 3 3. Profiler... 11 3.1.

Læs mere

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2 RefWorks vejledning Indhold Oprettelse af konto/log in... 2 RefWorks-databasen... 2 Import af referencer... 2 Pubmed... 3 Embase/Psycinfo/Medline (Ovid)... 4 Cinahl... 5 RefGrab-it... 6 Organisering af

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Nyheder i MagiCAD 2010.5 til AutoCAD Generelle nyheder VIGTIGT!

Nyheder i MagiCAD 2010.5 til AutoCAD Generelle nyheder VIGTIGT! Nyheder i MagiCAD 2010.5 til AutoCAD Den nye version af MagiCAD til AutoCAD 2011 er frigivet. Kunder med subskription aftale har allerede fået en mail med oplysninger om hvordan den nye version kan downloades.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Installation af Novapoint 19.35

Installation af Novapoint 19.35 Installation af Novapoint 19.35 Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 19.35, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015 AutoCAD Civil

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

3D Cad Pladekonstruktion.

3D Cad Pladekonstruktion. -1-3D Cad Pladekonstruktion. Dette materiale er udarbejdet til at gennemgå løsningen af de 3D pladekonstruktioner der er valgt at konstruere på AMU målet 45100. Manuel og 3D Cad baseret pladeudfoldning.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

CD-DIRECT Installationsvejledning

CD-DIRECT Installationsvejledning CD-DIRECT Installationsvejledning Indhold 1. Kom godt i gang med installationen af CD-DIRECT... 3 2. CD-DIRECT Installation... 4 3. Enkeltbruger Type I (uden kopi af databasefilen)... 5 3.1 Opdatering

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

AutoCAD. Bygge og Anlæg Roskilde Tekniske Skole Henrik Daugaard, hed@rts.dk. Side 1

AutoCAD. Bygge og Anlæg Roskilde Tekniske Skole Henrik Daugaard, hed@rts.dk. Side 1 AutoCAD Bygge og Anlæg Roskilde Tekniske Skole Henrik Daugaard, hed@rts.dk Side 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse 2 Ergonomi 3 Skærmbilledets opbygning 4 Opgaver 5 Kommandoer 6 Objectsnap 37 Brugerflade

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Solid Edge 2D Drafting

Solid Edge 2D Drafting Solid Edge 2D version 106 - tutorial: Solid edge 2d er et gratis tegneprogram, der er genialt til Teknologi. Det kan bruges til at tegne maskintegninger med mål, til at tegne skitser til fysik-afleveringer,

Læs mere

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint

AluData og Seniorkultur: Paint. Microsoft Paint Microsoft Paint Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvor finder jeg Paint?...3 3. Paints brugerflade...5 3.1. Værktøjslinjen Hurtig adgang...6 3.2. Menulinjen...8 3.2.1. Fil...8 3.2.2. Hjem...11 3.2.3.

Læs mere

Manual for installation og brug af Regsupreme

Manual for installation og brug af Regsupreme Manual for installation og brug af Regsupreme af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført ud på de aktuelle

Læs mere

Redigering af http://www.aaregionmidt.dk

Redigering af http://www.aaregionmidt.dk Redigering af http://www.aaregionmidt.dk Regionens nye hjemmeside ligger pt. på http://www.aaregionmidt.dk/cmsms Når den er klar fjernes flyttes den til http://www.aaregionmidt.dk Sådan ser forsiden ud

Læs mere

Dette hæfte henvender sig hovedsagelig til brugere, der beskæftiger sig med maskinkonstruktion, men kan selvfølgelig også anvendes af andre.

Dette hæfte henvender sig hovedsagelig til brugere, der beskæftiger sig med maskinkonstruktion, men kan selvfølgelig også anvendes af andre. AutoCAD 2012 3D øvelser til maskintegning 1. udgave Frede Uhrskov Forord Dette hæfte beskriver gennem en række øvelser de grundlæggende metoder til konstruktion i 3D med solider. Hæftet er således ikke

Læs mere

Frede Uhrskov. AutoCAD. 2D Grundbog

Frede Uhrskov. AutoCAD. 2D Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2008 2D Grundbog AutoCAD 2008 Grundbog 1. udgave Frede Uhrskov AutoCAD 2008 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2007 ISBN 978-87-91333-70-5 Copyright 2007 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

Isometri i Autocad. murerviden.dk. Murerviden.dk - René Eriksen. Fri brug af materialet. Materialet må ikke videresælges. Side 1

Isometri i Autocad. murerviden.dk. Murerviden.dk - René Eriksen. Fri brug af materialet. Materialet må ikke videresælges. Side 1 Side 1 1. Hent skabelon til den opgave du skal løse. Rigtigt papir størrelse A3 eller A4 Rigtigt papir retning liggende eller stående Rigtigt målstok forhold 1:1 1:5 1:10 1:20 1:50 eller 1:100 Når Autocad

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

DVD Flick. Fra videofiler til DVD. Version: August 2012

DVD Flick. Fra videofiler til DVD. Version: August 2012 DVD Flick Fra videofiler til DVD Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Fra videofiler til DVD...4 Hvilke filtyper er understøttet?...4 Hent programmet...5 At lave en DVD...5 Step 1: Hent videoklip...6

Læs mere

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015

Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Vejledning i installation- og brug af Citrix efter opgradering den 15. juni 2015 Indhold Indledning... 2 Installation af Citrix receiver... 3 Tilpas dit startbillede... 9 Start et program... 11 Log af

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere